10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE ( ) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1

2 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. KONU: OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU ETKİNLİK 1: Osmanlı Devleti nin kısa sürede gelişimini etkileyeni etkileyen faktörlerden bazıları verilmiştir. Örnekten yola çıkarak boş bırakılan yerleri doldurunuz. Adaletli ve hoşgörülü politika... Osmanlı Devleti nin kısa sürede büyüme sebepleri SORU 1: 1402 Ankara Savaşı ndan sonra I. Bayezit in oğullarından Süleyman Çelebi Rumeli de, İsa Çelebi Balıkesir de, Mehmet Çelebi Bursa da hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. Bu durumdan yola çıkarak, I. Osmanlı merkezi otoritesi sarsılmıştır. II. Rumeli toprakları elden çıkmıştır. III. Siyasi rekabet ortamı doğmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III MEV Koleji Özel Ankara Okulları 2

3 SORU 2: Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi, Osmanlı Devleti nin Anadolu ya egemen olmaya çalışmasına karşı diğerlerinden daha çok direnmiştir? A) Candaroğulları B) Karamanoğulları C) Saruhanoğulları D) Germiyanoğulları E) Karesioğulları ETKİNLİK 2: Aşağıda II. sütunda verilen savaşları, III. sütunda verilen bilgilerle eşleştirerek I. sütuna yazınız. I II III 1- Koyunhisar Savaşı A- Balkanlarda hakimiyet kesinleşti. 2- Maltepe Savaşı B- Bizans la yapılan ilk savaş. 3- Çimpe Kalesinin Fethi C- Edirne alındı. 4- Sazlıdere Savaşı D- Avrupa haçlıları ile yapılan ilk savaş. 5- Sırp Sındığı Savaşı E- Balkanlarda alınan ilk yenilgi. 6- Ploşnik Savaşı F- İznik in alınmasını kolaylaştırdı. 7- Niğbolu Savaşı G- Balkan haçlıları ile yapılan ilk savaş. 8- Ankara Savaşı H- Anadolu Türk birliği bozuldu. 9- II. Kosova Savaşı İ- Rumeli de alınan ilk yer. SORU 3: Anadolu Türk Siyasi birliğini ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisi kurmuştur? A) l. Beyazıt B) II. Murat C) I. Mehmet D) I. Murat E) Orhan Bey MEV Koleji Özel Ankara Okulları 3

4 2. KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( ) ETKİNLİK 1: Aşağıdaki diyagramda Osmanlı toprak yapısı verilmiştir. Boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi doğru olarak doldurunuz. Osmanlı Toprak Yapısı Vakıf Arazi Geliri hayır kurumlarına ayrılır. Malikane Paşmaklık Miri Arazi Dirlik Mukataa Yurtluk... Ocaklık ETKİNLİK 2: Osmanlı Devletinde ülke toprakları tımar sistemi ile şekillendirilmiştir. Yıllık gelirine göre ayrılan dirliklerde tımar sahipleri dirliğin büyüklüğüne ve gelirine göre kendi geçimini sağladıktan sonra kalanıyla atlı asker besler. Bu askerlerin her birine..... denir.. Tımar sahibi aynı zamanda; a- Bulunduğu bölgenin güvenliğini, b-,. c-. ve d-.. zorundadır.. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 4

5 ETKİNLİK 2: Aşağıda Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme olan Divan-ı Hümayun örgütünün üyeleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doğru olarak doldurunuz. Vezir-i Azam Kazasker Nişancı Defterdar. Kaptan-ı Derya.. Şeyhü l-islam.. I. Adaletten sorumludur. II. Ekonomiden sorumludur. III. Din işlerinden sorumludur. IV. Dış ilişkilerden sorumludur. Verilen görevler devlet adamları ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Defterdar B) Şeyhülislam C) Kazasker D) Sadrazam E) Reisülküttab SORU2: Osmanlı Devleti nde başarılı olan devlet adamlarına miri araziden mülk olarak verilen toprak aşağıdakilerden hangisidir? A) Vakıf topak B) Ocaklık C) Yurtluk D) Malikane E) Mukataa MEV Koleji Özel Ankara Okulları 5

6 SORU3: Osmanlı Devleti nin kuruluş döneminde; - Orhan Bey, Divan örgütünü kurarak merkezi bürokrasiyi oluşturmuş, - I. Murat devşirme sistemine dayanan Yeniçeri ocağını kurarak Kapıkulu ordusunun temellerini atmıştır. - Orhan Bey İznik te ilk medreseyi açarak merkezi eğitimi başlatmıştır. Bu gelişmeleri dikkate alarak, aşağıdaki alanların hangisinde bir çalışma yapıldığı söylenemez? A) Eğitim B) Yönetim C) Hukuk D) Ordu E) Merkez Teşkilatı II. ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ ( ) 1. KONU: İSTANBUL UN FETHİ ETKİNLİK 1: İstanbul un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçlarını kutucuklara yazınız. Türk tarihi açısından Dünya tarihi açısından Fatih Sultan Mehmet kendinden önceki kanunları ile bir araya toplamıştır.... adı SORU2: Osmanlı İmparatorluğu yükselme döneminde, I- Fatih in Ortodoks Hristiyanları koruyuculuğuna alması II- Cem Sultan ın Papa ya sığınması III- Katoliklere karşı güç oluşturmayı amaçlaması gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Hristiyan birliğini bozmaya yöneliktir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Yalnız II E) Yalnız III MEV Koleji Özel Ankara Okulları 6

7 SORU3: Cem Sultan ile II. Beyazıt arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu nun bir iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir. Cem Sultan ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur? A) Karamanoğulları ile işbirliği yapması B) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması C) Önce Rodos şövalyelerine, sonra Papa ya sığınması D) Kendi adına hutbe okutarak, para bastırması E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması 2. KONU: OSMANLI DA YÖNETİM, ASKERİ TEŞKİLAT VE EĞİTİM ETKİNLİK 1: Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.... Divan-ı Hümayun Osmanlı bürokrasisinin temelini oluşturan. (askeri bürokrasi),... (din, eğitim ve hukuk bürokrasisi) ve... (sivil bürokrasi) den oluşmuştur.. Fatih ten itibaren Divanı Hümayuna başkanlık etme görevi verildi. SORU2: İlk medrese Fatih döneminde adıyla açıldı. ETKİNLİK 2: Aşağıdaki tabloda Osmanlı idari birimleri ve yöneticileri küçükten büyüğe doğru verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Osmanlı da Yönetim Birimleri ve Yöneticileri Köy.. Nahiye Nahiye Müdürü Kaza...Mutasarrıf.. Eyalet. SORU3: Aşağıdakilerden hangisi divanın doğal üyesi değildir? A) Defterdar B) Reisülküttab C) Kazasker D) Sadrazam E) Şeyhülislam MEV Koleji Özel Ankara Okulları 7

8 3. KONU: AVRUPA DAKİ GELİŞMELER ETKİNLİK 1: Aşağıdaki tabloda verilenlerden yola çıkarak boş kutucuğa gelmesi gereken bilgiyi yazınız. Haçlı Seferleri Ateşli silahlar Coğrafi Keşifler Feodalitenin zayıflaması Avrupa daki savaşlar?... ETKİNLİK 2: Aşağıdaki tabloda Coğrafi Keşiflerin siyasi, dinî, ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarından siyasi sonuçları verilmiştir. Boş bırakılanları doldurunuz. Coğrafi keşiflerin Avrupa ya siyasi, dinî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkisini aşağıdaki tabloya yazınız. Siyasi Etkisi Ekonomik Etkisi Sosyal ve Kültürel Etkisi Dinî Etkisi Yeni ülkeler keşfedildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı. Coğrafi Keşifleri başlatan ülkeler: ve SORU2: Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Pusulanın bulunması B) Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşma isteği C) Cesur gemicilerin yetişmesi D) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi E) Yeni yolların aranması MEV Koleji Özel Ankara Okulları 8

9 SORU3: Reform Hareketleri sonucunda Kiliseye duyulan güven azaldığı için, skolastik düşüncenin etkinliği de ortadan kalkmıştır. Böylece Protestan olan ülkelerde eğitim kilisenin elinden alınmıştır. Bu bilgilere bakılarak Avrupa da; I. Laik eğitim başlamıştır II. Bilim-kültür hayatında, kilise etkinliği zayıflamıştır III. Ulusal devletler ortaya çıkmıştır gibi yargılardan hangileri savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 4. KONU: I. SELİM DÖNEMİ ( ) ETKİNLİK 1: Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan seferleri harita üzerine işaretleyerek gösteriniz. Yavuz Sultan Selim in Mısır seferi sonucunda; - Halifeliğin ele geçirilmesi - Memlük Devleti nin yıkılması - Kıbrıs adası için Venediklilerden vergi alınmaya başlanması - Baharat yolunun ele geçirilmesi gelişmelerinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili yarar sağladığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomi C) Dini D) Eğitim E) Ticari MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9

10 5. KONU: KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ OLAYLAR ETKİNLİK 1: I. Süleyman döneminde Fransa ya kapitülasyon verilmesinin nedenleri Osmanlı hangi antlaşma ile dünya üstünlüğünü elde etti?.. a- Akdeniz hangi gelişme ile Türk gölü haline geldi?. b- İran la imzalanan ilk resmi antlaşmanın adı: c- Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmanın adı: SORU2: Don-Volga kanal projesinin amaçlarını yazınız? 6. KONU: OSMANLI DA HUKUK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT ALANINDA GELİŞMELER Osmanlı amirali tarafından kaleme alınan Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı kılavuz haritadır. Kitap, denizcilere Akdeniz kıyıları, adaları, geçitleri, boğazları, körfezleri, fırtına halinde nereye sığınılacağı hakkında bilgiler verir. Kitab-ı Bahriye isimli bu eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sabuncuoğlu Şerafettin B) Seydi Ali Reis C) Matrakçı Nasuh D) Ali Kuşçu E) Piri Reis SORU2: Aşağıda verilen Osmanlı da saray okullarını tanımlayınız. Enderun:..... Şehzadegah:..... Harem:... MEV Koleji Özel Ankara Okulları 10

11 7. KONU: RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİ ETKİNLİK1: Aşağıdaki diyagramda Rönesans ve reform hareketlerinin sebepleri gösterilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Haçlı Seferleri Doğu medeniyetinin etkisi Barut Pusula Teknolojik gelişmeler Derebeyliğin yıkılması Siyasi, ekonomik, kültürel gelişmeler.. Skolastik düşüncenin zayıflaması ve pozitif bilimlerin ilerlemesi Yeniçağda Avrupa da görülen Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? A) Sömürge imparatorluklarının kurulması B) İstanbul un Türklerin eline geçmesi C) Kağıdın ucuza mal edilmesi, matbaanın geliştirilmesi D) Tarımın yerini sanayiye bırakması E) Monarşik yönetimlerin güç kazanması SORU2: Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa nın Yeniçağda görülen özelliklerinden değildir? A) Burjuva sınıfının güçlenmeye başlaması B) Pozitif bilimlerde ilerleme olması C) Feodalite rejiminin olması D) Yeni mezheplerin ortaya çıkması E) Zenginlik kaynağının toprak yerine para olması SORU3: Aşağıda verilenlerden hangisi Avrupa da siyasi yapının değişmesini doğrudan etkilemiştir? A) Pusulanın geliştirilmesi B) Gemiciliğin ilerlemesi C) Matbaanın geliştirilmesi D) Barutun ateşli silahlarda kullanılması E) Burjuva sınıfının daha çok zenginleşmesi MEV Koleji Özel Ankara Okulları 11

12 SORU4: Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin sonuçlarıyla doğrudan ilgili değildir? A) Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan gelişmesi B) Skolastik düşüncenin yıkılması C) Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurmaya başlaması D) Esir ticareti alanının genişlemesi E) Atlas okyanusu limanlarının önem kazanması III. ÜNİTE ARAYIŞ YILLARI (XVII YÜZYIL) 1. KONU: XVII YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA ETKİNLİK1: Aşağıda verilen kavramları açıklayınız. Ekber ve Erşed: Islahat: İltizam: Mutlakiyet:. Ulufe:.... a- Osmanlının17.yy da doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma:. b) Osmanlının17.yy da toprak kazandığı son antlaşma:... c) Osmanlının duraklama döneminde 17. Yüzyılda Azak Kalesi ni Rusya ya bıraktığı antlaşma:... d) Osmanlının 17.yy da(duraklama dönemi) Avusturya karşısında üstünlüğünü kaybettiği antlaşma:... SORU2: Aşağıda duraklama döneminde çıkan isyanların isimleri verilmiştir. Bu isyanların nedenlerini yazınız. Duraklama döneminde çıkan isyanlar 1- İstanbul İsyanları:.. 2- Celali İsyanları: Eyalet İsyanları: a- Merkezi otoritenin zayıflaması. b- Büyük devletlerin teşvik etmesi. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 12

13 2. KONU: XVII YÜZYIL ISLAHATLARI ETKİNLİK1: Aşağıda III. sütunda verilen ıslahatları, II. sütunda verilen padişah ve devlet adamları ile doğru olarak eşleştirerek I. sütuna yazınız. I II III 1- Tarhuncu Ahmet Paşa A- Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu 2- III. Selim B- İlk matbaa kullanılmaya başlandı 3- Lale Devri C- Avrupa da sürekli elçilikler kuruldu 4- I. Ahmet D- İlk denk bütçe uygulandı E- Çiçek aşısı uygulandı F- Ekber ve Erşed sistemi uygulandı Osmanlı Devleti nin duraklamasının iç nedenlerini başlıklar halinde yazınız. SORU2: 17. yüzyılda Osmanlı Devleti nde görülen; I. Saray masraflarının artması II. Medreselerin önemini kaybetmesi III. Tımarlı sipahilerin sayısının artması Sorunları ve bu sorunların ilişkili olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir? I II III. A) Ekonomi Ordu Kültür B) Siyaset Eğitim Toplum C) Toplum Hukuk Ordu D) Ekonomi Toplum Din E) Ekonomi Eğitim Ordu 3. KONU: IV. MEHMET DÖNEMİ ( ) Karlofça Antlaşması nın önemini yazınız? MEV Koleji Özel Ankara Okulları 13

14 SORU2: IV. Mehmet döneminde Köprülü Mehmet Paşa, sadrazam olması için yapılan teklifi çalışmalarına ve atamalarına karışılmaması şartıyla kabul etmiştir. Buna göre Köprülü Mehmet Paşa ile ilgili, I. Sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamaya çalışmıştır II. Uyum içinde çalışacak bir yönetim kadrosu kurmayı hedeflemiştir III. Sadrazamlık makamının Köprülü ailesinde devam etmesini istemiştir Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III SORU3: 17. yüzyılda Osmanlı Devleti nin gümrük gelirlerine bakıldığında 15. ve 16. yüzyıllara göre daha az olduğu görülmektedir. A) Saray masraflarının artması B) Avrupa devletleri ile yapılan savaşların kaybedilmesi C) Eyalet isyanlarının çıkması D) Ticaret yollarının değişmesi E) İltizam sisteminin yaygınlaşması SORU4: II. Osman, Hotin Seferi sırasında disiplinsiz davranan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya karar vermiştir. A) Egemenlik anlayışının değişmesini B) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını C) Taht kavgalarının artmasını D) Islahat hareketlerinin devlet politikası hâline getirilmesini E) Yeniçerilerin devşirmeler arasından seçilmesini IV. ÜNİTE XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. KONU: XVIII. YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Avrupa da mezhep seçme özgürlüğü sonucunda... antlaşması ile sağlanmıştır. 2. KONU: III. AHMET DÖNEMİ Osmanlı Devleti nin Karlofça Antlaşması ile Rusya ya bıraktığı Azak Kalesini hangi antlaşma ile geri aldı..... Lale Devri hangi antlaşmadan sonra başlamıştır?... Lale Devri ıslahatlarını yazınız? MEV Koleji Özel Ankara Okulları 14

15 3. KONU: AVRUPA DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER Sanayi İnkılabının İngiltere de başlamasının nedenlerini ve sonuçlarını yazınız. Sonuçları: 4. KONU: RUSYA NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI - RUS İLİŞKİLERİ 18. yüzyılda Karadeniz in son kez Türk gölü olmasında etkili olan antlaşmanın adı nedir? ta imzalanan Belgrat Antlaşmasındaki arabulucu olan Fransa nın elde ettiği sonuç nedir?... Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre Kırım bağımsız oldu. Ancak dini bakımdan Osmanlıya bağlılığı devam ettirildi. Dini yönden Osmanlıya bağlı kalmasının nedenini yazınız? SORU2: Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Rusya ya, Osmanlı egemenliğindeki Ortodoksları koruma ayrıca kapitülasyonlardan da yararlanma hakkı verilmiştir. Bu duruma bakılarak; I- Osmanlı Devleti nin iç işlerine karışılmasına ortam hazırlamıştır II- Osmanlı Devleti nin tanıdığı ayrıcalıklar daha da yaygınlaşmıştır III- İngiltere ve Fransa ya karşı üstünlük sağlanmıştır yargılarından hangisine ulaşılamaz? A) I ve II B) Yalnız I C) I - III D) Yalnız II E) Yalnız III 5. KONU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ETKİNLİK1: Aşağıdaki tablodaki boşluklara Fransız İhtilali ni hazırlayan nedenleri yazınız. Siyasi Ekonomik Fikrî Sosyal MEV Koleji Özel Ankara Okulları 15

16 ETKİNLİK2: Aşağıdaki diyagramda Fransız İhtilali nin Osmanlı Devleti ne olumlu ve olumsuz etkileri sorulmuştur. Doğru olarak yazınız? Fransız İhtilalinin Osmanlıya etkileri 1- Olumlu Etkisi: 2- Olumsuz Etkisi: Fransız İhtilali nde yayımlanan İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi ile egemenliğin ulusa ait olduğu, hiçbir kişi ve kuruluşun ulusça verilmeyen bir egemenliği kullanamayacağı açıklanmıştır. Bildirideki bu kararın aşağıdakilerden hangisine karşı alındığı söylenebilir? A) Burjuva sınıfının güçlenmesine B) Kralların mutlak egemenliğine C) Sömürgeciliğin hızlanmasına D) Milliyetçilik akımının yayılmasına E) Özgür düşüncelerin yaygınlaşmasına 6. KONU: III. SELİM DÖNEMİ... Osmanlı Yaş antlaşması ile Kırım ın Rusya ya ait olduğunu kabul. etti.... III. Selim döneminde yapılan ıslahatlara denir. III. Selim döneminde Yeniçerilerden kurulan ordunun adı;... ve bu ocağın masraflarının karşılanması için oluşturulan hazinenin adı: 7. KONU: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR Aşağıdaki ifadeleri eşleştiriniz. ( ) 1. Aydınlanma felsefesi A. Bizans ı yeniden canlandırma ( ) 2. Sanayi İnkılabı B. Sürekli hale geldi. ( ) 3. Dakya ve Grek projesi C. Üretim arttı, ham madde ihtiyacı doğdu. ( ) 4. İrad-ı Cedit D. Nizam-ı Cedit giderlerinin karşılandığı. ( ) 5. Lale Devri E. Matbaa kuruldu. ( ) Kapitülasyonları F. Fransız İhtilali ( ) 7. Milliyetçilik G. Skolastik düşünce etkisini yitirdi.... MEV Koleji Özel Ankara Okulları 16

17 SORU2: Aşağıdaki maddelerden hangisi Fransız İhtilali nin getirdiği sonuçlardan değildir? A) Milliyetçilik ve eşitlik fikirleri B) Demokrasi hareketleri C) Büyük imparatorlukların kurulması D) İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi nin kabul edilmesi E) Özgürlük ve adalet kavramlarının öne çıkması SORU3: Deniz Mühendishanesi (Mühendishane-i Bahri Hümayun) döneminde açıldı. Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berri Hümayun)... döneminde açıldı.. Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının ortak özelliği: V. ÜNİTE: EN UZUN YÜZYIL ( ) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA Aşağıdaki kavramları açıklayınız. Panslavizm:.. Osmanlıcılık:. Batıcılık:. Kanunu esasi: Milliyetçilik: SORU2: II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatları yazınız. 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI - II. Mahmut un 1808 de Sened-i İttifak ı imzalayarak ayanların siyasi varlığını kabul etmesi - Sultan Abdülmecit in Tanzimat Fermanı nı ilan ederek kendisinin de fermana uyacağını bildirmesi - II. Abdülhamit in I. Meşrutiyet i ilan ederek halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisin açılmasını kabul etmesi Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı da aşağıdakilerden hangisinin geçerliliğini yitirmek üzere olduğu söylenebilir? A) Padişahın mutlak otoritesi B) Yasa üstünlüğünün C) Ekonomik bağımsızlığın D) Teokratik devlet anlayışının E) Halkın yönetime katılımının MEV Koleji Özel Ankara Okulları 17

18 ETKİNLİK1: Aşağıdaki diyagramda Osmanlı Devleti nde bağımsızlık hareketini ilk başlatan ve bağımsızlığını ilk kazanan uluslar sorulmuştur. Sırasıyla yazınız. Osmanlıda ilk bağımsızlık hareketini başlatan ve bağımsızlığını ilk kazanan uluslar Bağımsızlık hareketini başlatan: Bağımsızlığını ilk kazanan: 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE ETKİNLİK1: Aşağıdaki diyagramda Osmanlı Devletinde demokratikleşme aşamaları gösterilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Sened-i İttifak Demokrasi Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerini sınırlandırma anlamına gelen ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Fermanı nın ilanı B) Kanun-u Esasi nin ilanı C) II. Meşrutiyetin ilanı D) Sened-i İttifak ın ilanı E) Islahat Fermanı nın ilanı MEV Koleji Özel Ankara Okulları 18

19 SORU2: XIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan Ayestefanos ve Berlin Antlaşmalarında Doğuda Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılacaktır. maddesi yer almıştır. Buna göre; I. Merkezi otoritenin güçlendirilmek istenildiği II. Osmanlıda demokrasi yönetimine geçişin sağlandığı III. Doğu Anadolu da Ermeni devletinin kurulmasına ortam hazırlandığı Sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) II-III SORU3: Islahat Fermanı nda yer alan; I. Azınlıklar devlet memuru olabilecek ve okul açabilecek II. Hıristiyan ve Musevilere küçük düşürücü sözler kullanılmayacak III. Müslüman olmayanların askerlik yapmamaları karşılığı nakdi bedel ödemeleri kabul edilecek IV. Herkes şirket ve banka açabilecek maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı içinde yaşayan herkes din, dil, ırk farkı gözetmeksizin kaynaştırılmıştır B) Azınlıklar ekonomik yönden güçlenmiştir C) Azınlıkların siyasi hakları genişletilmiştir D) Müslim-gayrimüslim eşitliğini sağlamak amaçlanmıştır E) Azınlıkların askerlik görevini nasıl yapacağı açığa kavuşturulmuştur SORU4: Kırım Savaşından sonra imzalanan Paris Antlaşması ile Karadeniz tarafsız bir deniz sayılacak. Osmanlı ile Rusya, Karadeniz de tersane ve savaş gemisi bulunduramayacaktı. Osmanlı Devleti nin Kırım savaşını kazanmasına karşın Avrupalı devletlerce yenilen Rusya ile eş tutulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Osmanlı nın Avrupa devleti kabul edildiğinin B) Osmanlı nın Avrupa devletlerinin denetimi altına girdiğinin C) Osmanlı nın Avrupalı devletlerce yenik duruma düşürüldüğünün* D) Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerce koruma altına alındığının E) Osmanlı Devleti nin iç işlerine karışıldığının 3. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL DÜZENE GEÇİŞ VE SİYASİ GELİŞMELER I. Meşrutiyet in özelliklerini yazınız.. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 19

20 SORU2: XIX. yy Osmanlı Devleti nde I. Askerliğin vatan hizmetine dönüştürülmesi II. Azınlıklara okul açma hakkının verilmesi III. Halka seçme seçilme hakkının verilmesi Gelişmeleri Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet ile ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? I. Meşrutiyet Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı A) I II III B) I III II C) II III I D) III I II E) III II I SORU3: Tanzimat ve I. Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin savunulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İmparatorluğun sınırlarını genişletmek B) Ümmet düşüncesine son vermek C) Batılılaşma hareketlerini hızlandırmak D) Padişah yetkilerini kısıtlamak E) Çeşitli etnik unsurları bir arada tutarak dağılmayı önlemek 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL DÜZENE GEÇİŞ VE SİYASİ GELİŞMELER ETKİNLİK1: Yukarıda verilen tablodan yola çıkarak Osmanlı da son dönemlerde ortaya çıkan fikir akımlarını tanımlayınız. Batıcılık:. İslamcılık (Ümmetçilik):. Türkçülük: MEV Koleji Özel Ankara Okulları 20

21 II. Meşrutiyet in özelliklerini yazınız. 31 Mart Olayının önemini yazınız KONU: XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR Balkan Savaşları nın genel nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Yunanistan ın On iki adayı ele geçirme girişimi B) Osmanlıdan bağımsızlığını kazanan Balkan uluslarının topraklarını genişletme siyaseti gütmeleri C) Rusya nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması D) Osmanlı Devleti nin İngiltere ve Fransa ile ittifakını bozması E) İttihat ve Terakki Partisinin izlediği politika. SORU2: Osmanlı Devleti nin 20.yy.da yaptığı, I. Trablusgarp II. Birinci Balkan III. İkinci Balkan Savaşlarından hangisinde topraklarını koruma amacı taşıdığı söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III ETKİNLİK1: Aşağıda Balkan Savaşları ile ilgili diyagramda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Balkan Savaşları I. Balkan Savaşının Nedenleri: 1- Milliyetçilik ve Panslavizm akımları I. Balkan Savaşının sonucunda imzalanan antlaşmanın adı:... Anlaşmanın en önemli maddesi:... II. Balkan Savaşının nedeni: I. Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılan devlet: MEV Koleji Özel Ankara Okulları 21

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi. 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

İNKILAP TARİHİ I 2.HAFTA DERSİN ÖZETİ. Konu Başlıkları:

İNKILAP TARİHİ I 2.HAFTA DERSİN ÖZETİ. Konu Başlıkları: İNKILAP TARİHİ I 2.HAFTA DERSİN ÖZETİ Konu Başlıkları: 1- Fransız İhtilâli ve Dünyaya Yansıması İhtilâlin Sebepleri İhtilâlin Başlaması Fransız İhtilâli nin Avrupa daki Etkileri Sonuçları 2- Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

10. SINIF. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453) TEST

10. SINIF. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453) TEST 10. SINIF T Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453) KAVRAMA 1 1. I. Bafeon (Koyunhisar) Savaşı II. Palekanon (Maltepe) Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Niğbolu Savaşı V. İkinci Kosova Savaşı Yukarıdaki

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti ni kurmuştur (1299). Osman Gazi nin, Ahi şeyhlerinden

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler ÜÇÜCÜ BÖLÜM Sonuç ve Teklifler I. SOUÇ Kastamonu il merkezinde 2002-2003 öğretim yılında eğitim öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda( Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, Atabey, Atatürk, Candaroğulları,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. 1. Karesioğullarının donanması ele geçirilmiş ve ilk Osmanlı donanması kurulmuştur. 2. Osmanlılar, Karesioğullarının denizcilik alanlarındaki deneyimlerinden ve

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA 1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA AVRUPA NIN GENEL DURUMU XVII.yüzyılda Avrupa Devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hakim oldukları mutlak monarşi yönetimi görülmektedir. Feodalite rejiminin yıkılmasından

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemindeki fetih politikasının genellikle batıya yönelik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz A) Tekfurların halka baskı yapmasıyla

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF III.

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı