International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards"

Transkript

1

2 Orijinal Yapıt ( İngilizce ) : Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS Bank For International Settlements ISBN print: ISBN web : BDDK 2007 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek şartıyla kısa alıntılar yapılabilir veya kısa alıntılar çoğaltılabilir. 1. Baskı: Haziran 2007 Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Yeni Sermaye Uzlaşısı-Kapsamlı Versiyon) ( Türkçe Çeviri ) (Yayında Kataloglama Bilgisi): Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Yeni Sermaye Uzlaşısı-Kapsamlı Versiyon) ( Türkçe Çeviri ) Ankara: BDDK, s; 21 sm.-(bddk, yayın no; YK/ K 02-06) ISBN Basel Bankacılık Denetim Komitesi 2.Bankalar ve Bankacılık- Uluslararası. 3. Banka Sermayesi- Sermaye Yeterliliği 4. Sermaye Yeterliliği- Ölçümü 5. Risk Yönetimi. 6. Kredi Riski. 7. Operasyonel Risk DW: LC: HG3751 Kapak Tasarımı: Nur KAHRAMAN Baskı: BDDK Xerox Doküman Merkezi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel:0(312) Fax: 0(312)

3 Açıklama ve Uyarı : Bu yapıt Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank For International Settlements), Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) tarafından Haziran 2006 tarihinde yayımlanmış ve kamuoyunda Basel II olarak da adlandırılan International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework-Comprehensive Version başlıklı orijinal metnin, aslına birebir bağlı kalınarak hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından Türkçe ye çevrilen, Basel II Yönlendirme Komitesi üyelerince gözden geçirilmesini takiben BDDK tarafından ikinci defa gözden geçirilen Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması Kapsamlı Versiyon metni ile bankacılık sektörü çalışanları ve müşterilerinin ve dolayısıyla kamuoyunun konu hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Bu nedenle çeviri sadece kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup içerik açısından BDDK nın bir taahhüdü niteliği taşımamaktadır. BDDK gerekli gördüğünde çevirinin anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kavramlar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yasal ve denetimsel açıdan herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan bu yapıtın içinde yer alan bilgi ve verilere dayanarak yapılacak yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bu yapıt Ücretle satılamaz.

4 Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Gözden Geçirilmiş Düzenleme Kapsamlı Versiyon Bu doküman Haziran 2004 Basel II Düzenlemesi ile 1988 Uzlaşısının Basel II sürecinde değiştirilmeyen unsurları, Piyasa Riskine İlişkin Hükümleri İçeren 1996 değişikliği ve Basel II Uygulamalarının Alım- Satım Faaliyetleri ve Çifte Temerrüt Etkileri üzerine 2005 yayınının birleşimidir. Bu derlemede yeni unsurlar eklenmemiştir. Haziran 2006 i

5 GİRİŞ BÖLÜM: UYGULAMANIN KAPSAMI... 8 Giriş... 8 Bankacılık, Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Kuruluşlar (Bağlı Ortaklıklar)... 8 Bankacılık, Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Kuruluşlara Yapılan Önemli Azınlık Hissesi Yatırımları (İştirakler)... 9 Sigorta Kuruluşları Ticari ve Sınai İşletmelerdeki Önemli Yatırımlar Uygulama Kapsamında Sermayeden İndirilecek Yatırımlar BÖLÜM: BİRİNCİ YAPISAL BLOK ASGARİ SERMAYE GEREĞİ Asgari Sermaye Gereksiniminin Hesaplanması A. Yasal Sermaye B. Risk Ağırlıklı Varlıklar C. Geçiş Süreci Düzenlemeleri Ia. Sermayenin Bileşenleri A. Ana Sermaye B. Katkı Sermaye (2. Kuşak Sermaye) Açıklanmamış Rezervler Yeniden Değerleme Yedekleri Genel Kredi Karşılıkları Özkaynağa Dayalı Melez Enstrümanlar Sermaye Benzeri Borçlar C. Piyasa Riski Özkaynak Gereksinimini İçin Kullanılacak Kısa Vadeli İkincil Sermaye Benzeri Borçlar (Üçüncü Kuşak Sermaye) D. Sermayeden İndirilecek Değerler Kredi Riski Standart Yaklaşım A. Münferit Alacaklar: Hazine ve Merkez Bankalarına Kullandırılan Krediler Merkezi Hükümet İçinde Yer Almayan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kullandırılan Krediler (KK) Çok Taraflı Kalkınma Bankalarına Kullandırılan Krediler (ÇTKB) Bankalara Kullandırılan Krediler Menkul Kıymet Şirketlerine Kullandırılan Krediler Kurumsal Krediler Perakende Krediler Konut İpoteği Karşılığı Krediler Ticari Gayrimenkul İpoteği Karşılığı Krediler Tahsili Gecikmiş Alacaklar Yüksek Risk Kategorileri Diğer Aktifler Bilanço Dışı İşlemler B. Bağımsız Kredi Derecelendirmeleri Yetkilendirme Süreci: Liyakat Kriterleri ii

6 C. Uygulamaya İlişkin Hususlar Eşleştirme Süreci Çoklu Derecelendirmeler İhracın ve İhraççının Derecelendirilmesi Ulusal ve Yabancı Para Cinsinden Dereceler Kısa / Uzun Vadeli Dereceler Münferit Derecelerin Uygulama Alanı Re sen Yapılan Derecelendirme D. Standart Yaklaşım Kredi Riski Azaltımı Önemli Hususlar (i) Giriş (ii) Genel Hususlar (iii) Yasal Geçerlilik Kredi Riski Azaltım Teknikleri (i) Teminatlı İşlemler (ii) Bilanço İçi Netleştirme (iii) Garantiler ve Kredi Türevleri (iv) Vade Uyumsuzluğu (v) Diğer Hususlar Teminat (i) Kabul Edilebilir Finansal Teminatlar (ii) Kapsamlı Yöntem (iii) Basit Yöntem (iv) Teminatlandırılmış Tezgah üstü Türev İşlemleri Bilanço İçi Netleştirme Garantiler ve Kredi Türevleri (i) Operasyonel Koşullar (ii) Kabul Edilebilir Garantör, Kefil ve Kontrgarantörler (iii) Risk Ağırlıkları (iv) Para Cinsi Uyumsuzlukları (v) Hazine ve Merkez Bankasınca Sağlanan Garanti ve Kontrgarantiler Vade Uyumsuzluğu (i) Vade Tanımı (ii) Vade Uyumsuzluklarına İlişkin Risk Ağırlıkları Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin (KRA) Uygulanmasına İlişkin Diğer Hususlar (i) Çoklu Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Hususlar (ii) İlk temerrütte başvuru olanağı sağlayan kredi türevleri (iii) İkinci temerrütte başvuru olanağı sağlayan kredi türevleri Kredi Riski İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım A. Genel Hususlar B. İDD Yaklaşımının İşleyişi Kredilerin Sınıflandırılması (i) Kurumsal Kredilerin Tanımı (ii) Hazine ve Merkez Bankasına Kullandırılan Kredilerin Tanımı (iii) Bankalara Kullandırılan Kredilerin Tanımı (iv) Perakende Kredilerin Tanımı (v) Nitelikli Rotatif Perakende Kredilerin Tanımı (vi) Sermaye/Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı (vii) Devralınan Alacakların Tanımı Temel ve Gelişmiş Yaklaşımlar (i) Kurumsal Krediler, Hazine ve Merkez Bankası ile Bankalara Kullandırılan Krediler (ii) Perakende Krediler (iii) Hisse Senedi Yatırımları (iv) Devralınan Alacaklar Varlık Kategorileri İtibarıyla İDD Yaklaşımının Kullanılması Geçiş Süreci Düzenlemeleri iii

7 (i) Paralel Hesaplama (ii) Kurumsal Krediler, Hazine ve Merkez Bankasına Kullandırılan Krediler, Bankalara Kullandırılan Krediler ve Perakende Krediler (iii) Sermaye Yatırımları C. Kurumsal Krediler, Hazine ve Merkez Bankası ile Bankalara Kullandırılan Kredilere İlişkin Kurallar Risk Ağırlıklandırılmış Kurumsal, Hazine ve Merkez Bankasına ve Bankalara Kullandırılan Krediler (i) Risk Ağırlıklı Varlıkların Türetilmesine İlişkin Formül (ii) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) İlişkin Firma Büyüklüğü Ayarlamaları (iii) İhtisas Kredilerine İlişkin Risk Ağırlıkları Risk Bileşenleri (i) Temerrüt Olasılığı (TO) (ii) Temerrüt Halinde Kayıp (THK) (iii) Temerrüt Tutarı (TT) (iv) Efektif Vade (V) D. Perakende Kredilere İlişkin Kurallar Risk Ağırlıklı Perakende Krediler (i) İkamet Amaçlı Konut Kredileri (ii) Nitelikli Rotatif Perakende Krediler (iii) Diğer Perakende Krediler Risk Bileşenleri (i) Temerrüt Olasılığı (TO) ve Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (THK) (ii) Garantilerin ve Kredi Türevlerinin Tanınması (iii) Temerrüt Tutarı (TT) E. Hisse Senedi Yatırımına İlişkin Kurallar Hisse Senedi Yatırımları İçin Risk Ağırlıklı Varlıklar (i) Piyasa Bazlı Yaklaşım (ii) TO/THK Yaklaşımı (iii) Piyasa Bazlı ve TO/THK Yaklaşımlarına İstisnalar Risk Bileşenleri F. Devralınan Alacaklar İçin Kurallar Temerrüt Riski İçin Risk Ağırlıklı Varlıklar (i) Devralınan Perakende Alacaklar (ii) Devralınan Kurumsal Alacaklar Temlik Riski İçin Risk Ağırlıklı Varlıklar Alacaklar İçin Satın Alma Fiyatı İndirimlerine İlişkin Uygulama Kredi Riski Azaltma Unsurlarının Dikkate Alınması G. Beklenen Kayıplara İlişkin Uygulama ve Karşılıkların Tanınması Beklenen Kayıpların Hesaplanması (i) Denetim otoritesi Sınıflama Kriterlerine Tâbi İK Dışındaki Krediler İçin Beklenen Kayıp (ii) Denetim Otoritesi Sınıflama Kriterlerine Tâbi Olan İK Kredileri İçin Beklenen Kayıp Karşılıkların Hesaplanması (i) İDD Yaklaşımına Tâbi Olan Alacaklar (ii) Kredi Riskine İlişkin Standart Yaklaşıma Tâbi Alacaklar Beklenen kayıp (BK) ve Karşılıklara İlişkin Uygulama H. İDD Yaklaşımı İçin Asgari Koşullar Asgari Koşulların Bileşimi (i) Derecelendirme Boyutları (ii) Derecelendirmenin Yapısı (iii) Derecelendirme Kriterleri (iv) Derecelendirme Sürecinin Zamanlaması (v) Modellerin Kullanılması (vi) Derecelendirme Sistemi Yapısının Dokümantasyonu iv

8 Risk Derecelendirme Sisteminin İşleyişi (i) Derecelendirmenin Kapsamı (ii) Derecelendirme Sürecinin Bütünlüğü ve Güvenilirliği (iii) Sapmalar (iv) Verilerin Muhafazası (v) Sermaye Yeterliliği Değerlendirmesinde Kullanılan Stres Testleri Kurumsal Yönetim ve Gözetim-Denetim (i) Kurumsal Yönetim (ii) Kredi Riski Kontrolü (iii) İç ve Dış Denetim İçsel Derecelerin Kullanımı Riskin Sayısallaştırılması (i) Genel Tahmin Yükümlülükleri (ii) Temerrüt Tanımı (iii) Yapılandırma (iv) Limit Aşımlarına İlişkin Uygulama (v) Bütün Varlık Sınıfları İçin Kayıp Tanımı (vi) TO Tahminleriyle İlgili Yükümlülükler (vii) Bankanın Kendi THK Tahminleriyle İlgili Koşullar (viii) Bankanın Kendi TT Tahminleriyle İlgili Yükümlülükler (ix) Garantilerin ve Kredi Türevlerinin Etkisini Değerlendirmek İçin Asgari Yükümlülükler (x) Kabul Edilebilir Devralınan alacaklar İçin TO ve THK (veya BK) Tahminine İlişkin Yükümlülükler İçsel Tahminlerin Doğrulanması/Onaylanması Denetim Otoritesinin Öngördüğü THK ve TT Tahminleri (i) TGM ve İGM nin Teminat Olarak Kabul Edilebilirlik Tanımı (ii) Kabul Edilebilir TGM/İGM İçin Operasyonel Yükümlülükler (iii) Finansal Alacakların Dikkate Alınabilmesine İlişkin Yükümlülükler Finansal Kiralamaların Dikkate Alınabilmesine İlişkin Yükümlülükler Hisse Senedi Yatırımları İçin Sermaye Yükümlülüklerinin Hesaplanması (i) İçsel Piyasa Bazlı Yaklaşım Modelleri (ii) Yasal Sermaye Miktarı ve Riskin Sayısallaştırılması (iii) Risk Yönetimi Süreci ve Kontrolleri (iv) Doğrulama/Onaylama ve Dokümantasyon Kamuya Açıklama Yükümlülükleri Kredi Riski Menkul Kıymetleştirme Çerçevesi A. Menkul Kıymetleştirme Çerçevesine Dahil Edilen İşlemler; Kapsam ve Tanımlar B. Tanımlar ve Genel Terminoloji Kaynak Banka Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) Programı Menkul Kıymetlerin Geri Çağrılması Kredilerin Geliştirilmesi Kredileri Geliştiren Sadece Faize Dayalı Menkul Kıymet Erken İtfa Brüt Spread İlave Teminat Özel Amaçlı Kuruluş (ÖAK) C. Risk Devrinin Tanınması İçin Operasyonel Koşullar Geleneksel Menkul Kıymetleştirmeler İçin Operasyonel Koşullar Sentetik Menkul Kıymetleştirmeler İçin Operasyonel Koşullar Menkul Kıymetleştirmede Sıfırlama Çağrıları İçin Operasyonel Koşullar ve Uygulama Kuralları D. Menkul Kıymetleştirme Risklerine İlişkin Uygulama Sermaye Gereğinin Hesaplanması (i) İndirim İşlemi (ii) İlave Teminat v

9 Bağımsız Kredi Derecelerinin Kullanılması İçin Operasyonel Gerekler Menkul kıymetleştirme Kredileri İçin Standart Yaklaşım (i) Kapsam (ii) Risk Ağırlıkları (iii) Derecelendirilmemiş Menkul Kıymetleştirme Risklerine İlişkin Genel Uygulamanın İstisnaları (iv) Bilanço Dışı Riskler İçin Krediye Dönüştürme Oranları (v) Menkul Kıymetleştirme Riskleri İçin Kredi Riski Azaltma Uygulaması (vi) Erken İtfa Karşılıkları İçin Sermaye Gereği (vii) Kontrollü Erken İtfada KDO ların Tespiti (viii) Kontrolsüz Erken İtfada KDO ların Tespiti Menkul kıymetleştirme Riskleri İçin İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (i) Kapsam (ii) Yaklaşımların Hiyerarşisi (iii) Azami Sermaye İhtiyacı (iv) Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (DDY) (v) İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (İDY) (vi) Denetim Otoritesi Formülü (DOF) (vii) Likidite Kredileri (viii) Örtüşen Kredilerle İlgili Uygulama (ix) Kabul Edilebilir Hizmet Sağlayıcı Nakit Avans Kredileri (x) Menkul kıymetleştirme Risklerinde Kredi Riski Azaltımı ile İlgili Uygulama (xi) Erken İtfa Karşılıkları İçin Sermaye Gereği Operasyonel Risk A. Operasyonel Risk Tanımı B. Ölçüm Yöntemleri Temel Gösterge Yaklaşımı Standart Yaklaşım, İleri Ölçüm Yaklaşımları (İÖY) C. Kabul Edilebilirlik Kriterleri Standart Yaklaşım İleri Ölçüm Yaklaşımları (İÖY) (i) Genel Standartlar (ii) Nitel Standartlar (iii) Nicel Standartlar (iv) Riskin Azaltılması D. Kısmi Kullanım Piyasa Riski A. Risk Ölçüm Kuralları Sermaye Gereksiniminin Kapsamı ve Uygulama Alanı: İhtiyatlı Değerleme İlkeleri Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri: Alım-Satım Hesaplarında Karşı Taraf Kredi Riskiyle İlgili Uygulama Geçiş Hükümleri B. Sermaye Gereksinimi Sermayenin Tanımı: C. Piyasa Riski Standart Ölçüm Yöntemi: Faiz Oranı Riski: Hisse Senedi Pozisyonu Riski: Kur Riski: Emtia Riski: Opsiyonlar İçin Uygulama: D. Piyasa Riski İçsel Model Yaklaşımı: Genel Kriterler: Nitel Standartlar: Piyasa Riski Faktörlerinin Belirlenmesi: vi

10 4. Nicel Standartlar: Stres Testi: Bağımsız Validasyon: İçsel Modeller ve Standart Yaklaşımın Birlikte Uygulanması: Spesifik Riskin Değerlendirilmesi Model Validasyona İlişkin Standartlar: BÖLÜM: İKİNCİ YAPISAL BLOK DENETİM OTORİTESİNİN İNCELEMESİ Denetim Otoritesinin İncelemesinin Önemi Denetim Otoritesinin İncelemesinin Dört Temel Prensibi i. Yönetim Kurulunun ve Üst Düzey Yönetimin Gözetimi ve Denetimi ii. Güvenilir ve Sağlam Sermaye Değerlendirmesi iii. Risklerin Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi iv. İzleme ve Raporlama v. İç Kontrol Sistemi Tarafından Kontrolden Geçirilmesi vi. Risk Değerlendirmesinin Yeterliliğinin Gözden Geçirilmesi vii. Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi viii. Kontrol Ortamının Değerlendirilmesi ix. Asgari Standartlara Uygunluğun Denetim Otoritesince Gözden Geçirilmesi x. Bankaya Yönelik Tedbir Alma Denetim Otoritesinin İncelemesi Sürecinde Ele Alınacak Spesifik Konular A. Bankacılık Hesaplarındaki Faiz Oranı Riski B. Kredi Riski İDD Yaklaşımları Altında Stres Testleri Temerrüdün Tanımı Artık (Kalıntı) Risk Kredi Yoğunlaşması Riski Karşı Taraf Kredi Riski C. Operasyonel Risk D. Piyasa riski Denetim Otoritesinin İncelemesi Sürecinin Diğer Unsurları A. Denetim Otoritesinin Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği B. Sınır Ötesi İletişim ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Denetim Otoritesinin İnceleme Süreci A. Risk Transferinin Önemi B. Piyasadaki Yenilikler C. İlave Koruma Karşılıkları D. Artık Risk E. Erken İtfa Çağrısına İlişkin Karşılıklar F. Erken İtfalar BÖLÜM: ÜÇÜNCÜ YAPISAL BLOK PİYASA DİSİPLİNİ Genel Değerlendirmeler A. Bilgilendirme Yükümlülükleri B. Rehber İlkeler C. Uygun Bilgilendirmenin Sağlanması D. Muhasebe Açıklamaları İle Etkileşim E. Önemlilik F. Bildirim Sıklığı G. Bankaya Ait Özel ve Gizli Bilgiler Bilgilendirme Yükümlülükleri vii

11 A. Kamuyu Bilgilendirme Genel Prensibi B. Uygulamanın Kapsamı C. Sermaye D. Maruz Kalınan Riskler ve Değerlendirilmesi Genel Nitel Bilgilendirme Yükümlülüğü Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Hisse Senedi Yatırımları Bankacılık Hesaplarındaki Faiz Oranı Riski EK 1 :YENİ ENSTRÜMANLARA İLİŞKİN ANA SERMAYENİN %15 LİMİTİ EK 1A - SERMAYE TABANINA DAHİL EDİLEN SERMAYENİN TANIMI EK 2: STANDART YAKLAŞIM EŞLEME SÜRECİNİN UYGULANMASI EK 3 - TAMAMLANAMAYAN ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE ÖKT DIŞINDAKİ İŞLEMLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ EK 4 - KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN ELE ALINIŞI VE ÇAPRAZ ÜRÜN NETLEŞTİRMESİ EK 5: ŞEMATİK İDD RİSK AĞIRLIKLARI EK 6: İHTİSAS KREDİLERİNE İLİŞKİN DENETİM OTORİTESİ SINIFLAMA KRİTERLERİ EK 7: ŞEMATİK ÖRNEKLER: DENETİM OTORİTESİ FORMÜLÜYLE KREDİ RİSKİNİ AZALTMA ETKİSİNİN HESAPLANMASI EK 8: FAALİYET KOLLARININ EŞLENMESİ EK 9: AYRINTILI KAYIP OLAYI TÜRLERİNE İLİŞKİN SINIFLANDIRMA EK 10: STANDART VE İDD YAKLAŞIMLARINDA FİNANSAL TEMİNATLA TEMİNATLANDIRILAN İŞLEMLERDE SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN METODOLOJİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ EK 10A: PİYASA RİSKİ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA İÇSEL MODEL YAKLAŞIMINDA GERİYE DÖNÜK TESTLER KULLANILMASINA İLİŞKİN DENETİM OTORİTESİ ÇERÇEVESİ EK 11: BASİTLEŞTİRİLMİŞ STANDART YAKLAŞIM viii

12 KISALTMALAR APİ ASY BK BKDK BmK BPRT BRT ÇTKB DDY DOF DVF EF FDMK GDMK GGG GÖY İDD İDDY İGM İK İKK KDO KK KKR KOBİ KRA KTO MKİT NRPK ÖAK PF RYK TGM THK TO TT V VDFB VYTG YF Arsa Alımı, Projelendirme ve İnşaat Alternatif Standart Yaklaşım Beklenen Kayıp Bağımsız Kredi Derecelendirme Kuruluşu Beklenmeyen Kayıp Beklenen Pozitif Risk Tutarı Beklenen Risk Tutarı Çok Taraflı Kalkınma Bankası Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım Denetim Otoritesi Formülü Duran Varlık Finansmanı Emtia Finansmanı Sadece Faize Dayalı Menkul Kıymet Geleceğe Dönük Marj Kazancı Gelir Getiren Gayrimenkul Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımları İçsel Değerlendirmeye Dayalı Yaklaşım İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım İkamet Amaçlı Gayri Menkul İhtisas Kredileri İhracat Kredi Kuruluşu Kredi Dönüşüm Oranı Kamu Kurumu Karşı Taraf Kredi Riski Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredi Riski Azaltımı Kümülatif Temerrüt Oranı Menkul Kıymet İhraç Taahhütleri Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Özel Amaçlı Kuruluş Proje Finansmanı Rotatif Aracılık Yüklenimi Ticari Gayri Menkul Temerrüt Halinde Kayıp Temerrüt Olasılığı Temerrüt Tutarı Efektif Vade Varlığa Dayalı Finansman Bonosu Volatilitesi Yüksek Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonları ix

13 Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması: Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Kapsamlı Versiyon: Haziran 2006) GİRİŞ 1. Bu rapor, son dönemlerde Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi'nin ("Komite") 1 uluslararası alanda faaliyet gösteren bankaların sermaye yeterliliği denetimine ilişkin mevzuatında uluslararası yakınlaştırmayı sağlamak amacına yönelik çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır. Komitenin sermaye yeterliliği düzenlemesinin gözden geçirilmesi amacına yönelik ilk dönem önerilerinin Haziran 1999'da yayımlamasından sonra, tüm üye ülkelerde kapsamlı bir istişare süreci başlatılmış ve iletilen öneriler dünya çapında denetim otoritelerine dağıtılmıştır. Komite, Ocak 2001 ve Nisan 2003 te görüş alışverişi ve istişare için ek öneriler yayımlamış; bu önerilerle ilgili üç sayısal etki çalışması yapmıştır. Bu çabalar sonucunda, özgün önerilere çok önemli katkı ve ilaveler yapılmıştır. Bu doküman, Komitenin tüm üyelerince kabul edilmiş bir bildirgesi niteliğindedir. Dokümanda, sermaye yeterliliğinin ölçülmesi konusunda mutabakata varılan düzenlemenin ve uyulması gereken asgari standartların ayrıntıları açıklanmaktadır. Komitede temsil edilen ulusal denetim otoriteleri, düzenlemenin kendi ülkelerinde ulusal mevzuata dahil edilmesini önereceklerdir. Düzenleme ve içindeki standart, G-10 ülkelerinin Merkez Bankası Başkanları ve Bankacılık Denetleme Kurumu Başkanlarınca uygun bulunmuştur. 2. Komite, üyelerinden, ülkelerinde bu düzenlemeye uyum için gerekli süreçleri başlatmalarını beklemektedir. Bazı ülkelerde, bu süreçler, Komitenin hazırladığı düzenleme hakkında ayrıca etki değerlendirmeleri yapılmasını ve ilgili taraf ve çıkar gruplarının ulusal otoritelere görüşlerini sunmaları için ek fırsatlar yaratılmasını da içerecektir. Komite, bu raporda yer alan düzenlemenin 2006 yıl sonundan itibaren uygulamaya konulmasını amaçlamaktadır. Ancak, gelişmiş yaklaşımlarla ilgili ilave araştırma veya paralel hesaplamalar için bir yıla daha gereksinim olacağı; bu nedenle bu yaklaşımların ancak 2007 yıl sonundan itibaren uygulamaya konulabileceği öngörülmektedir. 45 ile 49. paragraflar arasında, gözden geçirilmiş düzenlemelere geçiş ve düzenlemenin belirli özel yaklaşımlarla ilgisi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. 1 Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi, 1975 yılında Onlar Grubu ülkelerinin merkez bankası başkanları tarafından kurulmuş bankacılık denetim otoriteleri komitesidir. Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık denetim otoriteleri ve merkez bankalarının üst düzey temsilcilerinden oluşur. Genellikle, daimi Sekreteryasının bulunduğu Basel'de Bank for International Settlements'da (Uluslararası Ödemeler Bankası) toplanır. 1

14 3. Denetim otoriteleri, bu düzenlemeyi, kendilerine özgü daha kapsamlı denetim önceliklerine uygun olduğuna inandıklarında ulusal mevzuatlarına dahil etmeyi düşünmelidir. Gözden geçirilmiş uzlaşı metni, dünya çapında bankalar ve bankacılık sistemleri için seçenekler sunacak şekilde düzenlenmiş olmasına karşın, Basel Komitesi, G-10 harici ülkelerde uzlaşının yakın gelecekte ulusal mevzuatlara dahil edilmesinin, denetim otoriteleri açısından ülkelerinde mevcut bankacılık denetimini güçlendirme gereksinimleri kapsamındaki birincil öncelikleri olmayabileceğini kabul etmektedir. Böyle bir durumda, her ulusal denetim otoritesi, uygulama için bir zamanlama planı ve yaklaşımı geliştirirken, gözden geçirilmiş bu Düzenlemenin ulusal bankacılık sistemine getirebileceği yararları dikkatle değerlendirmelidir. 4. Komitenin 1988 Uzlaşısını 2 gözden geçirme çalışmasının asli hedefi, sermaye yeterliliği mevzuatının uluslararası faal bankalar arasında önemli bir rekabet eşitsizliği kaynağı olmamasını sağlamadaki tutarlılığını sürdürürken, diğer taraftan da, uluslararası bankacılık sisteminin istikrarını ve sıhhatini güçlendiren bir düzenleme oluşturmaktır. Komite, gözden geçirilen bu düzenlemenin bankacılık sektörünün daha güçlü risk yönetimi uygulamalarını benimsemesini sağlayacağına inanmakta ve bunu, düzenlemenin en büyük yararlarından biri olarak görmektedir. Komite, iletilen öneriler hakkındaki görüşlerinde, bankalar ve ilgili diğer tarafların, düzenlemenin dayandığı üçlü yapısal blok (asgari sermaye ihtiyacı, denetim otoritesinin incelemesi ve piyasa disiplini) kavramını ve bu kavramın dayandığı gerekçeleri memnuniyetle kabul ettiklerini saptamıştır. Diğer bir ifadeyle, bankalar ile diğer ilgili tarafların, yerel düzeyde mümkün olduğunca bir örnek şekilde uygulanabilecek ulusal bir düzenlemenin sunacağı yararları koruduğu ve bankacılık ve risk yönetim uygulamalarındaki değişiklikleri dikkate alarak sermayeyle ilgili mevzuatı geliştirdiği için düzenlemeye destek verdiklerini ifade etmişlerdir. 5. Komite, gözden geçirilmiş bu düzenlemeyi hazırlarken, kavramsal olarak rasyonel olması yanında üye ülkelerin her birinde yürürlükte bulunan denetim ve muhasebe sistemlerinin özgün nitelik ve özelliklerini dikkate alan ve riskler konusunda daha hassas sermaye yükümlülükleri belirlemeye çalışmıştır. Komite, bu hedefine ulaştığına inanmaktadır. Komite, bankaların risk ağırlıklı varlıklarının asgari %8 i oranında sermaye bulundurması genel koşulunu; piyasa riskinin yönetimine ilişkin 1996 Piyasa Riski Değişikliğinin temel yapısı ve kabul edilebilir sermaye tanımı da dahil 1988 sermaye yeterliliği düzenlemesinin kilit öneme sahip unsurlarını da korumuştur. 6. Gözden geçirilmiş düzenlemenin getirdiği önemli bir yenilik, bankaların iç sistemlerinin sağladığı risk değerlendirmelerinin sermaye hesaplamalarında girdi olarak daha fazla kullanımıdır. İçsel risk değerlendirmelerinin güvenilirliğini sağlamak amacına yönelik ayrıntılı bir asgari koşullar seti belirlenmiştir. Komitenin amacı, bankaların risk yönetim politikaları ve uygulamalarının şeklini ya da operasyonel ayrıntılarını dikte etmek değildir. 2 Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Temmuz 1988) (yapılan değişiklikleri de dahil). 2

15 Her denetim otoritesi, bankaların uyguladığı sistem ve kontrollerin sermaye hesaplamaları için temel oluşturmaya yeterli olmasını sağlamak amacına yönelik denetim prosedürleri geliştirecektir. Denetim otoritelerinin özellikle uygulama sürecinde bankaların hazır olup olmadığını tespit ederken sağlam bir muhakeme gücü göstermesi gerekecektir. Komite, ulusal denetim otoritelerinin, asgari koşulları yerine getirmeyi nihai amaç olarak değil, bankaların sermaye hesaplamalarında basiretli girdi sağlama yeteneğinin genel güvenilirliğini sağlamanın bir aracı olarak bakmalarını beklemektedir. 7. Düzenleme, bankalar ve denetim otoritelerinin faaliyetleri ve finansal piyasa altyapıları için en uygun yaklaşımları seçmesine olanak sağlamak amacıyla, kredi ve operasyonel riske ait sermaye gereksiniminin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemleri içeren seçenekler sunmaktadır. Ayrıca, standartların ulusal piyasaların farklı koşullarına uyarlanması için, seçeneklerden her birinin uygulamasına ilişkin olarak sınırlı düzeyde ulusal tercih hakkı da tanınmıştır. Ancak bu farklı özellikler, ulusal otoritelerin uygulamada yeterli tutarlılığı sağlamak için büyük çabalar göstermesini gerektirecektir. Komite, tutarlılığı sağlamak ve artırmak gayesiyle, önümüzdeki dönemde düzenlemenin uygulanmasını izlemeyi ve denetlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, denetim otoritelerini uygulama yaklaşımları konusunda bilgi alışverişinde bulunmaya teşvik ederek düzenlemenin uygulanmasında tutarlılığı sağlamak amacıyla, Komite içinde bir Uzlaşı Uygulama Grubu kurulmuştur. 8. Komite, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bankalar bakımından, ana ülke denetim otoritelerinin, etkin ve etkili bir uygulama için ev sahibi ülke denetim otoriteleri ile aralarında gereken işbirliğinin artırılmasında önemli ve öncü bir rol oynayacaklarını düşünmektedir. Uzlaşı Uygulama Grubu, bankalar üzerindeki uygulama yükünü azaltan ve mevcut denetim kaynaklarını koruyan pratik işbirliği ve eşgüdüm düzenlemeleri hazırlamaktadır. Uzlaşı Uygulama Grubunun çalışmalarına ve denetim otoriteleri ve sektörle olan etkileşimine dayanarak, Komite, düzenlemenin sınır ötesi uygulamaları için genel ilkeler yayımlamış; ayrıca, gelişmiş ölçüm yaklaşımlarına göre ana ülke ve ev sahibi ülke denetim otoriteleri açısından operasyonel risk sermaye yükümlülüklerinin dikkate alınması için daha ayrıntılı ilkeler belirlemiştir. 9. Bu düzenlemenin uluslararası faaliyeti olan bankalar için asgari sermaye seviyelerini tespit etmek amacına yönelik olduğu da vurgulanmalıdır Uzlaşısında olduğu gibi, ulusal otoriteler, daha yüksek asgari sermaye seviyeleri öngören düzenlemeler yapmakta serbest olacaklardır. Ayrıca, ulusal otoriteler, bankacılık lisansı verdikleri bankacılık kuruluşları için sermaye yeterliliği ile ilgili ek ölçütler uygulamakta da serbest olacaklardır. Ulusal otoriteler, örneğin, herhangi bir sermaye hesaplama kuralının maruz kalınan risklerin ölçüm hassasiyeti ve doğruluğu konusunda oluşabilecek potansiyel belirsizlikleri gidermek veya bir kurumun dış kaynakla fonlama konusuna kısıtlama getirmek amacına yönelik olarak da ek bir sermaye kriteri kullanabilirler. Bir ülkede bu düzenlemede öngörülene ilaveten ek bir sermaye kriterinin (kaldıraç oranı veya riske maruz tutar limiti gibi) kullanılması halinde, bazı durumlarda, ek sermaye kriterine göre gereken sermaye daha bağlayıcı olabilir. Daha genel bir ifadeyle, 3

16 denetim otoriteleri, ikinci yapısal blok kapsamında, bankaların asgari yasal sermaye seviyelerinin üzerinde bir düzeyde sermayeyle faaliyet göstermelerini beklemelidir. 10. Gözden geçirilmiş bu düzenleme, 1988 Uzlaşısından daha fazla risk hassasiyeti göstermektedir, ancak, ulusal bankacılık sisteminde risklerin nispeten yüksek olduğu ülkeler, yine de, bankaların Basel asgari sermaye seviyesi üzerinde ek sermayeye sahip olmalarının istenmesine gerek olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu, özellikle, sermaye yükümlülüğü daha geniş bir yelpazede ele alınan standart yaklaşımın uygulandığı durumlarda söz konusudur; fakat içsel derecelendirmeye dayalı (İDD) yaklaşımda dahi, büyük zarar olaylarının ortaya çıkma riski, bu düzenlemede izin verilen seviyeden daha yüksek olabilir. 11. Komite, bankaların ve denetim otoritelerinin, gözden geçirilmiş bu düzenlemenin ikinci (denetim otoritesinin incelemesi) ve üçüncü (piyasa disiplini) yapısal bloklarına gereken dikkati göstermeleri gerektiğini de özellikle vurgulama ihtiyacındadır. Birinci yapısal bloğun asgari sermaye koşullarıyla birlikte bankaların kendi sermaye yeterliliklerini ölçme ve değerlendirme çabaları ile denetim otoritelerinin bu değerlendirmeleri gözden geçirme çabalarını da içerecek şekilde ikinci yapısal bloğun katı biçimde uygulanması kritik öneme sahiptir. Ek olarak, bu düzenlemenin üçüncü yapısal bloğu kapsamındaki özel durum açıklamaları, piyasa disiplininin diğer iki yapısal bloğun etkili bir tamamlayıcısı olmasını sağlamak için gereklidir. 12. Komite, mevzuat ve muhasebe yaklaşımları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde mevcut etkileşimin, uygulanan sermaye yeterliliği kriterlerinin kıyaslanabilirliği ve bu yaklaşımların uygulanmasına ilişkin maliyet üzerinde önemli etki ve sonuçları olabileceğinin bilincindedir. Komite, beklenen ve beklenmeyen kayıplarla ilgili kararının, önemli bir adım olduğuna inanmaktadır. Komite, mevzuat ve muhasebe standartları arasında oluşabilecek farklılıkları mümkün olduğunca azaltmak çabası kapsamında muhasebe otoriteleriyle olan diyaloğundaki proaktif rolünü sürdürme niyetindedir. 13. Bu raporda sunulan gözden geçirilmiş düzenleme, Komitenin Nisan 2003 tarihli en son istişare önerisine göre önemli bazı değişiklikler içermektedir. Bu değişikliklerin bazıları, Komitenin Ekim 2003, Ocak 2004 ve Mayıs 2004 tarihli basın açıklamalarında belirtilmiş bulunmaktadır. Bunlar, beklenen kayıpların (BK) ve beklenmeyen kayıpların (BmK) ve menkul kıymetleştirme konusunda maruz kalınan risklerin dikkate alınmasına ilişkin yaklaşımda yapılan değişiklikleri de içermektedir. Ek olarak, diğer değişikliklerin yanı sıra, kredi riski azaltma teknikleri ve rotatif perakende kredi uygulamaları konusunda da değişiklikler getirilmiştir. Komite, gelişmiş İDD yaklaşımını uygulayan bankaların ekonomideki kötüleşmelerin etkilerini Temerrüt Halinde Kayıp (THK) parametrelerine dahil etme düşüncelerine de açıklık getirmiştir. 14. Komite, asgari sermaye gereksinimi genel seviyesiyle ilgili hedeflerini bir kere daha vurgulamanın da önemli olduğuna inanmaktadır. Bu hedefler, 4

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Temmuz 2004 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

RĐSK BÜLTENĐ (Ocak 2010)

RĐSK BÜLTENĐ (Ocak 2010) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Ocak 2010) Bilgi ve Önerileriniz Đçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BĐLGĐLENDĐRME

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Araştırma Raporları: 2005/1 Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme Murat MAZIBAŞ Temmuz 2005 BANKACILIK DÜZENLEME VE

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı