T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV / /03/2007 Konu : Açıklama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV / /03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/ sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenlemelere paralel olarak hazırlanan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle; 25 Mayıs 2006 tarihinde uygulamaya konulan Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi, Bakanlık Makamının 07/02/2007 tarihli onayı ile uygulamadan kaldırılmış olup, uygulamada birliği sağlamak üzere hazırlanan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin açıklama (Ek-1)de gönderilmiştir. (Ek-2) listede tarih ve sayısı belirtilen genelgeler, Bakanlık Makamının 23/02/2007 tarihli onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. EKLER : 1- Açıklama ( 25 sayfa) 2- Liste ( 1 sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi : Dışişleri Bakanlığına Teftiş Kurulu Başkanlığına 81 İl Valiliğine Mustafa DÖNER Bakan a. Genel Müdür V. Çamlıca Mah. 1. Çiftlik Cad. No:136 Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.ERDOĞAN Şube Müdürü PK:06200 Demetevler/ANKARA Telf: ( ) Faks: ( ) e-posta: Elektronik Ağ :

2 EK SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1- DOĞUM 1.1-Anne ile çocuk arasında anormal yaş farkının bulunması ÖLÜM 2.1- Ölüm kaydının kaldırılması yaş ve üzerindeki kişilerin ölümlerinin tescili Askerlik şubelerince ölüm tutanaklarının düzenlenmesi Özel hastanelerin ölüm tutanaklarında mühür kullanmaması EVLENME 3.1- Evlenme dosyası ve belgeleri Evlenme törenindeki konuşma metni Evlenmede tanık sayısı Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme olayları Saklı nüfus olanların evlenme işlemleri BOŞANMA 4.1- Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde Tanınan evli kadının boşanması halinde Vatandaşlığımızı sonradan kazanmış olan kadının boşanması halinde Çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin boşanması halinde Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın Türk vatandaşı ise Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın yabancı uyruklu ise Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek Türk vatandaşı ise Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek yabancı uyruklu ise İDARECE KAYIT DÜZELTME 5.1- İdarece yapılacak düzeltme ve tamamlamalar MÜKERRER KAYIT 6.1-Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesine ilişkin esaslar Tek dayanak belgesi ile birden fazla nüfus kaydının tesis edilmiş bulunması Bir kişiye iki ayrı dayanak belgesi ile birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması Dayanak belgelerinden birisinin belgeye, diğerinin beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması Doğum tutanağı haricinde özel kanunlara dayanılarak düzenlenen

3 formlara göre birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması Kanun yolu ve yetkili makam kararı ile farklı iki dayanak belgesi ile tescil edilenlerin bulunması VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ 7.1- On sekiz yaşından büyüklerin ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması Yeniden Türk vatandaşlığına alınanların tesciline ilişkin esaslar Türk vatandaşlığından "bekar" olarak çıkan kişinin evli olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin boşanmış olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin dul olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda NÜFUS CÜZDANI 8.1- Nüfus cüzdanı düzenleme nedenleri Doğum nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Yeniden kayıt nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Ağır hasta olan kişilerin nüfus cüzdanı Nüfus cüzdanlarına özürlü ibaresinin yazılması ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI 9.1- Uluslararası aile cüzdanının düzenleme nedenleri Evlenme nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Evlenme sırasında alınmamış olması nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Kaybolma, çalınma ve yıpranma nedeniyle uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi Uluslararası aile cüzdanının doldurulması Uluslararası aile cüzdanı kayıt defteri Uluslararası aile cüzdanlarının imha edilmesi DİĞER HUSUSLAR Yetki devri Cüzdan talep belgesinin onaylanması Örnek veya belge istenmesi Osmanlıca yazılı kayıtlar Elektronik ortamda yürütülecek diğer işlemler İletişim sağlanamaması ya da arıza durumunda İdari para cezaları Kamu haklarından men cezaları Mirasın reddi kararlarının tescili Posta ile nüfus kayıt örneği gönderilmemesi... 23

4 10.11-Yenileme veya yersel yazım sırasında farklı hanelere tescil edilenlerin kayıtlarının birleştirilmesi Aranan Şahıslar Tanıma veya babalığa hüküm kararı Tevkil yetkisi Sosyal güvenlik bildirimi formlarının düzenlenmesi ve bildirim yükümlülüğü Milletlerarası ahvali şahsiye sözleşmeleri... 25

5 EK-2 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER SIRA NO TARİHİ SAYISI 1 11/18/ / /10/ / /10/ / /18/ /22/ /28 6 1/30/ /8 7 7/22/ /30 8 2/9/ /2 9 5/2/ /8 10 8/22/ / /25/ / /16/ / /30/ / /16/ / /24/ /4 16 3/10/ /5 17 5/1/ /6 18 5/1/ /7 19 5/9/ /9

6 20 10/4/ / /6/ /15

7 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1- DOĞUM 1.1- Anne ile çocuk arasında anormal yaş farkının bulunması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca: Çocuk ile ana veya baba arasında az bir yaş farkının olması veya ana ya da babanın çok yaşlı olması gibi durumlarda; nüfus müdürlüğünce doğum bildiriminin doğruluğundan şüpheye düşülmesi veya bu yolda bir ihbar yapılması halinde: a) Doğum bildirimi aile kütüklerine tescil edilmeyerek mülkî idare amirinin emri ile beyanın doğruluğu hakkında soruşturma yapılması istenir. Mülkî idare amiri soruşturma yapılmasını uygun bulursa tescil işlemi soruşturmanın sonuna bırakılır. Soruşturma sonucunda beyanın doğruluğu ortaya çıkarsa çocuğun kütüğe tescil işlemi tamamlanır. b) Beyanın gerçek dışı olduğu anlaşılırsa, ilgililer hakkında kovuşturma yapılmak üzere durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir. hükmü getirilmiştir. Anneleri ile aralarında az bir yaş farkı bulunan çocuklarla ilgili doğum bildirimlerinde yapılacak soruşturma sonucunda, beyanın doğruluğunun anlaşılması durumunda; annenin nüfus kütüğündeki kaydı sağlık kuruluşu raporuna göre tescil edilmemiş ise çocuğun tescil işlemi yapılacak ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca annenin yaşının düzeltilmesi için durum Cumhuriyet savcılığına bildirilecektir. Annenin nüfus kütüğündeki kaydı sağlık kuruluşu raporuna göre tescil edilmiş ise çocuğun tescil işlemi yapılacak ancak durum Cumhuriyet savcılığına bildirilmeyecektir. 2- ÖLÜM 2.1- Ölüm kaydının kaldırılması İdari bir işlemle ölümü işlenen kişinin sağ olduğunun herhangi bir şekilde anlaşılması halinde ölüm kaldırma yetkisi 23/6/2005 tarihli Bakanlık oluru ile il valiliklerine devredildiğinden; nüfus idarelerince ölen kişinin sağ olduğuna ve ölüm kaydının geri alınmasına dair dilekçesi ve bu konuda alınacak ifadesi ile yerleşim yeri muhtarı ya da azaların düzenlemiş olduğu kişinin sağ olduğunu gösterir belge, kaymakamlık görüşü ile birlikte valiliğe gönderilecektir. Valiliklerce yapılacak inceleme sonucunda ölümün kaldırılmasına karar verilmesi halinde, alınacak valilik oluru ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bu amaçla VGF-22 nolu form kullanılarak ölüm işleminin geri alınması gerçekleştirilecektir yaş ve üzerindeki kişilerin ölümlerinin tescili Nüfus aile kütüklerinde ölüm kayıtları işlenmeyen yaşın üzerindeki kişilerin kayıtları idari bir tedbir olarak Genel Müdürlüğün 24/01/2005 tarihli oluru ile, yaş arasındaki kişilerin kayıtları da Genel Müdürlüğün 28/2/2007 tarihli oluru ile kapatılmıştır. Kaydı kapatılan kişilerden sağ olanların müracaatları halinde yazılı beyanlarının alınarak

8 Bakanlığa gönderilmesi ve kapalı kaydın açık hale getirilmesi için Bakanlıkça verilecek talimatının beklenmesi istenmiş ise de; işlemin süratlendirilmesi amacıyla kaydı kapatılan kişilerin sağ olduğunun anlaşılması veya ölümlerinin yakınları tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmesi halinde müracaat edilen veya ölüm olayı bildirilen nüfus müdürlüğünce kaydın açık hale getirilmesi ve daha sonra da ölüm olayının tescil edilmesi nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Bu konuda ayrıca Bakanlık görüşüne başvurulmayacaktır Askerlik şubelerince ölüm tutanaklarının düzenlenmesi Yoklama kaçağı olarak aranan ve ölmüş oldukları zabıtaca tespit edilen kişilerin öldüğünü gösteren zabıta tahkikatı evrakının bir örneğinin askerlik şubelerince nüfus idarelerine gönderilmesi halinde; Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69 uncu maddesi uyarınca nüfus idarelerince ölüm tutanağı düzenlenecek, mülki idare amirinin onayından sonra ölümün aile kütüklerine tescili sağlanacaktır Özel hastanelerin ölüm tutanaklarında mühür kullanmaması Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde Resmi mühürlerlerin yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuruluşlarca kullanılabileceği öngörülmüştür. 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve 27/2/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel hastanelerin mühür kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu nedenle özel hastanelerce düzenlenen ölüm tutanaklarında hastaneye ilişkin kaşenin kullanılması yeterli sayılacaktır. 3- EVLENME 3.1- Evlenme dosyası ve belgeleri Evlendirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; evlenmenin yapılmasına esas olan dosya ve belgelerin evlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra imha edileceği, ancak evlenme kütükleri ile evlenmenin nüfus kütüklerine tesciline dair evlenme bildirimlerinin hiçbir surette imha edilemeyeceği öngörülmüştür. Evlendirme memurluklarınca; evlenmenin yapılmasına esas olan ve evlenme tarihinden itibaren 10 yılı geçen evlenmeye ait dosyalardaki evlenmenin tesciline dair evlenme bildirimleri, evlenme tarihi esas alınmak suretiyle dosyalanacaktır. Dosyalardaki diğer belgeler ise usulüne göre imha edilerek, imha tutanağı düzenlenecektir. Köylerdeki evlendirme memurluklarınca düzenlenen imha tutanaklarının birer nüshası ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne teslim edilecektir Evlenme törenindeki konuşma metni Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla evlenme törenlerindeki konuşma metni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş olup törenlerde bu konuşma metni okunacaktır. Ayrıca evlenme törenleri esnasında... halkından ya da... kişiden almış oldukları yetkiye dayanarak evlenme yaptıkları yolunda ifadelere yer verilmeyecektir.

9 EVLENME KONUŞMA METNİ EVLENDİRME MEMURU: KADINA : Adınız, Soyadınız? ERKEĞE : Adınız, Soyadınız? TANIKLARA : Adınız, Soyadınız? ÇİFTLERE : Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın tanıklar ve bizlerin huzurunda söyleyiniz. KADINA : Sayın... hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla... ile evlenmek istiyor musunuz? KADIN : Evet ERKEĞE : Sayın... hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla... ile evlenmek istiyor musunuz? ERKEK : Evet TANIKLARA : Sayın ile... in evlenme beyanlarını duydunuz. Tanıklık ediyor musunuz? TANIK : Evet TANIK : Evet EVET CEVABINDAN SONRA EVLENDİRME MEMURU, ÇİFTELERE: Benim ve tanıkların huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tespit edilerek, evlenmeniz yapılmıştır. Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak, sizleri karı-koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Evliliğinizi; evlenme kütüğüne işledim. Nüfus aile kütüklerinize de tescil ettireceğim. Buyurun, evlenmeyi imza ediniz. Bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl olan, aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi, kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma, çocuklarınızın da mutluluklarının temeli olacaktır. Sağlık ve mutluluklar dilerim Evlenmede tanık sayısı Evlendirme Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde Evlenmenin, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılacağı öngörüldüğünden ikiden fazla tanıkla evlenme yapılmasında mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme olayları a) Çok vatandaşlığa sahip olan kişilere ait evlenme kütüğe işlenmemiş ise; kişinin talebine ilişkin dilekçesi ile evlenme bildirimi formu müracaat edilen nüfus müdürlüğünce

10 teslim alınacaktır. Kişilerin çok vatandaşlığı aile kütüğüne tescil edilmiş ve evlenme bildirimi ile aile kütük kaydındaki kimlik bilgileri arasında farklılık bulunmaması halinde kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek evlenme tescil edilecektir. b) Çok vatandaşlık aile kütüğüne işlenmiş ancak evlenme bildirimi ile aile kütük kaydındaki kimlik bilgileri farklı ise; çok vatandaşlık bildirimi formu ile aile kütük kayıtları karşılaştırılacaktır. Aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek evlenme tescil edilecektir. Çok vatandaşlık bildirimi formu başka bir ilçede ise bir sureti muhafaza edildiği nüfus müdürlüğünden faks veya posta yolu ile getirtilmek suretiyle işlem yapılacaktır. Faks ile getirtilen belgenin aslı ilgili nüfus idaresine posta ile gönderilecektir. c) Evlenme bildirimi formu, eşin Türk vatandaşı olması nedeniyle daha önce kütüğe işlenmiş ise; evlenmenin tescil edildiği nüfus müdürlüğüne müracaat edilmiş ve aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde kimlik karşılaştırma formu düzenlenerek çok vatandaşlığa ait evlenme modülünden evlenmenin tescili sağlanacaktır. d) Müracaat edilen nüfus müdürlüğünün daha önce evlenmenin tescil edildiği nüfus müdürlüğü olmaması ve aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde; düzenlenecek kimlik karşılaştırma formu ile kişinin dilekçesi aile kütüğüne kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Evlenme kadının nüfus kaydına işlenmiş ise buradaki kaydı kapatılarak varsa çocukları ile birlikte erkeğin kaydına, kayıt taşıma işlemi ile taşınacak, evlenme erkeğin nüfus kaydına işlenmiş ise kadının kaydı yine kayıt taşıma işlemi ile erkeğin hanesine taşınacak, diğer bilgiler (evlenme tescil bilgileri ve medeni hali gibi) kişi güncelleme modülünden işlenecektir. e) Müracaatın dış temsilciliğimize yapılması halinde; çok vatandaşlığa sahip olan kişinin talebine ilişkin dilekçesi, kimlik karşılaştırma formu ve evlenme tescil edilmemiş ise evlenme bildirimi formu müracaat edilen dış temsilciliğimiz tarafından çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. İlgili nüfus müdürlüğünce (d) bendinde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır Saklı nüfus olanların evlenme işlemleri a) Saklı nüfus olan kişi ile bir Türk vatandaşının evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde kayıtlı olup olmadığı araştırılacaktır. Kaydı mevcutsa, bu kütükteki kaydı esas alınarak evlenme ehliyet belgesi düzenlenecektir. Evlenme yapıldıktan sonra ilgililerin kayıtlarına bu yolda gerekli açıklama yapılacaktır. b) Saklıdan aile kütüklerine kaydının yapılmasını isteyen ve işlemleri devam ederken, bir Türk vatandaşı erkekle evlenen kadınların vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde yer alan kaydının karşısına sadece "...hanede kayıtlı...ile evlidir." şeklinde açıklama yapılacak, ancak eşinin hanesine taşınmayacaktır. Saklı nüfus ile evlenen Türk vatandaşı erkeğin kaydının karşısına ise vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünün...hanesinde kayıtlı...ile evlidir." şeklinde açıklama yapılacak ve varsa bu evlilikten doğan çocuklar babaları hanesine tescil edilecektir. c) Saklı nüfus olan kişilerin birbirleriyle evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünde kayıtları mevcutsa, bu kütükteki kayıtları esas alınarak, evlenmelerine mani bir halin bulunmaması

11 durumunda evlenme yapılacaktır. Kadının kaydı kocasının yanına taşınmayacak, sadece vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğündeki kayıtları arasında karşılıklı bağ kurulacaktır. 4- BOŞANMA 4.1- Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde a) Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde; 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilmiş ise evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla evlat edinenin hanesine taşınacaktır. b) Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilen evli kadının boşanması halinde evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile evlat edinenin hanesine taşınacaktır. c) Dul iken evlenen ve evli iken Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde; evlenmeden önceki soyadıyla, evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla, evlat edinenin hanesine taşınacaktır Tanınan evli kadının boşanması halinde Tanınan evli kadının boşanması halinde; babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine taşınacaktır. Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre tanınan kadının boşanması halinde; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe, kocasının aile kütüğünde kalacağı öngörülmüş ise de tanınan veya babalığına hükmolanların 29/4/2006 tarihinden sonra baba hanelerine tescil edilmeleri kanuni zorunluluktur. Bu nedenle dul olarak evlenen kadınların tanınması halinde ölen kocasının aile kütüğündeki kaydı canlandırılmayarak tanıyan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine taşınacaktır Vatandaşlığımızı sonradan kazanmış olan kadının boşanması halinde Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadın boşandığı takdirde; bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye'de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilecektir. Ancak evlenmeden önceki soyadının tespit edilememesi ve boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki kocası soyadı ile tescil edilecektir. İlgilinin herhangi bir soyadının bulunmadığının belgelendirilmesi halinde ise kadının yazılı talebi üzerine mülki idare amirinin onayı ile soyadı eksikliği tamamlanacaktır Çok vatandaşlığa sahip olan kişilerin boşanması halinde Müracaat sırasında çok vatandaşlığa sahip olan kişinin talebine ilişkin dilekçesi veya boşandığı Türk vatandaşı eşin çok vatandaşlığa sahip olan kişi ile boşanmasının işlenmesine

12 ilişkin boşanma kararı; boşanma yurt dışında yapılmış ise tenfiz veya tanıma kararı müracaat edilen nüfus müdürlüğüne teslim edilecektir. Boşanma kararı, diğer eşin Türk vatandaşı olması nedeniyle daha önce işlenmiş ise, Türk vatandaşı olan eşin kayıtlı bulunduğu veya on-line olarak işlem yapan nüfus müdürlüğünden tasdikli bir sureti getirtilecektir. Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin kimlik karşılaştırılmasının yapılabilmesi ve boşanmanın tescili amacıyla, kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Çok vatandaşlığa sahip olan kişi kendi ilçesinde kayıtlı ise nüfusa kayıtlı bulunduğu, nüfus müdürlüğünde; boşanma kararı ile çok vatandaşlığa sahip olan kişinin tesciline ilişkin olay formu (bu form başka bir ilçede tescil edilmiş ise, işlem yapan ilçeden formun tasdikli bir sureti getirtilir.) ve aile kütük kayıtları karşılaştırılacaktır. Aynı kişi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik karşılaştırma formu düzenlenecektir Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın Türk vatandaşı ise: Eğer evlilik; a) Her ikisinin de aile kütüklerindeki kayıtlarına işlenmiş, kadın kocasının hanesinde kayıtlı ise, boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip olan erkeğin aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Sadece Türk vatandaşı olan kadının kaydına işlenmiş ise, evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin çok vatandaşlığa sahip kişinin aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. Türk vatandaşı kadının kağıt ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı erkeğin Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı kadının bilgi işlem ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı erkeğin Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle evlenme ve boşanma işlemi ile ilgili düşünceler alanında gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı kadının yabancı erkekle evlenmesi halinde, kaydı kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna taşınacaktır. Kişinin boşanması halinde, bu evlilikten olan çocukları da bu haneye tescil edilmiş olacağından, çocuklarının bu hanedeki kayıtları kapatılarak, çok vatandaşlığa sahip babanın hanesine baba soyadı ile taşınacaktır Erkek çok vatandaşlığa sahip, kadın yabancı uyruklu ise: a) Çok vatandaşlığa sahip erkeğin yabancı uyruklu kadın ile yapmış olduğu evlilik aile kütüğündeki kaydına işlenmiş ise, boşanma kararı erkeğin aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Eğer çok vatandaşlığa sahip erkeğin yabancı uyruklu kadın ile yapmış olduğu evlenme olayı aile kütüğündeki kaydına işlenmemiş ise, evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, mahkeme kararındaki uyruk kimlik bilgilerine bakılmaksızın boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir.

13 Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek Türk vatandaşı ise: a) Evlilik her ikisinin de aile kütüklerindeki kayıtlarına işlenmiş ise boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip kadının aile kütüğündeki kaydına da işlenecektir. b) Eğer evlilik sadece Türk vatandaşı eşin kaydına işlenmiş ise evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin çok vatandaşlığa sahip kadının aile kütüğündeki kaydına işlenmesi sağlanacak, boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir.türk vatandaşı erkeğin kağıt ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı kadının Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle gerekli tamamlama yapılacaktır. Türk vatandaşı erkeğin bilgi işlem ortamındaki kaydına, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile evlendiği ve boşandığı kadının Türk kimliği ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri yazılmak suretiyle evlenme ve boşanma işlemi ile ilgili düşünceler alanında gerekli açıklama yapılacaktır Kadın çok vatandaşlığa sahip, erkek yabancı uyruklu ise: a) Çok vatandaşlığa sahip olan kadının, yabancı uyruklu erkek ile yapmış olduğu evlilik aile kütüğündeki kaydına işlenmiş ise boşanma kararı çok vatandaşlığa sahip olan kadının aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. b) Eğer çok vatandaşlığa sahip olan kadının yabancı uyruklu erkek ile yapmış olduğu evlenme olayı aile kütüğündeki kaydına işlenmemiş ise evlenme bildirimleri incelenmek suretiyle evlenmenin işlenmesi sağlanacak ve mahkeme kararında kimlik bilgilerindeki farklılığa bakılmaksızın boşanma kararı da aile kütüğündeki kaydına işlenecektir. 5- İDARECE KAYIT DÜZELTME 5.1- İdarece yapılabilecek düzeltme ve tamamlamalar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Maddi Hatalar ve Nüfus Kaydının İptali başlığı altında düzenlenen 38 ve 39 uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılabilecek tamamlama ve düzeltmeler aşağıda sıralanmıştır: Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrolündeki doğum ve ölüm olaylarına ilişkin ilgilinin tam künyesini gösteren bir rapora dayalı olarak yapılan bildirimlere dayanarak düzenlenen doğum veya ölüm tutanağına hatalı ya da eksik yazılmış bilgilerin bu şekliyle aile kütüğüne tescil edilmesi durumunda, söz konusu hata maddi hata kapsamında değerlendirilecektir. Doğum ya da ölüm tutanaklarının düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerle sınırlı kalmak şartıyla; belgelerin verildiği yer, tarih ve sayısı doğum ve ölüm tutanaklarına yazılmak suretiyle belgeler arasında irtibat sağlandıktan sonra, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, ölüm yeri ve ölüm tarihlerinde gerekli düzeltme yapılacaktır. Resmi belge olmasına rağmen, ilgili şahıs bildirimi beyan esasına göre yapmışsa ve düzenlenen dayanak belgelerindeki bilgiler de aile kütüğüne olduğu gibi geçirilmişse, olayla ilgili kişinin resmi belgeyi bu aşamadan sonra ibraz etmesi halinde konu maddi hata kapsamında değerlendirilmeyecek, mahkeme kararı olmadan herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Valiliklere intikal ettirilen ve maddi hata olduğu bildirilen, yabancı makamlarca verilmiş olan doğum ya da ölüm belgelerinin onaylı Türkçe tercümeleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi

14 belgelerin işleme alınması başlığı altında düzenlenen 167 nci maddesine göre yapılacak değerlendirme sonucunda işleme alınacaktır. İlgilinin dilekçesi ve yabancı makamlarca verilen doğum belgesine dayanılarak; yabancı yetkili makamlarca verilen belgelerde olayın meydana geldiği yer adı olduğu halde dış temsilciliklerimizce düzenlenen doğum tutanağına sadece ülke adı yazılmışsa eksik olan bilgi tamamlanacaktır. 6- MÜKERRER KAYIT 6.1-Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesine ilişkin esaslar Mükerrer nüfus kaydının iptaline ilişkin iş ve işlemler ilgilinin müracaat ettiği ya da mükerrer kayıtları tespit eden nüfus müdürlüğünce yürütülecektir. Mükerrer kayıtlar şefin, yoksa memurun teklifi ve nüfus müdürünün onayı ile iptal edilecektir. Mükerrer kayıt iptal işlemleri kaydın bulunduğu ilçe tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak mükerrer kaydın başka bir ilçe tarafından tespit edilmesi ve mükerrerliğe neden olan dayanak belgelerinin tespiti halinde mükerrer kaydı tespit eden ilçe nüfus müdürlünce de kayıt iptali yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Mükerrer nüfus kaydının iptal edilmesinde aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır: Tek dayanak belgesi ile birden fazla nüfus kaydının tesis edilmiş bulunması: Birden fazla kaydın aynı hanede bulunması durumunda; aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgesi karşılaştırılacaktır. Kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal işlemi gerçekleştirilecektir. Kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir.

15 Mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, dini, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına yazılmamış veya farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, eksik veya farklı olan bilgi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle tamamlandıktan veya düzeltildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilecektir. İptal edilmesi gereken mükerrer kayıtta nüfus olayları işlenmiş ve açık olarak bırakılacak kayıtta bu olayların bulunmaması halinde, bu nüfus olayları ilgilinin açık olarak bırakılacak kaydına taşınacak, varsa eş ve çocuk bağları yeniden kurulacaktır. Birden fazla kayıtların farklı hane veya farklı ilçelerde olması durumunda kayıt iptali işlemlerinin yürütülmesinde yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. Kayıt iptaline ilişkin işlemler kağıt ve elektronik ortamda tutulan her iki kütükde de gerçekleştirilecektir Bir kişiye iki ayrı dayanak belgesi ile birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması: Dayanak belgelerinin her ikisinin de belgeye dayalı olarak düzenlenmesi durumunda; aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin her ikisinin de belgeye dayalı olarak düzenlenmiş olması, kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması ve dayanak belgelerinin sıhhat ve geçerliliği arasında bir fark bulunmaması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Eğer kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir Dayanak belgelerinden birisinin belgeye, diğerinin beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması: Aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin birisinin

16 beyana, diğerinin resmi belgeye dayalı olarak düzenlenmiş olması ve kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması halinde, belgeye dayalı olarak düzenlenen kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Beyana göre düzenlenen kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin forma göre iptal edilecektir. İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla, nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilecektir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı kayıt, mükerrer kayıt olarak iptal edilmesi gereken kaydı ise, iptal işleminden önce iptal edilecek kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre açık olarak bırakılan kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı kayıt, açık olarak bırakılması gereken kaydı ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş bulunması: Aynı kişi olup da, iki ayrı dayanak belgesi ile tescil edilen kayıtlar aynı hanede ise, aile kütüklerindeki kayıtlar ile dayanak belgeleri karşılaştırılacaktır. Dayanak belgelerinin her ikisinin de beyana dayalı olarak düzenlenmiş olması, kayıtlardaki bilgilerin birebir tutması ve dayanak belgelerinin sıhhat ve geçerliliği arasında bir fark bulunmaması halinde, ilgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Kişinin kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, işlem gören kaydı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, bu kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Diğer kayıt düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Araştırmalara rağmen ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullandığı veya işlem gören kaydının tespit edilememesi halinde, birey sıra numarası küçük olan kayıt açık kayıt olarak bırakılacaktır. Birey sıra numarası büyük olan kayıt, düzenlenecek mükerrer kaydın iptaline ilişkin formun düşünceler alanına... Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen... no lu... belgesine veya... vukuat defteri kayıtlarına göre düzenlenmiştir. açıklaması yapılarak iptal edilecektir. Küçük olan birey sıra numarasındaki kaydın kütüğe kayıt tarihi ile dayanak belgesindeki kütüğe kayıt tarihi arasında farklılık olması durumunda, tescil tarihi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlama formu düzenlenmek suretiyle düzeltilecektir. Aile kütüğündeki mükerrer kayıtları birebir tutmayıp, bunlara ilişkin dayanak belgelerinin birebir tutması halinde; mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, dini, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına yazılmamış veya farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, eksik veya farklı olan bilgisi dayanak belgesine göre idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form

17 düzenlenmek suretiyle tamamlandıktan veya düzeltildikten sonra silme işlemi gerçekleştirilecektir. Aile kütüğündeki mükerrer kayıtlar ile bunlara ilişkin dayanak belgelerinin birebir tutmaması halinde; mükerrer kayıtlardan birinde adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri, bilgilerinden biri aile kütüğündeki ilgili alanlarına farklı yazılması nedeniyle kayıtlar birebir tutmuyor ise, dayanak belgeleri incelenecek ve dayanak belgelerinin de birebir tutmaması halinde adı, soyadı, baba veya ana adı, doğum tarihi ve yeri farklı ise, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 36 ncı maddesi gereğince ilgililerin açacağı dava sonucuna veya nüfus müdürlüğünün talebi üzerine Cumhuriyet savcılığınca açılacak dava sonucuna göre işlem yapılacaktır Doğum tutanağı haricinde özel kanunlara dayanılarak düzenlenen formlara göre birden fazla kayıt tesis edilmiş bulunması: Doğum tutanağına dayanılarak ana hanesine tescil edilmekle birlikte, özel kanun hükümlerine dayanılarak babası ile soy bağı kurulmak suretiyle baba hanesine de tescil edilen çocukların kayıtları arasında bağ kurulmamış, ana ve baba hanesindeki kayıtlar da açık ise bu kayıtlar karşılaştırılacaktır. Kayıtların birebir tutması halinde; ana hanesindeki kaydına Kaydı;... dır. açıklaması yapılarak bu hanedeki kaydı kapatılacaktır. Baba hanesindeki kaydına da Anası...kayıtlıdır. açıklaması yapılacaktır. İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, bu kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre diğer kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Eğer kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, ana hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre düzeltilecektir. Kayıtların karşılaştırılmasında, baba adının farklı olduğunun anlaşılması halinde, baba hanesindeki baba adı verilmek suretiyle kişinin ana hanesindeki baba adı düzeltilecektir Kanun yolu ve yetkili makam kararı ile farklı iki dayanak belgesi ile tescil edilenlerin bulunması: a) Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa alınarak, baba hanesine ya da bağımsız bir sıra numarası altında kayıt edilen kişi, evlenme ile Türk vatandaşlığına alınarak eşi hanesine de kayıt edilmiş ise idarece kayıt düzeltme veya tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle eşi hanesine Bakanlar Kurulunun... tarih ve... sayılı kararı ile vatandaşlığımıza alınmış olup kapalı kaydı... İlçe,...köy/mah....cilt,... hane,...bsn dir. açıklaması yapılacaktır. Diğer kaydına da Evlenmekle Türk vatandaşlığına alındığından eşinin... ilçe...köy/mah....cilt,... hane,...bsn de kayıtlıdır. açıklaması yapılarak kaydı kapatılacaktır. b) İlgilinin o tarihe kadar kullanmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devamlılığının sağlanması amacıyla nüfus cüzdanı veya yeşil kart alıp almadığı ya da varsa sosyal güvenlik, evlenme gibi bilgilerinden yararlanılmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmış olduğu kayıt tespit edilerek, bu kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre diğer kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası düzeltilecektir. Eğer kullanmış olduğu kayıt tespit edilemiyor ise, kapatılan kaydındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, koca hanesindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre düzeltilecektir.

18 7- VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ 7.1- On sekiz yaşından büyüklerin ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması Yabancı bir devlet vatandaşı olan ve aynı zamanda Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen 18 yaşından büyük kişiler hakkında; a) İlgilinin vatandaşı olduğu devlet makamlarından verilmiş adını, soyadını, cinsiyetini, doğum yerini ve tarihini, baba ve ana adını, medeni halini gösteren belge ile Türkçe tercümesinin usulüne göre onaylanmış örneği, b) Türk vatandaşı olduğu belirtilen baba ve ananın ya da bunlardan birinin aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yerden çıkartılacak bütün aile bireylerini ve nüfus olaylarına ilişkin açıklamaları gösterir nüfus kayıt örnekleri, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı iseler oradaki kimlik kayıtlarına ait belge ile Türkçe tercümesinin onaylı örneği, ilgilinin kendi çocukları olduğu yolundaki yazılı ifadeleri, şayet ölmüş iseler birinci derecedeki mirasçılarının yazılı ifadelerini içeren dosya düzenlenerek Bakanlığa gönderilecek ve vatandaşlığının tespiti istenecektir Yeniden Türk vatandaşlığına alınanların tesciline ilişkin esaslar Yeniden vatandaşlığımıza alınan kişilerin aile kütüklerinde Türk vatandaşlığını kaybetmeden önce kayıtlı bulundukları hanedeki kayıtları, diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğünden numara verilmek suretiyle Türk vatandaşlığına alınma bildirim formuna dayanılarak açılacaktır Türk vatandaşlığından "bekar" olarak çıkan kişinin evli olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a)yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişinin eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine evlenme belgesi eklenecektir. Evlenme belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlar tarafından verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, evlenmesi de aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişinin eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı ile evli olduğunu ve eşinin kayıtlı olduğu yeri belirtir belgeyi eklemesi halinde, Türk vatandaşı eşinin kayıtlı olduğu veya evlenmenin online olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden evlenme bildiriminin tasdikli bir sureti ile eşine ait nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, evlenmesi de yeniden açılan kaydına işlenecektir. Türk vatandaşı olan eşinin kaydı ile varsa çocuklarının kaydı da kişinin yeniden açılan kaydının bulunduğu haneye taşınacaktır Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin boşanmış olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin boşandığı eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı eşinden boşandığını belirtir dilekçe eklemesi halinde, vatandaşlığa alınma nedeniyle kaydının yeniden açılacağı veya boşanmanın on-line olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden boşanma kararının tasdikli bir sureti ile eşine ait

19 nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da yeniden açılan kaydına işlenecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının boşandığı eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine Türk vatandaşı ile evli olduğunu ve eşinin kayıtlı olduğu yeri belirtir belgeyi eklemesi halinde, vatandaşlığa alınma nedeniyle kaydının yeniden açılacağı veya boşanmanın on-line olarak işlendiği nüfus müdürlüğünden boşanma kararının tasdikli bir sureti ile eşine ait nüfus aile kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da yeniden açılan kaydına işlenerek, evlenmeden önceki haneye döndürülecektir. c) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin boşandığı eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine boşanma kararı eklenecektir. Boşanma kararının yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Türkçe'ye çevrilmiş ve usulüne uygun olarak tasdik edilmiş olması durumunda boşanması işlenecektir. Erkek Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenecektir. d) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının boşandığı eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine boşanma kararı eklenecektir. Kadın Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, boşanması da aile kütüğündeki yeniden açılan kaydına işlenerek, evlenmeden önceki haneye döndürülecektir Türk vatandaşlığından evli olarak çıkan kişinin dul olarak Türk vatandaşlığına alınmasını talep etmesi durumunda: a) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin ölen eşi Türk vatandaşı ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesinde Türk vatandaşı eşinin öldüğünü belirterek ve eşinin kayıtlı olduğu yer bilgilerini gösteren belgeyi eklemesi halinde, eşine ait nüfus kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. b) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının ölen eşi Türk vatandaşı ise; kişinin vatandaşlığa alınma talep dilekçesinde Türk vatandaşı eşinin öldüğünü belirterek ve eşinin kayıtlı olduğu yer bilgilerini gösteren belgeyi eklemesi halinde; bekarlık hanesine ya da ayrı bir hane açmak talebinin olmaması durumunda eşine ait nüfus kayıt örneği getirtilerek, Bakanlığa gönderilecek dosyasına konulacaktır. Kişi Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. c) Kadının ayrı bir hane açma talebinin ya da bekarlık hanesine dönme isteğinin olması halinde, yeni açılacak hane ile koca hanesi arasında bağ kurulacaktır. Bu durumda koca hanesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yeni açılan haneye verilecektir. d) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen erkeğin ölen eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine eşinin ölüm belgesi eklenecektir. Ölüm belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Erkek Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki canlandırılan kaydında, idarece

20 kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile eşinin ".../.../... tarihinde öldüğü" açıklaması yapılarak kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. e) Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kadının ölen eşi yabancı uyruklu ise; vatandaşlığa alınma talep dilekçesine eşinin ölüm belgesi eklenecektir. Ölüm belgesinin yabancı dilde ve yabancı makamlarca verilmiş olması halinde, Nüfus Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Kadın Türk vatandaşlığına alındığı takdirde, aile kütüğündeki yeniden açılan kaydında, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form ile eşinin "../../... tarihinde öldüğü" açıklaması yapılarak kişinin medeni hali dul olarak düzeltilecektir. 8- NÜFUS CÜZDANI 8.1- Nüfus cüzdanı düzenleme nedenleri Doğum nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Nüfus müdürlüğüne veya dış temsilciliklerimize yapılan doğum bildirimi üzerine, aile kütüğüne tescil edilen çocuk adına düzenlenen nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına doğum terimi yazılacaktır. Üç örnek doğum tutanağı düzenlenerek çocuk aile kütüğüne tescil edilecektir. Doğum tutanağına, verilen nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına nüfus cüzdanının seri ve numarası, tarihi ve kayıt numarası yazılarak ilgilinin imzası alınacaktır. Doğum tutanağının bir örneği nüfus cüzdanı özel dosyasına takılacaktır. Doğum bildirimlerinin kanuni süresi içinde yapılması halinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kağıt bedeli alınmayacaktır. Bildirim dış temsilciliklerimize yapılmış ise düzenlenen doğum tutanakları aile kütüğüne tescil edilmek üzere nüfusta kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Tescil işleminden sonra doğum tutanağının bir örneği doğum özel kütüğüne, ikinci örneği Genel Müdürlüğe gönderilecek olan dosyaya konulacaktır. Üçüncü örneğine nüfus kayıt örneği eklenerek dış temsilciliğimize gönderilecektir. Bu doğum tutanağına ve eki nüfus kayıt örneğine göre yukarıda belirtildiği şekilde nüfus cüzdanı düzenlenecektir Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi Kayıp olan, çalınan veya seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine nüfus cüzdanı verilmesi durumunda, nüfus cüzdanının veriliş nedeni alanına kayıp terimi yazılacaktır. Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı almak üzere yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı, çalışılan resmi daire veya kurum yetkilisi tarafından tasdik edilen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanına yapıştırılmak üzere bir adet fotoğrafla birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat edilecektir. Nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesinde belirtildiği şekilde yaptırılacak tahkikat sonucuna göre başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğü veya dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı düzenlenecektir. Nüfus cüzdanı istemi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise ilgilinin aile kütüğündeki kaydına göre nüfus cüzdanı düzenlenecek ve nüfus cüzdanı talep belgesindeki ilgili alan imzalattırılarak ilgiliye verilecektir. Nüfus cüzdanı talep belgesi, numara verilerek nüfus cüzdanı özel dosyasına kaldırılacaktır.

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK nun 164 ncü maddesinde Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 KONU Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması...

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması... YARGITAY KARARLARI Konusu Sayfa no Babalık... 1 Boşanma... 10 Cinsiyet Değişimi... 23 Ergin Kılınma... 35 Evlat Edinme... 36 Evlenme... 57 İddetin Kaldırılması... 64 İsim Değiştirme... 65 Kayıt Düzeltme...

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63 T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/1 01/01/2006 Konu : Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı