PETROL OFİSİ A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL OFİSİ A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

2 Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) PETROL OFİSİ A.Ş. nin 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Petrol Ofisi A.Ş. nin ( Şirket ) Türk lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiş ilişikteki 31 Mart 2004 tarihli özet konsolide ara dönem bilançosunu ve aynı tarihte sona eren üç aylık ara döneme ait özet konsolide ara dönem gelir ve nakit akımı tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Bu özet konsolide ara dönem mali tabloların sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz sınırlı incelememiz sonucunda bu özet konsolide ara dönem mali tablolar hakkında rapor hazırlamaktır. 2. Sınırlı incelememiz, sınırlı incelemeler ile ilgili Uluslararası Denetim Standardı uyarınca yapılmıştır. Söz konusu Standart, planlamamızı ve çalışmamızı, özet ara dönem mali tablolarda önemli bir hata bulunmadığına ilişkin kısmi güvence sağlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Sınırlı incelememiz, esas olarak finansal bilgiler üzerinde tatbik edilen analitik inceleme ve Şirket yönetiminden yapılan bilgi toplama ile sınırlıdır ve dolayısıyla tam kapsamlı bir denetime oranla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirmediğimizden dolayı bir denetim görüşü verilmemektedir. 3. Not 1 de belirtildiği üzere SPK nın, 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanı sıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların UFRS ye uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak, Şirket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde ve takip eden dönemlerde UFRS ye uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir.

3 4. İlişikte 1 no lu özet konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket in daha önce yayımladığı ve tarafımızdan 9 Haziran 2004 tarihi itibariyle sınırlı inceleme raporu düzenlenen 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait özet konsolide ara dönem mali tabloları yeniden düzenlenmiş ve yayımlanmıştır. 5. Sınırlı incelememiz sonucunda, ilişikteki özet konsolide ara dönem mali tablolarının 34 no lu Uluslararası Muhasebe Standardı na (UMS 34 - Ara Mali Tablolar ) uygun olarak hazırlanmadığını gösteren önemli bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Ortak İstanbul, 2 Temmuz 2004

4 31 MART 2004 VE 31 ARALIK 2003 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 ÖZET KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI NOT 1 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE... MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 2 KASA VE BANKALAR... 7 NOT 3 TİCARİ ALACAKLAR... 8 NOT 4 İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER NOT 5 STOKLAR NOT 6 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR NOT 7 MADDİ DURAN VARLIKLAR, NET NOT 8 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET NOT 9 KREDİLER NOT 10 TİCARİ BORÇLAR NOT 11 DİĞER KISA VE UZUN VADELİ BORÇLAR NOT 12 VERGİ NOT 13 FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ), NET NOT 14 SERMAYE VE BİRİKMİŞ KARLAR NOT 15 BÖLÜMLERE GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA NOT 16 MÜTEAKİP OLAYLAR... 19

5 31 MART 2004 VE 31 ARALIK 2003 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe, bin olarak belirtilmiştir.) VARLIKLAR (Sınırlı incelemeden 31 Mart 2004 geçmiş) Notlar ABD Doları (*) 31 Mart Aralık 2003 Dönen varlıklar: Kasa ve bankalar 2 113, ,877,118 94,706,820 Ticari alacaklar 3 404, ,595, ,480,896 İlişkili taraflardan alacaklar 4 5,930 7,775,934 7,662,388 Stoklar 5 238, ,589, ,037,787 Diğer dönen varlıklar 6 23,262 30,502,670 53,355,428 Dönen varlıklar toplamı 785,749 1,030,341, ,243,319 Duran varlıklar: Maddi duran varlıklar, net 7 544, ,816, ,078,286 Maddi olmayan duran varlıklar, net 8 1,671,263 2,191,503,331 2,224,823,486 Diğer duran varlıklar 5,794 7,598,252 6,941,869 Ertelenen vergi varlıkları 12 80, ,870, ,047,399 Duran varlıklar toplamı 2,302,158 3,018,788,350 3,133,891,040 Varlıklar toplamı 3,087,907 4,049,129,471 4,124,134,359 (*) 1 no lu özet konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda da belirtildiği üzere, özet konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar, Türk Lirası ( TL ) tutarlar üzerinden 31 Mart 2004 tarihindeki resmi T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru kullanılarak hesaplanmış olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tabloların bir parçası değildir. Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 31 MART 2004 VE 31 ARALIK 2003 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe, bin olarak belirtilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZ SERMAYE (Sınırlı incelemeden 31 Mart 2004 geçmiş) Notlar ABD Doları (*) 31 Mart Aralık 2003 Kısa vadeli yükümlülükler: Krediler 9 467, ,778, ,582,519 Ticari borçlar , ,632, ,965,777 İlişkili taraflara borçlar 4 2,758 3,615,794 2,646,239 Diğer kısa vadeli borçlar , ,418, ,679,854 Vergi yükümlülüğü , ,209 Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 1,145,931 1,502,643,633 1,308,772,598 Uzun vadeli yükümlülükler: Krediler 9 421, ,374, ,288,260 Diğer uzun vadeli borçlar , ,551, ,030,735 Uzun vadeli yükümlülükler toplamı 602, ,925,411 1,164,318,995 Yükümlülükler toplamı 1,748,338 2,292,569,044 2,473,091,593 Ana ortaklık dışı pay 1,516 1,987,825 1,980,250 Öz sermaye: Sermaye 228, ,000, ,000,000 Sermaye düzeltmesi 616, ,266, ,266,606 İlave ödenmiş sermaye 176, ,513, ,513,431 Toplam ödenmiş sermaye 1,021,729 1,339,780,037 1,339,780,037 Yabancı para çevrim farkları (5,395) (7,074,116) (4,025,161) Birikmiş karlar 321, ,866, ,307,640 Öz sermaye toplamı 1,338,053 1,754,572,602 1,649,062,516 Yükümlülükler ve öz sermaye toplamı 3,087,907 4,049,129,471 4,124,134,359 (*) 1 no lu özet konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda da belirtildiği üzere, özet konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar, TL tutarlar üzerinden 31 Mart 2004 tarihindeki resmi T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru kullanılarak hesaplanmış olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tabloların bir parçası değildir. Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 31 MART 2004 VE 2003 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe, bin olarak belirtilmiştir.) (Sınırlı incelemeden (Sınırlı incelemeden 2004 geçmiş) geçmemiş) Notlar ABD Doları (*) Net satışlar 15 1,499,611 1,966,419,495 1,838,522,741 Satılan malın maliyeti 15 (1,414,607) (1,854,953,982) (1,754,634,386) Brüt satış karı 85, ,465,513 83,888,355 Faaliyet giderleri (66,805) (87,600,553) (79,103,359) Diğer faaliyet gelirleri, net 4,389 5,755,047 10,612,465 Faaliyet karı 22,588 29,620,007 15,397,461 Finansman gelirleri/(giderleri), net 13 48,468 63,555,935 (129,741,297) Net parasal pozisyon kazancı 68,393 89,682, ,548,533 Vergi ve ana ortaklık dışı pay öncesi kar 139, ,858, ,204,697 Vergi 12 (56,656) (74,292,073) (210,713,422) Ana ortaklık dışı pay öncesi kar/(zarar) 82, ,566,616 (83,508,725) Ana ortaklık dışı pay (6) (7,575) (4,801) Net dönem karı/(zararı) 82, ,559,041 (83,513,526) Beheri 1,000 TL nominal değerindeki hisselerin ağırlıklı ortalama adedi ( 000) 300,000, ,441,386 Hisse başına kazanç / (zarar) (TL) (330.8) (*) 1 no lu özet konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda da belirtildiği üzere, özet konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar, TL tutarlar üzerinden 31 Mart 2004 tarihindeki resmi T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru kullanılarak hesaplanmış olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tabloların bir parçası değildir. Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 31 MART 2004 VE 2003 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI İlave Yabancı para Sermaye ödenmiş çevrim Birikmiş Toplam Sermaye düzeltmesi sermaye farkları karlar öz sermaye 31 Aralık 2002 tarihindeki bakiyeler 252,441, ,364,311 82,461,982-40,026,179 1,180,293,858 Hissedardan tahsilatlar * ,051, ,051,449 Cari yıl yabancı para çevrim farkları (478,615) - (478,615) Cari dönem zararı (83,513,526) (83,513,526) 31 Mart 2003 tarihindeki bakiyeler 252,441, ,364, ,513,431 (478,615) (43,487,347) 1,245,353, Aralık 2003 tarihindeki bakiyeler 300,000, ,266, ,513,431 (4,025,161) 313,307,640 1,649,062,516 Cari yıl yabancı para çevrim farkları (3,048,955) - (3,048,955) Cari dönem karı ,559, ,559, Mart 2004 tarihindeki bakiyeler 300,000, ,266, ,513,431 (7,074,116) 421,866,681 1,754,572,602 * Türkiye İş Bankası A.Ş. nin 27 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen kanuni birleşme öncesi İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. den satın aldığı %7 oranında Petrol Ofisi A.Ş. hissesi ile ilgili olan borcunun tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Takip eden notlar özet konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 31 MART 2004 VE 2003 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31 Mart 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe, bin olarak belirtilmiştir.) (Sınırlı incelemeden (Sınırlı incelemeden 2004 geçmiş) geçmemiş) ABD Doları(*) Vergi ve ana ortaklık dışı pay öncesi kar 139, ,858, ,204,697 Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 37,773 49,531,297 46,215,665 Faiz gideri-net 19,011 24,929, ,193,069 Diğer düzeltmeler (5,213) (6,836,980) 10,046,864 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 191, ,482, ,660,295 İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış (87) (113,546) 4,438,687 Ticari alacaklardaki (artış)/azalış (7,537) (9,883,776) 110,864,313 Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) 17,428 22,852,757 (5,754,817) Ticari borçlardaki artış 125, ,617,719 48,795,397 Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış (76,460) (100,261,532) (82,779,173) Diğer işletme faaliyetlerinden nakit akımları,net (3,136) (4,111,964) (53,409,076) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kazanç 15,536 20,372,573 (38,994,300) İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 262, ,954, ,821,326 Ödenen net gelir vergisi (621) (814,352) (94,251) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 261, ,140, ,727,075 Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (6,484) (8,501,798) (11,545,416) Diğer yatırım faaliyetlerinden nakit akımları, net ,219 7,727,891 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (6,063) (7,949,579) (3,817,525) Finansal faaliyetler Kredilerdeki azalış (172,868) (226,679,027) (486,703,761) Alınan/(ödenen) faiz-net (25,926) (33,996,483) (183,410,789) Hissedardan alacaklardaki değişim ,051,449 Finansal faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç 31,069 40,739,881 (69,042,449) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (167,725) (219,935,629) (590,105,550) Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki parasal kazanç/(kayıp) (46,605) (61,112,454) 108,036,749 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 41,289 54,142,722 (155,159,251) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 72,212 94,689, ,231,796 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 113, ,832, ,072, Mart 2004 tarihi itibariyle kasa ve bankaların 1,311,285 milyon TL si (31 Mart 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle sırasıyla 134,575,867 milyon TL ve 348,484,046 milyon TL dir) Şirket in tasarrufunda bulunmamaktadır (Not 2). (*) 1 no lu özet konsolide ara dönem mali tablo dipnotunda da belirtildiği üzere, özet konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar, TL tutarlar üzerinden 31 Mart 2004 tarihindeki resmi T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru kullanılarak hesaplanmış olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tabloların bir parçası değildir. Takip eden notlar özet konsolide ara dönem mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 NOT 1 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI SPK nın, 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanı sıra, Tebliğ Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu tebliğ hükümlerince düzenleneceği ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ( UFRS ) uygun olarak düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak Petrol Ofisi A.Ş. ( Şirket ), konsolide mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak UFRS ye uygun olarak düzenlemeyi seçmiştir. 31 Mart 2004 tarihinde sona eren döneme ilişkin özet konsolide ara dönem mali tablolar, UFRS nin ara dönem mali tabloların hazırlanmasına yönelik Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS ) 34 ( Ara Mali Tablolar ) standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı na ve SPK tarafından açıklanan muhasebe prensiplerine göre Türk lirası cinsinden hazırlamaktadır. Özet konsolide ara dönem mali tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış yasal kayıtlara UFRS ye uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Özet konsolide ara dönem mali tabloların, UMS 29 ( Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ) standardına uygun olarak, bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmesi ve önceki dönem konsolide mali tablolarının yeniden düzeltilerek karşılaştırılabilmesi amacıyla kullanılan Toptan Eşya Fiyat Endeksi ( TEFE ) ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir: Tarihler Endeks Düzeltme katsayısı 3 Yıllık bileşik enflasyon oranları 31 Mart , % 31 Aralık , % 31 Mart , % 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, özet konsolide ara dönem mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ait konsolide mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Bu özet konsolide ara dönem mali tablolar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıla ait konsolide mali tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Şirket in, özet konsolide ara dönem mali tablolarını etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket, vergi karşılığını Not 12 de de açıkladığı üzere, 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılı için enflasyon düzeltmesi uygulamasının 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da ( 5024 sayılı Kanun ) belirtilen uygulanma şartlarının gerçekleşmesinin çok muhtemel olması nedeniyle, 5024 sayılı Kanun çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulamalarına göre hesaplayarak bu özet konsolide ara dönem mali tablolarına yansıtmıştır. 6

11 NOT 1 - ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI VE MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) ABD Doları çevrimi UFRS ye uygun olarak hazırlanan özet konsolide ara dönem mali tablolarda sunulan ABD Doları cinsinden tutarlar, 31 Mart 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan ABD Doları resmi alış kuru olan 1,311,286TL=1ABD Doları kullanılarak TL cinsi tutarlar üzerinden çevrilmiştir. Bu sebepten dolayı, ABD Doları cinsinden sunulan tutarlar UFRS ye uygun olarak hazırlanan özet konsolide mali tabloların bir parçası değildir. 31 Mart 2004 tarihli özet konsolide mali tabloların yeniden düzenlenmesi Şirket in 9 Haziran 2004 tarihinde yayımlanmış 31 Mart 2004 tarihli özet konsolide mali tabloları, Şirket in uluslararası piyasalarda Eurobond ihracına yönelik çalışmaları sırasında (Not 16.b), daha uygun gösterimi sağlayabilmek açısından, 1 Ocak Mart 2003 ara dönemini kapsayan özet konsolide özsermaye değişim tablosu ile özet konsolide nakit akım tablosunda Şirket in Türkiye İş Bankası A.Ş. den olan 149,051,449 milyon TL tutarında alacağına yönelik yaptığı değişiklik nedeniyle, yeniden düzenlenmiş ve 2 Temmuz 2004 tarihinde yeniden yayımlanmıştır. NOT 2 - KASA VE BANKALAR 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle kasa ve bankaların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2003 Kasa 26,924 27,565 Bankalar - Vadesiz mevduat 34,737,502 63,478,004 - Vadeli mevduat 112,801,407 31,201,251 - Bloke vadeli mevduat 1,311, ,877,118 94,706, Mart 2004 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadelerine kalan süreleri 1 aydan azdır ve Türk Lirası vadeli mevduatların faiz oranları % 21.5 ile %22.15, yabancı para vadeli mevduatların faiz oranları %0.95 ile %2 arasında değişmektedir. Söz konusu vadeli mevduatlar, 78,811,695 milyon TL tutarında Türk Lirası ve 33,989,712 milyon TL tutarında ABD doları mevduattan oluşmaktadır. 31 Mart Mart 2003 Kasa ve bankalar 148,877, ,285,898 Eksi: faiz tahakkukları (44,666) (1,213,353) 148,832, ,072,545 7

12 NOT 3 - TİCARİ ALACAKLAR 31 Mart Aralık 2003 Ticari alacaklar (ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş) 334,751, ,280,291 Çek ve senetler (ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş) 204,901, ,224,223 Diğer ticari alacaklar 4,003,966 3,928, ,656, ,433,269 Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı (13,060,765) (12,952,373) Kısa vadeli ticari alacaklar 530,595, ,480,896 Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Mart tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak ,952,373 Tahsilatlar (668,847) Yıl içinde ayrılan karşılıklar 1,563,802 Parasal kazanç (786,563) 31 Mart ,060,765 NOT 4 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER i) 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: a) Banka mevduatları 31 Mart Aralık 2003 İş Bankası 49,451,076 10,528,294 Dışbank Malta Ltd. ( Dışbank Malta ) 36,933,987 - T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. ( Dışbank ) 937,467 4,587,549 Dışbank Nederland N.V. ( Dışbank Nederland ) - 1,268 Toplam 87,322,530 15,117,111 b) İlişkili taraflardan alacaklar 31 Mart Aralık 2003 Cam Pazarlama A.Ş. ( Cam Pazarlama ) 5,294,540 2,409,246 Und Denizcilik A.Ş. * 2,004,730 4,757,857 Dışbank 52,427 51,522 İş Bankası 34,703 43,006 Doğan Holding 2,470 7,917 Diğer 387, ,840 Toplam 7,775,934 7,662,388 Und Roro ve Und Deniz Taşımacılığı A.Ş. den olan alacakları da içermektedir. 8

13 NOT 4 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı) c) İlişkili taraflara borçlar 31 Mart Aralık 2003 Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 3,059, ,967 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 168,254 - Doğan İletişim A.Ş. 107,068 - Doğan Gazetecilik A.Ş. 81,342 - Servus Bilgisayar 68,700 - Milta Seyahat A.Ş. 46,177 - Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. 4,227 1,423,379 Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6, ,164 İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. - 60,437 Diğer 74,175 91,292 Toplam 3,615,794 2,646,239 d) Krediler 31 Mart Aralık 2003 İş Bankası 290,988, ,080,091 Camiş Yatırım Holding A.Ş. ( Camiş ) 59,207,268 67,947,871 Dışbank Bahreyn Ltd. ( Dışbank Bahreyn ) 32,536,927 36,452,201 Dışbank Malta 18,560,199 25,858,316 Arap Türk Bankası A.Ş. 6,609,257 7,638,747 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ( TSKB ) - 15,202,178 Toplam 407,901, ,179,404 ii) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık dönemde ilişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar: İlişkili taraflara yapılan ürün satışları 2004 Cam Pazarlama A.Ş. 19,346,299 Und Denizcilik A.Ş. * 4,067,550 Izmir Demir Çelik A.Ş. 661,950 İş Bankası 311,609 Dışbank 289,378 Çankaya Bel-Pet Limited Şirketi 267,726 Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 240,661 Diğer 1,280,378 Toplam 26,465,551 * Und Roro ve Und Deniz Taşımacılığı A.Ş. ye yapılan satışları da içermektedir. 9

14 NOT 4 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı) İlişkili taraflardan yapılan alımlar 2004 Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 3,108,220 Nemtaş Nemrut Limanı İşletmeleri 1,309,405 Paşabahçe Cam San.ve Tic.A.Ş. 837,093 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 651,660 Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş. 454,919 İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. 371,964 Diğer 831,814 Toplam 7,565,075 iii) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman gelir ve giderleri: a) Faiz geliri 2004 Dışbank Malta 412,491 İş Bankası 169,302 Dışbank 11,678 Toplam 593,471 b) Faiz gideri 2004 İş Bankası Bahreyn 24,316,398 Dışbank Malta 2,278,862 Dışbank Bahreyn 2,665,014 Cam İş Yatırım 2,198,044 TSKB 1,383,579 Arap Türk Bankası A.Ş. 486,839 İş Faktoring 15,629 Toplam 33,344,365 iv) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler: a) Kira gideri 2004 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 651,660 b) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler: Yönetim kurulu üyelerine 85,624 Üst düzey yönetim personeline 869,282 Toplam 954,906 10

15 NOT 5 - STOKLAR 31 Mart Aralık 2003 Ticari mallar 258,121, ,898,210 Hammadde 24,612,296 21,611,112 Mamul 11,979,692 9,121,907 Yarı mamul 1,985, ,995 Diğer 15,890,737 33,887,563 Toplam 312,589, ,037,787 NOT 6 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 31 Mart Aralık 2003 Peşin ödenen giderler 9,509,694 8,272,042 Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) muafiyeti 7,833,540 33,411,693 Verilen avanslar 4,387,918 1,817,614 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan( ÖİB ) alacaklar 2,530,200 2,545,374 İndirilecek KDV 2,336,765 2,042,458 Mahsup edilecek ÖTV 1,288,692 1,914,200 Verilen depozito ve garantiler 898,876 1,727,718 Peşin ödenmiş vergi ve fonlar 421, ,250 Diğer 1,295,830 1,258,079 Toplam 30,502,670 53,355,428 11

16 NOT 7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2004 İlaveler Çıkışlar Transfer 31 Mart 2004 Maliyet: Arazi ve arsalar 143,861, ,861,604 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 125,229, , ,648,600 Binalar 107,917, , ,151,847 Makine, tesis ve cihazlar 559,018, , , ,925,305 Taşıt araçları 8,757,506 77,723 (909,757) 415,862 8,341,334 Döşeme ve demirbaşlar 17,132,004 - (158,469) 39,053 17,012,588 Diğer maddi duran varlıklar 217,287,378 - (56,859) 5,059, ,289,675 Özel maliyetler 44,125,171 3,365, ,490,969 Yapılmakta olan yatırımlar 29,287,278 4,670,210 - (6,706,152) 27,251,336 1,252,617,014 8,481,329 (1,125,085) - 1,259,973,258 Birikmiş amortisman: Yeraltı ve yerüstü düzenleri 23,615,884 1,582, ,198,012 Binalar 463,181 1,001, ,464,862 Makine, tesis ve cihazlar 430,923,263 4,407, ,330,287 Taşıt araçları 5,910, ,345 (475,372) - 5,729,925 Döşeme ve demirbaşlar 4,191, ,118 (82,804) - 4,823,085 Diğer maddi duran varlıklar 60,046,366 7,081,534 (14,690) - 67,113,210 Özel maliyetler 5,387,311 1,109, ,497, ,538,728 16,190,678 (572,866) - 546,156,540 Arazi ve arsalar 143,861, ,861,604 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 101,613, ,450,588 Binalar 107,454, ,686,985 Makine, tesis ve cihazlar 128,095, ,595,018 Taşıt araçları 2,846,554 2,611,409 Döşeme ve demirbaşlar 12,940,233 12,189,503 Diğer maddi duran varlıklar 157,241, ,176,465 Özel maliyetler 38,737,860 40,993,810 Yapılmakta olan yatırımlar 29,287,278 27,251,336 Net kayıtlı değer 722,078, ,816,718 12

17 NOT 8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içinde maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2004 İlaveler Çıkışlar 31 Mart 2004 Maliyet: Şerefiye 2,628,616, ,628,616,097 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 13,494,697 20,469-13,515,166 2,642,110,794 20,469-2,642,131,263 Birikmiş itfa payları: Şerefiye 410,476,845 32,857, ,334,546 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 6,810, ,923-7,293, ,287,308 33,340, ,627,932 Net kayıtlı değer 2,224,823,486 2,191,503, Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde gerçekleşen 32,857,701 milyon TL (31 Mart 2003: 32,857,701 milyon TL) tutarındaki şerefiye itfa payı faaliyet giderleri içinde yer almaktadır. 13

18 NOT 9 - KREDİLER Şirket in 31 Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle kredilerinin detayları aşağıdaki gibidir; Faiz oranı % Orjinal para birimi Milyon TL Kısa vadeli krediler: 31 Mart Aralık Mart Aralık Mart Aralık 2003 ABD doları krediler ,376, ,185, ,315, ,977,937 EURO krediler ,184,780 5,135,259 8,294,450 9,544,208 Türk lirası krediler ,335,094 5,052,897 2,335,094 5,052, ,944, ,575,042 Uzun vadeli ABD doları kredilerin kısa vadeli kısmı ,828,124 94,838, ,833, ,988,881 Uzun vadeli Euro kredilerin kısa vadeli kısmı ,170,646-9,609,976 Uzun vadeli Türk lirası kredilerin kısa vadeli kısmı ,956,218-7,408, ,833, ,007,477 Toplam kısa vadeli krediler 612,778, ,582,519 Uzun vadeli krediler: ABD doları krediler ,351, ,444, ,022, ,057,619 EURO krediler ,329,201 2,304,343 3,726,183 4,282, ,748, ,340,388 Diğer uzun vadeli ABD doları krediler ,052,835 45,706,462 6,625,712 67,947,872 Toplam uzun vadeli krediler 552,374, ,288,260 14

19 NOT 9 - KREDİLER (Devamı) 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içinde kredilerde gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: Ocak ,400,870,779 Geri ödemeler (147,405,356) Alınan krediler 23,965,241 Parasal kazanç (183,417,267) Kur farkı gideri 71,138, Mart ,165,152,340 NOT 10 - TİCARİ BORÇLAR 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle uygulanan ödeme şeklinin 31 Mart 2004 tarihindeki ödeme şekline göre farklı olması ile alım miktarları ve mal kontenjanlarında yaşanan artışlar sonucunda 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Şirket in rafinerilere olan ticari borçları artmıştır. NOT 11 - DİĞER KISA VE UZUN VADELİ BORÇLAR 31 Mart Aralık 2003 Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 171,314, ,337,162 ÖİB'e borçlar 75,773,885 78,857,600 Emanet mal çekleri 60,827,259 93,329,439 Gider tahakkukları 20,761,187 24,070,738 Ödenecek tazminat 17,418,831 18,551,677 Alınan depozito ve teminatlar 5,700,160 6,493,682 Kısa vadeli finansal kiralama borçları 2,207,013 3,437,556 Diğer kısa vadeli borçlar 15,415,808 46,602,000 Diğer kısa vadeli borçlar toplamı 369,418, ,679,854 ÖİB'e borçlar 227,321, ,572,799 Uzun vadeli ticari borçlar 584, ,464 Uzun vadeli finansal kiralama borçları 1,260,276 1,797,914 Diğer uzun vadeli borçlar 787,905 38,182 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 7,597,211 7,988,376 Diğer uzun vadeli borçlar toplamı 237,551, ,030, Mart 2004 tarihinde sona eren ara mali dönem içinde kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir: 1 Ocak ,988,376 Dönem içerisindeki artış 1,891,794 Ödemeler (1,990,301) Parasal kazanç (292,658) 31 Mart ,597,

20 NOT 12 - VERGİ Şirket, dönemin vergi giderini belirlerken 31 Aralık 2004 tarihinde sona erecek hesap dönemi için hesaplanacak vergi gideri için geçerli olacak vergi oranını kullanmıştır. Kurumlar vergisi oranı 2004 mali yılı için %33 tür. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılında gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanan oran %33 tür. Diğer geçici farklar için ise %30 uygulanmıştır. 30 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulanmasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun a göre fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde (son 36 ayda) %100 den ve içinde bulunulan hesap döneminde (son 12 ayda) %10 dan fazla olması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarak kurumlar vergisini hesaplayacaktır. Bu oranların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuna üçer aylık geçici vergi dönemleri sonlarında bakılacak ve yıl içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli olması halinde, bu düzeltme tüm yıl için ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacaktır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle son 36 aylık TEFE artışı % ve son 12 ay için %7.97 olup, 2004 Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan TEFE değişimleri de dikkate alındığında bu oranlar sırasıyla % ve %9.56 olmaktadır. Şirket, vergi karşılığını, 31 Mart 2004 tarihi itibariyle, 2004 yılı içinde uygulama şartlarının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeniyle, 5024 sayılı Kanun çerçevesinde enflasyon düzeltmesi uygulama esaslarına göre hesaplayarak bu özet konsolide ara dönem mali tablolarına yansıtmıştır. 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait özet konsolide ara dönem gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir: - Cari dönem 114,723 - Ertelenen 74,177,350 Toplam vergi gideri 74,292, Mart 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 2004 Toplam Ertelenen vergi varlığı / geçici farklar (yükümlülüğü) 31 Mart Aralık Mart Aralık 2003 Mahsup edilebilecek mali zararlar, cari (165,387,318) (176,137,493) 54,577,815 58,127,321 Kullanılabilecek yatırım indirimleri (24,517,191) (13,925,916) 2,500,754 1,420,491 Mahsup edilebilecek mali zararlar, cari olmayan (182,843,870) (420,636,416) 54,853, ,195,154 Diğer, net (27,692,964) (33,193,028) 8,900,363 10,716,308 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 49,873,481 54,704,416 (14,962,044) (16,411,875) Ertelenen vergi varlığı net (350,567,862) (589,188,437) 105,870, ,047,399 16

21 NOT 13 - FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ), NET Şirket in kredi yükümlülükleri 31 Mart 2004, 31 Aralık 2003, 31 Mart 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle sırasıyla 1,165,152,340 milyon TL, 1,400,870,779 milyon TL, 2,151,331,480 milyon TL ve 2,659,509,314 milyon TL dir (Not 9). Şirket in kredi yükümlülüklerinin 31 Mart 2003 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme oranla 31 Mart 2004 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem boyunca daha az olması, kredi maliyetinin 2003 ün aynı dönemine oranla 31 Mart 2004 tarihi itibariyle daha düşük olması ve TL nin yabancı paralar karşısında 31 Mart 2004 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle değer kazanması (31 Mart 2003:değer kaybetmesi) nedeniyle Şirket 31 Mart 2004 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle 63,555,935 milyon TL tutarında net finansman geliri elde etmiştir (31 Mart 2003: 129,741,297 milyon TL tutarında net finansman gideri). Yukarıda bahsedilen tarihler itibariyle ABD doları ve Euro kurları aşağıdaki gibidir: 1 ABD doları 1 Euro 31 Mart ,311,286 TL 1,599,769 TL 31 Aralık ,395,835 TL 1,745,072 TL 31 Mart ,708,213 TL 1,833,254 TL 31 Aralık ,634,501 TL 1,703,477 TL NOT 14 - SERMAYE VE BİRİKMİŞ KARLAR Şirket in 31 Mart 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 385,000,000 milyon TL olan Şirket in çıkarılmış sermayesinin 15,000,000 milyon TL arttırılarak 300,000,000 milyon TL dan 315,000,000 milyon TL na çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu artışın 2,860,583 milyon TL si gayrimenkul satış karından, bakiye 12,139,417 milyon TL maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanacaktır. Dolayısıyla Şirket in ödenmiş sermayesi 2,860,583 milyon TL tutarında artacaktır. Şirket in 31 Mart 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2003 yılı karından gerekli mahsuplar ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 130,094,651 milyon TL tutarındaki kardan 30,000,000 milyon TL tutarında kar payının 2004 Temmuz ayı sonuna kadar hisse senedi olarak dağıtılmasına ve kalan tutarın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere eklenmesine karar verilmiştir. Şirket in 5 Nisan 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında çıkarılmış sermayesinin 31 Mart 2004 tarihinde alınan karara ek olarak 30,000,000 milyon TL tutarında arttırılmasına ve artışın 31 Mart 2004 tarihli Olağan Genel Kurul kararına istinaden 2003 yılı kar payından karşılanmasına karar verilmiştir. 17

22 NOT 15 - BÖLÜMLERE GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA Şirket, bölümlere göre finansal raporlamayı değişik risk ve faydalar taşıyan müşteri gruplarına göre gerçekleştirmiştir. 31 Mart Mart 2003 Ticari ve Ticari ve İstasyon endüstriyel Diğer Toplam İstasyon endüstriyel Diğer Toplam Dışarıdan sağlanan gelirler 1,102,319, ,883, ,216,728 1,966,419,495 1,188,384, ,634, ,503,975 1,838,522,741 Satılan malın maliyeti (1,050,844,427) (575,844,514) (228,265,041) (1,854,953,982) (1,152,115,719) (435,109,939) (167,408,728) (1,754,634,386) Faaliyet giderleri (16,396,818) (18,388,506) (6,717,323) (41,502,647) (1,897,419) (1,304,846) (657,362) (3,859,627) Bölüm faaliyet karı 35,078,032 18,650,470 16,234,364 69,962,866 34,370,879 10,219,964 35,437,885 80,028,728 Bölümlerle ilişkilendirilmeyen diğer faaliyet giderleri - net (40,342,859) (64,631,267) Faaliyet karı 29,620,007 15,397,461 18

23 NOT 16 - MÜTEAKİP OLAYLAR a) Şirket in 22 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, POAŞ ın %25.8 oranındaki hissesinin ÖİB den satın alınması nedeniyle oluşan borcun peşinatının ödenmesinden sonra kalan kısmının, ÖYK nın 2003/50 sayılı kararını takiben ÖİB ile POAŞ arasında 18 Eylül 2003 tarihinde imzalanan 31 Temmuz 2002 tarihli hisse satış sözleşmesine ek sözleşmeye göre ödenmesi gerekirken, Şirket in taraf olmadığı açılmış bulunan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi nin ÖYK kararının yürütmesinin durdurulması konusunda karar vermiş olması nedeniyle, Şirket in yasal yükümlülüğü bulunmamasına karşın ÖİB in 1 Nisan 2004 tarih ve B.02.1.ÖİB /3003 sayılı yazısı ile talep ettiği 83,615,325 milyon TL nin her türlü talep, dava ve geri alma haklarımız saklı kalmak kayıt ve şartıyla şeklinde ihtirazi kayıt konulmak suretiyle ödenmesine karar verilmiştir. Sözkonusu ödeme Şirket tarafından 26 Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, Şirket kalan tutarı 31 Temmuz 2002'de imzalanan orijinal anlaşmaya istinaden ödeyecektir. Şirket in ödeyeceği bir sonraki taksit 116, 253,505 milyon TL olup vadesi 8 Ağustos 2004, son taksitin ise tutarı 77,502,337 milyon TL olup vadesi 8 Ağustos 2005'tir. Kalan faiz ödemelerinin faiz oranı 12 aylık dönemi dikkate alacak şekilde, kalan tutara yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artışı üzerine 5% oranında ilave yapılarak hesaplanacaktır. ÖİB, 5 Mayıs 2004 tarihli yazısı ile toplam 90,000,000 milyon TL tutarındaki teminat mektubunu ve 31 Temmuz 2002 tarihli hisse satışı sözleşmesi uyarınca Şirket hissedarları tarafından rehin verilen hisse senetlerinden ödenen takside karşılık gelen kısmını serbest bırakacağını Şirket e bildirilmiştir. b) Şirket uluslararası piyasalara eurobond ihracı konusunda uluslararası bir yatırım bankasına yetki vermiştir... 19

PETROL OFİSİ A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 31 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. nin 1 OCAK - 31

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5

İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5 KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ÖZET MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET GELİR TABLOSU... 3 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU... 5 ÖZET MALİ

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Şirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: 1 NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi nin ( Şirket ) faaliyet konusu madencilik, inşaat, lastik, enerji, balıkçılık ve çeşitli imalat sanayi gibi farklı sektörlerin

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK-30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı