BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com"

Transkript

1 BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ ELECTRONIC PATIENT RECORDS AND HEALTH CARE SERVICE PROFILE IN PRIMARY CARE Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Ergün Öksüz Danışman: Yrd.Doç.Dr. Esra Saatci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimi ve tez çalışmam süresince destek ve emeğini esirgemeyen tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Esra Saatçı ya, eğitimimde ve tezimin hazırlanmasında çok değerli katkıları ve emeği için anabilim dalı başkanımız Prof. Dr. Nafiz Bozdemir e, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği nde bilgisayar ağı oluşturulmasındaki donanım problemlerinin çözümünde büyük bir sabırla yardımlarını ve desteğini esirgemeyen, tezimin hazırlanmasında bilimsel katkıları ve eğitimime desteği nedeniyle Uzm. Dr. Ersin Akpınar a, Programın hazırlanmasında yaptıkları dostça ve bilimsel katkıları nedeniyle Uzm.Dr.Serpil İnan a, Uzm.Dr. Burçin Utkan a, önerileriyle katkıları ve eğitimime olan katkısından dolayı Yrd.Doç.Dr.U.Güney Özer Ergün e, asistanlığım boyunca uyum içinde çalıştığım ve her konuda olduğu gibi programın şekillendirilmesinde destek ve yardımları nedeniyle Aile Hekimliği Anabilim Dalı nın tüm araştırma görevlilerine, Programa katkılarından dolayı Fatih Korkut a, Eroğlu Yazılım firmasına ve Ekrem Eroğlu na, donanım desteği nedeniyle Prof.Dr.İsmail Günay a, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliği ne, Tezimin hazırlanması sırasında zaman zaman çalışmaları uzayan, zaman zaman işlerinin aksamasına neden olduğum Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği nin tüm çalışanlarına, hasta dosyalarının elektronik ortama aktarılmasındaki emekleri nedeniyle Şükran Yazıcı, Esma Sarılı ve Yasemin Ergün e, Burada yazacaklarımla minnetimi gerektiği gibi anlatamayacağım, hayatın tüm renklerini bu uzun koşunun başından beri bana rağmen paylaşan eşim Ayşe ye, varlıkları ile herşeyin beyaz kalmasını sağlayan, hayatımın her anına umut katan çocuklarım Hira ve Abdullah a, her zaman yanımda yer almaları, fedakarlıkları, destekleri ve sabırları nedeniyle anne ve babama, Çalışmamı TF-2001-U-14 No lu projeyle destekleyen Ç.Ü. Araştırma Fonu na, Teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Dr.Mehmet Ergün Öksüz I

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR I İÇİNDEKİLER II TABLO LİSTESİ VII ŞEKİL LİSTESİ IX ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER XI ABSTRACT AND KEYWORDS XII KISALTMA LİSTESİ XIII 1.GİRİŞ VE AMAÇ 1 2.GENEL BİLGİLER Tarihçe Tıbbi Kayıt İyi Bir Kayıt Sisteminin Özellikleri 6 A. Daha İyi İletişim 7 B. Hastanın Tıbbi Kayıtlara 7 Ulaşması C. Dosyaların Nakli 7 D. Anlaşılabilirlik 8 E. İçerik 8 F. Kalitenin Değerlendirilmesi Aile Hekimliğinde Tıbbi Kayıt 10 A. Aile Dosyası 12 B. Problem Listesi 12 C. Veritabanı 13 D. Sürekli Sağlık Formları 13 E. Seyir Notları 13 F. Akış Şemaları 14 G. Sağlam Çocuk Takibi 14 H. İlaç Listesi 14 I. Kaynağa Dayalı Tıbbi Kayıt 15 J. Probleme Dayalı Tıbbi Kayıt 15 II

4 K.Tıbbi Bilgi Kartları 15 L. Arşivleme Kanıta Dayalı Tıp Elektronik Sağlık Kayıtları IOM Kriterleri Elektronik Sağlık Kayıtları İçin Veri Girişi Doğal Dil İşleme Yapılandırılmış Veri Girişi Veri Giriş Formları Dinamik Yapılandırılmış Veri Girişi Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Standartları Standart Geliştirme Çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri 26 A.Gönüllü Uzlaşma Süreci 26 B. American National Standards 27 Institute C. Accredited Standards Committee X12 27 D. American Society for Testing and Materials Committee E31 E. American Collage of Radiology - 28 National Electrical Manufacturers Association F. Health Level Seven 29 G. Institute of Electrical and Electronic 34 Engineers H. National Council for Prescription 34 Drug Programs I. Federal Hükümet Uluslararası Kuruluşlar 35 A. ISO 35 B. CEN Standart Geliştirilen ve Geliştirilmesi Gereken 36 Alanlar 28 III

5 2.7.1 Tanımlayıcı (Identifier) Standartları İletişim (Mesaj formatı) Standartları İçerik ve Yapı Standartları Klinik Verilerin Simgelenmesi (Representation) - 43 Kodlama Sistemleri Hastalık ve Girişim Sınıflandırma Sistemleri Tıbbi İsimlendirme (Nomenclature) 54 Sistemleri 2.9 Mahremiyet (Confidentiality), Veri Güvenliği (Data 57 Security), Doğrulama (Authentication) Standartları 2.10 Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Kalite Standartları 75 A. JCAHO - IMSystem 75 B. Sağlık Sektöründe ISO Standartları Bakım Haritaları Kalite Belirteçleri Veri Setleri 82 A. Uniform Hospital Discharge Data Set 83 B. Uniform Ambulatory Care Data Set 84 C. Data Elements for Emergency 84 Department Systems D. Minimum Data Set for Long-Term 85 Care and Resident Assesment Protocol, Essential Medical Data Set 2.11 Teletıp Dünyada Teletıp Türkiye de Teletıp Teletıbbın Geleceği Veritabanı (Database) Veritabanının Özellikleri Veritabanının Amacı Bilgi (Information) 90 IV

6 Veritabanı Yönetim Sistemleri Veri Ambarı (Datawarehouse) İntranet İntranet Mimarileri İntranetin Stratejik Yararları Client/Server Mimarisi Windows NT Network Bileşenleri GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma Grubunun Seçimi Çukurova Üniversitesi Adana Ticaret Odası Yalım 105 Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği Fizik Yapı Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği nde 108 Network Oluşturulması 3.3 Bilgisayar Programı Bilgisayar Programı Çalışma Alanları Verilerin Toplanması Verilerin Değerlendirilmesi BULGULAR Hastaların Sosyodemografik Özellikleri Hastaların Alışkanlıklarının İncelenmesi Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Beden 161 Ağırlıkları 4.4 Hastaların Başvuru Sayıları ve Başvuru Nedenleri Hastaların Tanıları Hasta Görüşmelerinin İncelenmesi Kullanılan Laboratuar Yöntemleri Hastaların Tedavileri TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER 212 V

7 8.1. Ek 1. EquiP Tıbbi Kayıt Dosyası Değerlendirme 215 Formu 8.2. Ek 2. Bakım Haritası Örneği Ek 3. Kalite Belirteçleri Ek 4. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği Hasta 223 Dosyası Örneği 9. ÖZGEÇMİŞ 242 VI

8 TABLO LİSTESİ Tablo No Tablo Başlığı Sayfa No 1. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran Hastaların Yaş Ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 3. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 4. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 5. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Mesleklerine Göre Yaş Ortalaması Dağılımı 6. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyal Güvence Durumlarına Göre Dağılımı 7. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Kullanma Alışkanlığına Göre Dağılımı 8. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Çay İçme Alışkanlığına Göre Dağılımı 9. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Türk Kahvesi İçme Alışkanlığına Göre Dağılımı 10. Uygulama Polikliniğine Başvuran Hastaların Alkol Kullanma Alışkanlığına Göre Dağılımı 11. Uygulama Polikliniğine Başvuran Erişkin (25 yaş üzeri) Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Ağırlıklarının Değerlendirilme Dağılımı 12. Uygulama Polikliniğine Başvuran Çocuk ve Adolesan (10-24 yaş) Hastaların Mevcut Beden Ağırlıklarının Yaşlara Göre Dağılımı 13. Uygulama Polikliniğine Hastaların 30 Ay İçindeki Toplam Başvuru Sayılarına Göre Dağılımı 14. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastaların Başvurularındaki Yakınma Sayılarına Göre Dağılımı 15. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastaların Başvurularındaki En Sık 25 Yakınmanın ICD-10 ve ICPC Kodları Dağılımı (n=2743) 16. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Kadın Hastaların Başvurularındaki En Sık 10 Yakınmanın ICD-10 ve ICPC Kodları Dağılımı (n=1986) 17. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Erkek Hastaların Başvurularındaki En Sık 10 Yakınmanın ICD-10 ve ICPC Kodları Dağılımı (n=762) 18. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Pediatrik Yaş Grubu Hastaların Başvurularındaki En Sık 10 Yakınmanın ICD-10 ve ICPC Kodları Dağılımı (n=1114) 19. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastalara Konulan En Sık 26 Tanının ICD-10 ve ICPC Kodları Dağılımı (n=517) 20. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastalara Konulan En Sık 5 Tanıda Hastaların En Sık 3 Yakınmalarının ICD-10 ve ICPC VII

9 Tablo No Tablo Başlığı (Devam) Sayfa No 21. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Pediatrik Gruptaki Hastaların Muayenelerinde Sorulan Sistem Sorgulama Sorularının Yanıt Dağılımı 22. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Erişkin Gruptaki Hastaların Muayenelerinde Sorulan Sistem Sorgulama Sorularının Yanıt Dağılımı 23. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Erişkin Gruptaki Kadın Hastaların Muayenelerinde Sorulan Kadın Hastalara Özgü Sistem Sorgulama Sorularının Yanıt Dağılımı 24. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Erişkin Gruptaki Erkek Hastaların Muayenelerinde Sorulan Erkek Hastalara Özgü Sistem Sorgulama Sorularının Yanıt Dağılımı 25. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Pediatrik Gruptaki Hastaların Muayenelerinde Kaydedilen Fizik Muayene Sonuçlarının Dağılımı 26. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Erişkin Gruptaki Hastaların Muayenelerinde Kaydedilen Fizik Muayene Sonuçlarının Dağılımı 27. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastalardan İstenen Tetkiklerden En Sık 25 Tanesinin Dağılımı (n=173) 28. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastalardan İlaç Tedavisi Dışında Uygulanan Tedavi ve Takip Yöntemlerinin Dağılımı (n=279) 29. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 11 Tanesinin Dağılımı (n=893) 30. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen 0-11 Ay Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 3 Tanesinin Dağılımı (n=50) 31. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen 1-4 Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 5 Tanesinin Dağılımı (n=251) 32. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen 5-14 Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 6 Tanesinin Dağılımı (n=147) 33. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 6 Tanesinin Dağılımı (n=211) 34. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 6 Tanesinin Dağılımı (n=350) 35. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 6 Tanesinin Dağılımı (n=261) 36. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Yaş Grubu Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 6 Tanesinin Dağılımı (n=161) 37. Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen 75 Yaş Ve Üzeri Grup Hastalara En Sık Reçete Edilen İlaçların 4 Tanesinin Dağılımı (n=66) VIII

10 ŞEKİL LİSTESİ Şekil No Başlık Sayfa No 1. Hastalık ve sağlıkla ilgili sınıflandırmalar ailesi ICPC nin yapısı Sağlık Bilgi Akışı Verinin Bilgiye Dönüşmesi ve Bilginin Özellikleri Veri Ambarı Bileşenleri İzole intranet (Internet e bağlantı yok) WAN tabanlı intranet Güvenlik duvarı (firewall) üzerinden Internet e bağlı 97 intranet 9. Üç katmanlı Client/Server Konfigürasyonu Bir NT Workgroupu Bir Windows NT Domaini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası 107 Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği Fizik Yapı Şeması 13. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği nde Oluşturulan 108 Networkün Kullanıcı Grubu 14. Program Kullanıcı Giriş Ekranı Hasta Dosyası Açma Ekranı Hasta Dosyası Açma Resmi İşlem Ekranı Birey Aile Bilgileri Ekranı Hastanın Doktor Listesi Ekranı Randevu İşlemleri Ekranı Poliklinik Muayene Ekranı Kimlik Bilgileri Ekranı Birey Takipleri Ekranı Aile Problem Listesi Ekranı Raporlama Ekran Çıktısı Anamnez Ekranı Gelişim Takip Ekranı Öneriler Ekranı Hasta Genel Tanımları Ekranı Ayrıntılı Sistem Sorgu Ekranı Fizik İnceleme Ekranı Laboratuar Bilgileri Ekranı Tedavi Bilgileri Ekranı Laboratuar ve Medikasyon Ekranı Laboratuar ve Medikasyon Yardım Ekranı Genel Yanıt Sorgulama Ekranı Karşılaştırmalı Sorgulama Ekranı Detay Sorgulama Ekranı Detay Sorgulama Sonuç Ekranı Tanı Sorgulama Ekranı ICD-10 Tanıtma Ekranı ICD-10 ICPC2E Kodlama Karşılıkları Tanıtma Ekranı 141 IX

11 Şekil No Başlık (Devam) Sayfa No 42. Sistem Sorgu/Fizik İnceleme Soruları Tanıtma Ekranı Randevu Yapısı Düzenleme Ekranı Randevu İstatistik Ekranı Dosya Yardım Ekranı Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran 146 Hastaların Cinsiyetlerine Göre Oranları (n=11244) 47. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran 147 Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (n=11244) 48. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran 149 Hastaların Yaş Ve Cinsiyete Göre Dağılımı 49. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran Erkek 150 Hastaların Yaşlarına Göre Dağılımı (n=11244) 50. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran Kadın 150 Hastaların Yaşlarına Göre Dağılımı (n=11244) 51. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne Başvuran 151 Hastaların Yaşlarına Göre Dağılımı (n=11244) 52. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 152 Hastaların Medeni Durumlarına Göre Oranları 53. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 153 Hastaların Doğum Yerlerine Göre Oranları 54. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 154 Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Oranları 55. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 155 Hastaların Mesleklerine Göre Oranları 56. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 156 Hastaların Sosyal Güvence Durumlarına Göre Oranları 57. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 158 Hastaların Sigara İçme Alışkanlığına Göre Oranları 58. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 159 Hastaların Çay İçme Alışkanlığına Göre Oranları 59. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 159 Hastaların Kahve İçme Alışkanlığına Göre Oranları 60. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran 161 Hastaların Alkol Kullanma Alışkanlığına Göre Oranları 61. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran Erişkin 162 (25 yaş üzeri) Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Dağılımı 62. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran Erişkin 163 (25 yaş üzeri) Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Ağırlıklarının Değerlendirilme Oranları 63. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Başvuran Çocuk 165 ve Adolesan (10-24 yaş) Hastaların Mevcut Beden Ağırlıklarının Oranı 64. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğine Hastaların 30 Ay 166 İçindeki Toplam Başvuru Sayılarına Göre Dağılımı 65. Aile Hekimliği Uygulama Polikliniğinde Tıbbi Kayıtları İncelenen Hastaların Başvurularındaki Yakınma Sayılarına Göre Oranları 167 X

12 ÖZET BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ Teknolojinin hızlı gelişmesi, dünyada bilimsel sınırların kalkması, sağlık hizmeti sunumunda ülkelerin standart bir enformasyon sistemi geliştirmesini ve uygun merkezlere bilgi akışının sağlanmasını zorunlu yapmaktadır. Türkiye de sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hasta takiplerinin daha iyi yapılması, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, birinci basamak sağlık kurumlarında çözüm sağlanacak sorunlar nedeniyle başvuruların azaltılmasının gerekliliği bilinen bir gerçektir. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin arttırılması ve hasta takiplerinin daha iyi yapılabilmesi için kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık hizmetlerinde güçlü bir elektronik hasta kayıt sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışma grubu olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği ne ilk başvurusunu 24.Aralık.1998 ile tarihleri arasında yapan toplam 1261 hastanın, kayıtlı dosyalarının verilerini elektronik ortamda toplayarak birinci basamak sağlık hizmet profilini belirlemeyi amaçladık. Veriler, Microsoft Access 97 ve Microsoft Excel 97 paket programları kullanılarak analiz edildi. Araştırmaya alınan hastaların yaş ortalaması 24.74±19.89 yıl, %68 i kadın ve %32 si erkekti. Hastaların çoğunlukla bir kez başvuru yaptığı saptanmıştır. En sık yakınmanın öksürük, ateş, başağrısı olduğu, en sık konulan ilk beş tanının sırasıyla genel muayene ve inceleme, akut tonsillit, esansiyel hipertansiyon, demir eksikliği anemisi ve akut sinüzit olduğu saptanmıştır. En sık kullanılan üç ilacın nimesulid, multivitamin ve metronidazol olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Birinci basamak sağlık hizmetleri, elektronik hasta kaydı, ICD- 10, ICPC XI

13 ABSTRACT ELECTRONIC PATIENT RECORDS AND HEALTH CARE SERVICE PROFILE IN PRIMARY CARE Development of technology very fast and removing limits need to develop a standard information system of the countries for providing health services, and need to provide to current health centers knowledge. In Turkey, it s known as a reality that rising quality in health services, caring for patient better, that decreasing of encounters to health institutions which provide the second and the third health care services because of the problems can be solve in primary health care. For increasing pleasure of the patients and caring better, it s necessary to develop a healthy medical patient record system in primary health care that aims to care for patient permanently and comprehensively. Data were collected from 1261 patients s records at electronic environment who applied in first time to Cukurova University Medicine Faculty Adana Chamber of Commerce Yalim Erez Health Center Family Medicine Outpatient Clinic between December 24,1998 and December 31, We have aimed to definite primary haelth care service profile. Data was analyzed by using MS Access 97 and MS Excel 97 packet programs. The average ages of the patients included in the study were 24.74±19.89 years, 68% female, 32% male. It has been seen that the number of patients encounters one time. It has been defined that the most common complaints of the patients is R05-Cough, R50- Fever, R51-Headache, and first five diagnosis that was diagnosed by the family physicians are Z00-General examination and investigation of persons without complaint or reported diagnosis, J03- Acute tonsillitis, I-10-Essential(primary) hypertension, D50- Iron deficiency anaemia, J01- Acute sinusitis. It has been defined that the most frequently used medications that was prescribed by the family physicans are nimesulid, multivitamins, metronidazole. Keywords: Primary health care, electronic patient records, ICD-10, ICPC XII

14 KISALTMALAR ICD-10 : International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision ICPC : International Classification of Primay Care ABD : Amerika Birleşik Devletleri ARPA : Advanced Research Projects Agency NASA : National Aeronautics&Space Administration NHS : National Health Services DHSS : Department of Health and Social Services PDTK : Probleme Dayalı Tıbbi Kayıt AAFP : Amerikan Aile Hekimleri Birliği EquiP MRE EKG KDT IOM NLP SDE SDO ANSI HISB ASC : European Working Party on Quality in General Practice : Medical Record Envelope : Elektrokardiyografi : Kanıta Dayalı Tıp : Institute of Medicine, National Academy of Science USA : Natural Language Processing-Doğal Dil İşleme : Structured Data Entry-Yapılandırılmış Veri Girişi : Standard Development Organization-Standart Geliştirme Kuruluşu : American National Standards Institute : Healtcare Informatics Standards Board : Accredited Standards Committee UN/EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ASTM : American Society for Testing and Materials EHR : Electronic Health Record XML : Extensible Markup Language ACR-NEMA: American Collage of Radiology National Electrical Manufacturers Association DICOM : Digital Imaging and Communications in Medicine NEMA : National Electrical Manufacturers Association XIII

15 ACC : American College of Cardiology ACR : American College of Radiology ASE : American Society of Echocardiography ESC : European Society of Cardiology ASNC : American Society of Nuclear Cardiology HL7 : Health Level Seven OSI : Open System Interconnection ADT : Admission, Discharge, Transfer MSH : Mesaj Başlığı PID : Hasta Kimliği IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers ISO : International Standards Organizations NCPDP : National Council for Prescription Drug Programs HISPP : Healthcare Informatics Standards Planning Panel CEN : Comité Européen de Normalisation UHID : Universal Healthcare Identifier HCFA : Health Care Financing Administration UPIN : Universal Physician Identifier Number NPI HMO : National Provider Identifier : Health Maintenance Organization HIBCC : Health Industry Business Communications Council HIN : Health Industry Number UPC : Universal Product Code NDC : National Drug Code LIC : Labeler Identification Code PACS : Picture Archieve and Communication Systems CT : Bilgisayarlı Tomografi MRI : Manyetik Rezonans Görüntüleme MEDICOM: Medical Image Communication ISAC : Image Store and Carry XIV

16 RIM : Referans Enformasyon Modeli MEDIX : Medical Data Interchange Standart MIB : Medical Information Bus NCPDP : National Council for Prescription Drug Programs EN : Kodu kabul edilmiş standartlar ENV : Pre-standartlar RADT : Reservation/Registration-Admission, Discharge, Transfer COHR : Computer-based Oral Health Record HIF : Healthcare Information Framework EDI : Electronic Data Interchange ICD-9-CM: International Clasification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification DSÖ : Dünya Sağlık Örgütü CIOMS : Tıbbi Bilimler Uluslararası Organizasyonları Konseyi IND : Hastalıkların Uluslararası Adlandırılması ICD-10-AM: International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision Avustralian Modification ICD-10-PCS: Procedure Coding System CPT4 AMA : Physicians Current Procedural Terminology, Fourth Edition : American Medical Association DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders APA : Amerikan Psikiyatri Birliği ICD-O : International Classification of Diseas for Oncology ICIDH : International Classification of Impairments, Disability and Handicaps ICHPPC : The International Classification of Health Problems in Primary Care WONCA: Dünya Genel Pratisyen/Aile Hekimleri Birliği WICC : WONCA International Classification Committee SNOMED: The Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine XV

17 CAP : American Pataloglar Birliği SNOMED RT: The Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine reference terminology LOINC : Laboratory Observation Identifier Names and Codes UMDNS : Universal Medical Device Nomenclature System ECRI : Emergency Care Research Institute FDA : Food and Drug Administration UMLS : Unified Medical Language System AIDS : Acquired Immun Deficiency Syndrome HIV : Human Immundeficiency Virus FTC : Federal Ticaret Komisyonu FCC : Federal İletişim Komisyonu SEMRIC: Secure Medical Records Information and Communication AAMC : Association of American Medical Colleges TKY : Toplam Kalite Yönetimi EOQC : Avrupa Kalite Kontrol Örgütü JCAHO : Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations ACHS : Australian Council on Healthcare Standards CCHSA : Canadian Council on Health Services Accreditation HQS : Health Quality Service IMSystem: Indicator Measurement System EKT : Elektrokonvulsif Terapi JCI : Joint Commission International JCR : Joint Commission Resources MAP : Multidisipliner Aksiyon Planları CPA : Kritik Yol Analizi UHDDS : Uniform Hospital Discharge Data Set DEEDS : Data Elements for Emergency Department Systems EMDS : Essential Medical Data Set MDS : Minimum Data Set RAI : Resident Assesment Instrument EEG : Elektroensefalogram DBMS : Veritabanı Yönetim Sistemleri GB : Gigabyte XVI

18 OLTP : Online Transactional Processing NAACCR: North American Association of Central Cancer Registration DNA : Deoksiribonükleik asit LAN : Local Area Network WAN : Wide Area Network TCP/IP : Transmission Control Protokol/Internet Protocol PC : Personal Computer IETF : Internet Engineering Task Force HTTP : Hypertext Transfer Protocol HTML : HyperText Markup Language MBps : Megabits DSS : Karar Destek Sistemi CGI : Common Gateway Interface CORBA : Common Object Required Broker A API : Application Programming Interface NT : Network Mhz MS DBT : Megaherz : Microsoft : Difteri-Boğmaca-Tetanoz XVII

19 1.GİRİŞ VE AMAÇ Günümüzde teknoloji ve iletişimin gelişimi sonucunda dünyada bilimsel sınırların kalkması, sağlık hizmetleri sunumunda ülkelerin standart bir enformasyon sistemi geliştirmesini ve uygun merkezlere bilgi akışının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Standart enformasyon sisteminin ülkelerarası bilgi akışında da kullanılabilmesi için çözüm yolları geliştirilmekte ve ortak bir iletişim dili aranmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü nün geliştirdiği ICD-10 ve aile hekimliği disiplini içinde geliştirilen ICPC kodlama rehberleri bu ortak dil arayışlarının bir sonucudur. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılmasının, hasta takiplerinin daha iyi yapılmasının, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kurumlara direkt başvuruların ve bu kurumlara birinci basamaktan yapılan sevklerin azaltılmasının gerekliliği bilinen bir gerçektir. Bu amaca hizmet etmek üzere, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde kalitenin ve bunun göstergelerinden birisi olan hasta memnuniyetinin saptanması ve arttırılması, takiplerin daha iyi yapılması için özellikle aile hekimliği polikliniklerinde çok iyi bir hasta kayıt sisteminin geliştirilmiş olması gerekmektedir. Türkiye de onlu yıllara dayanan bir geçmişi olan aile hekimliği disiplini, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm için ışık olmuştur. Hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle tıbbi kayıtlar için geliştirilen programların çokluğu, sağlık sisteminde gerekli altyapının olmaması pekçok karışıklığa neden olmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunum şekli ve hedefleri gözönünde tutularak ülkemiz için de bu konuda bir standart oluşturulması gerekmektedir. Türkiye de aile hekimliği disiplini içinde oluşturulmuş ilk uygulama merkezlerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği 1998 yılından beri hizmet vermektedir. 1

20 Bu merkeze başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri, başvuru nedenleri, kullanılan tanı yöntemleri, aile hekimliği uzmanları ve araştırma görevlileri tarafından konulan tanılar ve uygulanan tedavinin kapsamı, kronik hastalıklar için yapılan takip hizmetinin belirlenmesi; aile hekimliği disiplini içinde Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Profili ni ortaya koyacaktır. Bu çalışmanın amacı ; Birinci Basamak Sağlık Hizmet Profili ni Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uygulama Polikliniği verilerine dayanarak belirlemektir. 2

21 2. GENEL BİLGİLER 2.1 Tarihçe İnsanlık tarihi boyunca bugüne kadar ulaşmış olan her şey yapılanların kaydedilmesi ile mümkün olmuştur. Her toplum, insanlarına sağlık hizmetini bir şekilde sunmuştur. Ancak tıp tarihi dendiğinde; Hammurabi Kanunları, Chan Hanedanı, Mısır Papirüsleri, Hipokrat, Galen, İbn-i Sina veya Florance Nightingale hatırlanır. Bu durum, toplulukların ve bilim önderlerinin kayıt tutmaya verdikleri önemin bir sonucudur 1. Modern tıbbın geçmişi iki yüzyıldan daha azdır. Yazılı Tıp tarihinde kayda değer ilk gelişme 1798 yılında Jenner tarafından çiçek aşısının bulunuşudur 2. Bununla birlikte her çağda hekimlik mesleğini icra eden kişiler arasında, hastalık belirtilerini ve hangi tip hastalıklarda hangi tedavi uygulamalarını yaptıklarını yazanlar da az değildir. Anadolu da M.Ö 6000 yılllarında Sümer kil tabletleri ile kayıt tutulmaya başlanmıştır 3. Dünyada ilk bilgisayar programı 1948 yılında Tom Killburn tarafından oluşturulmuştur yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Eisenhower tarafından Advanced Research Projects Agency (ARPA) kurulmuştur. ARPA, 1962 yılında bilgisayar teknolojisine eğilmiş, 1968 de ARPA yöneticisi Dr. Licklider; birden fazla bilgisayarın aynı ağ içinde etkileşimi nin sunduğu potansiyeli farkederek, ARPA yı üniversitelerin kullanımına açmıştır yılında ABD nin Stanford ve Kaliforniya üniveristelerinin kampüslerinde dört üniversite arasında ilk bilgisayar ağı oluşturulmuştur 5. Yerel ağ geliştirmek amacıyla 1972 yılında Xerox Parc, Unix İşletim Sistemi altında kullanılabilir Ethernet geliştirmiştir yılında iki Amerikan üniversitesinde mezunlar, kendi aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak için ilk elektronik haber grubunu oluşturmuşlardır 7. 3

22 Yüksek teknoloji adıyla anılan hızlı geliştirilen teknolojiler yoğun olarak uzay çalışmalarında, savunma sanayiinde ve tıp alanında kullanılmaktadır. Tıpta yüksek teknolojinin kullanımı ABD de 1960 yılında uzay araştırmaları yapan National Aeronautics&Space Administration (NASA) da, mühendislerle hekimlerin birlikte çalışmaları ile başlamıştır lı yılların başlarında askeri, ticari ve uzay araştırmaları sektörlerinin de hızlandırıcı etkisi ile o güne kadar bulunmuş olan dijital anlamda mekanik araçların son noktası olarak bilgisayarlar geliştirilmiştir. Aynı yıllarda National Health Services (NHS) tarafından da bilgisayarlar ilk kez kullanılmaya başlanmıştır lerde NHS in bilgisayar kullanımı McKinsey Raporu, Alderson Raporu gibi çalışma raporlarının kopyalarıyla sınırlı iken 1980 lerde NHS ve Department of Health and Social Services (DHSS) Steering Group tan oluşan Körner Komitesi; sağlıkta bilgi ihtiyacını o güne dek olan en geniş şekliyle karşılamıştır. İlk olarak Hastane Bilgisi (1982) ikinci olarak Toplum Sağlığı Bilgisi (1983) raporları yayınlanmıştır. Körner Grubu, toplum sağlığı bilgisinde özellikle, toplumsal sağlık istatistikleri ve belirlenen yerel hedeflerin örneğin, çocuklarda aşılama oranları, çocuk sağlığı ve sağlık eğitim programları- açıklanması gibi konular üzerinde durmuşlardır. Buradaki önemli bir eksiklik ayrıntılı birinci basamak istatistiklerinin olmayışıdır. Birinci basamak, toplum sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır 9. Türkiye de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü nde hizmet veren ve 12 yıl kullanılan IBM-650 Data Processing Machine olmuştur li yıllarda Türkiye de bilgisayar sayısı 60 a kadar ulaşmıştır 10. Ülkemiz sağlık sektöründe sistemli olmasa da bilgisayar kullanımı son 20 yıl içinde faturaların kesimi ve takibi amacıyla başlamıştır. Ancak temel sağlık verilerinin toplanması ve değerlendirilmesiyle ilgili sorunlar, sağlık verileri ile ilgili tartışmalar Cumhuriyetin ilk yıllarından beri ülkemizin gündemindedir. Kullanılan kayıtlarda özellikle hukuki endişelerle defter modeli kullanılmıştır yılında kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile Cumhuriyetin ilk yıllarında Sağlık Bakanı Dr.Refik Saydam tarafından oluşturulan hükümet tabipliği yerine nüfus temel alınarak sağlık ocaklarının kurulması öngörülmüştür. İlk kez 1963 yılında Muş ilinde başlatılan uygulamalar 1982 de 53 ile yaygınlaştırılmıştır 3, sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hizmeti ve uygulamayı açıklamaya yönelik 154 sayılı yönerge ile tanımlanan 4

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 Program Çıktılarının telif hakları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aittir. 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6 UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Tıbbi Genetik AD tüm yaş gruplarındaki hastalara,

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK Prof. Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, ANKARA Klinik tıp alanında bilimsel yaklaşım

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

Aile hekimliğinin temel prensipleri. Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan

Aile hekimliğinin temel prensipleri. Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Aile hekimliğinin temel prensipleri Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Temel yeterlilikler 1. Kapsamlı yaklaşım 2. Kişi merkezli bakım 3. Birinci basamak yönetimi 4. Toplum

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

geniş kapsamlı özet doktorlar tarafından doktorlara referanslı doğruluk ve güvenirlikleri

geniş kapsamlı özet doktorlar tarafından doktorlara referanslı doğruluk ve güvenirlikleri UpToDate Nedir? UpToDate kanıta dayalı geniş kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır UpToDate; doktorların kullanımı kolay ve özet bilgilere en çok ihtiyaç duydukları anda erişmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Eksik Dosyalar Bölümü *Tıbbi Sekreterler Bölümü *Hasta İndeksleri Bölümü *Kodlama Bölümü *Dosyalama Bölümü *Haberleşme Bölümü *Tıbbi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi ve Temel İlkeleri Doç. Dr. Kamil VURAL Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kulanımı

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

1st İntercontinental Emergency Medicine Congress & 10th National 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1

1st İntercontinental Emergency Medicine Congress & 10th National 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1 1st İntercontinental Emergency 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1 SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR. BİRDAL YILDIRIM 1st İntercontinental Emergency

Detaylı

GENEL ORYANTASYON EĞİ

GENEL ORYANTASYON EĞİ GENEL ORYANTASYON EĞİ ĞİTİMİ JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Süreci Kalite Koordinatörlüğü Akreditasyon Nedir? Sağlık kurumunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

Acil tıp asistanı olmasa ASİSTAN EĞİTİMİNDE SORUNLAR. Acil Tıp? Dünyada. Ülkemizde Acil Tıp Asistanının Doğuşu FARK YOK

Acil tıp asistanı olmasa ASİSTAN EĞİTİMİNDE SORUNLAR. Acil Tıp? Dünyada. Ülkemizde Acil Tıp Asistanının Doğuşu FARK YOK Acil tıp asistanı olmasa ASİSTAN EĞİTİMİNDE SORUNLAR Arş. Gör. Dr. Cem AYAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başvuran ve bakılan hasta sayısında Yoğun bakımlara yatışlarda Tedavi

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD Kanser Kayıtçılığı Amaç, kanserin boyutunu belirlemek ve gelecekteki durumu hakkında öngörüde bulunmak Tanımlanmış bir

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

HEALTH-TIC 2012 PALANTE. Erdem ALPAY SRDC Ltd.

HEALTH-TIC 2012 PALANTE. Erdem ALPAY SRDC Ltd. HEALTH-TIC 2012 PALANTE Erdem ALPAY SRDC Ltd. 1 PALANTE Proje Numarası: Proje Kısaltması: ICT-CIP-297260 PALANTE Proje İsmi: PAtient Leading and managing their healthcare through EHealth Hastaların esağlık

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI

DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Şule Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince;

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince; STS - STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ Neden Kayıt (Dokümantasyon) Sistemi? Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince; hastanelerin sterilizasyon ünitelerinde

Detaylı

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ 99.Sayı 55.Sayı EKİM 206.Sayı ŞUBAT 203 AĞUSTOS 2008 Uzm. Hem. Kıymet YILMAZ Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Sorumlusu Acıbadem Hemşirelik

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Öğrenim amaç ve hedefleri Amaç Düşük prevalans hekimliği hakkında bilgi vermek Hedefler Bu dersin

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME

TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleriyle haberleşmesi için protokollere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Uluslararası Standartlar Organizasyonu

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen Bulut

Prof. Dr. Ayşen Bulut ETİK KURULA BAŞVURU DOSYALARI, İLGİLİ FORMLAR VE KONTROL LİSTELERİ Prof. Dr. Ayşen Bulut İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyesi Araştırma Önerilerini Değerlendirme

Detaylı

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sağlık Bakanlığı Penceresinden Eksternal Kalite Kontrol Programı Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sunum Planı Laboratuarlarda kalite kavramı Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

SERVİS DEFTERİ. "Servis Defteri" ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır.

SERVİS DEFTERİ. Servis Defteri ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır. SERVİS DEFTERİ Servis defteri ekranı yatışı yapılan hastalar ve bu hastalara yapılan tetkik, tedavi, laboratuvar, radyoloji vb. uygulamalrın girilmesi ve girilen işlemlerin görülebilmesini sağlamaktadır.

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları

Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları Medikal İnformatik AD, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir Hakan CENGİZ, Esra TAŞBAŞ, Oğuz DİCLE Giriş Mobil telefonların yaygınlaşması

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR Ahmet Genç, MSc, MBA Tıp Turizmi... süreci yurtdışında tedavi seçeneklerini araştırma ile başlar Yurtdışından bir hastanın bir başka ülkeye seyahat etmesini,

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları nın Yarını. Dr. Pınar YILDIZ ESOGU İç Hastalıkları ABD. Genel Dahiliye

Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları nın Yarını. Dr. Pınar YILDIZ ESOGU İç Hastalıkları ABD. Genel Dahiliye Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları nın Yarını Dr. Pınar YILDIZ ESOGU İç Hastalıkları ABD. Genel Dahiliye Terminoloji Tıbbın temeli: İnsandır. İç Hastalıkları; insan sağlığını korumak, hastalıkları tanımak,

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır.

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır. 1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ ÖN BÜRO HASTA KAYIT HASTA ARAMA PROTOKOL ARAMA YENİ HASTA LİSTESİ 1.1. ÖN BÜRO Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere iki ayrı şekilde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

Tekil Cihaz Tanımlama Sistemi - Unique Device Identification System (UDI)

Tekil Cihaz Tanımlama Sistemi - Unique Device Identification System (UDI) Tekil Cihaz Tanımlama Sistemi - Unique Device Identification System (UDI) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Tıbbi Cihazlar Dairesi Müh. Funda ÖZDİLER ÇOPUR E-mail: funda.ozdiler@titck.gov.tr KONULAR Avrupa

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir?

1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir? 1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir? C order D tıbbı dokuman 2 Tıbbidokümanların bilimsel standartlara uygun

Detaylı