2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ"

Transkript

1 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0

2 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu personelin 101 i Memur, 2 i Sözleşmeli (1 Tam Zamanlı-1 Kısmı Zamanlı) ve 70 i işçi personel olarak istihdam edilmektedir. Çubuk Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ,00 TL, Gelir Bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 1

3 İÇİNDEKİLER Bütçe Kararnamesi.. 3 Bütçe Çağrısı Başkanlık Gerekçesi Bütçenin Encümene Sevki...6 Encümen Kararı Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu Kararı Meclis Kararı (Gider)....9 Meclis Kararı (Gelir)...14 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Tahmini Bütçe.. 31 Giderin Müdürlüklere Dağılımı...32 Gider Kıyaslama İcmali...33 A Cetveli..34 Giderin 3 er Aylık Ayrıntı Harcama Programı 44 B Cetveli 1. Düzey...46 B Cetveli 2. Düzey B Cetveli Gelir 4.Düzey Gelir Beklenti Tablosu.52 C Cetveli..53 Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme ve Büyüme Oranları Düzeye Göre Geçmiş Yıllar Kıyaslama...56 G Cetveli.58 H Cetveli.59 K-1 Cetveli..60 K-2 Cetveli..62 T Cetveli..63 T-2 Cetveli...64 Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması

4 ÇUBUK BELEDİYESİ 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( ,00) otuzdörtmilyon TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00) otuzdörtmilyon TL. olarak tahmin edilmiştir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1- Bütçe kararnamesi 2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenekler cetveli 3- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırılması cetveli(örnek 18) 4- Gelirlerin finansman programı 5- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 6- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 7- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) 8- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) 9- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H)Cetveli (Örnek-22) 10- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24) 11- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25) sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-26) 13- İzleyen iki yıl açık/fazla ekonomik sınıflandırması Yılı ayrıntılı harcama programı (Örnek-30) 15- Finansman Programı (Örnek-31) 16- Gerekli görülen diğer cetveller Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK 3

5 T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Mali Hizmetler Müdürlüğü) SAYI : M.06.3.ÇUB KONU : 2014 Bütçe Çağrısı Hk 16/05/2013 TÜM BİRİMLERE Belediyemizin 2014 Mali Yılı Tahmini Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Kanununun 62. Maddesi doğrultusunda hazırlanacağından, Müdürlüğünüzün 2014 Yılı tahmini Gider bütçesinin Belediyemizin stratejik planındaki Müdürlük hedefleriniz dikkate alınarak çıkarılması ve tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Hüseyin DOĞANAY Belediye Başkan V. 4

6 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ BAŞKANLIK GEREKÇESİ Belediyemiz 2014 mali yılı bütçe tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulu Yönetmeliği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükmü gereğince Analitik Bütçe Esaslarına göre hazırlanmıştır. Birim Bütçe teklifleri, bütçe çağrısındaki esaslar göz önünde tutularak gelir ve gider bütçeleri birbirine denk hale getirilmiştir. Bu itibarla Belediyemiz birimlerince hazırlanan gider bütçe teklifleri ve önceki yılların bütçe gerçekleşme oranları ile maliyet artışları, göz önünde tutularak mali yılları bütçe tasarısı oluşturulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü birim teklifleri doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Gider bütçesinin ,00-TL olarak teklif etmiş ve aynen kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Gelir bütçesinin ,00-TL olarak teklif etmiş ve aynen kabul edilmiştir. Belediyemiz Birimleri gösterdikleri faaliyet alanlarına göre aşağıdaki fonksiyonel sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur Genel Kamu Hizmetleri - 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmeti - 04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri - 05 Çevre Koruma Hizmetleri - 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri - 07 Sağlık Hizmetleri - 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri - 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Sonuç olarak Belediyemizin 2014 yılı Gider Bütçesi ,00.-TL ödenek teklif edilmiştir. Belediyemiz gelirleri Ekonomik birinci düzey sınıflandırmaya göre; - 01 Vergi Gelirleri - 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Sermaye Gelirleri) - 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - 05 Diğer Gelirler - 06 Sermaye Gelirleri - 09 Ret ve İadeler (-) Sonuç Olarak Belediyemizin 2014 Gelir Bütçesi ,00-TL olarak teklif edilmiştir. Lokman ÖZDEN Belediye Başkanı 5

7 T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ENCÜMENE SUNULACAK LÜZUM/RAPOR YAYIN TARİHİ : REVİZYON NO : 1 REVİZYON TARİHİ : FORM SAYFA NO : 1/1 BAŞKANLIK MAKAMINA ÇUBUK Aşağıda yazılı olan konunun Belediye Encümeni gündemine alınarak görüşülmesini ve karara bağlanmasını arz ederim. 13/08 /2013 Osman BAL Mali Hizm.Müd. LÜZUM/RAPOR METNİ Belediyemizin 2014 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı 5393 Sayısı Kanunun 62. Maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 26. maddesi gereği Belediyemiz Encümeninde görüşülüp aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereği Belediyemiz Meclisine sevkinin yapılması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ENCÜMEN GÜNDEMİNE ALINSIN 13/08/2013 Lokman ÖZDEN Belediye Başkanı YİM.F.(7.5).26 6

8 T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI KARAR NOSU : 2013/163 KARAR TARIHI : ENCÜMEN ÜYELERİ : Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN, Üyeler: Ünal ÖZTÜRK,Galip KARABUDAK,Ünal AYTEN,Cengiz AYAN ÖZÜ :ÇUBUK BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN başkanlığında, isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. TEKLİF ve KARAR : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Osman BAL ın 13/08/2013 tarihli raporu Belediye Başkanınca Encümene havale edilmekle gereği düşünüldü. Çubuk Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı 5393 sayılı kanunu 62. maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye bütçe ve muhasebe yönetmenliğinin 26. maddesi gereği belediyemiz encümeninde görüşülüp aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereği belediyemiz meclisine sevkinin yapılmasına karar verildi. Belediye Başkanı Üye Üye Lokman ÖZDEN Ünal ÖZTÜRK Galip KARABUDAK Mali Hiz.Müd.V. Ünal AYTEN İmar ve Şehircilik Md.V. Cengiz AYAN 7

9 KARAR TARIHI : 04/10/2013 KARAR NOSU : 2013/221 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi Gündemin 3.maddesi Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin görüşülüp Belediye Meclisine gönderilmesi için aşağıda imzası bulunan bizler /09/2013 tarihinde ve saat 14:00 de Belediye Meclis salonunda toplandık. Aramızda komisyon Başkanı Hacı ÇELEBİ yi seçerek Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir bütçesini kanun,tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde ,00 TL (Otuzdörtmilyon) olarak tespit etmiş bulunmaktayız. Gelir bütçesinin tespitinden sonra tahmini gider bütçesinin incelenmesine geçtik.belediyenin gider bütçesini yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde ,00 TL (Otuzdörtmilyon) olarak tespit etmiş bulunmaktayız. Komisyonumuzca Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir-gider bütçelerinin ekli cetvellerde yazılı bulunduğu şekilde görüşüp kabul ederek karara bağlanması hususunda, Bilgi ve gereğini arz ederiz, şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde 2014 yılı gelir bütçesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi 5.dönem 43.birleşim 4.oturum toplantısını yapmış olup kalan maddeleri görüşmek üzere toplantı kapatılmıştır. Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi 8

10 KARAR TARIHI : 07/10/2013 KARAR NOSU : 2013/222 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi GELİRİN KODU AÇIKLAMA YILI GELİR TAHMİNİ I II IIIIV 1 Vergi Gelirleri , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler , Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri , Ozel Tüketim Vergisi , Haberlesme Vergisi , Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi , Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri , Eglence Vergisi , Yangin Sigortasi Vergisi , Ilan ve Reklam Vergisi , Harclar , Diger Harclar , Bina Insaat Harci , Isgal Harci , Isyeri Acma Izni Harci , Kaynak Sulari Harci , Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci , Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci , Tellallik Harci , Toptanci Hali Resmi 1.331, Yapi Kullanma Izni Harci , Diger Harclar , Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler , Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler , Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler ,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , Mal Satis Gelirleri ,00

11 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri , Diger Degerli Kagit Bedelleri 1.331, Diger Mal Satis Gelirleri , Hizmet Gelirleri , Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler , Diger hizmet gelirleri , Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri , Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri , Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma iznine iliskin diger gelirler , Kurumlar Hasilati , Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati , Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati 1.331, Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati , Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati , Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati 1.331, Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati 1.331, Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati , Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati 1.331, Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati , Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati 1.331, Diger Kurumlar Hasilati , Diger Kurumlar Hasilati , Kurumlar Karlari , Mahalli Idareler , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari 1.331, Diger kurumlar karlari 1.331, Diger kurumlar karlari 1.331, Kira Gelirleri , Tasinmaz Kiralari , Lojman Kira Gelirleri 1.331, Ecrimisil Gelirleri 1.331, Sosyal Tesis Kira Gelirleri , Spor Tesisi Kira Gelirleri , Kültür Amacli Tesis Kira Gelirleri ,00 10

12 3 6 2 Tasinir Kiralari 1.331, Tasinir Kira Gelirleri 1.331, Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Diger Gelirler , Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar 7.986, Cari 3.993, AB den Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar 1.331, Sermaye 3.993, AB den Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar 1.331, Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 7.986, Cari 2.662, Hazine yardimi 1.331, Cari nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan 1.331, Sermaye 5.324, Hazine yardimi 1.331, Alt yapi hizmetleri icin genel bütceden alinan 1.331, Egitim hizmetleri icin genel bütceden alinan 1.331, Sermaye nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan 1.331, Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 7.986, Cari 3.993, Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Sermaye 3.993, Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar 1.331, Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar , Cari , Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar 1.331, Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar , Sermaye , Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar 1.331, Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar , Proje Yardimlari , Cari 5.324, Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331,00 11

13 Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Sermaye 7.986, Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alinan Proje Yardimlari 1.331, Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Proje Yardimlari 1.331, Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari 1.331, Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari 1.331,00 5 Diger Gelirler , Faiz Gelirleri , Diger Faizler , Mevduat Faizleri , Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar , Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar , Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar , Kamu Harcamalarina Katilma Paylari , Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi , Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi , Yol Harcamalarina Katilma Payi , Diger Harcamalara Katilma Paylari , Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar , Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Paylar 1.331, Mahalli Idarelerden Alinan Paylar 1.331, Fonlardan Aktarmalar 1.331, Tasfiye Edilen Fon Gelirleri , Yerli ve Yabancı Filim Gösterilerinden Alınan Pay , Digerlerinden Alinan Paylar 1.331, Mahalli Idarelere Ait Paylar 6.655, Maden Isletmelerinden Alinan Paylar 1.331, Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar 1.331, Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar 1.331, Otopark Gelirlerinden Ilce ve Ilk Kademe Belediyeleri Paylari 1.331, Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar 1.331, Diger Paylar , Diger Paylar , Para Cezalari , Idari Para Cezalari , Diger Idari Para Cezalari , Vergi Cezalari , Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari , Vergi Barisi TEFE Tutari 1.331, Vergi Barisi Gec Odeme Zammi 1.331,00 12

14 Diger Vergi Cezalari 1.331, Diger Para Cezalari , Zamaninda Odenmeyen Ucret Gelirlerinden Alinacak Gecikme Zamlari , Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari , Diger Çesitli Gelirler , Diger Çesitli Gelirler , Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Irat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.331, Kisilerden Alacaklar 1.331, Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri , Tasinmaz Satis Gelirleri , Lojman Satis Gelirleri 1.331, Lojman Satis Gelirleri 1.331, Sosyal Tesis Satis Gelirleri 1.331, Sosyal Tesis Satis Gelirleri 1.331, Diger Bina Satis Gelirleri , Diger Bina Satis Gelirleri , Arazi Satisi 1.331, Arazi Satisi 1.331, Arsa Satisi , Arsa Satisi , Diger Tasinmaz Satis Gelirleri , Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri , Tasinir Satis Gelirleri , Tasinir Satis Gelirleri , Tasinir Satis Gelirleri , Tasit Satis Gelirleri 1.331, Tasit Satis Gelirleri 1.331, Stok Satis Gelirleri 1.331, Stok Satis Gelirleri 1.331, Diger Tasinir Satis Gelirleri 1.331, Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri 1.331,00 9 Red ve Iadeler (-) , Vergi Gelirleri , Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler ,00 Belediyemize ait 2014 yılı Gelir bütçe tasarısı belediye meclisinin görüşlerine açıldı.görüşmeler neticesinde yukarıdaki gelir teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliği ile kabul edildi..gider bütçesinin müdürlük olarak görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi 13

15 KARAR TARIHI : 07/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A FİN ANS TİPİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , OZEL KALEM , GENEL KAMU HIZMETLERI ,00 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 6.000,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GOREV GIDERLERI 2.003, HIZMET ALIMLARI , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI ,00 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 3,00 Görüşmeler neticesinde ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 14

16 KARAR TARIHI : 07/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONE L SINIFLANDIR MA I II III IV I II III FİN ANS TİPİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ K AÇIKLAMA SINIFLAN- DIRMA I V I I II 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HIZMETLERI , Genel Hizmetler , Diger genel hizmetler , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR , GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 3, SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDER ,00 Görüşmeler neticesinde DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 15

17 KARAR TARIHI : 07/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A I II III IV I II III IV I I II EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ FİN K AÇIKLAMA ANS SINIFLAN- TİPİ DIRMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI , Siniflandirmaya Girmeyen Iskan ve Toplum Ref.hz , Siniflandirmaya girmeyen iskan ve toplum refahi hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER 60,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER 1.000, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.500, YOLLUKLAR 3.000, GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI ,00 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 2.300, GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 500, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 2.000, SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI 100, MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE ,00 Görüşmeler neticesinde EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 16

18 KARAR TARIHI : 07/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN ANS TİPİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOM İK SINIFLA N- DIRMA I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , BILGI ISLEM , GENEL KAMU HIZMETLERI , Genel Hizmetler , Diger genel hizmetler , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 5.000, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR 1.003, GOREV GIDERLERI 6.502, HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 1, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 2, SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 1, GAYRI MADDI HAK ALIMLARI ,00 Görüşmeler neticesinde BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi 17

19 KARAR TARIHI : 08/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi FONKSİ YONEL SINIFLAN DIRMA Fİ N A NS Tİ Pİ EKONOMİ K SINIF LAN- DIRMA KURUMSAL SINIFLAN DIRMA I II III IV I II III IV I I II YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , YAZI ISLERI , GENEL KAMU HIZMETLERI , Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler , Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER 3.000, GECICI PERSONEL 2.000, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI , MEMURLAR , ISCILER 200, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , Genel Hizmetler 9.100, Diger genel hizmetler 9.100, MAHALLİ İDARELER 9.100, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 9.100, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.100, YOLLUKLAR 4.000,00 Görüşmeler neticesinde YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 18

20 KARAR TARIHI : 08/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL FİN ANS TİPİ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA FONKSİYONEL AÇIKLAMA SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II BELEDİYE ,00 KULTUR VE SOSYAL ISLER MUDURLUGU , YILI ÖDENEK TEKLİFİ DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI , Kultur hizmetleri , Kultur hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 2.200, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIM , YOLLUKLAR , GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDE 1.100, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 330, CARI TRANSFERLER 2.200, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.200, SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 Görüşmeler neticesinde KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.

21 KARAR TARIHI : 08/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A I II III IV I II III IV I I II TEMİZLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ FİN K AÇIKLAMA ANS SINIFLAN- TİPİ DIRMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , TEMIZLIK ISLERI MUDURLUGU , CEVRE KORUMA HIZMETLERI , Atik Yonetimi Hizmetleri , Atik yonetimi hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER , GECICI PERSONEL 3.300,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.001, GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 5.006, GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , SERMAYE GIDERLERI 2.004, MAMUL MAL ALIMLARI 2.004,00 Görüşmeler neticesinde TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 20

22 KARAR TARIHI : 08/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ FİN ANS TİPİ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE ,00 BASKANLIK MECLIS ENCUMEN HIZMETLERI , GENEL KAMU HIZMETLERI , Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali , Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL 1, ISCILER 6, GECICI PERSONEL 1, DIGER PERSONEL ,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER 2, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM , CARI TRANSFERLER ,00 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 Görüşmeler neticesinde BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 21

23 KARAR TARIHI : 09/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A FİN ANS TİPİ I II III IV I II III IV I I II FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKONO MİK SINIFLA AÇIKLAMA N- DIRMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , FEN ISLERI HIZMETLERI , EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER , Ulastirma Hizmetleri , Karayolu insaat isleri ve hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 4.000, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR 3.000, GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 2.000, SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 2.000, GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM , STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA) 1.000,00 Görüşmeler neticesinde FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 22

24 KARAR TARIHI : 09/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A FİN ANS TİPİ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , IMAR HIZMETLERI , ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI , Toplum Refahi Hizmetleri , Toplum refahi hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 2.000, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL 500, ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALI 500, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME 7.500, YOLLUKLAR 5.000, GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM 3.000, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 2.000, SERMAYE GIDERLERI , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI ,00 Görüşmeler neticesinde İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 23

25 KARAR TARIHI : 09/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN ANS TİPİ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ I II III IV I II III IV I I II BELEDİYE , MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HIZMETLERI , Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali , Finansal ve mali isler ve hizmetler , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , GECICI PERSONEL 2.200, SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR 4.400, GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 1.200, FAIZ GIDERLERI , DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI , CARI TRANSFERLER , GOREV ZARARLARI 1.100, HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye 1.100, KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1, DIGER IDARELERE TRANSFERLER , SERMAYE GIDERLERI 1.100, MAMUL MAL ALIMLARI 1.100, BORC VERME 1.100, YURTICI BORC VERME 1.100, YEDEK ODENEKLER , PERSONEL YEDEK ODENEGI , YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI 1.100, ONGORULEMEYEN GIDERLER ODENEGI 1.100, DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA 1.100, YEDEK ODENEK , YENI KURULACAK DAIRE VE İDARE 5.500, DIGER YEDEK ODENEKLER 1.100,00 Görüşmeler neticesinde MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 24

26 KARAR TARIHI : 09/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A I II III IV I II III IV I I II PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ FİN K AÇIKLAMA ANS SINIFLAN- TİPİ DIRMA YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , PARK VE BAHCE HIZMETLERI , DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI , Dinlenme ve spor Hizmetleri , Dinlenme ve spor hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL 1, ISCILER ,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR 7.000, GOREV GIDERLERI 5.000, HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM ,00 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 4.000, SERMAYE GIDERLERI , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GİDER ,00 Görüşmeler neticesinde PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.

27 KARAR TARIHI : 10/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN ANS TİPİ I II III IV I II III IV I I II SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA 26 AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , SAGLIK HIZMETLERI , SAGLIK HIZMETLERI , Ayakta Yurutulen Tedavi Hizmetleri , Genel poliklinikler , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , ISCILER ,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR 5.000, SOZLESMELI PERSONEL 5.000, ISCILER 7.500, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR 1.500, GOREV GIDERLERI 4.750, HIZMET ALIMLARI ,00 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 2.001, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , SERMAYE GIDERLERI , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GİDER , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GİDERİ 2.000,00 Görüşmeler neticesinde SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.

28 KARAR TARIHI : 10/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A I II III IV I II III IV I I II PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ FİN K AÇIKLAMA ANS SINIFLAN- TİPİ DIRMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HIZMETLERI , Temel Arastirma Hizmetleri ,00 Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma hizmetleri , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA , MEMURLAR 7.500, SOZLESMELI PERSONEL 8.000, ISCILER 1.000, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME 1.501, YOLLUKLAR 3.000, GOREV GIDERLERI 3.000, HIZMET ALIMLARI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM 1.300, GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 500, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 1.297,00 Görüşmeler neticesinde PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 27

29 KARAR TARIHI : 10/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRM A FONKSİYONEL SINIFLANDIRM A I II III IV I II III IV I I II SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ FİN K AÇIKLAMA ANS SINIFLAN TİPİ DIRMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , SOSYAL GUVENLIK VE SOS.YRD.HIZMETLERI , Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal , Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , SOZLESMELI PERSONEL 2.000, ISCILER 6,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER 2, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.600, YOLLUKLAR , HIZMET ALIMLARI 100, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 300, CARI TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 Görüşmeler neticesinde SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi. 28

30 KARAR TARIHI : 10/10/2013 KARAR NOSU : 2013/223 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU :PLAN VE BÜTÇE KOM.RP ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN ANS TİPİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK SINIFLAN- DIRMA I II III IV I II III IV I I II 29 AÇIKLAMA 2014 YILI ÖDENEK TEKLİFİ BELEDİYE , ZABITA HIZMETLERI , KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLE , Guvenlik Hizmetleri 1.000, Siniflandirmaya girmeyen guvenlik hizmetleri 1.000, MAHALLİ İDARELER 1.000, MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1.000, YOLLUKLAR 1.000, Siniflandirmaya Girmeyen Kamu Duzeni ve , Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve , MAHALLİ İDARELER , PERSONEL GIDERLERI , MEMURLAR , ISCILER , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA , MEMURLAR , ISCILER , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ,00 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME , YOLLUKLAR , GOREV GIDERLERI , HIZMET ALIMLARI , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 1.000, TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 3, SERMAYE GIDERLERI 1.001, MAMUL MAL ALIMLARI 1.001,00 Görüşmeler neticesinde ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 158 KONUSU : 25 Mali Yılı Gelir Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA KATILAN MECLİS

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2014 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYFA- T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Oturumu Teşkil Eden Başkan: Üyeler: MUSTAFA NALBANT HALİT KARAAĞAÇ, ESAT DUYMUŞ, HALİL DEMİRAL, BASRİ ERSÖZ, NASUH ÖZBAY, HÜSEYİN AKTAŞ, ERDAL

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU www.iett.gov.tr 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 İSTANBUL İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 BÜTÇE KARARNAMESİ GİDER BÜTÇESİ MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için "(A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam

Detaylı

2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı