Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi"

Transkript

1 Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu

2 İçerik AB de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (STÜ) Politikaları ve Kavramsal Çerçeve Entegre Ürün Politikası Türkiye de STÜ Alanında Yapılan Çalışmalar/ Projeler Türkiye de STÜ Politikaları İlgili Mevzuat ve Yasal Belgeler Çevre Mevzuatı Enerji ile ilgili Mevzuat Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) Sonuçlar/ Yorumlar

3 AB de STÜ Politikaları ve Kavramsal Çerçeve

4 AB de STÜ Politikaları Çerçevesi Entegre Ürün Politikası (Integrated Product Policy) (IPP) 2003 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Tematik Stratejisi (Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources) 2005 Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Tematik Stratejisi (Thematic Strategy on Waste Prevention and Recycling) 2005 (Rev: 2011) Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim / Sürdürülebilir Sanayi Politikası Eylem Planı (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy (SCP/SIP) Action Plan) 2008

5 Entegre Ürün Politikası Ürünlerin çevresel boyutlarının değerlendirilmesi Ürünlerin yaşam döngülerinin her aşaması dikkate alınarak ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması Ürünlerin yaşam döngülerinde yer alan tüm aktörlerin (tasarımcı, üretici, pazarlamacı, perakendeci ve tüketiciler) sürece dahil edilmesi Bu amaçla, ekonomik, etiketleme, regülasyon, vb. teşvik araçlarının kullanılması

6 Entegre Ürün Politikası Araçları Kamu teşvikleri Gönüllü anlaşmalar Standartlar çevre boyutlarının dahil edilmesi Çevre yönetim sistemi - EMAS Yeşil satın alma Eko-tasarım Etiketleme (eko-etiket, enerji etiketi) Ürün Beyanları Çevre teknolojileri Mevzuat/ Regülasyon Bir aracın yaşam döngüsü boyunca CO 2 emisyonu Kaynak: WWF-UK Evidence Base 2006

7 Entegre Ürün Politikası Araçları Gönüllü anlaşmalar

8 Entegre Ürün Politikası Araçları Ürün Beyanları / Çevre Dostu Ürün Deklarasyonu/Beyanı (Environmental Product Declaration - EPD) EN ISO standardı doğrultusunda herhangi bir ürünün çevresel etkilerini ortaya koyan bir belgedir. EN ISO ve standartları ile uyumlu yapılan YDA çalışmalarına dayanır. YDA çalışması ile ulaşılan sonuçları (spesifik hammadde/su/enerji tüketimleri ve çevresel etkileri) içerir ve yayınlanmadan önce bağımsız bir kurum tarafından doğrulanır.

9 Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Tematik Stratejisi Kaynakların eko-verimli kullanımı Kaynak kullanımı ve çevresel etkilerine yönelik bilgi tabanı ve veri merkezi oluşturulması Göstergeler oluşturularak kaynak kullanımının ve etkilerinin izlenmesi Teşviklerin oluşturulması

10 Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Tematik Stratejisi AB Atık Direktiflerinin uygulanması Atık yönetiminde yaşam döngüsü yaklaşımı Atık önleme Bilgi tabanının oluşturulması Geri dönüşüm politikaları Geri dönüşüm standartlarının geliştirilmesi Atık azaltım hedefleri

11 STÜ/ Sürdürülebilir Sanayi Politikası Eylem Planı Ürünlerin enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi ve tüketiciler tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi Eko-tasarım Direktifinin kapsamının genişletilmesi (Rev: 2009 Enerji ile ilgili ürünler) Ürünlerin Etiketlendirilmesi (Eko-etiket direktifi) Kamuda yeşil satın alma Eko-inovasyonun (eko-yenileşim) teşvik edilmesi Eko-Yönetim ve Denetim Programı (EMAS) direktifi Teşvikler Perakendeci ve tüketiciler ile iletişim KOBİ lerin desteklenmesi

12 AB de STÜ Politikaları Çerçevesi Güncel: A resource-efficient Europe Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy (Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında Kaynak Verimli Avrupa Girişimi) (Ocak 2011) 2050 yılı projeksiyonları da dikkate alınarak kaynak verimliliğinin önemine vurgu Özellikle önümüzdeki on yıllık dönem için kaynak verimliliğine yönelik yol haritasının doğru şekilde kurgulanması Farklı politika ve uygulamalar arasında sinerji etkisinin geliştirilmesi Belirtilen sinerji alanları arasında, geri dönüşebilecek malzemelerin tekrar kullanılmasının sağlanması

13 Kavramsal Çerçeve Kaynak Kullanımı Atık ÜRETİM - TÜKETİM Ürün Gönüllü Anlaşmalar Göstergeler Standartlar Regülasyonlar İzleme Teşvik - Destek İletişim Tüketici - Perakendeci Ürün Beyanı Etiketlendirme Yeşil Satın Alma Çevre Teknolojileri İnovasyon Çevre Yönetimi Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Eko-verimlilik Eko-tasarım Endüstriyel Ekoloji (Simbiyoz)

14 Türkiye de STÜ Alanında Yapılan Çalışmalar / Projeler

15 Genel Değerlendirme STÜ oldukça yeni bir kavram. Tüketimden daha çok üretim boyutu üzerinde duruluyor. Ancak üretim boyutu da (temiz üretim) son yıllarda ulusal çalışmalara konu oldu. STÜ ve ilgili alanlarda politika geliştirme ve uygulamaya yönelik projeler son yıllarda hız kazandı (TTGV projeleri) Daha spesifik olarak entegre ürün politikası ve ilgili yaklaşımlar (YDA, eko-etiket, vb.) henüz yeterince gündemde değil; sınırlı çalışma ve farkındalık söz konusu. Ürün beyanı kısa süre önce bazı üreticiler tarafından değerlendirilmeye başlanan bir konu. En önemli faktörlerden biri AB uyum mevzuatı

16 Projeler (TTGV) Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile: Çevre ve Orman Bakanlığı Temiz Üretim Projesi UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı AB 7. Çerçeve Programı SCPTurKey Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi

17 ÇOB Temiz (Sürdürülebilir) Üretim Projesi Türkiye de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi ( ) ÇOB adına TTGV tarafından ODTÜ ile işbirliği Türkiye de Temiz Üretim çerçevesinde mevcut durumun (kapasite, mavzuat, finansman, politika) belirlenmesi Öncelikli sektörlerin belirlenmesi Önerilerin geliştirilmesi Katılımcı bir yöntem (çalıştay) Türkçe ve ingilizce rapor

18 ÇOB Temiz (Sürdürülebilir) Üretim Projesi Kurumsal kapasitenin belirlenmesi amacıyla 128, temiz üretim için öncelikli sektörlerin belirlenmesi amacıyla 37, Taslak Rapor ile ilgili görüş ve katkıların alınması için ise 151 paydaşın sürece katkısı talep edilmiştir. 66 kuruluş kurumsal kapasite belirleme, 23 kuruluş ise öncelikli sektörlerin tespit sürecine dahil olmuş, 62 kuruluştan 125 katılımcı ile çalıştay

19 ÇOB Temiz (Sürdürülebilir) Üretim Projesi Politika Reformları Tavandan tabana etkileşim Finansal Mekanizmaların Yaratılması Bilgi Paylaşım Ağları Ortaklıklar Kurma Kapasite Oluşturma Farkındalık Yaratma Tabandan tavana etkileşim

20 UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında; Yürütücü Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Proje Danışmanı: Prof. Dr. Göksel N. Demirer (ODTÜ)

21 UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU -SANAYİ- Azalan ve maliyeti artan kaynaklarla üretim yapmaya uyum. EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) - Kaynak verimliliği (su, enerji, hammadde..) -Atık azaltımı, geri dönüşüm, geri kazanım - Çevre dostu ürün ve üretim süreçleri - Maliyetlerin ve çevresel etkilerin azaltılması Kaynak tüketimini azaltarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılması

22 UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Program Süresi Haziran 2008 Haziran 2011 Program Faaliyetleri Faz 1 Hazırlık ve ön çalışma Haziran Mart 2009 Faz 2 Uygulama Mart Haziran 2010 Bilgi merkezi, farkındalık yaratma toplantıları, firmalarda pilot uygulamalar, eğitim programları, eko-verimlilik (temiz üretim) merkezine yönelik çalışmalar Faz 3 Uygulama, Yaygınlaştırma Haziran Haziran 2011 Pilot uygulamaların izlenmesi, uygulamaların raporlanması, proje çıktılarının yaygınlaştırılması, rehber dokümanlar hazırlanması

23 SCPTurKEY Projesi Genel Bilgiler UNEP/ Wuppertal Institute Collaborating Centre on SCP (CSCP) liderliğinde yürütülen Action Town Projesinin bir alt projesi olarak döneminde ulusal bazda TTGV liderliğinde yürütüldü. Projenin Adı ve Amacı: Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim politikalarının ilgili paydaşlar arasında geliştirilmesinin teşvik edilmesine yönelik aksiyonlar: Sürdürülebilir Bina için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Proje Ekibi: - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) - Ulusal Politika Araştırma Vakfı (UPAV) - İngiltere Türkiye Çevre Derneği (UTES) - Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) -ODTÜ Mimarlık Fak. Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) - ODTÜ - Çevre Müh. Bölümü

24 SCPTurKEY Projesi: Kapsam ve Çıktılar Türkiye deki ilgili politika araçlarının (STÜ ile ilgili mevcut ve potansiyel mevzuat) değerlendirilmesi Değerlendirme çalışması ve bilgi notu/ raporu Yaşam döngüsü analizi (YDA) çalışması binalarla ilgili örnek çalışma Genel literatür ve değerlendirme çalışması Bina ve izolasyon malzemeleri çalışması ve bilgi notu/ raporu STÜ yaklaşımının ve bu iki çıktının ilgili paydaşlarla değerlendirilerek mevcut durumun belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi Çalıştay ve çalıştay çıktıları Çıktıların Action Town Projesi düzeyinde değerlendirilmesi Yaygınlaştırma ve iletişim/ işbirliği olanaklarının oluşturulması İşbiriği olanaklarının değerlendirilmesi Çalıştay sonrası bilgi akışı Web sitesi ve proje yayını

25 İskenderun Bölgesi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uygulama Aşaması Finansman: Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi Yürütücü: TTGV (+ ayni katkı) İşbirliği: International Synergies Ltd (İngiltere), ODTÜ Arka Plan: Fizibilite Aşaması (BTC, DPT, UNDP, ADASO) Amaç: bölgede endüstriyel simbiyoz uygulamaları için altyapının oluşturulması, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve ulusal bir program için önerilerin geliştirilmesi (Endüstriyel simbiyoz: birbirinden bağımsız çalışan, tercihen fiziksel olarak birbirine yakın olan, iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışması)

26 Türkiye de STÜ Politikaları

27 İlgili Mevzuat ve Diğer Yasal Belgeler Kalkınma Planları Çevre Mevzuatı Enerji ile ilgili Mevzuat (AB Uyum Süreci dahil) Strateji ve Eylem Planları Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Enerji Verimliliği Stratejisi Sanayi Stratejisi Belgesi ( )

28 Çevre Mevzuatı Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Çevre Denetimi Yönetmeliği

29 Çevre Mevzuatı Çevre Kanunu: Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki Atığın kaynağında azaltılması, geri kazanılması Kirliliğin önlenmesi Kirliliğin önlenmesi faaliyetlerine teşvik

30 Çevre Mevzuatı Su Kirliliği ile ilgili Yönetmelikler: Kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması Kirliliğe engel olunabilmesi için temiz üretim teknolojilerine başvurulması

31 Çevre Mevzuatı Atık Yönetimi ile ilgili Yönetmelikler: Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Çevreye zarar vermeyecek ürün tasarımı Atık üretiminin azaltılması, geri dönüşümü, tekrar kullanımı Hammadde/ enerji olarak geri kazanılması Kaynağında ayrı toplanması Atıkların tanımlanması En az atık üreten teknolojinin seçilmesi Uzun ömürlü ürün (akü-pil) üretimi Ürünlerde tehlikeli kimyasal kullanımının azaltılması Ürün üreten, piyasaya süren için yükümlülükler (ambalaj) Atıkların geri kazanılması amaçlı atık toplama sistemleri Atık değerlendirme/ geri kazanmaya yönelik eğitim

32 Çevre Mevzuatı Kimyasal Maddeler ile ilgili Yönetmelikler: Etiketleme, güvenlik bilgi formları (alıcının bilgilendirilmesi) Bazı tehlikeli kimyasalların üretiminin ve üretimde kullanımının sınırlandırılması Kimyasal envanteri Elektrikli/elektronik eşyalarda bazı tehlikeli kimyasalların kullanımının sınırlandırılması (atık geri kazanım süreçlerinin iyileştirilmesi) Ozon tabakasına zarar veren kimyasalların üretim, kullanım, ithalatı, geri kazanılması, vb. ile ilgili düzenlemeler

33 AB Uyum Kapsamında Beklenen Düzenlemeler Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (Entegre Çevre İzni) Yönetmeliği (IPPC) Eko-Etiket Yönetmeliği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (WEEE) Eko-Yönetim ve Denetim Programına (EMAS) Kuruluşların Gönüllü Katılımına ilişkin düzenlemeler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Çevresel Sorumluluk Hakkında Kanun

34 Çevre Mevzuatı - değerlendirme Genel olarak STÜ nün ÜRETİM boyutu ağırlıklı. TÜKETİCİ, TÜKETİM ve ÜRÜN boyutlarına özellikle son yıllarda yayınlanan atıklara ilişkin yönetmeliklerde rastlanmakta: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

35 Çevre Mevzuatı - değerlendirme AB uyum süreci kapsamında yayınlanması plan dahilinde olan yönetmeliklerden bazıları STÜ açısından kritik ve AB STÜ Eylem Planının da kapsamına giren düzenlemeler: Eko-Etiket Yönetmeliği Eko-Yönetim ve Denetim Programına (EMAS) Kuruluşların Gönüllü Katılımına ilişkin düzenlemeler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

36 Enerji İle İlgili Mevzuat Enerji Verimliliği Kanunu Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

37 Enerji İle İlgili Mevzuat Ev Aletlerinin Enerji Etiketlemesine ilişkin: Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular, vb.nin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına ilişkin Yönetmelik (Eko-tasarım Yönetmeliği)

38 Enerji ile ilgili Mevzuat - değerlendirme STÜ nün ÜRETİM boyutu kadar TÜKETİCİ, TÜKETİM ve ÜRÜN boyutları da dahil edilmiş. Özellikle enerji etiketlemesi tüketicinin bilgilendirilmesi açısından çok önemli. Enerji verimliliği kanununda tüketicinin bilinçlendirilmesi önemli bir başlık olarak yer alıyor. Kısa süre önce yayınlanan Eko-tasarım Yönetmeliği, AB deki güncel gelişmelere uygun olarak adapte edilmiş, enerji ve çevrenin bütünleştiği, önemli bir değişim potansiyeli içeren bir düzenleme.

39 Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Yönet. İlgili AB Direktifi: DIRECTIVE 2005/32/EC : establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy using products AB STÜ Eylem Planı kapsamında Enerji kullanan ürünler (EUPs), enerji (elektrik, gaz, fosil yakıt) kullanan, üreten, ileten ya da ölçen ürünler: ör, kazan, bilgisayar, televizyon, trafo, endüstriyel fan ve fırın, vb. DIRECTIVE 2009/125/EC - 21 October 2009: establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products Ek olarak; Enerji ile ilgili diğer ürünler (ERPs), enerji kullanmayan ancak enerji kullanımı açısından bir etkisi olan, dolayısıyla enerji tasarrufuna katkı sağlayan ürünler: ör: pencereler, izolasyon malzemeleri, su kullanımıyla ilgili vana, vs.

40 Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Yönet. Yayın/ Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2010 Yürütücü: Bakanlar Kurulu Amacı: Enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu şartların çerçevesini belirlemek ve enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak. Kapsama giren ürünler: Kullanım sırasında enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan ürünler. Yönetmelik ile gelen kavramlar: Çevresel boyut, çevresel etki, ekolojik profil, çevresel performans, ömür döngüsü (yaşam döngüsü),

41 Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Yönet. Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi ve hizmete sunulabilmesi için CE işareti almaları gerekmektedir. CE işareti alabilmek için çevreye duyarlı tasarım parametrelerine ilişkin şartları sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartlar her ürün/ ürün grubu için daha sonra yayınlanacak uygulama tebliğ lerinde bulunacaktır.

42 Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Yönet. Çevreye duyarlı tasarım parametreleri: Ürünün ömür (yaşam) döngüsünde yer alan evrelerin Yaşam Döngüsü Analizi belirlenmesi (hammadde seçimi ve kullanımı, imalat, ambalajlama, taşıma, dağıtım, kurulum, bakım, kullanım, ömür sonu) Her evre için çevresel boyutların değerlendirilmesi (kaynak tüketimi, hava, su ve toprak emisyonları, atık, gürültü, titreşim, geri dönüşüm/kazanım olanakları) Diğer parametrelerin değerlendirilmesi (ürün ağırlığı, geri dönüşüm sonucu çıkan malzemenin kullanımı, tehlikeli madde kullanımı, asgari ömür, vs.)

43 Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Yönet. Şartlara ve parametrelere uygunluğun değerlendirilme işlemleri İç tasarım kontrolü Uygunluk değerlendirme yönetim sistemi Yetkili kuruluş, ürünlerin uygunluğu konusunda tüketicilerin ve diğer ilgili tarafların görüş ve önerilerini kendisine kolaylıkla iletmelerini teminen gerekli tedbirleri alır. İmalatçılar ilgili uygulama tebliğleri doğrultusunda Ürünün sürdürülebilir kullanımını sağlamak için dikkat edilecek hususlar Ürünün ekolojik profili ve çevreye duyarlı tasarımının yararları hakkında gerekli bilgileri sunar.

44 Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) AB deki ve Türkiye deki gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla tasarlandığı ifade edilmektedir. Türk Sanayisi zayıf yönleri arasında; doğal kaynakların etkin yönetilememesi ve enerji sorunu da yer almaktadır. Çevre ve iklim değişikliği tehdit unsurlarından biri olarak görülürken, bu alanlardaki olumlu gelişmelerin de birer fırsat olduğu öngörülmektedir. Çevre, hem yatay hem sektörel politika alanları arasında yer almaktadır.

45 Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) Bu çerçevede; sürdürülebilir büyüme, sosyal sorumluluk standartları ve çevre kurallarına uygun üretim başlıklarının altı çizilmektedir: Enerji verimliliği Rekabet gücünün çevreye duyarlı üretim süreçlerine bağlı hale geleceği Düşük karbon ekonomisi / Düşük fosil yakıt ekonomisi Sıfır karbon toplumuna geçiş Sanayinin temiz üretim süreçlerine geçişinin, AB çevre mevzuatına uyumun temelini oluşturacağı İş mükemmelliği ile çevresel mükemmelliğe birlikte odaklanma Eko-verimlilik programlarının ülke genelinde uygulanması

46 Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) Eylem planı kapsamında; Sanayide verimlilikle ilgili göstergelerin oluşturulması Ulusal eko-verimlilik programının oluşturulması ve bir eko-verimlilik merkezinin kurulması Makine sektörü kapsamında; eko-tasarım gereklerinin sağlanması ve eko-tasarım yönetmeliğinden etkilenme beklentisi Beyaz eşya sektörü kapsamında; enerji etiketlemesi ve eko-tasarım yönetmeliğine uyum çalışmalarının başlatıldığı; WEEE ve RoHS direktiflerine yönelik çalışmaların devam ettiği Elektrik elektronik sektöründe eko-tasarım yönetmeliği, WEEE ve RoHS direktifleri uyum çalışmaları Tekstil sektöründe çevre dostu üretimin desteklenmesi, EKOTEKS etiketi Gıda sektöründe;ambalaj ve ambalaj atıkları ve entegre kirlilik önleme direktifi uyum çalışmaları

47 Sonuçlar/ Yorumlar

48 Sonuçlar / Yorumlar AB uyum çalışmaları da dikkate alındığında mevzuat açısından, üretim boyutu öne çıkmakla birlikte, STÜ yü destekleyen ve adres gösteren hükümler ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Özellikle çeşitli atık türlerine ve ürünlere yönelik çevre mevzuatı kapsamındaki yönetmelikler, enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeler, enerji etiketleme, eko-tasarım yönetmeliği, vb. tüketim boyutlarını da içermesi kapsamında öne çıkmaktadır. Ancak STÜ kavramı ve şemsiyesi altında oluşturulan bütüncül bir strateji ve eylem planı bulunmamaktadır.

49 Sonuçlar / Yorumlar AB nin 2000 li yılların başından beri geçirdiği aşamalar ve aldığı önlemler de dikkate alınarak, STÜ nün bütüncül bir kavram olarak ele alınması ve bu çerçevede gerekli eylemlerin oluşturulması değerlendirilmelidir. Bu kapsamda mevcut mevzuatın uygulanabilirliğinin sağlanması/ artırılmasına yönelik yöntem ve araçların belirlenmesi de dikkate alınmalıdır. STÜ politikalarının en önemli bileşenlerinden biri olan ekotasarım yönetmeliği geniş bir ürün yelpazesini içermesi, yaşam döngüsü yaklaşımını net bir biçimde ve zorunluluk olarak gündeme getirmesi ve teknik kapasite gerekliliği ile güncel ve önemli bir gelişmedir.

50 Sonuçlar / Yorumlar AB uyum kapsamında olan eko-etiket direktifi ve uyum için planlananlar da büyük önem arz etmektedir Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı STÜ unsurlarını da içermesi açısından hem sanayi sektörü hem piyasalar açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda temiz üretim, sürdürülebilir tüketim ve üretim, endüstriyel simbiyoz alanlarında yürütülmüş/ yürütülmekte olan ulusal nitelikli projeler STÜ kapsamında politika oluşturmaya yönelik önemli çıktılar ve altyapı sağlamaktadır.

51 TEŞEKKÜRLER Ferda ULUTAŞ Çevre Projeleri Grubu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberplaza B-Blok Kat: 5-6 Bilkent/Ankara

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA KAPSAM Kısaca

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu Aralık 2012 Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı