ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME"

Transkript

1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün bobini normalde kapalı olan stop butonu ve start butonu üzerinden enerjilenir ve kontakları konum değiştirir. Bu arada start butonuna paralel bağlı olan K 1 kontaktörünün normalde açık kontağı kapanır ve start butonunu kilitler (mühürler). Bu durumda start butonundan elimizi çeksek dahi K1 kontaktörü kendi kontağından enerji almaya devam eder. Aynı anda K1 kontaktörünün güç kontakları da motora yol vermiş olur. Motoru durdurmak ise ancak stop butonuna basmakla mümkün olur. Stop butonuna basıldığı anda K 1 kontaktörünün enerjisi kesilecek ve kilitleme yapan kontağını bırakacaktır. Stop butonundan elimizi çektiğimizde kontaktör enerji alamadığından tekrar start butonuna basana dek enerjisiz kalacaktır. K1 kontaktörünün enerjisinin kesilmesiyle güç kontakları da açılır ve motorun enerjisini keserek motoru durdurur. Start butonuna paralel, stop butonuna da seri bağlanan butonlarla devre bir çok yerden kumanda edilebilir. Sayfa 1

2 KESİK ÇALIŞTIRMA Şekil - 2 Şekilde üç fazlı asenkron motoru kesik çalıştırma devresi görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi çok basittir. Butona basıldığı sürece motor çalışır, butondan elimizi çektiğimizde ise motor durur. Start butonuna basıldığında, K1 kontaktörü enerjilenir ve açık olan kontaklarını kapatır. Motora bağlı olan güç kontakları motora enerji verir ve motor çalışır. Start butonundan elimizi çektiğimizde ise kontaktörün enerjisi kesilir. Dolayısıyla kontaktörün kapalı olan kontakları açılır ve buna bağlı olan motorun enerjisi kesilir ve durur. Sayfa 2

3 RÖLELİ KESİK ÇALIŞTIRMA Şekil - 3 Bu tip devrelerde iki türlü çalıştırma söz konusudur. Birincisi şekil 1 deki devre gibi start butonunu kilitleyerek sürekli çalışma, ikincisi ise şekil 2 deki devre gibi start butonuna basıldığı sürece çalışmadır. Birinci durumda start butonuna basıldığında K 1 kontaktörü kesik çalıştırma (jog) butonunun normalde kapalı kontağı üzerinden enerjilenir ve kontağıyla start butonunu mühürler. İkinci çalışma şeklinde ise, kesik çalıştırma butonuna basıldığında butonun kontakları konum değiştirir. Kesik çalıştırma butonunun normalde kapalı (NC) kontağı açılarak, start butonunu ve kontaktör kontağını devre dışı bırakır. Normalde açık (NO) kontağı ise direkt olarak K 1 kontaktörünü enerjilendirir. Tüm bu anlatımlarda K1 kontaktörü enerjili durumdayken güç kontaklarını çekeceğinden motoru çalıştırır. Sayfa 3

4 PAKO ŞALTER İLE ÜÇ FAZLI MOTORLARIN DEVİR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME Şekil - 4 Bilindiği gibi üç fazlı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için iki fazının yerini değiştirmek yeterlidir. Bu işlem için özel olarak paket (Pako) şalterler üretilmiştir. Pako şalterin İLERİ - 0 GERİ konumları bulunur. Şalter ileri konumuna alındığında, kontaklar direkt olarak motora yol verir. Motoru ters yönde çevirmek için, şalter önce 0 konumuna alınarak durdurulur. Şalter geri konumuna alındığında kontaklar iki fazın yerini değiştirecek şekilde kapanır ve motor ters yönde dönmeye başlar. Paket şalterlerin üzerinde, şalteri hangi ucunun motorun hangi klemensine bağlanacağı yazılıdır. Sayfa 4

5 BUTON KİLİTLEMELİ DEVİR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME Şekil 5 Bir kumanda devresi ile motora ileri geri yol verirken, hem ileri hem geri butonuna birlikte basılması güç devrelerinde fazların çakışmasına, buda sigortaların atmasına yol açar. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için kilitleme devreleri kurulur. Bunlardan birincisi jog butonları yardımıyla kilitlemedir. Şekilden de takip edildiğinde ileri butonuna basıldığında T fazı geri butonunun ve KG kontaktörünün kapalı kontakları üzerinden Kİ kontaktörünü enerjilendirir. Kİ kontaktörünün açık kontağı ileri butonunu mühürler ve Kİ güç kontaklarını kapatarak motora yol verir. Bu durumda iken geri butonuna basıldığında, geri butonunun kapalı kontağı açılarak Kİ kontaktörünün enerjisi kesilir ve açık kontağı kapanarak Ki kontaktörünün kapalı kontağı üzerinden KG kontaktörünü enerjilendirir. KG kontaktörünün açık kontağı geri butonunu mühürler ve KG güç kontakları motorun iki fazının yerini değiştirerek motora yol verir ve ters yönde çalışmasını sağlar. Sayfa - 5

6 ELEKTRİKSEL KİLİTLEMELİ DEVİR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME Şekil - 6 Elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme devresinde jog butonları yerine kontaktörün kapalı kontakları emniyet amaçlı kullanılır. İleri butonuna basıldığında Kİ kontaktörü enerjilenir ve açık kontağıyla ileri butonunu mühürler. Kİ kontaktörünün güç kontakları motora yol verir. Bu durumdayken geri butonuna basılsa dahi KG ye seri bağlı olan Kİ kapalı konağı KG yi enerjilemez. Motoru ters yönde döndürmek için önce stop butonuyla motor durdurulur ve geri butonuna basılarak KG kontaktörü enerjilendirilir. KG kontaktörünün güç kontakları motor fazlarının ikisinin yerini değiştirerek motora yol verir. Bu durumda da Kİ kontaktörüne seri bağlı olan KG kapalı kontağı ileri butonuna basılsa dahi Kİ kontaktörünün enerjilenmesine izin vermez. Uygulamada en sık kullanılan ileri geri yol verme devresidir. Örneğin ileri geri butonları yerine limit anahtarı kullanılırsa bir yol üzerinde ileri geri hareket eden bir makinenin kontrolü bu devreyle otomatik olarak sağlanabilir. Sayfa 6

7 START BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA ZAMAN AYARINA BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN DEVRE Şekil 7 Motorun zamana bağımlı çalışması istenilen yerlerde zaman röleleri kullanılır. Zaman röleleri bobinleri enerjilendikten sonra, ayarlanan süre sonunda kontaklarının konumlarını değiştirir. Şekil 7 deki devrede start butonuna basıldığında, K1 rölesi ve TR1 zaman rölesi enerjilenir. Bu anda K1 in açık kontağı start butonunu mühürler. Enerjilenen TR1 zaman rölesi ayarlanan süre sonunda kontaklarını değiştirir ve K2 kontaktörünü enerjilendirir. K2 nin güç kontakları motora yol verir ve motor stop butonuna basıncaya kadar çalışmaya devam eder. Stop butonuna batıktan sonra devre ilk konumuna döner. Sayfa 7

8 START BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA ZAMAN AYARINA BAĞLI OLARAK DURAN DEVRE Şekil 8 Şekil 8 deki devrede ise şekil 7 nin tersine start butonuna basıldığında motor hemen çalışır, ayarlanan süre sonunda durur. Bunun için zaman rölesinin normalde kapalı kontağı kullanılır. Start butonuna basıldığında K1 kontaktörü TR1 in kapalı kontağı üzerinden enerjilenir. K1 açık kontağıyla start butonunu mühürler ve güç kontaklarıyla motora yol vererek motoru çalıştırır. Bu anda K1 kontağı üzerinden Enerjilenen zaman rölesinin de süresi işlemeye başlar. Ayarlanan süre sonuna gelindiğinde TR1 in kontakları konum değiştireceğinden, K1 e seri bağlı olan kapalı kontağını açar ve kontaktörün enerjisini keserek motorun durmasını sağlar. Devrenin herhangi bir zamanda durdurulması için, devreye stop butonu konulur. Sayfa 8

9 OTOMATİK YILDIZ ÜÇGEN (Y/ ) YOL VERME DEVRESİ Şekil 9 Asenkron motorlar kalkış anında normalinden 3-4 kat fazla akım çektiklerinden, 5 KW tan büyük güçlü motorlar, önce yıldız bağlı olarak çalıştırılır, devrini aldıktan sonra üçgen olarak çalıştırılırlar. Bu olayı otomatik olarak sağlayan devre şekil 9 da görülmektedir. Şekildeki devrede start butonuna basıldığında, K1 ve KMY (yıldız bağlantı kontaktörü) ile TR1 zaman rölesi çalışmaya başlar. Yaklaşık 2-4 sn sonra, TR1 normalde kapalı gecikmeli açılan kontağını açar, gecikmeli kapanan kontağını ise kapatır. Bu da devreden takip edileceği gibi KMY nin devreden çıkıp, KMU nun devreye girmesini sağlar. Güç devresini takip ettiğimizde KMY nin güç kontaklarının motor klemensinde yıldız bağlantı, KMU nun güç kontaklarının da üçgen bağlantı oluşturduğu görülür. Devre üçgen çalışmaya geçtikten sonra KMU kendi açık kontağıyla TR1 in gecikmeli kapanan kontağını mühürler ve motor stop butonuna basılana kadar üçgen çalışmaya devam eder. Sayfa 9

10 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ: ÖRNEK: Bir adet start butonu ve bir adet stop butonuyla (üç motora birden tek yerden kumanda eden), üç adet motora otomatik yıldız - üçgen yol veren devreyi tasarlayınız. Kumanda ve güç devresini çiziniz. Şekil 10 : Kumanda devresi Şekil 11 : Güç devresi Bu problemin çözümü için üç adet otomatik yıldız-üçgen yol verme devresi kullanılmıştır. Start butonuna basıldığı anda tüm devreler çalışacak şekilde bağlantı yapılmıştır. Sayfa 10

11 ELEKTRİK MAKİNELERİ VE KUMANDA DERSİ ÖDEVİ ENO 203 Konular: Üç fazlı asenkron motorlara buton ve kontaktörle yol verme Sayfa 1 Kesik çalıştırma Sayfa 2 Röleli kesik çalıştırma Sayfa 3 Pako şalter ile üç fazlı motorların devir yönünü değiştirme Sayfa 4 Buton kilitlemeli devir yönünü değiştirme Sayfa 5 Elektriksel kilitlemeli devir yönünü değiştirme Sayfa 6 Start butonuna basıldıktan sonra zaman ayarına bağlı olarak çalışan devre Sayfa 7 Start butonuna basıldıktan sonra zaman ayarına bağlı olarak duran devre Sayfa 8 Otomatik yıldız üçgen yol verme devresi Sayfa 9 Örnek problem çözümü : Üç motora aynı noktadan yıldız üçgen yol verme devresi Sayfa 10 S. Eren Corga Endüstriyel Otomasyon

12

13

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI Örnek 1: Örneğ e başlamadan önce CPU yu 221 seçmeliyiz.(bu işlem program sonunda da yapılabilir.) Girişler I 0.0 dan I 0.5 e, Çıkışlar Q 0.0 dan Q 0.3 e kadardır. Amacı

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI Mekanik Montaj 1) Bariyerle gelen malzemeleri resim 1 de görüldüğü gibi kontrol edin. 2) Bariyerin kolunun sağa mı yoksa sola mı çalışacağını belirleyip yay yönünü kolun

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MOTORLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ

DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ GĠRĠġLER VE ÇIKIġLAR Uç Fonksiyon Teknik bilgi Açıklama 1 JENERATÖR KONTAKTÖRÜ Röle çıkıģı, 16A-AC Bu çıkıģ jeneratör kontaktörüne enerji verir. Eğer jeneratör fazlarının

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı