ÖZEL AMAÇLI HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (AERIAL WORK MANUAL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL AMAÇLI HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (AERIAL WORK MANUAL)"

Transkript

1 ÖZEL AMAÇLI HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI Belge Kodu: GDH. T.033

2

3 Sayfa: ii Rev no: 00 İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... I REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... III GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... III REVİZYON ÖZET TABLOSU... IV YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ... IV DAĞITIM LİSTESİ... IV KISALTMALAR... IV 1.AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ KAPSAM YETKİ VE SORUMLULUK YETKİ SORUMLULUK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI İŞLETME PROSEDÜRLERİ ÖZEL AMAÇLI HAVACILIK FAALİYETLERİ (AERIAL WORK) SINIFLANDIRMASI UÇUŞ ŞARTLARI EKİPLER VE EĞİTİMLER EKİPLER Uçuş Ekibi (Pilot) Yer Ekibi EĞİTİMLER Uçuş Ekibi Eğitimleri (Pilot) Yer Ekibi Eğitimleri (Teknisyenler ve diğer yer ekibi) UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE SERTİFİKASYON GÖREV BRİFİNGİ İLETİŞİM HAZIRLIKLAR, KALKIŞ, TAŞIMA/OPERASYON VE İNİŞ USULLERİ Uçuş Öncesi Hazırlıklar Yükleme Öncesi Hazırlıklar Yükleme Usulleri Kalkış Usulleri Taşıma ve operasyon usulleri Alçalma ve Yük Bırakma Usulleri YAKIT İKMALLERİ UÇUŞLARIN TAKİBİ VE RAPOR VERME USULLERİ TEHLİKELİ MADDELERİN KABULU, TAŞINMASI VE DEPOLANMASI KABUL VE TAŞIMA ESASLARI DEPOLAMA ACİL DURUMLARDA HAREKET USULLERİ İŞARET VE FORMLAR İŞARETLER (EK-1) FORMLAR Uçuş Ekibi Eğitim Formu (Ek-2) Yer Ekibi Eğitim Formu (EK-3) Yük Manifesto Kayıt Formu (EK-4) Tehlikeli madde taşıma pilot bilgilendirme formu (EK-5) Helikopter Güvenlik Brifingi (EK-6) Kontrollü Hat Uçuşu Kayıt Formu (EK-7)... 22

4

5 Sayfa: iv Rev no: 00 REVİZYON ÖZET TABLOSU Revizyon Detayları Revizyon Numarası : 00 Revizyon Tarihi : 03 Ocak 2014 Geçerlilik Tarihi : 03 Ocak 2014 Düzeltilen Sayfalar İlk yayınlanma. YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi Sayfa Rev no Geçerlilik Tarihi i Ocak 2014 iii Ocak 2014 ii Ocak 2014 iv Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak 2014 DAĞITIM LİSTESİ 1. Dökümantasyon (Orijinal) 2. Elektronik Kütüphane (Elektronik) 3. Kalite ve Emniyet Müdürü (Elektronik) 4. Uçuş İşletme ve Eğitim Müdürü (Elektronik) 5. Yer İşletme ve Güvenlik Müdürü (Elektronik) 6. Bakım ve planlama Müdürü (Elektronik) KISALTMALAR OGE DGR CRS VFR AGL RFM IMC : Over Ground Effect (Yer tesiri dışında) : Dangerous Goods Regulations (Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) : Certificate of Release to Service (Bakım çıkış sertifikası) : Visual Flight Rules (Görerek uçuş kuralları) : Above Ground Level (Yer seviyesinden yükseklik) : Rotorcraft Flight Manuel (Pervaneli hava aracı uçuş el kitabı) : Instrument Meteorological Conditions (Aletli uçuş meteorolojik durum)

6 Sayfa: 1 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ Güneydoğu Havacılığın helikopter içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı dışında, harici yük taşıma, havadan pano çekimi, havadan foto/film çekimi, enerji nakil hatlarına tel çekme, havadan teleferik hattı çekimi, kablo döşeme veya enerji nakil hatları bakımı ve onarımı v.b. operasyonlarında, yetki, sorumluluk, taşıma usulleri, emniyet tedbirleri hususunda gerekli tedbirleri almak, mal ve can kayıplarının önlenmesi veya azaltılması için personelin önceden alması gereken tedbirlerin neler olacağını belirlemek, uygulama yollarını öğretmek ve göstermektedir KAPSAM Bu talimat özel amaçlı havacılık faaliyetleri ile ilgili (Aerial work) operasyona katılan (pilot, teknisyen, yükleyici ve diğer görevli) tüm personeli kapsar.

7 Sayfa: 2 2. YETKİ VE SORUMLULUK 2.1 YETKİ Bu talimattaki maddelerin denetlenmesi ve takibi konusunda, Güneydoğu Havacılık Genel Müdürü yetkilidir SORUMLULUK Bu talimatın uygulanmasından özel amaçlı havacılık faaliyetleri operasyonuna katılan (pilot, teknisyen, yükleyici ve diğer görevli) tüm personel sorumludur.

8 Sayfa: 3 3. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI Özel amaçlı havacılık faaliyetlerinde (Aerial work) kullanılan helikopterin üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi, yapılacak faaliyeti kapsamalıdır.

9 Sayfa: 4 4. İŞLETME PROSEDÜRLERİ 4.1 ÖZEL AMAÇLI HAVACILIK FAALİYETLERİ (AERIAL WORK) SINIFLANDIRMASI GDH aşağıdaki özel amaçlı havacılık faaliyetleri (Aerial work) sınıflandırmasından TİP A, B ve C yi uygulamaktadır.tip D, gerektiğinde, afet, acil müdahale vb. gibi durumlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilecek özel izin ile yapılabilir. TİP A : Operasyonun yapılmasına katkı sağlayan, atılamaz tipteki helikopterin gövdesine veya bir bölümüne doğrudan bağlı harici yüklerle, örneğin; Kayak takımları sepeti, TV kamera mountu, Araştırma ve inceleme ekipmanları, ürün püskürtme cihaz ve ekipmanları vb. gibi ekipman ile yapılan; 1) Helikayak* (heliski), 2) Havadan foto/ film çekimi, 3) Havadan maden araştırma ve inceleme, 4) Enerji nakil hatları araştırma / inceleme, 5) Havadan ilaçlama vb. gibi faaliyetler bu tip altında değerlendirilir. Helikayak (Heliski) operasyonları için GDH Uçuş İşletme El Kitabı Bölüm A, B, C ve D de belirtilen usul ve esaslar referans alınmalıdır. TİP B : Bir halat vasıtasıyla helikoptere bağlı olarak taşınan, toprak veya su gibi yüzeyle temas etmeyen, atılabilir harici yüklerin, örneğin; normal askı yükü olarak helikopterin harici yük kancasına bağlı olarak askıya alınmış malzemeler, maden araştırma ve inceleme cihazları, yangın söndürme ekipmanları (bambi bucket), konteynır, araç, hava aracı parçası, beton, harç, vb. gibi taşınabilir tüm malzemelerin havadan taşınması ve/veya bu malzemelerle yapılacak operasyonlar; 1) Harici yük taşıma, Havadan Reklam Pano çekimi, 2) Havadan yangın söndürme*, 3) Maden araştırma / etüt faaliyetleri vb.). 4) Elektrik hattı bakım vb. gibi faaliyetler bu tip altında değerlendirilecektir. Havadan Yangın Söndürme Operasyonları için uygulanılacak usul ve esaslar rezerv edilmiştir. TİP C : Bir tarafı helikopterin harici yük kancasına bağlı, diğer tarafı toprak veya su üzerindeki bir nesneye yada başka bir yüzeye bağlı kalan atılabilir harici yüklerle, örneğin; 1) Tel çekme, Havadan Teleferik hattı çekme, 2) Kablo döşeme, vb. gibi faaliyetler bu tip altında değerlendirilecektir Bu tip operasyonlarda enerji nakil hattının üzerinde (eğer varsa) voltaj olmayacak şekilde önceden ilgili kurumlarla irtibat halinde olunacaktır ve operasyon anında voltajın kesildiğinin teyidi mutlaka alınacaktır. TİP D : Helikopterin harici yük kancasına bir halat vasıtasıyla bağlı olarak taşınan insan veya diğer canlılar bu tip altında değerlendirilecektir. Bu operasyonun amacı, insan ve diğer canlıları alındıkları yerden emniyetli olan bir alana kadar havadan nakletmektir. Ancak ilgili tip helikopterin uçuş el kitabının bu tür operasyonlara müsaade edip etmediği dikkate alınarak bu tip operasyonlar yapılmadan önce SHGM den özel izin alınması gerekmektedir.

10 Sayfa: UÇUŞ ŞARTLARI 1) Özel amaçlı havacılık faaliyetleri, ilgili tip helikopter Uçuş El Kitabında belirtilen limitler dahilinde ve sadece VFR şartlar altında yapılacaktır. 2) Helikopter, operasyonun yapılacağı bölgede OGE hover gücünü sağlaması gerekir. 3) Meteorolojik şartlar, Türkiye AIP sinde belirtilen Görerek Uçuş Şartları (VFR) limitlerinin altında uçuş yapılmayacak, helikopter uçuş el kitabındaki rüzgâr limitleri aşılmayacaktır. 4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce D tipi operasyonlar ve yangın söndürme maksatlı uçuşlar hariç faaliyet bölgesinin notamlanmış olması gerekmektedir. 4.3 EKİPLER ve EĞİTİMLER EKİPLER Uçuş Ekibi (Pilot) Geçerli ticari pilot lisansına sahip,operasyonda kullanılacak helikopterde geçerli tip intibakı ve bu tür operasyonlarda aşağıdaki eğitimleri tamamlamış olan bir pilot yeterlidir. Ancak işletme, operasyonun özelliği, pilotun tecrübesi, operasyon bölgesinin coğrafi özelliklerini de göz önünde bulundurularak iki pilot görevlendirilebilir Yer Ekibi A tipi operasyonlar için gerekiyorsa montaj işlemlerini yapabilecek deneyime sahip en az bir personel (montaj için), B, C ve D tipi operasyonlarda aşağıdaki eğitimleri tamamlamış en az iki personel görevlendirilir. Görevlendirilecek personel operasyonun ve/veya taşınacak malzemenin özelliğine göre diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olabilir, ancak bu personele ve/veya işletmede görevli bu tür operasyonlara katılacak personele GDH Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği uygun nitelikli personel tarafından operasyon öncesi aşağıdaki eğitimler verilmiş olmalıdır EĞİTİMLER Uçuş Ekibi Eğitimleri (Pilot) İlk defa bu tip operasyona katılacak pilotlar için; A tipi operasyonlar hariç, B, C ve D tipi operasyonlar için; İşletmede bu tür operasyonlarda ilk defa görev alacak pilotlar Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği uygun nitelikli pilot tarafından en az beş saat yer eğitimi (1 saat acil durumda hareket tarzları), on kez yük kaldırma, taşıma ve indirme eğitimi ile acil durumlarda hareket usulleri konusunda uçuş eğitimi verilecektir. Bu Program; 1) Brifing ve iletişim (bir saat yer eğitimi) 2) Hazırlıklar, statik elektriğin boşaltmasi, yükleme, kalkış, taşıma ve iniş usulleri (üç saat yer eğitimi, on kez pratik eğitim) 3) Acil Durumunlarda Hareket Usulleri bir saat yer eğitimi ve uçuş eğitim konularını kapsayacaktır. 4) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılacaksa ilave olarak operasyonda çalışan pilotların mutlaka geçerli DGR (Tedhlikeli madde Taşıma düzenlemeleri) eğitimleri olacaktır Pilotlar için Aerial work operasyon tazeleme eğitimleri A tipi operasyonlar hariç, B, C ve D tipi operasyonlar için İşletmede bu tür operasyonlarda görev alacak pilotlar son 36 ay içerisinde bu tür operasyonlarda ve/veya eğitim olarak en az üç kez yük kaldırışı yapmış olmalıdır. Son otuz altı ay içerisinde bu tür operasyon görev ve eğitimlerine katılmamış pilotlara, Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği uygun nitelikli pilot tarafından en az üç saat yer eğitimi, beş kez yük kaldırma, taşıma ve indirme eğitimi ile acil durumlarda hareket usulleri konusunda yer ve pratik eğitim verilecektir.

11 Sayfa: 6 Bu Program; 1) Brifing ve iletişim (bir saat yer eğitimi) 2) Hazırlıklar, statik elektriğin boşaltması, yükleme, kalkış, taşıma ve iniş usulleri (bir saat yer eğitimi, beş kez pratik eğitim) 3) Acil durumlarda hareket usulleri bir saat yer eğitimi ve pratik eğitim konularını kapsayacaktır Yer Ekibi Eğitimleri (Teknisyenler ve diğer yer ekibi) Eğitimler, Eğitim Müdürlüğünün operasyonun tipine göre belirleyeceği ve genel olarak aşağıdaki konuları kapsayan program dahilinde bu tür operasyona ve / veya eğitimlere katılmış uygun nitelikli personel tarafından verilecektir. Bu Program; 1) Helikopterlerin tanıtılması, bir saat yer eğitimi, (Teknisyenler için gerekiyorsa) 2) Helikoptere yaklaşma ve uzaklaşma usulleri, bir saat yer eğitimi ve pratik eğitim, (Teknisyenler için gerekiyorsa) 3) Ekipman / teçhizat montaj ve emniyete alma usulleri bir saat yer eğtimi, 4) Helikopter kanca ve emniyet sistemi, bir saat yer eğitimi ve pratik eğitim, 5) Yük taşıma ağları, kolonları ve kontrolleri, bir saat yer eğitimi ve pratik eğitim, 6) Yükün hazırlanması, Statik elektrik boşaltma usulleri, yükün kancaya takılması, bir saat yer eğitimi ve pratik eğitim, 7) Telsizle konuşma, karşılama usul ve işaretleri eğitimi, bir saat yer ve pratik eğitim, (Teknisyenler için gerekiyorsa) 8) Acil durumlarda hareket tarzları hakkında bilgilendirmeler. bir saat yer eğitimi 0lmak üzere toplam sekiz saat yer eğitimi ve/veya pratik eğitim verilmelidir. 9) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılacaksa ilave olarak kargo kabul personelinin mutlaka geçerli DGR (Tehlikeli Madde düzenlemeleri) eğitimleri olacaktır. 10) Teknisyenler ve operasyona katılan diğer personel yirmi dört ay içerisinde bu tip operasyonlara katılmamış ise yukarıdaki eğitim programına göre yenileme eğitimine tabii olacaktır. 11) Pratik eğitimler uygun nitelikli personel nezaretinde, simüle edilmiş olarak helikopterle verilebileceği gibi operasyon alanında veya simüle edilerek yerde de verilebilir. 4.4 UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE SERTİFİKASYON İlgili özel amaçlı operasyon için doğrudan helikoptere harici cihaz veya aparat takılması gibi helikopterde modifikasyon gerekiyorsa bununla ilgili GDH CAME de belirtilen iligli usuller takip edilir ve asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır. 1) Modifikasyona ait, ilgili mevzuat gerektiriyorsa, aşağıdaki belgelerden biri: a) STC (Supplement Type Certificate), b) Üretici firmanın sivil havacılık otoritesince veya ilgili yetkiye (Part-21, FAR-21, CAR-21 v.b.) sahip bir tasarım kurumunca verilmiş Minör/Majör Modifikasyon Onayı 2) Yukarıdaki bu belgelerde gönderme yapılan referanslar (örneğin, uçuş el kitabı eki, takma-sökme usulleri, ağırlıkdenge etkileşim bilgileri, vs.)

12 Sayfa: GÖREV BRİFİNGİ Operasyona katılan uçuş ekibi, yer ekibi ve operasyona katılan diğer ilgili personelin katılımı ile uçuş öncesinde aşağıdaki konular görüşülüp, karara bağlanacaktır. 1) Operasyonun tipinin belirlenmesi 2) Operasyona kimlerin katılacağının belirlenmesi 3) Operasyona katılan personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi 4) Meteorolojik rasatın alınması ve değerlendirilmesi 5) Yükün alınacağı ve bırakılacağı yer/yerlerin özellikleri, alınması gereken emniyet tedbirleri 6) Yükün taşınacağı rota seçimi ve alınması gereken ilave tedbirler. 7) Taşınacak yükün cinsi, ağırlık hesaplarının yapılması, Yükün bağlama noktalarının tespiti, yük ve taşıma aparatlarının kontrollerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, (Tehlikeli madde taşıması Gdh. Işletme el Kitabı Bölüm 9 ve Gdh. Aerial work Talimatı Madde 7 de belirtilen gereklilikler karşılanarak taşınabilir) 8) İl, ilçe mülki amirlikleri ile temasa geçilerek, faaliyetten önce gerekli izin ve önlemlerin alınmasının sağlanması, 9) Telsiz irtibatları (Pilot/Yer ekibi arasında) ve Telsiz arızası durumunda pilot ve yer ekibi arasında irtibatın sağlanması maksadıyla yer ekibinin kullanacağı işaretlerin anlatılması (EK-1) 10) Helikopter güvenlik brifinginin yapılması (EK-6) 11) Görüşülen konuların karara bağlanarak yük taşıma manifestosuna kaydedilmesi gibi konuları kapsamalıdır. 4.6 İLETİŞİM Özellikle B, C ve D tipi operasyonlarda, operasyona başlamadan önce uçuş ekibi ile yer ekibi arasında mutlaka telsiz irtibatı olacaktır. Telsizlerin herhangi bir şekilde arızalanması durumunda yer ekibi operasyonu işaretler ile devam ettirecektir. Şayet işaret ile operasyonun sevk ve idaresinde emniyetsiz durumların meydana gelme ihtimali var ise operasyon iptal edilecektir. A tipi operasyonlarda, pilotla, cihaz operatörü arasında İntercom sistemi ile iletişim sağlanacaktır. İntercom sisteminin arızalanması durumunda görevin yapılıp, yapılamacağı hususunu pilot belirleyecektir. 4.7 HAZIRLIKLAR, KALKIŞ, TAŞIMA/OPERASYON VE İNİŞ USULLERİ Uçuş Öncesi Hazırlıklar 1) Uçuş öncesi meteorolojik şartlar (VFR şartlardaki görüş, rüzgar, yağış, kapalılık durumu) incelenip, operasyonuna engel teşkil edip etmediği belirlenecektir. Meteorolojik rasatlar en yakın geçerli meteoroloji yayını veya meydan meteoroloji ünitelerinden alınacaktır. 2) Rota Planlaması, rota üzerindeki engellerin tespiti, irtifa planlaması, uçuş planları, yük manifestosunun doldurulması,(ek-4) eğer taşınacak yük tehlikeli madde içeriyorsa Tehlikeli Madde Taşıma Pilot Bilgilendirme Formu mutlaka doldurulacaktır.(ek-5).operasyonlarda 30 dakikalık yedek yakıt bulundurulacaktır. 3) Operasyon her şartta ilgili tip helikopter RFM (Helikopter Uçuş El Kitabında)belirtilen limitler dahilinde yapılacaktır. 4) Taşınacak yük ağırlıkları ve CG limitleri operasyonda kullanılacak helikopterin RFM ilgili kartları üzerinden hesaplanarak bulunacaktır. 5) Helikopterin harici ve dahili uçuş öncesi kontrolü (ilgili tip helikopter Uçuş El Kitabına göre) yapılacaktır. 6) Helikopterin iniş kalkış alanı belirlenerek, bu alanlara rüzgâr yönünün tayin edilebilmesi için rüzgar tulumu, bayrak vs. konacak, çevre emniyetinin alınması sağlanacaktır.rüzgar limitleri operasyonun özelliğine göre pilot tarafından tespit edilecektir. 7) İniş kalkış alanının uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.özellikle reklam pano çekimi operasyonları için iniş ve kalkış yerinin genişliği,panonun genişliği ve uzunluğu ile orantılı olacaktır. İniş ve kalkış alanları; İniş ve kalkışları engellemeyecek bir yaklaşma ve kalkış açısına ve temiz bir alana sahip olacaktır. İniş ve kalkış alanlarının eğimi, helikopter uçuş el kitabında belirtilen azami eğim limitinden daha fazla bir eğime sahip olmayacaktır. 8) İniş kalkış alanında görevli personel hariç başka personel bulunmayacaktır.

13 Sayfa: Yükleme Öncesi Hazırlıklar 1) Operasyona katılan yer personeli uzaktan seçilebilir renkte yelek ve baret kullanacaktır. 2) Yükün durumu kontrol edilecektir. 3) Yükün ağırlığı belirlenecek. (ilgili helikopter RFM ilgili kartları üzerinden hesaplanarak bulunacaktır.) 4) B tipi operasyonlarda taşınacak harici yük ağırlığı havaaracının flight manuelindeki ağırlığı geçmeyecektir. 5) Ağlar ve kolonlar, harici yük operasyonu için gerekli malzemelerdir ve uçuş öncesi kontrolde, yük gibi dikkatle kontrol edilmelidirler. Yıpranmış, kesik, aşınmış ağ ve kolonlar kullanılmamalıdır. Ağ ve Kolonlar sertifikalandırılmış ve üzerinde maksimum taşıyabileceği yük ağırlığı yazılı olacaktır. Kolon yerine geçecek standart olmayan parçalar kullanılmamalıdır. Kolon yükün ağırlığına uygun dayanıklıkta, operasyonun özelliğine uygun uzunlukta seçilmelidir. 6) Yükün bağlama yerlerinin belirlenmesi, bağlanması (A tipi operasyonlarda montaj ) ve emniyetlerinin alınması kontrol edilecektir. 7) Ağ ve Kolonların bağlanacağı fırdöndü, kanca gibi materyaller mutlaka taşınacak yükün ağırlığına dayanıklı ve sertifikalı olacaktır. 8) Reklam pano çekimi yapacak helikopterlerde radar altimetresi bulunmalıdır Yükleme Usulleri 1) Yükleme esnasında görevli olmayan personel helikopter civarından (en az 25m.) pilotun görüş alanında olacak şekilde uzaklaştırılacaktır. 2) A tipi operasyonlar hariç, TİP B,C ve D operasyonlarında; a) Helikopter üzerindeki statik elektrik, yükleme yapılmadan önce mutlaka boşaltılacaktır. b) Pilot, Helikopter en az 5 feet hover yüksekliğinde olacak şekilde yükün üzerine yaklaşacak ve işaretçinin talimatlarına uyacaktır. c) Yük kancaya takıldıktan sonra yükleyici tarafından emniyeti kontrol edilecektir. d) Yükleme yapıldıktan sonra yükleyici personel pilotu görecek şekilde helikopterden uzaklaşacaktır Kalkış Usulleri A tipi operasyonlar hariç, TİP B,C ve D operasyonlarında; yükü havıra kaldırma, işaretçi yükün kancaya takıldığını ve emniyetinin alındığını telsiz veya işaretle bildirince, pilot askı kayışını gerdirinceye kadar yavaş yavaş dikey bir şekilde yükselir. Reklam pano kalkışlarında ise yük yerden teması kesinceye kadar dikey ve daha sonra ileri hareket ile kalkış yapılacaktır.helikopterin yükün üzerinden yana doğru sürüklenmesini önlemek için pilot mürettebat ve yer personeli arasında koordinasyon gereklidir. Yük yerden 5 feet yükseklikte olacak şekilde kaldırılır. Havırda pilot helikopterin yük operasyonu için yeterli gücünün (OGE) olduğundan emin olmalıdır. Meydana gelebilecek herhangi (Güç veya CG dengesindeki) olumsuzluklarda kalkıştan derhal vazgeçilecektir. Emniyetli tırmanış irtifası, yükün en yüksek engeli emniyetle geçebileceği yaklaşık en yüksek engelin feet üzerindeki irtifadır Taşıma ve operasyon usulleri TİP A : Taşınacak yükün ağırlığı ve geri sürükleme kuvveti, uçuştaki dengeyi ve helikopterin emniyetle uçabileceği maksimum sürati belirler. Ağırlık merkezinin yanlış hesaplanması nedeniyle CG limitler dışındaki montajlar helikopteri ve personeli tehlikeye sokar. Bu durumda uçuştan vazgeçilir ve emniyetli bir yere inilerek, yükün ağırlık merkezi hesabı tekrar yapılır. Enerji nakil hatlarının kamera ile yapılan kontrolleri esnasında direk ve tellere 8 metreden daha az yaklaşılmamalıdır. TİP B : Taşınacak Yükün ağırlığı, yoğunluğu uçuştaki dengeyi ve helikopterin emniyetle uçabileceği maksimum sürati belirler. SALINIMIN İLK BELİRTİSİNDE, DERHAL SÜRATİN AZALTILMASI ZORUNLUDUR. Yükün salınım istikametinin tersine kumanda verilip yükün ters yönde salınımıyla birlikte ufki uçuşa geri dönülürse salınım durdurulabilir.salınım durdurulamaz ise helikopteri ve personeli tehlikeye sokar. Bu durumda yükün atılması gerekebilir. Taşınacak yük, arazinin ve engellerin yapısı da göz önünde bulundurulmak şartıyla meskun mahal üzerindeki vinç ve enerji nakil hatları da dikkate alınarak en az AGL (Yer) Feet ve üzerinde taşınmalıdır.

14 Sayfa: 9 Reklam pano çekim uçuşlarında maksimum 40Kt.işari sürat kullanılacaktır.reklam pano çekiminde Rota planlaması maksimum görünürlük ve minimum risk optimizasyonu yapılarak seçilecektir.reklam pano uçuşlarında maksimum tırmanış/süzülüş oranı 500feet/dakika olmalıdır.harici yük aynasından uçuş süresince yükün durumu gözlenmelidir. TİP C: Taşınacak yükün ağırlığı, yoğunluğu veya tansiyonu uçuştaki dengeyi, helikopterin emniyetle uçabileceği maksimum sürati ve helikopterden çekilecek azami gücü belirler. Aşırı güç kullanma sonucu helikopterde meydana gelecek performans kaybına neden olacak ilk belirtide, operasyonun derhal durdurulması ve gücün azaltılması zorunludur. Performans kaybı, helikopteri ve personeli tehlikeye sokar. Bu nedenle, arazinin ve engellerin yapısı da göz önünde bulundurularak yükün helikopterden ayrılması gerekir. TİP D: Taşınacak canlılar, kalifiye bir personelin yardımıyla ağırlıklarına uygun askı tertibatları ile taşınmasına dikkat edilecektir. Canlılar, arazinin ve engellerin yapısı da göz önünde bulundurulmak şartıyla engellerin en az + 50 feet ve üzerinde taşınmalıdır. Arazinin ve engellerin yapısı, meteorolojik hadiseler, taşınacak insan veya diğer canlıların durumu ve bu operasyonda helikopterin performansı da göz önünde bulundurularak, operasyonun yapılıp, yapılmayacağına pilot karar verir. (Bu operasyon için SHGM. den önceden izin almak gerekir) Alçalma ve Yük Bırakma Usulleri B,C ve D tipi operasyonlarında; 1) Alçalma hattında ve indirme bölgesinde yüke/reklam panosuna engel teşkil edecek mania ve yüksek gerilim hattı olmamalıdır. 2) İndirme alanlarının yükün/reklam panosunun bırakılmasına engel teşkil edecek ve/veya yükün/reklam panosunun takılmasına sebebiyet verebilecek kadar dar bir alan olmamasına, yük bırakıldığında yükün devrilmesine sebep vermeyecek uygun yerler olmasına dikkat edilecektir. 3) Uçuş ekibi karşılama personelinin işaret ve yönlendirmesine mutlaka riayet edecektir. 4) Yükün bırakılmasında engel teşkil etmeyen gereken emniyet tedbirleri alınmış, geniş ve uygun yük bırakma alanlarına sahip yerlerde karşılama personeli bulundurulmayabilir. Bu konu uçuş öncesi pilot tarafından karara bağlanmalıdır. 5) Arazinin ve engellerin yapısı da göz önünde bulundurulmak şartıyla süzülüş açısı, yük daima engellerden feet yüksekten geçecek şekilde tesis edilerek alçalma başlatılacak ve alçalma 5 feet hover da bitirilecektir. Yük indirme bölgesine dikey olarak indirilecektir. 6) Reklam pano uçuşlarında pano yere bırakıldıktan sonra harici yük halatına dikkat edilerek havırdan inilecek ve halat iki skid arasında kalacak şekilde yerle temas sağlanacaktır. 7) Helikopter üzerindeki statik elektrik yük bırakılmadan önce mutlaka boşaltılacaktır. 8) Yük, kancanın açılabilmesi için Helikopter Uçuş El Kitabında belirtilen Kuvveti teşkil edecek şekilde taşıma askı kayışları gergin olarak serbest bırakılacaktır.

15 Sayfa: YAKIT İKMALLERİ GDH İşletme El Kitabı Bölüm A da bulunan yakıt ikmal prosedürleri referans alınacaktır. 6. UÇUŞLARIN TAKİBİ VE RAPOR VERME USULLERİ GDH İşletme El Kitabı Bölüm A da bulunan uçuşların takip ve rapor verme prosedürleri referans alınacaktır.

16 Sayfa: TEHLİKELİ MADDELERİN KABULU, TAŞINMASI VE DEPOLANMASI Güneydoğu Havacılık İşletmesi, (ICAO Annex-18 Teknik Talimatı ve IATA Tehlikeli Maddeler (DGR) düzenlemelerine uymak kaydı ile) helikopterle Tehlikeli Madde taşıyabilmesi için aşağıdaki EK kurallara uymak zorundadır. 7.1 KABUL VE TAŞIMA ESASLARI 1) IATA Tehlikeli Madde (DGR) düzenlemeleri ve Annex-18 teknik talimatında belirtilen, yolcu üzerinde veya yolcudan ayrılarak (Bagaj içerisinde) taşınmasına müsaade edilen tehlikeli maddeler hariç, diğer tüm tehlikeli maddeler harici yük olarak taşınacaktır. 2) Patlayıcı maddelerin taşınabilmesi için ilgili Mülki Amirlik ve SHGM.lüğü bilgilendirilecek ve gerekli notam ve onaylar alınacaktır. 3) Patlayıcı madde taşımacılığı sınırları belli (Önceden notamlanmış) alan içerisinde ve yoğun yerleşim alanları dışındaki rotalar üzerinden gerçekleştirilecektir. 4) Tehlikeli madde taşıma operasyonlarında mutlaka Kargo kabul personeli bulundurulacaktır. 5) Harici yük ile tehlikeli madde taşınması esnasında helikopterde görevli ekip hariç yolcu bulunmayacaktır. 6) Operasyonda çalışan tüm personel ulusal ve uluslararası mevzuata uygun tehlikeli madde kuralları eğitimini sorumluluğu nispetinde almış olmalıdır. 7) Harici yükle taşıma, "GDH Aerial Work" talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacak, Ancak bu tür operasyonlarda halat uzunluğu en az 25 m. olacaktır. 8) Birbirini etkileyecek tehlikeli maddeler birlikte tek parti olarak taşınmayacak, ayrı ayrı partilerde taşınacaktır. 9) Helikopterde silahlı güvenlik personeli taşınacak ise silahlarında (Tabanca, Tüfek vb.) mermi, mühimmat bulunmayacak, mermiler ve diğer mühimmat silahtan ayrılarak taşınacaktır. Silah namluları; uçuş öncesi, uçuş ve inişten sonra helikopter terk edilinceye kadarki tüm safhalarda daima yere bakacak şekilde duracaktır. 10) Taşınacak tehlikeli madde, eğer patlayıcı sınıfı bir madde ise ateşleyici ve patlayıcılar ayrı ayrı taşınacaktır. 11) Hareket nedeniyle hasar görmesini önlemek amacıyla Annex-18 Teknik Talimatı ve IATA Tehlikeli Madde Düzenlemeleri esaslarına göre etiketleme ve paketlemesi yapılmış patlayıcı sınıfı bir madde, darbe emici özelliği olan,içi sünger veya strafor vb. gibi maddelerle ile kaplı, sürtünme ve darbeye dayanıklı bir kap veya taşıma sandığı ile taşınacak, aynı etiketler bu kap veya taşıma sandığı üzerinde de olacaktır. 12) Taşınacak tehlikeli maddeler, sınıflarına göre her bir paket taşıma limitinin üzerinde olmayacaktır. 13) Radyoaktif madde (SINIF-7 veya bulaşıcı madde (SINIF 6.2) içeren sıvı veya katı tehlikeli maddeler ile harekete duyarlı patlama olasılığı olan tüm tehlikeli maddelerin taşınmasına müsaade edilmeyecektir. 14) Pilot, NOTOC bilgilendirme formu ile önceden bilgilendirilecektir. 15) Operasyon esnasında, herhangi bir yaralanma veya kaza durumunda acil müdahalede bulunabilecek bir noktada sağlık ekibi ve ambulans veya mümkünse yedek helikopter bulunacaktır. 16) Tüm havaalanı, heliport veya yerel İtfaiye yangın talimatlarına mutlaka uyulacaktır. 7.2 DEPOLAMA GDH Işletmesinin tehlikeli madde depolama sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk gönderici tarafından yerine getirilecektir.

17 Sayfa: ACİL DURUMLARDA HAREKET USULLERİ 1) Helikopterin arızalanması durumunda, meydana gelen arıza helikopterin güç ve kumanda sistemini etkiliyorsa harici yük derhal atılmalı ve Helikoptere (RFM) Uçuş El Kitabında belirtilen Acil Durum Prosedürleri (Emergency Procedures) uygulanmalıdır. Tüm harici yük uçuşlarında derhal in/land immediately terimini gerektirecek her türlü acil durumda yük/pano atılmalıdır.bu arızalardan bazıları motor arızası,kuyruk rotor arızası ve beklenmedik şartlarda IMC ye girmek vb. Mümkün olan en kısa zamanda in/land as soon as possible ve En uygun şekilde en kısa zamanda in/land as soon as practicable terimlerini gerektirecek arızalarda ise yük/pano nun atılıp atılmamsına durumun özelliğine göre pilot karar verecektir. 2) B Tipi Operasyonlarda yükün bağlı olduğu kanca vs. sistem veya aparatlarda meydana gelecek bir arızadan dolayı yükün kendiliğinden serbest kalması göz önüne alınarak uçuş rotası uygun seçilmelidir. 3) Rota üzerinde Enerji Nakil hatlarına dikkat edilerek, bu hatların üzerinden geçişlerde; irtifanın Enerji Nakil hatlarının en az feet (reklam pano çekimlerinde +500feet) üzerinden geçecek şekilde yeniden tesis edilmesi gerekir. 4) Rota üzerinde karayolu geçişlerinde; aşağıdaki trafiğin durumu çok iyi takip edilmeli yolun boş olduğu dönemlerde geçiş yapılmalıdır. (Eğer trafiğin yoğun olduğu karayolu bölgesinde operasyon yapılacak ise önceden yerel trafik ekipleri ile irtibata geçilerek, geçişlerde trafiğin durdurulması için gerekli koordine yapılacaktır.) 5) Tüm tehlikeli maddeler yüklenmeden önce hasar veya sızıntı yönünden kontrol edilecektir. Hasar veya sızıntı tespit edilen tehlikeli maddeler kabul edilmeyecektir. Bu durumlarda kargo kabul personeli derhal bölgeyi boşalttırıp, hasarlı veya sızdıran tehlikeli maddeyi emniyete almak ve mümkünse diğer maddelerden ayırmak için ilgili otorite (Güvenlik birimleri) ve yükletici temsilcisine durumu bildirecektir. 6) Herhangi bir acil durumda durum derhal en yakın hava meydanı otoritesine, yerel otoriteye (Mülki Amirlik Güvenlik birimlerine ve sağlık birimlerine) ve Gdh. Uçuş İşletme Müdürlüğüne veya Gdh. Sorumlu Müdürüne; a) Olayın tarih ve saati b) Helikopterin tescil numarası c) Şirket adı d) Kaza veya acil durumun detayları (varsa yaralı veya ölü sayısı) e) Bölge koordinatları ve olay yerinin tarifi, biliniyorsa yer adı f) Ambulans ihtiyacı g) Güvenlik ihtiyacı h) Teknik yardım (malzeme veya personel) ihtiyacı bildirilecektir.

18 Sayfa: 13 9.İŞARET VE FORMLAR 9.1.İŞARETLER (EK-1)

19 Sayfa: 14

20 Sayfa: FORMLAR Uçuş Ekibi Eğitim Formu (EK-2)

21 Sayfa: 16

22 Sayfa: Yer Ekibi Eğitim Formu (EK-3)

23 Sayfa: Yük Manifesto Kayıt Formu (EK-4)

24 Sayfa: Tehlikeli madde taşıma pilot bilgilendirme formu (EK-5)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

ASKİ HELİPORTU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

ASKİ HELİPORTU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI ASKİ HELİPORTU Belge Kodu: GDH.S.004 Sayfa: 3 Rev no: 01 Geç: 23 Eki 13 İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... 2 İÇİNDEKİLER... 3 REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI...4 GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI...4

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi:

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi: DOC 005 Döküman Kodu:005 Yayınlanma Tarihi:28.04.2016 Yürürlük Tarihi:01.05.2016 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm:Bölüm 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat KKTC Hava Sahası içerisinde İnsansız Hava Aracları

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Aletli Uçuş Kuralları Görerek Uçuş Kuralları UÇUŞ KURALLARI Uçuş kuralları, uçakların birbirleri ile ya da yerdeki mânialarla çarpışmasını

Detaylı

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules)

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Aletli Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Meteorolojik şartlar VMC tablosunda belirtilmiş değerlerin altında ise buna Aletli Meteorolojik Şartlar denir. Türkiye havasahasında IFR şartlarda uçuş yapacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi BU SUNUMUN İÇERİĞİ Uçak ve Ekipman Kazaları SAFA Denetimi EMNİYET Tehlike, büyük veya yok olmaya yol açabilecek durum, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum olarak tanımlanmaktadır. İstenmeyen

Detaylı

DOC Doküman Kodu: İŞL Yayınlanma Tarihi:

DOC Doküman Kodu: İŞL Yayınlanma Tarihi: DOC -006 Doküman Kodu: İŞL- 006 Yayınlanma Tarihi:31.07.2017 Yürürlük Tarihi:31.07.2017 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Ercan Havalimanı nda uçağa kabul edilmeyen kabin

Detaylı

ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI

ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI ÖZEL HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI ANKARA 2010 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Bakım ve Yer İşletme Gereksinimleri Bütün Hava Koşullarında İşletme UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİN SÜREKLİLİĞİ Uçuşa elverişliliğin sürekliliğini sağlamak için; belli

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ HAVACILIK KURALLARI Canın ve malın korunması Çarpışmaların önlenmesi Uçuş planları Sinyaller Zaman Hava trafik kontrol hizmetleri Yasa dışı

Detaylı

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI KABİN MEMURLUĞU Sivil Havacılık Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU 1 ÖĞRENCİ STAJ FORMU Adı Soyadı :... Kurumu :... Sınıf ve Dönemi :... Doğum Yeri ve Yılı :... Staj Yaptığı İşyeri :... İşyerinin Adresi :.........

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10 Sayı : 51859319-010.06.02/E.2694 06/11/2015 Konu : ACAS II Versiyon 7.1 GENELGE UOD 2015/10 Avrupa Komisyonu tarafından havada çarpışmaları önlemek için ortak hava sahası kullanım gereksinimlerini ve işletme

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI Ek-1 Ceza Maddesi Muhatap Kurum/Kuruluş/Şahıs İhlalin Açıklaması Uygulanacak ceza miktarı (TL) 1 Bakım Kuruluşları Tesis ve ekipman

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri

Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri Birşen Erdem Havacılık Yüksek Mühendisi bierdem@stm.com.tr İçerik Giriş Uçuşa Elverişlilik Süreçleri

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3) DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK da veya EGM de uçucu

Detaylı

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.E) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Havacılık Operasyonları EASA - Regulation (EU) NO 965/2012 HAVACILIK OPERASYONLARI ICAO Annex 6: Operation of Aircraft ICAO üyesi olan ülkelerde sivil hava

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Uçakta Bulundurulması Gereken Evraklar Gerekli dokümanların uçakta bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi gerekir. Bu belgelerin/evrakların eksik olması

Detaylı

HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HAVAALANI ELEKTRİK SİSTEMLERİ TASARIMINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ELEKTRİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanı elektrik sistemleri tasarımında uygulanması

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi BETON DÖKÜMÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE (TASLAK)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE (TASLAK) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Sayı : Konu : Hava Aracı Takip Sistemi (HATS). GENELGE (TASLAK) Ülkemiz hava sahasında VFR uçuş yapan tüm sabit ve döner kanatlı

Detaylı

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, uygulanabilir

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4) DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK

Detaylı

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU Madde 12 P1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti Unvan Adı Soyadı

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER BİLİNCİ (TEKNİK PERSONEL) KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER BİLİNCİ (TEKNİK PERSONEL) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER BİLİNCİ (TEKNİK PERSONEL) KURS PROGRAMI ANKARA 2010 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER BİLİNCİ

Detaylı

AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar AZALTILMIŞ DİKEY MİNİMUMLARINDA OPERASYON ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT SHT-13 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, FL290 üzerinde 300 m azaltılmış

Detaylı

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK Bu talimat Sabiha Gökçen Havalimanında

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER Push-back ve Towing işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Karlı Buzlu Havalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Push-Back Operasyonu Başlamadan Önce

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KABİN ACİL DURUM TAHLİYE EĞİTİM CİHAZI DENETİMİ KONTROL FORMU

KABİN ACİL DURUM TAHLİYE EĞİTİM CİHAZI DENETİMİ KONTROL FORMU Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı AOC Sahibi İşletme Kabin Ekibi Eğitim Organizasyonu Diğer Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA Tel : +90 312 2042285 Fax : +90 312 2220976 AFS : LTAAYEYX e-mail:azim.bul@dhmi.gov.tr TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA AIC B Serisi 03/15

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM

GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNDE GÖREVLİ YER DERSİ, YOL EĞİTİMİ, ALIŞTIRMA UÇUŞU VE KONTROL YAPACAK KOKPİT VE KABİN EĞİTMENLERİNE İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER TALİMATI

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

IVAO TURKEY DIVISION

IVAO TURKEY DIVISION Kaynak: SHT RNP 20-27 1. TANIMLAR APV: Dikey yönlendirmeli yaklaşma usullerini, Barometrik dikey seyrüsefer: Pilota, barometrik irtifaya bağlı olarak hesaplanmış dikey kılavuzluk sunan bir seyrüsefer sistemini,

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

10. TÜRKİYE AÇIK YELKENKANAT MESAFE ŞAMPİYONASI

10. TÜRKİYE AÇIK YELKENKANAT MESAFE ŞAMPİYONASI TÜRK HAVA KURUMU 10. TÜRKİYE AÇIK YELKENKANAT MESAFE ŞAMPİYONASI 02 05 Haziran 2016 Ali Dağı-Talas/KAYSERİ BÜLTEN NO: 1 Ankara 2016 1 1. ŞAMPİYONANIN MAKSADI Tüm sporcuların FAI yarışma kurallarını öğrenmesini

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

SHGM HİZMET TARİFESİ (1/3)

SHGM HİZMET TARİFESİ (1/3) AOC ÖNİZİN HESAP BİLGİLERİ: ÖZEL YETKİ BELGELERİ (RVSM, BRNAV, ETOPS, MNPS, LVO vb.) MANUEL VE DOKÜMAN (Bakım Programı, MEL, OM vb.) POST HOLDER SHGM TARİFESİ (1/3) * 20 000-000 000 2 000 0 2 2 1- A1 Bakım

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TIRMANMA PERFORMANSI Tırmanma Açısı ve Tırmanma Gradyanı Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 Bu belgede jet motorlu uçakların tırmanma performansı

Detaylı

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU M19(a)(2) M19(1)(a)(1), SHT OPS 1 Ek 2(b)(1) M19(1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Tehlikeli Madde Yönetim Planı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Tehlikeli Madde Yönetim Planı Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI GİRİŞ... 4. DOKÜMAN NUMARASI... 4.2 AMAÇ... 4.3 UYGULAMA... 4.4 BAŞLANGIÇ... 4.5 YETKİ VE YÖNETİM... 4 2 KAPSAM... 5 2. BU YÖNETİM PLANININ

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümlerinden; Hava Trafik Kontrol Hizmeti HAVA TRAFİK HİZMETLERİ Uçuş Bilgi Hizmeti Hava Trafik Kontrol Hizmeti Meydan

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi:

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi: DOC -007 Doküman Kodu:Doc-007 Yayınlanma Tarihi:31.07.2017 Yürürlük Tarihi:31.07.2017 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Ercan Havalimanı nda İTFAİYE KAPISI (A-KAPISI) GİRİŞ-ÇIKIŞ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışmanın Adı İzmir Pist Yarışı Tarih 09-10 Nisan 2016 TOSFED Pist Şampiyonası / Kat Sayı Türkiye Pist Şampiyonası Gözlemcinin Adı Soyadı Murat KAYA Gözlemci

Detaylı

HAVA KARGO ACENTALARI DENETLEME FORMU

HAVA KARGO ACENTALARI DENETLEME FORMU EK-6 HAVA KARGO ACENTALARI DENETLEME FORMU ACENTA ADI : ADRESİ : TELEFON : FAX : E-MAIL : YETKİ BELGE NO : IATA ÜYE NO : FAALİYET GÖSTERİLEN HAVAALANI : DİGER HAVAALANLARI : GENEL N/A Evet Hayır 1-Acenta

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında çok hafif

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

KABİN HİZMETLERİ BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KABİN HİZMETLERİ BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.21 (6) SHY 6A Md.25 (1)(d) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

BU HAFTAKİ DERSİN İÇERİĞİ

BU HAFTAKİ DERSİN İÇERİĞİ BU HAFTAKİ DERSİN İÇERİĞİ Uçak Yükleme Ana Prensipleri Yükleme Prensipleri ve Yük Emniyeti Bagaj ve Kargo Hizmetleri UÇAK YÜKLERİ Yükler Normal Yükler Özel Yükler DGR UÇAK YÜKLERİ Yolcu (PAP, PAX) Cansız

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03-010.06.02/2821 13/11/2012 Konu : Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi TÜM

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU KURULUŞUN ADI:..HAVAALANI:.. 3 4 SORULAR TÜM KURULUŞLARIN BAŞVURU DOSYASINDA İNCELENECEK HUSUSLAR Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor!

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! Araçları ile Türkiye ye gidecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan sigorta ve asistans ihtiyaçlarını karşılayacak, yola huzurla çıkacak. Büyük heyecanla beklediğimiz

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-OFFSHORE)

TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-OFFSHORE) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: TASLAK SUDA, SU ÜZERİNDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELİKOPTER OPERASYONLARI ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-OFFSHORE) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Gölgelenme, Çatı Eğimi ve Çatı Yönü İncelenmesi Optimum çatı açısı 25 ile 35 arası ve en uygun çatı yönü güney dir. Bu ölçülerde

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

TASLAK GENEL HAVACILIK İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASLAK GENEL HAVACILIK İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK GENEL HAVACILIK İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye hava sahası

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

AMATÖR HAVACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SHY-6C) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMATÖR HAVACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SHY-6C) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: AMATÖR HAVACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SHY-6C) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı amatör

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı