Banka, Şube ve Personel Sayıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka, Şube ve Personel Sayıları"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet 2 18 YABANCI 19 Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Mart 215 itibarıyla ; YERLİ ÖZEL 1 KAMU YERLİ ÖZEL 5 KAMU 5 YABANCI 4 4 YABANCI YERLİ ÖZEL 3 1 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 34 adet Mevduat, 13 adet Kalkınma Yatırım ve 4 adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 51 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet 6. YERLİ ÖZEL Adet KAMU Mart 215 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL 1.25 YABANCI 3.31 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Aralık 214) şube sayısı 34, personel sayısı 831 kişi artmıştır. Mart 215 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL 4. YABANCI 2. Mart 215 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* 126 2,2 ZORUNLU KARŞILIKLAR ,7 KREDİLER ,6 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 39 6,2 MENKUL DEĞERLER 313 3,4 DİĞER AKTİFLER , TOPLAM AKTİFLER ,7 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar MEVDUAT , BANKALARA BORÇLAR 319 8,7 REPO İŞLEMLERİ 15 9,5 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 98 1,2 ÖZKAYNAKLAR 235 1,5 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 29 1,4 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,7 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 49 6,4 Taahhütler ,4 -Türev Finansal Varlıklar ,2 -Diğer Taahhütler ,3 Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Mart 215 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %6,7 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki yıl sonuna göre; -Gayrinakdi krediler %6,4 -Türev finansal varlıklar ise %2,2 artmıştır. 2

5 Aktif Büyüklüğü / GSYH 1,11 1,14,88,92,94, GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Oran 1,2 1,,8,6,4,2, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 214 yıl sonu itibarıyla 1,14 olarak gerçekleşmiştir. 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar 924 Krediler Diğer Mevduat Bankalara Borçlar Türk Parası 67 Yabancı Para Repodan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %36, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %44 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %3, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %4 dır. Krediler 62% Toplam Varlıklar Diğer 8% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler %6 Menkul Kıymetler 15% Zorunlu Karşılıklar 9% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5% Repodan Sağlanan Fonlar 7% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 16% Mevduat 52% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %62, menkul kıymetlerin payı %15 ve zorunlu karşılıkların payı %9 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %52 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %16 ve repodan sağlanan fonların payı %7 dir. Özkaynakların toplam yükümlülükler lükler içerisindeki payı ise %11'dir. 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler 45 4 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Mar.215 Türk Parası Yabancı Para Mart 215 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 49 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 6% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Akreditif 15% Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 34% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %15'tir. 5

8 Türev Finansal Varlıklar Mar.215 Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Mart 215 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 737 milyar TL, türev satım tutarı 735 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 21% Swap Faiz İşlemi 2% Swap Para İşlemi 49% Vadeli Döviz İşlemi 1% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %49'u swap para işlemlerinden, %2'si swap faiz işlemlerinden ve %1 u vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim ,76,85 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 1,11 1,3,98 1,18 1,19 Oran 1,3 1,1, ,7,5,3, Ara.214 Mar.215 -,1 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Yılın ilk çeyreğinde kredi tutarı 1,3 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1,1 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Mart 215 dönemi itibarıyla 1,19 dur. 15 Yabancı Para Pozisyonu Ara.214 Mar.215 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 91 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 95 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 3,4 milyar TL açık pozisyondadır. 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Karı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün n gelir tablosunda faiz geliri 37 milyar TL ve faiz gideri 2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart 215 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 7 milyar TL dir. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2,11 2,43 Dönem Kârı 3,9 3,41,63,87 Mar.14 Mar.15, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 215 dönemi net kârı, 214 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. 8

11 Yüzde 4 Özkaynak Kârlılığı 3,5 3 3,34 3,13 3,12 2,97 2,99 2,9 2,5 2 1,5 1,92 2,24 Mar.14 Mar.15 1,5 Yüzde,6,5,4 KAMU,47,48 YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı,43,42,41,41 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu ve yerli özel gruplarında düşük, yabancı banka grubunda ise yüksek gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün Mart 215 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre değişmemiştir.,3,2,28,25 Mar.14 Mar.15,1, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 9

12 KREDİLER Kredi Gelişimi Ara.214 Mar.215 Türk Parası Yabancı Para Mart 215 döneminde, toplam kredi tutarı 1,32 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 924 milyar TL si Türk parası kredilerden, 398 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 26% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 28% Ticari ve Kurumsal Krediler 46% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %46, Kobi kredilerinin payı %26 ve tüketici kredilerin (kredi kartları dahil) payı %28 dir. 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Ara 14 Mar 15 Mart 215 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 612 milyar TL, kobi kredileri 346 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 365 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 7,77 İnşaat 6,97 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 5,14 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tarım Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Parasal Kurumlar 2,4 2,11 3,61 3,55 3,54 3,42 3,33, 2, 4, 6, 8, 1, Yüzde Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %7,77 inşaat sektörünün payı %6,97 dir. 11

14 4 35 KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı genişletildi Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler Mart 15 İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. 4 Eylül 214 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe 356 göre 365 düşüş göstererek 75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi ile ihtiyaç ve diğer 73 tüketici kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve 139 milyar TL dir Bireysel Kredilerin Gelişimi Mar.15 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Mart 215 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 365 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 131 milyar TL, 73 milyar TL ve 154 milyar TL dir. 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 2% İhtiyaç ve Diğer 42% Konut 36% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %42, konut kredisinin payı %36, kredi kartlarının payı ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 2% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Taksitli Limit Düzenlemesi Taksitsiz Taksit Sınırlaması Mar.15 Bireysel kredi kartı tutarı, Mart 215 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 73 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK nın kredi kartlarına yönelik Şubat 214 de yürürlüğe giren taksit sınırlaması ı düzenlemesinin etkisiyle birlikte 213 yıl sonunda 47 milyar TL olan taksitli kredi kartı tutarı, Mart 215 dönemi itibarıyla 32 milyar TL ye gerilemiştir. 13

16 Takipteki Krediler Takipteki Kredilerin (Brüt) Gelişimi Ara.214 Mar.215 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Mart 215 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 39 milyar TL dir. Yüzde ,68 5, Takibe Dönüşüm Oranı 3,66 2,7 2,86 2,75 2,85 2, Ara.214 Mar.215 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Mart 215 döneminde %2,84 olarak gerçekleşmiştir. 14

17 Seçilmiş Sektörlere İlişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3, İnşaat 3,81 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 1,2 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,16 Tarım Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 2,67 2,89 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 1,33 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 2,3 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,76 Parasal Kurumlar,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %3, inşaat sektöründe %3,81 ve tarım sektöründe %2,67 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 12 Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları ,66 6, 4, Ara.214 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO 2,88 2,95 2,87 3,38 Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) takibe dönüşüm oranı Mart 215 döneminde %3,51 olarak gerçekleşmiştir. 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerin Gelişimi Ara.14 Mar.15 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı bir önceği çeyreğe göre artış göstererek 313 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 6% Hazine Eurobond 19% Sukuk 3% Devlet Tahvili 72% Menkul kıymetlerin %72 si devlet tahvili, % 19 u hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi Ara.14 Mar.15 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 67 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 434 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 11 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Gerçek Kişiler Mevduatı 59% Mevduatın %59 u gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir. 17

20 6-12 Ay Arası 4% 3-6 Ay Arası 5% 1 Yıl Üzeri 4% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 18% 1 Aya Kadar 15% 1-3 Ay Arası 54% Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde inde vadesiz mevduattın payı %18 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %54 tür. 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo Bankalara Borçlar Ara.14 Mar.15 Türk Parası Yabancı Para Mart 215 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 38 milyar TL Türk parası, 281 milyar TL yabancı para olmak üzere 319 milyar TL dir. 16 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Ara.14 Mar.15 Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Haziran 214 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 126 milyar TL olarak Türk gerçekleşmiştir. Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Mart 215 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 15 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi ,62 18,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,51 Yüzde Ara Mar Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Mart 215 döneminde %15,51 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 2 Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör 15, ,46 14,55 15, Kamu Yerli Özel Yabancı Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının alarının sermaye yeterliliği %17,46 olarak sektör ortalamasının üzerindedir. 2

23 Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı ,33 Sektör 15, ,91 14,1 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15, %14 ve %31 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 3% Kredi Riskine Esas Tutar 89% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %89 u kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %3 ü piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mart

25 23

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

Bankacılık Mart 2014

Bankacılık Mart 2014 TSKB Ekonomik Araştırmalar Bankacılık Mart 214 18 Nisan 214 Sibel Alpsal İçindekiler Özet 3 Bankacılık sektörü temel büyüklükler 4 Krediler 13 Sektörel kredi dağılımı ve YP payı 19 Sorunlu krediler 24

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Çalık Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu,

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 212 SAYI 27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu Rapor, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

İstatistik Genel Müdürlüğü

İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme... 2 KUTU 1 : FİNANSAL HESAPLARIN DİĞER İSTATİSTİKLERLE UYUMU... 3 II. Finansal Kuruluşlar... 4 KUTU

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.Ş. 2013 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa Yönetim Kurulu Başkanı nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Bağımsız Denetimden (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL)

Bağımsız Denetimden (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL) AYRINTILI BİLANÇO - AKTİFLER Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2002 I - NAKİT DEĞERLER 67,352 A. Kasa 14,081 B. Efektif Deposu 44,564 C. Diğer 8,707 II - BANKALAR 870,379 A. T.C.Merkez Bankası 254,269

Detaylı