MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2 P S İ K O L O J İ İki Farklı Dil, İki Farklı Program PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Psikoloji, korku, aşk ve nefret gibi duygulardan cinayet, kahramanlık gibi davranışlara, dil ve yaratıcılık gibi zihinsel süreçlerden tüm bunların bedenle etkileşimine kadar insana dair her şeyi bilimin sınırları içerisinde, son derece ilginç ve yaratıcı yöntemlerle ele alan bir disiplindir. Bu geniş yelpazeli ve dinamik disiplinde, insan biyo-psikososyokültürel bağlamı içinde bilimsel yöntemlerin ışığında ele alınır. Psikoloji hem insanı anlamayı hem de insani problemlere çözüm bulmayı amaçlar. Bu geniş şemsiyenin altında, klinik psikoloji, nöropsikoloji, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri/organizasyon psikolojisi gibi gittikçe gelişen ve yaygın hale gelen çalışma alanları bulunmaktadır. Öğrencimiz, dört yıllık lisans eğitimi sürecinde, temel bilgi ve becerileri kazanarak psikolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşma imkânı elde eder. Fakültemizde biri Türkçe, diğeri İngilizce (%100) olmak üzere iki ayrı Psikoloji programı bulunmaktadır.

3 P S İ K O L O J İ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Psikoloji bölümü olarak amacımız, insanı anlamaya dönük merakı merkeze alan ve bu merakın araştırmaya ve uygulamaya dönüştürülebileceği dinamik bir çerçeve sunmaktır. Bu bağlamda, öğrencimizin temel bir bilim anlayışı kazanması ve bunu hayatının her alanına transfer etmesi, yetki ve sınırlarını bilerek meslek etiğini içselleştirmesi, tek başına bilimsel araştırma yapabilme becerisine sahip olması, karşılaştığı yeni sorunları uygun terminolojiyi kullanarak izah edebilmesi, teorik ve pratik açıdan sürekli gelişim bilincine sahip olmasını hedeflemekteyiz. Her gün yeni bir bilginin dağarcığımıza katıldığı, hızlı değişen ve gelişen bir alan olarak psikoloji, eğitim sürecinde de bu dinamizme ayak uyduracak bir eğitim kadrosunu gerektirir. Bu anlayışla oluşturduğumuz bölümümüzdeki her bir akademisyen, eğitimlerini saygın kurumlarda tamamlamış, alanındaki gelişmeleri yakinen takip eden, kendi çalışmalarını üretme konusunda aktif, öğretme-öğrenme süreçlerine dair motivasyonu yüksek kişilerdir. SİZİ NASIL BİR EĞİTİM BEKLİYOR? Psikoloji bölümü TM-3 puan türüyle öğrenci alır. Eğitim süresi dört yıldır ve dersler dönemlik olarak verilir. Eğitim dili Türkçe olan program öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi alabilir. Eğitim dili İngilizce olan programda ise 1 yıl hazırlık eğitimi zorunludur. Bunula birlikte İngilizce yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar ve birinci sınıftan psikoloji eğitimine başlayabilirler. Öğrencimiz sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik kuramları ve bilişsel psikoloji gibi temel alan derslerini alır. İkinci sınıftan itibaren de ilgi alanlarına göre geniş bir yelpazeden ders seçer. Dört yıllık eğitim tamamlandığında psikoloji lisans diploması almaya hak kazanılır.

4 P S İ K O L O J İ STAJ DESTEKLERİ Öğrencimizin alanı tanıması ve mesleki yönelimlerini bilmesi açısından stajlar gerekli görülmektir. Bölümümüzde stajlar isteğe bağlıdır ve üniversitemizin hastanelerinde, kreş ve yuvalarda, adli kurumlarda, özel eğitim merkezlerinde, yaşlı bakımevlerinde, şirketlerin insan kaynakları gibi birimlerinde ve ilgili diğer kurumlarda yapılabilir. İŞ İMKÂNLARI Lisans mezunlarına psikoloji lisans diploması ve psikolog unvanı verilir. Psikolojinin herhangi bir alanında yüksek lisans yapanlar uzman psikolog unvanı alırlar. Bu disiplin içindeki uzmanlık alanları sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji gibi araştırma alanları olabileceği gibi adli psikoloji, endüstri ve organizasyon psikolojisi gibi uygulamalı alanlar da olabilir. Psikoterapist olabilmek için diğer bir uygulamalı alan olan klinik psikolojide yüksek lisans yapmak gerekir. Son zamanlarda özel sektörde ve ayrıca devlet kurumlarında psikologlar için çeşitli istihdam alanları oluşmuştur. Psikiyatri servislerinde, yaşlı bakımevlerinde, mahkemelerde, ceza-tutukevlerinde, okullarda, psikoteknik merkezlerinde, insan kaynakları ile halkla ilişkiler birimlerinde ve reklam şirketlerinde psikologlar etkin bir şekilde çalışmaktadır. Eğitim ücreti ve kontenjan bilgileri için lütfen en arka sayfada bulunan tabloları inceleyiniz.

5 P S İ K O L O J İ

6 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) Siyaset seçenekler hakkındadır. Siyaset bilimi, tüm bu seçenekleri, bu seçimleri yapan aktörleri ve siyasi aktörler arasındaki etkileşimi araştırır. Uluslararası ilişkiler, daha geniş bir disiplin olan siyaset biliminin altında bir ara disiplindir. Bu haliyle, uluslararası ilişkiler, çok sayıda sosyal bilim disiplini ile desteklenmektedir, bunlardan bazıları siyaset bilimi, ekonomi, tarih, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, psikoloji, coğrafya, diplomasidir. Uluslararası ilişkiler, uluslararası sistemde aktörlerin ilişkilerini ve etkileşimini araştırmaktadır. Bu sistemin temel aktörleri devletlerdir. Disiplin, devletlerarasındaki ilişkileri incelemenin yanı sıra, devletler ve devlet-dışı aktörler arasındaki ilişkileri de inceler. Dahası, uluslararası ilişkiler disiplini bu ilişkilerin değişen doğasını ve uluslararası sistemin nasıl işlediğini- itici güçleri, etkenleri, çıkarları ve kurumları anlamaya çalışır. Geleneksel olarak, uluslararası ilişkiler disiplini, çatışma, devletlerarası savaş, caydırıcılık, işbirliği, ittifaklar, siyasi iktidar, güç dengesi, ekonomik yaptırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, uluslararası kurumlar, insan hakları, sivil toplum kuruşları ve diğer ulusaşırı aktörleri ve küreselleşmeyi analiz eder.

7 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ YÖNELİMLER Son yıllarda bilgi teknolojilerinin yardımıyla küreselleşme, benzeri görülmemiş bir hız kazanmış ve insanlar, şirketler ve hükümetler arasında artan bir etkileşim ve bütünleşmeye yol açmıştır. Bu süreç, uluslararası sisteme yeni aktörler ve uluslararası ilişkiler disiplinine de yeni sorular kazandırmıştır. Klasik konularının ve sorularının yanı sıra, disiplin, ulusaşırı ve ulusüstü aktörleri de araştırmaya başlamış ve enerji, çevre, kültür, insan hakları, bölgeleşme, uluslararası göç ve terörizm gibi konulara da odaklanmaya başlamıştır. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Öğrenciler, lisans programına TM-2 puan türüne göre kabul edilir. Bölümümüz, her sene 60 öğrenciyi kabul etmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerini, son yıllarda hâkim olan küresel eğilimler ışığında, küresel gerçekler ve yeni bin yılda Türkiye nin değişen koşullarına hazır olacak şekilde gereken yetenekler ve becerilerle donatacak bir lisans programı yürütmektedir. Bölüm, artan küresel ilişkilerle şekillenen uluslararası mecrada, dil ve bilgisayar becerisinin elzem olduğunu kabul ederek, lisans programını öğrencilerin bilgisayar ve dil becerilerini geliştirecek şekilde tasarlamıştır. Bu şekilde, öğrencilerin dil ve bilgisayar becerilerini edinmeleri, geliştirmeleri ve aktif kullanıcı olmaları bölüm tarafından desteklenmektedir. Küreselleşme, insanların, malların, hizmetlerin, sermayenin ve diğer ekonomik faktörlerin sınırlar ötesi hareketliliğini beraberinde getirmektedir yılında Türkiye 37 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmış ve bu bağlamda küresel ölçekte 6 ncı ülke sıralamasına ulaşmıştır. Yine 2014 te 70 bin yabancı öğrenci Türk üniversitelerinde öğrenimlerini sürdürmüşler ve yetkililerce bu sayının 2018 de 100 bine ulaşacağı açıklanmıştır. Türkiye, ayrıca çok sayıda vatandaşını çalışmak, okumak veya turistik gezilere katılmak amaçlarıyla yurtdışına göndermiştir. Her yıl, yaklaşık 100 bin Türk öğrencinin eğitim almak için yurtdışına çıktığı ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak, yaklaşık 6 milyon Türk vatandaşı veya Türk kökenli kişi yurtdışında yaşamaktadır. Bütün bu veriler ışığında, Türkiye de uluslararası ilişkiler eğitimi almak anlamlıdır.

8 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ NİN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI NDAN NE BEKLEMELİSİNİZ? Bütün bu uluslararası eğilimler ışığında, öğrencilerimiz sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaya teşvik edilmektedir. Kampüs etkinliklerine ek olarak, öğrenciler, öğrenci kulüp faaliyetlerine, konferanslara, seminerlere ve diğer ders dışı etkinliklere katılmaları için cesaretlendirilirler. Dersler, öğrenciler sunumlar, tartışmalar, projeler vb. aracılığıyla aktif olarak katılabilsinler diye, klasik ders formatının ötesinde tasarlanmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin temel araç-gereçleriyle donatmanın yanı sıra, onları alandaki yeni sorularla ve çalışma konularıyla da tanıştırmaktadır. Seçkin üniversitelerden derecelerini almış bölüm öğretim üyeleri, öğrenciler ile sürekli etkileşim halindedirler ve öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanında analitik düşünce yeteneği geliştirmelerine yardım ederek perspektiflerini geliştirmeyi hedeflemektedirler. Bölümde sunulan dersler, güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika, karşılaştırmalı kültürel çalışmalar, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, ulus ötesi sivil toplum, enerji ve uluslararası göç gibi konulara odaklanarak öğrencilerin bu konular hakkında bilgi birikimlerini arttırmalarını hedeflemektedir. Bu derslerin yanı sıra, bölümün disiplinlerararası yaklaşımını gösteren Avrupa Birliği, Avrasya, Balkanlar, Ortadoğu, Latin Amerika ve Orta Asya gibi alan çalışmaları üzerine de dersler verilmektedir. Bu şekilde, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nün lisans programı hem disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemekte hem de çeşitli seçmeli dersler yardımıyla öğrencilerin istedikleri alanlarda, ana dal ve yan dal olarak, uzmanlaşmalarına imkan sağlamakta, ayrıca çift ana dal programlarına dahil olmalarına imkan sağlamaktadır. Bölümün öğrencilere sağladığı bir başka imkân Erasmus ve Mevlana Değişim Programları dır. Bu değişim programlarına dâhil olan öğrenciler, bir dönem veya 2 dönem (1 eğitim yılı) yurt dışında eğitim görebilmektedirler. Öğrenciler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin, uluslar güç ve servet için nasıl mücadele ederler; siyasi topluluklar otorite, özgürlük ve adalet talepleri arasında nasıl bir uzlaşma sağlarlar; ekonomik performans için rejim tipi önemli midir ve hükümetler ve toplumlar yaşamlarımızı etkileyen politikaları nasıl

9 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER üretirler gibi temel sorularını incelemektedirler. Öğrenciler, disiplinin ana yöntemlerini kullanarak çok sayıda ülkedeki siyasi olguları açıklamalarına, karşılaştırmalarına ve genellemelerine olanak sağlayacak eleştirel analitik düşünme yeteneğini kazanmaları doğrultusunda cesaretlendirilmektedir. PROGRAM MEZUNLARININ DONANIMI Programın mezunları uluslararası sistemin dinamiklerini ve bu sistemin dönüşümünü açıklayabilecek ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana sorularına cevap verebileceklerdir. Devletler neden işbirliği yapmayı seçer ve uluslararası hukuka uyarlar? Öte yandan, neden bazıları savaşa gider? Avrupa Birliği veya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel örgütlerin ortaya çıkışını nasıl açıklayabiliriz? Uluslararası ilişkilerde güncel konular ve sorunlar nelerdir? Bu konular neden sorundur? Devletler, uluslararası göç, terörizm veya çevre sorunları gibi ulusaşırı konularla nasıl mücadele etmektedirler? Öğrenciler, kendilerine sunulan seçmeli derslerle, ilgi duydukları konular hakkında bilgi birikimlerini arttırabilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilmektedir. Ayrıca, program, öğrencilerin yabancı dil (İngilizce ve diğer diller) ve bilgisayar yeteneklerini arttırmak üzere hazırlanmıştır.

10 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Program mezunlarının kazanacağı yetenekler şunlardır: 1. Yerel ve küresel siyasi süreçleri analiz edebilmek, 2. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanabilmek, 3. Yeni oluşan küresel kurumlardaki artan kariyer fırsatları için rekabet edebilmek, 4. Siyasi kurumların ve süreçlerin, küresel siyasi dinamiklerle geçirdiği dönüşümünü yorumlayabilmek, 5. İnsanı motive eden temel güdüleri ve insan davranışlarını anlamak, 6. Ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde karar alma ve politika yapımı süreçlerini açıklayabilmek, 7. Çok sayıda birincil ve ikincil kaynaktan gelen bulguları ve verileri bütünleyebilmek, 8. Bir araştırma sorusuna cevap verirken kaynakları uygun ve doğru bir şekilde yorumlayabilmek, 9. Yerel veya küresel düzeyde meydana gelen herhangi bir siyasi gelişme ile ilgili görüşlerini ve tutumunu ileri düzeyde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmektir. İŞ VE STAJ OLANAKLARI İstanbul Medipol Üniversitesi nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı, öğrencilerini çok çeşitli kariyer fırsatlarına hazırlamaktadır. Öğrenciler, Türkiye de kamu ve özel sektörde veya yurtdışında çalışacak şekilde hazırlanmaktadır. Mezunlarımız, yerel yönetimlerde, bakanlıklarda ve devlette çeşitli alanlarda, uluslararası örgütlerde, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde, bankacılık ve muhasebe alanında, medya ve basın- yayım sektörlerinde ve ayrıca üniversitelerde çalışabileceklerdir. Bölüm öğretim üyeleri olarak, öğrencilerimizi diplomat, gazeteci, uluslararası yayın kuruluşlarının Türkiye temsilcileri, bürokrat, siyasetçi olarak veya özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde çalıştıklarını görmeyi arzu ediyoruz. İş Olanakları 3 Ana Sektör Olarak Şu Şekilde Ayrılabılır; Kamu da İstihdam Dışişleri Bakanlığı, çeşitli bakanlıklar

11 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası Örgütler NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Greenpeace, Uluslararası Af Örgütü Özel Sektör Uluslararası şirketler, medya kanalları, sosyal medya, bankalar, denetim firmaları, uluslararası ticaret firmaları Bölümümüz, uluslararası ilişkiler veya yakın alanlardan lisans derecesini almış olan ve bu alanda çalışmaya devam etmek isteyen öğrenciler için, yakın gelecekte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora programları açmayı planlamaktadır. Eğitim ücreti ve kontenjan bilgileri için lütfen en arka sayfada bulunan tabloları inceleyiniz.

12 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, en dar anlamıyla siyasal sistemleri, siyasi aktörlerin ve kurumların faaliyetlerini inceleyen siyaset bilimi ile gene en dar anlamıyla kamu politikalarını araştıran ve kamu hizmetleri eğitimi sağlayan bir disiplin olan kamu yönetiminin birlikte ele alındığı bir bölümdür. Siyaset biliminin çok geniş bir çalışma alanı vardır. Devletin yapısı, çeşitli karar alma mekanizmaları, siyasal ve ideolojik sistemler, farklı yönetim biçimleri, siyasi partiler, güç ve otorite, demokratikleşme, sivil toplum gibi yapı ve süreçleri incelerken, bunların tarihsel gelişimiyle ve sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite, din ve ekonomi gibi yapılarla etkileşimiyle de ilgilenir. Kamu yönetimi ise kamu kurum ve kuruluşlarının yapılanmasını, yönetimini, ve politikalarının analizini ve değerlendirmesini yapan bir disiplindir. Bunun yanında, kamu yönetimi, kamu hizmetlerinde çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyduğu eğitimi sağlar.

13 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye de ve dünyada gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu sorunların sebeplerini çözümleyebilen, vatandaşların siyasi yapılarla kurduğu ilişkileri bilimsel olarak ortaya koyabilen, sosyal bilimler yöntemleri kullanarak araştırma yapabilen ve alanı takip edebilen mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra, bölüm mezunları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde demokratik kamu politikaları üretebilen, edindiği teorik siyaset bilimi bilgisini yararlı kamu politikalarının geliştirilmesinde kullanabilen, kamu kuruluşlarının işleyişini bilen ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir donanıma sahip olacaklardır. SİZİ NASIL BİR EĞİTİM BEKLİYOR? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, TM-2 puan türüyle öğrenci alır. Eğitim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl) ve dönem bazında eğitim verilir. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. Hazırlık sınıfında bölüm için özel tasarlanmış ders içerikleri ile bölümle ilgili yabancı dil alt yapısı verilmektedir. Farklı bilimsel disiplinler arasındaki işbirliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde dersler disiplinlerarası bir anlayışla zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Öğrenciler kendi alanları dışında farklı disiplinlerden edindikleri bilgileri kendi formasyonlarına eklemleyebilme imkânına sahip olacaklardır. İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerine ÇAP (Çift Anadal Programı) yapma imkânı sunmaktadır. Üniversite eğitimi, öğrencinin derslerde aktif rol almasını sağlayan ve bu doğrultuda ona yön veren bir eğitimdir. Bu anlayışla, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerin derse katılımlarını üst düzeyde tutan interaktif bir eğitim ve öğretim anlayışına sahiptir. Öğrenciler, aldıkları her derste, hazırlamaları beklenen araştırma ödevleri ve sunumlar yoluyla dönem boyunca aktif ve öğretim üyeleriyle iletişim içerisinde olacaklardır. Bölümün öğretim elemanı kadrosu dünyanın seçkin üniversitelerinde doktora çalışmalarını yapmış, yurt dışındaki üniversitelerde çalışmış ve alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini tamamladıklarında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

14 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İŞ İMKANLARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olan öğrenciler, birçok değişik alanda çalışma ve kariyer yapma şansına sahiptir. Bu öğrenciler ulusal ve uluslararası birçok özel ya da kamu kuruluşunda çalışma imkânına sahiptir. Belediyeler, bakanlıklar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, bankalar ve medya kuruluşları bunlardan bazılarıdır. Eğitim ücreti ve kontenjan bilgileri için lütfen en arka sayfada bulunan tabloları inceleyiniz.

15 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

16 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BURS İMKANLARI 1- Üniversitemizde ÖSYS sonucuna göre verilen burslar karşılıksız olup akademik başarısızlık durumunda kesilmez. Ancak öğrencinin farklı bir bölüme yatay geçiş yapması durumunda kesilir. 2- Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; İlk 100 e giren öğrenciye TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, arasında yer alan öğrenciye TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca), arasında yer alan öğrenciye TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) ve arasında yer alan öğrenciye TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) verilecektir. 3- Tüm fakülte ve programların her eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, derslerinde başarılı olarak sınıfında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin eğitim ücretlerinin tamamında ya da bir kısmında indirim yapılır. Buna göre; Sınıfında Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en yüksek öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim alır. Sınıfında 2 nci olan öğrencinin eğitim ücretinin %50 si ve Sınıfında 3 üncü olan öğrencinin eğitim ücretinin %25 oranında kendilerine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır. Öğrencinin tam burslu olması durumunda başarı bursu verilir. 4- Tüm lisans programlarında, ilk 3 tercihini İstanbul Medipol Üniversitesi nin aynı programında farklı bursluluk kontenjanları için yapan adaylar, %25 burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır. 5- %25 veya %50 burslu olarak eğitim görecek şehit ve gazi çocuklarına %10 eğitim indirimi yapılmaktadır.

17 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

18 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Dili Eğitim Süresi Zorunlu Hazırlık Programı Puan Türü Burs Oranı Eğitim Yılı 2014 LYS Sonuçlarına Göre Kontenjan Ücretler Tavan Puan En Yüksek Başarı Sırası Taban Puan En Düşük Başarı Sırası _ TL Tüm öğrenciler burslu alınacağından ücretli kontenjanımız bulunmamaktadır. PSİKOLOJİ TÜRKÇE 4 YIL _ TM 3 Tam Burslu 6 _ , ,871 %50 Burslu TL , ,075 %25 Burslu TL , ,316 PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 4 YIL 1 YIL TM 3 _ TL İngilizce Psikoloji Bölümü Tam Burslu 6 _ ilk kez Eğitim- Öğretim yılında öğrenci kabul edileceğinden taban ve tavan puanları oluşmamıştır. %50 Burslu TL %25 Burslu TL

19 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞİKİLER İNGİLİZCE 4 YIL 1 YIL TM 2 _ TL Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tam Burslu 6 _ ilk kez Eğitim- Öğretim yılında öğrenci kabul edileceğinden taban ve tavan puanları oluşmamıştır. %50 Burslu TL %25 Burslu TL SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKÇE 4 YIL - TM 2 _ TL Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tam Burslu 6 _ ilk kez Eğitim- Öğretim yılında öğrenci kabul edileceğinden taban ve tavan puanları oluşmamıştır. %50 Burslu TL %25 Burslu TL Ücretlere %8 KDV dahil değildir. Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartıyla tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. %50 ve %25 burslu olarak eğitim görecek şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %10 eğitim indirimi yapılır.

20 P S İ K O L O J İ UNKAPANI, ATATÜRK BULVARI NO: 27 FATİH İSTANBUL KAVACIK, KAVACIK MAH. EKİNCİLER CAD. NO: 19 KAVACIK KAVŞAĞI-BEYKOZ İSTANBUL

21 İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI PUAN TABLOSU 1

22 2

23 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI PUAN TABLOSU 3

24 İKİ KITAYI BİRLEŞTİREN ÜNİVERSİTE Haliç ve Kavacık Yerleşkeleri ile Medipol Üniversitesi iki kıtada bir anda bulunmanın avantajını yaşamaktadır. Medipol Üniversitesi, varlığı ile bir çağın kapanıp, bir başka çağın açılmasının sembolü olan İstanbul da kültürlerin buluşma ve barışma noktasının odağında yer almaktadır. 4

25 HALİÇ YERLEŞKESİ İSTANBUL UN ORTASINDA, HAYATIN MERKEZİNDE BİR KENT ÜNİVERSİTESİ! Haliç Yerleşkesi, Tarihi Yarımada da, Bizans surlarının çevrelediği İstanbul un en eski yerleşim yerlerinden Haliç kenarında ve Unkapanı Köprüsü nün kara ile buluştuğu noktada yer almaktadır. Konum itibariyle, İstanbul un birçok noktasına ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Yerleşkede eğitim veren fakülte ve programlar; Tıp Fakültesi * Diş Hekimliği Fakültesi* Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu* Meslek Yüksekokulu ** * Temel bilimler eğitimi Haliç Yerleşkesinde verilmektedir. * *Haliç ve Kavacık Yerleşkelerinde eğitim vermektedir. KAVACIK YERLEŞKESİ Kent Üniversitesinden Üniversite Kentine Üniversitenin ana yerleşkesi olan Kavacık Yerleşkesi, İstanbul un Anadolu yakasında, kıtanın Boğaziçi ne ulaştığı noktada konuşlanmıştır ve İstanbul un her yönünden ulaşılabilmesi açısından Anadolu ve Trakya dan transit geçen ulaşım araçlarının kesişim noktasında yer almaktadır akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Kavacık Yerleşkesi bütünüyle tamamlandığında, geleceğin mimarı gençlere yepyeni bir ufuk açacak; üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşatacaktır. Yerleşke; spor tesisleri, öğrenci yurtları, alışveriş merkezi, kafe ve restoranlar, konferans salonları, kültür-sanat yapıları, araştırma laboratuvarları ve üniversite hastanesiyle öğrencilere yepyeni bir dünyanın kapılarını açacaktır. Kavacık Yerleşkesi nde Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksek Okulu*, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu *, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, * Haliç ve Kavacık Yerleşkelerinde eğitim vermektedir. 5

26 6

27 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ Medipol Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında öğrencilerine, Türkiye deki sağlık eğitimi ve hizmet anlayışını daha ileriye taşımayı hedefleyen ve dev yatırım olarak nitelendirilen Medipol Üniversitesi Hastanesi nde eğitim alma ve pratik yapma ayrıcalığı sunmaktadır. Türkiye nin en büyük özel sağlık yatırımı Medipol Üniversitesi Hastanesi, bir Üniversite Hastanesi olmasının yanı sıra bünyesinde dört ayrı hastaneyi barındıran bir sağlık kompleksi unvanını taşıyor. Genel Eğitim Hastanesi, Onkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş Hastaneleri ile aynı zamanda Türkiye nin en fazla branş sayısına sahip özel hastanesi olarak göze çarpıyor. Üniversitemizin sağlık alanında eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin yanısıra, çok sayıda mesleği barındıran Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de uygulama eğitimlerini bu hastanede görmektedir. Yine tıpta uzmanlık eğitimleri bu hastanemizin son derece donanımlı kliniklerinde yürütülmektedir. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ESENLER DİŞ HASTANESİ Medipol Üniversitesi Esenler Diş Hastanesi, akıllı teknolojiyle donatılmış altyapısı ve alanlarında uzman deneyimli akademik kadrosu ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine klinik staj uygulama olanağı sunmaktadır. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HASTANESİ 2011 yılında Haliç yerleşkesinde açılan Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Konservatif Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Periyodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi bölümleri ile sadece bölgenin en büyük diş hastanelerinden biri değil, aynı zamanda Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine pratik yapma imkânı veren önemli bir eğitim fırsatıdır. MEDİPOL SEFAKÖY HASTANESİ MEDİPOL ESENLER HASTANESİ MEDİPOL FINDIKZADE HASTANESİ MEDİPOL VATAN KLİNİKLERİ 7

28 MEDİPOL DE BURS OLANAKLARI ÖĞRENİM BURSLARI İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, ÖSYS sonucuna göre, %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Öğrenim bursları karşılıksızdır ve zorunlu hazırlık programı da dahil olmak üzere/yasal eğitim süreleri kapsamında geçerlidir. Bu burslar, akadenik başarısızlıkta kesilmez. Öğrencinin farklı bir bölüme yatay geçiş yapması durumunda kesilir. ÜSTÜN BAŞARI BURSU Yerleştiği programın puan türünde, standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; İlk 100 e giren öğrenciye 3000 TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, arasında yer alan öğrenciye 2000 TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca), arasında yer alan öğrenciye 1500 TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) arasında yer alan öğrenciye 1000 TL tutarında aylık eğitim bursu (Yılda 7 ay boyunca) verilecektir. 8

29 TERCİH BURSU 1 EK İNDİRİM ORANI 1. TERCİH Tam Burslu A Programı - 2. TERCİH % 50 Burslu A Programı - 3. TERCİH % 25 Burslu A Programı 25% TERCİH BURSU 2 EK İNDİRİM ORANI 1. TERCİH Tam Burslu B Programı - 2. TERCİH % 50 Burslu B Programı - 3. TERCİH % 25 Burslu B Programı 25% 4. TERCİH B Programı 50% TERCİH BURSU 3 EK İNDİRİM ORANI 1. TERCİH Tam Burslu C Programı - 2. TERCİH % 50 Burslu C Programı 25% TERCİH BURSU 4 EK İNDİRİM ORANI 1.TERCİH Tam Burslu aynı MYO D Programı - 2.TERCİH Tam Burslu aynı MYO D (İ.Ö.) Programı - 3.TERCİH % 50 Burslu aynı MYO D Programı 25% 4.TERCİH % 50 Burslu aynı MYO D (İ.Ö.) Programı 25% Tüm lisans programlarında, İlk üç tercihini, aynı programında farklı bursluluk kontenjanları için yapan adaylar,%25 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır. kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde ilk dört tercihini aynı programın ücretli ve farklı bursluluk kontenjanları için yapan adaylardan, ücretli kontenjana yerleşenlere öğrenim ücretinden %50 indirim, %25 Burslu kontenjanına yerleşenlere tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ndaki programlardan sadece %50 Burslu kontenjanı bulunan birinci öğretim programlarının ilk iki tercihini İstanbul Medipol Üniversitesinin aynı programın farklı bursluluk kontenjanları için yapan adaylar, %50 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır. İlk dört tercihini birinci ve ikinci öğretimi bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu nun aynı programının farklı bursluluk oranlarının kontenjanları için yapan adaylar, %50 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır. 9

30 ANLAŞMALI KURUMLAR BURSU Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış olan liselerden mezun olarak üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına yerleşen öğrencilere protokolde yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır. BAŞARI BURSU Tüm lisans programlarında her eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, derslerinde başarılı olarak sınıfında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin eğitim ücretlerinin tamamında ya da bir kısmında indirim yapılır. Buna göre; sınıfında Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en yüksek öğrenci bir sonraki eğitim öğretim döneminde ücretsiz eğitim alır. Sınıfında 2 nci olan öğrencinin eğitim ücretinin %50 si ve 3 üncü olan öğrencinin eğitim ücretinin %25 oranında kendilerine tahakkuk edilecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır. Öğrencinin tam burslu olması durumunda öğrenciye 7 ay boyunca başarı bursu verilir. * Zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık süreci hariçtir. * %25 veya %50 burslu olarak eğitim görecek olan şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %10 eğitim indirimi yapılmaktadır. 10

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir altyapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr Halic te Yasam Haliç te Yaşam 2 www.halic.edu.tr Halic sana iyi gelecek Halic te Yasam Haliç te Yaşam İçindekiler Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Rektör den Haliç te Yaşam Akademik Birimlerimiz Haliç te

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 1 BİLGİ YLE HAYAT BAŞLASIN! 2 İçindekiler 5 Ü n i v e r s i t e y e K a y ı t İ ş l e m l e r i 7 Öğrenim Ücretleri 9 İ n g i l i z c e H a z ı r l ı k P r

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Programı 8 Yönetmelikler & Yönergeler 13 Akademik Takvim 17 Ders Kaydı 17 Derse Devam Zorunluluğu 18 Not Sistemi

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... www.basari.edu.tr SAMSUN +90 362 280 10 00 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite...

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... 14 eri. ilik. va et. stri liği. ilik stri liği. at. yar

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım 11 22 İÇİNDEKİLER 4 6 8 10 22 26 39 44 49 60 63 69 Rektörden ŞEHİR Hakkında ŞEHİR de Akademik Yapı - Akademik Takvimi Diller Okulu Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler Öğrenci Değişim

Detaylı

Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgi

Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgi Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgi İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Kapadokya MYO) bölge yerel yönetimleri, yerel ticaret ve sanayi kuruluşları, devlet çalışanları, işadamları

Detaylı