Geleceğin Yol Haritası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğin Yol Haritası"

Transkript

1 1

2 2

3 Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği artık net bir şekilde ortadadır ve hepimiz bunu şu veya bu vesile ile dile getiriyoruz. Bunları aşmak için topyekûn bir çaba, bir değişim şarttır. Eğer bir an önce böylesi bir süreci yaşamazsak yarın çok geç olacaktır. 28 Temmuz da sandık başına giderek yarınlarımızı kurtarmak zorundayız. Son derece önemli olan bu kararla, ya yeni bir dönemi başlatarak, yeni bir siyaset anlayışını ülkemize hakim kılacağız ya da her şey daha kötüye giderken sadece üzülmeye ve seyirci kalmaya devam edeceğiz li yıllara doğru gidiyoruz. Gelişmeleri doğru algılamalı ve doğru kararlar vermeliyiz. Artık takım tutar gibi parti tutma dönemini kapatmalıyız. Takımlarımızı kalbimizin sesine kulak vererek seçebiliriz, ancak geleceğimizi emanet edeceğimiz kişilerle ilgili seçimimizi aklımızla yapmalıyız. Biz güçlü ekibimizle birlikte ülkenin önemli sorunlarının aşılması için gereken projeleri hazırlamış durumdayız. Gerçek bir değişim ve yeniden yapılanma sürecini başlatmak için kesin kararlıyız. Biz size doğru ve yeni bir seçenek sunuyoruz. Eskimiş politik anlayışlara yenilmemeliyiz. Yenilenmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biz size çocuklarınızla birlikte geleceğe umutla bakan bir ülke vaad ediyoruz, biz size yeni ve güçlü bir gelecek vaad ediyoruz. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi sunuyoruz. Lütfen dikkatlice inceleyip kararınızı öyle veriniz. Gelecek sizinle gelecek... Gelecek sizin ellerinizde şekillenecek. Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Sizinle geleceğe yürüyoruz. Biz biriz, biz beraberiz, biz geleceğiz. DP- Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar DENKTAŞ 3

4 GİRİŞ Demokrat Parti-Ulusal Güçler in seçim bildirgesi, yapılması gerekirken yapılamayanlar sonucu ortaya çıkan zorunluluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle halkın desteği ile iktidara gelir gelmez ülke insanına yaşatılmak istenen gerçek değişim ve dönüşüm göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Kıbrıslı Türklerin toplam yaşam kalitesini gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmeliyiz. Bunun için bir zihniyet devrimine, yeni bir siyasi, ekonomik, sosyal atılım sürecine ihtiyacımız vardır. Gerçek dönüşüm anayasal, yasal değişiklikleri; gerçek dönüşüm insanı, şeffaflığı, adaleti, hakkaniyeti, çağdaşlığı ön plana çıkaran yeni siyaset anlayışını; gerçek ilerleme başta ekonomide, sağlıkta, eğitimde olmak üzere tüm alanlarda atılımı ifade eder. Biz bunların tümüne YENİLENME diyoruz. Demokrat Parti-Ulusal Güçler iktidarında, Anayasa değişiklikleri veya yeni bir Anayasa yapılması ilk önce ele alınıp diğer partiler ve toplumla uzlaşılması gereken bir konudur. Bu konuda tek şartımız Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki özgürlük ve egemenliğine halel getirilmemesi, Anavatan Türkiye ile var olan tarihsel bağlarımızın korunup, sağlıklı, doğru bir şekilde geliştirilmesine özen gösterilmesidir. Ele alınması gereken temel unsurlardan biri de halkın egemenliğini verdiği yetki ile icra makamına gelerek kullanan siyasilere ve siyaset kurumuna güveni, saygıyı artırıcı adımlar atmaktır. Bunun için Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası nı ön yargısız, tamamen halkın ve ülkenin çıkarlarını düşünerek değiştirmek zorundayız. Partilerin yönetimleri, yetkili organ seçimleri, milletvekili adaylarını saptamaları, milletvekillerinin hak ve sorumlulukları siyaset kurumunu güçlendirecek şekilde, yasalarla yeni ve doğru bir zemine oturtulmalıdır. Kamuda üretkenliği, verimliliği, başarıyı ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi sağlayacak yeni bir döneme geçmek artık şart oldu. Kamu görevi kapsamına giren tüm devlet çalışanlarını kapsayan yasalar ve Kamu Hizmeti Komisyonu nun yapısı, işlevi ve ağırlığı mutlaka ele alınacaktır. Bir yandan yasal değişikliğe gidilerek bu yapılırken diğer yandan Anayasal de- 4

5 ğişikliklere gidilerek toplumun en dinamik kesimlerinden birini oluşturan kamu görevlilerinin siyasetle işlerini karıştırmamak, siyasette üstlenecekleri görevlerle kamudaki görevlerini bir birinden ayrı tutmak kaydı ile siyasete etkin katılımlarının önü açılacaktır. Ekonomide bir atılım şarttır. Anavatan Türkiye ile imzalanmış bulunan Ekonomik İşbirliği Protokolü mutlaka gözden geçirilecektir. Biz Kıbrıslı Türklerin kalkınmasını, refahını, güvencede olmasını isteyen Anavatan Türkiye nin yapılacak doğru önerilere asla karşı çıkmayacağına yürekten inanıyoruz. Hedefimiz özel sektörün önünü açmak, bütçe disiplinini sağlamak, büyüme stratejisi ile reel sektörü geliştirmektir. Çabamız önümüzdeki iki yıl içinde %4- %5 ortalama büyüme ile kişi başına düşen milli geliri 16,000 dolar düzeyine yükseltmek olacaktır. Turizmde şu anda yatak kapasitemiz 19 bin 500 civarındadır. Bu iki yıl içinde yapımına başlanan, projelendirilen ve projelendirilecek olanlarla birlikte 30 bine yükseltilecektir. Turizmde sadece beş yıldızlı otel sayısı artmayacak, butik oteller ve bu otellerde konaklayan turist sayısında da önemli artış sağlanacaktır. Mutlaka Hükümet in kararlarında etkili olacak bir Turizm Örgütü oluşturulacaktır. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı 50 bini aşmıştır. Bu sayıyı paydaşlarımızla yapılacak ortak çalışmalarla iki yıl içinde 70 bine çıkarmak kararındayız. Hedefimiz ise 100 bin öğrencidir. Hava ulaşımı dünyanın en fazla gelişen sektörlerinin başında gelir. Özel sektör hava ulaşımında yer alırken kamu da devreye girecektir. Yeni Kıbrıs Türk Hava Yolları yenilmiyoruz yenileniyoruz diyen Demokrat Parti-Ulusal Güçler iktidarı döneminde Dünya semalarında olacaktır. Deniz taşımacılığına ayrı bir önem verilecek, Gazimağusa ve Girne limanlarında paydaşlarımızla görüşerek çağdaş adımlar atılacaktır. Marina turizmine yeni bir ivme kazandırılacaktır. Anavatan Türkiye den borularla su getirilmesi projesine büyük değer veriyoruz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm Kıbrıs Adası için büyük stratejik ve ekonomik değer taşıyan tam anlamıyla bir mega projedir. Konuyla ilgili geliştirilecek tüm projelere özel bir önem vereceğiz. Enerji olmazsa hiçbir şey olmaz. Rüzgar, güneş ve bio enerjiden yararlanmak için bu alana yatırım yapılması teşvik edilecektir. Kıbrıs Adası nın etrafındaki hidro karbon yataklarında bizim de hakkımız vardır. Konu Anavatan Türkiye ile birlikte yakınen takip edilecek ve Kıbrıs Türklerinin hakları mutlaka korunacaktır. Kıbrıs konusunda Ada da var olan gerçekler temelinde bir an önce bir antlaşma yapılmasını istiyoruz. Kıbrıs konusu çok uzamıştır. Kimsenin çözüm süreci sürüyor diye daha fazla Kıbrıs Türklerini mağdur etme hakkı yoktur. Halkımız belirsizlikten, sonuçsuz süreçlerden bıkmıştır. Halkımızın verdiği sözleri tutmayan Avrupa Birliği ve yıllardır sorunu sürüncemede tutan Birleşmiş Milletler e olan sempatisi her geçen gün azalmaktadır. Demokrat Parti-Ulusal Güçler bu hususları göz önünde tutarak atılması gereken adımları atacak, yapması gereken girişimleri mutlaka yapacaktır. 5

6 EKONOMİ Demokrat Parti - Ulusal Güçler olarak en temel önceliğimiz ekonomi ile ilgili sorunların en kısa sürede aşılması olacaktır. Kronik hale gelen işsizlik, ekonomideki istikrarsızlık, tasarrufları kamu açıklarının finansmanına yönlendiren yönetim anlayışını aşmak için güçlü ekiplerimizle hazırladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Yenilenecek ve tekrar günün şartlarına göre düzenlenecek olan ekonomik programla, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve işbirliği içinde ekonomide yer alan sorunları aşacağız. Kamu ve özel sektörler için öngörülebilirliği artıracak ve yeni yatırımlara fırsat sağlayacağız. gelişme süreci, kamuda kapsamlı bir yeniden yapılanma ile desteklenecek ve etkin bir şekilde yönetilecektir. Büyüme ve İstihdam Genel ekonominin küçülmesine oranla daha da artışı beklenen işsizliği durdurmak ve planlı bir şekilde çok düşük oranlara çekmek için; Öncelikle mevcut pazarın büyütülmesi ve ekonomik çarkın hızlı dönmesini sağlamak esastır. Bu nedenle AB ve Türkiye ile gerekli tüm girişimler yapılarak AB Gümrük Birliği kapsamına girme çalışmaları önemle ve ısrarla ele alınacaktır.bu çalışmalar devam ettirilirken; Ekonomik büyüme ve istihdam artışının özel sektör kanalıyla gerçekleştirilmesi esastır. Bu çerçevede, mal ve hizmet üretim ve ihracatında artışın devam etmesi sağlanacak, ekonominin rekabet gücü ve dış stoklara karşı direnci artırılacaktır. Sosyal ve ekonomik alanda yaşanan olumsuz gelişmeler yeni politika ve hedeflerle yeniden düzenlenecek ve ekonomik büyümenin sağlam bir zeminde başlamasına ve sürdürülmesinde istikrar sağlanacaktır. Oluşturulması planlanan rekabetçi bir ekonomik yapıyı etkili sosyal politikalarla bütünleştirerek, ekonomik büyümenin nimetlerinden tüm toplum kesimlerinin ve bölgelerin dengeli bir şekilde yararlanması sağlanacaktı r. Sağlam bir sosyal bünyeye, geniş katılıma ve nitelikli insan gücüne dayalı olarak sürdürülecek 6 Ekonomik büyümenin istikrarlı bir yapıya kavuşmasında emek verimliliğinin yanı sıra toplam faktör verimliliğinin artmaya devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun için de öncelikle makroekonomik istikrar, kurumsal alt yapının geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında ilerleme sağlanacaktır. Özellikle kamu politikalarından kaynaklanan belirsizlikler azaltılarak, işletmelerin öngörülebilir bir ortamda uzun vadeli planlamaya dayalı olarak çalışabilmeleri için elverişli koşullar oluşturulacaktır.

7 Maliye Politikası ve Kamu Harcamaları Makroekonomik istikrarın sürdürülmesini sağlamak amacıyla ekonomik büyüme ile maliye politikasının uyumu gözetilecektir. Program döneminde mali disipline titizlikle uyulacaktır. Kamu harcamalarında etkinliğin, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını amaçlayan ve mali disiplinin sürdürülmesinde önemli katkı sağlayan harcama reformuna ilişkin düzenlemelerin uygulanmasına öncelik verilecektir. Kamu Kuruluşlarının işlevselliğini, kapasitesini ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme çalışmaları yapılacaktır. Kurumlar, bütçe kısıntısını dikkate alarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kaynak tahsisini gözden geçireceklerdir. Bu kapsamda önceliğini yitirmiş faaliyetler ve projeler tasfiye edilecektir. Sosyal harcamalar, faydayı azami düzeye çıkaracak şekilde sosyal hedef ve önceliklere dönük olarak yeniden düzenlenecek ve sosyal harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı artırılacaktır. Mali sürdürülebilirlik ve uzun dönemli aktüeryal dengeler gözetilerek, norm ve standart birliği sağlanmış, prim karşılığı olmayan ödemelerden arındırılmış tek bir emeklilik rejimi kurularak, emeklilik sistemi mali açığının milli gelire oranı düşürülecektir. Tarımsal destekler için bütçeden ayrılan pay ve bu payın tarımsal destek araçları arasındaki dağılımı yeniden düzenlenerek Tarım Sektörü yeniden canlandırılacaktır. Yerel yönetimlerin harcamalarını finanse etmek amacıyla çeşitli kaynaklardan yapılan tahsisler bütünleştirilerek, bu kaynakların objektif esaslara dayalı ve amaca yönelik kullanımı sağlanacaktır. 7

8 Kamu Yatırımı Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, sulama, içme suyu ve e-devlet yatırımlarına öncelik verilecektir. Bu yatırımların gerçekleşmesinde Özel Sektöre büyük ve yeni iş alanları sağlanacaktır. Kamu yatırımları, bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacaktır. Öncelikli olarak Güzelyurt ve Lefke bölgeleri Özellikli Sanayi Alanları olarak yatırıma açılacak, özel sektör işbirliği ile bölgeye bir ticari liman kurulması sağlanacaktır. AB standartlarına uyum yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Kamu alt yapı yatırımlarında özel sektör katılımını artırıcı modeller geliştirilecekti r. Kamu yatırım teklif ve kararları, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektör çalışmalarına ve nitelikli yapılabilirlik etüd ve analizlerine dayandırılarak gerçekleştirilecektir. Devletin sürekli büyümesi ve özel sektörün küçülmesi politikasına son verilecektir. Devletin vermekte olduğu bazı hizmetler özel sektörden hizmet satın alma yolu ile sağlanacaktır. Belirli bir program kapsamında Devletin DENETLEYİCİ bir organ olarak daha etkin ve tarafsız hizmet vermesi sağlanacak bunun için kamu-stö işbirliği üst seviyeye çıkartılacaktır. Kamunun elinde bulunan ve yeterli derecede değerlendiremediği veya atıl durumda bulunan farklı birçok varlığı, özel sektör ile geliştirilecek belirli bir plan çerçevesinde genel ekonomiye kaynak sağlayan varlıklara dönüştürülecektir. 8

9 Vergi Politikası Özel girişimcilerin uzun vadeli planlama yapmalarını sağlamak ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla vergi politikalarında istikrar esas olacaktı r. Özel Sektörün Kurumsallaşmasını engelleyen ve finansal birikime olanak vermeyen ve halen uygulanmakta olan çağdışı vergi sisteminde çok ciddi değişiklikler ve yenilikler yapılacaktır. Gelir vergisi başta olmak üzere, vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, vergi mevzuatı sadeleştirilecektir. Kurumlar vergisi sistemi gözden geçirilerek, daha sade, etkin ve AB uygulamalarına paralel bir sistemin getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Piyasadaki fahiş fiyatların başta Güney Kıbrıs ile rekabet edebilir hale getirilmesi için öncelikle Yerli Üretime teşvik verilecektir. Fiyat İstikrarını direk olarak etkileyen en büyük faktörlerden biri olan Arz Talep ve Doğru Ürün üzerine etkin bir çalışma yapabilmek adına ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Devlet tarafından yeni bir çalışma ekibi kurulacaktır. Ödemeler Dengesi Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak amacıyla, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünleri öne çıkaracak, yeterli ve etkin destek mekanizmaları geliştirilecektir. Türkiye ile serbest ticaretin başlatılmasının devamı bu açıdan son derece büyük bir önemle takip edilecek, yerel üretim rekabet edebilir duruma gelinceye kadar süreli deregasyonlar uygulamaya konulacaktır. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilecektir. Kayıt dışı ekonominin sebep olduğu vergi açığı ciddi bir Denetim altına alınacaktır. Yerel üretime dayalı Vergi Politikaları yaratılacaktı r. Fiyat İstikrarı Politikası Genel piyasa pahalılığının minimize edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Monopolistik bir yapıda olan sektörlere rekabeti artırıcı teşvikler verilecektir. Rekabeti düzenleyici genel kurallar belirlenecektir. İkili ve çok taraflı ticari ilişkiler kapsamında ihracatın geliştirilmesi amacıyla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak, ihracatçıların pazara giriş olanaklarını geliştirecek ve mevcut pazar paylarını artıracak mekanizmalar geliştirilecektir dönemini kapsayacak yeni bir ihracat stratejik planı hazırlanacaktır. Orta vadede yurt içi üretimin ithalat bağımlılığının azaltılması amacıyla, sanayide kullanılan ithal ara girdilerin, rekabet koşulları altında, yurt içinde üretilmesini sağlayacak politikalar geliştirilecektir. Bu bağlamda, sanayide AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanarak özellikle yüksek teknolojili ara girdilerin yurt içinde üretilmesinin desteklenmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 9

10 Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Uygulanacak Tedbirler Kamu Maliyesi kesinlikle disiplin altına alınacaktır. Özellikle cari bütçe harcamalarının esaslı bir denetimi ve yeni kaynak yaratımları hakkında sürekli araştırma çalışma yapabilmesi için şeffaf bir Bağımsız Denetim Kurulu oluşturulacaktır. Bu kapsamda her düzeydeki kamu görevlisince uyulabilecek tasarruf önlemleri alınacaktır. Sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere; kamu yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdas kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede, işlevi kalmamış birimlerin kaldırılması ve zorunlu olmadıkça yeni birimlerin oluşturulmaması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, merkezi ve yerel yönetimler arasında dengeli bir görev ve yetki paylaşımının yapılması, yurttaş odaklı bir hizmet anlayışının benimsenmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması esas olacaktır. 10

11 İşgücü Tasarrufu Konusunda Alınacak Önlemler Kamuda ihtiyaç duyulan hizmet tanımlamaları yapılmalı ve hizmet türlerine göre standart personel sayısı ve niteliği belirlenerek, standart dışı istihdama izin verilmeyecektir. Halen kamuda geçici statü ile görev yapan personel, uzmanlaşmış oldukları alanlara kaydırılarak yetki, görev ve sorumluluklarının belli olduğu kadrolu personel konumuna yükseltilecektir. Adama göre iş değil, işe göre adam ilkesi uygulanacaktır. Bunun için işlerin görev tanımı yapılacak, hizmet türleri belirlenecek ve buna göre hangi nitelikte personel istihdam edileceği belirlenerek doğru personelin doğru işi yapması sağlanacaktır. Maliyet / Fayda analizi kapsamında; aynı iş için birden fazla kişinin görevlendirilmesinden kaynaklanan aksaklıklar dahil olmak üzere, ilgili Devlet Kurumlarının kaliteli hizmet verebilmesi için kurumsal yapıda gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. İhtiyaç fazlası personelin, ihtiyaç duyulan bölge veya kuruma göre görev yerinin değiştirilebilmesi için ve/veya farklı birimlerine kaydırılabilmesi için sendikalarla uyum içerisinde yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilecektir. Yeni kurulan birimlerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanması için öncelikle mevcut çalışanlardan tasarruf imkanı araştırılacak, personel fazlası bulunan veya kapatılan birimlerden bu yerlere personel aktarılması imkanları değerlendirilecektir. Kamuda uygulanmakta olan mesai saatlerinin reel sektörle senkronizasyonu sağlanacaktır. Ek mesai uygulaması zorunlu daireler ve zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Bu konuda Vardiya çalışma sisteminin uygulanması için gerekli düzenlemelerin çalışmaları yapılacaktır. 11

12 Kamu yönetiminde şeffaflık ve yolsuzlukla etkili mücadele. Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde yürütülen kuruluş düzeyinde stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme çalışmaları yapılacaktır. E-dönüşüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti projesi çerçevesinde, etkin ve güvenilir bir e-devlet yapısı oluşturulacak; e-devlet hizmetlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak, kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının hazırlık ve koordinasyon süreçleri etkinleştirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutulacak, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler kaldırılarak iş akışı hızlandırılacaktır. Gümrük işlemlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mevzuat kalitesini artırmak amacıyla düzenleyici etki analizi gibi araç ve yöntemlerin kullanılması sağlanacaktır. Adalet hizmetlerinin daha adil ve hızlı sunulabilmesi için ayrılan kaynaklar artırılacak; hakim, savcı, icra memurluğu ve diğer adalet hizmetleri personeli açığı azaltılacak; hakim ve savcıların AB hukuku alanında eğitilmeleri sağlanacaktır. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır. Şehir planlaması ve bina inşasında ilgili standartlar geliştirilecek, imar ve yapılaşma sürecinin denetimi sağlanacak, sorumluluk ve cezalar netleştirilecek ve kurumlar arası görev bölüşümü gözden geçirilecektir. Tapu ve kadastro hizmetlerine yönelik çalismaların sonuçlandırılması ve tamamen otomasyona geçilmesi sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutulacak, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler kaldırılarak iş akışı hızlandırılacaktır. 12

13 Kaynak Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli şekilde kullanılması esas olmalıdır. Bu kapsamda; bütçede yer alan ödeneklerin kontrolü için, Kamu Dairelerindeki ilgili ita amirlerine Görev Tazminat Ödeneği ayrılmalı, ancak buna karşılık olarak da Bütçe kalemlerindeki tüm harcama sorumluluğu ile denetimi de yine ayni kişilere verilmelidir. Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmayacaktır. Planlanmış, ancak kaynağı olmayan ihalelere çıkılmayacaktır. Devlete ait detaylı envanter sayımı yapılacak, kayıt altına alınacak ve verimsiz, atıl alandaki envanterler belirli bir plan içerisinde yeniden ekonomiye kazandırılacaktır. birlikte yurtdışında yapılması gereken toplantılara, öncelikle yurtdışı temsilciliklerinde görevli personelin katılımı sağlanacaktır. (Başta Türkiye olmak üzere; açılış ve davetlere katılım, yurtdışı Elçiler tarafından gerçekleştirilecektir.) Hizmet içi eğitimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde faaliyet gösteren Üniversiteler ile ortak bir proje geliştirilerek Kamu Eğitim Merkezi oluşturulacak ve mevcut Kamu Personeli nin 36 ay içerisinde mesleki alandaki eğitimi gerçekleştirilecektir. Mal veya hizmetin doğrudan üretimi ile piyasadan temini yöntemleri maliyet- fayda bakımından değerlendirilecek, ekonomik olması veya temin kolaylığı hallerinde ürünün piyasadan temin edilmesi yoluna gidilecektir. Elektrik, su ve telefon fatura bedelleri gecikme cezasına ve ek maliyetlere yol açmadan zamanında ödenecektir. Bütçede yer alacak olan her türlü yurtdışı ve yurtiçi geçici görevlere gönderilecek personel sayısı, görevin yapılmasını sağlayacak şekilde asgari düzeyde tutulacak ve gereksiz temsiliyetlerden kaçınılacaktır. Uluslararası kuruluşlarla Devlete ait detaylı envanter sayımı yapılacak, kayıt altına alınacak ve verimsiz, atıl alandaki envanterler belirli bir plan içerisinde yeniden ekonomiye kazandırılacaktır. 13

14 Vergi Düzenlemeleri Tüketim çarpanının yükseltilmesi adına, dönemsel olarak hesaplanan Amortisman uygulamasından vazgeçilerek, yatırımın yapıldığı yıl, toplam yatırım maliyetinin giderleştirilmesine olanak sağlanacak yasal düzenleme yapılacaktır. Beyana dayalı vergi ödemesinde bulunan mükellefler ile beyanda bulunmayan mükellefler arasında ödül/ceza ilişkisini oluşturulacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. Mal ve Hizmet üretimine yönelik yatırımlar için belirli bir ciro üzerinde ihracat yapan şirketler için Vergi İstisnaları genişletilecektir. Belirli şart ve kurallara bağlı kalınarak, KDV iadesi bulunan şirketlerin finansman yükünün hafifletilebilmesi adına; KDV nin belirli bir kısmının mahsubu veya iadesi yapılacaktır. İthalatta alınan Stopajın, belirli şart ve kurallara bağlı kalınarak, ilgili dönem içerisinde şirketlerin finansman yükünün hafifletilebilmesi adına KDV ödemesine ve Muhtasar (PAYE) ödemesine karşılık mahsubuna olanak sağlanacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. Kurumsallaşmayı teşvik etmek ve şirketlerimizi finansal olarak güçlendirmek adına Kurumlar Vergisi yeniden düzenlenecektir. Şirketlerin ödediği %10 Kurumlar Vergisi sonrasında, şirket ortaklarına dağıtılmayan kar %15 Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır. Küçük esnaf için Basit Usulde Vergilendirme (BUV) uygulaması getirilecek ve bu kapsamda belirli bir yıllık cironun altındaki işletmelere vergi muafiyeti sağlanacaktır. Seyyar satıcılar, pazarcılar v.b açık alanda satış yapan esnafın denetimi için, ilgili sivil toplum örgütü ile yasal bir çalışma yapılarak belirli bölgeler tanımlanacaktır. Vefat ile Devredilen Malların Vergilendirilmesi Yasası diye isimlendirilen Veraset Vergisi Yasası sosyo-ekonomik kalkınmanın önünü açmak için ivedilikle kaldırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden alış-veriş yapılmasını teşvik etmek, ekonominin kayıt altına alınmasını kolaylaştırmak için ülkemizin sosyo-ekonomik özellikleri de dikkate alınarak 2007 yılından itibaren yürürlükten kaldırılan KDV İadesi Yasasının tekrar yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Yerli Üretime direkt teşvikler ve KDV muafiyetleri getirilecektir. Yaşanan Global Ekonomik Kriz karşısında hızla eriyen Sermayenin yeniden yapılandırılması, etkin kullanılması ve Reel Sektördeki Yerli Sermaye nin güçlendirilmesi amacı ile belirli şartlara dayalı olarak Şirket birleşmelerine Vergi İstisnası sağlanacaktır. Reel Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bu kısa dönemde yeni İşletme Sermayesi ya- 14

15 ratabilmeleri için, belirli şart ve koşullara bağlı kalınarak aktiflerinde kayıtlı demirbaşların satışından doğan gelirlerin, Şirket Sermayesine eklenmesi karşılığı Vergi Muafiyeti sağlanacaktır. Vergi Yasalarının hazırlanması, diğer yasalara uyumlaştırılması, pratik ve çağdaş bir içerikle düzenlenmesi ve Maliye Bakanlığına önerilerde bulunması amacıyla Kamu Maliyesinde tecrübeli ve uzman olan kişilerin yer alacağı bağımsız bir Vergi Konseyi oluşturulacaktır. Vergi Politikalarının kurulacak bu Konsey ile Devamlılığı sağlanacaktı r. Gelir Vergisi Yasası ndaki çeşitli giderlerin faturaya dayanmasına karşın uygulanan kısıtlamaların kaldırılması suretiyle özellikle reklam, duyuru, promosyon, sponsorluk gibi tanıtım giderleri teşvik edilecektir. Yatırım malları ve demirbaş alımlarında ödenen KDV nin yıllık 3 eşit taksitte indirim yapma konusu yerine bir defada indirim konusu yapılmasına olanak sağlanacaktır. Re sen vergi uygulaması siyasi baskı aracı olarak kullanılmayacaktır. Başka ülkelerde de mevcut olan re sen vergi tarhiyatına karşın yükümlülerin haklarını aramak ve korumak için mahkeme gibi görev yapan bağımsız bir Vergi İtiraz Komisyonu veya komisyonları kurulacaktır. Hatta bazı ülkelerde Genel Vergi Komisyonları (General Tax Commissioners), Vergi İhtisas Komisyonları (Special Tax Commissioners) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde de (Tax Tribunal) bulunmaktadır. Bu tür bağımsız kurumların mevcudiyeti Vergi İdaresinin iki dudak arasındaki uygulamalarını frenlemekte, vergi yükümlüsüne güven ve adaletin tecellisini sağlamaktadır. Taşınmaz mal vergisi uygulaması pratikleştirilecek ve tarım arazisi olarak kullanılan taşınmaz mallar vergiden muaf tutulacaktır. Şirket kuruluş ve tescil işlemleri basitleştirilecek, gerek yerel gerekse yabancı yatırımcıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurumsallaşma işlemleri süratlendirilecektir. Vergi Daireleri ve tahsil amirlikleri otomasyona bağlanacak ve tarh, tahakkuk ve ödeme işlemleri internet üzerinden yapılmasına olanak sağlanmak suretiyle zaman tasarrufu ve verginin tahsilat maliyetinin asgariye indirilmesi sağlanacaktır. 15

16 Finans İstihdam Özellikle Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren 16 Yerel Bankanın sektörde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşabilmesi ve Şube Bankaları ile rekabet edebilmesi adına Bankalar Birliği Merkez Bankası ve Devlet tarafından oluşturulacak bir komisyon aracılığı ile yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Bankaların Munzam Karşılıkları çok daha aşağıya çekilerek piyasaya yeni kaynak sağlanacak ve özellikle yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki bankalara para akışını teşvik için Mevduat Faiz Gelirlerinin vergi stopaj oranları düşürülecektir. Ekonominin rekabet gücünü artırmak için İstihdam alanları kesin olarak belirlenecek ve bu alanlardaki yabancı ucuz işgücü planlaması yapılacaktır. Kayıt dışı iş gücünün kayıt altına alınabilmesi için mevcut yabancı iş gücüne uygulanmakta olan cezai sistem kaldırılacaktır. Yabancı işçi getirebilmek için birçok prosedürü yerine getirmek zorunda olan reel sektörün tüm bu işlemleri tek bir noktadan yapabilmesi adına gerekli yasal düzenlemeler ve teknolojik yatırımlar yapılacaktır. Sürekli yurt dışında ikamet eden ve bir yılda 183 günden fazla ikamet etmeyenler (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde mukim olmayanlar) için yurt dışından bankacılık sistemi yönetimi ile getirilecek mevduat faiz oranlarından alınan vergi %50 indirimli uygulanacaktır yılında yeterli altyapısı hazırlanmadan yürürlüğe konan Leasing Yasası, Reel Sektöre yönelik olarak, işlevselliğini artırmak için yeniden düzenlenecektir. Şirketlerin Bankalardan Yatırım amaçlı aldıkları nakit kredilere alternatif olarak Uzun Vadeli Kiralama Yöntemi (Leasing) ile satın almaları sağlanarak, piyasaya yeni ve alternatif kaynaklar sağlanacaktır. Buna paralel olarak sistemin sorunsuz işleyebilmesi için Ticaret Mahkemeleri kurulacaktır. Leasing Sektörü başta Şube Bankalarının ve dolayısı ile tüm Bankacılık Sektörünün piyasayı fonlaması kolaylaştırılacaktır. İhtisas Mahkemeleri kapsamında Ticaret Mahkemeleri Kanunu nun süratle yasalaşması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Asgari ücreti, sektörel bazda yeniden belirleyerek ILO standartları uygulamaları için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Meclisten geçirilmeye çalışılan İş Güvenliği Yasası revize edilerek, amacına uygun bir hale getirilecektir. Ön izin alınarak ülkeye getirilecek yabancı işgücüne iki yıllık çalışma izni çıkartılacak, süre bitiminde yurt dışına çıkışı sağlanarak yeni vatandaşlık haklarının doğması engellenecektir. Başta Turizm Sektörü olmak üzere, Ülkemize yapılan büyük ve yeni yatırımlar bünyesinde yerli istihdamın artırılması için yasal düzenlemeler ve ilgili sektörel meslek gruplarına yerli - kalifiye eleman yetiştirilmesi için teşvikler hazırlanacak, turizm sektörü saat başı asgari ücret uygulaması ile tanıştırılacaktır. 16

17 ELEKTRİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik kurumu ile ilgili borçların tahsilinde popülist yaklaşımlara son verilecektir. Elektrik tarifelerini yükselten her türlü uygulama ortadan kaldırılacak, düşen maliyetler sayesinde elektrik enerjisinin daha uygun fiyatlı satışına olanak sağlanacaktır. Enerji tüketiminde verimlilik ve enerjinin tasarrufu konusunda ulusal bilinç yaygınlaştırılacaktır. Alternatif enerji kaynakları yaygınlaştırılacak, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı teşvik edilecektir. 17

18 SANAYİ-TİCARET DP-ULUSAL GÜÇLER, uygulayacağı politikalarla, ekonominin genelinde geleneksel üretim yöntemlerini dönüştüren, yenilenmeyi teşvik eden ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkin kılınmasını sağlayacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için hızlı bir şekilde aşağıdaki tedbirleri uygulamaya koyacaktır; Özel sektörün katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya daki eğilimler ve özel sektörün tercihleri dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler belirlenecektir. Bu sektörler uluslararası normlar çerçevesinde desteklenecektir. İhracatı desteklemek ve artırmak için ihracat bankası (Eximbank) kurulacaktır. Yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama teşvik sistemi uygulanacaktır. Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmaları özendirilecektir. İhracatçı firmaların en önemli girdilerini oluşturan enerji, istihdam ve haberleşme giderleri düşürülecek, ihracatçılarımızın rekabet etmeleri sağlanacaktır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı oluşan istikrarsızlığı giderici mekanizmalar geliştirilecektir Bugün büyük bir sorun haline gelen ihracatta KDV iadelerinin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır. İstihdam yaratan, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan etkin bir teşvik sistemi kurulacaktır. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu, düşük faizli finansmana erişim kolaylaştırılacaktır. Hammadde ithalatı üzerinden alınan KDV ve diğer vergiler sıfırlanacaktır. Hammaddesi tamamen yerli üretim olan ürünlerin ithalatı yeniden düzenlenecektir. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile ilgili çalışmalar geliştirilecektir. Gerçek sanayici ile ithal ettiği ürünlere çok düşük katma değer katan üretici arasındaki fark gözetilecektir. Sektörel ve bölgesel bazda, firmaların kümelenmelerini sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve teknopark uygulamaları yaygınlaştırılacak, hali hazırda var olan bölgelerin altyapıları geliştirilecektir. Sanayileşmede, kurumsal sosyal sorumluluk, insan ve çevre faktörleri hassasiyet ile ele alınıp desteklenecektir. Sanayi bölgelerinin yönetimi demokratik yollarla belirlenecek bölge komitesi tarafından yürütülecektir.

19 İNŞAAT yılları arasında inşaat sektöründe patlama olduğu bilinmektedir. Ancak 2007 yılından sonra yaşanan sıkıntılar neticesinde ülkemizde inşaatına başlanıp tamamlanmayan birçok proje bulunmaktadır. Bu atıl projeler inşaat sektörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için büyük bir kayıptır. Hükümetin de yer alacağı Türkiye Cumhuriyeti ndeki TOKİ benzeri yeni bir şirket/ fon ile inşaat sektörünün yeniden canlandırılması sağlanacaktır. Bu amaçla, Devlet, inşaat ve bankacılık sektörlerinin bir araya gelerek bu tip yatırımların ekonomiye kazandırılması için projeler oluşturulması sağlanacaktır. Ülkemizde inşası tamamlanmış ancak sektörde yaşanan birtakım sıkıntılar nedeniyle satışı yapılamamış bitmiş konutlarla birlikte, yarım inşaatların tamamlanarak halka satışını hızlandırmak amacıyla yeni ev alacak gençlere metrekare maliyeti üzerinde %10 Devlet desteği sağlanması yönünde adımlar atılacaktır. Bu amaçla, sektörle birlikte hareket edilecek ve inşaat sektörü gelişirken ona bağlı tüm sektörlerin de yeniden hareketlenmesi sağlanacaktır. 19

20 TURİZM Demokrat Parti Ulusal Güçler, ülkemiz turizmini bilimsel ve sürdürülebilir temellerde sağlıklı bir şekilde geliştirip, ekonomi içinde itici güç haline getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni uluslararası turizm pazarında tercih edilir bir markaya dönüştürmek vizyonuyla oluşturulan turizm politikası ile sektörün önüne üretim, yönetim ve uygulama süreçleriyle ilgili bir yol haritası ortaya koymaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı turizmi yanında, kongre ve fuar turizmi, sağlık, doğa turizmi, eko turizm, yat turizmi, spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri açısından da tanıtılarak bu potansiyel en rantabl şekilde kullanılacaktır. Demokrat Parti-Ulusal Güçler, oluşturduğu turizm politikasıyla, Kuzey Kıbrıs ın doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi temelinde ön plana çıkartarak, var olan turizm çeşitlerine yeni, sürdürülebilir alternatifler de katmak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin turizmden elde ettiği geliri çoğaltmayı ve ülkede daha fazla katma değer yaratılmasını hedeflemektedir. Bu hedefe uygun olarak dar ölçekli planlanmalar yerine, turizm bölgeleri, eko turizm bölgeleri gibi bütünsel planlamalar yapılarak, turizm potansiyeli bulunan bütün bölgelerin cazibeleri artırılacaktır. Oluşturulan turizm politikası ile ülkenin her yanına dağılmış durumda bulunan turizm yatırımlarının tek tek ele alınmasından çok, bunların birbirleriyle enteg rasyonu sağlanarak ülkede daha güçlü alternatifler yaratılacaktır. Güçlü bir turizm güzergahı oluşturulmasıyla bu bölgeler içinde zayıf kalan yerlerin kültür, el sanatları, yeme-içme tesisleri ve konaklama imkanları ile güçlenmeleri de sağlanmış olacaktır. Turizm sektörü, tanıtım ve pazarlama aşamalarında da tek elden organize edilerek, tanıtım ve pazarlama imkânlarının bir bütün halinde değerlendirilmesi ve dengelenmesi mümkün olabilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminde kitle turizmi odaklı çalışmalar sonucunda; kıyılarda aşırı yığılma, kıyı gerisi ve çevresinde çarpık yapılaşma, altyapı yetersizliği ile çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz yapılanmayı olumlu yönde değiştirebilmek maksadıyla bütüncül politika, strateji ve uygulamaya dönük yaklaşımlar geliştirilecektir. Bu kapsamda, kıyı bölgelerinde turizm potansiyeli yüksek alanlar turizm bölgeleri şeklinde, bölgesel olarak özel sektör yatırımlarını özendirecek şekilde planlanarak geliştirilecektir. Böylece sadece kıyı şeridinde değil kıyı gerisindeki alanların da bir bütün olarak planlanmasıyla, bu bölgelerde turizm çeşitliliğinin artırılması, mevcut yerleşim bölgelerinin iyileştirilmesi sağlanacak ve böylelikle turizm sektöründe sürdürebilirlik yakalanacaktır. Oluşturulan politikayla turizm, planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), hizmet, ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama, eğitim,

21 markalaşma, turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut turizm alanlarının rehabilitasyonunu kapsayacak şekilde uzun vadeli olarak ele alınacak ve bu politikanın devlet politikası olması için samimiyetle çalışılacaktır. Turizm ile ilgili Bakanlık, turizm potansiyeli yüksek ve turizm gelişiminin sağlandığı ve geliştirilmesi öngörülen alanlarda altyapının geliştirilmesinde yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışacaktır. Turizmin gelişimi ve çeşitlenmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri olan altyapının geliştirilmesi ile birlikte ulaşımın çeşitlendirilip niteliğinin yükseltilmesi ve bu alanlarda kamunun maliyetinin en aza indirilmesi için özel sektörü ön plana çıkaracak çeşitli uygulamalara gidilecektir. Zaman ve güvenlik açısından ön plana çıkan havayolu ulaşımı ile deniz turizminin geliştirilmesi için özel teşvikler verilecektir. Karayolu ulaşımında ise güvenlik ve erişim kapasitesi artırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı turizmi yanında, kongre ve fuar turizmi, sağlık, doğa turizmi, eko turizm, yat turizmi, spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri açısından da tanıtılarak bu potansiyel en rantabl şekilde kullanılacaktır. 21

22 Turizmde Planlama Turizm sektöründeki planlama esnek, şeffaf ve hesap verebilir, yönetim ve uygulama esnasında katılımcı ve sürdürülebilir gelişim niteliklerine sahip stratejik planlama anlayışına dayanacaktır. Turizm Gelişim Planı en geç bir yıl içinde revize edilecektir. Turizm Gelişim Yasası nın tüzükleri hazırlanıp en kısa sürede uygulamaya konacaktır. Sektörle ilgili bütün yatırımlar ülkedeki refah ve gelişmişlik düzeyi dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilerek, doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşımla ele alınacak, bilimsel çalışmalarla da tarihi, kültürel ve sanatsal değerler ortaya çıkartılarak bu değerilern korunması konusunda toplumsal bilinç oluşturulacaktır. Turizm sektörü sağlıklı bir şekilde yapılandırılarak verimliliğin sağlanabilmesi için gelişim; pazar gerçeğine dayandırılacak, gerek yatırım ortamının rehabilitasyonuna, gerekse de gelişen dünya eğilimlerine ve yeni taleplere cevap verilecektir. Doğal kaynaklar ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesine bağlı olarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde korunarak kullanılacaktır. Turizmde araştırma ve geliştirmeye önem verilecektir. Ar-Ge kamu, özel sektör ve turizm sektöründeki kuruluşlar arasında öncelikle ele alınacaktır. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği ile bilimsel gerçekleri temel alan bir veri bankası oluşturulacaktır. Bu sayede Bakanlık başta olmak üzere sektörün doğru, şeffaf ve güvenilir bilgilere sahip olması sağlanarak değişen ve gelişen turizm talebine uygun planlamaların yapılabilmesi sağlanacaktır. Turizm Gelişim Planı en geç bir yıl içinde revize edilecektir. 22

23 Turizm Yatırımları Turizm yatırımı yapmayı planlayan yatırımcılara; belirlenecek önceliklere uygun olarak kıyı turizmi dışındaki alternatif turizm türleri için teşvik verilecektir. Turizmin geliştirilmesine yönelik bir takım önlemler alınarak sektörün genel olarak ekonomiye katkı sağlaması teşvik edilecek, bu bağlamda herşey dahil sistemi bir sonraki sezondan itibaren yasaklanacaktır. Bu kapsamda küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına giren turizm konaklama tesisleri ile seyahat acentelerine teşvikler sağlayacak vergi düzenlemeleri yapılacaktır. Turizm alanında gerek yerli, gerekse de yabancı kuruluşların yatırım yapması teşviklendirilecektir. Turizmin çeşitlendirilmesine ve turizmin bütün yıla tüm ülkeye yayılmasına olanak sağlayan projeler geliştirilerek, kıyıların dışındaki bölgelere de yatırım yapılması teşvik edilecekti r. Mevcut turizm yatırımlarının kısa dönemde yenilenmesine yönelik ihtiyaçların saptanması ve bu yatırımların turizme yeniden kazandırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi adına bakanlık ve sektör temsilcilerinden bir kurul oluşturularak bu konuda yapılması gerekenler belirlenecektir. Eko, kültür, sağlık,spor ve kongre gibi öncelikli turizm türlerinin gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak bölgesel düzeyde sektörel teşvikler geliştirilecektir. Yeni teşvik sistemlerinin uygulamaya konması ile gelen esnafın turizmden daha çok faydalanması sağlanacaktır. Eğlence sektörü yasal bir statüye kavuşturulacak, müzik yasağı ve benzeri engellemeler yeniden düzenlenerek, gelen turistin kum ve güneş yanında Kuzey Kıbrıs ta bulundukları süre içerisinde eğlenebilecekleri mekanlar bulması da sağlanacaktır. 23

24 Turizmde Örgütlenme: Turizm sektörünün başarısı etkin bir yönetim organizasyonunun sağlanması ile mümkündür. Turizm sektörüne dinamizm kazandırmak ve uluslararası krizlerden en düşük seviyede etkilenmesini başarmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek sektöre yön verecek olan TURİZM ÖRGÜTÜ en geç 1 yıl içinde kurulacaktır. Turizmde Hizmet Kalitesi: Turizm sektöründe toplam kalite yönetimi etkin kılınacaktır. Hizmet kalitesinin ve standardının geliştirilmesi, sürekli gelişmeyi, müşteri ve çalışan memnuniyetini, katılımcılığı ön planda tutan bir yönetim anlayışını getirecektir. Kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması işletmelerin hizmet standardını ve verimliliğini artıracak, rekabet gücü ve pazarlama açısından da işletmelere büyük yararlar sağlayacaktı r. Gelişmeye açık bir kalite sistemi ile hizmetler iyileştirilecektir. Kalite uygulaması ile hizmette sürat, etkinlik ve verimlilik sağlamanın yanı sıra çalışanların ve müşterilerin katılımı ve işbirliği de söz konusu olacaktır. Turizmin gerek mevsimlik olmaktan kurtulması, gerekse de dış pazarlarda değişen tüketici taleplerine uygun olarak, yeni potansiyel alanlar yaratılması amacıyla, alternatif turizm olanakları çoğaltılarak talebin artması sağlanacaktır. Bu kapsamda gerekli yasal-yönetsel düzenlemeler yapılacaktır. Hizmet kalitesini artırmak için mesleki niteliklerin belgelendirilmesi özendirilecektir Turizm sektöründe toplam kalite yönetimi etkin kılınacaktır.

25 Turizmde Tanıtım ve Pazarlama: Tanıtım ve pazar analizi gibi önemli konular baştan sona bilimsel analizlere ve araştırmalara dayanacaktır. Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde; pazarın özellikleri, müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumunun araştırılması, geçerli ve güvenilir bilgiler toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi bir çalışma yöntemi izlenecek ve bu konularda başta üniversitelerden olmak üzere profesyonel destek alınacaktır. Yapılan araştırmaların çözümlenmesi ve yorumlanması sonrasında pazardaki güçlü veya zayıf yanlar, fırsat ya da riskler ve tehditler de tespit edilecek, turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlanacaktır. Halkla ilişkiler araçlarının etkin bir şekilde kullanımı ön plana çıkartılacaktır. Yeni tanıtım stratejilerinde halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Devlet ve özel sektör işbirliği, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ve markalaşma sağlanacaktır. Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanması ve müşteriyle bağlantının daha çok bu yönde yapılmasına ağırlık verilecektir. Tanıtımdan, ürün pazarlamaya ve bilgilendirmeye kadar internetin geniş bir yelpazede kullanılması sağlanacaktır. Dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak daha çok üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilecektir. Tanıtımlarda kitlesel tanıtımdan ziyade, özele indirgenerek pazarlanacak hedef ürünler belirlenecektir. Halen uygulamada olan teşvik yöntemleri radikal değişikliklerle iç piyasaya çok daha fazla gelir sağlayacak bir şekle dönüştürülecektir. Yeni tanıtım stratejilerinde halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 25

26 Turizmde Eğitim: Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve ölçülebilir sonuçlar içermesi, turizm sektöründe yer alan aktörlerin sürekli eğitimle niteliklerini iyileştirmesi ve turizm eğitiminin nitelik ve nicelik olarak üst ölçekli kararlar düzeyinde yönlendirilmesi için Bakanlık etkin rol oynayacaktır. Ülkede turizm konusunda toplum bilincinin oluşması için yaygın eğitim programları düzenlenerek, özellikle medyanın bu konuları işlemesini özendiren önlemler alınacaktır. Turizm eğitimi ve öğretimi ders programlarına, yeni turizm çeşitleri ile ilgili dersler eklenerek değişen turizm arz ve talebini karşılayabilecek elemanların yetiştirilmesi sağlanacaktır. Yaygın turizm eğitimi için, toplumsal düzeyde işitsel ve görsel iletişim imkânları kullanılacaktır. Yaygın turizm eğitimi sektörde çalışan kişilerin beceri ve niteliklerinin arttırılmasına yönelik olarak yapılacak ve geniş kitlelerin eğitilmesini hedefleyecektir. Bu eğitimin nihai hedefi belgelendirme olup belgeler de işbaşı eğitimi sürecinde verilecektir. Turizmde Markalaşma: Turizm gelişiminin sürdürülebilir kılınması için; Kuzey Kıbrıs ın uluslararası ve ulusal pazarlarda net bir imajının oluşturulması, oluşturulan imaja uygun olarak pazarlama faaliyetlerinde bir bütün halinde hareket edilmesi ve bölgesel değerlerin ön plana çıkarılması yoluyla ülkenin marka haline getirilmesi sağlanacaktır. Turizm türlerinin çeşitlendirilmesi, turizm sezonunun bütün bir yıla yayılması, turizm ürününün çeşitlenmesine bağlıdır. Bu kapsamda alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak kongre ve fuar turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, deniz turizmi, eko turizm vb geliştirilecektir. Turizmde Ulaşım KTHY nın muadili bir Milli Havayolu şirketi özel sektör katılımı ile birlikte yeniden hayata geçirilecektir. KTHY nin eski eğitilmiş personeli bu şirket içerisinde değerlendirilecektir. 26

27 ÇEVRE Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre ve çevre sorunlarından her geçen gün daha fazla söz edilmektedir. Her ne kadar çevre denildiğinde fiziksel ve doğal çevre akla gelse de bunun sosyal çevre ile bütünleştirilerek düşünülmesinin daha doğru olacağı görüşündeyiz. İnsanoğlunun doğayı tahrip etmesiyle ortaya çıkan küresel afetler, canlı türlerinin yok oluşu, iklim değişiklikleri ve buna bağlı ortaya çıkan susuzluk hepimizin sorunu haline gelmiştir. Bununla mücadele etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak insanlık görevimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin doğal zenginliklerin yanı sıra tarihi eserler bakımından da oldukça zengin bir ülke oluşu, onu turizm açısından potansiyel bir duruma taşımaktadır. Çevrenin korunması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapılırken, insan hakları olduğu kadar çevre ve hayvan hakları da gözetilecek, aynı zamanda bu etkenlerin sağlığının önemi unutulmayacaktır. Demokrat Parti-Ulusal Güçler, alanında uzman kişilerin yanı sıra yerel yönetim, sivil halk ve çevre örgütlerinin dahil edilmediği bir karar alma mekanizmasının, çevre sağlığı açısından fayda sağlamayacağının bilinci ile aşağıdaki taahhütleri vermektedir. Çevre ve enerji konularındaki tüm kararlar, ekolojist bir anlayış içerisinde ve şeffaf bir değerlendirme sürecinin ardından, toplumun yararına olacak şekilde ele alınacaktır. Ülkede yaşam kalitesinin artırılması, çevre ve insan sağlığının korunması sağlanırken, gelişme hızı kesilmeksizin, gelişmenin yaratacağı olumsuzluklar planlı ve kararlı biçimde oluşturulacak politikalarla giderilecektir. Ülkedeki tahribat, üniversitelerimizin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de dahil edileceği bir toplumsal bilinçlendirme politikası ile minimuma indirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bilimsel verilere dayandırılmayan hiçbir proje uygulamaya konulmayacak, yerel üniversitelerimiz başta olmak üzere gerekli tüm akademik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Alt yapı sorunlarının çözümlenmesinde mahalli idarelerle işbirliği esasına dayalı bir çalışma içerisine gidilecektir. Bilgi paylaşımı ve şeffaflık esas alınacaktır. Çevre etki değerlendirme raporları ile stratejik etki raporlarının hazırlanmalarına ilişkin mevzuat yeniden ele alınarak yapılandırılacak, denetimi artırılacak ve kapasite geliştirilmesi sağlanacaktır. 27

28 Atık sektörü: Sıvı ve katı atıklarla ilgili düzenlenen yeni projelerle özellikle büyük yerleşim bölgelerindeki atık problemleri giderilecek, halkımızın maruz bırakıldığı kötü kokular ve sağlıksız çevre şartları ortadan kaldırılacaktır. Her iki atık türü için de geri dönüşüm yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imhası ve denetimi sağlanacaktır. Özel koruma alanları ile ilgili hazırlanan yönetim planları, Natura 2000 esasları baz alınarak yürürlüğe konulacaktır. Tüm çalışmalar sırasında yeraltı ve yerüstü kaynakları ile flora ve faunanın korunmasına özen gösterilecek, ayrıca dengeli arazi kullanımı esas alınacaktır. Ülkenin doğal ve kültürel zenginlikleri değerlendirilirken doğa dengesinin bozulmaması esas alınacaktır. Doğa koruma: Çevre, su ve tarımsal alanlarla ilgili master planlar tamamlanarak hayata geçirilecek ve bu alanlarda ileriye dönük stratejik planlar hazırlanacaktır. Çevre ile ilgili yapılacak uygulamalarda karar verilirken merkezi idarenin, üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları, örgütler, yerel yönetimler ve halktan katılımcılar ile işbirliği yapılması sağlanacaktır. Taş Ocakları Ülkemizde büyük bir çevre felaketi olarak görülen taş ocakları işletmeleri denetim ve kontrol altına alınarak, tahrip edilen yerlerin restorasyonunun yapılması sağlanacaktır. Çevresel veri eksikliğinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 28

29 TARIM Verimli tarım arazilerinin sürekli işlenir halde tutulması, tarımsal üretimde kalitenin ve verimliliğin artırılması, çiftçilerin ve firmaların rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarlara ulaşımın sağlanması tarımda Demokrat Parti - Ulusal Güçlerin temel hedefleridir. Türkiye den 2014 yılında gelecek olan su göz önüne alınarak, hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği planlı bir şekilde organize edilecektir. Bu ürünlerin pazarlanması Devlet tarafından garanti altına alınacaktır. Üretim amaçlı kurulma aşamasında olan ve/veya ayakta durmaya çalışan işyerlerimize ise kaliteli üretim ve teknoloji yenilenmelerinde teşvik verilecektir. Planlanan sektörlerde üretim yapan desteklenecek ve ÜRETİM kazanacaktır. Tarımsal üretim alanları teşvik edilecektir. Doğrudan gelir desteği ile sistemdeki aksaklıklar giderilecek, dar gelirli çiftçiyi hedef alan bir yapı oluşturulacaktır. Kaliteyi ve verimi artırmayı hedefleyen bir teşvik sistemi oluşturulacaktır. Taşınmaz mal vergisi uygulaması pratikleştirilecek ve tarım arazisi olarak kullanılan taşınmaz mallar emlak vergisinden muaf tutulacaktır. Çiftçimiz üretirken vergiyi düşünmeyecektir. Toplumsal kalkınmanın sağlanması ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan gıda ihracatı ile ilgili teşvikler düzenlenerek daha sistematik ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulacaktır. Çiftçilerimizin istikrarlı ve yüksek gelir elde etmesini sağlamak amacıyla gübre, mazot, tohumluk ve tarım ilaçları gibi üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirler uygulamaya konacaktır. Çiftçilerimizin daha kaliteli, daha sağlıklı ve en önemlisi daha karlı üretim yapabilmeleri için Tarımsal Danışmanlık Sistemi kurulacak, Çiftçişer Birliği bu sistenm içerisinde önemli bir rol oynayacaktır. Üretici Birlikleri, kooperatifler, dernekler desteklenerek kamunun sivil toplumla olan işbirliği geliştirilecektir. Çiftçimizi ve mahsulü risklere karşı korumak amacıyla Risk Yönetimi araçları geliştirilecek, tarımsal sigorta sistemi, sözleşmeli tarım ve stok yönetimi araçları uygulamaya konacaktır. Günümüzde tüm dünyada kabul gören, artık bir ayrıcalık olmaktan çıkmış ve en küçük çiftliklerin dahi sahip olduğu GLOBAL G.A.P sertifikasının ülkemizde yaygınlaşması teşvik edilecektir. Organik tarımın yaygınlaştırılabilmesi için teşvikler sağlanarak kanserojen kimyasalların kullanımı engellenecektir. Verimli toprakların amaç dışı kullanımı engellenecek ayrıca yatırımlarda çevre dostu teknolojilerin kullanılması teşvik edilecektir. Toprak kirlilik haritası hazırlanacaktır. Tarımsal araştırma önceliklerinin belirlenmesinde, piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çiftçilerin talepleri dikkate alınacak, projelerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında çiftçilerin katılımı ve katkısı sağlanacaktır. 29

30 HAYVANCILIK Hayvancılıkta sürdürülebilir ekonomik işletmelerin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla entegre çiftlik modelleri, yem bitkileri ve silaj yapımı teşvik edilecektir. Üretici Birlikleri desteklenecek, karar alma mekanizmalarında sivil toplumla olan işbirliği geliştirilecektir. Süt ve süt mamüllerinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm hayvansal üretimde soğuk zincire geçiş teşvik edilecek, küçük üreticiler için oluşturulacak üretim kooperatifleri vasıtası ve devlet desteği ile mali açıdan güçsüz üreticimizin de bu sisteme geçişine olanak sağlanacak ve kısa sürede bu süreç tamamlanacaktır. AB standartlarında güvenilir gıda üretimi yapılması desteklenecektir. Üretilen mamüllerin güvenliği yapılacak çalışmalarla denetlenecektir. Hayvan hastalıklarının önlenmesi konusunda projeler oluşturulacak ve çalışmalar süratle hayata geçirilecektir. Devlet arazilerinin uygun koşullarda özel sektör işletmelerinde kullandırılması sağlanacaktır. Balıkçılığa yönelik hukuki, kurumsal ve teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. AB balıkçılık politikası esas alınarak üretim ve Pazar koşulları geliştirilecektir. Arıcılık ürünlerinin geliştirilmesi, üretimin artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla bu sektör de desteklenecektir. 30

31 SU POLİTİKASI 2014 Yılında Türkiye den boru hattı ile getirilecek olan su büyük bir özlemle beklenmektedir. Geç kalınmış olmasına rağmen süratle gelecek olan su ile hangi bölgelerin besleneceği, bu bölgelerde üretilecek ürünlerin ne olacağı ve nereye pazarlanacağı planlanacak ve üretici eğitimine başlanacaktır. Tarım maksatlı olarak kullanılacak su ücreti gerekmesi halinde sübvansiye edilecek, üretim maliyetleri minimize edilecektir. 31

32 EĞİTİM POLİTİKASI Demokrat Parti - Ulusal Güçler, Milli Eğitim Politikasının temelinde Erdemli, Bilgili ve Gelişime açık geleceği kurgulayacak ve yaşadıkları toprakları işleyip kalkındırmanın yanında evrensel güzellikleri ve kültürel farklılıkları algılayıp gerekli değerlendirmeleri yapabilecek nitelikte gençleri yetiştirmek temel hedef olarak kabul edilmektedir. Bu felsefeyi gerçekleştirebilmek için de memleketin eğitim sistemindeki sıkıntı ve sorunları çözmek, eğitimin paydaşlarının karşılaştığı çıkmazları aşmak için bilimsel norm ve akademik düşünceyi tüm eğitim programları sürecinde temel almayı ve uygulamayı Kıbrıs Türk Halkına taahhüt eder. Demokrat Parti - Ulusal Güçler Milli Eğitim Politikası nın temel vizyon, misyon ve değerleri aşağıda verilmektedir. Bunlar: Vizyon: Ulusal ve yerel değerlerin, evrensel değerler ve normlar bütüncesiyle etkileşim ve uyum içinde hareket eden, her türlü farklılıklara saygılı, demokatik değerleri koruyan, bilimsel düşünceyi öncelleyen, ERDEM, BİLGİ, GELİŞİM felsefesiyle bütünleşmiş bir Eğitim Politikasını Yeni Bir Geleceğin rehberi olarak kabul eder. Misyon: Bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, yeniliklere açık, gelişim için zorlayıcı, keşfetmeyi hedefleyen, farklılıkları değerlendirebilen, engelleri aşmada kuramsal ve uygulama ilkelerini benimseyen, her türlü kolaycılıktan uzak, toplumsal değerlere saygılı, evrensel değerleri bilen, farklı kültürleri anlayan, karşılıklı saygıdan ödün vermeyen gençlerin yetiştirilmesini Yeni Bir Geleceğin temel misyonu olarak kabul eder. Değerlerimiz ise Erdem; Bilgi; Gelişim kavramlarından oluşmaktadır. Bunlar, kültürümüz, dünya görüşümüz ve evrensel değerlerle çatışmayan, etkileşim içinde harmanlanabilen temel değerlerimizi oluşturmaktadır. Bunları tek tek inceleyecek olursak: ERDEM Kendini bilen, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, özbenliğini koruyan, dil, kültür ve kimliğini küçümsemeyen aksine bunlara değer veren, sahip olduğu değerleri evrensel değerler karşında küçümsemeyen, evrensel değerlerden yararlanmasını bilen, kurallara bağlı, ahlaki değerleri benimseyen, her türlü farklılığı bir zenginlik olarak kabul eden ve buna saygı gösteren, farklı dil ve kültürleri öğrenebilen, herzaman yardıma hazır, bulunduğu her ortama onur katabilen lider özellikte gençlerin yetiştirilmesi için Eğitim Politikamızda ERDEM kavramı temel değerdir. 32

33 BİLGİ İnsanı yücelten, geleceğin kapılarını açan, her türlü sıkıntıyı aşmada anahtar olan, öğrenmenin ışığını oluşturan, toplumsal ve evrensel değerlerin bütünleşmesini sağlayan, bulunduğu her ortamda insanın, davranışlarını belirleyen, kutsal bir değer olduğu için Eğitim Politikamızda BİLGİ kavramı temel değerdir. Demokrat Parti - Ulusal Güçler, Kıbrıs Türkü nün özelliklerini içeren ve neleri başarabileceğinin bilincinde olarak Eğitim Politikasını oluşturmayı Kıbrıs Türk Halkına karşı bir görevi olduğunun bilinciyle hareket ederek eğitim reformunu yapmakta kararlılık gösterecektir. Kıbrıs Türkü nün Kıbrıs adasındaki varoluş nedeninin temeli okuma ve başarma özleminden kaynaklanmaktadır. En yoksul ve iptidai dönemlerde dahi okumuş, yurtdışı ellerde tahsil görmüş, memlekete dönmüş ve toprağına, vatanına, kimliğine sahip çıkmıştır. Yurtdışında kalan binlerce Kıbrıs Türkü de önemli yerlere gelmeyi başarmış ve adadaki soydaşlarına manevi bağlamda güç vermiştir. GELİŞİM Bireyi ve toplumu bilimsel, kültürel, sosyal ve evrensel değerler bütüncesinde en önemli yere getirecek atılımcı bir değer olduğu için Eğitim Politikamızda GELİŞİM kavramı temel değerdir. İşte bu nedenlerden dolayı Eğitim Politikalarımızı sağlam bir geçmiş, ruh, ve günümüzün bilim ve ölçütlerini buluşturarak, eğitimi hak ettği en üst noktaya paydaşları ile birlikte getirmeyi kendine ve toplumuna karşı bir görev olarak üstlenmiştir. Güçlü gelecek ve dünyada varolmak, Erdemli, Bilgili ve Gelişime açık bireylerin toplumun her alanında lider noktalara gelmesiyle mümkün olacağının bilincinde olarak, Eğitimde Sorun Çözücülük ve İşlevsel Eğitim kavramlarıyla, yeni bir dönemin kapılarını açmak için elinden gelen her türlü gayreti toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleriyle birleştirerek Eğitim Politikasını gerçekleştirmeyi Demokrat Parti - Ulusal Güçler hedeflemektedir. 33

34 GENÇLİK VE SPOR Ülkemizde sporun geliştirilmesi görevi Anayasamızın 68. Maddesi ile devletimize verilmiştir. Ülkelerin genç ve dinamik bir nesle sahip olmaları gelecek için şart ve kaçınılmazdır. Devlet, vatandaşlarına sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sunmak görevini üstlenmiştir. Bunun için doğru hedef seçmek ve bu amaçla çalışmak esastır. Mevcut tesisler yeniden düzenlenerek eksiklikleri giderilecek ve çağdaş hale getirilecektir. Bunun yanında ihtiyaca göre yeni spor tesisleri inşa edilerek sporun hizmetine sunulacaktır. Ülkemizde aktif sporcu gençlik dışında, halkımızın genel olarak sağlıklı spor yapabileceği tesisler de yetersizdir. Her bölgede, her yaşta insanımızın, özellikle çocuklarımızın tüm yıl boyunca spor yapabilecekleri ve ülkemizde bir ilk olacak olan halk için spor kompleksleri nin yapılmasına ve bu yönde özel programların geliştirilmesine öncülük yapılacaktır. Performans sporlarının temel altyapısını oluşturan okul sporları gelinen süreçte yok olma noktasına gelmiş olduğundan dolayı, gençliğimiz arzulanmayan kötü alışkanlıklara eğilim göstermektedir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile spor federasyonlarımızın istişare edilerek gerekli yasal düzenlemeler yanında, teşvik ve maddi destek de sağlanarak, okullarımızın sportif faaliyetlere olan ilgisinin yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Federasyonların güçlendirilmesi amacıyla mevcut spor fonunun kullanım şekli yeniden gözden geçirilecek, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak federasyonlara verilen katkılar, yapılan faaliyetlerine göre belli yüzdeliklere bağlanacaktır. Sporumuza maddi destek sağlayan sponsorluk ile ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek ve bu yönde teşviklendirme yapılacaktır. Başarılı ve ülkemizi temsil eden sporcularımız, devlet tarafından gerekli kurumlarla ile yapılacak işbirliği doğrultusunda devlet tarafından himaye altına alınacaktır. 34

35 Spor kulüplerine ait olan mal ve mülklerin leasing yöntemiyle kulüplere devredilmesine imkan verilecektir. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli spor tesislerinin yapılmasına başlanacaktır. Sporun, turizm alanında da hak ettiği yeri alması için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizdeki engellilerimizin de spor yapabileceği alanların ve imkanların artırılması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır Sporumuzun dış politikaları ile ilgili gerekli çalışmalar yapılıp uygulamaya konulacaktır. Motorlu sporlara önem verilerek yapılacak koruma alanlı kross ve yarış pistleri vasıtaı ile trafikte hız ihtiyacı giderilecek, böylelikle trafik kazalarının azaltılması yanında bilinçli araç kullanımına da olanak sağlanacaktır. Motorlu sporlara önem verilerek yapılacak koruma alanlı kross ve yarış pistleri vasıtası ile trafikte hız ihtiyacı giderilecek, böylelikle trafik kazalarının azaltılması yanında bilinçli araç kullanımına da olanak sağlanacaktır. Uyuşturucu bağımlılığını sona erdirmek üzere kullanıcı kapsamındaki gençlere tedavi imkanı verilecek, kullanıcı durumundaki gençlerin hapislikle cezalandırılması yöntemi son tedbir olarak kullanılacaktır. Bu maksatla yeni bir yasa süratle uygulamaya konulacaktır. 35

36 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı kapsamında bir Denetim Ekibi kurularak, kayıt dışı işçilik ve kayıt dışı vergi hem sıkı bir denetim altına alınacak, hem de reel sektördeki rekabetin dengesi sağlanacaktır. Ülkemizde yaşam kalitesinin artırılması, çevre ve insan sağlığının korunması sağlanırken, gelişme hızı kesilmeksizin, gelişmenin yaratacağı olumsuzluklar planlı ve kararlı biçimde oluşturulacak politikalarla giderilecektir. Ekonominin rekabet gücünü artırmak için istihdam alanları kesin olarak belirlenecek ve bu alanlardaki yabancı ucuz işgücü planlaması yapılacaktır. Ülkemizdeki farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu farklı yabancı istihdamların maliyetlerini artıran tüm yasal uygulamalara son verilecektir. İş Güvenliği Yasası günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Sosyal dışlanma riskini azaltmaya yönelik olarak sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek ve genel sağlık sigortasına geçilecektir. Sistemin mali sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak tam otomasyon gerçekleştirilerek etkili bir denetim sistemi oluşturulacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri sağlık sigortasıyla ilişkilendirilecek ve Devlet hastanesinden sevk işlemi zaman içerisinde ortadan kaldırılacaktır. Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması temel amaçtır. Nüfusun tümünü kapsayan ve dezavantajlı grupları topluma entegre eden bir sosyal koruma ağının oluşturulması, kamunun sunduğu hizmetlere erişilebilirliğin artırılması, göç edenlerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanması ve bu konularda toplumun her kesiminin sorumluluk alması esastır. Sosyal hizmet ve yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine daha etkili sunulması amacıyla, bu alanda hizmet veren kurumlar arasında işbirliğini sağlayan, yerel yönetim ve sivil toplum inisiyatifini artıran, ihtiyaç sahiplerinin tespitinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında objektif kriterler getiren düzenlemeler yapılacaktır. Özürlüler için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek, özürlülerin istihdamına yönelik mesleki eğitim imkanları ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Hüküm giymiş olanların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik hizmetler etkinleştirilecektir. 36

37 ENGELLİLER Ülkemizde bulunan 5500 e yakın engellinin var olan sosyal haklarını uygulayabilmek için, ilgili bütün mevzuatı süratle incelenerek yenilenmesi sağlanacaktır. Engellilerle ilgili erişim, dolaşım ve ulaşımı bir an önce yerel yönetimlerle işbirliği içinde; kaldırımların engellilere uygun hale getirilmesini, kamuya açık binalara engellilerin ulaşımını sağlamak için gerekli tadilatların süratle başlaması için gereken adımlar atılacaktı r. Her 25 çalışandan birisinin engelli olması yasal zorunluluk olmasına rağmen, yasayı uygulamayan özel ve kamu kuruluşları, iktidarımız döneminde başlatılacak denetimlerde tesbit edilmesi halinde yasal işleme tabii tutulacak ve engelli istihdamı teşvik edilecektir. Devlette çalışan engellilerin kademe ilerlemelerinin ve barem düzenlemelerinin devlet çalışanları ile eşit hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılacaktır. Devlette çalışan engellilerin kademe ilerlemelerinin ve barem düzenlemelerinin devlet çalışanları ile eşit hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılacaktır. Çalışamayacak durumda olan engelliler ile 24 saat bakıma muhtaç olan yaşlı ve yoksullardan evde hizmet alanlar için Aile Destek Birimleri kurulacaktır. Engelliler ile bakıma muhtaç yoksul ve yaşlı bireylere, yasal düzenleme ile sosyal devlet anlayışı ile destek sağlanacaktır. 37

38 AİLE VE KADIN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde şiddete maruz kalan kadınların oranın oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Partimiz özellikle kamudaki görevlilerin bu konuda yasal görevlerini eksiksiz yapmasının takipcisi olacak, toplumun duyarlılığını artırmak için çaba harcayacaktır. Kadına yönelik şiddetin her çeşidi ile mücadele edilecektir. Kadına karşı şiddetin, sadece fiziksel şiddet olmadığının bilinci ile duygusal şiddet ve ekonomik şiddette maruz kalan kadınların kişiliğinin ve haklarının korunması için tedbirler geliştirilecektir. Bu amaçla Kadın Sığınma Evleri desteklenecek ve Aile Danışmanlığı geliştirilecektir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Partimizin iktidar ortağı olduğu 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeyle kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadınlarla erkeklerin eşit kabul edilmesi ve kadınların sadece özel alanda kalmayıp kamusal alana da ulaşabilmesini sağlamak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir mükellefiyettir. Kadına yönelik her türlü ayırımcılığı ortadan kaldırmak, bu mükellefiyetin gereği olarak hayata geçirilecektir. Ülkemizdeki kadınların kamusal yaşama katılımının daha da artırılması için gerekli tüm önlemler daha fazla gecikmeden alınacaktır. Kadınla ilgili dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgütlerini destekleyecek, kadınları ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapacaktır. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için, yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenlenerek, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanarak, kadınlar üretime yönlendirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan herkesin özgürce cinsel tercihlerini yaşayabilmesi için toplumsal ve yasal ortamın oluşması ve sürdürülmesi için çaba gösterilecektir. Bu konuda ceza yasalarında gerekli iyileştirmeler, evrensel hukuk ve Avrupa Birliği muktesabatı örnek alınarak hayata geçirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan herkesin özgürce cinsel tercihlerini yaşayabilmesi için toplumsal ve yasal ortamın oluşması ve sürdürülmesi için çaba gösterilecektir. 38

39 SAĞLIK Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sağlık sisteminin basit olması gerektiğini savunuyoruz. Basit ama hızlı işleyen, tamamen halk odaklı ve bilim güdümünde inşa edilmiş bir sağlık sisteminin yaratılması en temel hedeflerimiz arasındadır. Her türlü Sivil Toplum Örgütü ve tabiplerle koordinasyon, dayanışma ve uzlaşı sağlık sistemini optimize etmede birincil araç sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Bilimsel Kurul oluşturulacaktır.bu kurul, akademisyenler ve klinisyenlerden oluşturulacaktır. Görevi, bilimsel gelişmeleri takip etmek, sağlığın geliştirilmesi hizmetlerini yürütmek ve halkı sağlık konusunda programlar yayınlayarak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak olacaktır. Bu bağlamda, sağlıkta bilimsellik ve verimlilik sağlanacaktır. Sağlık kuruluşlarına belirli aralıklarla iç ve dış bağımsız ekiplerin yürüteceği denetleme zorunluluğu getirilecek. Böylelikle sağlık hizmetlerinde yüksek standart ve verimlilik sağlanacaktır. Özel sektörün sağlık yatırımları teşvik edilecektir. Özel sağlık turizmi için turizm bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışamalar yapılacaktır. Genel Sağlık Sigortası Yasası hayata geçirilecek, bu yasayla herkesin sağlık açısından sigortalanması sağlanacaktır. 39

40 Doktor ve Hastane seçme hakkı gelecektir. Her vatandaşımızın özel veya devlet ayırmadan istediği hastanede ücretsiz tedavi olabilmesi sağlanacak; Sağlık sigortasıyla bir fon oluşturulacak, sağlık amaçlı kesilen primler bu fonda toplanıp sadece sağlık amaçlı harcanmasına olanak sağlanacaktır. Doktor ve Hastane seçme hakkı gelecektir. Her vatandaşımızın özel veya devlet ayırmadan istediği hastanede ücretsiz tedavi olabilmesi sağlanacak; Devlet Hastanesinin ayrıcalıklı yapısı kaldırılacak, vatandaşımızın dünya standartlarında sağlık hizmeti alması sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde yerel hizmetler verilecek, böylelikle sağlık hizmetlerine verimli erişim sağlanacaktır. Yerel Devlet Hastanelerindeki teknik ve personel eksiklikleri giderilecek, böylelikle bölgesel eşitsizlikler kaldırılacaktır. Sosyal güvenlik çatısı altındaki her vatandaşımız istediği eczaneden istediği ilacı alabilecek, Devlet eczacılık yapmaktan vazgeçecek, denetim görevini yapacak ilaç bulamamaya son verilecektir. Gıda ve su şebekelerinin düzenli olarak gerekli tahlillerden geçirilmesi sağlanacaktır. Toplumsal tarama programları geliştirilecek ve uygulamaya konacaktır. Ülke insanımız ciddi bir sağlık taramasından geçirilerek, ülkenin sağlık haritası çıkarılarak buna uygun sağlık politikaları geliştirilecektir. Sağlık hizmetlerinde kolay ve verimli erişim esas alınacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni ilgilendiren sağlık araştırmalarına mali destek ve teşvik verilecektir. Bu araştırmaların sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek planlaması için kullanılacaktır. Ülkemizde eksikliği bulunan uzmanlık alanlarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Kanser hastalığının önlenmesine özel önem verilecektir. Erken teşhis Devlet prensibi haline getirelecektir. Kanserle savaş her alana yayılacaktır. Bu amaçla, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi kurulacaktı r. Toplum Sağlığı Merkezi kurulacaktır. 40

41 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA Ulaştırma sektöründeki temel amaç; ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gereksinimlerine uygun, taşıma türleri arasında dengenin sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma alt yapısının zamanında oluşturulmasıdır. Ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte çalışması ve kombine taşımacılığın yaygınlaştırılması esastır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve etkin kullanılmasıyla, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu yolla ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması temel amaçtır. Elektronik haberleşme sektörünün hizmet yeteneğinin rekabetçi bir ortamda küresel düzeyde geliştirilmesi hedefi doğrultusunda devletin düzenleyici rolü etkinleştirilecek, pazarın potansiyel gelişimini ve bilgi toplumu hizmetlerinin yaygınlaşmasını olumsuz yönde etkileyen unsurlar giderilecektir. Bu çerçevede; Ulaştırma alt yapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektör katılımını artıracak modeller geliştirilecektir. Şehirlerarası otoyol projelerinin ivedilikle ihale edilip yapılması ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilecektir. Karayollarında trafik güvenliği artırılacaktır. Bir Akdeniz ülkesi olan ve denizcilik sektöründe hiçbir yatırımı bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti nde; Denizcilik Müsteşarlığı ve buna bağlı en az 5 yeni marina yatırımı yapılacaktır. Kent içi ulaşım alt yapısı ihtiyaçlarına, belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretilecektir. Elektronik haberleşme sektörü daha rekabetçi hale getirilecektir. Bilgi toplumuna dönüşümü destekleyecek yönde bilgi ve iletişim teknolojisi alt yapısı geliştirilecek ve internet kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Posta sektörü sürat, kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ve AB düzenlemeleri paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacaktı r. 41

42 DENİZCİLİK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin kara sınırı olan batısında Yeşilırmak ile doğusunda Gazimağusa arasında kalan tüm kıyı alanları ile bu kıyıya bağlantılı kıyı kenar çizgisinden 12 deniz mili ile ölçülen ve denize doğru kapsayan deniz alanlarının politik, ekonomik, sosyal açıdan hükümranlık alanı olarak ilan edilecektir. Bu alanda geçerli olacak yeni kıyı kanunu çıkarılarak uygulamaya konulması hedefimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki gemicilik işletmeleri vergi muafiyeti ve istisnaları sağlanmak suretiyle teşviklendirilecektir. Kıyı kanununun ve bu kanuna dayalı tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasından sonra kıyı alanlarının planlanması ve yönetimi ile desteklenmesi sağlanacaktır. Kıyı alanlarının planlanmasında; Öncelikle kıyı koruma alanları belirlenecektir. Kıyıdan başka bir yerde yapılması mümkün olmayan ticari limanlar, cruise yolcu limanları, turizm amaçlı yat limanları, yelken okulları, yat kulüpleri, balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, denizden uluslararası giriş ve çıkıs kapıları, fenerler, deniz alanlarındaki sondaj kuyuları, bu kuyulara bağlı boru şebekesi, enerji hatları, askeri ve sivil amaçlı haberleşme ve radar sistemlerinin nasıl olacağı konularında çalışmalar yapılacaktır. Tüm denizcilik sektörünü tek çatı altında toplayan bir Denizcilik Müsteşarlığı kurulacak, özel sektörü temsil edecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Ticaret Odası nın kurulması ise teşvik edilecektir. En geç iki yıl içersinde yerleşik alan içerisinde; Girne de denizde 1100, karada 150 tekne kapasiteli yat limanı; Gazimağusa da denizde 700, karada 100 tekne kapasiteli yat limanının acilen yapılması, her iki limana uluslararası liman statüsü verilmesi sağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin bir liman devleti olması sağlanacaktır. 42

43 BİLİM VE TEKNOLOJİ Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmek ve bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek bilim ve teknoloji politikasının temel amacıdır. Bu çerçevede; Bilim ve teknoloji alanında kurumlararası işbirliğini ve özel kesimin sistem içindeki etkinliğini artıran bir ulusal yenilik sistemi oluşturulacaktı r. Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebinin artırılması desteklenecektir. Özel kesimin üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve etkinleştirilecektir. Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek, üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinin piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi ve artırılması sağlanacaktır. Kamu kurumlarındaki sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine yönelik destekler sağlanacaktır. Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü, bilimsel ve teknik alanlarda sertifikasyon ve akreditasyon görevlerini yürütecektir. AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliği artırılacaktır. Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ilk ve orta öğretim kurumları başta olmak üzere toplumsal farkındalık artırılacaktır. 43

44 İSKAN İskan Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kurumların, yeniden yapılandırılmalarını, bu kurumların bu günkü pasif durumlarından çıkartılarak, yeniden aktif duruma getirilmelerini ve bu kurumların, mevcut ve halen yürürlükte olan başta İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Yasası (İTEM) ile bu yasaya bağlı tüzükler çerçevesinde, kendilerine verilen görev, yetki ve sorumlulukların tümünü, yeniden yerine getirir bir yapıya kavuşturulmalarını sağlamak için, gereken tüm çalışmalar yapılacaktır. Vatandaşımızın hala elinde bulunan ve değerlendiremedikleri Eşdeğer puanları değerlendirebilmeleri amacıyla İTEM Yasa sının öngördüğü işlemler yeniden başlatılacaktır. Eşdeğere kaynak teşkil eden mülkler, yalnız ve ancak, eşdeğer puanı karşılığında, eşdeğercilere verilecektir. Gençlerimizin doğup büyüdükleri yerlerde kök salabilmeleri amacıyla ve ancak hak sahibi olunması kaydıyla, kırsal kesim konutnadırma projesi hata geçirilecek,yerel müteahhitlerle işbirliği halinde leasing sistemi de kullanılarak gençlerimizin kira ödeyerek mülk sahibi olması sağlanacaktır. Devlete ait tarımsal araziler, çiftçilikle uğraşanlara iki yıllığına kiralanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. İskan da açık dosyası bulunan yurttaşlarımızın dosyaları, süre konularak en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. 44

45 YEREL YÖNETİMLER Demokrasi katılımcı ve işbirliği rejimidir. Kamu hizmetlerine katılım ve işbirliği yerel yönetimlerden başlar. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkelerini, yeni kamu yönetimi anlayışlarını yerel yönetimler alanına taşımak önem arz etmektedir. DP-ULUSAL GÜÇLER, idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet ve kaynak dengesini kuracak, aralarında koordinasyonu tam olarak sağlayacaktır. Merkezi idare ile yerel idareler arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı etkinlik, verimlilik ve çağdaş yönetim ilkelerine göre belirleyecek yeni bir düzenleme yapılacaktı r. Orta ve küçük ölçekli belediyelerimizin insan kaynakları ve teknik alt yapıları güçlendirilecektir. Belediye yöneticileri, modern belediyecilik, kentleşme, imar gibi konularda eğitime tabi tutulacaktır. Yerel yönetimler, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli harcamaları karşılayacak düzeyde mali güce kavuşturulacaktır. Yerel yönetimlerin karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacaktı r. BÖLGESEL GELİŞİM Bölgesel gelişme politikalarında temel amaç, yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde, ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke geneline dengeli bir şeklide yaymaktır. Bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasında fırsat eşitliği, iyi yönetişim ve katılımcılık, maliyet paylaşımı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri esas alınacaktır. Bölgesel gelişmenin hızlandırılması için yereldeki potansiyeli harekete geçirici politikalara ağırlık verilecektir. Bu bağlamda, ülke genelini kapsayan, mekansal ve bölgesel gelişme politika çerçevesi oluşturulacak, buna bağlı olarak alt ölçekteki mekansal gelişme stratejileri ve planlarının esasları, standartları ve çerçevesi belirlenecektir. 45

46 46 YASAL DEĞİŞİKLİKLER Evrensel hak ve özgürlüklere saygılı sivil bir Anayasa ya sahip olmak amacıyla 1985 Anayasası nda bazı değişikliklerin yapılması, günün koşullarına uygun olarak değiştirilemez maddeler dışındaki maddelerin bütünüyle ele alınıp siyasi partilerimizin, ülke ileri gelenlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla sağlıklı bir tartışma döneminden ve referandum yapılarak halkımızın onayı alındıktan sonra değiştirilmesi sağlanacaktır. Anayasa değişiklikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası çağdaş ilkelere uyum sağlayacak şekilde değiştirilerek, temel insan haklarını ihlal etmeyen, AB İnsan Hakları Sözleşmesi ne uyumlu olarak yenilenecek ve sivilleştirilecektir. Belirtilen bu hedeflere ulaşılması için uygun tartışma ortamları oluşturulacak ve bununla beraber başkanlık sistemine geçiş de gündeme getirilecektir. Vatandaşlık Halen KKTC de yaşamakta olan burda doğmuş veya büyümüş ikinci nesil objektif kriterler çerçevesinde ve başvuru halinde vatandaşlık almaya hak kazanacaktır. Vatandaşlığı alan gençlerin ebeveynlerine daimi ikamet izni verilecektir. Aile bütünleşmesi sağlanarak, yeni vatandaşlık hakkı yaratılmasına son verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır. Çalışma izinleri basitleştirilerek 2 yıl süreli verilecek, çalışma izni süresi sonunda kişilerin yurtdışı yapmaları ve yeniden ön izin ile girişleri sağlanarak yeni vatandaşlık haklarının doğmasının önüne geçilecektir.

47 Hukuk Sistemmimiz Şeffaflık ve hesap verebilirlik esaslarında uyumsallaştırılacaktır. Ombudsman ve Sayıştay kurumlarına siyasi iradeden bağımsız çalışabilme kapasiteleri kazandırılacak, görev ve yetki alanları anlaşılır ve etkinliği sağlayacak şekilde belirginleştirilecektir. Bu bağlamda ihtiyacı bariz olan İhtisas Mahkemeleri (Ticaret Mahkemeleri); Banka ve diğer borç faizleri Avrupa ve diğer ülkelerde olduğu gibi, Merkez Bankası veya yetkilendirilecek bağımsız ve paydaşları kapsayan bir karma- kurumun ekonomideki değişmelere ve ihtiyaca gore güncelleştireceği temel faiz oranlarına indeksli olarak şekillendirilecektir.faiz-ana para oranı hukuk sistemimize uygun olarak sabitleştirilecektir. Sözleşmelerden doğan mali yükümlülüklerin ihlali kişi özgürlüğünü kısıtlayamayacaktır. Alacaklıları korumak için güncel yöntemler ve yasalar kişisel ve/veya kurumsal iflas uygulamalarına olanak verecektir. Borçlu kendi arzusu üzerine olduğu gibi alacaklılarının da talebi ile iflas müessesesini kullanabilecektir. İflas uygulamasına tabi olan kişi veya kurum 3 ile 5 yıl arası mali faliyetlerde bulunamayacak, asgari ihtiyaçlarından fazla araç, gereç sahibi veya tasarrufcusu olamayacak. İflası kararlaştırılan kişi veya kurumun tüm mal varlığı icra işlemleri gerektirmeden kayyumlar veya muflis kontrolunda satılarak alacaklılara ödemeler yapılacaktır. Ombudsman ve Sayıştay kurumlarına siyasi iradeden bağımsız çalışabilme kapasiteleri kazandırılacak. Görev ve yetki alanları anlaşılır ve etkinliği sağlayacak şekilde belirginleştirilecektir. 47

48 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI İLE SİYASİ PARTİLER YASASI Yeni siyaset anlayışımız kamuoyu nezdinde yeterince tartışan, azınlıkların da haklı olabileceğini öngören, mümkün olan toplumsal konsensusun yaratılmasıyla icraata geçen, ben yaptım oldu anlayışını tarihe gömen bir yönetim şekli oluşturulacaktır Seçim ve Halkoylaması Yasamız güncelliğini yitirmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza da oy kullanma haklarını çağdaş ülkelerdeki gibi düzenleyen, farklılaşan elektronik medya ortamından yararlanılmasını, siyasi partilerimizin ihtiyaçlarını ve sorumluluklarını çağdaş anlamda ele alan bir çalışma yapılarak gerekli yasal düzenleme en kısa sürede tamamlanacaktır. 48

49 GÜVENLİK VE ASAYİŞ Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve ülkede güvenlik ve asayişi temin etmek temel amacımızdır. Bu temel amacın gerçekleştirilmesi; ülkenin hukuk düzeni, yargı sistemi, suç ve cezaların tanımlanması, önleyici güvenlik önlemleri ve iyi eğitim görmüş, ileri teknolojiden istifade edebilen ve üstün moralli bir polis örgütü ile ülkeyi yönetmekle sorumlu olanların mevcut anayasal düzen içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin güvenliğinden sorumlu makamlarla, yoğun ve tam bir işbirliğinin yapılmasına ve halkımızın güvenlik ve asayişini sağlamakla yükümlü bütün kuruluşlara ve özellikle polis örgütüne destek vermesini sağlayacaktır. Bizim anlayışımıza göre, ülkede güvenlik ve asayişin temin edilmesinde öncelikle yapılması gereken; önleyici güvenlik önlemlerinin tam olarak uygulanması ve eğer bir suç işlenmişse de polis örgütünün en kısa zamanda zanlıları tespit ederek yargı önüne çıkarabilme yeteneğinin her geçen gün artırılmasıdır. Polis Örgütü nün; verilen görevleri etkin olarak yapabilmesi için düşünülmesi gereken diğer bir husus; polise yasalarla verilmiş olan görevlerin gözden geçirilerek, yasalarla verilen diğer görevlerin asgari seviyede tutulmasıdır. Polisin diğer görevlerinin asgari seviyede tutulması asli ve öncelikli görevini yapmasını kolaylaştıracaktır. Polis Örgütü ne yasalarla verilen görevlerin yeniden tanımlanması, suç ve ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi ve yargılama sürecinin hızlandırılması, ülkemizin ciddi bir ihtiyacı olan hukuk reformunun da konusudur. Polis Örgütü nün etkinliğinin artırılmasının bir yöntemi de; polis memurundan Polis Genel Müdürü ne kadar polis mensuplarının eğitim seviyesini kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerle sürekli artırmaktır. 49

50 Polis Örgütü ne alınacak polis memurlarının seçim usulü ile polis örgütünün eğitim kurumları yeniden düzenlenecektir. Polis adaylarının eğitilmesi için mevcut Polis Okulu geliştirilerek Polis Meslek Yüksek Okulu kurulacaktır. Polis Meslek Yüksek Okulu na alınacak adaylar Merkezi Sınav ile belirlenecek olup; öğrenci miktarı ise uzun vadeli personel yetiştirme planlarına uygun olarak tespit edilecektir. Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası; polis örgütünün ihtiyaçları dikkate alınarak örgütün etkinliğini artıracak şekilde değiştirilecektir. Polis Örgütünün yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmasını sağlamak için, ilgili makamlarla işbirliği içinde yeniden örgütlenecektir. Yerel Yönetimler Reformu ile koordineli olarak; polis karakolları veya bölge amirliği sorumluluk alanlarının belediye başkanlığı hudutları ile aynı olması sağlanacaktır. Nakil Tüzüğü yeniden düzenlenecek ve aile koruma ilkesi doğrultusunda nakillerin yapılması sağlanacaktır. Asayişin devamlılığı açısından önemli olan diğer bir husus ise suçluların yeniden topluma kazandırılmasından geçmektedir. Bu maksatla, her türlü güvenliğin alınmasına olanak sağlanarak, teknik teçhizatla donanmış modern bir cezaevinin yapılması sağlanacaktır. Gardiyanları mahkumların mahkumu olmasından kurtaracak düzenlemeler yapılarak bu zor görevi yürütmekte olan personelin yaşam koşulları ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılacaktır. Nakil Tüzüğü yeniden düzenlenecek ve aile koruma ilkesi doğrultusunda nakillerin yapılması sağlanacaktır. 50

51 KIBRIS SORUNU VE GELECEĞİMİZ Demokrat Parti-Ulusal Güçler Kıbrıslı Türklerin erken bir çözüm uğruna temel hak ve çıkarlarından vazgeçebileceği algısının gelecekle ilgili en önemli tehdit olduğunu düşünmektedir. Uluslararası ilişkilerde sözler ve vaatlerin değil,uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde alınmış bağlayıcı kararların ve imzalanmış anlaşmaların esas teşkil edeceği gözden kaçırılmamalıdır. Demokrat Parti-Ulusal Güçler Kıbrıs Rum tarafındaki seçimler sonrasında ortaya çıkan beklentilerin bir kez daha Uluslararası camianın Kıbrıs Rum tarafı ile ilgili tutumlarının değişmediğinin bir göstergesi olduğunu düşünmektedir. Kırk yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan görüşmeler 1964 yılında belirlenen zemin üzerinden devam etmekte ve Doruk Antlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir. Aradan geçen bunca zaman ve özellikle Annan Planı Referandum sonuçları çok net olarak bu zemin üzerinden kalıcı bir çözüme ulaşılamayacağını açık olarak göstermektedir. Bu nedenle Demokrat Parti-Ulusal Güçler; Yeni başlayacak çözüm sürecinin ne zaman olumlu veya olumsuz sonuçlanmasının bilinmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu sürecin başlatılması öncesinde AB nin samimiyetinin de test edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla, görüşmelerin başlaması ile paralel olarak AB ile Gümrük Anlaşması sürecinin, siyasi tanınma koşulu bir tarafa bırakılarak başlatılması talep edilmelidir. Maraş Kapalı Bölgesi Kıbrıs Türk yönetiminde yerleşime açılmalı,çözüm dönemine kadar bu bölgenin her türlü tamirat ve bayındırlık işlemleri Kıbrıs Türk tarafınca yürütülmelidir. Hidro-karbon konusu ayrı bir başlık olarak ele alınmalı ve bu konuda geçici bir yönetim oluşturulmalıdır. Belirlenen süre sonunda bir sonuca ulaşılmaması veya yapılacak referandumda olumsuz bir sonuç alınması halinde Kıbrıslı Türk tarafının geleceğinin ne olacağı öncelikli konu olarak bir sonuca bağlanmalıdır. 51

52 KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜM KRİTERLERİ Başlayacak sürecin bizi bir çözüme ulaştırmayacağına inanmaktayız. Buna rağmen gelinen aşamada sürecin başlatılmasının önünde bir engel oluşturmanın bu aşamada bir anlamı olmayacağına inanmaktayız. Bu nedenle çözüm arayışlarının devam edeceği bu dönemde Kıbrıs Sorunu, siyasi eşitliği her alanda tesis edilmiş ve koruma altına alınmış iki ayrı demokratik oluşumun ortaklığı çerçevesinde çözümlenmelidir. Varılacak anlaşmanın adı ve nevi değil içeriği önemlidir. Bu bağlamda,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin varlığı eşit egemenlik hakkımızın ve siyasi eşitliğimizin en önemli teminatı olarak görülmektedir. Varılacak nihai çözümün AB muktesebatı çerçevesinde birincil hukuk olarak kabul edilmeyeceği gerçeğinden hareketle bu anlaşmanın içerisinde devletimizin varlığının sulandırılmadan kabul ettirilmesi gelecek açısından büyük önem arz etmektedir. AB üyesi ülkeler arası ilişkilerin ada içerisinde uygulanması prensibinden hareket edilmesi halinde, mal-mülk ve toprak sorunu karşılıklı al-ver prensibi çerçevesinde çözümlenebilecektir. Gerek Kıbrıslı Türk gerekse Kıbrıslı Rum bu anlamda belirsizlik içerisinde bırakılmamalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan Türk yerleşikler diye bir kavram kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan tüm vatandaşlarımız eşittir ve olası bir çözüm çerçevesinde farklı muamele görmeleri kabul edilmeyecektir. 52

53 ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Demokrat Parti-Ulusal Güçlerin Kıbrıs sorunu için benimsemiş olduğu ideal çözüm tüm tarafların onay vereceği yeni bir anlaşmaya varılmasıdır. Ancak, Annan Planı süreci bir kez daha göstermiştir ki, sadece bu eksende bir dış politika deyim yerindeyse, halkımızı ila nihaiye Rum tarafının insafına bırakmak tehlikesi taşımaktadır. Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs sorununun çözümü esasen geleceklerinin mevcut belirsizliklerden arındırılması anlamına gelmektedir. İşte bu gerçeğin bilinciyle partimiz önümüzdeki dönemde birbirini tamamlayan ve sonuçta halkımızı belirsizlikten kurtaran bir dış politika mozaiği uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Mevcut görüşmeler süreciyle ilgili yaklaşımımız yukarıda halkımızın bilgisine sunulmuştur. Demokrat Parti-Ulusal Güçler in görüşmeler süreciyle ilgili politikasını etkin bir biçimde devam ettirirken izleyeceği alternatif politikalar ise aşağıda özetlenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin üzerindeki ambargoların delinmesi ve/veya kaldırılmasına yönelik politikalar: Görüşmeler süreci Kıbrıslı Türkler üzerindeki haksız ambargoların kaldırılmasına engel teşkil etmemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda uluslararası toplumla bütünleşmesi ve uluslararası düzeyde kabul görmesi yönünde yoğun bir dış politika programı uygulanacaktır. Bu bağlamda, direkt uçuşların başlaması ve İslam Konferansı Örgütü ne tam üyelik gibi konulara ayrı bir önem verilecektir. Bu politikanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanıtılması girişimleri olarak algılanacağı, uluslararası toplum tarafından kabul görmeyeceği ve görüşmeler sürecini olumsuz etkileyeceği yönündeki mesnetsiz inançlar artık bertaraf edilmelidir. Tam tersi, kaydedilecek her gelişme Rum tarafını çözüme daha istekli ve görüşmeler sürecinde daha yapıcı bir hale getirecektir. Uluslararası camiaya esas amacın anlatılarak ve bu bağlamda uluslararası konjektür hazırlanarak atılan adımların başarısı Kosova örneğiyle tescil edilmiştir. Demokrat Parti-Ulusal Güçler görüşmeler sürecinde hedeflediği olumlu gelişmelerin hayata geçmesi halinde yukarıda özetlenen politikalarını, yanlış anlama ve farklı korkulara mahal vermeyecek şekilde olası bir çözüm anlaşmasına hazırlık ekseninde yürütecektir. 53

54 Olası çözüm anlaşmasının onaylanmaması durumunda: Görüşmeler süreci sonunda bir çözüm anlaşmasının her iki halkın ayrı ayrı onayına sunulması ve herhangi bir halk tarafından reddedilmesi yadsınamaz bir olasılıktır. Bu durumda olası çözüm anlaşmasını hangi tarafın reddettiğine bakılmaksızın, tüm ilgili tarafların gerçekle yüzleşme zamanı gelecektir. Bu gerçek ise mevcut paydalarda radikal bir değişim olmadığı takdirde Kıbrıs sorununun bir anlaşma yoluyla çözümlenemeyeceğidir. Bu olasılık karşısında Demokrat Parti Ulusal Güçler in izleyeceği tutum aşağıda özetlenmektedir; Olası çözüm anlaşması halkların onayına sunulmadan önce BM, AB ve İKO, olası her sonuca ilişkin olarak izleyecekleri tutumu somut kararlarla ilan etmelidir. Halkımızın, referandumun ertesi günü nasıl bir gelecekle yüz yüze kalacağını bilmek en doğal hakkıdır. Halkımız, hayati çıkarlarına hizmet etmeyeceğini düşündüğü bir anlaşmaya Evet demek zorunda değildir. Ve tıpkı Rum halkının demokratik sözüne saygı duyulduğu gibi kıbrıs Türk Halkı nın kararına da saygı gösterilmelidir. Halkımızın ambargoların devamı ve/veya izolasyon politikalarıyla cezalandırılması kabul edilemez. Yeni görüşme süreçleri ve çözüm arayışlarına ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargoların kalkmasından sonra olumlu yaklaşılabilir. Rum tarafının veya her iki tarafın da olası anlaşmayı reddetmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargoların bütünüyle kaldırılması ve tüm demokratik yapıları ve unsuruyla varlığının uluslararası toplum tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Bu bazı çevrelerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanınması talebi olarak algılanıp; hayaldir, BM kararları buna engeldir gibi savlar öne sürülebilir. Bazı çevrelerden ise; o kadar kolay olsaydı, bugüne kadar biz yapardık, hayaldir, masada kalarak ve rest çekmeden mümkün değildir yorumları da yükselebilir. Birinci çevreler biliniz ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin her türlü ambargodan arınmış bir şekilde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif başta olmak üzere her alanda uluslararası camiayla bütünleşmesi için siyasi tanınma şart değildir. Kaldı ki, Kıbrıslı Türklerin kendi kaderini tayin hakkını kullanarak oluşturduğu egemen, bağımsız ve demokratik siyasi oluşumun varlığının teslim edilmesi de illa ki mevcut BM kararları hilafına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanınmasını gerektirmez. Ancak, gerekli şartlar hazırlanıp, uygun uluslararası konjektür yakalandığı anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanınması tıpkı Kosova örneğinde olduğu gibi erişilemez bir hayal de değildir. Daha da önemlisi bu gelişmelerin hiçbiri uygun zamanda ve ilgili tüm taraflar arasında Kıbrıs Adasının geleceğine ilişkin yeni bir çözüm anlaşmasının müzakere edilmesi ve imzalanmasına da engel değildir. 54

55 İkinci çevreler biliniz ki; uluslararası konjektür ve beklentilerin tam tersine uzlaşmaz bir tutum sergilemek Kıbrıslı Türklere hiçbir şey kazandırmaz. Zorlu taleplerinizin karşılanması için önce size sunulan diğer alternatiflerin tükendiğini göstermeniz, talebinizin karşılanmasının ilgili diğer çevrelerin de amacına hizmet edeceğine muhataplarınızı ikna etmeniz, uygun koşulları sağlayacak tüm politikaları harmanlayıp uluslararası konjektürü önceden hazırlamanız ve restinizi zamanında çekmeniz sizi başarıya götürür. Demokrat Parti Ulusal Güçler o an gelene kadar izleyeceği politikalar ve programının şu anda ifşa edilmesi sakıncalı detay ve unsurları çerçevesinde halkımıza her halükarda belirsizliklere son sözü vermektedir. Bize güvenip talep ettiğimiz güçlü yetkiyi verecek olan halkımızı, önümüzdeki beş yıl içinde bizim kontrolümüzde olmayan tüm unsurlar da göz önüne alınarak aşağıdaki geleceklerden birine taşıyacağımıza inancımız tamdır. Kıbrıslı Türklerin hayati çıkar ve haklarını güvence altına alan bir çözüm anlaşması çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin geleceğe taşınacağı, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitlik ve Türkiye nin etkin ve fiili garantisinin devamına dayalı yeni bir ortaklık. Rum tarafının veya her iki tarafın da olası anlaşmayı reddetmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargoların bütünüyle kaldırılması ve tüm demokratik yapıları ve unsuruyla varlığının uluslararası toplum tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Üzerindeki ambargolar bütünüyle kalkmış, tüm demokratik, bağımsız yapıları ve egemen unsuruyla uluslararası camiayla bütünleşmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif başta olmak üzere tüm ambargolar ve izolasyon bağlantılı tüm belirsizliklerinden kurtulmuş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 55

Sevgili Gazimağusalılar

Sevgili Gazimağusalılar 1 Sevgili Gazimağusalılar Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği

Detaylı

Sevgili Lefkoşalılar. LEFKOŞA Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi

Sevgili Lefkoşalılar. LEFKOŞA Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi 1 Sevgili Lefkoşalılar Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği

Detaylı

Sevgili Girneliler. GİRNE Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi

Sevgili Girneliler. GİRNE Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi 1 Sevgili Girneliler Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği

Detaylı

Sevgili İskeleliler. İSKELE Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi

Sevgili İskeleliler. İSKELE Geleceğe Yürüyor. Sizlere titiz bir çalışmanın ürünü olan seçim bildirgemizi 1 Sevgili İskeleliler Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Sevgili Güzelyurtlular

Sevgili Güzelyurtlular 1 Sevgili Güzelyurtlular Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma, koltuğu koruma amaçlı adımlarla çözümlenmeyeceği

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2016 www.kto.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. 2017 2019 ORTA VADELİ PROGRAM... 1 3. OVP DE TEMEL EKONOMİK HEDEFLER

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Demokrat Parti - Ulusal Güçler Ekonomik Yapılanma ve Büyüme Programı 2013 2018 Dönemi

Demokrat Parti - Ulusal Güçler Ekonomik Yapılanma ve Büyüme Programı 2013 2018 Dönemi 1 Demokrat Parti - Ulusal Güçler Ekonomik Yapılanma ve Büyüme Programı 2013 2018 Dönemi GİRİŞ Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek, reel sektörün ihtiyaçlarına en kısa zamanda

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013

Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013 Orta Vadeli Program (2014-2016) 8 Ekim 2013 DÜNYA EKONOMİSİ 2 Küresel Büyüme Tahminleri (% Değişim) 4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,9 2013 2014 Ekim 2012 Tahmini Ekim 2013 Tahmini Kaynak:

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı