2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A) Hizmetin ifa yeri : Denizli Defterdarlığı Hizmet binası ve bahçesidir. B) Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. a) Toplam çalıştırılacak kişi sayısı 3 (üç) dür. b) İşçilerin çalışma saatleri: Toplam İşçi Sayısı Çalışma Saatleri : (Hafta İçi) (Hafta Sonu) idare ihtiyaç durumuna göre çalışma saatlerini değiştirmeye yetkilidir. c) İşçilerin nitelikleri / sayıları Vasıfsız işçi sayısı 3 (üç) kişidir. C)İstenilen araç-gereç ve sayıları : C.1) Kullanılacak İş makineleri 1- Elektrikli süpürge 1 adet 2- Çöp toplama arabası 5 adet 3- Paspas makinesi 5 adet Asgari Makine Teçhizat Parkı yukarıda listelenmiştir. Ancak ihtiyaç durumuna, değişen teknolojilere ve yüklenici firmanın demirbaşlarının durumuna göre idare ihale süresi içinde mevcut makine ve teçhizatlarda temizlik hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi için değişiklik yapmaya veya eskiyenlerini yeniletmeye her zaman yetkilidir. C.2) Temizlik Malzemeleri Temizlik Malzemeleri idare tarafından karşılanacaktır Firma teklifi vermeden önce işyerlerini gezip görmek suretiyle tetkik etmiş, işyerlerinin şeklini ve niteliğini, işin yapımı için gerekli ekipman işçilik, miktar ve niteliklerini, teklifini etkileyebilecek diğer şartları öğrenerek tümünü kabul etmiş olacaktır Teklifin hazırlanabilmesi amacıyla Özel ve Teknik şartnamede verilmiş olan bilgilerdeki herhangi bir hata ya da eksiklikten dolayı firma tarafından yapılacak istekler dikkate alınmayacaktır Bu temizlik hizmetinin yürütülmesi ve firmanın bu işle ilgili çalıştıracağı personel bakımından, ceza ve hukuk yasaları ile iş kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatı, ilgili diğer yasalar, Belediye kanunları vs. tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk firmaya aittir

2 1.4 Çalışan işçilerin sevk ve idaresi, İdarece tespit edilen aksaklıkların firma tarafından aynen yerine getirilebilmesi ve tutulacak tutanakların imzası ve gerektiği zaman idarenin talebine göre işçilerin yönetilebilmesi için firma; işyerinde çalışan bir işçisini görevlendirecektir. (Ancak bu personel de fiilen çalışacaktır.) 1.5. İdare gerek yapılan iş ve gerekse firmanın istihdam ettiği personeli her zaman kontrol edebilir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatınca tespit olunan temizliğe ilişkin eksiklikleri yazışmaya meydan vermeksizin giderecektir Firma, hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın her türlü emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilere öğretmekle mükelleftir Firma iş kanunu, iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü bölümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sıhhi tedbirlerini kendi hesabına temin edecek ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Bundan doğabilecek her türlü sorumluluk firmaya ait olacaktır Mesai saati başlamadan önce İdarece tayin edilecek personel tarafından temizlik mahallerini kontrol edilebilecek demirbaş eşyalarının zarar, ziyan ve zayiinden doğrudan doğruya firma sorumlu tutulacaktır. Firma, hasar ve zararı ödemekle yükümlü olacak ve bunları ödemediği takdirde, bu hasar ve zarar bedelleri, olayı izleyen ilk hak edişten, yetmezse öteki hak edişlerden de kesilecektir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri firmaca alınacaktır Defterdarlık Hizmet Binasında çalışacak temizlik şirketi personelinin kadın - erkek sayısı seçimi İdareye aittir. Belirlenen sayıları idare değiştirmeye yetkilidir. Çalışan personellerden iş akdinin feshedilmesinde mutlaka idarenin görüşü alınacaktır. İdarenin onayı olmadan yüklenici tek başına karar vererek işçi almayacak ve çıkarmayacaktır. Defterdarlık Hizmet Binasında çalışan firma işçileri idarenin bilgisi dışında mesai saatleri içerisinde, Defterdarlık Hizmet Binası sınırları dışına gönderilmeyecektir Firma işveren sıfatıyla çalıştırdığı işçilerden izne ayrılan veya rapor alan personelin yerine izin ve rapor süresince hizmetin aksamaması için (idarenin görüşünü alarak) işçi getirecektir Şartnamede yer almayan veya tatbikat anında ortaya çıkan konular yürürlükteki mevzuat, genel kurallar ve çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. MADDE 2- GENEL TEMİZLİK VE ÇEVRE ALANLARIN BAKIMINDA UYULACAK HUSUSLAR: 2.1. Firma temizliğe her gün normal mesai saati başlamadan yarım saat önce başlayacak, bitiş saati mesai bitiminden yarım saat önce olacaktır. Hafta içi çalışma saati 8 saat, Cumartesi günleri 5 saat çalışılacaktır. Ancak, İdarenin çalışma saatlerini yeniden tespit etme hakkı ayrıca saklıdır Binanın temizlik mahalli Defterdarlık hizmet binası ve bahçesinin tamamıdır. Temizlik mahalline tuvaletler, çalışma odaları, toplantı odaları, eğitim salonu, koridor, merdiven boşlukları, bahçe, otopark, depo ve arşiv alanları dahildir. Daire içi masa, cam ve yerlerin temizliği ile çöp kutularının boşaltılması ve bahçe ana giriş temizliği günlük olarak yapılacaktır İdare temizlik elemanlarının nerede görev yapacağını ve çalışma programını ihtiyaca göre belirler. Yüklenici firma günlük, haftalık, aylık temizliğe ilişkin olarak en geç 15 gün içerisinde çalışma programını hazırlayıp kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunar. Kontrol teşkilatınca uygun görülen çalışma programı aynı şekilde uygulanacaktır. Temizlik elemanları idarenin emirleri veya bilgisi olmadan Defterdarlık Hizmet Binası dışına gitmeyeceklerdir

3 2.4. Temizlenecek mekanların temizliği aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır Pencereler ve Camlar : Cam ve pencere aksamının temizliği için bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip emniyet kemeri ile çalışacaktır. Bu ekibin çalışması ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri yüklenici firma tarafından alınacak idare bu hususta sorumlu değildir. Camlar önce deterjanlı su ile silinecek daha sonra durulanıp, kurulanarak parlatılacaktır. Pencere çerçeve ve pervazları nemli az deterjanlı bezlerle iki güne bir dış yüzeyler dahil olmak üzere silinecektir. Dış yüzey cam temizliği onbeş günde bir yapılacak, yağmur gibi sebeplerle camların kirlenmesi halinde bu süre beklenilmeden temizlenecektir Kapılar, Ahşap Dolap-Masa Sandalye v.b. Büro Donanım Temizliği : Bu gibi yerler, kapılar hariç her gün sabah temizliğinde önce az deterjanlı nemli benzerlerle silinecek, nemli bezle deterjanı alınacak ve arkasından kurulanacaktır, özel temizlik bezleri kullanılarak yapılacaktır. Kapılar üzerinde çıkarılmamış leke kalmayacaktır. Bu lekelerin çıkarılmasında özel deterjanlar kullanılacaktır Metal Dolap, Etajerler ve Bu Türden Diğer Büro Donanım Temizliği : Bu yerler, her sabah temizlenecektir. Deterjanlı ve deterjansız ıslak bezlerle silindikten sonra kuru bezlerle iyice kurulanacaktır. Dolap içleri ise, istenirse ilgili birim sorumluları tarafından açılarak onların istedikleri zaman ve şekilde temizlenecektir Elektrikli ve Elektronik Alet ve Cihazların Temizliği : İlgili birim sorumlularının gözetiminde, onların istediği ve tarif edeceği şekilde ve zamanında yapılacaktır. Birim sorumluları olmaksızın bu tip alet ve cihazlara dokunulmayacaktır Boyalı Duvarlar ve Kalorifer Peteklerinin Temizliği : Boyalı duvarlar ayda bir tekniğine uygun olarak, hiçbir leke kalmayacak şekilde temizlenecektir. Kalorifer petekleri haftada bir deterjanlı ve deterjansız ıslak bezlerle iyice, petek araları ve arka kısımları da dahil olmak üzere silinerek temizlenecektir. Üzerlerinde ve aralarındaki yağ-kir lekeleri özel sıvı deterjanlarla tamamen çıkarılacaktır Fayans Kaplı Duvarların Temizliği : Fayans kaplı duvarlar haftada bir kez; önce sıvı deterjanla iyice ovularak durulanacak ve iyice kurulanılacaktır Tuvalet (Alafranga- Alaturka), Lavabo, Pisuar Temizliği : Tuvalet taşları, lavabo ve pisuarlar her gün sıvı deterjanla temizlenip yıkanarak çek çek kullanılıp su artığı bırakılmayacak ve temizlik sonrası aynalar bezle silinecektir. Bunların mesai saati sonuna kadar temizliğinin devamı sağlanacaktır. Tuvaletlerin kötü kokmasını engellemek için gerekli malzeme idarenin ilgili biriminden temin edilip tuvaletlerde devamlı bulundurulacaktır Tavanlar, Tavanlardaki Lambalar : Tavanlar, tavan süpürgesi ile onbeş günde bir ve lüzumu görülmesi halinde temizlenecektir. Lamba kuru bezle ve gerekirse hafif nemli tozu alınacaktır Duvarlardaki Pano, Klima, ve Tablo gibi Malzemelerin Temizliği : Bu tür malzemeler kuru yada yerine göre hafif nemli bezlerle silinecektir. Klimaların filtreleri 15 günde bir deterjanlı su ile yıkanacak, kurulanarak yerlerine takılacaktır Bütün Bilgisayar ve Bunun Gibi Hassas Cihazların Temizliği : Bilgisayarların kullanıldığı ortamlarda elektrikli süpürge kullanılacak, toz almada nemli bez kullanılacak, bilgisayarlara temizlik elemanları el sürmeyeceklerdir

4 Yerlerin Temizliği : Temizlik ve cila işlemi bu işlemin uygulandığı sathın özelliğine uygun malzeme ile yapılacaktır. Yerler her gün, zemini PVC kaplı koridor, sahanlık, merdiven ve boşlukları önce deterjanlı ve dezenfektan solüsyonu karıştırılmış su temizlenip, daha sonra duru su ile silinecek veya idarece temin edilecek yer temizleyici maddesiyle temizlenip, kurulama paspasları ile kurutulacaktır. Kirli su vakumla emdirilecek, paspas daha sonra kullanılacaktır. Paspaslama işi, deterjanlı su ile fırçalanıp, kirli suyun vakumla emdirilmesi işi yerine ikame edilmeyecektir. Laminat kaplı alanlar kesinlikle suyla temizlenmeyecek özel ahşap temizleyici malzemeyle paspaslanarak temizlenecektir. PVC veya Laminat kaplı alanların temizliğinde çamaşır suyu veya tuz ruhu kullanılması kesinlikle yasaktır. Birim sorumlularının direktifleri doğrultusunda haftalık ve aylık temizlikleri ayrıca yapılacaktır. Yer PVC veya laminatlarında hasıl olacak her türlü leke kesinlikle çıkarılacak ve devamlı olarak temiz bulundurulacaktır Temizlikte hijyen kurallarına uyulacaktır, WC grubunda kullanılan kova ile ortak kullanım alanlarına kullanılan kovaların renkleri ayrı olacaktır. Kesinlikle WC grubundaki kovalar başka alanlarda kullanılmayacaktır Temizlik sırasınca, eşyaların yerleri değiştirilmeyecek, özellikleri dolayısıyla gerekli hassasiyet gösterilerek temizlenecektir Temizlik esnasında toz kaldırılmamaya dikkat edilecektir. Temizlikten sonra eşyaların tozu alınacaktır. Leke ve kirler etkin temizlik maddeleri (sabun, deterjan vb.) ile ovularak temizlenecektir İdarenin talebi üzerine hizmet binaları arasında veya diğer yerlerde yapılması gereken her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işleri (mobilya, büro malzemesi, dosya, evrak v.b.) yüklenici tarafından derhal yerine getirilecek olup, bu işlemler yapılırken taşınan malzemenin yer ve duvarların çizilmemesi ve hasar görmemesine dikkat edilecektir İdarenin istemine göre binanın girişindeki kısımlar idarece temin edilecek sıvı deterjanla, merdivenler su ile yıkanıp, paspas yapılacak ve paspas konulması halinde paspas yuvalarındaki çamurlar temizlenecektir Binanın muhtelif yerlerinde olan inşaat malzemesi artığı harç, alçı, boya gibi lekeli oluşumlar spatula ile kazınacak, tel fırça ile fırçalandıktan sonra deterjanlı temizlik işlemine tabii tutulacaktır Tuvalet ve Lavabolarda devamlı surette likit ve el yıkayıcı maddeler, koku giderici maddeler ile tuvalet kağıdı ve peçete havlularının eksik olup olmadığı kontrol edilecek, eksikler tamamlanacaktır Musluk, pisuar, bas, rezeruvar, kapı, kilit vs. arızaları tespit edilerek servis çıkartılacak, onarımı için anında İdare yetkilisine bildirilecektir Tuvaletlerdeki ve diğer yerlerdeki çöp kutuları ve bürolardaki küllükler sık sık boşaltılarak temizlenecektir. Ayrıca bürolardaki çöp kutuları her gün mesai bitiminden önce mutlaka boşaltılacaktır Çöpler birikmesine meydan verilmeden poşetler içerisinde ağzı bağlanarak bina dışındaki çöp mahalline taşınacaktır. Mesai saatinden sonra bina içerisinde çöp ve benzeri maddeler biriktirilmeyecek, toplu halde bulundurulmayacaktır. Bina dışında İdarenin gösterdiği yerlere götürülerek bırakılacaktır Temizlik sırasında boya ve badanaların kirlenmemesine dikkat edilecek, kirlenen yerler varsa derhal temizlenecektir

5 2.16. Firma kıyafeti düzgün, saç ve sakal tıraşı olmuş, fiziki nitelikleri bakımından İdareye uygun ve İdareyi iyi temsil edecek personel çalıştırılacaktır. Personele tek tip işçi önlüğü giydirilecek ve sol göğüsleri üzerine isim plaketi takılacaktır. İşçi önlüğünün tip ve rengi konusunda İdarenin görüşü alındıktan sonra dağıtım yapılacaktır. Bayan eleman çalıştırılması halinde İdarenin belirleyeceği tek tip kıyafet giyeceklerdir Firma personeli umumi yerlerde ve servislerde oturmayacaklardır. İdarenin göstereceği alanlarda dinlenme ve istirahatı gerçekleştirecektir İşçiler İdarenin koyduğu genel kurallara uymak zorundadırlar. Uymayanlar tespit edildiğinde, İdarenin talebi üzerine bu işçiler değiştirilecektir. Bu değişiklikten dolayı firma, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır Temizlik malzemeleri, araç ve gereçleri orta yerde bırakılmayacak, tahsis yerlerinde bulundurulacaktır Tüm binanın temizlik işleri firma tarafından idarenin istediği biçimde düzenli bir şekilde yapılacaktır. Sıvı sabun, kalıp sabun, Arap sabunu, cam silme malzemesi, dezenfektan etkili lavabo ve tuvalet temizleyiciler, deterjan, koku giderici, cila sökücü vb. temizlik malzemeleri süpürge, paspas, fırça, faraş, merdiven vb. temizlik malzemeleri idarenin bildireceği Defterdarlık hizmet binasında bulunan birimler tarafından temin edilerek firma tarafından görevlendirilen işçinin yazılı talebi üzerine zimmetle teslim edilecektir. Malzeme, araç ve gereçlerin kullanılmasında firma tarafından azami dikkat gösterilecektir. İdare tarafından zimmetle verilen her türlü makine, araç, gereç ve her türlü malzemenin kayıp, ziyan, çalınma bozulma vb. sebeplerden dolayı doğacak hasar, zarar, ziyan firma tarafından karşılanacaktır Çevre Temizliği: Defterdarlığa ait bahçenin tamamı; yeşil alanlar, beton sahalar, merdivenler, otopark, yol ile açıktaki diğer dış kullanım alanları sürekli olarak temizlenecektir. Hiçbir zaman pislik vs. bırakılmayacak, çevre her gün süpürülerek temizlenecektir İdarenin talebi üzerine yüklenici firma tatil günleri olan pazar günleri işçi çalıştırdığı takdirde, çalıştırdığı işçi sayısı kadar takip eden ilk iş günü eksik işçi çalıştıracaktır Temizliği yapılacak binalarda herhangi bir sebep ile tahliye edilerek başka bir binaya taşınılması halinde yeni binanın temizliği yüklenici tarafından başka bir ücret talep edilmeden aynı şartlarla yapılacaktır. MADDE 3- FİRMA ÇALIŞMA DÜZENİ: 3.1 Firma hizmet binasında Madde 2.1 deki çalışma saatlerinde her gün (İdare tarafından belirlenecek bayan ve erkek işçi sayısına göre) 3 işçi bulundurulacaktır. 3.2 Firma çalıştıracağı işçilerin kimlik bilgilerini bildirir listeyi, işe başlamadan 3 gün önce İdareye verecek, çalıştırılması uygun görülen işçilerin listesi idarece onaylanarak işe başlatılacak ve zorunlu haller dışında taahhüt sonuna kadar dağıtılmaksızın sürekli çalıştırılacaktır. 3.3 Firma sözleşme ile üstlendiği görevleri aksatmamak kaydıyla hastalık, yıllık izin, işten çıkarma vb. nedenlerle işçi sayısındaki azalma, sözleşmeye göre aylık toplamdaki personel sayısının (%10) yüzde onundan fazla olursa, fazla olan her personel için sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza olarak aylık hak edişinden kesilecektir - 5 -

6 3.4 İşçilerin günlük çalışma programları, gerekirse idare ve firma arasında ayrıca tespit edilebilir. Firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri 18 yaşından aşağı olmayacak ve işgücünü kaybetmemiş olacaktır. 3.5 Çalıştırılacak işçiler için firma, İdareye aşağıdaki belgeleri teslim edecektir. 1. Cumhuriyet savcılığından sabıkasızlık belgesi (7 gün içinde) 2. İkametgâh belgesi (7 gün içinde) 3. Nüfus kayıt örneği (7 gün içinde ) 4. Hükümet tabipliğinden sağlık raporu (portör muayenesi yapılarak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge) (işe başladıktan 15 gün içinde) 5. İki adet vesikalık fotoğraf (Renkli son altı ay içerisinde çekilmiş) 6. Öğrenim durumlarını gösterir belge 7. İşe giriş bildirgesi belgeleri. 3.6 Firma mümkün olduğu kadar az işçi değiştirecek, zorunlu hallerde yeni alınan işçiler için yukarıda belirtilen şartların tamamını yerine getirecek ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10. maddesindeki şartlar çerçevesinde İdarenin uygun gördüğü kişileri çalıştıracaktır. İdarece değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden İdarenin bildiriminden itibaren, 3 gün içinde derhal değiştirilecektir. 3.7 Firma asgari ücretin altında işçi çalıştırmayacaktır Çalıştırılacak personelin her birine yol ücreti günlük brüt (26 gün/ geliş-gidiş) 2,80.TL, yemek bedeli günlük (26 gün/1 öğün) 5,00.TL. nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. (Vergi, İşveren S.G.K. primi hisseleri dahil) ayrıca her bir işçiye ayni olarak 1 adet iş önlüğü verilecektir İş kanununa göre gerekli bildirimlerin süresinde yapılmamasından çalışan personele ait idarenin istediği belgeleri vermemekten, hüviyetsiz veya kanun kaçağı işçi çalıştırmaktan dolayı ve/veya işçilerin üçüncü kişilere verdiği zarar- ziyan ile hukuki sonuçları açısından her türlü sorumluluk firmaya aittir Elektrik, su, ısıtma giderleri idareye ait olup, Yüklenici tasarrufa riayet etmek zorundadır Firma çalışanları sabah mesai başlangıcında, akşam mesai bitiminde Yüklenicinin Defterdarlık Hizmet Binasındaki sorumlusu tarafından idarenin gözetimin ve denetiminde puantaj cetvelleri tutulacak Söz konusu puantaj cetvelleri Kontrol Teşkilatınca her an kontrol edilebilecektir. İmza eksikliğinde ve program dahilinde bulunması gereken yerde bulunmayan personel hakkında bu şartnamenin 4. maddesi hükümleri uygulanacaktır. MADDE-4 TEMİZLİK İŞLERİNİN DENETİMİ VE EKSİKLİK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Temizlik eksikliğini tespit için Kontrol Teşkilatınca İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine göre her gün binaların temizlik durumu ve belirlenen sayıda işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı incelenecek, eksiklik halinde durum Kontrol Teşkilatı ve firma tarafından görevlendirilen işçi ile birlikte imzalanacak tutanakla tespit edilecektir. Bu belgeler Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilerek sonuç aylık raporda belirtilecektir. Yüklenici yetkilisi düzenlenen formları imzalamaktan imtina ettiği takdirde, durum tutanakta ayrıca belirtilir. Makine ve işçi eksikliği çizelgesi ile varsa temizlik eksikliğini gösterir tutanaklar bildiri niteliğindedir

7 a) Temizlik eksikliğinde, Kontrol Teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği tutanağa göre; her gün için oda, koridor, lavabo, WC, mutfak, yemekhane, asansör, ambar, depo, merdivenler, çöp biriktirme mahalli ve çevre vs. başına sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. Yukarıda belirtilen durum toplam iş süresi içerisinde 20 gün süre ile devam ettiği takdirde idare sözleşmeyi fesh etme ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde Yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. b) Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak İşçilerde ve Diğer Konularda Dikkat Edilecek Hususlar Maddesinde sayılan hususlara uyulmadığının tespiti halinde, her bir durum ve her bir işçi için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. c) İşçi eksikliğinde; Kontrol Teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği çizelgeye göre, Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtilen eksik çalıştırılan her işçi için yürürlükte bulunan günlük brüt asgari ücret, (SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yemek ve yol ücreti ile asgari ücret fiyat farkı dahil vb.) ödenmeyecektir. d) Teknik Şartnamede belirtilen makinelerin kullanılmadığı veya belirtilen niteliklere sahip olmadığının tespiti halinde her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere günlük sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. e) Bina bazında yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması gereken ve idari şartnamenin 2/b maddesinde belirtilen işçi sayısının en az 1 işçi çalıştırıldığının tespiti halinde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz. f) Temizlik esnasında, büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya diğer her türlü zarar meydana gelmesi durumunda; Kontrol Teşkilatı ve Denizli Defterdarlığı Personel Müdürlüğünce oluşturulacak üç kişilik komisyonca zarar bir tutanakla tespit edilecek ve onarım için (onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için) yapılacak her türlü masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karşılanmadığı takdirde ise oluşacak masraf yüklenicinin takip eden aylık istihkakından kesilecektir. g) İşçiler için idarenin uygun gördüğü kimlikler yüklenici tarafından hazırlatılarak kullanılacaktır. h) a, b ve d maddelerinde sayılan cezaların toplamı, her ay için; aylık hak edişin % 30 unu geçtiği takdirde uygulanacak toplam ceza miktarı % 30 una tekabül eden (% 30 dahil) miktar ile sınırlı kalacaktır. Bakiye kısım için sözleşme feshedilmediği sürece yüklenici firmaya rücu edilmeyecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir. Yukarıda sayılan aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle en az 5 kez tekrarlanması durumunda, yukarıda öngörülen cezaların uygulanmasıyla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın idare tarafından tek taraflı olarak sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olan yüklenici, idarenin doğacak zararını tazmin ile yükümlüdür. MADDE 5- HASAR TESPİTİ VE ÖDENMESİ: - 7 -

8 5.1. Firma iş esnasında meydana getirdiği zarar ve hasarı tazmin ile mükelleftir İdare mensuplarının hususi eşyasında temizlik esnasında meydana gelebilecek hasar ve zarardan doğrudan doğruya firma sorumludur Meydana gelen zarar, firma yetkilisine bildirimden itibaren en geç (1) bir gün sonra eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecektir. Aksi takdirde bu tazmin idare tarafından yapılır ve yaptırılır ve yaptığı masrafı firmanın ilk istihkakından kesilir İdare iş esnasında veya iş bitiminde ihbar olması halinde lüzum hasıl olur ise firmaya ait işçilerin üstlerini ve eşyalarını arayabilir Çöp ve atıklar, usulüne göre toplanıp işlem görecektir. Mevzuatta belirtilen hususlara uyulmamasından doğacak parasal cezayı yüklenici ödeyecektir.(çevre Bakanlığı, belediyeler ve diğer ilgili kurumlarca kesilecek cezalar) yüklenici isterse bu hususta aydınlatıcı bilgi almak için idareden yardım alabilir. MADDE 6- İŞİN KONTROLÜ : 6.1. Mesai saati başlamadan önce İdarece tayin edilecek personel çalışacak firma elemanlarını denetleyecektir Firma İdarece tayin edilen personelin sözleşme ve eklerine göre gerekli göreceği tüm hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır Firma işle ilgili konuları İdareye yazılı olarak bildirecektir. Söz üzerine yapılmış işler hakkında firmaca herhangi bir hak iddia edilemeyeceği gibi, bu husus işin yapılması sorumluluğunu da ortadan kaldıramayacaktır. MADDE 7- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KAZA OLMASI: Firma işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşlerin yapımı sırasında doğabilecek kazalardan ve bunların sonuçlarından doğrudan doğruya yüklenici firma sorumludur. İşlerin gerektirdiği tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. MADDE 8- EĞİTİM : 8.1. Şartname konusu yapılacak temizlik hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla firma eğitimsiz ve ehil olmayan personel çalıştırmayacaktır. Her personel işbaşı ve nazari eğitime tabi tutulacak, yeterli performansı olmayan personel temizlik hizmetinde çalıştırılmayacaktır Firma işbaşı eğitimi görmüş ve yeterli performansa sahip personeli İdarenin uygun görüşünü almadan değiştiremeyecektir. MADDE 9- FİRMACA TEMİN EDİLECEK GÜVENLİK BELGELERİ: İhaleyi kazanan temizlik firması, şartname konusu işte çalıştıracağı tüm personel, personelde değişikliğe gidildiği takdirde, yeni işe aldığı personele ilişkin tüm güvenlik ile ilgili çalışmaları yapacak, güvenilirlik durumlarını tespit edecek, bu durum Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak iyi hal kağıdı ile de ispatlanacak ve bunlarla ilgili belgelerin birer kopyasını, firma İdareye teslim edecek ve idarenin onayından sonra işçiyi çalıştırabilecektir. Herhangi bir olay meydana gelmesi halinde hukuka aykırı fiil ve davranışlardan direkt olarak firma ve varsa ortaklar sorumlu olacaktır. MADDE 10- İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI: - 8 -

9 Firma, taahhüdün devamı süresince, maliyeti kendisine ait olmak üzere; a) İşyerinde ve çalışma alanlarında bulunması gereken tüm personelin güvenliğinin temini, işyerinin ve işlerin personel için tehlike arz ettirmeyecek şekilde tutulmasını, b) İşyerinde hasar ve zarar vukuunu önleyici her türlü önlemin alınmasını, c) Gerekli olduğunda İdare personeli için ikazları yapmayı, d) İdare içerisinde işçi personelin sessiz çalışması, rahatsız edici ve zarar verici davranışlardan kaçınılması hususunda gerekli önlemleri yeterli derecede almayı sağlayacaktır. MADDE 11- TAHSİS YERLERİ: Temizlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için malzeme, araç ve gereç konmak üzere gerekli yer tahsisleri ücretsiz olarak (elektrik, su dahil) İdare tarafından hizmetin başlamasından önce yapılacaktır. Tahsis yerleri, işçi soyundurma, giyindirme, temizlik malzemesi, araç ve gereç deposu olarak kullanılır. Bu maksatlar dışında kullanılamaz. MADDE 12- TEMİZLİK PROGRAMI: Günlük Temizlik : Çalışma saatinden yarım saat önce bitirilecek ve her gün asgari 8 saat binaların içinde ve kullanım alanlarında günlük gerektiği zaman anlık temizlik yapılacaktır. Haftalık ve Aylık Temizlik : Günlük temizlikte belirtilen yerlerin yanında koridorlar sabunlu suyla yıkanıp cilalanacaktır. Temizlik ve cila işlemi bu işlemin uygulandığı sathın özelliğine uygun malzeme ile yapılacaktır. Aylık temizlikte ise, günlük ve haftalık temizliğin yanında tüm birimlere ait duvarlar usulüne uygun şekilde temizlenecektir. Birim sorumlularının istekleri doğrultusunda yapılacaktır. ORTAK KULLANIM ALANLARINDA : *Çöplerin boşaltılması *Küllüklerdeki çöplerin boşaltılarak, silinmesi *Sert zeminlerin makine ve fırça ile süpürülmesi *Masa, koltuk, kanepe, sandalye ve diğer mobilyaların tozlarının alınması *Sert zemin ve merdivenlerin deterjanlı sularla paspaslanması ve çek çek kullanılarak su artıklarının temizlenmesi * Kapı ve ara bölme camlarının temizlenmesi *Yer paspaslarının günlük temizliği *Tuvaletlerin temizlenmesi *WC taşlarının toz deterjanla ovulması *Pisuar ve lavaboların temizlenmesi *Klozet ve kapaklarının, sıhhi tesisat armatürlerinin temizlenmesi *Merdiven tırabzan ve korkuluklarının temizlenmesi *Koridor boşlukları ve pencere önlerindeki mermerlerin silinmesi *Lavabo, pisuar ve tuvaletlerin tıkanması kontrolünün yapılması, tıkanıklık varsa sağlığa uygun şekilde çalışır hale getirilmesi *Gerektiğinde eşyaların nakli ve yerleştirilmesi (tahmil ve tahliye işlemlerinin yapılması) *Binanın dış mekan temizliği (ana ve engelli giriş merdivenlerinin, otopark ve bahçenin genel temizliği) *Yağmur ve çeşitli nedenlerle Bina içerisinde su birikimlerinin oluşması halinde derhal vakumlu makine ile tahliyesinin yapılarak kurutulması *İdarenin talep edeceği diğer temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda yapılacaktır. MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR - 9 -

10 Defterdarlığa bağlı Hizmet binası dışındaki, Defterdarlığa bağlı Karahayıt Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde (Denizli Belediyesi sınırlar içinde) ulaşımı Defterdarlığımızca karşılanmak koşulu ile (sürekli görevlendirilmenin dışında ) temizlik, taşıma, çevre ve yeşil alan bakımı işlerine ilişkin olarak süreklilik arz etmeyen ve çalışma saatleri içerisinde günübirlik olarak yapılacak olan işler ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. İHALE YETKİLİSİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı