T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Ankara, 2014

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ. i

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ BAR MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Net Resim Çizimi Kesit Çizimi Detay Çizimi... 9 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ YEMEK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Yemek Masası Çizimi Net Resim Çizimi Kesit Çizimi Detay Çizimi Yemek Sandalyesi Çizimi Net Resim Çizimi Kesit Çizimi Detay Çizimi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ MUTFAK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Mutfak Alt Dolabı Çizimi Net Resim Çizimi Kesit Çizimi Detay Çizimi Mutfak Üst Dolabı Çizimi Net Resim Çizimi Kesit Çizimi Detay Çizimi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

4 AÇIKLAMALAR ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR Gemi Yapımı Tekne ve Yat Yapımı Havuzluk Mobilyaları Çizimi Tekne ve yatlarda havuzluk mobilyalarını çizme ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL YETERLĠK Bu modülün ön koģulu yoktur. Havuzluk mobilyaları çizmek Genel Amaç Tekniğine uygun olarak bilgisayarda tekne ve yat havuzluk mobilyaları çizebileceksiniz. Amaçlar MODÜLÜN AMACI 1. Tekniğine uygun olarak bilgisayarda bar mobilyaları çizebileceksiniz. 2. Tekniğine uygun olarak bilgisayarda yemek mobilyaları çizebileceksiniz. 3. Tekniğine uygun olarak bilgisayarda mutfak mobilyaları çizebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam: Bilgisayar laboratuvarı ortamı Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, plotter, resimler ve kataloglar Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıģ testi, boģluk doldurma, eģleģtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. iii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Gemi Yapımı Alanı üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taģımacılık alanlarında giderek artan ihtiyaçları karģılamada önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alan sanatı ve tekniği birleģtirerek ürünü ortaya çıkarır. Tekne ve yat imalatı sağladığı istihdam olanakları yönünden ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir. Tekne imalat resimlerinin çizilmesi ise üretimin önemli bir ayağıdır. Tekniğine uygun bir resimle çalıģılıyorsa mutlaka kazanç sağlanır. Bu nedenle teknik resim kurallarına ve ağacın fiziksel özelliklerine göre çizilmiģ bir resim iģinizi kolaylaģtıracaktır. Tekne imalatı için önemli bir konu olan havuzluk mobilyaları çiziminde tekne yapısına uygun ergonomik bir planlama yapılması, teknede kullanım alanının önemli bir unsurudur. Teknede her alanın etkili ve verimli olarak kullanılması gerekir. Bu amaçla tekne ve yatlarda kullanılacak mobilyaların ölçüleri optimum kullanım koģullarına göre uyarlanabilmektedir. Bu modül ile tekniğine uygun olarak bilgisayarda tekne ve yatların havuzluk mobilyalarını çizebileceksiniz. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 Gerekli koģullar sağlandığında tekniğine uygun olarak bilgisayarda bar mobilyaları çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Ders öğretmeninden aldığınız plan çizimlerini inceleyiniz. Ġnternet sitelerinden tekne imalat resimlerini bularak bar mobilyalarını inceleyiniz. Bulunduğunuz yerdeki tersanelerde bar mobilyaları üretimlerine bakınız. 1. BAR MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Bar, salonda veya güverte kısmında yer alabilen ıslak hacimdir. Sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği bir ünite olduğu için çok sayıda kabin ve soğutucu araç gereçleri kapsamaktadır. Barda çalıģma esnasında herhangi bir aksilik yaģanabileceği için zemindeki su giderleri ve zemin kaplamasının iyi etüt edilmesi, kullanılacak elektrikli aletler için de tesisat gerekmektedir. Ġç mekânda bar bölümü için su geçirmez batarya donanımı kullanılmalıdır. Güvenlik açısından kabin dolaplarının içinde yer alan cam bardaklar gibi kırılabilecek servis ekipmanının düģmesini önlemek üzere kapaklı ve kilitli dolaplar yapılmaktadır. Barın bulunduğu mekâna göre genellikle mutfağa bağıntılı alt ve üst güverteye servis için su geçirmez kapaklı servis asansörü kullanılabilmektedir. Resim 1.1: Güverte üzerinde bar mobilyası 3

8 Resim 1.2: Bar mobilyaları görünüģ 1.1. Net Resim Çizimi Resim 1.3: Tekne ve yatlarda bar mobilyası yerleģimi Bar mobilyalarının net resimlerinin çizimi için öncelikle standart ölçülerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Tekne ve yatlarda mümkün olan optimum ölçüler kullanılmalıdır. Ancak ortalama insan ölçülerinin dıģına çıkmak mümkün değildir. Bu nedenle bar mobilyalarının kullanım koģulları dikkate alınacaksa ortalama insan ölçüleri değerlendirilmelidir. Bu ölçüler Resim 1.4, Resim 1.5, Resim 1.6 da gösterilmiģtir. 4

9 Resim 1.4: Bar mobilyalarının kullanım ölçüleri Resim 1.5: Bar bankosu ve sandalye ölçüleri 5

10 Resim 1.6: Bar tezgâh üstü ölçüleri DÜMEN BAR ġekil 1.1: Bar mobilyasının tekne üst görünüģ çizimi 6

11 BAR BAR BAY WC BAYAN WC MERDÝVEN SALON MAKÝNA 15 DAÝRESÝ GÝRÝÞÝ CL DÜMEN MUTFAK MERDÝVEN ġekil 1.2: Tekne yerleģim planı üzerinde bar mobilyası çizimi Resim 1.7: Tekne güverte üstü bar mobilyası görünüģü 7

12 1.2. Kesit Çizimi Resim 1.7: Tekne kamara içi bar mobilyası görünüģü ġekil 1.3: Bar bankosu kesit görünüģ 8

13 ġekil 1.4: Bar mobilyası kesit çizimi 1.3. Detay Çizimi ġekil 1.5: Ayak bağlantı detayı 9

14 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Bar mobilyası çizimini yapınız. ĠĢlem Basamakları Öneriler Barın teknenin hangi bölgesine yapılacağına karar veriniz. Tekne plan çizimini yapınız. DÜMEN BAR 20 Tekne yerleģim planında bar mobilyasını belirtiniz. Barın net resmini çiziniz. Bar mobilyası ölçülerini belirtiniz. Tekne yerleģim planı üzerinden barın kesitini alınız. DÜM EN BA R BA R BAY BAYAN WC WC MAKÝNA 1 DAÝRESÝ 2 2 GÝRÝÞÝ MUTF AK 3 0 MERDÝ VEN 3 5 MERDÝ VEN 4 0 SAL ON C L Tekne yerleģim planında bar mobilyasının yerini gösteriniz. Kesit resmini çiziniz. Ölçü değerlerini gösteriniz. 10

15 Kesit resim üzerinde detay yerlerini belirleyiniz. Detay yerlerini inceleyiniz. Detay resimlerini çiziniz. Gereken taramaları yapınız. Malzeme cinslerini adlandırınız. 11

16 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Tekne ve yatlarda salon veya güverte kısmında yer alabilen ıslak hacimli, sıcak ve soğuk yiyeceklerin servis edildiği ünite aģağıdakilerden hangisidir? A) Mutfak B) Bar C) Salon D)Master kabin E) Banyo 2. Bar bankosu yüksekliği için uygun olan ölçü aralığı aģağıdakilerden hangisidir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 3. Tekne ve yatlardaki bar tezgâhı geniģliğinin ölçüsü aģağıdakilerden hangisinde doğru verilmiģtir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 4. Bar sandalyesinin oturma geniģliğinin ölçüsü aģağıdakilerden hangisidir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 5. Tekne ve yatlarda yerleģim planında bar mobilyası aģağıdakilerden hangisinde olmalıdır? A) Salon veya güvertede B) Makine dairesinde C) Kaptan köģkü D) Yatak odasında E) Banyo ve WC 12

17 DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 13

18 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Bilgisayarda tekniğe uygun olarak yemek mobilyaları çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Ders öğretmeninden aldığınız yemek mobilyaları çizimlerini inceleyiniz. Ġnternet sitelerinden yemek mobilyaları resimlerini bularak inceleyiniz. Bulunduğunuz yerdeki tersanelerde kullanılan yemek mobilyaları birleģtirme Ģekillerine bakınız. 2. YEMEK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Yatın yemek yenilen bölümünün yemeğin kolay servis yapılabilmesi ve sağlıklı olması bakımından mutfağa yakın olması gerekmektedir. Yatın diğer bölümleriyle doğrudan iliģkide olması, mekânın kullanımı açısından iyice düģünülerek projelendirilmelidir. Megayat ve süperyat gibi oldukça lüks yatlarda iç mekânda bulunan yemek masaları salonun içinde ayrı bir bölümde veya oturma alanlarıyla bütünleģik Ģekilde yer almaktadır ACÝL ÇIKIÞ ACÝL ÇIKIÞ PERSONEL KABINI IRGAT GÝRÝÞÝ DÜMEN POSTALANA GÜVERTE ġekil 2.1: Tekne yerleģim planında yemek mobilyası çizimi 14

19 2.1. Yemek Masası Çizimi Resim 2.1: Güverte üstünde yemek mobilyası yerleģimi Genel ifadesi ile masa, üzerinde çeģitli iģlemler yapmak amacıyla oturarak veya ayakta durarak kullanılan, belli bir tabla Ģekli ve ayak yapısına sahip bir mobilyadır. Ölçü, form ve fonksiyonellik bakımından kullanım yerine ve amacına göre farklılık gösterir. Masalar özelliklerine göre isimlendirilir; Mutfak masası, çalıģma masası, iģ masası (tezgâh) vb. Yemek yeme ortamlarında kullanılan masalar; tabla, ayak Ģekilleri ve gereç özelliklerine göre farklı isimler alır. Tabla Özelliklerine Göre Masalar Tablası sabit olan masalar (Büyümeyen) Tablası büyüyen masalar o Kızaklı masa o Kitabeli masa o Dönerek (tablası) büyüyen masa o Krameyerli masa o Kırma masa (tablaları yana sarkan) 15

20 Ayak ġekillerine Göre Masalar Üç ya da dört ayaklı masalar Merkezi ayaklı masalar Ġki baģı tabla, ortası kayıt birleģimli masalar Kırma ayaklı masalar Özel ayaklı masalar Özelliklerine Göre Masalar Masif ağaç ve ağaç ürünlerden Metal ve plastik gereçlerden Cam vb. gereçlerden Yemek masalarında yükseklik cm dolayındadır. Tabla boyutları ise kullanacak kiģi sayısına göre değiģme gösterir. Masa geniģlikleri, karģılıklı iki kiģinin yemek yemesine uygun olarak ortada bırakılacak servis boģluğu ile birlikte 80 cm olur Net Resim Çizimi ġekil 2.2: Kitabeli masanın perspektifinin çizimi 16

21 Kitabeli masanın geniģliği daha zengin bir servis ve kullanım için cm ye kadar çıkabilir. Dikdörtgen masalar için boy her kiģiye en az 60 cm hesaplanarak saptanır. Masa baģlarına birer kiģinin oturtulması düģünülürse toplam ölçüye cm daha eklenir. Yuvarlak masalar için tabla çevresi her bir kiģiye yaklaģık 65 cm düģünülerek hesaplanır. Bu nedenle yemek masaları çoğunlukla açılır kapanır yani büyüyebilen masa tipinde yapılır. Yemek masalarının büyütülüp küçültülmesinde kullanılan tekniklerden birisi de kitabeli yapılmasıdır. AĢağıdaki çizimde bu tip bir masanın ölçüleri ve kesitleri çizilmiģtir. Masa tablası iki parçalıdır. Altına bağlanan takozlarla kayıtlara açılan kiniģler sayesinde ileri geri sürülmektedir. Ortadaki ek tablanın geniģliği cm dir. Ek tablanın açıldıktan sonra ortaya çıkan boyu masa tablasının geniģliğine eģittir. Ek tabla döndürülüp açıldığında ek yeri masanın ekseni üzerinde bulunur. Masa tablaları yanlara çekilip açıldığında ek tabla döndürülerek kayıt üzerine getirilir. Yan tablalar tekrar yerine sürülür ve cumbalardaki karģılıklı delik ve kavela birbirine takılarak sabitleģtirilir. ġekil 2.3: Kitabeli masa tabla perspektifinin çizimi Masanın ön, yan ve üst görünüģleri teknik resim kurallarına uygun olarak çizilir. Masanın ön görünüģünün sağına yan görünüģü, ön görünüģün altına ise masanın üst görünüģü çizilir. 17

22 ġekil 2.4: Kitabeli masanın ölçülendirme, desen ve gölgelendirilmesi GörünüĢler arasında ölçülendirme yapabilecek kadar boģluk bırakılır. Net resmin yanına çizilen mobilyanın adı ve ölçeği yazılır. Masanın görünüģlerini çizdikten sonra ölçülendirilmesi gerekir. Masanın ayakları ve tablaları ayrıntılı olarak ölçülendirilmelidir. Ön görünüģün yükseklikleri ölçülendirilirken ölçü rakamları sağdan bakınca okunacak Ģekilde yazılmalıdır Kesit Çizimi Net resimlerin gölgelendirilmesi ve desenlerinin çizilmesi resmin daha anlaģılır ve derinlikli bir görünüm kazanmasını sağlar. Gölgelendirme yapılırken ıģığın geldiği yön belirlenerek gölgede kalan kısımlar daha sık aralıklarla taranarak gölgelendirme yapılır. 18

23 ġekil 2.5: Yemek masası net resmi üzerinden A-A kesitinin alınması Kaplama desenlerinin çizilmesi, kesim sırasında parçaların desenlerinin nasıl geleceği konusunda fikir verir. Desen ve gölge çizgileri, sürekli ince çizgi ile çizilmelidir. ÖlçülendirilmiĢ ve gölgelendirilmiģ olan net resim üzerine kesit düzlemleri çizilerek bakıģ yönleri belirlenir. BakıĢ yönünü gösteren oklar üzerine A-A yazılarak kesitin adı belirtilir. Kitabeli masanın A-A kesiti 1/10 ölçeğinde çizilmesi yerinde olur fakat masanın üretimi sırasında bir kontrplak üzerine 1/1 yan kesitinin çizilmesi çizim üzerinden ölçü almamızı sağlar. A-A kesitinde ek tablanın altta katlanmıģ durumdaki kesiti görülmektedir. Ek tablanın açıldıktan sonra boyu masa tablasının geniģliğine eģittir. Milin merkezinden kitabeli tablanın yüzeyine olan uzaklıkla masa tablasının yüzeyine olan uzaklığının eģit olması gerekir. Böylece açılan tablalar yüz beraber kalır. Milin merkezinden menteģeli kenara olan uzaklık (1/3 a), masa eksenine olan uzaklığa da eģit olmalıdır. Tabla döndürülüp açıldığında ek yeri masa ekseni üzerinde bulunur. Masa tablaları yanlara çekilip açıldığında ek tabla döndürülerek kayıt üzerine getirilir. Daha sonra açılarak düzlem Ģekline getirilir. 19

24 ġekil 2.6: A-A kesit resminin çizilmesi Yan tablalar tekrar yerine itilir ve cumbalardaki karģılıklı delik-takoz birbirlerine takılarak sabitleģtirilir. Ek tabla katlanıp yerine konulduğunda aynı delik ve takoz iliģkisi yan tablalar arasında da vardır. Ek tablanın (2/3 a) kısmının sarkmaması için köprü parçaları arasına bir çıta konulmuģtur Detay Çizimi ġekil 2.7: A-A kesit resminin üzerinde detay alma 20

25 Ölçekli detay resminde malzeme kalınlıkları 1/1 ölçeğinde yani gerçek kalınlığında çizilmelidir. Masif kalınlıkları ve kaplama kalınlıkları gerçek kalınlığında çizilir. Zıvana ve vidaların gösterilmesi sayesinde birleģtirmede kaçlık vida kullanılacağı ve zıvananın nasıl yapılacağı resim olarak anlatılır. ġekil 2.8: Detay resmin çizilmesi ve taranması B detayında sunta taramaları dörder mm aralıklarla çizilir ve suntanın ortasına kaç mm lik sunta olduğu yazılmalıdır. Detay resmin kapsadığı alan noktalı kesik çizgi ile sınırlandırılmalıdır Yemek Sandalyesi Çizimi Arkalıklı, kolsuz oturma eģyalarına sandalye denir. Yemek sandalyesinin niteliklerinin baģında hafiflik ve sağlamlık gelir. Yemek sandalyesi bir oturma mobilyası olduğuna göre ölçüleri insan ölçüleri ile doğrudan doğruya iliģkilidir. Orta tip yemek sandalyesinin oturma yüksekliği cm arasında değiģir. Arkada 2 cm daha alçalmaktadır. Bu eğim rahat oturmayı sağlar. Arkalık yükseklikleri cm arasındadır. Ancak bu ölçü sandalyenin stiline göre değiģebilir. Oturma geniģlikleri cm, derinliği ise cm arasında değiģir. Sandalye arkalık eğimi 6-8 cm arasında yapılır. Bazı yemek takımlarında yemek masasının baģ taraflarına konulmak üzere kolçaklı yapılabilir. Sandalye geniģliğinde kolçaklarından dolayı 4-8 cm arasında artıģ olur. Kolçak yükseklikleri yaylı döģemeler için 18 cm, yaysız döģemelerde 20 cm dolayında olur. 21

26 Net Resim Çizimi Yemek sandalyelerinin net resimlerini çizerken ön görünüģe sağdan bakılarak yan görünüģ çizilir. Üst görünüģ ise yan görünüģün altına çizilir. Ön görünüģle yan görünüģ arasında bırakılan mesafenin aynısı yan görünüģle üst görünüģ arasında da bırakılır. Ölçü çizgilerinin ve bağlama çizgilerinin kalınlığı çizgi grubunda yer alan en ince çizgi olmalıdır. Ölçü oklarının içi dolu ucu sivri olmalıdır. Ölçü çizgileri Ģeklin kenarından 8-12 mm ve birbirinden uzaklıkları 7-10 mm olmalıdır. Bağlama çizgileri birbirlerine paralel, ölçü çizgilerine dik olmalıdır. ġekil 2.9: Sandalye net resmi 22

27 ġekil 2.10: Sandalye net resmi ve ölçülendirme Bağlama çizgileri ölçü çizgilerini 1-2 mm geçecek Ģekilde uzatılmalıdır. Ölçü rakamları levhanın alt ve sağ tarafından bakıldığında okunacak Ģekilde ölçü çizgisinin üst tarafına ve ortaya gelecek biçimde çizgiden biraz uzağa yazılmalıdır Ölçüler mm olarak cinsinden yazılır fakat yanına ayrıca mm olarak yazılmaz. Her ölçü en kolay anlaģılabileceği görünüģe konulmalı, gereksiz ölçü koymaktan kaçınılmalıdır. Ölçü rakamları herhangi bir çizgi ile kesiģtirilmemelidir. 23

28 Kesit Çizimi Sandalyenin ön görünüģü daha estetik görünmesi bakımından desen ve gölgelendirme yapılmalıdır. Gölgede kalan kısımların koyulaģtırılması resmi daha belirgin hâle getirir. Ayak ve kayıtlara desen yapılması onların ağaç görünümü kazanmasını sağlar. DöĢemelerin renkli biçimde taranması görünüģ güzelliği yaratır. ġekil 2.11: Kesit ve detayların gösterilmesi 24

29 Yemek sandalyesi tam ortasından kesildiğinde A-A yan kesiti çizilir. DöĢemenin sandalye oturağına bağlanıģını gösteren kesit çizilmiģtir. KöĢe takozları vida ile kayıtlara bağlanmıģtır. Ayaklarla kayıtların birleģtirilmesinde zıvana yapılmıģtır. Zıvanalar arkadan çıkmamalı ve çok sıkı yapılmalıdır. ġekil 2.12: Kesit resminin çizilmesi Detay Çizimi Ölçekli B detayında ön kayıtla sandalye ön ayağının birleģmesi çizilmiģtir. KöĢe takozunun ön kayıt ve yan kayıtla vida ile birleģtirilmesini gösteren bir detay çizilmiģtir. Kayıtların 1/3 üne zıvana açılır. Ayaklara delik delerek tutkallanıp sandalye çatılır. DöĢemenin altına lastik kolan çakılmıģtır. Lastik kolan üzerine döģeme malzemesi doldurulur. Daha sonra astar kumaģ ve yüz kumaģ iskelete bağlanarak döģeme iģlemi yapılır. ġekil 1.7: Detay resmin çizilmesi 25

30 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Yemek mobilyaları çizimini yapınız. ĠĢlem Basamakları Tekne üst görünüģü çiziniz. Öneriler Tekne plan çizimini yapınız A 4 5 A D C 5 0 C 5 Ü Ý Ý M PO L L E ST Ç Ç N AL I I AN K K Yemek masası net resmini A Içiziniz. I Þ Þ GÜ VE RT E 6 0 P 6 7 KG I E 5 0 AÝ R B R G IS Ý A ON Þ T N Ý I E L Tekne ve yatların yerleģim planında yemek mobilyası yerleģimini gösteriniz. Ön, yan ve üst görünüģleri çiziniz. Net resim üzerinden kesit alınız. Ölçülendirmeleri yapınız. 26

31 Masa kesit resmini çiziniz. Kesit yerlerini belirtiniz. Yemek sandalyesi net resmini çiziniz. Ön, yan ve üst görünüģleri çiziniz. Kesit resmini çiziniz. Gerekli taramaları yapınız. 27

32 Sandalye detay resmini çiziniz. Detay resmini inceleyiniz. 28

33 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Üzerinde çeģitli iģlemler yapmak amacıyla oturarak veya ayakta durarak kullanılan, belli bir tabla Ģekli ve ayak yapısına sahip mobilya aģağıdakilerden hangisidir? A) Sandalye B) Masa C) Koltuk D) Sehpa E) Dolap 2. AĢağıdakilerden hangisinde yemek masası yüksekliğinin ölçüsü doğru olarak verilmiģtir? A) 61 cm B) 81 cm C) 91 cm D) 101 cm E) 121 cm 3. AaĢağıdakilerden hangisinde orta tip bir yemek sandalyesinin oturma yüksekliğinin ölçüsü doğrudur? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 4. Yemek sandalyesi arkalık yüksekliği aģağıdaki ölçü aralığının hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 29

34 5. Tekne ve yatlarda yerleģim planı çiziminde yemek mobilyaları tekne bölümlerinin aģağıdakilerden hangisinde olmalıdır? A) Güverte üstünde mutfağa yakın bölümde B) Kaptan köģkünde C) Tekne baģ kasarada D) Master kabinde E) Makine dairesinde DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 30

35 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 Bilgisayarda tekniğe uygun olarak mutfak mobilyalarını çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet sitelerinden tekne imalat resimlerini bularak mutfak mobilyalarını inceleyiniz. Tekne imalatı ile ilgili birleģtirme resimlerini inceleyiniz. 3. MUTFAK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Mutfak; tabak, tencere, kaģık, fırın, buzdolabı, temizlik araçları, elektrikli ev aletlerini vb. eģyaların muhafaza edildiği dolapların uygun Ģekilde yerleģtirilmesinden oluģan mekândır. AĢağıdaki çizimde tüm mutfak üniteleri yan yana getirilip izometrik perspektifi çizilmiģtir. Ayrıca mutfak dolabının yan kesiti çizilerek genel ölçüler hakkında fikir verilmiģtir. D mutf Ü ak M E N ġekil 3.1: Tekne yerleģim planında mutfak çizimi 31

36 Resim 3.1: Mutfak görünüģ resmi ġekil 3.2:Mutfağın perspektifi ve yan kesiti 32

37 GeniĢlik (cm) Derinlik (cm) Yükseklik (cm) Boy dolabı Alt dolap Fırın için alt dolap Eviye dolabı Mutfak tezgâhı Camlı üst dolap Aspiratör için üst dolap Tek kapaklı köģe üst dolap Tablo 3.1:Mutfak mobilyalarının genel ölçüleri Mutfak mobilyaları birçok ünitenin bir araya gelmesinden oluģmuģtur. Bu üniteleri Ģöyle sınıflandırabiliriz: Alt dolaplar Mutfak tezgâhı Duvar (üst) dolabı Yüksek dolaplar (boy dolabı) Servis ve kahvaltı masası ġekil 3.3: Mutfağın yerleģim planının çizimi Mutfak tasarımında mutfağın rahat ve kullanıģlı olmasına dikkat edilmelidir. Mutfak, ihtiyaçları en iyi Ģekilde karģılamalıdır. 33

38 Mutfakta bulunan cihazları ve tencere, tabak, çatal, kaģık gibi malzemelerin de en iyi Ģekilde üzerinde bulundurması gerekir. Mutfak malzemelerinin boyutlarına göre aletlerin ve dolapların boyutları ortaya çıkar. ġekil 3.4: Net resmini çizimi ve ölçülendirilmesi Mutfağın ön, yan ve üst görünüģleri cephe görünüģ olarak net resim kurallarına uygun Ģekilde ölçekli olarak çizilir. Net resimde fırın, buzdolabı, davlumbaz, bulaģık makinesi vb. elemanlar gerçeğe uygun Ģekilde çizilmelidir. Ön ve yan görünüģler yer çizgisi üzerine oturmuģ biçimde çizilmelidir. Mutfağın ölçülendirilmesi sırasında önce kapak geniģlikleri teker teker gösterilmelidir. Daha sonra toplam ölçü çizilerek mutfağın tüm geniģliği belirtilmelidir. Yan görünüģte üst dolap derinliği ve alt dolapla üst dolap arasındaki mesafe ölçülendirmede gösterilmelidir. Mutfak tezgâhının derinliği ve alt dolabın derinliği yine yan görünüģte ölçülendirilmelidir Mutfak Alt Dolabı Çizimi Mutfaklarda kullanılan tezgâh yüksekliği cm, tezgâh derinliği ise cm olarak düģünülmelidir. Alt dolap derinliği cm, üst dolap derinliği ise cm dolayında yapılmalıdır. Dolap kapaklarının geniģliği cm arasında değiģir. 34

39 Net Resim Çizimi ġekil 3.5: Tek çekmeceli alt dolap ( 2 adet) ġekil 3.6: Ġki kapaklı alt dolap ġekil 3.7: Mikrodalga boy dolabı 35

40 ġekil 3.8: Evye dolabı ġekil 3.9: Boy dolap ġekil 3.10: Mutfak ön görünüģ 36

41 ġekil 3.11: Mutfak yan görünüģ ġekil 3.12: Mutfak net resmi 37

42 ġekil 3.13: Mutfak net resminin ölçülendirilmesi Kesit Çizimi Net resmin çizilmesinden ve ölçülendirilmesinden sonra imalat için gerekli olan en uygun özellikleri yansıtması için kesit alınacak yerler mutlaka net resim üzerinde belirlenip iģaretlenmelidir. Net resim 1/10, 1/20 vb. ölçeklerde çizilmiģ olabilir. Kesit çiziminde mutfağın en önemli birleģtirmelerin olduğu bölümlerden kesit alınmalıdır. Rastgele bir yerden alınan ve hiçbir anlam ifade etmeyen kesit boģa çizilmiģ olur. 38

43 ġekil 3.14: Net resimde kesit yerlerinin gösterilmesi 39

44 ġekil : A-A Kesiti ġekil : B-B Kesiti Detay Çizimi Detay resmi çizimi sırasında net resimde tam anlaģılmayan, imalat için belirtilmesi gereken önemli detayların yerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun için net resim veya kesit üzerinden detayı alınacak noktalar tespit edilmelidir. Bu uyarıyı dikkate alarak detay yerleri kesit resim üzerinde belirlenir ve çizimi yapılır. 40

45 ġekil 3.15: Detay yerlerinin belirlenmesi 41

46 3.2. Mutfak Üst Dolabı Çizimi ġekil 3.16: C Detayı Üst dolabın içine 51x31 cm ölçülerinde raf çizilir ve kopyalama yöntemi ile diğer dolaba yapıģtırılır. 72x55 cm lik çerçeve kapak çizimi yapılarak kopyalama yöntemi ile dolapların önüne yerleģtirilir. 42

47 Net Resim Çizimi ġekil 3.17: Üst dolap ġekil 3.18: Ġki kapaklı üst dolap Kapakların üzerlerine kulp çizimi yapılır. Daha önce çizdiğimiz kulp modeli varsa kopyalama yöntemi ile istediğimiz kulp modelini kapaklara yerleģtirebiliriz. IĢık bandı 5x2 cm ölçüsünde ve dolabın ön ve yanlarını kapatacak Ģekilde alt tarafına dik gelecek Ģekilde çizilir. Taç 5x2 cm ölçüsünde ve dolabın ön ve yanlarını kapatacak Ģekilde üst tarafa yatay gelecek Ģekilde çizilir. Böylece iki kapaklı üst dolap çizimi tamamlanmıģ olur. 43

48 ġekil 3.19: Ġki kapaklı üst dolap ġekil 3.20: Ġki kapaklı üst dolap ġekil 3.21: Davlumbaz 44

49 ġekil 3.22: Üç kapaklı üst dolap Kesit Çizimi Net resmin çizilmesinden ve ölçülendirilmesinden sonra imalat için gerekli olan en uygun özellikleri yansıtması için kesit alınacak yerler mutlaka net resim üzerinde belirlenip iģaretlenmelidir. 45

50 ġekil 3.23: Net resimde kesit yerlerinin gösterilmesi 46

51 ġekil 3.27: A-A Kesiti ġekil 3.28: B-B Kesiti 47

52 Detay Çizimi Detay resmi çizimi sırasında net resimde tam anlaģılmayan, imalat için belirtilmesi gereken önemli detayların yerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun için net resim veya kesit üzerinden detayı alınacak noktalar tespit edilmelidir. Bu uyarı dikkate alınarak detay yerleri kesit resim üzerinde belirlenir ve çizimi yapılır. ġekil 3.29: Detay yerlerinin belirlenmesi 48

53 ġekil 3.30: D Detayı 49

54 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Mutfak mobilyaları çizimini yapınız. ĠĢlem Basamakları Tekne üst görünüģü çiziniz. Öneriler Mutfak mobilyasının nerde olacağını belirleyiniz. Tekne plan çizimini yapınız. YerleĢim planın mutfağı belirtiniz. DÜMEN mutf ak Mutfak net resmini çiziniz. Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. Net resim üzerinden kesit yerlerini belirleyiniz. 50

55 Mutfak alt dolap ve üst dolap kesit resmini çiziniz. Kesit yerlerini belirleyiniz. Mutfak kesit resmi üzerinden detay yerlerini belirleyiniz. Detayları inceleyiniz. 51

56 Üst dolap köģe bağlantı detayını çiziniz. Taramaları yapınız. Parça isimlerini yazınız. Malzeme türlerini yazınız. 52

57 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Tabak, tencere, kaģık, fırın, buzdolabı, temizlik araçları vb. eģyaların muhafaza edildiği dolapların uygun Ģekilde yerleģtirilmesinden oluģan ünite aģağıdakilerden hangisidir? A) Mutfak B) Bar C) Salon D) Master kabin E) Banyo-WC 2. Mutfakta kullanılan alt dolap tezgâh yüksekliği aģağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 3. Tekne ve yatlardaki mutfak tezgâh geniģliği aģağıdaki ölçülerden hangisidir? A) 50 cm B) 60 cm C) 70 cm D) 80 cm E) 90 cm 4. Mutfak üst dolap derinliği aģağıdaki ölçü aralıklarından hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm 53

58 5. Mutfak alt dolap derinliği aģağıdaki ölçü aralıklarından hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) cm B) cm C) cm D) cm E) cm DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 54

59 MODÜL DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME Bu modül kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iģareti koyarak kendinizi değerlendiriniz Değerlendirme Ölçütleri Havuzluk mobilyalarını tekne ve yatların yerleģim planlarında çizdiniz mi? Tekne ve yatlardaki kullanılan havuzluk mobilyalarının ölçülerini öğrendiniz mi? YerleĢim planlarında havuzluk mobilyası elemanlarını çizdiniz mi? Havuzluk mobilyalarının net resimlerini çizdiniz mi? YerleĢim planı üzerinde veya havuzluk mobilyaları net resimlerinde gerekli olan ölçülendirmeleri yaptınız mı? Mobilyaların net resimleri üzerinde kesit yerlerini göstermeyi öğrendiniz mi? Kesit resimler üzerinde detay yerlerini gösterdiniz mi? Detay resimlerini çizdiniz mi? Resimlerin üzerinde gerekli taramaları yaptınız mı? Çizimlerde gösterilmesi gereken adlandırılmaları yaptınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 55

60 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 B 2 C 3 B 4 C 5 A ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 NĠN CEVAP ANAHTARI 1 B 2 B 3 B 4 C 5 A 56

61 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÜN CEVAP ANAHTARI 1 A 2 A 3 B 4 C 5 C 57

62 KAYNAKÇA KAYNAKÇA LARSSON Lars, Rolf ELIASSON, Çeviren: Tamer YILMAZ, Yat Tasarımı Genel Ġlkeler, Birsen Yayınevi, Ġstanbul. DĠNÇEL Kemal, Zafer IġIK, Ağaç ĠĢleri Teknik Resmi, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, DEMĠR Habib, Teknik Resim, Ankara,

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SANDALYE ÇĠZĠMĠ 543M00120 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA MOBİLYALARI ÇİZİMİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA MOBİLYALARI ÇİZİMİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA MOBİLYALARI ÇİZİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI MEKÂN DÜZENLEME 2 214T00009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GÜNLÜK PLAN 1. VİTRİN ÇİZİMİ

GÜNLÜK PLAN 1. VİTRİN ÇİZİMİ GÜNLÜK PLAN Tarih: 26.11.2007 Ders: Mobilya Resimleri Konu: Vitrin Çizimi Süre: 3 Ders saati Dersin amaçları: Genel Amaç: Öğrenci bu modül ile salon (oturma odası) mobilyalarının resmini çizerek maliyet

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI BİLGİSAYARLA BAHÇE MOBİLYASI ÇİZİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 Ankara, 11 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ ANKARA 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROTEZ RESMİ ÇİZİMİ 725TTT044 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI MUTFAK TASARIMI 214T00091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇÜLENDĠRME, ÖLÇEKLER VE PERSPEKTĠF 520TC0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI SALON TASARIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI BÜRO TASARIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI BÜRO TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI BÜRO TASARIMI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ANTRE VE HOL TASARIMI 543M00209 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MESLEKĠ ÇĠZĠMLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında mobilya mal alımına iliģkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ PERSPEKTĠF VE ÖLÇÜLENDĠRME 520TC0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ TIRNAK SÜSLEME 815SBG057 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: KASIM AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) Büyünce hangi mesleği seçsem? KAVRAMLAR : Aynı-benzer-farklı Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 7, 8,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TESİSAT VE ÖZEL YAPI YALITIM DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÇEKĠLEN ARAÇ FREN SĠSTEMĠ 525MT0180 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI MUTFAK TASARIMI Ankara, 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulunun. tarih ve. sayılı Kararı ile onaylanan,

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 1 2 3 Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 4 5 A P Y A 1 P 1 Y 1 : ön görünüş : sol yan görünüş : üst görünüş : arka görünüş : sağ yan görünüş : alt görünüş A Y P 6 alt sağ ön sol arka

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI MAKĠNEDE BĠRLEġTĠRME 543M00045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : AHŞAP TEKNOLOJİSİ : AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ : 3. SEVİYE MESLEK SEVİYESİ

AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : AHŞAP TEKNOLOJİSİ : AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ : 3. SEVİYE MESLEK SEVİYESİ AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN MESLEK MESLEK SEVİYESİ : AHŞAP TEKNOLOJİSİ : AHŞAP CNC MAKİNE OPERATÖRÜ : 3. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Ahşap CNC Makine Operatörü, teknik

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur.

Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur. Yeni stadımızın localarının tefriģi için gerekli olan mobilya ve tefriģat malzemelerinin teknik özellikleri ekli dosyada mevcuttur. Teklif verecek firmaların tekliflerini 16.04.2015 PerĢembe günü saat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAPTA ÖLÇEKLER VE ÖLÇÜMLENDİRME ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT Genel Bilgiler Genel anlamda teknik resim, cisimlerin çizgiyle ifadesidir. Bu ifade herkesçe aynı şekilde anlaşılmalıdır. Parçalar, çeşitli geometrik

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 5. ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5.1. ÖLÇÜLENDİRMENİN GEREĞİ ve ÖNEMİ Teknik Resim kurallarına göre çizilen parça resimleri, sadece

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜġÜ ÇĠZME 581MSP050

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜġÜ ÇĠZME 581MSP050 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜġÜ ÇĠZME 581MSP050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA BÖLMELERİ 543M00163

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA BÖLMELERİ 543M00163 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI KAMARA BÖLMELERİ 543M00163 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı