İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı"

Transkript

1 İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA

2 KAPSAM Kısaca Endüstriyel Ekoloji (Simbiyoz) İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Projesi - Arka Plan İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Projesi - Uygulama Aşaması Amaç, hedefler Önemli proje faaliyetleri Gerçekleştirilen faaliyetler Planlanan faaliyetler

3 Kısaca Endüstriyel Ekoloji (Simbiyoz)

4 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ (ES) Endüstriyel simbiyoz doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder.

5 ÖRNEK ES UYGULAMALARI (TTGV Destekli) Yatırım: 2,800,000 Hatay: Geri dönüş süresi: 1.9 yıl Zeytin yağı üretiminden çıkan pirinanın (küspe) pirina odunu ve yağ üretimi amacıyla kullanılması Mevcut üretim tesisinden kaynaklanan pirina Bölgedeki diğer üretim tesislerinden kaynaklanan pirina Temiz Üretim Yeni Yatırım (Pirinadan odun ve yağ üretme tesisi) Endüstriyel Simbiyoz Odun Yağ

6 ÖRNEK ES UYGULAMALARI (TTGV Destekli) Yatırım: 330,000 $ Geri dönüş süresi: 2.4 yıl Lüleburgaz: Bira fabrikası atık bira mayasından yararlanılarak hayvan yemi katkı maddesi üretilmesi Bira fabrikası atık mayası Bira fabrikası atıksu arıtma tesisinden üretilen biyogaz Hammadde Yakıt Kurutma Presleme Vb. (farklı bir firma) Yem katkı maddesi

7 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLASI ĠġBĠRLĠĞĠ ALANLARI Hammadde/ Malzeme - ortak satın alma - müşteri/ tedarikçi ilişkileri - yan-ürün uygulamaları - yeni hammadde/ malzeme pazarları Hayat Kalitesi/ Halkla ilişkiler - Entegre iş ve rekreasyon - Ortak eğitim fırsatları - Gönüllü ve halk programları - Bölgesel planlamaya dahil olma Ulaşım/ Lojistik - ortak tedarik - ortak sevkiyat - araçların birlikte bakım ve onarımı - alternatif paketleme - saha içi ortak nakliye - entegre lojistik Üretim Süreçleri - kirlilik önleme - fire azaltımı ve firelerin yeniden kullanımı - üretim tasarımı - ortak altyükleniciler - ortak ekipman/ teçhizat kullanımı - teknoloji paylaşımı ve entegrasyonu

8 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLASI ĠġBĠRLĠĞĠ ALANLARI İnsan Kaynakları Bilgi ve İletişim Sistemleri Pazarlama - - eleman alımı - ortak fayda programları - sağlık programları - ortak hizmetler (güvenlik vb.) - eğitim - esnek çalışan atamaları - iç iletişim sistemleri - dışarı ile bilgi paylaşımları - izleme sistemleri - bilgisayar çözümleri - yönetim bilgi sistemleri Yeşil Etiket - Yeşil Markete Erişim - Ortak Pazarlama - Ortak Girişim - Yeni Katma Değerli Şirketler Çevre/ Sağlık/ Güvenlik Enerji - - kazaların önlenmesi - acil durum müdahalesi - atık azaltımı - çevre dostu tasarım - çevre bilgi sistemleri paylaşımı - ortak idari izinler Yeşil Binalar - Enerji Denetimi - Ortak Üretim - Enerji Firması Yan Ürünleri - Alternatif Yakıtlar

9 Ġskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Arka Plan

10 NEDEN İSKENDERUN KÖRFEZİ? Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattının terminal bölgesi. Enerji bölgesi, yeni rafineri projeleri mevcut. Sanayi yoğun bir bölge. Mevcut ve gelişen organize sanayi bölgeleri dikkat çekiyor. Çevre önemli bir konu; endüstriyel simbiyoz için yüksek potansiyel söz konusu. Yumurtalık Industrial Zone BTC Harbor BOTAŞ Harbor Ceyhan Energy Specialization Industrial Zone

11 ARKA PLAN İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Fizibilite Aşaması ( ) BTC ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) finansmanıyla: BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğiyle Adana, İskenderun, Mersin, Tarsus, Ceyhan, Osmaniye, Yumurtalık İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (ES) Projesi Fizibilite Aşaması ( ) - Bölgede kavram ile ilgili farkındalık ve ilgi - ES için önemli bir potansiyel - Bu kapsamda halen devam eden ve ES olarak tanımlanabilecek çeşitli ilişkiler - Uygulama aşaması için istek

12 ĠSKENDERUN KÖRFEZĠNDE ENDÜSTRĠYEL SĠMBĠYOZ Uygulama AĢaması 27 Aralık 2010 tarihinde BTC ve TTGV arasında yapılan hibe anlaşması ile Proje başladı. Proje Süresi: * Proje Bütçesi: ABD Doları Uygulayıcı Kuruluş: TTGV Finansman: BTC ( ABD Doları) + TTGV ve diğer ayni katkı ( ABD Doları) İşbirliği: International Synergies Ltd. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Prof. Dr. Göksel Demirer)

13 Ġskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (ES) Projesi Uygulama AĢaması

14 ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ NDE END. SĠMB. PROJESĠ Uygulama AĢaması Amaç: ES yaklaşımının, firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak İskenderun Körfezi nde hayata geçirilmesi; Bu bölgesel uygulamadan edinilen deneyimle, kaynak verimliliğini artırarak düşük karbon ekonomisi ve sürdürülebilirlik politikalarına da hizmet edecek, Ulusal bir ES Programı nın geliştirilmesi için de önemli bir adım atılması öngörülmektedir.

15 ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ NDE END. SĠMB. PROJESĠ Uygulama AĢaması Hedefler: ES uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik ve idari altyapının oluşturulması İskenderun Körfezi nde ES olanaklarının belirlenmesi ve pilot projelerin geliştirilip uygulamaya konulması İskenderun Körfezi nde ES uygulamalarına yönelik bir veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması Paydaşlar arasında ES uygulamalarının yaygınlaştırılması, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik iletişimin güçlendirilmesi Ulusal bir ES Programına yönelik uygulama modeli ve planının geliştirilmesi

16 ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ NDE END. SĠMB. PROJESĠ Uygulama AĢaması - Önemli faaliyetler: Hazırlık ve altyapı çalışmaları (ekip oluşturma, danışma kurulu, sektörel ve bölgesel analiz, literatür çalışmaları, örnek uygulamaların derlenmesi) Bölgede ES olanaklarının belirlenmesi ve uygulamalar (firma havuzu, firmalarla görüşmeler, veri toplama, değerlendirme ve analiz, fizibilite çalışmaları, çalıştaylar, teknik çalışma grupları, uygulama-destek) Bölgesel ES ağı ve veri tabanı çalışmaları (firmalar ve hizmet sağlayıcılar ile ilişkiler ağının başlatılması, veri tabanı, sürdürülebilirlik ile ilgili önlemler)

17 ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ NDE END. SĠMB. PROJESĠ Uygulama AĢaması - Önemli faaliyetler: Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim (Web sitesi, broşür, vb. materyaller, toplantılar) Ulusal bir ES Programı model ve önerisi (finansman kaynakları, model geliştirme, danışma kurulu ve paydaşlardan görüş alma, vb.) Proje yönetim ve raporlama

18 YAKLAŞIM Bölgesel ve ulusal bazda katılımcılık ve güçlü iletişim (firmalar, kamu kurumları, diğer) Danışma Kurulu Tüm proje faaliyetleri Teknik çalışmalar (TTGV bilgi ve deneyimi, akademik destek, uluslararası işbirliği, sektörel uzmanlar, vb. ile işbirliği, vd.) Ulusal ve uluslararası gelişmelerin takibi Pilot uygulamalar ve olası bir ulusal program için ulusal ve uluslararası finans kaynaklarının takibi Sürdürülebilirlik Proje sonrası ağın gelişmesi ve faaliyetlerin sürmesi yerel arayüz Ulusal program önerisi TTGV nin mevcut hizmet ve faaliyetlerine entegrasyon

19 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Hazırlık ve altyapı çalışmaları Proje ekibi oluşturuldu, eğitim faaliyetleri tamamlandı. Proje danışma kurulu oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Adana Sanayi Odası Ceyhan Ticaret Odası Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hacı Sabancı OSB Müdürlüğü BOTAŞ BOTAŞ Int. Ltd. (BIL) İSKEN Toros Tarım Tiltay Gıda ve Ex-Imp Firmaları Sektörler Arası İşbirlğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi International Synergies Ltd. ODTÜ BTC TTGV

20 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Hazırlık ve altyapı çalışmaları Bölgesel ve sektörel analiz çalışmaları gerçekleştirildi, proje ilk faz çıktıları değerlendirildi, raporlar hazırlandı. Literatür çalışması yapıldı, örnek uygulamalar derlendi.

21 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim 5 Mayıs 2011 tarihinde İngiltere Büyükelçiliği nde Projenin Lansmanı gerçekleştirildi. Proje tanıtım broşürü hazırlandı.

22 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim Saha ziyaretleri gerçekleştirilerek sanayi kuruluşları ve ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Adana (Ceyhan ve Yumurtalık dahil) ve Osmaniye bölgelerinde 5 kurum ve 21 firma ziyareti gerçekleştirildi.

23 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim Bölgede Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 140 katılımcı ile gerçekleştirildi. 22 Eylül ADASO 1 Aralık MTSO

24 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim Proje web sitesi hazırlandı. Proje faaliyetler ve ES kavramı/uygulamaları ile ilgili güncel veri akışı sağlanıyor:

25 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim Medya ile ilişkiler yürütüldü. Proje faaliyetleri ve ES konusu yerel/ ulusal medyada yer aldı.

26 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Yaygınlaştırma ve paydaşlarla iletişim Medya ile ilişkiler yürütüldü. Proje faaliyetleri ve ES konusu yerel/ ulusal medyada yer aldı.

27 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bölgesel ES ağı ve veri tabanı çalışmaları Firma havuzu oluşturuldu, bölgede ES Üyelik Sistemi oluşturuldu. 50 Firma üye oldu. Veri tabanı oluşturuldu. Firma ziyaretleri gerçekleştirildi, firma görüşleri alındı, üyelikler oluşturuldu. "Endüstriyel Simbiyoz ağımıza siz de üye olun, siz de işbirliği olanaklarından yararlanın" Üyelik Sistemi Firma Bilgi Formu

28 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bölgede ES olanaklarının belirlenmesi ve uygulamalar ES olanaklarının belirlenmesine yönelik çalıştaylar gerçekleştirildi. Firmalar bir araya getirildi, bağlantılar kuruldu. Yaklaşık 400 ES olanağı belirlendi. Firmalara olanaklar ile ilgili raporlar gönderildi. 22 Eylül ADASO 1 Aralık MTSO

29 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bölgede ES olanaklarının belirlenmesi ve uygulamalar Firmalarla iletişim sürdürüldü. Firmalarla birlikte ayrıntılı çalışma gerektiren 10 olanağın belirlenmesi için önceliklendirme çalışması başlatıldı. Önceliklendirme kriterleri belirlendi (danışma kurulunun görüşüne sunuldu.) FİNANSAL KONULAR YASAL KONULAR ÇEVRESEL ETKİ UYGULANMA KOLAYLIĞI FİRMALARIN KAPASİTESİ VE YAKLAŞIMI ETKİ ALANI BÖLGESEL KRİTERLER

30 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bölgede ES olanaklarının belirlenmesi ve uygulamalar Bazı öncelikli olanaklar belirlendi. (10 olanağın belirlenmesi Ceyhan Çalıştayı ndan sonra tamamlanacak.) Belirlenen bazı olanaklar için fizibilite çalışmaları başlatıldı. (Firma ziyaretleri, planlama, çalışma grupları, vb.) Öncelikli olanaklarda yer alan sektörlerden biri olarak demir çelik sektörü için ilgili derneğin toplantısına katılım sağlandı; atıkların değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bir çalışma (mevzuat, esneklikler, vb.) yapıldı, hazırlanan rapor ilgili paydaşlara iletiliyor.

31 PLANLANAN FAALİYETLER Endüstriyel simbiyoz ağına üye firmaların sayısının arttırılması yönünde çalışmalar devam edecektir. (İskenderun Körfezi ve diğer) ES olanaklarının önceliklendirmesi tamamlanacaktır. Fizibilite çalışmalarına devam edilecektir. Söz konusu ES olanaklarının hayata geçmesine yönelik olarak finansman kaynakları araştırılacak, proje süre ve olanakları çerçevesinde gerekli destek ve katkı sağlanacaktır. Süregelen diğer ES ilişkileri takip edilecektir. Tanıtım ve iletişim faaliyetlerine devam edilecektir. Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir. Projenin tamamlanması aşamasında sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yerel bir arayüz ile çalışma olanakları değerlendirilecektir. Ulusal bir program önerisi geliştirilecektir.

32 TEŞEKKÜRLER Ferda UlutaĢ Çevre Projeleri Grubu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberplaza B-Blok Kat: 5-6 Bilkent/Ankara

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR GAPGREEN Aralık 2014 Sayı: 2 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Giriş Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Bir ülke

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı