ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ"

Transkript

1 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta ile iletişimi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. P.1.3 Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmelidir. P.1.4 Hasta kayıt görevlisi kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. P.1.5 Poliklinik muayenesi için kayıt işlemi yapılan hastanın hangi saat diliminde muayene olacağı belirlenerek hastaya bu hususta bilgi verilmelidir. P.1.6 Hekim seçme uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 2 POLİKLİNİKLER P.2 Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı? P.2.1 Poliklinik girişlerinde sağlık tesisi krokileri bulundurulmalıdır. P.2.2 Sağlık tesisinde yönlendirme levhaları bulunmalı ve yönlendirmeler işlevsel olmalıdır. P.2.3 Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevli, diğer personelden ayırt edilebilecek kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır. P.2.4 Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevlilere, hasta hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmelidir. 3 POLİKLİNİKLER P.3 Polikliniklerde bekleme salonlarında uygun düzenlemeler yapılmış mı? P.3.1 Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır. P.3.2 Yeterli ışıklandırmaya sahip olmalıdır. P.3.3 Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli oturma grupları bulundurulmalıdır. 4 POLİKLİNİKLER P.4 Poliklinik hizmetlerinde öncelik grubuna giren hastalara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.4.1 Poliklinik hizmeti almak için hastaneye başvuran öncelikli hastalar grubu ilan edilmelidir. P.4.2 Hasta kayıt kabul birimi tarafından kayıt işlemleri öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir. P.4.3 Yaşlı ve engelli vatandaşların öncelikli oturmalarını sağlayacak (ayrılmış oturma grupları veya önceliği belirten uyarı levhaları vb.) düzenlemeler olmalıdır. 5 POLİKLİNİKLER P.5 Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri poliklinik danışma birimlerinde bulunuyor mu? P.5.1 Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri oluşturulmalıdır. P.5.2 Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri hasta kabul/poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler gibi bilgilendirme birimlerinde bulunmalıdır. 6 POLİKLİNİKLER P.6 Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmiş mi? P.6.1 Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenmelidir. P.6.2 Hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmelidir (poliklinikte, hastane girişinde, web vb.) 7 POLİKLİNİKLER P.7 Muayene odası girişlerinde uygun düzenleme yapılmış mı? P.7.1 Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları yazılmalıdır. P.7.2 Her muayene odası girişinde, hastanın ismi veya sıra numarasını görebilmesi için, uygun elektronik sistem kurulmalı ve çalışır durumda olmalıdır. P.7.3 İsminin açıklanmasını istemeyen hastalar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 8 POLİKLİNİKLER P.8 Sağlık tesisinde görev yapan her diş hekimine ait bir diş üniti var mı? P.8.1 Aktif olarak poliklinik yapan her diş hekimine bir diş üniti tahsis edilmelidir. 9 POLİKLİNİKLER P.9 Poliklinikte muayene ve tedavi alanlarında mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmış mı? P.9.1 Diş muayene ve tedavi alanlarında mahremiyete yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. P.9.2 Diş hekimi muayene veya tedavi sırasında ünitesine ikinci bir hastayı almamalıdır. P.9.3 Diş ünitesinde hasta varken, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını hariç) bulunmamalıdır. 10 POLİKLİNİKLER P.10 Polikliniklerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunuyor mu? P.10.1 Polikliniklerde el hijyenini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 11 POLİKLİNİKLER P.11 Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden yapılıyor mu? P.11.1 Poliklinikte muayene işlemleri ( ağız şeması, teşhis ve planlama bilgileri, tetkik istemleri, reçete, rapor, sistemik hastalık ikazı vb ) HBYS üzerinden oluşturulmalıdır. P.11.2 Hekimler devam eden MHRS işlem randevularını HBYS üzerinden verebilmelidir. 12 POLİKLİNİKLER P.12 Niteliklere uygun bebek bakımı ve emzirme odası var mı? P.12.1 Poliklinik alanında bebek bakımı ve emzirme odası olmalıdır. P.12.2 Mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. P.12.3 Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş ve broşürler olmalıdır. P.12.4 Lavabo, sabun, kâğıt havlu ve alt değiştirme alanı bulunmalıdır.

2 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ P.12.5 İklimlendirmesi yeterli seviyede olmalıdır. 13 POLİKLİNİKLER P.13 MHRS'den randevu alan hastaların, muayene zamanları muayene oldukları saat ile uyumlu mu? MHRS den randevu alan hastaların muayene oldukları saat ile randevu saati arasında 30 P.13.1 dakikadan fazla gecikme olmamalıdır. 14 POLİKLİNİKLER Yapılan protezlerin safhaları (özellikle ölçüler) HBYS'ye zamanında ve eksiksiz kayıt P.14 ediliyor mu? P.14.1 Protez işlemlerinin safhaları HBYS'ye zamanında eksiksiz kayıt edilmelidir. 15 POLİKLİNİKLER P.15 Uygulanan tedavi süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor mu? Konservatif tedavi, endodontik tedavi, protez randevu süreleri sağlık tesisi tarafından P.15.1 belirlenmelidir. P.15.2 Sağlık tesisi tarafından belirlenen sürelere uyulmalıdır. P.15.3 Gecikme süreleri ile ilgili analiz yapılmalıdır. DÖF ve analiz kayıtları olmalıdır. 16 POLİKLİNİKLER P.16 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili düzenleme var mı? P.16.1 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili yazılı düzenleme olmalıdır. P.16.2 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili personele eğitim verilmelidir. P.16.3 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu, yazılı düzenlemeye uygun yapılmalıdır. 17 POLİKLİNİKLER P.17 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin transferi ile ilgili düzenleme var mı? Poliklinikte alınan protez ölçülerinin, laboratuvara transferini kimin yapacağı tanımlanmış P.17.1 olmalıdır. (Transfer hasta tarafından yapılmamalıdır). Ölçüler dezenfeksiyonu yapılmış halde ağzı kapalı hastaya özel kap ya da kilitli poşetlerde P.17.2 yapılmalıdır. P.17.3 Ölçü kaplarının üzerinde hasta kimlik bilgilerinin olduğu etiketler bulunmalıdır. P.17.4 Transfer personeline süreç hakkında eğitim verilmeli ve eğitim kayıtları bulunmalıdır. P.17.5 Transfer sağlık tesisi tarafından hazırlanan yazılı düzenlemeye uygun olarak yapılmalıdır. 18 POLİKLİNİKLER P.18 Polikliniklerde kullanılan ilaç ve sarf malzemelerine ait düzenleme yapılmış mı? P.18.1 Kullanılan ilaç ve sarf malzemeler prospektüsüne uygun ortamda saklanmalıdır. Kullanılan ilaç ve sarf malzemenin miad ve miktar kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına P.18.2 alınmalıdır. Kullanılacak lokal anestezikler, diğer ilaçlar ya da kimyasal maddeler hastaya özel P.18.3 hazırlanmalıdır. 19 POLİKLİNİKLER P.19 Hastalar tedavi öncesi diş hekimi tarafından uygulanacak tedavi konusunda bilgilendirilerek onayı alınıyor mu? Hastalar tedavi öncesi diş hekimi tarafından uygulanacak tedavi konusunda ayrıntılı olarak P.19.1 bilgilendirilmelidir. Tedavi öncesi tedavi konusunda ayrıntılı olarak diş hekimi tarafından bilgilendirilen hastanın P.19.2 onayı her işleme özel olmalı ve kayıt altına alınmalıdır. P.19.3 Alınan onaylar arşivlenmelidir. 20 POLİKLİNİKLER Tedavi yapılan her hasta sonrası diş üniti ve kullanılan ekipmanlar çapraz P.20 kontaminasyonu önleyecek şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu? P.20.1 Diş ünitesinin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Her hastadan sonra tedavide kullanılan ünit üzerindeki çıkarılabilen başlıklar (aeretör başlığı, P.20.2 anguldruva, kavitron vb.) sterilize edilmelidir. DENTAL 21 GÖRÜNTÜLEME DG.1 Dental görüntüleme hizmetlerinin sorumluları tanımlanmış mı? DG.1.1 Radyoloji Birimi Sorumlusu tanımlanmış olmalıdır. DG.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişiler tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. DENTAL 22 GÖRÜNTÜLEME DG.2 Radyoloji ünitelerinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? DG.2.1 Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin TAEK lisansı güncel olmalıdır. DG.2.2 Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır. DG.2.3 Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda aspirasyon sistemi bulunmalıdır. Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile DG.2.4 sağlanmalıdır. Dental görüntüleme ünitelerinin girişlerinde sağlık tesisinin HBYS ile entegre çalışan hastanın DG.2.5 sırasını bildiren elektronik sistem düzenlenmelidir. DG.2.6 Dental görüntüleme ünitesinde bekleme alanları oluşturulmalıdır. DENTAL 23 GÖRÜNTÜLEME DG.3 Radyoloji ünitelerinde çalışan ve hasta güvenliğine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

3 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Radyoloji ünitesinde çalışan personel kişisel dozimetre taşımalı ve ölçüm kayıtları kontrol DG.3.1 edilmelidir. Radyoloji ünitesinde çalışan personelin periyodik olarak hemogram, periferik yayma (6 ayda DG.3.2 bir), göz ve dermatolojik muayeneleri (yılda bir kez) yapılmalıdır. DG.3.3 Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar uygun şekilde muhafaza edilmeli ve yılda en az bir defa DG.3.4 floroskopi, skopi veya röntgen filmi ile kontrol edilmelidir DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DPL.1 Protez Laboratuvarının sorumlusu tanımlanmış mı? Protez Laboratuvarının sorumlusu tanımlanmalıdır. (Diş hekimi ya da Diş DPL.1.1 Teknisyeni/Teknikeri). Görevlendirme yazısı personelin özlük dosyasında bulundurulmalı, güncel olmalı ve ilgili DPL.1.2 sorumlu personel tarafından da tebellüğ edilmelidir. DPL.2 Protez laboratuvarı alt yapısı, çalışan güvenliği ve hizmet kalitesi açısından uygun şartlarda mı? Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte DPL.2.1 edilebilir nitelikte olmalıdır. Akril işlemi sırasında ortamda oluşan gazların bertarafına yönelik kabin veya vakum sistemi DPL.2.2 olmalıdır. Vakum sistemi diş protez teknisyeninin inhalasyonunu engelleyecek seviyede yapılandırılmış DPL.2.3 olmalıdır. DPL.2.4 Emilen hava filtre edilerek direkt dış ortama atılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar laboratuvarda bulunmalı ve kullanılmalıdır.(kimyasal maruziyeti engelleyecek iş güvenliği eldiveni, güvenlik gözlükleri,ts EN 149 standartına uygun DPL.2.5 endüstriyel toz maskeleri, vakumlu toz emicili çalışma masası) DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DPL.3 Protez ölçülerinin alçı döküm süreci ve laboratuvara kabul red kriterleri belirlenmiş mi? DPL.3.1 DPL.3.2 Protez ölçülerinin laboratuvara kabul red kriterleri belirlenmelidir. Red edilen ölçüler kayıt altına alınmalı, analiz edilmeli ve DÖF'ler uygulanmalıdır. 27 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DPL.4 Laboratuvara gelen ölçülerin bekletilmeden alçı dökülmesi için gereken önlemler alınıyor mu? DPL.4.1 DPL.4.2 DPL.4.3 Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami süre sağlık tesisi tarafından belirlenmelidir. Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami süreye uyum HBYS de izlenebilmelidir. Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami sürenin aşılması durumlarında gerekli DÖF ler uygulanmalıdır. 28 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI DPL.5 Protezlerin ara safha ve teslim süreleri belirlenmiş mi? DPL.5.1 DPL.5.2 DPL.5.3 DPL.5.4 DPL.5.5 Protezlerin ara safha ve teslim süreleri belirlenmelidir Protezlerin ara safha ve teslim sürelerine uygun çalışılmalıdır. Protezlerin teslim süreleri konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler analiz edilmeli ve DÖF ler düzenlenmelidir. SERVİS BÖLÜMÜNDEKİ SORULAR ADSH'DE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 29 SERVİS S.1 Servis sorumluları tanımlanmış mı? S.1.1 Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır. S.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır. 30 SERVİS S.2 Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılıyor mu? S.2.1 Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. S.2.2 Kimlik tanımlayıcı ad soyad, protokol numarası ve doğum tarihi (gün/ay/yıl) içermeli okunaklı ve matbu şekilde düzenlenmiş olmalıdır. S.2.3 Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. 31 SERVİS Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü eksiksiz S.3 dolduruluyor mu? Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü eksiksiz doldurulmuş S.3.1 olmalıdır. 32 SERVİS S.4 Servislerde el hijyenini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunuyor mu?

4 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ S.4.1 Servislerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır. 33 SERVİS Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçlarını içeren S.5 değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kaydedilmiş mi? Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçları S.5.1 değerlendirilmelidir. S.5.2 Düşme riski olan hastaların, düşme riskinin azaltılması için önlemler alınmış olmalıdır S.5.3 Değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir. 34 SERVİS S.6 Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından hastalığı hakkında bilgilendirme yapılıyor mu? S.6.1 Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından hastalığı hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 35 SERVİS S.7 Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip ve tedavileri kayıt altına alınıyor mu? S.7.1 Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük takipleri kayıt altına alınmalıdır. Her hastaya günlük olarak, hekimin adı soyadı, tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş süresi, dozu, hızı, hastanın yatış yapılmadan önce kullandığı ve kullanmaya devam S.7.2 edeceği ilaçlar ve bakım planı içeren order verilmelidir. 36 SERVİS S.8 Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı? S.8.1 Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) bulunmalıdır. S.8.2 Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. S.8.3 Hasta dosyalarındaki bilgilere ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. 37 SERVİS S.9 Sözel order formu kullanılıyor mu? S.9.1 Sözel orderler kayıt altına alınmalıdır. S.9.2 İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, geri okunmalı, istemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. S.9.3 Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.(günü birlik operasyonlarda değerlendirilmeyecektir.) 38 SERVİS S.10 Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili diş hekimi ve anestezi doktoru tarafından hasta ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden önce tarih ve saat belirtilerek yazılmış mı? S.10.1 Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili diş hekimi ve anestezi doktoru tarafından yazılmalıdır. Post operatif bakım ve tedavi planı hasta ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime S.10.2 nakledilmeden önce yazılmalı; tarih ve saat belirtilmelidir. 39 SERVİS S.11 Acil müdahale seti kullanıma hazır durumda bulunuyor mu? S.11.1 Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda olmalıdır. S.11.2 Acil müdahale seti içindeki tıbbi cihazların kontrolleri yapılmış olmalıdır. S.11.3 Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemelerin son kullanım tarihlerinin ve miktarlarının kontrolü yapılmış olmalıdır. 40 SERVİS Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve S.12 sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş mi? Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve sonlandırma S.12.1 zamanı, takip aralıkları belirtilmiş olmalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir tekrar gözden geçirilmelidir.(günü birlik S.12.2 operasyonlarda değerlendirilmeyecektir.) 41 SERVİS Eczaneden servise gelen ilaçlar, tedavi odasında her hasta için ayrı olarak muhafaza S.13 ediliyor mu? Eczaneden hasta bazlı çıkışı yapılan ilaçlar servislerde de hasta bazlı olarak muhafaza S.13.1 edilmelidir. İlaçlar kullanımı esnasında hastaya özel, hastanın kimlik tanımlayıcı bilgilerini içeren kapalı S.13.2 kaplarda verilmelidir. 42 SERVİS S.14 İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınıyor mu? S.14.1 İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınmış olmalıdır. S.14.2 İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi ve hastanın adı mayi üzerine etiketlenmiş olmalıdır. 43 SERVİS S.15 Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip mi? S.15.1 Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip olmalıdır. S.15.2 Hemşire çağrı sistemi çalışır durumda ve işlevsel olmalıdır.

5 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 44 SERVİS S.16 Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları mevcut mu? S.16.1 Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları bulunmalıdır. 45 SERVİS Sağlık tesisi tarafından hasta ve yakınlarına genel sağlık ve taburculuk sonrası bakım S.17 hakkında bilgi veriliyor mu? Her hastaya ve yakınlarına genel sağlık ve taburculuk sonrası bakım hakkında bilgi verilmelidir. S.17.1 S.17.2 Bilgilendirme kayıtları dosyada bulunmalıdır. 46 SERVİS Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak S.18 düzenlenmiş mi? Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak S.18.1 düzenlenmelidir. Bilgilendirilmiş onam formlarında tarih, sorumlu hekim ve hasta / hasta yakını imzası S.18.2 bulunmalıdır. 47 SERVİS S.19 Hasta bakım alanlarında gerekli kişisel koruyucu malzemeler mevcut mu? Hasta bakım alanlarında, gerekli ve yeterli kişisel koruyucu ekipman olmalıdır. (Eldiven, yüzgöz S.19.1 koruyucu maske, gözlük, önlük) 48 SERVİS S.20 Epikriz eksiksiz dolduruluyor mu? Epikrizde; 1- Yatış sebebi,tanılar ve eşlik eden hastalıklar, 2-Önemli fiziksel ve diğer bulgular, S Uygulanan diagnostik ve iyileştirici işlemler, 4-Taburcu sonrası kullanacağı ilaçlar, 5-Taburcu edilme esnasındaki sağlık durumu, 6-Hastanın taburculuğu sonrası bakımına yönelik bilgilendirme /planlama yazılmış olmalıdır. 49 SERVİS S.21 Serviste ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor mu? Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri kullanım alanlarında olmalı ve karışmamasına S.21.1 yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır. Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış olmalı ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza S.21.2 edilmelidir. S.21.3 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır S.21.4 Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır. İlaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı S.21.5 düzenleme bulunmalıdır. İlaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.yarım kalması durumunda yapılacaklar S.21.6 ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır. AMELİYATHANE BÖLÜMÜNDEKİ SORULAR ADSH'DE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 50 AMELİYATHANE A.1 Ameliyathane sorumluları tanımlanmış mı? A.1.1 Ameliyathane sorumlu hekimi tanımlanmış olmalıdır. A.1.2 Ameliyathane sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır. A.1.3 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır. 51 AMELİYATHANE A.2 Ameliyathane giriş/çıkış koşulları uygun şekilde düzenlenmiş mi? A.2.1 Personel ve hasta giriş/çıkışı ayrı olarak düzenlenmelidir. Personel girişinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı engellenerek kontrollü geçişi A.2.2 sağlanmalıdır. A.2.3 Ameliyathane girişinde sedye değişimi yapılmalıdır. Lokal ameliyatlar için gelen hastalar da, transfer ve ameliyathane giriş/çıkış kurallarına A.2.4 uymalıdır. 52 AMELİYATHANE A.3 Hastanın ameliyathaneye transferi uygun koşullarda sağlanıyor mu? A.3.1 Hasta ameliyathaneye uygun kıyafet ile gelmelidir. (Lokal anestezi alacak hastalar da dâhil.). A.3.2 Hastanın ameliyathaneye geliş ve gidişi sağlık personeli eşliğinde olmalıdır. 53 AMELİYATHANE A.4 Hasta yakınları için bekleme ve bilgilendirme koşulları sağlanmış mı? Hasta yakınlarının bekleme alanı/odasında, hastalarıyla ilgili bilgi alabilmelerini sağlayacak A.4.1 düzenlemeler bulunmalıdır. A.4.2 Bilgilendirme hasta mahremiyeti dikkate alınarak yapılmalıdır. 54 AMELİYATHANE A.5 Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar tanımlanmış mı? Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar tanımlanmış olmalıdır. Bu alanların görsel A.5.1 ve fiziksel olarak (bariyer) ayırımı yapılmalıdır. A.5.2 Steril olmayan alandan yarı steril alana geçerken terlik/galoş ve uygun kıyafet giyilmelidir. A.5.3 Steril alana geçişte, terlik değiştirilmeli, bone ve maske takılmalıdır. 55 AMELİYATHANE A.6 Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin ameliyathanede yapılması gereken bölümleri eksiksiz uygulanıyor mu?

6 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Güvenli cerrahi kontrol listesi ameliyatın safhasına göre doldurulmuş olmalıdır. (Mental retardasyon olan hastalarda anestezi verilmeden önceki kısımda ameliyat bölgesi A.6.1 değerlendirilmeyecektir.) 56 AMELİYATHANE A.7 Ameliyathanede uygun fiziksel koşullar oluşturulmuş mu? Ameliyathanenin steril alan yüzeyleri pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte A.7.1 edilebilir nitelikte, derzsiz(silikon esaslılar hariç) malzeme ile kaplanmış olmalıdır. A.7.2 Alt yapı ve donanımı oluşturulmuş uyandırma odası olmalıdır. A.7.3 Uyandırma odasında hasta mahremiyetine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. A.7.4 Ameliyathane personeline uygun alanda dinlenme odası düzenlenmelidir. 57 AMELİYATHANE A.8 Anesteziye ait formlar uygun şekilde dolduruluyor mu? Hasta ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından muayene edilmeli ve anestezi değerlendirme A.8.1 formu doldurulmalıdır. A.8.2 Anestezi güvenlik kontrol listesi doldurulmalıdır. Anestezi uygulaması sırasında, hastanın fizyolojik durumu izlenerek, izlem sonuçları anestezi A.8.3 kayıt formuna yazılmalıdır 58 AMELİYATHANE A.9 Cerrahi hekim tarafından hasta ameliyathaneden çıkmadan önce ameliyat notu ve postoperatif order yazılıyor mu? Cerrahi hekim tarafından hasta ameliyathaneden çıkmadan önce ameliyat notu ve postoperatif A.9.1 order yazılmalıdır. 59 AMELİYATHANE A.10 Ameliyathanede ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor mu? Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri kullanım alanlarında olmalı ve karışmamasına A.10.1 yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır. A.10.2 Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir. A.10.3 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır A.10.4 Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır. İlaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı A.10.5 düzenleme bulunmalıdır. İlaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.yarım kalması durumunda yapılacaklar A.10.6 ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır. 60 AMELİYATHANE A.11 Dezenfektan solüsyonların son kullanma tarihleri ve etkinlikleri kontrol ediliyor mu? A.11.1 Hazırlanan dezenfektan solüsyonlarının son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Yüksek düzey dezenfektan solusyonların etkinlikleri etkinlik indikatörleri ile kontrol A.11.2 edilmelidir. 61 STERİLİZASYON ST.1 Sterilizasyon ünitesi sorumluları tanımlanmış mı? ST.1.1 Sterilizasyon ünitesi sorumluları tanımlanmalıdır. ST.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır. 62 STERİLİZASYON ST.2 Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç bölümden oluşmuş mu? ST.2.1 Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. ST.2.2 Oluşturulan üç bölüm gerekli teknik nitelikleri sağlamalıdır. 63 STERİLİZASYON ST.3 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi? ST.3.1 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. 64 STERİLİZASYON ST.4 Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılıyor mu? ST.4.1 Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılmalıdır. 65 STERİLİZASYON ST.5 Steril edilen malzemeler uygun şekilde depolanıyor mu? ST.5.1 Steril edilen malzemeler uygun koşullarda depolanmalıdır. 66 STERİLİZASYON ST.6 Steril olan her malzemenin üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler bulunuyor mu? ST.6.1 Depodaki steril malzemeler üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler olmalıdır. 67 STERİLİZASYON ST.7 Sterilizasyon işlemi indikatörler ile kontrol edilerek kayıt altına alınıyor mu? ST.7.1 Sterilizasyon işleminde kullanılan indikatörlerin kayıtları bulunmalıdır. ST.7.2 İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde maruziyet bantları olmalıdır. 68 BİYOMEDİKAL DEPO BD.1 Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? BD.1.1 Depo sorumluluk alanlarına ilişkin mevzuata uygun Biyomedikal Depo yapısı bulunmalıdır.

7 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Bu organizasyon yapısında, Sağlık Kurumu, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim BD.1.2 kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır. 69 BİYOMEDİKAL DEPO BD.2 Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri mevzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi? Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin görevlendirmesi tebliğ edilmiş ve BD.2.1 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. 70 BİYOMEDİKAL DEPO BD.3 Sağlık Kurumlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu mu? Sağlık Kurumlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik BD.3.1 birimlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır. Sağlık Kurumlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları mevcut biyomedikal BD.3.2 dayanıklı taşınırlarla uyumlu olmalıdır. 71 BİYOMEDİKAL DEPO BD.4 Biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depoda kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır BD.4.1 niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri yapılmalıdır. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depoda kayıtlı olan ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan BD.4.2 malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır. 72 BİYOMEDİKAL DEPO BD.5 Evde sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut mu? (Evde sağlık aracı bulunmayan sağlık kurumları muaf tutulacaktır.) BD.5.1 Evde sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı bulunmalıdır. 73 BİYOMEDİKAL DEPO BD.6 BD BİYOMEDİKAL DEPO BD.7 BD.7.1 BD BİYOMEDİKAL DEPO BD.8 BD.8.1 BD.8.2 BD BİYOMEDİKAL DEPO BD.9 BD.9.1 BD.9.2 Tüm yazılım/bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut mu? Tüm yazılım/bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı olmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun mu? Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem belgelerinde istenilen malzemenin tanımı ve kullanılacağı taşınıra ait künye bilgisi mevcut mu? Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen ve/veya matbu formdaki istem belgelerinde künye bilgisinin doldurulacağı alanbulunmalıdır. Bu istem belgelerinde künye bilgisi alanı doldurulmuş olmalıdır. İstem belgesinde bulunan malzeme tanımı MKYS Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olmalıdır. Sağlık Kurumu dışında teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için donanım teslim tutanakları düzenleniyor mu? Sağlık Kurumu dışında teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için donanım teslim tutanakları düzenlenmelidir. Bu biyomedikal dayanıklı taşınırların Sağlık Kurumuna iade edildiğine ilişkin ikinci bir tutanak düzenlenmeliyada teslim alındığı kayıt altına alınmalıdır. 77 BİYOMEDİKAL DEPO BD.10 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uyarı Sistemine yönelik yazılı düzenleme mevcut mu? BD.10.1 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uyarı Sistemine yönelik yazılı düzenleme olmalıdır. 78 BİYOMEDİKAL DEPO BD.11 Sağlık kurumlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetli olduğu personel bilgisi MKYS de mevcut mu? BD.11.1 Sağlık kurumlarında bulunan her bir biyomedikal dayanıklı taşınırın zimmetli olduğu bir personel ya da kullanım yeri bulunmalıdır. BD.11.2 Biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetli olduğu personel ya da kullanım yeri bilgisi güncel olmalıdır KM.1 Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? Klinik Mühendislik hizmetlerinden sorumlu personele görev tanımı tebliğ edilmiş ve sorumlu KM.1.1 personel tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. KM.1.2 Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır. Bu organizasyon yapısında, Sağlık Kurumu, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim KM.1.3 kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır. KM.2 Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut mu?

8 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Sağlık Kurumu bünyesinde demirbaş olarak bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların KM.2.1 üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır. Sağlık Kurumu bünyesinde hizmet alımı olarak kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların KM.2.2 üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır. Sağlık Kurumu bünyesindeki evde sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.( Evde KM.2.3 sağlık aracı bulunmayan sağlık kurumları için bu alan boş bırakılacaktır.) 81 KM.3 MKYS'de Dayanıklı Taşınır Yönetimi Ekranı üzerinden yapılan veri girişleri doğru şekilde yapılıyor mu? MKYS'de Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden yapılan idari ve teknik veri KM.3.1 girişleri doğru şekilde yapılmalıdır. 82 KM.4 KM.4.1 KM.4.2 Tedarik edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik muayene ve kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları uygun şekilde düzenleniyor mu? Sağlık Kurumu tarafından temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik muayene ve kabul ve teslim tutanakları en az bir üyesi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim personeli ve/veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olacak şekilde düzenlenmelidir. Hizmet alım yoluyla temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik hizmeti ifa tutanakları en az bir üyesi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim personeli ve/veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olacak şekilde düzenlenmelidir. 83 KM.5 KM.5.1 KM.5.2 KM.5.3 Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimleri veriliyor mu? Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerinin dokümanları bulunmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerinin kayıtları tutulmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerine ait yıllık plan olmalıdır. 84 KM.6 KM.6.1 KM.6.2 KM.6.3 Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma(uptime) süreleri kayıt altına alınıyor mu? Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma süreleri kayıt altına alınmalıdır. Aktif çalışma süresi %95 oranının altına düşen sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlar hakkında tedarikçilere sözleşme hükümlerince yaptırım uygulanmalıdır.(sözleşme kapsamında biyomedikal dayanıklı taşınırı bulunmayan sağlık kurumları için bu alanı boş bırakılacaktır.) Aktif çalışma süresi yıllık olarak belirlenen sözleşme kapsamı dışındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik DÖF dokümanları olmalıdır KM.7 Özellikli biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmış mı??(adsmler bu sorudan muaf tutulacaktır.) Ameliyathanelerde bulunan yaşam destek ve sinyalizasyon-monitörizasyon sistemlerine yönelik KM.7.1 elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmalıdır. KM.8 Biyomedikal Depolarda takip edilen malzemelerin HEK e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme var mı? Biyomedikal Depolarda takip edilen malzemelerin HEK e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme KM.8.1 bulunmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırların HEK e ayrılmasına ilişkin talimatlarda kaynak geliştirme KM.8.2 süreci bulunmalıdır. KM.9 KM.9.1 KM.9.2 KM.9.3 Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin teknik eğitimine ilişkin eğitim planı, talimatı ve eğitim dokümanları mevcut mu? Teknik eğitimlere ait yıllık planlar bulunmalıdır. Teknik eğitimlere katılım sağlayan personel kayıtları bulunmalıdır. Teknik eğitimlere ait eğitim dokümanları (sunum, kitap, eğitim notu gibi) bulunmalıdır. KM.10 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme ve yıllık plan mevcut mu? Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme KM.10.1 olmalıdır. KM.10.2 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin yıllık plan olmalıdır. KM.10.3 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin kurum içi hizmet talimatı olmalıdır. KM.10.4 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin kurum dışı hizmet talimatı olmalıdır.

9 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ KM.11 Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS'de Teknik Hizmet Yönetim Ekranı üzerinden veri girişleri yapılıyor mu? Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS'de Teknik Hizmet Yönetim Ekranı üzerinden veri KM.11.1 girişleri yapılmalıdır. KM.12 Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranına yapılan veri girişleriyle uyumlu mu? Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi KM.12.1 ekranında yer alan teknik hizmet türleriyle uyumlu olmalıdır. Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi KM.12.2 ekranında yer alan biyomedikal cihaz bilgileriyle uyumlu olmalıdır. Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi KM.12.3 ekranında yer alan ödeme bilgileriyle uyumlu olmalıdır. KM.13 Teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye numaraları teknik servis formlarında yer alıyor mu? Teknik servis formları ve ölçümleme raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye KM.13.1 numarası bulunmalıdır. KM.14 Sağlık Kurumu dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye refakat ediliyor mu? Sağlık Kurumu dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye KM.14.1 refakat edilmeli ve kurum personelinin tedarikçiye refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır. KM.15 Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri mevzuata uygun yapılıyor mu? KM.15.1 Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında raporlama işlemi mevzuata uygun olmalıdır. KM.15.2 Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında etiketleme işlemi mevzuata uygun olmalıdır. Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında çalıştırılan personel mevzuata uygun nitelikte KM.15.3 olmalıdır. Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayan referans donanımlar standartlara KM.15.4 uygun olmalıdır. KM.16 Teknik ve/veya idari sözleşmesi bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların yönetimi sözleşme hükümlerine uygun yapılıyor mu? Teknik ve/veya idari sözleşmesi bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların yönetimi sözleşme KM.16.1 hükümlerine uygun yapılmalıdır. KM.17 Merkezi gaz sistemine bağlı gaz dağıtım panolarında rutin kontroller yapılıyor mu?(merkezi gaz sistemi bulunmayan sağlık kurumları muaf tutulacaktır.) KM.17.1 Medikal gazların rutin kontrollerinin yapılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Medikal gazların basınç ve akış kontrolleri günlük olarak yapılmalı ve ölçülen/gözlemlenen KM.17.2 değerler kayıt altına alınmalıdır. Merkezi ünitelerde olumsuz durumlarda işitsel ve görsel uyarı veren kontrol yapıları KM.17.3 bulunmalıdır. İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı KM.18 Personeline yönelik görev tanımı ve iş emri listesi mevcut mu? (Bu alanda hizmet alım personeli bulunmayan sağlık kurumları muaf tutulacaktır.) Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel olarak İşçi Sayısı Tespit KM.18.1 Sistemine bildirilmelidir. Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personel için görev tanımı bulunmalı, sorumlu KM.18.2 personele tebliğ edilmiş olmalıdır. Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personele yönelik iş emri kayıtları KM.18.3 tutulmalıdır. EH.1 EH.1.1 EH.1.2 EH.2 EH.2.1 EH.2.2 Eczane sorumlusu tanımlanmış mı? Sorumlu eczacı tanımlanmış olmalıdır. (Eczacının olmadığı durumlarda sağlık personeli olmalıdır.) Görevlendirme yazısı ilgili kişiler tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. Soğuk zincire tabi olan ilaç ve laboratuvar kitlerinin yönetimi uygun olarak yapılıyor mu? (Sağlık tesisinde soğuk zincire tabi ilaçlar veya kitler bulunmuyor ise muaf tutulur.) Soğuk zincir süreci ile ilgili yazılı düzenleme olmalıdır. Soğuk zincire tabi ilaçların ve laboratuvar kitlerinin listesi bulunmalıdır

10 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ EH.2.3 Listelenen bu malzemeler uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. EH.2.4 Soğuk zincirin takibi için indikatörlü etiketler kullanılmalıdır. 99 Görünüşü ve okunuşu benzer ilaçların depolanmasına yönelik özel bir düzenleme EH.3 yapılmış mı? EH.3.1 Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri hazırlanmalı ve kullanım alanlarında olmalıdır. EH.3.2 Eczane deposunda görünüşü ve okunuşu benzer ilaçlar ayrı raflarda saklanmalıdır. 100 Sağlık tesisinde ilaçlar ve tıbbi malzemelerle ilgili çalışan tüm sağlık personeline eczacı EH.4 tarafından eğitim verilmiş mi? Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili çalışan tüm sağlık personeline eczacı tarafından eğitim verilmelidir.(sağlık tesisinde eczacının olmadığı durumlarda Genel Sekreterlikte veya EH.4.1 yakın bir sağlık tesisinde çalışan eczacı tarafından eğitim verilmelidir.) Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzeme depo sorumluluk alanlarında çalışan personelin eğitim EH.4.2 durumu en az lise mezunu olmalıdır. Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzeme depo sorumluluk alanlarında çalışan personele eczacı tarafından eğitim verilmelidir.(sağlık tesisinde eczacının olmadığı durumlarda Genel EH.4.3 Sekreterlikte veya yakın bir sağlık tesisinde çalışan eczacı tarafından eğitim verilmelidir.) EH.4.4 Eğitimin dökümanları ve eğitim kayıtları olmalıdır. 101 İlaçlarda advers etki bildirimi ve tıbbi sarf malzemelerde beklenmeyen etkilerin ve hatalı EH.5 ürünlerin takip edilmesi ile ilgili yazılı düzenleme oluşturulmuş mu? Sağlık tesisindeki ilaçlar için farmokovijilans sorumlusu belirlenmelidir. EH.5.1 EH.5.2 Advers etki bildirimine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. EH.5.3 Sağlık tesisinde tıbbi sarf malzemeler için materyovijilans sorumlusu belirlenmelidir. Tıbbi sarf malzemelerden kaynaklanan olumsuz olayların uyarı sistemine bildirimi hakkında EH.5.4 yazılı düzenleme bulunmalıdır. (PGD Yönetmeliğine ve Formuna uygun olarak) 102 EH.6 Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç listesi oluşturulmuş mu? EH.6.1 Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç listesi bulunmalıdır. 103 Ameliyathanelerde inhaler anestezikler ve insülinlerin faturalandırılması kullanılan doz EH.7 miktarına göre yapılıyor mu? (ADSM'ler muaf tutulur.) İnhaler anestezikler ve insülinlerin faturalandırılması kullanılan doz miktarına göre EH.7.1 yapılmalıdır. 104 İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenerek, ilaçların adı, dozu, son EH.8 kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş mi? (ADSM'ler muaf tutulur. ) EH.8.1 İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. EH.8.2 Paket üzerinde ilaçların adı, dozu, son kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş olmalıdır. 105 EH.9 Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza ediliyor mu? Yüksek riskli ilaç listesi hazırlanıp, yazılı düzenlemeleri yapılmalıdır. İlgili düzenleme ve EH.9.1 listeler tüm kullanım alanlarında bulundurulmalıdır. EH.9.2 Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir. 106 EH.10 Eczanede ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor mu? EH.10.1 İlaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir. EH.10.2 Tüm ilaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.yarım kalması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir. 107 Narkotik ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor mu? (Sağlık tesisinde narkotik ilaç EH.11 bulunmuyor ise muaf tutulur.) EH.11.1 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır. Narkotik ilaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile EH.11.2 ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir. Narkotik ilaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.yarım kalması durumunda EH.11.3 yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir. 108 Ameliyathane birimine ve servislere verilecek ilaçlar (Narkotik ilaçlar da dahil olmak EH.12 üzere) sorumlu sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınıyor mu? Ameliyathane birimine ve servislere verilen ilaçlar (Narkotik ilaçlar da dahil olmak üzere) EH.12.1 sorumlu sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınmalıdır. 109 EH.13 EH.13.1 Tüm medikal depo malzemeleri için son kullanma tarihi yakın olanın daha önce kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirler alınmış mı? (ilaç, tıbbi sarf vb.) Son kullanma tarih ve miktar kontrolleri yapılıyor mu? Tüm medikal depo malzemelerinin (ilaç, tıbbi sarf vb.) son kullanım tarihi ve miktar kontrolleri yapılmalıdır.

11 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 110 MEDİKAL DEPO MD.1 Medikal depolarda bulunan tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Tehlikeli malzemelerin yönetimine ilişkin yazılı doküman ve tehlikeli maddelerin listesi MD.1.1 bulunmalıdır. MD.1.2 Tehlikeli maddeler uygun koşullarda depolanmalıdır. MD.1.3 Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren etiketler bulunmalıdır. 111 MEDİKAL DEPO MD.2 Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında mı? MD.2.1 Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında olmalıdır. 112 MEDİKAL DEPO MD.3 Medikal depo alanları uygun fiziki koşullara sahip mi? MD.3.1 Depo yerleşim planı bulunmalıdır. MD.3.2 Yer, duvar ve tavanlarda rutubet olmamalı, boyanmış olmalıdır. MD.3.3 Depolardaki atık su boruları açıkta görülmeyecek şekilde kapatılarak yalıtımı yapılmalıdır. MD.3.4 Depo raflarında bulunan malzemelerin duvar ve zemin ile teması bulunmamalıdır. MD.3.5 Haşerelere karşı önlem alınmalıdır. MD.3.6 Depo, hastane ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte fiziki yapıya sahip olmalıdır. 113 MEDİKAL DEPO MD.4 Depoların güvenliğini sağlanmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış mı? MD.4.1 Hırsızlık için gerekli tedbirler alınmalıdır. MD.4.2 Yangın tehlikesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. MD.4.3 Deprem, su basması ve sel felaketlerine karşı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Elektrik kablosu gibi açıkta aktif kaynak bırakmamak vb. elektriğe bağlı yaşanacak MD.4.4 olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır. 114 MEDİKAL DEPO MD.5 Faturada UBB (Ulusal Bilgi Bankası) barkod ve UBB etiket adı, seri/lot numaraları mevcut mu? MD.5.1 Tıbbi sarf malzemelerin faturalarında UBB ( Ulusal Bilgi Bankası) barkodu bulunmalıdır. MD.5.2 Tıbbi sarf malzemelerin faturalarında UBB etiket adı, seri / lot numaraları bulunmalıdır. 115 MEDİKAL DEPO MD.6 Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı seçiliyor mu? MD.6.1 Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı seçilmelidir. 116 MEDİKAL DEPO MD.7 Medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemeler uygun koşullarda saklanıyor mu? MD.7.1 Medikal depolarda ilaçlar uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır MD.7.2 Medikal depolardaki tıbbi sarf malzemeler uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır. Medikal depolarda, sıcaklık ve nemin referans değerlerin dışına çıkması halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapacak sistemler MD.7.3 bulunmalıdır. MD.7.4 Işıktan korunması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için gerekli düzenleme yapılmalıdır. GD.1 GD.1.1 GD.1.2 GD.1.3 GD.2 GD.2.1 GD.3 GD.3.1 GD.3.2 GD.3.3 GD.4 GD.4.1 GD.4.2 GD.4.3 GD.4.4 Sağlık Tesisi genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu? Genel ve bölüm bazında temizlik kuralları belirlenmelidir. Temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir. Sağlık tesisinde yer alan tuvalet ve banyoların temizlikleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı? Sağlık tesisi çalışanları kimlik kartı takmalıdır Çalışan sağlığına yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Çalışan sağlığına yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bölüm bazında belirlenen risklere yönelik ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele sağlık tarama programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Sağlık tarama sonuçlarının kayıtları olmalıdır. Sağlık tesisinde acil afet yönetimine ait düzenleme var mı? Sağlık tesisinin tüm birimlerini kapsayan acil afet planı bulunmalıdır. Plana uygun görevlendirmeler yapılmalıdır. Görevlendirmeler güncel olmalıdır. Konu ile ilgili eğitim kayıtları bulunmalıdır. G.5 Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması için yazılı düzenleme var mı? GD.5.1 GD.6 GD.6.1 GD.6.2 Bilgilerin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması hakkında yazılı düzenleme oluşturulmalıdır. Çalışan memnuniyeti konusunda iyileştirici faaliyetlerde bulunulmuş mu? Çalışanların memnuniyetleri ölçülmeli, sonuçları yönetim tarafından değerlendirilmelidir. Çalışan memnuniyeti ile ilgili yapılan faaliyetlerin kayıtları olmalıdır.

12 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 123 GD.7 Kesici delici alet yaralanmaları ve kan vücut sıvıları ile temaslar bildiriliyor mu? GD.7.1 Olay bildirimleri ve DÖF kayıtları olmalıdır. GD.7.2 Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan personellerin takipleri yapılmalıdır. 124 GD.8 Nöbet hizmetleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış mı? GD.8.1 Nöbet hizmeti verimlilik karne kriterlerine uygun verilmelidir. GD.8.2 Hemşireler nöbet hizmetine katılmalıdır. 125 GD.9 Evde sağlık hizmetleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış mı? GD.9.1 Evde sağlık birimi oluşturulmalıdır ve sorumlu hekim belirlenmelidir. GD.9.2 Evde sağlık ekibine araç tahsis edilmelidir. GD.9.3 Evde sağlık ekibi yeterli mobil donanıma sahip olmalıdır. 126 GD.10 Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmış mı? GD.10.1 Uyarı sistemi oluşturulmalıdır. GD.10.2 Mavi kod yönetimine ait sorumlular belirlenmelidir. GD.10.3 Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti oluşturulmalıdır. 127 Tıbbi atık yönetimi kapsamında kaynağında ayrıştırma işlemi uygun yapılıyor mu? GD.11 GD.11.1 Tıbbi atıklar tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı toplanmalıdır. Tıbbi atıklar uluslararası biyotehlike amblemi ve DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan GD.11.2 torbalarda taşınmalıdır Kesici ve delici özelliği olan atıklar için kullanılan kutu veya konteynırlar uluslararası GD.11.3 biyotehlike amblemi ve DİKKAT KESİCİ ve DELİCİTIBBİ ATIK ibaresi taşımalıdır. Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam ve ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar kesici delici alet kutu GD.11.4 veya konteynırında toplanmalıdır. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduğunda yenisi ile GD.11.5 değiştirilmelidir GD.12 GD.12.1 GD.12.2 GD.12.3 GD.12.4 GD.12.5 GD.13 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınma işlemi uygun yapılıyor mu? Atıklar üretildiği yerden uygun taşıma araçları ( tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal ya da plastik, keskin kenarları olmayan, dezenfeksiyonu kolay,atık üretme kapasitesine uygun büyüklükte) ile geçici depolama birimlerine götürülmelidir. Temizlik ekipmanları,koruyucu giysiler,atık torbaları ve taşıma araçları geçici atık deposuna yakın bir yerde bulundurulmalı, taşıma araçları temiz olmalı ve zemininde talaş bulunmalıdır. Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili personele özel giysiler ve koruyucu ekipman sağlanmalıdır.( Tıbbi atık taşıma eldiveni, koruyucu gözlük, maske, çizme ve yedeği olan özel koruyucu turuncu renkli elbise) Kullanılan giysilerin vardiya devrinden sonra farklı çamaşır makinesinde yıkanması sağlanmalıdır. Tıbbi atık taşıma personeline tıbbi atık yönetimi ile ilgili eğitim verilmeli ve verilen eğitimin kayıtları olmalıdır Evsel ve Tıbbi atık yönetimi kapsamında geçici depolama işlemi uygun yapılıyor mu? (Geçici depolama işlemi konteynerda yapılan sağlık tesislerinde bu soru muaf tutulacaktır.) Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilmeli, birinci bölmede tıbbi GD.13.1 atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanmalıdır. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi GD.13.2 ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır. Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunmalı ve sıcak bölgelerde GD.13.3 depo özel olarak soğutulmalıdır. Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürmeli yapılmalıdır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanmalı ve üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmış Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi GD.13.4 bulunmalıdır GD.13.5 Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin zemininde talaş bulundurulmalı, temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalıdır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben GD.13.6 temizlenmeli,dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır.

13 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve GD.13.7 bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunmalıdır. Tıbbi Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla depolarda bekletilmemelidir. (Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 C nin altında olması koşuluyla bir GD.13.8 haftaya kadar uzatılabilir.) Tıbbi atıkların alınması sırasında verici ünite ile alıcı kurum/kuruluş arasında "Ulusal Atık GD.13.9 Taşıma Formu" düzenlenmelidir. 130 GD.14 Evsel ve Tıbbi atık yönetimi kapsamında geçici depolama işlemi uygun yapılıyor mu? ( Depolama işlemi konteynerda gerçekleştirilen sağlık tesisinde değerlendirilecektir.) GD.14.1 Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıda olmalıdır. Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde, doğrudan güneş almayan, hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu GD.14.2 yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilmelidir. Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalı, yetkili olmayan GD.14.3 kişilerin açmasına izin verilmemelidir. Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşaltma sırasında torbaların hasarlanmasına veya GD.14.4 delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermemelidir. Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renkte olmalı, üzerlerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmış Dikkat! Tıbbi GD.14.5 Atık ibaresi bulunmalıdır. Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olmalı,zemin talaşlanmalı, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenmeli ve dezenfekte GD.14.6 edilmelidir. Tehlikeli atıkların yönetimi uygun yapılıyor mu? GD.15 Sitotoksik, sitostatik, kemoterapi ilaçları ve bu ilaçlarla kontamine olmuş atıklar, miadı dolmuş ilaçlar, Tehlikeli madde içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar(ksilen, formaldehit, gluteraldehit vb.) Tehlikeli madde kalıntıları içeren veya tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, Amalgam atıkları, Kartuj ve tonerler, Flourosan ve diğer civa içeren atıklar, Tehlikeli maddeler ile kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysi, Elektrik ve elektronik ekipman atıkları, Eski aküler, Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları, Yağ katran ve diğer maddeler içeren kablolar, Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar Röntgen banyo suları GD.15.1 Piller diğer atıklardan kaynağında ayrı toplanmalıdır. Tehlikeli atıklar tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz (zemin ve çatı izolasyonuna sahip), emniyetli uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak GD.15.2 muhafaza edilmeli ve taşınabilir yangın tüpü olmalıdır. Tehlikeli atık geçici deposu bölmelere ayrılmalı, her bölmede farklı atıklar olmalı, EWC GD.15.3 kodlamaları, tehlike amblemleri her bölmede olmalıdır. Depoda toplanmış olan tehlikeli atık kaplarının üzerinde atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve GD.15.4 depoya giriş tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılmalıdır. Tehlikeli atık taşıma personeline ve tüm personele tehlikeli atık yönetimi ile ilgili eğitim GD.15.5 verilmeli ve verilen eğitimin kayıtları olmalıdır. GD.15.6 Sağlık tesisisinde üretilen tehlikeli atıkların depolanma süresi 180 günü aşmamalıdır. Geçici depolanan tehlikeli atıklar Ulusal Atık Taşıma Formu ile lisanslı bertaraf firmasına GD.15.7 teslim edilmelidir. Her yıl ocak ve mart ayları arasında Tehlikeli Atık Beyan Sistemine (TABS) bir önceki yılın GD.15.8 atık beyanı yapılmalıdır. Acil çıkış yolları uygun olarak düzenlenmiş mi? GD.16 GD.16.1 Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları olmalıdır. GD.16.2 Yangın merdivenleri boş bulundurulmalıdır ve kaymayı önleyici malzemeden yapılmalıdır. GD.16.3 Yangın merdivenlerinin havalandırma ve aydınlatması uygun olmalıdır.

14 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Kaçış yolu kapıları; kilitli olmamalı, ısıya dayanıklı, duman sızdırmaz ve kaçış yönüne doğru GD.16.4 açılabilir olmalıdır. 133 Yangın söndürme sistemlerinin yerleşimi uygun mu,kontrolleri ve genel bakımları GD.17 yapılıyor mu? GD.17.1 Söndürme cihazları kolay ulaşılabilir ve görülebilir yerlerde bulunmalıdır. Yangın söndürme tüplerinin zeminden olan yüksekliği 90 cm yi aşmayacak şekilde olmalı ve GD.17.2 sabitlenmelidir. Yangın uyarı butonları yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe GD.17.3 yerleştirilmeli,kolayca görülebilir ve erişilebilir olmalıdır. GD.17.4 Yangın söndürme tüpleri ve yangın hortumları altı ayda bir kontrol edilmelidir. Yangın söndürme tüplerinin yıllık genel bakımları yapılmalı, standartlara uygun toz GD.17.5 kullanılmalı ve dört yıl sonunda tozu değiştirilmelidir. GD.17.6 Test ve kontrol sonuçları kayıt altına alınmalıdır. 134 Sağlık tesisinde yangın tatbikatı ile ilgili düzenlemeler yapılmış mı? GD.18 GD.18.1 Sağlık tesisinin yangın ile ilgili plan/krokileri olmalı ve kolay ulaşılabilmelidir. Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturulmalı ve ilgili görevlilerce tebellüğ GD.18.2 edilmelidir. GD.18.3 Sağlık tesisinde senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır. GD.18.4 Yapılan tatbikatla ilgili görsel ya da yazılı dökümanlar mevcut olmalıdır. 135 Sağlık Tesisinin Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu na göre GD.19 son 6 ayda yaptığı düzenlemeler kuruma bildirilen verilerle uyumlu mu? Sağlık tesisinin "Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formuna göre son 6 ayda GD.19.1 yapılan düzenlemeler Kuruma bildirilen veriler ile uyumlu olmalıdır. 136 GD.20 Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli tekerlekli sandalye mevcut mu? 137 GD.20.1 GD.21 Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için ilgili bölümlerde yeterli tekerlekli sandalye bulunmalıdır. Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu? GD.21.1 GD.21.2 GD.22 İlgili bölümlerde güvenliği sağlamak amacıyla kurulan kamera takip sistemi olmalıdır. Güvenlik kamera kayıtları en az 2 ay süre ile saklanmalıdır Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri, güvenlik açısından sabitlenmiş mi? GD.22.1 Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından sabitlenmelidir. GD.23 Su deposunun periyodik kontrolleri yapılıyor mu? GD.23.1 Su deposunda haftalık klor ölçümü yapılmalıdır.ölçülen klor oranı kayıt edilmelidir. Su deposunda yılda en az 2 (iki) kez su numunesi alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler GD.23.2 yapılmalıdır GD.23.3 GD.24 GD.24.1 GD.24.2 GD.25 GD.25.1 GD.26 GD.26.1 GD.26.2 GD.27 GD.27.1 GD.27.2 GD.28 Su deposu periyodik olarak yılda 1 kez boşaltılmalı, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları yapılıyor mu? Jeneratörlerin kabul belgesi olmalıdır. Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım kayıtları olmalıdır. İklimlendirme sistemlerinin bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor mu? İklimlendirme sistemlerinin bakım ve kontrollerinin kayıtları olmalıdır. Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı? Asansörlerin uygunluk belgesi olmalıdır. Aylık ve yıllık bakımları yapılmalıdır. Kayıtları tutulmalıdır. Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme belirlenmiş mi? Arşiv bölümünün işleyişini anlatan yazılı düzenleme olmalıdır. Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı tedbirler alınmalıdır. Sağlık tesisi binasında ve bahçesinde yer alan yönlendirme levhaları yardımcı ve açıklayıcı mı?

15 ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ Yönlendirme levhaları hasta ve yakınlarının rahatça görebilecekleri yerlerde, yeterli ve GD.28.1 açıklayıcı olmalıdır. 145 GD.29 Hasta memnuniyetine yönelik düzenlemeler mevcut mu? GD.29.1 Hasta memnuniyetini belirlemeye ve ölçmeye yönelik anket çalışmaları yapılmalıdır. 146 GD.29.2 GD.29.3 GD.29.4 GD.30 Hasta ve yakınları için talep ve öneri kutuları hastaların görebileceği yerlerde olmalıdır. Hasta ve yakınlarının görüşleri, talep ve önerileri değerlendirilmelidir. Memnuniyete yönelik gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunulmalıdır. Sağlık tesisinin Web sayfasında sağlık tesisinde verilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor mu? GD.30.1 Web sayfasında sağlık tesisinde verilen hizmetler hakkında bilgi vermelidir. -Hastanenin hizmet verdiği bölüm ve branşlar, -Hekim çalışma listesi, -Randevu alma bilgileri, -Tetkik sonuçlarına ulaşım alanı, -Çalışanların, hasta ve yakınlarının önerilerini bildirebileceği alan, -Ziyaret saatleri ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, -Hastaneye ulaşım ve iletişim bilgileri olmalıdır. GD.30.2 Bilgiler güncel olmalıdır. 147 EĞİTİM E.1 Kurumda personele verilecek eğitimlere yönelik bir eğitim planı oluşturulmuş mu? E.1.1 Kurumda personele verilecek olan eğitimlere yönelik eğitim planı oluşturulmalıdır. E.1.2 Eğitimler planlanan zamanda yapılmalıdır. 148 EĞİTİM E.2 Çalışanlara "uyum eğitimleri" verilmiş mi? E.2.1 Kuruma yeni başlayan personele, bir hafta içinde uyum eğitimi verilmelidir. E.2.2 Çalışanlara verilen genel ve bölüm uyum eğitiminin kayıtları olmalıdır. 149 EĞİTİM E.3 Çalışanlara belirtilen konularda eğitimler verilmiş ve eğitimlerin kayıtları tutulmuş mu? E.3.1 Çalışanlara mavi kod konusunda eğitim verilmelidir. E.3.2 Çalışanlara beyaz kod uygulamasıyla ilgili eğitim verilmelidir. E.3.3 Kurumda tüm çalışanlara el hijyeni eğitimi verilmelidir. E.3.4 Çalışanlara hastane enfeksiyonları konusunda eğitim verilmelidir. Hasta kayıt, danışma, karşılama ve yönlendirme personeline hasta hakları, kişiler arası ilişkiler E.3.5 ve iletişim konularında hizmet içi eğitim verilmelidir. Çalışanlara tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz E.3.6 kalma durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitimler verilmelidir. İlgili personele "Güvenli cerrahi uygulamaları" konusunda eğitim verilmelidir.(adsh ler de E.3.7 değerlendirilir). E.3.8 İlgili personele "Düşme Riskini Önleme" konusunda eğitim verilmelidir. E.3.9 İlgili personele "İlaç Güvenliği" konusunda eğitim verilmelidir. İlaçlarda Advers Etki Bildirimi ve Tıbbi Sarf Malzemelerinde beklenmeyen etkilerin ve hatalı E.3.10 ürünlerin takip edilmesi ile ilgili sağlık personeline gerekli eğitimler düzenlenmelidir. E.3.11 İlgili personele "Kimlik Doğrulama" konusunda eğitim verilmelidir. E.3.12 Temizlik hizmetlerinde çalışanlara gerekli eğitimler verilmelidir. E.3.13 Sağlık tesisinde çalışan sağlık personeline temel yaşam desteği eğitimi verilmelidir. E.3.14 Hasta ve yakınlarına eğitim verilmelidir. 150 EĞİTİM E.4 İlgili personele verilen eğitimler ile sağlık tesisindeki eğitim kayıtları uyumlu mu? E.4.1 Gözlem esnasında eğitimi değerlendirilen personelin, eğitim aldığına dair kayıtları sağlık tesisinde bulunmalıdır.

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRM E SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 H asta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi?

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRM E SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 H asta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? 1 POLİLER P.1 H asta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4 P.1.5 P.1.6 2 POLİLER P.2 P.2.1 P.2.2 P.2.3 P.2.4 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde

Detaylı

HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HARİÇ)

HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HARİÇ) EK-1 Yerinde Değerlendirme Soru Listeleri HASTANELER İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ (RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HARİÇ) Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut ACİL AC.1

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 ADSM/ADSH YERİNDE SORU LİSTESİ POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU

HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Bu belge sağlık tesisinde AC.1.2 Belgede Valilik makamının tescil onayı aranmalıdır. 2 ACİL AC.2

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

1 POLİKLİNİKLER P.1 Sağlık tesisinde hastaların hizmet alanlarına erişimi için düzenleme yapılmış mı?

1 POLİKLİNİKLER P.1 Sağlık tesisinde hastaların hizmet alanlarına erişimi için düzenleme yapılmış mı? SORU SIRA NO BÖLÜM SORU KOD ADSM/ADSH YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Sağlık tesisinde hastaların hizmet alanlarına erişimi için düzenleme yapılmış mı? P.1.1 Poliklinik bina ve kat girişlerinde

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Bu belge sağlık tesisinde

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

İÇ DENETİM SORU PLANI

İÇ DENETİM SORU PLANI 1 / 15 Değerlendirilen Bölüm: Görüşülen Kişi: 165 PUAN PROTEZ LABORATUARI HİZMETLERİ E H 395 00 02 02 01 00 Laboratuarda fiziki düzenleme yapılmalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir,

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli /İlçesi Tarih Birim Adı Adresi :../.. :../../.. :.. :.. Telefon / Faks : /.. Mail Adresi : KETEM Sorumlusu : Personel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

B İ yomed İ kal depo

B İ yomed İ kal depo Bİyomedİkal depo BOYUTLAR YÖNTEM Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanıyor mu? : KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal tüketim malzemelerinin

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no. Hayır. Puan Evet

EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no. Hayır. Puan Evet Sıra no EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır.

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi

BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi BOYUTLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH) Klinik Mühendislik Hizmetleri: Biyomedikal

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

Müşahede odasında; 1. seviye acilde 4-6, 2. seviye acilde 6-12, 3. seviye acilde 12-20 yatak bulunmalıdır.

Müşahede odasında; 1. seviye acilde 4-6, 2. seviye acilde 6-12, 3. seviye acilde 12-20 yatak bulunmalıdır. BÖLÜM KADIN DOĞUMve ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ VE RAPORU T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ SHKS ADSM Sayfa 1/9 SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR 01 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 01 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Biyomedikal Sınıflandırma ve Malzeme Tanımlama Bilgi Sistemlerinde Yenilikler Biyomedikal Depo ile Klinik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU Hizmet Kalite Standartlarının Amacı Hizmet Kalite Standartları AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan medikal depo kapsamındaki malzeme kabulünün ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 2.KAPSAM: Bu talimat Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

HASTANE YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

HASTANE YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ HASTANE YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI Resmi Gazete Tarihi 22.07.2005; Sayı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1)

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLAÇ GÜVENLİĞİ Hemşire Rabia Köksal İLAÇ GÜVENLİĞİ NEDİR? Hastaların tedavilerinde

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH / ACİL SERVİS Tıbbi atık yönetimi Riskli alan eğitimleri Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmayı önleme Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Hastanın güvenli transferi Düşmelerden kaynaklanan risklerin

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ

ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ Dr. Ömer BİLİCİ Van İl Sağlık Müdürlüğü dromerbilici@hotmail.com Sunum Planı Amaç Materyal Metod Özel Hastanelerde Kalite, Maliyet ve Memnuniyet İlişkisi Araştırma

Detaylı