KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİMDALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİMDALI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİMDALI FARKLI NEM İÇERİKLERİNE SAHİP PAMUKLARDA, ÇIRÇIRLAMANIN, KISA LİF ORANI, TOHUM KABUĞU PARÇACIĞI, NEP VE MOTE SAYISI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİMDALI FARKLI NEM İÇERİKLERİNE SAHİP PAMUKLARDA, ÇIRÇIRLAMANIN, KISA LİF ORANI, TOHUM KABUĞU PARÇACIĞI, NEP VE MOTE SAYISI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No: Bu Tez 19 /08/ 2005 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç. Dr. Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr Fatih KILLI Mustafa OĞLAKÇI Yüksel BÖLEK Danışman Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü. Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER... I ÖZET... II ABSTRACT III ÖNSÖZ... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... V ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER VE KISALTMALAR... VIII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Metot Tohum Kabuğu Kalınlığı (mm) Çırçırlama öncesi Mote Sayısı(adet) Çırçırlama öncesi Mote Ağırlığı (g) Çırçırlama Sonrası Mote Sayısı (adet) ve Mote Ağırlığı (g) Tohum Kabuğu Parçacık Sayısı (adet)ve Ağırlığı(g) HVI Cihazında Belirlenen Özellikler Verilerin İstatistiki Analizi BULGULAR VE TARTIŞMA Tohum Kabuğu Kalınlığı (mm) Çırçırlama Öncesi Mote Sayısı (adet) Çırçırlama Öncesi Mote Ağırlığı (g) Çırçırlama Sonrası Mote Sayısı (adet) Çırçırlama Sonrası Mote Ağırlığı (g) Tohum Kabuğu Parçacık Sayısı (adet) Tohum Kabuğu Parçacık Ağırlığı (g) Lif İnceliği (mic) Lif Üniformitesi Lif Uzunluğu (%2.5 SL) Kısa Lif içeriği (%) Lif Kopma Uzaması Lif Kopma Dayanıklılığı (g/tex) Nep Sayısı(adet) Özellikler Arası İlişkiler SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR 29 ÖZGEÇMİŞ 32 I

4 ÖZET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET FARKLI NEM İÇERİKLERİNE SAHİP PAMUKLARDA, ÇIRÇIRLAMANIN, KISA LİF ORANI, TOHUM KABUĞU PARÇACIĞI, NEP VE MOTE SAYISI ÜZERİNE ETKİSİ DANIŞMAN: Doç. Dr. Fatih KILLI Yıl: 2005, Sayfa: 32 Jüri : Doç. Dr. Fatih KILLI : Prof. Dr. Mustafa OĞLAKÇI :Yar. Doç. Dr. Yüksel BÖLEK Bu çalışma, 2003 yılında, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yetiştirilen Gossypium hirsutum L. türü Sayar-314 ve Ağdaş-3, Gossypium barbadense L. türü Giza-45 ve Aşkabat-71 pamuk çeşitlerinden elde edilen kütlü pamuklar üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada, kütlü pamuklar 6 farklı nem düzeyinde (% 3, 5, 7, 9, 11 ve 13) çırçırlanmış ve çırçırlama sonrası lif pamuklarda mote sayısı ve ağırlığı, tohum kabuğu parçacık sayısı ve ağırlığı, nep sayısı, kısa lif oranı, lif uzunluğu, lif inceliği, lif mukavemeti, lif üniformitesi ve lif elastikiyeti özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, farklı nem düzeylerine sahip kütlü pamukların çırçırlanması; tohum kabuğu parçacık sayısı ve ağırlığı, mote sayısı ve ağırlığı, kısa lif içeriği, nep sayısı, lif inceliği, lif esnekliği ve lif mukavemeti üzerine önemli derecede etkili olduğu; düşük nem düzeyinde çırçırlamanın tohum kabuğu parçacık sayısı ve ağırlığı, mote sayısı ve ağırlığı ile kısa lif içeriğini, yüksek nem düzeyinde çırçırlamanın ise nep sayısını artırdığı belirlenmiştir. İncelenen özellikler arasında tohum kabuğu parçacık ağırlığı, mote sayısı ve ağırlığı, lif inceliği, lif mukavemeti, kısa lif içeriği ve nep sayısı için, çeşit ile uygulama interaksiyonları önemli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L., Çırçırlama, Mote, Nep, Tohum Kabuğu Parçacığı, Lif Kalitesi. II

5 ABSTRACT UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAS SUTÇU IMAM ENSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE COTTON EXPERTISE SECTION MSc THESIS ABSTRACT EFFECT OF GINNING ON SHORT FIBER RATIO, NUMBER OF SEED COAT FRAGMENTS, NEPS AND MOTES OF COTTON HAVİNG DİFFERENT MOISTURE CONTENTS SUPERVISOR: Assoc.Dr. Fatih KILLI Year: 2005, Page: 32 Jury : Assoc. Dr. Fatih KILLI : Prof. Dr. Mustafa OĞLAKÇI : Assist. Dr. Yüksel BÖLEK The seed cotton harvested from Sayar-314 and Ağdaş-3 (Gossypium hirsutum L.), and Giza-45 and Aşkabat-71 (Gossypium barbadense L.) was used in this experiment during the year 2003 Kahramanmaraş Agriculture Resarch Institute. Ginning was performed at six different moisture content (3, 5, 7, 9, 11 and 13 %), and parameters investigated were the number and weight of motes and seed coat fragments in addition to number of neps, short fiber ratio, fiber length, micronaire, strength, uniformity and elongation. It was determined that ginning seed cotton having different moisture contents has significant effects on the number and weight of seed coat fragments and motes as well as short fiber ratio, number of neps, fiber micronaire, strength and elongation. Ginning at lower moisture content increasaed the number and weight of seed coat fragments and motes, short fiber ratio; on the other hand, ginning at heigher moisture content increased the number of neps. Interaction between cultivar and application was significant for weight of seed coat fragments, number and weight of motes, lint micronaire, strength, short fiber ratio and number of neps. Key Words: Cotton, Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L.,Ginning, Mote, Nep, Seed-Coat Fragments, Lint Quality III

6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Pamuk ülkemiz ekonomisine çok yönlü ve çok önemli katkıları olan bir endüstri bitkisidir. Ülkemizde sınırlı alanda pamuk ekimi yapılmakta ancak tekstil sanayindeki gelişmelere bağlı olarak lif pamuk tüketimimiz her geçen yıl artmaktadır. Artan bu talep ithalat ile karşılanmaktadır. Tekstil sanayinde kullanılan ham maddenin kalitesi ile nihai ürünün kalitesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Lifin inceliği, kalınlığı, mukavemeti, elastikiyeti, rengi ve olgunluk derecesi gibi çeşitli özellikler kalite üzerine etki eden önemli faktörlerdir. Özellikle pamuğun nem içeriği; mote, nep ve tohum kabuğu parçacık miktarı ürünün görünümünü ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çırçırlama sırasında pamuğun nemi uygun düzeyde tutulduğunda daha yüksek lif kalitesi ve çırçır randımanı elde edilmektedir. Bu çalışmada, farklı nem düzeylerine sahip olan kütlü pamuklar çırçırlanmış ve çırçırlama sonrası elde edilen lif pamukta, kısa lif içeriği, lif uzunluğu, lif elastikiyeti, tohum kabuğu parçacığı, nep ve mote içeriği üzerine kütlü pamuğun nem durumunun ne gibi etkileri olduğu araştırılmıştır. Bu araştırma konusunu veren ve çalışmalarım esnasında her konuda bilgi, tecrübe ve önerilerinden faydalandığım danışman hocam Doç. Dr. Fatih KILLI ya bölüm imkanlarından yararlanmamı sağlayan Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa OĞLAKÇI ya çalışmalarım sırasında maddi ve manevi yardımlarıyla yanımda olan Arş. Gör. Ayşe Hamiyet KÜÇÜKLER e ve bu esere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eylül, 2005 KAHRAMANMARAŞ IV

7 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Kullanılan Pamuk Çeşitlerine İlişkin Bazı Özellikler.. 5 Çizelge 4.1. Pamuk Çeşitlerinin Tohum Kabuğu Kalınlığına İlişkin Varyans Analiz Sonuçları.. 7 Çizelge 4.2. Pamuk Çeşitlerinin Tohum Kabuğu Kalınlığına Ait Ortalama Değerler ve LSD Grupları.. 7 Çizelge 4.3. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote sayılarına ilişkin varyans analiz sonuçları... 7 Çizelge 4.4. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote sayılarına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları... 8 Çizelge 4.5. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları 8 Çizelge 4.6. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları... 8 Çizelge 4.7. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları 9 Çizelge 4.8. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote sayısına ilişkin ortalama değerler (adet / 10 gr lif) ve LSD grupları.. 9 Çizelge 4.9. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları.. 11 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler (g / 10 g lif) ve LSD grupları Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları.. 13 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayısına ilişkin ortalama değerler (adet / 10 g lif) ve LSD grupları. 13 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları.. 14 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin ortalama değerler (g / 10 g lif) ve LSD grupları.. 14 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ pamuktaki lif inceliği değerine ilişkin varyans analiz sonuçları.. 16 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif inceliği değerine ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları 16 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif üniformitesi değerine ilişkin varyans analiz sonuçlar Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif üniformitesi değerine ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları 18 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif uzunluğuna ilişkin varyans analiz sonuçlar 19 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif uzunluğuna ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları.. 19 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki kısa lif içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçlar.. 20 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki kısa lif içeriğine ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif kopma uzamasına ilişkin varyans analiz sonuçlar 22 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif kopma uzamasına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları 22 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif kopma dayanıklılığına ilişkin varyans analiz sonuçlar. 23 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki lif kopma dayanıklılığına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları 23 Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki nep sayısına ilişkin varyans analiz sonuçlar Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki nep sayısına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları.. 25 Çizelge Çırçırlama öncesi incelenen tohum kabuğu kalınlığı ile çırçırlama sonrası tohum kabuğu parçacık sayısı ve tohum kabuğu parçacık ağırlığı arasındaki korelasyon katsayıları ve önem durumları. 27 VI

9 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 4.1. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Mote Sayısına İlişkin Çeşit X 10 Uygulama İnteraksiyonu.. Şekil 4.2. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Mote Ağırlığına İlişkin Çeşit X 12 Uygulama İnteraksiyonu.. Şekil 4.3. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Tohum Kabuğu Parçacık Ağırlığına 15 İlişkin Çeşit X Uygulama İnteraksiyonu Şekil 4.4. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Kısa Lif İçeriğine İlişkin Çeşit ve 21 Uygulama İnteraksiyonu.. Şekil 4.5. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Lif Kopma Dayanıklılığına İlişkin Çeşit ve Uygulama İnteraksiyonu 24 Şekil 4.6. Çırçırlama Sonrası Lif Pamukta Nep Sayısına İlişkin Çeşit ve Uygulama İnteraksiyonu.. 26 VII

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ g : Gram kg : Kilogram mic :Micronaire mm : Milimetre O C : Santigrat Derece % : Yüzde SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ VIII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Dünya nüfus artışı ve yaşam standardının yükselmesi, gıda maddeleriyle birlikte pamuğunda önemini her geçen gün artırmaktadır. Endüstri bitkileri içerisinde lif ve yağ bitkilerinin her ikisine de giren pamuk, bir çok sanayinin temel hammaddesini karşılayan önemli bir bitkidir. Lifi ile tekstil ve selüloz; çekirdeğinden elde edilen yağı ile bitkisel yağ, kapçık ve küspesi ile yem sanayinin hammaddesini teşkil etmektedir. Dünya pamuk lifi tüketiminin sürekli artması, ekim alanlarının ise sınırlı kalması, yakın gelecekte pamuk lifi açığının ortaya çıkacağını göstermektedir. Dünya da 34.9 milyon ha alanda pamuk tarımı yapılmakta ve 24.7 milyon ton lif pamuk üretilmektedir. Türkiye de ise ha lık alanda 2.57 milyon tonluk lif pamuk üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2004). Yaklaşık 50 milyon tonluk dünya lif tüketiminin %40 ını pamuk lifi (20.4 milyon ton), %57 sini kimyasal lifler (28.6 milyon ton ) ve % 3 ünü hayvansal lifler (1.2 milyon ton) oluşturmaktadır. Pamuk tek başına dünyada yetiştirilen lif bitkileri ekim alanlarının yaklaşık %90 ını oluşturmaktadır (Başbağ, 2002). Dünya lif üretiminin %76 sı Türkiye dahil 7 ülke tarafından, geri kalan %24 ü ise diğer pamuk üreticisi ülkeler tarafından sağlanmaktadır. Ülkemiz ekiliş alanı bakımından 7. sıradadır ve dünya lif üretiminde %36 lık paya sahiptir (Anonim, 2002). Tekstil sanayiinde, lif kalitesi önemli bir olgudur. Lifin, rengi, inceliği, kalınlığı, mukavemeti, üniformitesi, elastikiyeti, olgunluk derecesi gibi çeşitli özellikler kalite üzerine etki eden önemli faktörlerdendir. Özellikle lif pamuğun nem içeriği, mote ve nep miktarı ürünün görünümünü ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.lif kalitesini etkileyen önemli etmenlerden biri olan nem fazlalığı, lifin rengini bozabilmekte ve parlaklığını azaltabilmektedir. Ayrıca çırçırlama esnasında bir çok sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte lifteki nemin azlığı çırçırlama esnasın da lifte kırılmaların artmasına neden olmakta ve lifin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca lif mukavemeti ve uzama oranının azalacağı bildirilmektedir (Baker ve Griffin, 1984). Kütlü pamuğun hasadı için kütlü neminin %13 ten az olması gerekmektedir. Lifin kendisinin içerdiği nem koşullara göre değişebilir. Nemli pamuğun çırçırlanmasında zorluklar bulunmaktadır. Pamuk lifinin çırçırlanma etkinliği lifin olgunlaşma durumuna, yabancı madde miktarına ve çırçırlama sırasındaki nem miktarına bağlıdır (Oğlakçı, 2001). Çırçırlama esnasında yüksek nem içeriğine sahip pamuklar, çırçırlama sistemini zorlamakta, liflerde sicimleme ve karışıklığın artmasına neden olmaktadır. Çırçırlamada pamuk lif neminin yüksekliği yanında düşüklüğü de önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Pamuk nem oranı düşük olarak yani kuru çırçırlama yapıldığında, kısa lif oranın artacağı, lifin mukavemeti ve uzama oranının azalacağı bildirilmektedir (Baker ve Griffin, 1984). Çırçırlama etkinliğini etkileyen bir faktörde yabancı maddedir. Yabancı maddelerin lif temizleyicilere alınması esnasında lif kayıpları yanında, liflerin birbirine dolanarak nep oluşturma riski artabilmektedir. Nep, 0.75 mm den daha küçük olan, diğer bir deyişle toplu iğne başından daha küçük lif düğümcükleridir. İplik fabrikalarının ham maddesini oluşturan lif pamuktaki nepler, özellikle iplik üniformitesi ve boyama üniformitesi yönlerinden sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Nepler boyayı tam olarak almamakta ve bunun sonucunda, gerek iplik gerekse bezde açık benekler ortaya çıkmaktadır. İplik ünifomitesini 1

12 GİRİŞ ve aynı zamanda iplik ve kumaş boyama aşamasında boya üniformitesini bozan nep ler, bir çok faktöre bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu faktörlerden biri pamuğun çırçırlanmasında ve temizlenmesinde kullanılan makinelerin türü ve sayısıdır. Özellikle Gossypium barbadense L. türü ince ve uzun lifli pamukların saw-gin çırçır makinelerinde çırçırlanması nep miktarını artırmakta, lif uzunluğunu kısaltmakta ve pazar değerini düşürmektedir (Mangialardi ve Meredith 1990). Bu yüzden bu tür pamukların rollergin tipi çırçır makinelerinde çırçırlanması tercih edilmektedir. Gossypium hirsutum L. türü orta lif uzunluğuna sahip olan pamukların her iki tip çırçır makinesiyle çırçırlanmasında pazar değeri açısından bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilmektedir (Mangialardi ve Meredith 1990). Kütlü pamuğun çırçırlama sırasındaki sahip olduğu nem düzeyi, tohumun kırılmasına ve tohumdan kopan parçacık miktarı üzerine etkili olabilmektedir. Tohum nem düzeyi düşük kütlü pamukların çırçırlanması, tohumların kırılma miktarını artırabilmekte, kırılan bu tohum parçacıkları life karışarak lif pamukta istenmeyen düğümcüklerin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca nem düzeyi yüksek olan kütlü pamukların çırçırlanması ise tohum kabuğunda kopmalara neden olabilmekte ve bu kopan lifli tohum kabuğu parçacıkları, lif pamuğa karışarak yine lif pamukta düğümlenmelere neden olmaktadır. Bu durum daha sonraki iplik yapım aşamasında ve sonraki aşamalarda kalite bozukluklarının ortaya çıkmasında oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma, Kahramanmaraş koşullarında yetiştirilen Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamukların hasadından hemen sonra farklı oranlarda nemlendirilip çırçırlanmasının lif pamuk kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bennett (1956), rollergin ile çırçırlamanın Mısır ve Pima pamukları gibi ekstra uzun ve ince lifli pamukların çırçırlanmasında tercih edildiğini bildirmektedir. Brown ve Ware (1958), pamuğun işlenmesi esnasında tohum kabuğu parçacıkları ve mote kabukları kırılarak veya ezilerek liflere yapışmaktadırlar. Chapman ve Stedronsky (1959), saw-gin makinelerinde çırçırlanan pamuklarda daha fazla nep oluştuğunu, nep oluşumunu azaltabilmek için kütlü neminin optimum düzeyde olması gerektiğini belirtmiştir. Chapman ve Stedronsky (1965), ekstra uzun ve ince lifli pamukları saw-gin ile çırçırlamanın mümkün olduğunu, fakat elde edilen lif kalitesinin rollergin ile elde edilen lif kalitesinden önemli ölçüde düşük olduğunu, saw-gin ile çırçırlamanın, ekstra uzun ve ince lifli pamukların lif uzunluğunu azaltıcı, nep içeriğini ise büyük ölçüde artırıcı yönde etkili olduğunu bildirmektedir. Leonard ve Mullikin (1970), pamukların ıslak olarak işlenmesi ve temizlenmesinin, kaba çırçırlamadan dolayı derece azalmasına neden olan karışık bir örnek meydana getirdiğini ve yetersiz kurutmanın çırçır makinelerinin etkinliğini azalttığını belirtmiştir. Baker ve Griffin (1984), kütlü pamuğun düzenli olarak çırçırlanabilmesi için neminin iyi bir şekilde ayarlanması gerektiğini, nem düşüklüğü ve fazlalığının bir çok problemlere neden olabileceğini, nemli olarak temizlenen ve işlenen pamukların sicimleme, lifin makineye dolanması ve lif karışıklığına neden olduğunu belirtmiştir. Lalor ve Mangialardi (1990), pamuk liflerinde nep ve tohum parçacıklarının istenmediğini, bunu azaltmak için iplik fabrikalarında ve kumaş dokumalarında düzgün üretim yöntemlerinin bulunmaya çalışıldığını, bu çalışmaların özellikle kumaşlar ve lif pamuk üzerinde yapıldığını bildirmiştir. Mangialardi ve Meredith (1990), pamuk liflerine karışan tohum parçalarının işleme performansını, neplerin ise kumaş görüntüsünü olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. Valco (1996), pamuk neminin, çırçırlama esnasında lif kalitesine etki eden en önemli faktörlerden biri olduğunu, yüksek nemli pamukların çırçırlanmasında liflerinin ortalama uzunluğunun değişmediğini, düşük nemli çırçırlamada ise ortalama uzunluğunun azaldığını belirtmiştir. Frey (1997), nep adedinin çırçırlanmamış pamukta son derece az olduğunu, çırçırlama ve ön temizleme aşamalarında ise önemli ölçüde artış gösterdiğini bildirmiştir. Baker (1997), aşırı neme sahip olan kütlü pamukların, iyi bir şekilde temizlenemeyeceğini ve çıçırlanamayacağını, yüksek nem dolayısıyla çırçır makinelerinin tıkanacağını ve duracağını, çok düşük nem seviyelerinde ise lif kırılmalarının artacağını, en uygun çırçırlama neminin % 6-8 olduğu bildirilmiştir. 3

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Mangialardi (1997), nepler ve tohum kabuğu parçacıkları lif pamuktaki kirliliğin ana kaynağını oluştururlar. Reed (1999), nemin kontrol edilmesinin çırçır akışı boyunca önemli olduğunu, bunun lif kalitesini korumanın yanında çırçır randımanını da artırdığını belirtmiş, bunun yanı sıra pamuğun içerdiği nem oranının %4 ten %20 ye kadar herhangi bir nem seviyesinde olabileceğini, ilk temizleme makinesinin en iyi performansının %6 dan aşağı nem seviyelerinde olduğunu, çırçırlama nem seviyesinin ise % 6-7 arasında tutulması gerektiğini bildirmiştir. Davidonis ve ark. (2000), mote lar, döllenmemiş pamuk ovulleri veya prematüre embriyo gelişimine sahip tohumlardır. Mote lar lif uzunluğuna göre kısa ve uzun lifli olarak ayrılmaktadır. Kısa lifli mote lar lif temizleyicileri ile uzaklaştırılabilmekte ancak uzun lifli mote lar balyaya geçebilmektedir. Oğlakçı (2001), lifin içerdiği nem miktarının, koşullara göre değişebileceğini, bu nedenle ölçüm yapılacak odaların standart koşullarda olması ve pamuk örneklerinin % 6-8,25 arasında bir denge rutubetine ulaşması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca yüksek nem içeriğine sahip kütlü pamukların saw-gin sisteminde zorlamalara ve hatta yangın çıkmasına neden olabileceğini bildirmektedir. Kıllı (2001), hasat edilen kütlü pamukların yabancı madde miktarı ve nem içeriğinin, yetiştirme ve hasat koşulları ile hasat yöntemine göre değişebileceğini, pamuğun aşırı derecede kurutulmasının ve gereğinden fazla makine ile temasının kalitesini olumsuz yönde etkilediğini, bu yüzden çırçırlama sisteminin dizaynında lif kalitesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamış, lifin derecesinin, çırçır makinesinin temizleme ve kurutma işini iyi yapması ile artacağını belirtmiştir. Jade ve ark. (2001), kütlü pamuğu 3 farklı düzeyde (3.5, 7 ve 10) nemlendirip çırçırlayarak yapmış oldukları çalışmada,nem düzeyinin lif uzunluğuna etki etmediğini, en iyi lif üniformite oranı ve çırçır randımanının orta nem düzeyinde(% 7) elde edildiğini, % 7 nem düzeyinin çırçırlama sırasında sabit tutulması halinde micron büyüklüğündeki neplerin oranının düşük seviyelerde tutulabileceğini belirtmişlerdir. Chun ve Anthony (2004), kütlü pamuk neminin çırçırlama etkinliği üzerine önemli bir rol oynadığını, kütlü pamuğun kolay bir şekilde temizlenebilmesi için nem içeriğinin kurutularak aşağı çekilmesi gerektiğini, ancak aşırı kurutma lif mukavemetini azaltığı için liflerin çırçırlama esnasında kırıldığını ve daha düşük bir iplik kalitesi elde edildiğini, tohumdan liflerin etkili ve kaliteli bir şekilde ayrılabilmesi için çırçırlama standında kütlü pamuk neminin %6-8 arasında olması gerektiğini bildirmiştir. 4

15 MATERYAL VE METOT 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Bu çalışmada materyal olarak 2003 yılında Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yetiştirilen Gossypium hirsutum L. türü Sayar-314 ve Ağdaş-3 Gossypium barbadense L. türü Aşkabat-71 ve Giza-45 pamuk çeşitlerinin kütlüleri kullanılmıştır. Kullanılan pamuk çeşitlerine ilişkin bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir. Çizelge 3.1. Kullanılan pamuk çeşitlerine ilişkin bazı özellikleri Gossypium hirsutum L. Gossypium barbadense L. Bazı Özellikler Sayar-314 Ağdaş-3 Aşkabat-71 Giza-45 Çırçır randımanı (%) Lif uzunluğu (mm) Lif inceliği (mic) Lif mukavemeti (Ib/inch 2 ) Kütlülerden alınan tohum örnekleri, delinte etmek amacıyla % 50 lik sülfirik asit çözeltisi kullanılmıştır. Delinte edilen tohumlar kurutma kağıdı üzerinde 48 saat süreyle oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan tohumlar, kabuk kalınlığının ölçülebilmesi için bistüri yardımıyla orta kısımlarından bölünmüş ve sonrasında dijital kumpasla 3 farklı yerden ölçülerek ortalaması alınmıştır. Araştırmada kullanılan nem 6 nem düzeyinin (%3, %5, %7, %9, %11, %13) sağlanabilmesi için kütlü pamuk örnekleri önce etüv de 70 C sıcaklıkta 24 saat süreyle kurutulmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan nem düzeylerinin sağlanabilmesi için homojen bir şekilde saf su püskürtülmüştür. Numunelerin homojen bir nem yapısına sahip olabilmesi için pamuklar, 1 gün süreyle iklim dolabında bekletilmiştir. Nem düzeyleri nem ölçer yardımıyla kontrol edilmiştir. İstenilen nem düzeyine sahip olan örnekler, vakit geçirilmeden KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait rollergin tipi mikro çırçır makinesinde çırçırlanmıştır. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan lif pamuklarda, tohum kabuğu parçacığı ve mote sayımı pens yardımıyla yapılmış ve elde edilen materyal hassas terazide tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Diğer lif özellikleri ise Kahramanmaraş Ticaret Borsası HVI cihazında, nep sayımları ise Arıkan Mensucat, nep sayım cihazında yapılmıştır Metot Hasat edilen kütlü pamuklar iki gruba ayrılmış ve birinci grup pamuklarda herhangi bir işlem yapılmaksızın aşağıdaki özellikler Mangialardi (1992), Bauer ve ark. (2000), Davidonis ve ark. (2000) nin belirttiği yöntemler esas alınarak incelenmiştir Tohum Kabuğu Kalınlığı (mm): Havlı pamuk tohumları %50 seyreltilmiş sülfürik asit ile delinte edilmiş, 48 saat (2 gün) oda sıcaklığında kurutularak, bistüri yardımıyla orta kısımlarından bölünmüş ve sonrasında dijital kumpasla 3 farklı yerden ölçülerek ortalaması alınmıştır. Ölçüm işlemi her çeşit için 100 tohum üzerinde yapılmıştır. 5

16 MATERYAL VE METOT Çırçırlama öncesi Mote Sayısı(adet): Pamuk çeşitlerinden alınan 100gr lık 3 tekerrürlü kütlü pamuk örnekleri üzerinde, olgunlaşmamış tohum ve tohum taslakları sayılarak belirlenmiştir Çırçırlama öncesi Mote Ağırlığı (g): Pamuk çeşitlerinden alınan 100gr lık 3 tekerrürlü kütlü pamuk örnekleri üzerinde sayılarak belirlenen olgunlaşmamış tohumlar ve tohum taslaklarının hassas terazide tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. İkinci grup kütlü pamuklar 70 C de 24 saat süre ile etüvde kurutulup hedeflenen nem düzeylerine ( %3, 5, 7, 9, 11 ve 13 ) ulaşabilmek için su püskürtülerek nemlendirilmiştir. Mangialardi, 1992; Davidonis ve ark. (2000). Nemlendirilen pamuklar 24 saat süre ile 20 C de iklim odasında bekletilmiş ve tekrar nem düzeyleri ölçülmüştür. Ölçüm sonrası nem düzeyleri tartılarak ve bunun yanı sıra nem ölçerle (cdotton meter) ölçülmüş, nem içeriği değişen örneklere tekrar homojen bir şekilde su püskürtülerek nemlendirilmiştir. Nem düzeyleri ayarlanan kütlü pamuklar ayarlı mikro çırçır makinesinde (rollergin) çırçırlanmış ve çırçırlama sonrası lif pamukta aşağıda belirtilen özellikler yöntemleri uyarınca belirlenmiştir. (Mangialardi, 1992; Davidonis ve ark., 2000) Çırçırlama Sonrası Mote Sayısı (adet) ve Mote Ağırlığı (g): Lif pamuklardan alınan 10 ar gramlık 3 tekerrürlü bu örneklerdeki mote lar sayılmış ve hassas terazide tartılarak belirlenmiştir Tohum Kabuğu Parçacık Sayısı (adet)ve Ağırlığı(g):Çırçırlama sonrası lif pamuklardan alınan 10 ar gramlık 3 tekerrürlü örneklerdeki tohum kabuğu parçacıkları pens yardımı ile lif pamuktan ayrılıp sayılmış ve hassas terazide tartılarak belirlenmiştir HVI Cihazında Belirlenen Özellikler 1) Kısa lif oranı (%) 2) Lif uzunluğu (mm) 3) Lif üniformitesi (%) 4) Lif mukavemeti (gr / tex) 5) Lif elastikiyeti (%) 6) Lif inceliği (micronaire) Lif özellikleri Kahramanmaraş Ticaret Borsası HVI cihazında, nep sayımı ise Arıkan Mensucat, Nep sayım cihazında yapılmıştır Verilerin İstatistiki Analizi Çalışmada, lif pamuk için analiz edilen tüm özellikler MSTATC paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında LSD testi kullanılmıştır. 6

17 BULGULAR VE TARTIŞMA 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1. Tohum Kabuğu Kalınlığı (mm) Muamele öncesi Gossypium hirsutum L.ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin tohum kabuğu kalınlığına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.1 de verilmiştir. Çizelge 4.1. Pamuk çeşitlerinin tohum kabuğu kalınlığına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşitler * Hata Genel *p 0.05 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli Çizelge 4.1 den pamuk çeşitlerinin tohum kabuğu kalınlıklarının 0.05 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlerin tohum kabuğu kalınlığına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 4.2 de verilmiştir. Çizelge 4.2. Pamuk Çeşitlerinin Tohum Kabuğu Kalınlığına Ait Ortalama Değerler ve LSD Grupları. Çeşitler Tohum Kabuğu Kalınlığı (mm) Sayar b Ağdaş c Aşkabat d Giza a LSD (%5): Çizelge 4.2 de en yüksek tohum kabuğu kalınlık değerine Giza-45 (0.26mm) ve Sayar-314 çeşitlerinin sahip olduğu, bunları sırasıyla Ağdaş-3 (0.23mm) ve Aşkabat-71 (0.22mm) çeşitlerinin izlediği görülmektedir Çırçırlama Öncesi Mote Sayısı (adet) Çırçırlma öncesi Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin mote sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5 de verilmiştir. Çizelge 4.3. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote sayılarına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşitler * Hata Genel *p 0.05 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli 7

18 BULGULAR VE TARTIŞMA Çizelge 4.3 den pamuk çeşitlerinin mote sayılarının 0.05 düzeyinde istatisiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlerin mote sayısına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 4.4 de verilmiştir Çizelge 4.4. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote sayılarına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları. Çeşitler Mote Sayısı (adet) Sayar a Ağdaş-3 72a Aşkabat-71 85a Giza-45 23b LSD(%5):32.58 Çizelge 4.4 dan mote sayılarında en yüksek değere Aşkabat-71 (85 adet) ve Sayar- 314 (74 adet) çeşitlerinin sahip olduğu, bunları sırasıyla Ağdaş-3 (72 adet ) ve Giza-45 (23 adet) çeşitlerinin izlediği görülmektedir Çırçırlama Öncesi Mote Ağırlığı (g) Çırçırlama öncesi Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin mote ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.7 de verilmiştir. Çizelge.4.5. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplam Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşitler * Hata Genel *p 0.05 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli Çizelge 4.5 de pamuk çeşitlerinin mote ağırlıklarının 0.05 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlerin mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 4.6 da verilmiştir. Çizelge 4.6. Pamuk çeşitlerinin çırçırlama öncesi mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları. Çeşitler Mote Ağırlığı (g) Sayar a Ağdaş a Aşkabat a Giza b LSD(%5): 0.31 Çizelge 4.6 dan en yüksek mote ağırlığı değerine Gossypium hirsutum L. türü Sayar-314 (0.71 g) ve Ağdaş-3 (0.54 g), Gossypium barbadense L. türü Aşkabat-71 (0.42 g) çeşitlerinin sahip olduğu, ve Giza-45 (0.05 g) pamuk çeşidinin ise daha düşük mote ağırlığı değerine sahip olduğu görülmektedir. 8

19 BULGULAR VE TARTIŞMA 4.4. Çırçırlama Sonrası Mote Sayısı (adet) Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote sayısı değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.13 de verilmiştir. Çizelge 4.7. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşit(A) Uygulama (B) A x B Hata Genel **p 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak önemli Çizelge 4.7 den farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote sayıları (adet /10 g lif) üzerine çeşit, uygulama ve çeşit ve uygulama interaksiyonu etkilerinin 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlere ve farklı nem düzeylerine göre çırçırlama sonrası elde edilen lif pamuktaki mote sayılarına ilişkin ortalama değerler ve oluşan LSD grupları Çizelge 4.8 de verilmiştir. Çizelge 4.8 Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote sayısına ilişkin ortalama değerler (adet / 10 gr lif) ve LSD grupları Nem Düzeyleri (%) Çeşitler Ort. Sayar c Ağdaş a Aşkabad b Giza d Ort a a b b b b LSD(%1): Çeşit :1.404 Uygulama:1.719 Çizelge 4.8 den pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote sayılarının önemli derecede farklı olduğu, en yüksek mote sayısına Ağdaş-3 (18.50 adet /10 gr lif) çeşidinin sahip olduğu, bunu sırsıyla Aşkabat-71 (15.44 adet/10 g lif) ve Sayar- 314 (11.78 adet /10 g lif) çeşitlerinin izlediği görülmektedir. En düşük mote sayısına Giza- 45 (9.39adet /10 g lif) çeşidi sahip olmuştur. Moteler, döllenmemiş pamuk ovulleri veya prematüre embiryo gelişimine sahip tohumlardır. Moteler lif uzunluğuna göre kısa ve uzun lifli olarak ayrılmaktadır. Kısa lifli moteler lif temizleyicileri ile uzaklaştırılabilmekte, ancak uzun lifli moteler balyaya geçebilmektedir (Davidonis ve ark.,2000). 9

20 BULGULAR VE TARTIŞMA Aynı Çizelgeden farklı nem düzeylerinde çırçırlamanın çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote sayısı üzerine önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bu etkilerin %3 (18.83 adet / 10 g lif) ve %5 (17.33 adet /10 g lif) nem düzeyinde çırçırlanan pamuklarda daha fazla olduğu, diğer nem düzeyleri arasında ise mote sayısı değerlerinde önemli bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Tarlada çiçeklenme aşamasında özellikle çiçeklenme ve koza gelişim dönemlerindeki çevresel faktörlere(sıcaklık, nem, yağış v.b.) ve uygulanan kültürel işlemlere (sulama ve gübreleme) bağlı olarak oluşan moteler, lif pamuğa geçtiğinde iplik yapımında ve boyamada sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunların en aza indirilebilmesi mote sayısının azaltılmasıyla mümkündür. %3 ve %5 gibi çok düşük nem düzeylerinde yapılacak çırçırlama ile lif pamuğa geçen mote sayısının çok fazla olduğu, %7 ve %13 nem düzeyleri arasında yapılacak çırçırlama ile lif pamuğa geçen mote sayılarının azaltılabileceği görülmektedir. %7 ve %13 nem düzeyleri arasındaki fark istatiksel olarak önemli olmasa da en düşük mote sayısı %9 nem düzeyinde yapılan çalışmada elde edilmiştir. Pamuk çeşitlerinin mote sayısı yönünden farklı nem düzeylerinde yapılan çalışmaya tepkisi farklı olmuş ve çeşit ve uygulama interaksiyonu önemli çıkmıştır. Bu durum Şekil 4.1 de daha açık olarak görülmektedir. Mot Sayısı (adet/10g lif) Sayar-314 Agdas-3 Askabad-71 Giza Nem Düzeyleri (%) Şekil 4.1. Çırçırlama sonrası lif pamukta mote sayısına ilişkin çeşit x uygulama interaksiyonu. Şekil 4.1 de Aşkabat-71 çeşidinin %3 nem düzeyinde, en yüksek mote sayısına sahip olduğu görülmektedir.ağdaş-3 çeşidi dışındaki diğer çeşitlerin %9 nem düzeyinde en düşük mote sayısına sahip oldukları, Ağdaş-3 çeşidinin ise %13 nem düzeyinde düşük mote sayısı oluşturduğu görülmektedir. 10

21 BULGULAR VE TARTIŞMA 4.5. Çırçırlama Sonrası Mote Ağırlığı (g) Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote ağırlığı değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.9 da verilmiştir. Çizelge 4.9. Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşit(A) ** Uygulama(B) ** A x B ** Hata Genel **p 0.01 hata sınırları içerisinde istatiksel olarak önemli Çizelge 4.9 dan farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve pamuktaki mote ağırlıkları üzerine çeşit, uygulama ve çeşit x uygulama inrteraksiyonu etkilerinin 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlere ve farklı nem düzeylerine göre çırçırlama sonrası elde edilen lif pamuktaki mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler ve oluşan LSD grupları Çizelge 4.10 da verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadensel. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote ağırlığına ilişkin ortalama değerler (g / 10 g lif) ve LSD grupları. Nem Düzeyleri (%) Çeşitler Ort. Sayar ab Ağdaş a Aşkabad ab Giza b Ort a 0.08 ab 0.05 b 0.05 b 0.05 b 0.05 b LSD(%1): Çeşitler:0.028 Uygulama:0.034 Çizelge 4.10 dan pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote ağırlıklarının önemli derecede farklı olduğu, en yüksek mote sayısına Ağdaş-3 (0.08 g) çeşidinin sahip olduğu, bunu sırasıyla Aşkabat-71 (0.07 g) ve Sayar-314 (0.06 g) çeşitlerinin izlediği, en düşük mote ağırlığına ise Giza-45 (0.04 g) çeşidinin sahip olduğu görülmektedir. Aynı Çizelgeden farklı nem düzeylerinde çırçırlamanın, çırçırlama sonrası lif pamuktaki mote ağırlığı üzerine önemli etkilerinin bulunduğu, % 3 (0,09 g) ve % 5 (0,08 g) nem düzeylerinde mote ağırlığının yüksek olduğu, diğer nem düzeylerinde ise ( %7, % 9, % 11 ve % 13) mote ağırlığının düştüğü ve hepsinin aynı grupta yer aldığı görülmektedir. 11

22 BULGULAR VE TARTIŞMA %3 ve %5 nem düzeylerinde yüksek mote ağırlığı elde edilmesi, bu nem düzeylerinde yapılan çırçırlama sonrasındaki lif pamuğa geçen mote sayısının fazla olmasından kaynaklanmıştır (Çizelge 4.8). Pamuk çeşitlerinin mote ağırlığı yönünden farklı nem düzeylerinde yapılan çırçırlamaya tepkisi farklı olmuş ve çeşit ve uygulama interaksiyonu önemli çıkmıştır. Bu durum Şekil 4.2 de daha açık olarak görülmektedir , ,11 Sayar-314 Agdas-3 Askabad-71 Giza-45 Mot Ağırlığı (g) , , , , , Nem Düzeyleri (%) Şekil 4.2. Çırçırlama sonrası lif pamukta mote ağırlığına ilişkin çeşit x uygulama interaksiyonu. Şekil 4.2 den Sayar-314 çeşidi dışındaki bütün çeşitlerin %3 nem düzeyinde çırçırlama sonrası yüksek mote ağırlığına sahip olduğu görülmektedir. %7 ye kadarki nem artışı Ağdaş-3 ve Aşkabat-71, %9 a kadarki nem artışı ise Sayar-314 ve Giza-45 pamuk çeşitlerinde en düşük mote ağırlığı elde edilmesine neden olmuştur. Türlere göre değişmekle beraber %7-9 nem düzeyleri arasında yapılacak çırçırlamanın bu özellik yönünden en iyi sonucu verdiği söylene bilir Tohum Kabuğu Parçacık Sayısı (adet) Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayısı değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.11 de verilmiştir. Çizelge 4.11 den farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L.ve pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayısı değerlerinin çeşitler ve uygulamalara göre 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli düzeyde farklı olduğu, çeşit ve uygulama interaksiyonun ise önemsiz olduğu görülmektedir. 12

23 BULGULAR VE TARTIŞMA Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayısı değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşit (A) Uygulama (B) A x B Hata Genel **p 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli Çeşitlere ve farklı nem düzeylerine göre çırçırlama sonrası elde edilen lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayılarına ilişkin ortalama değerler ve oluşan LSD grupları Çizelge 4.12 de verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L.ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık sayılarına ilişkin ortalama değerler (adet / 10 g lif) ve LSD grupları. Nem Düzeyleri (%) Çeşitler Ort. Sayar a Ağdaş a Aşkabad a Giza b Ort a a b b b b LSD(%1): Çeşitler :21.87 Uygulama:26.79 Çizelge.4.12 den, çırçırlama sonrası çeşitlere ilişkin tohum kabuğu parçacık sayıları arasında önemli farklılıkların olduğu, en yüksek tohum kabuğu parçacık sayısına Aşkabat- 71 ( adet /10 g lif) çeşidinin sahip oluğu, bunu sırasıyla Sayar-314 ( adet /10 g lif) ve Ağdaş-3 ( adet / 10 g lif) çeşitlerinin izlediği görülmektedir. En düşük tohum kabuğu parçacık sayısı değerine ise Giza-45 (96.89 adet / 10 g lif) çeşidi sahip olmuştur. Türlere göre mukayese yapıldığında Gossypium hirsutum L. türü iki çeşidin (Sayar-314 ve Ağdaş-3 ) Gossypium barbadense L. türü (Aşkabat-71 ve Giza-45) diğer iki çeşide göre ortalama olarak daha yüksek tohum kabuğu parçacık değerine sahip olduğu görülmektedir (sırasıyla ve adet /10 g lif). Aynı Çizelgeden, farklı nem düzeylerinde çırçırlanan pamukların tohum kabuğu parçacık sayısı üzerine önemli etkilerinin bulunduğu, %3 ( adet / 10 g lif) ve %5 ( adet / 10 g lif) nem düzeyinde çırçırlanan pamuklarda daha yüksek tohum kabuğu parçacık sayısı elde edildiği, diğer nem düzeyleri arasında ise tohum kabuğu parçacık sayısı değerleri arasında bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Fark önemsiz olsa da en düşük tohum kabuğu parçacık sayısı %9 ve %11 nem düzeyinde yapılan çırçırlama sonucunda elde edilmiştir.bu durum çırçırlama öncesi kütlü pamuktaki nem düzeyi azaldıkça çırçırlama sırasında çeşitlerin tohum kabuğu kalınlığına bağlı olarak daha fazla kırılabildiğini göstermektedir. Çünkü en düşük nem düzeyinde (%3) en yüksek tohum kabuğu parçacık ( adet /10 g lif) sayısı elde edilmiştir. 13

24 BULGULAR VE TARTIŞMA Ayrıca, bu özellik yönünden çeşit x uygulama interaksiyonu önemli olmamıştır. Bu durum çeşitlerin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacığı sayısı yönünden değişen nem düzeylerine tepkilerinin benzer olduğunu göstermektedir. Bütün çeşitler düşük nem düzeyinde (% 3) yapılan çırçırlama sonrası yüksek tohum kabuğu parçacık sayısı oluşturmuştur. Nem düzeyi artıkça tohum kabuğu parçacığı azalmış ve en düşük değerler % 9 ve %11 nem düzeylerinde elde edilmiştir. Pamuğun işlenmesi esnasında tohum kabuğu parçacıkları ve mote kabukları kırılarak veya ezilerek liflere yapışmaktadırlar. (Brown ve Ware 1958) Tohum Kabuğu Parçacık Ağırlığı (g) Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığı değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.13 de verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossupium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Derecesi Tekerrür Çeşit(A) Uygulama(B) A x B Hata Genel **p 0.01 hata sınırları içerisinde istatiksel olarak önemli Çizelge 4.13 den farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L.ve Gossypium barbadnse L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığı üzerine çeşitlerin, uygulamaların ve çeşit ve uygulama interaksiyonunun 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlere ve farklı nem düzeylerine göre çırçırlama sonrası elde edilen lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin ortalama değerler ve oluşan LSD gruplar Çizelge.4.14 de verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin ortalama değerler (g/10 g lif) ve LSD grupları. Nem Düzeyleri (%) Çeşitler Ort. Sayar bc Ağdaş b Aşkabat a Giza c Ort a 0.49 b 0.29 c 0.23 c 0.23 c 0.24 c LSD(%1): Çeşit :0.056 Uygulama:

25 BULGULAR VE TARTIŞMA Çizelge 4.14 den çırçırlama sonrası çeşitlere ilişkin tohum kabuğu parçacık ağırlığında önemli farklılıkların olduğu, en yüksek tohum kabuğu parçacık ağırlığına Aşkabat-71 (0.49g) çeşidinin sahip olduğu, bunu sırasıyla Ağdaş-3 (0.37 g) ve Sayar-314 (0.31 g) çeşitlerinin izlediği görülmektedir. En düşük tohum kabuğu parçacık ağırlığına Giza-45 (0.29 g) çeşidi sahip olmuştur. Türlere göre mukayese yapıldığında Gossypium hirsutum L. türü (Sayar-314 ve Ağdaş-3) iki çeşit, Gossypium barbadense L. türü (Aşkabat-71 ve Giza-45) diğer iki çeşide göre daha düşük tohum kabuğu parçacık ağırlığı değerine sahip olduğu görülmektedir. Aynı Çizelgeden farklı nem düzeylerinde çırçırlamanın çırçırlama sonrası lif pamuktaki tohum kabuğu parçacık ağırlığı üzerine önemli etkilerinin bulunduğu %3 nem düzeyinde çırçırlanan pamuklarda tohum kabuğu parçacık ağırlığı değerinin daha yüksek olduğu (0,69g), bunu %5 düzeyinde yapılan çırçırlamanın izlediği (0,49g), diğer uygulamaların ise (%7, 9, 11 ve 13) aynı grupta yer aldığı görülmektedir. Fark önemsiz olsa da en düşük tohum kabuğu parçacık ağırlığı %9 (0.23g) ve %11 (0.23g) nem düzeylerinde yapılan çırçırlamalar sonucunda elde edilmiştir. %3 ve %5 nem düzeylerinde yüksek tohum kabuğu parçacık ağırlığı elde edilmesi, bu nem düzeylerinde tohumda daha fazla kırılmaların olması tohum kabuğu parçacık sayısının artmasına neden olmuştur. Çeşitlerin tohum kabuğu parçacık ağırlığı yönünden değişen nem düzeylerinde yapılan çırçırlamaya tepkileri farklı olmuş ve çeşit x uygulama interaksiyonu önemli çıkmıştır. Bu durum Şekil 4. 3 de daha açık olarak görülmektedir ,9 Tohum Kabuğu Parçacık Agırlığı (g) , , ,6 0.50,5 0.40,4 0.30,3 0.20,2 0.10,1 Sayar-314 Agdas-3 Askabad-71 Giza Nem Düzeyleri (%) Şekil 4.3. Çırçırlama sonrası lif pamukta tohum kabuğu parçacık ağırlığına ilişkin çeşit x uygulama interaksiyonu. Şekil 4.3 den, Ağdaş-3 çeşidi dışındaki diğer çeşitlerin % 3 nem düzeyinde çırçırlama sonrasında yüksek tohum kabuğu parçacık ağırlığına sahip olduğu, nem düzeyinin % 7 ye kadar artması durumunda ise çarpıcı bir şekilde tohum kabuğu parçacık ağırlığının tüm çeşitlerde azaldığı ve sonraki nem düzeylerinde ise bu özellik yönünden 15

26 BULGULAR VE TARTIŞMA fazla bir değişimin olmadığı görülmektedir. Tüm nem düzeylerinde en yüksek tohum kabuğu parçacık ağırlığı Gossypium barbadense L. türü Aşkabat-71 pamuk çeşidinden elde edilmiştir. % 7 ile % 13 nem düzeyleri arasındaki çırçırlamalarda ise en düşük tohum kabuğu parçacık ağırlığı Giza-45 çeşidinde olmuştur. Bu durum kuru yapılan çırçırlamalarda tohum kabuğu parçacık sayısı ve ağırlığının tüm çeşitlerde artmasına neden olduğunu, bu özellik yönünden en ideal çırçırlamanın %7 ile %13 nem düzeylerinde yapılabildiğini göstermektedir Lif İnceliği (mic) Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L.ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif inceliği değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.15 de verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çıçırlama sonrası lif inceliği değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları. Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F Tekerrür Çeşit(A) ** Uygulama (B) ** A x B ** Hata Genel **p 0.01 hata sınırları içerisinde istatiksel olarak önemli Çizelge 4.15 den farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve inceliği üzerine çeşit, uygulama ve çeşit ve uygulama interaksiyonu etkilerinin 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Çeşitlere ve farklı nem düzeylerine göre çırçırlama sonrası elde edilen lif pamuktaki lif inceliği değerine ilişkin ortalama değerler ve oluşan LSD grupları Çizelge 4.16 da verilmiştir. Çizelge Farklı nem düzeylerinde çırçırlanan Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. türü pamuk çeşitlerinin çırçırlama sonrası lif pamuktaki lif inceliği değerine ilişkin ortalama değerler ve LSD grupları. Nem Düzeyleri (%) Çeşitler Ort. Sayar b Ağdaş a Aşkabat d Giza c Ort b 3.83 c 4.12 ab 4.08 ab 3.87 c 4.14 a LSD: Çeşitler :0.05 Uygulama:

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Hasat ve Çırçırlamada Pamuk Lif Kalitesinin Korunması

Hasat ve Çırçırlamada Pamuk Lif Kalitesinin Korunması Hasat ve Çırçırlamada Pamuk Lif Kalitesinin Korunması Prof.Dr. H. Ünal EVCİM Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 Pamukta

Detaylı

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR Doç. Dr. Çetin KARADEMİR Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 21.YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ 1 Sıcak bir iklim bitkisi

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Doç. Dr. Osman ÇOPUR Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 63100 ŞANLIURFA E-mail: ocopur@harran.edu.tr 1 10 Billions Dünya Nüfusu

Detaylı

Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri

Detaylı

BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER

BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER Çetin KARADEMİR 1 * Emine KARADEMİR 1 Remzi EKİNCİ 1 1 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ PAMUK HASADI PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) BAZI KOZA VE LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) BAZI KOZA VE LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25; 12(1) : 1-8 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 25; 12(1) : 1-8 İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM

Detaylı

Yarı Kurak İklim Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinde Verim ve Farklı Hasat Tarihlerine Göre Tohum ve Lif Özelliklerinin Belirlenmesi

Yarı Kurak İklim Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinde Verim ve Farklı Hasat Tarihlerine Göre Tohum ve Lif Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Geliş tarihi: 27.07.2016 Kabul tarihi: 15.11.2016 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2016) 20(4): 276-289 Yarı Kurak İklim Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinde

Detaylı

Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı

Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(1), 54-66, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20(1), 54-66, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksujns.65079 Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı Hüseyin GÜNGÖR

Detaylı

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BALYA DEPOLAMA SÜRELERĠNĠN LĠF KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BALYA DEPOLAMA SÜRELERĠNĠN LĠF KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TARLA BĠTKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI 2015-YL-057 PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BALYA DEPOLAMA SÜRELERĠNĠN LĠF KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Mevlüt Özgün ġahġn

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ

TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK AHMET DUYGAL KİPAŞ İÇERİK NEDEN PAMUK? PAMUĞUN KULLANIM ALANLARI RAKAMLARLA PAMUK TEKSTİLCİ GÖZÜYLE PAMUK SEÇİM KRİTERİ KİPAŞ TA PAMUK KULLANIMI YERLİ VE İTHAL PAMUKLARIN ELYAF

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2016-YL-058 İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF

Detaylı

Ek-1. Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

Ek-1. Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri Ek-1 Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri 1. Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar: Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm den kısadır. Tip

Detaylı

mm inch HVI (in). Kod No 20,6 24/32 = 3/4 (-) -0, ,4 26/32 = 13/16 0,80-0, ,2 28/32 = 7/8 0,86-0, ,0 29/32 = 29/32 29

mm inch HVI (in). Kod No 20,6 24/32 = 3/4 (-) -0, ,4 26/32 = 13/16 0,80-0, ,2 28/32 = 7/8 0,86-0, ,0 29/32 = 29/32 29 Pamuk Lifinin Özellikler Ticari Uzunluk: lama uzunluğun üzerindeki lif uzunluğudur. Değerlerindeki lif uzunluğudur. Değerleri mm veya inch cinsinden belirtilir. Yüksek değerliler iplik yapımında aranan

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi

Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi Abdullah SESSİZ, Reşat ESGİCİ, A. Konuralp ELİÇİN, Songül GÜRSOY Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Patates, yüksek nişasta içeriğinden dolayı insan beslenmesinde rolü olan karbonhidratların

Detaylı

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) LİF ve TOHUM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SAPTANMASI

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) LİF ve TOHUM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SAPTANMASI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ZTB-DR-2011-0001 PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) LİF ve TOHUM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SAPTANMASI Nedim ÖZBEK

Detaylı

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L.

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L. ANADOLU, J. of AARI 20 (1) 2010, 91-110 MARA İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) TARIMINDA DEFOLİANT UYGULAMALARININ VERİM, LİF VE TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI* Yıldız SOKAT Ege

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI HARRAN OVASI KOŞULLARINDA SOĞUĞA TOLERANT PAMUK GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

MAKİNALI PAMUK HASADININ PAMUK LİF KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ. Dr. Erdal ÖZ

MAKİNALI PAMUK HASADININ PAMUK LİF KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ. Dr. Erdal ÖZ SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 2 2001 ÖZET MAKİNALI PAMUK HASADININ PAMUK LİF KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ Dr. Erdal ÖZ Ege Üniversitesi,

Detaylı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(2): 67-72 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.01.2007 Kabul Tarihi: 12.07.2007 Pamukta Erkencilik,

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi*

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (12), 55-61 Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi* Çetin Karademir 1 Emine Karademir

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(1) : 107 114 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2016; 13(1) : 107 114 İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2013 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf KILIÇ MARDİN/DERİK EKOLOJİK KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL

Detaylı

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 265 Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama ının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali AYTEKİN SAF VE KARIŞIK ÇEŞİT EKİMİNİN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) BİTKİSİNDE VERİM VE LİF KALİTESİNE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi G. Evci ¹ P. Ülger² ¹Tarımsal Araştırma Müdürlüğü-Edirne. ² Namık

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi*

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 121-129 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Azot ve Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* Çetin KARADEMİR 1 Emine

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ *

AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ * ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(1) : 17-22 AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ * 1 1 1 1 Ersel YILMAZ, Necdet DAĞDELEN, Fuat

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

ĠKĠNCĠ ÜRÜN KOġULLARINDA FARKLI EKĠM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) AGRONOMĠK VE TEKNOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

ĠKĠNCĠ ÜRÜN KOġULLARINDA FARKLI EKĠM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) AGRONOMĠK VE TEKNOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TARLA BĠTKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI 2013-YL-054 ĠKĠNCĠ ÜRÜN KOġULLARINDA FARKLI EKĠM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) AGRONOMĠK VE TEKNOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. (2): 97-05, 20 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Cafer MART

Prof. Dr. Cafer MART ÜRÜNLER ARASI GELİR VE FİYAT PARİTELERİ İLE DESTEKLEME POLİTİKALARININ PAMUK TARIMININ YAYGINLAŞMASINA VE PAMUK TOHUMCULUĞUNA ETKİSİ Prof. Dr. Cafer MART TÜRKİYE PAMUK ÜRETMEK DURUMUNDA Avrupa nın en büyük

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2013-YL-022 PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Heterosis and Correlation Coefficients of Fiber Characteristics of Some Cotton Hybrids (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.

Heterosis and Correlation Coefficients of Fiber Characteristics of Some Cotton Hybrids (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 68-74 Geliş Tarihi(Received) : 18.09.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 31.03.2010 Araştırma Makalesi/Article Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.x Gossypium barbadense

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

PAMUK SINIFLANDIRMASI

PAMUK SINIFLANDIRMASI AMERİKA TARIM BAKANLIĞI TARIM PAZARLAMA BİRİMİ PAMUK PROGRAMI PAMUK SINIFLANDIRMASI VERİLERİ ANLAMA Nisan 2005 - 1 - AMERİKA TARIM BAKANLIĞI, TARIM PAZARLAMA BİRİMİ, PAMUK PROGRAMI EVRENSEL SINIFLANDIRMA

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI A DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Bitkisel Lifler SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin ortak

Detaylı

İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının M2 Popülasyonunda Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının M2 Popülasyonunda Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):106-111 Araştırma Makalesi (Research Article) İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/27) BİRİNCİ BÖLÜM

PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/27) BİRİNCİ BÖLÜM 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/27) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 34-43 MARA EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK Taner BOZBEK Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Aydın/TURKEY Aydın ÜNAY Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın/TURKEY

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):112-117 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi *Mehmet ÇOBAN

Detaylı

DAKKA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2016 EYLÜL JÜT VE JÜT ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

DAKKA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2016 EYLÜL JÜT VE JÜT ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU JÜT VE JÜT ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Altin Lif (Golden Fibre) olarak nitelendirilen JÜT, Corchorus Familyasinden bir bitkiden uzun, yumuşak ve parlak liflerinden elde edilmektedir. Jüt bitkisinin boyu

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

DOĞAL RENKLĐ ELYAFLI PAMUKLARIN EGE BÖLGESĐ KOŞULLARINDA ÜRETĐLME OLANAKLARI. Hüseyin AKDEMĐR

DOĞAL RENKLĐ ELYAFLI PAMUKLARIN EGE BÖLGESĐ KOŞULLARINDA ÜRETĐLME OLANAKLARI. Hüseyin AKDEMĐR ANADOLU, J. of AARI 11 (1) 2001, 56-70 MARA DOĞAL RENKLĐ ELYAFLI PAMUKLARIN EGE BÖLGESĐ KOŞULLARINDA ÜRETĐLME OLANAKLARI Aynur GÜREL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bornova, Đzmir/TURKEY

Detaylı

14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 TEBLİĞ

14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 TEBLİĞ 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/27) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇIRÇIR-LİNTER-PRESE İŞLETMELERİNİN DURUMLARININ İNCELENMESİ ERKAN ÖZEL

TÜRKİYE DEKİ ÇIRÇIR-LİNTER-PRESE İŞLETMELERİNİN DURUMLARININ İNCELENMESİ ERKAN ÖZEL T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ ÇIRÇIR-LİNTER-PRESE İŞLETMELERİNİN DURUMLARININ İNCELENMESİ ERKAN ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ PAMUK EKSPERLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

Ayten DOLANÇAY(l) Şaire R. TÜRKOĞLU(l) HacerKAYA*1 Petek TOKLU01

Ayten DOLANÇAY(l) Şaire R. TÜRKOĞLU(l) HacerKAYA*1 Petek TOKLU01 Ç.Ü.Z.F. D ergisi, 2007, 22 ( 1 ) : 29-3 8 j.a g ric. Fac. Ç.O., 2007, 22 ( 1 ) : 29-38 G üneydoğu A nadolu Bölgesi K oşullarında Farklı Pam uk Ç eşitlerinin M akineli H aşata U ygunluğunun A raştırılm

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet YILDIZ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI ZAMANLARDA VE DOZLARDA UYGULANAN PİX TM İN PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) TARIMSAL

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36 Araştırma Makalesi FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE VE DOZLARDA MEPİQUAT CHLORİDE UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri

Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri Hayvansal Üretim 39-40: 24-29 (1999) Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri Mehmet Koyuncu Serdar Duru Erdoğan Tuncel Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bursa Özet: Bu

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

Mehmet YILDIZ N.Sezer SİNAN Sema BAŞBAĞ Tarla Bitkileri ABD Tarla Bitkileri ABD D.Ü Tarla Bitkileri ABD

Mehmet YILDIZ N.Sezer SİNAN Sema BAŞBAĞ Tarla Bitkileri ABD Tarla Bitkileri ABD D.Ü Tarla Bitkileri ABD DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI ZAMANLARDA VE DOZLARDA UYGULANAN PİX TM İN PAMUĞUN (Gosspium hirsutum L.) TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * Effects of Pıx Whıch Applıed Dıfferent

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

TÜRKĠYE DE PAMUĞUN STANDARDĠZASYONU: GENEL BAKIġ VE SON DURUM

TÜRKĠYE DE PAMUĞUN STANDARDĠZASYONU: GENEL BAKIġ VE SON DURUM ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 TÜRKĠYE DE PAMUĞUN STANDARDĠZASYONU: GENEL BAKIġ VE SON DURUM Emel Ceyhun SABIR

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı