GENEL BİLGİLER. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Sahası. Değerli Hemşerilerim,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BİLGİLER. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Sahası. Değerli Hemşerilerim,"

Transkript

1

2

3 Değerli Hemşerilerim, GENEL BİLGİLER Modern ve Model Kent Muğla idealinden hareketle gerçekleştirdiğimiz köklü ve büyük projelerimizi söz verdiğimiz gibi birer birer tamamlamanın mutluluğunu; Muğla Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisini işleme soktuğumuzu duyurmanın kıvancını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve giderek artan nüfusumuz düşünüldüğünde güzel kentimizin, evrensel ölçülerde, çağdaş teknolojik yapılanmaya sahip bir Atıksu Arıtma Tesisine duyduğu ihtiyaç kaçınılmaz olarak önümüzdedir. Muğla Belediyesi bu ihtiyacı öngörmüş ve Dünya Bankası'ndan alınan uzun vadeli kredi ile Muğla'nın en önemli yatırımlarından birini en uygun maliyet ile hayata geçirmeyi başarmıştır. Çevre Dostu Belediyecilik anlayışımızın da bir ürünü olan Muğla Atıksu Arıtma Tesisi, vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak çevresel iyileştirmeye yönelik en ciddi adımlardan bir tanesidir. Tesisimiz Yer altı Su kaynaklarımızı kirlilikten koruyacaktır. Ayrıca ihtiyacı olan enerjinin %40'ını geri kazanım yoluyla elde ederek kendi ihtiyacında kullanacaktır. Bu miktar ise 360 hanenin 1 aylık elektrik tüketimine eşittir. Sevgili Muğlalılar, kentimize yakışır ölçülerde ince ve detaylı bir çalışmanın sonucu olan Muğla Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye'nin en modern dört tesisinden (İstanbul, Adana, Gaziantep, Muğla) birisidir. Muğla'mızın fiziki, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğumuzla önümüze koyduğumuz projeler, sizlerin desteği ve sabrı ile hayat bulmaktadır. Güven duygusunu her zaman hissettirerek bizlere güç veren sevgili hemşerilerime teşekkürlerimi sunar, esenlikler dilerim. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Dünya Bankası'ndan alınan uzun vadeli kredi ile yaklaşık TL + K.D.V sözleşme bedeliyle Muğla'nın en önemli yatırımlarından birisidir, Muğla Atıksu Arıtma Tesisi, Muğla Şehrinin ve çevresinin kirlilik yükününün azaltılması ve çevresel iyileştirilmesinin sağlanması amacını taşımaktadır, Atıksu Arıtma Tesisi evsel nitelikli atıksuları iyileştirmek için kurulmuş olup, 2020 (1.aşama) ve 2040 (2.aşama) yılları için 2 aşamalı olarak tasarlanmıştır. Birinci aşama 2020 yılı, eşdeğer nüfusa hizmet eden ve tasarım debisi m3/gün, ikinci aşama 2040 yılı ise eşdeğer nüfusa hizmet eden ve tasarım debisi m3/gün olarak dizayn edilmiştir. Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi tarihi itibariyle deneme işletmesine başlamıştır. Tesisin ilk işletmeye başlamasıyla birlikte yaklaşık eşdeğer nüfüsa hizmet eden, yaklaşık 2500 m3/gün atıksu debisi girişi olmaktadır. Evsel Atıksu Abone Şube Yolu Bağlantıları tamamlandıkça debi günden güne artacaktır. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi deşarjını terk edilmiş kum ve çakıl ocağına yapmakta olup, 800 mm çaplı HDPE deşarj terfi hattının uzunluğu m dir. Deşarj Alanının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, İller Bankası, Dünya Bankası ve Muğla Belediyesi heyetlerinin katıldığı bir toplantıda alınan kararla, sızdırılabilir olarak kullanılmasına izin verilmiştir. Dr. Osman Gürün Muğla Belediye Başkanı Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Sahası ATIKSU ARITMA TESİSİ 1 2 MUĞLA BELEDİYESİ

4 GENEL BİLGİLER MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Muğla Atık Su Arıtma Tesisi sahip olduğu teknolojiyle Türkiye' deki en modern 4 tesisten (İstanbul, Adana, Gaziantep, Muğla) birisidir, Dünyada benzer teknolojiye sahip arıtma tesisleri içerisinde en düşük maliyetle yaptırılan tesislerden birisidir. (Türkiye ortalamasının % 40 altında), Muğla AAT kendi ihtiyacı olan enerjinin % 40 ını geri kazanım yoluyla elde ederek kendi ihtiyacı için kullanacaktır, Gözbebeğimiz yaylamızdan en az alanı işgal etmek adına aynı atıksu debisini arıtan benzer tesislere göre % 60 daha az alan işgal edecek şekilde dizayn edilmiştir, Tesiste bulunan Biyolojik koku giderim ünitesi sayesinde, tesiste herhangi bir olumsuz etki (koku, sinek vb.) oluşmayacaktır, Arıtma tesisi kontrolü PLC sistemi ile gerçekleştirilmektedir, çalışması ve kontrolü SCADA sistemi ile tamamen otomatik olarak bilgisayardan takip edilmektedir, Tesisin inşası esnasında 40,000 m3 kazı ve 40,000 m3 dolgu yapılmıştır, Muğla AAT 2025 yılına kadar hiçbir ilave yatırım yapılmadan hizmet verecektir, ilk yatırım maliyetinin % 15 i kadar ilave bir yatırımla 2040 yılına kadar hizmete devam edecek şekilde dizayn edilmiştir, Tesiste üretilen biogazdan elde edilen günlük elektrik enerjisi ile yaklaşık 360 hanenin 1 aylık enerji ihtiyacı tamamen karşılanabilecektir, Arıtma devreye alınması ile birlikte şehir içinde vidanjörlerin yarattığı koku, gürültü ve trafik sorunları %80 azalacaktır, Muğla AAT sayesinde yer altı su kaynaklarının kirlenmesi engellenecektir, Arıtma işleminden elde edilen çamurdan biogaz üretildikten sonra kalan ürün organik gübre olacaktır, şu an geçerli yönetmelikler gereği otoban refüjlerinde yer alan yeşil alanlarda kullanılabilecektir, ilerleyen dönemlerde bunun tarımsal alanlarda da kullanılması mümkün olacaktır, Arıtma tesisi kış aylarındaki yoğun yağışlardan dolayı yağmur suyu ile karışarak gelebilecek yoğun atıksu debisine ve yüküne göre dizayn edilmiştir, dolayısıyla Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi gelebilecek her türlü kirliğe karşı yeterlidir, Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Sisteminin dahil olduğu proje; 340,000 saat kalifiye ve 75,000 saat mühendis işgücü istihdamı yaratmıştır, ATIKSU ARITMA TESİSİ 3 Proje Bilgileri: Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde biyolojik nütrient giderimi prensibine göre, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot, fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Evsel Günlük Diğer Atıksu Ortalama Atıksu Deşarjı Evsel Atıksu Deşarjları lt/kişi/gün m3/gün m3/gün m3/gün Yıl Toplam Toplam Eşdeğer (ortalama) nüfus m3/gün m3/gün kişi Sızma Atıksu Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Günlük Debiler Proses Açıklaması: Yüksek miktarda askıda katı madde ve çözünmüş kirletici organik-inorganik maddeler ihtiva eden atıksu fiziksel - biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılır. Bu proses ön arıtma, biyolojik olarak fosforun bertaraf edilmesi, denitrifikasyon, nitrifikasyon ve son çöktürme aşamalarını içerir. Gerekli olan biyolojik arıtma anaerobik, anoksik ve aerobik bölgelerden, çökeltme tanklarından, geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonlarından ve blower binasından oluşmaktadır. Fazla çamurun uzaklaştırılması ise direkt susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Ayrıca sisteme gerekli elektrik ve ısı enerjisini temin etmek için Çamur Çürütücü ve Kojenerasyon ünitesi kurulmuştur. Tesiste koku giderimi Biyofiltre ile gerçekleştirilmektedir. Arıtılmış çıkış suyu klorla dezenfekte edilerek sulama suyu olarak kullanılabilmektedir. Parametreler Birim Giriş Suyu Çıkış Suyu Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOI5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOI Askıda Katı Madde, AKM Toplam Azot, T -N Toplam Fosfor, T -P mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt < 25 <125 < 35 < 10 < Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Dizayn Parametreleri 4 MUĞLA BELEDİYESİ

5 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTELERİ GİRİŞ YAPISI VE MEKANİK KABA IZGARALAR: Giriş yapısı, Muğla ana kolektörü ve Düğerek pompa istasyonundan gelen 2 ayrı hattaki atıksuların aynı havuza alınması ve karışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Giriş yapısında bulunan taşkan savağı ile ızgaradan önce atıksular, cazibeli boru hattı deşarj havuzuna by-pass edilebilir. Atıksu, iki ayrı ızgara kanalına yönlendirilir. Burada 30 mm çubuk aralıklı mekanik kaba ızgaralar, terfi pompalarına zarar verebilecek katı maddeleri tutar. Kaba Izgaralar paslanmaz çelikten imal edilmiştir, kaba ızgaraların çalışması, ızgara önünde yapılan seviye ölçümü kontrolünde, otomatik olarak gerçekleşmektedir. Izgaralardan alınan katı atıklar bant konveyör ile konteynırlara boşaltılır ve tesisten uzaklaştırılır. Kaba ızgaralar giriş binası içinde olup bina havalandırma fanları ile havalandırılır. Buradan fanlarla ve hava kanalları ile toplanan hava, biyolojik koku giderim ünitesi olan biofiltreye iletilir. GİRİŞ TERFİ İSTASYONU: Bu ünitede atıksu kaba ızgaralardan geçtikten sonra tüm arıtma tesisi boyunca cazibeli olarak akışını sağlayacağı yüksekliğe terfi edilir. Giriş Pompa istasyonu binası (2040 yılı) 2. aşama debisine göre tasarlanmış ve bekleme süresi yıllık ortalama debide en az 10 dk. olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu ünitede dalgıç tip atıksu terfi pompaları kullanılmış olup 2 asıl ve 1 yedek olmak üzere toplam 3 pompa vardır.bunların debisi 625 m³/sa dır. Pompalar, pompalama haznesindeki ultrasonik seviye ölçümü kontrolünde çalıştırılır. Pompalama istasyonu, en ağır ekipmanın 1,2 katı kadar yükü kaldırabilecek mekanik kaldırma ekipmanı (gezer vinç) ile donatılmıştır. GİRİŞ TERFİ POMPALARI Pompa sayısı Pompa Debisi Basma Yüksekliği Pompa Tipi Adet m³/sa m 3 (2asıl +1yedek) 625 6,0 Dalgıç FOSEPTİK ATIKLARI KABUL İSTASYONU: MEKANİK İNCE IZGARA: Vidanjörlerle getirilen atıksuları almak için 2 adet paket ünite halinde foseptik atıkları kabul istasyonu yapılmıştır. Bu ünitede ızgaradan geçirilen atıksular, giriş yapısına bağlanarak sisteme dahil olur. Çıkan katı atıklar ise konteynır de toplanarak uzaklaştırılır. Bu istasyon aynı anda 2 araca hizmet edebilecek şekilde yapılmıştır. Terfi istasyonundan ince ızgara kanalına pompa ile alınan atıksu 6 mm çubuk aralıklı iki (2) adet ince ızgaradan geçirilir. İnce ızgaralarda tutulan katı maddeler konveyör ile ızgara presine iletilir ve buradan konteynerlere boşaltılarak tesisten uzaklaştırılır. İnce ızgaralar giriş binası içinde olup bina havalandırma fanları ile havalandırılır. Buradan fanlarla ve kanallarla toplanan hava biyolojik koku giderim ünitesi olan biofiltreye iletilir. Giriş Yapısı, Mekanik Kaba Izgaralar ve Foseptik Atıkları Kabul İstasyonu ATIKSU ARITMA TESİSİ 5 Giriş Terfi İstasyonu ve Mekanik İnce Izgara 6 MUĞLA BELEDİYESİ

6 HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU: DEBİ ÖLÇÜMÜ: İnce ızgaradan geçen atıksu iki kanallı havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine gelir. Kum, tesiste bulunan mekanik ekipmanlara verebileceği zarar riskini azaltmak için, yağ ise uçucu organiklerin sebep olduğu anestetik etki ve çamur yüzmesine neden olduğu için sistemden uzaklaştırılır. Kum tutucu kanallarının tabanında hava kabarcığı üreten boru tip difüzörlerle kumun homojen karışımı sağlanarak çökmesi ve yağın yağ kanalına itilmesi sağlanır. Bunun için 290 Nm3/saat kapasiteli 2 adet asıl, 1 adet yedek olmak üzere 3 adet roots tipi blower kullanılmıştır. Blowerler, nihai kapasite için olup, frekans konvertörlü çalışmaktadır. Hava dağıtımı için 32 adet AISI 316 malzemeden boru tip difüzör kullanılmıştır. AISI304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olan açık kanal debi ölçüm ünitesi (parshall savağı) havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesinden gelen atıksuyun debisini ölçmek için yapılmıştır. Parshall savağı seviye ölçümü için ultrasonik seviye ölçüm cihazı kullanılmıştır. Havalandırma ile yağ bölümüne itilen yağ ve yüzer maddeler yüzey sıyırıcı ile sıyrılarak yağ haznelerinde toplanır. Buradan yağ pompası ile yağ konteynırına iletilir ve tesisten uzaklaştırılır. Kum tutucu kanalın tabanındaki kum toplama kanalında biriken kumlar kanal boyunca gezen sıyırıcı köprü üzerine monte edilen dalgıç tip pompa ile alınarak kum toplama kanalına aktarılır, bu kanaldan da kum haznesine iletilir. Kum toplama haznesine iletilen su-kum karışımı dalgıç pompalar ile kum ayırıcıya terfi ettirilir. Kum ayırıcıda susuzlaştırılan kum konteynırlarda toplanır ve tesisten uzaklaştırılır. Kum ayırıcıdan çıkan atıksular giriş terfi haznesine iletilir. ÖN ÇÖKELTME HAVUZU DAĞITIM YAPISI: Parshall savağından geçerek debi ölçümü yapılan atıksu, iki adet ön çökeltme havuzu ile birleşik kap prensibi ile çalışan bir dağıtım yapısına alınır. Dağıtım yapısına gelen atık suyun dağıtımı ön çökeltme havuzlarına üst kottan savaklanarak ayarlı kapaklar vasıtası ile yapılır. Dağıtım yapısı 2. aşamaya da hizmet edecek büyüklükte yapılmış olup 2.aşamada ilave edilecek 1 adet ön çökeltme havuzu dağıtım kapağı da 1. aşamada monte edilmiştir. ÖN ÇÖKELTME HAVUZLARI: Ön Çökeltme Havuzu Dağıtım Yapısından geçen atıksu ön çökeltme havuzlarına gelir. Ön çökeltme havuzları 1 saat bekleme süresi ile çökebilir katı partikülleri ve yüzer maddeleri gidermek ve böylece AKM değerini düşürmek üzere tasarlanmıştır. Burada amaç organik katıların büyük bir miktarını arıtılmamış atıksudan uzaklaştırmaktır. Böylece biyolojik arıtmanın organik ve katı madde yükü azaltılmış olur. Ön Çökeltme Havuzları 1.aşamada 2 adet 2.aşamada ise ilave 1 adet olarak tasarlanmıştır. Dairesel, radyal akışlı olarak tasarlanan çökeltme havuzu tabanı döner yarım bir köprü ile sıyrılmaktadır. Dip sıyırıcı ile havuz ortasındaki çamur çukuruna itilen çamur, çamur çukurundaki borudan eksantrik vidalı tip çamur pompalar ile çekilerek, çamur yoğunlaştırma havuzuna basılır. Ön çökeltme çamur pompası iki havuz için 1 asıl ve 1 yedek olmak üzere 2 adettir. Pompa basma hattı üzerinde bulunan elektromanyetik debimetre ile çamur debisi ölçülebilmektedir. 2. aşamada 1 adet pompa ilave edilecektir. Havuz yüzeyinde toplanan yüzücü maddeler ise yüzeyden sıyrılarak bir hazneye alınır ve buradan 1 adet yedek olmak üzere 2 adet dalgıç pompa ile çamur yoğunlaştırma havuzuna basılır. Ön çökeltme çıkışında atıksu, taşma savakları ile yüzeyden alınır ve bir ara rögar ve boru vasıtası ile Biofosfor Havuzuna iletilir. Savak kanalı havuz içinde olup, çıkış savağı beton savak kanalı boyunca V tipi olarak yapılmıştır. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ATIKSU ARITMA TESİSİ 7 8 MUĞLA BELEDİYESİ

7 ÇÜRÜTÜCÜ BESLEME POMPALARI Pompa adedi adet Çamur debisi m³/gün (2 asıl+1 yedek) 168,23 Çalışma saati saat/gün 10,0 10,0 Pompa debisi m³/saat 10 Eksantrik vidalı 10 Eksantrik vidalı Pompa tipi (3 asıl+1 yedek) 168,23 Bu ünitede biyolojik olarak fosfor giderimi gerçekleşir. Fosfor giderimi için FeCl3 dozlaması son çökeltme havuzu dağıtım yapısına yapılır. Gerekli FeCl3, hacmi 5 m3 olan CTP malzemeden yapılmış bir tankta depolanır. Biofosfor Havuzu HAVALANDIRMA HAVUZLARI: Parshall Savağı ve Ön Çökeltme Havuzu BİOFOSFOR HAVUZU: Biofosfor havuzlarının girişine ön çökeltme havuzundan gelen atıksular ve son çökeltme havuzlarından gelen geri devir çamuru birlikte alınır. Biyolojik olarak fosfor giderimi sağlamak amacıyla yapılan anaerobik havuzlarda çökme olmaması amacıyla dalgıç karıştırıcılar kullanılır. Havuzdaki ortalama yatay hız 0,3 m/s dır. Biofosfor Havuzu 1. ve 2. aşama için yeterli olacak şekilde 1 adet olarak tasarlanmıştır. Havuz eliptik formda olup, özel tasarlanmış perdeler ile akış yönlendirilmektedir. Betonarme bir platforma montajı yapılan karıştırıcılar kızaklı olarak monte edilmiş ve taşınabilir bir kaldırma mekanizması vasıtasıyla arıza veya bakım için demonte edilebilir. ATIKSU ARITMA TESİSİ 9 Biofosfor havuzundan havalandırma havuzuna geçiş, havalandırma havuzlarının girişlerinde bulunan kapaklar ile sağlanır. İlk aşama için 2 adet havalandırmalı aktif çamur havuzu inşa edilmiş, 2.aşamada 1 adet daha inşa edilecektir. Havuzlar eliptik formda tasarlanmış olup, özel tasarlanmış perdeler ile akış yönlendirilir. Çökelmeler olmaması için istenen akış hızını sağlamak üzere havuzlar dalgıç karıştırıcılar ile karıştırılır. Karıştırıcılar, havuzlarda ortalama 0,3 m/s yatay hızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Her bir havuz, giriş-çıkışına monte edilecek kapaklarla gerektiğinde devre dışı bırakılabilir. Havalandırma havuzlarında atık suyun içinde askıda tutulan mikroorganizmalar (aktif çamur) yardımı ile organik maddelerin ayrışması, CO2 ve suya dönüşmesi sağlanır. Bu prosesler için gereken oksijen blowerlar vasıtasıyla temin edilir ve boru vana donanımı ve disk tipi membran difüzörler ile hava dağıtımı yapılır. Difüzörler her biri bir vana ile donatılmış bağımsız tarlalar şeklinde monte edilmiş ve gerektiğinde komple devre dışı bırakılabilir. Havalandırma havuzunda karbon, azot ve fosfor giderimi amaçlanmıştır. Her bir havuzda çözünmüş oksijen ölçümü yapılarak, oksijen seviyesi set edilen değerin üzerine çıktığında blowerlardan biri durdurularak veya debisi azaltılarak gerekli oksijen seviyesi sağlanır ve enerji tasarrufu yapılır. 10 MUĞLA BELEDİYESİ

8 Havalandırma havuzlarındaki aktif çamur, havuzların çıkışlarında bulunan kapaklardan çıkış yapısına geçer ve buradan da cazibeli boru hattı ile son çökeltme havuzu dağıtım yapısına iletilir. Havalandırma havuzları çıkışlarında birer redoksmetre ile azot giderim oranı kontrol edilir. Ayrıca her bir havalandırma havuzunda ph, sıcaklık ölçümü ve oksijen ölçümü yapılır. Dip sıyırıcı ile havuz ortasındaki çamur çukuruna itilen aktif çamur, buradan geri devir pompalarıyla çekilerek havalandırma havuzlarındaki aktif çamur konsantrasyonunu sabit tutmak üzere havalandırma havuzlarına geri döndürülür. Aktif çamur, son çökeltme havuzları tabanından bir boru ve vana vasıtasıyla çamur geri devir pompa istasyonuna alınır. Bu havuza monte edilen dalgıç pompalar bir kaldırma mekanizması ile donatılmıştır. Geri devir çamur pompaları dalgıç tip 2 adet asıl 1 adet yedek olmak üzere 3 adettir. Fazla çamur pompaları ise 2 adedi yedek olmak üzere 3 adettir. Aktif çamur, geri devir çamur pompaları ile havalandırma havuzlarına geri döndürülmekte olup, bu hat üzerine monte edilen elektromanyetik debimetre ile çamur debisi ölçülüp debi ayarı yapılabilir. Fazla çamur ise ayrı pompalarla çekilerek, mekanik yoğunlaştırma ünitelerine iletilir. Çökeltme havuzu yüzeyinde toplanacak yüzücü maddeler ise yüzeyden sıyrılarak yüzücü madde havuzuna alınır ve pompalar ile çamur yoğunlaştırma havuzuna iletilir. Arıtılmış atık su, taşma savakları ile yüzeyden alınır ve cazibeli boru hattı ile deşarj pompa istasyonuna iletilir. Havalandırma Havuzları SON ÇÖKELTME HAVUZU DAĞITIM YAPISI: Havalandırma havuzlarının çıkış yapısından cazibeli boru hattı ile dağıtım yapısına gelen atıksu son çökeltme havuzları dağıtım yapısı giriş bölümüne iletilir. Dağıtım yapısına alt kottan boru ile giriş yapan atıksuyun dağıtımı, üst kottan savaklanarak ayarlı kapaklar vasıtası haznelere aktarılıp buradan da cazibeli boru hatları ile yapılır. Dağıtım yapısı 2. aşamaya da hizmet edecek büyüklükte yapılmış olup 2.aşamada ilave edilecek 1 adet son çökeltme havuzu dağıtım haznesi girişine sabit kapağı da 1. aşamada monte edilmiştir. SON ÇÖKELTME HAVUZLARI: Dairesel, radyal akışlı olarak tasarlanan son çökeltme havuzları tabanı ve yüzücü maddeler döner uzatmalı yarım bir köprü ile sıyrılmaktadır. Köprü, tank duvarı üzerinde hareket eden motor tahrikli bir tekerlekle döndürülür. Köprüde yürüme yolu ve korkuluk bulunur ve bir yüzey ile bir dip sıyırıcı bu döner köprüye monte edilmiştir. ATIKSU ARITMA TESİSİ 11 Son Çökeltme Havuzu BLOWER BİNASI: Havalandırma blowerları ekipmanları, hava koşullarından ve çevreyi blowerların ürettiği gürültüden korumak amacıyla bir bina içine yerleştirilmiştir. Blowerlar roots tipi ve susturucu kabinleri bulunmaktadır. Binadaki havalandırma ise hava giriş menfezle ile yapılmakta olup, bina içindeki ortam sıcaklığını gidermek ve binayı havalandırma için ise hava sirkülasyon fanı kullanılmıştır. Blowerlar, havalandırma havuzlarındaki çözünmüş oksijen ölçüm cihazlarına bağlı olarak frekans konvertörü ile çalıştırılır. Asıl ve yedek blowerlar dönüşümlü olarak devreye girer. 12 MUĞLA BELEDİYESİ

9 Blowerlar; Adet Hava kapasitesi Basınç : 3 asıl +1 yedek : (3 x 2.550) Nm3/saat : 680 mbar ÇIKIŞ SUYU DEŞARJ HAVUZU: Son çökeltme havuzlarından savaklanarak alınan arıtılmış atıksu deşarj havuzunda toplanır. Buradan deşarj pompaları ile deşarj sahasına gönderilir. Buradan deşarj pompaları ile depolama havuzuna iletilir. Deşarj havuzu, 2040 yılı ortalama atıksu debisine göre bekletme süresi 10 dk. olacak şekilde boyutlandırılmıştır. Deşarj havuzunda su seviyesini kontrol etmek ve deşarj pompalarına komut vermek üzere ultrasonik tip seviye ölçüm cihazı kullanılmıştır. DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ: Arıtılan atıksuyun bir kısmı dezenfekte edilerek bir tanka alınır. Bu miktar şehirdeki yeşil alanların sulamasında kullanılır. Dezenfeksiyon amacıyla yapılacak klor dozaj kapasitesi, Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen fekal koli sınır değerinden az olmasını sağlayacak miktardadır. Dezenfektan olarak % konsantrasyonda sıvı klor kullanılmaktadır. Klor temas tankı 170 m3/saat'lik debi değerinde en az 30 dakikalık temas süresi sağlayacak hacimdedir. Arıtılan atıksu, sulama suyu pompalama istasyonundan Belediye Hizmet Sınırı içinde bulunan 200 m3 hacimli sulama suyu depo tankına pompalanır. Klor temas havuzunda su seviyesini kontrol etmek ve sulama suyu pompalarını kontrol etmek üzere ultrasonik tip seviye ölçüm cihazı kullanılmıştır. Çıkış Suyu Deşarj Havuzu ve Dezenfeksiyon Ünitesi SULAMA SUYU VE ÇIKIŞ POMPA İSTASYONU: Sulama suyu pompaları ve çıkış pompaları için, deşarj havuzu ve klor temas havuzunun yanında bir pompa istasyonu binası yapılmıştır. Bu binada, pompaların montaj ve bakım onarımı için gereken kaldırma sistemi, havalandırma sistemi ve klor dozaj ünitesi de bulunmaktadır. Arıtılmış su, depolanacağı terk edilmiş kum ocaklarına pompalanır. (depolama alanı seviyesi 633 m 650 m arasında değişmektedir). Pompalama hattı çapı Ø 800mm olan HDPE boru ile yapılır. Hattın yaklaşık uzunluğu m.'dir. Pompalama istasyonu 2. aşama debisine göre tasarlanmış ve 2040 ortalama debisine göre en az 10 dk. bekleme süresine sahiptir. Pompa istasyonu, sistemdeki en ağır yükün 1,2 katı ağırlığı kaldırabilecek bir mekanik kaldırma sistemi ile donatılmıştır. Pompalar, pompa haznesindeki seviye ölçerlerle kontrol edilir, çalış-dur mantığı ile ve yedek dahil olmak üzere dönüşümlü olarak çalışmaktadır. ÇIKIŞ DEŞARJ POMPALARI Pompa sayısı Adet 3 (2 asıl +1 yedek) Pompa Debisi m³/sa 625 Basma Yüksekliği Pompa Tipi ATIKSU ARITMA TESİSİ MUĞLA BELEDİYESİ m 25 Yatay milli santrifüj

10 Klorlanan su, Sulama suyu olarak kullanılmak üzere 200 m3 hacimli sulama suyu depolama tankında depolanır ve şehre pompalanır. Sulama suyu pompa hattının uzunluğu yaklaşık olarak m.dir. Pompalama Hattı Ø 250 mm HDPE boru ile yapılmıştır. GERİ DEVİR POMPALARI Pompa sayısı Adet 4 (3 asıl +1 yedek) Pompa Debisi m³/sa 450 m 9 Basma Yüksekliği Pompa Tipi Dalgıç SULAMA SUYU POMPALARI Pompa sayısı Adet 3 (2 asıl +1 yedek) Pompa Debisi m³/sa 85 m 65 Basma Yüksekliği Pompa Tipi Fazla çamur, dalgıç tip pompalarla ayrı ayrı hatlar ile 2 adet mekanik çamur yoğunlaştırma ünitelerine iletilir. Yatay milli santrifüj FAZLA ÇAMUR POMPALARI Pompa sayısı Adet 3 (2 asıl +1 yedek) Pompa Debisi m³/sa 35 Basma Yüksekliği m Pompa Tipi 9 Dalgıç Pompalama istasyonu, en ağır ekipmanın 1,2 katı kadar yükü kaldırabilecek mekanik kaldırma ekipmanı ile donatılmıştır. Sulama Suyu ve Çıkış Pompa İstasyonu GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR POMPA İSTASYONU: Son çökeltme havuzu tabanından boru ve teleskopik vana ile alınan çamurlar, çamur geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu çamur haznesinde toplanır. Geri devir oranı, havalandırma havuzundaki gerekli aktif çamur konsantrasyonuna göre belirlenir. Pompaların basma hattında bulunan debimetre ile ölçüm yapılır. Geri devir çamur pompaları dalgıç pompalar olarak seçilmiştir. Pompaların asıl ve yedekleri dönüşümlü olarak devreye girer. Çamur geri devri biofosfor havuzu giriş haznesine yapılır. Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu ATIKSU ARITMA TESİSİ MUĞLA BELEDİYESİ

11 ÖN ÇÖKELTME ÇAMURU YOĞUNLAŞTIRMA HAVUZU: Ön çökeltme çamurunu yoğunlaştırmak ve katı madde içeriğini yaklaşık %3-4 KM değerine çıkartmak için yoğunlaştırma havuzu kullanılmıştır. Yoğunlaştırıcı tabanı, havuzun ortasında bulunan çamur haznesine doğru eğimli olan dairesel, betonarme bir havuz olarak inşa edilmiştir. Yoğunlaştırıcı, çubuk çit şeklinde karıştırıcısı olan döner köprü ile donatılmıştır. Polielektrolit dozlama pompaları : Miktar Kapasitesi Tip = 2 asıl + 1 yedek = lt/saat = eksantrik vidalı pompa ÇAMUR HOMOJENİZASYON HAVUZU: Çamur yoğunlaştırmadan gelen ön çökeltme çamuru ve mekanik çamur yoğunlaştırıcıdan gelen fazla çamur, çamur homojenizasyon havuzuna alınır ve çamur çürütme ünitesine girmeden önce burada homojen bir karışım sağlanır. Bu tankta çökelmeyi önlemek amacıyla karıştırıcı bulunmaktadır. Karıştırılan çamurun çürütücüye beslenmesi için 1'i yedek 3 adet eksantrik vidalı pompa kullanılmıştır. 2. kademe için aynı kapasitede 1 pompa daha ilave edilecektir. ÇÜRÜTÜCÜ BESLEME POMPALARI Çamur debisi m³/gün (2 asıl+1 yedek) 168,23 Çalışma saati saat/gün 10,0 10,0 Pompa debisi m³/saat 10 Eksantrik vidalı 10 Eksantrik vidalı Pompa adedi Ön Çökeltme Çamuru Yoğunlaştırma Havuzu Pompa tipi adet (3 asıl+1 yedek) 168,23 MEKANİK YOĞUNLAŞTIRICI: ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜ : Fazla çamurun yoğunlaştırılması için mekanik yoğunlaştırıcı kullanılmıştır. Mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan yoğunlaştırılmış çamur, homojenizasyon havuzuna iletilir. Mekanik yoğunlaştırıcıya katı madde konsantrasyonun daha hızlı artmasını sağlamak amacıyla katyonik polielektrolit dozajı yapılır. Otomatik polimer dozajı ve dozaj ünitesi ekipmanları olabilecek maksimum sarfiyata göre dizayn edilmiştir. Mekanik yoğunlaştırıcılar, polimer dozaj ünitesi, çamur susuzlaştırma ekipmanlarının da bulunduğu çamur binasına yerleştirilmiştir. Her bir mekanik yoğunlaştırıcının kapasitesi 33 m3/saat'tir. Otomatik polielektrolit çözeltisi hazırlama ünitesi kapasitesi, yoğunlaştırma ve susuzlaştırma için kullanılacak polielektrolit dozajını sağlayacak şekilde 9000 lt/saat seçilmiştir. ATIKSU ARITMA TESİSİ 17 Ön çökeltme ve biyolojik çamur karışımı anaerobik çürütme prosesinde biyolojik olarak çürütülür. Çamur arıtımı için kullanılan anaerobik proses, mezofilik tam karışımlı ve çamur ısıtmalı (yaklaşık 35 0C) sistem dir. Çürütme sırasında oluşan metan gazının gaz motorunda yakılması ile enerji üretilir. Anaerobik çürütme tankı, silindirik betonarme bir tank olarak inşa edilmiştir. Tank, çürütücüdeki metan bakterilerinin optimum proses koşullarını sağlamak amacıyla üstten monteli karıştırıcı ile donatılmıştır. Çürütücü içinde çamur çevrimi 1'i yedek olmak üzere 3 adet eksantrik vidalı pompa ile sağlanır. 18 MUĞLA BELEDİYESİ

12 ÇÜRÜTÜCÜ ÇAMUR SİRKÜLASYON POMPALARI Pompa adedi adet 3 (2 asıl +1 yedek ) Kapasite m³/sa 25 Basma yüksekliği m 30 Pompa tipi EKsantrik Vidalı Çamuru ısıtmak için ısı değiştirici kullanılmıştır. Isı değiştiriciler paslanmaz çelikten üretilmiştir. Gaz Motoru ve Gaz Depolama Tankı SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTELERİ: Çamur susuzlaştırma ünitesi, çamur toplama- dengeleme havuzu, dekantör, polimer hazırlama ve dozlama ünitesi, toz kireç dozlama ünitesi ve çamur konveyöründen oluşur. Çamur çürütme ünitelerinden cazibeli boru hattı ile alınan çamur, çamur toplama havuzuna aktarılır. Bu havuzdan pompalar ile alınan çamur dekantörlere basılarak susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Dekantörlere çamur beslemesi için frekans kontrollü eksantrik vidalı pompa kullanılmıştır, besleme hattı üzerinde debimetre bulunur. Anaerobik Çamur Çürütücüler Süzülen sular ise süzüntü suyu havuzunda toplanarak, pompalar ile biofosfor havuzu giriş yapısına iletilir. GAZ DEPOLAMA TANKI VE GAZ MOTORU: Anaerobik çamur çürütücü de üretilen biogaz, gaz toplama tankında depolanır. Gaz depolama tankı 12 saatlik gaz üretimine yetecek hacimdedir. Gaz depolama tankı hacmi 1000 m3 hacminde ve çift membranlı yapıdadır. Gaz, gaz motorunda elektrik üretimi için yakıt olarak kullanılır. Gaz motorundan kaynaklanan sıcaklık çürütücüdeki çamuru ısıtmak için kullanılır. Tesis için bir adet kojenerasyon ünitesi (CHP) konmuştur. Ünite kapasitesi 330 kw olarak seçilmiştir. Kojenarasyon (gaz motoru) ünitesinde biriken metan gazı yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. ATIKSU ARITMA TESİSİ 19 Susuzlaştırılmış çamur keki vidalı konveyör ile konteynerlere iletilir. Bu aşamada kireç silosunun alt noktasından alınan kireç, eğimli konveyör kullanılarak çamur konveyörüne kireç dozajı yapılır. Dozaj noktasından sonra kireç ve çamur karıştırılarak çamur konteynerlerine iletilir ve çamur depolama sahasına gönderilir. Tüm susuzlaştırma sistemi lokal ve otomatik olarak kontrol edilir, SCADA sisteminden izlenebilir. 20 MUĞLA BELEDİYESİ

13 DEKANTÖR BESLEME POMPALARI Pompa adedi ÇAMUR DEPOLAMA SAHASI: adet 3 (2 asıl+1 yedek) Çamur debisi m³/gün 512 Çalışma saati saat/gün 10,0 Pompa debisi m³/saat 10 Eksantrik vidalı Pompa tipi DEKANTÖRLER Dekntör adedi adet 2 Hidrolik kapasite m³/saat 10 Katı madde girişi %KM 3,7 Katı madde çıkışı %KM 25,00 saat/gün 10,0 Çalışma süresi Polielektrolit dozlama pompaları : Miktar Kapasitesi Tip Susuzlaştırma ünitesinden çıkan çamur kekini depolamak amacıyla m2 alanı olan bir çamur depolama sahası yapılmıştır. Bu sahadaki yağmur suları ve drenaj suları cazibe ile betonarme kanallarla toplanıp 1 asıl + 1 yedek dalgıç pompalarla kaba ızgara girişine basılır. Çamur depolama alanı, üzerinde kepçe vb. yükleme aracı dolaşmasına uygun betonarme zemin olarak inşa edilmiştir. Buradaki çamur keki ise kepçelerle kamyonlara yüklenerek tesisten uzaklaştırılır. KOKU GİDERİM ÜNİTESİ (BİOFİLTRE): Arıtma tesisi Fiziksel Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma ünitelerinin bulunduğu kapalı alanların havası fan sistemi vasıtasıyla toplanarak koku giderme ünitesine iletilir. Koku arıtma ünitesi beton bir yapı içine koyulan biofiltre malzemesizinden oluşmaktadır. Biofiltreler hava içerisindeki H2S gazını tutarak koku giderimi sağlamaktadır. Temizlenmiş hava atmosfere verilmektedir. = 2 asıl + 1 yedek = 3000 lt/saat = eksantrik vidalı Çamur susuzlaştırma ünitesinden ortalama % 25 kuru madde miktarı olan çamur kekinin kuru madde miktarını % 35e çıkartmak için kireç ile karıştırılır. Dekantörlerin çıkışındaki çamur bir helezonik konveyör ile alınarak konteynere iletilir. Bu konveyöre, kireç silosundan helezonik konveyör ile alınan toz kireç bağlantısı yapılarak konveyörde karışımı sağlanır. Çamur keki ile toz kireç (CaO) karıştırılır ve % 35 kuru madde içeriğine ulaşır. KOKU GİDERİM ÜNİTESİ (BİOFİLTRE) SCADA SİSTEMİ VE LABARATUVAR: Tesisin tüm ünitelerinin işleyişi ve otomatik takibi scada sistemi üzerinden yapılmaktadır. Tesiste kurulan tam donanımlı laboratuarda da tesisin optimum işletmesini sağlamak için gerekli görülen tüm analizler yapılabilmektedir. Çamur Susuzlaştırma Üniteleri ATIKSU ARITMA TESİSİ MUĞLA BELEDİYESİ

14 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve akredite olmuş laboratuarda yaptırılan analiz sonuçlarına göre Düden suyunun, Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi' nin çıkış suyuna göre daha kirli olduğu saptanmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında yapılan analiz sonuçlarına göre, Muğla AAT deşarj sahası çevresinde bulunan kuyuların büyük çoğunluğunun sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'' nin EK-2 A deki kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik parametrelerine uygun olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle Muğla Şehrinin Yayla Bölgesindeki kuyuların içme suyu ve tüketim amaçlı kullanılması tehlikeli ve yasaktır. Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi deşarj suyu ile Yayla Bölgesinin yer altı su kaynaklarını iyileştirilecektir. SCADA Sistemi ve Laboratuar NUMUNE ALMA ÜNİTESİ: Giriş ve çıkış su kalitesini izlemek için iki adet otomatik numune alma ünitesi yerleştirilmiştir. Numune alma cihazları girişte Parshall savağına, çıkışta arıtılmış su tankına yerleştirilmiştir. Cihazlar eşit aralıklarla en az 24 numune alabilmektedir. TRAFO VE JENERATÖR BİNASI: Tesisin toplam kurulu gücü olan 994 kw enerji ihtiyacını karşılayacak 1250 kva kapasiteli güç trafosu ve enerji kesintileri için 1250 kva kapasiteli dizel jeneratör kurulmuştur. MUĞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ, DÜDEN VE DEŞARJ SAHASI ÇEVRESİ KİRLİLİK YÜKÜ KARŞILAŞTIRILMASI Parametreler Birim Çıkış Suyu Düden Suyu Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOI5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOI Askıda Katı Madde, AKM mg/lt mg/lt mg/lt < 25 <125 < ATIKSU ARITMA TESİSİ MUĞLA BELEDİYESİ

15 ATIKSU ARITMA TESİSİNİ KORUMAK İÇİN KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN DOĞRU KULLANIMI Modern bir şehirde yaşamanın gerekliliği yerine getirilerek bu tarz katı atıkların tuvalete atılmaması, toplanarak çöp saatlerinde kapılara bırakılması gerekmektedir. Bina atıksu tesisatı, atıksuyun sisteme girdiği ilk noktadır. İçme suyu şebekesi ile binaya gelen temiz su banyo, mutfak ve tuvalette çeşitli faaliyetler sonucu kirlenir ve atıksu haline gelir. Atıksular binadan, bina içerisine döşenen borular vasıtasıyla uzaklaştırılır. Bina tesisatından gelen atıksular tek bir noktadan parsel bacasına verilir. Parsel bacası ise, bina atıksularının içine aktığı, numune almak, ölçümlerde bulunmak ve atıksu akımını izlemek için içine girilebilen bacalardır. Atıksular parsel bacasından, bağlantı kanalı aracılığıyla kanalizasyon borularına iletilir. Bağlantı kanalı ise atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyona ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan mülk sahibine ait kanaldır. Kanalizasyon sisteminin olduğu yerlerde her bina atıksularını kanalizasyona vermekle yükümlüdür. Kanalizasyona atıksularını vermek isteyen bir mülk sahibi Belediyeye mülkiyet içinde yapacağı sistemin projesini, sayısal değerlerini sunar. Projenin Belediye tarafından onayı alındıktan sonra mülkiyet içindeki kanalizasyon sistemini yapar ve Belediyeden gelen yetkili kişiler nezaretinde bağlantı kanalını kanalizasyona bağlar. Parsel bacasından bağlantı kanalıyla alınan atıksular kanalizasyon borularına dahil olur ve sonunda Atıksu Arıtma Tesisine doğru kilometrelerce yolculuğuna başlar. Kanalizasyon Sisteminin başlangıç noktası günlük kullandığımız banyo, lavabo, tuvalet ve mutfak olduğu için, buralardaki giderlere ve parsel ve muayene bacalarına sistemin tıkanmaması için kimyasal atıklar (boya, tiner vb.), tehlikeli atıklar (kullanılmış kızartmalık yağlar, motor yağları, ilaçlar vb.) ve katı atıklar (pamuk ve naylon karışımı çocuk bezleri, kadın pedleri, prezervatifler, küçük ev aletleri, çocuk oyuncakları, sigara kutuları, temizlik bezleri vb.) atılmaması gerekmektedir. Çünkü; tuvalete atılan bu tür atıklar çoğunlukla miflon, pamuk ve naylon karışımı olduğu için şişerek hacmini artırması sonucu; kanalizasyon bağlantı noktalarından taşmalar, arıtma tesisinde taşmalar ve pompaların tıkanması sonucunda motorların yanması gibi zaman alıcı ve yüksek maliyetli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, Muğla Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi sadece evsel nitelikli atıksulara göre projelendirilmiştir ve bina bağlantılarından başlayıp kanalizasyon hattına kadar olan kısım (parsel bacaları ve bağlantı kanalları dahil) mülkiyet içinde kaldığı için, buradaki sistemin sorumluluğu tamamiyle mülkiyet sahibine aittir. ATIKSU ARITMA TESİSİ MUĞLA BELEDİYESİ

16 EVSEL BAĞLANTILAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU Muğla Belediyesi Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi tarihi itibariyle faaliyetine başlamış olup, evsel nitelikli atık suların şube yolu bağlantılarının kanalizasyon şebekesine bağlantısı çalışmaları hızla devam etmektedir. Atıksu abone bağlantıları için herhangi bir çalışma yapmayan vatandaşlarımıza 2872 Çevre Kanununun ve Resmi Gazete sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen önemli noktaları sunuyoruz. ÇEVRE KANUNU MADDE 11 - Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur. MADDE 12 Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapılır. MADDE 15 - Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve 1 yılı aşmamak üzere süre verilebilir. ATIKSU ARITMA TESİSİ 27 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ MADDE 25/a - Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. MADDE 43 - Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür. MADDE 50 - Taşınmaz mal sahibi, atıksu altyapı tesislerinden yararlanma şartlarına ilişkin 43 üncü maddedeki yükümlülüklere rağmen, verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmaması nedeni ile Alıcı Ortamda Kirliliğe neden olması ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli işlem yapılır Çevre Kanununun ve Resmi Gazete sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Vatandaşlarımızın evsel atıksu şube yolu bağlantılarını tarihi başlangıç esas alınarak 1 yıl içerisinde yaptırmaları bir hak ve mecburiyettir. DEĞERLİ MUĞLALILAR MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 06/02/2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR. EN GEÇ 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE ATIKSU BAĞLANTILARINI YAPMAK 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİDİR. SAYGIDEĞER HALKIMIZA DUYURULUR. 28 MUĞLA BELEDİYESİ

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları 2 2 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi içindekiler BAŞKAN DAN KOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİKSEL ARITMA KİMYASAL

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SU ARITMA EKİPMANLARI SEMİNERİ MAKRO ÇEVRE KORUMA www.makrocevre.com.tr 1 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini engellemek Atık suyu tekrar

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU BİO-MAK BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ BİO -MAK çelik veya betonarme, silindirik/prizmatik, kompak bir atık su arıtma ünitesidir. Çalışmaya hazır olarak teslim edilen BİO-MAK toprak altında veya

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011 3. Biogas-Training Bileşenler Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) Nesta Boutique Hotel Ankara, 12.-13.09.2011 13.09.2011 1 Biyogaz Eğitim Semineri Bileşenler

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO-MAK MARKALI SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO -MAK YATAY VE DÜŞEY MİLLİ HAVALANDIRICI: BİO -MAK DÖNER KÖPRÜLÜ ÇAMUR SIYIRICI: BİO -MAK FLOKULATÖR: BİO -MAK ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICI: BİO -MAK

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu

Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu Pioneering for You Ürün broşürü Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu Wilo ile atıksu tahliyesi ve arıtma Islak montaj hazır terfi istasyonu Wilo pompalan ve sistemleri, belediye atık yönetimi

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

EMUport Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonları. Wilo Pompa Sistemleri A.Ş Hazal Yıldız, Satış Mühendisi Altyapı & Endüstri

EMUport Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonları. Wilo Pompa Sistemleri A.Ş Hazal Yıldız, Satış Mühendisi Altyapı & Endüstri EMUport Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonları Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. 19.10.2016 Hazal Yıldız, Satış Mühendisi Altyapı & Endüstri İÇİNDEKİLER 1 Pompa İstasyonları Genel Bakış 2 EMUport Katı

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE 2012 OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE www.ogendidactic.com Giriş OAG-100 Hidroloji Tezgahı ve çeşitli yardımcı modül üniteleri ile Akışkanlar Mekaniği derslerinde ayrıntılı ve kapsamlı deneysel

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Blowerlar ve Difüzörler SIVI TRANSFER ÜRÜNLERİ

Blowerlar ve Difüzörler SIVI TRANSFER ÜRÜNLERİ Blowerlar ve Difüzörler SIVI TRANSFER ÜRÜNLERİ Blowerlar, emisyona uğrayan ortamdaki havanın yüksek debide veya düşük basınç da transferini sağlayan, motordan aldığı kuvvet ile fanı döndüren tesisat ekipmanlarıdır.

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ Bekir YELMEN * *Dr. Yük.Müh. Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Atıksu Arıtma Tesisi byelmen@yahoo.com.tr, ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME Deniz KURT İşletmeler Müdürü 1 Başlıklar 1. Arıtma Çamurları 2. Türkiye deki Durum 3. Solar Kurutma Teknolojisi 4. Fethiye Solar Kurutma Tesisi 5. Dünyada

Detaylı