Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler"

Transkript

1 Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler

2 Sonuç Raporu Ana Rapor Kısım 10. Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler İstanbul için Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirlik Analizi Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirliği ile Deprem Afetinin Yaratacağı Zararın Nedensel İlişkisi Istanbul da olacak bir depremle hasar görebilir durumdaki binalar ve kentsel yapı, sadece binalarda yıkımlara ve direk can kayıplarına değil, ikincil felaketler olarakta tanımlanan, acil müdahale operasyonlarının gecikmesinede neden olacaktır. Ciddi boyutta hasar görecek olan alanlar, aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir: - Hesaplanan Kuvvetli Yer Hareketinden Etkilenecek Alan: Marmara Denizi sahil kesimi ile Adalar, Kuzey Anadolu fayına yakın olmalarından dolayı tehlikeli alanlardır; - Hesaplanan Yüksek Hasarlı Bina Alanı: Hesaplanan kuvvetli yer hareketinden etkilenecek alanlarda (gecekondu ve düzensiz gelişmiş konut alanları) sismik dayanırlı yapıların yetersizliği - Güvenli Tahliye Yolunun Yetersizliği: uygun genişlikte tahliye yollarının yetersizlği; - Güvenli Tahliye Alanının Yetersizliği: Artçı depremlerden korunmak amacıyla kullanılan güvenli tahliye alanları için, parkların ve açık alanların yetersizliği ve sınırlı olması; - Acil Durum Araçları için Sokakların Yetersizliği: uygun olmayan genişlikteki dar yolların yoğunlaştığı alanlara ulaşılamayacak ve kurtarma, yangınla mücadele, ilkyardım, acil tıbbi bakım ve acil yiyecek/içecek arzına yönelik acil müdahale operasyonları yapılamayacaktır; - Acil Müdahale Kaynaklarının Yetersizlği: Kurtarma, yangınla mücadele, ilkyardım, acil tıbbi bakım ve acil ihtiyaçların arzına yönelik operasyonlar için merkezlerin ve insan gücünün yetersizliği; - Hasar Görebilir Altyapı Sistemi: halk (ciddi hasarı olmayan binalarda yaşayanlar) altyapı hizmetleri olmadan hayatta kalamaz; Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-1

3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması - İkincil Felakete Neden Olabilecek Tehlikeli Alanlar: Tehlikeli tesislerin (yanıcı ve parlayıcı tesisler) yoğunlaştığı alanlar ile sıvılaşma potansiyeli olan alanlarda, tehlikeli maddeler, doğalgaz ve elektrik hatları yangınlara ve patlamalara neden olacaktır; - Güvenilir Bilgi (Ön Hasara İlişkin)Toplama Sistemindeki Eksiklikler: Güvenilir bilgi olmadan sınırlı miktardaki acil müdahale kaynakları uygun bir şekilde temin edilemez ve dağıtılamaz, ki eğer birde uygunsuz olarak seferber edilirlerse bu sonuçlar, ağır hasarlı alanlarda daha ciddi can kayıplarını ve ikincil felaketleri doğurur. Aşağıda gösterilen akış şeması, afet hasarları ile hasar görebilirlik arasındaki nedensel ilişkiyi ve Kentsel Afet Önleme Planının formüle edilmesi gerekliliğini betimlemektedir. Altyapı: Ağda/ Tesislerde sismik dayanırlığın yetersizliği Mahalli Park/Açık Alan: tahliye L için alan yetersizliği Boru ve kablo hasarları Depremzedeler için Yetersiz güvenli alan Depremzedelere/hizmet Gruplarına yetersiz Altyapı hizmeti Dempremzedelerin Kurtulması için zor koşullar Yığma Yapı: nırlığın Sismik daya Gecekondu: Yapım Tekniğinden yoksun Düzensiz: Bina kodlarına aykır AğırOrta//Hafif Hasarlı Bina Ölü/Ağır Yaralı sayısında artış Düzensiz müdahaleden Dolayı hasarlı binaların altında sıkışma Kentsel Gelişimin Kontrolü: Bina Kodlarına aykırı ve İzinsiz gelişim Mahalli Yol Ağı: Iacil durum araçlarının geçişini zorlayan Dar yollar Acil durum Araçlarının opera Syon Art an Ca n Ka yıp ları Acil Ulaşım Sistemi: acil Ulaşım sistemin oluşturulmama sı Enkaz ve özel ara operasyonları engelleyecek Sınırlı acil müdahale operasyo (Kurtarma/yangınla mücadele Tbbi bakım/ Acil ihtiyaçlar /vs) Acil durum ekipleri: yetersizliği Kapasite/merke Yetesiz/geciken Acil operasyonlar Doğal gaz boruları: lgüvenl yetersizliği Elektrik Hatları: yetersizliği lgüvenl Yangın/patlamalar Aynı zamanda İkincil felaketlerin Oluşumu Tehlikeli Stoklar: Kontrol/izleme Sisteminin yetersizliği 10-2

4 Sonuç Raporu Ana Rapor Şekil Kaynak: JICA Çalışma Ekibi Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirliği ile Deprem Afetinin Yaratacağı Zararın Nedensel İlişkisi Kentsel Yapı ve Binaların Hasargörebilirlik Analizi Aşağıdaki çalışma, Afet hasarlarının azaltılması amacıyla, hasar görebilir binaların ve kent yapısının güçlendirilmesinde alınacak önlemleri formule etmek için önerilmektedir. Çalışmada hasar görebilirlik faktörü, bina ve kentsel yapı olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. İleride yapılacak olan kentsel yapının iyileştirilmesi ve yeniden gelişimi/dönüşümü çalışmalarına altlık olması için, arazi elde edilebilirlik analizleri eklenmiştir. Alınması gereken önlemler şunlardır: Hasar Görebilir: Binalar / Kentsel Yapı Hasar Görebilirliği Düşük: Binalar / Kentsel Yapı Mevcut: Kentsel Yapının İyileştirilmesi için Gereken Arazi Mevcut Değil: Kentsel Yapının İyileştirilmesi için Gereken Arazi Binaların/Kentsel Yapının İyileştirileceği Alan Kentsel Dönüşüm Alanı Binaların İyileştirileceği Alan Binaların İyileştirileceği Alan Hasar görebilirlik çalışması, İstanbul un istatistiksel birimi olan 642 mahalle esas alınarak yapılmıştır. 3 ana başlık altında yapılmış olan 8 analitik analiz aşağıdaki gibidir: 1) Mevcut Yapıların Hasar Görebilirliği: - Hesaplanan Bina Hasarları: JICA Mikrobölgeleme Çalışması nın sonuçları (mahallelere göre hesaplanmış olan ağır ve orta hasarlı bina oranı) kullanılmıştır. Hesaplanmış olan bina hasarları, mahallelere göre yapılmış olan yer hareketi (hesaplanan deprem senaryoları/ zemin durumu/ vs.) ve bina durumu (hasar fonksiyonuna göre) ile ilgili kompleks analizlerin sonuçlarından biridir. - Bina/Kentsel Yenilenme Eğilimi: 2000 Bina Sayım Sonuçları (yapım yılı verisi) ile IBB 1/50000 ölçekli Nazım Plan-Kronolojik Kentsel Gelişim Haritası, 2) Mevcut Kentsel Yapının Hasar Görebilirliği: - Kentsel Gelişim Tipine göre Aşırı Yüksek Taban/Kat Kullanımı: 2000 Bina Sayım Sonuçları (parsel büyüklüğü, bina taban alanı ve kat adetleri verisi), Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-3

5 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması - Kentsel Alanın Yol Yoğunluğu (m/ha): JICA Çalışması nın, CBS ulaşım ağı veritabanı, güncellenmiş CBS Haritası ve CBS bina/yapılanmış/kentleşmiş alan verisi, - Dar Yolların Oranı: JICA Çalışma Ekibi tarafından hazırlanan, CBS ulaşım ağı veritabanı-yol genişlikleri verisi ve CBS Haritası, - Tahliye Alanlarının Sağlanması için Park ve Açık Alanların Elde Edilebilirliği: Istanbul için yapılmış olan, park/açık alan elde edilebilirliği çalışmasının (IBB Harita Müdürlüğü tarafından desteklenen Istanbul Teknik Üniversitesi ne ait bir çalışma) listesi - Stratejik iyileştirme önlemlerinin gereksinimi için kesme noktası (Cut-off point): Kompleks faktör olan deprem ve binaların hasar görebilirliği (mahallelere göre ağır/orta hasarlı bina oranı %10 un altında) 3) Kentsel Yapının İyileştirilmesi için Arazi Elde Edilebilirliği - Kentleşmiş alan içindeki Yapılanmış Alan Oranı: 2000 Bina Sayım sonuçları (parsel verisi) ve JICA Çalışması ile hazırlanmış olan CBS bina/yapılaşmış/kentleşmiş alan verisi - Yapılaşmış Alanın Ortalama Net Taban Alanı Katsayısı (TAKS): 2000 Bina Sayım sonuçları (parsel verisi ve taban alanı verisi) 10-4

6 Sonuç Raporu Ana Rapor Şekil Kaynak: JICA Çalışma Ekibi Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirliği Analizinin Akış Şeması Şekil Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirliği Analizinin Akış Şeması Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-5

7 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Hesaplanan Bina Hasarları JICA Mikrobölgeleme Çalışması nda, deprem senaryolarının herbiri için, bina hasar oranları hesaplanmıştır. Çalışmada, bu senaryolardan en kötüsü olan Senaryo Deprem-C, bina hasar görebilirlik analizlerinde kullanılmıştır. Her mahallede hesaplanan ağır ve orta hasarlı binaların oranı, bina yapısının hasar görebilirliği açısından sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Bu bilgi bize, gelecekte teknik, finansal ve vergi tedbirleri açısından uygun kamu desteğiyle sismik dayanırlık güçlendirmelerinin yapılacağı binaları göstermektedir. Ağır ve orta hasarlı bina oranı baz alınarak lerin hasar durumu,, aşağıdakilere göre değerlendirilebilir: 1) %40 ın üstü (toplam içinde %63 ün üstünde): felaket hasarlı mahalle, 2) %30 ila 39 (toplam içinde %52 ila 68): ağır hasarlı mahalle, 3) %10 ila 29 (toplam içinde %26 ila 58): orta hasarlı mahalle Analizlerde, mahalledeki ağır ve orta hasarlı binaların payı %10 ve altı ise, bu mahalleler hasar görebilir bina yapısına sahip olmayan mahalleler olarak değerlendirilmiştir. Tablo lere göre Hesaplanan Bina Hasarları: Senaryo Deprem-C Ağır ve Orta Hasarlı Binaların Toplamı Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hafif Hasarlı Toplam Hasarlı Bina Hasar Durumu % 50 nin üstü %33-41 %18 23 %18-22 %74-80 %45 50 %24-31 %17 23 %20-28 %66-76 %40 45 %20-27 %17 22 %21-28 %63-73 %35 40 %17-22 %15 22 %22-29 %58-68 %30 35 %14-18 %14 18 %21-29 %52-63 %25 30 %12-16 %13 16 %21-29 %47-58 %20 25 %8-12 %11 15 %20-28 %41-53 %15 20 %6-9 %8 12 %19-26 %34-46 Felaket Hasarlı Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hasarlı Bina Yapısı %10 15 %3-7 %6 9 %16-24 %26-38 %5 10 %2-4 %3 6 %11-20 %16-30 %0 5 %0-2 %0 3 %3-15 %4-20 Kaynak: JICA Çalışma Ekibi 10-6

8 Sonuç Raporu Ana Rapor Bina hasar görebilirlik analizlerinin sonuçları şunlardır: 1) Felaket Hasarlı : 54 mahalle (toplamın %8 i) Avrupa Yakası nda Tarihi Yarımada, Marmara Sahili/İç Kısımları ve Adalar da bulunmaktadır. 2) Ağır Hasarlı : 105 mahalle (toplamın %16 sı) Boğaz ın kuzey kesimleri hariç geniş bir alana dağılmaktadır 3) Orta Hasarlı : 298 mahalle (toplamın %46) Çatalca ve Adalar hariç hemen hemen tüm ilçelere (bu ilçelerdeki yerleşik olan tüm mahalleler Felaket veya Ağır hasarlı mahalleler olarak değerlendirilmiştir) dağılmaktadır. Hasar görebilir bina yapısına sahip 457 mahalle, Çalışma Alanı içindeki 642 mahallenin %71 ine denk gelmektedir. Hasar görebilir olarak değerlendirilen mahalleler; Tarihi Yarımada (143 mahalle, alanın %97 si), Avrupa Yakası Marmara Sahil Kesimleri (52 mahalle, alanın %98 i), Avrupa Yakası İç Kısımları (52 mahalle, alanın %98 i), Asya Yakası Marmara Sahili ve Adalar da (105 mahalle, alanın %88 i) yoğunlaşmaktadır. Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-7

9 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Alan Tarihi Yarımad Avrupa Yakası: Marmara sahili Avrupa Yakası: Boğaz Avrupa Yakası: İç Kısımlar Tablo İlçe lere göre Bina Hasargörebilirliği ve Bina Hasar Durumları Sayısı Kod İsim Felaket Hasarlı Ağır Hasarlı Orta Hasarlı HasarGörebilir % % % % 12 EMINÖNÜ FATİH BEYOĞLU Ara-Toplam ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER AVCILAR Ara-Toplam BESİKTAŞ KAĞITANE ŞİŞLİ SARIYER Ara-Toplam EYÜP GAZİOSMANPAŞA BAYRAMPAŞA ESENLER BAĞCILAR KÜÇÜKÇEKMECE Ara-Toplam Avrupa YakasıToplam/Ortalama ADALAR KADIKÖY MALTEPE KARTAL PENDİK Asya Yakası: Marmara sahili Asya: yakası Boğaz 28 TUZLA Ara-Toplam ÜSKÜDAR BEYKOZ ÜMRANİYE Ara-Toplam Asya YakasıToplam/Ortalama BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA IBB nin dışında kalan 904 SİLİVRİ Ara-Toplam Toplam Kaynak: JICA Çalışma Ekibi 10-8

10 Sonuç Raporu Ana Rapor Şekil Ağır/Orta Hasarlı Bina Oranı Şekil Ağır/Orta Hasarlı Bina Oranı Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-9

11 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Bina/Kentsel Yenilenme Eğilimleri Her mahalledeki binaların yeniden yapılanma aktiviteleriyle ilgili geçmiş eğilimler, modern toplumun ihtiyaçlarına uyarlanmış, sosyo-ekonomik aktivitelerin arttığını gösterir. Aynı zamandada, bu eğilimler her mahalledeki iyileştirlerek daha iyi bir yapıya kavuşmuş olan; yapıları, yolları ve altyapıyı yani, kentsel yenilenme sürecini göstermektedir. Analizlerde, IBB nin yapmış olduğu 1/50000 Nazım Plan (Master Plan) daki Kronolojik Kentsel Gelişim Haritası ile 2000 Bina Sayım sonuçları bina yapım yılı verisi çakıştırılarak, son otuz yıl içinde her mahalledeki binaların yeniden inşa edilmeleri ve kentsel yenilenme fenomeni gösterilmiştir. Fakat, mevcut kentleşmiş mahallelerin büyük bir bölümü, kentleşmenin gelişme ila olgunluk dönemi olarakta sınıflandırıldığı 1970 yılından sonra gelişmiştir. Bu mahallelerin verisinin sınırlı olmasından dolayı, binaların yeniden yapılanma ve kentsel yenilenme eğilimi değerlendirilememiştir. Çalışmada, son otuz yıldaki, binaların yeniden yapılanması ve kentsel yenilenme durumu 3 kategoride değerlendirilmiştir: - Kentsel Yenilenmesi Düşük ve Gecikmiş olan : binaların yarısından fazlası yenilenmemiştir; - Kentsel Yenilenmenin Orta Olduğu : binaların %50 ila 75 i yenilenmiştir; - Kentsel Yenilenmenin Yüksek Olduğu : binaların %75 i bu dönemde yenilenmiştir. İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve çevresi, 20. y.y.dan once, Türk Hükümeti ve UNESCO tarafından dünya mirası alanları olduğundan, arkeolojik ve tarihi koruma alanı olarak belirlenmişlerdir. Belirlenmiş olan alanların büyük bir bölümü, kültür varlıkları yönetmeliğine bağlı olarak korunan, geleneksel kentsel yapı ve dar sokaklardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, bu yapılar tahmin edilen deprem hareketine dayanırlı olmadığından, bu alanlardaki binalar ağır hasar görecektir. Tarihi-kentsel koruma alanları Ulusal koruma politikası aşağıda belirtilen bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmelidir: - Deprem riskine bağlı olarak halka güvenli çevre yaratmak, - Mevcut güçsüz yapıların güçlendirilmesi için Özel sektör ün yeniden yapılanma aktivetelerini teknik, mali ve vergilendirme ölçütleri ile desteklemek, ve - Bölgede yaşayanlar için güvenli ulaşım ağını sağlamak (mevcut geleneksel sokak yapısı tahliye yolu ve acil müdahale araçlarının operasyon yolu olarak kullanılamaz (bu alanlar izole olacak yani ulaşılamayacaktır.)), 10-10

12 Sonuç Raporu Ana Rapor - Tarihi ve kentsel sit alanları için destekleyici ölçütleri olmayan katı koruma sistemi, kenar mahalleler ve hayalet semtler yaratmaktadır. Mevcut dar sokaklar, bölgede, binaların bireysel-yeniden yapılanma eğilimi ile yenilenme girişimini engellemekte ve modern toplumun ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Tablo lere göre Binaların Durumu ve Bina ve Kentsel Yenilenme Eğilimi Alan Tarihi Yarımad Avrupa Yakası: Marmara sahili Avrupa Yakası: Boğaz Avrupa Yakası: İç Kısımlar İlçe Düşük Yenilenme Hızı %50 den az Orta Yenilenme Hızı % 50 ila 75 Yüksek Yenilenme Hizı %75 üstü Yeni Kentleşmiş İlçe Toplamında Kod İsim Alan (ha) Alan (ha) Alan (ha) Alan (ha) Alan (ha) 12 EMINÖNÜ FATİH ,045 7 BEYOĞLU Ara Toplam 77 1, , ZEYTİNBURNU ,149 4 BAKIRKÖY 4 1, , CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER , ,661 2 AVCILAR , ,861 Ara Toplam 5 1, , , , ,340 8 BESİKTAŞ , KAĞITANE , ŞİŞLİ , , SARIYER , , ,774 Ara Toplam , , , , EYÜP , , GAZİOSMANPAŞA , , BAYRAMPAŞA ESENLER , ,890 5 BAĞCILAR , , KÜÇÜKÇEKMECE , ,173 Ara Toplam , , , ,942 Avrupa YakasıToplam/Ortalama 100 3, , , , ,214 Asya Yakası: Marmara sahili IBB nin dışı 1 ADALAR , KADIKÖY , , , MALTEPE , , , KARTAL , , PENDİK , , TUZLA , ,998 Ara Toplam , , , ÜSKÜDAR , , ,783 6 BEYKOZ 8 1, , , ÜMRANİYE , ,561 Ara Toplam 12 1, , , , ,500 Asya YakasıToplam/Ortalama 16 2, , , , ,121 IBB Toplam 116 5, , , , ,335 Kaynak: JICA Çalışma Ekibi Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-11

13 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Şekil Bina ve Kentsel Yenilenme Eğilimi Şekil Bina ve Kentsel Yenilenme Eğilimi 10-12

14 Sonuç Raporu Ana Rapor Aşırı Yüksek Arazi ve Bina Kullanımı: Rijit Kentsel Arazi Kullanım Taban Alanı Katsayısı (TAKS) Aşırı yüksek arazi kullanımı aşağıdaki deprem felaketi hasarlarının oluşumunu ve artmasını sağlayacaktır: - Yıkılan Binaların Tahliye Yolunu Kapatması Can Kayıplarının Artması: kat alanı kat sayısının (KAKS) yüksek olması durumunda, - Yıkılan Binaların Tahliye Yolunu Kapatması Acil Müdahale Araçlarının Operasyonunu Etkilemesi: kat alanı kat sayısının (KAKS) yüksek olması durumunda, ve Oturanlar için güvenli Tahliye Alanlarının Yetersizliği - Can Kayıplarının Artması: uygun büyüklükte kamuya ve özele ait açık alanların olmadığı, orta ve yüksek-katlı binaların yoğunlaştığı durumlarda. Arazi kullanımının değerlendirilmesi analizinde, kat alan kat sayısı (KAKS) ve bina taban alanı katsayısı (TAKS) kullanılmıştır. Net Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) JICA Çalışma Ekibi tarafından, 2000 Bina Sayım sonuçlarındaki bina taban alanı, kat sayısı ve parsel büyüklüğü verisinin kullanılmasıyla bulunan, toplam kat alanı verisine göre hesaplanmıştır. Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ta, JICA Çalışma Ekibi tarafından, 2000 Bina Sayım Sonuçlarında yer alan, bina taban alanı ve parsel alanı verilerinin kullanılmasıyla hesaplanmıştır. Aşırı yüksek arazi kullanımı, aşağıda belirtilen bina ve konut tiplerine göre değerlendirilmiştir: 500 ün üstü %90 üstü 5: Aşırı Yüksek Arazi Kullanım Konut Tipine göre Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (%) Çok katlı Konut Bitişik Nizam Ayrık Nizam ün üstü :Yüksek Arazi Kullanım ün üstü : Orta Yüksek Arazi Kullanım : Daha İyi Arazi Kullanım 1: : İyi Arazi Kullanım : Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-13

15 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Kaynak: JICA Çalışma Ekibi Veriye ve kriterlerine göre, aşırı yüksek arazi kullanıma sahip mahalleler aşağıda belirlenmiştir: - Aşırı yüksek arazi kullanım: 102 mahalle (toplamın %16 sı) ve yaklaşık 2,000 ha (kentleşmiş alanın %4 ü), Avrupa yakası nda Tarihi Yarımada da, Marmara Kıyı Kesimi ve Boğaz ve Asya Yakası nda Üsküdar da yoğunlaşmaktadır. - Yüksek arazi kullanım: 119 mahalle (toplamın %19 u) ve yaklaşık 4,300 ha (kentleşmiş alanın %8 i), Avrupa Yakası nda Avcılar ve Sarıyer hariç hemen hemen tüm ilçelerde, Asya Yakası nda ise Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. - Orta yüksek arazi kullanım: 120 mahalles (toplamın %19 u) ve yaklaşık 9,700 ha (kentleşmiş alanın 19% u), Bakırköy, Adalar, Kartal, Tuzla ve Çatalca hariç tüm ilçelere yayılmaktadır. Afet hasarlarının azaltılması konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli üç ilçe, Tarihi Yarımada da yer almaktadır. Kentleşmiş alanın %36, %37, ve %13 olduğu ilçeler, aşırı yüksek, yüksek ve orta yükseklikte olarak sınıflandırılmaktadır. Avrupa Yakası Kıyı Kesiminde yer alan, kentleşmiş alanları %7, %13 ve %19 olan ve sırasıyla aşırı yüksek, yüksek ve orta yükseklikte olarak sınıflandırılan beş ilçede, ciddi kentsel arazi kullanım sorunları bulunmaktadır. Avrupa Yakası Boğaz kesimi nde, kentleşmiş alanları %12, %10 ve %20 olan sırasıyla aşırı yüksek, yüksek ve orta yükseklikte olarak sınıflandırılan dört ilçe bulunmaktadır. Avrupa Yakası iç kısımlarında, kentleşmiş alanları yüksek ve orta yükseklikte olarak sınıflandırılan ve kentleşmiş alanı sırasıyla %16 ve %37 olan altı ilçe bulunmaktadır. Asya Yakası Sahil Kesimi nde aşırı yüksek arazi kullanıma sahip ilçe bulunmamakta fakat sınırlıda olsa yüksek ve orta yükseklikte arazi kullanıma sahip 6 ilçe bulunmaktadır. Asya Yakası Boğaz Kesimi nde yer alan üç ilçenin hemen hemen tümünde, ciddi bir kentsel arazi kullanım sorunu bulunmamakta fakat Üsküdar ın bir kısmı, aşırı yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılan kentsel arazi kullanıma sahiptir. İBB sınırlarının dışında yer alan üç ilçede de ciddi kentsel arazi kullanım sorunları bulunmamaktadır

16 Sonuç Raporu Ana Rapor Tablo Aşırı Yüksek Arazi Kullanım Durumu Alan İlçe İlçe Alanı (ha) Aşırı Yüksek Yüksek Orta Yükseklikte Yüksek Arazi Kullanımlı Toplam No Diğer ler Kod İsim Toplam Kentsel Alan Sayısı Kentsel Alan(ha) Sayısı Kentsel Alan(ha) Sayısı Kentsel Alan(ha) Sayısı Payı (%) Kentsel Alan(ha) Payı (%) İyi Daha iyir Tarihi Yarımada Avrupa: Marmara Sahili Avrupa : Boğaz Avrupa: İç Kısımlar 12 EMINÖNÜ FATİH 1, BEYOĞLU Ara Toplam 2,443 2, , ZEYTİNBURNU 1, BAKIRKÖY 2,951 1, CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER 1,661 1, AVCILAR 3,861 1, Ara Toplam 10,340 6, , , BESİKTAŞ 1,811 1, KAĞITANE 1,443 1, , ŞİŞLİ 3,543 1, , SARIYER 2,774 2, Ara Toplam 9,570 6, , , EYÜP 5,050 1, GAZİOSMANPAŞA 5,676 2, , , BAYRAMPAŞA ESENLER 3,890 1, BAĞCILAR 2,194 1, , KÜÇÜKÇEKMECE 12,173 4, , , Ara Toplam 29,942 11, , , , Avrupa Yakası: Toplam/Ortalama 52,295 26, , , , , ADALAR 1, KADIKÖY 4,128 3, MALTEPE 5,530 2, KARTAL 3,135 2, PENDİK 4,731 3, TUZLA 4,998 1, Asya: Marmara Sahili Asya: Boğaz Ara Toplam 23,621 14, ÜSKÜDAR 3,783 3, BEYKOZ 4,156 2, ÜMRANİYE 4,561 3, Ara Toplam 12,500 9, , , Asya Yakası Toplam/Ortalama 36,121 23, , , BÜYÜKÇEKMECE 1, ÇATALCA 5, SİLİVRİ 3, Ara Toplam 10,565 1, Toplam 98,981 51, , , , , Kaynak: JICA Çalışma Ekibi IBB dışı Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-15

17 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Şekil lere göre Arazi ve Bina Kullanım Durumu Şekil lere göre Arazi ve Bina Kullanım Durumu 10-16

18 Sonuç Raporu Ana Rapor Kentleşmiş Alan İçindeki Yol Yoğunluğu (m/ha) (1) İstanbul daki Mevcut Ulaşım Ağı ve Yapısı İstanbul da, bölgesel ana yol (otoyollar) ağı iyi gelişmiştir. Bu yollar, son yirmi yıl içinde oluşmuş ve ana ulaşım ağı yapısını desteklemektedir. Diğer taraftan, kentsel arterden, toplayıcı yoldan ve sokaklardan oluşan hiyerarşik kentsel ulaşım ağı sistemi iyi gelişmemiş ve yapılanmamıştır den sonraki düzensiz ve kaçak yapılanma, geometrik dizaynların ve plana uygun olmadan yapılan yolların gelişmesine neden olmuştur. 1) Ulaşım Ağı Hiyerarşisi ve Mevcut Durumu Istanbul da ki mevcut ulaşım ağı, hiyerarşik ulaşım sisteminin oluşturulması için bir basamak niteliğindedir. Metropolitan alanda, yol uzunluklarınınn ve kentsel arterler ile toplayıcı yolların sosyo-ekonomik aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan payının yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca, dar yollar aşağıda belirtildiği gibi bölgesel, kentsel arter ve toplayıcı yol olma görevinide üstlenmektedirler: - Tip-1: Bölgesel Yol: yolların mevcut uzunluğu ve payı yeterlidir. Fakat yol genişliği yol uzunluğunun üçte ikisi olan yollar yetersiz ve dardır (6m den az: %5, 7 15m: %58). - Tip-2: Kentsel Arter: mevcut yolların yol uzunluğu, oranı ve genişliği yeterli değildir. Ve dar yollar, ana yol fonksiyonuna sahiptir. - Tip-3: Toplayıcı Yol: mevcut yol uzunluğu, oranı ve payı yeterli değildir. Ve yolların yarısından fazlası, yetersiz kalan dar yollardan oluşmaktadır (6m den dar yollar). - Tip-0: Sokaklar(Konut erişim yolları): mevcut yol uzunluğu ve payı çok yüksektir. Mevcut sokakların bazıları, ana arter ve toplayıcı yol olarak kullanılmalıdır. Fakat, mevcut yolların genişliğinin, gerçektende çok dar olduğu söylenemez. Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-17

19 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Tablo Yol Genişliğine ve Tipine göre Yol Uzunluğu ve Dar Yolların Uzunluğu ve Oranı Alan Tarihi Yarımada Avrupa: Marrmara Sahili Avrupa: Boğaz Avrupa:İç Kısımlar Kod İsim İlçe Toplam Tip-1: Bölgesel Yol Yol (1,109km 8%) Uzunlu 2-6m 7-15m 16m ğu (km) üstü NA 2-6m 7-15m Tip-2:Kentsel Arter (835km, 6%) 16m üstü Tip-3: Collector Road (908km, 7%) NA 2-6m 7-15m 16m üstü NA 0-1m Tip-0: Sokaklar(10,848km, 79%) 2-6m 7-15m 16m ütsü NA Uzunluk (km) Tüm Dar Yollar 12 EMINÖNÜ FATİH BEYOĞLU Ara-toplam ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER AVCILAR Ara-toplam 1, BESİKTAŞ KAĞITANE ŞİŞLİ SARIYER Ara-toplam 1, , EYÜP GAZİOSMANPAŞA BAYRAMPAŞA ESENLER BAĞCILAR KÜÇÜKÇEKMECE 1, Ara-toplam 3, , Avrupa Yakası Toplam/Ortalama 7, , Asya: Marmara Sahili Asya: Boğaz 1 ADALAR KADIKÖY MALTEPE KARTAL PENDİK TUZLA Ara-toplam 3, , ÜSKÜDAR BEYKOZ ÜMRANİYE Ara-toplam 2, , Asya YakasıToplam/ Ortalama 5, , IBB nin dışı 9 BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA NA 904 SİLİVRİ NA Ara-toplam Toplam 13, , Kaynak: Orjinal CBS Ulaşım Ağı IBB tarafından sağlanmıştır.yol genişlikleri JICA Çalışma Ekibi tarafından IBB nin GIS ortamında bulunan halihazırlarından elde edilmiştir. oranı (%) (2) Yol Yoğunluğu Normalde, altyapı ile desteklenmiş olan ulaşım ağı, sosyo-ekonomik kentsel aktiviteler için damar kadar önemli bir fonksiyona sahiptir. Uygun yol yoğunluğu, afet döneminde, etkili acil müdahale aktivitelerinin yapılması ve halka tahliye yollarının sağlanması için gereklidir

20 Sonuç Raporu Ana Rapor Kentsel alandaki mevcut yol yoğunluğu CBS ulaşım ağı kullanılarak hesaplanmış; mahallere ve bina ve kentsel yapıya göre aşırı düşük, orta düşüklükte, düşük, kabul edilebilir yoğunlukta ve yeterli yoğunlukta olmak üzere 5 kategoride sınıflandırılmıştır. Yol yoğunluk analizleri aşağıda belirtildiği kadar kritik değildir. - Aşırı Düşük Yoğunluk (gerekli yol yoğunluğunun %50 sinden az): Sadece Emınonu, Sarıyer, ve Beykoz ilçelerindeki 160 ha lık alana sahip (Kentleşmiş alanın %0.3) 3 mahalle (IBB içindeki 628 mahallenin %0.5 i). - Orta Düşük Yoğunluk (gerekli olan yol yoğunluğunun %50 ila 75 i): 3,460 ha (toplam kentsel alanın %7 si) lık alanı kapsayan Eminonu, Beyoğlu, Sarıyer Eyüp, Gaziosmanpaşa Adalar Pendik ve Asya Yakası Boğaz kesiminde kalan 3 ilçedeki, 40 mahalle (toplamın %6sı) - Düşük Yoğunluk (gerekli olan yol yoğunluğunun % 75 ila 99 u): 16 ilçede yer alan ve 4,785 (toplam kentsel alanın %9 u) halık geniş bir alana yayılmış olan 54 mahalle(toplamın %8 i). - Kabul Edilebilir Yol Yoğunluğu (gerekli olan yol yoğunluğunun %100 ila 125 i): 52 mahalle (toplamın %8 I) - Yeterli Yol Yoğunluğu (gerekli olan yol yoğunluğunun %125inden fazlası): 470 mahalle (toplamın %75i) Toplamda 97 mahallenin (IBB içindeki toplam mahalle sayısının %15i), 8,400 ha ı (IBB nin kentleşmiş alanının %18i) aşırı düşük yoğunluk, orta düşük ve düşük yoğunluğa sahiptir. Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-19

21 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Alan Tablo lere göre Mevcut Yol Yoğunluğu İlçe Aşırı Düşük Orta Düşüklükte Düşük Düşük Yol Yoğunlluğunun Toplamı Diğer Tarihi Yarımada Avrupa: Marmara sahili Avrupa; Boğaz Avrupa:İç Kısımlar Kod İsim Kentleşm iş Alan (ha) Kentleşm iş Alan Kentleşm iş Alan İlçedeki Payı Kentleşm iş Alan İlçedeki Payı Kabul Yeterli Edilir Yoğunluk Yoğunluk 12 EMINÖNÜ FATİH BEYOĞLU Ara-toplal ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER AVCILAR Ara-toplam BESİKTAŞ KAĞITANE ŞİŞLİ SARIYER Ara-toplam EYÜP , GAZİOSMANPAŞA BAYRAMPAŞA ESENLER BAĞCILAR KÜÇÜKÇEKMECE Ara-toplam , , Avrupa Yakası Toplam/Ortalama , , , ADALAR KADIKÖY MALTEPE KARTAL PENDİK , TUZLA Asya: Marmara Sahili Asya: Boğaz Ara-toplam , , , ÜSKÜDAR BEYKOZ , , ÜMRANİYE Ara-toplam , , , Asya yakası Toplam/Ortalama , , , Toplam , , , payı (%) Kaynak: JICA Çalışma Ekibi 10-20

22 Sonuç Raporu Ana Rapor Şekil Yol Yoğunluğu(m/ha) Şekil Yol Yoğunluğu(m/ha) Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-21

23 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Dar ve Yetersiz Yolların Durumu: Güvenli Tahliye ve Acil Müdahale Operasyonları Sırasında Yarattığı Zorluklar Mevcut yolların durumu ile ilgili konular, deprem afeti sırasında dar yolların dikkate alınmasıyla belirlenebilir. Dar yollar aşağıda belirtildiği gibi, güvenli tahliye ve acil durum araçlarının operasyonunda zorluklar çıkartabilir: 1) 4m den daha dar genişlikteki yollar Normal şartlarda, 4m den daha dar yollar acil durum araçları tarafından aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı etkin olarak kullanılamaz: - Araçların operasyonu için uygun olmayan geometrik yol tasarımları (özellikle Tarihi Yarımadada); ve - Yolüstü otoparkları acil araç trafiğini kilitlemektedir. Üstelik, deprem afeti sırasında yıkılmış ve ağır hasarlanmış binalardan düşen molozlar sokakları kaplayarak, sokağın 3m den daha fazla genişlikteki kısmını kapatacaktır. 2) 4 ila 6m genişlikteki dar yollar Deprem afeti sırasında, 6m den daha geniş yollar kapanarak acil araç operasyonları için kullanılamaz hale gelecek ve güvenli tahliye yolları olarak kullanılamayacaktır. Hasarlı binaların ve dar yolların oranının yüksek olduğu alanlara, ulaşılamayacak ve eğer bu alanlarda kurtarma ve acil müdahale operasyonları yapılmazsa, felakete varan hasarlar oluşacaktır. Istanbul da 2 ila 6m den daha dar yolların uzunluğu 8,785 km (13,567 km olan toplam yol uzunluğunun %65 i). lere göre, Dar yolların oran analizi aşağıdaki gibi 5 kategoride sınıflandırılmıştır: - Yol uzunluğunun %80 den fazlası dar yollardan oluşmaktadır: 149 mahalle (toplamın %23 ü) veya yapılaşmış alanın 9,385 ha (toplamın %19 ü) bina hasarlarından kaynaklanan ulaşılamam riskine sahiptir. - Avrupa yakası Marmara Kıyı kesimleri, Beşiktaş ve Kadıköy hariç tüm mahallelerde gözlenmektedir. - %61 80: 247 mahallenin (%38) ve 19,294 ha (%38) kentleşmiş alanında izole(ulaşılamama) riki bulunmaktadır. Bu kategoriye giren 247 mahalle Güngören hariç hemen hemen tüm ilçelere yayılmıştır

24 Sonuç Raporu Ana Rapor %: 179 mahallenin (%28) ve 16,610 ha (%33) kentleşmiş alanda tahliye aktiviteleri ve acil durum araç operasyonları engellenecek ve bu mahallelerin geniş bir kesimi kapanan yollardan dolayı izole olacaktır. Bu kategorideki mahalleler hemen hemen tüm ilçelerde gözlenmektedir %: 50 mahalle (8%) ve 4,657 ha (9%) kentleşmiş alanda da, tahliye ve acil durum araç operasyonları rahatça yapılamayacak fakat alt kategorideki yolların belirlenmesi ile müdahale yapılabilir. Bu kategoriye giren mahalleler sınırlıdır ve düzenli gelişmiş yollara sahip ilçelerde gözlenmektedir %: sadece 10 mahalle (2%) ve 731 ha lık kentleşmiş alanda tahliye ve acil operasyon aktiviteleri yol kapanmalarından etkilenecektir. Bu mahalleler genelde Marmara Sahilindeki ilçelerde yer almaktadır. Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-23

25 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Alan Kodu İsim Tablo lere göre Dar Yolların Oranı İlçe Toplam %80nin üstü %61-80 %41-60 %21-40 %0-20 Dar Yollar Uzunluk (km) Oran (%) Kentleşmiş alan(ha) Kentleşmiş alan(ha Kentleşm iş alan(ha) Kentleşm iş alan(ha) Kenttleş miş alan(ha) Uzunlu k (km) Tarihi Yarımada Avrupa: Marmara Sahili Avrupa: Boğaz Avrupa: İç Kısımlar 12 EMINÖNÜ FATİH BEYOĞLU Ara Toplam ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY CÜNGÖREN BAHÇELİEVLER AVCILAR Ara Toplam 1, , , , BESİKTAŞ KAĞITANE ŞİŞLİ SARIYER , , Ara Toplam 1, , , , , EYÜP GAZİOSMANPAŞA , BAYRAMPAŞA ESENLER BAĞCILAR KÜÇÜKÇEKMECE 1, , , , Ara Toplam 3, , , , , Avrupa Yakası Toplam/Ortalama 7, , , , , , ADALAR KADIKÖY , MALTEPE , KARTAL , PENDİK , , TUZLA , Asya: Marmara sahili Asya: Boğaz Ara Toplam 3, , , , , , ÜSKÜDAR , BEYKOZ , ÜMRANİYE , Ara Toplam 2, , , , , Asya Yakası Toplam/Ortalama 5, , , , , , BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA NA NA NA 904 SİLİVRİ NA NA NA Ara Toplam NA NA NA Toplam 13, , , , , , Payı (%) Kaynak: JICA Çalışma Ekibi IBB Dışı 10-24

26 Sonuç Raporu Ana Rapor Şekil Dar Yolların Oranı Şekil Dar Yolların Oranı Kısım 10:Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10-25

Kısım 10. Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler

Kısım 10. Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler Kısım 10. Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler 10.1. İstanbul için Kentsel Yapının ve Binaların Hasar Görebilirlik Analizi 10.1.1. Kentsel Yapının ve Binaların

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

10.1.8. Güvenli Tahliye için Parkların ve Açık Alanların Elde Edilebilirliği

10.1.8. Güvenli Tahliye için Parkların ve Açık Alanların Elde Edilebilirliği Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 10.1.8. Güvenli Tahliye için Parkların ve Açık Alanların Elde Edilebilirliği Türkiye de tahliye sisteminin

Detaylı

10.2.4. Tarihi ve Kentsel Sit Alanları için Önerilen Özel ve Stratejik Kentsel Dönüşüm Önlemleri

10.2.4. Tarihi ve Kentsel Sit Alanları için Önerilen Özel ve Stratejik Kentsel Dönüşüm Önlemleri Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 10.2.4. Tarihi ve Kentsel Sit Alanları için Önerilen Özel ve Stratejik Kentsel Dönüşüm Önlemleri

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

8.6. Yollar ve Trafik 8.6.1. Yol Ağının Önem Değerlendirmesi

8.6. Yollar ve Trafik 8.6.1. Yol Ağının Önem Değerlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikrobölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 8.6. Yollar ve Trafik 8.6.1. Yol Ağının Önem Değerlendirmesi Ulaşım ağının öneminin değerlendirilmesi

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

6.2.6. Şehirdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler

6.2.6. Şehirdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler Sonuç Raporu Ana Rapor 6.2.6. Şehirdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler (1) Eğitim Tesisleri Mayıs 2002 tarihinde ilçelerden toplanan veriler doğrultusunda eğitim tesilerinin bugünkü durumları incelenmiştir.

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com.

İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com. İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com.tr Öz: Bu çalışmada (UĞURLU 22)İstanbul Metropol alanı içinde kalan içmesuyu

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.3. Yol Verisi Yollar, ulaşım ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliği açısından, en önemli altyapıdır. Altyapı ve iletişim hatlarının, yolların altına döşenmiş olması nedeniyle, yolların altyapı (lifelines)

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Kısım 7. Hasar ve Can Kaybı Hesaplamaları

Kısım 7. Hasar ve Can Kaybı Hesaplamaları Kısım 7. Hasar ve Can Kaybı Hesaplamaları Sonuç Raporu - Özet Kısım 7. Hasar ve Can Kaybı Hesaplamaları Model A için yapılan hasar hesaplaması en muhtemel durum, ve Model C için yapılan hasar hesaplaması

Detaylı

18.EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 1- Asgari 0-1 Saat 2- Azami 0-1 Saat

18.EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 1- Asgari 0-1 Saat 2- Azami 0-1 Saat 1-Kapalı Katlı Otop. I.Bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Şişli) 3- Azami 2-4 Saat 4- Asgari 1-2 Saat 5- Azami 1-2 Saat 6- Asgari 2-4 Saat 13- Asgari Abone (Aylık) 14- Azami Abone (Aylık) 2-Kapalı

Detaylı

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ 2010 Avrupa Kültür Başkenti 2011 Dünya Kongre Turizmi Birinciliği 2012 Avrupa Spor Başkenti Avrupa nın gayrimenkul yıldızı 2020 Olimpiyatlarının en büyük adayı DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar ATATÜRK - KADIKÖY ATATÜRK - GÖKTÜRK ATATÜRK - HADIMKÖY ATATÜRK - KAĞITHANE ATATÜRK - MASLAK / AYAZAĞA ATATÜRK - SARIYER / MERKEZ ATATÜRK - AVCILAR ATATÜRK - BAĞCILAR

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017 GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU 20 Temmuz 2017 1 GEÇİŞ HAREKETLERİ 2017 NİN İLK YARISINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR 201.478 154.144 72.233 83.845 %31 %16 Yeni Gayrimenkule Geçiş

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /05/2014 Konu : Mayıs Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi

Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ NİN KONUT ve İŞYERİ HASARLARI (RAKAMSAL VERİLERLE) Bülent ÖZMEN Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi (ozmen@deprem.gov.tr) 1. GİRİŞ 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

Kısım 11. Deprem Afetini Azaltmaya Yönelik Önerilen Tedbirler

Kısım 11. Deprem Afetini Azaltmaya Yönelik Önerilen Tedbirler Kısım 11. Deprem Afetini Azaltmaya Yönelik Önerilen Tedbirler 11.1. Giriş Türk uzmanlar, özelliklede deprem araştırmacıları, İstanbul u etkileyecek olan muhtemel depremin Kocaeli depreminden sonra 15 yıl

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 Konu : Ocak Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ MALZEME DAĞITIM YERİ VE ADRESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

İşte İstanbul'un deprem raporu

İşte İstanbul'un deprem raporu On5yirmi5.com İşte İstanbul'un deprem raporu 13 milyonluk nüfusun dağıldığı 39 ilçesiyle İstanbul, büyük depreme hazırlanıyor. 1999 dan sonra harekete geçen belediyelerden ürküten bilgiler geliyor. Yayın

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / / 2013 Konu : Kasım Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AFET YÖNETİM MERKEZİ İSMEP BRİFİNG

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AFET YÖNETİM MERKEZİ İSMEP BRİFİNG T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AFET YÖNETİM MERKEZİ İSMEP BRİFİNG İSTANBUL SİSMİK RİSKİ AZALTMA VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) 1 Marmara Denizi Deprem Riski - Gelecek yıl içinde büyük bir deprem yaşanması

Detaylı

İSTANBUL İLİ İTFAİYE İSTASYONLARININ ETKİ ALANLARININ CBS İLE HESAPLANARAK MEVCUT YANGIN RİSK DURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İSTANBUL İLİ İTFAİYE İSTASYONLARININ ETKİ ALANLARININ CBS İLE HESAPLANARAK MEVCUT YANGIN RİSK DURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İSTANBUL İLİ İTFAİYE İSTASYONLARININ ETKİ ALANLARININ CBS İLE HESAPLANARAK MEVCUT YANGIN

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015

Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015 Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015 KONUT SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ 2 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYH DEKİ PAYI % (SABİT FİYATLARLA) 7,0% 6,4% 6,5% 6,0% 5,0% 5,8% 5,8% 5,7% 5,0% 5,4% 5,5% 5,8%

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suriye Arap Cumhuriyeti nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ın Yayladağ İlçesi nden Türkiye ye girişler

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP GENÇ KIZLAR (B). TUR. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 0//0 SAAT::00 BEYKOZ Celal Aras Anadolu Lisesi MALTEPE 0//0 SAAT:0:00 E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Piyade Okul Komutanlığı İstanbul da Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul Avrupa yakasında Büyük İstanbul Otogarı (Esenler)

Detaylı

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI 1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI İÇİNDEKİLER : VERİ TANIMI VERİ YAPISI (KATMANLAR) VERİ TABANI ŞEMASI DATUM-PROJEKSİYON VERİ KAYNAĞI VERİ GÜNCELLİĞİ ÜRETİM TARİHİ İLGİLİ BİRİM VERİ KAPLAMA

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003369495) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ İSTANBUL İLMİLLİ

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İstanbul hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede. Yayın

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

7.4. Eğim Stabilitesi Hesaplaması Eğim Stabilitesi Hesaplama Metodu (1) Mevcut Topografik Durum ve Eğim Stabilite Durumu

7.4. Eğim Stabilitesi Hesaplaması Eğim Stabilitesi Hesaplama Metodu (1) Mevcut Topografik Durum ve Eğim Stabilite Durumu 7.4. Eğim Stabilitesi Hesaplaması 7.4.1. Eğim Stabilitesi Hesaplama Metodu (1) Mevcut Topografik Durum ve Eğim Stabilite Durumu Kutay Özaydın(2001) eğimlerin genel durumunu aşağıdaki gibi özetlemiştir:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste 2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı 2012 Tavan Puan 2012 Taban Puan 2011 Taban Puanlar BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 507,424 496,463 493,313

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. 5216 sayılı Büyükşehir

Detaylı

DESTEK Platformu 3 ÇAĞRI. Demokrasi Ekonomi Strateji Toplum Eşitlik Katılım. 1.Çağrı. 2. Çağrı. 3.Çağrı

DESTEK Platformu 3 ÇAĞRI. Demokrasi Ekonomi Strateji Toplum Eşitlik Katılım. 1.Çağrı. 2. Çağrı. 3.Çağrı yaşamsal dokunuş DESTEK Platformu DESTEK Platformu, Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm modelinin yaratılması için; Demokrasi Ekonomi Strateji Toplum Eşitlik Katılım konularında yerel girişimlere DESTEK

Detaylı

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ KASIM, 2009 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Giriş 2 Çalışmanın Kapsamı 2 Yer Sarsıntı Analizi 4 Tektonik

Detaylı

7.3. Sıvılaşma Potansiyeli Hesaplamaları 7.3.1. Genel

7.3. Sıvılaşma Potansiyeli Hesaplamaları 7.3.1. Genel 7.3. Sıvılaşma Potansiyeli Hesaplamaları 7.3.1. Genel Sıvılaşma potansiyeli hesaplamaları, Çalışma Alanı içerisinde potansiyel olarak sıvılaşabilecek alanların dağılımının ve bu alanların bölgesel özelliklerinin

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi

REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi Sayı: 13 Tarih: 15 Ocak 2010 Yayın Tarihi: 10:00 Yayın Yeri: Istanbul, Dubai, London REIDIN.com tarafından Türkiye nin nüfus yoğunluğu

Detaylı

Oda Faaliyetleri 2012 YILI. Faaliyet Raporu

Oda Faaliyetleri 2012 YILI. Faaliyet Raporu 2012 TESMER İstanbul Şubesi Eğitim Birimleri TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler TTK, TFRS ve Denetim Eğitimleri İSMMMO Akademi Üye ve Stajyer Bilgileri Danışma Birimi Bilgiye Erişim Merkezi Hukuk Birimi

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK Prof. Dr. Türkay BARAN Prof. Dr. Serap KAHRAMAN Öğr. Gör. Dr.

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Etüt ve Araşt1rma Şubesi istanbul.un DEPREME HAZlRLANMASI AÇlSlNDAN BiNA STOKUNUN YENiLENMESi

istanbul TiCARET ODASI Etüt ve Araşt1rma Şubesi istanbul.un DEPREME HAZlRLANMASI AÇlSlNDAN BiNA STOKUNUN YENiLENMESi istanbul TiCARET ODASI Etüt ve Araşt1rma Şubesi istanbul.un DEPREME HAZlRLANMASI AÇlSlNDAN BiNA STOKUNUN YENiLENMESi Ağustos 2003 istanbul DEPREMiNE HAZlRLlKLI 'otunmasiaçjsinôan BiNA STOKUNUN YENiLENMESi

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. TUZLA özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 1 0 BEYKOZ 01/12/2015 SAAT:1:00 Celal Aras Anadolu Lisesi 2 1 0/11/2015 SAAT:10:00 MALTEPE

Detaylı

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS VARLIK YÖNETİMİNDE CBS Subtitle of presentation By: Mustafa YALÇINKAYA, İGDAŞ Date: 29/30 Mayıs 2013 Venue: Oturum 11 Doğalgaz Dağıtımında GIS Uygulamaları HAKKIMIZDA İSTANBUL VE ALTYAPI PROBLEMLERİ İGDAŞ

Detaylı

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul da bulunmaktadır. İstanbul Anadolu

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 1 BEYKOZ 1/12/215 SAAT:1: Celal Aras Anadolu Lisesi 2 1 /11/215 SAAT:1: MALTEPE E.C.A Elginkan

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı