2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A) Hizmetin ifa yeri : Denizli Defterdarlığı Hizmet binası ve bahçesidir. B) Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. a) Toplam çalıştırılacak kişi sayısı 3 (üç) dür. b) İşçilerin çalışma saatleri: Toplam İşçi Sayısı Çalışma Saatleri : (Hafta İçi) (Hafta Sonu) idare ihtiyaç durumuna göre çalışma saatlerini değiştirmeye yetkilidir. c) İşçilerin nitelikleri / sayıları Vasıfsız işçi sayısı 3 (üç) kişidir. C)İstenilen araç-gereç ve sayıları : C.1) Kullanılacak İş makineleri 1- Elektrikli süpürge 1 adet 2- Çöp toplama arabası 5 adet 3- Paspas makinesi 5 adet Asgari Makine Teçhizat Parkı yukarıda listelenmiştir. Ancak ihtiyaç durumuna, değişen teknolojilere ve yüklenici firmanın demirbaşlarının durumuna göre idare ihale süresi içinde mevcut makine ve teçhizatlarda temizlik hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi için değişiklik yapmaya veya eskiyenlerini yeniletmeye her zaman yetkilidir. C.2) Temizlik Malzemeleri Temizlik Malzemeleri idare tarafından karşılanacaktır Firma teklifi vermeden önce işyerlerini gezip görmek suretiyle tetkik etmiş, işyerlerinin şeklini ve niteliğini, işin yapımı için gerekli ekipman işçilik, miktar ve niteliklerini, teklifini etkileyebilecek diğer şartları öğrenerek tümünü kabul etmiş olacaktır Teklifin hazırlanabilmesi amacıyla Özel ve Teknik şartnamede verilmiş olan bilgilerdeki herhangi bir hata ya da eksiklikten dolayı firma tarafından yapılacak istekler dikkate alınmayacaktır Bu temizlik hizmetinin yürütülmesi ve firmanın bu işle ilgili çalıştıracağı personel bakımından, ceza ve hukuk yasaları ile iş kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatı, ilgili diğer yasalar, Belediye kanunları vs. tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk firmaya aittir

2 1.4 Çalışan işçilerin sevk ve idaresi, İdarece tespit edilen aksaklıkların firma tarafından aynen yerine getirilebilmesi ve tutulacak tutanakların imzası ve gerektiği zaman idarenin talebine göre işçilerin yönetilebilmesi için firma; işyerinde çalışan bir işçisini görevlendirecektir. (Ancak bu personel de fiilen çalışacaktır.) 1.5. İdare gerek yapılan iş ve gerekse firmanın istihdam ettiği personeli her zaman kontrol edebilir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatınca tespit olunan temizliğe ilişkin eksiklikleri yazışmaya meydan vermeksizin giderecektir Firma, hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın her türlü emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilere öğretmekle mükelleftir Firma iş kanunu, iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü bölümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sıhhi tedbirlerini kendi hesabına temin edecek ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Bundan doğabilecek her türlü sorumluluk firmaya ait olacaktır Mesai saati başlamadan önce İdarece tayin edilecek personel tarafından temizlik mahallerini kontrol edilebilecek demirbaş eşyalarının zarar, ziyan ve zayiinden doğrudan doğruya firma sorumlu tutulacaktır. Firma, hasar ve zararı ödemekle yükümlü olacak ve bunları ödemediği takdirde, bu hasar ve zarar bedelleri, olayı izleyen ilk hak edişten, yetmezse öteki hak edişlerden de kesilecektir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri firmaca alınacaktır Defterdarlık Hizmet Binasında çalışacak temizlik şirketi personelinin kadın - erkek sayısı seçimi İdareye aittir. Belirlenen sayıları idare değiştirmeye yetkilidir. Çalışan personellerden iş akdinin feshedilmesinde mutlaka idarenin görüşü alınacaktır. İdarenin onayı olmadan yüklenici tek başına karar vererek işçi almayacak ve çıkarmayacaktır. Defterdarlık Hizmet Binasında çalışan firma işçileri idarenin bilgisi dışında mesai saatleri içerisinde, Defterdarlık Hizmet Binası sınırları dışına gönderilmeyecektir Firma işveren sıfatıyla çalıştırdığı işçilerden izne ayrılan veya rapor alan personelin yerine izin ve rapor süresince hizmetin aksamaması için (idarenin görüşünü alarak) işçi getirecektir Şartnamede yer almayan veya tatbikat anında ortaya çıkan konular yürürlükteki mevzuat, genel kurallar ve çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. MADDE 2- GENEL TEMİZLİK VE ÇEVRE ALANLARIN BAKIMINDA UYULACAK HUSUSLAR: 2.1. Firma temizliğe her gün normal mesai saati başlamadan yarım saat önce başlayacak, bitiş saati mesai bitiminden yarım saat önce olacaktır. Hafta içi çalışma saati 8 saat, Cumartesi günleri 5 saat çalışılacaktır. Ancak, İdarenin çalışma saatlerini yeniden tespit etme hakkı ayrıca saklıdır Binanın temizlik mahalli Defterdarlık hizmet binası ve bahçesinin tamamıdır. Temizlik mahalline tuvaletler, çalışma odaları, toplantı odaları, eğitim salonu, koridor, merdiven boşlukları, bahçe, otopark, depo ve arşiv alanları dahildir. Daire içi masa, cam ve yerlerin temizliği ile çöp kutularının boşaltılması ve bahçe ana giriş temizliği günlük olarak yapılacaktır İdare temizlik elemanlarının nerede görev yapacağını ve çalışma programını ihtiyaca göre belirler. Yüklenici firma günlük, haftalık, aylık temizliğe ilişkin olarak en geç 15 gün içerisinde çalışma programını hazırlayıp kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunar. Kontrol teşkilatınca uygun görülen çalışma programı aynı şekilde uygulanacaktır. Temizlik elemanları idarenin emirleri veya bilgisi olmadan Defterdarlık Hizmet Binası dışına gitmeyeceklerdir

3 2.4. Temizlenecek mekanların temizliği aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır Pencereler ve Camlar : Cam ve pencere aksamının temizliği için bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip emniyet kemeri ile çalışacaktır. Bu ekibin çalışması ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri yüklenici firma tarafından alınacak idare bu hususta sorumlu değildir. Camlar önce deterjanlı su ile silinecek daha sonra durulanıp, kurulanarak parlatılacaktır. Pencere çerçeve ve pervazları nemli az deterjanlı bezlerle iki güne bir dış yüzeyler dahil olmak üzere silinecektir. Dış yüzey cam temizliği onbeş günde bir yapılacak, yağmur gibi sebeplerle camların kirlenmesi halinde bu süre beklenilmeden temizlenecektir Kapılar, Ahşap Dolap-Masa Sandalye v.b. Büro Donanım Temizliği : Bu gibi yerler, kapılar hariç her gün sabah temizliğinde önce az deterjanlı nemli benzerlerle silinecek, nemli bezle deterjanı alınacak ve arkasından kurulanacaktır, özel temizlik bezleri kullanılarak yapılacaktır. Kapılar üzerinde çıkarılmamış leke kalmayacaktır. Bu lekelerin çıkarılmasında özel deterjanlar kullanılacaktır Metal Dolap, Etajerler ve Bu Türden Diğer Büro Donanım Temizliği : Bu yerler, her sabah temizlenecektir. Deterjanlı ve deterjansız ıslak bezlerle silindikten sonra kuru bezlerle iyice kurulanacaktır. Dolap içleri ise, istenirse ilgili birim sorumluları tarafından açılarak onların istedikleri zaman ve şekilde temizlenecektir Elektrikli ve Elektronik Alet ve Cihazların Temizliği : İlgili birim sorumlularının gözetiminde, onların istediği ve tarif edeceği şekilde ve zamanında yapılacaktır. Birim sorumluları olmaksızın bu tip alet ve cihazlara dokunulmayacaktır Boyalı Duvarlar ve Kalorifer Peteklerinin Temizliği : Boyalı duvarlar ayda bir tekniğine uygun olarak, hiçbir leke kalmayacak şekilde temizlenecektir. Kalorifer petekleri haftada bir deterjanlı ve deterjansız ıslak bezlerle iyice, petek araları ve arka kısımları da dahil olmak üzere silinerek temizlenecektir. Üzerlerinde ve aralarındaki yağ-kir lekeleri özel sıvı deterjanlarla tamamen çıkarılacaktır Fayans Kaplı Duvarların Temizliği : Fayans kaplı duvarlar haftada bir kez; önce sıvı deterjanla iyice ovularak durulanacak ve iyice kurulanılacaktır Tuvalet (Alafranga- Alaturka), Lavabo, Pisuar Temizliği : Tuvalet taşları, lavabo ve pisuarlar her gün sıvı deterjanla temizlenip yıkanarak çek çek kullanılıp su artığı bırakılmayacak ve temizlik sonrası aynalar bezle silinecektir. Bunların mesai saati sonuna kadar temizliğinin devamı sağlanacaktır. Tuvaletlerin kötü kokmasını engellemek için gerekli malzeme idarenin ilgili biriminden temin edilip tuvaletlerde devamlı bulundurulacaktır Tavanlar, Tavanlardaki Lambalar : Tavanlar, tavan süpürgesi ile onbeş günde bir ve lüzumu görülmesi halinde temizlenecektir. Lamba kuru bezle ve gerekirse hafif nemli tozu alınacaktır Duvarlardaki Pano, Klima, ve Tablo gibi Malzemelerin Temizliği : Bu tür malzemeler kuru yada yerine göre hafif nemli bezlerle silinecektir. Klimaların filtreleri 15 günde bir deterjanlı su ile yıkanacak, kurulanarak yerlerine takılacaktır Bütün Bilgisayar ve Bunun Gibi Hassas Cihazların Temizliği : Bilgisayarların kullanıldığı ortamlarda elektrikli süpürge kullanılacak, toz almada nemli bez kullanılacak, bilgisayarlara temizlik elemanları el sürmeyeceklerdir

4 Yerlerin Temizliği : Temizlik ve cila işlemi bu işlemin uygulandığı sathın özelliğine uygun malzeme ile yapılacaktır. Yerler her gün, zemini PVC kaplı koridor, sahanlık, merdiven ve boşlukları önce deterjanlı ve dezenfektan solüsyonu karıştırılmış su temizlenip, daha sonra duru su ile silinecek veya idarece temin edilecek yer temizleyici maddesiyle temizlenip, kurulama paspasları ile kurutulacaktır. Kirli su vakumla emdirilecek, paspas daha sonra kullanılacaktır. Paspaslama işi, deterjanlı su ile fırçalanıp, kirli suyun vakumla emdirilmesi işi yerine ikame edilmeyecektir. Laminat kaplı alanlar kesinlikle suyla temizlenmeyecek özel ahşap temizleyici malzemeyle paspaslanarak temizlenecektir. PVC veya Laminat kaplı alanların temizliğinde çamaşır suyu veya tuz ruhu kullanılması kesinlikle yasaktır. Birim sorumlularının direktifleri doğrultusunda haftalık ve aylık temizlikleri ayrıca yapılacaktır. Yer PVC veya laminatlarında hasıl olacak her türlü leke kesinlikle çıkarılacak ve devamlı olarak temiz bulundurulacaktır Temizlikte hijyen kurallarına uyulacaktır, WC grubunda kullanılan kova ile ortak kullanım alanlarına kullanılan kovaların renkleri ayrı olacaktır. Kesinlikle WC grubundaki kovalar başka alanlarda kullanılmayacaktır Temizlik sırasınca, eşyaların yerleri değiştirilmeyecek, özellikleri dolayısıyla gerekli hassasiyet gösterilerek temizlenecektir Temizlik esnasında toz kaldırılmamaya dikkat edilecektir. Temizlikten sonra eşyaların tozu alınacaktır. Leke ve kirler etkin temizlik maddeleri (sabun, deterjan vb.) ile ovularak temizlenecektir İdarenin talebi üzerine hizmet binaları arasında veya diğer yerlerde yapılması gereken her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işleri (mobilya, büro malzemesi, dosya, evrak v.b.) yüklenici tarafından derhal yerine getirilecek olup, bu işlemler yapılırken taşınan malzemenin yer ve duvarların çizilmemesi ve hasar görmemesine dikkat edilecektir İdarenin istemine göre binanın girişindeki kısımlar idarece temin edilecek sıvı deterjanla, merdivenler su ile yıkanıp, paspas yapılacak ve paspas konulması halinde paspas yuvalarındaki çamurlar temizlenecektir Binanın muhtelif yerlerinde olan inşaat malzemesi artığı harç, alçı, boya gibi lekeli oluşumlar spatula ile kazınacak, tel fırça ile fırçalandıktan sonra deterjanlı temizlik işlemine tabii tutulacaktır Tuvalet ve Lavabolarda devamlı surette likit ve el yıkayıcı maddeler, koku giderici maddeler ile tuvalet kağıdı ve peçete havlularının eksik olup olmadığı kontrol edilecek, eksikler tamamlanacaktır Musluk, pisuar, bas, rezeruvar, kapı, kilit vs. arızaları tespit edilerek servis çıkartılacak, onarımı için anında İdare yetkilisine bildirilecektir Tuvaletlerdeki ve diğer yerlerdeki çöp kutuları ve bürolardaki küllükler sık sık boşaltılarak temizlenecektir. Ayrıca bürolardaki çöp kutuları her gün mesai bitiminden önce mutlaka boşaltılacaktır Çöpler birikmesine meydan verilmeden poşetler içerisinde ağzı bağlanarak bina dışındaki çöp mahalline taşınacaktır. Mesai saatinden sonra bina içerisinde çöp ve benzeri maddeler biriktirilmeyecek, toplu halde bulundurulmayacaktır. Bina dışında İdarenin gösterdiği yerlere götürülerek bırakılacaktır Temizlik sırasında boya ve badanaların kirlenmemesine dikkat edilecek, kirlenen yerler varsa derhal temizlenecektir

5 2.16. Firma kıyafeti düzgün, saç ve sakal tıraşı olmuş, fiziki nitelikleri bakımından İdareye uygun ve İdareyi iyi temsil edecek personel çalıştırılacaktır. Personele tek tip işçi önlüğü giydirilecek ve sol göğüsleri üzerine isim plaketi takılacaktır. İşçi önlüğünün tip ve rengi konusunda İdarenin görüşü alındıktan sonra dağıtım yapılacaktır. Bayan eleman çalıştırılması halinde İdarenin belirleyeceği tek tip kıyafet giyeceklerdir Firma personeli umumi yerlerde ve servislerde oturmayacaklardır. İdarenin göstereceği alanlarda dinlenme ve istirahatı gerçekleştirecektir İşçiler İdarenin koyduğu genel kurallara uymak zorundadırlar. Uymayanlar tespit edildiğinde, İdarenin talebi üzerine bu işçiler değiştirilecektir. Bu değişiklikten dolayı firma, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır Temizlik malzemeleri, araç ve gereçleri orta yerde bırakılmayacak, tahsis yerlerinde bulundurulacaktır Tüm binanın temizlik işleri firma tarafından idarenin istediği biçimde düzenli bir şekilde yapılacaktır. Sıvı sabun, kalıp sabun, Arap sabunu, cam silme malzemesi, dezenfektan etkili lavabo ve tuvalet temizleyiciler, deterjan, koku giderici, cila sökücü vb. temizlik malzemeleri süpürge, paspas, fırça, faraş, merdiven vb. temizlik malzemeleri idarenin bildireceği Defterdarlık hizmet binasında bulunan birimler tarafından temin edilerek firma tarafından görevlendirilen işçinin yazılı talebi üzerine zimmetle teslim edilecektir. Malzeme, araç ve gereçlerin kullanılmasında firma tarafından azami dikkat gösterilecektir. İdare tarafından zimmetle verilen her türlü makine, araç, gereç ve her türlü malzemenin kayıp, ziyan, çalınma bozulma vb. sebeplerden dolayı doğacak hasar, zarar, ziyan firma tarafından karşılanacaktır Çevre Temizliği: Defterdarlığa ait bahçenin tamamı; yeşil alanlar, beton sahalar, merdivenler, otopark, yol ile açıktaki diğer dış kullanım alanları sürekli olarak temizlenecektir. Hiçbir zaman pislik vs. bırakılmayacak, çevre her gün süpürülerek temizlenecektir İdarenin talebi üzerine yüklenici firma tatil günleri olan pazar günleri işçi çalıştırdığı takdirde, çalıştırdığı işçi sayısı kadar takip eden ilk iş günü eksik işçi çalıştıracaktır Temizliği yapılacak binalarda herhangi bir sebep ile tahliye edilerek başka bir binaya taşınılması halinde yeni binanın temizliği yüklenici tarafından başka bir ücret talep edilmeden aynı şartlarla yapılacaktır. MADDE 3- FİRMA ÇALIŞMA DÜZENİ: 3.1 Firma hizmet binasında Madde 2.1 deki çalışma saatlerinde her gün (İdare tarafından belirlenecek bayan ve erkek işçi sayısına göre) 3 işçi bulundurulacaktır. 3.2 Firma çalıştıracağı işçilerin kimlik bilgilerini bildirir listeyi, işe başlamadan 3 gün önce İdareye verecek, çalıştırılması uygun görülen işçilerin listesi idarece onaylanarak işe başlatılacak ve zorunlu haller dışında taahhüt sonuna kadar dağıtılmaksızın sürekli çalıştırılacaktır. 3.3 Firma sözleşme ile üstlendiği görevleri aksatmamak kaydıyla hastalık, yıllık izin, işten çıkarma vb. nedenlerle işçi sayısındaki azalma, sözleşmeye göre aylık toplamdaki personel sayısının (%10) yüzde onundan fazla olursa, fazla olan her personel için sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza olarak aylık hak edişinden kesilecektir - 5 -

6 3.4 İşçilerin günlük çalışma programları, gerekirse idare ve firma arasında ayrıca tespit edilebilir. Firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri 18 yaşından aşağı olmayacak ve işgücünü kaybetmemiş olacaktır. 3.5 Çalıştırılacak işçiler için firma, İdareye aşağıdaki belgeleri teslim edecektir. 1. Cumhuriyet savcılığından sabıkasızlık belgesi (7 gün içinde) 2. İkametgâh belgesi (7 gün içinde) 3. Nüfus kayıt örneği (7 gün içinde ) 4. Hükümet tabipliğinden sağlık raporu (portör muayenesi yapılarak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge) (işe başladıktan 15 gün içinde) 5. İki adet vesikalık fotoğraf (Renkli son altı ay içerisinde çekilmiş) 6. Öğrenim durumlarını gösterir belge 7. İşe giriş bildirgesi belgeleri. 3.6 Firma mümkün olduğu kadar az işçi değiştirecek, zorunlu hallerde yeni alınan işçiler için yukarıda belirtilen şartların tamamını yerine getirecek ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 10. maddesindeki şartlar çerçevesinde İdarenin uygun gördüğü kişileri çalıştıracaktır. İdarece değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden İdarenin bildiriminden itibaren, 3 gün içinde derhal değiştirilecektir. 3.7 Firma asgari ücretin altında işçi çalıştırmayacaktır Çalıştırılacak personelin her birine yol ücreti günlük brüt (26 gün/ geliş-gidiş) 2,80.TL, yemek bedeli günlük (26 gün/1 öğün) 5,00.TL. nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. (Vergi, İşveren S.G.K. primi hisseleri dahil) ayrıca her bir işçiye ayni olarak 1 adet iş önlüğü verilecektir İş kanununa göre gerekli bildirimlerin süresinde yapılmamasından çalışan personele ait idarenin istediği belgeleri vermemekten, hüviyetsiz veya kanun kaçağı işçi çalıştırmaktan dolayı ve/veya işçilerin üçüncü kişilere verdiği zarar- ziyan ile hukuki sonuçları açısından her türlü sorumluluk firmaya aittir Elektrik, su, ısıtma giderleri idareye ait olup, Yüklenici tasarrufa riayet etmek zorundadır Firma çalışanları sabah mesai başlangıcında, akşam mesai bitiminde Yüklenicinin Defterdarlık Hizmet Binasındaki sorumlusu tarafından idarenin gözetimin ve denetiminde puantaj cetvelleri tutulacak Söz konusu puantaj cetvelleri Kontrol Teşkilatınca her an kontrol edilebilecektir. İmza eksikliğinde ve program dahilinde bulunması gereken yerde bulunmayan personel hakkında bu şartnamenin 4. maddesi hükümleri uygulanacaktır. MADDE-4 TEMİZLİK İŞLERİNİN DENETİMİ VE EKSİKLİK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Temizlik eksikliğini tespit için Kontrol Teşkilatınca İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine göre her gün binaların temizlik durumu ve belirlenen sayıda işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı incelenecek, eksiklik halinde durum Kontrol Teşkilatı ve firma tarafından görevlendirilen işçi ile birlikte imzalanacak tutanakla tespit edilecektir. Bu belgeler Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilerek sonuç aylık raporda belirtilecektir. Yüklenici yetkilisi düzenlenen formları imzalamaktan imtina ettiği takdirde, durum tutanakta ayrıca belirtilir. Makine ve işçi eksikliği çizelgesi ile varsa temizlik eksikliğini gösterir tutanaklar bildiri niteliğindedir

7 a) Temizlik eksikliğinde, Kontrol Teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği tutanağa göre; her gün için oda, koridor, lavabo, WC, mutfak, yemekhane, asansör, ambar, depo, merdivenler, çöp biriktirme mahalli ve çevre vs. başına sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. Yukarıda belirtilen durum toplam iş süresi içerisinde 20 gün süre ile devam ettiği takdirde idare sözleşmeyi fesh etme ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde Yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. b) Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak İşçilerde ve Diğer Konularda Dikkat Edilecek Hususlar Maddesinde sayılan hususlara uyulmadığının tespiti halinde, her bir durum ve her bir işçi için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. c) İşçi eksikliğinde; Kontrol Teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği çizelgeye göre, Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtilen eksik çalıştırılan her işçi için yürürlükte bulunan günlük brüt asgari ücret, (SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yemek ve yol ücreti ile asgari ücret fiyat farkı dahil vb.) ödenmeyecektir. d) Teknik Şartnamede belirtilen makinelerin kullanılmadığı veya belirtilen niteliklere sahip olmadığının tespiti halinde her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere günlük sözleşme bedelinin binde 2 si (%0,2) tutarında ceza kesilir. e) Bina bazında yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması gereken ve idari şartnamenin 2/b maddesinde belirtilen işçi sayısının en az 1 işçi çalıştırıldığının tespiti halinde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz. f) Temizlik esnasında, büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya diğer her türlü zarar meydana gelmesi durumunda; Kontrol Teşkilatı ve Denizli Defterdarlığı Personel Müdürlüğünce oluşturulacak üç kişilik komisyonca zarar bir tutanakla tespit edilecek ve onarım için (onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için) yapılacak her türlü masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karşılanmadığı takdirde ise oluşacak masraf yüklenicinin takip eden aylık istihkakından kesilecektir. g) İşçiler için idarenin uygun gördüğü kimlikler yüklenici tarafından hazırlatılarak kullanılacaktır. h) a, b ve d maddelerinde sayılan cezaların toplamı, her ay için; aylık hak edişin % 30 unu geçtiği takdirde uygulanacak toplam ceza miktarı % 30 una tekabül eden (% 30 dahil) miktar ile sınırlı kalacaktır. Bakiye kısım için sözleşme feshedilmediği sürece yüklenici firmaya rücu edilmeyecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir. Yukarıda sayılan aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle en az 5 kez tekrarlanması durumunda, yukarıda öngörülen cezaların uygulanmasıyla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın idare tarafından tek taraflı olarak sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olan yüklenici, idarenin doğacak zararını tazmin ile yükümlüdür. MADDE 5- HASAR TESPİTİ VE ÖDENMESİ: - 7 -

8 5.1. Firma iş esnasında meydana getirdiği zarar ve hasarı tazmin ile mükelleftir İdare mensuplarının hususi eşyasında temizlik esnasında meydana gelebilecek hasar ve zarardan doğrudan doğruya firma sorumludur Meydana gelen zarar, firma yetkilisine bildirimden itibaren en geç (1) bir gün sonra eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecektir. Aksi takdirde bu tazmin idare tarafından yapılır ve yaptırılır ve yaptığı masrafı firmanın ilk istihkakından kesilir İdare iş esnasında veya iş bitiminde ihbar olması halinde lüzum hasıl olur ise firmaya ait işçilerin üstlerini ve eşyalarını arayabilir Çöp ve atıklar, usulüne göre toplanıp işlem görecektir. Mevzuatta belirtilen hususlara uyulmamasından doğacak parasal cezayı yüklenici ödeyecektir.(çevre Bakanlığı, belediyeler ve diğer ilgili kurumlarca kesilecek cezalar) yüklenici isterse bu hususta aydınlatıcı bilgi almak için idareden yardım alabilir. MADDE 6- İŞİN KONTROLÜ : 6.1. Mesai saati başlamadan önce İdarece tayin edilecek personel çalışacak firma elemanlarını denetleyecektir Firma İdarece tayin edilen personelin sözleşme ve eklerine göre gerekli göreceği tüm hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır Firma işle ilgili konuları İdareye yazılı olarak bildirecektir. Söz üzerine yapılmış işler hakkında firmaca herhangi bir hak iddia edilemeyeceği gibi, bu husus işin yapılması sorumluluğunu da ortadan kaldıramayacaktır. MADDE 7- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KAZA OLMASI: Firma işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşlerin yapımı sırasında doğabilecek kazalardan ve bunların sonuçlarından doğrudan doğruya yüklenici firma sorumludur. İşlerin gerektirdiği tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. MADDE 8- EĞİTİM : 8.1. Şartname konusu yapılacak temizlik hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla firma eğitimsiz ve ehil olmayan personel çalıştırmayacaktır. Her personel işbaşı ve nazari eğitime tabi tutulacak, yeterli performansı olmayan personel temizlik hizmetinde çalıştırılmayacaktır Firma işbaşı eğitimi görmüş ve yeterli performansa sahip personeli İdarenin uygun görüşünü almadan değiştiremeyecektir. MADDE 9- FİRMACA TEMİN EDİLECEK GÜVENLİK BELGELERİ: İhaleyi kazanan temizlik firması, şartname konusu işte çalıştıracağı tüm personel, personelde değişikliğe gidildiği takdirde, yeni işe aldığı personele ilişkin tüm güvenlik ile ilgili çalışmaları yapacak, güvenilirlik durumlarını tespit edecek, bu durum Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak iyi hal kağıdı ile de ispatlanacak ve bunlarla ilgili belgelerin birer kopyasını, firma İdareye teslim edecek ve idarenin onayından sonra işçiyi çalıştırabilecektir. Herhangi bir olay meydana gelmesi halinde hukuka aykırı fiil ve davranışlardan direkt olarak firma ve varsa ortaklar sorumlu olacaktır. MADDE 10- İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI: - 8 -

9 Firma, taahhüdün devamı süresince, maliyeti kendisine ait olmak üzere; a) İşyerinde ve çalışma alanlarında bulunması gereken tüm personelin güvenliğinin temini, işyerinin ve işlerin personel için tehlike arz ettirmeyecek şekilde tutulmasını, b) İşyerinde hasar ve zarar vukuunu önleyici her türlü önlemin alınmasını, c) Gerekli olduğunda İdare personeli için ikazları yapmayı, d) İdare içerisinde işçi personelin sessiz çalışması, rahatsız edici ve zarar verici davranışlardan kaçınılması hususunda gerekli önlemleri yeterli derecede almayı sağlayacaktır. MADDE 11- TAHSİS YERLERİ: Temizlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için malzeme, araç ve gereç konmak üzere gerekli yer tahsisleri ücretsiz olarak (elektrik, su dahil) İdare tarafından hizmetin başlamasından önce yapılacaktır. Tahsis yerleri, işçi soyundurma, giyindirme, temizlik malzemesi, araç ve gereç deposu olarak kullanılır. Bu maksatlar dışında kullanılamaz. MADDE 12- TEMİZLİK PROGRAMI: Günlük Temizlik : Çalışma saatinden yarım saat önce bitirilecek ve her gün asgari 8 saat binaların içinde ve kullanım alanlarında günlük gerektiği zaman anlık temizlik yapılacaktır. Haftalık ve Aylık Temizlik : Günlük temizlikte belirtilen yerlerin yanında koridorlar sabunlu suyla yıkanıp cilalanacaktır. Temizlik ve cila işlemi bu işlemin uygulandığı sathın özelliğine uygun malzeme ile yapılacaktır. Aylık temizlikte ise, günlük ve haftalık temizliğin yanında tüm birimlere ait duvarlar usulüne uygun şekilde temizlenecektir. Birim sorumlularının istekleri doğrultusunda yapılacaktır. ORTAK KULLANIM ALANLARINDA : *Çöplerin boşaltılması *Küllüklerdeki çöplerin boşaltılarak, silinmesi *Sert zeminlerin makine ve fırça ile süpürülmesi *Masa, koltuk, kanepe, sandalye ve diğer mobilyaların tozlarının alınması *Sert zemin ve merdivenlerin deterjanlı sularla paspaslanması ve çek çek kullanılarak su artıklarının temizlenmesi * Kapı ve ara bölme camlarının temizlenmesi *Yer paspaslarının günlük temizliği *Tuvaletlerin temizlenmesi *WC taşlarının toz deterjanla ovulması *Pisuar ve lavaboların temizlenmesi *Klozet ve kapaklarının, sıhhi tesisat armatürlerinin temizlenmesi *Merdiven tırabzan ve korkuluklarının temizlenmesi *Koridor boşlukları ve pencere önlerindeki mermerlerin silinmesi *Lavabo, pisuar ve tuvaletlerin tıkanması kontrolünün yapılması, tıkanıklık varsa sağlığa uygun şekilde çalışır hale getirilmesi *Gerektiğinde eşyaların nakli ve yerleştirilmesi (tahmil ve tahliye işlemlerinin yapılması) *Binanın dış mekan temizliği (ana ve engelli giriş merdivenlerinin, otopark ve bahçenin genel temizliği) *Yağmur ve çeşitli nedenlerle Bina içerisinde su birikimlerinin oluşması halinde derhal vakumlu makine ile tahliyesinin yapılarak kurutulması *İdarenin talep edeceği diğer temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda yapılacaktır. MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR - 9 -

10 Defterdarlığa bağlı Hizmet binası dışındaki, Defterdarlığa bağlı Karahayıt Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde (Denizli Belediyesi sınırlar içinde) ulaşımı Defterdarlığımızca karşılanmak koşulu ile (sürekli görevlendirilmenin dışında ) temizlik, taşıma, çevre ve yeşil alan bakımı işlerine ilişkin olarak süreklilik arz etmeyen ve çalışma saatleri içerisinde günübirlik olarak yapılacak olan işler ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. İHALE YETKİLİSİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde-1 İşin Konusu : 1.1- Kurum un TRT Antalya Müdürlüğü ne bağlı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 TANIMLAR: SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurum: Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı İdare: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

Madde-1 İşin Konusu : TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğünün Söğütlü-Akçaabat/Trabzon adresinde bulunan Hizmet binası ve diğer hizmet binalarının malzemesiz

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME Madde-1 Đşin Konusu : 1.1- Kurum un TRT Antalya Müdürlüğü ne bağlı

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET ALIMI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1- Kurum un Lara da bulunan Sosyal Tesisi nin yemekhanesinde yemek pişirme hizmetlerinin

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 20 Malzeme Kodu : JENT5 SAF OKSIJEN TUP OLARAK M3 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 37011 Düzenleme Tarihi : 06/06/2014 Şartname Metni : ULUDAĞ

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 39 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetlerinde günlük işlemleri araştırınız. Örnek günlük

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında İnşaat-Tadilat mal alımına ve onarımına ilişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MART- HAZİRAN 2017 YILI BASILI TANITIM MATERYALİ HİZMETİ ALIM İŞİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MART- HAZİRAN 2017 YILI BASILI TANITIM MATERYALİ HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KONU İZMİR KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MART- HAZİRAN 2017 YILI BASILI TANITIM MATERYALİ HİZMETİ ALIM İŞİ MADDE 1 - İŞİN KONUSU Belediyemizce düzenlenen kültürel ve

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale konusu hizmetin; a) Adı: Temizlik hizmeti alım işi. (Binalar dahilinde yapılması gereken temizlik hizmetiyle alakalı her türlü taşıma,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yüksek İhtisas

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 YILI STRATEJİK HEDEFLERİNDE OLAN CADDELERİN VE YENİ İMAR YOLLARININ AÇILMASI, KALDIRIM YAPILMASI, REFÜJ ve KALDIRIM ONARIMI ASFALT SERİMİ ve ONARIMI

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE, BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA OLAN İDARİ VE TEKNİK İÇERİKLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ, YARDIMCI

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2014/HİZMET 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin Süresi

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Telefon ve Faks No 0434 827 62 30 Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KOD:TL.18 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır.

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır. TEKNİK ŞARTNAME İşin Konusu: Madde 1. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet binasında temizlik, şoförlük, büro hizmeti ve teknik personel hizmetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan hizmet alım işidir.

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/172509 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı