Standard. standard ocak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standard. standard ocak 2015 3"

Transkript

1 standard ocak

2 48 16 ISSN: Ocak 2015 Sahibi: 70 2 standard ocak 2015

3 Standard standard ocak

4 4 standard ocak 2015

5 standard ocak

6 6 standard ocak 2015

7 standard ocak

8 8 standard ocak 2015

9 standard ocak

10 dosya iber tehdit ve. iber istihbarat iber istihbarat; ülkemizde siber ü e li i alt ala lar da biri larak em kaza ma a ba la a k larda bir di eri belki de e emlisi larak kar m za kma a ba l r k de il l esi e kadar siber ü e lik dü as ileri ele leri i dahi tam larak bil i sahibi lmad b emli ala imdilerde siber ü e li e la bak a m za ere ek kadar ü deme t rm d r mda basit ta m ile b ala bil i ü e li i i tehdit ede tehlikelere kar istihbarat t lama e k r mlar aras bil i a la m esas a da a a bir akla m larak zetlemek a l lma a akt r 10 standard ocak 2015

11 Proaktif Güvenlik İleriki kısımlarda daha ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız siber istihbarat alanını tam olarak kavrayabilmek için öncelikle proaktif güvenlik adını verdiğimiz bakış açısına sahip olmak gereklidir. Proaktif güvenlik; uzun dönemler boyunca bilgi güvenliğine hakim olan genel-geçer yaklaşımların aksine herhangi bir tehdit, yaşanmış bir saldırı haline gelmeden önlemeyi öngören yaklaşımdır. Zira gerçekleşmiş bir saldırıyı takiben, söz konusu saldırı hakkında bilgi sahibi olmak ve önlem geliştirmek son derece önemli olsa da doğru bir güvenlik yaklaşımının, saldırıların meydana gelmeden önlenmesi ilkesiyle şekillendirilmesi daha doğrudur. Siber istihbaratın hizmet ettiği amaç da tam olarak budur. Siber İstihbarattaki Öncül Adımlar 11 Kasım 2011 de, Amerika Birleşik Devletleri'nde oylamaya sunulan Siber İstihbarat Paylaşımı ve Korunma Yasası ( Cyber Intelligence Sharing and Protection Act ) bu metodolojinin geleceğine yönelik önemli sinyaller vermiş olsa da, özellikle siber tehdit paylaşımının uygulanma biçimine ilişkin önemli bir boşluğun altını çizmiştir. Takiben, başta ABD olmak üzere siber güvenliğin standartlarını belirleyen ülkeler siber tehdit paylaşımının en verimli şekilde gerçekleşmesini hedefleyen düzenleme ve standartlar hazırlamıştır. Tüm bu süreçler ışığında siber istihbarat, günümüzdeki gerek devlet kurumları (ordu, kamu yönetimi, izleme-denetleme mercileri dahilen) ve kritik sektörlerde (silah, telekomünikasyon, enerji, finans, sağlık ve havacılık sanayileri dahil olmak üzere 13 farklı faaliyet alanı) faaliyet gösteren kuruluşlar arasında siber tehditlere ilişkin tehdit ve önleyici aksiyon bilgilerinin aktif biçimde paylaşılmasını sağlayan çözümler halini almıştır. Tabi ki standart taslaklarının hazırlanmasından günümüzün aktif siber tehdit paylaşım platformlarına kadar geçen süreç içerisinde, geniş bir yelpazedeki birçok farklı kurum ve kuruluşların katılımları söz konusu olmuş, ortaya çıkan standartların birçoğu günümüzün ileri düzey siber istihbarat platformlarının şekillenmesine öncülük etmiştir. Özellikle DARPA (ABD İleri Savunma Projeleri Ajansı - Defense Advanced Project Agency ) ve MITRE tarafından hazırlanan standartlar siber tehdit paylaşımına ilişkin temel bileşenleri tanımlamada önemli bir yol katetmiştir. Tabi ki günümüz dünyasında siber istihbarat gibi aktif bir bilgi güvenliği yaklaşımının özel kurumların katılımı olmaksızın gereğince ilerlemesi pek mümkün olmadığından, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar da hazırlanan bu standart ve düzenlemelere katılım göstermiş ve siber istihbarat alanındaki belli-başlı birçok özel platformun temeli atılmıştır. Bu esnada, 2013 yılının başında, Türkiye odaklı hizmet veren kurumumuz tarafından USTA (Ulusal Siber Tehdit Ağı) Platformu geliştirilerek hizmet vermeye başlanılmıştır. USTA Platformu, dünyada geliştirilmiş olan tüm standartların gerçek anlamıyla uygulamaya konulduğu ilk platform olarak dikkat çekmiş, Belçika da düzenlenen, NATO ve Interpol dahil olmak üzere önemli kurumlardan temsilcilerin katılım gösterdiği Siber İstihbarat Fuarında geliştirilmiş en kapsamlı siber istihbarat çözümü olarak anılmıştır. USTA; ülkemizde siber istihbarat ve siber tehdit paylaşımı alanında hizmet vermek üzere oluşturulmuş platformlar arasında, dünya standartlarına uygun tehdit bilgisi sağlayan tek platform olarak hizmet vermeye devam etmektedir. standard ocak

12 Siber Tehdit Paylaşımı Farklı siber güvenlik çözümleri, siber güvenliğe ayrılan kaynak miktarı ve yetiştirilen beyaz-şapkalı hacker ların sayısı gitgide artsa da siber saldırganların cephesindeki artış miktarı çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Özellikle bilişimin hayatla gitgide daha entegre hale gelmesi sebebiyle farklı motivasyonlara sahip siber saldırgan türleri oluşmaktadır. Terazinin bu iki kefesi arasındaki dengesizlik, ne yazık ki en basit bilişim sistemlerinden en kapsamlı bilişim altyapılarına kadar dijitalleşen dünyanın her alanını savunmasız hale getirmiştir. Mevcut durum değerlendirildiğinde, gelişen siber tehditler karşısındaki en etkili çözümler hiç şüphesiz, (i) kurumlar arasında siber tehditlerin paylaşılması ve (ii) saldırganların cephesinden istihbarat elde edilmesidir. Kurumların yüz-yüze geldikleri tehditlere ilişkin bilgileri, ortak bir platformdaki diğer üye kurumlar ile paylaşmasını temel alan siber tehdit paylaşımı her ne kadar basit bir süreç gibi görünüyor olsa da dikkat edilmesi gereken birçok önemli husus söz konusudur. Zira farklı kurumların, bilgi seviyeleri ve tehditlere olan yaklaşımlarının aynı olması söz konusu olamaz. Aynı kurum içerisinde dahi personel arasındaki bilgi seviyesinde farklılıklar olabilmektedir. Bu çerçevede en önemli husus söz konusu kurumun hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, yüzleşebileceği siber tehditleri herkesin anlayabileceği bir terminoloji ile paylaşabilmesidir. Bunun başarılabilmesi için (gerek dünyadaki öncül yönetmelikler, gerekse bizler tarafından ülkemizde hazırlanan standartlar doğrultusunda) siber tehditlerin kurumlar tarafından kolaylıkla açıklanabilmesine imkân sağlayacak bir terminoloji geliştirilmesi en uygun yoldur. Örneğin USTA Platformunun Siber Tehdit Paylaşımı kısmında paylaşılan siber tehditler bileşenlerine ayrılmıştır. Böylelikle siber tehdit paylaşımında bulunan kurumlar, paylaşmak istedikleri tehditleri ve diğer siber olayları kolayca yetkili mercilere aktarabilecektir. Böylelikle, paylaşılan tüm tehditlerin, herkes tarafından ortak bir yaklaşım dahilinde paylaşılması ve anlaşılması mümkün olabilmektedir. Diğer yandan, Siber Tehdit Paylaşımına yönelik bir diğer önemli husus ise paylaşılan tehditlerin doğrulanmasıdır. Sürecin bu aşamasında, yetkin bir onay ekibi gereksinimi doğmaktadır. Herhangi bir kurum tarafından paylaşılan tehditlerin diğer kurumlara aktarılmadan önce doğruluk ve tutarlılık yönünden doğrulanması, siber tehdit paylaşımı akışını temin edecek en önemli hususlardan biridir. Her ne kadar ideal olan bu doğrulama sürecinin siber güvenlik konusunda yetkin kamu mercileri tarafından yürütülmesi olsa da gerek know-how eksikliği, gerekse yasal mevzuat ve altyapıdaki aksaklıklar nedeniyle bu yaklaşım pratikte pek mümkün olamamaktadır. Örneğin USTA nın siber tehdit paylaşım platformu dahilinde paylaşılan tehditler diğer kurumlara iletilmeden önce şu an için ekibimiz tarafından doğrulanmaktadır. Bu doğrulama mercileri ileride SOME ve USOM kapsamında bulunan kurumlar olacaktır. 12 standard ocak 2015

13 Siber İstihbaratta Sonraki Adım: Karanlık Tarafı Dinlemek Siber istihbarat alanı her ne kadar Siber Tehdit Paylaşımı ekseninde şekillendirilmiş olsa da bu, günümüz koşullarında pek yeterli değildir. Özellikle ülkemizde, kurumlar arasında kollektif güvenlik bilincinin olmaması veya yasal merciler tarafından bu tür platformlara katılım yönünde farkındalık çalışmalarının yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı siber tehdit paylaşımı istenilen düzeye taşınamamıştır. Ancak bu eksiklik, yine siber istihbarat metodolojisini kullanan ve çağın siber tehditleri adına çok daha değerli bulgulara ulaşmamızı sağlayan yeni bir teknoloji geliştirmemizi sağlamıştır: Siber İstihbarat Sensörleri. Bugüne kadar dünyada gerek siber güvenlik, gerekse siber istihbarat alanında yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu, mevcut tehditlere ilişkin istihbarat verilerinin kurbanlardan elde edilmesine odaklanmıştır. Ancak ne yazık ki siber-dolandırıcılardan devlet eğitimli hacker ordularına ve hacktivistlere kadar birçok farklı grubun farklı şekilde faaliyet gösterdiği karanlık taraf tan istihbarat alma yoluna pek gidilmemiştir. Özellikle bu istihbaratı saldırganlar fark etmeksizin ve sürekli olarak almak, günümüze kadar teorik geliştirilse de başarılı bir örneği bulunmayan bir amaç olarak kalmıştır. Saldırganların faaliyet gösterdiği tespit edilen binlerce platforma bizlerin sensör adını verdiğimiz takip sistemleri yerleştirerek, clearweb ve deepweb de yer alan en kötü şöhretli zararlı yazılım, siber dolandırıcılık ve siber saldırı kaynaklarını devamlı izleyen bir sistem geliştiren firmamız, bu alanda halen dünyanın sayılı siber istihbarat şirketleri arasında anılmaya devam etmektedir. Özellikle savunma ve finans sektörlerinden çeşitli paydaşların faydalandığı USTA (Ulusal Siber Tehdit Ağı), gerek bu benzersiz niteliği, gerekse siber istihbarata olan profesyonel yaklaşımı sebebiyle ülkemizdeki en etkili siber istihbarat çözümü olmaya devam etmektedir. Özellikle gerek tek tek, gerekse istatistiksel veri olarak sunulabilen siber saldırgan çıktılarının özellikle siber güvenlik politikalarını şekillendiren kamu kurumları için önemi yadsınamayacak ölçüde büyüktür. Sonuç olarak bakıldığında, özel bir kuruluş olarak ne kadar ileriye gidilirse gidilsin ülkemizdeki farklındalık seviyesi istenilen düzeye gelmediği sürece, en azından Türkiye de hedeflediğimiz amaçlara ulaşmanın zor olacağı aşikardır. Bu çerçevede, özellikle Türkiye nin siber güvenlik alanındaki yeni teşebbüslerindeki koordinasyon eksikliği, özel sektör ile iletişim eksikliği, kritik sektörler genelinde farkındalık eksikliği ve tabi ki sunulan teşvik programlarındaki vizyon eksikliği gibi hususların altının bir kere daha çizilmesi; ortak bir vizyon geliştirmenin gerek kamu, gerekse özel sektör için son derece verimli olacağının anlaşılması gerekir. standard ocak

14 14 standard ocak 2015

15 TSE'nin verdiği hizmetler Belgelendirmesi Belgelendirmesi Belirlenmesi Laboratuvarı Belgelendirmesi Laboratuvarı Kurulumu Siber Güvenlik Eylem Planı Siber güvenlik konusunda yasal düzenlemelerin yapılması Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılması Ulusal siber olaylara müdahale organizasyonu oluşturulması Ulusal siber güvenlik altyapısının oluşturulması Siber güvenlik alanında insan kaynağının yetiştirilmesi Siber güvenlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesi Ulusal güvenlik mekanizmalarının kapsamının genişletilmesini içerir. Ortak Kriterler Standardı BT ürününün yeterli geliştirme ortamında gerçeklenip gerçeklenmediğini kontrol eder. Fonksiyonel, Bağımsız ve Sızma testleri (açıklık analizi) yapar. Ortak Kriterler Uluslararası Tanıma Anlaşmasını imzalayan ülkeler, ürün hangi ülkeden sertifika almış olursa olsun o ürünün belirtilen seviyede güvenli olduğunu kabul etmiş sayılırlar. standard ocak

16 dosya Adli bilişimin ne olduğunu kısaca özetlemek istersek şunu söyleyebiliriz; Adli Bilişim, sayısal (dijital) verileri, Elde etme Muhafaza etme Analiz etme işlemlerinin, delilin gereklerine uygun olarak mahkemeye sunulma aşamasına kadar uygulanmasıdır. Her ne kadar yukarıda saydığımız konu başlıkları diğer birçok adli bilim için de geçerliyse de adli bilişimi diğer adli bilimlerden ayıran temel unsurlardan birisi, incelediği delillerin oldukça narin olmasıdır. Yani zamanında müdahale edilmediğinde bu sayısal deliller kolaylıkla zarar görebilir ve hatta tamamen ortadan kalkabilir. Aynı zamanda, bu aşamalardan herhangi birinde soru işareti oluşturacak şekilde bir aksiyon alınmışsa, örneğin el konulan sabit diskin imajı bir yazma-koruması üzerinden sisteme bağlanıp imajı alınmamış ve hash değeri hesaplanmamışsa veya adli emanate alınan diske ait emanet zincirinde eksiklikler varsa ya da endüstri tarafından kabul görmüş donanım, yazılım ve yöntemler kullanılarak bir analiz gerçekleştirilmemişse bu durumda ilgili sayısal delilin kabul edilebilirliği mahkemede tartışılabilir. Bununla birlikte sayısal deliller üzerinde yapılacak analizler ile olay aydınlatılsa bile olayı kimin yaptığının kesin olarak ortaya çıkartılamaması gibi bir durum da söz konusu olabilir. (Örneğin ortak kullanılan bilgisayarlardaki suç unsurlarının kimin tarafından oluşturulduğunun tespitinin zorluğu gibi). Eldeki sayısal deliller üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri sonucunda yazılan rapor neticesinde ilgili olay üzerinde karar verme yetkisine sahip otoriteler bir karara varır ve bu durum yapılan adli bilişim incelemesinin ne kadar kritik olduğu- 16 standard ocak 2015

17 nun da göstergesidir. Elbette çoğu zaman sadece sayısal deliller üzerinde yapılan analizlerin sonuçları karar verme noktasında tek başlarına yeterli değildir, fakat ciddi oranda kanaat uyandırdıklarını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu analizlerin doğru kişiler tarafından, bilimsel ve tekrar edilebilir şekilde gerçekleştirilmesinin de sağlanması oldukça önemlidir. başında adli bilişim konusunda bilirkişilik yapan ya da yaptığını iddia ederek adliyelere başvurup mahkemelerde bilirkişilik yapan kişilerin belirli bir standardının olmaması geliyor. Bu durumun birçok kritik davanın işleyiş ve karar süreçlerine olumsuz etki yaptığını da biliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına öncelikle yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz; Adli bilişim uzmanı olarak görev alacak kişilerin belirli bir standart dahilinde hazırlanmış eğitimlerin tamamını almalarını sağlamak, Eğitim sonrasında örnek vakalar üzerinden bilgi ve becerilerini ispatlayabilecekleri çalışmalar yapmalarını sağlamak, Düzenlenecek yazılı ve sözlü bir sınav ile bu kişileri sertifikalandırmak, Adli makamlar ile yapılacak düzenlemeler ile bilirkişi olarak görev alacak kişilerde bu sertifikanın aranmasını sağlamak. standard ocak

18 Yukarıda da değindiğim gibi adli bilişim konusunda çalışacak uzmanların öncelikle iyi bir eğitimden geçmiş olması ve bunun yanında bir uzman ile birlikte belirli bir süre çalışarak farklı vakıaların adli bilişim incelemelerinin nasıl gerçekleştirildiği konusunda deneyim sahibi olması gerekiyor. Her ne kadar adli bilişim kendi içinde alt alanlara ayrılsa da temelde bir adli bilişim uzmanının hangi konu başlıklarında bilgi sahibi olması gerektiğini göstermesi açısından aşağıdaki konu başlıklarını sıralayabilriz. Computer Forensics tirilecek adli bilişim incelemelerinde ilgili işletim sistemine özel olarak hangi bulguların nerelerden elde edilebileğinin ele alındığı lanıcının en son çalıştırdığı komutların hangi dosyada ve nerede saklandığı gibi konular bu başlık altında ele alınır. Network Forensics Bu konu başlığında ağ üzerinden elde edilebilecek sayısal delillerin neler olduğu ve bu delillerin ne şekilde elde edilip analiz edilebileceği ele alınır. Örneğin bir sanayi casusluğu olayında şirket dışına hangi belgelerin sızdırıldığının tespitinde ağ üzerinden yakalanan tam paket verisi üzerinde bir analiz yapılması gerekebilir. Bu başlık altında bu analizlerin nasıl ve ne şekilde yapılabileceği ele alınır. Malware Forensics Birçok kurum ve şirketin bilgisayarlarına bulaşıp bu bilgisayarların kötüye kullanılmasına ya da bu bilgisayarlardaki gizli belgelerin başkalarının eline geçmesine imkân tanıyan zararlı kodların tespit ve analiz edilmesi konularının yer aldığı konu başlığıdır. Bu başlık kodların temel yapısı, otomatize ve manuel yöntemlerle bu zararlıların nasıl tespit edilip sonrasında dinamik ve statik yöntemlerle nasıl analiz edileceği ele alınır. File System Forensics Disklerde yer alan ve işletim sistemlerinin dosyaları ve dizinleri organize etmek için kullandıkları dosya sistemlerinin detaylarının yer aldığı bu konu başlığında disk mimariler, dosya sistemi yapıları, dosya sistemlerindeki silinmiş dosyaların kurtarılması gibi konulara değinilir. 18 standard ocak 2015

19 Mobile Forensics duyulan bu başlık altında temelde mobil istemciler üzerindeki sayısal delillerin ne şekilde elde edilebileceği ve analiz edilebileceği ele alınır. Örneğin mobil cihazlar üzerindeki mesajlaşma uygulamalarının veritabanlarının elde edilip burada yer alan silinmiş mesajların nasıl kurtarılabileceği bu konu başlığı altındadır. Adli bilişim uzmanı olmak isteyen kişilerin yukarıda sayılan konu başlıklarında eğitim almak istediklerinde karşılarına iki farklı seçenek çıkar. Bunlardan biri üniversite eğitimi, diğeri ise belirli bir sertifika programı çerçevesinde bu eğitimleri almak. özellikle son yıllarda birçok devlet ve vakıf üniversitesinde açılan Si- açıklık kapatılmaya çalışılsa da bu konuda yeterli düzeyde bilgi ve birikime sahip öğretim görevlisi olmaması, bu programların başarısı konusunda soru işareti taşımamıza sebep olmuyor değil. Fakat farkındalığın artmış olması noktasında oldukça sevindirici bir gelişme. Bunun haricinde adli bilişim uzmanlığı konusunda dünyada kabul görmüş üretici bağımsız sertifikalar da hatırı sayılır bir değere Analyst) ve ISC2 nin CCFP (Certified Cyber Forensics Professional) sertifikaları bütün dünyada geçerli sertifikalar olup hem eğitim içerikleri hem de sertifika için şart koştukları sınavları oldukça başarılıdır. Ayrıca adli bilişim incelemelerinde kullandığımız yazılımların da timleri ve eğitim sonunda sınavla alınan sertifikasyonları mevcuttur. Konuyu özetlemek gerekirse adli bilişim uzmanı olarak görev alacak kişilerin mutlaka belirli eğitimleri almış olması, belirli bir süre vakalar üzerinde çalışarak tecrübe kazanmış olması ve mutlaka bir sertifika otoritesi tarafından sertifikalandırılması gerektiğini söyleyebiliriz. standard ocak

20 ARAEDEURODL BORSADÜNYA K TL2015EUR$UHA G20 PGK 20 standard ocak 2015

21 RJ RKY OTSE OECD 2014 ün en önemli konuları arasında: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası nın (FED) parasal genişleme politikasından vazgeçerek faiz artırımı yönünde hareket edeceğini açıklaması, Rusya nın, Ukrayna ve Kırım da yaptığı askeri ve siyasi müdahaleler neticesinde hem yaşanan bölgesel gerginlikler hem de ABD ve Avrupa Birliği nin (AB) Rusya ya uyguladığı yaptırımlar neticesinde ülke ekonomisinin daralması, AB Euro Bölgesinde, ekonomideki daralmanın resesyona kadar dayanması ve deflasyon (fiyat artış oranında gerileme) riskinin artması, Orta Doğu da öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkan IŞİD terör örgütünün yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde (ABD, Avustralya, Fransa, Afrika, Orta Asya) meydana gelen terör saldırıları ve bunun yarattığı güvenlik zafiyeti paniği ve jeopolitik riskler, Suriye den bölge ülkelerine yaşanan göç, Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, altın ve dolardaki hızlı trafik olarak sıralanabilir. standard ocak

22 Dünya, kapsamlı büyüme ve güvenlik konularına odaklanacak OECD nin 2014 Kasım ayında yayımladığı Ekonomik - sında büyüme rakamlarının yüzde 3,3 ile 3,9 arasında öngörüldüğünü belirtmesi, beklenen bir gelişme ola- ya nın Brisbane kentinde yine Kasım ayında yaptıkları oranında artırmayı hedeflediklerini, bunun da küresel ekonomiye 2 trilyon dolar ekleyerek milyonlarca yeni iş olanağı sağlayacağı belirtilmiştir. Kapsamlı Büyüme nomiden finansa, enerji verimliliğinden uzun dönemli kalkınma planlarına kadar her alanda desteğin verileceğinin altını çizmiştir. Önceki yıllarda enerji güvenliği konusunda önlem almak için stratejiler geliştiren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, son yıllarda enerjinin yanı sıra vatandaşlarının can güvenliğini ve devlet sırlarını koruma altına almak konusunda da yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. ülkenin hem kendi vatandaşlarını hem de başka ülkeleri dinlemesi, siber güvenlik konusunu ortaya çıkarmıştır. Teröre karşı can güvenliği önlemleri kapsamında ise ABD de silahsızlanma politikalarının önemi artmış, İngiltere de IŞİD nedeniyle güvenlik seviyesi yükseltilmiştir. Dünyanın büyük ekonomilerinin, bölgesel çatışmalar, işsizlik ve ekonomik az gelişmişlik nedeniyle yaşanan göçler, insan kaçakçılığı neticesinde yaşamını yitirenler, evlerinden, yurtlarından ayrılarak Batı ya yönelen büyük bir nüfusun yaratacağı sosyal ve ekonomik sıkıntılara karşı hazırlıklı olması gerçekliği ortaya çıkmıştır. ABD de büyüme artışı devam edecek ABD, 1930 yılından sonra en büyük ekonomik krizini ekonomisine değil AB ve diğer dünya ülkelerine de negatif yansıması olan bu krizden kolay kolay kurtulunamayacağı düşünülüyordu. Ancak, 2014 yılında hem istihdam verilerinden gelen olumlu rakamlar hem de ABD Merkez Bankası FED in uyguladığı parasal genişleme politikalarından vazgeçmeye başlaması ve beklenen faiz artırımı haberleri doların yükselmesine neden oldu. Ekonomistler, ABD için 2015 enflasyon beklentilerini düşen petrol fiyatlarının da etkisiyle azaltmaktadırlar. Mart ayında açıklanacak olan 2014 nihai büyüme rakamının yüzde 3 civarında olması ABD ekonomisi için 2005 yılından beri en yüksek değer olarak kaydedilecektir. Bu durumda, ABD Merkez Bankası FED in 2015 ortasında yani Haziran veya en geç Eylül ayı içinde faiz artış hızı da yükselebilir. Amerika ayrıca Rus ekonomisine de büyük bir darbe vurarak petrol arzını ve stoklarını artırmış, rezervleri son 30 yılın en üst seviyesine taşıyarak petrol fiyatının düşmesine neden olmuştur. AB Ekonomisinde gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikalarında 2014 yılının son günlerinde ECB Baş Ekonomisti Peter Praet düşük petrol fiyatlarının enflasyon rakamlarında düşüş riskini artırdığını belirtirken, bunun 2015 te faizlerin eksi hanelere gerilemesi yani deflasyon riskine yol açacağına dikkat çekmiştir. Düşen fiyatlar ve yatırımların azalması, işsizliğin artması AB ülkelerinde ekonomiyi - de riskleri getirmektedir. Yani Euro Bölgesinde yer alan 19 AB ülkesinin merkez bankalarının hem bağımsız olarak kendi ülkelerinde özel şirketlerin tahvillerini hem de bir birlik düşüncesi ile AB nin çevre ülkelerindeki (hedef bölge) şirketlerin tahvillerini satın almaları oldukça zor yüksek ve daha fazla borçlanmak istemiyorlar. AB genelinde büyümedeki yavaşlama, ırkçılık söylemleri ve gösteriler, işsizlik nedeniyle yaşanan hem AB ülkeleri arası hem de Afrika ve diğer bölgelerden alınan göçler, sosyal olaylarda yaşanan gerginliklere de yol açmaktadır. Son olarak Fransa da yaşanan terör eylemi nedeniyle ortaya çıkan bir başka gerçek daha vardır. O da AB nin genel olarak bir güvenlik politikası olmamasıdır. AB nin hem kendisine enerji sağlayacak güzergâhları sağlama alma anlamında hem de teröre karşı bir güvenlik politikası oluşturması 2015 yılında AB yi zorlayacak en önemli konular olarak düşünülebilir. Bölgesel Güç Savaşları Dünya, 21. Yüzyılda enerji savaşları ve bölgesel güç ortaya koyma mücadelesi veren ülkelerin politikaları doğrultusunda şekillenecek gibi görünmektedir. Bu durum 22 standard ocak 2015

23 ülke ölçeğinde ekonomilerde belirsizliğe, dünya genelinde ise büyüme rakamlarında dalgalanmaya neden olmaktadır. Örneğin Rusya nın, öncelikle Ukrayna ve Kırım bölgesinde ve genel olarak da eski SSCB ülkelerinde yeniden etkili olma hamlelerine hem ABD den hem de AB den gelen ticari yaptırımların yanı sıra savunma, finans ve enerji alanındaki kısıtlamalar, Rus ekonomisinde daral- ne kadar 2014 te yavaşlama gösterse de yine de hızlı büyüme oranı ile tüketim piyasası anlamında bu ülkeye mal ve hizmet aktarımı yapan ülke piyasaları için önem arz edecektir. Ancak, artan refah seviyesi neticesinde, - ülkelerindeki enerji tüketiminin artması, küresel enerji tüketim ekseninin doğuya kaydığını göstermektedir. Japon ekonomisi de, AB gibi parasal genişleme yöntemi ile ekonomisini canlandırmaya çalışan ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak yaşanan her türlü belirsizliğe rağmen, Japonya ve Avustralya kapsam dışında tutulursa, bölgesel olarak 2015 yılında en yüksek büyüme ora- Cumhuriyeti) ülkeleri arasında ise en yüksek büyümenin Hindistan da olacağı, bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir. Petrolün uzun zamandır yani Mayıs 2009 dan beri en düşük seviyelerine inerek 2014 sonu itibarıyla varil fi- Örgütünün (OPEC) 2014 sonlarına doğru dünya petrol talebinin azalacağı öngörüsünde bulunmasına neden olmuştur. Talep tahminini düşürmekte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde, Asya ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan daralma ve büyüme rakamlarındaki düşüklük neticesinde tüketimin beklenenden az olması etkili olmuştur. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ekonomisi petrol ve türevlerine bağlı Rusya, bir sıkıntı oluşturmaktadır. Ekonomide 2015 yılını belirleyecek olan en önemli aktörlerden birisinin petrol fiyatları olacağını söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisinde büyüme hedefleri azaltıldı Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji alanında Türkiye gibi dışa bağımlı ülke ekonomilerinde pozitif bir etki yapacak ARAED gibi görünse de (cari açığın kapanması, ulaşım maliyetlerinin düşmesi neticesinde TL201 tüketim mal ve hizmetlerinde fiyat indirimleri vb.) uzun vadede böyle bir olumlu etki si, Türk Lirasında yaşanan değer kaybı, ülkemiz açısından da büyüme rakamlarının aşağı yönde hareket etmesine neden olabilecektir. Rusya da yaşanan ekonomik durgunluk, Ukrayna da yaşanan kriz, bu bölgelerden ülkemize gelecek turist sayısında da negatif bir etki yaşatabilir. Türkiye nin en büyük ihracat BORS pazarı olan Avrupa ülkelerinde büyümenin duraksaması ve çevre ülkelerdeki jeopolitik gelişmeler sonucunda dış talepte yaşanan zayıflama, ihracat büyümesine sınırlandırıcı etki yapmaktadır. Türkiye nin en büyük sıkıntılarından birisi de cari açıktır. Faizleri düşürerek yatırımcıları teşvik edici önlemler alınması yeterince etkili olmadığından, hem yabancı hem de özel kesimdeki yatırımlar durma noktasına gelmiştir. Türkiye, bölgesinde sürdürülebilir G20 barış sağlanması koşulu ile ihracatını artırabilir. Siyasi riskler nedeniyle bazı bölge ülkeleri ile ihracat pazarımızda talebin yüzde 40 dolayında bir düşüş yaşaması ve AB nin yılın ikinci yarısında durgunluğa (resesyon) girmesine rağmen ihracatımız artmaya devam etmiştir. Ancak kurda yaşanan dalgalanmalar cari açığa çare olabilecek derecede bir ilerleme yaşanmasını engellemiştir. Bölgesel ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar ve jeopolitik gerginlikler, YE PG özellikle sınır komşumuz Suriye de yaşanan iç savaş ve ülkemize gelen sayıları 2 milyona yaklaşan mülteciler, Türkiye nin büyüme hedeflerini de etkilemektedir. Ticarette kaybedilen Irak ve Suriye pazarı, Türkiye nin Orta Doğu ile bağlantısının kesilmesine neden olmuştur. Değerlendirme: 2015 yılında ekonomiyi, petrol fiyatları, bölgesel güç savaşları, ABD ve Rusya ekonomilerinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda, AB ve diğer ülke ekonomilerin alacağı pozisyonlar belirleyecektir. Hem bireylerin can güvenliği hem de kişisel verilerle birlikte devletlerin bilgi güvenliğinin önemi daha da artacaktır. Türkiye de ise 10. Kalkınma Programı dahilinde Öncelikli Dönüşüm Programları ile eğer adaletli gelir dağılımı sağlanabilir ve yeni yapısal reformların uygulanması yönünde güçlü RA bir irade sergilenirse, dolardaki yükseliş, cari açık ve sıcak paradaki azalmaya, işsizlik oranlarındaki artışa ve seçim ekonomisine rağmen 2015 i ekonomide büyük dalgalanmalar yaşanmadan atlatabileceğimizi söyleyebiliriz. standard ocak

24 24 standard ocak 2015

25 Siber güvenlik alanında Enstitü olarak yaptığınız çalışmaları anlatabilir misiniz? Madde 10 da ilgili kuruluş olarak Madde 12 de ise sorumlu kuruluş olarak, kamu kurumları kritik bilgi teknolojileri ürün ve sistemlerinin asgari güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi, belgelendirmenin yapılması ve Sızma Testi Uzmanı - Beyaz Şapkalı Hacker Belgelendirmesi görevleri verilmiştir. (Bulut - - çalışmaların yüzde 95 i bitirilmiştir. Ulusal Koruma Profili Havuzu Projesi ile ülkemizin bilgi güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda, bilgi teknolojileri ürün ve sistemleri için güvenlik kriterleri-standartları ve koruma profilleri oluşturulmaktadır. Ayrıca son zamanlarda revaçta olan ve Enstitümüzün yaptığı Beyaz Şapkalı Hacker Belgelendirmesi de bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılmış, bununla ilgili CtF (Capture the Flag-Bayrağı Yakala) Laboratuvarı ve sınav ortamı kurulmuş, teorik ve uygulamalı eğitimler ve sınavlar organize edilmiştir. Sınavlarda başarılı olanlara, sertifikalar verilmektedir. Beyaz Şapkalı Hacker eğitimleri hakkında bilgi verebilir misiniz? İnsanlar bu eğitime neden katılsın? güvenlik konusunda eğitim ve danışmanlık veren, siber güvenlik konusunda belirlenecek diğer alanlarda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerde bulunması gereken asgari özelliklerin belirlenmesi ve belgelendirmenin yapılması kapsamında Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı Hacker adayları, TSE Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu uygulamalı eğitim programına katılıp CtF (Capture the Flag) laboratuvar ortamında yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi olmaktadırlar. Eğitimlere giren her kişiden Temiz Adli Sicil Kaydı istenmekte, ayrıca her kişiye eğitimde öğrendiklerini kötüye kullanmayacaklarını beyan ettikleri İş Etiği İlkeleri Taahhütnamesi imzalatılmaktadır. Sızma Testi Uzmanlıkları genel olarak 2 temel alana ayrılmaktadır: Ağ ve Sistem Altyapısı Sızma Testi Uzmanlığı, Bu 2 temel alan da ayrıntılı olarak 9 ayrı teknolojik alana ayrılmaktadır; Ağ ve Sistem Altyapısı Sızma Testi Uzmanlığı, Endüstriyel Kontrol Sistemleri, Sosyal Mühendislik, standard ocak

26 Fiziksel Uygulamalar, Mobil Uygulamalar, Kablosuz Ağlar, Adli Bilişim. Sızma Testi Uzmanı Sertifikasyonunda derecelendirme 4 çeşittir: 1. Stajyer Sızma Testi Uzmanı 2. Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı 3. Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı 4. Kıdemli Sızma Testi Uzmanı Şimdiye kadar Sızma Testi Uzmanı eğitimlerimiz için 300 adet başvuru alındı, 2014 Mayıs-Aralık döneminde Teorik ve Uygulamalı Sızma Testi Uzmanı Eğitimleri 200 kişiye verildi ve 2 adet sınav yapıldı. Teorik sınava 113 kategorisinde toplam 94 kişiye stajyer sızma testi uz- fikası, 4 kişiye de sertifikalı sızma testi uzmanı sertifikası sızma testi uzmanı sertifikası, 13 kişi kayıtlı sızma testi uzmanı sertifikası, 5 kişi de sertifikalı sızma testi uzmanı sertifikası almaya hak kazandı. Sonuç olarak 2014 yılı içerisinde 4 seviyede 2 farklı uzmanlık alanında toplam 213 adet sertifika verildi. Bu bağlamda, kamu güvencesiyle verilmeye başlanmış bu eğitimlere, sınavlara ve sertifikasyon programı- Planında bahsi geçen ve tüm kamu kurumlarının bünyesinde kurulması gereken SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) ve TİB bünyesinde kurulmuş olan USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale) ekip üyelerinin, kanlığımızın düzenlediği bu eğitimlere ve sınavlara ka- Baş- tılıp kendilerini yetiştirmesi daha da önem arz etmektedir. Özellikle USOM ve SOME ekip liderlerinin, en az Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı olmaları, ekipteki diğer kişilerin ise Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı olmaları kuvvetle önerilmektedir. Önümüzdeki süreçte siber güvenlik konusunda yeni projeleriniz var mı? dardı kapsamında uluslararası Ortak Kriterler Test Laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Başkanlığımızın kuracağı bu laboratuvar, ülkemizin bilgi güvenliği sektörüne ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı Hacker eğitim ve sınavları için kullandığımız CtF (Capture the Flag) laboratuvar ortamını statik ortamdan dinamik ortama taşımayı planlamaktayız. Bu şekilde sınav ortamındaki sızma senaryoları dinamik olarak güncellenebilecek, sızma testi eğitim ve sınavları online olarak da yapılabilecektir. Bilirkişisi yetiştirme ve belgelendirme programını oluşturmaktır. Aday Adli Bilişim Uzmanları tarafımızca oluşturulacak teorik ve uygulamalı eğitim ve sınavlara katılıp, başarılı olanlar sertifikalandırılacaktır. Analiz ve Delil sertifikasyon yapılması planlanmaktadır. Bilgisayar Sistemleri Adli Analiz Uzmanı, Bilgisayar Ağları Adli Analiz Uzmanı, Mobil Cihazlar Adli Analiz Uzmanı, Uygulama Yazılımları Adli Analiz Uzmanı, Kötücül Yazılımlar Adli Analiz Uzmanı gibi uzmanlık alanları planlanmaktadır. 26 standard ocak 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

SIZMA TESTİ, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 25.10.2013 ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ VE 2013-2014 EYLEM PLANI MADDE

Detaylı

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş.

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. 1 Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. ARGE 2 Siber güvenlik dünyasına yönelik, yenilikçi profesyonel çözümleri ile katkıda bulunmak amacı ile 2008 yılında kurulan BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. stratejik siber

Detaylı

Sunum İçeriği. 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM

Sunum İçeriği. 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM Sunum İçeriği 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM Siber Savaş Siber Savaş Siber Saldırı Casusluk Sabotaj Servis Dışı Bırakma (DDOS) Siber Savaş Estonya 2007: DDOS saldırılarıyla ülkenin

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Alparslan KULOĞLU. Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü BEWARE SİBER TEHDİTLERE BE AWARE HAZIR MIYIZ? 1/19

Alparslan KULOĞLU. Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü BEWARE SİBER TEHDİTLERE BE AWARE HAZIR MIYIZ? 1/19 Alparslan KULOĞLU Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü BEWARE 01010010101010101010101010101010101010101010 010101010100101010101010101010101 01010101010101010100101010101010101010101010 1010101100101010

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini revize etti Dünya Bankası, Haziran 2016

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Petrol Piyasası Temel/Teknik Görünüm

Petrol Piyasası Temel/Teknik Görünüm 13 Ekim 2014 Petrol Piyasası Temel/Teknik Görünüm Küresel çapta düşük büyüme beklentileri petrol talebinde düşüklüğü beraberinde getiriyorken üretimin ise hem OPEC ülkelerinde hem de Amerika da yüksek

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Haziirran 2014 2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GTÜ Bilgisayar Topluluğu

GTÜ Bilgisayar Topluluğu GTÜ Bilgisayar Topluluğu Tanıtım Dökümanı Şubat 2016 tarihinden itibaren GTÜ Bilgisayar Topluluğunun yapmış olduğu faaliyetlerin kapsamlı incelemesini içerir. GTÜ Bilgisayar Topluluğu Tanıtım Dökümanı

Detaylı

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr/sibergunlik Dijital geleceğinizi gün altına almak için Bilgi Günliği Siber Günlik Hizmetlerimiz Günli bir gelecek için Herşeyi günli hale getirmek mümkün değil. Kurumsal Öncelikleriniz kurumunuz

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

BOJ TOPLANTI TUTANAKLARI ÖNCESİ

BOJ TOPLANTI TUTANAKLARI ÖNCESİ BOJ TOPLANTI TUTANAKLARI ÖNCESİ Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu hafta 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası toplantısında ekonomideki son görünümü ortaya koyacaktır. Japonya nın genel

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Mart. Haftaya Bakış 14-18 Mart 2016

Mart. Haftaya Bakış 14-18 Mart 2016 14 Mart Haftaya Bakış 14-18 Mart 2016 Haftaya Bakış Merkez Bankaların Negatif Faiz Yarışı ve Altın Etkisi Küresel ekonomik büyümede yavaşlama ve deflasyon endişesine Merkez Bankaları negatif faiz oranı

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? EURUSD USDTRY GBPUSD BRENT PETROL ALTIN FOMC Üyelerinin Yeni Yıl Beklentileri Dikkatle Takip Edilecek Yeni haftanın en önemli

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 04-08 OCAK 2016

HAFTALIK BÜLTEN 04-08 OCAK 2016 04-08 OCAK 2016 HAFTANIN ÖZETİ Yeni yılın ilk haftasında Ortadoğu da yaşanan gerginliklere bir yeni halka daha ekleyen Suudi Arabistan İran gerginliği piyasalarda etkisini hissettirdi. Bölgeye ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? BRENT PETROL GBPUSD USDTRY EURUSD ALTIN Japonya MB ndan ilave tedbirler Japonya MB bu sabah sona eren para politikası toplantısında

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir??

Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir?? Siber istihbarat faaliyetleri nelerdir?? İstihbarat, yüzyıllardır gizemini korumakta olan, bunun neticesi olarak da birçok insanın önyargıyla yaklaştığı bir bilim dalıdır. Sinema filmlerindeki hikayelerde

Detaylı

Ajanda. Siber Tehditler Etkiler Karşılaşılan Zorluklar Çözüm Kaynakları

Ajanda. Siber Tehditler Etkiler Karşılaşılan Zorluklar Çözüm Kaynakları Ajanda Siber Tehditler Etkiler Karşılaşılan Zorluklar Çözüm Kaynakları İnternet 1969 3 İnternet 2011 4 Siber Tehditler Tip Motivasyon Hedef Yöntem Bilgi savaşları Siber Casusluk Askeri veya politik üstünlük

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

7 Kasım Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz. Haftalık Ekonomik Takvim

7 Kasım Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz. Haftalık Ekonomik Takvim 7-11 Kasım2016 Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz Hem veri akışının yoğun olduğu hem de Merkez Bankalarının sahnede olduğu bir hafta geride kaldı. Fed den ve BoE den faiz adımları

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı nedir? Programın ana hedefleri Programın alt

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm 15 Aralık 2014 DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm OPEC in piyasaların yön bulmasındaki etkisi hala sürüyor. Geçtiğimiz hafta OPEC ABD de arzın artması ve küresel tüketim beklentilerin azalmasını beklediklerini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? EURUSD USDTRY ALTIN GBPUSD BRENT PETROL Başbakan Binali Yıldırım dan Ekonomiye Yönelik Olumlu Sinyaller Ak Parti TBMM grup

Detaylı

Siber Teröristlere Karşı Kurumlar Nasıl Korunmalıdır? Yusuf TULGAR NetDataSoft Genel Müdürü

Siber Teröristlere Karşı Kurumlar Nasıl Korunmalıdır? Yusuf TULGAR NetDataSoft Genel Müdürü Siber Teröristlere Karşı Kurumlar Nasıl Korunmalıdır? Yusuf TULGAR NetDataSoft Genel Müdürü email: yusuf@netdatasoft.com Siber Teröristlerin Amaçları Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın!

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın! Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın! 2 Securitas ile Bir adım Önde Olun Bir kurumda çalışanlarla ilgili kişisel bilgilerin internette yayınlanması, interaktif bankacılık sistemi kullanıcısının

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

MDT 225 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ

MDT 225 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ Türkiye ekonomisinin günümüzdeki çerçevesini daha 1980 de alınan 24 Ocak Kararları, ondan sonra 1989 da sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve IMF-Dünya Bankası gözetimindeki diğer kararlar çizmiştir.

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Haziirran 2014 1 2014 YILI MAYIS AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı