İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI"

Transkript

1 T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGIN TİCARET ODASI NIN TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ RAPORU EKİM 2012 ILGIN-KONYA

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI BİRİNCİ BÖLÜM - ILGIN IN TARİHÇESİ COĞRAFİ KONUMU 1.1. Ilgın ın Tarihi Gelişimi 1.2. Ilgın ın Coğrafi Konumu 1.3. Ilgın ın Bitki Örtüsü 1.4. Ilgın ın Ulaşımı İKİNCİ BÖLÜM - TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI 2.1. İlçe nin Markalaşma İle İlgili Öncü Paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler V.D.) Belirlenmesi, Gruplanması 2.2. Paydaşlar ile; Markalaşma, Markalaşmaya Yönelik Stratejik Planlama Çalışmaları, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma, Kalite (Bireysel, Ürün, Hizmet, Sunum Kalitesi) Konularında Çalışmaların Yapılması 3. Ilgın da Termal Turizmin Mevcut Durum Analizi 3.1. Ilgın a ilişkin daha önce yapılmış olan çalışmalar derlenerek incelenmesi 3.2. Mevcut Termal Tesisler Ziyaret Edilerek Yerinde Tespitler Yapılması 3.3. Yapılması Planlanan ve Yapımı Sürdürülen Tesisler İncelenmesi 4. Termal Turizmin Özellikleri, Bu Özelliklerden Yararlanma Durumu, Ilgın İlçesi nin Turizm Değerleri Haritası, İlçe ve yöresinde Termal Turizmi Destekleyici Diğer Turistik Değerler: 4.1. Termal Turizmin Özellikleri, Bu Özelliklerden Yararlanma Durumu 4.2. ILGIN İlçesi nin Turizm Değerleri Haritası 4.3. İlçe ve yöresinde Termal Turizmi Destekleyici Diğer Turistik Değerler: 5. Ilgın İlçesi nin Termal Turizm Açısından SWOT (GZFT) Analizi, Vizyonu, Hedefleri,Vizyon Ve Hedeflerin Önündeki Zorluklar Ve Engeller 5.1. SWOT (GZFT- Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi 5.2. Ilgın İlçesi nin Termal Turizm Açısından Vizyonu 5.3. Vizyona İlişkin Hedefler 5.4. Vizyon ve Hedeflerin Önündeki Zorluklar ve Engeller 5.5. Belirlenen Vizyona Ulaşmak İçin Odaklanılması Gereken Konular ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMA STRATEJİLERİ 6.1. Markalaşmak İçin Kısa ve Uzun Vadede Uygulanması Gereken Stratejik Adımlar Ilgın ın Termal Turizm Master Planına Alınmasının Sağlanması Markalaşmak İçin Stratejik Amaçlar Ve Hedefler SONUÇ KAYNAKLAR EKLER 2

3 SUNUŞ Konya nın Ilgın ilçesinin Termal Turizmde Markalaşması amacıyla Ilgın Ticaret Odası tarafından Konya ABİGEM ile birlikte projelendirilen çalışmaya ilişkin rapor sunumudur. Proje konusu; bölgede öne çıkan termal turizmi;, markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin arttırılmasına yönelik araştırma çalışmasını kapsamaktadır. Proje; Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan teknik desteğin genel amacı olan bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamasına yönelik olup; Öncelik 1 kapsamında; bölge ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetleri ana başlığı altında, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde öne çıkan ürünlerinden Termal Turizmin markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin arttırılmasına yönelik araştırma çalışmalarını içermekte ve programın genel ve özel amacı ile birebir örtüşmektedir. Termal turizmin bölgenin ekonomik yapısına katkısı çok büyük olup, her yıl ortalama kişinin ziyaret ettiği kaplıcaların markalaşma çalışmaları ile termal turizmin gelişmesi, yeni yatırım alanlarının oluşması ve turizm potansiyelinde artış göstermesi ile bölgede turizme yönelik yatırımların gelişmesine katkı sağlayarak katma değer yaratacaktır. 3

4 I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ Teknik Destek Talebinin Başlığı Başvuru Sahibi Kurum Yasal Statü Adres Termal Turizmin Markalaşması Projesi Ilgın Ticaret Odası Meslek Kuruluşu Camiatik Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Ticaret İş Merkezi Kat:2 Talep Edilen Teknik Destek Türü Teknik Desteğin Süresi Talep Edilen Uzman Desteği Süresi Teknik Destek Faaliyetlerinin Uygulandığı Coğrafi Alan Program ve Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Proje Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 1 ay 12 gün TR 52 Bölgesi/Konya İli/Ilgın İlçesi X I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI Teknik destek talep konusu Konya Ilgın ilçesinde öne çıkan termal turizmin markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin artırılmasına yönelik araştırma çalışmasını kapsamaktadır. Teknik destek programı kapsamında; - İlçe nin markalaşma ile ilgili öncü paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler v.d.) belirlenmesi, gruplanması çalışmaları yapılmıştır. - Belirlenen Paydaşlar ile aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Markalaşma, Markalaşmaya yönelik stratejik planlama çalışmaları, İnovasyon ve yaratıcı fikirler oluşturma, Kalite (bireysel, ürün, hizmet, sunum kalitesi) konularında çalışmaların yapılması, Odak grup toplantıları ve yüz yüze görüşmeler yapılması, Öne çıkan termal turizmin özelliklerinin tespit edilmesi, Turizm konularında değer haritasının çıkarılması, 4

5 Bu özelliklerinden ne derece faydalanılabildiğinin, Güçlü ve zayıf yanlarının, fırsatların ve tehditlerin, Vizyon ve hedefleri ile bu vizyon ve hedeflerin önündeki zorluklar ve engellerin neler olduğunun belirlenmesi, Belirlenen vizyona ulaşmak için nelere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi, Kısa ve uzun vadede uygulanması gereken stratejik adımların belirlenmesi. 5

6 BİRİNCİ BÖLÜM - ILGIN IN TARİHÇESİ COĞRAFİ KONUMU 1.1. ILGIN IN TARİHİ GELİŞİMİ 1 6

7 ILGIN ın İsim kökeni 1 1. ılgın ismini kışın karda sadece bir gün boyunca açan bir çiçek'ten almıştır. 2. İlçedeki kaplıcanın varlığından hareketle Allah ın, Tanrı nın ve Yaratıcı nın Hamamı anlamına Hüdâî Hamamı ismiyle de anılmıştır. 3. Kaplıca anlamındaki Germ kelimesi, tek başına Ilgın ın adı olarak kullanıldığı gibi çoğunlukla Ab-ı Germ (Ilık Su, Kaplıca) terkibiyle de kullanılmıştır. 4. Yine kaplıcanın varlığı sebebiyle "Ilık su, ılığın" anlamında Ilgın ve Ilgun isimleri de tarihi kaynaklarda ilçeyi tanımlamak üzere kullanılmaktadır. NOT: Şehrin adının değişmesinde, Ilgın yöresinde aynı adla anılan ağaçların etkili olup olmadığı ayrıca araştırılmalıdır. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed'in yöreyi fethinden sonra hem el yazması eserlerde ve kitâbelerde "Ilgın" isminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Nitekim bugün de ilçe hala aynı adla anılmaktadır. İlkçağdan İtibaren Ilgın 2 Konya dan batıya açılan yol güzergâhındaki Ilgın, tarihin her devrinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Ilgın ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Argıthanı, Eldeş Höyük, ve Başhöyük te Kalkolitik (M.Ö ) döneme ait seramikler bulunmuştur. Yine Mahmuthisarı Höyük, Karaköy Höyük ve Navruşuk Höyük e Erken Tunç Çağı (M.Ö ) seramikleri ile Ilgın Höyük, Şarampol Tepe, Eldeş Höyük teki keramiklerde M.Ö lere tarihlenmektedir. Bölge, Hitit İmparatorluğu nun egemenliğine girmiş (M.Ö ) ve bu dönemde Ilgın önemli bir yol güzergâhı konumunu korumuştur. IV. Tuthalia nın Arzava Seferi (M.Ö ) sırasında Yalburt ta bir su anıtı inşâ edilmiştir. Hititler in yıkılmasının ardından Fryegler (M.Ö ) ve Lykialılar (M.Ö ) hâkimiyetine girmiştir. Bir süre Pers (M.Ö ) egemenliğinde kalan Ilgın, Büyük İskender in Persler i yenmesinin ardından Makedonya idaresi altına girmiştir. M.Ö. 138 de Roma İmparatorluğu ve Bizans Devleti toprakları olmuştur. X. yüzyılda bölgeye Müslüman Araplar ın fetih hareketleri başlamıştır. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın, 2011 (2) 7

8 Selçuklular Dönemi 2 Büyük Selçuklular, Ilgın ı 1077 de fethetmişlerdir. Anadolu Selçuklu döneminde Akşehir in vilâyet olduğu, Ilgın ın da Honaz vilâyetine bağlandığı; Haçlı Seferleri sırasında da Ilgın ın müteaddit defalar yağmalandığı anlaşılmaktadır. Ilgın 1220 yılında Alâeddin Keykûbad tarafından kayınbabası Kir Farid e verildiği, 1227 yılında Mengücek oğulları tarafından Erzincan ın alınmasıyla, bölgenin Erzincan ve Erzurum beylerinden Davut Şah a verildiği görülmektedir. Anadolu Selçukluları nın son zamanlarında birkaç vilâyetle birlikte Ilgın ın gelirleri, Afyon daki Sahip Ata OğullarındanTaceddin Hüseyin ve Nasruddin Hasan a verilmiştir Ancak Sahip Ata Oğulları, Karamanoğlu Mehmed Bey den Konya yı kurtarmak için yola çıkmıştır. İki ordu Akşehir ovasındaki Kozağaç köyü civarında karşılaşmış, Değirmen çayı ya da Adayan çayı olarak adlandırılan savaşın (1275) sonucunda Cimri (Siyavuş) ve Karamanoğlu Mehmed Bey komutasındaki ordu, Sahip Ata Oğulları nı yenmiş ve bu bölge Çaylak adında bir beye verilmiştir. Bölge, Selçuklular dan sonra kısa bir süre Karamanoğulları yönetimine geçmiştir. Selçuklular Dönemi'nde Konya civarındaki dört pazardan biri Ilgın da kurulmaktadır. Pazar münasebetiyle ilçeye gelen halk alış verişin yanı sıra kaplıcada da banyo yapmaktadır. Osmanlılar Dönemi 2 Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Seferi'ne memur ettiği Osmanlı Ordusu Karamanoğlu Pir Ahmed Bey in ordusuyla Çiğil de savaşmış, bunun sonucunda da Akşehir ve Ilgın bölgesi Osmanlı hâkimiyetine alınmıştır (1466). Fatih Sultan Mehmed, Gedik Ahmed Paşa ya bölgenin genel bir evkâf ve emlâk tahririni yaptırmıştır. Tahrîri büyük Türk âlimleri Muslihuddin ve Kâsım Efendiler yapmışlardır. Defterde Karaman ili eyâlet olarak ifade edildikten sonra ayrıca sancaklara ve iki nâhiyeye ayrıldığı belirtilmektedir. Ilgın ın da içinde yer aldığı bu vilâyetler şunlardır: 1. Konya, 2. Lârende, 3. Seydişehir, 4. Bozkır, 5. Beyşehri, 6. Akşehir, 7. Ilgın, 8. Niğde, 8

9 9. Şücâeddin ve Anduğu, 10. Ürgüp, 11. Ereğli, 12. Aksaray, 13. Koçhisar. Nâhiyeler ise: 1. Karahisar, 2. Develü. Fatih ten sonra (1493) II. Bayezîd zamanında Karaman İli nin Hatiboğlu şöhretiyle tanınan Nasuhzâde Haydar tarafından ikinci bir tahrîri yapılmış, defteri de Hattat Ali yazmıştır. Karaman İli, o zamanlar Karaman Eyâleti olarak adlandırılıp 15 kazâya ayrılmış-tır: 1. Konya, 2. Bolvadin, 3. Çimeneli, 4. Akşehir, 5. Ilgın, 6. Niğde, 7. Anduğu, 8. Ürgüp, 9. Ereğli, 10. Aksaray, 11. Koçhisar, 12. Kayseri, 13. Ermenek, 14. Mut, 15. Gülnar. 8 Mayıs 1637 de Bağdat seferine çıkan IV. Murad, Akşehir yoluyla Ilgın a gelip kaplıcanın karşısındaki Koca çayırda otağını kurarak burada bir saray yaptırmıştır. Bu sarayın ne zaman, nasıl ve ne sebeple yıkılıp yok olduğu ise bilinmemektedir. Osmanlı Devleti zamanında tüccarların, hacıların, seyyahların ve askerlerin hem güven içinde olmaları ve hem de rahat etmeleri için belirli hizmetlerin sunulduğu menzil külliyeleri yapılmıştır. Bu çerçevede Vezir Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Ilgın daki menzil külliyesi, Ilgın ın mâmur hâle gelmesinde büyük bir öneme sahiptir. (2) 9

10 1887 Konya Vilâyeti Salnâmesi ne göre, Ilgın da 28 Sıbyan mektebi; 1894 Konya Vilâyeti Salnâmesi ne göre ise 35 mescid, 50 câmi, 49 değirmen, 4 hamam, 4 fırın, 4 kahvehâne ve 117 dükkân bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda 1 Kurtuluş Savaşı nda cephe gerisinde olan Ilgın, o yıllarda büyük çapta askerî birliklerin karargâh merkezi olması dolayısıyla, önemli tarihî olaylara sahne olmuştur yılının 1 Mart - 21 Ağustos tarihleri arasında Fahrettin Altay Paşa komutasındaki kişilik 5. Süvari Kolordusu, Ilgın ilçesinde altı aya yakın bir zaman kalmış ve Ilgın halkı bu zaman içinde Kolordu ya elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Atatürk, 1 Nisan 1922 günü, yanında Cephe Komutanı İsmet İnönü, diğer bazı komutanlar, askerî ve siyâsî konuklarıyla birlikte Ilgın ovasında ikmal ve eğitim işleriyle Büyük Taaruz a hızla hazırlanmakta olan Süvari Kolordusu nu teftişe gelmiştir. Birinci, ikinci ve dördüncü süvari tümenlerinden kurulu Süvari Kolordumuz, kaplıca yakınında bulunan Koca Çayır da toplanır. Başkomutan Atatürk ün emriyle geçit resmine başlanır. 7-8 bin süvarinin bir kısmının mızraklı, bir kısmının yalın kılıç ve Allah, Allah nidalarıyla savaş nizamında dört nala geçişleri, Ilgın ovasını bir anda adeta bir savaş alanına ve mahşer yerine çevirmiştir. En başta Fahrettin Altay Paşa, arkasından generalleri ve kurmayları geçerler. 3 tümen süvari askerinin Koca Çayır da tozu dumana katarak uzunca süren, muntazam ve hırslı geçişi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ü ve diğer komutanlarımızı ne kadar heyecanlandırmış ve sevindirmiş ise, böyle bir tatbikatı ilk kez seyreden Sovyet ve Azerbaycan diplomatları ile askerî ataşeleri üzerinde de o derece müthiş bir etki yapmıştır. Ilgın da Kuva-i Milliye teşkilatı eşraftan Ali İspir ve Müsdebit hoca lakaplı Mustafa Üçekiz tarafından kurulmuştur. Harekâtı inceleyen konuk Rus elçisi, kahraman askerlerimizin temsili düşman birliklerine karşı yapmış oldukları hücumlardaki çeviklik ve cengâverliğine hayran kalmış, Atatürk e yaklaşarak kulağına: Anladım Ekselans!.. Bu kahraman ordu karşısında hiçbir kuvvet ayakta duramaz demiştir. 21 Ağustos 1922 gecesinde ilçeden Afyon cephesine doğru harekete geçen 5. Süvari Kolordusu, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa nın Akşehir de verdiği tarihî Büyük Taarruz emrinden sonra şanlı ordumuzun saflarına katılarak düşman cephenin yarılmasında büyük rol oynamış, 9 Eylül 1922 de diğer birliklerle İzmir e girerek düşmanı denize dökmüştür. Böylece Büyük Taarruz un kazanılmasında Ilgın, çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

11 Mevlana ve Ilgın 1 Mevlânâ nın da şifâ bulmak amacıyla her yaz Ilgın kaplıcalarına şifa için geldiği ve ünlü eseri Mesnevi ve diğer kitaplarının bazı bölümlerini Ilgın kaplıcalarında yazdığı bilinmektedir ILGIN IN COĞRAFİ KONUMU 1 Ilgın, İç Anadolu bölgesinin güney batısında yer alan Konya ilinin bir ilçesidir. İlçe merkezi Konya dan 87 km. kuzey batıda geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçe sınırları 37 derece 17 dakika enlem (kuzey paralelleri) 31 derece 55 dakika boylam (meridyenleri) arasında yer alır. İlçe merkezi 1039 rakımlıdır. Doğusunda Kadınhanı, batısında Akşehir, Doğanhisar, Tuzlukçu, kuzeyinde Yunak, güneyinde Derbent, Beyşehir ve Hüyük ilçeleri bulunur. Çavuşçu Göl kenarında, Hamam Dağı olarak adlandırılan alanda ve Ilgın'ın güneyinde yer alan ormanlık mahallerde piknik yapma, avcılıkla meşgul olma, yürüyüş turlarına çıkma imkanı vardır. Ilgın ın jeolojik yapısını kalker tabakalar ile dağlık bölgelerde linyit damarları oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan sıcak su kaynağı da jeolojik açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Arazi 1. bölge deprem kuşağı üzerinde oturmakta olup, iki fay hattı mevcuttur. Birinci fay hattı Çiğil bölgesinden gelip Kaplıca dağı eteklerinden güneydeki Çavuşçu Göl kasabasına doğru uzanmaktadır. İkinci fay hattının Sivri ve Tekne dağlarının eteklerini takip ederek yine Çavuşçu Göl kasabası ve Haremi linyit işletmelerine uzanmaktadır. Ilgın ın kuzeybatısından güneydoğusuna doğru Sultan dağları uzanır. Ilgın ovası, 5214 hektarlık tarım alanı ile ilçenin en büyük tahıl ambarıdır. Bu alanda %70 hububat, %20 pancar ve %10 sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Büyüklü küçüklü dere, çay, göl ve gölet bulunan bölgede, kışın ve ilkbaharda kar ve yağmur suları ile beslenen dereler bol su taşımalarına rağmen yaz aylarında suları çekilmektedir. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

12 Çavuşçu Gölü 1 51 km² alana sahip, etrafı sazlık ve bataklıklarla kaplı tektonik bir tatlı su gölüdür. Doğanhisar çayı, Çiğil deresi ve Bulcuk çayı ile beslenir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1019 m., derinliği ise 2-10 m. dir. Batısında Açık Ilıca adı verilen sıcak su kaynağı vardır. Güneydoğusundaki Yobazlar çeşmesi, halk tarafından şifalı su olarak bilinir. Kışın kar ve yağmur suları ile dolan gölalanı, yaz mevsiminde Atlantı ve Ilgın ovalarını suladığından, göl sularının çekildiği arazilerde vatandaşlar tahıl ürünleri ekmektedirler. Gölün kuzeyindeki Şarampol tepe, göl seviyesinden 75 m. yüksekliktedir ve 1977 yıllarında kısmen ağaçlandırılmış ise de 2001 yılında ağaçlandırma çalışmaları ciddî bir biçimde ele alınmıştır. Şarampol tepe, ileride güzel bir piknik alanı olmaya adaydır ILGIN IN BİTKİ ÖRTÜSÜ 1 Ilgın ın bitki örtüsü, İç Anadolu Bölgesi nin tipik bitki örtüsü olan bozkırlardır. Bozkırlar genelde ilkbahar aylarında yeşerir, Haziran ayı sonlarında sararırlar. İlçenin güneyinde yer alan Beykonak, Kembos (Gökçeyurt), Bulcuk, Balkı, Çiğil, Dığrak, Gökbudak, dağlarında ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Ilgın ın denizden yüksekliği 1030 m. dir. İç Anadolu Bölgesi nde bulunması itibariyle karasal (step) iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer ILGIN IN ULAŞIMI 1 Ilgın, önemli kara ve demiryolları üzerine kurulmuş olup, konum itibariyle tarihî ipek yolunun uzantısı niteliğindedir yılında yapılan demiryolunun ilçenin gelişimine katkısı büyüktür. Ilgın merkezinden geçen Konya-İstanbul ve Konya-İzmir yolları da ilçe ulaşımını daha canlı kılmaktadır. Konya ya 87 km. uzaklıkta olan Ilgın ın komşu ilçelere olan uzaklıkları da şöyledir: Akşehir 46 km., Beyşehir 88 km., Kadınhanı 30 km., Sarayönü 50 km., Doğanhisar 36 km., Tuzlukçu 35 km., Yunak 87 km.dir. Ilgın-Ankara arası ise 318 km.dir. Tarihi ve Turistik Y (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

13 İKİNCİ BÖLÜM TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI 2.1. İlçe nin Markalaşma ile İlgili Öncü Paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler v.d.) Belirlenmesi, Gruplanması: Ilgın Ticaret Odası tarafından, ekim ayının ilk haftasından itibaren İlçe deki kuruluş ve kişilere ILGIN DA TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI çalışmalarına katılım için yaklaşık 250 kişiye çağrıda bulunulmuştur. Çalışmanın sürdürüldüğü hafta boyunca telefon, mail, yerinde ziyaretler yolu ile çağrılar tekrarlanmıştır. Yinelenen davetlere ve konunun öneminin vurgulanmasına rağmen, çalışmalarda hazır bulunması gereken asıl aktörlerin toplantılara katılımı, sağlanamamıştır. Toplam yaklaşık 50 kişi ile görüşme, toplantı, eğitim gerçekleştirilebilmiştir Paydaşlar ile; Markalaşma, Markalaşmaya Yönelik Stratejik Planlama Çalışmaları, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma, Kalite (Bireysel, Ürün, Hizmet, Sunum Kalitesi) Konularında Çalışmaların Yapılması: Paydaşlara; aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilen oturum ve görüşmelerde, ayrıca Markalaşmak, Stratejik Planlama, İnovasyon-Yaratıcılık, Toplam Kalite Yönetimi, Bireysel Kalite konularında, şu başlıklar çerçevesinde, eğitimler verilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuş ve bilgilendirmeler yapılmıştır; Globalleşme, Teknolojinin İlerlemesi, Bilgi Çağının Gereği Rekabet Koşullarının Değişmesi Tüketici Beklentilerinin Değişmesi, İletişim Farklılık İçin Kalite ve Markalaşmanın Ön Plana Çıkması Kaliteli Hizmet Anlayışı, Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri İnovasyon-Yenilikçilik-Farklılaşmak-Yaratıcılık Markalaşma Süreci, Markalaşma Çalışmaları Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler Güvenilir Olmak Reklam, Tanınırlığı Sağlamak, Sürdürmek. Tanıtım Sürecinde Yapılması Gerekenler Kalite, Marka Anlayışı İmaj, Tüketicinin Hafızasında Yer Almak İstikrar Sürdürülebilir Olmak Müşterinin Aynı Talebini Sürekli Karşılayabilmek Hedeflerle Büyümek, İlerlemek Müşteri Talebi Doğrusunda Ürün/Hizmet Oluşturmak, MÜŞTERİ SADAKATİ Sağlamak 13

14 İlk Olabilmek Piyasada İyi Bir Yer Edinerek Pazarlık Gücünü Arttırmak, Doğru Konumlanmak, Ilgın ın Bir Ürün Olarak Ele Alınması Rakiplerle Mücadelede Aynı Hedef Kitleye Farklı Ödeme Seçenekleri Sunmak Yenilikçi Olmak Çağa Ayak Uydurabilmek Hijyen Koşulları Konusunda Farkındalık Ilgın ın Dış Dünyaya Açılan Yüzü Ekim 2012 : Paydaşların T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ ve süreci hakkında bilgilendirilmesi. Stratejik Planlama konusunda bilgilendirme yapılması. Odak grup çalışması (soru-cevap) ile Termal Turizm Değer lerinin belirlenmesi, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının tartışılması, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, markalaşmaya ilişkin önerilerin alınması. Yer: Ilgın Ticaret Odası Konferans Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. M. Necmettin Tiftikçi Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı 3. Yahya Bürkek İlçe Milli Eğitim Müdürü 4. Vehbi Özlem Ilgın-Tur Ltd. Şti. 5. Halil Cesur Ilgın Ticaret Odası Üyesi-Ayakkabıcı 6. Erdem Yarıcı Ilgın Ziraat Odası 7. Sefer Deveci Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 8. Mehmet Demir Ilgın Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 9. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 10. Harun Koç Sedirlihan Restaurant (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) 11. Sıtkı Çiftçi Kral Matbaa 12. B. Şükrü Tektek Ilgın Ticaret Odası Genel Sekreteri 13. Murat Uğurlu Ilgın Belediyesi 14

15 Ekim 2012 : Turistik Tesis yerinde tespit yapılması: Yer: Sedirlihan Restaurant (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. B. Şükrü Tektek Ilgın Ticaret Odası Genel Sekreteri 2. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi Ekim 2012 : Markalaşma Eğitiminin gerçekleştirilmesi. Odak grup çalışması (sorucevap) ile vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, Termal Turizm Değer lerinin belirlenmesi, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının tartışılması, markalaşmaya yönelik önerilerin alınması,. Yer: Ilgın Ticaret Odası Konferans Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3. Muharrem Özler Özler Sarraf 4. Vehbi Özlem Ilgın-Tur Ltd. Şti. 5. Ahmet Yaka Ilgın Belediyesi 6. Hacı Bekir Mavi Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7. Halis Karagöz Ilgın Belediyesi 8. Mehmet Telli Şekerbank Ekim 2012 : Ilgın Belediye Başkanı ile makamında yüz yüze görüşme yapılması. Sayın Başkan, bugüne dek Ilgın a ilişkin pek çok toplantı yapıldığını, raporlar hazırlandığını, stratejik plan çalışmalarının gerçekleştirildiğini, ama yapılanların sonuçsuz kaldığını ifade etmiştir. Termal Turizm in markalaşmasının, önceki çalışmaların sonucuna dayandığı (örneğin: Ilgın İlçe Raporu 2010, sayfa 37, Stratejik Amaç ve Öncelikler ) belirtilip, markalaşma çalışmalarında, Ilgın Belediyesi nin katılımının, öncülüğünün ve rolünün çok önemli olduğunun vurgulanması ile davetimizi kabul ederek, yapılacak odak grup toplantısına tüm kilit personeli ile birlikte katılacağını belirtmiş, ancak toplantıya katılması mümkün olmamış, personelinin toplantılara katılımını sağlamıştır. Yer: Ilgın Belediye Binası 15

16 Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. H. İbrahim Oral Ilgın Belediye Başkanı 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekim 2012 : Ilgın Kaymakamı ile makamında yüz yüze görüşme yapılması. Kaymakamlıkta bulunuş gerekçemizin markalaşmaya ilişkin çalışmalar olduğu açıklandığında, ilçeye 1.5 ay önce atanmış olan sayın Kaymakam Ilgın ın ve Ilgın ın Termal Turizm açısından markalaşması konusunda MARKALAŞMAK sözcüğünün telaffuzunun dahi bulunulan koşullarda mümkün olamayacağını, ilçede hiçbir sosyal etkinlik ortamının olmadığı (sinema, tiyatro, restaurant, cafe, AVM (alışveriş merkezi), şehirde bulunan bankacı, doktor vb kişilerin alışveriş ve etkinlikler için Konya ya gidip geldiğini belirterek 2. derece İlçe olan Ilgın ı diğer 2. derece ilçelerle kıyaslayarak (ör. Muğla-Milas, Kayseri-Talas) Ilgın ın sayılan ilçeler seviyesine gelmesi için uzun zamanın (on yıllar) gerekli olduğunu, bu durumda markalaşmaktan söz edilemeyeceğini belirtmiştir. İlçe Kaymakamının ilçeye yeni atanmış ve bölgeyi tam olarak tanıyamamış olması nedeni ile diğer paydaşlar ile yapılan toplantılara katılımı sağlanamamıştır. Yer: Ilgın Kaymakamlık Binası Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. Mehmet Öz Ilgın Kaymakamı 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi Ekim 2012 : Hamamdağı nda Belediye ye ait olup tahrip edilmiş olan tesislerin görülmesi. Yer: Hamamdağı Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 16

17 Ekim 2012 : Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi, Bireysel Kalite, Hizmet Kalitesi, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma konusunda bilgilendirme yapılması. Odak grup çalışması (soru-cevap) ile Ilgın İlçesi nin sahip olduğu turistik değerlerin, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konulması. İlçe nin gelişimi için gerçekleştirilen çalışmalar, kurumlar arası iletişim ve iş birliği (Belediye-Emniyet Müdürlüğü), markalaşmaya yönelik önerilerin, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Yer: Ilgın Ticaret Odası Başkanı Makam Odası, Ilgın Ticaret Odası Toplantı Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3. Mehmet Arif Mavuş Ilgın Ticaret Odası Meclis Başkanı 4. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 5. Ömer Çam İlçe Emniyet Müdürü 6. Abdullah B. Cavlak Ilgın Belediyesi İnşaat Yüksek Mühendisi 7. Halis Karagöz Ilgın Belediyesi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 8. Fatma Dağlı Ilgın Belediyesi-Kaplıca Vardiya Şefi 9. Murat Uğurlu Ilgın Belediyesi Destek Hizmet Müdürü 10. Aydın Arılık Ilgın Belediyesi 11. Seyit Ali Uslu Ilgın Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Ekim 2012 : 1) Ilgın Belediye Termal Tesisleri nin (Kaplıca İşletmesi), 2) Kaplıca Yeri Alışveriş Merkezleri nin (MEVKA destekli inşaat sürüyor) 3) Su Oyunları ve Kapalı Yüzme Havuzu nun ziyaret edilmesi (İnşaat sürüyor) görüşlerin alınması, zayıf ve güçlü yanların ortaya konulması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Mevcut eski tesislerin fiziksel ve idari ihtiyaçlarının belirlenmesi. Önerilerin alınması. Yer: Ilgın Belediye Termal Tesisleri (Bakınız ek fotoğraflar) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 17

18 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Ahmet Yaka Ilgın Belediyesi-Kaplıca Müdürü 6. Fatma Dağlı Ilgın Belediyesi- Kaplıca Vardiya Şefi Ekim 2012 : Öztürk Termal Oteli nin ziyaret edilmesi, mevcut sorunların tespit edilmesi, güçlü ve zayıf yanların tartışılması, termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi Yer: Öztürk Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Mehmet Öztürk Öztürk Termal Oteli nin Sahibi 6. Yaşar Öztürk Öztürk Termal Oteli nin Sahibinin Oğlu Ekim 2012 : Grand İpek Termal Oteli nin ziyaret edilmesi, mevcut sorunların tespit edilmesi, güçlü ve zayıf yanların görüşülerek termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Yer: Grand İpek Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Kudret Akyüz Grand İpek Termal Oteli nin İşletmecisi 18

19 Ekim 2012 : Grand İpek Termal Oteli nin müdürü, resepsiyon sorumluları ile görüşülerek mevcut işletme sorunlarının tespit edilmesi, termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Yer: Grand İpek Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. Gökhan Tuğra Aksoy Grand İpek Termal Oteli Müdürü 2. Merve Ergut Grand İpek Termal Oteli Ön Büro Görevlisi 3. Talip Kartal Grand İpek Termal Oteli Güvenlik Görevlisi Ekim 2012 : Turistik Cafe ve Restaurant yetkilileri ile görüşülerek Ilgın turizmine ilişkin zayıf ve güçlü yönlerin değerlendirilmesi, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, markalaşma için yerel değerlerden ve yemeklerden ön plana çıkarılabilecek unsurların tartışılması. Turizmin gelişmesi ve termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Yer: Lala Mustafa Paşa Külliyesi (Bedesten, Kubbealtı) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Gökçen Tekin Bedesten Köfteci 6. Fatih Turgut Kubbealtı Cafe 3. Ilgın da Termal Turizmin Mevcut Durum Analizi Ilgın da Termal Turizm in markalaşması çalışmaları için mevcut durum analizi yapılmıştır: 3.1. Ilgın a ilişkin daha önce yapılmış olan çalışmalar derlenerek incelenmiştir: Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ( ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007 MEVKA, TR52 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı, 2010 MEVKA, Ilgın İlçe Raporu, Konya, 2010 Ilgın Ticaret Odası Web Sitesi, Ilgın Ticaret Odası Anket Çalışması Ilgın Belediyesi Web Sitesi, Ilgın Belediyesi Kent ve Yaşam Kültür Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Temmuz

20 Ilgın Belediyesi Stratejik Planı (Çalışmaları Sürmektedir 2012) Ilgın Kaymakamlığı Web Sitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın, Mevcut Termal Tesisler Ziyaret Edilerek Yerinde Tespitler Yapılmıştır: Kaplıca Suyunun Sıcaklığı: 42 C'dir, ph değeri : 7,15 ve suyun içeriğinde potasyum, sodyum, amonyum, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, klorür, nitrat, sülfat ve hidrokarbonat bulunmaktadır. Toplam mineralizasyonu : mg/l. Ortopedik ve nörolojik hastalıklarla romatizmal hastalıkların kronik tedavilerinde rehabilitasyon amacı ile kullanılması uygundur Belediye Tarafından İşletilen Tesisler: Vakıflar Hamamı, Santral Otel, Villa (Apart Daire). A-B Blok Oteller, Dağ Otelden oluşup yaklaşık 340 yatak kapasitelidir. Toplam 45 kişi vardiyalı çalışmaktadır. Personel eğitimsiz, ancak 10 kişi otelcilik konusunda bilgi sahibi. Kadın, erkek havuzları, aile havuzu, engelliler havuzları mevcut. Tesislerin bakım ihtiyacı bulunmaktadır. Tesis yöneticisi profesyonel işletmeci olmadığından çeşitli sorunlar yaşanmaktadır (Örneğin: Belediye nin siyasi yapısı nedeni ile oy kaygısı bulunduğundan kurallar konulup uygulanamamaktadır.) Grand İpek Otel; Belediyeye ait olan 3 yıldızlı otel özel bir işletmeci tarafından 8 yıldır işletilmekte olup, 10 yıllık süre için kiralanmıştır. Toplam m2 lik bir alanda 3 katlı tek bloktan oluşmaktadır. Otelde 75 adet standart, 25 adet suit oda bulunmaktadır. Yarım pansiyon hizmet verilmektedir. 150 kişilik toplantı salonu, 1 büyük açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, 2 adet bay Türk hamamı, 2 adet bayan Türk hamamı, 2 adet bay-bayan sauna, özel termal banyolar, jakuzi mevcuttur. Personel sayısı yazın 35-40, diğer dönemlerde kişidir. Ek restaurant ve toplantı salonu inşaatı sürmektedir. Tesisin genel olarak bakıma ihtiyacı vardır. İşletme yönetiminin ve tüm personelin hijyen, kaliteli hizmet, standartlar, müşteri memnuniyeti konularında eğitim açıklarının giderilmesi gerekmektedir Öztürk Termal Oteli; Personel sayısı 12 kişi. 120 yatak kapasitesi ek yataklar ile 150ye çıkabilmektedir. 2 adet yarı olimpik termal havuz, 2 adet Türk hamamı, 2 adet sauna, 2 adet masaj odası, 2 adet dinlenme salonu, 7 adet özel aile havuzu bulunmaktadır. Yarım pansiyon hizmet veren otelde kalorifer bulunmamaktadır. Personelin eğitim ihtiyacı vardır. Yıllık doluluk oranı sezonluk (Haziran-eylül 15) yaklaşık 100 gündür. 20

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Yalova Hakkında Genel Bilgiler

Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova Hakkında Genel Bilgiler Yalova; Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi nin güneydoğu kesiminde Armutlu Yarımadası nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları nın kuzey eteklerinde yer almaktadır.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü YATIRIMLAR FAALİYETLER 2003-2010 T.C. Bursa İl Özel İdaresi nin 2003 ve 2010 Yılları Arasında Gerçekleştirdiği Yatırımlar; Köy-İlçe, Sektör-İlçe ve Sektör-Bursa İli Bazında Verilmiştir. Bursa İl Özel İdaresi

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek SİVEREK İLÇEMİZ Siverek Şanlıurfa merkez ilçesine 96 km uzaklıkta olan ilçenin 2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 227.017 kişidir. İlçe batısında Adıyaman ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru ise

Detaylı

Gevaş Belediye Başkanı Sn. Sinan HAKAN makamında ziyaret edildi. 2 2 M a r t

Gevaş Belediye Başkanı Sn. Sinan HAKAN makamında ziyaret edildi. 2 2 M a r t Gevaş Belediyesinin organizasyonu ile katılım sağladığımız Gevaş ın Ticari Hayatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 22.03.2016 tarihinde Gevaş Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. İstişare toplantısına

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Bu yüzey araştırması, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında olduğu gibi, karasal iklim hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer.

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında olduğu gibi, karasal iklim hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Kayseri Hakkında Genel Bilgiler İç Anadolu Bölgesi nde büyük bir bölümü, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde de küçük bölümleri olan Kayseri, kuzeyinde Yozgat ve Sivas, doğusunda Sivas ve Kahramanmaraş,

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03 GENEL BİLGİLER Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03 Afyonkarahisar, Anadolu'da kuzeyi güneye, batıyı da doğuya bağlayan doğal bir düğüm noktası

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

2016 TD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ

2016 TD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 2016 TD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. ÖNCEKİ HALİ 1. 2016 TEKNİK

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı