Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı"

Transkript

1 Telekomünik asyonda Yakınsama K avramı Av. Mürüvvet Göksu KARINCA* * Ankara Barosu.

2

3 GİRİŞ İngilizcede convergence olarak bilinen yakınsama kavramı, çok farklı anlamlarda kullanılmakta, bu nedenle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu sebeple, yakınsamanın doktrinde kabul görmüş ortak bir tanımı bulunmamasına rağmen, bu kavramı farklı noktaların birbirine yaklaşması ya da entegre olması şeklinde tanımlamak kanımca doğru olacaktır. Telekomünikasyon sektörünün devlet tekelinden ayrılıp, rekabete açılması ile, telekomünikasyon şirketleri arasındaki rekabet bir dizi teknolojik gelişmeyi de beraber getirmiştir. Bu teknolojik gelişmeler telekomünikasyon, medya ve bilişim teknolojilerini birbirlerine yaklaştırmakla kalmamış, sadece geleneksel anlamda altyapı ve buna bağlı olarak hizmet veren oyuncuları dışlar hale gelmiştir. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler (özellikle internet) vasıtasıyla telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve medya sektörlerindeki geleneksel sınırlar kaybolmaktadır. Buna bağlı olarak yakınsama kavramı; fen, doğa bilimleri ya da matematikten ziyade, telekomünikasyon alanında kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Her ne kadar kavramın kullanıldığı alan spesifikleştirilmiş olsa bile, halen bu kavram üzerinde ortak bir tanıma varılamamıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde telekomünikasyonda üzerinde görüş birliğine varılamamış yakınsama kavramı üzerinde durulacak, bu kavrama ilişkin Küresel, Avrupa Birliği ve doktrin bazında farklı tanımlara yer verilecektir. Tanımlardan sonra ise yakınsamanın hangi katmanlar üzerinde gerçekleştiği belirtilecektir. Çalışmanın ikinci kısmında telekomünikasyonda yakınsak teknoloji örnekleri incelecektir. Bu bağlamda telekomünikasyonda yakınsamanın kısa bir tarihçesi mahiyetinde günümüzde etkin olmayan ya da günümüz teknolojilerin atası sayılan yakınsak teknoloji örnekleri üzerinde de durulacaktır. Çalışmanın üçüncü kısmında ise yakınsak teknolojilerin telekomünikasyon pazarını ne şekilde etkilediğine değinilecektir. Çalışmanın son kısmında telekomünikasyon yakınsamanın düzenlemelerin etkileri ve Türk Telekomünikasyon sektöründe yakınsak teknolojiler üzerinde ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınıp, çalışma son bulacaktır. 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 263

4 Telekomünikasyonda Yakınsama Kavramı Telekomünikasyonda yakınsama kavramı ilk defa Rosenberg tarafından, Amerikan makine endüstrisine ilişkin yazdığı makalede, yakınsak teknolojiler adı altında kullanılmıştır [1] yılındaki ilk kullanımdan sonra yakınsama farklı sektörlerde değişik şekilde kullanılır hale gelmiştir. Blackman ise yakınsamayı telekomünikasyon ve görsel-işitsel sektörleri etkileyen; teknoloji, hizmet, endüstri yapısı ve hükümet politikalarında çeşitli değişim trendleri [2] şeklinde tanımlamıştır. Görüldüğü üzere Blackman ın tanımı net bir şekilde telekomünikasyonda yakınsamanın ne olduğunu ortaya koymamakla birlikte, bu tanım, yakınsama kavramının günümüzdeki tüm alanlarını kapsar niteliktedir. Blackman in tanımına benzer bir başka tanımsa, Altaş tarafından yapılmıştır. Fakat bu tanımın ikinci kısmında genel anlamda yakınsama tanımından ayrılınmış ve yakınsama; sabit telekomünikasyon sistemlerinin maliyetinin ucuz; mobil sistemlerin ise esnek olmasından yararlanmak suretiyle bu sistemlerin birleştirilmesi [3] şeklinde tanımlanmak suretiyle, pazara ve hizmetlerin yakınsamasına daha yakın bir çerçeveye oturtulmuştur. Avrupa Komisyonu nun 1997 tarihli Yeşil Belgesinde ise yakınsama; farklı şebeke platformları aracılığıyla benzer hizmet çeşitlerinin taşınması ya da telefon, televizyon ve kişisel bilgisayar gibi tüketici aygıtlarının bir araya getirilmesi olarak ifade edilmektedir [4]. Tanımlamadan anlaşılacağı üzere, Yeşil Belgedeki yakınsama kavramı genel anlamda iki kısma ayrılmaktadır. Tanımın birinci kısmı altyapı katmanındaki yakınsamayı ikinci kısmı ise cihazların yakınsamasını ifade ettiğinden, bu tanımın telekomünikasyonda yakınsama kavramını tam anlamı ile içine alan bir kavram olmadığını belirtmek doğru olacaktır. OECD ise yakınsamayı geleneksel silo mimarisinden, başka bir ifade ile her bir hizmetin belirlenmiş bir şebeke (mobil, sabit, kablo TV, IP) ile verildiği yapıdan, tüm iletişim hizmetlerinin çeşitli şebekeler üzerinden kopukluk olmadan ve birçok platform üzerinden interaktif bir şekilde verilmesine doğru geçiş olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda OECD, ilgili raporunda 20. yüzyılın son çeyreğinden beri telekomünikasyon ve medya sektörlerindeki sayısallaşma ve [1] Güngör, Müberra, Kibar, Yunus Şevki, Yılmaz, Ramazan, Tekin, M. Alper; Yakınsama: Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Açısından Düzenlemelere Etkileri, Eylül Ankara 2009, sf.12 [2] Blackman, R. Colin; Convergence Between Telecommunications and Other Media: How Should Regulation Adapt?,Telecommunnication Policy, sf.164 [3] Altaş, Hüseyin, Sırataş, Burcu; yakınsama ICT Media şubat 2010 sf.22 [4] Avrupa Komisyonu; Green Paper On The Convergence Of The Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, And The Implications For Regulation Towards an Information Society Approach, Brüksel Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

5 yakınsama dolayısıyla; o güne kadar var olan düzenlemelerde değişikliğe gidildiğini, bu değişikliklerde de internetin büyük etkisi olduğunu vurgulamıştır [5]. Sektörler arası yakınsama baz alınarak yapılmış bir başka tanıma göre ise yakınsama; Telekomünikasyon teknolojileri, geleneksel olarak, ses, resim ve hareketli görüntünün ekonomik ve etkin bir şekilde kullanıcıları arasında aktarımını kapsamaktadır. Teknolojideki gelişmeler sonucunda, bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerinin kapsadığı alanlar birbirleriyle hızla örtüşmeye başlamış, daha doğrusu bu teknolojiler birbirinin içine girmiştir. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin bu şekilde örtüşmesi yakınsama (convergence) olarak da adlandırılmaktadır [6] şeklinde ifade edilmiştir. Yukarıdaki tanımlar ışığında, telekomünikasyonda yakınsama, kanımca, kapitalist ekonomik sistemleri benimsemiş sektör oyuncularının, teknolojik gelişmeler ve nihai tüketicilerin sadeleşme talepleri doğrultusunda, gerek altyapıda gerekse altyapıdaki tekleşmeden dolayı hizmetlerin ve cihazların entegre olması ve buna bağlı olarak medya ve bilişim sektöründe (şirket devralmaları şirketlerin birleşmesi vs. aracılığıyla) bütünleşme şeklinde tanımlanabilir. Yakınsama Seviyeleri Yukarıda bahsi geçen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yakınsamanın farklı tanımları ve buna bağlı olarak farklı seviyeleri bulunmaktadır. Oysa telekomünikasyonda yakınsamayı dört farklı ana grupta kategorize etmek mümkün görünmektedir. Bunlar; Altyapıda (Taşımada) Yakınsama (IP ve İSS olarak bilinen) Katmanda Yakınsama Uygulamada ve İçerikte Yakınsama Bilgi Teknolojileri ile Yakınsama [7] Altyapıda yakınsama; kısaca farklı şebekelerin birbirleri ile bütünleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Tarihsel anlamda açıklamak gerekirse, altyapıda yakınsamayı geleneksel anlamda temel telekomünikasyon hizmetleri yürütmekte [5] OECD; Convergence and Next Generation Networks, Ministerial Background Report, DSTI/ICCP/CISP(2007) FINAL Directorate for Science, Techonology and Indusrty Comittee for Information, Computer and Communications Policy, sf. 7 [6] Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği; Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerinde Görüş ve Öneriler, sf 133 [7] Fowler, Thomas B.; Convergence in İnformation Technology and Telecommunications World : Seperating Reality from Hype, The Telecommunications Review, sf. 12 org/newspublications/publications/technicalpublications/telecommunicationsreview/ Documents/Fowler_03.pdf 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 265

6 olan şebekelerden; ses, veri, görüntü gibi birçok hizmeti farklı tip kullanıcılara taşıyabilen IP ve fiber optik şebekelere geçiş şeklinde ifade etmek mümkündür. Genişbant hizmet kapasitesine sahip olan bu şebekeler sayesinde günümüzde kullanıcılar; ses iletiminin yanı sıra müzik indirme, görüntülü konuşma, mobil telefondan televizyon izleyebilmeye kadar bir dizi farklı hizmetten yararlanabilmektedirler. Katmanda yakınsama ise; altyapıdaki yakınsamaya bağlı olarak, aynı kablolar üzerinden farklı verilerin trafiğinin sağlanabilmesi şeklinde özetlenebilir. IP olarak bilinen İnternet Protokolü de bir uygulama teknolojisi olarak, müşterek seviyedeki bütün veri trafiğini özellikle internet ve ses trafiğini- yürütebilmekte ve bu katmandaki yakınsamanın en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır [8]. Sınırları altyapı ve IP katmanından daha kolay ayrılabilen bir başka yakınsama türü ise son kullanıcıyı en fazla ilgilendiren içerik yakınsamasıdır. Bu yakınsama türü aynı zamanda cihazda yakınsamayı da beraberinde getirir. Bu yakınsamış teknolojiler sayesinde nihai kullanıcının anten, radyo, bilgisayar gibi birçok arayüzü birlikte bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Kaldı ki internet başlı başına bu yakınsama türüne hizmet eder niteliktedir. Örnek vermek gerekirse internete girme yeteneğini haiz herhangi bir telefon -3G teknolojisi sayesinde- hali hazırda ses, görüntü, veri paylaşımı yapabilmektedir. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri arasındaki yakınsama ise tüm bu alt seviyelerdeki yakınsamanın bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bu yakınsama türünün karakteristik özelliğini, geleneksel anlamda ayrı işlevlerle tarihsel açıdan farklı üretim ve rekabet alanlarına dahil olan sektörlerin- tek bir kaynakta bir araya gelmesi [9] oluşturur. OECD ise 2007 tarihli yakınsamaya ilişkin raporunda yakınsamayı biraz daha farklı bir biçimde kategorize etmiştir. Yukarıda belirtilmiş temel dört seviyeden farklı olarak OECD raporunda; Düzenleme ve kurumlarda yakınsama, Pazarda yakınsama şeklinde iki ayrı kategori daha ortaya koymuştur. Bununla birlikte yakınsamanın sadece telekomünikasyon sektörünü değil, medya içerik sağlayıcıları, yazılım sektörü ve üreticiler gibi başka alanları da çeşitli seviyelerinde etkilediğini de ifade etmiştir [10]. [8] Fowler; a.g.e.,sf.12 [9] Fowler; a.g.e.,sf.12 [10] OECD; a.g.e sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

7 Yakınsamanın Kısa Tarihçesi ve Günümüz Yakınsak Teknoloji Örnekleri Altyapı katmanındaki 1960 lardan günümüze kadar gelişmekte olan bir süreç iken, IP ve İSS katmanındaki yakınsamanın öyküsü daha yenidir. Yakınsamaeski ismi ile entegrasyon- politik anlamda desteklenmesi gereken bir olgu iken, tarihte başarısız örneklerinin olduğu da bir gerçektir te Uydu İşletim Sistemi ses (Satellite Business System), veri ve video aktarımında birincil teknoloji olarak karşımıza çıkmıştır. Bu sistem sayesinde uydu ile erişim sağlanarak ses veri ve görüntü aktarılabilmiştir de ise PBX (Public Branch Exchange) birincil teknoloji şeklinde lanse edilmiştir. Bu teknoloji ile sadece belirli bir alana özel olarak, örneğin bir şirkette, şebeke kurulması sağlanmış bu şebeke dışa karşı birkaç telefon ile açılmıştır de ise darbant ISDN (Integrated Services Digital Network) yerel ağ aracılığıyla ses veri görüntü ile birlikte grafik aktarımı da sağlayarak öncü teknoloji konumuna yükselmiştir yılında ise ION (Integrated on Demand) bu serüvene öncül teknoloji olma hedefi ile yola çıkmıştır. ION teknolojisinin temel dayanağını ses, görüntü, veri ve internet hizmetlerin yüksek hızlı tek bir merkez üzerinden iletimini içermekteydi. Fakat ION teknolojisi yaklaşık 5 milyon dolara mal olmasına rağmen sadece dört bin müşteri elde edebilmiştir. Bu başarısızlığın nedenleri arasında ise düşük kalitede ses iletimi, iyi işlemeyen müşteri servisleri, zayıf bağlantılar gösterilebilir. Kısacası ION, telefon endüstrisinin 100 yılda yaptığını 3 yılda başarmak istemiştir. [11] IP Işığında Günümüz Yakınsak Teknoloji Örnekleri: IP ve IPTV Tarihsel süreçteki farklı yakınsak teknoloji örnekleri bir yana bırakılacak olursa IP tabanlı şebekelerin geleneksel anlamda kullanıldığı alan olan internet hizmetinin dışına çıkması ile birlikte IP teknolojisi günümüzün birincil teknolojisi konumuna yükselmiştir. İlk defa 1974 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü nce basılan bir makalede adı geçen bu şebeke ile; günümüzde, sadece internet değil geleneksel anlamdaki şebekelerin yerini alacak şekilde televizyon anlamında yayın ve telefon anlamında ses hizmetleri de verilebilmektedir. Bu bağlamda VoIP ve IPTV hizmetlerine kısaca değinilecek olursa; [11] Techguide.com; Sprint Integrated On Demand Network (ION) White Paper Executive Summary, techguide.zdnet.com/titles/ionint.shtml. naklen Fowler; a.g.e., sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 267

8 VoIP (Voice Over IP) ile genel anlamdaki tüm ses hizmetleri IP şebekesi üzerinden verilebilmektedir. Bilindiği üzere temel ses hizmetleri geleneksel telekomünikasyon şebekeleri üzerinden yürütülmektedir. Fakat bu şebekelerin birçok ülkede özelleştirme kapsamında ilk başta tek bir şirkete verildiğinden bu şirketler tüm şebeke hakimiyetini ellerinde bulundurmakta ve dolayısıyla piyasada hakim güç konumunda bulunmaktadırlar. Her ne kadar çeşitli regülasyonlarla, bu şirketlerin şebekelerini diğer şirketlere açmasına ilişkin düzenlemeler bulunsa da, bu düzenlemelerin piyasadaki giriş engellerini tam anlamıyla bertaraf ettiğinden söz edilemez. Bu kapsamda IP teknolojisi bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Telekomünikasyon sektörüne temel hizmet olan ses iletimi kapsamında IP teknolojisinin girmesi ile birlikte, pazardaki giriş engelleri azalmış, piyasaya yeni katılan oyuncuların sayısı ve alt pazarların çeşitliliği artmış ve bu sayede verilen paket hizmetlerde artışlar olmuştur [12]. Ancak halen geleneksel anlamdaki telekomünikasyon şebekesi birçok ülke piyasasında etkin konumunu korumaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri VoIP in geleneksel anlamda sunulan ses hizmetindeki kaliteyi her noktada sağlayamıyor ve PSTN şebekesindeki kalite standardını garanti edemiyor olmasıdır [13]. IPTV, IP şebekesi kullanılarak sunulan televizyon yayınıdır. IPTV de kablolu ya da dijital mahiyetteki televizyon yayınından farklı olarak talebe bağlı izleme özelliğine sahiptir. Bu sayede nihai kullanıcı geleneksel anlamda olduğu gibi bütün kanallara anında erişime sahip olmamakla birlikte, istediği kanallara erişebilmekte ve yayın akışının istediği zaman dilimini kaydedebilme özelliğini haiz bulunmaktadır. Yakınsamanın Avantajları ve Karşısındaki Engeller Yakınsama ve buna bağlı olarak yakınsak teknolojiler, sadece iletişim anlamında değil, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da hizmetlere daha kolay ve daha ucuz erişebilmenin önünü açmaktadır [14]. Bu nedenle özellikle altyapıdaki süregelen yakınsama, teknoloji geliştikçe şebekelerin karmaşıklığını azaltmakta buna bağlı olarak son tüketiciye daha fazla hizmet bir kablo ve bir fatura üzerinden sunulabilmektedir. Bu durum paket hizmetleri ve piyasa oyuncularının çeşitliliğini [12] Melody, William, Sutherland, Ewan, Tadayoni, Reza; Convergence, IP Telephony and Telecom Regulation:Challenges & Opportunities for Network Development, with particular reference to India, Yeni Delhi Mart [13] Tekin, Alper Mehmet; Yakınsamanın Türkiye Pazarına Etkileri Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler Bilgi Teknolojileri Kurumu Uzmanlık Tezi Mart 2009 Ankara [14] Vitamin gibi internet üzerinden ilkokul öğrencilerine verilen dersler örnek gösterilebilir Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

9 arttırmakta bu sayede rekabet de artmaktadır. Fakat paket şeklinde sunulan programların en nihayetinde çoklu oyuna uyum sağlayamayan farklı sektör oyuncularını dışarıda bırakacağı ve piyasada yeni hakim piyasa gücüne sahip şirketlerin ortaya çıkacağı da iddia edilmektedir. Aynı zamanda yakınsama, bir anlamda yeni hizmetler demek olduğundan pazar çeşitliliğini arttıracak buna bağlı olarak da bu pazarlarda uzmanlaşmış yeni personel ihtiyacı gündeme gelecektir. Bu sayede istihdam sağlanacak ekonomik açıdan verimlilik artacaktır. Tüketici açısından ise yakınsama ile birlikte farklı hizmetlerin tek bir işletmecide toplanması dolayısıyla telekomünikasyon hizmetlerinin ücretleri düşecek, işletmeciler daha geniş hizmetler sunabildikleri için tüketicilerin bu hizmetler arasında seçim şansları doğacak ya da var olan seçimlerin sayısında artış olacaktır. Bununla birlikte hizmetler altyapı katmanına ilişkin olarak tek bir kablo üzerinden sunulacağından, bir bina ve evlerdeki kablo sayısı azalacak, buna bağlı olarak da nihai tüketici daha az cihazla daha çok içeriğe ulaşabilecektir. Bunun gibi uydu alıcısı ya da anten gibi donanımlara gereksinim de kalmayacaktır. Yakınsama, kablo sayısındaki azalış dolayısıyla hem nihai kullanıcı hem de şebeke sahibi açısından daha az bakım gideri anlamına da gelmektedir. Yeni teknolojilerin geleneksel anlamdaki telekomünikasyon şebekesinin yerini alması ile farklı şebekeler için ayrı ayrı uygulanacak olan bakım maliyetlerinin tek bir şebekeye yapılması nispetiyle, maliyetler ciddi anlamda düşecektir. Hiç şüphesizdir ki, yukarıda bahsi geçen avantajların hepsi nihai kullanıcıların hayatlarını basitleştirecektir. Yakınsamanın birçok yararı bulunmakla birlikte, bu kavramla tanımlanan süreç birçok engelle de karşılaşmaktadır. Yakınsamanın önündeki ilk engel eylemsizliktir. Yeni şebekelerin kurulması birçok maliyeti ve iş gücünü beraberinde getirmektedir. Bu sebeple işletmeciler hâlihazırda var olan ve kar etmeye devam ettikleri şebekeleri bırakıp kar edip etmeyecekleri muğlak bulunan yeni altyapı ve cihazlara şebekelerini adapte etmek istememekte, bu tür yatırımları riskli görmektedirler. Yakınsak teknolojiler, bu teknolojilerde uzmanlaşmış personel eğitimini de beraberinde getirmektedir, bu durum ise şirketler açısından ayrı bir yük oluşturmaktadır. Sektörlerin yakınsaması ile birçok alanda farklı şirketlerin iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Hatta şirket birleşmeleri ve devralmalarını da beraberinde getirmekte, ancak piyasadaki koşullar çerçevesinde bu her zaman mümkün olamamaktadır. Benzer eylemsizlik ise insan faktörü olarak da adlandırabileceğimiz tüketicilerde daha net bir şekilde görülmektedir. Nihai kullanıcılar bozulmazsa 2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 269

10 düzeltme [15] prensibinden hareketle, kullanmakta oldukları cihazlardan kolay kolay vazgeçmemektedir. Tüketiciler yeni cihazları öğrenmek istememekte ve hatta yayınlarda, kanal numaralarının bile değişecek olması tüketiciler için yakınsak teknolojiyi kullanmamak açısından bir neden oluşturmaktadır. Yakınsamaya İlişkin Uluslararası Çerçeve Yakınsama, özellikle Küresel ve Avrupa Birliği bazındaki öneminden dolayı uluslararası kuruluşların ilgisini çekmektedir. Bu anlamda, uluslararası kuruluşlar, çeşitli rapor ve direktiflerle bu konuyu düzenlemeye çalışmaktadırlar. Fakat ülkeler telekomünikasyon hukuku bağlamında farklı politik tutumlar sergiledikleri için, yakınsak teknolojilere ilişkin düzenlemeleri de farklılıklar göstermektedir. Örneğin Suudi Arabistan gibi muhafazakâr bir politik tutum sergileyen ülkeler, yayıncılık sektörü ile yakınsamış telekomünikasyon cihazları üzerinde de sıkı sosyal düzenlemeler getirmekte ve denetim uygulamaktadırlar. Başka bir örnek ise Amerika ve Avrupa Birliği anlamında telekomünikasyon sektörünü düzenlemedeki temel anlayış farkıdır; Buna göre Amerika Birleşik Devletleri telekomünikasyon sektöründeki düzenlemelerini ana başlıklar altında kamu yararı ile sınırlı tutarken, Avrupa Birliği kamu düzenine ilaveten, rekabete ilişkin politikalar yaratmakta ve konuya ilişkin daha spesifik düzenlemelere gitmektedir [16]. Avrupa Birliği bazında yakınsamaya ilişkin ilk düzenlemeye 1997 tarihli Telekomünikasyon, Medya ve Bilgi Teknolojisi Sektörlerinin Yakınsaması ve Yakınsamanın Regülasyonlar Açısından Sonuçları Hakkında Yeşil Kitap: Bir Bilgi Toplumu Yaklaşımına Doğru isimli belgedir; kısaca Yakınsama Yeşil Kitabı olarak adlandırılmaktadır [17]. Bu belgede genel anlamda yakınsama, desteklenmesi gereken bir politika şeklinde tanımlanmış, devletlerin yakınsamayı engelleyici politik tutumlardan kaçınması gerekliliği belirtilmiştir. Regülasyon konusunda ise bu alanda aşırı düzenleme yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Regülasyona ilişkin esnek düzenlemelere gidilmesinin altında Tekin e göre iki temel neden yatmaktadır. Bunlar: [15] Fowler; a.g.e., sf 18. [16] Liberatore, Francesco; Convergence Perpectives on Mobile Regulatory Issues, Jones Day London 2009 sf.2 [17] Yeşil, Sezen; Telekomünikasyon, Bilgi Teknlojileri ve Yayıncılık Sektörlerinde Yakınsama ve Düzenleyici Kurumların Yeniden Yapılandırılması, Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezi şubat 2007 sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

11 Küresel olarak rekabet edebilecek ekonomik güce sahip bir AB medya sektörü oluşturmak Tüketici faydasını (yüksek hizmet kalitesi, yüksek teknolojilere erişim, çoğulculuk vs.) en üst düzeye çıkarmak [18] 2002 yılına gelindiğinde ise Avrupa Komisyonu nun 2007/72/EC sayılı direktifinin başlığında ise, direktifte belirtildiği gibi, bir değişime gidilmiştir. Daha önce telekomünikasyon hizmetleri ve telekomünikasyon ağları şeklinde ayrılan kavramlarda, artık bu olgular üzerindeki yakınsamadan kaynaklı olarak, elektronik iletişim ağları ve hizmetleri şeklinde ele alınmak suretiyle, bir değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca, bu direktifte de bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve medya sektörlerinin yakınsadığı, bu sebeple tek bir olguymuşçasına ele alınmaları gerektiği belirtilmiştir. [19] Avrupa Komisyonu Yetkilendirme Direktifinde, farklı elektronik telekomünikasyon hizmet ve ağlarındaki yakınsamanın temelinde hangi teknolojinin yattığına bakılmaksızın, bütün hizmetleri içine alacak mahiyette bir yetkilendirme sisteminin kurulması gerektiğini belirtmeiştir [20]. Buna kısaca teknoloji tarafsız düzenleme de denilebilmektedir. Avrupa Komisyonu Çerçeve Direktif inde ise telekomünikasyon hususundaki konuların tek bir düzenleyici çerçeve içinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Fakat bu kapsamında yer alan hususların içerik denetiminin ayrılmasının da; medya konsantrasyonunun önüne geçmek (medyada çoğulculuğu sağlamak), kültürel çeşitliliği ve nihai kullanıcılara korumak için bir gereklilik olduğunu da ifade etmiştir. [21] OECD ise 2008 tarihli yakınsama ve yeni nesil şebekelerle ilgili raporunda Avrupa Komisyonu nun aksine yakınsamayı daha çok ekonomik boyutuyla ele almıştır. Bu raporunda yakınsamanın, pazarın gelişmesi için politik anlamda desteklenmesi gereken bir husus olduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber tıpkı Avrupa Komisyonu direktifinde olduğu gibi, düzenlemelerin hizmetlerin [18] Tekin, Alper Mehmet Yakınsamanın Türkiye Pazarına Etkileri Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler Bilgi Teknolojileri Mart 2009 Ankara sf 78 [19] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Communities. sf. 21 [20] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive), Official Journal of the European Communities sf 21. [21] Avrupa Komisyonu; DIRECTIVE 2002/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) Official Journal of the European Communities sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 271

12 altında yatan teknolojiler gözetilmeden yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu cümleden; OECD nin ilgili raporuna göre, yakınsama, yeni nesil şebekeler sayesinde ses görüntü ve veri aktarımına ilişkin hizmet sunan pazarlardaki rekabeti arttıracaktır, bu durumun en temel yapı taşı ise IP nin mobil telefonlara uygulanabilmesidir. Fakat raporda belirtildiği üzere tüm bu hizmetleri paket şeklinde sağlayabilecek konumda olan şirketlerin sayısının azlığına bakılırsa, birkaç şirket telekomünikasyon sektöründe piyasa gücünü elinde bulunduracak; başka bir deyişle bu durum rekabeti zedeleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Raporda yakınsama ışığında arabağlantı, numaralandırma, adreslendirme, spektrum yönetimi, acil çağrılar gibi birçok farklı hususa ilişkin görüşler de ortaya konmuştur. [22] Aynı zamanda evrensel hizmet kapsamında düşünülmek üzere; fiber optik kablolar gibi hızlı erişim sağlayan kabloların coğrafi açıdan gelişmiş bölgelere döşeniyor olması, kırsal kesimde yaşayanlarla büyük şehirde yaşayanlar açısından erişim hızında büyük bir tezat oluşturacağı da bu raporda belirtilen problemler arasındadır. Bu bağlamda raporun evrensel hizmete ilişin kısmını özetlemek gerekirse; Evrensel hizmet kavramını telekomünikasyon hukuku bağlamında coğrafi konumuna bakılmaksızın makul ücret karşılığında, iletişim hizmetlerinden bir ulusun tümünün yararlanması şeklinde özetlenebilir. OECD bahsi geçen raporunda ise telekomünikasyon hizmetlerinden anlaşılması gerekenin günümüze kadar ses hizmetleri temeline oturtulduğunu fakat yakınsak teknolojilerin gelişmesi (SMS, vs.) ile birlikte evrensel hizmet kavramının mahiyetinin değiştiğine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda artık sadece ses iletimi telekomünikasyon hizmetleri bakımından eski önemini korumamaktadır. Bu bağlamda OECD, raporunda genişbant hizmetlerin de evrensel hizmet kapsamına alınması görüşünü benimsemektedir. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri nde internet, evrensel hizmet kapsamında görülmektedir. OECD ise genişbant hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına alınmalı mı sorusuna cevap olarak; IP tabanlı şebekelerin daha geniş hizmetler sağladığını ve maliyetlerinin daha düşük olduğunu, bu sebeple yeni nesil şebekelerin bu kavrama hizmet edebilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Fakat coğrafi açıdan gelişmemiş bölgelerde bu şebekelerin kurulumunun orta vadede mümkün olamayacağından cihetle, yakın gelecek için telekomünikasyon sektöründeki genişletilmiş evrensel hizmet kapsamının belirli bölgelerle sınırlı tutulması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Başka bir deyişle; orta vadede genişbant hizmetler, sadece coğrafi açıdan gelişmiş bölgeler için evrensel hizmet kapsamına dahil edilmelidir. [22] OECD; a.g.e., sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

13 Yakınsamanın Telekomünikasyon Pazarına Etkileri Telekomünikasyon sektöründe özelleşme ile birlikte şirketler karları maksimize etmek maksadıyla, araştırma geliştirme çalışmalarına öncelik vermişlerdir ki; bu durum yakınsamanın yapı taşını oluşturmaktadır. Bunula birlikte bu sektördeki teknolojik gelişmelerde görülen hızlı artış, telekomünikasyon sektörünü sürekli kendini yenileyen bir sektör haline getirmekle kalmamış, sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla içindeki payında da artış gözlemlenmiştir. OECD ülkelerinde genişbant hizmetlerin, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya oranı [23] Yakınsama bu sektördeki oyunculara hem başka sektörlere yönelebilme imkanını tanımakta hem de pazardaki giriş engellerini bertaraf ederek sektöre yeni oyuncuların katılımını sağlamaktadır. Mesela telefon pazarında hakim konumdaki bir operatör şirket imajını, finansal kaynaklarını müşteri kitlesini ve birçok veriyi elde edebilirliği ile teorik olarak yayıncılık sektöründe bir güç haline gelmektedir [24]. Bilindiği üzere genişbant hizmetler sayesinde de -medya sektörü oyuncuları telekomünikasyon şirketlerince sunulan internet hizmetlerinden dolayı- bu piyasadaki hakim güçlerini kaybetmektedirler. Her ne kadar yakınsamanın faydaları arasında rekabeti arttırıcı özelliği ön planda [23] OECD; Broadband Portal [24] Tekin; a.g.e., sf / 4 Ankara Barosu Dergisi 273

14 tutulmaktaysa da etkin piyasa gücüne sahip sektör oyuncularının elinde paket hizmetler kozu bulunmaktadır. Bu paketler sayesinde sektör oyuncuları üçlü ya da dörtlü çoklu oyun hizmetleri sunarak var olan müşterilerinin farklı sektörlerden gelen yeni oyunculara kaçmasının önünü kesmeye çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, bu paket servislerle yeni müşteri çekmek istemektedirler. Bu şekilde sektöre yeni girmek isteyen oyuncular, bu paket servislerin maliyetlerini karşılayamamakta, karşılayabilseler bile çoğu zaman altyapı şebekelerini ellerinde bulunduran etkin piyasa gücüne sahip oyuncularla iş birliğine gitmeleri gerekmektedir. Bu nedenle etkin piyasa gücüne sahip oyuncular kadar cazip fiyatlar sunamamaktadırlar. Kaldı ki yukarıda bahsedildiği üzere nihai kullanıcıların genel eğilimi de halihazırda hizmet aldıkları şirketleri değiştirmeme şeklindedir. Tüm bunların rekabeti olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğu, kısacası piyasada yeni giriş engeli yarattıkları kuşkusuzdur. Aynı zamanda etkin piyasa gücüne sahip şirketlerin işbirliğine gitmekten öte; birleşmeleri ve şirket devralmaları da ekonomiyi olumlu yönde etkilemesine rağmen, rekabeti olumsuz yönde etkileyici yönlerinin bulunduğu da bir gerçektir [25]. Bu şekilde yakınsamış teknolojik hizmetleri, şirketler daha ucuza mal edebilmekte, hatta piyasada hakim piyasa gücüne sahip şirket konumuna yükselebilmektedirler. Bu tür durumlarda piyasaya ciddi anlamda giriş engele yaratabileceğinden dolayı, ülkelerin iyi işleyen rekabet hukuku kurallarına ihtiyacı bulunacaktır. OECD ise anılan raporunda aynı tehlikeyi altyapısı halen oluşma aşamasında olan fiber ağlar bakımından değerlendirmiştir. Buna göre fiber ağlara erişimin piyasa oyuncularına adil ve ayrım gözetmeyecek bir şekilde açılması için uygun politikaların belirlenmesi ve bu politikaların rekabetin arttırılmasına hizmet etmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. [26] Yakınsama; içerik sağlayıcılar açısından da farklı altyapıları seçebilme, uygulamacılar içinse daha fazla reklam geliri anlamına gelmektedir. Örnek olarak bir dizinin belirli bir sezonun gösterimi için yapım şirketi bu diziyi uydu yayını vasıtasıyla ya da IP şebekesi vasıtasıyla televizyonda gösterebileceği gibi, internet üzerindeki belirli bir siteden de yayınlatabilmektedir. İnternet sağlayıcısı da dizinin başlamasından öncesine, dizi arasına ya da sonrasına reklam koyarak, reklam geliri de elde edebilmektedir. Gelecekte, hızlanan yakınsama süreci ile pazar açısından muhtemel üç tane teori bulunmaktadır. Bu teorilere göre gelecekte pazar, ya tamamen dikey anlamda ya da tamamen yatay anlamda bütünleşecek ve ya karma bir yapı [25] Liberatore; a.g.e., sf 2 [26] OECD; a.g.e., sf Ankara Barosu Dergisi 2013/ 4

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ağustos 2013 SAYI: 68 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1. ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DÜZENLEYİCİ GELİŞMELER...

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI Bülent KENT ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörler

Detaylı

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ Planlama Uzmanlığı Tezi Furkan CİVELEK Ağustos 2010 Ankara 1 TEŞEKKÜR

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ

ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ ULUSLARARASI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Şubat 2014 SAYI: 74 SAD Gelişmeler Bülteni Aralık 2013 İçindekiler YÖNETİCİ

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BTHK 2013 Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektum Tüzüğü 17/12/2012-18/01/2013

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR İbrahim ORGAN * iorgan@pau.edu.tr Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Geniş Bant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Ekseni Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeri Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Eren Uygur Tez Danışmanı

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

www.cankaya.edu.tr Sayı:24 Ocak 2006 ISSN 1304-9836

www.cankaya.edu.tr Sayı:24 Ocak 2006 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Sayı:24 Ocak 2006 ISSN 1304-9836 İçindekiler Telekomünikasyonda Düzenlemeler ve Tarihçesi Yrd. Doç. Dr. Halil Tanyer Eyyuboğlu 3 Optik Haberleşme Prof. Dr. Yahya Kemal Baykal 8 İnsanlarda

Detaylı

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*)

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*) inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ 1 Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011 Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 2, (54-66) Sedat Özel (Arş. Gör. Dr.) Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı