HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI 1

2 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 2

3 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Ey Türk Gençliği!... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 5 TAKDİM... 6 STRATEJİ SANATI... 8 SUNUŞ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ ÇALIŞMA TAKVİMİ PLANIN AMACI PLANIN KAPSAMI TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER PLANIN DAYANAĞI VE OKULUN TABİ OLDUĞU MEVZUAT FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ ve GÖRÜŞLER KURUM İÇİ ANALİZ ÖRGÜTSEL YAPI HEKİMOĞLU ALİPAŞA İÖO. ORGANİZASYON ŞEMALARI İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ İMKANLAR TEKNOLOJİK ALT YAPI MALİ KAYNAKLAR İSTATİSTİKİ VERİLER Öğrenci Durumu: Öğrenci Durumu: Disiplin durumu Sosyal etkinlikler durumu Öğrenci başarı istatistikleri ÇEVRE ANALİZİ PEST ANALİZİ ÜST POLİTİKA BELGESİ GZFT ANALİZİ (GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER) MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

4 STRATEJİK PLANI 3-3 İLKELERİMİZ TEMEL DEĞERLERİMİZ TEMALAR VE FAALİYET ALANLARI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ İZLEME VE DEĞERLENDİRME EYLEM PLANLARI

5 STRATEJİK PLANI TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1:Stratejik Planlama Çalışma Ve Koordinasyon Ekibi Tablo 2: Stratejik Planlama Çalışma Grupları Tablo 3: Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz Tablo 4: Çalışma Takvimi Tablo 5: İç Paydaşlar Tablo 6:Dış Paydaşlar Tablo 7:Paydaş Hizmet Matrisi Tablo 8: 2010 Yılı Yönetici Ve Öğretmen Durumu Tablo 9: yılı diğer personel durumu Tablo 10: Öğrenci Sayısı Tablo 11: Fiziki İmkânlar Tablo 12:Okul-Aile Birliği Bütçesi Tablo 13:Öğrenci Duurumu Tablo 14:Ödül Alan Öğrenci Sayıları Tablo 15:Ceza Alan Öğrenci Sayıları Tablo 16:Sosyal Etkinlik Kulüpleri Tablo 17:Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları Tablo 18: Alınan Dereceler Tablo 19:Temalar ve Faaliyet Alanları Tablo 20: Tema-Stratejik Amaç tablosu Tablo 21:Tema-Stratejik Amaç-Stratejik Hedef Tablosu Tablo 22: Stratejik Hedef-Performans Göstergesi Tablosu

6 STRATEJİK PLANI TAKDİM Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelișmișliğin ulaștığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değișikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem tașımaktadır. Gelișen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) olușabilmektedir. Büyük Önder Atatürk ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamıș, çağı yönlendiren öğrenciler yetiștirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetișip, düșünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyeti nin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için idareciler ve öğretmenler olarak özverili bir șekilde tüm azmimizle çalıșmaktayız. Hekimoğlu Alipașa İlköğretim Okulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu çocuklar yetiștirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıșık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiștirmektir. İdare 6

7 STRATEJİK PLANI ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuș, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyeti ni daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliștirmelerine ve gerçekleștirmelerine yardımcı olmak; Ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek; Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak; Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulașma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek; Bilimsel düșünme, araștırma ve çalıșma becerilerine yöneltmek; Öğrencilerin, sevgi ve iletișimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düșünsel becerilerini kazanmalarına, düșünsel güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak; Kișisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak gibi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için yola çıkmıș bulunmaktayız. Okulumuz misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde ve daha iyi bir eğitim seviyesine ulașmak gayretiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceyle hareket eden kurumumuz Eğitim-Öğretim yılında İSO 9001:2008 ödülünü almıș bulunmaktadır. Kalite kültürü olușturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Bu vesileyle planın hazırlanması aşamasında oldukça zorlu bir süreç olan koordinatörlük görevini başarıyla yürüten Müdür Yardımcımız Sayın Fuat Dağtekin e, șahsında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ne, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teșekkür ederim. Orhan TÜMSAVAŞ Okul Müdürü 7

8 STRATEJİK PLANI STRATEJİ SANATI Günümüz dünyası günlük ya da anlık kararlar verilerek kalıcı başarıların elde edileceğine, plansız-programsız kurumsallașmanın mümkün olacağına inanmamaktadır. Dünya artık bilimsel șüpheyi, nereden gelirse gelsin bilginin araștırılmasını, sorgulanmasını, ne, neden, ne zaman, nasıl, nerede ve kim/e diye açılımı yapılagelen 5N+1K formülünü daha da içselleştirilmiş görünmektedir ki bu ilerisi adına umut vericidir. Türk Dil Kurumu nun Güncel Türkçe sözlüğünde Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barıș ve savașta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkulceyş. Büyük Türkçe Sözlük te ise Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol şeklinde tanımlanan Strateji kelimesi kurumlar için kullandığında ve Plan kelimesi ile yan yana geldiğinde kurumsal manada ortaya konacak faaliyetleri, hesaplayarak ve eldeki kaynakları en etkin biçimde kullanarak hayata geçirme bilim ve sanatı manasını da ihtiva etmektedir kanaatini tașımaktayız. Verilen manalara dikkatlice bakıldığında stratejinin bir bilim ve sanat olduğuna ișaret edilmektedir. Gerçekten de planlı, programlı ve kaynakları etkin olarak kullanarak hareket etmek bir bilim ve sanattır. Biz de Hekimoğlu Alipașa İlköğretim Okulu yöneticileri ve öğretmenleri olarak bu süreçte her alanda olduğu gibi yine öncü olmak adına görev yaptığımız okulumuzda üstümüze 8

9 STRATEJİK PLANI düșen vazifeyi yerine getirmek, okulumuzu her anlamda sahiplenerek daha iyi yerlere gelmesi adına kurumsallașmanın ilk adımı olan Stratejik Planlama çalıșmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimize, her alanda ve hayatın her kademesinde bașarıya giden yolun iyi bir planlamadan ve yapılan planın dikkatlice hayata geçirmenin gerekliliğini bir hayat düsturu olduğunu öğretmek ve onların Strateji Sanatkârı olmaları, öncelikli gayelerimizden biridir. Çünkü biz inanıyoruz ki stratejik ve planlı hareket etmek geleceğimizin en etkili ve ülkemizin, muasır medeniyetleri geride bırakan ve lider ülke olma yolunda, en önemli anahtarlarından biri olacaktır ve bu anahtar yaşadığımız hâlihazırdaki anın çocuklarının elinde olacaktır. İște bu ön kanaat ile çocuklarımızı en iyi biçimde yetiștirmek boynumuzun borcudur düșüncesini iliklerimizde en üst seviyede hissetmekteyiz. Bir bașka ifadeyle biz geleceğimizi planlamaktayız. Bu vesileyle teveccüh göstererek ve itimat ederek planlama sürecinin koordinatörlüğü gibi çok önemli gördüğüm bir paye ve görevi șahsıma tevdi eden Okul Müdürümüz Sayın Orhan TÜMSAVAȘ a, planın hazırlanma sürecinde verdiğimiz her türlü vazifeyi yerine getiren ekibime, uygulama sürecinde konunun önemine ve Stratejik Planlama sanatının ruhuna uygun hareket edeceğine inandığım tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teșekkür ederim. Fuat DAĞTEKİN Müdür Yardımcısı 9

10 STRATEJİK PLANI SUNUŞ Stratejik planlama; gerçekte tüm kurumlarda olduğu gibi, üniversitelerin de gelecekte kendilerini görmek istedikleri noktaya tașımalarına olanak sağlayan dönüșüm ve gelișim planlarıdır. Kurumların öz değerlendirmelerini yaparak hedeflerini koyduktan sonra, bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak stratejiler belirlemelerini, ayrıca ölçülebilir ölçütler geliştirerek değișimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim yaklașımı olan stratejik plan, sadece bütçeden kaynak tahsisine yönelik bir unsur olmayıp, okulumuzun evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaș toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, ülkemiz üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmesi ve belirli alanlarda uluslararası düzeyde eşdeğer duruma gelmesi için gereksinim duyduğu bir araç olarak değerlendirilmelidir. Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye tașımak için bir yol haritası olan stratejik plan okulumuzun vizyonu olan, Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araștırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaș uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak. hedefimize ulașabilmemiz için büyük önem tașımaktadır. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetmek; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk 10

11 STRATEJİK PLANI yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak; Öğrencilerin, ulusal ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliștirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak; Kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barıșık, bașkalarıyla iyi ilișkiler kuran, iș birliği içinde çalıșan, hoșgörülü ve paylașmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttașlar olarak yetiştirmek; Kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak; Bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak; Toplumun bir üyesi olarak kișisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yașam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak; Becerilerini ve zihinsel çalıșmalarını birleștirerek çok yönlü gelișmelerini sağlamak; Kendilerine güvenen, sistemli düșünebilen, girișimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalıșma alıșkanlığına sahip estetik duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirme amacını taşımaktayız. Bu planın başarıyla uygulanmasında tüm idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere, planın hazırlanması sürecinde katkı sağlayan herkese ve son olarak süreçte en faal biçimde yer alıp yardımlarını esirgemeyen ve çalıșmalarımızın koordinasyonunu sağlayan Müdür Yardımcımız Sayın Fuat DAĞTEKİN e ve desteklerini her an hissettiğimiz Okul Müdürümüz Sayın Orhan TÜMSAVAȘ a teşekkürlerimizi sunarız. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 11

12 STRATEJİK PLANI 1.BÖLÜM HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun öğretmenler odasında, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra çalışmalara başlanılmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyeleri içinden bir ekip Stratejik Planlama Çalışma Ekibi olarak görevlendirilmiştir. Hazırlanan anket formlarındaki sorular katılımcılara yöneltilmiş ve veriler birleştirilerek paydaş görüşleri elde edilmiş bulunmaktadır. Stratejik planlama konusunda 19 Mart 2010 tarihinde Eminönü Halk Eğitim Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hazırlanan eğitim seminerine ekibimiz Koordinatör Müdür Yardımcısı Fuat DAĞTEKİN katılmıştır. Seminerde Strateji Planı hazırlamanın yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda Şube Müdürü Nurettin ARAS ve AR-GE Uzmanı Selim TOPAL ın sunumları izlenmiştir. Stratejilerin Belirlenmesinde İzlenecek Yol Haritası Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemler eşliğinde analiz edilerek stratejik plan hazırlama süreci başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışmalarda izlenecek yol aşağıya çıkarılmıştır: 1. Mevcut durumun analizi yapıldı. (Neredeyiz?) 2. Okulun var oluş nedeni, bir başka ifadeyle misyonu ve ulaşmak istenilen nokta diğer bir deyişle vizyonu belirlendi. (Nereye ulaşmak istiyoruz?) 12

13 STRATEJİK PLANI 3. Okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi çalışması hayata geçirildi. (Ulaşmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?) 4. İzleme ve değerlendirme sürecine geçiş (Başarımızı nasıl ölçer ve değerlendiririz?) Stratejik Amaçları Belirlemede Temel Ölçütler 1. Yasalar kapsamında yapılması zorunlu faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar belirlendi. 2. Okulumuzun akademik düzey anlamında başarısını arttırmaya yönelik stratejik amaçlar belirlendi. 3. Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulu nu diğer okullardan farklı kılacak okul içi ve okul dışı faaliyetlerimizi kapsayacak stratejik amaçlar belirlendi. 4. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için stratejik plan hazırlamanın önemli bir gereği olarak ölçülebilir, ulaşılabilir, reel, zamana bağlı, neticeye odaklı hedefler belirlendi. 5. Stratejik amaca ve hedefe yönelen, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir, hesabı verilebilir, faaliyetlerin belirlenmesine özen gösterildi. 6. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirlendi. 7. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için bakanlığımızın yakın zamanda bitirmesi beklenen performans göstergeleri programına uygun göstergeler tanımlandı. 8. Çalışmamız stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT), ve PEST göstergeleri göz önünde bulundurularak sürdürüldü. 9. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yönlerin belli bir program çerçevesinde iyileştirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması; güçlü yönler ve fırsatların ise değerlendirilerek okulumuzu faaliyetler zemininde de diğer okullardan ayırıcı ve tercih edilebilirliğini öne çıkartacak şekilde çalışıldı. 10. Stratejik Planımız, hedef ve faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet için maliyet tablosu yapıldı. 11. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtilecek. Sonuçta bir bütçe tablosu oluşturuldu. 13

14 STRATEJİK PLANI 1 2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ Tablo 1:Stratejik Planlama Çalışma Ve Koordinasyon Ekibi STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Fuat DAĞTEKİN MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) 2 Ayşe GÜNEY 3 Cihat YİĞİT 4 Ömer Faruk KARAİSMAİLOĞLU 5 İlhan BAŞARAN 6 Fatma ÜSTÜNER 7 Ali TÜMSAVAŞ 8 Dursun Ali FINDIKLI Tablo 2: Stratejik Planlama Çalışma Grupları STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUPLARI Grup No ve Adı Adı-Soyadı Görevi Orhan TÜMSAVAŞ MÜDÜR Fuat DAĞTEKİN MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) 1. Grup Ali TÜMSAVAŞ EĞİTİM ÖĞRETİM Ö.F.KARAİSMAİLOĞLU Mustafa BAYRAKOĞLU Betül KARAVELİOĞLU Orhan TÜMSAVAŞ MÜDÜR Fatma HOŞ MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) Fuat DAĞTEKİN MÜDÜR YARDIMCISI 2. Grup Ayşe GÜNEY SOSYAL SPORTİF FAALİYETLER Neslihan PAMUKLAR İlhan BAŞARAN Ataman GÜNGÖR Nuran ASLAN 14

15 STRATEJİK PLANI 3. Grup TEKNOLOJİK ALTYAPI 4.Grup OKUL AİLE BİRLİĞİ 5. Grup REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 6. Grup OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 7.Grup KURUMSALLAŞMA Orhan TÜMSAVAŞ Fuat DAĞTEKİN Fatma HOŞ Cihat YİĞİT Tahsin OZAN İlhan BAŞARAN Mustafa ŞELİK Dursun Ali FINDIKLI Orhan TÜMSAVAŞ Fatma HOŞ Ayşe GÜNEY Fatma ÜSTÜNER Fadim KARAKAŞ Funda PEKSAK İ.Bülent DİLER Orhan TÜMSAVAŞ Fuat DAĞTEKİN Fatma HOŞ Şükran ŞİRECİ Aysel SELÇİ Fatma TÜMER İlhan BAŞARAN Serdar PAMUKLAR Zülfiye GENÇ Orhan TÜMSAVAŞ Fuat DAĞTEKİN Ayşegül ALTUNOĞLU Havva KOCALAR M.Yaşar TETİK Huri GÜRAY Emine ALBAYRAK Orhan TÜMSAVAŞ Fuat DAĞTEKİN Fatma HOŞ Ayşe GÜNEY Ayşegül ALTUNOĞLU İ.Lütfi AKALIN Cihat YİĞİT MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI(KOORDİNATÖR) MÜDÜR YARDIMCISI 15

16 STRATEJİK PLANI 1-3. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ Tablo 3: Okul Gelişim Yönetim Ekibimiz OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Orhan TÜMSAVAŞ OKUL MÜDÜRÜ (BAŞKAN) 2 Fuat DAĞTEKİN 3 Fatma HOŞ 4 Şükran ŞİRECİ REHBER 5 Ömer Faruk KARAİSMAİLOĞLU 6 Dursun Ali FINDIKLI 7 Ayşe GÜNEY 8 Ali TÜMSAVAŞ 9 Fatma ÜSTÜNER MÜDÜR YARDIMCISI (STRATEJİ PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ) MÜDÜR YARDIMCISI(OGYE-TKY İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ) 10 Zeynep YILDIRIM DESTEK HİZM.PERSONELİ 11 Serap ERDEN OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 12 Ayfer DALKILIÇ VELİ 12 İlknur ARAP VELİ 13 Reşat Tahir ÖZTÜRK ÖĞRENCİ 14 Hüseyin ATİK MUHTAR 15 Mustafa CABAROĞLU MUHTAR 16

17 1-4. ÇALIŞMA TAKVİMİ Tablo 4: Çalışma Takvimi AYLAR 2010 YAPILACAK İŞLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1 Stratejik Planlama Üst Ekibinin Oluşturulması X 2 Stratejik Planlama Hazırlık Ekibinin Oluşturulması X X 3 Okul Çalışanlarının Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi X X 4 Stratejik Planın Planlanması X 5 Durum Analizinin Yapılması, Paydaş Analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması, sorun alanlarının belirlenmesi X X X X 6 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi X X 7 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti X 8 Faaliyet, Proje ve Eylem Planın Hazırlanması X X 9 Maliyetlendirme X X 10 Plana son halinin verilmesi ve Onay İşlemi X 17

18 1-5. PLANIN AMACI AMAÇ Bu stratejik plan, Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim okulunun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır PLANIN KAPSAMI KAPSAM Bu stratejik plan, Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulu nun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 18

19 2. BÖLÜM 2-1 TARİHSEL GELİŞİM Tarihi Yarımada Fatih in Tarihçesi MEVCUT DURUM ANALİZİ Bizans surları, Haliç ve Marmara nın çevrelediği bölge, Tarihi Yarımada Fatih tir. Kuzeyinde Eyüp ilçesi, kuzeydoğusunda Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşu olan Fatih, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada görünümündedir. Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu coğrafya, bugün İstanbul un en önemli tarihi, turistik ve ticari merkezidir. Bölgeye Suriçi İstanbul da denilmektedir. Asya ve Avrupa arasında bir geçiş yolu olan bölge, Paleolitik, Neolitik ve Tunç çağlarından itibaren çeşitli yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi Yarımada nın tarihi ile ilgili ilk buluntular Neolitik çağa ait buluntulardır ve Yenikapı da, Marmaray kazıları esnasında ortaya çıkarılmıştır. MÖ 6500 yıllarına denk gelen Neolitik dönem, ilk defa insanoğlunun tarımsal üretime başladığı, bitki ve hayvanların evcilleştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yazı, takvim, matematik, yapı sanatı ve kent kurma bilincinin gelişmiştir. Sarayburnu nda da Sultanahmet Meydanı nın altında yapılan kazılarda ise MÖ yıllarına tarihlenen buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular ışığında bölgenin yaklaşık 8500 yıldır yerleşim yeri olduğu söylenebilir. Tarihi Yarımada daki ilk önemli uygarlık, Akdeniz in doğusunda, Akdeniz ticaret ağının bir parçası olmak ve buğday ticaretinden yararlanmak isteyen Megaralılardır. Megaralılar, bir koloni kurmak amacıyla MÖ yıllarında Sarayburnu bölgesine yerleşmiştir. Bu bölgede, Megaralılardan önce Traklar, Frigler ve Bitinyalıların yaşadığı da bilinmektedir. Megaralılar, Sparta geleneğine göre bu bölgede yaşayan halkı köleleştirerek, Bizanstion şehrini kurmuşlardır. Bu kent deniz ticaretinden beslenmektedir ve bu kentin limanı, Sarayburnu ndan Haliç e dönünce ilk koy, Prosphorion Limanı dır. Bizantion dan yaklaşık 100 yıl kadar önce kurulan Roma ise fetihlerle büyümüş ve Akdeniz deki en önemli güç haline gelmişti. Akdeniz üzerindeki canlı ticaret ağı, Roma İmparatorluğu nun hem siyasi ve hem de ekonomik gücünün güvencesiydi. İmparatorluk yaşlandıkça, etkisi ve gücü azalmaya başladı. İmparatorluk, MS 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı. Kuzeyden gelen baskılara dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu, MS 476 yılında tarih sahnesinden çekilirken, yerini ticari hayatın tüm canlılığı ile sürdüğü Doğu Roma İmparatorluğu na, yani Bizans a bıraktı. Doğu Roma (Nea Roma), Batı Roma nın yıkılmasından sonra bin yıl kadar daha tarih sahnesinde kaldı. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Yeni Roma nın siyasal bir başkent olmasının yanı sıra, büyük bir liman ve bir imalat merkezi olması ve kenti çevreleyen güçlü surlardı. Surlar, uzun dönem şehri işgallerden korumuştu. Ancak bölgedeki aktif ticaret 19

20 hayatının Venedikliler ile Cenovalılar ın elinde olması, Nea Roma nın sonunu hazırladı. Kent, 1204 yılındaki Latin İstilası na kadar, Avrupa uygarlığının başkenti olmasına rağmen, istila sonrası eski gücünü yitirdi ve 1453 te, Fatih Sultan Mehmed in ordularına teslim oldu. Osmanlı nın yeni başkenti olan Suriçi Tarihi Yarımada, kısa zamanda, Latin İstilası ndan önceki görkemli görünümüne kavuştu. Fatih Sultan Mehmed, fetihten hemen sonra, şehri imar faaliyetine girişti. İlk olarak fetih esnasında harap olan surlar tamir edildi. Bakımsız ve harap durumda olan Ayasofya, tamir ettirilerek camiye dönüştürdü. Fatih te, Sultan ın adını taşıyan Camii ve Külliye ile Topkapı Sarayı nın inşası başladı. Fatih Külliyesi bünyesinde kurulan ve bugünkü İstanbul Üniversitesi nin temellerini oluşturan Sahn-ı Seman Medreseleri de aynı dönemde hizmet vermeye başladı. Bu dönemde, Bizans tan kalan su yolları tamir edildi ve Kapalıçarşı inşa edildi. Ayrıca, bu dönemde şehrin belediye teşkilatı oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet, Hızır Çelebi yi Şehremini (belediye başkanı) olarak atadı. Ayrıca fetihten sonra şehrin kalkındırılması için yeni iskân bölgeleri oluşturuldu. Anadolu ve Rumeli den müslüman nüfus şehre göçe özendirildi. Çeşitli bölgelerden Hıristiyan ve Yahudil nüfus da şehre getirilerek belli yerlerde iskân edildiler. Tarihi Yarımada nın merkezini oluşturduğu İstanbul, fetihten 50 yıl sonra Avrupa nın en büyük şehri, bir ilim ve sanat merkezi haline geldi. 16. yüzyıla damgasını vuran ve Küçük Kıyamet olarak anılan 14 Eylül 1509 depremi şehre büyük zarar verdi. 45 gün süren deprem neticesinde binlerce bina harap oldu, yıkılmadık tek minare kalmadı. Şehrin merkezi olan Tarihi Yarımada da da pek çok eser yıkıldı veya zarar gördü. Sultan II. Bayezıd (1510) tarafından şehir, kişinin istihdamıyla neredeyse yeniden kuruldu. Tarihi Yarımada da, bu ihyadan nasibini aldı ve o tarihten günümüze pek çok ölümsüz eser ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman ın tahtta kaldığı yılları arasındaki 46 yıllık dönem, devlet için olduğu gibi İmparatorluk Başkenti İstanbul için de bir yükseliş dönemi oldu. Bu dönem boyunca İstanbul da birçoğu günümüze de ulaşmış çok sayıda paha biçilmez eser inşa edildi. Şehir yeni bentler, su kemerleri, suyolları ve çeşmelerle bol suya kavuştu. Medreseler, kervansaraylar, hamamlar, hasbahçeler ve köprülerle donatılan İstanbul, tam bir başkent görünümü kazandı. Yine bu dönemde Haliç Limanı Akdeniz in en işlek limanlarından biri haline geldi. Kanuni döneminde özellikle Mimar Sinan tarafından yapılan eserler, şehre yepyeni bir görünüm kazandırdı. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi, Sultan Selim Camii ve Külliyesi, Mihrimah Sultan Cami, Hürrem Sultan adına yaptırılan Haseki Külliyesi ve Haseki Hamamı bu dönemde inşa edildi. Süleymaniye Medreseleri de İstanbul a bir eğitim ve bilim merkezi olma özelliği kazandırdı. Kanuni dönemi İstanbul u bazı büyük felaketlere de şahit oldu. Veba salgınları bu dönemde İstanbul u sık sık etkiledi te çıkan yangın Ayasofya dan Tahtakale ye kadar olan kısmı büyük hasara uğrattı teki şiddetli fırtınada ise denizin kabarması sonucu dereler taştı, birçok insan boğuldu teki aşırı yağmur neticesi oluşan seller ise bundan da büyük zararlara yol açtı. 20

21 Lale Devri nde şehir, birçok yenilikler ve değişiklikler yaşadı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa özellikle Paris ve Viyana dan getirttirdiği projelerden esinlenerek İstanbul un imarına el attı. İlk önce Haliç ıslah edildi ve Haliç kenarları gezinti yerleri haline getirildi. Suriçi ve Surdışı ndaki semtlerde birçok köşk ve bahçe yapıldı. Daha önce yangınlarla harap olmuş semtler yeniden inşa edildi. Tanzimat dönemi ise, 3 Kasım 1839 da Topkapı Sarayı nın Gülhane Bahçesi nden halka okunmasıyla başladı. Batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde İstanbul ve Tarihi Yarımada mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar bir çok alanda yenilikler yaşadı. Şehir, bu dönemde Suriçi nden Bakırköy e, Galata da ise Teşvikiye yönüne doğru yayılmaya başladı. Boğaziçi nde Sarıyer e ve Anadolu yakasında Bostancı ve Beykoz yönünde büyüdü. Tanzimat döneminde klasik Osmanlı mimarisi terk edildi ve yeni yapılar barok, rokoko, neogotik ve ampir gibi Batılı tarzlarda inşa edildi. Hatta bu üslup değişmesi cami mimarisine kadar nüfus etti. Bu yıllar, altyapı ve kent hizmetlerinde de önemli gelişmelere sahne oldu. Haliç üzerine köprü yapılması, tünel (metro), Rumeli Demiryolu, kent içi deniz taşımacılığı yapan Şirket-i Hayriye nin açılması, Şehremaneti (Belediye) örgütünün diğer belediye dairelerinin kurulması, ilk telgraf hattının çekilmesi, Zaptiye Nezareti nin kurulması ve ona bağlı karakolların açılması, Vakıf Gureba Hastanesi nin hizmete girmesi bu gelişmelerin sadece bazılarıdır. Tanzimat döneminde İstanbul tarihinde yeni sayfa açıldı. (31 Ağustos 1876). Ancak kısa süre sonra başlayan Türk-Rus Savaşı (27 Nisan 1877) şehri paniğe boğdu. Bu savaşta Rumeli cephesine yakınlığı nedeniyle İstanbul savaşın birçok acısını yaşadı. Kentin içinden batıya asker sevki, öte yandan cepheden gelen hastalar ve yaralılarla savaştan kaçan Rumeli li muhacirler kentte birçok sıkıntıya yol açtı. Bu muhacirler sefalet içinde cami ve medreselerde ve boş alanları saran tahta ve teneke barakalarda yaşamaya çalışıyorlardı. Bu dönemde İstanbul Tarihi Yarımada, büyük bir deprem felaketi de yaşadı. Halk arasında Üç yüz on Depremi denen 1894 depreminde Suriçi, çok zarar gördü. Ama büyük süratle yapım onarım çalışmalarına girişildi. İşgal ve Mütareke yıllarında Tarihi Yarımada pek aşina olmadığı büyük gösterilere şahit oldu. 19 Mayıs 1919 da Sultanahmet Meydanı nda ilk kez kadın hatiplerin de konuşma yaptığı Fatih Mitingi yapıldı. Mitinge 50 binden fazla insan katıldı. Cumhuriyet döneminde, bölgede özellikle Menderes in imar hareketleri döneminde ( ) yoğun göçle birlikte yapı ihtiyacı ortaya çıkınca, çok katlı beton yapılar da artmaya başladı. Şehrin merkezi olan Tarihi Yarımada da geniş caddeler açıldı ve 1950 den sonra başlayan iç göç hareketi kentin sosyo-kültürel dokusunu da değiştirmeye başladı. Tarihi Yarımada, Doğu Roma dan Bizans a, Osmanlı dan günümüze kadar, önemini hep korudu. 13 Ekim 1923 te Ankara nın Başkent olmasıyla ülkenin yönetim merkezi olması özelliğini yitirdi. 1. Dünya Savaşı nın getirdiği olumsuzluklar ve başkentin Ankara ya taşınması, İstanbul un (Tarihi Yarımada) bir süreliğine fakir kalmasına neden oldu. Fakat 21

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara 2014

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2015 2019 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara 2014 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Basım : Semih Ofset

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014 2015 2019 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 16 Kepez Belediye Başkanlığı 2015-2019 Yılları Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER 1 2 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan Ekibi Üst Yönetim Belediye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı