Patent Veritabanlarının Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patent Veritabanlarının Araştırılması"

Transkript

1 Patent Veritabanlarının Araştırılması

2 Uluslar arası Patent Sınıflandırması (IPC) International Patent Classification

3 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından ortak bir patent sınıflandırma sistemi kullanımı gerekmektedir. Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) sistemi oluşturulmuştur.

4 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Bu sistem sayesinde; Teknik ve yasal bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için, patent dokümanlarının düzgün bir şekilde düzenlenmesi, Tüm kullanıcılara patent bilgilerinin teknik alanlara göre sınıflandırılmış bir şekilde sunulması, Teknolojinin belli bir alanında tekniğin bilinen durumunun araştırılması ve Çeşitli alanlardaki teknolojik gelişmenin değerlendirmesini yapabilmek için sınai mülkiyet istatistiklerinin hazırlanması mümkün olmaktadır.

5 Patent ve Faydalı Model Sınıflandırması Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırmaktadır. BÖLÜM A insan ihtiyaçları BÖLÜM B işlemlerin uygulanması; taşıma BÖLÜM C kimya; metalürji BÖLÜM D tekstil; kağıt BÖLÜM E sabit yapılar (inşaat) BÖLÜM F makine mühendisliği; aydınlatma; ısıtma; silahlar; tahrip malzemeleri BÖLÜM G fizik BÖLÜM H elektrik

6

7 Patent ve Faydalı Model Sınıflandırması Her bir bölüm sınıflara ayrılmıştır. Sınıfların sembolleri bölüm sembolünü takip eden 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61. Her sınıf da bir veya daha fazla alt sınıf içerir. Alt sınıfların sembolleri sınıf sembolünü takip eden bir büyük harf içerir, örneğin: A61B Her bir alt sınıf ise kendi içinde gruplara ayrılır. Gruplar ana gruplar ve alt gruplardan oluşur. Ana grup sembolleri alt sınıf sembolünü takip eden ve konu alanını tanımlayan 1 den 3 e kadar basamaklı bir sayı, /, ve 00 sayısını içerir, örneğin: A61B 1/00. Ana grubun altında ise ana grubun amacı içinde araştırma amacına yararlı olacağı düşünülen konunun alanını tanımlayan alt gruplar bulunmaktadır. Her bir alt grup sembolü ana sınıf sembolünü takip eden ve ana grubun 1 den 3 e kadar basamaklı sayısı, /, ve 00 dan farklı olarak en az 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61B 1/02.

8 A: Bölüm 01: Sınıf B: Alt sınıf

9 A 01 B TARIM VEYA ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLERİ; ZİRAİ MAKİNE VEYA ALET PARÇALARININ, GENEL OLARAK PARÇALARI, AYRINTILARI VEYA AKSESUARLARI Altsınıf İndeksi EL ALETLERİ Sınıf A 01 B 1 / 02 Grup 1/00 El aletleri 1/02. Bel; kürek 1/04.. dişli Bölüm 1/06. Çapa; El dikme aletleri 1/08.. Tek bıçak ağızlı 1/10.. iki veya daha fazla bıçak ağızlı 1/12.. Dişli bıçaklı 1/14.. sadece dişli 1/16. yabani otların sökülmesi aletleri 1/18.. maşa benzeri aletler 1/20. Değişik el aletlerinin kombinasyonları Alt sınıf Alt grup

10 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Tüm IPC tasnif sınıflarına bu linkten ulaşılabilmesi mümkündür

11 IPC sınıflarında Araştırma ve İnceleme Yapılması Her tür patent başvurusunun (ulusal, PCT ve EPC) araştırma ve incelemesi IPC sınıflandırması esas alınarak yapılmaktadır. Türkiye de yapılan ulusal başvurularda TPE ve anlaşmalı yurtdışı patent ofislerinin yapabileceği işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur 1. Araştırma ve inceleme yapılabilecek başvurulara TPE tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Başvuru sahibine araştırma ve inceleme işleminin TPE de yapılıp yapılamayacağına dair bilgi, şekli eksikliğin olmadığını ifade eden yazı ile birlikte bildirilmektedir.

12 Patent Veri Tabanları

13 Patent Sistemi = Teknoloji Transferi Dünyadaki teknik bilginin %80 i sadece patent veritabanlarında mevcuttur (yaklaşık 240 milyon dokümana erişim mümkündür) Dünyadaki patent başvurularının yaklaşık %1 i Türkiye de tescil talep etmektedir. Patent Veri Tabanları Uluslar arası patent sınıflandırma yöntemi (IPC)ile düzenlenmiştir ve bilgiye erişim oldukça kolaydır. Teknik bilginin elde edilmesinin yanı sıra, potansiyel rakiplerin ne yaptığının ve teknolojinin ilerleme yönünün de öğrenilmesi mümkündür.

14 A) Yerli Veritabanı Araştırma Linkleri 1. (TPE nin online Çevrimiçi veritabanı)

15 A) Yerli Veritabanı Araştırma Linkleri 2. (TPE'nin yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı sağlayan veritabanı)

16 B) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 1. (Avrupa Patent Ofisinin EPO- Patent Araştırma Veritabanı)

17 B) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 2. (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün WIPO- Patent Araştırma Veritabanı)

18 C) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 3. (ABD Patent Ofisinin USPTO- Patent Araştırma Veritabanı)

19 Yerli Veri Tabanlarının Kullanımı

20 TPE Online Patent Veritabanı

21 TPE Online Veritabanı

22 TPE Online Veritabanı 2006 yılından sonraki patent ve faydalı model başvuruları tam olarak (özet, tarifname, istemler ve resimler) önceki başvurular ise sadece özet olarak bulunmaktadır.

23 TPE Online Veritabanı 2 1

24 TPE Online Veritabanı 1

25 TPE Online Veritabanı 2

26 TR-Espacenet TPE'nin yayınlanmış patent / faydalı model başvuruları üzerinden Espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı

27 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

28 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

29 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

30 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

31 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

32 TR-Espacenet (Numara ile Arama)

33 TR-Espacenet (Numara ile Arama)

34 TR-Espacenet (Sınıflandırma Araması)

35 TR-Espacenet (Sınıflandırma Araması) TPE nin taradığı ve Avrupa patent ofisine gönderdiği ulusal başvurular Diğer ülkelerden PCT ya da EPC kapsamında Türkiye de koruma istenilen başvurular Diğer ülkelerden PCT ve EPC kapsamında olmaksızın Türkiye de koruma istenilen başvurular

36 SONUÇ Patent başvurusu yapılmasa bile patentin bilgi işlevinden yararlanılması gerekmektedir (Patent veritabanlarını etkin şekilde kullanarak) Tekniğin bilinen durumunu belirlemeden yapılan bir Ar-Ge faaliyetinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle öngörülen Ar-Ge faaliyeti öncesinde mutlak suretle etkin patent/faydalı model veritabanı araştırması yapılmalıdır.

37 TPE Online Endüstriyel Tasarım Veritabanı

38 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 1

39 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 1 2

40 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 2 3

41 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 3

42 Endüstriyel Tasarım Başvurusu

43 Endüstriyel Tasarım Başvurusu Doldurulacak Formlar TPE-T-101 Endüstriyel Tasarım Tescil Başvuru Formu Başvuru Formu Ekleri Görsel anlatım Tarifname Verilmesi arzu edilen ek bilgiler

44 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Başvuru Çeşidi: Mevzuatta öngörülen şartları taşıması koşuluyla, birden fazla tasarım tescili için talepte bulunulabilir. Bu başvurular çoklu başvuru olarak değerlendirilmektedir. Başvurunun çoklu olması durumunda başvuruda yer alan tasarım sayısı bu alanda belirtilmelidir. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin, aynı alt sınıfa dahil olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya aynı set / takıma ait olmaları veya birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları şarttır.

45 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Rüçhan Talebi: Başvuru sahipleri, Türkiye dışında bir ülkede bir tasarım tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvurulara dayanarak, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı tasarım için Türkiye de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanırlar. Başvuruya dayanarak rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Rüçhan Belgesi ile bu belgenin onaylı Türkçe tercümesi başvuruda verilir. Rüçhan hakkı talebi açılan sergilerde tasarımların teşhir edilmesi yoluyla da talep edilebilir. Bu durum da rüçhan sergi rüçhanı olarak adlandırılır. Şayet sergi rüçhanı Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge sunulmalıdır.

46 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tasarımın Uygulanacağı Ürünler: Bu bölümde, başvuruda yer alan tasarımların sıra numarası belirtilmek suretiyle ürün adları belirtillir. Bu bölümde yer alan Locarno sınıf kodu alanının doldurulması zorunlu olmamakla beraber, bilinmesi halinde başvuru sahibince veya vekilince doldurulması faydalı olmaktadır.

47 Lacorno Sınıf Kodları Ulusalar arası endüstriyel tasarım sınıf kodları listesidir. Lacorno sınıf kodları listesi: Sınıf-Alt sınıf olmak üzere iki rakamdan oluşur (örnek: 06-01). Alt sınıflarda aynı alt sınıf kodu ile değişik ürünler bulunmaktadır. Bu nedenle ürün adı ve sınıf kodunun birlikte gösterilmesi gerekir.

48 Lacorno Sınıf Kodları

49 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 1. Gıda maddeleri 2. Giyim ve tuhafiye eşyaları 3. Seyahat eşyaları, çantalar, güneş şemsiyeleri ve kişisel eşyalar 4. Fırçalar 5. Metre ile satılan tekstil ürünleri, suni ve doğal tabaka malzeme 6. Mefruşat 7. Başka bir yerde belirtilmemiş ev eşyaları 8. Aletler ve hırdavat 9. Malların taşınması ve nakliyesi ile ilgili ambalaj ve konteynırlar

50 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 10. Her çeşit saat ve diğer ölçüm kontrol ve sinyal verme aletleri 11. Ziynet eşyaları 12. Ulaşım veya kaldırma araçları 13. Elektriğin üretilmesi, dağıtılması ve dönüştürülmesi ile ilgili donanım 14. Kayıt, haberleşme veya bilgi elde etme donanımı 15. Başka bir yerde belirtilmemiş olan makineler 16. Fotoğrafik, sinematografik ve optik aygıtlar 17. Müzik aletleri 18. Basım ve büro Makineleri 19. Kırtasiye ve büro donanımı, ressam ve öğretim malzemeleri 20. Satış ve reklam donanımı, işaretleri

51 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 21. Oyuncaklar, oyunlar, çadırlar ve spor malzemeleri 22. Silahlar, ateşlemeli malzemeler, avcılık, balıkçılık ve haşerat imha malzemeleri 23. Mayi dağıtım donanımı, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve klima donanımları 24. Medikal donanım ve laboratuar donanımı 25. Yapı Birimleri ve inşaat elemanları 26. Aydınlatma Aygıtı 27. Tütün ve sigara içicilerinin kullandıkları malzemeler 28. Ecza ve kozmetik ürünleri, tuvalet malzeme ve aygıtları 29. Yangın tehlikelerine karşı, tehlikeyi önlemek ve kurtarma için kullanılan araç ve donanım 30. Hayvanların bakımı ve idaresi için malzemeler 31. Yiyecek veya içeceğin hazırlanması için kullanılan ve başka bir yerde belirtilmemiş olan makineler ve araçlar 32. Grafik Semboller ve logolar, yüzey desenleri, süslemeler

52 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tasarımın Hakkı: Başvuru sahibinin, tasarımcı ya da tasarımcılardan farklı olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiği, formun bu bölümünde yer alan ilgili alanı işaretlenerek belirtilmelidir. Beyanın hizmet ilişkisi, sözleşme gereği, veya devir intikal yolu ile olmaması durumunda bu alanda yer alan diğer kısmının işaretlenmesi ve hakkın ne şeklide elde edildiği hususuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

53 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür. İyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına, en az 8x8 cm. en fazla 16x16 cm. boyutunda hazırlanarak görsel anlatım sayfasına, tasarım ve görünüm numaraları belirtilerek yapıştırılır veya bu sayfada görüntülenir.

54 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulmalıdır. Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim aletleri veya bilgisayar programlarıyla çizilmelidir.

55 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenmelidir.

56 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tarifname Sayfası: Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metin olup formda yer alan tarifname sayfasında tasarım ve görünüm numaraları belirtilerek hazırlanır. Tarifnamede, tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesi korumanın kapsamını etkilemez. Tarifname, sadece Şekilde görüldüğü gibidir. ifadesinden oluşamaz. Tarifname sayfasında ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda, ek sayfa kullanılır

57 Ödev Daha önce TPE online veritabanından yapılan potansiyel endüstriyel tasarım düşüncelerinize ilişkin taramanın TR-Espacenet dahil edilip genişletilerek yapılması Potansiyel endüstriyel tasarım düşüncelerinizin hangi Uluslar arası patent sınıflandırmalarına (alt gruba kadar) ve Lacorno sınıf kodlarına (alt sınıf ve isim belirtilerek) dahil olduğunun araştırılarak raporlandırılması

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU KILAVUZU

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU KILAVUZU ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Tanımlar 554 sayılı KHK da endüstriyel tasarımlar ile ilgili temel kavramlara ait tanımlar; Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin,

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Düzeltmeler: 1998 2000 2001 2002 2004 2005 19 Haziran 1970 de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi EBİLTEM

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi    EBİLTEM Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar? Patent Nasıl Araştırılır? Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından hazırlanmıştır. EBİLTEM 2011 Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ORGANİK OYUNCAK ÜRETİM BELGESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı