Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi"

Transkript

1 IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan verimler yasası ve analizi, Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasa, Eksik Rekabet Piyasaları, Tarımsal Piyasalar, Devletin Tarımsal Fiyatlara Müdahalesi, Para Arzı ve Para Talebi, Milli Gelir ve İstihdam, Dış Ticaret, Genel Değerlendirme. ISL 101 İşletmeye Giriş-1 İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları, İşletmenin Kurulması, Küreselleşen Dünyada İşletmeler, İşletmelerde Planlama- Organizasyon, İşletmelerde Yürütme-Denetleme, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde İKY, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde Finans Yönetimi, İşletmelerde Üretim Yönetimi, İşletmelerde Pazarlama Yönetimi, İşletmelerde SosyalSorumluluklar ve Etik, İşletmelerde Yeni Gelişmeler ISL 102 İşletmeye Giriş-1I İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları, İşletmenin Kurulması, Küreselleşen Dünyada İşletmeler, İşletmelerde Planlama- Organizasyon, İşletmelerde Yürütme-Denetleme, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde İKY, Örnek Olay ve Grup Çalışması, İşletmelerde Finans Yönetimi, İşletmelerde Üretim Yönetimi, İşletmelerde Pazarlama Yönetimi, İşletmelerde SosyalSorumluluklar ve Etik, İşletmelerde Yeni Gelişmeler IBF 104 Sosyolojiye Giriş Sosyolojinin Tanımı - Teorik Yaklaşımlar; Tarihsel Değişim; Günlük Hayat; Yaşam Evreleri ve Sosyalleşme; Sosyal Sınıflar ve Yoksulluk; Küresel Eşitsizlik; Etnisite ve Göç; Din; Medya ISL 105 Akademik Okuma ve Yazma okuma, yazma, dinleme, konuşma ve not alma derinlemesine çalışılacaktır. Farklı alanlarda deneme türünde örnekler incelenecek ve yazdırılacaktır. IBF 106 Hukuka Giriş Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları,hukuk düzeni, yasama,yürütme ve yargı güçleri,hukuk ve anayasa, haklar ve hürriyetler. ISL 103 Muhasebe- I Muhasebe ile ilgili temel kavramları, aktif pasif hesapları, bu hesapların işleyiş kurallarını, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme ile ilgili ilkeleri, öğrencilere kazandırabilmektir. Bu derste; Muhasebenin tanını, tarihsel gelişimi, kapsamı, muhasebenin bölümleri, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Bilançonun tanımı, bilanço eşitliği, hesap kavramı, aktif hesaplar, pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, çift taraflı kayıt yöntemi, varlık hesapları (dönen varlıklar, duran varlıklar), Kaynak hesapları

2 ISL 104 Muhasebe- II Alacaklar alacak senetleri reeskontu; Stoklar, Birden çok yıla ait insaat ve onarım işleri; Duran varlıklar, uzun vadeli alacaklar; Uzun vadeli Alacaklar; Mali Duran Varlıklar; Amortismana Tabi Varlıklar, maddi duran varlıklar; Maddi duran Varlıklar; Özel tükenmeye tabi Varlıklar; Kaynakların izlenmesinde ortak özellikler, Kısa vadeli yabancı kaynaklar; Uzun Vadeli yabancı kaynaklar; Özkaynaklar; Gelir tablosu hesapları ve işleyişleri ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayarı Tanıtıcı Bilgiler; Bilgisayarların sınıflandırılması ve sistemin oluşturan birimler; İşletim sistemlerini tanıtıcı bilgiler; MS-DOS işletim sistemi; Windows İşletim Sistemi; Donatılar; Word Temel Bilgiler; Word Dosya ve Düzen Menüsü; Word Görünüm ve Ekle Menüsü; Word Biçim ve Araçlar Menüsü; Word Tablo ve Pencere Menüsü; Metin Yazılarını değiştirme; Metin silme, kopyalama ve taşıma işlemi ISL 106 İşletme Enformatiği MS Excel Veri girişi; MS Excel Çalışma Sayfaları; MS Excel Hücre, satır ve sütun ekleme; MS Excel Grafikler; MS Powerpoint Menüler AIB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği; İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler: Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, Fikir Hareketleri; Devleti Yıkan Savaşlar :Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Montros Mütarekesi :Mütareke bahanesiyle yapılan işgâller, İşgâller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'ni Teşkilatlandırması : Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler; Misâk-ı Millî, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücâdele'ye karşı hareketler; Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması : Sevr'e karşı Türk Milleti'nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi: İnönü Savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası; Antlaşmalar Dönemi:Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması. AIB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilânı; Cumhuriyete Yönelik Tehditler; Milliyetçilik: Atatürk ün tarih ve dil anlayışı, Atatürk e göre Türk millî eğitimin esasları, Atatürk ün millet ve kültür anlayışı; Laiklik: Halifelik ve halifeliğin kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Atatürk ve din, Laiklik; Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar, Halkçılık; Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir iktisat kongresi ve kararları); İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar, Anayasa hareketleri, İnkılâpçılık; Ara İmtihan; Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları, Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü; Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu, Balkan antantı, Sadabat paktı; II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri; II. Dünya savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri; Türkiye ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler, Üniter devlet yapısına yönelik tehditler.

3 TDB 101 Türk Dili- I Dilin tanımı ve tarifi; Dilcilik çalışmaları; Dillerin tasnifi; Türk dilinin kullanım alanları; Türk dilinin gelişimi ve ilk eserler; Konuşma dili, yazı dili, lehçe, şive, ağız; Ana hatlarıyla dil bilgisi; Ses bilgisi; Kelime bilgisi; Cümle bilgisi. TDB 102 Türk Dili- II Sözlü anlatım türleri: hitabet, sempozyum, konferans; sözlü anlatım türleri: tartışma, panel, yazışmalar: mektup, dilekçe; bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar; bilimsel yazılar ve çalışmalar: konferans, bildiri, rapor, dizin, kaynakça; uygulamalı çalışmalar. YDB 101 Yabancı Dil- I (İngilizce) YDB 102 Yabancı Dil- II (İngilizce) İngilizce I dersinin amacı öğrencilere günlük ve akademik hayatlarında gerek duyacakları temel İngilizce bilgisinikazandırmaktır. Bu derste İngiliz dilinin temel dilbilgisi yapı ve kurallarının kavratılmasının yanı sıra öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Dönem içinde işlenecek konular, to be fiili, iyelik eki ve zamirleri, sıklık zarfları, have / has got, belirtme edatları, have to, can / can t, there is / there are, some / any, sayılabilen ve sayılamay an isimler, how much / how many, nesnel zamirler, zamanlar (geniş zaman, geçmiş zaman) ve düzenli / düzensiz fiillerdir İngilizce II dersinin amacı öğrencilerin İngilizce I dersinde edindikleri bilgi ve becerilerini pekiştirerek, bir üst seviyede dilbilgisi ve dil becerilini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler İngilizce nin temel kurallarını öğrenmeye devam ederken, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilere bölümleriyle ilgili materyaller temin edilir. Dönem içinde işlenecek konular; belgisiz zamirler, karşılaştırma sıfatları, sıfatların üstünlük dereceleri, yardımcı fiiller (must / mustn t, should / shouldn t), ever / yet / just / already, zarflar ve zamanlardır ( şimdiki zaman, gelecek zaman: will / going to, yakın geçmiş zaman). ISL 201 Mikro İktisat Faydanın Ölçülebilirlik Problei Ve Tercih Sırasının Saptanması-Eşmarjinal Fayda İlkesi Ve Tüketici Dengesi-Farksızlık Analizi; Tüketicinin Gelirinde, Tercihlerinde, Malların Fiyatındaki Değişme; Piyasa Talebi Analizi Talebi Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerin Değişmesi Gelir Ve İkame Esneklikleri; Üretim Fonksiyonu Ve Verim Analizi- Endüşük Maliyette Üretim-Maliyet Teorisi-Arz Analizi; Tam Rekabet Piyasa Dengesi; Aksak Rekabetin Ortaya Çıkış Nedenleri-Firma Dengesi-Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi; Eksik Rekabet Piyasaları; Fiyat Teorisine Eleştiri;Üretim Faktörlerinin Fiyatlanması; Genel Denge Ve Refah Ekonomisi ISL 202 Makro İktisat Ulusal gelir ve ulusal muhasebe sistemi, Klasik, Neo-Klasik makro model, Keynesçi modeller, Monetarizm, yeni klasikler, yeni Keynesçiler gibi konuları irdelenmektedir.

4 ISL 203 İşletme Matematiği Permutasyon ve Kombinasyon; Finans Matematiği; Eşitlikler ve Eşitsizlikler; Lineer Fonksiyonlar ve İşletme Uygulamaları; Lineer olmayan Fonksiyonlar ve İşletme Uygulamaları; Limit ve Süreklilik; Türev ve Uygulamaları; Çok değişkenli fonksiyonlar; Vektör ve Matrisler; İşletme Uygulamaları; Doğrusal Programlama ISL 204 Ticaret Hukuku Ticari İşletme kavramı, Ticari İş ve Ticari İşlere Bağlı Sonuçlar; Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları; Ticaret Ünvanı,İşletme Adı, Marka, Haksız Rekabet; Ticari defterler, Ticaret Sicili, Cari Hesap; Tacir Yardımcıları; Ortaklık (Şirket) ve Unsurları, Ortaklıkların Sınıflandırması; Adi Ortaklık; Anonim Ortaklık; Limited Ortaklık; Kıymetli Evrak Hukuku ISL 205 Yönetim Yönetim ile ilgili Temel Kavramlar; Yönetsel Düzeyler ve Beceriler; Misyon ve Vizyon Kavramları; Yönetsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi; Değişim Yönetim Teknikleri; Planlama İşlevi; Örgütleme İşlevi; İnsan Kaynakları İşlevi; Yöneltme işlevi; Eşgüdümleme ve Denetim işlevi; Karar Verme ve Karar Vermenin Özellikleri; İletişim ve Türleri ISL 206 Örgütsel Davranış Örgütsel Davranışa Giriş ve Temel Kavramlar ve Örgütlerde Farklılıklar; Tutumlar ve İş tatmini; duygular ve Modlar; Kişilik ve Değerler; Algı ve Bireysel Karar Verme; Motivasyon: Kavramlar ve Uygulamalar; Gruplar ve Takımlar; İletişim Liderlik; Güç ve Politika; Çatışma ve Müzakere; Örgütsel Yapılar ve Tasarım; Örgütsel Kültür; Örgütsel Değişim ve Örgütsel Davranışta Yeni Ufuklar ISL 207 İstatistik I Veri tanımı ve frekans grafikleri; Merkezi Temayül Ölçütleri: Ortalama, Medyan ve Mod; Dağılım Ölçütleri; İhtimal hesapları; Binomial dağılım; Normal dağılım; t-dağılımı; Kalite kontrolu uygulamaları; Poisson dağılımı; İstatistikte örnekleme ISL 208 İstatistik II Güven aralığı, örnekleme ve uygun örnek sayısı hesabı; Hipotez testleri; Lineer Regresyon; İstatistiki tahmin yöntemleri; İstatistiki kalite kontrol haritaları tasarımı; İstatistikte bilgisayar uygulamaları; F- dağılımı ve ANOVA(varyans analizi) ISL 209 Pazarlama Yönetimi Modern pazarlama anlayışı; Pazarlama yönetimi kavramı, stratejik planlama ve pazarlama planlaması; Pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörlerin analizi; Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; Pazar türleri, tüketiciler ve örgütsel pazarların özellikleri; Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; Mal kararları; Fiyat kararları; Dağıtım kararları; Tutundurma kararları; Hizmet pazarlaması; Pazarlamada örgütleme ve denetim; Uluslar arası pazarlama ve internet ortamında pazarlama.

5 ISL 210 İşletmelerde İletişim İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi, Özellikleri, İletişimin Fonksiyonları, İletişim Süreci ve Unsurları, İletişimin Sınıflandırılması, Sözlü İletişim ve Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Örgütsel İletişim, İletişim Engelleri ve İletişim Engellerinin Giderilmesi, Örgüt dışı İletişim ISL 211 Envanter Bilanço Envanterin Kapsamı; Bilanço ve Gelir Tablosu; Stoklarda Değerleme; Stok Kartları; Tekdüzen Hesap Planı; Tekdüzen Hesap Planı Açıklamaları; Karşılık Ayrılması, Reeskont Hesaplanması; Amortisman Yöntemleri ve Hesaplanması; Dönen Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri; Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri; Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Dönem Sonu İşlemleri; Maliyet Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri; Gelir Tablosu Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri; Temel Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Okunması ISL 212 Mali Tablolar Analizi Finansal kararlar ve muhasebe bilgisi; Muhasebe bilgi kullanıcıları; Gelir Tablosu ve Bilanço; Fon akım tablosunun kaynağı ve kullanımı, nakit akım tablosu; Finansal tabloların analizinin anlamı ve önemi; Doğru kaynakların tespiti ve temini, kaynakların doğru varlıklar için kullanımı ve varlıkların karlılık için etkin bir şekilde kullanımı; Finansal analiz tip ve çeşitleri; Finansal analiz teknikleri; Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması; Yatay analiz; Dikey analiz, trend analizi; Rasyo (oran) analizi. ISL 213 Borçlar Hukuku Borcun Kaynakları, Akitten Doğan Borçlar, Aktin Kurulması, Geçersizlik, Muvazaa, Aktin iptali, Gabin, Haksiz Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, Borçların ifası, Temerrüt, Borçların Nev ileri, Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Borcun Sona Erme Halleri. ISL 214 Şirketler Muhasebesi Adi, şahıs ve sermaye şirketlerine ilişkin genel bilgiler ve şirketlerin farklılıkları, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri, adi ve şahıs şirketlerinde yeni ortak alınması, eski ortağın ayrılması, kâr dağıtımı; sermaye şirketlerinde kâr dağıtımı, şirketlerin kuruluşu, tasfiyesi, kâr dağıtımı ve şirkete ortak alınması, ortağın çıkarılması işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi konuları incelenir. ISL 215 Üretim Sistemleri Kapasite Planlaması; Tamir bakım planlaması; İş analizleri; Üretim planlama ve kontrol; Kalite kontrolu; İstatiksel kalite kontrol yöntemleri; Ücret yönetimi; üretkenlik. ISL 216 Vergi Hukuku Vergi hukukunun temel kavram ve ilkelerinin aktarılması ile bu kavram ve ilkelerin ışığında Türk Vergi sisteminde yer alan her bir verginin ayrı ayrı irdelenmesi ve çağdaş vergi sistemleri açısından değerlendirilmesi.

6 ISL 217 Halkla İlişkiler Çağdaş işletmelerde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi. Halkla ilişkilerde amaçlar ve te mel ilkeler. Halkla ilişkilerin örgütlenmesi: Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler. İş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler. Halkla ilişkiler yönetimi. İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. *** ISL 218 İş İngilizcesi ISL 219 İşletme Okumaları İşletme bilimin tarihsel gelişimi incelenmesi kapsamında İşletme alanına ilişkin temel kaynakların okutulması. ISL 220 Marka Yönetimi Bu dersin amacı öğrencileri bir marka ve değerleri bütününü yönetecek araçları kullanacak şekilde eğitmektir. Ders özellikle yönetim tarafına odaklanarak en yeni marka teorilerini pratikle birleştirecektir. Derste işlenecek konulardan bazıları marka bilinirliği, marka imajı, pazarlama karmasını doğru kullanarak marka değeri yaratmak ve bu marka değerini ölçmektir. ISL 221 Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemi kavramı, bilgi işlem kavramında geleneksel yaklaşım, örgütlerde bilişim sistemlerinin stratejik rolü, bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, uluslararası iletişim sistemleri. ISL 222 Hizmet Pazarlaması Mallar ve hizmetler arasındaki temel farklar, hizmet sektörüne genel bakış, hizmet pazarlamasında tüketici satın alma karar süreci. Hizmet teslim süreci, hizmetlerin fiyatlandırılması, hizmet iletişim karması geliştirilmesi, firmanın fiziksel varlıkları, müşterinin ve çalışanların yönetimini içeren hizmet stratejisi, müşteri tatminin tanımı ve ölçümü, hizmet başarısızlıkları ve iyileştirme stratejileri ISL 223 Yabancı Dil ISL 224 Yabancı Dil

7 ISL 301 Finansal Yönetim I Finansal analiz ve planlama, nakit, alacak, stok ve işletme sermayesi yönetimi, sabit varlık yönetimi, dividant politikasını içeren uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye yapısı ve firma değerlemesi,sermaye maliyeti, *** ISL 302 Finansal Yönetim II ISL 303 Üretim Yönetimi Üretim sistemlerinin çeşit ve fonksiyonları, üretim sistem tipinin belirlenmesi, kapasite planlaması, fabrika içi yerleşim planlaması, iş düzenleme, iş ölçümleri, üretim planlama teknikleri ve proje yönetimi teknikleri. ISL 304 İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi ve işlevleri, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve tasarımı, personel bulma ve seçme, yerleştirme süreci, işe alıştırma, eğitim; yetiştirme ve geliştirme, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme ve ödüllendirme, iletişim, motivasyon ve liderlik geliştirme ISL 305 Maliyet Muhasebesi Temel maliyet kavramları, maliyetlerin çeşitli yönlerden ayrımlanması, üretim giderleri ve muhasebeleştirilmesi, Maliyet sistemleri, maliyet hesaplamalarında fire ve özürlü mamuller sorunu, müşterek mamuller, miktar dengesi, fiyatlandırma yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi ISL 306 Maliyet Muhasebesi-II ISL 307 Girişimcilik Temel maliyet kavramları, maliyetlerin çeşitli yönlerden ayrımlanması, üretim giderleri ve muhasebeleştirilmesi, Maliyet sistemleri, maliyet hesaplamalarında fire ve özürlü mamuller sorunu, müşterek mamuller, miktar dengesi, fiyatlandırma yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi Girişim ve girişimcilik kavramları, tarihsel gelişimi, girişimcilik nitelikleri, yaratıcılık, yenilikçilik ve risk, girişimsel risk üstlenmenin yolları, girişimcilik ve kültür, e-girişimcilik, iç girişimcilik ve kadın girişimcilik, global bakış açısıyla girişimcilik, girişimcilikte planlama fonksiyonu ISL 308 Araştırma Yöntemleri Teori ve Araştırma İlişkisi, Bilimsel Yazım Kuralları, Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi, Model Kurma, Araştırma Dizaynı, Analiz Yöntemi Seçimi, Kalitatif Analiz Yöntemleri, Kantitatif Analiz Yöntemleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması.

8 ISL 311 Örgüt Teorileri Örgüt kuramlarına giriş ve temel kavramlar, örgüt kuramlarına duyulan ihtiyacın nedenleri ve örgüt teorilerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi, klasik örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, neo-klasik örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, modern örgüt kuramının temelleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, ortaya çıkış ve gelişim dinamikleri, örgüt iktisadı, kaynak bağımlılığı yaklaşımı: örgüt çevre ilişkilerinin yönetimi, örgütsel ekoloji yaklaşımı: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklanma, kurumsallık teorileri: kurumsalcı geleneğin kökenleri ve temelleri, örgüt kuramında alternatif yaklaşımlar ve kaos teorisi, örgüt kuramlarının bütüncül perspektif içinde değerlendirilmesi. ISL 312 Avrupa Birliği Avrupa Birliği siyasal kurumlarının ortaya çıkması ve dönüşümü, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkiler; karar verme sürecinde farklı kurumların rolü, Avrupa Birliği karar-alma sürecinde kurallar ve prosedürler; danışma, rıza ve ortak karar alma prosedürlerinin ayrıntılı incelenmesi ve örneklenmesi. ISL 313 Yeni Ürün Geliştirme Bu dersin amacı ürün, yeni ürün ve yeni ürün geliştirme yönetimi konularında aydınlatmak, teorik bilgiler vermek, bu konunun örgütsel stratejik yönetimdeki yerinin ve diğer işletme fonksiyonlarıyla ve dış ortam faktörleriyle eşgüdümünün anlaşılmasını sağlamaktır. ISL 314 Yatırım Proje Analizi Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, yatırım projelerinin iktisadi yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, talep tahmin yöntemleri ve iktisadi yönden değerlendirme yöntemleri, yatırımların özendirilmesi, yatırım projelerinin teknik yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, teknolojik gelişmeler, teknoloji transferi sorunları, yatırım projelerinin temel teknik konuları ve maloluş hesaplamaları, projenin mali yönden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi. ISL 315 Liderlik Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar, Liderlik teorileri, Güç kaynakları, Liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik, Lider geliştirme, liderlerin eğitimi, Liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri, Türk işletmelerinde yürütülmüş liderlik araştırmaları, Liderlik ve takım çalışması, Etkili liderlerin taşıması gereken özellikler. ISL 316 Tüketici Davranışları ISL 317 Pazarlama İletişimi Tüketici davranışının pazarlamadaki rolü ve önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışını etkileyen çeşitli faktörler ele alınacaktır. Temel iletişim konuları ile detaylı olarak kişisel satış, satış promosyon, reklam, marka, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, uluslar arası iletişim vb konular ele alınacaktır.

9 ISL 318 Finansal Matematik Faizin tanımı, basit faizin hesaplanması, iç faiz ve dış faiz, basit iskonto, iç iskonto hesaplamaları ve eşdeğer senetler, bileşikfaiz: nominal ve efektif faiz oranları, bileşik iskonto: iç iskonto ve dış iskonto hesaplamaları ve taksitler ve taksit türleri, borç ödemeleri, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, sabit varlıklara yatırım kararları. ISL 319 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal raporların hazırlanması; Varlık, Borç ve Özsermayenin, Kâr venakit Akış bilgilerinin UFRS'na uygun olarak hesaplanması (değerleme); Finansal raporların UFRS uygun şekilde açık ve anlaşılır şekilde sunumu. (finansal tablolarda sunulacak asgari bilgiler); UFRS kuralları ile Türkiye'de uygulanmakta olan ISL 320 İş Hukuku ISL 321 Tedarik Zinciri Analizi Bireysel iş hukuku (iş akitleri) ve toplu iş hukuku. Ders kapsamında sendikalar, toplu sözleşme usulü, toplu sözleşmeler, iş uyuşmazlıkları ve bunların barışçıl yollardan halli, iş uyuşmazlıklarına ilişkin aracılık ve tahkim, grev ve lokavtlar ve iş mahkemeleri. Tedarik zinciri: stratejileri, serim tasarımı, talep öngörümü, envanter yönetimi ve risk kümelemesi, lojistik yönetimi, zincirde eşgüdüm. Taşımacılık modelleri, karar destek modelleri. Ekonomik teoriler ve işletme tarihi, İşletme tarihi ve yönetim çalışmaları, İşletmenin fonksiyonlarında yaşanan değişmelerin incelenmesi, işletme ve toplum ilişkisi, Türk işletme tarihi. ISL 323 Aile İşletmelerinde Yönetim ISL 322 Türk İşletmecilik Tarihi Aile şirketlerinin yaşam eğrisi; Araştırmalarda rastlanan sorun örnekleri; Prenses sendromu; Kurumsallaşma ve kurumsallaşmasüreçleri; Kurumsallaşma ölçütleri; Profesyonelleşme; Aile anayasası; Aile anayasasında bulunması gerekli öğeler; Aile kurulu ve toplantı düzeni; Aile şirketlerinin yönetim kurullarının çalışma prensipleri; İç denetim ve faydaları; Basel 2 kriterleri ve aile şirketlerine etkileri; Aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi; Lider adayı için mentorluk; Kurumsal yönetim; Aile şirketlerinin stratejik yönetimi. ISL 324 Türkiye ve Dünya Ekonomisi Küreselleşme, uluslararası sermaye piyasaları, finansal krizler gibi konulara ağırlık verilecek ve bu konular belirli ülke grupları için ele alınacaktır. ISL 325 Sayısal Yöntemler Parametrik olmayan sınamalar, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi, ki kare bağımsızlık ve uygunluk sınamaları, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon.

10 ISL 326 Uluslararası İşletmecilik Günümüzde uluslararası iş anlayışı, farklı kültürler ve iş dünyası, işletmelerin karşılaştıkları politik ve yasal koşullar, global iş çevresinde etik, ekonomik sistemler ve ülkelerin gelişmişliği, uluslararası ticaret teorisi, hükümetlerin etkisi, doğrudan yabancı yatırım, bölgesel ekonomik birlikler, uluslararsı finans sistemi, uluslararası iş yönetimi, uluslararası operasyonların planlaması ve organizasyonu, ürün geliştirme ve pazarlama, üretim başlatılması ve yönetimi, elamanların işe alınması ve yönetim. ISL 327 Kalite Kontrol Kalite Nedir, Kalite Maliyetleri, Kalite Kontrolün Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen, Standartların sınıflandırılması, İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Yeterliliği Analizi, Kabul Örneklemesi, Toleranslama, Ürün ve Süreç Tasarımı. ISL 328 Kalite Yönetim Sistemleri Kalite yönetim sistemlerinin tanıtılması ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması, Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, kalite yönetim sistemi modelleri. ISL 329 Yabancı Dil ISL 330 Yabancı Dil ISL 401 Stratejik Yönetim Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratej ikanaliz (dış çevre analizi, işletme içi analiz, SWOT analizi) amaç ve hedeflerin tanımlanması (stratejik amaç, vizyon ve misyon,hedef ve norm), stratejik alternatiflerin analizi (stratejik iş birimlerinin tanımlanması ve portföy analizleri, mamul-hayat eğrisi analizi, tecrübe eğrileri PİMS analizi vs.), işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısının düzenlemesi. ISL 402 İşletme Becerileri ve Kariyer Yönetimi İşletme yönetiminde sorun çözme, iletişim, insan ilişkileri ve grup çalışması,kendini geliştirme ve kendi kendini yönetme teknikleri. ISL 403 İş Etiği ve Uygulamaları Etik ve Ahlak Kavramları / Etik Sistemlerini ve Meslek Etiğini İnceleme / Etik Dışı Davranışlar ve Sonuçları / Sosyal Sorumluluk Kavramı

11 ISL 404 Mezuniyet Projesi ISL 411 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Bağlı kuruluşlarda çalışacak yöneticilerin seçimi, Uluslararası insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları, Temin ve seçim, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Ücretleme, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve rekabet avantajı ISL 412 İnsan Kaynakları Uygulamaları İKY?nin temel yapısı ve iş analizi, İK planlaması, performans değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi İK fonksiyonlarının uygulamaları ile ilgili konulara değinilecektir. ISL 413 İş Sağlığı ve Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri/işyerinde risk önleme kültürü/güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri/güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması/isgb, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı, Kapsamı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Önleme Ve Koruma, İşçilerin Sağlık Gözetimi, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontrolleri Ve Düzenlenmesi Gereken Belgeleri, Ağır Ve Tehlikeli İşler Ve Bu İşlerde Çalışanlara, Özel Risk Gruplarına ve Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışmasına Mahsus Düzenlemeleri Öğrenmelerini Sağlamaktır. ISL 414 İş Analizi ve Tasarımı İş Etüdü ve İşbilimin tanımı ve tarihçesi. Metot etüdü. Akış analizi. Hareket etüdü. İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler. Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırlar. İnsan ve çalışma ortamı tasarımı. Ergonomik işyeri tasarımı. İnsan-makine etkileşimi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği. Zaman etüdü. İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi. Süreç tasarımı ve iyileştirme. ISL 415 Ücret Yönetimi Ücret Yönetimi ve İş Değerleme ilişkisi, Ücret Politikası ve Yan Menfaatler, Yetkinliklerin Ücret üzerindeki Rolü, Ücret Yönetimi, Performans Bazlı Ücret Artışları, Performans Değerlendirme ve Ücretler, Ücretler için Piyasa Araştırmaları, Ücretin Temelleri- Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Kıdem veya Performans, Satış Ekibi için Ücret Sistei Kurmak, Ücret Yönetimi için Perpektifler konuları işlenecektir ISL 416 Performans Değerleme İnsan Kaynakları Fonksiyonları İçinde Performans Değerlendirmenin Yeri, Türkiye de Performans Değerlendirme Sistemi, Performansın Tanımı ve Boyutları, Performans Değerlendirmesi, Önemi ve Yararları, Performans Değerlendirme Sisteminin Dezavantajları, Performans Değerlendirmesini Etkileyen Faktörler, Performans Değerlendirmesi Çalışmalarının Taşıması Gereken Özellikler, İşletmelerde Performans Anlayışı, Performans Yönetim Sistemi Kullanım Alanları, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar ve Alınacak Önlemler

12 ISL 417 İş Gören Bulma ve Seçme İşgören Bulma ve Seçme/ İş gören Eğitimi ve Gelişimi/ İş gören Değerlemesi/ Kariyer Planlaması/İşgörenlerin Motivasyonu/ Ücret ve Maaş Yönetimi bu ders çerçevesinde ele alınacak konu ISL 418 İnsan Kaynaklarında Güncel Konular İnsan kaynaklarını yönetirken karşılaşılan güncel sorunlar, çözüm önerileri ve bu alandaki gelişmeler çeşitli sektörlerdeki insan kaynakları örnek olayları incelenecek ve tartışılacaktır. ISL 419 Endüstri İlişkileri Endüstri ilişkileri kavramı ve endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan faktörler, Endüstri ilişkileri kuramları, Endüstri ilişkilerinin gelişim süreci, Endüstri ilişkilerinin tarafları, Devletin endüstri ilişkilerinin şekillenmesindeki rolü,işçi sendikalarının gelişimi, özellikleri, örgüt yapıları,sendika hakkı kavramı,sendika- siyasi parti ilişkileri,hafta İşveren sendikaları ve işlevleri,toplu pazarlık kavramı ve unsurları,toplu pazarlığın düzeyi,toplu sözleşmelerin süresi, içeriği, toplu pazarlığın değişen yapısı,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde barışçı yollar,toplu iş uyuşmazlığının çözümünde grev ve lokavt *** ISL 420 Eğitim ve Geliştirme ISL 421 Pazarlama Araştırmaları Pazarlama araştırmalarının önemi, Problemin belirlenmesi ve hipotez belirleme, Araştırma modelleri, Veri türleri ve kaynakları, Örnekleme, Birincil veri toplama yöntemleri,deney yöntemi ve deneysel serimler,pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçek,verilerin analize hazırlanması ve analizi ISL 423 Dijital Pazarlama Dijitalleşme: Pazarlamanın Evrimi, Dijital Teknoloji Çevresi, Dijital Çevrede Tüketici Davranışı, Dijital Pazarlama (Ürün Ve Fiyat), Dijital Pazarlama (Dağıtım & İletişim), Dijital Pazarlamada Güncel Eğilimler, Etik Ve Yasal Konular ISL 423 Uluslararası Pazarlama Uluslararası pazarlamada ekonomik, politik yasal ve kültürel çevre, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlarda kalite odaklı bölümleme, pazar hedefleme ve konumlandırma, ürün, hizmet, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma kararları.

13 ISL 424 Perakende Yönetimi Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma,perakendecilikte rekabet ve değişim. ISL 425 Reklamcılık Reklamcılığın tanımı, kapsamı, reklamın özellikleri, fonksiyonları, reklamın sınıflandırılması, reklamla ilgili başlıca stratejik kararlar, reklam örgütlenmesi. makro-ekonomik rolü, reklamların ISL 426 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkilerinin Tarihi Görsel ve İşitsel TekniklerMüşteri İlişkilerini Geliştirme Teknikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Hafta Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinde Yeni Boyutlar Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinde Değer Yaratma Görsel ve İşitsel Teknikler, İletişim Teknikleri Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşterilerle İletişim Yaratabilme Sanatı Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Hizmetleri Kavramı Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Hizmetleri ve Kalitesi Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Kazanma Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri Tutma Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi Görsel ve İşitsel Teknikler, Müşteri İlişkileri ve Örgütsel Kültür ISL 427 Satış Yönetimi Satış süreci,satış kavramları ile satışçılık mesleği, satın almada motifler ve satış süreci, satış yönetimi süreci, satış planlaması ve bütçeleme, satış gücü belirleme ve eleman alımı, işgücü motivasyonu ve satış performansı değerlendirme satışta özel konular yer al perakende noktasında satış ve gelecekte satışçılık mesleğinde yaşanması beklenen değişimlerdir. ISL 428 Pazarlamada Güncel Konular pazarlama bilgi sistemleri, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, hizmetler pazarlaması, pazarlama iletişimi ve marka yönetimi gibi pazarlama yönetimini yakından ilgilendiren konulardaki yeni gelişmelerin incelenmesini ve sınıfta tartışılmasını içermektedir. ISL 429 Kurumsal Kaynak Planlama

14 ERP?nin kısa tarihçesi, önemli bileşenler ve, ERP sistemi içindeki fonksiyonları ERP sistemlerinin gelişim süreci, piyasadaki yerli ve yabancı ERP yazılımlarının incelenmesi, İsletme fonksiyonları, süreçler ve veri ihtiyaçları, Pazarlama bilgi sistemleri ve satış sipariş isleme süreci, Üretim ve tedarik zinciri yönetimi bilgi sistemleri, ERP Sistemlerinde Finans ve Muhasebe ERP Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeniden yapılanma ve kurumsal kaynak planlama ISL 430 Veritabanı Yönetimi Veri Tabanının Tasarlanması ve Tanımlanması, Veri Tabanı Erişimlerinin Denetlenmesi : Kullanıcılar, Kullanıcı Hakları ve Roller, Veri Tabanı Sisteminin İzlenmesi, Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri, Sorgu Eniyileme ve Sorgu İşleme, Hareket İşleme, Birliktelik Denetimi. ISL 431 Sistem Analizi Ve Tasarımı Sistem Analizi Yaklaşımına Giriş, Sistem Analizi Yaklaşımının Aşamaları, Sistem Analisti ve Bilgi Sistem Projesinin Yönetimi, Sistem Geliştirme Araçları, Sistem Geliştirme Projelerinin Tanımlanması ve Seçimi Sistem İhtiyaçlarının ve Tasarım Gereksinimlerinin Tanımlanması Sistem Gereksinimlerinin Yapılandırılması-Modelleme, Alternatiflerin değerlendirilmesi ve test analizlerinin yapılması, projenin sonlandırılması aşamaları. ISL 432 Veri Madenciliği ve İş Zekası Karar Destek Sistemlerindeki Gelişmeler, Veri Ambarı Çevresi, Veri Ambarı Tasarımı, Veri Ambarı ve Teknoloji, Dağıtılmış Veri Ambarı, Erp ve Veri Ambarı, Veri Madenciliği Metodolojisi, Veri Madenciliği Tekniklerine Genel Bakış, Birleştirme Kuralları, Sınıflandırma ve Öngörü, Küme (Cluster) Çözümleme, Bağ (Link) Çözümleme, Sepet (Basket) Çözümleme. ISL 433 E- iş ve E-Ticaret Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E- Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi, Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri. ISL 434 Proje Yönetimi Proje tanımı, hedefleri, Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular, Projelerin özellikleri, Proje yönetiminin faydaları, Proje Yönetimine Geçişteki Direnç, Proje yaşam çevrimi ISL 435 Programlamaya Giriş Bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar ISL 436

15 Bilişimde Güncel Konular Bilişim teknolojileri ve sistemlerindeki yeni gelişmelerin örnek olaylarla incelenmesi, organizasyonların bu sistemlerdeki değişime nasıl adapte olduklarının ve bu değişimlerin işletmelerde ne tip faydalar sağladığının tartışılmasıdır. ISL 437 Finansal Araçlar ve Kurumlar Özel kesim ve kamu kesimi işletmelerinde görev alacak finans yöneticilerine uluslararası para, tahvil ve hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, uluslararası portfolyo yatırımları, kur ve ülke riski gibi konularda temel bilgileri vermek ve uygulamalarla ilgili beceriler kazanmalarına yardımcı olmak. Mali küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında piyasalar arasında kısa, orta ve uzun vadeli sermaye akımlarının incelenmesi, fon talep edenler ve mali yatırımcılar açısından en uygun koşullu piyasaların bulunması, enflâsyon, kurlar ve faiz oranları arasındaki paritelerin incelenmesi, kur ve ülke riski konularında alınabilecek önlemlerin incelenmesi. ISL 438 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Dış ticaretin tarihi gelişimi, Temel kavramlar ve muhasebe kayıtları, Satış şekilleri ( Incoterms-2000 Kurum ve kurallar - GATT, Dünya ticaret örgütü(wto), Bretton Woods Uluslararası para sisstemi ve IMF, Dış ödemeler dengesi,dış dengesizlik develuasyon,ticari akreditifler, Akreditifte kullanılan belgeler ve terimler, Türkiyede kambiyo ve dış ticaret rejimi. ISL 439 Uluslar arası Finans Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı, uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satınalma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı incelenmektedir. ISL 440 Menkul Kıymet Analizi Yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları; menkul kıymet borsaları-türkiye de sermaye piyasası faaliyetleri, faiz oranları, paranın zaman değeri; portföy risk ve getirisi; portföy seçimi; serrnaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM); faktör modelleri; arbitraj fiyatlama teorisi; etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler; hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri; hisse senetlerinin değerlemesi; tahviller, temel analiz; teknik analiz; portföy yönetim stratejileri; vadeli işlem sözleşmeleri; opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi. ISL 441 Banka Muhasebesi Banka muhasebesi dersi; banka muhasebesinin diğer muhasebe dallarından ayıran özellikleri, bankacılık işlemlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi, mevduat, kredi kullanımı ve kredi kullandırma işlemlerinin muhasebesi, havale, akreditif hizmetleri, kambiyo ve sigorta işlemlerinin muhasebesinin esasları gibi konuları kapsamaktadır. ISL 442 Muhasebe Denetimi

16 Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişimi kavrayabilme. Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilme. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kağıtlarını kavrayabilme. Iç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından önemini kavrayabilme. Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini kavrayabilme. ISL 443 Yönetim Muhasebesi Yönetim muhasebesinin tanımı ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ve bunların sınıflandırılması, kısa ve uzun vadeli kararlarda kullanılması. İşletme bütçelerinin düzenlenmesi, başabaş noktası, maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ile sapma analizleri. Örnek monografiler ve çözümleri. ISL 444 Muhasebede Güncel Konular Finansal Muhasebede Güncel Konular,Finansal Muhasebe Makale Tartışmaları, Finansal Muhasebe Olay Çalışmaları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Konular, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Makale Tartışmaları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Olay Çalışmaları, İleri Muhasebede Güncel konular. ISL 445 Yabancı Dil ISL 445 Yabancı Dil

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Derse Baslangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve isleme biçimi Dersin Tanıtımı İnternet, Özellikleri ve

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 0 2) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçları ve inkılâpla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Büro Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri İşletme II Makro İktisat DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı