DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney)"

Transkript

1 M.Hilmi EREN Çevre Kimyası Salı 7.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 06 Nisan 2004 Salı AMAÇ Suda çözünmü oksijen, ph, iletenlik ve tuzluluk analizlerinin yapılarak bu ölçülen parametrelerin çevresel yönden, bitkiler ve canlılar üzerindeki etkileri yönünden incelenmesi. TEORK BLG Su Kirlilii Evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafii ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmeye neden olan balıca etkenler ve problemler unlardır: A - Fekal atıklar B - Organik atıklar C - Aırı üretim artıına neden olan besleyici (nutrient) maddelerin, olaan deerlerin üzerinde boaltımı D - Atık ısı E - Radyoaktif atıklar F - Çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boaltımından oluan bulanıklık artıı, sılama ve kıyı çizgisi deiimi G - Yukarıda sayılanların dıında kalan "Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Teblii"nde sınır deerler getirilen maddeler. Suların Sınıflandırılması Akarsu, göl ve baraj rezervuarlarında biriktirilen kıta içi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflama aaıda verilmitir: Sınıf I : Yüksek kaliteli su Sınıf II : Az kirlenmi su Sınıf III : Kirli su Sınıf IV : Çok kirlenmi su Aaıdaki tabloda sınıflandırma için geçerli su kalite parametreleri ve bunlara ait sınır deerleri Sınıf I, II, III ve IV için ayrı ayrı verilmitir. Bir su kaynaının bu sınıflardan herhangi birine dahil edilebilmesi için bütün parametre deerleri, o sınıf için verilen parametre deerleriyle uyum halinde bulunmalıdır. 1

2 Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karılık gelen suların, aaıdaki su ihtiyaçları için uygun olduu kabul edilir: A - Sınıf I - Yüksek kaliteli su a) Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini b) Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil) c) Alabalık üretimi d) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı e) Dier amaçlar B - Sınıf II - Az kirlenmi su a) leri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini b) Rekreasyonel amaçlar c) Alabalık dıında balık üretimi d) Teknik Usuller Teblii`nde verilecek olan sulama suyu kalite kriterlerini salamak artıyla sulama suyu olarak e) Sınıf I dıındaki dier bütün kullanımlar C - Sınıf III - Kirlenmi su Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun bir arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir. D - Sınıf IV - Çok kirlenmi su Yukarıda I, II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. Su Kalite Sınıfları Su Kalite Parametreleri I II III IV Sıcaklık (øc) ph dıınd Çözünmü oksijen (mg O2/l)a <3 Oksijen doygunluu (%)a ><40 Klorür iyonu (mg Cl-/l) b > 400 Sülfat iyonu (mg/so=4/l) Amonyum azotu (mg NH+4-N/l) 0.2c 1c 2c 2 Nitrit azotu (mg NO-2-N/l) Nitrat azotu (mg NO-3-N/l) Toplam fosfor (mg PO-3 4-P/l) Toplam çözünmü madde (mg/l) Renk (Pt-Co birimi) Sodyum (mg Na+/l)

3 Organik parametreler KO (mg/l) BO (mg/l) Organik karbon (mg/l) Toplam Kjeldahl-azotu (mg/l) Emülsifiye ya ve gres (mg/l) Metilen mavisi aktif maddeleri (MBAS) (mg/l) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) Mineral yalar ve türevleri (mg/l) Toplam pestisid (mg/l) norganik kirlenme parametreleri Civa (æg Hg/l) Kadmiyum (æg Cd/l) Kurun (æg Pb/l) Arsenik (æg As/l) Bakır (æg Cu/l) Krom (toplam) (æg Cr/l) Krom (æg Cr+6/l) Ölç.Az Kobalt (æg Co/l) Nikel (æg Ni/l) Çinko (æg Zn/l) Siyanür (toplam) (æg CN/l) Florür (æg F-/l) Serbest klor (æg Cl2/l) Sülfür (æg S=/l) Demir (æg Fe/l) Mangan (æg Mn/l) Bor (æg B/l) 1000e 1000e 1000e 1000 Selenyum (æg Se/l) Baryum (æg Ba/l) Alüminyum (mg Al/l) Radyoaktivite (pci/l) alfa-aktivitesi beta-aktivitesi Bakteriyolojik parametreler Fekal kolifrom (EMS/100 ml) Toplam koliform (EMS/100 ml)

4 ph Ölçümü Bir çözeltide bulunan hidrojen iyonu konsantrasyonudur ve çözeltinin asidik veya bazik olmasının bir göstergesidir. ph su arıtımında ve kullanımında önemli olduu için ölçülmelidir. ph ölçümlerinin standart teknii hidrojen elektrodu olmakla beraber cam elektrodun giriimlerden daha az etkilenmesi ve hidrojen elektrodunun kullanım için elverili olmaması nedeniyle ölçümler genelde referans elektrot olarak kalomel elektroda karılık cam elektrotla yapılmaktadır. ph ölçümü yapılmadıı zamanlarda cam elektrot ucu saf su içinde bırakılmalı ve her kullanımdan sonra saf su ile yıkanmalıdır. Homojenlii salamak için çözelti karıtırılmalı ve ölçümden önce sıcaklık ayarı yapılmalıdır. Uzun aralıklı ölçümlerde elektrotların yeniden standardizasyonu yapılmalıdır. Çözünmü Oksijen Tayini Suda yaayan canlılar yaama ve üreme için gerekli enerjiyi oksijenden yararlanarak karıladıkları için bu canlıların uygun oksijen formlarına ihtiyacı vardır. Çözünmü oksijen su içinde çözünmü olrak bulunan oksijen miktarıdır ve mg/lt olarak ifade edilir. Oksijenin sudaki çözünürlüü basınç ve sıcaklıkla deimektedir. Tatlı sularda 1 atm basınç ve 0 C sıcaklıkta hava oksijeninin çözünürlüü 14,6 mg/lt, 35 C de ise bu deer 7 mg/lt dir. Suda çözünmü oksijenin sıcaklıkla dümesi nedeniyle yaz aylarında suda çözünmü oksijen miktarı kritik seviyelere iner. Tuz oranı arttıkça oksijenin çözünürlüü de azalmaktadır. Sudaki oksijen olmadıı zaman anaerobik mikroorganizmalar gelime gösterirler ve çevrede zararlı artların olumasına yol açarlar. Sudaki oksijenin suda yaayan balık vb. organizmaların türüne göre en az 4 mg/lt veya 5 mg/lt den az olmaması gerekir. Suda çözünmü oksijen analizi evsel ve endüstriye atıkların hangi oranda kirli olduunu belirlemede önemli bir faktördür. Ayrıca su daıtım sistemlerinde ve çelik borularda korozyona neden olduu için oksijen testleri yapılır. Çözünmü oksijen tayininde numune alma oldukça önemlidir. Eer örnek alındıktan sonra laboratuara getirilecekse örnein hava ile teması kesilmi olmalıdır. Analiz için uzun süre beklenirse biyolojik aktivite nedeniyle oksijen miktarında deime olabilir. Çözünmü oksijen tayininde Winkler yöntemi veya çözünmü oksijen elektrotları kullanılır. En çok çözünmü oksijen elektrotları tercih edilir. Tuzluluk Tayini 250 mg/lt den yüksek konsantrasyonlarda suya tuzlu bir lezzet verir mg/lt deriime kadar evsel kullanım için kullanılabilir ve zarar vermezler. Klorür testleri yer 4

5 altı sularının evsel atıklarla kirletilip kirletilmediini tespit için kullanılmıtır. Çünkü insan dıkısı tüketilen su ve gıdadakine edeer miktarda klorür içermektedir. Klorürler suya toprak tabakaları ve kayaçlardaki mineral maddelerin çözülmesi ile geçerler. letkenlik mineralizasyonun bir ölçüsü olduu için denetimi yapılan suyun bitki ve hayvanlar üzerideki fizyolojik etkisini incelemede kullanılır. DENEYN YAPILII Oksijenmetre, ph metre, letkenlik ölçüm cihazı açıldıktan sonra ölçüm yapılacak elektrot cihaza takılır. letkenlik için platinlenmi platin elektrot kullanılır. Çözünmü oksijen için ise katot olarak kurun ve anot olarak altın kullanılır. Saf su ile yıkanır ve örnein içine daldırılır. Ölçümün yapıldıı sıcaklıa gelmesi beklenir ve sıcaklık kaydedilir. Homojenlik için elektrotla örnek biraz karıtırılabilir. Dier ölçümler de gerekli elektrot takılarak alınır. Sıcaklıklar kaydedilir. Kullanılan elektrotlar saf su ile yıkanıp kurulanarak kendi kaplarına konulur. Ölçüm sonuçları; Yapılan Ölçüm Sonuç Sıcaklık C ph 7,8 10,7 Çözünmü Oksijen 5,66 mg/lt 10,8 Tuzluluk 0,07 g/lt 10,7 letkenlik 570 s 10,7 SONUÇ Çözünmü oksijen deerinin canlılar için kritik deer olan 5 mg/ lt sınırına yakın olduu gözlenmitir. Bunun nedeni suda yaayan canlılar tarafından oksijenin tüketilmesi olabilecei, sudaki klorür miktarı çözünmü oksijen miktarını azaltması da 5

6 olabilir. ph deeri ise standartlarda belirtilen sınırlar içindedir. Tuzluluk ve iletkenlik deerleri de yukarıda verilen TSE standartları aralıında yer almaktadır. 6

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 361 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Küçük Menderes Nehri

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALĐZASYON ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1- KURULUŞ VE TESĐS ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER: 1.1- KURULUŞUN

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI

AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI EMWATER E-ÖRENM KURSU ÖZET AVRUPA BRL FON DESTEKL AKDENZ ÜLKELERNDE ATIK SULARIN ETKL YÖNETM, LEN VE TEKRAR KULLANIMI - Özet - Dr. Yavuz Özoguz (m-haditec GmbH & Co KG) Bilgilerin dayandıı çalımalar: Atık

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli

Detaylı

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL GENEL BİLGİLER Erişkin bir kişide kemiklerin %25 i, Yağ dokusunun %45 i, Derinin %68 i, Kanın %90 ı ve tüm vücut ağırlığının %63 ü sudan oluşmaktadır. Su canlı

Detaylı