LEGIS. Selahattin Kuru Bahçeşehir Üniversitesi. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEGIS. Selahattin Kuru Bahçeşehir Üniversitesi. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 1"

Transkript

1 LEGIS Selahattin Kuru Bahçeşehir Üniversitesi Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 1

2 proje kimliği LEGIS Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) kapsamında yapılan IP (Intensive Programme) türü bir projedir. LEGIS in tam adı Intensive Programme on Legal Aspects of Information Society dir. LEGIS Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiş bir projedir. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 2

3 projenin amacı LEGIS in amacı bilgi toplumunda yasal konular alanında lisansüstü düzeyde öğrencileri ve eğitmenleri yoğunlaştırılmış bir eğitim etkinliği için bir araya getirmektir. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 3

4 spesifik amaçlar Bilgi toplumunda yasal konular alanında bir eğitim programı oluşturmak ve denemek Avrupa dan eğitmenleri ve öğrencileri bir araya getirmek, eğitim materyali oluşturmak ve paylaşmak, belli sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisini eğitmek, Avrupa da eğitmenler ve öğrenciler arasında bir bağ oluşturmak, Avrupa daki eğitimin harmonizasyonuna katkıda bulunmak, Avrupa da bir iyi örnek (best practice) oluşturmak. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 4

5 ortaklar Koordinatör Işık Üniversitesi, Türkiye Ortaklar Zaragoza Üniversitesi, Đspanya Warwick Üniversitesi, Birleşik Kralllık Viyana Üniversitesi, Avusturya Belfast Kraliçenin Üniversitesi, Birleşik Krallık Beja Politeknik Enstitüsü, Portekiz Selanik Aristo Üniversitesi, Yunanistan Wrocklaw Üniversitesi, Polonya Mykolas Romieris Üniversitesi, Litvanya Orebro Üniversitesi, Đsveç Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 5

6 beklenen çıktılar Bilgi toplumunda yasal konular alanında yoğunlaştırılmış program tasarımı (curriculum) Programı oluşturan öğrenme modüllerinin tanımları (syllabus) Öğrenme modüllerine ait öğrenme materyali (elektronik materyal, çokluortam içeriği, soru bankası, değerlendirme metodu) Öğrenci proje raporları ve sunumları Web sayfası ve diğer yayma (disseminatiom) materyali Değerlendirme yöntemi Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 6

7 dil Yoğun programın dili Đngilizcedir; dolayısıyla üretilen bütün materyal ve çıktılar Đngilizce dir. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 7

8 ECTS kredisi Program 10 ECTS kredisi olarak tasarlanmıştır. Programa öğrenci gönderen proje ortakları öğrencilerinin 10 ECTS kredisi transfer edeceğini baştan kabul etmişlerdir. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 8

9 varolan programlarla bütünleşme Yoğun programın beklenen yararlarından biri de bilgi toplumunda yasal konular alanında yeni dersler ve yeni diploma programları oluşturulmasına ön ayak olmasıdır. Bu konuda LEFIS adlı ağın (thematic network) rol oynayacağı düşünülmüştür. Nitekim LEFIS ağı bir sanal ağ (virtual network) projesi hazırlamıştır ve projeye destek sağlanmıştır. Yoğun programın üç yıllık bir proje olarak tanımlanmasının bir nedeni de yoğun programın varolan programlarla bütünleşmesi için yeterli bir süre edinmek ve kullanmaktır. ECTS kredisi düzenlemesinin bir nedeni de budur. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 9

10 proje yapısı Đş paketleri WP1 Proje yönetimi, WP2 Eğitsel tasarım, geliştirme and uygulama WP3 Yayma Her iş paketi için bir proje ortağı iş paketi lideri rolündedir. Her ortak bütün iş paketlerine katkıda bulunmaktadır. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 10

11 yönetim yapısı Koordinatör Işık Üniversitesi Đş paketi liderleri WP1 Proje yönetimi: Işık Üniversitesi WP2 Eğitsel tasarım, geliştirme ve uygulama: Zaragoza Üniversitesi WP3 Yayma: Belfast Kraliçenin Üniversitesi Düzenleme kurulu Đş paketi liderleri Program kurulu Her proje ortağının bir temsilcisi Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 11

12 iş paketleri WP1: Proje yönetimi A1.1 Proje planlama ve izleme A1.2 Proje administrasyonu ve muhasebelendirme A1.3 Altyapı ve lojistik A1.4 Sosyal program A1.5 Kalite sağlama A1.6 Raporlama WP2: Eğitsel tasarım, geliştirme ve uygulama A2.1 Program (Curriculum) tasarımı, modül tasarımı (syllabus) A2.2 Eğitmenlerin temini A2.3 Öğrencilerin temini A2.4 Öğrenme materyalinin derlenmesi ve üretilmesi A2.5 Eğitimin verilmesi A2.6 Değerlendirme WP3: Yayma A3.1 Web sayfasının oluşturulması ve bakımı A2.3 Yayma materyalinin üretimi ve yayımı ve yayma etkinlikleri Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 12

13 proje yönetimi Koordinatör, düzenleme kurulu, program kurulu üçlemesi Proje düzeyinde ve iş paketi düzeyinde kalite sağlama Sözleşme ile ilgili hususlar ve finansal düzenlemeler koordinatörün yükümlülüğünde Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 13

14 ortakların katılımı Her ortak projeye bir eğitmen ve en az 3 öğrenci sağlamak durumunda Her ortak bütün iş paketlerine katılmak durumunda Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 14

15 proje aşamaları Hazırlık aşaması Planlama Program ve modül tasarımı Eğitmenlerin temini Öğrencilerin temini Öğrenme materyalinin derlenmesi Tanıtım ve yayma (web sitesi, elektronik haber bülteni, telekonferans, basın bildirisi, vb) Uygulama aşaması Altyapı ve lojistik Eğitimin verilmesi Kalite sağlama Administrasyon ve muhasebeleştirme Sosyal program Değerlendirme ve raporlama aşaması Değerlendirme Raporlama Yayma (web sayfası, gazete haberi, vb) Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 15

16 eğitim yapısı Her gün ayrı bir eğitmen Her gün ayrı bir konu Her gün o günkü konuda ders Her gün o günkü konuda çalıştay Her gün çalıştay sonuçlarının öğrenciler tarafından sunumu Yoğun program boyunca bir proje Proje raporu ve projenin öğrenciler tarafından sunumu Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 16

17 takım çalışması Çalıştaylar 4-5 kişilik takımlar takım üyeleri ayrı ülkelerden Her çalıştay için ayrı takım Takım üyelerinin hepsi sunum yapıyor Proje 4-5 kişilik takımlar halinde takım üyeleri ayrı ülkelerden Takım üyelerinin hepsi sunum yapıyor Ara rapor Sonuç raporu Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 17

18 teknoloji ve araç kullanımı Yayma araçları (web sayfası, elektronik haber bülteni, poster) Đletişim ve işbirliği araçları (shared workspace) Sosyal ağ araçları (blog, telekonferans) Üretim araçları (sözcük işleme, sunum, vb) Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 18

19 öğrenme yöntemleri Yaparak öğrenme Etkileşimli öğrenme Takım çalışması Çalıştay Sunum Animasyon Rapor hazırlama Birbirini değerlendirme (peer evaluation) Geri besleme (öğrencilerin eğitmenleri değerlendirmesi, öğrencilerin ve eğitmenlerin projeyi değerlendirmesi) Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 19

20 proje izleme Eğitmenlerden modül tanımlarının (syllabus) derlenmesi Eğitmenlerden eğitim materyalinin derlenmesi Öğrencilerin katılımlarının izlenmesi (düzenli yoklama) Öğrencilerden proje raporlarının ve sunum materyalinin derlenmesi Eğitmenlerden değerlendirme sonuçlarının derlenmesi Öğrencilerden değerlendirme sonuçlarının derlenmesi Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 20

21 değerlendirme Eğitmenlerin projeyi değerlendirmesi Eğitmenlerin kendi modülleri ile ilgili çalıştaylarda öğrencileri değerlendirmesi Eğitmenlerin öğrenci projelerini değerlendirmesi Öğrencilerin projeyi değerlendirmesi Öğrencilerin eğitmenleri değerlendirmesi Öğrencilerin eğitim modüllerini değerlendirmesi Öğrencilerin diğer öğrencileri değerlendirmesi Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 21

22 yayma Web sitesi Poster, gazete haberi, broşür Elektronik haber bülteni (3 adet) Aday öğrencilerle telekonferans Đş paketi lideri yayma etkinliklerinin koordinasyonundan ve izlenmesinden, koordinatör yayma materyalinin üretiminden ve yayımından, diğer ortaklar yayma materyaline girdi sağlamaktan ve kendi üniversitesindeki ve ülkesindeki yayma etkinliklerinden sorumlu Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 22

23 sosyal program Tanışma partisi Birlikte kahvaltı ve yemekler Spor (salon sporları, açık alan sporları, yüzme) Gün sonu partileri Şile gezisi Şilede gece Tarihi yarımada gezisi Beyoğlunda gece Boğaz turu Kapanış partisi Çalıştay birincilerine ödül Proje birincilerine ödül Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 23

24 çıkarılan dersler Ağ kurma Proje fikri, state of the art Ortaklar Proje amacı, spesifik amaçlar, beklenen çıktılar Ölçülebilirlik Varolan çalışmalarla ilişki Proje metodoloji, proje yapısı Eğitsel tasarım ve içerik Proje örgütü, planlama, izleme, değerlendirme Yayma Araçlar, teknolojiler, yöntemler Sosyal program Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 24

25 sonuç Proje amaçlarına ulaşılmıştır. Eğitmenler projeyi çok başarılı olarak değerlendirmişlerdir. Öğrenciler projeyi çok başarılı olarak değerlendirmişlerdir. Öğrenciler arasında yaşayan bir ağ oluşmuştur. LEGIS II Ulusal Ajans tarafından desteklenmek üzere için seçilmiştir. Erasmus IP Tanıtımı, Ankara 25

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 03.09.2013 tarih ve 143 sayılı Meclis kararı ile kurulmuş olup, belediyemizin

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi AB ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER,

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı