BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005."

Transkript

1 BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar hiyerarşisi, yargı organları. Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Güriz, A. (1997) Hukuk başlangıcı, Siyasal Kitabevi. Gözübüyük, Ş. (1998) Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi. Esener, T. (1998) Hukuk Başlangıcı Dersleri, Alkım Yayınevi, Ufuk AYDIN, Temel Hukuk Dersleri, Nisan Yayınları, Eskişehir, İŞL111 İktisada Giriş I (4-0) 6 İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi. İnsan ihtiyaçları ve kaynak sorunu; ekonomi yapma problemi. İktisadi sistemler. Talep arz ve piyasa dengesi. Tüketici davranışları teorisi. Üretim ve Maliyet Teorisi. Farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset). İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL115 İşletme Bilimine giriş (3-0) 4 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları.

2 Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Yayınları, Ankara. İşletme Biliminin Temel ilkeleri, Mümin Ertürk, Beta Basım-Yayım, İŞL 107 Matematik I (4-0) 6 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları). Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset. Kobu,B.İşletmeMatematiği (1997),Avcıol Basım Yayın Göğüş,M.,Matematik (1983), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları Göğüş, M.,Koçak Ş.,Üreyen M.,MAtematik I ( 1993), Birlik ofset, İŞL 109 Muhasebe I (4-0) 5 Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler. Temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, Muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri. Tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K., Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, 2000.

3 İŞL 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli, TBMM nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını İŞL 105 İngilizce I (2-0) 2 To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar. Kipler: will, would, might, shall, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan sorular,olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman,geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: often, always, never, Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, İngilizce Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler, Temel Kipler: can, must, have to, Kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, Paragraf Yazma, Okuma becerisi:okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme. Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing ) Geçmiş zaman yapıları.

4 Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : Yayın Evi : Gazi Yayınevi, 2008 English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı :Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, İŞL 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, İKİNCİ YARIYIL İŞL 114 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-1) 3 Temel kavramlar, Windowsxp işletim sistemi, kelime-işlem programı (Word), hesap-tablo-grafik programı (Excel), sunu hazırlama programı (Powerpoint), İnternet kullanımı, ileri Excel (özet tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik ), internet uygulamaları, (arama motorları, FTP, Telnet, Outlook Express ile mail alma ve gönderme) web sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı). İŞL 112 İktisada Giriş II (4-0) 6 Tam rekabet piyasası. Firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi. Monopol piyasası. Firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri. Oligopol teorileri. Monopollü rekabet piyasası. Monopollü rekabette firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Milli Gelir ve hesaplama yöntemleri. Toplam talep ve toplam arz.

5 Denge milli gelirin belirlenmesi. Çarpan ve hızlandıran. Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri. Para sistemleri. Paranın makro ekonomideki rolü. Para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Fiyat endeksleri. Para arzının kontrolü ve para politikasının araçları. Enflasyonun tanımı, nedenleri, etkileri. Enflasyonla mücadele. İstihdam, işsizlik ve türleri. Phillips Eğrisi. Dış ticaret teorisi ve ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler. Dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale nedenleri ve araçları. Dış ödemeler bilançosu. Döviz piyasaları. Uluslararası para sistemleri. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa *Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset), İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, *Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL 116 Davranış Bilimleri (3-0) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Barlı, Önder; Davranış Bilimleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000 İşci Metin, Davranış Bilimleri, Detay Yayıncılık, İŞL 108 Matematik II (4-0) 6 Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları.

6 Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, İşletme Matematiği, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım, İŞL Muhasebe II (4-0) 5 Kaynak hesapları ve işleyişi, Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi, Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, Dönem sonu Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K. (2007) Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, İŞL 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti nin iç-dış siyaseti Atatürk ün ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), Genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ( arası). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, 2006.

7 Yardımcı Ders Kitapları Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İŞL 106 İngilizce II (2-0) 2 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future Pefect (will have+v 3 ), Future Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek planları hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman belirten edetlar (for,since), Karşılaştırma Yapıları : more than,..er than, Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etmek Kalıpları : I like, Idon t like, Günlük Konuşma : Deyimler, Edilgen Çatı (have/has/had been+v 3 ), Okuma Becerisi : Okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : 2008 Yayın Evi : Gazi Yayınevi, English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı : 2002 Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, İŞL 102 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, 2003.

8 ÜÇÜNCÜ YARIYIL İŞL 203 İşletme Yönetimi I (4-0) 7 Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi devir. Yönetimde klasikler, neoklasikler, modern yönetim, amaçlara göre yönetim, stratejik yönetim, işletmelerde stratejik yönetim süreci safhaları, geliştirme çabaları, analizi ve kontrolü. Özalp, İnan, İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL Mikro İktisat (3-0) 4 Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe göre getiri konuları işlenmektedir Ders Kitabı Yaylalı, Muammer, Mikroiktisat, Beta Yayınları, (2004), İlker Parasız, Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, (1999) İŞL 205 İstatistik I (4-0) 7 Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme. Atlas. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, 2007.

9 İstatistik, Burhan Çil, Tutibay Yayınevi, İŞL 209 Şirketler Muhasebesi (3-0) 4 Şirketler hakkında genel bilgiler, sermeye şirketlerinin kuruluşu, sermayede değişim, kar ve zarar dağıtımı, tasfiye, yasal şekilde değişimi, birleşme, tahvil ihracı gibi işlemlerin T.T.K., S.P.K. hükümlerine göre ele alınması ve muhasebeleşmesi. Ümit Ataman, Şirketler Muhasebesi, Türkmen Kitapevi, 2007 Bektöre Sabri, Benligiray Yılmaz, Aydın Davut, Şirketler Muhasebesi, Birlik ofset, Eskisehir, İŞL 207 Borçlar Hukuku (3-0) 4 Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler, hukuk dalları arasındaki yeri, borçlar hukukunun kaynakları ve borçlar kanunu sistemi, borç ilişkisi ve borçların kaynakları, akitten doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri, ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi, özel borç ilişkileri. Oğuzhan Ardıç - Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, Borçlar Hukuku Beta Yayınevi, Turgut Akıntürk, İŞL 211 Kamu Maliyesine Giriş (3-0) 4 Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, Etkinlik ve adalet, Kamusal malların analizi Kulüp malları, Dışsallıklar, Doğal Tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) Piyasa aksaklıkları ve eksik bilgi, Devletin geliri yeniden dağıtım rolü, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Vergi Teorisi, Devlet Borçları. Prof. Dr. Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayın evi;kamu Maliyesi, Prof. Dr. Akif Erginay, Gözden Geçirilmiş 6.baskı, 2006.

10 Nezih Varcan, Tufan Çakır (Editorler), Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İŞL 204 İşletme Yönetimi II (4-0) 7 Yönetim, yönetimin anlamı, yönetim tür ve biçimleri, yönetim mesleği, yönetim işlevleri, planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, koordinasyon, kontrol, bağlantı süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, verimlilik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi. Özalp, İnan(2002)İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL 202 Makro İktisat (3-0) 4 Milli gelir hesaplamaları, klasik, Keynezyen ve neo-klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam talep ve toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede farklı iktisat okullarının çözüm önerileri. Ünsal, Erdal, (2006), Makro İktisat, Seçkin Yayınları, Makro İktisat, Tümay Ertek, Beta Basım Yayım, İŞL 206 İstatistik II (4-0) 7 Sürekli ve kesikli dağılım, nokta tahmini, hipotez testi, basit regrasyon ve korelasyon, çoklu regrasyon ve korelasyon, varyans analizi, ki-kare testi. ATLAS. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, Uygulamalı İstatistik-II, Yılmaz Özkan, Simetri Yayınları, İstanbul, 2001.

11 İŞL 210 Maliyet Muhasebesi (4-0) 6 Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri, giderlerin incelenmesi; üretim giderleri ( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp vd.,aktif Yay., Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, İŞL 208 Vergi hukuku (4-0) 6 Vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, vergi idaresi, vergi yargısı, gelir vergisi ve uygulaması, gelirin unsurları, gelir vergisinin tarh ve tahsili, gelirin beyanı, kurumlar vergisi, servet vergileri, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve harçlar. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, BEŞİNCİ YARIYIL İŞL 301 Finansal Yönetim 1 (4-0) 6 Finansal yönetime giriş, temel kavramlar, finansal yönetimin amacı, örgütlenmesi, analizi, kontrol ve planlaması, işletme sermayesi yönetimi, temel ve teknik analiz, finansal çevre, risk ve getiri, paranın zaman değeri, sermaye ve maliyeti. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç,Avcıol Basım Yayım, 2005.

12 Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL 303 Üretim Yönetimi I (4-0) 5 Üretim yönetimi, temel kavramlar, üretim yönetiminde sistem ve model kavramı, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, işyeri düzenleme, malzeme nakli, mamul dizaynı, talep tahmini, stok kontrolü. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, İŞL 309 Pazarlama İlkeleri (4-0) 5 Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişim evresi, pazarlama çevre faktörleri ve stratejik pazarlama planlaması, tüketici pazarları, tüketicilerin davranışsal özellikleri ve örgütsel satınalma karar süreci, pazar bölümlendirme, hedef pazarlar ve talep tahmini kavramları. Pazarlama ilkeleri / Mehmet Karafakıoğlu; 2005, İstanbul Pazarlama ilkeleri. / A.Hamdi İslamoğlu; 2002, İstanbul İŞL 307 Yöneylem Araştırması I (3-0) 5 Doğrusal programlamanın temelleri, doğrusal programlama modelinin çözümü ile ilgili modeller; grafik çözüm metodu, analitik çözüm metotları, simpleks metodu, dual problem, ulaştırma modelleri. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, 2006.

13 Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL 305 Finansal Kurumlar Yönetimi (4-0) 5 Finansal sistem ve fon akışı, finansal kurumlar ve fonksiyonları, finansal kurumların özellikleri, banka, sigorta yönetimi, borsa aracıları vb. Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Teori Yayınları, Ankara, Ahmet Erol, Finansal Kurumların Denetim Ve Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayıncılık, BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER İŞL311.1 Kooperatifçilik ( 3-0) 4 Kooperatif işletmelerin kuruluş ve organizasyon esasları; kooperatiflerde yönetim ve yöneticilik; kooperatif işletme yönetiminin temel ilkeleri, kooperatiflerde finansman, kooperatiflerde muhasebe, kooperatiflerde eğitim ve denetim, girdi satın alma, ürün pazarlama; mali oranlar (rasyolar), kooperatif ortaklar ortak ilişkileri ve ortak dışı ilişkiler; örnek olaylar şeklinde kooperatif isteklerinin incelenmesi. Genel kooperatifçilik. / Ayhan Çıkın, Ali Rıza Karacan, 1994, İzmir Kooperatifçilik tarihi. / Nurettin Hazar,1970, Ankara İŞL311.2 İşletme Bütçeleri (3-0) 4 İşletme bütçelerinin yararları ve sınırları, İşletme bütçelerinin türlerini ve her tür işletme bütçesinin sayısal şekilde hazırlanması, Bütçelerin hazırlanması için gerekli verilerin elde edilmesi ve İşletmenin ulaşmak istediği minimum amaçları gösteren işletme bütçelerinden uygulamada nasıl yararlanılabileceğini kavrayabilme, bütçe sorumluluk raporlarının özelliklerini anlayabilme, bütçe farklarını analiz edebilme ve yorumlayabilmeyi kapsar.

14 Yönetim aracı olarak işletme bütçeleri. / Yüksel Koç Yalkın,1977, Ankara İşletme bütçeleri : kar planlaması ve kontrolu. / Glenn A. Welsch; çev. Yaman Erdal.1978, Ankara İŞL311.3 Muhasebe Organizasyonu (3-0) 4 Muhasebe organizasyonu, hesap planı, genel hesap planı, hesap çerçevesi, MB tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı, maliyetlerin hesaplanmasında 7/A Seçeneği, maliyet hesaplarında 7/B Seçeneği, çeşitli uygulamalar. İşletmelerde muhasebe organizasyonu ve muhasebe mesleği / Fatih Coşkun Ertaş,2002, Ankara Muhasebe organizasyonu / Fatih Coşkun Ertaş,2007, Ankara İŞL311.4 İşletme Sermayesi Analizleri (3-0) 4 İşletme sermayesi yönetiminin önemi, işletme sermayesinin özellikleri, işletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan yöntemler, işletme sermayesinin yeterliliğinin analizi, nakit ve nakit benzeri varlıkların, kısa vadeli alacakların, stokların ve kısa vadeli borçların yönetilmesi. Döner sermaye yönetimi : prensipler ve analiz. / R. Metin Türko,1978, Erzurum Sanayi işletmelerinde işletme sermayesi ve analizi. / Oktay Güvemli,1973, istanbul İŞL311.5 İcra ve İflas Hukuku (3-0) 4 Cebri icra hukukuna giriş, cebri icra türleri, icra hukukunun bölümleri, icra takibinde taraflar, ilamsız icra, ilamlı icra, ihtiyatı haciz, iflas teşkilatı ve iflas yolları, iflasın tasfiyesi, iflasın kapanması ve kaldırılması, iflasta iptal davaları, konkordato.

15 Türk ticaret kanunu şerhi / İsmail Doğanay, 1974 Ankara Bankacılar için icra ve iflâs hukuku bilgisi. / Baki Kuru, 1983 Ankara İŞL311.6 Verimlilik Analizleri (3-0) 4 İşletmelerde performans, performans boyutları, verim, verimlilik, kalite, yenilik, etkenlik, etkililik, çalışma yaşamının kalitesi, karlılık ve bütçeye uygunluk, verimlilik, verimlilik kavramı ve önemi, verimliliği etkileyen faktörler, verimlilik artırma teknikleri, verimlilik analizi, işletme bazında verimlilik analizi İşletmelerde planlama ve kontrol süreçlerinde verimlilik analizleri. / Ali Hikmet Tözün,1991. İzmir Ders Notları İŞL311.7 Yönetim Psikolojisi (3-0) 4 Makine olarak örgütler, organizasyon olarak örgütler, örgütsel ihtiyaçlar, beyin olarak örgütler, öğrenen örgütler, kültür olarak örgütler, politik sistem olarak örgütler, akış ve dönüşüm olarak örgütler, yönetim teorilerinin psikolojik açıdan irdelenmesi, şirket iklimi ve kültürü, kültür ve örgüt, örgüt ve bilinçaltı, örgütsel politika, çokuluslu şirketlerde örgüt psikolojisi. Yönetim psikolojisi. / Erol Eren 1993 İstanbul Ders Notları

16 İŞL311.8 Uluslararası İlişkiler (3-0) 4 Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkiler'in temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri, uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslararası barış ve güvenlik sorunları incelenmektedir. Ders notları Türk - Alman ilişkileri ( ) : iki dünya savaşı arasındaki dönemde siyasal, kültürel, askeri ve ekonomik ilişkiler. / Cemil Koçak, Ankara ALTINCI YARIYIL İŞL 308 Sayısal Yöntemler (4-0) 5 Sayısal yöntemlerin konusu ve kapsamı, kararlar ve modelleri, oyun kuramı,stok kontrol modelleri, PERT ve CPM ile proje planlaması, kuyruk modelleri, Markow zincirleri, similasyon. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL 302 Finansal Yönetim II (4-0) 6 Modern işletmeler ve finansman fonksiyonu, finansal analiz ve önkoşulları, finansal tablolar, nitelikleri ve çeşitleri, ülkemizde uygulanan tipleri ve düzenlenmesi, mali piyasalar hakkında genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları. Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayım, 2006.

17 Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL 306 Pazarlama Yönetimi (4-0) 5 Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, Tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İŞL 310 İnsan Kaynakları Yönetimi (4-0) 5 İşletmeleri personel işlerinin yeri ve önemi,personel yönetiminin konusu,personel bölümünün organizasyon yapısı,personel politikaları,iş analizleri,iş tanımları ve iş gerekleri,personel bul, seçmğe ve yerleştirme,personel eğitimi ve gelişimi,personel değerlemesi, iş değerlemesi, ücretleme,disiplini çalışma koşullarının düzenlenmesi. Öznur Yüksel (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi, Ramazan Geylan (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset, İŞL 304 Üretim Yönetimi II (4-0) 5 Üretim planlama, kontrolü, kapasite kontrolü, kalite kontrol, tamir - bakım planlama, iş etüdü, prodüktivite. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, 2005.

18 Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım dağıtım, ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER İŞL312.1 Araştırma Yöntemleri (3-0) 4 Sosyal bilimler ve araştırma, araştırma metedolojisi, bilgi, bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan bilgi, araştırma süreçleri (araştırmanın planlanması, konusu, amacı, araştırma soruları, araştırma metotları, hazırlık okuması ve çalışmaları), nüfus ve örnek çalışma, veri analiz teknikleri Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. / Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, 2000 ankara Araştırma yöntemleri. / Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten,1994 istanbul İŞL312.2 Uluslararası İşletmecilik (3-0) 4 Uluslararası işletmeciliğin doğası, uluslararası işletmecilik ve yabancı yatırım, dış çevre ve yönetim, finansal faktörler/kuvvetler, ekonomik ve sosyoekonomik faktörler/kuvvetler, fiziki çevre faktörleri/kuvvetleri, sosyokültürel faktörler/kuvvetler, politik faktörler/kuvvetler, mevzuat faktörleri/kuvvetleri, işgücü faktörleri/kuvvetleri, rekabet ve dağıtım faktörleri/kuvvetleri. Küreselleşme sürecinde işletme yönetimi -Geleneksel ve çağdaş (Küresel) işletmecilik anlayışının fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi-, Hasan Tutar; Doç.Dr. Nurullah genç, 1999, Erzurum. Modern İşletmecilik / İsmet Mucuk,1983 İstanbul İŞL312.3 Vergi Uygulamaları (3-0) 4 Vergileme: sınıflandırma, vergilemenin yapısı; kamu gelirleri; vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi indirimi, vergi

19 muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi (ÖTV): vergi kanunları, vergi mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergilendirilebilir gelir, vergiden muaf gelir, vergilendirme dönemi, vergilendirme işlemleri, vergi beyannamesi, verginin ödenmesi. Vergi Hukuku: Genel İlkeler, Türk Vergi Sistemi. / Nurettin Bilici,2001 Ankara Vergi Uygulamaları. / Abdurrahman Akdoğan,1986 Ankara İŞL312.4 Finans Matematiği (3-0) 4 Basit ve bileşik faiz, iskonto hesapları. Hisse senedi ve tahvil getirisinin ve fiyatının hesaplanması. Türev ürünlerin fiyatının tespiti, Portföyün getirisi ve risklerinin hesaplanması. Finans Matematiği, Zehra Başkaya- Değer Alper, Ekin Kitapevi, Finans Matematiği, Doç. Dr. Günay Söndürmez, İzmir, İŞL312.5 Banka Muhasebesi (3-0) 4 Banka muhasebesi ve özellikleri, özellik arzeden işlemler (reeskont, iştira, munzam karşılık, döviz tevdiat, kiralık kasa, takas, revalüasyon, havale vb.) ve muhasebeleştirilmeleri, nazım hesaplar. Banka muhasebesi. / Orhan Sevilengül, istanbul Banka Muhasebesi / Mehmet Hasan Eken, Hüseyin Selimler,2004 istanbul

20 İŞL312.6 Enflasyon Muhasebesi (3-0) 4 Enflasyonla ilgili genel bilgiler, enflasyon muhasebesinde kullanılan temel kavramlar ve açıklamaları, enflasyon muhasebesinde kullanılan yöntemler, enflasyonun varlık, borç ve özsermaye kalemleri üzerindeki etkileri, her bilanço kalemi üzerinde enflasyonun etkisini giderici işlemler ve sayısal uygulamalar Enflasyon muhasebesi: Kuramsal yaklaşımlar ve Türkiye uygulaması / Nalan Akdoğan,2004 ANKARA Enflasyon muhasebesi / Nalan Akdoğan,1980 ANKARA İŞL312.7 Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 4 Bilgisayarda kullanılabilen muhasebe, stok ve stok kontrol, müşteri cari hesap, personel paket programları v.b. Sigorta ve vergi beyannameleri, bunların birbirleri ile entegre edilebilme imkanları. Orhan -Özkan Sağçolak, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, İŞL312.8 Halkla İlişkiler (3-0) 4 Halkla ilişkilerin anlam ve önemi, halkla ilişkiler-reklam ilişkisi, kurumsal reklam, halkla ilişkiler propaganda ilişkisi, geçmişte ve günümüzde halkla ilişkiler, Türkiye de halkla ilişkiler,ve halkla ilişkilerin toplumsal gelişimi. Kişisel ilişkiler ve kişilik analizi, iletişim, karşılıklı ilişkiler, öğrenme, alışkanlık, davranış tahmini, dayanışma aksaklıkları, kültür ve çevre, sosyal kurumlar ve sınıflar. İnsanları farklılaştıran faktörler, dilin önemi, iç,dış ve müşteri ilişkileri, yüzyüze ilişkiler, konuşma sanatı ve inandırıcılık, görünüş ve davranışın önemi. Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz yayınları, 2005.

21 Gönül Budak, Halkla İlişkiler, II. Baskı, İzmir, İŞL312.9 Anayasa Hukuku (3-0) 4 Anayasa hukukuna giriş dersi, anayasa hukukunun genel esaslarına ve onun terminolojisine ayrılmıştır. Bu dersin başında hukuk ve anayasa hukuku ilişkisi ortaya konduktan sonra sırasıyla anayasa hukukunun genel teorisi ve temel kavramları ele alınmaktadır. Genel teori bölümünde siyasi iktidar kavramı, onun kurumsallaşmış şekli olan devlet ve devletin biçimsel temelleri başlığı altında anayasa, onun kabul edilişi ve değiştirilişi ve kanunların anayasa uygunluğunun denetimi konuları ağırlıklı olarak işlenmektedir. Anayasa hukukunun genel kavramları bölümünde ise ilk konu yönetilenlere ayrılmakta ve burada şu başlıklardan oluşmaktadır: Egemenliğin kullanımına göre yönetim biçimleri, seçim, seçim sistemleri ve siyasi partiler. Aynı bölümdeki diğer konu ise devlet erklerinin yapısı ve işlevini incelemektedir: yasama ve yürütme erki ve bunlar arasındaki ilişkiler bu konunun ana temalarıdır Anayasa Hukuku :İdare Hukuku / Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan 2008 İstanbul Ders Notlar YEDİNCİ YARIYIL İŞL 401 Pazarlama Araştırması (4-0) 7 Pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma süreci, problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, verilerin toplanmasında yöntemlerin seçimi, verilerin toplanması, verilerin cetvellenmesi, analizi ve yorumu, pazarlama araştırmasının denetimi, pazarlama araştırmasının türleri. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, 2006.

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı