Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I."

Transkript

1 BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı 1'dir? ( C= 12, O= 16, Avogadro sayısı: 6, ) 5. Bileşik kütlesi (g) kütlesi (g) ,3 0,6 0,9 Toplam atom 0 sayısı (mol) Grafik 1 Grafik 2 kütlesi (g) l. 6, tane = 1 mol m 44 ll. n = = M A 44 = 1 mol lll. 11,2 22,4 = 0,5 mol 2. 12, tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam mol-atom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Avogadro sayısı:6, ) Mol sayısı Mol - atom sayısı A) 0,2 1 B) 2 10 C) 0,2 0,2 D) 0,2 0,4 E) , n = 6, = 0,2 mol 0,2 mol N 2 O 3 (5 atomlu) = 0,2. 5 = 1 mol atom 3. Avogadro sayısı kadar molekül içeren SO 3 gazı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (S: 32, O: 16, Avogadro sayısı: N A ) A) 1 mol SO 3 molekülüdür. B) 3N A tane O atomu içerir. C) 80 gramdır. 2 bileşiğinin bileşik kütlesi - toplam atom sayısı (mol) ve bileşikteki kütlesi - kütlesi değişimlerini gösteren grafikler yukarıda verilmiştir. 2 bileşiğinin mol kütlesi ve elementinin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2 (g/mol) (g/mol) A) B) C) D) E) ,3 mol atom içeren 2 20 gram ise 3 mol atom içeren (1mol 2 ) 200 g'dır. m m = 2 8 = k 4k } 5k = 200 ise = k = 40 ve = 40 g/mol 6. I. NO 2 II. N 2 O III. N 2 O 3 ukarıda verilen maddelerin eşit sayıda O atomu içeren örneklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > I > III C) III > II > I D) II > III > I E) III > I > II l. 3(NO 2 ), ll. 6(N 2 O), lll. 2(N 2 O 3 ) O'ler eşit iken N atomu en fazla olanın kütlesi en fazladır. ll > lll > l D) Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. E) 64 gram S atomu içerir. N A = 1 mol SO = 3 mol O atomu = 3N A tane O atomu. SO 3 = 80 g/mol. N.K'da 1 mol gaz 22,4L E) 1 mol SO 3 1 mol S içerir. 1 mol S = 32 g 4. Eşit kütleli SO 3, C 3 H 4 ve Ne gazlarının, I. Molekül sayıları II. Atom sayıları III. N. K. daki hacimleri niceliklerinden hangileri farklıdır? (H:1, C:12, O:16, Ne:20, S:32) SO 3 = 80, C 3 H 4 = 40, Ne = 20 Eşit kütle alınırsa n SO3 = nmol / n c3h4 = 2nmol/ n Ne = 4n mol gram SO 3(g) m gram (g) ukarıdaki kapta bulunan 20 g SO 3 gazı üzerine m gram gazı eklendiğinde atom sayısı 5 katına, kaptaki gaz özkütlesi ise 4 katına çıkıyor. m değeri ve gazının formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, S : 32) m A) 20 NO B) 60 C 3 H 4 C) 40 CO D) 60 NO E) 60 CO Hacim sabittir, kütle 4 katına çıkarsa özkütlede 4 katına çıkar = 60g eklenmiştir = 0,25 mol SO 3(4) 0,25. 4 = 1 mol atomun 5 mol atom alması için 4 mol atom eklenmelidir. D) = 2 mol NO(2) 2. 2 = 4 mol atom 45

2 Test C 2. A 3. E 4. E 5. B 6. D 7. D 8. B 9. C 10. B 11. A 12. D 8. I. Avogadro sayısı kadar atom içeren bileşiği 15 gramdır. 11. Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston II. N.K'da 1,12 L hacim kaplayan 2 gazı 2,2 gramdır. ukarıda verilen bilgilere göre ve 'nin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? O (g) O 2(g) 2(g) A) B) C) D) 14 8 E) l. N A tane atom = 1 mol atom, nmol (2) 2n = 1, n = 0,5 mol n = m M A 0,5 15 M A ise = 30 g/mol ll. NK'da 1,12 L'si 2,2 gram ise 22,4 L'si 44 gramdır. 2 = 44 + = 30 2x + = 44 denklemlerinden = 14, = 16 bulunur Aynı koşullardaki O, O 2 ve 2 gazları ile ilgili; Hacimleri arasındaki ilişki 2 > 3 > 1 şeklindedir. Özkütleleri arasındaki ilişki 3 > 2 > 1 şeklindedir. bilgileri veriliyor. I. Atom sayıları arasındaki ilişki O 2 > 2 > O şeklindedir. II. Atom kütleleri arasındaki ilişki > O > şeklindedir. III. Kütleleri arasındaki ilişki 2 > O 2 > O şeklindedir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 9. Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston Aynı koşullarda n v orantılıdır. 24 gram O atomu içeren SO 3 (g) 5 N A tane atom içeren N 2 O 3 (g) 40 N A akb C 3 H 4 (g) I II III n 2 > n 3 > n 1 / özkütleleri molekül kütleleri ile doğru orantılıdır. M A3 > M A2 > M A1 dir. l. O 2 ve 2 3'er atomludur. Ancak O 2 'nin mol sayısı fazladır. (Doğru) ll. Mol ve mol kütlelerinin gerçek değerleri gereklidir. (Kesin değil) lll. Mol ve mol kütlelerinin gerçek değerleri gereklidir. (Kesin değil) ukarıda verilen gazlar aynı koşullar altında bulunmaktadır. gazların bulunduğu kap hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (H:1, C:12, O:16, N A = Avogadro sayısı) A) I > II > III B) II > I = III C) II = III > I D) III > II > I E) III > I = II Aynı koşullardaki (P ve T aynı) gazların n v oranları aynıdır. n l = 0,5 mol, n ll = 1 mol, n lll = 1 mol V ll = V lll > V l 12. Molekül sayıları eşit olan C 3 H n ve O 3 gaz karışımının NK'da 4,48 litresi ile ilgili; kütlesinin H kütlesine oranı 8'dir. Toplam atom sayısı 1,1 N A tanedir. bilgileri veriliyor Normal koşullardaki özkütlesi bilinen bileşiği ile ilgili, I. Molekül kütlesi II. 1 gramının hacmi III. 1 molekülündeki atom sayısı niceliklerinden hangileri kesinlikle bilinebilir? d N.K = M A yalnızca gazlar için geçerlidir. Fiziksel hali belli değil l. hesaplanamaz 22,4 ll. d = m v 'den hesaplanır. lll. Formülü belli değil (hesaplanamaz) I. n=6'dır. II. 'in atom kütlesi 32'dir. III. Karışımındaki O 3 kütlesi C 3 H n kütlesinin 2 katıdır. (H: 1, C: 12, O: 16) l. 4,48 22,4 = 0,2 mol. 0,1 mol C 3Hn ve 0,1 mol O 3 0,3 + 0,1n + 0,1 + 0,3 = 1,1 n = 4 (yanlış) ll. 0,1 0,4. H = 0,1 = 8 ise = 32 (Doğru) 0,4. 1 lll. O 3 = 8 gram, C 3 H 4 = 4g (Doğru)

3 BÖLÜM 02 Test Mol Aşağıda verilen oksijen kütlelerinden hangisi en küçüktür? (O : 16, N A : Avogadro sayısı) 4. Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston Sürtünmesiz piston A) 1 atom - gram oksijen B) Normal koşullarda 1 L hacim kaplayan O 2 gazı C) Bir tane O atomu D) 1 gram oksijen molekülü E) N A tane atom içeren O 2 gazı C) 1 tane O atomu = 16 N A N A = 1 moldür. N A 16 6, gramdır. SO 3(g) CO 2(g) NO 2(g) Şekildeki kaplarda aynı koşullarda bulunan gazlar aynı sayıda O atomu içermektedir. I. Hacimleri arasındaki ilişki 2 = 3 > 1 şeklindedir. II. Kütleleri arasındaki ilişki 2 > 3 = 1 şeklindedir. III. Atom sayıları arasındaki ilişki 2 = 3 > 1 şeklindedir. (C:12, N:14, O:16, S:32) 2. Normal koşullardaki hacimleri eşit olan NO ve C 2 H 6 gazları için, I. Molekül sayıları II. Kütleleri III. Atom sayıları niceliklerinden hangileri aynıdır? (H:1, C:12, N:14, O:16) NO = 30, C 2 H 6 = 30 NK'da hacimleri eşit ise eşit mol sayısındadırlar. n mol NO(2) ve n mol C 2 H 6 (8) 2n mol atom l ve ll aynı lll. farklıdır. 3. Normal koşullardaki CO 2 gazı ile ilgili çizilen, 6 3 1,5 Atom sayısı (mol) 0 11,2 22,4 I 1 0,5 0,25 44,8 Hacim (L) 44 Mol kütlesi (g/mol) II Mol sayısı (mol) III 44 9 Kütle (g) yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? (C: 12, O: 16) 8n mol atom Atom sayısı (mol) l. NK'da 22,4 L = 1 mol CO 2 (3) = 3 mol atom (Doğru) ll. Mol kütlesi sabittir. (Doğru) lll. 1 molü 44 gramdır. (Doğru) l. 2 mol SO 3 / 3mol CO 2 / 3 mol NO 2 eşit sayıda O içerir. Aynı koşullarda mol sayısı ile hacim orantılıdır. 2 = 3 > l (Doğru) ll. m 1 = > m 3 = > m 2 = (anlış) lll. 3mol CO 2 = 9 mol atom / 3 mol NO 2 = 9 mol atom / 2 mol SO 3 = 8 mol atom (Doğru) 5. Karbon monoksit (CO) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (C : 12, O : 16, Avogadro sayısı = N A ) A) 1 molekülü 28 gramdır. N A B) N A akb CO molekülü 2 tane atom içerir. C) Normal koşullarda 11,2 litresi N A tane atom içerir. D) 1 molekül-gram CO 12 gram C içerir. E) 1 gramında N A tane atom bulunur. 14 N A akb = 1 g CO molekülüdür mol CO(2) 2 28 = 1 14 mol = N tane atom içerir Normal koşullardaki kütlesi m, hacmi V olan 2 3 gazı ile ilgili, I. Mol sayısı V 22,4 'tür. II. Mol kütlesi 22,4m V 'dir. III. Atom sayısı 5N A.V 22,4 mol'dür. (Avogadro sayısı = N A ) v n= 22,4 (Doğru) / v 22,4 = m ise M A = 22,4 v (Doğru) /. 5 mol atom (anlış) M A v 22,4 47

4 Test C 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. D 8. D 9. E 10. A 11. B 12. A 7. 7d 2 d Gaz özkütlesi 10. n mol A x B y bieşiğinin kütlesi m gramdır n.y değeri neyi ifade eder? (B=12) m A) 1 gram A x B y bileşiğindeki A kütlesi Atom sayısı (mol) Sabit hacimli bir kaptaki 1 mol CH 4 gazına n mol gazı eklenmesiyle elde edilen gaz özkütlesi - atom sayısı grafiği yukarıda verilmiştir. gazı ve n değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H = 1, He = 4, C= 12, N = 14, O = 16, S = 32) n B) 1 tane A x B y bileşiğindeki B kütlesi C) 1 tane B atomunun kütlesi D) 1 gram A x B y bileşiğindeki atom sayısı E) 1 tane A x B y bileşiğinin kütlesi n = m ise M A = m M A n 'dir. m gramı 1 mol ise n A) C 3 H 4 1 B) NO 1 C) SO 2 0,5 D) SO 3 0,5 E) He 2 1 mol CH 4 (5) = 5 mol atom. 2 mol atom eklenmiştir. v sabit ise kütle 1 mol CH 4 'ün 1 gramı n m mol'dür. n 12n. y. y. 12 = = 1 gramındaki B kütlesi'dir. m m Bu değer 1'den çıkılırsa, 1 12n. y m = 1 gram A xb y 'deki A kütlesi bulunur. kütlesinden (16 gram), = 56 grama çıktı = 40 gram ekledik. 2 D) = 0,5 mol SO 3(4) = 0,5. 4 = 2 mol atom , tane O 2 molekülü gram O içeren SO 2 molekülü 3. 6, akb H 2 molekülündeki H atomu ukarıda belirtilen maddelerin mol sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? (H = 1, O = 16, Avogadro sayısı = 6, ) A) n 1 > n 2 > n 3 B) n 1 = 2n 2 > n 3 C) 2n 1 = n 2 = 2n 3 D) n 1 = 2n 2 = n 3 E) n 1 < n 2 < n 3 6, n 1 = = 1 mol 6, n 2 = 32 g O var iken 1 mol ise 16 g O içeren SO 2 0,5 mol 11. N 2 O, N 2 O 3 ve N 2 O 5 gazlarının 0,5 mollük karışımı 40 gramdır. I. Karışımdaki N kütlesinin O kütlesine oranı 7 12 'dir. II. Karışımda 26 gram O atomu vardır. III. Karışım oda koşullarında 11,2 litre hacim kaplar. (N=14) ll. Karışımı oluşturum formüllerde N 2 ortaktır. 0,5. 2 = 1 mol N = 14 g azot bulunur. n 3 = 6, akb = 1 g H = 1 mol H içerir = 26 gram O vardır. (Doğru) l = 7 'tür. (anlış) N 2 ve C 2 H 4 'ten oluşan bir gaz karışımının molekül sayısı ve kütlesi bilinmektedir. Buna göre bu gaz karışımı ile ilgili, lll. Karışım 0,5. 24,5 = 12,25 L hacim kaplar. (anlış) I. Toplam atom sayısı II. N 2 gazının kütlesi III. C 2 H 4 'teki C kütlesi 12. Mg 3 N 2, CaO ve N 2 O 'dan oluşan 0,4 mollük karışımdaki O niceliklerinden hangileri verilen bilgilerle hesaplanamaz? (H = 1, C = 12, N = 14) atomu sayısı N A 4 'tür. karışımdaki Mg 3 N 2 kütlesi kaç gramdır? (N = 14, O = 16, Mg = 24, Ca = 40, N A : Avogadro sayısı) N 2 = 28, C 2 H 4 = 28. M A 'ları aynı olduğu için toplam mol hesaplanır. Ancak verilen l, ll ve A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50 0,25 mol O vardır. 0,4 0,25 = 0,15 mol Mg 3 N 2 lll hesaplanamaz. 0, = 15 g Mg 3 N 2

5 BÖLÜM 02 Test Mol Mol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Avogadro sayısı: N A ) A) 1 mol molekülde N A tane atom vardır. B) Molekül sayıları eşit olan gazların mol sayıları da eşittir. C) Mol sayıları eşit olan tüm bileşiklerin atom sayıları da eşittir. D) Hacimleri aynı olan tüm bileşiklerin mol sayıları da aynıdır. E) Kütleleri aynı olan tüm moleküllerin mol sayıları da aynıdır. A) 1 mol molekül (en az 2 atomudur) en az 2N tane atom (anlış) B) Molekül sayıları eşit ise mol sayılarıda eşittir. (Doğru) C) Formüllerindeki atom sayıları farklı olabilir. (anlış) D) Aynı koşullardaki gazlar için geçerlidir. (anlış) E) Mol kütleleri farklı ise molleride farklıdır. (anlış) 4. Gaz Hacim (L) Atom sayısı (mol) 11,2 1 22,4 2 Z 5,6 1 T 11,2 1,5 Normal koşullarda bulunan,, Z ve T gaz molekülleri ile ilgili yukarıdaki tablo verilmiştir. Buna göre,, Z ve T gazlarının birer moleküllerindeki atom sayılarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) > T > = Z B) > T > Z > C) Z > T > = D) Z > > T > E) T > Z > = n = 11,2 22,4 = 0,5 mol / m y = 22,4 22,4 = 1 mol / n z = 5,6 22,4 = 0,25 mol / n T = 11,2 = 0,5 mol 22,4 x = 2 atomlu / = 2 atomlu / Z = 4 atomlu / T = 3 atomlu Z > T > = I. 3, tane O 2 molekülü CH 4(g) C 3 H 4(g) II. NK'da 5,6 L hacim kaplayan SO 3 gazı III. 3,2 gram CH 4 gazı ukarıdakilerden hangileri Avogadro sayısı kadar atom içerir? (Avogadro sayısı: 6, , H : 1, C : 12) Avogadro sayısı kadar atom 1 mol'dür. l. 3, , = 0,5 mol O 2(2) = 0,5. 2 = 1 mol atom ll. 5,6 22,4 = 0,25 mol SO 3(4) = 0,25. 4 = 1 mol atom lll. 3,2 16 = 0,2 mol CH 4(5) = 0,2. 5 = 1 mol atom N A tane molekül içeren şekildeki kapta bulunan karışımda toplam 24 gram C atomu vardır. I. Karışımın molce %50 si CH 4 'tür. II. Karışımda toplam 4 gram H atomu vardır. III. Karışımın 1 atm, 25 C deki hacmi 22,4 litredir. (H = 1, C = 12, N A : Avogadro sayısı) = 2 mol C / 1 mol karışımda 4 mol H = 4 gram H. x mol CH 4 ve y mol C 3 H 4 ise x + y = 1 ise x = 0,5 ve y = 0,5'tir. x + 3y = 2 Oda koşullarında 1 mol gaz 24,5 L 3. Atom sayıları eşit olan, I. CO II. NO 2 III. CH 4 yukarıdaki bileşiklerin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? (H=1, C=12, N=14, O=16) A) I > II > III B) II > I > III C) III > II > I D) I > III > II E) II > III > I Atom sayılarını eşitleyelim; 15 mol CO, 10 mol NO 2 ve 6 mol CH 4 l = 420 / ll = 460 / lll = 96 ll > l > lll 6. N A tane elektron içeren H 2 gazı ile ilgili, I. Kütlesi 1 gramdır. II. 1 mol H atomu içerir. III. NK'da 11,2 litre hacim kaplar. ( 1 1 H) 1 mol e, 0,5 mol 1 1 H 2 1 mol e içerir. l. 0,5. 2 = 1 gram / ll. 1 mol H / lll. 0,5. 22,4 = 11,2L 49

6 Test B 2. E 3. B 4. C 5. C 6. E 7. B 8. B 9. C 10. B 11. E 12. B 7. Element Bağıl atom kütlesi C 12 O 16 S 32 C, O ve S elementlerinin bağıl atom kütleleri yukarıda verilmiştir. I. Bir tane C atomunun kütlesi 12 gramdır. II. Bir molekül CO 2 44 a.k.b. dir III. 1 a.k.b. SO gramdır. l. N A tanesi 12 g / 1 tanesi 12 N A g (anlış) ll. 1 tane CO 2 molekülü 44 a.k.b. (Doğru) lll. 1 a.k.b = 1 N A gram SO 3 'tür. (anlış) 10. ve elementlerinden oluşan ve 2 bileşikleri ile ilgili; kütlesi (g) 0,2 0,5 grafikleri verilmiştir. 14 2,8 Bileşikteki sayısı (mol) 0 2 kütlesi (g) 0,1 0,5 Buna göre ve elementlerinin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) ,5 mol 20 g ise 1 mol = 40 g 0,5 2 mol 2 14 g ise 1 mol 2 = 56 g + = 40 denklemleri çözülürse = 24, = = 56 Bileşikteki sayısı (mol) 8. SO 2 ve SO 3 gazlarından oluşan bir karışımın yalnızca normal koşullardaki hacmi bilinmektedir. Buna göre karışımdaki, I. SO 2 kütlesi II. S atomlarının mol sayısı III. O kütlesinin karışımın toplam kütlesine oranı niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? (S=32, O=16) Karışımın toplam mol sayısı hesaplanır. ll. SO 2 ve SO 3 formüllerinde 1'er tane S vardır. S atomlarının toplam mol sayısı karışımın mol sayısına eşittir. (Hesaplanır.) 11. Kütleleri birbirine eşit olan, 2 ve Z 2 ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. : 0,2 N A tane atom içeren metalik bir katıdır. 2 : N.K'da 8,96 L hacim kaplayan bir gazdır. Z 2 : Toplam 0,6 mol atom içerir. Buna göre, ve Z nin mol kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) = = Z B) 2 = = 4Z C) = 2 = 4Z D) = = 2Z E) = 4= 2Z : 0,2 molü m gram ise, 1 molü 5m = 2 = 8,96 22,4 = 0,4 mol 2 = 0,8 mol mg ise, 1 molü = 5m 4 = 0,2 mol Z 2 = m g ise 1 mol Z 2 = 5 m gram Z + 5m 4. 2 = 5 m ise Z = 2,5m CuSO 4. n H 2 O bileşiğinin % 64'ü CuSO 4 'tür. I. 64 gram Cu içerir O 3 bileşiğinin kütlece %30'u oksijen olduğuna göre, elementinin mol kütlesi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunur? (O = 16) A) D) x = ise x = dir B) E) C) II. n=5 'tir. III. 9 mol O atomu içerir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 64) D) I ve III E) II ve III CuSO 4 l. Kütlesi bilinemez. / ll. n. H 2 O = n = 64 'dan n = 5'tir. / lll. mol değeri bilinemez. 36

7 BÖLÜM 02 Test Temel asalar bileşiğinin kütlece %50'si 'tir. I. Bileşikteki kütlece birleşme oranı m m = 1'dir. II. Bileşikteki elementlerin mol sayıları arasındaki oran n = 1 n 2 'dir. III. 'in atom kütlesi 'ninkinin yarısıdır. l. m = 50 m 50 = 1 (Doğru) ll. 1 mol 2 mol = 1 2 (Doğru) l. 2. = = 1 1 ise = 2 1 (anlış) 4. Bileşik kütlesi (g) C kütlesi (g) C ve H 2 arasında gerçekleşen bir tepkimede reaksiyona giren C kütlesi ve oluşan bileşik kütlesi arasındaki grafik yukarıdaki gibidir. Bu grafiğe göre, oluşan bileşik ile ilgili, I. Molekül formülü II. Tepkimeye giren H 2 kütlesi III. Molekül kütlesi niceliklerinden hangileri bulunabilir? (H=1, C=12) D) I ve III E) II ve III l. Basit formülü bulunur molekül formülü bulunamaz. ll = 2g H 2 (Bulunur.) lll. Molekül formülü belli değil. (Bulunamaz.) 2. ile elementleri arasında oluşan iki bileşikten I. si 2, II. si n 3 'tür. Eşit kütlede ile birleşen I. bileşikteki 'nin II. bileşikteki 'ye oranı 4 ise n sayısı kaçtır? 3 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 n( 2 ) 'ler eşitlenir ise 'ler arasındaki oran: 2n 1. ( n 3 ) 3 = 4 3 ise n = 2 5. ve den oluşan iki farklı bileşiğin içerdiği ve kütleleri ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Element 4 n m Buna göre m.n değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 12 B) 20 C) 36 D) 45 E) n. = 24 5 ise = 24. n = 36 m ise n 20 = 36 m den m. n = : NO 2: N 2 O 3 3: NO 2 ukarıda formülleri verilen bileşikler ile ilgili, 3. ve 'den oluşan bir bileşiğe ilişkin elementlerin, I. Kütlece birleşme oranları II. Molce birleşme oranları III. Atom kütleleri niceliklerinden hangileri bileşiğin basit formülünün bulunabilmesi için tek başına yeterlidir? ll. Mol sayıları oranı basit formülü verir. I. Eşit kütlelerinin molekül sayıları arasındaki ilişki 2 > 3 > 1 şeklindedir. II. Kütlece azot yüzdeleri arasındaki ilişki 1 > 2 > 3 şeklindedir. III. 2. ve 3. bileşiklerde O elementleri arasındaki katlı oran 3 4 'tür. (N=14, O=16) Molekül kütleleri 2(N 2 O 3 ) = 76 > 3(NO 2 ) = 46 > 1(NO) = 30'dur. l. Mol kütleleri ile ters orantılıdır. 1 > 3 > 2 (anlış) ll. 1 > 2 > 3'tür. (Doğru) lll = 3 4 (Doğru) 51

8 Test C 2. B 3. B 4. B 5. E 6. D 7. C 8. B 9. E 10. D 11. B 12. D 7. ve elementlerinin tepkimeleri sonucu elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tepkime kütlesi (g) kütlesi (g) Oluşan bileşiğin kütlesi ve formülü g ,8 6 m g 2 3 Buna göre oluşan 2 3 kütlesi (m) ve artan element kütlesi ve türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? m Artan element kütlesi ve türü A) 7,6 2,8 g B) 8,8 C) 7,6 1,2 g D) 7,6 1,2 g E) 8 0,8 g 1. den, 2 = ise = 7 'dir. = 7 ise = de = = 7 0,4 12 = 2,8 } = 7,6 g = m 0,4 4,8 6 4,8 = 1,2 g artar 8. Mol sayısı 0,6 21 Kütle (g) 10. ve Z 2 bileşiklerindeki kütlece birleşme oranları ile ilgili, bileşiğinde, kütlece birleşme oranı = 5 4 'tür. Z 2 bileşiğinde, kütlece birleşme oranı Z = 1'dir. bilgileri veriliyor. Buna göre Z 2 bileşiği ile ilgili, I. Mol kütlesi bileşiğinin mol kütlesinden büyüktür. II. Eşit kütleli ve Z nin tepkimesi sonucu Z'nin kütlece %20'si artar. III. ve Z'nin atom kütleleri arasındaki oran Z = 5 4 'tür. yargılarından hangileri yanlıştır? = 5 4 ve 2Z = 1 1 = 2 2 ise Z = 4 2 dir. x = 5, = 4, Z = 2 / l. Z 2 = 9 = (anlış) ll. 2Z = 5 } 5'er gram alınırsa 1 gram Z(% 20'si) (Doğru) 4 lll. = 5 2 'dir. (anlış) 0,2 0 Grafik - 1 (I. bileşik) Zaman 13 0 Grafik - 2 (II. bileşik) Zaman ukarıdaki grafikler ve den oluşan iki farklı bileşiğin elde edilmesi sırasında madde miktarlarındaki değişimi göstermektedir. 11. Eşit kütleli, ve Z elementleri arasında gerçekleşen tepkimeler ile ilgili; Tepkimeye giren kütle Oluşan Artan madde kütlesi m g + m g 1,5 m g 0,5 m g m g + m g Z 2 m g Z 2 'in atom kütlesinin 'nin atom kütlesine oranı 7 2 olduğuna göre I. ve II. bileşiklerin formülleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? I II A) 2 B) C) D) E) 3 l. bileşik 0,4 0,6 = 2 3 / ll. bileşikte m g + m g Z 9 8 g 2Z yukarıdaki bilgiler veriliyor. 7m 8 g Z Buna göre, ve Z elementlerinin atom kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) = = Z B) = 2 = 4Z C) 2 = = 4Z D) = 2 = 2Z E) 2 = 2 = 3Z 'de = m 0,5 m = 2 1 = 4 ise ( = 4, = 2) 2 52 ise Sabit basınç ve sıcaklıkta eşit mol sayılı reaktifler ile gerçekleştirilen aşağıdaki tam verimli tepkimelerden hangisinde zamanla gaz hacmi artar? Z 2 'de 2Z = m m ise Z = 2 1 = 2 = 4Z ( = 2, Z = 1) A) CO 2(g) + H 2 O (s) H 2 CO 3(suda) B) 2N 2(g) + 3O 2(g) 2N 2 O 3(g) C) CO (g) O 2(g) CO 2(g) D) 2Mg (k) + O 2(g) 2MgO (k) E) CaCO 3(k) + 2HCI (suda) CaCI 2(suda) + CO 2(g) + H 2 O (s) Aynı koşullarda gaz mol sayısı arttıkça hacim artar. E şıkkındaki tepkimenin reaktiflerinde gaz yok iken ürünlerde CO 2 gazı oluşuyor ,4 gram ve 0,4 gram 2 elementlerinin artansız tepkimesi sonucu 2 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre eşit kütleli ve 2 elementlerinin tam verimle tepkimesi sonucu m gram 2 6 bileşiği oluşurken artan element kütlesi kaç m gramdır? A) 2 B) 1 C) 0,8 D) 0,6 E) 0,4 2 = 2,4 ise ( = 12 ve = 1) 0,4 2 6 'da 2 6 = = 4 1 } 4'er gram alınırsa 3g artar, 5 gram 2 6 oluşur. m = 5 ise 3 = 0,6m dir.

9 BİRE BİR BÖLÜM 02 Test , tane SO 3 gazı ile ilgili, I. 0,2 mol atom içerir. II. 4 gramdır. III. N.K'daki hacmi 1,12 litredir. (O = 16, S = 32, Avogadro sayısı = 6, ) 4. ve den oluşmuş iki farklı bileşikten, I. sinin formülü 2, II. ninki n 3 tür. Aynı miktar ile bileşen I. bileşikteki miktarının II. bileşikteki miktarına oranı 4 3 'tür. Buna göre II. bileşiğin formülündeki n kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 n( 2 ) 'ler eşit iken 'ler arası oran; 2n n 3 3 = 4 3 ise n = 2 3, l. 6, = 0,05 mol SO 3(4) = 0,05. 4 = 0,2 mol atom (Doğru) ll. 0,05 mol SO 3 (80) = 0, = 4 gram (Doğru) lll. 0,05. 22,4 = 1,12 L (Doğru) 2. Molekül sayıları eşit olan CO ve C 2 H 4 gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A) Normal koşullardaki hacimleri eşittir. B) Molekül kütleleri aynıdır. C) Eşit sayıda atom içerirler. D) 0,1 er mollerinin oluşturduğu karışım 5,6 gramdır. E) İçerdiği C kütlesi fazla olanı C 2 H 4 'tür. Co = 28, C 2 H 4 = 28 Molekül sayıları eşit ise mol sayılarıda eşittir. N.K'daki hacimleri, molekül kütleleri aynıdır. C) 1 mol CO = 2 mol atom, 1 mol C 2 H 4 = 6 mol atom (anlış) 5. ve elementlerinden oluşan ve 2 3 bileşiklerinin 0,05'er mollerinin kütleleri sırasıyla 4,4 ve 10,4 gramdır. Buna göre ve nin atom kütleleri kaçtır? A) B) C) D) E) ,05 mol 4,4 gram ise 1 mol = 88 0,05 mol ,4 gram ise 1 mol 2 3 = = 88 Denklemi çözülürse = 208 = 56 = Atomik kütle birimi (akb) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (Avogadro saysısı=n A ) A) Bir 12 C atomunun kütlesinin 1 'si 1 akb'dir. 12 B) 1 mol 1 H atomunun kütlesi N A akb'dir. C) 1 akb 16 O atomu 16 N A gramdır. D) 1 gram 12 C atomu N A akb'dir. E) 1 tane O 2 molekülü 32N A akb'dir. 16 O 1 a.k.b = 1 N A gramdır. 6. SO 3 bileşiğinin molekül kütlesi 80 ve Avogadro sayısı 6, olduğuna göre, 6, aşağıdakilerden 20 hangisidir? A) Bir SO 3 molekülünün kütlesi B) Bir gram SO 3 molekülündeki molekül sayısı C) Bir mol SO 3 molekülündeki atom sayısı D) Bir gram SO 3 molekülündeki atom sayısı E) Bir gram SO 3 molekülündeki O atomu sayısı 80 gram SO 3 'te 4. 6, tane atom 4. 6, , gram SO 3 'te = tane atom vardır

10 Test E 2. C 3. C 4. B 5. C 6. D 7. A 8. C 9. D 10. B 11. C 12. A 7. Bir a b bileşiğinin molekül formülündeki a ve b değerlerini bulabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Bileşiğin kütlesi B) Bileşikteki 'in kütlece yüzdesi 10. 0,5 mol SO 2 gazı 0 2 mol He gazı 2. kap C) 'in atom kütlesi D) 'in atom kütlesi E) Bileşiğin mol kütlesi a. oranına kütlece %'den ulaşılır. ve nin atom kütleleri ile basit formül bulunur. b. Bileşiğin mol kütlesi ile a ve b'nin değerleri bulunur. A) Bileşik kütlesi gerekli değildir. 8. C 3 H 4 ve SO 3 'den oluşan 0,5 mollük bir gaz karışımının kütlece %25'i C 3 H 4 'tür. Buna göre karışımdaki gazların kütleleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? (H=1, C=12, O=16, S=32) C 3 H 4 SO 3 A) B) 5 15 C) 8 24 D) E) mol C 3 H 4 ve mol SO 3 olsun (40) (80) 1. kap Şekilde görülen terazinin dengeye ulaşabilmesi için, I. 2. kaba 1 mol CH 4 gazı eklemek II. 1. kaba 0,25 mol SO 2 gazı eklemek III. 1. kaptan 0,125 mol SO 2 gazı almak IV. 2. kaba 0,75 mol O 2 gazı eklemek işlemlerinden hangileri birlikte uygulanmalıdır? (He=4, CH 4 =16, O 2 =32, SO 2 =64) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV B) 1. kapta 0,5. 64 = 32 g / 2. kapta 2. 4 = 8 g madde vardır. 2. kaba = 16 g CH 4 eklenirse ve 1. kaptan 0, = 8 g SO 2 çıkarılırsa, Her iki kaptada 24 g madde olur. + = 0, eşitliklerinden = 0,2, = 0,3 bulununr. 0,2. 40 = 8 0,3. 80 = SO 3 ve NO gazlarından oluşan karışımın normal koşullardaki hacmi 11,2 litredir. Karışımda 0,9 N A tane oksijen atomu bulunduğuna göre karışımın kütlesi kaç gramdır? (N : 14, O : 16, S : 32) 9. (g) (g) Şekildeki sabit hacimli kaptaki gazı üzerine bir miktar gazı eklendiğinde kütlesi 2 katına, toplam atom sayısı ise 4 katına çıkıyor. A) 70 B) 50 C) 25 D) 20 E) 12 x mol SO 3 ve y mol NO bulunsun. x + y = 0,5 mol ve 3x + y = 0,9 mol eşitliklerinden x = 0,2 mol SO 3 ve y = 0,3 mol NO bulunur. 0,2. 80 = 16 g SO 3 0,3. 30 = 9 g NO = Buna göre I. NO C 2 H 6 II. CO C 2 H 4 III. N 2 C 2 H 4 ve gazları yukarıdakilerden hangileri olabilir? (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) Seçenekler kullanılırsa, CO = 28, C 2 H 4 = 28 ve N 2 = 28'dir. Atom sayıları ise ll. ve lll. de 2 6 oranındadır. 12. Normal koşullar altında 5,6 litre O 2 gazı 16 gramdır. 3, tane 2 molekülü 38 gramdır. ukarıdaki bilgilere göre 'nin atom kütlesi kaçtır? A) 12 B) 19 C) 24 D) 32 E) 40 5,6 L'si 16 g ise 22,4 L'si (1 mol) 64 gramdır. O 2 = 64 ise + 32 = 64'ten = 32 3, tanesi 38 g ise 6, tanesi (1 mol) 76 gramdır. 2 = = 76 = 12

11 Tepkime Denklemleri BÖLÜM 02 Test I. Atom sayısı ve türü 4. 2Fe (k) + 3H 2 O (g) Fe 2 O 3(k) + 3H 2(g) II. Kütle III. Molekül sayısı IV. Toplam yük Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimede yukarıdaki niceliklerden hangileri kesinlikle korunur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III Kimyasal tepkimelerde, D) I, II ve IV E) II, III ve IV l. Atom sayısı ve türü, ll. kütle, lll, Toplam yük kesinlikle korunur. lv. Molekül sayısı ise tepkimeye göre korunur ya da korunmaz. Sabit basınç ve sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen yukarıdaki tepkime ile ilgili, Gaz kütlesi Katı kütlesi 0 Zaman 0 Zaman 0 I II grafiklerinden hangileri yanlıştır? Gaz hacmi A) alnız II B) I ve II C) I ve III l. 3 mol H 2 O (g) 'dan 2 mol H 2(g) 'ına gaz kütlesi azalır. (Doğru) ll. Katı kütlesi "O" dan başlamaz. (anlış) lll. 3 mol gazdan, 3 mol gaza hacim korunur. (Doğru) III Zaman 2. C H 5 (OH) O 2 3CO 2 + Z H 2 O denkleştirilmiş tepkimesinde ürünlerin katsayıları toplamı 7 olduğuna göre, ve Z aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Z A) B) C) D) E) Z = 7 ise Z = 4 C sayılarını eşitlemek için x = 3 ürünlerde = 10. O atomu, girenlerde ise ( + 7) O atomu vardır. + 7 = 10, = Ca (k) + 2HCI (suda) CaCI 2 (suda) + H 2(g) 2. N 2(g) + 2O 2(g) + ısı 2NO 2(g) 3. CaO (k) + H 2 O (s) Ca(OH) 2(suda) ukarıda verilen tepkimeler ile ilgili, I. 1. tepkime heterojen fazda gerçekleşmiştir. II. 2. tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığı artar. III. 3. tepkimede katı kütlesi zamanla azalır. l. 1. de farklı fiziksel haller var, heterojen (Doğru) ll. 2. de ısı alandır. Ortam soğur. (anlış) lll. 3. de girenlerdeki katılar harcanır. (Doğru) 5. Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen, 5C (k) + 2SO 2(g) CS 2(s) + 4CO (g) tepkimesi gerçekleştikten sonra tepkime öncesi sıcaklığa dönüldüğüne göre, I. Kaptaki gaz basıncı artmıştır. II. Molekül sayısı azalmıştır. III. Gaz kütlesi artmıştır. (C=12, O=16, S=32) l. 2 mol gazdan 4 mol gaza geçti. Basınç artar. (Doğru) ll. C atomik. 2 mol'den 5 mol'e arttı. (anlış) lll g SO 2 = 128 g g CO = 112 g azaldı. (anlış) 6. Mol sayısı Z 2 Zaman Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir. I. Tepkime tam verimle gerçekleştirilmiştir. II. Tepkime denklemi, Z şeklindedir. III. Z'nin formülü 3 'tür. l. 2 ve 2 arttı. Tam verim değil (anlış) ll. 4 1 = 3 mol 2, 4 3 = 1 mol 2 harcandı. 2 mol Z oluştu. (Doğru) lll. Z = 3 'dir. (anlış) 55

12 Test D 2. A 3. D 4. A 5. A 6. B 7. D 8. D 9. B 10. C 11. C 12. C Mol sayısı N 2(g) H 2(g) 1 0,9 0,6 H 2 O (g) CO 2(g) Sürtünmesiz pistonlu kaptaki N 2(g) üzerine bir miktar H 2(g) gönderilerek gerçekleştirilen, N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) + ısı tepkimesi ile ilgili, I. Homojen fazda gerçekleşen bir tepkimedir. II. Kaptaki gaz basıncı zamanla azalır. III. Ekzotermik bir tepkimedir. 0,3 O 2(g) 0,1 (g) Zaman 0 Bir tepkimede yer alan maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. B) Homojen bir tepkimedir. l. Hepsi gaz (homojen) (Doğru) ll. Sürtünmesiz pistonlu kapta basınç sabittir. (anlış) lll. Isı verendir. (Doğru) 8. Mol sayısı 5 (g) 3 (g) Zaman 0 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimenin mol sayısı - zaman grafiği yukarıdaki gibidir. I. üç atomlu, iki atomlu bir gazdır. II. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. III. Tepkimede 'in %40'ı harcanmıştır. 5 3 = 2 mol 3mol l. 2 3 ise ; 2, ; 3 atomlu (Doğru) ll. 'den arttı. Tam verim değil. (anlış) C) 'in formülü C 2 H 6 'dır. D) 2 mol tepkimeye girerse 10 mol ürün oluşur. E) Zamanla molekül sayısı artmıştır. 0,3 O = 0,3, 1 0,1 = 0,9O 2 / 0,6CO 2 ve 0,9H 2 O. (Harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları) Tam sayıya çevirirsek O 2 6CO 2 + 9H 2 O denkleminden = C 2 H 6 O'dur Z denklemine göre eşit kütleli 2 ve 2 elementlerinin tepkimesinden artan madde 2 'dir. I. Mol kütleleri arasındaki ilişki Z > > 'dir. II. Z'nin molce %25'i atomudur. III. 'in atom kütlesi 'ninkinin 3 katıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Artan 2 olduğuna göre 2 'nin 1 molü 2 'nin 3 molünden bile büyüktür. 2 mol Z ise 1 mol 2 = 2 mol 'den büyüktür. Z = 3 molce %25'i (Doğru) ,6 gram ile 64 gram 2 O 3 'ün artansız O 3 2 O lll = 40 % (Doğru) 9. Aynı koşullardaki eşit hacimli N 2, H 2 ve O 2 gazları arasında gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinde artan gaz hacmi en fazladır? tepkimesinin sonucu 44,8 gram elde ediliyor. Buna göre ve elementlerinin atom kütleleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? (O=16) A) N 2 + O 2 2NO B) N 2 + 3H 2 2NH 3 C) 2N 2 + SO 2 2N 2 O 5 A) B) C) D) 2N 2 + 3O 2 2N 2 O 3 D) E) 2H 2 + O 2 2H 2 O Katsayıları arasındaki fark en fazla olanı B) N 2 + 3H 2 'dir. E) , = m 2 O ,8'den m 2 O 3 = 40,8 g n = n ise 21,6 = 44,8 ise = 21,6 44,8 = 27 56

13 BÖLÜM 02 Test Tepkime Çeşitleri Ca (k) + O 2(g) 2CaO (k) tepkimesi ile ilgili, I. anma tepkimesidir. II. Heterojen bir tepkimedir. III. Bazik bir oksit oluşur. 4. I. H 2(g) 2H. (g) II. Na(g) Na + (g) + e III. H 2 O (s) H 2(g) O 2(g) IV. C (k) + O 2(g) CO 2(g) ukarıdaki tepkimelerden hangileri endotermiktir? A) alnız II B) I ve IV C) II ve III l. O 2 ile yanma gerçekleşir. (Doğru) ll. Katı ve gaz heterojen. (Doğru) lll. CaO (metal oksit) bazik oksittir. (Doğru) 2. H 2 SO 4(suda) + 2OH (suda) 2 SO 4(suda) + 2H 2 O (s) D) I, II ve III E) II, III ve IV l. Bağ kopması (H H arası) endotermik ll. e koparılması ısı gerektirir endotermik lll. Bileşiklerin elementlerine ayrışması endotermik lv. anma ekzotermik 5. Bir maddesinin yanma ürünleri H 2 O ve NO 2 'dir. Buna göre maddesi ile ilgili, I. Saf maddedir. II. Karışımdır. III. Bileşiminde oksijen vardır. yargılarından hangileri doğru olabilir? ukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili, I. Nötrleşme tepkimesidir. II., toprak alkali metaldir. III. Elektron alış-verişi yoluyla gerçekleşir. 'in yapısında N ve H elementleri kesinlikle vardır. O elementi de olabilir. Karışım yada saf madde olduğu hakkında yeterli bilgi yoktur. l. Asit + Baz Tuz + su (Nötrleşme) (Doğru) 6. Zn (k) NaOH (k) Na (k) ll. + OH, +1 yüklüdür. Alkali metal olabilir. (anlış) lll. Nötrleşme tepkimeleri katyon anyon yerdeğiştirme tepkimesidir. (anlış) HCI (suda) H 2 SO 4(suda) H2 O (s) Aşağıda denklemi verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Tepkime Denklemi Türü A) CaCO 3(k) CaO (k) + CO 2(g) Analiz B) CS 2(g) + 3O 2(g) CO 2(g) + 2SO 2(g) anma C) MgO (k) + 2HCI (suda) MgCI 2(k) + H 2 O (s) Nötrleşme D) Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) 2Fe (k) + 3CO 2(g) Redoks Çözünme - E) NH 3(g) + HCI (g) NH 4 CI (k) çökelme E) Asit baz tepkimesidir. ukarıdaki şekillerde verilen kaplarda bulunan maddelere üzerlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde, 1. ve 3. kapta H 2 gazı açığa çıkmaktadır. 2. kaptaki çözeltinin zamanla ph değeri artmaktadır. değişimleri gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 1. kapta zamanla H + iyonu sayısı azalır. B) 2. kapta nötrleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. C) 1. ve 3. kaplarda gerçekleşen tepkimenin türü redokstur. D) 2. kapta zamanla SO 4 2 iyonu sayısı azalır. E) Her üç kaptada zamanla ph değeri artar. 2. kapta nötrleşme tepkimesi olur. H 2 SO 4 + 2NaOH Na 2 SO 4 + 2H 2 O SO 2 4 iyonu sayısı değişmez. 57

14 Test E 2. A 3. E 4. D 5. E 6. D 7. E 8. A 9. A 10. B 11. C 7. H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) + ısı 10. ukarıdaki denklemi verilen tepkime sabit hacimli ve ısıca yalıtılmış bir kapta gerçekleşmektedir. I. Sentez tepkimesidir. II. Gazların ortalama kinetik enerjisi zamanla artar. III. Kaptaki gaz yoğunluğu değişmez. l. Bileşik oluşumu sentezdir. (Doğru) ll. Açığa çıkan ısı, sıcaklığı artırır. (Doğru) lll. Hacim sabit, kütle korunur. özkütle değişmez. (Doğru) HCI (suda) HNO 3(suda) KOH (suda) 1 2 3, ve Z metallerinin 1,2 ve 3 nolu kaplardaki çözeltilerle etkileşimi ile ilgili; Z yalnızca 3. kaptaki çözelti ile tepkimeye girmiyor. üç kaptaki çözeltilerin her birisi ile tepkimeye giriyor. yalnızca 2. kaptaki çözeltiyle tepkimeye giriyor. bilgileri veriliyor. Buna göre, ve Z metalleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 'in HCI (suda) ile tepkimesi sonucu H 2 gazı açığa çıkar. B) 'nin HNO 3(suda) ile tepkimesinde H + iyonları indirgenir. C) Z'nin elektron verme isteği H 2 'ninkinden fazladır. D) amfoter metal, ise soymetaldir. 8. Ca 2+ (suda) + 2 (suda) CaCO 3(k) + CO 2(g) + H 2 O (s) ukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili, I. Heterojen bir tepkimedir. II., HCO 3 'tür. III. Redoks tepkimesidir. E) ve Z'nin 2. kaptaki çözeltiyle gerçekleştirdiği tepkimeler redoks tepkimesidir. : Amfoter'dir. (Hem asitle, hem baz ile tepkime veriyor.) : arısoy metal (Cu,Hg, Ag) Z: Aktif metaldir. B) + HNO 3 tepkimesi sonucu H 2 O oluşur. H + iyonları yükünü korur. l. Farklı fiziksel haller var, heterojen tepkimedir. (Doğru) ll. : HCO 3 'dir. (anlış) lll. ükseltgenme basamağı değişen element yoktur. Redoks değildir. (anlış) Aşağıda denklemleri verilen tepkimelerden hangilerinin türü karşısında yanlış belirtilmiştir? Tepkime Denklemi A) Na (k) + H 2 O (s) NaOH (suda) H 2(g) Türü Asit - Baz B) 2NaBr (suda) + CI 2(g) 2NaCI (suda) + Br 2(s) er değiştirme C) D) Ca (k) + 2HNO 3(suda) Redoks Ca(NO 3 ) 2(suda) + H 2(g) Pb(NO 3 ) 2(suda) + 2KBr (suda) Çözünme - PbBr 2(k) + 2KNO 3(suda) çökelme E) CH 3 OH (s) O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (s) anma 11., ve Z elementlerinin oksitleri olan O, 2 O, O 2 ve Z 2 O 3 ile ilgili, HCI (suda) ile tepkimeye girebilenler: O ve Z 2 O 3 'tür. H 2 O ile tepkimeye girebilenler: O ve O 2 'dir. NaOH (suda) ile tepkimeye girebilenler: O 2 ve Z 2 O 3 'tür. bilgileri veriliyor. Buna göre, ve Z elementleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Z A) Na S Ca B) Ca Na Al C) Mg N Al D) Mg S Zn E) Ca N Zn A) Bir yer değiştirme tepkimesidir. (Alkali metallerin suda çözünmesi) O: Metal oksit, Z 2 O 3 : Amfoter oksit O 2 : Ametal oksit

15 BÖLÜM 02 Test Tepkime Çeşitleri Aşağıda denklemleri verilen tepkimelerden hangisinin türü karşısında yanlış belirtilmiştir? 4. Bir bileşiğin HBr ile tepkimesinden MgBr 2, CO 2 ve H 2 O oluşuyor ise bu bileşiğin yapısında, Tepkime Denklemi Tepkime Türü I. Mg A) C (k) + O 2(g) CO 2(g) Sentez B) NH 3(g) + HCI (g) NH 4 CI (k) Redoks C) KCIO 3(k) KCI (k) O 2(g) Analiz D) Pb 2+ (suda) + 2I (suda) PbI 2(k) Çökelme E) 4Fe (k) + 3O 2(g) 2Fe 2 O 3(k) anma B) Asit + Baz tepkimesidir. Asit baz tepkimelerinde yükseltgenme basamakları değişmez. Redoks değildir. II. O III. C IV. H yukarıdaki elementlerden hangisi kesinlikle bulunur? A) alnız I B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV + HBr MgBr 2 + CO 2 + H 2 O ise 'in yapısında Mg, C ve O elementleri kesinlikle bulunur. 5. Elektron verme eğilimi H 2 'den düşük olan metallere soymetaller denir. 2. m H 2 SO 4 + n Al(OH) 3 + 6H 2 O ukarıdaki denkleştirilmiş tepkime ile ilgili, I. Nötrleşme tepkimesidir. II. m=3 ve n=2'dir. III. bileşiği Al 2 (SO 4 ) 3 'tür. l. Nötrleşme (Asit - baz) tepkimesi (Doğru) ll. tuzu asitin anyonu SO 2 4 ile bazın katyonu Al 3+ arasında oluşan Al 2 (SO 4 ) 3 'tür. O halde m = 3, n = 2 dir. (Doğru) lll. Al 2 (so 4 ) 3 (Doğru) Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? A) Na (k) + H 2 O (s) B) Zn (k) + KOH (suda) C) Hg (s) + HNO 3(suda) D) Au (k) + H 2 SO 4(suda) E) Ca (k) + HCI (suda) Au(altın) soy metaldir. Elekktron verme eğilimi H 2 'den düşüktür. Au + H 2 SO 4 tepkimesi gerçekleşmez. 6. I. CO II. He III. SO 2 IV. CaO 3. Isıca yalıtılmış sabit basınçlı kaplarda gerçekleştirilen, I. H 2(g) + CI 2(g) 2HCI (g) II. PCI 3(g) + CI 2(g) PCI 5(g) III. Ca(OH) 2(suda) + CO 2(g) CaCO 3(k) + H 2 O (s) yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde zamanla kap hacmi kesinlikle artar? l. Sentezdir. Ekzotermik. Gaz mol sayısı değişmez ancak açığa çıkan ısı, sıcaklığı ve basıncı atrırır. (Kesin) ukarıdaki maddelerin birbirleri ve O 2 gazı ile etkileşimleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) He gazı O 2 'ye karşı asaldır. B) Bazik özellikteki CaO, asidik özellikteki SO 3 ile tepkimeye girer. C) CO ile CaO arasında CO + CaO CaCO 2 tepkimesi gerçekleşir. D) CO ve SO 2 birbirlerine karşı asaldırlar. E) SO 2 ile O 2 'nin tepkimesi sonucu oluşan SO 3 yanmaz. CO: Nötr oksittir. Bazik oksit olan CaO ile tepkime vermez. 59

16 Test B 2. E 3. A 4. D 5. D 6. C 7. C 8. D 9. A 10. B 11. D 12. A 7. Zn (k) Ca (k) Cu (k) 10. H 2 S (s) NaOH (suda) HNO 3(suda) H 2 SO 4(suda) KOH (suda) HCI (suda) I. II. III. ukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere üzerlerinde belirtilen metaller ekleniyor. Buna göre hangi kaplarda zamanla gaz çıkışı gözlenmez? A) alnız I B) alnız II C) II ve III Zn: Amfoterdir. Asit ve bazla H 2 gazı açığa çıkarır. ll. Ca: Aktif metaldir. Bazlarla reaksiyon vermez. lll. Cu: arı soy metaldir. Oksijensiz asitlerle tepkime vermez. (k) (k) Z (k) 1. kap 2. kap 3. kap ukarıdaki kaplarda bulunan, ve Z saf katılarına üzerlerinde belirtilen maddeler ilave edildiğinde her üç kapta da gaz çıkışı gözleniyor. I. Üç kapta da aynı gaz açığa çıkar. II., ve Z metal ise her üç kapta da redoks tepkimesi gerçekleşir. III. Üçüncü kapta açığa çıkan gaz asidik oksittir I. CI 2 + SO 2 SO 3 + CI II. Fe 3+ + I Fe 2+ + I 2 III. MnO 4 + NH 3 MnO 2 + NO 3 ukarıdaki denkleştirilmemiş redoks tepkimelerinin her birisindeki indirgen ve yükseltgen özellik gösteren maddeler ile ilgili, İndirgen ükseltgen I. SO 2 CI 2 II. Fe 3+ I III. MnO 4 NH 3 yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? İndirgen: ükseltgenen, ükseltgen: İndirgenen ll. de Fe 3+ indirgenmiştir. (ükseltgen) lll. de MnO 4 deki Mn +7, Mn +4 e indirgenmiştir. (ükseltgen) 9. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin yükseltgen ve yükseltgenme ürünü maddeleri yanlış verilmiştir? A) B) C) D) E) Tepkime Denklemi ükseltgen ükseltgenme ürünü Sb 2 S 3 + NO 3 Sb 2 O 5 + SO NO 2 Sb 2 S 3 NO 2 KOH + CI 2 KCIO 3 + KCI + H 2 O CI 2 KCIO 3 FeS + NO 3 NO + SO Fe 2+ NO 3 SO 4 2 Cr 2 O SO 3 2 Cr 3+ + SO 4 2 Cr 2 O 7 2 C + HNO 3 CO 2 + NO 2 + H 2 O ükseltgen: İndirgenen (e alan) A) Sb 2 +3 S 3 2 Sb +5 ve S +6 (yükseltgenmiştir.) indirgendir. SO 4 2 HNO 3 CO 2 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? l. bir metal ise H 2, CaCO 3 ise CO 2 Z bir metal ise H 2 veya NO 2, CaO 3 ise CO 2 (Kesin değil) ll. Metaller yükseltgenerek tepkimeye girer. (Kesin) lll. H 2 ya da NO 2 yada CO 2 (Kesin değil) Cr(OH) OH 2CrO CI +5H 2 O denkleştirilmiş redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Cr(OH) 3 indirgen özellik gösterir. B), CIO dir. C) CrO 4 2 deki Cr'nin yükseltgenme basamağı +6'dır. D) 1 mol 2 mol elektron vererek CI ye indirgenir. E) Tepkime bazik ortamda gerçekleşmiştir. ük ve atom denkliği sağlanır ise ClO dir. +1 D) 3ClO 2 3Cl ise 1 mol Cl + 1 mol Cl +1 1'e 2 mol e almıştır. Vermemiştir. 12. I. KOH + CI 2 KCIO 3 + KCI + H 2 O II. Sb 2 S 3 + NO 3 Sb 2 O 5 + SO NO 2 III. CaCO 3 + HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O ukarıdaki tepkimelerden hangilerinde aynı madde hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir? l. de Cl 2 Cl +5 ve Cl hem yükseltgendi hem indirgendi.

17 BÖLÜM 02 Test Tepkime Denkleminde Mollü Geçiş Problemleri Mol sayısı 1,2 0,8 0,6 0,2 0 T Z Zaman Harcanan ve oluşan maddelerin mol sayısı - zaman grafiği yukarıda verilen tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Z + 8 T B) Z + 4 T C) Z + 5 T D) Z + 3 T E) Z + 8 T 0,2 0 = 0,2 mol, 1,2 0,2 = 1 mol, 0,6 molz, 0,8 mol T (Harcanan ve oluşan mol) Z + 4T 2. Mol sayısı a NO O 2(g) + O 2(g) 2O 3(g) denklemine göre, normal koşullardaki hacmi 2,24 litre olan O 2 gazı ile yeterince O 2 gazı tepkimeye girdiğinde 16 gram O 3 gazı oluşmaktadır. 'in atom kütlesi kaçtır? (O = 16) A) 16 B) 20 C) 32 D) 64 E) 80 2,24 22,4 = 0,1 mol O 2. Tepkime katsayılarına göre oluşan O 3 'ün molü harcanan O 2 'nin molünün 2 katıdır. 0,2 mol O 3 16 g ise 1 mol O 3 80 gramdır = 80 ise = C 3 H 8(g) + 5O 2(g) 3CO 2(g) + 4H 2 O (s) ukarıda verilen denkleştirilmiş tepkime denklemine göre tam verimle gerçekleşen tepkimede 1,4 mol ürün oluşmuştur. b N 2 O 4 0 Zaman ukarıda N 2 O 4 gazının ayrışması tepkimesine ait mol sayısızaman grafiği verilmiştir. I. Tepkime denklemi N 2 O 4 2NO 2 şeklindedir. II. a = 2b'dir. III. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (O : 16) A) 0,2 mol C 3 H 8 harcanmıştır. B) NK'da 22,4 L hava harcanmıştır. C) 0,8 mol H 2 O oluşmuştur. D) Oluşan CO 2 gazının NK'da hacmi 13,44 litredir. E) 32 gram O 2 gazı harcanmıştır. 3k mol CO 2 ve 4k mol H 2 O, toplam 7k = 1,4 ise k = 0,2 mol 5k mol O 2 harcanmıştır. 5k = 1 mol O 2 NK'da 22,4 L'dir. Hava O 2 'nin 5 katıdır ,4 = 112 L olmalıydı. l. doğru, ll. 1N 2 O 4 2NO 2 ise a = 2b (Doğru) lll. N 2 O 4 bitmemiştir. (anlış) 3. n mol ve n mol saf maddelerinin tam verimle tepkimesi sonucu Z bileşiği oluşurken tepkimeye giren maddelerden birisinin %50 si artıyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) N 2(g) + O 2(g) 2NO 2(g) B) 2CO (g) + O 2(g) 2CO 2(g) C) C 3 H 4(g) + 2H 2(g) C 3 H 8(g) D) 2NH 3(g) + H 2 S (g) (NH 4 ) 2 S (k) E) Ca (k) + 1 O 2(g) CaO (k) 2 A) N 2 + O 2 tepkimesinde reaktiflerin katsayıları aynıdır. Eşit mol alındığında artan olmaz. 6. Ağzı açık bir kaptaki bir miktar Fe 2 O 3 katısı yeterli miktardaki CO gazı ile, Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) 2Fe (k) + 3CO 2(g) denklemine göre tepkimeye giriyor. katı kütlesinde 3,84 gramlık azalma gerçekleştiği anda kaç gram Fe (k) oluşmuştur? (Fe = 56, O = 16) A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 8,96 E) 11,2 Fe 2 O 3 (160) 2Fe(112) = 48 g azalma sonucu 2 mol Fe = 112 g oluşur. 48 gram azalmada 112 gram ise 3,84 gram azalmada x = 8,96 gram 61

18 Test B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. A 10. C 11. A 12. C NH 3(g) + H 2 S (g) (NH 4 ) 2 S (k) denklemine göre m gram NH 3 ve m gram H 2 S tam verimle tepkimeye girdiğinde, I. Kaptaki molekül sayısı 1 'üne düşer. 3 II. H 2 S gazının yarısı artar. III. m gram (NH 4 ) 2 S oluşur. (H = 1, N = 14, S = 32) N 2 H 3 = 17, H 2 S = 34 m = 34 olsun. 2mol NH 3, 1 mol H 2 S artansız gerçekleşir. l. 3 mol den 1 mole (Doğru) ll. Artansız (anlış) lll. m + m = 2m gram ürün (anlış) 8. Madde Miktarı Zaman (dk) 2 Z t 0 1,2 1,8 0 t 1 0,8 1,2 0,4 t 2 0,2 0,3 1 t 3 0,2 0,3 1 ve 2 gazlarının Z gazını oluşturmak üzere gerçekleştirdiği tepkimedeki maddelerin mol sayılarının zamanla değişmi yukarıdaki tabloda verilmiştir. aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkime t 2 anında durdurulmuştur. B) Tepkime denklemi, Z şeklindedir. C) t 1 t 0 zaman aralığında 2 mol madde harcanmıştır. D) 1 mol Z oluşması için 1,5 mol 2 harcanmalıdır. E) Z gazının formülü 3 'tür. C) t 1 t 0 aralığında 1,2 0,8 = 0,4 mol ve 1,8 1,2 = 0,6 mol, toplam 1 mol harcanmıştır. 9. Mol sayısı 0,6 0,4 0,2 0 O 2 CO 2 ve H 2O Zaman Kapalı bir kapta ve O 2 ile başlatılan tepkimede mol sayılarının zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 8,8 gram CO 2 oluşturmak için kaç g harcanmalıdır? (H = 1, C = 12, O = 16) A) 2,8 B) 4 C) 5,6 D) 6 E) 11,2 Denkleme göre, CO 2 + 2H 2 O'dan = C 2 H 4 'tür. 8,8 44 = 0,2 mol CO 2 oluşması için 0,1 mol C 2 H 4 (28) = 2,8 g harcanmalıdır ,6 gram Cu metalinin, 3Cu (k) + 8HNO 3(suda) 3Cu(NO 3 ) 2(suda) + 2NO (g) + 4H 2 O (s) denklemine göre tamamen harcanması için kütlece %63'lük HNO 3 çözeltisinden 50mL kullanıyor. Buna göre HNO 3 sulu çözeltisinin özkütlesi kaç g/ml'dir? (H = 1, N = 14, O = 16, Cu = 64) A) 1,2 B) 1 C) 0,8 D) 0,75 E) 0,5 9,6 64 = 0,15 mol Cu, 0, = 0,4 mol HNO 3 0,4. 63 gram HNO 3 % 63'ü 0,4. 63 g ise % 100 ü 40 gram = m çözelti. 40 g d çözelti = 50 ml = 0,8 g/ml 11. Oda koşullarında sabit basınçlı bir kapta eşit molekül sayılı C 2 H 4 ve O 2 gazları tam verimle tepkimeye sokuluyor. 3n Tepkime sonunda sıcaklık başlangıç koşullarına getirildiğine göre, I. Gaz özkütlesi azalır. II. Oluşan CO 2 gazının hacmi 44,8 litredir. III. Oluşan gazın mol sayısının artan gazın mol sayısına oranı 2'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 3n 1C 2 H n(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O(s) n 3n +2n 2n O 3n n. 32 d ilk = = 30 n 6v v 2n n. 44 d son = = 36 n 4v v 12. Sabit hacimli kapta bulunan x mol CS 2 ve y mol O 2 gazlarının tam verimli tepkimesi sonucu oluşan CO 2 ve SO 2 gazlarının toplam mol sayısı z ve artan gazın mol sayısı t'dir. x + y ve z değerleri bilindiğine göre, I. Artan gazın cinsi II. x değeri III. t değeri IV. Harcanan O 2 gazının mol sayısı niceliklerinden hangileri kesinlikle hesaplanabilir? A) alnız II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV x y 1CS 2 + 3O 2 CO 2 + 2SO 2 x + y = z + t'dir. t z biliniyor biliniyor t değeri ve harcanan O 2 ürünlerden hesaplanır.

19 BÖLÜM 02 Test Sınırlayıcı Bileşen / Verim ve Artan Madde Problemleri Eşit mol sayılı 2 ve 2 gazlarının tam verimle tepkimesi sonucu 4 mol 3 gazı oluşuyor. 4. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimedeki maddelerin mol sayısı-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. I. Başlangıçtaki toplam mol sayısı 12'dir. 1,2 Mol sayısı II. 4 mol 2 gazı artar. III. Sınırlayıcı madde 2 'dir. 6 mol 6 mol mol 6mol + 4mol 4 mol 0 Sınırlayıcı bileşen; tam verimli tepkimede bitendir. 0,6 0,4 0,2 0 Bu grafiğe göre, O 2 CO 2 H 2 O C 3 H 4 I. 0,4 mol O 2 ve 0,2 mol C 3 H 4 artmıştır. II. Tepkime %50 verimle gerçekleşmiştir. III. Tepkimede sınırlayıcı madde O 2 'dir. Zaman 2. (s) + (g) Z (g) l. Grafiğe göre doğrudur. (Doğru) Kimyasal tepkimesine göre ve 'nin, I. Eşit kütleli II. Eşit mollü III. Aynı koşullarda eşit hacimli yukarıdaki niceliklerinden hangileri ile gerçekleştirdiği tam verimli tepkimede kesinlikle artan madde olmaz? A) alnız I B) alnız II C) alnız III 0,4 0,4 0,3 1,2 lll. 1C 3 H 4 + 4O 2 Sınırlayıcı madde O2 'dir. (Doğru) 0,2 0,8 ll. 0,8 1, = 66,6 verimle gerçekleşir. (anlış) 5. Bir miktar CaCO 3 katısının %80'i CaCO 3(k) CaO (k) + CO 2(g) tepkimesine göre ayrışmaktadır. D) I ve II E) II ve III Kimyasal tepkimelerde katsayılar ile harcanan ve oluşan mol sayıları ilişkilendirilir. l. Mol kütleleri belli değildir. (Kesin değil) ll. n mol ile n mol artansız tepkimeye girer. (Kesin) lll. gaz olsaydı. Hacmileri ile molleri orantılı olurdu. Ancak sıvıdır. (Kesin değil) Açığa çıkan CO 2 gazı NK.'da 8,96 L hacim kapladığına göre ayrışmayan CaCO 3(k) kaç gramdır? (CaCO 3 =100) A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 60 8,96 22,4 = 0,4 mol CO 2 için 0,4 mol CaCO 3 harcanır. 0, = 40 g CaCO 3 % 80'i ise % 100'ü 50 gramdır = 10 gramı ayrışmamıştır. 6. Normal koşullardaki eşit hacimli 2 ve 2 gazları, 2 2(g) + 3 2(g) 2 2 3(g) 3. N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Denklemine göre 0,1 mol N 2 ile 0,3 mol H 2 gazlarının reaksiyonu sonucu bir gaz karışımı oluştuğuna göre, I. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. II. alnızca N 2 gazı artmıştır. III. 0,2 mol NH 3 gazı oluşmuştur. yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? 0,1 mol N 2 ile 0,3 mol H 2 tam verimli bir tepkimede tamamen harcanır. Karışım olduğuna göre artan vardır. Tepkime tam verimli değildir. Her ikisinden de artar. 0,2 mol den daha az NH 3 oluşur. denklemine göre tam verimli reaksiyona sokularak, başlangıç koşullarına dönülüyor. Reaksiyon sonunda artan maddenin kütlesini hesaplayabilmek için, I. Oluşan 2 3 'ün hacmi II. 'in atom kütlesi III. 'nin atom kütlesi niceliklerinden en az hangilerini bilmek yeterlidir? 3n mol 2 ve 3n mol 2 nin tepkimesinden n mol 2 artar. l. 2 3 'ün mol sayısı kullanılarak n sayısı bulunur. ll. 'in atom kütlesi ile kütlesi hesaplanır. 63

20 0,6. 22,4 = 13,44L CO 2 Test E 2. B 3. E 4. D 5. A 6. C 7. C 8. C 9. D 10. B 11. A 12. C 7. CO 3(k) + ısı O (k ) + CO 2(g) reaksiyonuna göre 80 gram CO 3 katısının %25 verimle ayrışması sonucu katı kütlesinde 8,8 gramlık azalma gözleniyor. in atom kütlesi kaçtır? (C=12, O=16) A) 20 B) 24 C) 40 D) 56 E) 64 Katı kütlesindeki azalma CO 2 gazı kütlesine eşittir. 8,8 44 = 0,2 mol CO 2 oluşması için 0,2 mol CO 3 harcanır. n = m 'dan; M A ,2 = 100 ise CO 3 = 100'dür. CO = 100, = litrelik gazının %50 si ve Z gazlarına ayrıştığında aynı koşullarda gaz hacminde %25 lik artış olduğu ölçülüyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2NH 3(g) N 2(g) + 3H 2(g) B) COCI (g) CO (g) CI 2(g) C) PCI 5(g) PCI 3(g) + CI 2(g) D) CO (g) O 2(g) CO 2(g) E) C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) 40 L COCl CO Cl V i = 40 L 2 V son = = 50 L 20L +20L +10L 20L V = + 10L = kızgın demir parçası 80 gram gram KCIO 3 tuzunun ağzı açık bir kapta ısıtılması ile, KCIO 3(k) KCI (k ) O 2(g) tepkimesi gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda 9,6 gramlık bir kütle azalması ölçüldüğüne göre, I. Harcanan KCIO 3 24,5 gramdır. II. Tepkime %50 verimle gerçekleşmiştir. III. Oluşan KCI katısı 39,4 gramdır. (KCIO 3 = 122,5, O = 16) Katı kütlesindeki azalma O 2 gaz kütlesine eşittir. 9,6 32 = 0,3 mol O 2 oluşması için 0,2 mol KClO 3 harcanır. 0,2. 122,5 = 24,5 g KClO 3 (l. doğru), 24, = 50 (ll. doğru), 49 24,5 9,6 = 14,9 g KCl oluşur. (lll. yanlış) H 2 O (s) H 2 O 86,4 gram Fe (k) ve Fe 3 O 4(k) Şekil - 1 Şekil gramlık kızgın demir parçası saf suya atıldığında (Şekil-1) Fe ve Fe 3 O 4 'den oluşan 86,4 gramlık katıyı (Şekil-2) oluşturuyor. Buna göre kızgın demir parçasının kütlece % kaçı oksitlenmiştir? (Fe = 56, O = 16) A) 21 B) 24 C) 42 D) 48 E) 60 86,4 80 = 6,4 g O atomu, 6,4 16 = 0,4 mol O 0,1 mol Fe 3O 4 oluşmuştur. 0,3 mol Fe 0,3. 56 oksitlenmiştir = CO (g) Aynı koşullardaki 0,4 mol C 2 H 2 ve 0,5 mol H 2 gazları sabit basınçlı bir kapta, C 2 H 2(g) + 2H 2(g) C 2 H 6(g) denklemine göre tam verimle reaksiyona giriyor. Bu reaksiyonla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Zamanla kap hacmi azalır. B) Sınırlayıcı madde H 2 gazıdır. C) 0,15 mol C 2 H 2 gazı artar. D) Kaptaki gaz özkütlesi değişmez. E) Artan gazın tepkimeye girmesi için en az 0,3 mol H 2 gazı eklenmelidir. D) Gaz kütlesi korunur. Ancak giren gaz katsayısı > ürün gaz katsayısı olduğu için gaz hacmi azalır. d = m v 'den özkütle artar. Fe 2 O 3(k) Fe 2 O 3(k) + 3CO (g) 2Fe (k) + 3CO 2(g) Ağzı açık bir kapta bulunan 32 gram Fe 2 O 3(k) yeterince CO (g) ile yukarıda denklemi verilen tepkimeye sokularak Fe (k) 'ya indirgeniyor. Tepkime sonunda katı kütlesindeki azalma 9,6 gram olduğuna göre, I. Tepkime %80 verimle gerçekleşmiştir. II. Oluşan CO 2 gazı NK'da 6,72 litre hacim kaplar. III. 22,4 gram Fe katısı oluşur. yargılarından hangileri yanlıştır? (C = 12, O = 16, Fe = 56) Fe 2 O 3 ile 2Fe arasındaki fark 3. O atomudur = 48 gramlık azalma 1 mol (160g) Fe 2 O 3 harcandığını gösterir. 9,6 = 0,2 mol 48 0, = 32 gram (% 100 verim)

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir. Kimya ve Enerji / Sistemler ve Enerji BÖLÜM 5 Test 1 1. "İncelenmek üzere seçilen sınırlı evren parçasına sistem denir." Buna göre sistem ile ilgili, I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir.

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir. KClO 3 + 3SO + 3H O KCl + 3H SO 4 Kimya ve Elektrik / Redoks Tepkimeleri BÖLÜM 07 Test 0. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alış-verişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? A) Zn + KOH K ZnO

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

TYT - 2. KİTAP ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 10. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI KİMYA

TYT - 2. KİTAP ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 10. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI KİMYA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 0. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI KİMYA TYT - 2. KİTAP Kimyanın Temel Kanunları Mol Kavramı Kimyasal Tepkimeler Karışımlar Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya Her Yerde

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır.

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır. Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge / Tepkimelerde Hız / Tepkime Hızının Ölçülmesi BÖLÜM 6 Test. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için, I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

II. Bileşenlerinin özelliklerini taşırlar. III. Hacimleri, çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur?

II. Bileşenlerinin özelliklerini taşırlar. III. Hacimleri, çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? Sıvı Çözeltiler / Çözünme ve Derişim / Sıvı Ortamda Çözünme Olayı BÖLÜM 4 Test. Çözeltiler ile ilgili, I. Homojen karışımlardır. II. Bileşenlerinin özelliklerini taşırlar. III. Hacimleri, çözücü ve çözünen

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

Serüveni. YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

Serüveni.  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1.BÖLÜM: ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ Kütlenin Korunumu Yasası Sabit Oranlar Yasası KÜTLENİN KORUNUMU YASASI Antoine Laurent Lavoisier yaptığı bir deneyde ; Bir miktar

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN SÜRE : 14 TEORĐK 2 PRATĐK DERS SAATĐ KĐMYASAL REAKSĐYONLARIN ÖZELLĐKLERĐ KONUSU 9. SINIF KĐMYA MÜFREDATINDA YER ALMAKTADIR. KĐMYASAL TEPKĐMELER KĐMYASAL REAKSĐYONUN

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ

Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ ALKENLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Alkenler sahip oldukları pi bağları sayesinde pek çok farklı kimyasal tepkimeyi gerçekleştirebilirler. Buna göre alkenlerin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler İçindekiler 4-1 Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler 4-2 Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı