Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü"

Transkript

1 Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): Tel (İş) /1565 Eğitim Devam Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Y. Lisans Programı [Tez Adı: Examination of the roles of family functioning, coping styles and basic personality characteristics on depression and anxiety symptoms of mothers (Aile işlevselliğinin, başa çıkma stratejilerinin, temel kişilik özelliklerinin, annelerin depresyon ve kaygı yakınmaları üzerindeki rollerinin incelenmesi)] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kariyer Profili: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı çeşitli birimlerde psikolog olarak 2002 tarihinden 2014 tarihine kadar çalıştım tarihinde Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Bununla birlikte çeşitli projelerde ve üniversitelerde eğitimci ve misafir öğretim görevliliği yapmaktayım. Verdiği Eğitimler ve Öğretim Görevlilikleri: ve Eğitim Öğretim Yılları Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü: İletişim Becerileri (SHO 130) dersi, Psikolojiye Giriş (SHO123) dersleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları (SHO 418 ve SHO 417) dersinde eğitsel danışmanlık Eğitim Öğretim Yılı Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Aile Danışmanlığı Eğitim Programı: Aile Danışmanlığı Sertifika Programında uygulamalı süpervizyon Eğitim Öğretim Yılı, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi: Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Sistemik Aile Terapisi ve Vaka Sunumları Eğitim Öğretim Yılı, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi: Aile Arabuluculuğu 2014 yılı, Özel Olgu Aile Danışmanlığı Merkezi: Aile Danışmanlığında Çatışma Yönetimi ve Arabuluculuk Yaklaşımı Eğitimi Görev Yaptığı Kuruluşlar 2014 Halen Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ASPB Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi

2 Aile içi (eşler arası, çocuk ve ergenlerle sorunlar) ilişki iletişim sorunları ve çözüm yolları üzerine deneyim. Şiddete uğrayan kadınlar ve aileleri ile çalışma. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri ile çalışma, Ailelerin sosyal ve ekonomik süreçleri ile baş etmelerine yönelik danışmanlık ve ekonomik yardım hizmet tespiti ASPB Ankara Aile Danışma Merkezi Aile içi (eşler arası, çocuk ve ergenlerle sorunlar) ilişki iletişim sorunları ve çözüm yolları üzerine deneyim. Şiddete uğrayan kadınlar ve aileleri ile çalışma. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri ile çalışma, Eğitim grupları ile aile tutumları üzerine çalışmalar, toplam kalite yönetim süreçleri yapılandırma ve takip, tektik çalışmaları SHÇEK Sincan Çocuk Yuvası yaş grubu korunmaya muhtaç çocukların sorunları ve çözüm yolları, aile ilişkileri üzerine deneyim Özel Yurt Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelliler eğitim programlarının uygulanması, çocuk aileleriyle çocukların eğitim ve gündelik yaşam sorunlarının çözümü üzerine deneyim. Ulusal Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar: Nadir U. (2013) Kadına Yönelik Şiddetin Özel Bir Çeşiti Ve Türkiye de Güncel Bir Tartışma: Kürtaj Yasası Ve Sosyal Hizmet Uzmanının Etik İkilemi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), Nadir U. (2013) Aile danışmanlığı eğitimlerinde popüler filmlerin kullanımı ve Yapısal Aile Terapisi kuramı ile Dalgaların Prensi filminin analizi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), (Tarandığı İndexler: Ebsco SOCINDEX, Index Copernicus (IC), EBSCOhost) Nadir, U. (2011). Suça yönelen çocuk ve ailesi ile çalışma: Ekolojik sistem perspektifi çerçevesinde örnek bir vaka sunumu. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(1), (Tarandığı İndexler: Ebsco SOCINDEX, Index Copernicus (IC), EBSCOhost) Ulusal Dergilerde Yapılan Yayınlar: Nadir, U. (2011). Popüler Filmlerde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Temsili ve Etik Kodlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Sosyal Hizmet, Ocak-Haziran, 2011, Yazılan Kitap Bölümleri: Nadir, U. ( Hazırlanıyor).Yoksulluk ve Aileler: Refah Sistemlerinde Aile, Boşanma Olgusu ve Ailelere Verilen Desteğin Güncel Bir Değerlendirilmesi. İçinde Polat, G. & Çoban, A, İ. (Ed. ), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar Ankara, Birgün Yayınevi. Uluslar Arası Katılımlı Kongre ve Sempozyumlarda Sözel Bildiri Sunumları (Tam Metin Basılı) Nadir, U (2012). Erken ve Zorla Evliliklerin Çocuk Hakları Temelinde Tartışılması Çözüm Önerileri. Uluslararası Çocuk İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sempozyumu Mutlu Çocuklar Derneği. Ankara Nadir, U. & Fırat, E. (2012). Kadına Yönelik Şiddetin Küçük Mağdurları Çocuklar Ve Şiddete Tanık Olmuş Çocuklar İle Çalışma. Uluslararası Kadına ve Çocuğa Şiddet Sempozyumu Mutlu Çocuklar Derneği, Ankara

3 Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sözel Bildiri Sunumları Nadir, U. (2013). Aile İçi Şiddetin Kurumsal Yol Haritası. Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu. Nişantaşı Üniversitesi. İstanbul Nadir, U. (2012). Aile Danışmanlığında Farklılıkları Anlamak ve Farklı aileler ile Çalışmak. Sosyal Hizmet Sempozyumu Selçuk Üniversitesi. Konya (Kabul Edildi-Sunum Yapılamadı) Nadir, U. (2011). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarını Geliştirmede Popüler Filmlerden Yararlanma. Sosyal Hizmet Sempozyumu yılında Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler. Hacettepe Üniversitesi Ankara Nadir, U. (2011). Eleştirel Teori Sosyal Bilim Ve Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek. 7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi. Ankara Nadir, U. (2010). Annelerin Aile İşlevleri, Başa Çıkma Yolları ve Kişilik Özelliklerinin, Depresyon ve Kaygı Yakınmaları Üzerindeki Etkileri. Sosyal Hizmet Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. Nadir, U., & Uysal, N. (2010). Ankara Aile Danışma Merkezi ve Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Aile Danışma Merkezlerinin Rollerinin Yeniden Yapılandırılması. Sosyal Hizmet Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Poster Sunumları Uysal, N., Nadir, U., Köken F., Ş., Yaldır, S. (2009). Kamuda Bir Aile Danışmanlığı Modeli olarak SHÇEK Ankara Aile Danışma Merkezi, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. Ayvaşık, H., B., Er, N., Sümer, N., & Nadir, U., et al.(2002). Psikoteknik Değerlendirme Amaçlı Sözel Olmayan Bir Muhakeme Testi Geliştirme Ön Çalışması. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Mesleki Sunum ve Raporlar SHÇEK Ankara İl Müdürlüğü Yatılı Kuruluşlar Memnuniyet Ölçüm Raporu, SHÇEK Ankara İl Müdürlüğü Yatılı Kuruluşlar Memnuniyet Ölçüm Raporu, Aileye Aile İçinde Yardım (SPIRIT) Projesi Kapanış Toplantısı Örnek Vaka Sunumu, 2010, İstanbul Alınan Akademik ve Mesleki Eğitimler EMDR 1. Düzey Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2014, 6 Gün) Pozitif Aile Terapisi Temel Eğitim Sertifika Programı (Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nossrat PESESCHKIAN, , 120 Saat) Aile ve Evlilik Terapisi Temel Eğitim (ODTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU, 2006, 50 Saat) Aile ve Evlilik Terapisi 2. Düzey Eğitimi (ODTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU, 2006, 50 Saat) Çocuk Ve Gençlere Yönelik Denetimli Serbestlik Görevlisi Eğitim Programı (SHU DER, 2004, 64 Saat) Virginia SATİR Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Çocuklar ve Ailelerle Çalışma (Kathlyne Maki Banmen, 2007, 14 Saat) Çatışma Çözme ve Aile Arabuluculuğu Eğitimi (Prof. Dr. Uğur ÖNER, Ankara Üniversitesi, 2010, 60 saat). Aileye Aile İçinde Yardım Eğitimi (SHÇEK Eğiticileri, 2008, 4 gün) Kadın Sığınma Evi ve Danışma Merkezleri Çalışanları Eğitimi (Kadın Sığınma Evleri Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2010, 2 Gün) SPSS Eğitimi (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İşbirliği ile, 2011, 36 Saat)

4 Aile İçi Şiddet Erkek Eğitimi-Öfke Kontrolü Programı (Prof Dr. Uğur ÖNER, Çankaya Üniversitesi, 2011, 36 Saat) Baba Destek Programı (AÇEV, 2011, 10 Gün, 60 saat) Aile Eğitim Programı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2010, 3 Gün) Sosyal Bilimlerde Proje Eğitimi TÜBİTAK Destekli (Doç.Dr. Mithat DURAK. Abant Üniversitesi, 2013, ( Gün) Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi (Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013, 5 Gün) Çocuk Koruma Koordinasyon Stratejisi Eğitici Eğitimi (ASPB-UNİCEF Gün) Alınan Diğer Eğitimler Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu [Tez Adı: Avrupa Birliği Ülkelerinde Sosyal Politikaların Gelişimi Ve Türkiye de Sosyal Politika, Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mart Haziran 2012)] ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi (QM School, 2010, 16 Saat) Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri (SHÇEK, CRM Danışmanlık, ) Toplam Kalite Yönetimi Temel Eğitim (TSE, 2011, 24 Saat) Toplam Kalite Yönetimi İç Tetkik Eğitimi (TSE, 2011, 16 Saat) Stajlar (Yüksek Lisans) Bahar dönemi Ankara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği Madde Bağımlılığı Ünitesi Bahar dönemi Ankara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Kriz Merkezi Güz Dönemi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı Bahar Dönemi Ankara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği Konsültasyon ve Liyezon Ünitesi Bahar Dönemi Ankara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Kriz Merkezi Katıldığı Projeler: Bitlis Aile Okulu Projesi (Eğitici, 2013) UNİCEF Çocuklar İçin Adalet Projesi Çocuk Koruma Koordinasyon Stratejisi Eğitimleri (Eğitici, 2013) Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi (Paydaş Kurum Çalışanı DOVE, , Uluslararası). Tutuklu Gençler İçin Özgüvenin Desteklenmesi ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi Tahliye Sonrası Destek Projesi (Paydaş Kurum Çalışanı,Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, 2007, Ulusal) Üye Olduğu Dernekler: Bildiği Diller Türk Psikologlar Derneği Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği Başkent Tavla Derneği Türkçe İngilizce (Ana Dil) (İleri) Bilgisayar Windows ofis programları, (Word, Excel, Power Point, Visio vb.), İnternet Uygulamaları, SPSS (İyi düzeyde) Kişisel Bilgiler

5 Doğum Tarihi/Yeri Sürücü Belgesi Medeni Hali : / Ankara :B Sınıfı :Evli

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı

ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı 1 ÖZGEÇMİŞ Azize Aslıhan Nişancı KURUM ADRESİ Jane Addams Sosyal Hizmetler Fakültesi (Jane Addams College of Social Work) Email: anisan2@uic.edu Şikago Illinois Üniversitesi (University of Illinois at

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi.

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi. AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ 1.AİLEDE EĞİTİM (2 SAAT) Ailede Eğitim Ailenin Tanımı Ailenin Temel Fonksiyonları Aile Oluşturan Bireylerin Görev Ve Sorumlulukları Aile Tipleri Türk Aile Yapısı Türk Toplumunda Ki

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ Hüsnü Özyeğin- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 1944'de İzmir'de doğan Hüsnü M. Özyeğin, 1963 de Robert Akademiden mezun oldu. Oregon State University den 1967 de İnşaat Mühendiliği ve 1969

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı