Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu Para Birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) 31 Aralık Aralık 2010 Dipnot Varlıklar Maddi duran varlıklar 15 3,938,717 3,310,288 Maddi olmayan duran varlıklar 16 1,610,889 1,114,392 Borçlanma senetleri 17 7,815,877 9,067,893 Hisse senetleri 18 54,554 73,144 Ticari alacaklar 22 8,793 13,741 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 25 12,650,050 12,476,609 Bankalara verilen kredi ve avanslar 26 1,203,379 1,375,606 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 27 45, ,718 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 19 1,903,086 1,528,750 Diğer duran varlıklar , ,740 Ertelenmiş vergi varlıkları , ,683 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 7 30,573 33,218 Toplam duran varlıklar 29,807,155 29,763,782 Stoklar , ,477 Ticari alacaklar 22 1,781,831 1,888,425 İlişkili taraflardan alacaklar , ,791 Diğer dönen varlıklar 24 2,471,415 1,551,887 Borçlanma senetleri ,881 3,143,254 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 25 9,116,509 8,513,765 Bankalara verilen kredi ve avanslar 26 2,444,856 1,591,059 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 27 55, ,554 Nakit ve nakit benzeri değerler 28 3,679,314 2,010,936 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 7 64, Toplam dönen varlıklar 21,340,283 19,522,148 Toplam varlıklar 51,147,438 49,285,930 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı) Para Birimi: Bin TL 31 Aralık Aralık 2010 Dipnot Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 2,055,292 2,055,292 Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı (98,755) (98,755) Hisse senetleri ihraç primleri 159, ,350 Gerçeğe uygun değer rezervi 11, ,725 Yabancı para çevrim farkları 45,446 3,368 Riskten korunma rezervi (8,066) (7,859) Maddi duran varlıklar değer artış fonu 1,060,279 1,086,198 Yasal yedekler 284, ,507 Geçmiş yıllar karları 6,355,054 3,748,970 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 9,864,793 7,701,796 Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk Ailesi 106, ,291 Diğer 243, ,668 Kontrol gücü olmayan paylar toplamı 350, ,959 Toplam özkaynaklar 29 10,214,862 7,980,755 Yükümlülükler Finansal borçlar 30 5,831,709 6,278,608 Tahviller , Sermaye benzeri krediler , ,764 Mevduatlar , ,622 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler , Ticari borçlar , Ertelenmiş vergi yükümlülüğü , ,889 Diğer uzun vadeli yükümlülükler , ,244 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 8,498,543 7,803,127 Finansal borçlar 30 4,657,559 3,699,103 Tahviller , Sermaye benzeri krediler 32 1, Mevduatlar 35 21,629,065 23,429,175 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 36 2,525,166 3,548,767 Ticari borçlar 37 1,400,695 1,141,354 İlişkili taraflara borçlar 40 6,819 61,912 Ödenecek vergiler 14 32,589 99,279 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 38 1,668,066 1,522,458 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 32,434,033 33,502,048 Toplam yükümlülükler 40,932,576 41,305,175 Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 51,147,438 49,285,930 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Gelirler 9,929,164 8,654,592 Gelirlerin maliyeti (7,377,208) (5,910,319) Brüt kar 9 2,551,956 2,744,273 Genel yönetim giderleri 10 (1,189,808) (1,153,172) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (242,626) (204,878) Değer düşüklüğü giderleri, net 11 (273,490) (89,106) Sermaye piyasası işlemleri karları, net ,956 95,746 Diğer gelirler 12 2,674, ,444 Diğer giderler 12 (241,575) (188,363) Faaliyet karı 3,455,629 1,425,944 Finansman gelirleri 349, ,239 Finansman giderleri (640,346) (581,656) Net finansman giderleri 13 (291,172) (105,417) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 8,003 17,667 Vergi öncesi kar 3,172,460 1,338,194 Vergi gideri 14 (436,552) (321,423) Net dönem karı 2,735,908 1,016,771 Diğer kapsamlı gelir Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi (5,335) (16,570) Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki değişim (561,781) 114,201 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 42,078 (43,520) Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki değişimin etkin kısmı (207) 367 Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi etkisi ,262 3,007 Diğer kapsamlı (gider) / gelir, vergi net edilmiş olarak (422,983) 57,485 Toplam kapsamlı gelir 2,312,925 1,074,256 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı 2,691, ,015 Kontrol gücü olmayan paylara atfolunan dönem karı 29 44,144 50,756 - Şahenk Ailesi 8,312 8,069 - Diğer 35,832 42,687 2,735,908 1,016,771 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan toplam kapsamlı gelir 2,267,796 1,028,131 Kontrol gücü olmayan paylara atfolunan toplam kapsamlı gelir 45,129 46,125 - Şahenk Ailesi 6,060 6,571 - Diğer 39,069 39,554 2,312,925 1,074,256 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Hisse senetleri ihraç primleri Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Gerçeğe uygun değer rezervi Yabancı para çevrim farkları Riskten korunma rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Ödenmiş sermaye Yasal yedekler Toplam Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2010 bakiyeleri 2,010,192 (53,655) 159, ,523 46,888 (8,226) 1,081, ,758 2,882,502 6,728, ,432 6,959,298 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,015 50,756 1,016,771 Geçmiş yıllar karları Kontrol gücü olmayan paylar Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın net gerçeğe uygun değerindeki net artışlar, vergi net edilmiş olarak Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer artışları, vergi net edilmiş olarak , , ,721 Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (60,519) (60,519) -- (60,519) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları (43,520) (43,520) -- (43,520) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak , ,403 19,067 (4,631) 14,436 Toplam diğer kapsamlı gelir ,202 (43,520) 367 4, ,403 62,116 (4,631) 57,485 Toplam kapsamlı gelir ,202 (43,520) 367 4, ,418 1,028,131 46,125 1,074,256 Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı artışı 45,100 (45,100) Konsolide edilen bağlı ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payların kontrol değişmeden satın alınması (21,120) (21,120) (8,104) (29,224) Yeni konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın bağlı ortaklığının kontrol gücü olmayan payı etkisi ,303 8,303 Temettü ödemesi (34,081) (34,081) (1,259) (35,340) Transferler ,749 (58,749) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim ,462 3,462 Toplam ortaklarla yapılan işlemler 45,100 (45,100) ,749 (113,950) (55,201) 2,402 (52,799) 31Aralık 2010 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159, ,725 3,368 (7,859) 1,086, ,507 3,748,970 7,701, ,959 7,980,755 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (devamı) Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Ödenmiş sermaye Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Hisse senetleri ihraç primleri Gerçeğe uygun değer rezervi Yabancı para çevrim farkları Riskten korunma rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Toplam Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2011 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159, ,725 3,368 (7,859) 1,086, ,507 3,748,970 7,701, ,959 7,980,755 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı ,691,764 2,691,764 44,144 2,735,908 Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın net gerçeğe uygun değerindeki net azalışlar, vergi net edilmiş olarak (279) (279) -- (279) Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer azalışları, vergi net edilmiş olarak (321,412) (321,412) -- (321,412) Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (86,507) (86,507) -- (86,507) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları , , ,488 Maddi duran varlık değer artış fonundan geçmiş yıllar karlarına oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından dolayı transferler (7,700) -- 7, Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan ortaklık payındaki değişim etkisi (64,894) (410) (65,232) -- (65,232) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak (18,219) -- 25,193 6, ,959 Toplam diğer kapsamlı gelir (472,813) 42,078 (207) (25,919) -- 32,893 (423,968) 985 (422,983) Toplam kapsamlı gelir (472,813) 42,078 (207) (25,919) -- 2,724,657 2,267,796 45,129 2,312,925 Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Daha önce oransal olarak konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıkta, kontrol değişikliği ile beraber kontrol gücü olmayan pay satın alınması (Dipnot 8.1 ve Dipnot 8.2) ,666 88,666 İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan pay satın alınması (Dipnot 8.4) Konsolide edilen bağlı ortaklıktan kontrol gücü olmayan pay satın alınması (Dipnot 8.1) (55,207) (55,010) Konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın hisse devri ile bağlı ortaklığının kontrol gücü olmayan pay etkisi ,024 1,028 (1,028) -- Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan ortaklık payındaki değişim etkisi (34,984) -- (34,984) -- (34,984) Temettü ödemesi (71,040) (71,040) (2,804) (73,844) Transferler ,754 (48,754) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim (3,933) (3,933) Toplam ortaklarla yapılan işlemler ,774 (118,573) (104,799) 25,981 (78,818) 31 Aralık 2011 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159,350 11,912 45,446 (8,066) 1,060, ,281 6,355,054 9,864, ,069 10,214,862 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

10 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu Dipnot Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı 2,735,908 1,016,771 Dönem karını oluşturan nakit dışı bileşenler: Değer düşüklüğü giderleri ,490 89,106 Yatırım amaçlı gayrimenkullerde gerçeğe uygun değer değişimi 6 ve 12 (266,214) (189,540) Kıdem tazminatı karşılığı ve geri çevrilmesi, net 6 ve 33 41,449 15,918 Amortisman ve itfa payları 15 ve , ,110 Sigorta teknik karşılıkları 6 5,369 3,719 Maddi duran varlık satış karı 12 (17,718) (1,692) Maddi duran varlık ve stokların kayıtlardan silinmesi sonucu oluşan zarar 6 ve 12 44, Otel binasının yeniden inşaatından kaynaklanan zarar 6 ve 12 27, Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan (kar)/zarar 8 (2,163,189) 24,311 Alım satım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerden maddi duran varlıklara transferinden oluşan gelir 6 ve 12 (51,830) -- Hisse senetlerinin ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satışından edinilen kar 12 ve 18 (57,862) -- Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan satın alma kazancı 8 (1,758) (1,500) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 6 (8,003) (17,667) Faiz gider tahakkuklarındaki değişim, net 6 56, ,359 Vergi karşılığı , ,278 Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) ,759 (35,855) Garanti karşılığı gideri 6 ve 12 39,498 31,154 1,376,014 1,646,472 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Mevduatlardaki değişim 4,341,604 4,312,506 Bankalara verilen kredi ve avanslardaki değişim (655,675) (506,779) Merkez Bankası bakiyelerindeki değişim (1,046,225) 478,206 Müşterilere verilen kredi ve avanslardaki değişim (7,283,915) (6,410,138) Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklardaki değişim 122,704 (61,521) Diğer varlıklardaki değişim (135,265) (1,004,572) Stoklardaki değişim (149,425) (90,569) Ticari alacaklardaki değişim (23,636) (364,479) İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim (127,992) (116,040) Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişim (129,466) 481,901 Ticari borçlardaki değişim 351, ,893 Tahvillerdeki değişim 948, İlişkili taraflara borçlardaki değişim (56,589) 58,442 Diğer yükümlülüklerdeki değişim 343,989 87,950 (2,123,922) (1,221,728) Ödenen faizler (1,486,649) (1,584,759) Alınan faizler 3,027,217 3,195,857 Ödenen vergiler 14 (316,652) (324,042) Ödenen garantiler (30,514) (28,550) Ödenen kıdem tazminatı 33 (10,159) (13,744) İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/sağlanan net nakit akışları (940,679) 23,034 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları Konsolide edilen bağlı ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payların satın alınması 8 (55,010) -- Bağlı ortaklık alımı 8 (266,361) (126,333) Daha önce oransal olarak konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıkta, kontrol değişikliği ile ilave pay satın alınması 8 (46,873) -- Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından sağlanan nakit 2,833,275 72,255 Hisse senetleri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satışından sağlanan nakit 77, Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 19 (76,595) (40,003) Borçlanma senetlerindeki artış (324,583) (2,085,471) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 15 ve 16 (975,449) (706,894) Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 78,066 39,204 Bağlı ortaklıklardaki hisse payının artışı (12,700) (34,126) Bağlı ortaklıklardaki hisse payının azalışı 8,767 28,225 Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıklardan ilave pay alımı -- (28,745) Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akışları 1,240,404 (2,881,888) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları Temettü ödemesi (71,040) (34,081) Kısa vadeli finansal borçlardaki değişim, net 1,741, ,404 Uzun vadeli finansal borçlardaki değişim, net 464,181 1,670,936 Sermaye benzeri kredilerdeki değişim 34,737 (3,647) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları 2,169,559 1,939,612 Nakit ve nakit benzeri değerlerindeki net artış/(azalış) 2,469,284 (919,242) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 2,562,163 3,481,405 31Aralık itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 28 5,031,447 2,562,163 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6

11 Konsolide finansal tablolara ait dipnotlar Dipnot Açıklama Sayfa 1 Rapor konusu kuruluş 8 2 Sunum esasları 14 3 Önemli muhasebe politikaları 16 4 Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi 44 5 Finansal risk yönetimi 46 6 Faaliyet bölümleri 61 7 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 68 8 Müştereken kontrol edilen ortaklıklardan pay alım ve satımları 69 9 Gelirler ve gelirlerin maliyeti Genel yönetim giderleri Değer düşüklüğü giderleri, net Diğer gelirler/giderler Net finansman giderleri Vergi Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Borçlanma senetleri Hisse senetleri Yatırım amaçlı gayrimenkuller Diğer duran varlıklar Stoklar Ticari alacaklar Devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri Diğer dönen varlıklar Müşterilere verilen kredi ve avanslar Bankalara verilen kredi ve avanslar Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler Sermaye ve yedekler Finansal borçlar Tahviller Sermaye benzeri krediler Diğer uzun vadeli yükümlülükler Emeklilik fayda yükümlülükleri Mevduatlar Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler Ticari borçlar Diğer kısa vedeli yükümlülükler Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Finansal araçlar Muhasebe tahminleri Grup şirketleri Önemli olaylar Raporlama tarihinden sonraki olaylar 148 Ek: İlave bilgi 7

12 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul ve enerji gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ana hissedarlar ve hisse sahiplik oranları 29 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Doğuş Holding in tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Eski Büyükdere Caddesi Oycan Plaza No: Maslak/ İstanbul-Türkiye 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Doğuş Holding e ait 81 adet (31 Aralık 2010: 72) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 36 adet (31 Aralık 2010: 42) müştereken kontrol edilen ortaklık ( Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ) ve 8 adet (31 Aralık 2010: 9) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ile Grup un iştiraklerdeki payını ve müştereken kontrol edilen ortaklıkları kapsamaktadır. 2 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding, Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ( BBVA ), Volkswagen AG, Volkswagen Finance AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania, Krone, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Lamborghini S.p.A., Thermo King, Rixos, Neckerman Reisen, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, CNBC, Condé Nast New Markets Europe/Africa NC (Vogue), Loro Piana ve Aldiana GMBH gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Grup un çalışan sayısı yaklaşık olarak 29,000 dir (31 Aralık 2010: 28,000). 6 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak Türkiye de 5 ana faaliyet bölümünde yapılanmıştır: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer 8

13 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) Doğuş Holding in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen ortaklıklar ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1.1 Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ( Garanti Bankası ) altında konsolide olup, daha sonra UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar uyarınca Grup altında oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir. Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Domenia Credit IFN S.A. ( Domenia ) İpotekli konut finansmanı Romanya G Netherlands B.V. ( G Netherlands ) (eski adıyla,doğuş GE B.V.) Finans Hollanda Garanti Bankası Bankacılık Türkiye Garanti Bank International NV ( GBI ) Bankacılık Hollanda Garanti Bank Moscow ( GB Moscow ) Bankacılık Rusya Garanti Bank S.A. Bankacılık Romanya Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Anonim Şirketi Bilgi teknolojileri hizmetleri Türkiye ( Garanti Bilişim ) (1) Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ( Garanti DPR ) Seküritizasyon işlemleri için Türkiye özel amaçlı kuruluş Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ( GEHAŞ ) Hayat sigortası Türkiye Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ( Garanti Faktoring ) Faktoring Türkiye Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri Anonim Şirketi ( Garanti Filo ) (1) Filo yönetimi Türkiye Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi ( Garanti Leasing ) Finansal kiralama Türkiye Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık Anonim Şirketi ( Garanti Hizmet ) Fon yönetimi ve operasyon hizmeti Türkiye Garanti Holding B.V. (eski adıyla, D Netherlands Holding B.V.) (3) Holding şirketi Hollanda Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri İpotekli konut pazarlaması Türkiye Anonim Şirketi ( Garanti Konut ) (2) Garanti Kültür Anonim Şirketi ( Garanti Kültür ) (1) Kültürel aktiviteler Türkiye Garanti Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi ( GÖSAŞ ) Kredi kartı operasyon hizmetleri Türkiye Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ( Garanti Portföy ) Fon yönetimi Türkiye Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Aracılık ve yatırım Türkiye ( Garanti Yatırım ) bankacılığı Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Portföy yönetimi Türkiye ( Garanti Yatırım Ortaklığı ) Motoractive IFN S.A. ( Motoractive ) Finansal kiralama Romanya Ralfi IFN S.A. ( Ralfi ) Tüketici finansmanı Romanya T-2 Capital Finance Company ( T-2 Capital ) İkinci sınıf borç işlemleri için özel amaçlı kuruluş Türkiye (1) Bu şirketler Garanti Bankası nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır. Garanti Bankası nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding in konsolide finansal tabloları amacıyla bankacılık ve finans bölümüne dahil edilmiştir. (2) İlgili şirketin Grup un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir. (3) Ağustos 2011 de, Grup un oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığı Leasemart Holding B.V., Garanti Holding B.V. altında birleşmiştir. 9

14 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.2 İnşaat bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş İnşaat ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat Anonim Şirketi ( Ayson ) Sondaj Türkiye Ayson Hydro Gradenje d.o.o. ( Ayson Hydro ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Ayson Sondaj Limited Ukraine ( Ayson Sondaj ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğus Insaat ES İnşaat Fas Doğus Insaat d.o.o. Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Doğus Maroc SARL İnşaat Fas Doğuş EOOD İnşaat Bulgaristan Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. ( Doğuş Hoteli Sibenik ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Doğuş İnşaat İnşaat Türkiye Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) ( Doğuş İnşaat Limited ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Mandalina Razvitak d.o.o. ( Doğuş Razvitak ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Doğuş Poland SP. Z.O.O. ( Doğuş Poland ) Faaliyette olmayan şirket Polonya Doğuş Sibenik Razvitak Marina d.o.o. ( Sibenik Razvitak ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ( Teknik Mühendislik ) Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İnşaat mühendisliği İşletmenin faaliyeti Türkiye Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Alarko YDA İnşaat ( Doğuş Alarko ) İnşaat Türkiye Doğuş Polat Adi Ortaklığı ( Doğuş Polat ) İnşaat Türkiye Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı ( Gülermak Doğuş ) İnşaat Türkiye Kazakhistan Joint Venture ( Doğuş Prestige ) İnşaat Kazakistan Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı ( YMDYYB ) İnşaat Türkiye 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ( DOAŞ ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke DOAŞ Otomotiv dağıtımı Türkiye Doğuş Auto Mısır JS Faaliyette olmayan şirket Mısır Doğuş Auto Mısr LLC Faaliyette olmayan şirket Mısır D-Auto Suisse SA Otomotiv perakende İsviçre Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Oto ) Otomotiv perakende Türkiye Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi ( Doğuş Sigorta ) Sigorta acentesi Türkiye 10

15 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı) Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Türkiye ( Krone Doğuş ) (1) Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim Türkiye ( Meiller Doğuş ) (1) TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK Kuzey ) (1) TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK Güney ) (1) TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK İstanbul ) (1) Taşıt muayene istasyonları Türkiye İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi Operasyonel kiralama Türkiye ( Leaseplan ) LPD Holding Anonim Şirketi ( LPD Holding ) Faaliyet kiralaması Türkiye VDF Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ( VDF Faktoring ) Faktoring Türkiye VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Sigorta aracılığı Türkiye ( VDF Sigorta ) VDF Servis Holding Anonim Şirketi ( VDF Servis Holding ) Holding şirketi Türkiye Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ( VDF Tüketici ) Tüketici finansmanı Türkiye Yüce Auto Anonim Şirketi ( Yüce Auto ) Otomotiv dağıtımı Türkiye (1) Bu şirketler Doğuş Holding in oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıklarıdır. 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Antur Turizm Anonim Şirketi ( Antur ) Konaklama ve seyahat Türkiye acentası Arena Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Arena ) Konaklama giyim ve kafe Türkiye işletmeciliği Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları Anonim Şirketi Marina işletmeciliği Türkiye ( D Marin Göcek ) D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Konaklama Türkiye Şirketi ( D Otel Göcek ) (eski adıyla, DO-ÇA Tekstil Temizleme ve Ticaret Anonim Şirketi) D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Konaklama Türkiye Anonim Şirketi ( D Otel ) Datmar Turizm Anonim Şirketi ( Datmar ) Konaklama Türkiye Doğuş Dalaman Marina İşletmeleri Turistik ve Ticaret Faaliyette olmayan şirket Türkiye Anonim Şirketi ( Doğuş Dalaman ) (1) Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Marina Türkiye ( Doğuş Didim ) Doğuş Hoteli d.o.o. ( Doğuş Hoteli ) Otel işletmeciliği ve yatırımı Hırvatistan Doğuş Marina Hoteli d.o.o. ( Doğuş Marina Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan (eski adıyla, NCP Hoteli d.o.o) Doğuş Marina Mandalina d.o.o. ( Doğuş Marina ) Marina işletmeciliği ve yatırımı Hırvatistan 11

16 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Marina Upravljanje d.o.o. ( Doğuş Upravljanje ) Marina işletmeciliği ve Hırvatistan yatırımı Doğuş Sibenik Upravljanje Marina d.o.o. ( Sibenik Upravljanje ) Marina işletmeciliği ve Hırvatistan yatırımı Doğuş Turgutreis Marina İşletmeleri Turistik ve Ticaret Marina işletmeciliği Türkiye Anonim Şirketi ( Doğuş Turgutreis ) Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Konaklama Türkiye ( Garanti Turizm ) Göktrans Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ( Göktrans Turizm ) Konaklama Türkiye NCP Marina Mandalina d.o.o. ( NCP Marina Mandalina ) Marina Hırvatistan Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği Faaliyette olmayan şirket Türkiye Anonim Şirketi ( Şahintur ) Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti Konaklama Türkiye Anonim Şirketi ( Voyager ) (1) Doğuş Dalaman Türkiye nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur. Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir. 1.5 Diğer bölümündeki şirketler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke A Yapım Televizyon Programcılık Anonim Şirketi ( A Yapım ) Medya Türkiye D Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi ( D Enerji ) Enerji Türkiye Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Yatırım Türkiye Anonim Şirketi ( Doğuş Arge ) Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Yazılım geliştirme Türkiye Şirketi ( Doğuş Bilgi İşlem ) (1) Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Enerji ) Elektrik üretim Türkiye Doğuş Finance Ukraine Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Gayrimenkul geliştirme Türkiye Şirketi ( Doğuş Gayrimenkul ) Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Gayrimenkul yatırım fonu Türkiye Şirketi ( Doğuş GYO ) (eski adıyla, Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi) Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Ticaret Anonim Medya Türkiye Şirketi ( Doğuş İletişim ) Doğuş Investment Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş International Limited ( Doğuş International ) İnşaat ekipmanları İngiltere Dogus Management Services Limited ( Dogus Management ) (1) İşletme ve finansal yatırımlar Dubai Doğuş Media Group GmbH ( Doğuş Media ) (1) Medya Almanya Doğuş Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Nakliyat ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Doğuş SA Faaliyette olmayan şirket İsviçre Doğuş Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri Sağlık danışmanlığı Türkiye Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Sağlıklı Yaşam ) (eski adıyla, D Tay Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi) Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Spor hizmetleri Türkiye ( Doğuş Spor ) Doğuş Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi ( Doğuş Telekom ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye 12

17 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.5 Diğer bölümündeki şirketler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Gayrimenkul geliştirme Türkiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Turizm ) Doğuş Uydu Haberleşme ve Teknik Hizmetler Medya Türkiye Anonim Şirketi ( Doğuş Uydu ) Doğuş Yayın Grubu Anonim Şirketi ( Doğuş Yayın Grubu ) Medya Türkiye Doğuş Yeme İçme Hizmetleri Anonim Şirketi Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Doğuş Yeme İçme ) (eski adıyla, Doğuş Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi) Doğuş Yeni İnternet Reklam ve Pazarlama Online pazarlama ve Türkiye Hizmetleri Anonim Şirketi ( Doğuş Yeni ) (1) reklamcılık Doğuş E Alışveriş ve Ticaret Anonim Şirketi Online alışveriş Türkiye ( Doğuş E Alışveriş ) (1) Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Medya Türkiye Ticaret Anonim Şirketi ( Enformasyon ) E Elektronik Bahis Oyunları Anonim Şirketi ( E Elektronik ) Bahis Türkiye E2 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi Medya Türkiye ( E2 Radyo ) (1) Genoto Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Anonim Faaliyette olmayan şirket Türkiye Şirketi ( Genoto ) HD-E Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi Medya Türkiye ( HD-E ) (1) Işıl Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi ( Star TV ) (2) Medya Türkiye İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Organizasyonu Medya Türkiye Ticaret Anonim Şirketi ( 2019 Radyo ) İstinye Park Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Alışveriş merkezi yönetimi Türkiye Anonim Şirketi ( İstinye Park Gayrimenkul ) Kapital Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Medya Türkiye Şirketi ( Kapital Radyo ) Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Taşımacılık Türkiye ( Körfez Hava ) Kral Pop Medya Hizmetleri Anonim Şirketi ( Kral Pop ) (1) Medya Türkiye N Radyo Televizyon ve Yayıncılık Anonim Şirketi ( N Radyo ) Medya Türkiye NTV Avrupa Yayıncılık Anonim Şirketi ( NTV Avrupa ) Medya Türkiye NTV Batı Medya Hizmetleri Anonim Şirketi ( NTV Batı ) (1) Medya Türkiye NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Medya Türkiye Şirketi ( NTV Radyo ) Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyette olmayan şirket Türkiye Anonim Şirketi ( Sititur ) Tansaş Gıda ve Sanayi Turizm Anonim Şirketi ( Tansaş Gıda ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Yonca Radyo ve TV Yayıncılık Anonim Şirketi ( Yonca Radyo ) Medya Türkiye Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Aslancık Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( Aslancık ) Elektrik üretimi Türkiye Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ( Boyabat ) Elektrik üretimi Türkiye D Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi ( DTes ) Enerji Türkiye Şirketin İştirakler İstinye Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ( İstinye Yönetim Hizmetleri ) (1) 2011 de kurulmuştur. Bakınız Dipnot 43. (2) 2011 de satın alınmıştır. Bakınız Dipnot 8. İşletmenin faaliyeti Alışveriş merkezi yönetimi bulunduğu ülke Türkiye 13

18 2 Sunum esasları (a) (b) (c) (d) Uygunluk beyanı Doğuş Grubu nun Türkiye de faaliyet gösteren şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal finansal tabloların Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlanmasında, Garanti Bankası için Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından yayımlanan muhasebe prensiplerini, sigortacılık faaliyetleri için Sigortacılık Kanunu ve sigorta faaliyetleri için geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer işletmeler için ise Tek Düzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. Doğuş Grubu nun yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar Doğuş Holding yönetimi tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde onaylanmıştır. Doğuş Holding Genel Kurul u ve diğer yetkili kurumlar konsolide finansal tabloların yayımı sonrasında, konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. Değerleme esasları Konsolide finansal tablolar, aşağıda belirtilen konsolide finansal durum tablosundaki önemli kalemler hariç olmak üzere, 31 Aralık 2005 te sona eren enflasyon etkilerinden arındırılmış tarihsel maliyet temeline göre hazırlanmıştır: türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir, satılmaya hazır finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir, gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen türev olmayan finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir, yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir, belirli maddi duran varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir. Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 4 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Geçerli ve raporlama para birimi İlişikteki konsolide finansal tablolar Doğuş Holding in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe bin TL olarak sunulmuştur. Muhasebe tahminleri Konsolide finansal tabloların UFRS ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin muhasebe politikalarının uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 14

19 2 Sunum esasları (devamı) (d) (e) Muhasebe tahminleri (devamı) Konsolide finansal tablolarda kayda alınan tutarlarla ilgili olarak, önemli etkisi olan muhasebe politikalarının uygulamasına ilişkin önemli değerlendirmeler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır: Dipnot 17 Borçlanma senetleri Dipnot 25 Müşterilere verilen kredi ve avanslar Dipnot 27 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar Dipnot 35 Mevduatlar Takip eden finansal yılda önemli düzeltme gerektirebilecek tahminler ve varsayımlara ilişkin belirsizliklerle ilgili bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır: Dipnot 4 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi Dipnot 14 Vergi (vergi zararlarının kullanımı) Dipnot 16 Maddi olmayan duran varlıklar Dipnot 34 Emeklilik fayda yükümlülükleri Dipnot 39 Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler Dipnot 41 Finansal araçlar Karşılaştırmalı bilgiler İlişikteki konsolide finansal tablolar Grup un finansal performansını doğru ve dürüst bir biçimde yansıtabilmek için karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Çeşitli karşılaştırmalı tutarlar cari yıl sunumu ile uyumlu olması için aşağıda özetlenen sınıflamalara tabi tutulmuştur: Finansal durum tablosu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle raporlanan Yeniden sınıflama etkisi 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş Dönen varlıklar Stoklar 565,144 (2,667) 562,477 Diğer dönen varlıklar 1,549,220 2,667 1,551,887 2,114, ,114,364 Duran varlıklar Diğer duran varlıklar 456,958 (33,218) 423,740 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar -- 33,218 33, , ,958 2,571, ,571,322 Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar 6,271,098 7,510 6,278,608 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 694,754 (7,510) 687,244 6,965, ,965,852 Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar 3,689,316 9,787 3,699,103 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,532,245 (9,787) 1,522,458 5,221, ,221,561 12,187, ,187,413 15

20 3 Önemli muhasebe politikaları (a) (i) (ii) (iii) Aşağıda açıklanan muhasebe politikaları, ilişikteki konsolide finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ve Grup un tüm şirketleri tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Konsolidasyon ilkeleri İlişikteki konsolide finansal tablolar, ana şirket Doğuş Holding ve bağlı ortaklıklarının, müştereken kontrol edilen ortaklıklarının ve iştiraklerinin hesaplarını aşağıdaki kısımlarda belirtilen şekilde yansıtmaktadır. Konsolidasyona dahil olan şirketlerin finansal tabloları konsolide finansal tablolarla aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır. İşletme birleşmeleri İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup a transfer edildiği tarih olan satın alım tarihinde, satın alma metodu kullanılarak muhasebeleştirilir. Kontrol, Grup un bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve operasyonel politikalarını yönetme gücünü ifade eder. Kontrol değerlendirilirken Grup tarafından itfa edilebilir potansiyel oy hakları dikkate alınmaktadır. Grup, şerefiyeyi, satın alma tarihinde aşağıdaki gibi ölçer: Transfer edilen satın alma bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı işletme birleşmelerinde kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kayda alınan paylar; artı eğer işletme birleşmesi aşamalı olarak gerçekleştiriliyorsa satın alınan şirketteki önceden varolan özsermaye payının gerçeğe uygun değeri; eksi satın alınan tanımlanabilir varlıkların ve varsayılan yükümlülüklerin kayıtlara alınan net değeri (genellikle gerçeğe uygun değeri). Bu uygulamanın sonucunun negatif olması durumunda pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç, kar veya zararda kayıtlara alınır. Satın alma bedeli daha önce varolan ilişkilerin hesaplaşılmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genellikle kar veya zararda kayıtlara alınır. İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup un katlandığı borç veya hisse senedi ihraç masrafları dışındaki işlem maliyetler oluştukları anda giderleştirilir. Koşullu bedel borcu satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile kayıtlara alınır. Eğer koşullu bedel özkaynak kalemi olarak sınıflanmışsa tekrar değerlenmez ve yerine getirildiğinde özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Aksi takdirde, koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen değişimler kar veya zararda kayıtlara alınır. Kontrol gücü olmayan payların satın alınması Kontrol gücü olmayan payların satın alınması, ana ortaklık hissedarlarıyla yapılan işlemler olarak dikkate alınmakta ve bu nedenle sonuçta şerefiye oluşmamaktadır. Kontrolün kaybolmadığı işlemler nedeniyle oluşan, kontrol gücü olmayan paylara yapılan düzeltmeler bağlı ortaklığın net varlık değerinin oransal tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bağlı ortaklıklar Bağlı ortaklıklar Grup un kontrolündeki kuruluşlardır. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide finansal tablolara kontrolün oluştuğu tarihten kontrolün ortadan kalktığı tarihe kadar dahil edilmiştir. 16

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ara Dönem

Detaylı

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 79 Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Nisan

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1/2 KONSOLİDE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı