*1. Toprağın kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*1. Toprağın kullanımı"

Transkript

1 *

2 *1. Toprağın kullanımı İnsanların Neolitik çağda toprağı ekip biçmeye başlamasıyla tarım toprakları doğal bir kaynak olarak önem kazanmaya başlamıştır

3

4 *Artan ihtiyaç ve teknolojik imkanlar ilkel tarımdan sulu tarıma geçişle birlikte ziraat faaliyetlerinde modern tarım tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır.

5 2. Ormanların kullanımı Ormanlar çoğunlukla tahrip edilerek kullanılmaktadır. Orman tahribi olan sahalarda ağaçlandırma yapılması ya da ormanların koruma altına alınması gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

6 3. Taş Kömürü Doğal kaynaklara olan talep gelişen teknolojiye ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde değişmiştir. Bu değişimi taş kömürü kullanımını ele alarak görelim.

7 *Taş kömürüne yöneliş daha çok XIX. Yüzyılda Batı ülkelerine yayılan(avrupa, Anglo-Amerika ülkeleri) yüksek fırınlar ve gelişen demir çelik sanayisi ile başlamıştır. Bugün bütün dünya ülkelerine yayılma eğilimi gösteren demir çelik endüstrisi, öncelikle demir cevheri ve maden kömürü kaynaklarına gerçek ekonomik değerini kazandırmıştır. Maden kömürü yatakları sanayi uygarlığının gelişmesinin temelini oluşturan ve büyük ölçekte kullanılan bir yakıttır.

8

9 4. Petrolün kullanımı İçten yanmalı motorun icadı petrolün termik güç olarak önemini artırmıştır de jet motorunun icadı ile jet yakıtına olan ihtiyaç, petrolün daha da değerlenmesine yol açmıştır.

10 1853 yılında polonyola Ignacy Lukasiewicz in petrolü gaz lambalarında kullanmasıyla bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra petrolün önemi her geçen gün artmış bir nevi petrol çılgınlığının başlangıcı olmuştur.

11 Petrol, ham yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle Benzin, Dizel, Gaz yağı, Fuel Oil ve Motorin elde edilmektedir. Plastik, yapay kauçuk, yapay lif, gübre, deterjan, böcek ilacı ve çeşitli çözücülerin üretiminde kullanılır.

12 *5. Linyit kullanımı *Dünya linyit kömür üretiminin yaklaşık %69 u elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Gelecekte elektrik üretiminde kömürün payının azalacağı, doğal gazın payında ise önemli artışların olacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın linyit kömürünün elektrik üretiminde en yüksek oranda kullanılan yakıt olma niteliği 2030 yılına kadar değişmeyeceği öngörülmektedir.

13 6. Doğalgaz kullanımı Doğalgaz, geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise oldukça değerli ve stratejik bir maden haline gelmiştir. Yeni doğal gaz alanlarının keşfedilmesi, boru hatlarındaki gelişmeler ve sıvılaştırılmış doğal gazın kullanım alanları genişletmiştir.

14 Günümüzde doğal gaz ısı enerjisi olarak, konutlarda mutfakta, sıcak su elde etmek ve ısınma amaçlı olarak ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

15 *7. Rüzgarın kullanımı *MÖ: 3000 de yelkenli gemilerde kullanılmaya başlandı. MÖ: 200 de Irak ta ilk yel değirmeni kullanıldı yılında Danimarka da rüzgardan elektrik üreten ilk tesis kuruldu. Dünya da rüzgar enerjisi; 1970 li yıllarda baş gösteren petrol kriziyle beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilginin artması, rüzgar enerjisinin önemli bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır.

16

17 DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ MI?

18 Farklı rezerv miktarlarına sahip olan doğal kaynaklar sınırsız değildir. Gelişen teknoloji ile birlikte yenilenemeyen kaynaklara eğilim artmaktadır. Buna karşılık bu kaynakların rezervleri de azalmaktadır. Bu durum yenilenemeyen kaynaklara alternatif olarak ortaya çıkan yenilenebilir kaynaklara yönelimi artırmaktadır.

19 Özellikle günümüzde çok önemli bir yeri olan petrol, doğal gaz ve kömür yenilenemeyen kaynaklardandır. Petrol, ulaşım sektöründe önemini sürdürürken çevreyi daha az kirletmesi nedeniyle doğal gazın enerji üretimindeki payı giderek artmaktadır. Dünya enerji gereksiniminin %83 ü kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarca, geri kalan % 17 si de başta hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere hayvan, bitki artıkları, rüzgar ve güneş enerjisinden karşılanır.

20 Nötronun 1932 de Sir James Chadwick tarafından keşfinden sonra 2. Dünya Savaşı nın da etkisiyle nükleer bilim hızlı bir şekilde gelişti da atomun bölünmesi ile enerji açığa çıkışı keşfedildi. Bu olaydan sonra 1943 te ilk kontrol edilebilen zincirleme reaksiyon, 1945 te ilk atom silahı ve 1951 de nükleer enerji kullanılarak ilk elektrik üretimi gerçekleşti. ABD de elektrik üretimi için ilk kullanımını takiben nükleer enerji İngiltere de, 1953 te, Rusya da 1954 te, Fransa da 1956 da ve Almanya da 1961 de elektrik üretiminde kullanılmaya başlandı.

21 1960 larda on ülke ve bunu takiben 1970 lerde on ülke daha nükleere dayalı elektrik üretimine başladı lerin başındaki petrol krizi nükleer güç santrallerine talebi artırdı ve bu santrallerin kurulma dalgasını başlattı. Sonraki on yılda dünya ekonomisindeki yavaşlama ve fosil yakıt fiyatlarındaki düşüş, nükleer enerji talebindeki büyümeyi kısıtladı. Bunun yanı sıra ABD deki Three Mile Island ve Rusya daki Çernobil kazalarının etkisi ile nükleer tesislerin güvenliği hakkında kamuoyunda ciddi endişeler oluştu. Bütün bu faktörler 1990 larda nükleer enerjinin gelişmesinde yavaşlamaya sebep oldu.

22

23

24

25 *Güneş, temiz ve masrafsız bir enerji kaynağıdır. Bazı bölgelerde yıl boyunca bazı bölgelerde ise mevsimlik dalgalanmalar gösteren güneş enerjisi, ülkeleri diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtarabilecek kapasiteye sahiptir. Tatil beldelerimizdeki çatılardan aşina olduğumuz güneş toplayıcıları, ısıtma işlevlerini dünyada çoktan aşmışlardır. Güneş panelleri ve fotovoltaik pillerle giderek düşen maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Geçmişten günümüze güneş enerjisinden arabalarda da faydalanmıştır.

26

27

28

29 Alternatif enerji kaynakları çevre dostu olması gibi özellikleriyle önem ve değer kazanmıştır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanabilmesi için alternatif enerji kaynaklarından yaralanma düşüncesi önem kazanmaktadır. Dünya enerji tüketiminin %8 i yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır.

30

31

32 Biyoenerji, insanlar tarafından uygulanan süreçler sonunda doğal ürünlerden elde edilen enerjidir.

33 Biyokütle enerjisi: Organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmasıdır. Bilinen bitki ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemleri geleneksel biyokütle olarak adlandırılır. Örneğin; Birçok ülkede çöplerden elektrik enerjisi, İsviçre de de gazlaştırılan odundan jet yakıtı elde edilmektedir.

34 Başlıca biyokütle kaynakları şunlardır; Odun Karbonhidratlı bitkiler (patates, buğday, mısır, pancar, vb), Yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçeği, soya. Vb), Elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, miskantus), Protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday, vb), Bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, vb), Şehirsel ve endüstriyel atıklar, Hayvansal atıklar.

35 Biyogaz: Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamdaki fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan gazdır. Bu gaz, 1930 dan beri Hindistan da kullanılmaktadır. Çin de bugün yedi milyon biyogaz üretim ünitesi vardır. Brezilya da yetiştirilen mısır veya şeker kamışından alkol elde edilmekte ve bu alkol motor yakıtı olarak da tüketilmektedir. Almanya Münih te 25 yıldır işletilmekte olan santralde saatte 70 ton şehir çöpü yakılarak elektrik elde edilmektedir.

36

37

38

39

40 Biyodizel Enerji: Kolza(kanola), ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel ham maddesi olarak kullanılmaktadır.

41

42

43

44

45 XXI. yüzyılın yakıtı olarak görülen hidrojen, dünyada bulunan en yaygın elementtir. Serbest haldeyken renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir gazdır. Doğada genellikle diğer elementlerle bileşik halinde bulunur. Hidrojen; motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde, konutları ısıtmada kullanılabilir. Hidrojen, gaz ve sıvı halde depolanabildiği için uzun mesafelere taşınabilmekte, bu sırada kayıplar meydana gelmektedir.

46

47

48

49 Dünyada kullanılan en eski enerji kaynaklarından biri de rüzgardır. Çıta ve bezden yapılan geniş kanatlı yel değirmenleri, artan enerji talebi ve kanvansiyonel enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla bir kenara itilmiş, bulunduğu yörenin bir kültür dokusu olarak bırakılmıştır.

50 Dünyanın ilk rüzgar türbini Danimarkalı mühendisler tarafından 1890 yılında keşfedilmiştir. Danimarka da toplam kapasitesi 500 MW (megavat) ı aşan 4000 e yakın rüzgar türibini çalışmaktadır. Kaliforniya daki rüzgar çiftlikleri ise 1993 yılında üç milyar kwh elektrik üreterek San Francisco daki tüm meskenlerin elektrik ihtiyacını karşılamıştır. Yapılan ölçümlere göre dünya üzerinde bir yılda elde edilebilecek rüzgar enerjisinin iki milyar 100 milyon ton petrole eş değer olduğu tahmin edilmektedir.

51

52

53 Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir. Bu ısı, yeryüzüne çatlaklardan doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaştığı gibi sondajla da çıkartılabilir. Dünya jeotermal enerji kullanımı yılları arasında 10 kat artmıştır. Yine de bu kaynağın çok az bir bölümünden yararlanılmaktadır. Örneğin, bugün 270 bin MW lık kapasiteye sahip olan Japonya nın 69 bin MW lık bir kısmı kullanılmaktadır. Bu da ülkenin halen sahip olduğu nükleer kapasitenin iki katıdır. Ayrıca 700 C derece sıcaklıktaki jeotermal su 12 km taşınarak kaplıca tesislerini ısıtmaktadır.

54 Jeotermal enerjiden dünyanın çeşitli yerlerinde ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik üretiminde faydalanılmaktadır. ABD de 35 yıldan beri 400 ün üzerinde jeotermal kuyu ısıtmada kullanılmaktadır. İzlanda da evlerin yaklaşık %85 i ile başkent Reykjavik in tümü 1943 yılından beri jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Ayrıca bu şekilde yollar ve yaya kaldırımlarının ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmakta, şehre dumansız şehir denilmektedir.

55 Yeni Zelenda daki kağıt ve kereste işletmeleri, ABD deki sebze kurutma tesisi ve İzlanda daki silsil toprak tesisi jeotermal enerjinin kullanıldığı örnek tesislerdir.

56

57

58

59

60 Okyanus dalgaları kirletici etkisi olmayan büyük bir enerji kaynağı oluşturur. Kutuplar dışında okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100 bin km dir. Ortalama güç potansiyeli sahilin birim uzunluğu başına 40 kwh/m kabul edilirse bu kıyı şeridinin gücü 4 milyar kwh seviyesine ulaşır. Bu değer, dünyadaki tüm su gücünün yedi katından fazladır. Bu güç dünyanın elektrik ihtiyacının %132 ünü karşılayacaktır.

61 Fransa nın Manş kıyılarında (St. Malo Rance Koyu) 1966 yılında, 240 MWH lık bir dalga enerjisi santrali devreye sokulmuştur.

62

63

64

65

66 *Gelgit Enerjisi * Gelgit enerjisi konusu ile ilgili araştırmalar XVIII. Yüzyıldan beri yapılmaktadır. Fransa da Rance Haliçi nde 20 yıl önce bir tesis kurulmuş olup 240 MWh elektrik üretmektedir. Rusya da Mursmansk yakınında 400, Çin de 10, Kanada da ise 18 MWh gelgit enerjisi üretilen tesisler kurulmuştur.

67

68

69

70

71 Hidroelektrik gücün ekonomik olarak işletilebilir potansiyelinin halen 1/3 ü kullanılarak dünya elektrik üretiminin %17 si karşılanmaktadır. Hidroelektrik santraller; sara gazları, SO2 ve partikül emisyonlarının olmaması avantajına sahiptir.

72 Barajların arazi kullanımında oluşturduğu değişiklikler, insanların topraklarını boşaltması, flora ve fauna, dibe çökme ile baraj alanının dolması ve su kullanım kalitesi üzerinde etkileri vardır. Bunların sosyal etkileri erken planlama aşamasında alınacak uygun tedbirlerle azaltılabilir.

73

74

75

76

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ÖZET Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE YATIRIM YAPMALI ;07, 3, # ;,8,3 '& $9 ; 0 305x 2y0 ENERJİ Enerji insanlığın mal ve hizmet üretiminin her aşamasında kullandığı ve vazgeçemeyeceği en önemli girdidir.

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz Giriş Zeki Alptekin Eylül 2014, Krefeld-Almanya 1. Dünyada Enerji Sorunu S.2 2. Türkiye

Detaylı

Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik

Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik Çağımız insanının vazgeçilmez gereksinimlerinden söz ederken akla gelen ilk konulardan

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Are Biofuels Threat or Chance?!

Are Biofuels Threat or Chance?! Biyoyakıtlar Tehdit mi - Fırsat mı?! Dr. F.Figen AR * Pankobirlik Mithatpaşa Cad. No:19 Ankara Tel: 0312 435 56 20/207 Faks: 0312 435 62 83 figenar@pankobirlik.com.tr ÖZET Biyoyakıtlar; kurtarıcı mı yoksa

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı