S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201"

Transkript

1 S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201 Kullanma Kılavuzu

2 S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201 Kullanma Kılavuzu Kullanılan İşaretler Kitin son kullanma tarihini belirten sembol Kitin toplu üretim kodunu belirten sembol Kitin toplu üretim tarihini belirten sembol Üreticinin iletişim bilgilerini gösteren sembol Kitin katalog numarasını belirten sembol Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kitin saklanması gereken sıcaklık aralığını gösteren sembol Kuru yerde saklayınız. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz. Steril değildir. In vitro tıbbi tanı cihazı Kısaltmalar Kit : ENGY S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti S.pyogenes : Streptococcus pyogenes AGBHS : A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar CT : Eşik döngü sayısı PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu QPCR : Gerçek zamanlı kantitatif PCR DNA : Deoksiribonükleik asit RPM : Dakikadaki dolanım, devir sıklığının ölçü birimi Kullanım Amacı Kit, AGBHS farenjiti olgularının tanısına yardımcı olmak amacıyla, boğaz sürüntü numunelerinde S.pyogenes tespiti için kullanılan, kalitatif bir in vitro tıbbi tanı cihazı- 2

3 dır. Tespit, boğaz sürüntülerinden toplam DNA izolasyonu ve S.pyogenes genomuna özgü bir bölgenin Q-PCR ile çoğaltılması ile gerçekleştirilmektedir. Test Prensibi Kit boğaz sürüntü numunelerinde hızlı bir DNA eldesi ve ardından S. pyogenes genomuna özgü oligonükleotidler ile DNA izolatında bulunan S. pyogenes pirojenik ekzotoksin B (speb) gen bölgesinin çoğaltılması ve tespitine dayanır. İlk aşama DNA materyalinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu da uygun tampon içerisinde ısı ile parçalama ve peptitler ile inhibitör bloklama yöntemi esas alınarak tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilen PCR inhibitörü bloke edici peptitler sayesinde, 10 dakika içerisinde eküvyondan Q-PCR da kullanabilecek saflıkta DNA izolasyonu mümkün olmaktadır. PCR, hedef DNA molekülünün enzimatik bir şekilde, hedef DNA ya özgün oligonükleotidler kullanılarak çoğaltılmasıdır. Kitte S. pyogenes e özgü DNA ların PCR ile spesifik olarak çoğaltılması için speb genini hedefleyen oligonükleotidler kullanılmıştır. Numuneden kaynaklanan inhibisyon etkisinin tespiti için kit, pozitif kontrol DNA sı hedefleyen oligonükleotidleri de içermektedir. Q-PCR kantitatif sonuç verebilen bir PCR yöntemidir. Klasik PCR den farklı olarak, floresan boyalar yardımıyla DNA çoğalmasının eş zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır. Kitte floresan ışıma için 5 FAM-3 BHQ1 işaretli, speb hedefli hidroliz probları kullanılmış, böylelikle hedef DNA ve hedef olmayan DNA ayrımı yapılabilmiştir. Pozitif kontrol DNA sını hedefleyen hidroliz probu da 5 FAM-3 BHQ1 işaretlidir. Kit Hakkında Teknik Bilgi Akut tonsillofarenjit yaygın ve sık görülmesi, iş gücünde kayba yol açması ve akılcı olmayan antibiyotik kullanımına neden olmasından ötürü önemli bir sağlık sorunudur.1 Akut tonsillofarenjit olgularının yaklaşık % 40 ından virüsler, %20-40 ından bakteriler ve %20-30 undan bilinmeyen etkenler sorumludur. S.pyogenes (AGBHS) ise hastalığın çocuklarda %15-30, erişkinlerde ise %5-15 oranında rastlanan en sık bakteriyel nedenidir. 2 3

4 Akut tonsillofarenjit antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmadan tedavi edilebilmektedir. 3 AGBHS tespitine dayalı tanısal yaklaşımların temel amacı S.pyogenes pozitif çocuk hastalarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit gibi komplikasyonların antibiyotik (çoğunlukla penisilin) kullanılarak önlenmesi, diğer etkenlere bağlı durumlarda ise gereksiz antibiyotik kullanımından doğan bakteriyel direnç, yüksek maliyet ve yan etkilerin önüne geçilmesidir. 4 AGBHS tespitinde altın standart olan boğaz kültürü ile sonuç en erken 24 saatte alındığı için, tonsillofarenjit teşhisi konulan hastaların ancak %3-5 ine uygulanmaktadır. Bu durum, hastalarının yaklaşık %75 ine gereksiz antibiyotik uygulanmasına neden olmaktadır. 5 Hızlı streptokok antijen testleri (HSAT) ile 5-10 dk gibi kısa sürelerde tanı konulabilmesine karşın, HSAT ın S.pyogenes farenjiti olgularında %35 e varan oranlarda yalancı negatif sonuç verdiği bildirilmiştir. 6, 7 Bu nedenle HSAT ile elde edilen negatif sonuçların boğaz kültür ile doğrulanması gerekmektedir. DNA izolasyonu ve sonrasında S.pyogenes genomuna özgü bölgelerin çoğaltılması ve tespitine dayalı yöntemler ile yüksek hız, duyarlılık (>%93) ve özgüllük (>%95) ile AGBHS tespiti yapılabilmekte ve negatif sonuçların boğaz kültür ile daha ileri doğrulanmasına gerek kalmamaktadır. 8, 9 Bu yöntemler IDSA (Infectious Diseases Society of America) rehberlerine de 10, 11 girmiştir. DNA izolasyonu ve sonrasında S.pyogenes genomunun speb bölgesinin Q-PCR ile çoğaltılması ve tespitine dayalı ENGY S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti Boğaziçi Üniversitesi BUN Teknopark ta faaliyet gösteren ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Ar-Ge Ltd. Şti. tarafından, etik kurulu onaylı bir proje ile geliştirilmiştir. Kit ile boğaz sürüntü numunelerinde S.pyogenes tespiti kültüre dayalı testlere eş değer bir duyarlılık (%100, n=687), özgüllük (%97, n=687) ve maliyetle 1 saatten kısa sürede tamamlanabilmektedir. Kitin düşük maliyet ve yüksek hız, duyarlılık ve özgüllüğe sahip olması, AGBHS farenjiti olgularının Türkiye de hızlı ve rutin tespitine imkan tanımaktadır. Bu nedenle, 24 Aralık 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 4

5 Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında SUT eki EK-2/B Listesi ne Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi işlemi, işlem kodu ile girmiştir. Kitin test reaktivitesi S. pyogenes ATCC ve suşları kullanılarak belirlenmiştir. Kitin bu suşlar kullanılarak tespit edilen analitik duyarlılığı 240 kob/testtir. Kitin analitik özgüllük testleri Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Arcanobacterium haemolyticum, Bordetella bronchiseptica, Burkholderia cepacia, Campylobacter jejuni, Candida albicans, Citrobacter freundii, Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Homo sapiens, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Lactococcus lactis, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Myxococcus stipitatus, Neisseria pharyngis, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Stenotrophomonas maltophilia, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus, Streptococcus bovis, Streptococcus canis, Streptococcus dysgalactiae (subspecies equisimilis), Streptococcus equinus, Streptococcus intermedius, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus salivarius, Streptococcus suis, Streptococcus uberis, Streptococcus sp. viridans tipi organizmaları üzerinde yapılmış ve kitin özgül olarak sadece S.pyogenes i tespit ettiği gösterilmiştir. Tekrarlanabilirlik çalışmaları dört farklı Q-PCR cihazına sahip, dört farklı laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında şu cihazlar kullanılmıştır: Biorad CFX Connect (Bio-Rad Laboratories, USA), LightCycler 480 (Roche Applied Science, USA), StepOne Plus (Life Technologies, USA) ve Xxpress (BJS Biotechnologies, UK). Tekrarlanabilirlik çalışmalarında laboratuvarlar %99 (59/60) uyumlu sonuçlar vermiştir. Kit ile 24 numunenin toplam analiz süresi, kullanılan Q-PCR cihazının özelliklerine bağlı olarak dk arasında değişmektedir. Kitin klinik performansı, akut tonsillofarenjit tanısı konulan 687 çocuk (5-12 yaş) hastadan alınan çift kör örneklerde boğaz kültürü (altın standart) ve HSAT ile kar- 5

6 şılaştırmalı olarak tespit edilmiştir. HSAT ın duyarlılık ve özgüllügü sırasıyla %69,4 ve %97 saptanırken, Q-PCR testinin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %100 ve %96,4 olarak saptanmıştır. Kit canlı/ölü bakteri ayırımı yapamamaktadır. Kit AGBHS taşıyıcıları ve enfekte hastaları ayırt etmemektedir. Bu nedenle kit ile elde edilen sonuçların klinisyenler tarafından yorumlanması gerekmektedir. Kaynaklar 1. Smeesters, P. R., Campos, D., Van Melderen, L., de Aguiar, E., Vanderpas, J., Vergison, A. (2006). Pharyngitis in low-resources settings: a pragmatic clinical approach to reduce unnecessary antibiotic use. Pediatrics, 118(6), e1607-e Isaacs, D. (2008). Evidence-based pediatric infectious diseases. John Wiley & Sons. 3. Centor RM Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults. Ann. Intern. Med. 151: Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, Martin JM, Van Beneden C Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 55:e86 e Övet, G., Balcı, Y. I., Polat, Y., Ersoy, E., & Çövüt, İ. E. (2009). Akut tonsillofarenjit tanısı alarak antibiyotik başlanan hastaların ne kadarından a grubu beta hemolitik streptokoklar sorumludur. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(3), Cohen, J. F., Chalumeau, M., Levy, C., Bidet, P., Thollot, F. Wollner, A.,... & Cohen, R. (2012). Spectrum and inoculum size effect of a rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis. PLoS One, 7(6), e Forward KR, Haldane D, Webster D, Mills C, Brine C, Aylward D A comparison between the strep A rapid test device and conventional culture for the diagnosis of streptococcal pharyngitis. Can. J. Infect. Dis. Med. Microbiol. 17: Uhl, J. R., Adamson, S. C., Vetter, E. A., Schleck, C. D., Harmsen, W. S., Iverson, L. K.,... & Cockerill, F. R. 6

7 (2003). Comparison of LightCycler PCR, rapid anti gen immunoassay, and culture for detection of group A streptococci from throat swabs. Journal of clinical microbiology, 41(1), Thenmozhi, R., Balaji, K., Kanagavel, M., & Karutha Pandian, S. (2010). Development of species specific primers for detection of Streptococcus pyogenes from throat swabs. FEMS microbiology letters, 306(2), Anderson, N. W., Buchan, B. W., Mayne, D., Mortensen, J. E., Mackey, T. L. A., & Ledeboer, N. A. (2013). Multicenter clinical evaluation of the illumigene group A Streptococcus DNA amplification assay for detection of group A Streptococcus from pharyngeal swabs. Journal of clinical microbiology, 51(5), Henson, A. M., Carter, D., Todd, K., Shulman, S. T., & Zheng, X. (2013). Detection of Streptococcus pyogenes by Use of Illumigene Group A Streptococcus Assay. Journal of clinical microbiology, 51(12), Kit Bileşenleri ve Özellikleri Kit bileşenleri, miktar ve adetleri, içerikleri, kullanım amaçları ve saklama koşulları Tablo 1 de verilmiştir. -20 C de saklanan kit bileşenleri soğuk zincirde transfer edilmelidir. Tablo 1. Kit bileşenleri, özellikleri ve saklama koşulları Tüp İsmi Miktar Adet Saklama İçerik Kullanım Amacı Oligo GAS 550 μl 5-20 C 2x Reaksiyon Tamponu, 5 mm oligonükleotid S.pyogenes genomu hedefli reaksiyon tamponu Oligo μl 5-20 C RXN 250 μl 5-20 C MGW 500 μl 3-20 C 2x Reaksiyon Tamponu, 5 mm oligonükleotid, 5 ng pozitif kontrol DNAsı 10x inhibitör bloklayıcı, 5 U/µL Rekombinant DNA Polimeraz, DNaz, Rnaz, pirojen içermeyen su Pozitif kontrol DNAsı hedefli reaksiyon tamponu Enzimatik DNA çoğaltılması ve enzim inhibitörlerinin bloklanması Reaksiyon seyreltmesi DNA Tamponu 250 ml 1 Oda Sıcaklığı 0,1 M Tris-HCl ph 8.0, 10mM peptit kompleksi, 12mg/ml BSA, 40 mg/ml PEG 400, %1 Tween 20 DNA İzolasyonu 7

8 Uyarılar Tüm reaktifler in vitro tıbbi tanı amaçlı kullanım içindir. Örneklerin enfeksiyöz ajanları bulaştırma riski göz önünde bulundurulmalı, + 95 C de 10 dk lık inkübasyon adımına kadar Biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) için iyi laboratuvar uygulamaları takip edilmelidir Oligo GAS ve Oligo + güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır Kit bileşenleri sterilize edilmemelidir Laboratuvar ortamını hedef DNA ile kontamine etmemek için, Q-PCR ı tamamlanmış Q-PCR tüpleri laboratuvarda açılmadan bertaraf edilmelidir. Risk ve Güvenlik Uyarıları Bu ürün ile ilgili bilinen bir tehlike yoktur Kitin Raf Ömrü Kitin raf ömrü 1 yıldır. Üretim tarihinden sonra 1 yıl geçmesine rağmen açılmamış olan kit bileşenleri kullanılmamalıdır. Kullanıcı Tarafından Sağlanacak Ekipman ve Sarflar Kullanıcı tarafından sağlanacak ekipman ve sarflar Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Kullanıcı tarafından sağlanacak ekipman ve sarflar Ekipman/Sarf Özellik Vorteks Mikrosantifüj Cihazı Real Time PCR cihazı Mikropipet Isıtıcı Blok Mikrosantifüj Tüpü Mikropipet ucu Mikroplate, tüp ya da kapiller Eldiven 2500 RPM e çıkabilmelidir RPM e kadar çıkabilmelidir 470/510 nm Ekzitasyon/Tespit Kanalına sahip olmalıdır; Ortalama Ramp Rate i 4 olmalıdır µl, µl, µl hacim kapasiteli 1,5 ml santrifüj tüpleriyle uyumlu olmalı, 95 C de çalışabilmelidir 1,5 ml hacimli, nükleaz içermeyen, steril, tercihen vida kapaklı µl, µl, µl hacim kapasiteli, nükleaz içermeyen, steril Sahip olunan Q-PCR cihazına göre seçilmeli Lateks, pudrasız eldiven 8

9 Uygun Numune Materyali ve Saklanması Kit, numune olarak steril pamuklu/naylon/rayon eküvyon ile alınan boğaz sürüntüleri için tasarlanmıştır. Numune alınırken boğaz sürüntü numuneleri için standart prosedür uygulanmalı, herhangi bir kontaminasyon olmamasına özen gösterilmelidir. Numune, bademcik ve arka yutağa eküvyon iyice sürtülerek alınmalıdır. Numuneler alındıktan sonra besi yeri içeren taşıma tüplerine konulmamalı, kuru olarak taşıma tüplerinde laboratuvara transfer edilmelidir. Numuneler alındıktan sonra 3 saate kadar oda sıcaklığında bekletilebilirler. Daha uzun süreli numune saklanacağı durumlarda numuneler -20 C de muhafaza edilmelidirler. Uygulama Protokolü 1-1,5 ml mikrosantrifüj tüpünün içerisine 400 µl DNA tamponu ekle a. DNA tamponu içeren tüpler önceden hazırlanıp, oda sıcaklığında 1 yıla kadar saklanabilir. 2- Sınıf II güvenlik kabini içerisinde, eküvyonu numune kabından çıkart ve 1,5 ml mikrosantrifüj tüpünün içine yerleştir. Eküvyonun mikrosantrifüj tüpünden taşan kısmını makasla kes ve tüpün kapağını kapat. 3- Tüpü 1 dk, en az 2500 RPM de vorkteksle. 4- Tüpü 10 dak 95 C de inkübe et. a. Kullanılan mikrosantrifüj tüpleri vida kapaklı değilse, bu aşamada tüp kapaklarının basınçla açılıp tüp içindeki sıvının uçmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 5- Tüpü RPM de 5 sn santrifüj et. Tüpte oluşan üst sıvı fazı, bir sonraki adımda belirtilen şekilde, kalıp DNA olarak kullan. a. Bu tüp - 20 C de 1 ay süreyle saklanıp, tekrar analiz edilebilir. 6- Tablo 3 te belirtilen şekilde reaksiyonları hazırla Tablo 3. Q-PCR ın kurulması Reaksiyon bileşeni Reaksiyon AS Reaksiyon + Reaksiyon - Oligo GAS 5 μl 5 μl Oligo + 5 μl RXN 1 μl 1 μl 1 μl MGW 4 μl Kalıp DNA (Bir önceki adımda elde edilen) 4 μl 4 μl 9

10 a. Reaksiyonlar buz veya soğuk kalıplar üzerinde kurulmalıdır b. Kontaminasyon riskini en aza indirmek için bütün pipetleme işlemleri temiz ortamda yapılması tavsiye edilmektedir. En ideal ortamlar PCR kabinleri ya da laboratuvarlarda sadece PCR işleminin yapıldığı bölümlerdir. c. -20 C den çıkartılan reaksiyon bileşen stokları kullanılmadan önce pipet veya vorteks ile karıştırılmalıdır d. Reaksiyon bileşenlerinin ana stoklarının gereğinden fazla oda ısısında kalması ve kullanılmadığı zaman kapağının açık bırakılmasından kaçınılmalıdır. 6- Q-PCR cihazını, üretici talimatları ve kullanma kılavuzuna göre Tablo 4 te verilen şekilde programla. Tablo 4. Q-PCR koşulları Program Sayısı Adım Sıcaklık C Süre (sn) Floresan okuma (470 / 510 nm Ekzitasyon / Tespit) Ön- İnkübasyon 1 Denatürasyon Çoğalma 40 Denatürasyon 95 5 Bağlanma ve uzama Adım sonunda, tek okuma 7- Sonuçları Tablo 5 e göre yorumla Tablo 5. Q-PCR sonuçlarının yorumlanması Reaksiyon Tipi CT Sonuç Örnek 1 Reaksiyon GAS < 37 AGBHS + Reaksiyon + < 40 Reaksiyon - Çoğalma yok Örnek 2 Reaksiyon GAS Çoğalma yok AGBHS - Reaksiyon + < 35 Reaksiyon - Çoğalma yok Örnek 3 Reaksiyon GAS Çoğalma yok Testi RXN bileşeni 3 μl, DNA kalıbı 2 μl olacak şekilde tekrar et Reaksiyon + > 35 Reaksiyon - Çoğalma yok 10

11 Örnek 4 Reaksiyon GAS Çoğalma yok Reaksiyon + Reaksiyon - Çoğalma yok Çoğalma yok Örnek 5 Reaksiyon GAS Reaksiyon + < 37 < 40 DNA kalıbı hariç tüm reaksiyon bileşenlerinin (Oligo GAS, Oligo +, RXN, Reaksiyon - < 40 MGW) yeni stokları ve yeni pipet setleri ve pipet uçları kullanarak, deneyi tekrarla. Tüm adımlarda biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) için iyi laboratuvar uygulamalarını takip et İmalatçı Bilgileri ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Ar-Ge Ltd. Şti. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs, BÜN Teknopark Bebek/İSTANBUL Üretim Yeri MyFarma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tuzla, İstanbul 11

12

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof.Dr. Ahmet SOYSAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı asoysal@marmara.edu.tr Antibiyotiklerin ilk keşfinden sonra etkili

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı

Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı Early diagnosis of colorectal anastomotic leakages by detection

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Q Ateşinin (Coxiella burnetii enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı

Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA

Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlügü yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak Mart 2014 Sayı: 20 2013 YILINDA 18.682 Numunede 65.732 Analiz GERÇEKLE$TIRDIK 196.036 Süt Numunesinde 980.180 Analiz Kalkınma

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı