ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013"

Transkript

1 ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013

2 Sunu Planı Tanımlar Endoskopide Enfeksiyon Geçişi Endoskopun Yeniden Kullanıma Hazırlanması İşleminde Hatalar Endoskopun Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Gerekli İşlemler Endoskopik Aksesuarlar İşlemlerin Kaydı Endoskopların Mikrobiyolojik Takibi Cihaz Güvenliği

3 Tanımlar Endoskopi: İç organların ve vücut boşluklarının teşhis ve tedavi amacıyla görüntülenmesi işlemidir. Endoskop: İç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesi amacı ile kullanılan aletlerin tümüne verilen genel isimdir. Temel olarak rijit ve fleksible endoskoplar olarak sınıflanırlar.

4 Earle H. Spaulding hasta bakım ürünleri, ekipman dezenfeksiyon ve sterilizasyon için geliştirilmiş olan sınıflandırma; Kritik aletler; steril doku veya vasküler sisteme giren ve mikroorganizmalarla kontaminasyon durumunda yüksek enfeksiyon riski taşıyan aletlerdir. Yarı kritik aletler; mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deriye temas eden aletlerdir. Kritik olmayan aletler; sadece sağlam deri ile temas eden aletlerdir.

5 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi- 2009

6 Dekontaminasyon: Endoskopun yeni bir hastaya güvenle kullanılabilmesi için yüksek düzey dezenfeksiyondan önceki ilk aşamadır.

7 Endoskopide Enfeksiyon Geçişi Ekzojen: Enfektif ajanların hastadan hastaya, kontamine endoskop veya aksesuarlarca taşınmasından ileri gelebilir. Endojen: Endoskopik işlem uygulama sahasına göre değişen hastanın flora bakterileri etken olabilir.

8 Endoskoplarla sık bulaşan mikroorganizmalar; Bakteriler: Salmonella, Mikobakteriler, Serratia marcescens, Helicobacter pylori, Clostridium difficile, Pseudomonas Virüsler: HIV, Hepatit B, Hepatit C, Enterovirüsler, Diğer Enfeksiyonlar: Trichopyton, Cryptococcus, Candida, Poliovirüs, Coxsackievirus, Rhinovirus

9 Endoskopun Yeniden Kullanıma Hazırlanması İşleminde Hatalar Temizliğin yetersiz yapılması, Temizleme aksesuarlarının kontamine olması, Depolama öncesi kurutmanın yetersiz yapılması, Dezenfektörlerin kontamine olması, Dezenfektörlerin yanlış kullanımı, Endoskopun yüzeyinin ve kanallarının hasarlı olması, Kontamine endoskopların elde taşınması, Endoskopların uygun olmayan koşullarda saklanması, Uygun olmayan deterjan ve dezenfektan kullanımı.

10 Endoskopun Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Gerekli İşlemler 1. Ön işlem 2. Kaçak testi 3. Temizleme 4. Durulama 5. Dezenfeksiyon 6. Son durulama 7. Kurulama 8. Saklama

11 1. Ön işlem; 2. Kaçak testi; Endoskop kullanıldıktan hemen sonra ışık kaynağına takılıyken dış yüzeyi pamuk bırakmayan tek kullanımlık bir kompresle silinir. Aspirasyon ve çalışma kanalından saniye, basınçlı su ve arkasından hava verilir. Endoskop ışık kaynağından ayrılarak özel bir konteynır ile temizlik için ayrılan alana götürülür. Kaçak testi endoskobun iç kanalları ya da dış kılıfındaki hasarları tespit etmek için her endoskopik işlemden sonra yapılmalıdır. Kaçak testinden öce tüm düğme ve valfler çıkarılır ve kullanım klavuzunda yazıldığı şekilde test edilir. Dezenfektör cihazlar kullanılıyorsa her yıkama döngüsünde en az bir kez kaçak testi yapmalıdır.

12 3. Temizleme; Endoskop dekontaminasyon işlemlerinde en önemli aşama manuel temizliktir. Temizleme endoskop ile uyumlu enzimatik deterjan ile yapılır. Endoskop temizleme solüsyonuna batırılmadan önce tüm koruyucu kapakların takıldığından emin olunur. Endoskopun dış yüzeyi tek kullanımlık bir sünger ya da kompres ile yıkanır, distal uç hava-su çıkış nozılı yumuşak bir diş fırçasıyla fırçalanır. Çıkarılabilir tüm valfler çıkarılarak fırçalanır. Mümkünse valfler ve biyopsi kapağı ultrasonik yıkayıcıya konur. Tüm erişilebilir kanallar endoskopi temizleme fırçasıyla fırçalanır.

13 Temizleme devam; Vanalar, kanallar, bağlantı ve tüm ayrılabilir parçalar dahil olmak üzere tüm endoskop temizleme sürecine dahil edilir. Temizlik adaptörleri takılıp kanallarda hiç hava kalmayıncaya kadar temizleme solüsyonu ile doldurulur ve üretici firmanın önerdiği süre kadar bekletilir. Enzimatik deterjanlar antimikrobiyal olmadığı için her kullanımdan sonra atılmalı ve bir sonraki işlemde solüsyonlar tekrar hazırlanmalıdır. Fırçalar her kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır ya da tek kullanımlık olmalıdır. 4. Durulama; Endoskop dış yüzeyi ve kanallar içme suyu kalitesinde akan suyla durulanır. Durulama suyu basınçlı hava kullanılarak kanallardan uzaklaştırılır.

14 5. Dezenfeksiyon; Dezenfektanın minimum etkin konsantrasyon değeri üreticinin önerdiği test çubukları veya cihazlarla düzenli olarak test edilmelidir, en az gün başlangıcında. Endoskop dezenfektan solüsyon tüm kanallara perfüze olacak şekilde tamamen solüsyona batırılır. Üretici firmanın önerdiği sıcaklıkta ve sürede solüsyon içinde bekletilir, sürenin aşılmamasına özen gösterilmelidir. Dezenfektan değişimleri için firmanın önerilerine uyulmalı, değişim sırasında konteynırlar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfektörler ile yapılacak olan dezenfeksiyon; endoskop dezenfektöre uygun şekilde yerleştirilir ve dezenfeksiyon döngüsünün tamamlanması beklenir, son durulama işlemi de bu basamakta tamamlanmış olur.

15 6. Son durulama; Endoskop dezenfektan solüsyondan çıkarılır, tüm kanallar ve endoskopun dış yüzeyi uygun özelliklere sahip su ile durulanır. Durulama akan su ile yapılmazsa her durulamada değiştirilir.

16 7. Kurulama; Endoskopun dış yüzeyi steril pamuk bırakmayan bir kompresle kurulanır. Dezenfektörlerde endoskop kanallarını yıkadıktan sonra basınçlı hava vererek kurutma özelliği bulunmalıdır. Kurulama işlemi su bazlı mikroorganizmaların endoskopa tekrar bulaşma olasılığını azaltır.

17 8. Saklama; İyi havalanan endoskoplar için özel yapılmış bir dolapta başlıklar, uç parçaları takılı olmadan dik olarak asılır. Asla bir konteynır içinde saklanmamalıdır (Taşıma çantaları gibi). Taşıma çantalarında saklanmamalıdır.

18 Enzimatik; köpüksüz deterjan kullanılması tavsiye edilir. Köpürmesi enzimatik solüsyonun cihaz yüzeylerine temasını engelleyebildiği gibi çalışan güvenliği açısında da risk oluşturabilir. Dezenfektan; ideal bir dezenfektan kan yoluyla bulaşan virüsler ve prion proteinleride dahil tüm mikroorganizmalara etkili olmalıdır. Endoskop ve dezenfektör cihazlarla uyumlu olması önemlidir.

19 Endoskopik Aksesuarlar Endoskop irrigasyonu için kullanılan şişelere steril su konmalı, şişe ve bağlantı hortumları günde bir kez temizlenmeli, steril edilmelidir. Tek kullanımlık malzemeler steril halde ve kullanıma hazır durumda bulundurulmalıdır. Kullanmadan hemen önce steril paket açılmalıdır. Kullanım sonrasında malzemeler uygun biçimde atılmalıdır. Tek kullanımlık malzemelerin hiçbir durumda tekrar kullanılması önerilmez. Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması tercih edildiğinde; Food and Drug Administration (FDA) tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanımı ile ilgili şartlar sağlanmalıdır. Biyopsi forsepsinde işlem sonrası kalan organik artıklar

20 İşlemlerin Kaydı Kayıt İçin Gerekli Bilgiler;

21 Endoskopların Mikrobiyolojik Takibi Rutin olarak mikrobiyolojik testlerin gerekliliği tartışmalı bir konudur. Kurumların kendi kararları doğrultusunda yapılmaktadır. Testler endoskopların, dezenfektörlerin, aksesuarların ve su kaynaklarının takibini kapsar. Kontaminasyonun tespit edilmesi durumunda testler tekrarlanmalı ve şüphe edilen ekipmana düzeltici eylemler yapılıp sorun ortadan kalkana kadar kullanılmamalıdır.

22 Sonuç; Endoskopide cihaz güvenliğinin sağlanabilmesi için her hasta potansiyel bir enfeksiyon kaynağı kabul edilmelidir. Endoskop ve aksesuarları tüm işlem basamaklarına titizlikle uyularak yeniden kullanıma hazırlanmalıdır Tüm işlemler süresince personel standart önlemlere mutlak uymalıdır. Dezenfeksiyon işlemlerinin bu konuda eğitim almış personeller tarafından yapılması önemlidir. Endoskop ve dezenfektör cihazın yıllık olarak fonksiyonel ve teknik açıdan kontrolü gereklidir.

23 Kaynaklar Esen Ş, Perçin D. Güncel dezenfektanlar ve dezenfeksiyon uygulamalarındaki sorunlar. ANKEM Dergisi, 2009; 23 (2): Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Karadeniz C. Endoskopi Ünitelerinde Dekontaminasyon ile ilgili Sorunlar ve Önlemler. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Karadeniz C. Endoskop Dezenfeksiyonu 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Karadeniz C. Endoskopik Girişimlerde DAS. 7.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2007 WGO-OMGED / OMED Pratice Guideline Endoscope Disinfection, December 14, 2005.

24 Endoskopide cihaz güvenliği hayat kurtarıcı olabilir!

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları Uzm. Dr. Demet CANYILMAZ Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Toplumsal yaşam içinde birçok insan herkese ortak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Dekontaminasyondaki ilk ve en önemli adım, temizlemedir. Cerrahi aletlerin

Dekontaminasyondaki ilk ve en önemli adım, temizlemedir. Cerrahi aletlerin Manuel ve Ultrasonik Temizlik, Genel Özellikleri ve Personeli Koruma Yrd. Doç. Dr. Aydan ÖZKÜTÜK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Dekontaminasyondaki

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUSAL ARDA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz ameliyatlarında

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

El yıkama, hastanelerde hastalar ve sağlık personeli arasında bakteri geçişini önlemek

El yıkama, hastanelerde hastalar ve sağlık personeli arasında bakteri geçişini önlemek El Yıkama Çeşitleri ve Dikkat Edilecek Hususlar Yük. Hmş. Banu ÇOPUR İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Reanimasyon Servisi, İSTANBUL El yıkama, hastanelerde hastalar

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEExp Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Yayın No: 08 1. Baskı: Ekim 2014 İstanbul ISBN: 978-605-64017-7-0 Baskı: Gülmat Matbaacılık Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok Kat 3 No: 4 (1NE4) Topkapı / İstanbul Bu kitabın baskısından 5846 ve

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 35.106 ameliyat Girişimsel radyolojide 2266 girişimsel işlem 14.789 GI Endoskopi Şişli Etfal EAH 2012

Detaylı