A)Örgüt politikaları B)Örgüt kültürü C)Örgür çevresi D)Tedarikçiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A)Örgüt politikaları B)Örgüt kültürü C)Örgür çevresi D)Tedarikçiler"

Transkript

1 Sunumun Yapıldığı Tarih: 25 Mart Sunumun Konusu: Enformasyon Sistemleri Örgütler ve Strateji Grup Üyeleri : Ayşenur DERYA - Gamze Zülal CİVİL - Nazlı KAKICI - Özge ARSLAN 1) Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir? A)Örgüt politikaları B)Örgüt kültürü C)Örgür çevresi D)Tedarikçiler 2)... model işletmenin genel görünümü, rakipleri ve çevresi hakkında bir çerçeve sunar. Bu model genel iş çevresi üzerinedir. Bu modelde işletmenin geleceğini rekabeti etkileyen beş güç şekillenmektedir. Yukarıda anlatılan model aşağıdakilerden hangisidir? A)Porter'ın rekabeti etkileyen güçler modeli C)İşletme değer zinciri modeli B)Düşük maliyet liderliği D)Niş pazara odaklanmak Doğru Cevap (A) 3) I. Stratejik sistemleri uygulamak sık sık yoğun örgütsel değişim ve sosyoteknik seviyeden diğerine dönüşüm gerektirir. II. Stratejik değişimler çoğunlukla zor ve sıkıntılıdır. III. Pek çok enformasyon sistemleri diğer işletmeler tarafından kolayca kopyalanabilir. Yukarıdakilerden hangisi stratejik enformasyon sistemleri tarafından öne sürülen zorluklardandır? A. I,II ve III B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III Doğru Cevap (A) 4) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arasındaki rekabeti etkileyen faktörlerin üstesinden gelebilmek için enformasyon sistemlerinden biri değildir? A. Düşük maliyet liderliği B. Ürün farklılaştırma C. Niş pazara odaklanmak D. Sinerji 5) Aşağıdakilerden hangisi Michael P.Porter'in sektör ve rekabet stratejisinin nasıl geliştirileceği konusunda ileri sürdüğü Beş Kuvvet Modeli'nde yoktur? A. Firmalar Arası Rekabet B. İkame Malların Tehdidi C. Tedarikçilerin Pazar Hakimiyetleri D. Ürün Farklılaştırma

2 Sunumun Yapıldığı Tarih: 1 Nisan Sunumun Konusu: Enformasyon Sistemlerine İlişkin Etik Ve Sosyal Konular Grup Üyeleri : Havva Handan ÜNLÜ - Fulya TOPÇU - İlayda Duygu MENZİLCİ - Döndü TUNEL 1) Etik nedir? a) Herkes tarafından kabul görülen doğrulardır. b) Herkese yararı dokunan, en karlı sonuçları veren davranışlardır. c) Kişilerin, davranışlarını yönlendirmek için seçim yapmakta kullandıkları doğru ve yanlışa ilişkin ilkelerdir. d) İnsanlar tarafından oluşturulan yasalardır. Doğru Cevap (C) 2) Aşağıdakilerden hangisi enformasyon sistemlerinde etik denildiğinde takip edilmesi gereken dört adımlık yolun maddelerinden biri değildir? a) Sorumluluk b) Yükümlülük c) Hukuk kurallarına uygun süreç d) Karşılaştırılabilirlik 3) Aşağıdakilerden hangisi aday etik ilkelerinden biri değildir? a) Kararcı kural b) Risk sevmeme kuralı c) Faydacılık kuralı d) Etik kuralı Doğru Cevap (A) 4) Ülkemizde kişisel gizliliği korumak için kullanılan yasa aşağıdakilerden hangisidir? a) İletişim ve internet yasası b) Torba yasası c) Bağlantı şartları yasası d) Yasaklama hakları yasası Doğru Cevap (B) 5) Aşağıdakilerden hangisi bilişim çalışanları için tehlike oluşturan meslek hastalıklarından değildir? a) Tekrarlayan gerilim deformasyonu b) Bilgisayar ekranı sendromu c) Radyasyon d) Teknostres

3 Sunumun Yapıldığı Tarih: 8 Nisan Sunumun Konusu: Enformasyon Teknolojisi Altyapısı Grup Üyeleri : Muhammed Ruhullah KARABURÇ - Salih Özyurt - Furkan Erdoğan - Ömercan Dinç Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki ağ/telekomünikasyon platformlarından biri değildir? a) Arçelik b) Avea c) Vodafone d) TTNET Doğru Cevap (A) Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir yazılım değildir? a) Android b) Ubuntu c) Windows d) Pardus Doğru Cevap (C) Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi Moore Kanunu destekler niteliktedir? a) Mikro işlemcilerin gücü her 18 ayda bir yarıya düşmektedir. b) İşleme gücü her 9 ayda bir ikiye katlanmaktadır c) İşleme ücretleri her 18 ayda yarı fiyatına düşmektedir d) Mikro işlemcilerin gücü her 9 ayda bir yarıya düşmektedir. Doğru Cevap (C) Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi ET altyapısı gelişiminin aşamalarından biri değildir? a) Ana bilgisayar / Mini bilgisayar dönemi b) Kişisel Bilgisayar dönemi c) İstemci Sunucu dönemi d) Akıllı saat dönemi Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bilgisayara örnek değildir? a) Masaüstü Bilgisayar b) Sunucu Bilgisayarı c) Laptop d) Netbook Doğru Cevap (B)

4 Sunumun Yapıldığı Tarih : 22 Nisan Sunum Konusu : İş Zekasının Temelleri : Veri Tabanları Ve Enformasyon Yönetimi Grup Üyeleri : Betül KÖYCÜ - Beyza ERDÖL Sibel CİHANGİR - Seda ATALAY 1) Aşağdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)bit-alan-bayt-kayıt-dosya-veritabanı C)veritabanı-bit-bayt-dosya-kayıt-alan B)bit-bayt-alan-kayıt-dosya-veritabanı D)bayt-bit-alan-kayıt-dosya-veritabanı Soru 2-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosyalama ortamı sorunlarından biri değildir? A)Veri eksikliği B)Esneklik eksikliği C)Veri fazlalığı ve tutarsızlık D)Program-veri bağımlılığı Soru 3-Veri ambarları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Veritabanını yormamak için oluşturulmuştur. B)İşletme genelindeki karar vericiler için güncel ve geçmiş potansiyel ilgi verilerini toplayan bir veritabanıdır. C)Verinin daha kolay ve etkin sorgulanmasını engeller. D)Farklı işlevsel veri tabanlarındaki elde edilen verileri standart hale getirir ve birleştirir. Soru 4-Veri madenciliğinden elde edilebilen enformasyon türleri ; I-İlişkiler II-kümelemeler III-sınıflandırmalar IV-öngörüler içermektedir.veri madenciliğinden elde edilebilen enformasyon türleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)I-II-III B)I-II-III-IV C)I-III D)I-II-IV oru 5- Veritabanları ve veritabanları tasarlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Veritabanı oluşturmak için veri tabanında tutulacak bilgi türünün ve verilerin nasıl kullanılacağının bilinmesine ihtiyaç yoktur. B)Veritabanı yalnızca kavramsal tasarıma ihtiyaç duymaktadır. C)Veritabanları veri tutarsızlığını ortadan kaldırabilmektedir. D)Veri tabanında veriler her bir uygulama için ayrı dosyalarda depolanmaktadır.

5 Sunumun Yapıldığı Tarih : 29 Nisan Sunumun Konusu : Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknoloji Grup Üyeleri : Bertan Burak AYTEKİN - Çağrı Aslan - Faruk AYDIN - Kaan Necati Üzmez 1. Hangisi Topoloji Değildir? A) Doğrusal Topoloji B) Yıldız Topoloji C) Sanal Topoloji D) Halka Topoloji 2. Hangisi Ağ Türleri Değildir? A) LAN B) WAN C) TAN D) MAN 3. Hangisinde Kablo Kullanımı Gerektirir? A) Bluetooth B) Wifi C) Hotspot D) Hub 4. Basit bir ağın temel bileşenlerinde hangisi bulunmaz? A) İstemci Bilgisayar B) Sunucu Bilgisayar C) Saat D) Swicth 5. Hangileri İnternet hizmetlerine girmez? A) Sohbet ve anında mesajlaşma B) IP üzerinden ses iletimi (VoIP) C) Dosya Aktarım Protokolü (FTP) D) Bilgisayara format atmak

6 Sunumun Yapıldığı Tarih : 13 Mayıs Sunumun Konusu : Enformasyon Sistemlerinin Güvenliği Grup Üyeleri : Erdem GÜNEŞ - Erdi GÖKCE - Ozan KAHRAMAN - Mezahir RAJABOV - Özlem TAŞKIRAN 1) Aşağıdakilerden hangisi kötü niyetli yazılım değildir? a-)virüs b-)ateş Duvarı c-)solucan d-)sql enjeksiyon 2) Adli bilişim aşağıdaki sorunların hangisine çözüm aramaz? a-)kanıtsal bütünlüğü korurken veriyi kurtarmak. b-)gerçek enformasyonun orijinalinin değiştirilmesi. c-)karışık veriden anlamlı veri elde edilmesi. d-)bilginin mahkemeye sunulması. 3) Aşağıdakilerden hangisi web üzerindeki ağ trafiğini şifrelemek için kullanılan metottur? a-)avi b-)mkv c-)mp3 d-)ssl 4) Aşağıdakilerden hangisi elektronik kanıt tutmaya yarayan cihazlardan biri değildir? a-)usb b-)cd-dvd c-)monitör d-)harddisk 5) Aşağıdakilerden hangisi doğrulama için kullanılmaz? a-)jeton b-)akıllı Kart c-)biyometrik Kimlik d-)broşür

7 Sunumun Yapıldığı Tarih : Sunumun Konusu : Bilgiyi yönetme Grup Üyeleri : Ahmet Gündoğdu - Onur AYGÜN - Begli NAZAROV - Murat Can ATARDAĞ 1.Aşağıdakilerden hangisi içerik yönetim sistemi görevlerinden biri değildir? a-)dağıtma c-)depolama b-)etiketleme d-) Disk biçimlendirme 2.Sinir ağı sistemlerinde katmanların doğru sıralanışı hangisidir? a-)giriş katmanı-saklı katman-çıkış katmanı b-)çıkış katmanı-saklı katman-giriş katmanı c-)saklı katmanı-giriş katmanı-çıkış katmanı d-)saklı katman-giriş katmanı-sonuç katmanı 3.Bilgi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a-) Enformasyon sistemleri bilgiyi örtük ve açık bilgi olarak iki şekilde inceler. b-) Açık bilgi kişiye göre değişir. c-) Açık bilgi çalışanların aklında olandır. d-) Örtük bilgi kalıplandırılmış açık bilgidir. 4.Hibrit yapay zeka sistemleri ile ilgili hangisi doğrdudur. a-) Akıllı teknikleri kullanmaz. b-)akıllı tekniklerin çoğunu kendi içinde en uygun şekilde kullanarak mükemmeli hedefler. c-) Örgüt faaliyetleri arasındadır. d-)içerik yönetim sistemlerinde bulunmaz. 5. Aşağıdakilerden yığın tipi değildir? a-) Dijital slaytlar c-) Notlar b-) Video d-) Arayüz elementleri

8 Sunumun Yapıldığı Tarih : 11 Mart Sunum Konusu : Küresel E-İş Ve İşbirliği Grup Üyeleri : Onur Safran Can Kıllıoğlu Burak Yılmaz 1) İşbirliği Nedir? a) Açık,kesin ve ortak amaçları başarmak için başkalarıyla birlikte çalışmak. b) Geleceği bugünden farklı kılacak çalışmalar yapmak. c) Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak d) E-İş sistemlerinin işletmeler tarafından benimsetmek 2)Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) nedir? a) İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alan. b) Herhangi bir işletmenin, amaçları doğrultusunda değerini artırmak. c) Bilgi yönetiminin en önemli amacını oluşturmak. d) Yeni bilgilerin üretilmesini sağlamak amacıyla çalışanlara ortam hazırlamak. 3)Bilgi Yönetimi Sistemleri (BYS) kullanılmasındaki temel amaç nedir? a) Dışarıdan ya da içeriden her türlü bilgi kaynağını kurumun faaliyetleri ile bütünleştirerek toplanması. b) Rakipler ile olan gelişim farkını kapamak. c)rekabete uyum sağlamak. d)kar elde etmek. 4) Aşağıdakilerden hangisi E-Business( İş ) sistemleri arasına girmez? a)e Ticaret b)e Hizmet c) E Devlet d)e-yemek 5)E-İş alanının Türkiye de araştıran ve yatırım yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? a)tubitak b)tubisad c)musiad d)diyanet

9 Sunumun Yapıldığı Tarih : Sunumun Konusu : Karar Vermeyi Güçlendirme Grup Üyeleri : Ahmet Han Furkan Kahveci - Umutgün Özpolat - Oğuzhan Yek 1) Bir grup içinde çalışan insanlara daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olan enformasyon sistemlerinin adı nedir? A)Coğrafi Enformasyon Sistemleri B)Grup karar destek sistemleri C)İş Grubu Sistemleri D)Çoklu ortam sistemleri 2) İş zekası yazılımı yöneticilere hangilerinde yardımcı olmaz? A)Raf stoklama B)Ürün sunuşları C)Fiyatlandırma D)Üretme Soru 3:Karar verme sürecinin aşamaları nelerdir? A)Anlama,Tasarlama,Seçme,Uygulama dır. B)Anlama,Geliştirme,Yönetme,Pazarlama C)Tasarlama,Yönetme,Paylaşma,Analiz D)İnceleme,Üretme,Pazarlama,Geliştirme Soru 4:Hangisi Farklı kara verme türlerinden değildir? A)Yapılandırılmış Kararlar B)Yarı Yapılandırılmış Kararlar C)Yapılandırılacak Kararlar D)Yapılandırılmamış Kararlar Soru 5:Hangisi Coğrafi enformasyon sistemlerinin özelliklerindendir? A)Enformasyonu görselleştirmeye yardımcı olmak B)Enformasyonu yazılar halinde sunmak C)Coğrafyanın güzelliğini sunmak D)Sistemlerin hızlandırılmasını sağlamak

10 Sunumun Yapıldığı Tarih : Sunumun Konusu : Günümüz Küresel İşletmelerinde Enformasyon Sistemleri Grup Üyeleri : Ertuğrul DENİZ - Furkan SERDAROĞLU - Yaşar KOCA - Burak ÜNLÜ 1) Aşağıdakilerden hangisi dijital işletmenin özelliklerinden değildir? A-) Değişen koşullara esnektir. B-) Çalışmak için mekan önemlidir. C-) Çevreyi hızlı takip ve uyum sağlar. D-) Bu işletmelerde tüm varlıklar dijital araçlarla yönetilmektedir. 2-) Aşağıdakilerden hangisi enformasyon sisteminin stratejik amaçlarından değildir? A-) Yüksek Verimlilik C-) Rekabetçi Avantaj B-) Yeni ürün,hizmet ve İş Modelleri D-) Hizmetin kalitesini azaltmak 3-) Performansla ilgili geribeslemelerin izlenmesini ve değerlendirilmesini kapsayan sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir? A-) Denetim B-) Tasarım C-) Girdi D-) İşleme 4-) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karar verici rollerinden biri değildir? A-) Kaynak dağıtma rolü B-) Temsil rolü C-) Arabulucuk rolü D-) Sorun çözme rolü 5-) İnternetin işletme içi kullanılan sınırlı versiyonu hangisidir? A- ) Extranet B-) Elektronet C-) İntranet D-) İnterex

11 Sunumun Yapıldığı Tarih : 14 Mayıs Sunumun Konusu : E-Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler Grup Üyeleri:Deniz ALKAN Ali Eren SEVİNÇ Eren PAPAKÇI Barış MALATYALI Savaş SARBAS 1) Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaret Teknolojisinin 8 özgün özelliğinden biri değildir? A)Küresel Erişim C)Zenginlik B) Etkileşim D)Yoğunluk 2) Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaret, iş modeli değildir? A) Portal B) E-Perakendeci C) İçerik Sağlayıcı D) Reklamcı 3) Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaret türü değildir? A) B2B B) B2C C)C2C D) C2B 4) Facebook gelirlerinin çoğunu sağladığı Big Data yı nasıl kullanır? A) Bilgileri Veri Madenciliği ile işleyip satarak. B) Kendi veri tabanında saklar. Gerektiğinde kullanır. C) Devlet işlerinde kullanılması üzere saklar. D) Gizlilik nedeniyle kimseyle paylaşmaz. Gereksiz bilgileri siler. 5) Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaret sitesi güvenlik önlemlerinden biri değildir? A) IPS / IDS Şifreleme Sistemi B) Kaspersky C) Firewall Güvenlik Duvarı D) 128 Bit SSL Şifreleme Sistemi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1, 2) Arş.Gör.Dr. Ozan AĞLARGÖZ (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ertan ÇINAR

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm

Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm bu süreç içerisinde bana daima anlayış gösteren, desteklerini

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Bölüm 7 TELEKOMÜNİKASYON, internet VE Öğrenme Hedefleri Telekomünikasyonun, ağların ve anahtar ağ oluşturma teknolojilerinin en temel bileşenleri nelerdir?

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı