Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı"

Transkript

1 Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı Av. Mürüvvet Göksu KARINCA* * Ankara Barosu.

2

3 GİRİŞ İngilizcede convergence olarak bilinen yakınsama kavramı, çok farklı anlamlarda kullanılmakta, bu nedenle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu sebeple, yakınsamanın doktrinde kabul görmüş ortak bir tanımı bulunmamasına rağmen, bu kavramı farklı noktaların birbirine yaklaşması ya da entegre olması şeklinde tanımlamak kanımca doğru olacaktır. Telekomünikasyon sektörünün devlet tekelinden ayrılıp, rekabete açılması ile, telekomünikasyon şirketleri arasındaki rekabet bir dizi teknolojik gelişmeyi de beraber getirmiştir. Bu teknolojik gelişmeler telekomünikasyon, medya ve bilişim teknolojilerini birbirlerine yaklaştırmakla kalmamış, sadece geleneksel anlamda altyapı ve buna bağlı olarak hizmet veren oyuncuları dışlar hale gelmiştir. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler (özellikle internet) vasıtasıyla telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve medya sektörlerindeki geleneksel sınırlar kaybolmaktadır. Buna bağlı olarak yakınsama kavramı; fen, doğa bilimleri ya da matematikten ziyade, telekomünikasyon alanında kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Her ne kadar kavramın kullanıldığı alan spesifikleştirilmiş olsa bile, halen bu kavram üzerinde ortak bir tanıma varılamamıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde telekomünikasyonda üzerinde görüş birliğine varılamamış yakınsama kavramı üzerinde durulacak, bu kavrama ilişkin Küresel, Avrupa Birliği ve doktrin bazında farklı tanımlara yer verilecektir. Tanımlardan sonra ise yakınsamanın hangi katmanlar üzerinde gerçekleştiği belirtilecektir. Çalışmanın ikinci kısmında telekomünikasyonda yakınsak teknoloji örnekleri incelecektir. Bu bağlamda telekomünikasyonda yakınsamanın kısa bir tarihçesi mahiyetinde günümüzde etkin olmayan ya da günümüz teknolojilerin atası sayılan yakınsak teknoloji örnekleri üzerinde de durulacaktır. Çalışmanın üçüncü kısmında ise yakınsak teknolojilerin telekomünikasyon pazarını ne şekilde etkilediğine değinilecektir. Çalışmanın son kısmında telekomünikasyon yakınsamanın düzenlemelerin etkileri ve Türk Telekomünikasyon sektöründe yakınsak teknolojiler üzerinde ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınıp, çalışma son bulacaktır. 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 263

4 Telekomünikasyonda Yakınsama Kavramı Telekomünikasyonda yakınsama kavramı ilk defa Rosenberg tarafından, Amerikan makine endüstrisine ilişkin yazdığı makalede, yakınsak teknolojiler adı altında kullanılmıştır [1] yılındaki ilk kullanımdan sonra yakınsama farklı sektörlerde değişik şekilde kullanılır hale gelmiştir. Blackman ise yakınsamayı telekomünikasyon ve görsel-işitsel sektörleri etkileyen; teknoloji, hizmet, endüstri yapısı ve hükümet politikalarında çeşitli değişim trendleri [2] şeklinde tanımlamıştır. Görüldüğü üzere Blackman ın tanımı net bir şekilde telekomünikasyonda yakınsamanın ne olduğunu ortaya koymamakla birlikte, bu tanım, yakınsama kavramının günümüzdeki tüm alanlarını kapsar niteliktedir. Blackman in tanımına benzer bir başka tanımsa, Altaş tarafından yapılmıştır. Fakat bu tanımın ikinci kısmında genel anlamda yakınsama tanımından ayrılınmış ve yakınsama; sabit telekomünikasyon sistemlerinin maliyetinin ucuz; mobil sistemlerin ise esnek olmasından yararlanmak suretiyle bu sistemlerin birleştirilmesi [3] şeklinde tanımlanmak suretiyle, pazara ve hizmetlerin yakınsamasına daha yakın bir çerçeveye oturtulmuştur. Avrupa Komisyonu nun 1997 tarihli Yeşil Belgesinde ise yakınsama; farklı şebeke platformları aracılığıyla benzer hizmet çeşitlerinin taşınması ya da telefon, televizyon ve kişisel bilgisayar gibi tüketici aygıtlarının bir araya getirilmesi olarak ifade edilmektedir [4]. Tanımlamadan anlaşılacağı üzere, Yeşil Belgedeki yakınsama kavramı genel anlamda iki kısma ayrılmaktadır. Tanımın birinci kısmı altyapı katmanındaki yakınsamayı ikinci kısmı ise cihazların yakınsamasını ifade ettiğinden, bu tanımın telekomünikasyonda yakınsama kavramını tam anlamı ile içine alan bir kavram olmadığını belirtmek doğru olacaktır. OECD ise yakınsamayı geleneksel silo mimarisinden, başka bir ifade ile her bir hizmetin belirlenmiş bir şebeke (mobil, sabit, kablo TV, IP) ile verildiği yapıdan, tüm iletişim hizmetlerinin çeşitli şebekeler üzerinden kopukluk olmadan ve birçok platform üzerinden interaktif bir şekilde verilmesine doğru geçiş olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda OECD, ilgili raporunda 20. yüzyılın son çeyreğinden beri telekomünikasyon ve medya sektörlerindeki sayısallaşma ve [1] Güngör, Müberra, Kibar, Yunus Şevki, Yılmaz, Ramazan, Tekin, M. Alper; Yakınsama: Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Açısından Düzenlemelere Etkileri, Eylül Ankara 2009, sf.12 [2] Blackman, R. Colin; Convergence Between Telecommunications and Other Media: How Should Regulation Adapt?,Telecommunnication Policy, sf.164 [3] Altaş, Hüseyin, Sırataş, Burcu; yakınsama ICT Media şubat 2010 sf.22 [4] Avrupa Komisyonu; Green Paper On The Convergence Of The Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, And The Implications For Regulation Towards an Information Society Approach, Brüksel Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

5 yakınsama dolayısıyla; o güne kadar var olan düzenlemelerde değişikliğe gidildiğini, bu değişikliklerde de internetin büyük etkisi olduğunu vurgulamıştır [5]. Sektörler arası yakınsama baz alınarak yapılmış bir başka tanıma göre ise yakınsama; Telekomünikasyon teknolojileri, geleneksel olarak, ses, resim ve hareketli görüntünün ekonomik ve etkin bir şekilde kullanıcıları arasında aktarımını kapsamaktadır. Teknolojideki gelişmeler sonucunda, bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerinin kapsadığı alanlar birbirleriyle hızla örtüşmeye başlamış, daha doğrusu bu teknolojiler birbirinin içine girmiştir. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin bu şekilde örtüşmesi yakınsama (convergence) olarak da adlandırılmaktadır [6] şeklinde ifade edilmiştir. Yukarıdaki tanımlar ışığında, telekomünikasyonda yakınsama, kanımca, kapitalist ekonomik sistemleri benimsemiş sektör oyuncularının, teknolojik gelişmeler ve nihai tüketicilerin sadeleşme talepleri doğrultusunda, gerek altyapıda gerekse altyapıdaki tekleşmeden dolayı hizmetlerin ve cihazların entegre olması ve buna bağlı olarak medya ve bilişim sektöründe (şirket devralmaları şirketlerin birleşmesi vs. aracılığıyla) bütünleşme şeklinde tanımlanabilir. Yakınsama Seviyeleri Yukarıda bahsi geçen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yakınsamanın farklı tanımları ve buna bağlı olarak farklı seviyeleri bulunmaktadır. Oysa telekomünikasyonda yakınsamayı dört farklı ana grupta kategorize etmek mümkün görünmektedir. Bunlar; Altyapıda (Taşımada) Yakınsama (IP ve İSS olarak bilinen) Katmanda Yakınsama Uygulamada ve İçerikte Yakınsama Bilgi Teknolojileri ile Yakınsama [7] Altyapıda yakınsama; kısaca farklı şebekelerin birbirleri ile bütünleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Tarihsel anlamda açıklamak gerekirse, altyapıda yakınsamayı geleneksel anlamda temel telekomünikasyon hizmetleri yürütmekte [5] OECD; Convergence and Next Generation Networks, Ministerial Background Report, DSTI/ICCP/CISP(2007) FINAL Directorate for Science, Techonology and Indusrty Comittee for Information, Computer and Communications Policy, sf. 7 [6] Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği; Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerinde Görüş ve Öneriler, sf 133 [7] Fowler, Thomas B.; Convergence in İnformation Technology and Telecommunications World : Seperating Reality from Hype, The Telecommunications Review, sf. 12 org/newspublications/publications/technicalpublications/telecommunicationsreview/ Documents/Fowler_03.pdf 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 265

6 olan şebekelerden; ses, veri, görüntü gibi birçok hizmeti farklı tip kullanıcılara taşıyabilen IP ve fiber optik şebekelere geçiş şeklinde ifade etmek mümkündür. Genişbant hizmet kapasitesine sahip olan bu şebekeler sayesinde günümüzde kullanıcılar; ses iletiminin yanı sıra müzik indirme, görüntülü konuşma, mobil telefondan televizyon izleyebilmeye kadar bir dizi farklı hizmetten yararlanabilmektedirler. Katmanda yakınsama ise; altyapıdaki yakınsamaya bağlı olarak, aynı kablolar üzerinden farklı verilerin trafiğinin sağlanabilmesi şeklinde özetlenebilir. IP olarak bilinen İnternet Protokolü de bir uygulama teknolojisi olarak, müşterek seviyedeki bütün veri trafiğini özellikle internet ve ses trafiğini- yürütebilmekte ve bu katmandaki yakınsamanın en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır [8]. Sınırları altyapı ve IP katmanından daha kolay ayrılabilen bir başka yakınsama türü ise son kullanıcıyı en fazla ilgilendiren içerik yakınsamasıdır. Bu yakınsama türü aynı zamanda cihazda yakınsamayı da beraberinde getirir. Bu yakınsamış teknolojiler sayesinde nihai kullanıcının anten, radyo, bilgisayar gibi birçok arayüzü birlikte bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Kaldı ki internet başlı başına bu yakınsama türüne hizmet eder niteliktedir. Örnek vermek gerekirse internete girme yeteneğini haiz herhangi bir telefon -3G teknolojisi sayesinde- hali hazırda ses, görüntü, veri paylaşımı yapabilmektedir. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri arasındaki yakınsama ise tüm bu alt seviyelerdeki yakınsamanın bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bu yakınsama türünün karakteristik özelliğini, geleneksel anlamda ayrı işlevlerle tarihsel açıdan farklı üretim ve rekabet alanlarına dahil olan sektörlerin- tek bir kaynakta bir araya gelmesi [9] oluşturur. OECD ise 2007 tarihli yakınsamaya ilişkin raporunda yakınsamayı biraz daha farklı bir biçimde kategorize etmiştir. Yukarıda belirtilmiş temel dört seviyeden farklı olarak OECD raporunda; Düzenleme ve kurumlarda yakınsama, Pazarda yakınsama şeklinde iki ayrı kategori daha ortaya koymuştur. Bununla birlikte yakınsamanın sadece telekomünikasyon sektörünü değil, medya içerik sağlayıcıları, yazılım sektörü ve üreticiler gibi başka alanları da çeşitli seviyelerinde etkilediğini de ifade etmiştir [10]. [8] Fowler; a.g.e.,sf.12 [9] Fowler; a.g.e.,sf.12 [10] OECD; a.g.e sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

7 Yakınsamanın Kısa Tarihçesi ve Günümüz Yakınsak Teknoloji Örnekleri Altyapı katmanındaki 1960 lardan günümüze kadar gelişmekte olan bir süreç iken, IP ve İSS katmanındaki yakınsamanın öyküsü daha yenidir. Yakınsamaeski ismi ile entegrasyon- politik anlamda desteklenmesi gereken bir olgu iken, tarihte başarısız örneklerinin olduğu da bir gerçektir te Uydu İşletim Sistemi ses (Satellite Business System), veri ve video aktarımında birincil teknoloji olarak karşımıza çıkmıştır. Bu sistem sayesinde uydu ile erişim sağlanarak ses veri ve görüntü aktarılabilmiştir de ise PBX (Public Branch Exchange) birincil teknoloji şeklinde lanse edilmiştir. Bu teknoloji ile sadece belirli bir alana özel olarak, örneğin bir şirkette, şebeke kurulması sağlanmış bu şebeke dışa karşı birkaç telefon ile açılmıştır de ise darbant ISDN (Integrated Services Digital Network) yerel ağ aracılığıyla ses veri görüntü ile birlikte grafik aktarımı da sağlayarak öncü teknoloji konumuna yükselmiştir yılında ise ION (Integrated on Demand) bu serüvene öncül teknoloji olma hedefi ile yola çıkmıştır. ION teknolojisinin temel dayanağını ses, görüntü, veri ve internet hizmetlerin yüksek hızlı tek bir merkez üzerinden iletimini içermekteydi. Fakat ION teknolojisi yaklaşık 5 milyon dolara mal olmasına rağmen sadece dört bin müşteri elde edebilmiştir. Bu başarısızlığın nedenleri arasında ise düşük kalitede ses iletimi, iyi işlemeyen müşteri servisleri, zayıf bağlantılar gösterilebilir. Kısacası ION, telefon endüstrisinin 100 yılda yaptığını 3 yılda başarmak istemiştir. [11] IP Işığında Günümüz Yakınsak Teknoloji Örnekleri: IP ve IPTV Tarihsel süreçteki farklı yakınsak teknoloji örnekleri bir yana bırakılacak olursa IP tabanlı şebekelerin geleneksel anlamda kullanıldığı alan olan internet hizmetinin dışına çıkması ile birlikte IP teknolojisi günümüzün birincil teknolojisi konumuna yükselmiştir. İlk defa 1974 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü nce basılan bir makalede adı geçen bu şebeke ile; günümüzde, sadece internet değil geleneksel anlamdaki şebekelerin yerini alacak şekilde televizyon anlamında yayın ve telefon anlamında ses hizmetleri de verilebilmektedir. Bu bağlamda VoIP ve IPTV hizmetlerine kısaca değinilecek olursa; [11] Techguide.com; Sprint Integrated On Demand Network (ION) White Paper Executive Summary, techguide.zdnet.com/titles/ionint.shtml. naklen Fowler; a.g.e., sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 267

8 VoIP (Voice Over IP) ile genel anlamdaki tüm ses hizmetleri IP şebekesi üzerinden verilebilmektedir. Bilindiği üzere temel ses hizmetleri geleneksel telekomünikasyon şebekeleri üzerinden yürütülmektedir. Fakat bu şebekelerin birçok ülkede özelleştirme kapsamında ilk başta tek bir şirkete verildiğinden bu şirketler tüm şebeke hakimiyetini ellerinde bulundurmakta ve dolayısıyla piyasada hakim güç konumunda bulunmaktadırlar. Her ne kadar çeşitli regülasyonlarla, bu şirketlerin şebekelerini diğer şirketlere açmasına ilişkin düzenlemeler bulunsa da, bu düzenlemelerin piyasadaki giriş engellerini tam anlamıyla bertaraf ettiğinden söz edilemez. Bu kapsamda IP teknolojisi bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Telekomünikasyon sektörüne temel hizmet olan ses iletimi kapsamında IP teknolojisinin girmesi ile birlikte, pazardaki giriş engelleri azalmış, piyasaya yeni katılan oyuncuların sayısı ve alt pazarların çeşitliliği artmış ve bu sayede verilen paket hizmetlerde artışlar olmuştur [12]. Ancak halen geleneksel anlamdaki telekomünikasyon şebekesi birçok ülke piyasasında etkin konumunu korumaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri VoIP in geleneksel anlamda sunulan ses hizmetindeki kaliteyi her noktada sağlayamıyor ve PSTN şebekesindeki kalite standardını garanti edemiyor olmasıdır [13]. IPTV, IP şebekesi kullanılarak sunulan televizyon yayınıdır. IPTV de kablolu ya da dijital mahiyetteki televizyon yayınından farklı olarak talebe bağlı izleme özelliğine sahiptir. Bu sayede nihai kullanıcı geleneksel anlamda olduğu gibi bütün kanallara anında erişime sahip olmamakla birlikte, istediği kanallara erişebilmekte ve yayın akışının istediği zaman dilimini kaydedebilme özelliğini haiz bulunmaktadır. Yakınsamanın Avantajları ve Karşısındaki Engeller Yakınsama ve buna bağlı olarak yakınsak teknolojiler, sadece iletişim anlamında değil, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da hizmetlere daha kolay ve daha ucuz erişebilmenin önünü açmaktadır [14]. Bu nedenle özellikle altyapıdaki süregelen yakınsama, teknoloji geliştikçe şebekelerin karmaşıklığını azaltmakta buna bağlı olarak son tüketiciye daha fazla hizmet bir kablo ve bir fatura üzerinden sunulabilmektedir. Bu durum paket hizmetleri ve piyasa oyuncularının çeşitliliğini [12] Melody, William, Sutherland, Ewan, Tadayoni, Reza; Convergence, IP Telephony and Telecom Regulation:Challenges & Opportunities for Network Development, with particular reference to India, Yeni Delhi Mart [13] Tekin, Alper Mehmet; Yakınsamanın Türkiye Pazarına Etkileri Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler Bilgi Teknolojileri Kurumu Uzmanlık Tezi Mart 2009 Ankara [14] Vitamin gibi internet üzerinden ilkokul öğrencilerine verilen dersler örnek gösterilebilir Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

9 arttırmakta bu sayede rekabet de artmaktadır. Fakat paket şeklinde sunulan programların en nihayetinde çoklu oyuna uyum sağlayamayan farklı sektör oyuncularını dışarıda bırakacağı ve piyasada yeni hakim piyasa gücüne sahip şirketlerin ortaya çıkacağı da iddia edilmektedir. Aynı zamanda yakınsama, bir anlamda yeni hizmetler demek olduğundan pazar çeşitliliğini arttıracak buna bağlı olarak da bu pazarlarda uzmanlaşmış yeni personel ihtiyacı gündeme gelecektir. Bu sayede istihdam sağlanacak ekonomik açıdan verimlilik artacaktır. Tüketici açısından ise yakınsama ile birlikte farklı hizmetlerin tek bir işletmecide toplanması dolayısıyla telekomünikasyon hizmetlerinin ücretleri düşecek, işletmeciler daha geniş hizmetler sunabildikleri için tüketicilerin bu hizmetler arasında seçim şansları doğacak ya da var olan seçimlerin sayısında artış olacaktır. Bununla birlikte hizmetler altyapı katmanına ilişkin olarak tek bir kablo üzerinden sunulacağından, bir bina ve evlerdeki kablo sayısı azalacak, buna bağlı olarak da nihai tüketici daha az cihazla daha çok içeriğe ulaşabilecektir. Bunun gibi uydu alıcısı ya da anten gibi donanımlara gereksinim de kalmayacaktır. Yakınsama, kablo sayısındaki azalış dolayısıyla hem nihai kullanıcı hem de şebeke sahibi açısından daha az bakım gideri anlamına da gelmektedir. Yeni teknolojilerin geleneksel anlamdaki telekomünikasyon şebekesinin yerini alması ile farklı şebekeler için ayrı ayrı uygulanacak olan bakım maliyetlerinin tek bir şebekeye yapılması nispetiyle, maliyetler ciddi anlamda düşecektir. Hiç şüphesizdir ki, yukarıda bahsi geçen avantajların hepsi nihai kullanıcıların hayatlarını basitleştirecektir. Yakınsamanın birçok yararı bulunmakla birlikte, bu kavramla tanımlanan süreç birçok engelle de karşılaşmaktadır. Yakınsamanın önündeki ilk engel eylemsizliktir. Yeni şebekelerin kurulması birçok maliyeti ve iş gücünü beraberinde getirmektedir. Bu sebeple işletmeciler hâlihazırda var olan ve kar etmeye devam ettikleri şebekeleri bırakıp kar edip etmeyecekleri muğlak bulunan yeni altyapı ve cihazlara şebekelerini adapte etmek istememekte, bu tür yatırımları riskli görmektedirler. Yakınsak teknolojiler, bu teknolojilerde uzmanlaşmış personel eğitimini de beraberinde getirmektedir, bu durum ise şirketler açısından ayrı bir yük oluşturmaktadır. Sektörlerin yakınsaması ile birçok alanda farklı şirketlerin iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Hatta şirket birleşmeleri ve devralmalarını da beraberinde getirmekte, ancak piyasadaki koşullar çerçevesinde bu her zaman mümkün olamamaktadır. Benzer eylemsizlik ise insan faktörü olarak da adlandırabileceğimiz tüketicilerde daha net bir şekilde görülmektedir. Nihai kullanıcılar bozulmazsa 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 269

10 düzeltme [15] prensibinden hareketle, kullanmakta oldukları cihazlardan kolay kolay vazgeçmemektedir. Tüketiciler yeni cihazları öğrenmek istememekte ve hatta yayınlarda, kanal numaralarının bile değişecek olması tüketiciler için yakınsak teknolojiyi kullanmamak açısından bir neden oluşturmaktadır. Yakınsamaya İlişkin Uluslararası Çerçeve Yakınsama, özellikle Küresel ve Avrupa Birliği bazındaki öneminden dolayı uluslararası kuruluşların ilgisini çekmektedir. Bu anlamda, uluslararası kuruluşlar, çeşitli rapor ve direktiflerle bu konuyu düzenlemeye çalışmaktadırlar. Fakat ülkeler telekomünikasyon hukuku bağlamında farklı politik tutumlar sergiledikleri için, yakınsak teknolojilere ilişkin düzenlemeleri de farklılıklar göstermektedir. Örneğin Suudi Arabistan gibi muhafazakâr bir politik tutum sergileyen ülkeler, yayıncılık sektörü ile yakınsamış telekomünikasyon cihazları üzerinde de sıkı sosyal düzenlemeler getirmekte ve denetim uygulamaktadırlar. Başka bir örnek ise Amerika ve Avrupa Birliği anlamında telekomünikasyon sektörünü düzenlemedeki temel anlayış farkıdır; Buna göre Amerika Birleşik Devletleri telekomünikasyon sektöründeki düzenlemelerini ana başlıklar altında kamu yararı ile sınırlı tutarken, Avrupa Birliği kamu düzenine ilaveten, rekabete ilişkin politikalar yaratmakta ve konuya ilişkin daha spesifik düzenlemelere gitmektedir [16]. Avrupa Birliği bazında yakınsamaya ilişkin ilk düzenlemeye 1997 tarihli Telekomünikasyon, Medya ve Bilgi Teknolojisi Sektörlerinin Yakınsaması ve Yakınsamanın Regülasyonlar Açısından Sonuçları Hakkında Yeşil Kitap: Bir Bilgi Toplumu Yaklaşımına Doğru isimli belgedir; kısaca Yakınsama Yeşil Kitabı olarak adlandırılmaktadır [17]. Bu belgede genel anlamda yakınsama, desteklenmesi gereken bir politika şeklinde tanımlanmış, devletlerin yakınsamayı engelleyici politik tutumlardan kaçınması gerekliliği belirtilmiştir. Regülasyon konusunda ise bu alanda aşırı düzenleme yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Regülasyona ilişkin esnek düzenlemelere gidilmesinin altında Tekin e göre iki temel neden yatmaktadır. Bunlar: [15] Fowler; a.g.e., sf 18. [16] Liberatore, Francesco; Convergence Perpectives on Mobile Regulatory Issues, Jones Day London 2009 sf.2 [17] Yeşil, Sezen; Telekomünikasyon, Bilgi Teknlojileri ve Yayıncılık Sektörlerinde Yakınsama ve Düzenleyici Kurumların Yeniden Yapılandırılması, Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezi şubat 2007 sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

11 Küresel olarak rekabet edebilecek ekonomik güce sahip bir AB medya sektörü oluşturmak Tüketici faydasını (yüksek hizmet kalitesi, yüksek teknolojilere erişim, çoğulculuk vs.) en üst düzeye çıkarmak [18] 2002 yılına gelindiğinde ise Avrupa Komisyonu nun 2007/72/EC sayılı direktifinin başlığında ise, direktifte belirtildiği gibi, bir değişime gidilmiştir. Daha önce telekomünikasyon hizmetleri ve telekomünikasyon ağları şeklinde ayrılan kavramlarda, artık bu olgular üzerindeki yakınsamadan kaynaklı olarak, elektronik iletişim ağları ve hizmetleri şeklinde ele alınmak suretiyle, bir değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca, bu direktifte de bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve medya sektörlerinin yakınsadığı, bu sebeple tek bir olguymuşçasına ele alınmaları gerektiği belirtilmiştir. [19] Avrupa Komisyonu Yetkilendirme Direktifinde, farklı elektronik telekomünikasyon hizmet ve ağlarındaki yakınsamanın temelinde hangi teknolojinin yattığına bakılmaksızın, bütün hizmetleri içine alacak mahiyette bir yetkilendirme sisteminin kurulması gerektiğini belirtmeiştir [20]. Buna kısaca teknoloji tarafsız düzenleme de denilebilmektedir. Avrupa Komisyonu Çerçeve Direktif inde ise telekomünikasyon hususundaki konuların tek bir düzenleyici çerçeve içinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Fakat bu kapsamında yer alan hususların içerik denetiminin ayrılmasının da; medya konsantrasyonunun önüne geçmek (medyada çoğulculuğu sağlamak), kültürel çeşitliliği ve nihai kullanıcılara korumak için bir gereklilik olduğunu da ifade etmiştir. [21] OECD ise 2008 tarihli yakınsama ve yeni nesil şebekelerle ilgili raporunda Avrupa Komisyonu nun aksine yakınsamayı daha çok ekonomik boyutuyla ele almıştır. Bu raporunda yakınsamanın, pazarın gelişmesi için politik anlamda desteklenmesi gereken bir husus olduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber tıpkı Avrupa Komisyonu direktifinde olduğu gibi, düzenlemelerin hizmetlerin [18] Tekin, Alper Mehmet Yakınsamanın Türkiye Pazarına Etkileri Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler Bilgi Teknolojileri Mart 2009 Ankara sf 78 [19] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Communities. sf. 21 [20] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive), Official Journal of the European Communities sf 21. [21] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) Official Journal of the European Communities sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 271

12 altında yatan teknolojiler gözetilmeden yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu cümleden; OECD nin ilgili raporuna göre, yakınsama, yeni nesil şebekeler sayesinde ses görüntü ve veri aktarımına ilişkin hizmet sunan pazarlardaki rekabeti arttıracaktır, bu durumun en temel yapı taşı ise IP nin mobil telefonlara uygulanabilmesidir. Fakat raporda belirtildiği üzere tüm bu hizmetleri paket şeklinde sağlayabilecek konumda olan şirketlerin sayısının azlığına bakılırsa, birkaç şirket telekomünikasyon sektöründe piyasa gücünü elinde bulunduracak; başka bir deyişle bu durum rekabeti zedeleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Raporda yakınsama ışığında arabağlantı, numaralandırma, adreslendirme, spektrum yönetimi, acil çağrılar gibi birçok farklı hususa ilişkin görüşler de ortaya konmuştur. [22] Aynı zamanda evrensel hizmet kapsamında düşünülmek üzere; fiber optik kablolar gibi hızlı erişim sağlayan kabloların coğrafi açıdan gelişmiş bölgelere döşeniyor olması, kırsal kesimde yaşayanlarla büyük şehirde yaşayanlar açısından erişim hızında büyük bir tezat oluşturacağı da bu raporda belirtilen problemler arasındadır. Bu bağlamda raporun evrensel hizmete ilişin kısmını özetlemek gerekirse; Evrensel hizmet kavramını telekomünikasyon hukuku bağlamında coğrafi konumuna bakılmaksızın makul ücret karşılığında, iletişim hizmetlerinden bir ulusun tümünün yararlanması şeklinde özetlenebilir. OECD bahsi geçen raporunda ise telekomünikasyon hizmetlerinden anlaşılması gerekenin günümüze kadar ses hizmetleri temeline oturtulduğunu fakat yakınsak teknolojilerin gelişmesi (SMS, vs.) ile birlikte evrensel hizmet kavramının mahiyetinin değiştiğine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda artık sadece ses iletimi telekomünikasyon hizmetleri bakımından eski önemini korumamaktadır. Bu bağlamda OECD, raporunda genişbant hizmetlerin de evrensel hizmet kapsamına alınması görüşünü benimsemektedir. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri nde internet, evrensel hizmet kapsamında görülmektedir. OECD ise genişbant hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına alınmalı mı sorusuna cevap olarak; IP tabanlı şebekelerin daha geniş hizmetler sağladığını ve maliyetlerinin daha düşük olduğunu, bu sebeple yeni nesil şebekelerin bu kavrama hizmet edebilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Fakat coğrafi açıdan gelişmemiş bölgelerde bu şebekelerin kurulumunun orta vadede mümkün olamayacağından cihetle, yakın gelecek için telekomünikasyon sektöründeki genişletilmiş evrensel hizmet kapsamının belirli bölgelerle sınırlı tutulması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Başka bir deyişle; orta vadede genişbant hizmetler, sadece coğrafi açıdan gelişmiş bölgeler için evrensel hizmet kapsamına dahil edilmelidir. [22] OECD; a.g.e., sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

13 Yakınsamanın Telekomünikasyon Pazarına Etkileri Telekomünikasyon sektöründe özelleşme ile birlikte şirketler karları maksimize etmek maksadıyla, araştırma geliştirme çalışmalarına öncelik vermişlerdir ki; bu durum yakınsamanın yapı taşını oluşturmaktadır. Bunula birlikte bu sektördeki teknolojik gelişmelerde görülen hızlı artış, telekomünikasyon sektörünü sürekli kendini yenileyen bir sektör haline getirmekle kalmamış, sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla içindeki payında da artış gözlemlenmiştir. OECD ülkelerinde genişbant hizmetlerin, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya oranı [23] Yakınsama bu sektördeki oyunculara hem başka sektörlere yönelebilme imkanını tanımakta hem de pazardaki giriş engellerini bertaraf ederek sektöre yeni oyuncuların katılımını sağlamaktadır. Mesela telefon pazarında hakim konumdaki bir operatör şirket imajını, finansal kaynaklarını müşteri kitlesini ve birçok veriyi elde edebilirliği ile teorik olarak yayıncılık sektöründe bir güç haline gelmektedir [24]. Bilindiği üzere genişbant hizmetler sayesinde de -medya sektörü oyuncuları telekomünikasyon şirketlerince sunulan internet hizmetlerinden dolayı- bu piyasadaki hakim güçlerini kaybetmektedirler. Her ne kadar yakınsamanın faydaları arasında rekabeti arttırıcı özelliği ön planda [23] OECD; Broadband Portal [24] Tekin; a.g.e., sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 273

14 tutulmaktaysa da etkin piyasa gücüne sahip sektör oyuncularının elinde paket hizmetler kozu bulunmaktadır. Bu paketler sayesinde sektör oyuncuları üçlü ya da dörtlü çoklu oyun hizmetleri sunarak var olan müşterilerinin farklı sektörlerden gelen yeni oyunculara kaçmasının önünü kesmeye çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, bu paket servislerle yeni müşteri çekmek istemektedirler. Bu şekilde sektöre yeni girmek isteyen oyuncular, bu paket servislerin maliyetlerini karşılayamamakta, karşılayabilseler bile çoğu zaman altyapı şebekelerini ellerinde bulunduran etkin piyasa gücüne sahip oyuncularla iş birliğine gitmeleri gerekmektedir. Bu nedenle etkin piyasa gücüne sahip oyuncular kadar cazip fiyatlar sunamamaktadırlar. Kaldı ki yukarıda bahsedildiği üzere nihai kullanıcıların genel eğilimi de halihazırda hizmet aldıkları şirketleri değiştirmeme şeklindedir. Tüm bunların rekabeti olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğu, kısacası piyasada yeni giriş engeli yarattıkları kuşkusuzdur. Aynı zamanda etkin piyasa gücüne sahip şirketlerin işbirliğine gitmekten öte; birleşmeleri ve şirket devralmaları da ekonomiyi olumlu yönde etkilemesine rağmen, rekabeti olumsuz yönde etkileyici yönlerinin bulunduğu da bir gerçektir [25]. Bu şekilde yakınsamış teknolojik hizmetleri, şirketler daha ucuza mal edebilmekte, hatta piyasada hakim piyasa gücüne sahip şirket konumuna yükselebilmektedirler. Bu tür durumlarda piyasaya ciddi anlamda giriş engele yaratabileceğinden dolayı, ülkelerin iyi işleyen rekabet hukuku kurallarına ihtiyacı bulunacaktır. OECD ise anılan raporunda aynı tehlikeyi altyapısı halen oluşma aşamasında olan fiber ağlar bakımından değerlendirmiştir. Buna göre fiber ağlara erişimin piyasa oyuncularına adil ve ayrım gözetmeyecek bir şekilde açılması için uygun politikaların belirlenmesi ve bu politikaların rekabetin arttırılmasına hizmet etmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. [26] Yakınsama; içerik sağlayıcılar açısından da farklı altyapıları seçebilme, uygulamacılar içinse daha fazla reklam geliri anlamına gelmektedir. Örnek olarak bir dizinin belirli bir sezonun gösterimi için yapım şirketi bu diziyi uydu yayını vasıtasıyla ya da IP şebekesi vasıtasıyla televizyonda gösterebileceği gibi, internet üzerindeki belirli bir siteden de yayınlatabilmektedir. İnternet sağlayıcısı da dizinin başlamasından öncesine, dizi arasına ya da sonrasına reklam koyarak, reklam geliri de elde edebilmektedir. Gelecekte, hızlanan yakınsama süreci ile pazar açısından muhtemel üç tane teori bulunmaktadır. Bu teorilere göre gelecekte pazar, ya tamamen dikey anlamda ya da tamamen yatay anlamda bütünleşecek ve ya karma bir yapı [25] Liberatore; a.g.e., sf 2 [26] OECD; a.g.e., sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı 1. KaradenizHazar Düzenleyici Konferansi 25 Mayıs 2006, İstanbul Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin

Detaylı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konferansı, 4 Mart 2005, Ankara Ana başlıklar Telekomünikasyon

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Mobil şebekelere erişim ve çağrı başlatma hizmetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem MOBİLSAD Nasıl Kurulduk? Amaçlarımız TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER 16.05.2015 TELKODER in Kuruluş Amacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam

Detaylı

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 1 2 Elektriğe ihtiyaç? Why nations fail? Daron Acemoğlu & James Robinson Rail roads - 1870 ENTSO-E Map 2012

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı :

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : T.C. Tarih : 27.04.2017 EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : 17-020 Konu: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tanımlanan elektronik haberleşme hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmetler arasında olduğunun

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU SABİT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PİYASASINDA REKABET DURUMU ANALİZİ VE ÖNERİLER Ankara, Ağustos 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1 GİRİŞ... 1 2 DÜNYADA SABİT

Detaylı

YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ

YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ SERVICES TO BE PROVIDED AFTER LOCAL LOOP UNBUNDLING AND REGULATION RECOMMENDATIONS Şaban TAŞKIN 1 Telekomünikasyon Kurumu,

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1 Bu Usul ve Esasların amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası. Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov.

Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası. Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov. Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov.tr Rekabet Kanunu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: Tanımlar

Detaylı

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de İnternet abone sayısı 2011 de milyona ulaştı 14 Türkiye nin elektronik haberleşme sektör büyüklüğü, 2011 de 27.6 milyarı bulurken pazar gelirlerinde telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı oluşturan

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/222 Gündem Konusu : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Sabit çağrı başlatma hizmetine ilişkin yapılmış olan tanıma ve hizmetin

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007 Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Cüneyt Türktan 8.11.2007 BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet kavramı,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 12.03.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/140 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 19.10.2016 Karar No : 2016/DK-ETD/434 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/558 Gündem Konusu : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. KARAR takrir

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

OECD Communications Outlook 2005. OECD İletişim Tahmin Raporu 2005. Özet. Summary in Turkish. Türkçe Özet. Büyüme ve kaynaşma

OECD Communications Outlook 2005. OECD İletişim Tahmin Raporu 2005. Özet. Summary in Turkish. Türkçe Özet. Büyüme ve kaynaşma OECD Communications Outlook 2005 Summary in Turkish OECD İletişim Tahmin Raporu 2005 Türkçe Özet Özet Dot-com balonu patladıktan sonra telekomünikasyon sektörü kendini krizin ortasında buldu. Bu da sektörde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 30.03.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/106 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik.

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik. Biz Kimiz Faaliyetlerimize 2002 yılında çok şubeli şirketlerin merkez ve şubeleri arasındaki telefon görüşmelerinin ücretsiz yapmasını sağlayan altyapı projeleri gerçekleştirerek başladık. Süreç içerisinde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 16.06.2017 Karar No : 2017/DK-ETD/ Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.12.2012 Karar No : 2012/DK-07/611 Gündem Konusu : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Kablo Hizmetleri) İlan Numarası. İşgücü Sayısı.

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Kablo Hizmetleri) İlan Numarası. İşgücü Sayısı. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI () İlan KBL - 1 Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme 8 Elektrik, Elektronik, Elektrik/Elektronik, Elektronik Haberleşme,

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 27.04.2016 Karar No : 2016/DK-ETD/234 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 17 Ekim 2012 Kârlılıkta Güçlü Büyüme 3. Çeyrekte Devam Ediyor Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amaç ve

Detaylı

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017 Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı TBD Kamu-BİB'19 TELKODER 27 Ekim 2017 TELKODER Üyeleri Bir VPN Hizmetini (KamuNet) Diğer İşletmeciler

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri 10.02.2010 Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri Tüketici refahının artırılması düzenleyici kurumların en önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TELEKOM KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPILAN SUNUM 16 ŞUBAT 2009 1. GENEL TABLO 2. MOBİL HİZMETLERDE VERGİLER 3. SABİT HİZMETLERDE VERGİLER

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 8 Şubat 2010 Başarılı bir 2010 Yılı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2010 yıl sonu finansal

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 05.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/75 Gündem Konusu : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 20.06.2012 Karar No : 2012/DK-07/277 Gündem Konusu : Al-Sat/IP VAE DSL Tarifeleri ve Yüksek Hızlı Tarifelere Yönelik Mevcut Müşteri ve Satış

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 22 Ekim 2014 Güçlü Operasyonel Sonuçlar ile birlikte Artan Gelir ve FAVÖK Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/221 Gündem Konusu : Türk Telekom DSL Yeni Müşteri Satış Performans ve İSS Sadakat Kampanyaları. KARAR :Erişim

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü 26 Şubat 215 Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü Sektöre Genel Bakış Türkiye de elektronik haberleşme sektörü artarak şehirleşen ve teknoloji okur yazarlığı artan genç nüfus dolayısıyla büyüme potansiyeli

Detaylı

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : 10.10.2016 Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 16-021 İncek Mh. Boztepe Sk. No:125, 06830 Gölbaşı/ANKARA Konu : Adil Kullanım Noktası (AKN) Uygulaması

Detaylı

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını,

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, EK-1 SSG İNTERNET HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI KISIM 1: TANIMLAR 1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, 1.2

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : xx.02.2017 Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx Konu : Port + Transmisyon Esaslı Tarifeler ve Yeni Ücretlendirme Model Önerisi İlgi (a)

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İSTKA/ 2015/YGI

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER Müberra GÜNGÖR Cihan AYDIN Nur SAYGI Ayhan TÖZER Ankara, Kasım 2011 Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir,

Detaylı