MALZEME Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER"

Transkript

1 MALZEME- ŞEKİL L SEÇİMİ

2 Tasarımda Malzeme Seçimi Tasarımda malzeme seçimi; sadece malzeme özellikleri dikkate alınarak yapılır, şekil dikkate alınmaz. Mekanik tasarım; malzemeyi olduğu kadar şekli (biçimi) belirlemeyi dekapsamaktadır. Parça yada yapılar, şekillendirilmiş malzemelerdir. Şekil 1 de malzeme-şekil ilişkisi verilmiştir.

3 Malzeme-Şekil İlişkisi Şekil 1 Malzeme Şekil ilişkisi

4 Malzeme Verimi Malzeme verimi, şekil - malzeme kombinasyonu ile elde edilir. Belirli yükleme durumlarında, kesitin biçimi önem kazanmaktadır. Şekil (biçim) bir değişken olduğunda, bazı performans indislerinde şekil yada biçim faktörü olarak isimlendirilen bir terim ortaya çıkar. Mekanik dayanım, genelde malzemenin biçim ile olan kombinasyonudur. Parça üzerindeki yüklemeler genellikle eksenel, eğme yada burulma şeklindedir. Bir bağlantı parçası eksenel yükleri taşırken, kiriş eğilme momentlerini, şaft burulma momentini, kolon ise basma yükünü taşır.

5 Şekil 2 Yükleme şekilleri

6 Eksenel gerilmede, şekil değil kesit alanı önem kazanmaktadır. Aynı alana sahip bütün kesitler aynı yükü taşırlar. Eğilmede ise farklıdır yani, içi boş yada I-kesitli kirişler aynı kesit alanına sahip farklı şekilli kiriş ile kıyaslandığında daha iyi dayanıma sahiptirler. Burulmada da kesit alanı önemli olmayıp, şekil önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, örn. Dairesel tüpler, içi dolu ve I- kesitli biçimli olanlara kıyasla dayanım açısından daha iyidirler. Dayanım artışına etki eden önemli faktörlerden biri şekil faktörüdür.

7 Şekil Faktörü Şekil (biçim)faktörü Φ simgesi ile gösterilir, boyutsuzdur ve şekle bağlıdır. Şekil faktörü, her yükleme durumunda diğer bir deyişle modunda kesit şeklinin verimini ölçer. Diğer bir deyişle, şeklin veya biçimin yapısal kazancını ifade eder.

8 Şekil Faktörü Rijitliğin Esas Olduğu Tasarımlarda Şekil Faktörü : Kirişlerin elastik bükülmesi için şekil faktörü : Φ e B olarak alınır. Şaftların elastik burulması için ise şekil faktörü : Φ e T olarak alınır. Burada, B : eğme,bükme T : burulma e : elastik

9 Dayanımın Esas Olduğu ( Plastik Akma yada Kırılmanın İstenmediği) Tasarımlarda Şekil Faktörü : Kirişler için şekil faktörü : Φ f B Şaftlar için şekil faktörü : Φ f T İçi dolu dairesel kesitli çubuk için ; Φ e B, Φ e T, Φ f B ve Φ f T olarak ifade edilen dört şekil faktörü de 1 e eşittir.

10 Elastik Uzama ve Burulma Eksenel yüklemede verilen yük altında, bağlantı parçasının uzaması veya payandanın kısalması kesitin alanına bağlı olarak verilir. Şekil faktörü dikkate alınmaz. Kesit şekline bağlı şekil faktörleri Çizelge 1 de verilmiştir

11 Çizelge 1 Kesit şekline bağlı olarak şekil faktörleri

12 Çizelge 1 Kesit şekline bağlı olarak şekil faktörleri

13 Çizelge 2 Kesit şekillerine göre alan momentleri

14 Şekil 3 de de gösterildiği gibi mekanik verimlilik, malzeme ve makroşekil kombinasyonundan elde edilir Malzeme Makroşekil Şekillendirilmiş malzeme (φ) Şekil 3 Malzeme ve makroşekil kombinasyonu

15 Standart Kesitlerin Verimi Kirişler, şaftlar ve kolonlar için standart kesitler genellikle prizmatik dir. Prizmatik şekillere;kolaylıkla haddeleme,ekstrüzyon, çekme, sürekli çekme (kompozitlerden sürekli imalat yöntemiyle çubuk, boru gibi sabit kesitli parçalar yapma) ve testere ile kesme gibi işlemler uygulanabilir.

16 Standart Kesitlerin Verimi Prizmatik kesitler; içi dolu, tüp yada kutuda olduğu gibi kapalı boşluk yada açık boşluk ( örn. I-, U-, L- kesit ) şeklinde olabilir. Şekil 4 de ise aynı şekilde ancak boyutları farklı olan dikdörtgen ve I-profiller için şekil faktörleri görülmektedir. Şekil 5 de prizmatik şekillerin sınıflandırılması görülmektedir.

17 Şekil 4 dikdörtgen ve I-profiller için şekil faktörleri

18 Şekil 5 Prizmatik şekillerin sınıflandırılması

19 Şekil Faktörleri İçin Malzeme Limitleri Verilen malzemelerin şekil faktörlerini oluşturan sınırlar; imalat şartlarından, bölgesel burulmaya kadar her şey olabilir. Örn. Çelik çekilerek ince çeperli boru elde edilebileceği gibi, haddeleme, katlama yada kaynak yöntemleriyle de şekillendirilerek verimli I- kesitli parçalar üretilebilir. Böylece de şekil faktörü, genelde 5 gibi yüksek değerine ulaşabilir.

20 Şekil Faktörleri İçin Malzeme Limitleri Tahta kolaylıkla şekillendirilemez. Örn. teknoloji sayesinde kontroplak, teorik olarak boru yada I- kesitli şekle getirilebilir ancak pratik olarak bu şekillerin verilmesi oldukça zordur. Bu nedenle de şekil faktörünün 5 den fazla olması nadirdir. Burda etken üretim kısıtlamalarıdır. Aynı sorunlar kompozitl esaslı ince et kalınlığına sahip parçaların eldesinde de karşımıza çıkmaktadır

21 Şekil Faktörü Üst Limitleri Çizelge 3 de malzemeye bağlı basit şekiller için şekil faktörünün üst limitleri verilmiştir. Şekil verimi için üst limitler çok önemlidir. Üst limitler, hafif yapıların tasarımı için bellidir. Hafif yapılarda malzeme miktarı en aza indirilmelidir

22 Çizelge 3 Şekil faktörlerinin üst limitleri

23 Şekil İçeren Malzeme İndisleri Belli bir yükleme biçiminde,malzeme ve kesit şekline bağlı olarak performansın maksimum olabilmesi aşağıda verilmiştir. Bağlantı parçasının eksenel gerilmesi Bağlantı parçasının hasar olmaksızın taşıyabileceği yük, sadece kesit alanına bağlı olup kesit şekli önemli değildir. Bütün kesit şekillerinde minimum ağırlıkta rijitlik için malzeme indisi; M = E / ρ olarak alınır.

24 Kirişlerin Elastik EğilmesiE Kiriş için, rijitlik ve uzunluk spesifik olduğundan kütlesi de minimum olmalıdır. Aynı şekilli kirişler için şekil faktörü sabittir. Bu durumda malzeme indisi M = E 1/2 / ρ değerinin maksimum olmasıdır. Eğer kesit biçimleri ve üretildikleri malzemeler farklı ise, hem rijit hem de çok hafif kiriş için şekil faktörü de dikkate alınarak malzeme indisinin en büyük değeri alınır. [E ΦeB ] 1/2 M = ρ

25 Şaftların n Burulması Aynı yol şaftların elastik burulmasında da izlenir. Kesit biçimleri ve malzemeleri farklı iki şaft üretilecek ve bunlar birbiri ile karşılaştırılacaksa en iyi malzeme şekil faktörü kombinasyonu malzeme indisinin en büyük olduğu değerdir. [Φ T e E ] M = ρ olarak alınır. Kayma modülü G, Young modülüne yakındır. Pratikte G= 3 / 8 E olarak alınır.

26 Kiriş ve Şaftlarda Hasar Kiriş,eğilme zorlamasına maruz kaldığında belli bir yük altında hasar görmemelidir ve kütlesi de minimum olmalıdır. Kiriş şekli dikkate alınmadığında, M = σ 2/3 / ρ değeri maksimum olmalıdır. σ f, malzemenin hasar dayanımıdır. Hasarsız kirişte en iyi malzeme- şekil kombinasyonu için malzeme indisi maksimum olmalıdır. ( Φf B σf ) 2/3 M = ρ Şaftlarda ise aynı yol izlenir. Performansın maksimum olabilmesi için aşağıda verilen malzeme indisinin maksimum değeri alınır. ( ΦT f σf ) 2/3 M = ρ

27 Mikroskobik ve Mikroyapısal Şekil Faktörü Malzemenin mikroskobik yapısı; onun şekil alabilirlik. yoğunluk, sertlik, tokluk gibi özelliklerini etkiler. Mikro yapısal yada mikro yapı şekil faktörü şekil faktörü ψ indisi ile verilir. Makroskobik şekil faktörü ise Φ indisi ile verilir. Şekil 5 de verimli yapılar ( parçalar)için makroskobik şekil ile mikroskobik şekil bir arada alınmalıdır. Şekil 5 Yapının verimini sağlayan makroskopik şekil ile kombine edilebilir.

28 Malzeme ve şeklin birlikte seçimi; bir çok yöntemle örn. hesaplama ve malzeme seçim diyagramı kullanılarak yapılabilir.. Çizelge 4 de hafif, rijit kiriş için malzeme ve şekil seçimi verilmiştir. Çizelge 4 hafif, rijit kiriş için malzeme ve şekil seçimi Φmax. : müsaade edilen maksimum şekil faktörü

29 Şekil 6 da ise hafif ve rijit kiriş için malzeme seçiminde faydalanılması gereken malzeme seçim diyagramı verilmektedir. Aynı yöntem şaftlar için de uygulanır. Şekil 6 hafif ve rijit kiriş için malzeme şekil seçim diyagramı

30 Şekil 7 hafif, dayanıklı kiriş için malzeme - şekil seçimi diyagramı

31 Çizelge 5 de şekil faktörü tanımları verilmektesir. Çizelge 5 Şekil Faktörü tanımları

32 Planörlerin Kanat Ana Kiriş Malzemesinin Seçimi Fonksiyon: Kanat ana kirişleri Amaç : Minimum kütle Kısıtlar : Belirlenmiş rijitlik ve belirli uzunluk

33 Çizelge 6 Şekil Faktörü İndisleri

34 Çizelge 6 dikkate alınarak malzeme indeksi olarak alınır. Hesaplamalarda indeksin en büyük değeri alınmalıdır. Malzeme seçim diyagramı yardımıyla malzeme seçimi yapılırsa; Eşitliklerini dikkate almak gerekir.

35 Kanat ana kiriş malzemeleri Çizelge 7 de toplu olarak verilmiştir. Çizelge 7 Kanat ana kiriş malzemeleri Al boru için şekil faktörü φ = r / t = 20 iken CFRP için φ = 10 dur.

36

37 Planörlerin Kanat Ana Kiriş Malzemesinin Seçimi Son 20 yıldır gelişmekte olan karbon fiber teknolojisi pazarda yerini almaktadır. Alüminyum halihazırda kullanılmaktadır Ancak en iyi seçim CFRP ( karbon fiber takviyeli plastik) dir. Çünkü, şekil faktörü φ = 10 olduğundan kanadın performansını arttırır.

38 Malzeme Şekil Faktörü Sözlüğü Shape factor : şekil faktörü Tie : bağlantı parçası, kayıt, çubuk Beam : kiriş Shaft : şaft, mil Column : kolon Failure : hata, bozukluk Tensile load : eksenel yük Bending moment : eğilme momentleri Torson : burulma Compression : basma, sıkıştırma Macroshape : makro şekil Shaped material : şekillendirilmiş malzeme Stiffness : rijitlik, katılık Yield strength : akma dayanımı Fracture : kırılma

39 Malzeme Şekil Faktörü Sözlüğü Buckling : eğilme, burkulma Closed-hollow : bir tarafı kapalı delik Open-hollow : açık delik Circular : dairesel Rectangular : dikdörtgen biçiminde Complex : karmaşık, grift Hot rolled : sıcak haddelenmiş Coldrolled: soğuk haddelenmiş Softwood : testere ile kesilmiş yumuşak ağaç ( çam ) Pulruded GFRP : sürekli çekilmiş cam fiber takviyeli plastik matrisli kompozit Taxonomy : sınıflandırma bilimi Attribute : vasıf. Nitelik Structural steel : yapı çeliği CFRP : karbon lif takviyeli plastik matrisli kompozit GRFP : cam lif takviyeli plastik matrisli kompozit

40 Kaynakça Ashby,M.F. Materials Selection In Mechanical Design,Second Edition,ISBN

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

Malzeme Seçiminin Önemi

Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme seçimi önemli bir konudur. Günümüzde yetmiş bin demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere yüz binden fazla kullanılan geniş bir malzeme

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ Yrd.Doç.Dr. Kemal YILDIZLI MAYIS 2011 SAMSUN

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Talaşsız Şekil Verme

Talaşsız Şekil Verme Talaşsız Şekil Verme Mesleki Terminoloji 1 Makine Mühendisliği Bölümü Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı 1 İmal Usullerinde Talaşsız Şekil Vermenin Yeri İmal Usulleri Döküm Talaşlı Şekil

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı