T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV / /03/2007 Konu : Açıklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV / /03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/ sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenlemelere paralel olarak hazırlanan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle; 25 Mayıs 2006 tarihinde uygulamaya konulan Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi, Bakanlık Makamının 07/02/2007 tarihli onayı ile uygulamadan kaldırılmış olup, uygulamada birliği sağlamak üzere hazırlanan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin açıklama (Ek-1)de gönderilmiştir. (Ek-2) listede tarih ve sayısı belirtilen genelgeler, Bakanlık Makamının 23/02/2007 tarihli onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. EKLER : 1- Açıklama ( 25 sayfa) 2- Liste ( 1 sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi : Dışişleri Bakanlığına Teftiş Kurulu Başkanlığına 81 İl Valiliğine Mustafa DÖNER Bakan a. Genel Müdür V. Çamlıca Mah. 1. Çiftlik Cad. No:136 Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.ERDOĞAN Şube Müdürü PK:06200 Demetevler/ANKARA Telf: ( ) Faks: ( ) e-posta: Elektronik Ağ :

2 EK SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1- DOĞUM 1.1-Anne ile çocuk arasında anormal yaş farkının bulunması ÖLÜM 2.1- Ölüm kaydının kaldırılması yaş ve üzerindeki kişilerin ölümlerinin tescili Askerlik şubelerince ölüm tutanaklarının düzenlenmesi Özel hastanelerin ölüm tutanaklarında mühür kullanmaması EVLENME 3.1- Evlenme dosyası ve belgeleri Evlenme törenindeki konuşma metni Evlenmede tanık sayısı Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme olayları Saklı nüfus olanların evlenme işlemleri BOŞANMA 4.1- Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde Tanınan evli kadının boşanması halinde Vatandaşlığımızı sonradan kazanmış olan kadının boşanması halinde Çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin boşanması halinde Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın Türk vatandaşı ise Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın yabancı uyruklu ise Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek Türk vatandaşı ise Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek yabancı uyruklu ise İDARECE KAYIT DÜZELTME 5.1- İdarece yapılacak düzeltme ve tamamlamalar MÜKERRER KAYIT 6.1-Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesine ilişkin esaslar Tek dayanak belgesi ile birden fazla nüfus kaydının tesis edilmiş bulunması Bir kişiye iki ayrı dayanak belgesi ile birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması Dayanak belgelerinden birisinin belgeye, diğerinin beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması Doğum tutanağı haricinde özel kanunlara dayanılarak düzenlenen

3 formlara göre birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması Kanun yolu ve yetkili makam kararı ile farklı iki dayanak belgesi ile tescil edilenlerin bulunması VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ 7.1- On sekiz yaşından büyüklerin ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması Yeniden Türk vatandaşlığına alınanların tesciline ilişkin esaslar Türk vatandaşlığından "bekar" olarak çıkan kişinin evli olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin boşanmış olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin dul olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda NÜFUS CÜZDANI 8.1- Nüfus cüzdanı düzenleme nedenleri Doğum nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Yeniden kayıt nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Ağır hasta olan kişilerin nüfus cüzdanı Nüfus cüzdanlarına özürlü ibaresinin yazılması ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI 9.1- Uluslararası aile cüzdanının düzenleme nedenleri Evlenme nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Evlenme sırasında alınmamış olması nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Kaybolma, çalınma ve yıpranma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Uluslararası aile cüzdanının doldurulması Uluslararası aile cüzdanı kayıt defteri Uluslararası aile cüzdanlarının imha edilmesi DİĞER HUSUSLAR Yetki devri Cüzdan talep belgesinin onaylanması Örnek veya belge istenmesi Osmanlıca yazılı kayıtlar Elektronik ortamda yürütülecek diğer işlemler İletişim sağlanamaması ya da arıza durumunda İdari para cezaları Kamu haklarından men cezaları Mirasın reddi kararlarının tescili Posta ile nüfus kayıt örneği gönderilmemesi... 23

4 10.11-Yenileme veya yersel yazım sırasında farklı hanelere tescil edilenlerin kayıtlarının birleştirilmesi Aranan Şahıslar Tanıma veya babalığa hüküm kararı Tevkil yetkisi Sosyal güvenlik bildirimi formlarının düzenlenmesi ve bildirim yükümlülüğü Milletlerarası ahvali şahsiye sözleşmeleri... 25

5 EK-2 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER SIRA NO TARİHİ SAYISI 1 11/18/ / /10/ / /10/ / /18/ /22/ /28 6 1/30/ /8 7 7/22/ /30 8 2/9/ /2 9 5/2/ /8 10 8/22/ / /25/ / /16/ / /30/ / /16/ / /24/ /4 16 3/10/ /5 17 5/1/ /6 18 5/1/ /7 19 5/9/ /9

6 20 10/4/ / /6/ /15

7 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1- DOĞUM 1.1- Anne ile çocuk arasında anormal yaş farkının bulunması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca: Çocuk ile ana veya baba arasında az bir yaş farkının olması veya ana ya da babanın çok yaşlı olması gibi durumlarda; nüfus müdürlüğünce doğum bildiriminin doğruluğundan şüpheye düşülmesi veya bu yolda bir ihbar yapılması halinde: a) Doğum bildirimi aile kütüklerine tescil edilmeyerek mülkî idare amirinin emri ile beyanın doğruluğu hakkında soruşturma yapılması istenir. Mülkî idare amiri soruşturma yapılmasını uygun bulursa tescil işlemi soruşturmanın sonuna bırakılır. Soruşturma sonucunda beyanın doğruluğu ortaya çıkarsa çocuğun kütüğe tescil işlemi tamamlanır. b) Beyanın gerçek dışı olduğu anlaşılırsa, ilgililer hakkında kovuşturma yapılmak üzere durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir. hükmü getirilmiştir. Anneleri ile aralarında az bir yaş farkı bulunan çocuklarla ilgili doğum bildirimlerinde yapılacak soruşturma sonucunda, beyanın doğruluğunun anlaşılması durumunda; annenin nüfus kütüğündeki kaydı sağlık kuruluşu raporuna göre tescil edilmemiş ise çocuğun tescil işlemi yapılacak ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca annenin yaşının düzeltilmesi için durum Cumhuriyet savcılığına bildirilecektir. Annenin nüfus kütüğündeki kaydı sağlık kuruluşu raporuna göre tescil edilmiş ise çocuğun tescil işlemi yapılacak ancak durum Cumhuriyet savcılığına bildirilmeyecektir. 2- ÖLÜM 2.1- Ölüm kaydının kaldırılması İdari bir işlemle ölümü işlenen kişinin sağ olduğunun herhangi bir şekilde anlaşılması halinde ölüm kaldırma yetkisi 23/6/2005 tarihli Bakanlık oluru ile il valiliklerine devredildiğinden; nüfus idarelerince ölen kişinin sağ olduğuna ve ölüm kaydının geri alınmasına dair dilekçesi ve bu konuda alınacak ifadesi ile yerleşim yeri muhtarı ya da azaların düzenlemiş olduğu kişinin sağ olduğunu gösterir belge, kaymakamlık görüşü ile birlikte valiliğe gönderilecektir. Valiliklerce yapılacak inceleme sonucunda ölümün kaldırılmasına karar verilmesi halinde, alınacak valilik oluru ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bu amaçla VGF-22 nolu form kullanılarak ölüm işleminin geri alınması gerçekleştirilecektir yaş ve üzerindeki kişilerin ölümlerinin tescili Nüfus aile kütüklerinde ölüm kayıtları işlenmeyen yaşın üzerindeki kişilerin kayıtları idari bir tedbir olarak Genel Müdürlüğün 24/01/2005 tarihli oluru ile, yaş arasındaki kişilerin kayıtları da Genel Müdürlüğün 28/2/2007 tarihli oluru ile kapatılmıştır. Kaydı kapatılan kişilerden sağ olanların müracaatları halinde yazılı beyanlarının alınarak

8 Bakanlığa gönderilmesi ve kapalı kaydın açık hale getirilmesi için Bakanlıkça verilecek talimatının beklenmesi istenmiş ise de; işlemin süratlendirilmesi amacıyla kaydı kapatılan kişilerin sağ olduğunun anlaşılması veya ölümlerinin yakınları tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmesi halinde müracaat edilen veya ölüm olayı bildirilen nüfus müdürlüğünce kaydın açık hale getirilmesi ve daha sonra da ölüm olayının tescil edilmesi nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Bu konuda ayrıca Bakanlık görüşüne başvurulmayacaktır Askerlik şubelerince ölüm tutanaklarının düzenlenmesi Yoklama kaçağı olarak aranan ve ölmüş oldukları zabıtaca tespit edilen kişilerin öldüğünü gösteren zabıta tahkikatı evrakının bir örneğinin askerlik şubelerince nüfus idarelerine gönderilmesi halinde; Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69 uncu maddesi uyarınca nüfus idarelerince ölüm tutanağı düzenlenecek, mülki idare amirinin onayından sonra ölümün aile kütüklerine tescili sağlanacaktır Özel hastanelerin ölüm tutanaklarında mühür kullanmaması Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde Resmi mühürlerlerin yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuruluşlarca kullanılabileceği öngörülmüştür. 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve 27/2/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel hastanelerin mühür kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu nedenle özel hastanelerce düzenlenen ölüm tutanaklarında hastaneye ilişkin kaşenin kullanılması yeterli sayılacaktır. 3- EVLENME 3.1- Evlenme dosyası ve belgeleri Evlendirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; evlenmenin yapılmasına esas olan dosya ve belgelerin evlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra imha edileceği, ancak evlenme kütükleri ile evlenmenin nüfus kütüklerine tesciline dair evlenme bildirimlerinin hiçbir surette imha edilemeyeceği öngörülmüştür. Evlendirme memurluklarınca; evlenmenin yapılmasına esas olan ve evlenme tarihinden itibaren 10 yılı geçen evlenmeye ait dosyalardaki evlenmenin tesciline dair evlenme bildirimleri, evlenme tarihi esas alınmak suretiyle dosyalanacaktır. Dosyalardaki diğer belgeler ise usulüne göre imha edilerek, imha tutanağı düzenlenecektir. Köylerdeki evlendirme memurluklarınca düzenlenen imha tutanaklarının birer nüshası ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne teslim edilecektir Evlenme törenindeki konuşma metni Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla evlenme törenlerindeki konuşma metni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş olup törenlerde bu konuşma metni okunacaktır. Ayrıca evlenme törenleri esnasında... halkından ya da... kişiden almış oldukları yetkiye dayanarak evlenme yaptıkları yolunda ifadelere yer verilmeyecektir.

9 EVLENME KONUŞMA METNİ EVLENDİRME MEMURU: KADINA : Adınız, Soyadınız? ERKEĞE : Adınız, Soyadınız? TANIKLARA : Adınız, Soyadınız? ÇİFTLERE : Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın tanıklar ve bizlerin huzurunda söyleyiniz. KADINA : Sayın... hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla... ile evlenmek istiyor musunuz? KADIN : Evet ERKEĞE : Sayın... hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla... ile evlenmek istiyor musunuz? ERKEK : Evet TANIKLARA : Sayın ile... in evlenme beyanlarını duydunuz. Tanıklık ediyor musunuz? TANIK : Evet TANIK : Evet EVET CEVABINDAN SONRA EVLENDİRME MEMURU, ÇİFTELERE: Benim ve tanıkların huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tespit edilerek, evlenmeniz yapılmıştır. Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak, sizleri karı-koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Evliliğinizi; evlenme kütüğüne işledim. Nüfus aile kütüklerinize de tescil ettireceğim. Buyurun, evlenmeyi imza ediniz. Bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl olan, aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi, kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma, çocuklarınızın da mutluluklarının temeli olacaktır. Sağlık ve mutluluklar dilerim Evlenmede tanık sayısı Evlendirme Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde Evlenmenin, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılacağı öngörüldüğünden ikiden fazla tanıkla evlenme yapılmasında mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme olayları a) Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme kütüğe işlenmemiş ise; kişinin talebine ilişkin dilekçesi ile evlenme bildirimi formu müracaat edilen nüfus müdürlüğünce

10 teslim alınacaktır. Kişilerin çok vatandaşlığı aile kütüğüne tescil edilmiş ve evlenme bildirimi ile aile kütük kaydındaki kimlik bilgileri arasında farklılık bulunmaması halinde kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek evlenme tescil edilecektir. b) Çok vatandaşlık aile kütüğüne işlenmiş ancak evlenme bildirimi ile aile kütük kaydındaki kimlik bilgileri farklı ise; çok vatandaşlık bildirimi formu ile aile kütük kayıtları karşılaştırılacaktır. Aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek evlenme tescil edilecektir. Çok vatandaşlık bildirimi formu başka bir ilçede ise bir sureti muhafaza edildiği nüfus müdürlüğünden faks veya posta yolu ile getirtilmek suretiyle işlem yapılacaktır. Faks ile getirtilen belgenin aslı ilgili nüfus idaresine posta ile gönderilecektir. c) Evlenme bildirimi formu, eşin Türk vatandaşı olması nedeniyle daha önce kütüğe işlenmiş ise; evlenmenin tescil edildiği nüfus müdürlüğüne müracaat edilmiş ve aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek çok vatandaşlığa ait evlenme modülünden evlenmenin tescili sağlanacaktır. d) Müracaat edilen nüfus müdürlüğünün daha önce evlenmenin tescil edildiği nüfus müdürlüğü olmaması ve aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde; düzenlenecek kimlik karşılaştırma formu ile kişinin dilekçesi aile kütüğüne kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Evlenme kadının nüfus kaydına işlenmiş ise buradaki kaydı kapatılarak varsa çocukları ile birlikte erkeğin kaydına, kayıt taşıma işlemi ile taşınacak, evlenme erkeğin nüfus kaydına işlenmiş ise kadının kaydı yine kayıt taşıma işlemi ile erkeğin hanesine taşınacak, diğer bilgiler (evlenme tescil bilgileri ve medeni hali gibi) kişi güncelleme modülünden işlenecektir. e) Müracaatın dış temsilciliğimize yapılması halinde; çok vatandaşlığa sahip olan kişinin talebine ilişkin dilekçesi, kimlik karşılaştırma formu ve evlenme tescil edilmemiş ise evlenme bildirimi formu müracaat edilen dış temsilciliğimiz tarafından çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. İlgili nüfus müdürlüğünce (d) bendinde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır Saklı nüfus olanların evlenme işlemleri a) Saklı nüfus olan kişi ile bir Türk vatandaşının evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde kayıtlı olup olmadığı araştırılacaktır. Kaydı mevcutsa, bu kütükteki kaydı esas alınarak evlenme ehliyet belgesi düzenlenecektir. Evlenme yapıldıktan sonra ilgililerin kayıtlarına bu yolda gerekli açıklama yapılacaktır. b) Saklıdan aile kütüklerine kaydının yapılmasını isteyen ve işlemleri devam ederken, bir Türk vatandaşı erkekle evlenen kadınların vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde yer alan kaydının karşısına sadece "...hanede kayıtlı...ile evlidir." şeklinde açıklama yapılacak, ancak eşinin hanesine taşınmayacaktır. Saklı nüfus ile evlenen Türk vatandaşı erkeğin kaydının karşısına ise vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünün...hanesinde kayıtlı...ile evlidir." şeklinde açıklama yapılacak ve varsa bu evlilikten doğan çocuklar babaları hanesine tescil edilecektir. c) Saklı nüfus olan kişilerin birbirleriyle evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde kayıtları mevcutsa, bu kütükteki kayıtları esas alınarak, evlenmelerine mani bir halin bulunmaması

11 durumunda evlenme yapılacaktır. Kadının kaydı kocasının yanına taşınmayacak, sadece vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğündeki kayıtları arasında karşılıklı bağ kurulacaktır. 4- BOŞANMA 4.1- Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde a) Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde; 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilmiş ise evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla evlat edinenin hanesine taşınacaktır. b) Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilen evli kadının boşanması halinde evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile evlat edinenin hanesine taşınacaktır. c) Dul iken evlenen ve evli iken Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde; evlenmeden önceki soyadıyla, evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla, evlat edinenin hanesine taşınacaktır Tanınan evli kadının boşanması halinde Tanınan evli kadının boşanması halinde; babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine taşınacaktır. Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre tanınan kadının boşanması halinde; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe, kocasının aile kütüğünde kalacağı öngörülmüş ise de tanınan veya babalığına hükmolanların 29/4/2006 tarihinden sonra baba hanelerine tescil edilmeleri kanuni zorunluluktur. Bu nedenle dul olarak evlenen kadınların tanınması halinde ölen kocasının aile kütüğündeki kaydı canlandırılmayarak tanıyan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine taşınacaktır Vatandaşlığımızı sonradan kazanmış olan kadının boşanması halinde Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadın boşandığı takdirde; bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye'de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilecektir. Ancak evlenmeden önceki soyadının tespit edilememesi ve boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki kocası soyadı ile tescil edilecektir. İlgilinin herhangi bir soyadının bulunmadığının belgelendirilmesi halinde ise kadının yazılı talebi üzerine mülki idare amirinin onayı ile soyadı eksikliği tamamlanacaktır Çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin boşanması halinde Müracaat sırasında çok vatandaşlığa sahip olan kişinin talebine ilişkin dilekçesi veya boşandığı Türk vatandaşı eşin çok vatandaşlığa sahip olan kişi ile boşanmasının işlenmesine

12 ilişkin boşanma kararı; boşanma yurt dışında yapılmış ise tenfiz veya tanıma kararı müracaat edilen nüfus müdürlüğüne teslim edilecektir. Boşanma kararı, diğer eşin Türk vatandaşı olması nedeniyle daha önce işlenmiş ise, Türk vatandaşı olan eşin kayıtlı bulunduğu veya on-line olarak işlem yapan nüfus müdürlüğünden tasdikli bir sureti getirtilecektir. Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin kimlik karşılaştırılmasının yapılabilmesi ve boşanmanın tescili amacıyla, kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Çok vatandaşlığa sahip olan kişi kendi ilçesinde kayıtlı ise nüfusa kayıtlı bulunduğu, nüfus müdürlüğünde; boşanma kararı ile çok vatandaşlığa sahip olan kişinin tesciline ilişkin olay formu (bu form başka bir ilçede tescil edilmiş ise, işlem yapan ilçeden formun tasdikli bir sureti getirtilir.) ve aile kütük kayıtları karşılaştırılacaktır. Aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik karşılaştırma formu düzenlenecektir Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın Türk vatandaşı ise: Eğer evlilik; a) Her ikisinin de aile kütüklerindeki kayıtlarına işlenmiş, kadın kocasının hanesinde kayıtlı ise, boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip olan erkeğin aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Sadece Türk vatandaşı olan kadının kaydına işlenmiş ise, evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin çok vatandaşlığa sahip kişinin aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. Türk vatandaşı kadının kağıt ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı erkeğin Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı kadının bilgi işlem ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı erkeğin Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle evlenme ve boşanma işlemi ile ilgili düşünceler alanında gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı kadının yabancı erkekle evlenmesi halinde, kaydı kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna taşınacaktır. Kişinin boşanması halinde, bu evlilikten olan çocukları da bu haneye tescil edilmiş olacağından, çocuklarının bu hanedeki kayıtları kapatılarak, çok vatandaşlığa sahip babanın hanesine baba soyadı ile taşınacaktır Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın yabancı uyruklu ise: a) Çok vatandaşlığa sahip erkeğin yabancı uyruklu kadın ile yapmış olduğu evlilik aile kütüğündeki kaydına işlenmiş ise, boşanma kararı erkeğin aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Eğer çok vatandaşlığa sahip erkeğin yabancı uyruklu kadın ile yapmış olduğu evlenme olayı aile kütüğündeki kaydına işlenmemiş ise, evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, mahkeme kararındaki uyruk kimlik bilgilerine bakılmaksızın boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir.

13 Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek Türk vatandaşı ise: a) Evlilik her ikisinin de aile kütüklerindeki kayıtlarına işlenmiş ise boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip kadının aile kütüğündeki kaydına da işlenecektir. b) Eğer evlilik sadece Türk vatandaşı eşin kaydına işlenmiş ise evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin çok vatandaşlığa sahip kadının aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir.türk vatandaşı erkeğin kağıt ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı kadının Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı erkeğin bilgi işlem ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı kadının Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle evlenme ve boşanma işlemi ile ilgili düşünceler alanında gerekli açıklama yapılacaktır Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek yabancı uyruklu ise: a) Çok vatandaşlığa sahip olan kadının, yabancı uyruklu erkek ile yapmış olduğu evlilik aile kütüğündeki kaydına işlenmiş ise boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip olan kadının aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Eğer çok vatandaşlığa sahip olan kadının yabancı uyruklu erkek ile yapmış olduğu evlenme olayı aile kütüğündeki kaydına işlenmemiş ise evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin işlenmesi sağlanacak ve mahkeme kararında kimlik bilgilerindeki farklılığa bakılmaksızın boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. 5- İDARECE KAYIT DÜZELTME 5.1- İdarece yapılabilecek düzeltme ve tamamlamalar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Maddi Hatalar ve Nüfus Kaydının İptali başlığı altında düzenlenen 38 ve 39 uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılabilecek tamamlama ve düzeltmeler aşağıda sıralanmıştır: Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrolündeki doğum ve ölüm olaylarına ilişkin ilgilinin tam künyesini gösteren bir rapora dayalı olarak yapılan bildirimlere dayanarak düzenlenen doğum veya ölüm tutanağına hatalı ya da eksik yazılmış bilgilerin bu şekliyle aile kütüğüne tescil edilmesi durumunda, söz konusu hata maddi hata kapsamında değerlendirilecektir. Doğum ya da ölüm tutanaklarının düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerle sınırlı kalmak şartıyla; belgelerin verildiği yer, tarih ve sayısı doğum ve ölüm tutanaklarına yazılmak suretiyle belgeler arasında irtibat sağlandıktan sonra, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, ölüm yeri ve ölüm tarihlerinde gerekli düzeltme yapılacaktır. Resmi belge olmasına rağmen, ilgili şahıs bildirimi beyan esasına göre yapmışsa ve düzenlenen dayanak belgelerindeki bilgiler de aile kütüğüne olduğu gibi geçirilmişse, olayla ilgili kişinin resmi belgeyi bu aşamadan sonra ibraz etmesi halinde konu maddi hata kapsamında değerlendirilmeyecek, mahkeme kararı olmadan herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Valiliklere intikal ettirilen ve maddi hata olduğu bildirilen, yabancı makamlarca verilmiş olan doğum ya da ölüm belgelerinin onaylı Türkçe tercümeleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi

14 belgelerin işleme alınması başlığı altında düzenlenen 167 nci maddesine göre yapılacak değerlendirme sonucunda işleme alınacaktır. İlgilinin dilekçesi ve yabancı makamlarca verilen doğum belgesine dayanılarak; yabancı yetkili makamlarca verilen belgelerde olayın meydana geldiği yer adı olduğu halde dış temsilciliklerimizce düzenlenen doğum tutanağına sadece ülke adı yazılmışsa eksik olan bilgi tamamlanacaktır. 6- MÜKERRER KAYIT 6.1-Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesine ilişkin esaslar Mükerrer nüfus kaydının iptaline ilişkin iş ve işlemler ilgilinin müracaat ettiği ya da mükerrer kayıtları tespit eden nüfus müdürlüğünce yürütülecektir. Mükerrer kayıtlar şefin, yoksa memurun teklifi ve nüfus müdürünün onayı ile iptal edilecektir. Mükerrer kayıt iptal işlemleri kaydın bulunduğu ilçe tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak mükerrer kaydın başka bir ilçe tarafından tespit edilmesi ve mükerrerliğe neden olan dayanak belgelerinin tespiti halinde mükerrer kaydı tespit eden ilçe nüfus müdürlünce de kayıt iptali yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesinde aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır: Tek dayanak belgesi ile birden fazla nüfus kaydının tesis edilmiş bulunması: Birden fazla kaydın aynı hanede bulunması durumunda; aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgesi karşılaştırılacaktır. Kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal işlemi gerçekleştirilecektir. Kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir.

15 Mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, dini, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına yazılmamış veya farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, eksik veya farklı olan bilgi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle tamamlandıktan veya düzeltildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilecektir. İptal edilmesi gereken mükerrer kayıtta nüfus olayları işlenmiş ve açık olarak bırakılacak kayıtta bu olayların bulunmaması halinde, bu nüfus olayları ilgilinin açık olarak bırakılacak kaydına taşınacak, varsa eş ve çocuk bağları yeniden kurulacaktır. Birden fazla kayıtların farklı hane veya farklı ilçelerde olması durumunda kayıt iptali işlemlerinin yürütülmesinde yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. Kayıt iptaline ilişkin işlemler kağıt ve elektronik ortamda tutulan her iki kütükde de gerçekleştirilecektir Bir kişiye iki ayrı dayanak belgesi ile birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması: Dayanak belgelerinin her ikisinin de belgeye dayalı olarak düzenlenmesi durumunda; aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin her ikisinin de belgeye dayalı olarak düzenlenmiş olması, kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması ve dayanak belgelerinin sıhhat ve geçerliliği arasında bir fark bulunmaması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Eğer kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir Dayanak belgelerinden birisinin belgeye, diğerinin beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması: Aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin birisinin

16 beyana, diğerinin resmi belgeye dayalı olarak düzenlenmiş olması ve kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması halinde, belgeye dayalı olarak düzenlenen kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Beyana göre düzenlenen kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin forma göre iptal edilecektir. İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla, nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilecektir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı kayıt, mükerrer kayıt olarak iptal edilmesi gereken kaydı ise, iptal işleminden önce iptal edilecek kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre açık olarak bırakılan kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı kayıt, açık olarak bırakılması gereken kaydı ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması: Aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş olması, kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması ve dayanak belgelerinin sıhhat ve geçerliliği arasında bir fark bulunmaması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlama formu düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir. Aile kütüğündeki mükerrer kayıtları birebir tutmayıp, bunlara ilişkin dayanak belgelerinin birebir tutması halinde; mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, dini, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına yazılmamış veya farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, eksik veya farklı olan bilgisi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form

17 düzenlenmek suretiyle tamamlandıktan veya düzeltildikten sonra silme işlemi gerçekleştirilecektir. Aile kütüğündeki mükerrer kayıtlar ile bunlara ilişkin dayanak belgelerinin birebir tutmaması halinde; mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, dayanak belgeleri incelenecek ve dayanak belgelerinin de birebir tutmaması halinde adı, soyadı, baba veya ana adı, doğum tarihi ve yeri farklı ise, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 36 ncı maddesi gereğince ilgililerin açacağı dava sonucuna veya nüfus müdürlüğünün talebi üzerine Cumhuriyet savcılığınca açılacak dava sonucuna göre işlem yapılacaktır Doğum tutanağı haricinde özel kanunlara dayanılarak düzenlenen formlara göre birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması: Doğum tutanağına dayanılarak ana hanesine tescil edilmekle birlikte, özel kanun hükümlerine dayanılarak babası ile soy bağı kurulmak suretiyle baba hanesine de tescil edilen çocukların kayıtları arasında bağ kurulmamış, ana ve baba hanesindeki kayıtlar da açık ise bu kayıtlar karşılaştırılacaktır. Kayıtların birebir tutması halinde; ana hanesindeki kaydına Kaydı;... dır. açıklaması yapılarak bu hanedeki kaydı kapatılacaktır. Baba hanesindeki kaydına da Anası...kayıtlıdır. açıklaması yapılacaktır. İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, bu kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre diğer kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Eğer kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, ana hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre düzeltilecektir. Kayıtların karşılaştırılmasında, baba adının farklı olduğunun anlaşılması halinde, baba hanesindeki baba adı verilmek suretiyle kişinin ana hanesindeki baba adı düzeltilecektir Kanun yolu ve yetkili makam kararı ile farklı iki dayanak belgesi ile tescil edilenlerin bulunması: a) Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa alınarak, baba hanesine ya da bağımsız bir sıra numarası altında kayıt edilen kişi, evlenme ile Türk vatandaşlığına alınarak eşi hanesine de kayıt edilmiş ise idarece kayıt düzeltme veya tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle eşi hanesine Bakanlar Kurulunun... tarih ve... sayılı kararı ile vatandaşlığımıza alınmış olup kapalı kaydı... İlçe,...köy/mah....cilt,... hane,...bsn dir. açıklaması yapılacaktır. Diğer kaydına da Evlenmekle Türk vatandaşlığına alındığından eşinin... ilçe...köy/mah....cilt,... hane,...bsn de kayıtlıdır. açıklaması yapılarak kaydı kapatılacaktır. b) İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, bu kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre diğer kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Eğer kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, kapatılan kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, koca hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre düzeltilecektir.

18 7- VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ 7.1- On sekiz yaşından büyüklerin ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması Yabancı bir devlet vatandaşı olan ve aynı zamanda Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen 18 yaşından büyük kişiler hakkında; a) İlgilinin vatandaşı olduğu devlet makamlarından verilmiş adını, soyadını, cinsiyetini, doğum yerini ve tarihini, baba ve ana adını, medeni halini gösteren belge ile Türkçe tercümesinin usulüne göre onaylanmış örneği, b) Türk vatandaşı olduğu belirtilen baba ve ananın ya da bunlardan birinin aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yerden çıkartılacak bütün aile bireylerini ve nüfus olaylarına ilişkin açıklamaları gösterir nüfus kayıt örnekleri, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı iseler oradaki kimlik kayıtlarına ait belge ile Türkçe tercümesinin onaylı örneği, ilgilinin kendi çocukları olduğu yolundaki yazılı ifadeleri, şayet ölmüş iseler birinci derecedeki mirasçılarının yazılı ifadelerini içeren dosya düzenlenerek Bakanlığa gönderilecek ve vatandaşlığının tespiti istenecektir Yeniden Türk vatandaşlığına alınanların tesciline ilişkin esaslar Yeniden vatandaşlığımıza alınan kişilerin aile kütüklerinde Türk vatandaşlığını kaybetmeden önce kayıtlı bulundukları hanedeki kayıtları, diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğünden numara verilmek suretiyle Türk vatandaşlığına alınma bildirim formuna dayanılarak açılacaktır Türk vatandaşlığından "bekar" olarak çıkan kişinin evli olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a)yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişinin eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine evlenme belgesi eklenecektir. Evlenme belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlar tarafından verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, evlenmesi de aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişinin eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı ile evli olduğunu ve eşinin kayıtlı olduğu yeri belirtir belgeyi eklemesi halinde, Türk vatandaşı eşinin kayıtlı olduğu veya evlenmenin online olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden evlenme bildiriminin tasdikli bir sureti ile eşine ait nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, evlenmesi de yeniden açılan kaydına işlenecektir. Türk vatandaşı olan eşinin kaydı ile varsa çocuklarının kaydı da kişinin yeniden açılan kaydının bulunduğu haneye taşınacaktır Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin boşanmış olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin boşandığı eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı eşinden boşandığını belirtir dilekçe eklemesi halinde, vatandaşlığa alınma nedeniyle kaydının yeniden açılacağı veya boşanmanın on-line olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden boşanma kararının tasdikli bir sureti ile eşine ait

19 nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da yeniden açılan kaydına işlenecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının boşandığı eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı ile evli olduğunu ve eşinin kayıtlı olduğu yeri belirtir belgeyi eklemesi halinde, vatandaşlığa alınma nedeniyle kaydının yeniden açılacağı veya boşanmanın on-line olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden boşanma kararının tasdikli bir sureti ile eşine ait nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da yeniden açılan kaydına işlenerek, evlenmeden önceki haneye döndürülecektir. c) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin boşandığı eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine boşanma kararı eklenecektir. Boşanma kararının yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Türkçe'ye çevrilmiş ve usulüne uygun olarak tasdik edilmiş olması durumunda boşanması işlenecektir. Erkek Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenecektir. d) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının boşandığı eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine boşanma kararı eklenecektir. Kadın Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenerek, evlenmeden önceki haneye döndürülecektir Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin dul olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin ölen eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesinde Türk vatandaşı eşinin öldüğünü belirterek ve eşinin kayıtlı olduğu yer bilgilerini gösteren belgeyi eklemesi halinde, eşine ait nüfus kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının ölen eşi Türk vatandaşı ise; kişinin vatandaşlığa alınma talep dilekçesinde Türk vatandaşı eşinin öldüğünü belirterek ve eşinin kayıtlı olduğu yer bilgilerini gösteren belgeyi eklemesi halinde; bekarlık hanesine ya da ayrı bir hane açmak talebinin olmaması durumunda eşine ait nüfus kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. c) Kadının ayrı bir hane açma talebinin ya da bekarlık hanesine dönme isteğinin olması halinde, yeni açılacak hane ile koca hanesi arasında bağ kurulacaktır. Bu durumda koca hanesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yeni açılan haneye verilecektir. d) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin ölen eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine eşinin ölüm belgesi eklenecektir. Ölüm belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Erkek Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki canlandırılan kaydında, idarece

20 kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile eşinin ".../.../... tarihinde öldüğü" açıklaması yapılarak kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. e) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının ölen eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine eşinin ölüm belgesi eklenecektir. Ölüm belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Kadın Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile eşinin "../../... tarihinde öldüğü" açıklaması yapılarak kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. 8- NÜFUS CÜZDANI 8.1- Nüfus cüzdanı düzenleme nedenleri Doğum nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Nüfus müdürlüğüne veya dış temsilciliklerimize yapılan doğum bildirimi üzerine, aile kütüğüne tescil edilen çocuk adına düzenlenen nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına doğum terimi yazılacaktır. Üç örnek doğum tutanağı düzenlenerek çocuk aile kütüğüne tescil edilecektir. Doğum tutanağına, verilen nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına nüfus cüzdanının seri ve numarası, tarihi ve kayıt numarası yazılarak ilgilinin imzası alınacaktır. Doğum tutanağının bir örneği nüfus cüzdanı özel dosyasına takılacaktır. Doğum bildirimlerinin kanuni süresi içinde yapılması halinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kağıt bedeli alınmayacaktır. Bildirim dış temsilciliklerimize yapılmış ise düzenlenen doğum tutanakları aile kütüğüne tescil edilmek üzere nüfusta kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Tescil işleminden sonra doğum tutanağının bir örneği doğum özel kütüğüne, ikinci örneği Genel Müdürlüğe gönderilecek olan dosyaya konulacaktır. Üçüncü örneğine nüfus kayıt örneği eklenerek dış temsilciliğimize gönderilecektir. Bu doğum tutanağına ve eki nüfus kayıt örneğine göre yukarıda belirtildiği şekilde nüfus cüzdanı düzenlenecektir Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Kayıp olan, çalınan veya seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine nüfus cüzdanı verilmesi durumunda, nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına kayıp terimi yazılacaktır. Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı almak üzere yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı, çalışılan resmi daire veya kurum yetkilisi tarafından tasdik edilen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanına yapıştırılmak üzere bir adet fotoğrafla birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat edilecektir. Nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesinde belirtildiği şekilde yaptırılacak tahkikat sonucuna göre başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğü veya dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı düzenlenecektir. Nüfus cüzdanı istemi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise ilgilinin aile kütüğündeki kaydına göre nüfus cüzdanı düzenlenecek ve nüfus cüzdanı talep belgesindeki ilgili alan imzalattırılarak ilgiliye verilecektir. Nüfus cüzdanı talep belgesi, numara verilerek nüfus cüzdanı özel dosyasına kaldırılacaktır.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası)

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma İşlemleri Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma Esnasında Yapılması Gerekenler Kanuni Bekleme Süresi Ne kadardır? Boşanan kadının durumu Boşanma İptali Boşanma Şekilleri

Detaylı

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI KARAPINAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SATANDARTLARI SIRA HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI SÜRESİ (EN GEÇ) a)evlilik İçi Doğum: Bildirim: Ana, baba, vasi veya kayyım bunların

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 DOĞUM 2 TANIMA 3 EVLENME 4 BOŞANMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER * Evlilik içinde doğan çocukların bildiriminde anne ya da

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.06.00.03-010.06/35278 10/07/2008 Konu : Yönetmelik Değişikliği...VALİLİĞİNE G E N E L G E 2008/5 Nüfus Hizmetleri

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

ALANYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ALANYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)* a) Evlilik İçi Doğum: 1-BİLDİRİM: Ana, baba, bunların bulunmaması halinde

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı :27/09/

Resmi Gazete tarihi ve sayısı :27/09/ Resmi Gazete tarihi ve sayısı :27/09/2002-24889 NÜFUS ve VATANDAŞLIK HİZMETLERİNE AİT GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (2/12/2006 GÜNLÜ VE 26384 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN NÜFUS VE

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın T.C.

Detaylı

EVLENDİRME İŞLEMLERİ

EVLENDİRME İŞLEMLERİ T.C. İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENDİRME İŞLEMLERİ EVLENDİRME İÇİN İSTENEN BELGELER SIRA NO BELGE ADI AÇIKLAMA 1 EVLENME EHLİYET BELGESİ Nüfus Müdürlüklerinden alınmalıdır. (Onaylı)

Detaylı

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) a) Evlilik Ġçi Doğum: 1-Bildirim : Ana,

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 12.11.2014 DUYURU Kurumumuz personelinin pasaport işlemlerini kolaylaştırmak ve pasaport belgelerine kolay ulaşabilmeleri için söz konusu belge örnekleri ekte yer

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı :B050NÜV00700002-010-06/081690 04/03/2009 Konu: 5838 sayılı Kanuna göre Ahıska Türklerinin Vatandaşlık Başvuruları... VALİLİĞİNE

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MERNİS UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (15/06/2005 GÜNLÜ VE 25846 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKLER İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

Detaylı

Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile tescil edilirler.

Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile tescil edilirler. Doğum İşlemleri Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadı ile tescil edilirler. Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB)

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM 15/MYB sayılı genelge b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM 09/MYB sayılı genelge Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

Adres : Atatürk Bulvarı ÇEK-2 İş hanı Adapazarı / SAKARYA

Adres : Atatürk Bulvarı ÇEK-2 İş hanı Adapazarı / SAKARYA 1 Başvuru sahibinin adı-soyadı: 2 Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası*: 3 Doğum yapan kişinin adı-soyadı: 4 5 6 Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası*: Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları*:

Detaylı

-488- (Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25054)

-488- (Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25054) -488- NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 15.3.2003 Sayı: 25054) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16

Detaylı

İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE! İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE! Eylül 2012 Atama Dönemlerinde İlçemize Atanan ve 11 Eylül 2012 nden İtibaren Göreve Başlayacak Olan

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 29/9/2006,11081 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği (22/12/2006 GÜNLÜ VE 26384 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) Başvuru şahsen ya da posta ile yapılabilmektedir. Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 1. Başkonsolosluğumuza

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100008 KONU : Özürlü Kimlik Bilgi Formu 24.10.03 * 20198... VALİLİĞİNE GENELGE Başbakanlığın 20 Haziran 2002 tarih ve 2002/22 sayılı

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgi işlem ortamında

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı