KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler"

Transkript

1 KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan ticari risk sigortasıdır. KOBİ Sigorta Paketi ile aynı zamanda şirketinize ait kasa içinde bulunan değerli varlıklarınız, elektronik cihazlarınız, makinalarınız, ile nakil sırasında para vb. değerli mallarınızda meydana gelecek zararlar ve çalışanlarınızın suistimalleri neticesinde göreceğiniz maddi zararlar da teminat altına alınabilmektedir. Sigortaya Kabul Şartları Sigortalı nın poliçede belirtilen risk adresinde beyan ettiği sektörde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Sigortalının faaliyet gösterdiği sektörün ZURICH Sigorta nın belirlediği risk sınıflandırmasında sigortalanabilir olarak değerlendiriliyor olması gerekmektedir. Sigorta Süresi KOBİ Sigorta Paketinin poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri KOBİ Sigorta Paketinin önemli noktaları aşağıda belirtilmiştir: Ödeme alternatifleri: 1-12 eşit taksit imkanı Enflasyona endeksli teminat verme imkanı Bir işletmeye ihtiyacı olan tüm teminatları tek bir poliçede sunabilme imkanı Sigorta bedelini müşterinin belirleyebileceği Cam Kırılması, Kasa, Elektronik Cihaz, Makina Kırılması, Emniyeti Suistimal ve Para Nakli teminatları Hasar durumunda yeni değer üzerinden ödeme yapılmaktadır Sigortalı iş yerinde meydana gelebilecek riskler dışında, işyerindeki mutat işlemin ifası esnasında 3. şahıslara verdiği zararlar ve S.S.K. ya bağlı çalışanlarına karşı sorumluluğu da teminat altına alınmıştır. demirbaş ve 3. şahıslara ait emteayı teminat altına alma imkanı Sigortalı işyeri sahibinin kaza nedeniyle sürekli sakat kalması neticesinde sahibi olduğu şirketin iflas etmesi durumu teminat altına alınmaktadır Acil durumlarda işyerine ambulans gönderim hizmetleri, 7/24 danışmanlık hizmetlerini, çilingir, su/elektrik tesisatı, cam kırılması hizmetlerini... vb. içeren ZURICH Sigorta Yardım Hizmetleri. İşyerindeki mutat işlemin ifası nedeniyle sigortalının veya şirketinin taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklarda dava masraflarını teminat altına alır. Sigortalı işyerinde bulunabilecek olan sabit ofis cihazları ve makinaları teminata altına alma imkanı Sigortalı işyerinde kasa içinde bulunan para vb. değerli varlıkları hırsızlık ve yangın risklerine karşı teminat altına alma imkanı Sigortalı işyerine ait parada nakil esanasında gasp/hırsızlık nedeniyle veya aracın zarar görmesi neticesinde meydana gelebilecek kayıpları teminat altına alma imkanı Sigortalı işletmede S.S.K. ya bağlı çalışanların kaza neticesinde sakat kalmaları, vefat etmeleri ve tedavi masrafları durumunu teminat altına alma imkanı ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ sertifikası olan işletmelere 5% indirim imkanı Teminatlar Sigortalının faaliyet gösterdiği binanın sahibi veya kiracısı olmasına bağlı olarak işyerinin bulunduğu bina ve/veya bina içindeki emtea, Bina Yangın Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil

2 edilebilecek bir teminattır. İşyeri binası ile binanın tamamlayıcısı olan her çeşit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, paratoner, anten vb. ile a) İstinat, bahçe ve çevre duvarları ve çitler ile kameriye, çeşme, heykel, direk, sabit oyuncaklar ve bunların temel ve kaideleri b) Binaların dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları ve benzeri yerlerde ilgili yeraltı tesisatları c) Binaların dışındaki tanzimli yerlerde bulunan çiçek, çim ve ağaçlar (yeniden dikim masrafları teminat altındadır) d) Şehir şebekesi bitiminden başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz e) Yüzme,süs havuzları,su kuyuları ile f) Bina temelleri teminat altındadır. Bina Dolu teminatı: Fırtına ile birlikte olsun olmasın,dolu neticesinde işbu poliçe ile temin edilmiş olması kaydı ile binaya gelebilecek zararlar bina sigorta bedelinin %5 (yüzde beş)'i ile sınırlı olmak koşuluyla teminata dahil edilmiştir. Beher hasarda 250 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır. Hırsızlık Bina: Bina Yangın Teminatı alınmış olması şartıyla Binaya ait sabit kıymetlere yapılacak olan hırsızlıklar, toplam bina sigorta bedelinin 1%'ini aşmamak üzere teminat kapsamına dahil edilmiştir. Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Dekorasyon Yangın Teminatı Yangın sigorta bedelinin 1% i ile otomatik olarak kapsama dahildir ancak sigortalı talebine istinaden, bedel artırımında bulunulabilir yada teminat kapsamından çıkarılabilir. Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan her türlü dekor, boya, badana masrafları dahil dekoratif harcamalardır. Sigortalı işletmede bulunan tabela, anten, tente vb. muhteviyatta dekorasyon teminat bedelinin 1%'i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. Sigortalının talebine bağlı olarak belirtilen bedel artırılabilir. Dekorasyon Hırsızlık: Dekorasyon Yangın Teminatı alınmış olması şartıyla binaya ait dekorasyonlarda yapılacak olan hırsızlıklar, toplam dekorasyon sigorta bedelinin 1%'i ile otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilmiştir. Sigortalının talebine bağlı olarak ilgili teminat bedeli artırılabilir. Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Makine/Tesisat Yangın Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve sigortalının ticari faaliyeti içerisinde kullandığı elektronik parçalara sahip ağırlıklı oalrak mekanik aksamlı çalışan makinalar dahil, makanik aksamlı tüm makine ve tesislerdir. Yakıt Sızması Teminatı: Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta poliçe kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu tankdan sızan yakıtın kaybı ile akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararlar poliçede sabit makinalar için belirtilen sigorta bedelinin %1'i ve azami TL ile sınırlı olarak teminata dahidir. İstisnalar: - Boru hatlarında oluşacak zararlar, - Tankın ve tanka bağlı her türlü ekipmanın tamirinden dolayı oluşacak zararlar, - Poliçe başlangıç tarihinden önce oluşan zararlar - Poliçede belirtilmiş yaş sınırını aşan tank ve ekipmanların neden olacağı zararlar." Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Bina Demirbaşları Yangın Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve resmi defterlere demirbaş adı altında kayıtlı olan taşınabilir değerlerdir. Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. 3. Şahıs Emtea Yangın Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve üçüncü şahıslara ait fakat sigortalının kanun veya bir sözleşme gereği sigorta ettirmekle yükümlü olduğu mallardır. Sigortalıya icra dairesi tarafından Yeddi emin sıfatıyla tevdi edilen 3. şahıs malları teminata dahil değildir. Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Emtea Yangın Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil

3 edilebilecek bir teminattır. Teminat verilen riziko adresindeki bina/binalar içerisinde bulunan işletmenin faaliyet konusuna ilişkin ve satış amacıyla bulundurulan her türlü kıymet (ham madde, yardımcı ve mamul ve benzeri nitelikte) teminat kapsamına dahildir. İstisnalar : Giriş-çıkışı yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca resmi defterlere kaydedilmemiş olan kıymetler "Sigortalı mahalde bulunan emteanın, depolandığı alanlarda standart normlardaki paletler ve/veya zeminden en az 10 cm yükseklikteki raflar üzerinde muhafaza edilmesi zorunludur. Uygun olmayan depolama sonucu meydana gelen dahili su hasarlarında emtea sigorta bedelinin % 2'si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Ancak bu muafiyet tutarı her bir hasarda azami Euro karşılığı TL ile sınırlı olacaktır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. " Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Hırsızlık Muhteviyat Teminatı Emtea, Makina/Tesis, Bina Demirbaşları, veya 3. Şahıs Emtea teminatlarından biri seçildiği durumlarda kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dahildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması mecburidir. İstisnalar: a) Emniyeti Suistimal teminatı kapsamında meydana gelen hasarlar ve aşırma şeklindeki hasarlar b) Hata ve ihmalden kaynaklanan, hırsızlık dışında emteada oluşan eksilmeler Hırsızlık nedeniyle Kilit ve anahtarların değiştirilmesi masrafları: İşletmede meydaha gelecek hırsızlık hasarları sonucunda olası güvenlik eksikliğinin giderilmesi amacıyla kilitlerin değişimi masrafları teminata dahildir. İşbu teminat olay başı: 250 TL, yıllık: 1000 TL'dir. İşletme Yazar kasasında bulunan paranın çalınması: Sigortalı mahalde yazar kasa kullanılması halinde mesai saatleri içinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar TL ile teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetlerin çelik kasaya aktarılması gerekmektedir. Mesai bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır. HırsızlıkSigortası Genel Şartları geçerlidir. Sel veya Su Baskını Teminatı Emtea, Makina/Tesis, Bina Demirbaşları, Dekorasyon, 3. Şahıs Emtea veya Bina teminatlarından biri seçildiği durumlarda otomatik olarak kapsama dahil edilen bir teminattır ancak sigortalı talebine istinaden teminat kapsamından çıkarılabilir. Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; 1- Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının, 2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının, 3-Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının, 4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, 5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: 1-Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar, 2- Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar, 3- Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar, 4-Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, 5-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar," Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. "Muafiyet Uygulaması: Teminatı kaspamına giren her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve/veya muhteviyatı (emtea, makina, tesisat, teçhizat, demirbaş, dekorasyon ve diğer

4 tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde bilumum - Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, - Makina, tesisat, teçhizat ve demirbaşlar, - Emtea, gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Ancak bu muafiyet tutarı her bir hasarda Euro karşı lığı TL.ile sınırlı olacaktır." Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Not: Tazminat tutarının tespitinde 1 Euro'nun hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır. Deprem Muhteviyat Teminatı Emtea, Makina/Tesis, Bina Demirbaşları, Dekorasyon veya 3. Şahıs Emtea teminatlarından biri seçildiği durumlarda sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen muhteviyatlarda (emtea ve/veya demirbaş ve/veya makina/tesisat ve/veya dekorasyon) meydana gelenler zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar." İhtarlar: 1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir." Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Deprem Bina Teminatı Bina teminatı seçildiği durumlarda sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. DASK a tabii işyerlerinde sigortalının DASK poliçesi olması durumunda teminat verilebilecektir. Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve işletmenin faaliyet gösterdiği binada meydana gelenler dahil bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar." İhtarlar: 1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir." 3) Zorunlu Deprem Sigortasına tâbi işyerleri binası için verilen İhtiyari Deprem Sigortası, Sigortalı'nın ilgili bina/bağımsız bölüm için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmış olduğu yönündeki beyanına istinaden verilmiştir Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Yangın Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör (G.L.H.H.K.N.H.T) Teminatı Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör nedeniyle sigortalı kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen kıymetlerde meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.

5 Müşterek Sigorta Uygulaması: Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör teminatında; % 100 sigorta bedelinin % 20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla, müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. "Muafiyet Uygulaması: Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör teminat ile her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtea, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum; a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b) Emtea, c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat, gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur. " Yangın EkTeminatlar Emtea, Makina/Tesis, Bina Demirbaşları, Dekorasyon, 3. Şahıs Emtea veya Bina teminatlarından biri seçildiği durumlarda otomatik olarak kapsama dahil edilen bir teminattır. Dahili Su, Duman, Yer Kayması, Kar ağırlığı, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Fırtına nedeniyle meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir. Dahili Su Klozu: Riziko mahalinde depolanmış emteanın, palet ve veya raf sisteminde muhafaza edilmesi zorunludur. Zemin üzerinde biriken dahili suyun Yangın Sigortası Genel Şartlarında tanımı yapılmış gelişi güzel paletsiz ve veya raf sistemi olmaksızın depolanmış emteaya verebileceği doğrudan zararlarda herbir hasarda TL den az olmamak kaydı ile emtea sigorta bedelinin(yüzde iki) % 2 si oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup ; işbu muafiyet sadece bodrum ve zemin katlarda faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir." Fırtına ve Kar Ağırlığı Muafiyet Uygulaması: Fırtına ve kar ağırlığı hasarında hasar bedelinin %10'u minimum 500 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır. Alternatif İşyeri Masrafları: Yangın, yıldırım, infilak ve poliçede belirtilen ek teminatlara bağlı risklerin gerceklesmesi sonucunda sigortalı binanın oturulamaz hale gelmiş olması nedeniyle, sigortalının kiracı veya şagil veya malik sıfatı ile alternatif işyerine ilişkin (yapmak zorunda kaldığı) makul ölçüdeki masraflar sigortalı işyerinin tamiri ve yeniden inşası için gerekli makul süreyi ve azami 12 (oniki) ayı geçmeyecek şekilde sigortacı tarafından temin edilecektir. Kira Kaybı Teminatı Özel Şartları Kiracının Kira Kaybı: Bu sigorta ile, Yangın Sigortası Genel Şartları ve ekli klozlar uyarınca poliçe kapsamında yer alan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucu kira mukavelesinde peşin olarak ödenmiş olduğu anlaşılan kira bedelinin, hasar tarihi ile peşin ödeme yapılan sürenin bitim tarihi arasındaki devreye gün hesabı ile isabet edecek kısmı teminat altına alınmaktadır. Şu kadar ki, bu teminatla ilgili taleplerde kiracının teminat kapsamına giren hasar sonucu zorunlu olarak işyeri değişikliği yaptığının ve tazmin edilecek kira kaybının aynı zamanda kiraya verenden tahsilinin mümkün olmadığı hususunun belgelenmesi esastır. Bu konudaki sigortacının azami sorumluluğu toplam yangın sigorta bedelinin %5'i ve gayrimenkulde vuku bulan hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresi ile sınırlıdır. Malikin Kira Kaybı : Bu sigorta ile Yangın Sigortası Genel Şartları ve ekli klozlar uyarınca poliçe kapsamında yer alan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucu, malik ve intifa hakkı sahibinin kira mukavelesi ile belirlenen kira gelirinden mahrum kalması durumunda, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamir ve yeniden inşası için tespit edilecek makul süreye isabet edecek kısmı teminat altına alınmaktadır.

6 Kira kaybı teminatında kiracının kiralanan işyerinin kullanılamaz hale gelmiş olması nedeni ile işyeri değişikliği yaptığının sigortacı tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Bu konudaki sigortacının azami sorumluluğu, toplam yangın sigorta bedelinin %5'i ile sınırlı olup, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelidir Enkaz Kaldırma Masrafları: Enkaz kaldırma masrafları toplam yangın sigorta bedelinin % 4'ü ile sınırlı olup, poliçede teminat altına alınan yangın ve yangına bağlı ek teminatlara ait bir riskin gerçekleşmesi sonucu ödenecek tazminat, enkaz kaldırma masrafları da dahil olmak üzere toplam yangın sigorta bedelini geçemez. Elektrik Hasarları Klozu: Elektrik üretim merkezleri ve dağıtım şebekelerinde elektrik hasarlarının da teminata dahil edilmesi halinde atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik ve manyetik akımlarının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik ve elektronik cihazlarına, dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleriyle, tefferruatına vereceği maddi zararları temin eder. Sigortanın geçerli olabilmesi için; a) Elektrik makina motorlarının topraklanma ve emniyet tertibatının, yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde yapılmış olması, b) Tesisin usulune uygun olarak paratonerlerle teçhiz edilmiş bulunması şarttır." Elektrik Hasarları Teminat Dışında Kalan Haller: Her çeşit elektrik lambaları, sigortaları, elektronik tüpler, -Eskimeden ve makine kırılmasından veya herhangi bir mekanik işleyişten kaynaklanan hasarlar ile dağıtım şebekeleri ve hidrolik cihazların maruz kalacakları parçalanma, kırılma ve çatlama hasarları, -Bu poliçe ile temin olunan rizikonun tahakkuku dolayısıyla işletmenin faaliyetini aksatması sonucunda meydana gelecek zarar ve ziyanlar, -Makina kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamına giren diğer hasarlar" Bu teminata ait tazminat limiti yangın sigorta bedeli toplamının %1'i ve her halukarda azami TL ile sınırlı olup, hasar anında 100 TL tenzili muafiyet uygulanır Fiziki Zararlar (All Risks) Teminatı: Poliçenin tabi olduğu Genel Şartları ile özel şartlarda belirtilen hükümler saklı kalmak koşuluyla, poliçe üzerinde adları belirtilen ve poliçenin tabi olduğu ilgili genel şartlar kapsamında teminat altına alınmış riskler dışında, ani, harici bir nedenle doğrudan kaza sonucu oluşmuş tüm maddi zararlar yangın sigorta bedelinin %o 1(binde bir)'i olay başı ve yıllık limit ile bu klozda belirlenen istisnalar çerçevesinde teminat kapsamına dahil edilmiştir. Beher hasarda hasar bedelinin %10(yüzde on)'u min 500 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır. İstisnalar: Poliçenin tabi olduğu Genel Şartlardaki diğer istisnalar geçerli olmak kalmak kaydıyla, 1. Her türlü tozlanma, pas, paslanma ve oksitlenme hasarları ve güve, haşarat ve benzeri şeylerin verdiği zararlar, 2. Her türlü, çürüme, aşınma, yırtılma, olağan bozulma, (halojen aydınlatma armatürleri dahil) metal yorgunluğu, kullanılan malzemelerin evsaflarını kaybetmiş olması ve kilo kaybı, 3. Sigorta konularının nem oranındaki, sıcaklıktaki değişiklikten dolayı zarar görmesi, buharlaşması, çekmesi, kısalması, tadının değişmesi, renk değişiklikleri yada tamamıyla yok olmaları teminat kapsamı dışındadır, 4. Kazanların, makinelerin, türbinlerin ve boru bağlantılarının infilak etmesi, 5. Elektronik cihaz, makine kırılması, inşaat all risks ve montaj all risks kapsamına giren hasarlar, ısıtma ve soğutma sisteminden kaynaklanan arızalar, 6. Uçaklar ve benzeri havada ses dalgaları veya ses hızında dolaşan aygıtların yaydıkları basınç dalgaları sonucu oluşabilecek hasarlar, 7. Herhangi bir stok sayımında açıklanan değişiklik, azalma vb. her türlü envanter açıkları,

7 8. Hırsızlık, 21. Test, onarım, bakım, ve diğer benzeri prosesler, 9. Binada ve/veya muhteviyatta oluşan mevcut müteahhidin yada üretici firmanın sorumluluğuna giren gizli kusurlar sonucu uğranılan hasar ve ziya "10. Kusurlu tasarım, bozuk mal, kusurlu imalat veya kusurlu işçilik, 11. Kamu otoritesinin her hangi bir tasarrufunun ya da bir kanun ve/veya uygulamanın doğrudan veya en direkt etkileri sonucu uğranılan zararlar, 12. Doğrudan ya da en direkt olarak bir kanunun uygulanması sonucu uğranılan zararlar, 13. İstisna edilmemiş durum ve şartlar hariç olmak üzere su seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan hasarlar, 14. Poliçe kapsamına giren bir hasardan kaynaklanmamış ise poliçe üzerinde belirtilerek özellikle teminat altına alınmış olanlar hariç her türlü netice hasarları, 15. Yanlış depolama ya da muhteviyatın kendi doğasından kaynaklanan her türlü kirlenme, pislenme,bozulma, bulaşma hasarları, finisyon değişimleri, 22. Kirlenme riskleri İstisna edilen varlıklar: a) Hava, deniz, nehir, demiryolu araçları, b) İnşa ve ya montaj halindeki varlıklar, c) Nakliye halindeki muhteviyat, d) Çim, çiçek, ağaç vb bitkiler ve yetiştirilen ürünler, arsalar, e) Her türlü patlayıcı maddeler, f) Açıkta duran ve yer değiştiren her türlü emtea. Bu istisna açıkta çalışmak veya bulundurulmak üzere tasarlanmış emtea, ekipman ve tesisleri kapsamaz. g) Yollar, h) Köprüler, menfezler vs., i) Test, onarım, bakım, ve diğer benzeri proseslere tabi olan muhteviyatın bu proses sırasında uğrayacakları zararlar," 16. Kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayarlara yüklenen sistem ya da programlardan ya da mevcut kayıtların silinmesi zarar görmesinden kaynaklanan hasarlar, 17. Gecikmeler, pazar ve müşteri kayıpları, 18. Ticari riskler, gelir ve kar kayıpları, "j) Takılı cam ve aynalar hariç olmak üzere diğer cam ve aynalar, k) Mücevherat, değerli taş ve diğer değerli metaller, l) Sanatsal değeri olan, antika, sanatsal çalışma ve benzeri değerli muhteviyat, 19. İş saatleri içinde olsun olmasın sigortalının istihdam ettiği kimseler, sigortalının yöneticileri, üyeleri, vekilleri, vekilleri, ortakları, mal sahipleri tarafından tek başına veya sigortalı ile iş birliği halinde yapılan tüm kasten ve hileli hareket ve eylemler, 20. Sigortalı ile bir hizmet anlaşması yapmış olan veya sigorta konusu değerlerle ilgili her hangi bir faaliyete dayanan bir nedenle Sigortalı tarafından kullanılmakta olan tüm tüzel kişilerin yöneticileri üyeleri, vekilleri müdürleri, ortakları ve mal sahipleri tarafından tek başına veya Sigortalı ile iş birliği halinde yapılan tüm hileli hareket ve eylemler, m) Ayrı bir poliçe ile önceden sigortalanmış ve halen sigortalı olan muhteviyat, n) Depolanan ya da tesiste bulunan su, o) Sigortalı tarafından şartlı kredili taksitli veya diğer ertelenmiş ödemeli satış sözleşmeleri ile satılan mallar (bu istisna söz konusu kıymetlerin müşteriye tesliminden itibaren geçerlidir), p) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki değerler, q) Yangın Sigortası Genel Şartlarında istisna edilmiş olan varlıklar"

8 İzolasyon Eksikliği Klozu: Poliçe vadesi içinde olmak kaydıyle, izolasyon yetersizliği ve veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere kapı ve pervazlarından(açıklarından) sızması veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme,küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana ve benzeri onarım masrafları,poliçe süresince yangın sigorta bedelinin %o 1(binde bir)'i ile teminata dahil edilmiş olup, beher hasarda 100 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır. Bu kloz,dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe boya ve kaplama,işlemlerinin devam ettiğibinalar için uygulanmaz,ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeniyle oluşan hasar talepleri ödenmez. Yeni Değer Klozu : Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tazminatın hesabıyla ilgili olarak sigorta ettiren ve sigortacı aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Sigorta Değeri: Binaların sigorta değeri, poliçenin yapıldığı tarihte, binaların bulunduğu yerdeki rayiçlere göre yeniden inşa kıymetidir (Yeni Değer). Makinelerin sigorta değeri, poliçenin yapıldığı tarihte yenilerinin tedarik edilmesi için ödenecek bedeldir. Gerek bina ve gerek makinaların sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanılmadan doğan bir indirim yapılmaz. Ancak eskime, aşınma ve kullanılma payı yeni değerin 1/3 ünden fazla ise fazla kısım sigorta değerinden (Yeni Değer) düşülür." Sigorta fiyatı : Sigorta bedelinin, yukarıda belirtilen sigorta değerine eşit olması esastır. Bu esasa göre bulunan sigorta bedeline Yangın Sigorta Tarifesindeki fiyatlar uygulanır. Tazminatın hesabı ve eksik sigorta : a.) Tam Hasar ; Eskime, aşınma ve kullanılma payı yeni değerin 1/3 ünden fazla olmadığı taktirde tazmin kıymeti yeni değere eşittir. Eskime, aşınma ve kullanılma payı1/3 den fazla ise tazmin kıymeti sigortalı bina ve /veya makinaların bu pay düşüldükten sonra bulunacak değerine, yeni değerin 1/3 ünün ilavesiyle saptanır. b.) Kısmi hasar ; Kısmi hasar halinde (a) fıkrasında belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak hesabedilir. c.) Eksik sigorta ; Sigortalı şeylerin poliçede kayıtlı yeni değeri hasardan bir gün evvelki yeni değerden eksik olduğu taktirde, aksine anlaşma olmadıkça, tazminat iki yeni değer arasındaki nispete göre ödenir." Tazminatın ödenmesi ( Yeniden inşa, ikame veya tamir şartı) : Tazminat ancak binaların yeniden inşa veya tamir edilmeleri, makinaların yenilerinin alınması veya yeni parçalar ile tamir edilmeleri halinde yukarıda hesaplandığı şekilde ödenir. Yeniden inşa, alım veya tamir işi üç yıl içinde yerine getirilmez ise tazminatın eskime, aşınma ve kullanılmadan doğan kısmı ödenmez. Ancak sigorta mukavelesinin aktinden sonra ortaya çıkan mücbir sebepler dolayısı ile yeniden inşa, alım veya tamir işi bu süre içinde gerçekleştirilmezse tazminatın eskime, aşınma ve kullanılmadan doğan kısmı da ödenir. Ihtar : Yeni değer klozu sadece binalara (yeniden inşasi mümkün olmayanlar hariç), sabit makinalara (elektrik ve elektronik makina ve motorları hariç) ve ev eşyalarına uygulanır." Çalışanlara ait Eşyalar : Çalışanlara ait eşyalar poliçede belirtilen teminatlar dahilinde olay başı 500 TL ve yıllık azami TL ile teminat kapsamındadır. Geçici Personel Masrafları : Sigortalı işletme'de çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi çalışan personelden bir veya daha fazlasının hastalık veya kaza sebebiyle geçici bir süreyle iş göremez hale gelmesi halinde yerine ikame edebilecek vasıflarda geçici olarak çalıştırılacak personel için ödenecek maliyet kişi başı aylık 500 TL yıllık toplamda ise TL limitle teminata dahil edilmiştir. Yangın Mali Sorumluluk Teminatı : Komşuluk Mali Sorumluluk Teminatı: Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın

9 giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının değeridir. Kiracı Mali Sorumluluk Teminatı: Bu sigorta, kiracının kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır. Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı düşülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa kıymetidir. Bina yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez. Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır. Mal Sahibi Mali Sorumluluk Teminatı: Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar ve ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, Yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir. Yangın Mali Sorumluluk Toplam Limiti: Kiracı/Mal Sahibi Mali Sorumluluk ve Komşuluk Mali Sorumluluk teminatlarında sigortacının azami sorumluluğu, her biri için poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olup, toplam mali sorumluluk teminatı poliçede belirtilen bedeli geçemez. İş durması Teminatı : Yangın Sigortası Genel Şartlarına ekli klozlar uyarınca işbu poliçe ile teminat altına alınmış olan rizikolardan (deprem ve yanardağ püskürmesi hariç) birinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasardan dolayı işletmenin faaliyetinin durması halinde poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere, ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı ödenecektir. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışındadır. İşletmeye ait kar kaybı teminatı bulunduğu taktirde iş durması poliçe kapsamı dışındadır 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Teminatı Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır. 3.Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükmünce; sigortalının yukarıda adresi kayıtlı işyerindeki mutat işlemin ifası esnasında ve poliçe müddeti içinde vuku bulabilecek kazalar sebebiyle, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek ölümlü-ölümsüz bedeni zararlar ile üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zarar ve ziyanla ilgili talepler poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat kapsamına alınmıştır. Bu teminat kapsamında aşağıda belirtilen riskler de kapsama dahil edilmiştir : - Gıda zehirlenmesi sorumluluk : Gıda Yönetmeliği'ne uyulması koşulu ile sigortalının üretiminden ve/veya hizmetinden doğacak gıda zehirlenmelerinden kaynaklanan bedeni zararlar sigortalının hukuki sorumluluğunun mevcut olduğu hallerde 3.Şahıs Mali sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Olay başına TL ve poliçe süresince toplam TL limit ile teminata dahildir. - Reklam panoları ile ilgili sorumluluklar olay başına 5,000.- TL / poliçe süresince azami 10,000.- TL ile teminata dahil edilmiştir. Teminat sözkonusu reklam panolarının riziko adresinde bulunması kaydı ile geçerlidir. - Asansör, yürüyen merdiven Sorumluluk : 3.Şahıs Mali sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 3.B/1 maddesinin hilafına Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin periyodik, teknik, bakım ve kontrollerinin sigortalı tarafından yapılması kaydıyla asansör kazaları neticesinde 3.Şahıslara verilebilecek zararlar teminat kapsamındadır. - Manevi sorumluluk talepleri kaza başına teminat bedelinin 10%'u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.

10 Sigortalının, bilinen ve/veya rapor edilen herhangi bir hasarının olmaması şartı ile teminat geçerlidir. Muafiyet Uygulaması: Hasar başına asgari 100 TL olmak üzere hasarın %10'u oranında - Çapraz sorumluluk teminat haricidir. - Zelzele, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifaı, infilak, yangın, duman, sis, buhar, su; çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden vukua gelen zarar ve ziyanlardan mütevellit talepler teminat haricidir. 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı kapsamında teminat dışı kalan haller aşağıda belirtilmiştir: - Ürün sorumluluk, ürün geri çekme, ürün garantisi - Asbestos ile ilgili sorumluluklar - Radyasyon dolayısıyla oluşacak sorumluluklar - İş durması, kar kaybı vb. Her türlü dolaylı hasarlar - Sözleşmesel cezalar - Depocu sorumluluk sigortası kapsamındaki riskler teminat haricidir. - İşbu teminat kapsamına giren bir tazminat talebi kısmen veya tamamen başka bir sigortanın da sorumluluğuna girdiği takdirde işbu poliçe diğer sigorta poliçeleri üzerinde hüküm ifade edecektir. - Bu poliçeden ödenecek tazminat tutarı Üçüncü Şahıs Mali Sorumluk sigortası ana Teminat limitlerini aşamaz. - ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya bu ilkelerin hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar - Çalışılan yere, binaya, ekipmana, araziye gelebilecek zararlar - Nükleer enerji riskleri yanısıra barışçıl amaçlarla planlanmayan biyolojik ve kimyasal maddeler nedeniyle ortaya çıkan zararlar - Çevre kirliliği - Müşterilere verilmesi gereken ticari hizmetlerin gereği gibi sağlanmamasından kaynaklanan sorumluluklar - Emniyeti Suistimal, hırsızlık - Emanete ve/veya işlenmek üzere bırakılmış ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararlar - ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya bu ülkelerin hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar teminata dahil değildir - Her türlü motorlu araç ile ilgili sorumluluklar teminat haricidir. - Poliçe başlangıç tarihinden önce, sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar teminata dahil değildir. Yıllık Azami Teminat Limiti Bedeni Kazalarda Kaza Başına ve Maddi Kazalarda Kaza Başına limitinin 2 katı ile sınırlıdır. İşveren Mali Sorumluluk Teminatı Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükmünce; 1) İşbu poliçe ile, sigortalının adresi ve faaliyet alanı yazılı işyerindeki mutat işletme faaliyetleri esnasında ve poliçe müddeti içinde, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışan personelinin sadece mutaden yaptıkları işin ifası sonucu meydana gelebilecek ölümlü, ölümsüz bedeni zararlara karşılık Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenmesi kabul edilerek, fiilen ödenen miktarı aşan tazminat taleplerinin neticelerini, 2) Sigorta şirketi, Türk İş ve Çalışma mevzuatı gereğince, iş kazası sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalının işçi ve müstahdemlerine, bunların alakalılarına veya menfaattarlarına ödenip,adı geçen kurum tarafından 506 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca ve rücu sureti ile sigortalıdan talep edilebilecek meblağı sigortalıya sigorta süresince yukarıda yazılı beher olay ve yıllık toplam limit miktarlara kadar temin eder.

11 3) İşçilerin Taşınması : İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 2. maddesi A-1 bölümünde istisna olarak yer alan : İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene terettüp edecek sorumluluk teminata dahil edilmiştir. 4) Şirket Dışı Kazalar : İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 2. maddesi A-2 bölümünde istisna olarak yer alan : İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene terettüp edecek sorumluluk teminata dahil edilmiştir. 5) Yurt Dışı Teminatı : İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 2. maddesi B bölümünde istisna olarak yer alan : Mısır, Libya, Sudan, İran, Irak, Suriye ve Afganistan hariç Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları sonucu işverene terettüp edecek sorumluluk teminata dahil edilmiştir. Devlet idaresi dışında meydana gelen ayaklanmaların vuku bulduğu ülkeler teminat haricidir. 6) Meslek Hastalıkları: İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 2. maddesi C bölümünde istisna olarak yer alan : Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri şahıs başına TL / poliçe süresince azami TL ile teminata dahil edilmiştir Türk İşveren Mali Mesuliyet Sigortası genel şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir. Meslek hastalıkları, sosyal sigortalar kanunu'na ve bu kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenecektir. Hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için, çalışma gücünün en az %10 oranında azalmış olması şarttır. Herne şekilde olursa olsun, bu sigorta sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce iş akdi sona ermiş olanlar sigorta teminatı kapsamı dışındadır. Asbestten kaynaklanan her türlü tazminat talepleri, teminatkapsamı dışındadır.sigortacının teminat verdiği dönem içinde karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu, poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz. 7) Gıda zehirlenmesi sonucu oluşabilecek sorumluluklar poliçe limitleri dahilinde teminat kapsamına dahil edilmiştir. İşveren kontrol ve denetiminde sağlanan (gerek riziko adresinde personel tarafından gerekse özel bir lokanta ya da yemek şirketince hazırlanmış) yemek sebebiyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmesi sonucu işverene yöneltilebilecek hukuki sorumluluk şahıs başına limit ile sınırlı olarak teminata dahildir. 8) Manevi tazminat talepleri kaza başına teminat bedelinin 10%'u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. Yıllık Azami Teminat Limiti Kaza Başına Azami teminat limitinin 2 katı ile sınırlıdır. Mesleki Sorumluluk Teminatı Standart ve Altın Paketlerde otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır ancak sigortalı talebine istinaden teminat kapsamından çıkarılabilir. Mesleki Sorumluluk teminatı, sigortalının sadece belirtilen faaliyet konusu itibariyle hüküm ifade etmekle birlikte Mesleki Mesuliyet Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limit dahilinde verilmektedir. Sigortalının, bilinen ve/veya rapor edilen herhangi bir hasarının olmaması şartı ile teminat geçerlidir. Her bir hasarda hasarın 10%u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Ürün Sorumluluk teminatı: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar da mesleki sorumluluk teminat limitinin 10%'u ile teminata dahildir. Çevre Kirliliği Teminatı Altın Pakette otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır ancak sigortalı talebine istinaden teminat kapsamından çıkarılabilir. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların

12 gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilerin maruz kalacağı çevre kirliliği nedeni ile üçüncü kişilerin yapacağı temizleme masrafları, sigorta ettiren/sigortalının hukuki sorumluluğu olması şartı ile poliçede yazılı miktara kadar teminat altına alınmıştır.ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu oluşan temizleme masrafları bu sigorta kapsamı dışındadır. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Hukuksal Koruma Teminatı Standart ve Altın Paketlerde otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır. Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma ve Kişi- Aile Hukuksal Koruması kapsamında, sigorta sözleşmesinin kapsadığı konularda taraf olunan hukuksal uyuşmazlıklarda, vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları ile ilk dava masrafları avansı gibi giderler poliçe limiti dahilinde karşılanmaktadır. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma: Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Kişi-Aile Hukuksal Koruması: Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder. Aşağıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar Kişi/Aile Hukuksal Koruması kapsamında değerlendirilecektir: 1- Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. 2- Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması. 3- İşçiişveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar. 4- Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar. Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları geçerlidir. İşletme Sahibi Ferdi Kaza Teminatı Altın Pakette otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır Sigortalı İşletme Sahibinin ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde vefat etmesi, sürekli sakat kalması durumları ile kaza neticesinde sigortalının sağlığına kavuşması için yapılacak olan tedavi için gereken masraflar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır. Bu teminat ile 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçükler için güvence sağlanmaktadır. İstisnalar: - Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, - Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak, - Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs, - Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. - Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak - Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir. - Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, - Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban

13 domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, - Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, - Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları, - Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, - Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması. - Ferdi kaza sigortası genel şartlarının 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen C55 terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Çalışan Ferdi Kaza Teminatı Sigortalının adresi ve faaliyet alanı yazılı işyerindeki Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışan personelinin ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde vefat etmesi, sürekli sakat kalması durumları ile kaza neticesinde sigortalının sağlığına kavuşması için yapılacak olan tedavi için gereken masraflar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır. Bu teminat ile 16 yaşından büyük, 65 yaşından küçükler için güvence sağlanmaktadır. 16 yaşından küçük Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışan personelin vefat etmesi halinde ödenecek azami tazminat defin masrafları ile sınırlıdır. İstisnalar : - Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar - Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak, - Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs, - Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. - Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak - Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir. - Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, - Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, - Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, - Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları, - Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, - Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

14 - Ferdi kaza sigortası genel şartlarının 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen C55 terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. Sürekli Sakatlık Sonucu İflas Teminatı Otomatik olarak teminat kapsamına dahil edilen bir teminattır. Sigortalının kaza sonucu sürekli sakat kalması ve poliçe geçerlik süresi içinde kendisinin sahibi/ortağı olduğu şirketin iflası sonucu işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen yıllık azami limit tazminat olarak ödenecektir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Sel veya Su Baskını Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Sigorta kapsamına dahil edilen Emtea, Makina/Tesisat, Demirbaş, 3. Şahıs Emtea ve/veya Bina da sel veya su baskınının meydana getirdiği zararları teminat altına alır. Yangın Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Cam Kırılması Teminatı Yangın sigorta bedelinin 1% i ile otomatik olarak kapsama dahildir ancak sigortalı talebine istinaden teminat kapsamından çıkarılabilir. Soğutucu cihazlarda ürün bozulması (cam kırılması) : Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde ve bu nedenle içinde bulunan işletmenin faaliyet konusu emteada meydana gelebilecek zararlar, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Emtea teminat bedelinin 1%'i ile teminata dahil edilmiştir. Kasa Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Kasa Yangın Teminatı: Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. 1) Sigorta konusu kıymetlerin, ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır. 2) Sigorta 1. maddede belirtilen para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır. 3) Tazmin Kıymeti: Sigortalı yerdeki her türlü vitrin, tezgah, kapı ve pencere camının kırılması Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir. Bina cephesine rapdedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar, camdan mamul olsun ya da olmasınlar bu teminat kapsamında değerlendirileceklerdir. Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla, riziko adresinde bulunan kapı ve pencere camları ile aynalar ve ayrıca buzdolabı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları temin eder. Cam Kırılması Genel Şartlarının 2.d. maddesinde belirtilen Grev, lokavt, kargaşalık, ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar da teminat kapsamına dahil edilmiştir. a) Paralar hakkında tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir. b) Kıymetli evrakın teminat tutarı, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir. 4) İhtarlar: a) Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmeye mecburdur. b) İşbu sigorta, sigorta konusunu oluşturan kıymetlerin günlük giriş çıkışlarını gösteren resmi defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve bunları gerektiğinde sigorta

15 şirketine ibraz edilmesi koşulu ile akdedilmiştir. b) Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda ziya ve hırsızlık c) Söz konusu kayıtlar mesai saatleri dışında ateşe dayanıklı özel kasalarda muhafaza edilecek olup, bunların kaybolması veya ziyai sigorta şirketine karşı ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesine bir gerekçe teşkil edemez. Yukarıdaki şartlara riayet edilmediği takdirde vuku bulacak hasardan sigortacı sorumlu olmaz. Kasa Hırsızlık Teminatı: Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb. kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırısızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırsılık teminatı kapsamına dahil edilmiştir. Çek ve senetlerin çalınması halinde iptal ve ikame edilmeleri için yapılacak masraflar karşılanacaktır. Ancak ve sadece sigortalı iradesi dışında bu girişimlerin sonuçsuz kaldığının tespit edilmesi halinde çek/senet bedeli ödenecektir. Kasada bulunan para, çek ve senet çalınması taleplerinde; sigortalının kasa hareketlerini gösteren defter ile talebin kaynağını gösteren resmi belgeler (tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, kapalı tanzim edilmiş fatura, bankadan çekilen para vb.) ve bu belgelerin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını gösteren diğer defter kayıtlarının ilk ekspertiz gününde ibrazı ve biribirleri ve sigortalının beyanı ile tamamen uyumlu olması şarttır. Kasanın anahtarını ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır. Bu teminat kapsamından ödenecek toplam tazminat tutarı poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olacaktır. Taşınan Para Teminatı İşbu teminat ile, Taşınan Para ve Kıymetler aşağıdaki hallere karşı temin edilir: a) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlık c) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar. Özel Şartlar ve Koşullar: - Taşınan para işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı paraların işyerinde kasada saklanması kaydıyla ertesi gün saat 19.00'a kadar devam eder. - Bu poliçe, Hırsızlık Sigortası genel şartların A4.3 - A4.4 - A4.7 maddeleri teminata dahildir. - Yaya ve toplu taşıma araçlarıyla yapılan para nakilleri teminat haricidir. - Aşırma, el çabukluğu ile çalma, kaybolma, vb. rizikolar teminat haricidir. - Herhangi bir resmi kaydı /değeri olmayan nakit ve kıymetli evraklar ile ilgili rizikolar teminat haricidir. - Taşınan paranın teslimatını takiben işyerindeki kasada 72 saat bekletilmesi teminata dahildir. i arası taşımaların şirket aracı ile yapılması şarttır. ii arası taşımaların 1 silahlı 2 kişi eşliğinde şirket aracı ile yapılması şarttır. iii üzeri taşımaların zırhlı araç ile yapılması şarttır. - Hasar ödemeleri olayın/olayların gerçekleştiği her bir tarihte Merkez Bankası döviz alış kurundan, hasar ödeme gününde döviz olarak veya hasar ödeme günündeki kurdan TL sına çevrilerek yapılacaktır. Hırsızlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir. Emniyeti Suistimal Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilecek bir teminattır. Sigortalı işyerinde S.G.K.'ya bağlı olarak çalışan personelin sigorta süresi içindeki emniyeti suistimalleri ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, işbu poliçede

16 belirtilen olay başına/yıllık sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat altına alınmıştır. Emniyeti Suistimal fiilinin sigorta süresi içerisinde ve emniyeti suistimal fiilini gerçekleştiren kişinin işyerinde aralıksız olarak çalıştığı ve/veya sözleşmesinin devam ettiği süre içinde yapılmış olması ve emniyeti suistimal fiilini gerçekleştiren kişinin işten çıkarılması, emekli olması, ölümü veya sözleşmenin sona ermesini takip eden en geç 6 ay içerisinde ve her halükarda poliçenin sona ermesini takip eden 3 ay içerisinde ortaya çıkarılmış olması gerekir. Muafiyet : Beher Emniyeti Suistimal hasarında oluşan hasar bedelinin % 10'u ödenecek hasar tutarından tenzil edilecektir. Elektronik Cihaz Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilecek bir teminattır. Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahalde havalandırma sistemi yok ise veya mevcut olup kullanım, bakım ve montajı gerek havalandırma sisteminin ve gerekse sigortalı kıymetlerin imalatçı, satıcı veya temsilcilerinin talimatlarına uygun bir şekilde yapılmamış ise ve de maddi zarara karşı teminat altına alınmamış ise söz konusu havalandırma sisteminin bozulması nedeni ile elektronik cihaz, bilgi işlem sistemi ve bilgi ortamında meydana gelecek hasar, zarar ve ziyalardan Sigortacı sorumlu değildir. Yukarıda ifade edilen havalandırma sisteminin kullanım, bakım ve montajının imalatçı, satıcı firmaların talimatlarına uygun bir şekilde yapılmasından maksat; -Havalandırma sistemi ve ona bağlı alarm ve kapatma sistemlerinin her altı ayda bir, -Havalandırma sisteminin bağımsız monitör, ısı ve nem ölçerleri, duman detektörü Elektronik cihaz: Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve sigortalının ticari faaliyeti içerisinde kullandığı elektronik parçalara sahip ağırlıklı olarak elektronik aksamlı çalışan cihazlar dahil, elektronik aksamlı tüm makine ve teçhizat, aygıt ve bilgi işlem sistemleridir. Tabi olduğu Klozlar: T.C. Başbakanlık Hazine Müstaşarlığınca Tasdikli Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları Hükümleri çerçevesinde; 1- Bakım klozu : Sigortalı elektronik cihazı aksamının bakım işleri giderleri teminat haricidir. Bu klozda adı geçen bakım işleri aşağıdaki işlemleri kapsar: -Güvenlik testleri -Hasar önleyici bakım işleri NOT: - Mağaza ve fuarlarda sergilenen ve/veya depoda bulunan cihaz ve ekipmanlar ile yedek parçalar, Elektronik Cihaz sigorta teminatına konu teşkil etmemektedir. - Bakım, tamir ve deneme amacı ile başka bir adreste ve/veya sigortalı adreste bulunan her türlü cihaz, ekipman ve sistemler, aksesuarlar, yedek parçalar vb. Elektronik Cihaz teminat kapsamı dışındadır. - Her türlü prototip cihaz ve ekipman Elektronik Cihaz teminatına konu teşkil etmemektedir. - Fotoğraf makinesi, kamera vb kişisel kullanım amacına yönelik cihazlarla, konut kullanımı için üretilmiş olan TV, Video, DVD, plazma TV vb her türlü ev eşyası teminat haricidir. -Makina aksamının normal işletim sırasında veya yaşlanmadan dolayı (uzun kullanım) gerekecek örneğin tamirat, parça değişimleri, makina aksamı ve parça gruplarının sökülüp takılması sırasında oluşan hasarların giderilme işlemleri." 2- M.R.END 534 Havalandırma Teminatı Klozu : - 15 yaş üstü cihazlar (tıbbi cihazlarda 8 yaş) teminat haricidir. - Teminat altına alınan cihazların/makinelerin sigorta bedellerinin (varsa nakliye montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil), yeni ikame bedeline eşit olması esastır. Aksi takdirde, hasar eksik sigorta kurallarına göre ödenecektir.

17 - Elektriksel nedenden kaynaklanan hasarlar, söz konusu cihazların/makinelerin kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaları ve kesintisiz güç kaynağı ve/veya voltaj düzenleyici sistemlere bağlı bulundurulmaları kaydıyla verilecektir. - Sigorta teminatı, sigorta konusu cihazların/makinelerin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması kaydıyla verilecek olup, söz konusu cihazların yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şartı aranacaktır. 4- Elektronik cihazlar için G.L.K.H.H.T. (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör) Teminatı Özel Şartları : Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, ve Terör sigortası %100 sigorta bedelinin %20'sinin sigortalı üzerinde kalması sureti ile müşterek sigorta şeklinde yapılacaktır. Herbir hasarda sigorta bedelleri üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım) % 2 tenzili muafiyet uygulanır. - Her türlü yazılım ve/veya programlar teminat haricidir. - Hasarlanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi ve cihazın kullanılamaz hale gelmesi durumunda ödenecek tazminat tutarı, hasarlı parçanın muadili kadar olacaktır. 3- Mobil Kullanım Klozu : Poliçe kapsamındaki süreler, istisnalar, koşullar ve şartlarda öngörülen ve bunun üzerine yapılan anlaşma gereğince; Sigortacı, Taşınabilir Elektronik Cihazın riziko adresi dışında kullanılması sırasında meydana gelen hasar ve zararlar için Sigortalıya tazminat ödeyecektir. Hırsızlık ve tam ziya durumunda sigorta bedelinin %25'i oranında muafiyet uygulanacak olup aşırılma, unutma ve kaybetme teminat haricidir. Eğer sigortalı kalem araçtan çalınırsa, - Aracın üst kısmının sert malzeme (çelik gibi) ile kapalı olması ve sigorta konusu cihazın aracın bagajında saklanması ve dışarıdan görülmemesi, - Araç park edildikten sonra uygun bir şekilde kilitlenmesi, - Sigortalı kalemin saat 6:00 ve 22:00 arası çalındığının ispat edilebilmesi (Eğer araç kilitli bir garaj veya nöbetçisi bulunan bir park yerinde ise zaman sınırlaması uygulanmayacaktır) şartları dahilinde Sigortacı tazminatı ödemekle sorumludur. Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir." Elektronik Ekipman Muafiyeti: Her bir hasarda beher cihaz için uygulanacak muafiyet,minimum 100 Euro olmak üzere hasarın % 10' u oranında tenzili muafiyet uygulanır. TERÖR KLOZU : Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir. Bu klozda terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. Terör Notu : Bu poliçeye eklenen Terör Klozu'nda tanımı yapılmış bulunan "terrorist eylemler" sonucunda, sigortalı kıymetlerin, kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü ziya ve hasar teminat kapsamı dışındadır. Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı

18 şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. 5- Elektronik cihazlar için Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Özel Şartları : Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası %100 sigorta bedelinin %20 sinin sigortalı üzerinde kalması sureti ile müşterek sigorta şeklinde yapılacaktır. Deprem teminatı ile ilgili her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım) en az %2 oranında bulunacak bir tenzilî muafiyet uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Sigortalı ve sigortacı, muafiyet oranının artırılması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda fiyattan, tarifede belirtilen oranda indirim yapılır. Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. Makina Kırılması Teminatı Sigortalı talebine bağlı olarak, Makina/Taesisat Yangın teminato alınmış olması şartıyla kapsama dahil edilebilecek bir teminattır. Poliçeleşme aşamasında makinalara ait marka, model, seri no vb. bilgiler poliçe üzerinde belirtilecektir, bu nedenle sigortalı detaylı makina listesini sigortacıya vermekle yükümlüdür. Makina Kırılması teminatı, sigortacıya verilen listede belirtilmiş makineler için sağlanmış olup listede yer almayan makineler için teminat verilmemiştir. Tabi Olduğu Klozlar : 1- M.R END 331 Elektrik motorları Jeneratör Ve Transformatörler Bobinlerin Sarılması Sonucu Amortisman Değer Farkı Ayarlamaları Teminatı : Bu kloz ile, poliçe şartlarındaki ve/veya eklerindeki diğer hüküm ve şartlar saklı kalmak kaydıyla bu poliçeye aşağıdaki özel şartın uygulanacağı şirketçe kayıt ve kabul edilmiştir.elektrikli makinelerin hasarlanması durumunda, elektrik bobinlerinin sarılması onarım için gerekliyse, hasarlı parçalar için ödenecek tazminat, hasar tarihinde saptanacakbir teknik amortisman oranında azaltılacaktır. Ancak bu oran yıllık %5 den az,toplamda ise %60 dan fazla olmayacaktır. 2- M.R END 332 İçten Yanmalı Motorlarda (Gaz ve Dizel) Tamirat sonucu Amortisman Uygulamaları Teminatı : Bu kloz ile, poliçe şartlarındaki ve/veya eklerindeki diğer hüküm ve şartlar saklı kalmak kaydıyla bu poliçeye aşağıdaki özel şartın uygulanacağı şirketçe kayıt ve kabul edilmiştiraksesuar ve pistonlar da dahil olmak üzere,silindir gömlek ve kafalarının hasarlanması halinde, ödenecek tazminat miktarı, hasar anında hesaplanacak yıllık amortismaoranında azaltılacaktır.bu oran yıllık %10 dan az,toplamda ise %60 dan fazla olmayacaktır. 3- M.R. END 343 Elektrik Motorları Bakım teminatı : Bu kloz ile poliçe şartlarındaki ve/veya eklerindeki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, Poliçe cetvelinde belirtilen ilgili ünitelere aşağıdaki özel şartların uygulanacağı Şirket çe kayıt ve kabul edilmiştir. a- Sigortalı, masrafları kendine ait olmak üzere 8000 saat çalışma yada 500 saat çalıştırmadan veya son revizyondan en az 2 yıl sonra motorların açık(open) revizyonunu yaptıracaktır. Yeni elektronik motorlarının revizyonu 2000 saatten veya en az 1 senelik çalışmadan sonra yapmalıdır. Revizyon esnasında Sigortacı nın temsilcilerinin de hazır bulunmasını sağlamak için, revizyon tarihi yeterli bir süre önceden Sigortacı ya bildirilecektir. b- Bu şartlar, sigorta teminatının başlangıç tarihine bakılmaksızın yerine getirilecektir. c- Sigortalı, revizyonlar arasındaki sürenin uzatılmasını isteyebilir. Süre uzatımına rizikonun ağırlaşmaması kaydıyla izin verilir. d- Sigortalı nın bu klozda belirtilen hususları yerine getirmemesi halinde bakım yapılmak suretiyle önceden tespit edilecek bir neden sonucu elektrik motorlarına ika olunacak ziya ve hasarlardan Sigortacı sorumlu olmayacaktır. 4- M.R END 391 Sigortalı makinalar Elektronik Aksamı Bakım İşleri Teminatı Özel Şartı : Bu kloz ile, poliçe şartlarındaki ve/veya eklerindeki diğer hüküm ve şartlar saklı kalmak ve poliçenin yürürlükte olduğu süreyi

19 kapsayan bir bakım anlaşmasının var olması kaydıyla, bu teminatın, sigortalı kıymetlere ait tüm elektrik aksamını da temin edecek şekilde genişletildiği Şirket çe kayıt ve kabul edilmiştir.bu klozda sözü edilen bakım kelimesi aşağıda belirtilen işlemleri ifade edecektir; - Emniyet kontrolleri - Koruyucu bakım - Eskime nedeniyle veya normal çalışma sonucu ortaya çıkabilecek arıza, ziya ve hasarın önlenmesi için düzenli rektifikasyon (örneğin modül, bölüm, parça ve aksamın tamiri veya değiştirilmesi) esastır. Aksi takdirde, hasar eksik sigorta kurallarına göre ödenecektir. - Elektriksel nedenden kaynaklanan hasarlar, söz konusu cihazların/makinelerin kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaları ve kesintisiz güç kaynağı ve/veya voltaj düzenleyici sistemlere bağlı bulundurulmaları kaydıyla verilecektir. - Sigorta teminatı, sigorta konusu cihazların/makinelerin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması kaydıyla verilecek olup, söz konusu cihazların yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şartı aranacaktır. - Her türlü yazılım ve/veya programlar teminat haricidir. Bu bakım işlemlerine ait masraflar teminat dışıdır. NOT: - Kişisel kullanım amacına yönelik makinelerle (çim biçme makinesi,matkap,elektrikli testere vb.) konut kullanımı için üretilmiş olan her türlü mekanik aksama sahip ev eşyası teminat haricidir. - Teşhir ve deneme amacı ile kullanılan cihaz ve ekipmanlar, Makine Kırılması sigorta teminatına konu teşkil etmemektedir. - Mağaza ve fuarlarda sergilenen ve/veya depoda bulunan makine ve ekipmanlar ile yedek parçalar, Makine Kırılması sigorta teminatına konu teşkil etmemektedir. - Hasarlanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi ve cihazın kullanılamaz hale gelmesi durumunda ödenecek tazminat tutarı, hasarlı parçanın muadili kadar olacaktır." Makina Kırılması Muafiyet: Her bir hasarda beher cihaz için uygulanacak muafiyet,minimum 100 Euro olmak üzere hasarın % 10' u oranında tenzili muafiyet uygulanır. Gıda Bozulması Teminatı Özel Şartları : Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen makinalarda işbu makina kırılması teminatı kapsamında gerçekleşecek hasarlar neticesinde makinanın içinde bulunan işletmenin faaliyet konusu emteada meydana gelebilecek zararlar, Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Emtea teminat bedelinin 1%'i ile azami TL ile teminata dahil edilmiştir. - Bakım, tamir ve deneme amacı ile başka bir adreste ve/veya sigortalı adreste bulunan her türlü makine, ekipman ve sistemler, aksesuarlar, yedek parçalar vb. Makine Kırılması teminat kapsamı dışındadır. - Her türlü prototip cihaz ve ekipman Makine Kırılması teminatına konu teşkil etmemektedir." "- 15 yaş üstü makineler, teminat haricidir. - Teminat altına alınan cihazların/makinelerin sigorta bedellerinin (varsa nakliye montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil), yeni ikame bedeline eşit olması - Elektrik şebekesinde meydana gelen arızaların ve elektrik kesilmelerinin yol açacağı ziya veya hasarlar teminat dışıdır. - İşbu Makine Kırılmasına Bağlı Soğuk Hava Depolarında Gıda Bozulması Sigortası, Makine Kırılması teminatı ile birlikte geçerli olup ekli makine listesinde belirtilen soğutucu makineler, yürürlükteki bir makine kırılması poliçesi teminat altına alınmış olmalıdır. Makina Kırılması teminatının tabi olduğu klozların hükümleri bu teminat çerçevesinde de geçerli olacaktır.

20 - Sigortalı her ayın bitiminden sonraki 10 gün içinde, envanter kopyalarını veya bir önceki ay (aylık bildirim) içinde depolanan ürünlerin günlük ortalama miktar ve değerlerini gösterir usulüne uygun olarak tamamlanmış deklarasyonları Sigortacı'ya iletecektir. tarafından ilgili işkoluna yapılacaktır. ZURICH SIGORTA YARDIM bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Sigortalı ile işkolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yalnış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır. - Sigortalı, depolama süresi boyunca, depolanan ürünlerin durumunun ve her bir soğutma odası için günde en az üç kez yapılacak olan derece okumalarının kaydedildiği bir günlük kayıt defteri tutacaktır. Oda sıcaklığının doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, 14 günde bir bağımsız ve ayarlı bir termometre ile sıcaklık ölçümlerinin kontrolü yapılacaktır Gıda Bozulması Teminatı Muafiyet Uygulaması: 4 gün ve minimum 250 USD olmak üzere hasarın %10'u oranında (4 gün içerisinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının üzerinde kalacak olup, sigortacının sorumluluğu hasarın gerçekleşmesinden itibaren 4 gün sonra başlayacaktır.) Sigorta Yardım Hizmetleri 1. İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Bilgi Hattı: Sigortalı acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM ı aramak suretiyle aşağıdaki işkollarında, asistanslık ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres bilgilerini öğrenebilecektir : Ambulans Şirketleri, Çilingir, Hastane ve Doktorlar, Camcı, Nöbetçi Eczaneler, Beyaz ve Elektrikli Eşya Servisleri, Su Tesisatçıları, Otel ve Konaklama Tesisleri, Elektrik Tesisatçıları, Uydu Anten Servisleri, Araba Kiralama Şirketleri, Boya İşleri, Seyahat Acentaları, Marangoz İşleri, Evden Eve Nakil Şirketleri, İnşaat İşleri, Halı ve Döşemecilik Kumaşçı, Klima ve Isıtıcı Hizmet, Restoranlar ve Kafeler, Müzeler ve Kültür Merkezleri, Eğlence ve Show Merkezleri, Elçilik ve Konsolosluklar, Her Türlü Resmi Kimlik Kaybı Sırasında Yapılacak İşlemler, Turizm Danışma,Turizm Meslek Örgütleri, Turist Rehberleri, Turizm Polisi, Pasaport, Kargo Firmaları, Güvenlik Şirketleri, Asansör, Jeneratör, Kalorifer ve Doğalgaz Sistemleri, Güneş Enerjisi, Diğer İş Kolları. Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Sigortalı Su Tesisatı Hizmeti: Sigortalı iş yerinin su tesisatındaki kırılma/patlama nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM, bir tesisatçıyı sigortalı adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 TL limit dahilinde ve bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde ZURICH SIGORTA YARDIM, teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır. İş yeri içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; işyerinin bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım işyeri içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır. Elektrik Tesisatı Hizmeti: Sigortalı iş yerinin dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelebilecek ve işyerine elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek problemlerde ZURICH SIGORTA YARDIM bir elektrikçiyi sigortalı adrese yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 TL limit dahilinde ve bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir. Aşan kısım için sigortalı tarafından onay verilmemesi halinde ZURICH SIGORTA YARDIM, teminat lmitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

BENİM İŞYERİM SİGORTASI

BENİM İŞYERİM SİGORTASI BENİM İŞYERİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim İşyerim Sigortası, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına

Detaylı

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

Hukuksal koruma sigortası

Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak ta verilmekte olup. bu teminatın hukuki yapısı ektedir. her poliçe

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : MEHMET REŞAT ÇOBAN TC Kimlik No : ***6474 Vergi No : 0 Müşteri No : 1046104 Adres : ERİKLİCE KIRKLARELI MERKEZ KIRKLARELİ RİZİKO BİLGİLERİ Yapı Tarzı : 1.TAM KAGİR

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi İşyeri Paket Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : YAHYA SERT TC Kimlik No : ***6508 Vergi No : 0 Müşteri No : 1714700 Adres : KURTULUŞ MAH. KIBRIS CAD. SEKİZ SOK. 47 09000 EFELER AYDIN SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ

Detaylı

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası Hukuksal tanımı Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, a) Toprağın, b) Yeraltı sularının, c) İç sular ve denizlerin, ç) Havanın, sözleşmenin kapsamına bağlı olarak

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

ECZANE PAKET SİGORTASI

ECZANE PAKET SİGORTASI ECZANE PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Eczane Paket Sigortası, küçük ve orta ölçekli eczane alanında faaliyet gösteren işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Mali Müşavirlerimize Özel Teklifler 1-28 Şubat 2017 Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Tüm vadelerde faiz oranı % 0,99 üst limiti 20.000 TL İhtiyaç Kredisi sunulacaktır. Üyelere tesis edilen

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

TİCARİ YANGIN PAKET SİGORTA TEMİNATLARI VE KLOZLARI

TİCARİ YANGIN PAKET SİGORTA TEMİNATLARI VE KLOZLARI TİCARİ YANGIN PAKET SİGORTA TEMİNATLARI VE KLOZLARI SİGORTANIN TEMİNATLARI YANGIN SİGORTASI TEMİNATI -Bina Yangın Yıldırım İnfilak -Dekorasyon Yangın Yıldırım İnfilak -Demirbaş Yangın Yıldırım İnfilak

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması.

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması. KASKO SİGORTASI Ana Teminatlar Aracın çarpması veya çarpışması Çalınması ve Hırsızlık girişimi Yanması Park halindeki hasarları 3.Şahıslara gelebilecek zararların karşılanması Araçta yolculuk edenler ve

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

TEMĐNATLAR AÇIKLAMA / LĐMĐTLER KONUT PAKET

TEMĐNATLAR AÇIKLAMA / LĐMĐTLER KONUT PAKET 102 KONUT PAKET TEMĐNATLAR AÇIKLAMA / LĐMĐTLER KONUT PAKET Bina (Yangın) Bina SB Đsteğe Bağlı Eşya (Yangın) Eşya SB Đsteğe Bağlı Dahili Dekorasyon(Yangın) Bina veya Eşya SB'nin %25'i Đsteğe Bağlı Deprem

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28 Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü

Detaylı

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TİCARİ RİSK SİGORTA POLİÇESİ Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz. Başlangıç - Bitiş Tarihi : 31/12/2016-31/12/2017 Poliçe No :

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLER SİGORTASI MONTAJ*İŞLETME DÖNEMİ*SORUMLULUK SİGORTALARI İşletme dönemi sigortası Elektronik cihaz sigortası Deprem sigortası Elektronik cihaz sigortası kapsamında olmayan diğer tabiat

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : YILDIRIM AMORTİSÖR TAMİR VE SE RVİS OTO TİC.LTD.ŞTİ. TC Kimlik No : 0 Vergi No : 9600087716 Müşteri No : 1961085 Adres :. YILDIRIM AMORTİSÖR 7419/6 SOK. 5. SANAYİ

Detaylı

Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak

Detaylı

KONUT MODÜLER ÜRÜNÜ SİGORTA POLİÇE KİTAPÇIĞI

KONUT MODÜLER ÜRÜNÜ SİGORTA POLİÇE KİTAPÇIĞI KONUT MODÜLER ÜRÜNÜ SİGORTA POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar Sahip olduğunuz sigortalanabilir değerler iki ana grup altında toplanmıştır.bunlar

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI EV SİGORTA POLİÇESİ (141)

GENİŞ KAPSAMLI EV SİGORTA POLİÇESİ (141) GENİŞ KAPSAMLI EV SİGORTA POLİÇESİ (141) POLİÇE / YENİLEME NO : 12426145 / 0 ÜRÜN KODU : 141 ACENTE KODU SİGORTALI BİLGİLERİ ADI SOYADI/ÜNVANI : EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI M ORTAKLIĞI A.Ş. ADRES :

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : İBRAHİM TENEKE TC Kimlik No : ***3884 Vergi No : 0 Müşteri No : 1816845 Adres : CUMHURİYET MAH. CAMCI İBRAHİM GAZİPAŞA CAD. 34 09600 INCIRLIOVA AYDIN RİZİKO BİLGİLERİ

Detaylı

OTEL PAKET SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

OTEL PAKET SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler OTEL PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Otel Paket Sigortası, turistik tesislerin binası ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan ticari risk sigortasıdır. Otel Paket Sigortası

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : TAHSİN ÇİPLİ TC Kimlik No : ***8244 Vergi No : 0 Müşteri No : 4736875 Adres : Karaağaç Mahallesi Hürriyet Bulvarı Öztrak Eczanesi No:2/B 59500 KAPAKLI TEKİRDAĞ

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İLK ATEŞ KONUT SİGORTASI

İLK ATEŞ KONUT SİGORTASI İLK ATEŞ KONUT SİGORTASI Genel Özellikler İlk Ateş Konut Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak Sigortalı nın evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan sigortadır. İlk

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

Acente No: 29013383 Bağlı Pol No: Eski Poliçe No: Sigorta Süresi: 365 Gün

Acente No: 29013383 Bağlı Pol No: Eski Poliçe No: Sigorta Süresi: 365 Gün Sigortalının Adı Soyadı Sigortalının Adresi Acente No: 29013383 Bağlı Pol No: Eski Poliçe No: Sigorta Süresi: 365 Gün T.C. Kimlik No : 615******06 NAİME BİRLİKBAŞ Çamlıca Mah. 126 Sok. Dış Kapı 2 Iç Kapı

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A. SIGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : MEHMET ZEYNİ YAĞDIRAN TC Kimlik No : ***2524 Vergi No : 0 Müşteri No : 3716033 Adres :. BARIŞ ECZANESİ FEVZİÇAKMAK BULVARI MERKEZ 39100 KIRKLARELI MERKEZ KIRKLARELİ

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : VELİ YILDIZ TC Kimlik No : ***3828 Vergi No : 0 Müşteri No : 3942365 Adres : TURGUTREİS MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:23 D: YALI MEVKİ 48960 BODRUM MUĞLA RİZİKO BİLGİLERİ

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Taksit Tarih

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Taksit Tarih B U B İ R T E K L İ F T İ R --------------------!------------------!------------------!----------!----------------!------------------------ Teklif Numarası! Başlama Tarihi! Bitiş Tarihi! Süresi! Sigortalı

Detaylı

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları Yangın Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

TEKLİFTİR TEKLİFTİR TEKL

TEKLİFTİR TEKLİFTİR TEKL SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : TURGUT PEHLİVAN TC Kimlik No : ***9754 Vergi No : 0 Müşteri No : 1658647 Adres : ATATÜRK MAH. TURGUT ECZANESİ EMNİYET SOK. 21 LÜLEBURGAZ 39750 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ

Detaylı

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları Yangın Sigortası Genel Şartları A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı

Detaylı

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 7 Bireysel Ferdi Kaza Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI VARLIKLARIN TANIMLARI ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI Bina :Sigortalı işyeri binası, içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit kıymetler. Binaya Ait Sabit Kıymetler : Elektrik, doğal gaz, su saatleri, kombi,

Detaylı