BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi"

Transkript

1 BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi

2 BOYUTLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH) Klinik Mühendislik Hizmetleri: Biyomedikal cihazların alımı, muayenesi, depolanması, ilgili birime iletilmesi, eğitimlerinin verilmesi, sorumlularının tespit edilmesi ve tesise ait bir biyomedikal envanterinin oluşturulması Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanması

3 BOYUTLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH) Klinik Mühendislik Hizmetleri: Biyomedikal hizmetlerin ifa, muayene, ve kabul kriterlerinin belirlenmesi Biyomedikal teknoloji performans ve verimlilik süreçlerinin yönetilmesi Çalışanların eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve kayıt altına alınması

4 BOYUTLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH) Klinik Mühendislik Hizmetleri: Biyomedikal teknoloji takip sistemi Biyomedikal H.E.K. yönetim sistemi Biyomedikal depo yönetimi Biyomedikal kaynak geliştirme

5 BOYUTLAR Yönetim Liderlik Yönlendirme (YLY) Başarılı hizmet sunumu için; Uyumlu, verimli ve koordinasyonlu yönetim Yönetim planlama ve sorumluluk, hedef ve yöntem belirleme Tesisin cihaz, malzeme ve personel ihtiyaçlarını karşılanması

6 BOYUTLAR Hizmete Erişim ve Devamlılığı (HED) Hastaların polikliniğe başvurmasından kliniğe yatırılana kadar geçirdiği tüm işlem ve uygulamalar Kayıt kabul süreçleri, acil servise ve yoğun bakım birimlerine kabul ve taburcu süreçleri, birimler arası koordinasyon, hastalara epikriz düzenlenmesi, başka sağlık kuruluşlarına sevk veya hastanın taburcu edilmesi Tüm bu işlemler sırasında kullanılan tıbbi cihazların çalışırlığını sağlayarak hizmetin aksamasının engellenmesi

7 BOYUTLAR Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Tüm kalite ve kalite iyileştirme süreçleri Süreçlerin dokümante edilmesi Durum analizi İyileştirici faaliyetler Güvenilir veri Veri doğrulama süreçleri

8 BOYUTLAR Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi (ÇNE) Çalışanların eğitiminin kurumsallaştırılması Çalışanların görev tanımları Görev tanımına bağlı eğitim Eğitimlerin planlanması Kayıt altına alınması, arşivlenmesi

9 BOYUTLAR Hasta Güvenliği Yönetimi (HGY) Hasta güvenliğini doğrudan ilgilendiren her türlü işlem ve uygulama Hasta güvenliği programı Doğru Alan Doğru İşlem Doğru Hasta Prosedürü

10 Bİyomedİkal depo

11 SORU 1: Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Depo sorumluluk alanlarına göre depo ayrımları yapılmış, Biyomedikal Depo yapısı mevzuata uygun olarak oluşturulmuş olmalıdır. Depo sorumluluk alanlarının belirtildiği; sağlık tesisi, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık tesisinde depo sorumluluk alanlarının belirlenmiş, bu sorumluluk alanlarının gereği biyomedikal depoların kurulmuş olması gerekmektedir. Oluşturulan Biyomedikal Depolarından sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin gerekli durumlarda kendi amiri de dahil olmak üzere sağlık tesisi, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı bazında kimler ile iletişime geçmesi gerektiği belirlenmeli ve belirlenen bu organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır.

12

13 SORU 2: Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri mevzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Harcama yetkilisi tarafından Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine görevlendirmeleri tebliğ edilmiş ve bu görevlendirme Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. Görevlendirilen Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri teknik hizmetler sınıfından olmalıdır. (A1 Genel, A2 Genel ve B grubu sağlık tesisleri için geçerlidir.) AÇIKLAMA Biyomedikal Depolarının yönetiminden sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine görevlendirmelerinin harcama yetkilisi tarafından tebliğ edilmesi ve ilgili personelin bu görevi tebellüğ etmesi gerekmektedir.

14

15 SORU 3: Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine yönelik eğitim dokümanları mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine İl Konsolide Görevlileri tarafından Taşınır Mal Yönetimine yönelik mevzuat ve MKYS kullanım eğitimi verilmelidir. Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri tarafından biyomedikal dayanıklı taşınır sınıflandırma (tür, tanım, taşınır kod gibi) ve cihaz bilgilendirmesine yönelik teknik bilgi verilmelidir

16 SORU 4: İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ve sağlık tesisinin mevcut durumu ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır. Sağlık tesisinin mevcut durumu ile biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır. AÇIKLAMA Temel Sağlık İstatistik Modülüne (TSİM) dayanıklı taşınır verileri istatistik birimleri tarafından bildirilirken, MKYS dayanıklı taşınır verileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından girilir. TSİM üzerinden ulaşılan biyomedikal dayanıklı taşınırların özellikleri ve sayılarının depo kayıtlarını içeren MKYS bilgileri ile doğrulanması gereklidir.

17 SORU 5: Biyomedikal dayanıklı taşınır depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri yapılmalıdır. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo kapsamındaki hesap kodlarında kayıtlı olan ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır. AÇIKLAMA Temel Sağlık İstatistik Modülüne (TSİM) dayanıklı taşınır verileri istatistik birimleri tarafından bildirilirken, MKYS dayanıklı taşınır verileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından girilir. TSİM üzerinden ulaşılan biyomedikal dayanıklı taşınırların özellikleri ve sayılarının depo kayıtlarını içeren MKYS bilgileri ile doğrulanması gereklidir.

18 SORU 6: Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların depo kaydı bulunmalıdır. AÇIKLAMA Özellikli sağlık araçlarının(acil müdahale arabası, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, paletli ambulans, evde sağlık aracı gibi) tek kalemde taşıt olarak kayıt altına alınmaması; biyomedikal dayanıklı taşınırların ayrı, taşıtların ayrı kayıt altına alınması gereklidir.

19 SORU 7: Sağlık tesisi tarafından kullanılan yazılımların depo kaydı mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Satın alınan yazılımların altında ilgili 2. Düzey Taşınır Kodunda depo kaydı olmalıdır. Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri hesap kodundan kayıt altına alınması gerekmektedir. Hizmet alımı yapılan veya süreli olarak edinilen yazılımların Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında kaydı olmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık tesislerinde mal olarak edinilen, lisansı satın alınan yazılımların(bilgi yönetim sistemleri, cihaz yazılımları, PACS, Office programları gibi) muhasebeleştirilmesi haricinde Biyomedikal Depolarda biyomedikal tanımlarına uygun olarak malzeme kaydının bulunması gerekmektedir. Süreli olarak edinilen yazılımların ise Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranında biyomedikal tanımlarına uygun olarak veri girişinin yapılmış olması gerekmektedir

20 SORU 8: Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinin satın alma süreçlerinde kullanılan tanımlamalar depo kayıtlarına uygun olmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık tesislerinde satın alma süreçleri bir prosedür çerçevesinde, tekil terminoloji ile ürün güvenliğinin sağlandığı bir süreç olmalıdır.

21 SORU 9: Biyomedikal tüketim malzemesi istem belgelerinde istenilen malzemenin tanımı ve kullanılacağı taşınıra ait künye bilgisi mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen ve/veya matbu formdaki istem belgelerinde malzemenin kullanılacağı dayanıklı taşınıra ait künye bilgisinin doldurulacağı alan bulunmalıdır. Bu istem belgelerinde künye bilgisi alanı istem yapan personel tarafından doldurulmuş olmalıdır. İstem belgesinde bulunan malzeme tanımı MKYS Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olmalıdır. AÇIKLAMA Biyomedikal tüketim malzemelerinin kontrollü çıkışı için yedek parça, sarf, aksesuar gibi tüketim malzemelerinin kullanılacağı cihaz bilgisinin doldurulacağı alan istem belgelerinde bulunmalıdır.

22

23 SORU 10: Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS Malzeme İşlemleri modülünden çıkışı yapılıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal dayanıklı taşınırlar teknik hizmet kapsamında sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS Malzeme İşlemleri modülünden emanet çıkışı yapılmalı, emanet çıkışı yapılan dayanıklı taşınıra ait çıkış TİF i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar evde sağlık hizmetleri kapsamında sağlık tesisi dışına çıkarıldığında, MKYS Malzeme İşlemleri modülünde nemanet çıkışı yapılmalı, emanet çıkışı yapılan dayanıklı taşınıra ait çıkış TİF i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar sağlık tesisine geri iade edildiğinde, MKYS Malzeme İşlemleri modülünden emanet iade işlemi yapılmalı, emanet iade işlemi yapılan dayanıklı taşınıra ait giriş TİF i dayanıklı taşınırı teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanmalıdır.

24 SORU 11: Piyasa Gözetimi ve Denetimi(PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yazılı bir talimat mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal Depolar kapsamında Piyasa Gözetimi ve Denetimi(PGD) Uyarı Sistemine yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yazılı bir talimat mevcut olmalıdır. AÇIKLAMA Biyomedikal Depoların (Dayanıklı Taşınır ve Tüketim) yönetim alanları içerisinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilgili uygunsuz olay bildirimlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu na yapılması gerekmektedir.

25 SORU 12: Sağlık tesisinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmet bilgisi MKYS de mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sağlık tesislerinde kullanım yerlerinde (acil, poliklinik, laboratuvar, servis, ameliyathane, yoğun bakım, görüntüleme, sterilizasyon, özellikli üniteler, ilaç hazırlama üniteleri) bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetli olduğu personel ya da zimmetli olduğu kullanım yeri bilgisi güncel olmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların sorunsuz kullanımını sağlamak için bu ürünlerin ilgili kullanıcısına veya kullanan birime zimmetli olması gerekmektedir. Kaynak TARİH VE SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

26 KLİNİK MÜHENDİSLİK

27 SORU 1: Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Harcama yetkilisi tarafından Klinik Mühendislik hizmetlerinden sorumlu personele görevlendirmeleri tebliğ edilmiş ve bu görevlendirme sorumlu personel tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır. Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır. Bu organizasyon yapısında sağlık tesisindeki sorumlu personel ile Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığındaki ilgili kişilerin iletişiminin sağlanması için bu kişilerin iletişim kanalları ve bilgileri yer almalıdır.

28 SORU 2: Klinik Mühendislik Sorumlusu ile Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi farklı kişiler mi?(a1 Genel ve A2 Genel grubu sağlık tesislerinde değerlendirilecektir.) DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Klinik Mühendislik Sorumlusu ile Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi farklı kişiler olmalıdır. AÇIKLAMA A1 Genel ve A2 Genel grubu haricindeki sağlık tesisleri personel yetersizliği sebebiyle bu sorudan muaf tutulacaktır.

29 SORU 3: Klinik Mühendislik Hizmetleri görev ve sorumluluk alanlarında kullanılan yazılımların MKYS entegrasyonu sağlanmış mı?) DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri görev ve sorumlulukları alanında kullanılan yazılımların Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı tarafından düzenlenmiş entegrasyon belgesi bulunmalıdır. AÇIKLAMA Mükerrer kayıtların önlenmesi, iş yükünün azaltılması ve kontrollü bilgi akışının sağlanabilmesi için MKYS entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu kapsamda yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin kullanılmadığı sağlık tesisleri bu sorudan muaftır.

30 SORU 4: Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde, içerisinde MKYS de yer alan bilgilerin olduğu kare kodu içeren etiket mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sağlık tesislerinde kullanım yerlerinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde, MKYS de yer alan bilgilerin olduğu kare kod içeren etiket olmalıdır. AÇIKLAMA Künye numarası oluşturulan dayanıklı taşınırlar ile ilgili içerisinde tüm bu bilgiler ve künye numarasının bulunduğu karekod oluşturulur. Bu karekodun üzerinde bulunduğu etiket ilgili dayanıklı taşınırın üzerinde bulunmalıdır.

31 SORU 5: MKYS de Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden girilen veri girişleri doğru şekilde yapılıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sağlık tesislerinde kullanım yerlerinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS de Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden girilen idari ve teknik veri girişleri doğru şekilde yapılmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların doğru ve etkin yönetiminin sağlanması için tekil terminoloji ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tekil terminolojinin sağlanması için Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden girilen veri girişleri(tür-tanım-kullanım yeri-branş-marka bilgileri) doğru şekilde yapılmalıdır.

32 SORU 6: Tedarik edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik muayene - kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları uygun şekilde düzenleniyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim personelinin ve/veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin aşağıdaki belgelerde imzası olmalıdır. Sağlık tesisi tarafından hizmet alımı haricinde bir yolla temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik muayene - kabul ve teslim tutanakları Biyomedikal tüketim malzemelerine yönelik teslim tutanakları Hizmet alım yoluyla temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik hizmeti ifa tutanakları Sahibi olunan biyomedikal dayanıklı taşınırlara uygulanan biyomedikal teknik hizmetlerin(bakım, onarım, metroloji, kurulum gibi) hizmeti ifa tutanakları

33

34 SORU 7: Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitimleri veriliyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sağlık tesislerinde kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırlara, kullanıcı eğitimi verildiğine dair kayıtlar ilgili birimlerde / eğitim birimlerinde bulunmalıdır. Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminde sağlık personeline biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanımına yönelik verilen eğitimlerin dokümanları bulunmalıdır.

35 SORU 8: Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif ve arızada kalma süreleri kayıt altına alınıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Hizmet alım yoluyla edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif ve arızada kalma süreleri kayıt altına alınmalıdır. Demirbaş niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif, pasif ve arızada kalma süreleri kayıt altına alınmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait aktif, pasif, arızalı durumu MKYS de güncel olmalıdır. AÇIKLAMA Sağlık tesisinde kullanılan tüm biyomedikal dayanıklı taşınırların cihaz bazlı arıza bildirimleri, arızada kalma süreleri ve yapılan onarım işlemleri ile ilgili evraklar tutulmalıdır.

36 SORU 9: Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların %95 aktif çalışma (uptime) süreleri ile ilgili hükümler sözleşmelerde mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların %95 aktif çalışma (uptime) süreleri ile ilgili hükümler sözleşmelerde mevcut olmalıdır. Sözleşme hükümlerince biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma (uptime) süreleri kayıt altına alınmalıdır. AÇIKLAMA Aktif çalışma süresi bir cihazın belirli bir periyotta toplam kullanılabileceği süreden arızada kaldığı sürenin çıkartılmasıyla elde edilir.

37 SORU 10: Özellikli biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmış mı? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Sağlık tesislerinde kullanım yerlerinde (acil, poliklinik, laboratuvar, servis, ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon ve özellikli üniteler, görüntüleme, nükleer tıp, radyoterapi) bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmalıdır. Kesintisiz güç kaynaklarının kullanım-bakım ve acil müdahale plan ve prosedürleri bulunmalı, periyodik bakımları yapılmalıdır. AÇIKLAMA Bahsigeçen birimlerde kullanılan kesintisiz güç kaynaklarının akülerinin bulunduğu alanlara yönelik kullanım, bakım ve acil müdahale plan ve prosedürleri bulunmalı, periyodik bakımları yapılmalıdır.

38 SORU 11: Faydalı ömrünü tamamlamış biyomedikal dayanıklı taşınırların HEK e ayrılmasına, kullanılamaz hale gelen biyomedikal tüketim malzemelerinin ise kullanım dışı bırakılmasına yönelik yazılı bir düzenleme var mı? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Faydalı ömrünü tamamlamış biyomedikal dayanıklı taşınırların HEK e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Kullanılamaz hale gelen biyomedikal tüketim malzemelerinin kullanıma uygun olmadıklarının belirlenmesine ve bu durumlarda kullanım dışı bırakılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. AÇIKLAMA Dayanıklı taşınırlar için sürekli arızalanma, tamiri yapılamama, tüketimler için varsa miadının dolması gibi) ve bu gibi durumlarda ne tür işlemlerin yapılacağı ile bu işlemleri kimin yapacağının belirlenmesi gerekmektedir.

39 SORU 12: Sağlık tesislerinde biyomedikal dayanıklı taşınırların arızalanması durumunda ilgili birimdeki kullanıcıların yapması gerekenlerle ilgili yazılı düzenleme mevcut mu? AÇIKLAMA Sağlık tesisinde biyomedikal dayanıklı taşınır kullanılamaz durumda olduğunda(arızalandığında, çalıştırılamadığında vb.) ilgili birimdeki kullanıcının yapması gerekenlerle ilgili yazılı bir düzenleme, bir iş akışı bulunmalıdır. İlgili personel yapması gerekenleri, iletişime geçmesi gereken birimi bilmelidir.

40 SORU 13: Sağlık tesisi tarafından evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara kullanıma verilen biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanımına yönelik broşür, kitapçık, kullanım kılavuzu vb. yazılı doküman mevcut mu? AÇIKLAMA Sağlık tesisi tarafından evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara verilen biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanımına yönelik broşür, kitapçık, kullanım kılavuzu vb. yazılı doküman ilgili servislerde bulunmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar bu kapsamda hastalara kullanıma verileceği durumlarda kullanıcılar bilgilendirilmeli ve bu yazılı dokümanlar kullanıcılara verilmelidir.

41 SORU 14: Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik periyodik teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yıllık plan mevcut mu?

42 SORU 15: Biyomedikal teknik hizmetlerin Teknik Hizmet Yönetim Ekranı üzerinden veri girişleri yapılıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Teknik Hizmet Yönetim Ekranına girilen tutar işlem başına TDMS Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım Giderleri hesap kodu ile eşit olmalıdır. Teknik Hizmet Yönetim Ekranına girilen işlemlerin toplam tutarı ile TDMS deki bu hizmetler ile ilgili toplam tutar eşit olmalıdır. AÇIKLAMA Biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğindeki demirbaşlara uygulanan tüm teknik hizmetlerin takibi TDMS ve MKYS üzerinden yapılmaktadır.

43 SORU 16: Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranına yapılan veri girişleriyle uyumlu mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi ekranında yer alan Teknik hizmet türleriyle Biyomedikal cihaz bilgileriyle Ödeme bilgileriyle uyumlu olmalıdır. AÇIKLAMA Teknik hizmet alım süreci, bir prosedür çerçevesinde, tekil terminoloji ile hizmet yeterliliğinin sağlandığı bir süreç olmalıdır.

44 SORU 17: Teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye numaraları teknik servis formlarında yer alıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Teknik servis formlarında ve Ölçümleme (metroloji) raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye numarası bulunmalıdır. AÇIKLAMA Her bir biyomedikal dayanıklı taşınıra uygulanan teknik hizmet MKYS den o biyomedikal dayanıklı taşınır için tekil üretilen künye numarası ile takip edilmelidir.

45 SORU 18: Sağlık tesisi dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince hizmeti sunan kişilere sağlık tesisi ilgili personeli tarafından refakat ediliyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Hizmeti sunan kişilere sağlık tesisi ilgili personeli tarafından refakat edilmeli, refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır.

46

47 SORU 19: Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri kapsamında yapılan işlemler mevzuata uygun yapılıyor mu? AÇIKLAMA Sağlık tesislerinde kullanım yerlerinde bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında Raporlama işlemleri Hizmet veren personel niteliği Kullanılan referans cihazların (kalibratör, fantom, analizör gibi) niteliği Mevzuata uygun olmalıdır.

48 SORU 20: Merkezi gaz sistemine bağlı gaz dağıtım panolarında rutin kontroller yapılıyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Medikal gazların rutin kontrollerinin yapılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Medikal gazların merkezi kontrol panolarının basınç ve akış kontrolleri günlük olarak yapılmalı ve ölçülen/gözlemlenen değerler kayıt altına alınmalıdır. Merkezi ünitelerde olumsuz durumlarda işitsel ve görsel uyarı veren kontrol yapıları bulunmalıdır. Medikal gazların kat kontrol panolarının periyodik bakımları yapılmalıdır.

49

50

51 SORU 21: İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımın Personeline yönelik görev tanımı ve iş emri listesi mevcut mu? DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel olarak İşçi Sayısı Tespit Sistemine bildirilmelidir. Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personel için görev tanımı bulunmalı, sağlık tesisi ilgili personeli tarafından bu görevler her personele tebliğ edilmeli, ve personel tarafından tebellüğ edilmelidir. Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personele yönelik iş emri kayıtları tutulmalıdır.

52 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 4: Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanıyor mu? : KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanmalıdır. Açıklama : Son 6 ayda girişi yapılan 5 biyomedikal tüketim malzemesine ait 5 giriş Taşınır İşlem Fiş (TİF) örneklem usulü seçilir. Bu malzemelere ait faturalar ile Taşınır İşlem Fiş (TİF) bilgileri karşılaştırılır. Son 6 ayda çıkısı yapılan 5 biyomedikal tüketim malzemesine ait 5 çıkış TIFF örneklem usulüseçilir.bu malzemelerin tüketimeçıkıldığı istem belgeleri ve teknik servis formlarındaki bilgiler karşılaştırılır. Ulusal stratejilerin belirlenmesi, etkin malzeme yönetiminin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması sağlık tesislerine edinilen biyomedikal tüketim malzemelerine ait kayıtların doğruluğu ile sağlanabilir.

53

54

55 SORU 5: Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı bulunmalıdır. Açıklama : Sağlık tesisine bağlı bir özellikli sağlık aracı (acil müdahale ambulansı, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, paletli ambulans, evde sağlık aracı gibi) örneklem usulü seçilir. Bu araç içerisinde bulunan 3 biyomedikal dayanıklı taşınır örneklem usulü seçilir. Bu üç biyomedikal dayanıklı taşınırın ve taşıtın ayrı ayrı MKYS kaydı, TİF ı bulunmalıdır. Sağlık tesislerine edinilen veya kazandırılan tüm biyomedikal dayanıklı taşınırların raporlanabilir ve izlenebilir yapıda kayıt altına alınması esastır. Bünyesinde özllikli sağlık aracı bulunmayan sağlık tesisleri bu sorudan muaf tutulacaktır.

56

57

58

59

60

61

62 SORU 6: Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik doküman mevcut mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, YLY, TKY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Piyasa gözetim denetim ve uyarı sistemine yönelik yazılı düzenleme olmalıdır. Açıklama : Her depo da piyasa gözetim denetimine ilişkin uyarı sisteminin kullanımına ilişkin talimat ve / veya prosedür bulunmalıdır. Biyomedikal Depoların yönetim alanları içerisinde, mevzuat kapsamında değerlendirilen tıbbı cihazlardan kaynaklanan uygunsuz olay bildirimlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu na yapılması gerekmektedir. Bu iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak nasıl yapılacağının belirlenmesi ve her depo da buna yönelik talimat, prosedür, iş akışının bulunması piyasa gözetiminin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi sağlanabilir.

63

64

65

66

67 SORU 7: Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Tüm yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı olmalıdır. Açıklama : Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden hesap kodunda edinilen maddi olmayan duran varlıkların toplam tutarı edinilir. Biyomedikal depoların yönetim kapsamında, taşınır kodunda kayıt altına alınan yazılım / software biyomedikal türe ait toplam fiili stok tutarı, İş Zekâsı KDS veya MKYS üzerinden sorgulanarak karsılaştırılır. Sağlık tesislerinde kullanılan tüm yazılım ve bilgi yönetim sistemleri muhasebeleştirmenin haricinde biyomedikal depolarda malzeme kaydı esastır. Mal olarak edinilen, lisansı satın alınan, belirli bir süreyle kiralanan ve kullanıma alınan, muhasebeleştirilen tüm yazılımlar biyomedikal tanımlarına uygun olarak kayıt altına alınmalıdır. Yazılım ve bilgi yönetim sistemlerine ilişkin raporlanabilir bir altyapının oluşturulması ile ulusal stratejilerin belirlenebilir, sağlık hizmetlerinin otomasyon temelli izlenebilirliği sağlanabilir.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 SORU 8:Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır. Açıklama : Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal tüketim malzemesine ilişkin 3 farklı fatura örneklem usulü seçilir. Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal dayanıklı taşınıra ilişkin 3 farklı fatura örneklem usulü seçilir. Seçilen 6 taşınıra ait fatura içeriğinde belirtilen malzeme tanımlamaları, TİTUBB bilgisi içeriği veya sınıflandırma sistemi ile uyumluluğu sağlanmalıdır. Malzeme taleplerinin, tedarikçi ve sağlık tesislerinde bir prosedürçerçevesinde, tekil terminoloji ile ürüngüvenliğinin sağlandığı bir süreç olmalıdır. Böylece edinilen malzeme ile talep edilen malzemelerin uygunluğu resmi beyana dayandırılabilir. Tedarikçi kapsamında bu terminoloji birliğinin sağlanması ile ürüngüvenliği ve izlenebilirliği sağlanabilir.

83

84

85 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 9: Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu mu? : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Sağlık tesislerindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır. Açıklama : Sağlık tesislerinin mevcut biyomedikal teknoloji parkurunu bildirdiği iki farklı bilgi yönetim sistemi mevcuttur. Temel Sağlık İstatistik Modülüne (TSİM), istatistik birimlerince bildirilen donanımların özellikleri ve sayısının depo kayıtlarını içerenmkys bilgileri ile doğrulanması gerekir. Buna ek olarak bu bildirim ve kayıtların mevcut durumu göstermesi gereklidir. Sistem karsılaştırmaları için TSİM den biyomedikal nitelikli 3 donanım çeşidi örneklem usulü belirlenir. Bu 3 donanım çeşidi için belirtilen toplam adet sayısı ile bu donanım türüne ait MKYS fiili stok miktarı birbirini doğrulamalıdır. Bu üç donanım türüne ait her iki sistemde belirtilen tanımlamalar mevcut durumu yansıtmalıdır. TSİM de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı mevcut donanım sayısı ile doğrulanabilmelidir. MKYS de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı mevcut donanım sayısı ile doğrulanabilmelidir. TSİM de tanımlanan biyomedikal donanım sayısı ile MKYS de tanımlanan dayanıklı taşınır sayısı bir biriyle eşit olmalıdır.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 10: Sağlık tesisi dışında uygulanan teknik hizmetlere yönelik biyomedikal dayanıklı taşınırlara donanım teslim tutanakları düzenleniyor mu? : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Sağlık tesisi dışında uygulanan teknik hizmetlere yönelik biyomedikal dayanıklı taşınırlara donanım teslim tutanakları düzenlenmelidir. Açıklama : Teknik hizmet gereklilikleri gibi durumlarda ise donanım teslim tutanakları düzenlenir. Bu tutanaklar, donanımın sağlık tesisinden çıkış ve giriş işlemlerinde, donanımı teslim eden ve teslim eden tarafından imza altına alınır. Kurum dışında hizmet uygulanan, 2 servis formu ve 2 ölçümleme raporu Klinik Mühendislik birimlerinden edinilir. Kurum dışında teknik hizmetlerin uygulandığı bu donanımların sağlık tesisinden çıkısına, hizmet tedarikçi firma yetkilisine teslim edildiğine ilişkin tutanak aranır. Eğer donanım sağlık tesisine geri iade edildiyse, donanımın sağlık tesisine teslim edildiğine ilişkin ikinci bir tutanak düzenlenmelidir. Donanımın teslim edildiğine ilişkin bilgiler ve imzaların yer aldığı bu tutanaklar, harici matbu bir dokuman olarak hazırlanabileceği gibi servis formları ve raporlarda da yer alabilir.

96

97 Klİnİk mühendislik

98 SORU 1: Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi? BOYUTLAR YÖNTEM : YLY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Klinik Mühendislik Hizmetleri ne ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır. Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve kurum başkanlığı dâhilinde iletişim kanalları bulunmalıdır. Açıklama : Sağlık tesislerinde, Klinik Mühendislik hizmetlerine ilişkin organizasyon yapısı bulunmalıdır. Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve kurum başkanlığı dâhilinde iletişim kanalları bulunmalıdır. Her sağlık tesisinde Klinik Mühendislik hizmetlerine ait değerlendirilmiş olması ve sorumlu personele görev tanımının tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda yetkilendirilen sorumlu personelin gerekli durumlarda kimler ile iletişime geçmesi gerektiği belirlenmelidir. Sorumlu personelin sağlık tesisindeki teknik ve idari birimlere ilişkin, genel sekreterliklerde il konsolide, stok yönetim ve Klinik Mühendislik hizmetleri birimlerine ilişkin, kurum başkanlığında bölge ve birim sorumlularına ilişkin iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı dokümante edilmiş olmalıdır.

99

100 SORU 2: Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karsı tedbir alınmış mı? BOYUTLAR YÖNTEM : HED, KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Özellikli biyomedikal donanımlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmalıdır. Açıklama : Örneklem usulü bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi seçilir. Seçilen ünitelerde bulunan yaşam destek ve sinyalizasyon-monitörizasyon sistemleri kesintisiz güç kaynağı ile desteklemelidir. İlk ve acil yardım branşında, klinik ve serviste bulunan yaşam destek ve sinyalizasyonmonitörizasyon sistemleri kesintisiz güç kaynağı ile desteklemelidir. Nükleer tıp ve radyoloji branşlarına ait özellikli ünitelerde bulunan, trifaz elektrik şebekesiyle çalışan sistemler kesintisiz güç kaynağı ile desteklemelidir. Nükleer tıp ve radyoloji branşları olmayan sağlık tesislerinde sadece ilk iki madde değerlendirilir. Nükleer tıp ve radyoloji branşları bünyesinde görüntüleme ve terapi amaçlı özellikli ünitelerde trifaz elektriksel gerilimle çalışan sistemler mevcuttur. Bu sistemlerin aktif duruma geçmesiözellikli hizmet gerektirir. Bu sistemlerin elektriksel kesintilerden etkilenmeyecek şekilde özel güç kaynakları ile desteklenmesi gerekir.

101 Kısmi UPSler sadece konsolu besleyeceğinden görüntüleme cihazlarının UPSleri full UPS olmalıdır. Görüntüleme cihazları 3 fazlı çalıştığından dolayı UPSin outputu 380 V olmalıdır.

102 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 3: Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut : KMH mu? : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Sağlık tesisi içerisinde yer alan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut olmalıdır. Özellikli sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlar üzerinde MKYS den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket mevcut olmalıdır. Açıklama : Edinme şekline bakılmaksızın, sağlık tesisinde, sağlık hizmeti sunumunda kullanılan 12 farklı donanımın MKYS üzerinde künye bilgileri yer almalıdır. Bu künye bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte her donanıma benzersiz, tekil bir künye numarası atanır. Değerlendirme sırasında her donanım üzerinde bu künye numarası ve buna bağlı oluşturulan kare kodların sadece varlığı sorgulanır. Sağlık tesisine bağlı bir özellikli sağlık aracı (acil müdahale ambulansı, hasta nakil ambulansı, ambulans uçak, ambulans motor, paletli ambulans, evde sağlık aracı gibi) örneklem usulü seçilir. Bu araç içerisinde bulunan 3 biyomedikal dayanıklı taşınır örneklem usulü seçilir. Bu üç biyomedikal dayanıklı taşınır üzerinde, MKYS tarafından üretilmiş kare kod ve künye numarası bulunmalıdır.

103

104

105

106

107

108

109

110

111 SORU 4: Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği hizmet kayıtlarına uygun mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği hizmet kayıtlarına uygun olmalıdır. Açıklama : Son 3 ayda edinilen 3 biyomedikal teknik hizmete ilişkin 3 farklı fatura örneklem usulü seçilir. Seçilen 3 hizmete ait fatura içeriğinde belirtilen hizmet tanımlamaları teknik hizmet sınıflandırma sistemi ile uyumluluğu sağlanmalıdır. Teknik hizmet taleplerinin, hizmet sağlayıcı ve isterlere bir prosedürçerçevesinde, tekil terminoloji ile hizmet yeterliliğinin sağlandığı bir süreç olmalıdır. Böylece edinilen hizmetin uygunluğu resmi beyana dayandırılabilir. Hizmet sağlayıcı kapsamında bu terminoloji birliğinin sağlanması ile hizmet yeterliliği ve izlenebilirliği sağlanabilir.

112

113

114

115

116

117

118

119 SORU 5: Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme ve yıllık plan mevcut mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, TKY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme ve yıllık plan mevcut olmalıdır. Açıklama : Örneklem usulü 3 biyomedikal türiçin kurum içi hizmet talimatı, prosedürü ve yıllık planı olmak üzere toplam 9 kalite dokumanı incelenir. Örneklem usulü 2 biyomedikal türiçin kurum dışından edinilen hizmet talimatı, prosedürü ve yıllık planı olmak üzere toplam 6 kalite dokumanı incelenir. Talimat, prosedür ve planlamalar biyomedikal tür bazlı olmalıdır. Tedarik şekline bakılmaksızın biyomedikal donanıma uygulanan tüm teknik hizmetler standardize edilmelidir. Bu standardizasyon, gerçekleştirileniş ve işlemlerin sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Sağlık tesisinde kadrolu ve / veya hizmet alımı insan kaynağı tarafından uygulanan teknik hizmetlere ilişkin, bu işlemlerinprosedürü (iş akışı, süreç tanımlanması), uygulama talimatı ve periyodik hizmetler için yıllık plan bulunmalıdır.

120

121

122

123

124

125

126

127 SORU 6: Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik / aktif faaliyet süresinin asgari %95 ı sağladığı kayıt altına alınıyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal dayanıklı taşınırların çalışabilirlik / aktif faaliyet süresinin asgari %95 ı sağladığı kayıt altına alınmalıdır. %95 oranının altına düşen donanımlara yönelik tedarikçilere uygulanan yaptırımlar ve / veya DÖF dokümanları olmalıdır. Açıklama : Her donanımın aktif faaliyet süresinin, arıza ve pasif durumdaki süreleri yazılım / bilgi yönetim sistemleri üzerinde veya matbu formda kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlardaki aktif faaliyet süresinin toplam faaliyet süresine oranının %95 ve / veya daha yüksek olmalıdır. Tedarik şekline bakılmaksızın toplam 8 biyomedikal donanımın çalışabilirlik / aktif faaliyet süresi asgari %95 olmalıdır. Sağlık hizmetinin sürdürülebilirlik sağlanması ve randevu süresinin optimizasyonu için her donanımın hizmet süresi izlenebilir kılınmalıdır. Aktif faaliyet oranının %95 ın altında olması durumunda tıbbı hizmet ve teknik hizmet tedarikçilerine uygulanan müeyyideler raporlanır. Müeyyide uygulanamaması durumunda ise donanıma özel DÖF düzenlenmelidir.

128

129 SORU 7: Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitimleri veriliyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, TKY, ÇNE : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitim dokümanları mevcut olmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırların, kullanıcı eğitim kayıtları mevcut olmalıdır. Açıklama : Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım operatörlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait katılım formları aranır. Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım operatörlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait eğitim dokümanları (sunum, kitap, eğitim notu gibi) aranır. Sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal donanım operatörlerinin katılım sağladığı kullanıcı eğitimlerine ait yıllık planlar aranır. Sağlık tesisinin eğitim birimleri ve Klinik Mühendislik birimlerinin birlikte organize ettiği kullanıcı eğitimleri düzenlenmelidir. Bu eğitimler donanım kullanıcılarının değişmesi ve yeni işe başlayışlarda düzenlenmelidir. Katılım formlarında katılımcıların ünvanı, görevi bulunmalıdır.

130

131

132 SORU 8: Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarda sözleşme hükümlerine uyuluyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, YLY : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarda sözleşme hükümlerine uyulmalıdır. Açıklama : Sağlık tesisinde kullanılan, garanti ve / veya sözleşme kapsamında olan 3 biyomedikal dayanıklı taşınır seçilir. Seçilen bu donanımlara ilişkin sözleşmeler edinilir. Seçilen bu donanımlara son 6 ayda edinilen teknik hizmetler ve tüketim malzemeler listelenir. Listelenen hizmet ve malzemeler ile sözleşme kapsamı karşılaştırılır. Biyomedikal dayanıklı taşınırların edinimi sırasında imzalanan sözleşmeler kapsamında değişken maliyet kalemleri ve performans kriterleri yer almalıdır. Bu bağlamda garanti kapsamında ve garanti sonrası hizmet yeterlilikleri bulunmalı ve idarece uygulanabilir kılınmalıdır.

133

134

135

136 SORU 9: Biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemelerinin H.E.K. e ayırıma yönelik yazılı düzenleme var mı? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, TKY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K. e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırların H.E.K. Prosedüründe kaynak geliştirme süreci bulunmalıdır. Biyomedikal tüketim malzemelerinin H.E.K. e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Açıklama : Biyomedikal teknoloji ürünlerinin imalatı, tedariği ve edinimi kontrollüdür. Hurda, enkaz ve köhne (H.E.K.) durumuna gelmeleri sırasında özellikli bir prosedür bulunur. Yazılı düzenlemelerde yer alacak olan kaynak geliştirme süreçlerinde, biyomedikal donanımların H.E.K. e ayrılmadan önce çalışabilir ve değerlendirilebilir parçalarının geri kazandırılma süreci tanımlanmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri için ayrı ayrı prosedür (prosedür, iş akışı, süreç tanımlanması) bulunmalıdır. Biyomedikal dayanıklı taşınırların prosedüründe kaynak geliştirme faaliyetlerine yer verilmelidir. Bu kaynak geliştirme faaliyetlerinin nasıl yapılacağına dair, işlem basamaklarının yer aldığı talimat bulunmalıdır.

137

138

139 SORU 10: Biyomedikal teknik hizmetlerin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi üzerinden veri girişleri yapılıyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS veri girişleri yapılmalıdır. Açıklama : TDMS, raporlar modülü, mali tablolar içerisinden, sağlık tesisleri bazında A1-Kurumun Mizan Raporu, 6. Seviyede, geçici mizan olarak düzenlenir. Düzenlenen bu raporun Hesap kodunda, Tıbbi Cihaz Bakım Ve Onarım Giderler hesap adındaki borç tutarı edinilir. MKYS üzerinden Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetim Ekranından girişi yapılan hizmet alımlarının toplam hizmet maliyeti edinilir. Her iki sorgulama dönemi mevcut yıl bazında, değerlendirme tarihiitibariylegerçekleştirilir. Edinilen her iki sistem sonucu bir birini karşılamalıdır. TDMS nin yardımcı defterlerinden örneklem usulü ile 3 hizmet faturası edinilir. Fatura içeriğinin ilgili bütçe koduna uyumlu olmalıdır.

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 SORU 11: İmplante edilebilir tıbbı cihazların muhafazasına, taşınmasına ve bertarafına ilişkin yazılı düzenlemeler bulunuyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, TKY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : İmplante edilebilir malzemelerin muhafazası ve taşınmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. İmplante edilebilir malzemelerin revizyon operasyonları sonrasında muhafazası ve bertarafına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. Açıklama : Hastada kullanılan, invaziv uygulanan, operasyon sonrasında hasta bünyesinde kalan tıbbı cihazların (kalp pili, stent, implant gibi) özellikli muhafazası, taşınma kuralları ve bertaraf süreçleri olmalıdır. Bu malzemelerin kontrollü şartlarda, mekaniksel etkilerden korunaklı, gerekli hijyen şartlarında depolanması gereklidir. Bu koşullar kural setleri halinde tanımlanmalı, izlenebilirliğin nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. Revizyon ameliyatları gibi operasyon sonucunda hastandan çıkarılan, kullanılmış malzemelerin hangi şartlarda depolanacağı ve sağlık tesisinden nasıl uzaklaştırılacağı tanımlanmalıdır. Tıbbı atık prosedürlerinden farklı olarak nitelikli malzemeler ve / veya cihaz olarak tanımlanan bu ürünlerin bertarafı için özellikli talimatlar düzenlenmelidir.

155

156

157

158

159

160 SORU 12: İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen personele yönelik görev tanımı ve ıs emri listesi mevcut mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, TKY, YLY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Hizmet alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel olarak işçi sayısı tespit sistemine bildirilmelidir. Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet alımı her personel için görev tanımı bulunmalı, sorumlu personele tebliğ edilmiş olmalıdır. Bildirilen biyomedikal bakım-onarım hizmet alımı her personele tutulmalıdır. Açıklama : yönelik iş emri kayıtları İnsan kaynağının etkin kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, hizmet alımı ile edinilen sözleşmeli her personel görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu görev ve sorumluluk alanlarına uygun olarak sözleşmeleri süresince verilen iş emirleri kayıt altına alınmalıdır. Bu iş emirleri personelin sağladığı katma değeri, oluşacak uygunsuz durumlarda sorumlulukların belirlenmesini, kalite için izlenebilirliği sağlayacaktır. İş emri listesinde müdahale edilen donanıma ait künye bilgisi, hizmet türü, hizmet tarihi ve donanımın zimmetli olduğu personelin hizmet onayı bulunmalıdır. İş emri listeleri aylık olarak düzenlenmelidir.

161

162

163

164

165

166

167

168

169 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 13: Klinik Mühendislik hizmetleri görev ve sorumluluk alanlarında kullanılan yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin MKYS entegrasyonu sağlanmış mı? : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Kullanılan yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı tarafından düzenlenmiş entegrasyon belgesi bulunmalıdır. Açıklama : Klinik Mühendislik hizmetleri görev ve sorumluluk alanları 4 ana baslıktan oluşur. Bu 4 ana görev ve sorumluluk alanlarının bir veya birden fazla bölümünde kullanılan yazılımların MKYSentegrasyonu esastır. Mükerrer kayıtların önlenmesi, iş yükünün azaltılması ve kontrollü bilgi akışının sağlanabilmesi için MKYSentegrasyonu sağlanmalıdır. Bu kapsamda yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin kullanılmadığı sağlık tesisleri bu sorudan muaf tutulmalıdır. Sağlık tesisinde bu 4 görev alanına yönelik kullanılan yazılım / bilgi yönetim sisteminin olup olmadığı sorgulanır. Varlığı durumunda entegrasyon belgesi aranır. Yokluğu durumunda ise İş Zekâsı KDS kayıtlarında yazılım / software biyomedikal türü doğrulanır.

170

171 SORU 14: Sağlık tesisi dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye refakat ediliyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Edinilen biyomedikal teknik servis raporlarında / formlarında veya tutanaklarda kurum personelinin tedarikçiye refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır. Açıklama : Örneklem usulü seçilecekolan 3 teknik servis formu ile 3 ölçümleme raporu edinilir. Bu 6 doküman üzerinde hizmet ifası süresince bir kurum personelinin refakat ettiği imza altına alınmalıdır. Tedarikçi tarafından düzenlenen bu dokümanlar üzerinde buna yönelik imkân bulunmaması durumunda ise karşılıklı imza ile düzenlenecek olan tutanaklar düzenlenmelidir.

172 SORU 15: Özellikli sağlık alanlarında, ilaç hazırlama ve kontrollü ortamlarda yeterli temiz oda şartları sağlanıyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, YLY, HGY : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Laboratuvarda bulunan biyogüvenlik kabinleri TS EN standardının gerekleri sağlanmalıdır. Ameliyathanelerde bulunan kontrollü alanlar DIN standardının gerekleri sağlanmalıdır. Üçüncü Seviye yoğun bakım ünitelerinde bulunan kontrollü alanlar DIN standardının gerekleri sağlanmalıdır. Özellikli ünitelerde bulunan ilaç hazırlama alanları USP 797 standardının gerekleri sağlanmalıdır. Açıklama : TS EN12469 : Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri ile ilgili performans özellikleri DIN : havalandırma ve iklimlendirme USP 797 : FarmasötikKarışımlar Steril Ürünler Bu gerekler ilgili standartlarda belirtilen tüm performans ve elektriksel güvenlik testlerini içermelidir. Her test kabul edilebilir değerleri sağlamalıdır. Kabul edilebilir değerleri aşması durumunda donanım üzerinde belirleyici bir görsel uyarı bulunmalıdır. Testin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan referans donanımlar (kalibratörler, analizörler, simülatörler, fantomlar gibi) ilgili standardın test gereklerini, hassasiyetlerini, doğruluklarını sağlamalıdır.

173

174 BOYUTLAR YÖNTEM SORU 16: Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin teknik eğitimine ilişkin eğitim planı, talimatı ve eğitim dokümanları mevcut mu? : KMH, ÇNE, TKY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere Biyomedikal Depo taşınır kayıt kontrol yetkililerinin katılım formları bulunmalıdır. Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere ait eğitim dokümanları (sunum, kitap, eğitim notu gibi) bulunmalıdır. Biyomedikal donanımların tanıtıldığı, malzeme ilgisinin geliştirildiği eğitimlere ait yıllık planlar bulunmalıdır. Açıklama : Sağlık tesisinin eğitim birimleri, stok yönetim ve Klinik Mühendislik birimlerinin birlikte organize ettiği, Biyomedikal Depo sorumlularına malzeme bilgilerine yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Bu eğitimler yıllık plan içerisinde, periyodik olarak düzenlenmelidir. bir önceki eğitime katılım sağlayan personelin yıllık düzenlenen bu eğitimlere katılımı muaf tutulabilir. Katılım sağlayacak personel biyomedikal tüketim ve dayanıklı taşınır depolarında görev yapan destek personeli ve taşınır kayıt kontrol yetkilileri olmalıdır.

175

176 SORU 17: Tedarik edilen biyomedikal ürünlere yönelik muayene ve kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları Klinik MühendislikHizmetleri birimi ve/veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi'nin gözetiminde düzenleniyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, YLY : KAYIT BAKILACAK UNSURLAR : Tedarik edilen biyomedikal ürünlere yönelik muayene ve kabul, hizmeti ifa ve teslim tutanakları Klinik Mühendislik hizmetleri birim personeli ve / veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından düzenlenmelidir. Açıklama Satın alma birimlerinden 3 hizmet, 3 mal alım muayene ve kabul raporu edinilir. Raporlarda yer alan sorumlu personel listelerinde en az bir personelin Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi'si ve / veya Klinik Mühendislik hizmetleri birimi personeli olup olmadığı sorgulanır.

177 SORU 18: Biyomedikal teknik servis dokümanlarında biyomedikal künye numaraları üzerinden işlem yapılıyor mu? BOYUTLAR YÖNTEM : KMH, YLY :GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Teknik servis formları ve ölçümleme raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye numarası bulunmalıdır. Açıklama : Örneklem usulü ile 3 bakım-onarım servis formu ve 3 ölçümleme raporu edinilir. Bu raporlar ve formlar üzerinde MKYS den edinilen künye numaralarının yer alıp almadığı sorgulanır.

178

179

180 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Sorularınız için:

B İ yomed İ kal depo

B İ yomed İ kal depo Bİyomedİkal depo BOYUTLAR YÖNTEM Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanıyor mu? : KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal tüketim malzemelerinin

Detaylı

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Biyomedikal Sınıflandırma ve Malzeme Tanımlama Bilgi Sistemlerinde Yenilikler Biyomedikal Depo ile Klinik

Detaylı

MALZEME TANIMLAMALARI VE VERİ GİRİŞLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA VE HATIRLATMALAR

MALZEME TANIMLAMALARI VE VERİ GİRİŞLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA VE HATIRLATMALAR 1. MALİKİ OLUNAN (DEMİRBAŞ) BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRIN KAYIT ALTINA ALINMASI Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi (TİF) ve depo

Detaylı

STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu

STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu STOK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ Diş Hekimi Suna OK Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Medikal Depo Malzeme Sınıflandırma İş Zekası KDS Yeni Raporlar Stok Yönetimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan medikal depo kapsamındaki malzeme kabulünün ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 2.KAPSAM: Bu talimat Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI BMM.Bilal BECEREN Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Birim Sorumlusu

STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI BMM.Bilal BECEREN Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Birim Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI BMM.Bilal BECEREN Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Birim Sorumlusu TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi Birlik Süreci Yeni süreç; 2013/09 sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları konulu genelge ile düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM TALİMATI 1. AMAÇ: Hastalara uygulanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre tıbbi cihaz olarak nitelendirilen malzemelerin, güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için beklenmeyen etkilerin sistematik bir şekilde

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ Seyide ATAK MKYS (MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Amaç: SAĞLIK TESİSLERİNİN TIBBİ CİHAZLAR PIYASA GÖZETİM VE DENETİM (PGD) VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TALİMAT (Rev.2) Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi cihazlara

Detaylı

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Op. Dr. Merve Akın Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, yönetemezsiniz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Verimlilik

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman

Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman Tıbbi Sarf Malzemeler Tıbbi Sarf Malzemeler Sağlık Bakanlığı onaylı ürün sayısı 2.474.651(optik

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu 2014 MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Stok Yönetim Birimi Hazırlayan: Ecz. Neşe KAYA İÇİNDEKİLER: İçindekiler Tablosu ŞEKİLLER... 2 KULLANICI GİRİŞ

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ BESYO TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORM : D RİSK Taşınırların giriş kaydının yapılması Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: İsmail Bolayır Adem Aköl Sinan Özyavaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/11 1. AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011

BİLGİSAYAR TAHSİSİ İŞLETİM PROSEDÜRÜ P20-CIT-011 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri () Direktörlüğü tarafından dağıtımı ve yönetimi yapılan dizüstü (laptop) ve masaüstü (desktop) kişisel bilgisayar sistemleriyle ilgili işlemlerin

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ urdaya Ayırma 160 dk. Taşınırı Teslim den Şahıs Kullanılamaz hale gelen, hurdaya ayrılacak mal ve malzemelere ait ilgililerce tespit/teknik rapor düzenlenmesi urdaya ayrılacak mal/malzemelerin arcama ne

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Bu belge sağlık tesisinde

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2

1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2 SAYFA 1 / 6 İÇINDEKILER 1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2 4.1.KORUYUCU BAKIM VE KALİBRASYON PLANININ ÇIKARTILMASI :... 2 4.2. BAKIM İŞLEMLERİ:... 2 4.2.1.SERVİS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla mal Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ İhtiyaç olan kurum veya birimlerden talep yazısının gelmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta mevcut

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜRE 3 gün 2 saat 15 dakika ın alınacağı kurum/ birime taşınır istek yazısının gönderilmesi İstek kabul edildi mi? İstek Yazısı Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilmesi.

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı SUNUM PLANI Amaç, Kapsam ve Tanımlar Sorumluluk ve Görevliler Defter ve

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı