EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ NDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNE NE OLDU?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ NDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNE NE OLDU?"

Transkript

1 EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ NDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNE NE OLDU? WHAT HAPPENED THE ART EDUCATION SUPPORTED BY COMPUTER AIDED DESIGN IN THE FACULTY OF EDUCATION ART EDUCATION DEPARTMENT? Özet: Bilgisayarda kullanılan grafik tabanlı yazılımların gelişim göstermesi ve yaygınlaşmasıyla; grafik, canlandırma, endüstriyel tasarım, fotoğraf, resim, heykel v.b sanat eğitimi alanlarında giderek artan oranda geleneksel araçların yerini almaya başlamıştır. Bu kaçınılmaz gelişmenin sonucunda sanat eğitiminde en önemli araçlardan biri haline gelen bilgisayarda, amaca uygun yazılımların öğretilmesi kaçınılmaz olmuştur. YÖK ve MEB işbirliği ile 1998 de hazırlanan Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları yayınında yer alan Resim Öğretmenliği Lisans Programında öğrencinin, sadece 2.sınıfın birinci döneminde iki, ikinci döneminde bir seçmeli ders almasına olanak vermekteydi. Güz ve bahar yarıyılında seçmeli olarak açılabilen Bilgisayar destekli grafik tasarım dersinin zamansal ve içerik olarak yetersiz olduğu, bu dersin 3. ve 4. sınflarda da içeriklerinin zenginleştirilerek açılması gerektiği konusunda hem bildirilerde hem de makalelerde önerilerde bulunmuştuk. Bu önerilerimizin hiç dikkate alınmadığı 2006 da Eğitim Fakültelerinin Ders programlarında yapılan değişikliklerde; bu dersleri açmamıza olanak veren seçmeli derslerin kaldırılması ile ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar, bilgisayar destekli grafik tasarım, tasarım ABSTRACT: As a result of upswing and also becoming widespread of computer aided graphic design, the computers have been started to take place of the traditional methods and materials which have been used in education field of graphic, animation, design, photograph, sculpture, art etc. Due to this inevitable development, teaching appropriate software for the computers which are the most important material that used in art education become necessary. The publication in which The Faculty of Education undergraduate programme for training teacher which is prepared by in cooperation between YÖK and MEB in 1998 leads that the students can only take 2 unrestricted courses in second year spring or fall term. The insufficient content and time limiting of these computer aided graphic courses which can be opened both terms were underlined not only in our declaration but also articles. Additionally, in these declarations and articles, we suggested that the content of these courses should be enriched and these courses should be opened not only for second year students but also third and fourth year students. But, as a result of the changes that were applied on the course programme of the faculty of education, we faced with that our suggestions were not taken in consideration, indeed these unrestricted courses were removed from the programme. Keywords: Computer, computer aided graphic design, design, GİRİŞ: Tüm Dünya da giderek yaygınlaşan internet ve çokluortam (multimedia) teknolojilerinin e-öğrenme pazarında giderek artan oranda önem kazanması sürecinde, ülkemizde de bu konuda yoğun çalışmalar olduğu gözlenmektedir. Bu konuda Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi başı çekmektedir. Çoklu ortam teknolojisinin öğretiminde yazılım, içerik ve yapısal tasarımın yanısıra görsel

2 tasarımların önemide gittikçe daha çok anlaşılmaktadır. Görsel olarak hedef kitlenin beklentilerine yanıt veremiyen etkileşimli sayfalar içerik olarak ne kadar iyi olurlarsa olsun amaçlarına ulaşamamaktadırlar. İşte burda Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri nin ilgili lisans programları devreye girmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri nin ilgili bölümleri, grafik, iletişim tasarımı v.s, günün koşullarına göre kendi ders programlarını oluşturabilmektedirler. Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim-İş Öğretmenliği programlarının ise böyle bir olanağı yoktur. YÖK ve MEB işbirliği ile 1998 de hazırlanan Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları (6) yayınında yer alan Resim Öğretmenliği Lisans Programında öğrencinin, sadece 2.sınıfın birinci döneminde iki, ikinci döneminde bir seçmeli ders almasına olanak vermekteydi. Mevcut ders programında zorunlu olarak konulan Bilgisayar (Temel Bilgi Teknolojisi, 2+2) dersinin içeriği ise; temel klavye becerileri, kelime işlem, grafik tablolar, veri tabanı programları ile calışma, ilköğretim eğitim programları çerçevesinde basit programlamadan oluşmaktaydı. Danışmanlığını yürüttüğüm tez çalışmasında; akademik kariyer değişkenine göre Bilgisayar Dersinin saat, içerik ve içeriğinin uygulanabilme düzeyine ilişkin görüşlerin dağılımı bulgularına dayalı olarak; Bilgisayar Dersinin saat, içerik ve uygulanabilme düzeyleri öğretim elemenlarının çoğunluğunca yeterli bulunduğu saptanmıştır. (Kavuran, 2002, s ) Ancak olumlu gibi görünen bu tespit, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatalar Eğitimi Bölümleri Resim-İş Öğretmenliği programında Anasanat ve Yardımcı sanat derslerinde - ağırlıklı olarak Grafik Tasarımı I, II, III, IV, V, VI dersleri içeriğinde yer alan bilgisayar destekli tasarım ve animasyon çalışmaları nı gerçekleştirebilmede saat, içerik ve uygulanabilme düzeyi açısından yetersizdir. (3) Kavuran ın tezinde sadece Bilgisayar (Temel Bilgi Teknolojisi, 2+2) dersi değil Resim-İş öğretmenliğinin tüm dersleri ele alınmıştı. Yine aynı tez incelendiğinde; Türkiye bazında 21 üniversitenin, eğitim fakültesi G.S.E. Bölümü öğretim elamanlarına uygulanan anket sonucunu gösteren bu tablodan

3 anlaşılacağı üzere, ana sanat atölye derslerinin gerek saat gerekse uygulanabilme düzeyi olarak yetersiz olduğu konusunda, çoğu öğretim elemanın bir görüş birliği içinde olduğu saptanmıştır. Tamer Kavuran ın adı geçen tezi incelendiğinde, diğer uygulamalı atölye derslerinde de benzer bulgular saptanmıştır. (2) Bu tesbitlerden anlaşılacağı üzere; anasanat atölye dersleri kendi içeriklerini yerine getirmede yetersizdir. Şu anda 2. ve 3. sınıfta haftada 6 saat, 4. sınıfta ise haftada 8 saat olarak yürütülen anasanat atölye derslerinin haftada 12 saat olarak yürütülmesi gerektiği 13.Ulusal Eğitim bilimleri Kurultayı nda sunulan bildiride önerilmiştir. (2) Bu nedenle var olan programın verdiği olanaklar çerçevesinde, en azından bu alanda deneyimli kadrolara sahip ilgili programlarda Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı (3-0-3) dersi ancak ikinci sınıfta güz ve bahar yarıyılında seçmeli olarak açılabilmekteydi. Anasanat Atölye olarak Grafik Tasarımı ve Endüstriyel Tasarımı dersini seçen öğrenciler; güz döneminde vektörel* tabanlı bir yazılım, bahar döneminde ise piksel** tabanlı bir yazılım öğrenmekteydiler. Günümüzde sürekli olarak gelişen yazılım dünyasını izlemekte ve çoklu ortamda kullanılan yazılımlarının hepsini ders olarak ele alma olanağının mümkün olmadığı düşünülebilir. Yinede öğrencilerin iki dönem seçmeli olarak aldıkları bilgisayar destekli grafik tasarımı dersleri içerik ve uygulanabilme düzeyi açısından yetersizliklerine rağmen öğrencilerin anasanat ve seçmeli sanat atölye derslerinde (özellikle Grafik Tasarımı, Endüstriyel Tasarımı) gerçekleştirdikleri tasarım çalışmalarında yoğun bir şekilde öğrendikleri yazılımlardan (vektörel ve piksel tabanlı) yararlandıkları görülebilir. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve grafik tasarım kapsamında düşünüldüğünde, bu dersi başarıyla alan öğrencilerin bölümleri ve fakülteleri ön plana çıkmakta, yeni istihdam(öğretmenlik dışı) alanlarında rahatlıkla görev alabilmektedirler. Örnek verilecek olursa; dersin amaçlarını iyi kavrayan öğrenciler: Ajanslarda, yayınevlerinde, TV, gazete ve radyolarda, eğitim CD si hazırlayan şirketlerde... grafik tasarımcı olarak da çalışabilmektedirler. Atama hakkını elde eden öğretmen adayları ise, kurumlarının görsel ve eğitsel kimliğine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Branşları haricindeki derslere eğitim sunumları hazırlayabilirler, okulun web sitesini oluşturabilirler, dergi ve gazete kurabilirler ve hatta okulun afiş, davetiye, broşürlerini vb. rahatlıkla hazırlayabilirler. (2)

4 Seçmeli derslerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da olması, öğrencilerin seçtiği anasanat atölye derslerine destek olacak, ilgi alanlarını geliştirebilecek şekilde çeşitlendirilmesi konusunda genel bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan uygulamalar bu konularda yaptırılan tezlerin verilen bildirilerin, bizzat uygulamayı yaptıran öğretim elemanlarının dikkate alınmadığı izlenimini vermektedir. 21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulu nda alınan kararla öğretim yılından itibaren uygulamanın başlatılması istenmiştir. Programlar üzerinde yapılan değişiklikler için, Mart 2006 tarihleri arasında Eğitim Fakülteleri Program çalıştayı düzenlendiği, taslak programlar görüşleri alınmak üzere eğitim fakültelerinin dekanlıklarına gönderildiği, paydaşları geniş tutulmaya çalışıldığı iddia edilmişsede, bunun uygulamada gerçekleşemediği, sıkışık takvimde yeterince tartışılamadığı ve bir çok öğretim üyesinin yeni programı bir anda karşısında bulduğu söylenebilir. Öğretmen yetiştirme programlarında başlıca yenilikler başlığı altındaki c maddesinde seçmeli ders olanağı arttırılmaktadır denilmektedir, ama şablon program hazırlandığında; seçmeli ders-dersler için programda yer ayrılmadığı görülmektedir (6). Bu kararla, ders programlarında değişikliklere gidilmiş ve önceki programda yer alan ama yetersiz olduğu vurgulanan seçmeli dersler kaldırılmış bulunmaktadır. Bunun sonucunda da 1998 den beri seçmeli olarak yürütülen, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü Resim-İş öğetmenliğinde okuyan öğrencilerin anasanat atölye derslerinde günün ve geleceğin şartları içinde başarısına büyük katkıda bulunan Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı derside tamamen ortadan kalkmış oldu. Programın uygulanan son halinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Lisans Programında zorunlu olarak okutulan belirli bir sayıdaki kuramsal derslerin programdaki öğretim elemanlarının durumuna göre değiştirilebilmesine olanak verilmiş olması soruna bir çözüm getirmekten uzaktır. Alınan bu kararlar akademik ve fiziki yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış ilgili kurumların görüşü alınmadan yapılmaktadır. Bu kararlar, ilgili konularda araştırma yapan veya yaptıran akademisyenlerin de kafasını karıştırmaktadır. Bu tür tezler niçin yaptırılır?

5 Neden bu konuda bildiri verilir? Makale yazılır? Eğer yapılan bu çalışmalar hiç sorgulanmayacaksa, göz önüne alınmayacaksa kısacası yok sayılacaksa bu neyin çabasıdır? Gibi soruları bu alanda çalışan akademisyenlerden çok kararları alan akademisyenlerin kendi kendilerine sorması gerekir. Sonuç ve Öneriler Mevcut programda öğrencilerin ilgi alanlarını dahada geliştirebilecek ve anasanat atölye derslerini destekleyecek seçmeli ders olanakları yoktur. Öğrencilerin öğrenebilecekleri bilgisayar yazılımları sınırlıdır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu; web tasarımı ve etkileşimli yazılımlar, çoklu ortam yazılımları, canlandırma ve 3 Boyutlu (C4d, 3ds max, Maya, Autocat... gibi) yazılımlarla ile ilgili bir eğitim alamamaktadır. Pek azı da kendi olanakları çerçevesinde piyasa ortamındaki kurslardan veya diğer ortamlardan (arkadaş, kitap, internet) bilgi edinmeye çalışmaktadır. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları yayınında yer alan Resim Öğretmenliği Lisans Programı, bir an önce ele alınarak öğrencinin isteklerine yanıt verebilecek seçmeli derslerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta açılabilmelerini sağlayacak daha esnek bir program olarak hayata geçirilmelidir. Öğrencilerin almaları gereken ortak temel dersler ve seçmeli-zorunlu dersler olan anasanat atölyesi derslerinin dışında; hem aldıklarıı anasanat ve seçmeli sanat derslerini daha verimli yürütebilmelerine olanak tanıyan, hem de aldıkları temel bilgilerinin üstüne istekleri doğrultusunda seçtikleri derslerle daha donanımlı olabilmelerini sağlayan seçmeli dersler açılmalıdır. Dersin önem ve amaçları düşünüldüğünde, tüm ana sanat atölye öğrencilerine; zorunlu iki dönem (2.sınıf) olarak programa alınmalı, içeriği de bütün disiplinleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Böylece bilgisayarın, amaçlar doğrultusunda hızlı, etkili ve verimli kullanımı sağlanacaktır. 3. ve 4. sınıflarda ise öğrencilerin ilgi alanlarına göre: web tasarımı (html, asp, php, flash...), 2 ve 3 boyutlu canlandırma (cinema 4D, 3ds Max, maya,...), etkileşimli eğitim ve ders CD si tasarımları(flash, director), kitap resimlemeleri(illüstrasyon) gibi derslerin açılması olumlu sonuçlar doğuracaktır. (2)

6 Bu yapıldığı takdirde Bilgisayar Destekli Tasarım adı altında 6 dönem boyunca açılacak seçmeli derslerle öğrencilerin yazılım bilgileri ile donanmış olarak mezun olabilmeleri sağlanabilecektir. Kaynaklar 1 Kavuran, Tamer, Türkiye de Eğitim Fakülteleri resim-iş öğretmenliği programlarının uygulanılmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Yayınlanmamış Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türker, İbrahim Halil - Kaptan, Ata Yakup, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri nde bilgisayar destekli tasarım eğitimine yönelik içerik ve öneriler, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 3 Türker, İbrahim Halil, Bilgisayar destekli grafik tasarımı dersinin gerekliliği, IV. Uluslararasi Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Egitek 2004, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 4 Türker, İbrahim Halil, Bilgisayar destekli drafik tasarım dersi yöntem önerisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, Samsun. 5 T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Mart Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara. Syf T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, resim-iş öğretmenliği lisans programı ve ders içerikleri; YÖK Genel kurulu Kararı; tarih, B.30.0.EÖB sayılı yazı.

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK Ulvican YAZAR Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 54187 Serdivan SAKARYA E-posta: uyazar@sakarya.edu.tr

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ * Nevide Akpınar Dellal - Zeynep Kara Özet Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm

Detaylı

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi*

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* Evaluation of the 2 nd Grade English Language Curriculum M. Fatih ALKAN**, Mehmet ARSLAN*** 1 Öz Bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTELERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: UYGULAMALAR SORUNLAR ÖNERİLER

EĞİTİM FAKÜLTELERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: UYGULAMALAR SORUNLAR ÖNERİLER EĞİTİM FAKÜLTELERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: UYGULAMALAR SORUNLAR ÖNERİLER ÖZET Yrd.Doç.Dr. Celal KUDAT Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 223-236 Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Özet Bu araştırmanın amacı, öğretmen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ Yard.Doç.Dr. Işıl Kabakçı Prof.Dr. H. Ferhan Odabaşı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı