İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI"

Transkript

1 T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGIN TİCARET ODASI NIN TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ RAPORU EKİM 2012 ILGIN-KONYA

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI BİRİNCİ BÖLÜM - ILGIN IN TARİHÇESİ COĞRAFİ KONUMU 1.1. Ilgın ın Tarihi Gelişimi 1.2. Ilgın ın Coğrafi Konumu 1.3. Ilgın ın Bitki Örtüsü 1.4. Ilgın ın Ulaşımı İKİNCİ BÖLÜM - TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI 2.1. İlçe nin Markalaşma İle İlgili Öncü Paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler V.D.) Belirlenmesi, Gruplanması 2.2. Paydaşlar ile; Markalaşma, Markalaşmaya Yönelik Stratejik Planlama Çalışmaları, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma, Kalite (Bireysel, Ürün, Hizmet, Sunum Kalitesi) Konularında Çalışmaların Yapılması 3. Ilgın da Termal Turizmin Mevcut Durum Analizi 3.1. Ilgın a ilişkin daha önce yapılmış olan çalışmalar derlenerek incelenmesi 3.2. Mevcut Termal Tesisler Ziyaret Edilerek Yerinde Tespitler Yapılması 3.3. Yapılması Planlanan ve Yapımı Sürdürülen Tesisler İncelenmesi 4. Termal Turizmin Özellikleri, Bu Özelliklerden Yararlanma Durumu, Ilgın İlçesi nin Turizm Değerleri Haritası, İlçe ve yöresinde Termal Turizmi Destekleyici Diğer Turistik Değerler: 4.1. Termal Turizmin Özellikleri, Bu Özelliklerden Yararlanma Durumu 4.2. ILGIN İlçesi nin Turizm Değerleri Haritası 4.3. İlçe ve yöresinde Termal Turizmi Destekleyici Diğer Turistik Değerler: 5. Ilgın İlçesi nin Termal Turizm Açısından SWOT (GZFT) Analizi, Vizyonu, Hedefleri,Vizyon Ve Hedeflerin Önündeki Zorluklar Ve Engeller 5.1. SWOT (GZFT- Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi 5.2. Ilgın İlçesi nin Termal Turizm Açısından Vizyonu 5.3. Vizyona İlişkin Hedefler 5.4. Vizyon ve Hedeflerin Önündeki Zorluklar ve Engeller 5.5. Belirlenen Vizyona Ulaşmak İçin Odaklanılması Gereken Konular ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMA STRATEJİLERİ 6.1. Markalaşmak İçin Kısa ve Uzun Vadede Uygulanması Gereken Stratejik Adımlar Ilgın ın Termal Turizm Master Planına Alınmasının Sağlanması Markalaşmak İçin Stratejik Amaçlar Ve Hedefler SONUÇ KAYNAKLAR EKLER 2

3 SUNUŞ Konya nın Ilgın ilçesinin Termal Turizmde Markalaşması amacıyla Ilgın Ticaret Odası tarafından Konya ABİGEM ile birlikte projelendirilen çalışmaya ilişkin rapor sunumudur. Proje konusu; bölgede öne çıkan termal turizmi;, markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin arttırılmasına yönelik araştırma çalışmasını kapsamaktadır. Proje; Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan teknik desteğin genel amacı olan bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamasına yönelik olup; Öncelik 1 kapsamında; bölge ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetleri ana başlığı altında, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde öne çıkan ürünlerinden Termal Turizmin markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin arttırılmasına yönelik araştırma çalışmalarını içermekte ve programın genel ve özel amacı ile birebir örtüşmektedir. Termal turizmin bölgenin ekonomik yapısına katkısı çok büyük olup, her yıl ortalama kişinin ziyaret ettiği kaplıcaların markalaşma çalışmaları ile termal turizmin gelişmesi, yeni yatırım alanlarının oluşması ve turizm potansiyelinde artış göstermesi ile bölgede turizme yönelik yatırımların gelişmesine katkı sağlayarak katma değer yaratacaktır. 3

4 I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ Teknik Destek Talebinin Başlığı Başvuru Sahibi Kurum Yasal Statü Adres Termal Turizmin Markalaşması Projesi Ilgın Ticaret Odası Meslek Kuruluşu Camiatik Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Ticaret İş Merkezi Kat:2 Talep Edilen Teknik Destek Türü Teknik Desteğin Süresi Talep Edilen Uzman Desteği Süresi Teknik Destek Faaliyetlerinin Uygulandığı Coğrafi Alan Program ve Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Proje Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 1 ay 12 gün TR 52 Bölgesi/Konya İli/Ilgın İlçesi X I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI Teknik destek talep konusu Konya Ilgın ilçesinde öne çıkan termal turizmin markalaşması, pazarlanması ve katma değerlerinin artırılmasına yönelik araştırma çalışmasını kapsamaktadır. Teknik destek programı kapsamında; - İlçe nin markalaşma ile ilgili öncü paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler v.d.) belirlenmesi, gruplanması çalışmaları yapılmıştır. - Belirlenen Paydaşlar ile aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Markalaşma, Markalaşmaya yönelik stratejik planlama çalışmaları, İnovasyon ve yaratıcı fikirler oluşturma, Kalite (bireysel, ürün, hizmet, sunum kalitesi) konularında çalışmaların yapılması, Odak grup toplantıları ve yüz yüze görüşmeler yapılması, Öne çıkan termal turizmin özelliklerinin tespit edilmesi, Turizm konularında değer haritasının çıkarılması, 4

5 Bu özelliklerinden ne derece faydalanılabildiğinin, Güçlü ve zayıf yanlarının, fırsatların ve tehditlerin, Vizyon ve hedefleri ile bu vizyon ve hedeflerin önündeki zorluklar ve engellerin neler olduğunun belirlenmesi, Belirlenen vizyona ulaşmak için nelere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi, Kısa ve uzun vadede uygulanması gereken stratejik adımların belirlenmesi. 5

6 BİRİNCİ BÖLÜM - ILGIN IN TARİHÇESİ COĞRAFİ KONUMU 1.1. ILGIN IN TARİHİ GELİŞİMİ 1 6

7 ILGIN ın İsim kökeni 1 1. ılgın ismini kışın karda sadece bir gün boyunca açan bir çiçek'ten almıştır. 2. İlçedeki kaplıcanın varlığından hareketle Allah ın, Tanrı nın ve Yaratıcı nın Hamamı anlamına Hüdâî Hamamı ismiyle de anılmıştır. 3. Kaplıca anlamındaki Germ kelimesi, tek başına Ilgın ın adı olarak kullanıldığı gibi çoğunlukla Ab-ı Germ (Ilık Su, Kaplıca) terkibiyle de kullanılmıştır. 4. Yine kaplıcanın varlığı sebebiyle "Ilık su, ılığın" anlamında Ilgın ve Ilgun isimleri de tarihi kaynaklarda ilçeyi tanımlamak üzere kullanılmaktadır. NOT: Şehrin adının değişmesinde, Ilgın yöresinde aynı adla anılan ağaçların etkili olup olmadığı ayrıca araştırılmalıdır. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed'in yöreyi fethinden sonra hem el yazması eserlerde ve kitâbelerde "Ilgın" isminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Nitekim bugün de ilçe hala aynı adla anılmaktadır. İlkçağdan İtibaren Ilgın 2 Konya dan batıya açılan yol güzergâhındaki Ilgın, tarihin her devrinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Ilgın ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Argıthanı, Eldeş Höyük, ve Başhöyük te Kalkolitik (M.Ö ) döneme ait seramikler bulunmuştur. Yine Mahmuthisarı Höyük, Karaköy Höyük ve Navruşuk Höyük e Erken Tunç Çağı (M.Ö ) seramikleri ile Ilgın Höyük, Şarampol Tepe, Eldeş Höyük teki keramiklerde M.Ö lere tarihlenmektedir. Bölge, Hitit İmparatorluğu nun egemenliğine girmiş (M.Ö ) ve bu dönemde Ilgın önemli bir yol güzergâhı konumunu korumuştur. IV. Tuthalia nın Arzava Seferi (M.Ö ) sırasında Yalburt ta bir su anıtı inşâ edilmiştir. Hititler in yıkılmasının ardından Fryegler (M.Ö ) ve Lykialılar (M.Ö ) hâkimiyetine girmiştir. Bir süre Pers (M.Ö ) egemenliğinde kalan Ilgın, Büyük İskender in Persler i yenmesinin ardından Makedonya idaresi altına girmiştir. M.Ö. 138 de Roma İmparatorluğu ve Bizans Devleti toprakları olmuştur. X. yüzyılda bölgeye Müslüman Araplar ın fetih hareketleri başlamıştır. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın, 2011 (2) 7

8 Selçuklular Dönemi 2 Büyük Selçuklular, Ilgın ı 1077 de fethetmişlerdir. Anadolu Selçuklu döneminde Akşehir in vilâyet olduğu, Ilgın ın da Honaz vilâyetine bağlandığı; Haçlı Seferleri sırasında da Ilgın ın müteaddit defalar yağmalandığı anlaşılmaktadır. Ilgın 1220 yılında Alâeddin Keykûbad tarafından kayınbabası Kir Farid e verildiği, 1227 yılında Mengücek oğulları tarafından Erzincan ın alınmasıyla, bölgenin Erzincan ve Erzurum beylerinden Davut Şah a verildiği görülmektedir. Anadolu Selçukluları nın son zamanlarında birkaç vilâyetle birlikte Ilgın ın gelirleri, Afyon daki Sahip Ata OğullarındanTaceddin Hüseyin ve Nasruddin Hasan a verilmiştir Ancak Sahip Ata Oğulları, Karamanoğlu Mehmed Bey den Konya yı kurtarmak için yola çıkmıştır. İki ordu Akşehir ovasındaki Kozağaç köyü civarında karşılaşmış, Değirmen çayı ya da Adayan çayı olarak adlandırılan savaşın (1275) sonucunda Cimri (Siyavuş) ve Karamanoğlu Mehmed Bey komutasındaki ordu, Sahip Ata Oğulları nı yenmiş ve bu bölge Çaylak adında bir beye verilmiştir. Bölge, Selçuklular dan sonra kısa bir süre Karamanoğulları yönetimine geçmiştir. Selçuklular Dönemi'nde Konya civarındaki dört pazardan biri Ilgın da kurulmaktadır. Pazar münasebetiyle ilçeye gelen halk alış verişin yanı sıra kaplıcada da banyo yapmaktadır. Osmanlılar Dönemi 2 Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Seferi'ne memur ettiği Osmanlı Ordusu Karamanoğlu Pir Ahmed Bey in ordusuyla Çiğil de savaşmış, bunun sonucunda da Akşehir ve Ilgın bölgesi Osmanlı hâkimiyetine alınmıştır (1466). Fatih Sultan Mehmed, Gedik Ahmed Paşa ya bölgenin genel bir evkâf ve emlâk tahririni yaptırmıştır. Tahrîri büyük Türk âlimleri Muslihuddin ve Kâsım Efendiler yapmışlardır. Defterde Karaman ili eyâlet olarak ifade edildikten sonra ayrıca sancaklara ve iki nâhiyeye ayrıldığı belirtilmektedir. Ilgın ın da içinde yer aldığı bu vilâyetler şunlardır: 1. Konya, 2. Lârende, 3. Seydişehir, 4. Bozkır, 5. Beyşehri, 6. Akşehir, 7. Ilgın, 8. Niğde, 8

9 9. Şücâeddin ve Anduğu, 10. Ürgüp, 11. Ereğli, 12. Aksaray, 13. Koçhisar. Nâhiyeler ise: 1. Karahisar, 2. Develü. Fatih ten sonra (1493) II. Bayezîd zamanında Karaman İli nin Hatiboğlu şöhretiyle tanınan Nasuhzâde Haydar tarafından ikinci bir tahrîri yapılmış, defteri de Hattat Ali yazmıştır. Karaman İli, o zamanlar Karaman Eyâleti olarak adlandırılıp 15 kazâya ayrılmış-tır: 1. Konya, 2. Bolvadin, 3. Çimeneli, 4. Akşehir, 5. Ilgın, 6. Niğde, 7. Anduğu, 8. Ürgüp, 9. Ereğli, 10. Aksaray, 11. Koçhisar, 12. Kayseri, 13. Ermenek, 14. Mut, 15. Gülnar. 8 Mayıs 1637 de Bağdat seferine çıkan IV. Murad, Akşehir yoluyla Ilgın a gelip kaplıcanın karşısındaki Koca çayırda otağını kurarak burada bir saray yaptırmıştır. Bu sarayın ne zaman, nasıl ve ne sebeple yıkılıp yok olduğu ise bilinmemektedir. Osmanlı Devleti zamanında tüccarların, hacıların, seyyahların ve askerlerin hem güven içinde olmaları ve hem de rahat etmeleri için belirli hizmetlerin sunulduğu menzil külliyeleri yapılmıştır. Bu çerçevede Vezir Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Ilgın daki menzil külliyesi, Ilgın ın mâmur hâle gelmesinde büyük bir öneme sahiptir. (2) 9

10 1887 Konya Vilâyeti Salnâmesi ne göre, Ilgın da 28 Sıbyan mektebi; 1894 Konya Vilâyeti Salnâmesi ne göre ise 35 mescid, 50 câmi, 49 değirmen, 4 hamam, 4 fırın, 4 kahvehâne ve 117 dükkân bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda 1 Kurtuluş Savaşı nda cephe gerisinde olan Ilgın, o yıllarda büyük çapta askerî birliklerin karargâh merkezi olması dolayısıyla, önemli tarihî olaylara sahne olmuştur yılının 1 Mart - 21 Ağustos tarihleri arasında Fahrettin Altay Paşa komutasındaki kişilik 5. Süvari Kolordusu, Ilgın ilçesinde altı aya yakın bir zaman kalmış ve Ilgın halkı bu zaman içinde Kolordu ya elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Atatürk, 1 Nisan 1922 günü, yanında Cephe Komutanı İsmet İnönü, diğer bazı komutanlar, askerî ve siyâsî konuklarıyla birlikte Ilgın ovasında ikmal ve eğitim işleriyle Büyük Taaruz a hızla hazırlanmakta olan Süvari Kolordusu nu teftişe gelmiştir. Birinci, ikinci ve dördüncü süvari tümenlerinden kurulu Süvari Kolordumuz, kaplıca yakınında bulunan Koca Çayır da toplanır. Başkomutan Atatürk ün emriyle geçit resmine başlanır. 7-8 bin süvarinin bir kısmının mızraklı, bir kısmının yalın kılıç ve Allah, Allah nidalarıyla savaş nizamında dört nala geçişleri, Ilgın ovasını bir anda adeta bir savaş alanına ve mahşer yerine çevirmiştir. En başta Fahrettin Altay Paşa, arkasından generalleri ve kurmayları geçerler. 3 tümen süvari askerinin Koca Çayır da tozu dumana katarak uzunca süren, muntazam ve hırslı geçişi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ü ve diğer komutanlarımızı ne kadar heyecanlandırmış ve sevindirmiş ise, böyle bir tatbikatı ilk kez seyreden Sovyet ve Azerbaycan diplomatları ile askerî ataşeleri üzerinde de o derece müthiş bir etki yapmıştır. Ilgın da Kuva-i Milliye teşkilatı eşraftan Ali İspir ve Müsdebit hoca lakaplı Mustafa Üçekiz tarafından kurulmuştur. Harekâtı inceleyen konuk Rus elçisi, kahraman askerlerimizin temsili düşman birliklerine karşı yapmış oldukları hücumlardaki çeviklik ve cengâverliğine hayran kalmış, Atatürk e yaklaşarak kulağına: Anladım Ekselans!.. Bu kahraman ordu karşısında hiçbir kuvvet ayakta duramaz demiştir. 21 Ağustos 1922 gecesinde ilçeden Afyon cephesine doğru harekete geçen 5. Süvari Kolordusu, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa nın Akşehir de verdiği tarihî Büyük Taarruz emrinden sonra şanlı ordumuzun saflarına katılarak düşman cephenin yarılmasında büyük rol oynamış, 9 Eylül 1922 de diğer birliklerle İzmir e girerek düşmanı denize dökmüştür. Böylece Büyük Taarruz un kazanılmasında Ilgın, çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

11 Mevlana ve Ilgın 1 Mevlânâ nın da şifâ bulmak amacıyla her yaz Ilgın kaplıcalarına şifa için geldiği ve ünlü eseri Mesnevi ve diğer kitaplarının bazı bölümlerini Ilgın kaplıcalarında yazdığı bilinmektedir ILGIN IN COĞRAFİ KONUMU 1 Ilgın, İç Anadolu bölgesinin güney batısında yer alan Konya ilinin bir ilçesidir. İlçe merkezi Konya dan 87 km. kuzey batıda geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçe sınırları 37 derece 17 dakika enlem (kuzey paralelleri) 31 derece 55 dakika boylam (meridyenleri) arasında yer alır. İlçe merkezi 1039 rakımlıdır. Doğusunda Kadınhanı, batısında Akşehir, Doğanhisar, Tuzlukçu, kuzeyinde Yunak, güneyinde Derbent, Beyşehir ve Hüyük ilçeleri bulunur. Çavuşçu Göl kenarında, Hamam Dağı olarak adlandırılan alanda ve Ilgın'ın güneyinde yer alan ormanlık mahallerde piknik yapma, avcılıkla meşgul olma, yürüyüş turlarına çıkma imkanı vardır. Ilgın ın jeolojik yapısını kalker tabakalar ile dağlık bölgelerde linyit damarları oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan sıcak su kaynağı da jeolojik açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Arazi 1. bölge deprem kuşağı üzerinde oturmakta olup, iki fay hattı mevcuttur. Birinci fay hattı Çiğil bölgesinden gelip Kaplıca dağı eteklerinden güneydeki Çavuşçu Göl kasabasına doğru uzanmaktadır. İkinci fay hattının Sivri ve Tekne dağlarının eteklerini takip ederek yine Çavuşçu Göl kasabası ve Haremi linyit işletmelerine uzanmaktadır. Ilgın ın kuzeybatısından güneydoğusuna doğru Sultan dağları uzanır. Ilgın ovası, 5214 hektarlık tarım alanı ile ilçenin en büyük tahıl ambarıdır. Bu alanda %70 hububat, %20 pancar ve %10 sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Büyüklü küçüklü dere, çay, göl ve gölet bulunan bölgede, kışın ve ilkbaharda kar ve yağmur suları ile beslenen dereler bol su taşımalarına rağmen yaz aylarında suları çekilmektedir. (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

12 Çavuşçu Gölü 1 51 km² alana sahip, etrafı sazlık ve bataklıklarla kaplı tektonik bir tatlı su gölüdür. Doğanhisar çayı, Çiğil deresi ve Bulcuk çayı ile beslenir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1019 m., derinliği ise 2-10 m. dir. Batısında Açık Ilıca adı verilen sıcak su kaynağı vardır. Güneydoğusundaki Yobazlar çeşmesi, halk tarafından şifalı su olarak bilinir. Kışın kar ve yağmur suları ile dolan gölalanı, yaz mevsiminde Atlantı ve Ilgın ovalarını suladığından, göl sularının çekildiği arazilerde vatandaşlar tahıl ürünleri ekmektedirler. Gölün kuzeyindeki Şarampol tepe, göl seviyesinden 75 m. yüksekliktedir ve 1977 yıllarında kısmen ağaçlandırılmış ise de 2001 yılında ağaçlandırma çalışmaları ciddî bir biçimde ele alınmıştır. Şarampol tepe, ileride güzel bir piknik alanı olmaya adaydır ILGIN IN BİTKİ ÖRTÜSÜ 1 Ilgın ın bitki örtüsü, İç Anadolu Bölgesi nin tipik bitki örtüsü olan bozkırlardır. Bozkırlar genelde ilkbahar aylarında yeşerir, Haziran ayı sonlarında sararırlar. İlçenin güneyinde yer alan Beykonak, Kembos (Gökçeyurt), Bulcuk, Balkı, Çiğil, Dığrak, Gökbudak, dağlarında ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Ilgın ın denizden yüksekliği 1030 m. dir. İç Anadolu Bölgesi nde bulunması itibariyle karasal (step) iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer ILGIN IN ULAŞIMI 1 Ilgın, önemli kara ve demiryolları üzerine kurulmuş olup, konum itibariyle tarihî ipek yolunun uzantısı niteliğindedir yılında yapılan demiryolunun ilçenin gelişimine katkısı büyüktür. Ilgın merkezinden geçen Konya-İstanbul ve Konya-İzmir yolları da ilçe ulaşımını daha canlı kılmaktadır. Konya ya 87 km. uzaklıkta olan Ilgın ın komşu ilçelere olan uzaklıkları da şöyledir: Akşehir 46 km., Beyşehir 88 km., Kadınhanı 30 km., Sarayönü 50 km., Doğanhisar 36 km., Tuzlukçu 35 km., Yunak 87 km.dir. Ilgın-Ankara arası ise 318 km.dir. Tarihi ve Turistik Y (1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın,

13 İKİNCİ BÖLÜM TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI 2.1. İlçe nin Markalaşma ile İlgili Öncü Paydaşlarının (Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler v.d.) Belirlenmesi, Gruplanması: Ilgın Ticaret Odası tarafından, ekim ayının ilk haftasından itibaren İlçe deki kuruluş ve kişilere ILGIN DA TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI çalışmalarına katılım için yaklaşık 250 kişiye çağrıda bulunulmuştur. Çalışmanın sürdürüldüğü hafta boyunca telefon, mail, yerinde ziyaretler yolu ile çağrılar tekrarlanmıştır. Yinelenen davetlere ve konunun öneminin vurgulanmasına rağmen, çalışmalarda hazır bulunması gereken asıl aktörlerin toplantılara katılımı, sağlanamamıştır. Toplam yaklaşık 50 kişi ile görüşme, toplantı, eğitim gerçekleştirilebilmiştir Paydaşlar ile; Markalaşma, Markalaşmaya Yönelik Stratejik Planlama Çalışmaları, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma, Kalite (Bireysel, Ürün, Hizmet, Sunum Kalitesi) Konularında Çalışmaların Yapılması: Paydaşlara; aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilen oturum ve görüşmelerde, ayrıca Markalaşmak, Stratejik Planlama, İnovasyon-Yaratıcılık, Toplam Kalite Yönetimi, Bireysel Kalite konularında, şu başlıklar çerçevesinde, eğitimler verilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuş ve bilgilendirmeler yapılmıştır; Globalleşme, Teknolojinin İlerlemesi, Bilgi Çağının Gereği Rekabet Koşullarının Değişmesi Tüketici Beklentilerinin Değişmesi, İletişim Farklılık İçin Kalite ve Markalaşmanın Ön Plana Çıkması Kaliteli Hizmet Anlayışı, Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri İnovasyon-Yenilikçilik-Farklılaşmak-Yaratıcılık Markalaşma Süreci, Markalaşma Çalışmaları Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler Güvenilir Olmak Reklam, Tanınırlığı Sağlamak, Sürdürmek. Tanıtım Sürecinde Yapılması Gerekenler Kalite, Marka Anlayışı İmaj, Tüketicinin Hafızasında Yer Almak İstikrar Sürdürülebilir Olmak Müşterinin Aynı Talebini Sürekli Karşılayabilmek Hedeflerle Büyümek, İlerlemek Müşteri Talebi Doğrusunda Ürün/Hizmet Oluşturmak, MÜŞTERİ SADAKATİ Sağlamak 13

14 İlk Olabilmek Piyasada İyi Bir Yer Edinerek Pazarlık Gücünü Arttırmak, Doğru Konumlanmak, Ilgın ın Bir Ürün Olarak Ele Alınması Rakiplerle Mücadelede Aynı Hedef Kitleye Farklı Ödeme Seçenekleri Sunmak Yenilikçi Olmak Çağa Ayak Uydurabilmek Hijyen Koşulları Konusunda Farkındalık Ilgın ın Dış Dünyaya Açılan Yüzü Ekim 2012 : Paydaşların T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ ve süreci hakkında bilgilendirilmesi. Stratejik Planlama konusunda bilgilendirme yapılması. Odak grup çalışması (soru-cevap) ile Termal Turizm Değer lerinin belirlenmesi, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının tartışılması, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, markalaşmaya ilişkin önerilerin alınması. Yer: Ilgın Ticaret Odası Konferans Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. M. Necmettin Tiftikçi Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı 3. Yahya Bürkek İlçe Milli Eğitim Müdürü 4. Vehbi Özlem Ilgın-Tur Ltd. Şti. 5. Halil Cesur Ilgın Ticaret Odası Üyesi-Ayakkabıcı 6. Erdem Yarıcı Ilgın Ziraat Odası 7. Sefer Deveci Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 8. Mehmet Demir Ilgın Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 9. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 10. Harun Koç Sedirlihan Restaurant (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) 11. Sıtkı Çiftçi Kral Matbaa 12. B. Şükrü Tektek Ilgın Ticaret Odası Genel Sekreteri 13. Murat Uğurlu Ilgın Belediyesi 14

15 Ekim 2012 : Turistik Tesis yerinde tespit yapılması: Yer: Sedirlihan Restaurant (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. B. Şükrü Tektek Ilgın Ticaret Odası Genel Sekreteri 2. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi Ekim 2012 : Markalaşma Eğitiminin gerçekleştirilmesi. Odak grup çalışması (sorucevap) ile vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, Termal Turizm Değer lerinin belirlenmesi, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının tartışılması, markalaşmaya yönelik önerilerin alınması,. Yer: Ilgın Ticaret Odası Konferans Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3. Muharrem Özler Özler Sarraf 4. Vehbi Özlem Ilgın-Tur Ltd. Şti. 5. Ahmet Yaka Ilgın Belediyesi 6. Hacı Bekir Mavi Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7. Halis Karagöz Ilgın Belediyesi 8. Mehmet Telli Şekerbank Ekim 2012 : Ilgın Belediye Başkanı ile makamında yüz yüze görüşme yapılması. Sayın Başkan, bugüne dek Ilgın a ilişkin pek çok toplantı yapıldığını, raporlar hazırlandığını, stratejik plan çalışmalarının gerçekleştirildiğini, ama yapılanların sonuçsuz kaldığını ifade etmiştir. Termal Turizm in markalaşmasının, önceki çalışmaların sonucuna dayandığı (örneğin: Ilgın İlçe Raporu 2010, sayfa 37, Stratejik Amaç ve Öncelikler ) belirtilip, markalaşma çalışmalarında, Ilgın Belediyesi nin katılımının, öncülüğünün ve rolünün çok önemli olduğunun vurgulanması ile davetimizi kabul ederek, yapılacak odak grup toplantısına tüm kilit personeli ile birlikte katılacağını belirtmiş, ancak toplantıya katılması mümkün olmamış, personelinin toplantılara katılımını sağlamıştır. Yer: Ilgın Belediye Binası 15

16 Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. H. İbrahim Oral Ilgın Belediye Başkanı 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekim 2012 : Ilgın Kaymakamı ile makamında yüz yüze görüşme yapılması. Kaymakamlıkta bulunuş gerekçemizin markalaşmaya ilişkin çalışmalar olduğu açıklandığında, ilçeye 1.5 ay önce atanmış olan sayın Kaymakam Ilgın ın ve Ilgın ın Termal Turizm açısından markalaşması konusunda MARKALAŞMAK sözcüğünün telaffuzunun dahi bulunulan koşullarda mümkün olamayacağını, ilçede hiçbir sosyal etkinlik ortamının olmadığı (sinema, tiyatro, restaurant, cafe, AVM (alışveriş merkezi), şehirde bulunan bankacı, doktor vb kişilerin alışveriş ve etkinlikler için Konya ya gidip geldiğini belirterek 2. derece İlçe olan Ilgın ı diğer 2. derece ilçelerle kıyaslayarak (ör. Muğla-Milas, Kayseri-Talas) Ilgın ın sayılan ilçeler seviyesine gelmesi için uzun zamanın (on yıllar) gerekli olduğunu, bu durumda markalaşmaktan söz edilemeyeceğini belirtmiştir. İlçe Kaymakamının ilçeye yeni atanmış ve bölgeyi tam olarak tanıyamamış olması nedeni ile diğer paydaşlar ile yapılan toplantılara katılımı sağlanamamıştır. Yer: Ilgın Kaymakamlık Binası Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. Mehmet Öz Ilgın Kaymakamı 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi Ekim 2012 : Hamamdağı nda Belediye ye ait olup tahrip edilmiş olan tesislerin görülmesi. Yer: Hamamdağı Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 16

17 Ekim 2012 : Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi, Bireysel Kalite, Hizmet Kalitesi, İnovasyon ve Yaratıcı Fikirler Oluşturma konusunda bilgilendirme yapılması. Odak grup çalışması (soru-cevap) ile Ilgın İlçesi nin sahip olduğu turistik değerlerin, Ilgın ın termal turizm açısından güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konulması. İlçe nin gelişimi için gerçekleştirilen çalışmalar, kurumlar arası iletişim ve iş birliği (Belediye-Emniyet Müdürlüğü), markalaşmaya yönelik önerilerin, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Yer: Ilgın Ticaret Odası Başkanı Makam Odası, Ilgın Ticaret Odası Toplantı Salonu Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2. Celalettin Kılkış Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3. Mehmet Arif Mavuş Ilgın Ticaret Odası Meclis Başkanı 4. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 5. Ömer Çam İlçe Emniyet Müdürü 6. Abdullah B. Cavlak Ilgın Belediyesi İnşaat Yüksek Mühendisi 7. Halis Karagöz Ilgın Belediyesi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 8. Fatma Dağlı Ilgın Belediyesi-Kaplıca Vardiya Şefi 9. Murat Uğurlu Ilgın Belediyesi Destek Hizmet Müdürü 10. Aydın Arılık Ilgın Belediyesi 11. Seyit Ali Uslu Ilgın Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Ekim 2012 : 1) Ilgın Belediye Termal Tesisleri nin (Kaplıca İşletmesi), 2) Kaplıca Yeri Alışveriş Merkezleri nin (MEVKA destekli inşaat sürüyor) 3) Su Oyunları ve Kapalı Yüzme Havuzu nun ziyaret edilmesi (İnşaat sürüyor) görüşlerin alınması, zayıf ve güçlü yanların ortaya konulması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Mevcut eski tesislerin fiziksel ve idari ihtiyaçlarının belirlenmesi. Önerilerin alınması. Yer: Ilgın Belediye Termal Tesisleri (Bakınız ek fotoğraflar) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 17

18 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Ahmet Yaka Ilgın Belediyesi-Kaplıca Müdürü 6. Fatma Dağlı Ilgın Belediyesi- Kaplıca Vardiya Şefi Ekim 2012 : Öztürk Termal Oteli nin ziyaret edilmesi, mevcut sorunların tespit edilmesi, güçlü ve zayıf yanların tartışılması, termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi Yer: Öztürk Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Mehmet Öztürk Öztürk Termal Oteli nin Sahibi 6. Yaşar Öztürk Öztürk Termal Oteli nin Sahibinin Oğlu Ekim 2012 : Grand İpek Termal Oteli nin ziyaret edilmesi, mevcut sorunların tespit edilmesi, güçlü ve zayıf yanların görüşülerek termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Vizyon ve hedeflerin görüşülmesi. Yer: Grand İpek Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Kudret Akyüz Grand İpek Termal Oteli nin İşletmecisi 18

19 Ekim 2012 : Grand İpek Termal Oteli nin müdürü, resepsiyon sorumluları ile görüşülerek mevcut işletme sorunlarının tespit edilmesi, termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Yer: Grand İpek Termal Oteli Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 1. Gökhan Tuğra Aksoy Grand İpek Termal Oteli Müdürü 2. Merve Ergut Grand İpek Termal Oteli Ön Büro Görevlisi 3. Talip Kartal Grand İpek Termal Oteli Güvenlik Görevlisi Ekim 2012 : Turistik Cafe ve Restaurant yetkilileri ile görüşülerek Ilgın turizmine ilişkin zayıf ve güçlü yönlerin değerlendirilmesi, vizyon ve hedeflerin görüşülmesi, markalaşma için yerel değerlerden ve yemeklerden ön plana çıkarılabilecek unsurların tartışılması. Turizmin gelişmesi ve termal turizmin markalaşması için önerilerin alınması. Yer: Lala Mustafa Paşa Külliyesi (Bedesten, Kubbealtı) Katılımcılar: ADI-SOYADI KURUM/ÜNVAN Serap Aydar Koçak Konya ABİGEM Uzmanı-Eğitmen 2. İbrahim Gezgin Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Ünal İlkaya Ilgın Ticaret Odası Meclis Üyesi 4. Mevlüt Turan Ilgın Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi 5. Gökçen Tekin Bedesten Köfteci 6. Fatih Turgut Kubbealtı Cafe 3. Ilgın da Termal Turizmin Mevcut Durum Analizi Ilgın da Termal Turizm in markalaşması çalışmaları için mevcut durum analizi yapılmıştır: 3.1. Ilgın a ilişkin daha önce yapılmış olan çalışmalar derlenerek incelenmiştir: Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ( ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007 MEVKA, TR52 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı, 2010 MEVKA, Ilgın İlçe Raporu, Konya, 2010 Ilgın Ticaret Odası Web Sitesi, Ilgın Ticaret Odası Anket Çalışması Ilgın Belediyesi Web Sitesi, Ilgın Belediyesi Kent ve Yaşam Kültür Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Temmuz

20 Ilgın Belediyesi Stratejik Planı (Çalışmaları Sürmektedir 2012) Ilgın Kaymakamlığı Web Sitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı , Ilgın, Mevcut Termal Tesisler Ziyaret Edilerek Yerinde Tespitler Yapılmıştır: Kaplıca Suyunun Sıcaklığı: 42 C'dir, ph değeri : 7,15 ve suyun içeriğinde potasyum, sodyum, amonyum, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, klorür, nitrat, sülfat ve hidrokarbonat bulunmaktadır. Toplam mineralizasyonu : mg/l. Ortopedik ve nörolojik hastalıklarla romatizmal hastalıkların kronik tedavilerinde rehabilitasyon amacı ile kullanılması uygundur Belediye Tarafından İşletilen Tesisler: Vakıflar Hamamı, Santral Otel, Villa (Apart Daire). A-B Blok Oteller, Dağ Otelden oluşup yaklaşık 340 yatak kapasitelidir. Toplam 45 kişi vardiyalı çalışmaktadır. Personel eğitimsiz, ancak 10 kişi otelcilik konusunda bilgi sahibi. Kadın, erkek havuzları, aile havuzu, engelliler havuzları mevcut. Tesislerin bakım ihtiyacı bulunmaktadır. Tesis yöneticisi profesyonel işletmeci olmadığından çeşitli sorunlar yaşanmaktadır (Örneğin: Belediye nin siyasi yapısı nedeni ile oy kaygısı bulunduğundan kurallar konulup uygulanamamaktadır.) Grand İpek Otel; Belediyeye ait olan 3 yıldızlı otel özel bir işletmeci tarafından 8 yıldır işletilmekte olup, 10 yıllık süre için kiralanmıştır. Toplam m2 lik bir alanda 3 katlı tek bloktan oluşmaktadır. Otelde 75 adet standart, 25 adet suit oda bulunmaktadır. Yarım pansiyon hizmet verilmektedir. 150 kişilik toplantı salonu, 1 büyük açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, 2 adet bay Türk hamamı, 2 adet bayan Türk hamamı, 2 adet bay-bayan sauna, özel termal banyolar, jakuzi mevcuttur. Personel sayısı yazın 35-40, diğer dönemlerde kişidir. Ek restaurant ve toplantı salonu inşaatı sürmektedir. Tesisin genel olarak bakıma ihtiyacı vardır. İşletme yönetiminin ve tüm personelin hijyen, kaliteli hizmet, standartlar, müşteri memnuniyeti konularında eğitim açıklarının giderilmesi gerekmektedir Öztürk Termal Oteli; Personel sayısı 12 kişi. 120 yatak kapasitesi ek yataklar ile 150ye çıkabilmektedir. 2 adet yarı olimpik termal havuz, 2 adet Türk hamamı, 2 adet sauna, 2 adet masaj odası, 2 adet dinlenme salonu, 7 adet özel aile havuzu bulunmaktadır. Yarım pansiyon hizmet veren otelde kalorifer bulunmamaktadır. Personelin eğitim ihtiyacı vardır. Yıllık doluluk oranı sezonluk (Haziran-eylül 15) yaklaşık 100 gündür. 20

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER 1 2 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan Ekibi Üst Yönetim Belediye

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ 2012 KÜNYE Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Çalışma Yöneticisi Esin KARAHAN Yayına Hazırlayan

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE Erdal AKPINAR ÖZET Dünyada ve Türkiye de turizm sektörü, deniz-kum-güneş eksenli klasik turizm anlayışına alternatif olabilecek

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 STRATEJİK PLANI 2015-2018 1 İÇERİK GİRİŞ MECLİSİ YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU PERSONELİ 1. DURUM ANALİZİ 1.1 DIŞ ANALİZ 1.1.1 Ordu Kentinin Tarihçesi - Osmanlı Egemenliğinde Ordu İli - Ordu Adının Nereden

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Hazırlayan Kent DanıĢmanlığı Ofisi AraĢtırma ve Meslekleri GeliĢtirme Müdürlüğü ĠZMĠR Aralık 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport ĠZMĠR Çağrı

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı