19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ"

Transkript

1 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar ile gerekli hukuki düzenlemeler ve alt yapı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Elektronik haberleşmenin omurgasını oluşturan alt yapı tekelinin 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla sona ermesi nedeniyle sektörde meydana gelecek yeni oluşumlar için çıkarılacak idari düzenlemeler sektörün önünü açmış olacaktır. Türkiye nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması ve bu kapsamda bilgi teknolojileri politikalarının belirlenmesi amacıyla yeni bir girişim başlatılmıştır. Bu amaçla, 58. Hükümetin Acil Eylem Planında e-dönüşüm Türkiye Projesine yer verilmiştir. e-dönüşüm Türkiye Projesinin üst düzeyde yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Türkiye de telekomünikasyon alanında hızlı bir gelişme yaşanmaktadır yılı sonunda olan sabit telefon abone sayısı, 2001 yılında ya, 2002 yılında ise ye ulaşmıştır. Buna göre sabit şebekelerde penetrasyon oranı % 28 civarındadır yılında 14,9 milyon olan mobil telefon abone sayısı, 2001 yılı itibarıyla 18,2 milyon, 2002 yılında ise 23,3 milyona ulaşmıştır. Buna göre, 2002 yılında mobil telefon abone yoğunluğu % 34 civarındadır. Türkiye de internet kullanıcı sayısının 2001 yılında 3,5 milyon, 2002 yılında ise 4,3 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir yılında km olan fiber optik kablo uzunluğu, 2001 yılında km ye, 2002 yılında ise km ye çıkmıştır. sektöründe gerçekleştirilmekte olan serbestleşme hareketinin kilometre taşını, 29 Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oluşturmaktadır. Bu Kanun ile sektörde politika belirleme, idari düzenleme yapma ile işletmecilik işlevlerinin birbirinden ayrılması ve her bir işlevin, o işlevin niteliğine uygun esaslar çerçevesinde yürütülür hale getirilmesi, idari özerkliği haiz bir düzenleyici otoritenin idari düzenlemeleri yapması ve uygulaması, işletmecilik faaliyetlerinin de ekonomik esaslar çerçevesinde ticari kuruluşlar tarafından yerine getirilmesinin sağlanması, sektörün ticari esaslar dahilinde ekonomik yönden daha verimli ve etkin hale getirilmesi amacıyla serbest rekabete açılması hedeflenmiştir. Bu Kanunda ayrıca, ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerinde yasal tekelin 2003 yılı sonunda kalkacağı, sektörü düzenlemekle görevli nun kurulduğu ve bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin mutlaka bir yetki belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Diğer bir önemli değişiklik ise, Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4673 sayılı Kanun ile getirilmiştir. 23 Mayıs 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Kanun ile, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi na devredilmiştir. Ayrıca, Kanunun 2. maddesinde Türk A.Ş. deki (Türk Telekom) kamu payı % 50 nin altına düştüğünde, Türk Telekom un tüm tekel haklarının 31 Aralık 2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olacağı ifade edilmiştir. sektöründe rekabetin geliştirilerek teşvik edilmesi, bu sektörde hizmet sunmak ve/veya alt yapı kurmak ve işletmek isteyen şirketlerin mevzuat doğrultusunda tarafından yetkilendirilmesine, (imtiyaz sözleşmesi yapılmasına veya telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin verilmesine) başlanması suretiyle sağlanmıştır. Bu kapsamda bugüne kadar verilen yetki belgesi tür ve sayıları şu şekildedir: 1 adet görev sözleşmesi (Türk Telekom), 1 adet GSM görev sözleşmesi (Aycell), 3 adet GSM imtiyaz sözleşmesi, 2 adet uydu platform işletmeciliği, 5 adet Küresel Mobil Kişisel Haberleşme Sistemi (GMPCS) mobil telefon işletmeciliği, 19 adet uydu telekomünikasyon işletmeciliği, 84 adet internet servis sağlayıcılığı. Uydu haberleşmesine ilişkin 88/301/EEC sayılı Direktif ile 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren 13 Ekim 1994 tarih ve 94/46/EC sayılı Komisyon Direktifi ve Mobil ve kişisel iletişime ilişkin 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren 16 Ocak 1996 tarih ve 96/2/EC sayılı Komisyon Direktifi ile ilgili mevzuat uyumu 4673 sayılı Kanuna istinaden en geç 31 Aralık 2003 tarihinde sağlanmış olacaktır. 558

2 terminal cihazları pazarında rekabet ortamının sağlanması hakkında 16 Mayıs 1988 tarih ve 88/301/EEC sayılı Komisyon Direktifine uyumlu olarak, telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithali, pazarlanması, hizmete sokulması vb konularda tekel ve münhasır hakların kaldırılması konusunda yasal zorunluluğa aykırılık teşkil eden herhangi bir ulusal mevzuat yürürlükte bulunmamaktadır. terminal ekipmanlarının piyasasında etkin bir rekabet sağlanmıştır. piyasasında tam rekabetin uygulanmasına ilişkin 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren 13 Mart 1996 tarih ve 96/19/EC sayılı Komisyon Direktifi ile ilgili mevzuat uyumunun tamamlanması konusunda, 4673 sayılı Kanunun yayımlanması ile önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bu Direktife ilişkin olarak yapılması planlanan diğer çalışmalar mevzuat uyum takvimi tablosunda verilmiştir. Elektronik iletişim, işletim sistemleri ve hizmetleri pazarında rekabet konulu 16 Eylül 2002 tarih ve 2002/77/EC sayılı Komisyon Direktifin 4. maddesi 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilmiş olup, Direktifin ilgili maddesi ile uyum sağlanmıştır. Direktifle ilgili diğer düzenlemeler mevzuat uyum takvimi tablosunda yer almaktadır. Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde yetkilendirme konulu 17 Mart 2002 tarih ve 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 5. maddesinde yer alan radyo ve televizyon programı sağlayıcıları için radyo frekans kullanımına ilişkin hüküm, 2002/77/EC sayılı Komisyon Direktifinin ilgili maddesi ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla, bu maddeye 3984 sayılı Kanunla uyum sağlanmıştır. Direktifle ilgili diğer düzenlemeler mevzuat uyum takvimi tablosunda yer almaktadır. AB ye uyum sürecinde yayınlanan diğer mevzuata ilişkin bilgiler Ek 19.1 de verilmektedir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 19.1 alanında AB mevzuatına uyumun sağlanması ÖNCELİK 19.2 Piyasaların tam liberalizasyona hazırlanması ÖNCELİK 19.3 Posta hizmetleri alanında AB mevzuatına uyum çalışmalarına başlanması ÖNCELİK 19.4 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI ÖNCELİK 19.1 alanında AB mevzuatına uyumun sağlanması 1- Kısa Bilgi 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kiralık hatlar, verilerin korunması, arabağlantı ve evrensel hizmet, taşıyıcı seçimi ve numara taşınabilirliği, tarifelendirme ve lisans alanındaki mevzuatın etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması, 2002 yılında kabul edilen Yeni Düzenleyici Çerçeve için bir takvim/program hazırlanması, bağımsız düzenleyici kurumun kapasite oluşturma ve icra kuvvetinin güçlendirilmesi gibi konular temel öncelikler arasında yer almaktadır. 559

3 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 1 Açık şebeke tedarikinin uygulanması ile telekomünikasyon hizmetleri için iç pazarın kurulmasına ilişkin 28 Ocak 1990 tarih ve 90/387/EEC sayılı Konsey Direktif Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Tek bir Avrupa acil telefon numarasının kullanımı hakkında 29 Temmuz 1991 tarih ve 91/396/EEC sayılı Konsey Kararı Acil Durum Tek Numarasının (112) İşletilmesine İlişkin Kanun Tasarısı İçişleri 2004, IV. Çeyrek , IV. Çeyrek , IV. Çeyrek 3 Kiralık hatlarda açık şebeke tedarikine ilişkin 5 Haziran 1992 tarih ve 92/44/EC sayılı Konsey Direktifi Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Kablolu televizyon şebekelerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin 18 Ekim 1995 tarih ve 95/51/EC sayılı Komisyon Direktifi Hizmetleri Yönetmeliğine ek piyasasında tam rekabetin uygulanmasına ilişkin 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren 13 Mart 1996 tarih ve 96/19/EC sayılı Komisyon Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik , I. Çeyrek , I. Çeyrek

4 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 6 hizmetleri alanında genel ve bireysel lisanslar için ortak bir çerçevenin kurulmasına ilişkin 10 Nisan 1997 tarih ve 97/13/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı Genel yetkilendirmenin kayıtlama usulü yapılabilmesine yönelik olarak Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik (Bu yönetmeliğin Yetkilendirme Yönetmeliği şeklinde yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır) , I. Çeyrek , I. Çeyrek Yetkilendirme süreleri ile ilgili olarak Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik Bireysel ve genel yetkilendirmeye ilişkin şartlara yönelik olarak Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik Açık Şebeke Tedariki (ONP) ilkelerinin uygulanması vasıtasıyla asgari hizmet ve karşılıklı çalışabilirliğin temin edilmesi konusunda da karşılıklı bağlantı hakkında 30 Haziran 1997 tarih ve 97/33/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Kapsam ve İlkelerinin Belirlenmesi konusunda Kurul Kararı , I. Çeyrek , I. Çeyrek Tesis Paylaşımı ve Ortak Yerleşime İlişkin Tebliğ Numaralandırma Yönetmeliği ve buna ek olarak Ulusal Numaralandırma Planı

5 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 8 da rekabetçi ortama uyum sağlamak amacıyla 90/387/EEC ve 92/44/EEC sayılı Konsey Direktiflerini değiştiren 6 Ekim 1997 tarih ve 97/51/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 9 sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyetin korunması ile ilgili 15 Aralık 1997 tarih ve 97/66/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Toplulukta kişisel uydu haberleşmesi hizmetleri alanında eşgüdümlü bir yetki yaklaşımı hakkında 24 Mart 1997 tarih ve 97/710/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı Başvuru tarihi itibarıyla yetkilendirmeye ilişkin sürelere yönelik olarak Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik Trans-Avrupa Şebekeleri genel prensipleri hakkında 17 Haziran 1997 tarih ve 97/1336/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 12 Açık şebeke tedarikinin (ONP) telefona uygulanması ve rekabetçi bir ortamda asgari telekomünikasyon hizmeti hakkında 26 Şubat 1998 tarih ve 98/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 13 Operatör numaralarının taşınabilirliği ve önseçimi ile ilgili olarak Konseyin 24 Eylül 1998 tarihli 97/33/EC Direktifini değiştiren 30 Haziran 1997 tarih ve 98/61/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 562

6 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 14 92/44/EEC sayılı Konsey Direktifinin II.Ekinin değiştirilmesi hakkında 7 Ocak 1998 tarih ve 98/80/EC sayılı Komisyon Kararı ETSI'nin kiralık devreler için kabul ettiği teknik standartlara uygunluğun sağlanmasına ilişkin gerekli düzenlemenin yapılması Tek işleticiye ait kablolu TV telekomünikasyon ağlarının ayrı birer hukuki varlık olduğunu temin etmek için 90/388/EEC direktifini değiştiren 23 Haziran 1999 tarih ve 96/64/EC sayılı Komisyon Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 16 Koordine edilmiş 3.Nesil Mobil Telsiz Haberleşme Sisteminin (UMTS) AB de kullanılması konusunda 14 Aralık 1998 tarih ve 99/128/EC sayılı Konsey Kararı UMTS Frekans bandı boşaltımının tamamlanması Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik Yerel ağın paylaşıma açılmasına ilişkin 18 Kasım 2000 tarih ve 2887/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Yerel Ağın Paylaşıma Açılmasına İlişkin Tebliğ Açık Şebeke Tedariğinin (ONP) telefona uygulanması ve rekabetçi bir ortamda evrensel telekomünikasyon hizmetinin sağlanmasına ilişkin 98/10/EC Ek-III te değişiklik yapılması hakkında 22 Aralık 2000 tarih ve 2001/22/EC sayılı Komisyon Kararı Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

7 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 19 Elektronik haberleşme şebekeleri ve ilgili tesislere erişim ve arabağlantı yapılmasına ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/19/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Erişim Direktifi) Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Kapsam ve İlkelerinin Belirlenmesi konusunda Kurul Kararı 3984 sayılı Kanunda, sayısal TV ve radyo yayınlarına ilişkin düzenleme yapılması Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde değişiklik RTÜK RTÜK Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Yetkilendirme Direktifi) Yeni Kanunu Tasarısı Yetkilendirme şartlarına yönelik Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik , I. Çeyrek , I. Çeyrek Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi a) 564

8 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 22 Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri ile ilgili evrensel hizmetler ve kullanıcı haklarına ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/22/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı Tüketici Haklarına İlişkin Yönetmelik , I. Çeyrek , I. Çeyrek Zorunlu taşıma yükümlülüğü çerçevesinde özellikle kamu yayınlarının sayısal platformlarda ücretsiz olarak yer alması için Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde değişiklik RTÜK Elektronik haberleşme sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında 12 Temmuz 2002 tarih ve 2002/58/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Elektronik iletişim, işletim sistemleri ve hizmetleri pazarındaki rekabete ilişkin 16 Eylül 2002 tarih ve 2002/77/EC sayılı Komisyon Direktifi Yeni Kanunu Tasarısı , I. Çeyrek , I. Çeyrek 25 Avrupa Topluluğunda radyo spektrum politikaları için düzenleyici çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 676/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı (Radyo Spektrum Kararı) Yeni Kanunu Tasarısı Geçiş hakkına ilişkin Yönetmelik , I. Çeyrek , I. Çeyrek a) Yeni Düzenleyici Çerçeve kapsamında olan 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/22/EC, 2002/58/EC, 2002/77/EC, 676/2002/EC sayılı karar ve direktifler uyumlaştırıldığı zaman bu direktif ile ilgili uyumlaştırma çalışmaları tamamlanmış olacaktır. 565

9 Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının (R&TTE) karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 9 Mart 1999 tarih ve 99/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi kapsamında, piyasa gözetimi ve denetimi, onaylanmış kuruluşlar, standartlar ve bu düzenlemelere ilişkin kurumsal yapılanma ve finansman ihtiyacı tabloları ile ilgili değerlendirme Malların Serbest Dolaşımı başlığı altında yapılmıştır. Televizyon sinyallerinin iletiminde kullanılan standartlar nakil standartlarının kullanımı konusunda 24 Ekim 1995 tarih ve 95/47/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Kültür ve Görsel İşitsel Politikalar başlığı altında değerlendirilmektedir. 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler ( ) Uygulama Tarihi nun kapasite yaratma ve icra kuvvetinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesi 1 Hukuki kapasitenin güçlendirilmesi a- Kurum personelinin mevzuat hazırlama, gözden geçirme ve değiştirme, etkin uygulama faaliyetleri geliştirmesi konusunda desteklenmesi b- Tarife regülasyonu, erişim ve arabağlantı, referans arabağlantı teklifi, dolaşım, yetkilendirme ve numaralandırma, rekabet (etkin piyasa gücü, hakim durum) verilerin korunması, asgari hizmet, spektrum yönetimi, spektrum izleme, teknik standartlar konularında desteklenmesi, bu konularda seminerler düzenlenmesi İdari kapasitenin güçlendirilmesi a- Kurumsal yapılanmada teknik destek, insan kaynakları yönetiminde teknik destek, teknik prosedür ve uygulamaların geliştirilmesi b- Spektrum izleme ve denetleme konularında teknik kapasitenin geliştirilmesi c- Üye Devlet uygulamaları konusunda bilgi teknolojileri, spektrum yönetimi, spektrum izleme, tahkim, maliyet muhasebesi ve hesap ayrımı, kiralık hatlar, yerel ağın paylaşıma açılması konularında eğitim seminerleri verilmesi Tablo No Yapılması Gerekenler (İçişleri ) Uygulama Tarihi 1 İçişleri acil durum tek numarası konusunda kapasite yaratma ve icra kuvvetinin güçlendirilmesi Acil durum tek numarasının hukuki yapısının oluşturulması

10 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler (İçişleri ) Uygulama Tarihi 3 Acil durum tek numarasının kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesi Acil durum tek numarasını yürütecek ve geliştirecek yapının mevzuat hazırlama, gözden geçirme ve değiştirme, etkin uygulama faaliyetleri geliştirmesi konusunda desteklenmesi İdari yapının güçlendirilmesi ve 112 merkezlerinin kuruluşunun sağlanması Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar ( ) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I- Yatırım (2 adet Spektrum analizörü) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim (TAIEX) Danışman İhtiyacı a) Tercüme Diğer Toplam a) Euro tutarındaki kısmı TR02-TE-01 nolu nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme (Twinning) Projesinden karşılanacaktır. 567

11 Tablo (Euro) İhtiyaçlar (İçişleri ) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer a) Toplam I- Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Eğitim (çalışma ziyareti (15 kişi) - yurtiçi eğitim (100 kişi)) Danışman İhtiyacı (2 yabancı uzman ve 2 seminer) Diğer Kamuoyu bilgilendirmesi (broşür, web sitesi, TV,..) Toplam a) İçişleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan acil durum tek numarasına ilişkin proje için Hollanda hükümetinin aday ülkelere yönelik yürüttüğü MATRA projeler programından yararlanılması düşünülmektedir. ÖNCELİK 19.2 Piyasaların tam liberalizasyona hazırlanması 1- Kısa Bilgi Katılım Ortaklığı Belgesinin orta vadeli öncelikleri arasında piyasaların tam liberalizasyona hazırlanması hususu yer almaktadır. 406 sayılı Kanunun 2/c maddesi uyarınca, 31 Aralık 2003 tarihine kadar Türk Telekomun ses iletimini ihtiva eden telefon hizmeti ve alt yapı tekeli mevcuttur. Söz konusu Kanuna 4673 sayılı Kanunla getirilen değişiklikle, Türk Telekom daki kamu payı % 50'nin altına düştüğünde, Türk Telekom un tüm tekel haklarının 31 Aralık 2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olacağı hükmü getirilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak, sektörü liberalleşmeye hazır hale getirecek düzenlemeleri içeren bir takvim hazırlanmıştır. 2- Mevzuat Uyum Takvimi AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek mevzuat uyumuna ilişkin Tablo deki düzenlemelerin yanı sıra telekomünikasyon sektörünün tam liberalizasyonuna yönelik olarak 2003 yılında aşağıdaki düzenlemelerin de yapılması yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. 568

12 Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 1 Açık Şebeke Tedariki (ONP) ilkelerinin uygulanması vasıtasıyla asgari hizmet ve karşılıklı çalışabilirliğin temin edilmesi konusunda telekomünikasyonda karşılıklı bağlantı hakkında 30 Haziran 1997 tarih ve 97/33/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Tesis Paylaşımı ve Ortak Yerleşime İlişkin Tebliğ piyasasında tam rekabetin uygulanmasına ilişkin 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren 13 Mart 1996 tarih ve 96/19/EC sayılı Komisyon Direktifi Koordine edilmiş 3.Nesil Mobil Telsiz Haberleşme Sisteminin (UMTS) AB de kullanılması konusunda 14 Aralık 1998 tarih ve 99/128/EC sayılı Konsey Kararı Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Yetkilendirme Direktifi) Avrupa Topluluğunda radyo spektrum politikaları için düzenleyici çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 676/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı (Radyo Spektrum Kararı) Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik Yerel ağın paylaşıma açılmasına ilişkin 18 Kasım 2000 tarih ve 2887/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Yerel Ağın Paylaşıma Açılmasına İlişkin Tebliğ Kiralık hatlarda açık şebeke tedariğine ilişkin 5 Haziran 1992 tarih ve 92/44/EC sayılı Konsey Direktifi Açık şebeke tedariğinin (ONP) telefona uygulanması ve rekabetçi bir ortamda asgari telekomünikasyon hizmeti hakkında 26 Şubat 1998 tarih ve 98/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri ile ilgili evrensel hizmetler ve kullanıcı haklarına ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/22/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Tüketici Haklarına İlişkin Yönetmelik

13 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 5 sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyetin korunması ile ilgili 15 Aralık 1997 tarih ve 97/66/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Elektronik haberleşme sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında 12 Temmuz 2002 tarih ve 2002/58/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Numaralandırma Yönetmeliği ve Ulusal Numaralandırma Planı Açık Şebeke Tedariği (ONP) ilkelerinin uygulanması vasıtasıyla asgari hizmet ve karşılıklı çalışabilirliğin temin edilmesi konusunda telekomünikasyonda karşılıklı bağlantı hakkında 30 Haziran 1997 tarih ve 97/33/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Elektronik haberleşme şebekeleri ve ilgili tesislere erişim ve arabağlantı yapılmasına ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/19/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Erişim Direktifi) Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Kapsam ve İlkelerinin Belirlenmesi Konusunda Kurul Kararı hizmetleri alanında genel ve bireysel lisanslar için ortak bir çerçevenin kurulmasına ilişkin 10 Nisan 1997 tarih ve 97/13/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Yetkilendirme Yönetmeliği Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Yetkilendirme Direktifi) Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarih ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 570

14 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 9 Kablolu televizyon şebekelerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin 18 Ekim 1995 tarih ve 95/51/EC sayılı Direktifi Tek işleticiye ait kablolu TV telekomünikasyon ağlarının ayrı birer hukuki varlık olduğunu temin etmek için 90/388/EEC Direktifini değiştiren 23 Haziran 1999 tarih ve 96/64/EC sayılı Komisyon Direktifi Elektronik iletişim, işletim sistemleri ve hizmetleri pazarındaki rekabete ilişkin 16 Eylül 2002 tarih ve 2002/77/EC sayılı Komisyon Direktifi Kablo TV Hizmetine İlişkin Olarak Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Karşılık gelen AB mevzuatı olmamakla birlikte piyasanın liberalizasyonu için gerekli görülmüştür Tip Abonelik Sözleşmelerine İlişkin Düzenleme Karşılık gelen AB mevzuatı olmamakla birlikte piyasanın liberalizasyonu için gerekli görülmüştür Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemleri Hizmetine İlişkin Yetkilendirme Karşılık gelen AB mevzuatı olmamakla birlikte piyasanın liberalizasyonu için gerekli görülmüştür İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi (VoIP) Hizmetine ilişkin Yetkilendirme Yasal düzenleme sonrasında en geç 2 ay içersinde tamamlanacaktır Yasal düzenleme sonrasında en geç 2 ay içersinde tamamlanacaktır 13 Karşılık gelen AB mevzuatı olmamakla birlikte piyasanın liberalizasyonu için gerekli görülmüştür Sabit Telsiz Erişim (FWA) Sistemleri Hizmetine İlişkin Yetkilendirme

15 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler - ( ) Uygulama Tarihi Piyasaya Giriş Düzenlemeleri ve Yetkilendirme Konusunda Danışmanlık Hizmeti Alımı 1 Sabit telsiz erişim sistemleri hizmetlerinin yetkilendirilmesi a- Sabit telsiz erişim sistemleri hizmetlerinin yetkilendirmesine İlişkin Dünya Tecrübeleri Raporu b- Sabit telsiz erişim sistemleri hizmetlerinin yetkilendirmesi ile İlgili Türkiye Analizi Raporu c- Sabit telsiz erişim sistemleri hizmetlerinin sunumu ve sunuma ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları 2 Kablo TV hizmetlerinin yetkilendirilmesi a- Kablo TV hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Dünya Tecrübeleri Raporu b- Kablo TV hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Türkiye Analizi Raporu c- Kablo TV hizmetlerinin sunumu ve sunuma ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları 3 Ulusal ve uluslararası uzak mesafe taşıyıcı hizmetlerinin yetkilendirilmesi ve taşıyıcı seçimi düzenlemesi a- Uzak mesafe taşıyıcı hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Dünya Tecrübeleri Raporu b- Uzak mesafe taşıyıcı hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Türkiye Analizi Raporu c- Uzak mesafe taşıyıcı hizmetlerinin sunumu ve sunuma ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları d- Taşıyıcı seçimine ilişkin Türkiye Analizi Raporu ve mevzuat e- Taşıyıcı seçimine ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları Alt yapı işletmeciliği hizmetlerinin yetkilendirilmesi ve geçiş hakkı düzenlemesi a- Alt yapı işletmeciliği hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Dünya Tecrübeleri Raporu b- Alt yapı işletmeciliği hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin Türkiye Analizi Raporu ve mevzuat c- Alt yapı işletmeciliği hizmetlerinin sunumu ve sunuma ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları d- Geçiş hakkına ilişkin Dünya Tecrübeleri Raporu e- Geçiş hakkına ilişkin Türkiye Analizi Raporu ve mevzuat f- Geçiş hakkına ilişkin sunum ve sunuma ilişkin eğitim süreci ve gözden geçirme çalışmaları

16 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler - ( ) Uygulama Tarihi Numaralandırma Rejimi Konusunda Danışmanlık Hizmeti 5 Numaralandırma planı ve yönetimi a- Numaralandırma planı ve yönetimine ilişkin araştırma ve değerlendirme raporu b- Numaralandırma planı ve numaralandırma veri tabanı d- Numaralandırma planı ve yönetimi kapsamında proje çıktılarının sunulması ve eğitim 6 Numara taşınabilirliği a- Numara taşınabilirliğine ilişkin araştırma ve değerlendirme raporu b- Numara taşınabilirliğine ilişkin uygulama planı c- Numara taşınabilirliği kapsamında proje çıktılarının sunulması ve eğitim Yerel Ağın Paylaşıma Açılması, Tesis Paylaşımı, Ortak Yerleşim, Maliyetlendirme Konusunda Danışmanlık Hizmeti 7 Yerel ağın paylaşıma açılması Yerel ağın paylaşıma açılmasına ilişkin araştırma ve değerlendirme raporu ve eğitim 8 Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı düzenlemesi a- Ortak yerleşim ve tesis paylaşımına ilişkin Dünya Tecrübeleri Raporu b- Ortak yerleşim ve tesis paylaşımına ilişkin Türkiye Analizi Raporu, mevzuat ve eğitim 9 Maliyet modeli ve hesap ayrımı a- Kamu Anahtarlamalı Şebekesi - Kamu Anahtarlamalı Şebekesi (PSTN) için maliyet modeli - Kamu Anahtarlamalı Şebekesi (PSTN) için hesap ayrımı b- GSM Hizmetleri - GSM için maliyet modeli - GSM için hesap ayrımı

17 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar ( ) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I- Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim Danışman İhtiyacı Tercüme Diğer Toplam ÖNCELİK 19.3 Posta hizmetleri alanında AB mevzuatına uyum çalışmalarına başlanması 1- Kısa Bilgi 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde posta hizmetleri alanında uyum çalışmalarına başlanması konusu temel öncelikler arasında yer almaktadır. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih) 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih) 1 Birliğin posta hizmetleri iç pazarının gelişimi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ortak kurallara ilişkin 15 Aralık 1997 tarih ve 97/67/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve bu Direktife değişiklik yapan 10 Haziran 2002 tarih ve 2002/39/EC sayılı Direktif 5584 sayılı Posta Kanununda değişiklik PTT Genel Müdürlüğü 2004, IV. Çeyrek , IV. Çeyrek , IV. Çeyrek 574

18 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler ( PTT Genel Müdürlüğü) Uygulama Tarihi sayılı Posta Kanununda, ilgili direktife uyum amacıyla yapılacak değişiklik doğrultusunda gerekli kurumsal yapılanmanın tamamlanması 2006, II. Çeyrek 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması 2004 Personel Alımı Eğitim Danışman İhtiyacı a) PSO Programı a) Tercüme Diğer Toplam a) Mevzuat uyumu için bir danışmanlık hizmeti alınması amacıyla öncelikle Hollanda Hükümeti ile sürdürülen PSO Programı çerçevesinde girişimde bulunulacak, bunun mümkün olmaması halinde Ulusal Bütçeden karşılanacaktır 575

19 ÖNCELİK 19.4 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması 1- Kısa Bilgi Elektronik bir toplumun oluşturulması, hizmetlerin elektronik ortamda daha etkin bir biçimde sunulması ve tüm bireylerin bilgi toplumu çerçevesine dahil olabilmesi amacıyla Avrupa Birliği, Mart 2000 tarihinde Lizbon da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa nın gelecek 10 yılda dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi hedefini koymuş ve Haziran 2000 tarihinde Portekiz in Feira kentinde eavrupa Eylem Planı nı kabul etmiştir Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansında, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB Üye Devletinin eavrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmıştır. Avrupa Komisyonu, Şubat 2001 de Türkiye ye, bu ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılımı için davette bulunmuştur. Türkiye nin, AB aday ülkeleri için oluşturulan eavrupa+ Eylem Planına katılımını takiben, eylem planı ile ilgili çalışmalar Başbakanlık koordinasyonunda başlatılmıştır. 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle söz konusu eylem planının önceliklerini de kapsayan e-dönüşüm Türkiye projesi hayata geçirilerek kurumsal yapı oluşturulmuştur. Projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) görevlendirilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. İlgili Genelgede, bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve e-avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize uyarlanması hususları, e-dönüşüm Türkiye Projesinin başlıca amaçları arasında yer almıştır. Bu bağlamda, Bilgi Toplumu Dairesi koordinatörlüğünde 8 çalışma grubu oluşturulmuştur; teknik alt yapı ve bilgi güvenliği, hukuki alt yapı, e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, eğitim ve insan kaynakları, standartlar, izleme. e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan Kısa Dönem Eylem Planında, bilgi teknolojisi alt yapısının geliştirilmesi amacıyla çeşitli eylemlere yer verilmiştir. Bu çerçevede, teknik alt yapı ve bilgi güvenliği, standartlar, e-ticaret, e-devlet, e-sağlık ile eğitim ve insan kaynakları başlıkları altında, dönemini kapsayacak ayrıntılı eylemlere yer verilmiştir. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Bu öncelik altında uyum sağlanması gereken AB mevzuatı bulunmamaktadır. 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Uygulama Tarihi 1 e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin birikimlerinin paylaşılması amacıyla, politika oluşturulması, idari yapılanma ve en iyi uygulamalar konularında danışmanlık hizmeti 2 Bilgi toplumuna geçişte önemli rol oynayacak Bilgi Toplumu Dairesinin insan kaynağı yönünden güçlendirilmesi amacıyla kurum içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi 3 e-dönüşüm Türkiye Projesinin alt bileşenlerinin (Teknik alt yapı ve bilgi güvenliği, hukuki alt yapı, e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, eğitim ve insan kaynakları, standartlar, izleme) hayata geçirilebilmesi için alt yapının güçlendirilmesi

20 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim Danışman İhtiyacı Tercüme Diğer Toplam

21 Ek Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından Bugüne Kadar Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler AB Mevzuatı Ulusal Mevzuatı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 90/387/EEC sayılı Açık Şebeke Tedarikinin uygulanması ile telekomünikasyon hizmetleri için iç pazarın kurulmasına ilişkin Direktif 96/19/EC sayılı piyasasında tam rekabetin uygulanmasına ilişkin 90/388/EEC sayılı Direktifi değiştiren Komisyon Direktifi 97/33/EC sayılı Arabağlantı Direktifi 97/51/EC sayılı da rekabetçi ortama uyum sağlamak amacıyla 90/387/EEC ve 92/44/EEC sayılı Direktifleri değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2002/19/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve ilgili tesislere erişim ve arabağlantı yapılmasına ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi (Erişim Direktifi) Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği 23 Mayıs 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi 97/33/EC sayılı Arabağlantı Direktifi 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi 87/372/EEC sayılı Tüm Avrupa Çapında Hücresel Sayısal Kara Mobil Haberleşme sistemleri için Ortak Frekans Tahsisi 90/544/EEC sayılı Tüm Avrupa Çapında Karada Yerleşik Kamu Çağrı Cihazlarının AB de Eşgüdümlü Olarak Başlatılması İçin Tahsis Edilmiş Frekanslar Hakkında Konsey Direktifi 91/287/EEC sayılı Avrupa Sayısal Telsiz Telefon Haberleşme Cihazlarının (DECT) AB de Eşgüdümlü Olarak Kullanımı İçin Tahsis Edilmiş Frekanslar Hakkında Konsey Direktifi Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Milli Frekans Tablosu 03 Haziran 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete 03 Haziran 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete 11 Ocak 2002 tarihli Kurul Kararı 578

22 AB Mevzuatı Ulusal Mevzuatı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 97/13/EC sayılı telekomünikasyon hizmetleri alanında genel ve bireysel lisanslar için ortak bir çerçevenin kurulmasına ilişkin Direktif 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin Direktifi (Yetkilendirme Direktifi) 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi Hizmetleri Yönetmeliği 28 Mart 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete 98/10/EC sayılı ONP nin telefona uygulanması ve rekabetçi bir ortamda evrensel telekomünikasyon hizmetinin sağlanması Direktif Tarife Yönetmeliği 28 Ağustos 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete 98/10/EC sayılı ONP nin telefona uygulanması ve rekabetçi bir ortamda evrensel telekomünikasyon hizmetinin sağlanması Direktif Tavan Fiyat Tebliği 11 Ocak 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete 97/13/EC sayılı telekomünikasyon hizmetleri alanında genel ve bireysel lisanslar için ortak bir çerçevenin kurulmasına ilişkin Direktif 2002/20/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin Direktifi (Yetkilendirme Direktifi) 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi 92/264/EEC sayılı Standart bir uluslararası telefon erişim kodunun Toplulukta kullanımı hakkında Konsey Kararı 2002/21/EC sayılı sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi 91/396/EEC sayılı Tek bir Avrupa acil telefon numarasının kullanımı hakkında Konsey Kararı 202/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir çerçeveye ilişkin 7 Mart 2002 tarihli direktifi Karşılık gelen AB mevzuatı bulunmamaktadır. Karşılık gelen AB mevzuatı bulunmamaktadır. 2.Tip Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 00 ın Tek Bir Uluslararası Erişim Kodu Olarak Tahsisine İlişkin Karar 112 nin Acil Durumlar İçin İlgili Servislere Şebekelerinden Tek Numarayla Erişim Kodu Olarak Tahsisine İlişkin Karar Ulusal Dolaşım Anlaşması Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 04 Şubat 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete 11 Mart 2002 tarih ve 2002/103 sayılı Kurul Kararı 11 Mart 2002 tarih ve 2002/103 sayılı Kurul Kararı 8 Mart 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete 27 Eylül 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete 579

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı 1. KaradenizHazar Düzenleyici Konferansi 25 Mayıs 2006, İstanbul Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konferansı, 4 Mart 2005, Ankara Ana başlıklar Telekomünikasyon

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2016 Karar No : 2016/DK-YED/211 Gündem Konusu : CLI ya İlişkin Düzenlemeler. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Yükümlülüklerimiz. Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak

Yükümlülüklerimiz. Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak Yükümlülüklerimiz Bu doküman, 6/2012 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile bu Yasa kapsamında hazırlanarak 09 Mayıs 2014 tarihli ve R.G. 111 Sayılı Resmi Gazate

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007 Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Cüneyt Türktan 8.11.2007 BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet kavramı,

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

A. Yayımlanmış olan Önemli Düzenlemeler

A. Yayımlanmış olan Önemli Düzenlemeler 2012 YILINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK YAYIMLANAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İLE BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEME TASARILARI HAKKINDA BİLGİ NOTU/ GİZLİDİR A. Yayımlanmış olan Önemli Düzenlemeler

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1 Bu Usul ve Esasların amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA BAŞLIKLI 10. FASILIN TÜRKİYE NİN MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ NE İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA BAŞLIKLI 10. FASILIN TÜRKİYE NİN MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ NE İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ A) Genel Tutum BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA BAŞLIKLI 10. FASILIN TÜRKİYE NİN MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ NE İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ TS/BTK/BT/08-11 16 Ekim 2008 Daha önce Avrupa Birliği ne aday ülkelerle yürütülen

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 20.03.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/155 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon- Nakil Süreçleri, Ortak Yerleşim Alanlarına

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI 02.12.2010 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 I. Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde rekabete ilişkin mevcut

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1)

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) 9451 EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 5369 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet HİZMETLERH ZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet ve Hukuk Çalış e-devlet Kapısı Projesi kapsamında ön çalışma ve fizibiliteleri yapılan bazı elektronik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar sebebi

Detaylı

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 05. 0007.1.01 Kamu Đhale

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Makedonya Cumhuriyeti nde MYK önündeki güçlükler Viktor Gjorcev, İç Denetim Birimi Başkanı Maliye Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti Ankara, 4 6 Haziran 2013 KİMK Yasal Çerçevesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER 16.05.2015 TELKODER in Kuruluş Amacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı