2cilt TÜRKİSTAN DAN BALKANLARA FROM TURKESTAN TO THE BALKANS. EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2cilt TÜRKİSTAN DAN BALKANLARA FROM TURKESTAN TO THE BALKANS. EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali"

Transkript

1 2cilt MİADI DOLMAYAN UMUT Islam in the Balkans Unexpired Hope TÜRKİSTAN DAN BALKANLARA FROM TURKESTAN TO THE BALKANS EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali Ankara - Belgrade - Bucharest - Budapest - Chisinau - Kiev Podgorica - Sarajevo - Skopje - Tirana - Zagreb

2 İnceleme Araştırma Dizisi Yayın No:19 BALKANLARDA İSLAM MİADI DOLMAYAN UMUT Cilt 2: Türkistan dan Balkanlara From Turkestan to the Balkans Editör Dr. Muhammet Savaş KAFKASYALI Balkanlarda İslam: Türkistan dan Balkanlara - From Turkestan to the Balkans / Editör: Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı Ankara: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı c. (2902 s.) ; 16*24 cm T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı inceleme-araştırma-dizisi; yayın no:19 İçindekiler: c.1: Muğlaklıktan Berraklığa / From Ambiguity to Clarity c.2: Türkistan dan Balkanlara / From Turkestan to the Balkans c.3: Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline / From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality c.4: Vakti Azizden Vakti Zelalete / From Times of Glory to Times of Humility c.5: Köprüler Yıkan Zihniyetin Yıkılışı / Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges ISBN: Takım ISBN: Cilt-2 Kafkasyalı, Muhammet Savaş Redaksiyon Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM Proje Ekibi Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER Dr. Hamza KOLUKISA Dr. Fatih VEYİS Hasan BEKDEŞ Tasarım-Baskı Karınca Creative Ajans Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak 56/1 Kızılay/Ankara Tel: / Faks: Baskı Tarihi: 2016 Baskı Yeri: Ankara Baskı ve Cilt: Eflal Matbaacılık Sertifika No: Tika Yayınları GMK Bulvarı No:140 / Anadolu Meydanı PK: Çankaya/ANKARA Tel: Fax:

3 Tarih Boyunca Kosova da İslam Nexhat İBRAHIMI Prizren Medresesi, Prizren İslam Birliği Kurulu Üyesi Özet Islam ın Avrupa ya Osmanlı ile geldiğine dair genel kanının aksine İslam bu topraklara çok daha önce gelmiştir. Bu gelişin izlerini birçok tarihî vesika bize sunmaktadır. Bu tarihî seyrin uğradığı noktalardan birisi de Kosova dır. Kosova uzun yüzyıllar boyunca Müslüman ve Müslüman olmayan insanların bir arada yaşadığı topraklar olmuştur. Bu bağlamda, bu çalışma Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası olmak üzere uzun yıllar İslam a ev sahipliği yapmış olan Kosova da İslam ın yayılışını ve genel durumunu açıklamayı hedeflemektedir. 389

4 Islam in Kosovo Throughout History Summary Contrary to the common belief that Islam came with the Ottomans Islam came to Europe, it has actually come to this land much earlier. The arrival is presented to us with many historical documents. One point along this historical course of visits is Kosovo. For centuries Kosovo has been a country where Muslims and non-muslims have co-existed. In this context, the intention of this study is to explain the general status and the spread of Islam in Kosovo which has been the host for the pre-ottoman era, the Ottoman era and the post-ottoman era for long years. 390

5 Tarih Boyunca Kosova da İslam Giriş Avrupa nın güneyinde bulunan İber, Apenin ve Balkan yarım adaları VII. yüzyıldan itibaren devamlı olarak Hristiyanlık ile İslam arasında buluşma ve çatışma bölgeleri olmuştur. Her ne kadar bu konu hakkındaki araştırmalar zaman ve konu alanı olarak kısmen yapılmış olsa bile tarihî veriler ve yazılı materyallerle bu konu hakkında katı bir mozaik oluşturulabilir. Müslümanlar 710 dan 1492 ye kadar İspanya da İber yarımadasında bulunmuşlardır. Avrupa rekonkuista hareketiyle İspanya dan Müslümanlar ağır bir şekilde kovulmalarına rağmen hayatın her alanında silinmez izler bırakmışlardır. Müslümanlar IX XI. yüzyılları arasında, iki yüzyıldan fazla Apenin yarımadasında da özellikle Sicilya adasında bulunmuşlar; ancak buradan da kovulmuşlardır. Öyle ki yazılı tarihî materyallerden başka Müslüman devamlılığı buralarda bulunmamaktadır. 1 Müslümanlar, Osmanlı öncesi dönemde sayıca az olarak kurum ve imanlı insanlarla, sonrasında ise yoğun olarak Osmanlı ve Osmanlı sonrası dönemde Balkan yarımadasında devamlı ve sabit olarak bulunmuşlardır. Şimdiye kadar iddia edildiği gibi İslam ın kabulü Osmanlı nın gelişiyle olmamıştır. Hristiyanlık ve İslam ın buluşması çok daha önce olmuştur, bu normal olarak sabit olmadığı zamanlarda da Avrupa nın birlikte yaşama kültürü devamlılığı için benzersiz bir örnektir. 2 Osmanlı Öncesi Dönem İlir - Arnavut topraklarına ilk Müslümanların gelişlerinin izini, Güney İtalya ya giden ve orayı fethedip Adriyatik Denizi ve bugünkü Dubrovnik sahillerini iki yüzyıl idare eden Müslümanlar zamanında buluyoruz. 3 Maalesef Haçlı seferleri ve özellikle dördüncü haçlı seferi, erken Orta Çağ da bu topraklarda Müslümanlara ait tüm izleri yok etmiştir. 4 Bunu Orta Çağ da Arnavutluk u ziyaret eden ünlü Müslüman coğrafya âlimi İdrisi ( ) iddia etmektedir. İslam - Avrupa, İslam - Slav ve özellikle İslam - İlir Arnavut temaslarının ve aynı şekilde karşılıklı etkileşimlerin üç ana yönden olduğu, bu alanda çalışan uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Bunlar: Bizans aracılığıyla, özellikle Bizans - Arap sınırıyla ve iki imparatorluk arasında yapılan savaşlarla 1 Filip Hiti, Istorija arapa (History of the Arabs), Sarajevo,II fototip yayınevi, 1988, s Daha geniş olarak: Nexhat İbrahimi, Vepra 10, Üsküp, Nexhat İbrahimi, Vepra 10, s. 117 ve devamı. 4 Ahmed Çelebi, Tarih ul-islamij we l-hadare el-islamijjeh, 5.cilt, IV.Basım, Kahire, 1979, s ; Filip Hiti, Istorija arapa (History of the Arabs), s. 571 ve devamı. 391

6 2. Cilt Türkistan dan Balkanlara Akdeniz Havzası aracılığıyla, özellikle Arap medeniyetinin büyük boyutlara ulaştığı İspanya, Mısır Fatımîleri ve Sicilya aracılığıyla Macaristan aracılığıyla özellikle Güneyden göçebe ve Peçeneklerin savaşları aracılığıyla İslam ın yerleşme yollarının incelenmesi sonucunda birkaç çeşit yerleşme türü dikkat çekmektedir: Deniz ve ticaret bağlantıları, Askerî, diplomatik ve siyasi bağlantılar, Değişik alanlarda misyoner hareketleri (askerî, seyyah, ticari, dinî, tasavvuf, vb.) Değişik motivasyonlarla tek başına, grup ya da kitlelerce gelip yerleşmiş ve İslam dininin, kültürünün, medeniyetinin, düşüncesinin yayılmasını ve derin izler bırakmasını sağlamıştır. 5 Osmanlı Dönemi Osmanlı İmparatorluğu Arnavut topraklarını parçalanmış ve işgal edilmiş olarak buldu. Hatta ilk defa Osmanlılar Güney Arnavutluk a birkaç Arnavut prensin davetiyle gelmişlerdir. 6 Başlangıçta Osmanlı yönetimi altına bugün Makedonya, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk girdiler; daha sonra da Bosna, Hırvatistan, Voyvodina, Sancak isimleriyle bildiğimiz yerler girmiştir. Osmanlı bu yerlerin bazılarında 1912 yılına kadar kalmıştır. Kosova nın İslam ı kabul etme süreci uzun, karmaşık ve Arnavut yazarların çoğu tarafından yazıldığı gibi zorla değil, ilkesel olarak gönüllü olmuştur. Aynı şekilde Sami Fraşeri İslam ın Yayılması 7 adlı eserinde ve Noel Malcolm gibi diğer birçok yabancı yazar da bunu iddia eder. Özellikle İslam ın kabulü konusunda Boşnaklar ve Arnavutlar farklıdırlar. İslam karşıtları Arnavutların İslamlaştırılmasının sistematik şiddet süreci, ekonomik baskı ve diğer baskı metotlarıyla olduğunu iddia eder. Ancak dünyaca ünlü yazarlar bu tezleri kabul etmezler. 8 Hatta günümüzde aktüel olan İsviçreli Tarihçi Oliver Shmit Osmanlı yönetiminin 5 Daha detaylı bilgi için Bkz: Nexhat Ibrahimi, Vepra 10, s ; Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, London, 1913, veya Arnavutça tercümesi: Thomas W. Arnold, Historia e përhapjes së Islamit, Prishtinë, Ali M. Basha, Nëpër gjurmët e Islamit, Tiranë, 2005, s Joseph von Hammer, Historija Turskog/ Osmanskog Carstva, 1, Zagreb, 1979, s. 47. Jusuf Buxhovi, Kosova, 2, Prishtinë Houston, 2012, s. 15 ve devamı. 7 Shemsudin Sami Frasheri, Himmet ul-himam fi neshr il-islam, 1302 hixhrij / 1885, İstanbul da yayınlanmıştır, veya Arnavutça Tercümesi: Sami Frashëri, Vepra 12, Üsküp, 2004, s Joseph von Hammer, I-III, Historija Turskog/Osmanskog Carstva, s. 47 e ve kitabın diğer bir çok yerinde; Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, s. 17 ve devamı; Noel Malcolm, Kosova, një histori e shkurtër, II Baskı, Prishtinë-Tiranë, 2001, s. 96 ve devamı v.b. 392

7 Tarih Boyunca Kosova da İslam ilk iki yüzyılında uyguladığı vergilerin Hristiyan halk için ağır olmadığını iddia eder. İslam karşıtı bilim adamları baskı konusunda şunu unutuyorlar; nasıl olur da ekonomik baskı ve zulümler karşısında Boşnak ve Arnavutlar İslam ı kabul etmiş; ancak Sırplar, Bulgarlar, Makedonlar vd. kabul etmemiş ve kitleler hâlinde İslam ı reddetmişlerdir. İslam ın kabul edilme nedenleri arasında sayılması gereken, ancak unutulan faktörler şunlardır: 1) İslam, hayata daha yüksek bir fonksiyon ve deneyüstü bir perspektif kazandırdı. 2) İslam ın sunduğu yeni vizyon ve düşüncede sadece kişisel ahlak yoktu, ancak var olma kavramının daha genişlemesi vardı. O da bu dünyada veya ahirette insan kaderinin birleştirilmesidir. 3) İslam, kitlesel sorumluluktan çok kişisel sorumluluktan yana olmasına rağmen birlik anlamını teyit etmiştir. Bu, topluma yeni bir bakış açısı kazandırdı; artık kısa ömürlü federasyonlar, değişken kabileler veya birbirini bağlamayan gruplar değil, ancak küresel ölçekte moral ve düşünce birliğinde olan bir düzen oluşmuştur. 9 Eğer Osmanlı öncesi dönem için Arnavut topraklarına ve özellikle Kosova ya Müslümanların gelmesi hususunda devamlılığı olmayan, kopuk ve bütüncül bir süreç değildi dersek, Osmanlı dönemi için bunu diyemeyiz. İslamlaşmayı başlıca iki döneme ayırabiliriz: Birincisi, XVII. yüzyıla kadar Osmanlı nın Avrupa topraklarında zayıflamasına kadar olan gelişigüzel İslamlaşma dönemi ve İkincisi XVIII. yüzyıldan itibaren zayıflama ve durdurulamaz çöküşle gelen baskılar, tehlikeler ve zorluklar dönemini izleyen İslamlaşma dönemi. İmparatorluk sınırları Müslüman halkla birlikte her geçen gün daha da doğuya çekiliyordu. 10 XV. yüzyıldan itibaren Arnavut şehirleri manevi, ekonomik ve toplumsal olarak kurtulmaya başladı. Arnavut Tarihçi H. Duka bu sürecin iki yolla gerçekleştirildiğini düşünmektedir: 1. Şehirli halkın kendi başına İslamlaşmasıyla ve 2. Köy çevrelerinden İslamlaşmış ögelerin şehirlere gelmesiyle. 11 Ancak şehirlerde İslamlaşma süreci sadece yeni süper yapı gerçekliğinin bir sonucu değil, aynı zamanda Osmanlı idaresinin üretim faaliyetleri organizasyonuyla şehir halkının dinî yapısında yaptığı mutlak değişikliğin de sonucudur. Bu Volter in Osmanlı zamanının, değişik halk ve dinlerin tam özgürce ve birlikte yaşama hoşgörüsüyle yaşadığı İslam modeli hayat düzeni olduğu iddiasını ortaya koymasını teşvik etmiştir Nerkez Smailagić e göre, Klasična kultura islama, II, Zagreb, 1976, s Kit Krim (ed.), Enciklopedija živih religija, Beograd, 1990, s Ferit Duka, Momente të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare në shekullin XV-XVII, në: Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, Prishtinë, 1995, s Nexhat Ibrahimi, Vepra 10, s

8 2. Cilt Türkistan dan Balkanlara Vilayetler Hristiyan Hane 1688 de Hristiyan Hane Azalma % Priştine 4955-yıllar Novobırda 5110-yıllar (1650 yılı) 73 İslam dininin yayılması aşama aşama olmuştur. Bu doğrultuda ilk Müslüman mahallelerini kaydedeceğiz. Örneğin İşkodra Sancağı kayıt defterine göre 1485 yılında İpek, 1487 yılında Vuçitrn Müslüman topluluğu olarak kaydedilmiştir. 13 Daha önceki dönemlerde Kosova yı Nemanya hanedanı ve Sveti Sava Ortodoks Kilisesi yönetmiştir. Osmanlıların gelmesiyle birlikte bu Slav asimile sistemi yıkılmış ve Arnavut halkın yaşamı kolaylaşmıştır. 14 Bu ve başka diğer faktörler İslam ın her zaman daha çekici olmasına ve mensuplarının sürekli artış göstermesine etki etmiştir. XVI. yy. (1582 yılı) sonunda İslam ı kabul eden halkın oranı şu şekildedir: İpek %90, Vuçitrn %80, Priştine %60, Prizren %55.9, Novobrdo %37, Yanyeva % Prizren Vilayeti Cizye defterine göre 1593 yılında 9 köyün İslam dinini kabul ettiği kaydedilmiştir. Aynı şekilde bu deftere Prizren Vilayetin de bulunan 178 köyden 110 unda 10 haneden daha fazla Hristiyan hane olmadığı da kaydedilmiştir; bu durum diğer dinlere nazaran Müslüman sayısının arttığını göstermektedir. 16 Aynı şekilde XVII. yüzyılın ilk yarısında da Prizren şehri ve çevresinde Müslüman halk hâkimdi yılları verilerine göre Prizren ve çevresinde 200 köyden 3000 kişinin İslam dinini kabul ettiği görülmektedir. 17 İslam dinini benimsemedeki bu yükselmeyi Cizye defterlerinin verdiği verilerle Priştine ve Novobrdo da da görmekteyiz. 18 Katolik din adamı Pjeter Mazreku, 1633 yılında Has bölgesinin çoğunlukla Arnavutların yaşadığı bir bölge olduğunu; ancak bunların hocaya giderek Türk olduklarını iddia eder. Aynı şekilde bu kaynak XVII. yy. Ulçin, Tivar ve Suhareka kasabalarının tamamen İslam dinini benimsediğini iddia eder. 19 Bu durum XVI- II. yüzyıla kadar hafif inişli çıkışlı olsa da İslam ın yararına devam etmiştir. XIX yüzyılda Arnavutların yaşadığı dört vilayette İşkodra, Kosova, Manastır ve Yanina da nüfus oranı Arnavut Müslümanların faydasına gözükmektedir. On- 13 Selami Pulaha, Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë, 1974, s Skënder Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Prishtinë, 1982, s Ferit Duka, Momente të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare në shekullin XV-XVII, s Istanbul Basbakanlik göre: Ferit Duka, Momente të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare në shekullin XV- XVII, s I. Zamputi, Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII, I. Cİlt, Tiranë, 1965, s Ferit Duka, Momente të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare në shekullin XV-XVII, s I. Zamputi, Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII, II, s

9 Tarih Boyunca Kosova da İslam lar bunu yerli olarak görmekteydi. Her ne kadar o dönemde ciddi sorunlardan dolayı durumu tam gösteren herhangi bir şey olmamasına rağmen 1900 yılından sonraki veriler de bu yöndedir. 20 Osmanlı Sonrası Dönem Osmanlı nın çekilmesinden sonra İslam dini genel siyasi durumu yaşamaktaydı. Sırp ve Karadağlılar eşi benzeri görülmemiş şiddet, kanlı katliamlar, Arnavut topraklarından sürgünler, binlerce kişiyi zorlayıp din değiştirme gibi baskıcı tavırlar sergileyerek, Arnavut etnik temizliğini yapıp onlardan boşalan yerlere kendi halklarını yerleştirerek nüfus yapısını değiştirmek istemişlerdir. Bu tür girişimlere, büyük çoğunluğu hocalardan oluşan Arnavut Ulusal Ayaklanma Hareketiyle karşı gelinmiştir. İslam Birliği Kurumu ağır durumdaydı. Kurumu, gönüllü hocalar bazı dinî ibadetleri yaptırarak ve cenaze işlemlerini yaparak ayakta tutmaktaydı. Bu durum, 1914 yılının Mart ayında Sırbistan ın Müslüman halkın haklarını garanti altına almakla yükümlü kılındığı İstanbul Anlaşması yla biraz iyileşmiştir. Bu dönemden sonra Priştine, Prizren ve Mitroviça müftülükleri ve bazı alt müftülükler çalışmaya başlamıştır yılında merkezi Saraybosna da olan ve başında Reis ul Ulema olan Boşnak modeli yapısı oluşturulması önerisi verildi. Buna göre üç İl müftülüğü ve on bir çevre müftülüğü oluşturulacaktı. Bu anlaşma 1919 Paris Barış Konferansı ile de yaptırıma kondu, ancak karar alınmasına rağmen uygulamaya çok az konuldu. Çoğunluğunu Arnavut Müslümanların oluşturduğu, Müslüman halkın hayatının kolaylaştırılmasına yönelik reformlar ilerleyen yıllarda da devam etti. Aynı şekilde dinî eğitimin durumu da ağırdı. Çoğu medrese kapatılmıştı, açık olanlar da sürekli devletin gözetimi altındaydı. Bu durum belirli dönemlerde devletin isteğiyle değil, ancak Müslüman halkın eğitilmesi ve bilinçlenmesiyle yavaş yavaş değişiyordu. XX. yüzyılda özellikle 70 li yıllarda dünyada ortaya çıkan olumlu hava, Yugoslavya ve Kosova ya da etki etmiş, uygun koşullar oluşmaya başlamıştır. Medreselerin yeniden açılması ve reforme edilmesi, dinî kadroların eğitilmesi, camilerin yeniden inşa edilmesi, dinî yayınların başlaması (Takvimler, Edukata İslame, Dituria İslame) ve genel olarak dinî literatürün oluşması, Müslümanların bilgilenmesini ve bilinçlenmesini artırmıştır. Devlet, normal olarak Müslümanların her hareketini keskin bir şekilde gözlüyor ve onlara göre her yasayı çiğneyiş ağır şekilde cezalandırılıyordu. 21 Özellikle Sırbistan ın Kosova ya karşı yaptığı son savaşta durum çok ağırlaşmıştır. Altyapının çökmesi, evlerin yakılması, insanların öldürülmesi ve 200 den fazla camii ve onlarca dinî binanın yakılması ve yok edilmesiyle Kosova da dinî yapının durumu çok ciddi şekilde ağırlaşmıştır Kristaq Prifti, Popullsia muslimane shqiptare në Ballkan në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, në: Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, Prishtinë, 1995, s Haki Kasumi, Gjendja organizative e Bashkësisë Islame te shqiptarët nën okupimin jugosllav , në: Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, Prishtinë, 1995, s ; Krhs.: Noel Malcolm, age, s Bkz. monografinë për shkatërrimet e objekteve të qytetërimit islam gjatë luftës Kosovë-Serbi : 395

10 2. Cilt Türkistan dan Balkanlara Üçüncü Binyıl Kosova da dinî durum Kosova Sırbistan savaşından sonra yardım kuruluşlarının çabaları ve dayanışmasıyla düzelme göstermiştir. Ancak yıllar sonra bile ( ) dinî kurumların hukuki statüleri çözülmemiş ve tanımlanmamıştır. Öyle ki, çoğu şey devlet yasalarına (anayasa, yasa, düzenleme vb.) göre değil, ad hoc olarak anlık siyasi durumlara ve kişilerin keyfiliğine göre çözülmektedir. Her ne kadar inananlar ve dinî kurumlar devlete vergi verseler de devletin laik karakteri çerçevesinde devletin kaynaklarını kullanamıyorlardı. İkinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeye devam edilmekteydi. Her ne kadar Kosova Anayasası nda Kosova nın laik 23 bir devlet olduğu yazıyorsa da aslında Kosova (devlet organları) Hristiyan yanlısı bir devlettir. Okul öncesi kurumlardan Kosova Sanat ve Bilim Akademisine kadar olan öğretilerde İslam ın aşağı bir rolü var veya toplumun tüm başarısızlıklarından İslam sorumludur. Hristiyanlık ise her türlü karışık durumdan çıkmanın ümididir. Böyle düşünen ve tarihsel olarak tamamen tartışmalı Hristiyan kişilikler, entelektüel ve siyasiler, ulusal ikon olarak dayatılırken Müslümanlar ya tamamen göz ardı edilmekte ya da onlardan aşağılayıcı bir şekilde bahsedilmektedir. Son Söz Yerine Eğer şimdiye kadar işlediğimiz konuyu iyimser bir şekilde bitirmek istersek o zaman bu konu hakkında herhangi bir net son sözümüz olamaz. Tarih boyunca siyasete, ekonomiye kültür ve medeniyete hâkim olmuş ideolojik gelişmeler o kadar muğlak ki, eğer bu konuda herhangi bir genel geçer değerlendirme yaparsak hata yapmış oluruz. O yüzden Kosova Müslümanı üçüncü bin yılın başında ideolojik açıdan postmodern dünya gelişmeleriyle, insanın sonsuzluğunun teknolojik gelişmeyle olamayacağı, teknolojik gelişmeyle insanın hiçbir sınırının kaldırılamayacağı, teknolojik gelişmeyle insan ahlakının düzelmeyeceği ve teknolojik gelişmeyle metafizik konuların günlük hayatımızdan çıkmayacağı konularından emin olacağı veya olmayacağı düşüncesinin gölgesinde olacaktır. Kosova Müslümanı ümit ve protesto, rahatlık ve cefa arasındadır. Kosova Orta Çağ kılıçlarının, aydın ve ilerici modern insan ve modern bilim uygulamalarının gerçekleştirdiği karanlık bombalar karşısında daha az tehlikeli ve daha merhametli olduğunu unuttu ki, Kosova kendi yolunun Avrupa entegrasyonu olduğunu göstermeye çalışıyor. Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë (shkurt 98 - qershor 99) & Serbien Barbarities Against Islamic Monuments in Kosova (february 98-june 99), Prishtinë, Kosova Cumhuriyeti Anayasası 8. Maddesinde aynen şöyle yazmaktadır: Kosova Cumhuriyeti laik devlet olup,din ve vicdan meselelerinde tarafsızdır. Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf 396

11 Tarih Boyunca Kosova da İslam Kaynakça ARNOLD, Thomas W., Historia e përhapjes së Islamit, Prishtinë, ARNOLD, Thomas W., The Preaching of Islam, London, Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë (shkurt 98 - qershor 99) & Serbien Barbarities Against Islamic Monuments in Kosova (february 98-june 99), Prishtinë, BASHA, Ali M., Nëpër gjurmët e Islamit, Tiranë, BUXHOVİ, Jusuf, Kosova, libri 2, Prishtinë Houston, Enciklopedija živih religija, Beograd, ESPOSİTO, John L. (ed.), Oksordska historija islama, Zivinice, FEJA, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, Prishtinë, FRASHERİ, Sami, Përhapja e islamit, në: Sami Frashëri, Vepra 12, Shkup, FRASHËRİ, Shemsudin Sami, Himmet ul-himam fi neshr il-islam, Stamboll, 1302 hixhrij / HAMMER, Joseph von, Historija Turskog/Osmanskog Carstva, 1, Zagreb, HİTİ, Filip, Istorija arapa (History of the Arabs), botimi II, Sarajevë, IBRAHİMİ, Nexhat, Vepra, 10, Logos-A, Shkup, MALCOLM, Noel, Kosova, një histori e shkurtër, botimi II, Prishtinë-Tiranë,/ PİRRAKU, Muhamet, Kultura kombëtare shqiptare deri në Lidhjen e Prizrenit, Prishtinë, PULAHA, Selami, Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë, RİZAJ, Skënder, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Prishtinë, SCHMİTT, Oliver Jens, Skënderbeu, Tiranë, SMAİLAGİĆ, Nerkez, Klasična kultura islama, II, Zagreb, SHELEBİJ, Ahmed, Tarih ul-islamij we l-hadare el-islamijjeh, vellimi 5, botimi IV, Kajro, 1979 SHOW, Stanford J., Historia e Perandorisë Osmane dhe e Turqisë Moderne, I, Tiranë, ZAMPUTİ, Injac, Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. XVII, vëll. I-II, Tiranë,

cilt GÖNÜL FETHİNDEN ZİHNİYET TEMSİLİNE FROM THE CONQUEST OF HEARTS TO THE REPRESENTATION OF MENTALITY EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali

cilt GÖNÜL FETHİNDEN ZİHNİYET TEMSİLİNE FROM THE CONQUEST OF HEARTS TO THE REPRESENTATION OF MENTALITY EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali cilt MİADI DOLMAYAN UMUT Islam in the Balkans Unexpired Hope GÖNÜL FETHİNDEN ZİHNİYET TEMSİLİNE FROM THE CONQUEST OF HEARTS TO THE REPRESENTATION OF MENTALITY EDİTÖR Muhammet Savaş Kafkasyali Ankara -

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH 14.06.2016 MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 306 Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4,55

Detaylı

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 288 DERS İÇERİKLERİ Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası

Detaylı

MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1

MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1 MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1 Kasım 2014 Hazırlayan: Sevgi Altundal Hajdari Yayına hazırlayan: İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Fotoğraflar: İHH İnsani Yardım Vakfı

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2016, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2016, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2016, ss. 189-193. Emily Greble, Saraybosna, 1941-1945: Hitler Avrupası nda Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler, Çeviren:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ERZİNCAN T: 446225193040421 F: nparlak@erzincan.edu.tr

Detaylı

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Mart 2011 Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Avrupa Birliği (AB) üyesi

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN 4 GECE 5 GÜN 1.Gün - Saraybosna Sabah Atatürk havalimanı Türk Hava Yolları A/B kontuarı önünde Yağmur Tur yetkilisi ile buluşarak kontuar işlemlerinin başlaması ve bavulların

Detaylı

XV XVIII. YÜZYILLARDA ARNAVUT NÜFUSUNUN İSLAMLAŞMASI SÜRECİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

XV XVIII. YÜZYILLARDA ARNAVUT NÜFUSUNUN İSLAMLAŞMASI SÜRECİ ÜZERİNE GÖZLEMLER XV XVIII. YÜZYILLARDA ARNAVUT NÜFUSUNUN İSLAMLAŞMASI SÜRECİ ÜZERİNE GÖZLEMLER Ferit DUKA* Osmanlı yönetimi sırasında gerçekleşmiş olan Arnavut nüfusunun islâmlaşması hususu, niteliği ve boyutları açısından

Detaylı

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke On5yirmi5.com Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke İşte vize alma telaşı olmadan sadece pasaportunuzu yanınıza alarak gidebileceğiniz 10 popüler ülke. Yayın Tarihi : 3 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma :

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA ÖZEL EK 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası 20-28 Şubat 2016 Priştine / KOSOVA Kosova Hakkında Kısa Bilgiler Başkent : Priştine Resmi Dili : Arnavutça ve Sırpça (Türkçe ve Boşnakça da yaygın olarak konuşulur)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN

OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN OTOBÜSLE BAŞTAN SONA BALKANLAR 9 Gün 7 Ülke Yeşil Pasaporta Vizesiz MAKEDONYA KOSOVA ARNAVUTLUK KARADAĞ BOSNA HERSEK HIRVATİSTAN YUNANİSTAN Üsküp (1 Gece), Prizren, Tiran (1Gece) Podgorica, Saray Bosna

Detaylı

AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ

AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ Giriş: Soğuk Savaş ın bitişi ve komünizmin çökmesiyle Balkanlar da yaşanmaya başlanan sancılı dönüşüm sürecinin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

Giriş UZAK HEDEFLER: TARİH 6. Sınıf

Giriş UZAK HEDEFLER: TARİH 6. Sınıf TARİH 6. Sınıf Giriş Tarih dersi plan ve programı bütün olarak Kosova, Avrupa ve dünyanın tarihine ait bilgileri kapsamaktadır. Tarih dersi plan ve programında Kosova da yaşayan değişik toplulukların tarihine

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler Kitap Tanıtımı ve Tenkitler Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar-lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evrope, çev. A. Puto, Marin Barleti, (Tiran, 2009). Adını Arnavut Milliyetçiliğinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Hasip Saygılı İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6050 Mail : hsaygili@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

RAPOR. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Balkan Müslümanları Adnan İsmaili

RAPOR. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Balkan Müslümanları Adnan İsmaili RAPOR İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Balkan Müslümanları Adnan İsmaili 7 Safer 1433 / 4 Ocak 2012 İDSB HAKKINDA 1 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul da 40 ülkeden üç yüzü aşkın sivil

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

'Balkan halkları birbirinden çok farklı değildir'

'Balkan halkları birbirinden çok farklı değildir' On5yirmi5.com 'Balkan halkları birbirinden çok farklı değildir' Balkan Gençlik Forumu nda gerçekleştirilen çalıştayları değerlendirmek üzere düzenlenen Balkanlarda Eğitim ve Dini Hayat paneli bugün gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

TARİHÇİ Mİ? SİYASETÇİ Mİ? DEVLET İNŞACILARI OLARAK BALKAN TARİHÇİLERİ

TARİHÇİ Mİ? SİYASETÇİ Mİ? DEVLET İNŞACILARI OLARAK BALKAN TARİHÇİLERİ Tarih Okulu The History School Eylül-Aralık 2011 September-December 2011 Sayı XI, ss. 131-139. Number XI, pp. 131-139. TARİHÇİ Mİ? SİYASETÇİ Mİ? DEVLET İNŞACILARI OLARAK BALKAN TARİHÇİLERİ Dritan EGRO

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI İçindekiler Ön söz -------------------------------------------------------------------------------- iii 1. BÖLÜM: Afrika da Toplum: Batı Afrika İnsanlarının Kültürel Özellikleri: Dünü-Bugünü ---------------------------

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

BALKAN MÜSLÜMANLARININ SON DURUMU

BALKAN MÜSLÜMANLARININ SON DURUMU BÖLGE RAPORLARI-1 BALKAN MÜSLÜMANLARININ SON DURUMU Dr. Adnan İsmaili Kasım 2013 1 İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 Giriş... 4 I. BALKANLARDA BUGÜN: DURUM TESPİTİ VE SORUNLAR... 5 A. Bosna Hersek... 5 B. Romanya...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Rame MANAJ-Refike SÜLÇEVSİ* KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Günümüz Kosova da ilk devlet arşiv kurumu, 1948 yılında Bölge Eğitim ve Kültür Müdürlüğü çerçevesinde Arşiv Merkezi olarak kurulmuştur.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı