Kalitede Zirve. M. Musa Özgüçlü. Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalitede Zirve. M. Musa Özgüçlü. Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2

3 Kalitede Zirve Orta Doğu nun en büyük yem fabrikası konumunda olan İpek Yem ve Gıda San.Tic. A.Ş. 19 den bu yana genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla kaliteli ve ekonomik hayvan yemi üreterek, Türkiye ve dünya hayvancılığına katkıda bulunmaktadır. İpek Yem ve Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye yem sanayisinde öncü firma olmayı, büyümeyi ve kendini yenilemeyi, Türkiye ye komşu ülkelerin pazarlarında da söz sahibi olmayı hedeflemiştir. Bilgisayar kontrol sistemiyle, saatte 0 ton üretim kapasitesine sahip olan firmamızda üretim öncesi ve sonrası, hammadde ve ürün kontrolleri, en son teknoloji ile donatılmış, kalibre edilmiş laboratuarlarımızda yapılmaktadır. KALİTE hiçbir zaman tesadüf değildir. Ona hep bilinçli çabalar sonunda ulaşılır. Bizler İpek Yem ve Gıda San.Tic. A.Ş. olarak hep bu bilinçle ilerledik. Bu sayede Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSENISO 9001:200 şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandık. Bu belgeyi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde tüm bölgelere yayılan hizmet ağımız ile ürünlerimizi sunarken bu anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemizde son derece zor şartlarda yapılan hayvansal üretimi, maksimum düzeye çıkarmak, siz üreticiler kadar, bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir. Sizlere hayvansal üretimin en zor ve karmaşık kısmı olan hayvan beslenme konusunda bazı pratik bilgiler sunmak istiyoruz. «BABADAN KALMA» veya «KULAKTAN DOLMA» bilgiler ışığında yapılacak beslenmelerde, ürünlerimize ilaveten yedirilecek farklı kaynaklardan gelen değişik hammaddeler, beklenilen olumlu etkilerinin aksine verim düşüklükleri ve hayvan sağlığını da tehdit edici özelliklerinden ötürü, yedirilirken çok dikkat edilmeli ve zorunlu olmadıkça yedirilmemelidir. Verimin maksimum düzeye çıkması için, ürünlerimizin doğru miktarlarda ve doğru hayvanlara yedirilmesi gerekir. Bu sitede bütün ürünlerimizin kullanım şekilleri hakkında Bİ LİMSEL KRİTERLERE göre hazırlanan, alternatif kullanım alanlarını göreceksiniz. Ayrıca beslenmeye bağlı olarak şekillenen bazı sığır hastalıkları hakkında da özet bilgiler bulacaksınız. Ürünlerimizi kullanırken, firmamızın yurdun dört bir yanında görev yapan, yüksek öğrenim görmüş, iyi eğitimli, konusunda uzman bölge satış müdürlerinden teknik destek alabileceğiniz gibi, fabrika merkezinde bulunan müşteri hizmetleri departmanımız sayesinde de her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bol kazançlı ve verimli hayvansal üretim yapmanızı temenni ederiz. Saygılarımla M. Musa Özgüçlü Yönetim Kurulu Başkanı

4 Kalitede Zirve 02 Süt Hayvancılığı Süt verimi yönünden üstün genetik potansiyele sahip ineklerde beslenmenin de buna eşlik etmesi gerekir. Bu durum, süt verimi artışının sağlanmasında beslenmeden gelen payın %50 civarında olduğu anlamına gelmektedir. Sözü edilen üstün süt verim performansını etkileyen birçok faktör olmasına karşın, bunlar arasında düzenli bir kuru dönem geçirmenin etkisi çok daha fazladır. Bu dönem doğumdan hafta öncesinde başlayıp, doğumdan hafta sonrasına kadar devam etmektedir. Toplam 4050 gün arasında geçen bu sürede uygulanacak özel besleme stratejileri laktasyonun geri kalan dönemini de çok yakından etkilemektedir. Peki, bu dönemde (Kuru Dönem) ineklerin beslenmesinde nelere dikkat etmek gerekmektedir; 1. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta vücut kondisyonunda meydana gelen değişimlerin çok iyi izlenmesidir. Doğumdan sonra oluşabilecek muhtemel metabolik hastalıkların (hipokalsemi, ketozis, meme ödemi v.b.) önüne geçilmesi, yem tüketiminin artırılması ve istenilen miktar ve kompozisyonda süt elde edilmesi için vücut kondisyonunun.5 aralığında olması gerekir. Unutulmamalıdır ki bu skorun üstündeki şişman inekler kuvvetle muhtemel metabolik bir hastalığa yakalanacaklardır. 2. Bu dönemde yedirilecek kaba yem miktarı, hayvanın canlı ağırlığının %1 i düzeyinde olmalıdır. Bu dönemde kaba yem kaynağı olarak baklagil grubundaki yemlerden (yonca, fiğ v.b.) hipokalsemi riski dolayısıyla kaçınılmalıdır. Bunların yerine çayır kuru otları tercih edilmelidir.. Kuru dönem yeminden laktasyonun başında yedirilen erken dönem süt yemine geçiş alıştırarak yapılmalıdır. Yani kuru dönem yemi azaltılırken erken dönem yemi yavaş yavaş artırılmalıdır. Çünkü doğuma yaklaşılırken (son 1 hafta) ananın ve doğacak yavrunun sağlığının tehlikeye girmemesi için rasyondaki besin madde yoğunluğunun artırılması gerekmektedir. 4. Doğum sonrası görülecek olan negatif enerji ve protein dengesi ile muhtemel canlı ağırlık kayıpları ve verim düşüklüklerinin önüne geçmek için sözü edilen geçiş döneminde iyi kaliteli protein kaynakları ve enerjice zengin yemlerle besleme yapmak gerekmektedir. Doğum sonrası görülebilecek bu metabolik bozukluklardan korunmak için ayrıca hayvanların yemlerinde bazı yem katkı maddelerin de kullanılması yararlı olacaktır. Bu katkı maddeleri, vitamin E, B (niyasin), maya, ve bazı tuzlar (magnezyum sülfat, amonyum klorit) olarak sıralanabilir. Erken laktasyon dönemi beslemesi: Doğumu müteakip ilk 4 haftalık bu dönemde laktasyondan beklenen üst düzey performans için aşağıdaki hususları içeren bir besleme programı oluşturulmalıdır. 1.Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere doğum sonrası karşılaşılan en önemli sorun hayvanlardaki yem tüketiminin süt veriminin gerisinde seyretmesi ve süt veriminin pik noktaya ulaşmasından çok sonra normale dönme eğiliminde olmasıdır. Bundan dolayı sözü edilen dönemde hazırlanacak olan rasyonların besin madde içerikleri yönünden yoğunlaştırılması gerekmektedir. Örneğin kaba yemlerden enerjice zengin mısır silajı ile proteince zengin baklagil otları tercih edilmelidir. 2. Rasyonda enerjice zengin ve sindirimi kolay tahıl taneleri (arpa, buğday, mısır) ile bunların yan ürünlerini (kepek, DDGS) içeren yemlere yer verilmelidir.. Kaba yem ve kesif yem oranları karma rasyonda (TMR) %50:%50 düzeyinde olmalıdır. 4. Doğum sonrası ineklerde gözlenmesi muhtemel canlı ağırlık kayıplarına karşı çok dikkatli olunmalı, bu kaybın günlük 1 kg den fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Diğer bir deyişle vücut kondisyon skorundaki kayıp en fazla 11.5 düzeyinde kalmalıdır. 5. Bu dönemde rasyon enerji içeriği artırılmalı, gerekirse yemlere yağ katılmalı veya hayvan başına günlük 0.5 kg yağ verilmelidir.. Bu dönemde ineklerin yoğun tahıl içerikli yemlerle beslenmesine paralel oluşabilecek rumen asidozu riskine karşı yemlerde soda (sodyum bikarbonat) bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Laktasyon ortasına kadarki dönemde besleme (40120 gün): Bu dönemde yem tüketimindeki artışa paralel olarak artan süt verimi laktasyonun ortalama 00 günlerinde pik noktaya ulaşır. Sonrasında da laktasyonun. ayından itibaren düşmeye başlar. Ayrıca bu dönemde hayvan kaybettiği canlı ağırlığı yeniden kazanmaya başlar. Bu yüzden laktasyon performansının devam etmesi açısından aşağıdaki besleme kriterlerine dikkat etmek yararlı olacaktır. 1. Toplam rasyon protein içeriği bu dönemde %11 lere düşürülmelidir. 2. Rasyonda minimum %50 kaba yem bulunmalı, bu kaba yemlerde de partiküllerin en az %50 nin 4 cm uzunluğunda olmasına dikkat edilmelidir.. Rasyonun ortalama %0 düzeyinde nişasta içermesine (küspelerden ziyade tahıllarca zengin yemler) önem verilmelidir. İleri laktasyon döneminde besleme (12005 gün): Bu dönemde yavaş yavaş azalmaya başlayan süt verimine paralel olarak bir besleme programı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda; 1. Toplam rasyon protein düzeyi %1 lara çekilmelidir. 2. Hayvanın aşırı beslenmesinden kaçınılmalı ve vücut kondisyon skoru kontrol altında tutulmalıdır (.25.5).. Rasyon protein içeriği içerisinde kaliteli protein kaynakları (soya küspesi) yerine rumende kolay parçalanabilen protein kaynaklarına (düşük kalite yağlı tohum küspeleri) yönelmelidir. 4. Rasyon kaba yem miktarı %0 düzeyine getirilmelidir. Kaba yem porsiyonu içinde mısır silajı azaltılmalıdır (1/ mısır silajı + 2/ kuru ot veya tamamen kuru ot). 5. Rasyon nişasta içeriği %20 düzeylerinde olmalıdır.

5 Profelac Süt Yemi Profelac süt yemi, yüksek verimli sağmal ineklerin ihtiyaçları olan tüm besin maddelerinin karşılanması ve özellikle beslenmeye bağlı döl tutmama problemlerinin önüne geçilmesi için doğum öncesi yirminci günden başlayarak sağım döneminin ilk yüz gününe kadar kullanılan, üstün nitelikli doğal kaynaklı Sindirilebilirliği, Bypass protein, Bypass yağı, ve Bypass nişastası yüksek en kaliteli yem hammaddelerinden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip bir süt yemidir. Yüksek verimli süt ineklerinin ihtiyaç duydukları besin maddelerini eksiksiz bir şekilde karşılar Sindirilebilirliği, Bypass protein, Bypass yağı, ve Bypass nişastası yüksek en kaliteli yem hammaddelerinden üretilmiştir. Yüksek ByPass protein, nişasta içerigi ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye baglı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle yüksek verimli sağmal ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını artırarak uzun süre ekonomik kullanımına imkan sağlar Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar. Yüksek düzeyde vitamin ve organik mineral içeriği ile yüksek verimli sağmal ineklerin döl performansını artırır, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, tırnak deformasyonu ve beslenmeden kaynaklanan topallığa neden olan ayak çürüğünün önlemesine yardımcı olur ayrıca topallıktan doğan verim kayıplarını önler. Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar ve yumurtalık kisti oluşma riskini azaltır. İlk tohumlanmada gebe kalma oranını artırır. Doğum sonrası yavru zarının (sonun, eşin, tenin) atılmasını kolaylaştırır. Yaz aylarında görülen sıcaklık stresini ve olumsuz etkilerini azaltır. İneklerin genetik süt verim kabiliyetlerini ortaya çıkartarak, toplam sağım döneminde maksimum süt verimi sağlar ve işletme kazancını artırır. Eğer PROFELAC SÜT YEMİ'ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır. PROFELAC SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak hayvana verilmesi SÜT VERİMİ (KG / GÜN) PROFELAC SÜT KG / GÜN GOLD SÜT KG / GÜN MISIR SLAJI KG / GÜN YONCA KG / GÜN SAMAN KG / GÜN , , Süt ineklerinin doğumdan itibaren süt verimlerini sağlayabilmek için besin maddelerince dengeli ve homojen karışımlı olarak imal edilmiştir. İnsan ve hayvan sağlığına zararlı olabilecek maddeleri kesinlikle içermez. Pelet formda üretilmektedir. Doğum sonrası sağmal ineklerde süt veriminin hızlı artışına karşılık özellikle yaz aylarında kuru madde alımındaki yetersizliğin ineğin vücudunda oluşturmuş olduğu negatif enerji dengesinin ortaya çıkaracağı aşırı kilo kaybını engelleyip, vücut kondisyonunun korunmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Böylelikle doğum sonrası metritis (rahim iltihabı) ve mastitis (meme iltihabı) problemlerini belirgin bir şekilde azaltır. Yüksek verimli sağmal ineklerde daha az konsantre (fabrika yemi) yem kullanımını sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitlenmesi) riskini düşürür. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir. Kuru madde tüketim yetersizliği sonucu ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla (ketozis süt humması gibi) mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır. Yüksek verimli sağmal ineklerin toplam rasyonunda daha fazla kaba yem kullanım imkanı sağlar. Bu durum onların daha sağlıklı bir sağım dönemi geçirmesini sağlayarak üretilen sütün kuru madde ve yağ oranını artırır. Üretilen sütün somatik hücre sayısında azalma sağlar. Her türde kaba ve konsantre hammadde ile güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon kurulumuna uygun formül yapısına sahiptir. İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur. en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 4 öğünde verilmelidir. Yüksek süt verimli sağmal ineklerin doğum öncesi 20. gününden kullanımına başlanarak sağım döneminin ilk 0 gününe kadar kullanılır. İneklerinizin önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kışın en az, yazın 45 öğün sulama yapılmalıdır. Dengeli bir besleme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı için konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55'i geçmemelidir. Başka bir anlatımla toplam rasyonun kuru maddesinin en az %45'i kaba yemden sağlanmalıdır. Hayvan başına günlük verilecek PROFELAC SÜT YEMİ miktarı ineğin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen kaba ve konsantre yemin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba kaynakları ile kullanım için, İPEK YEM Bölge Satış Müdürü'ne veya Yetkili Bayi'mize başvurunuz. 0

6 Kalitede Zirve Gold Süt Yemi %21 ham protein içeren bu ürün, yüksek süt verimine sahip kültür ırkı süt sığırları için hazırlanan, siz yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlayan mükemmel bir üründür. Protein ve enerjice zengin bir yemdir. Kaliteli protein kaynaklarından gelen bypass oranının yüksekliği İPEK GOLD'u tercih edilir hale getirmektedir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. İPEK GOLD, ineklerde doğumu takiben süt veriminin maksimuma ulaştığı lokasyon ortalarına kadar ki olan dönemde yüksek süt verimi sağlar. İPEK GOLD, sütün kalitesinde ve veriminde, özellikle de süt proteininde artış sağlar. Sağlık dönemindeki toplam süt veriminini artırarak, karlı bir hayvancılık sağlar. Süt ineklerinin besin madde gereksinimlerini karşılar. Sahip olduğu yükek enerji düzeyi ve organik kaynaklı vitaminmineral karışımıyla döl verimini artırır. SÜT VERİMİ KURU OT MISIR SİLAJI SAMAN GOLD SÜT 04 İPEK GOLD'dan maksimum randıman almanın sırrı, kesinlikle doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve süt verimi yüksek hayvanlara verilerek sağlanır. Sağım döneminin ilk 150. gününe kadarki kullanım, mevcut süt veriminde gözle görülür bir artış sağlar. Doğum sonrasındaki ilk kızgınlığının görülmesi ve döl tutma konusunda da yardımcı olur. İPEK GOLD, mutlaka üstün süt verimine sahip, kültür ırkı ineklerde kullanılmalıdır. (Minimum 20 kg ve daha fazla süt veren inekler) İPEK GOLD mutlaka üstün özelliklere sahip kaba yeme verilmelidir. Rasyonlarda İPEK GOLD'a ilaveten arpa kırması vb. yemleme seçeneklerine gerek yoktur. Bu durum hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, verim üzerinde de fazla bir katkı sağlamamaktadır. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanmış olan aşağıdaki beslenme programı ile yapılacak besleme, süt verimininin artmasına, hem de karlı bir hayvancılık yapmanıza yardımcı olacaktır

7 Export Süt Yemi %19 ham protein içeren bu ürün kültür ırkı süt sığırları için hazırlanan, siz yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlayan mükemmel bir üründür. Protein ve enerjice zengin bir yemdir. Bypass protein oranının yüksekliği, İPEK EXPORT U tercih edilir hale getirmektedir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir ürünüdür. İPEK EXPORT, lezzetli, iştah açıcı ve çok kaliteli bir ürünüdür. KURU OT MISIR SİLAJI SAMAN EXPORT SÜT İPEK EXPORT dan maksimum randıman almanın sırrı, kesinlikle doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve süt verimi yüksek hayvanlara verilerek sağlanır. Sağım dönemimin ilk 150. Gününe kadarki kullanım, mevcut süt veriminde gözle görülür artışlar sağlar. İPEK EXPORT, mutlaka üstün süt verimine sahip, kültür ırkı ineklerde kullanılmalıdır. (Minimum 20 kg ve daha fazla süt veren inekler) İPEK EXPORT, mutlaka üstün özelliklere sahip, kaba yemlerle birlikte verilmelidir. Rasyonlarda İPEK EXPORT a ilaveten kesinlikle arpa kırması vb. yemleme seçeneklerine gerek yoktur. Bu durum hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, verim üzerinde de ilave bir katkı sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanmış olan aşağıdaki besleme programı dikkate alınarak yapılacak besleme, hem süt veriminin artmasına hem de karlı bir hayvancılık yapmanıza yardımcı olacaktır. SÜT VERİMİ İPEK EXPORT, ineklerde bütün yaşam boyunca maksimum süt verimi sağlar. İPEK EXPORT, sütün kalitesinde ve veriminde, özellikle de süt proteininde artış sağlar. Sağım dönemindeki toplam süt verimini artırarak, karlı bir hayvancılık sağlar. Süt ineklerinin besin madde gereksinimlerini karşılar. Sahip olduğu yüksek enerji düzeyi, dengeli vitaminmineral karışımıyla döl verimini artırır. 05

8 Kalitede Zirve Promax Süt Yemi %20 ham protein içeren bu ürün, yüksek süt verimine sahip ineklere, süt sağım dönemlerinin ilk aylarında önerilen ve rahatlıkla kullanabileceğiniz, protein ve enerjice zengin mükemmel bir süt yemidir. Enerji ve proteince zengin olduğu için, ilave bir yem vermenizi gerektirmez. Toz, pelet ve granül formlarda üretilmektedir. Korunmuş yağ ve yüksek protein içerir. Maksimum süt verimini sağlayacak vitamin ve minarellerce dengelenmiştir. Bypass protein oranının yüksek olması, bu ürünü tercih edilir hale gtirmektedir. verimli ineklerde buzağılamayı takiben sağım dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. İPEK PROMAX SÜT YEMİ'ne ilaveten hayvanlara keisnlikle ek olarak, tahıl kırması (buğday, arpa) verilmemelidir. Bu durum hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, verim üzerinde de ilave bir katkısı yoktur. İPEK PROMAX SÜT YEMİ kaliteli kaba yemlerle (mısır silajı, kuru ot) ve samanla birlikte bilimsel tablosu dikkate alınarak verildiğinde, maksimum verim sağlamaktadır. 0 Yüksek verimli süt ineklerinde beslenmeye bağlı olan, üreme problemlerini azaltır. Gebe kalma oranını artırır. Sütün kalitesinde, özellikle proteininde ve kuru maddesinde artış sağlar. Sağım dönemindeki toplam süt verimini artırarak, karlı bir hayvancılık sağlar. İPEK PROMAX SÜT YEMİ'ne yeni başlanıyorsa gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılarak verilmelidir. İPEK PROMAX SÜT YEMİ, özellikle kültür ırkı yüksek süt SÜT VERİMİ KURU OT MISIR SİLAJI SAMAN PROMAX SÜT

9 Perfect Süt Yemi Besin maddelerince dengelenmiş bir üründür. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Proteince zengin, lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden yapılmıştır. İPEK PERFECT SÜT YEMİ'nin süt sığırlarında, sağım döneminin ilk (0120 gün) ve çoğunlukla da ikinci döneminde (0240 gün) kullanılması tavsiye edilmektedir. İPEK PERFECT SÜT YEMİ, sağım döneminin sonlarında da hayvanlara verilebilir. İPEK PERFECT SÜT YEMİ'ne ilaveten, hayvanlara kesinlikle ek olarak tahıl kırması (arpa, buğday) verilmemelidir. Bu durum hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, verim üzerinde de ilave bir katkısı yoktur. İPEK PERFECT SÜT YEMİ kaliteli kaba yem ve samanla birlikte, orta ve yüksek süt verimine sahip hayvanlara verilirken, bilimsel çalışmalarla hazırlanmış aşağıdaki tablo dikkate alındığında, hayvan sağlığı için mükemmel bir sonuç sağlanmış olur. Süt ineklerinin besin madde ihtiyaçlarını karşılayarak, süt verimini artırır. Döl verimini artırarak, siz yetiştiriciler için karlı bir hayvancılık sağlar. Sütün kalitesinde, özellikle proteininde ve kuru maddesinde artış sağlar. SÜT VERİMİ KURU OT MISIR SİLAJI SAMAN PERFECT SÜT %1 ham protein içeren orta ve yüksek verimli süt sığırlarında, bütün sağım dönemince rahatlıkla kullanabileceğiniz, süt verimini artıran, lezzetli ve vitaminli bir süt yemidir. 0

10 Kalitede Zirve Sığır Besi Hayvanclığı Sığır besiciliğinde temel prensip, genetik yapısı güçlü ve canlı ağırlık kazancını en hızlı gerçekleştiren hayvanların birim yem miktarından üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktır. Ekonomik olarak yüksek besi performansını sağlamak da hayvanları doğru miktarda yemle ve uygun zaman diliminde beslemekle sağlanır. Rasyon hazırlama ve hayvanları besleme sığır eti üretiminde önemli bir role sahiptir. Çünkü BESİ PERFORMANSI denilen temel prensibe göre, günlük canlı ağırlık artışı ile beraber hayvanın her kg canlı ağırlık artışı için tükettiği yem miktarı besicilikten elde edilecek başarıyı gösterir. BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER BESİ SIĞIRLARININ BESLENMESİ Besi hayvanlarında gerek yaşama ve gerekse verim payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yem karışımları hazırlanır. Bir besi danası günlük canlı ağırlığının yaklaşık %2.5 i kadar ağırlıkta kuru madde tüketir. Örneğin 400 kg canlı ağırlığa sahip bir besi danası günlük kg kuru madde yem tüketmelidir. Hayvanlar için rasyon hazırlarken, hayvanın canlı ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı ve besi sonu canlı ağırlığı konusunda bir hedef belirlenip, ona göre yem karışımları hazırlanmalıdır. Besi sığırlarında enerji ihtiyacı yaşa ve CA'a bağlıdır. Rasyon enerji düzeyine bağlı olarak hayvanlarda canlı ağırlık artış hızı değişim gösterir. Genç hayvanlarda vücutta su ve protein miktarının daha yüksek, yağ miktarı ise düşüktür. Besi sonuna doğru ağırlık artışı yağ birikimi şeklindedir. Bu dönemde hayvanların rasyonlarında proteine olan ihtiyaç azalmakta, enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır Vejetasyon döneminde yeşil mısır hasılı ve çayırbaklagil karışımları kaba yem olarak hayvanlara yedirilebilir. Bu yeşil yemler bazen elde bulunan kuru kaba yemlerle birlikte de verilebilir. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kaba yemlerin başında saman gelir. Ancak unutulmamalıdır ki saman kaba yemler içerisinde en kalitesiz olanıdır. Hayvanlara yedirilecek saman miktarı yemlerin enerji içeriği ve rasyondaki diğer yem kaynaklarına göre değişim gösterir. Ancak bilinen pratik uygulama hayvanların önünde sürekli kaba yemin bulunması gerektiğidir. Kuru ve yaş olarak hayvanların tüketimine sunulan şeker pancarı posası enerji içeriği yüksek bir yemdir. Dolgu maddesince fakir olduğundan samanla birlikte hayvanlara verilmesi faydalıdır. Silaj da sığır besiciliğinde kullanılabileceği gibi genellikle iyi kaliteli olanlar genç hayvanlara verilmelidir. 0 Hayvanın Irkı: Genetik potansiyeli üstün olmayan yerli ırklarda günlük canlı ağırlık kazancı 1 kg civarında iken genetik potansiyeli yüksek kültür ırkı ve melezlerinde bu rakam günlük kg ye çıkabilir. Ancak çok iyi bakım ve besleme ile de yerli ırklarda bu rakamı 1 kg nin üzerine çıkarmakta mümkündür. Cinsiyeti: Erkek sığırlar dişi sığırlara göre daha iyi bir besi performansına sahiptir. Yaşı: Sığır besiciliğinde performansı etkileyen en önemli faktördür. Besiye alınacak hayvanlar büyüme dönemini tamamlamamış olmalıdır. Besi ise kültür ırkı ve melezlerinde 1.5 yaşına kadar, yerli ırklarda ise 2.5 yaşına kadar yapılabilir. Bu yaşların ötesine geçilmeyip besi sonlandırılmalıdır. Vücut kondisyonu: Kondisyon, hayvanın gelişme ve besi durumu gösterir. Buzağı döneminde iyi bir bakım ve besleme görmüş, iskelet sistemi iyi, ancak daha sonrasında cılız kalmış hayvanlar daha iyi besi performansı gösterirler. Sağlık durumu: Besiye alınacak hayvanlar besi öncesinde paraziter hastalıklara karşı ilaçlanmış ve aşılanmış olmalıdır. Kesif yem grubuna giren yemler (tahıl kırmaları + küspeler veya fabrika yemleri) besi sığırı rasyonlarında erken besi dönemlerinde kaba yemlere oranla toplam yem kuru madde miktarının %50 0 ını oluşturması gerekirken bu oran ileri besi dönemlerinde %00 lere, besi sonu dönemlerinde ise %0 lere ulaşmalıdır. Diğer bir deyişle canlı ağırlığı 00 kg olan bir besi danası besi başlangıcında toplam yem kuru madde ihtiyacının 45 kg sini, ileri besi döneminde ise 400 kg canlı ağırlıkta toplam yem kuru madde ihtiyacının kg sini kesif yemlerden sağlamalıdır. Bu miktar 500 kg canlı ağırlık için besi sonunda kg ye kadar ulaşabilir.

11 Gold Besi Yemi İPEK GOLD BESİ, yüksek enerjili bir besi yemidir. Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarında üretilmektedir. Kaliteli hammaddelerce (arpa, mısır yan ürünleri, soya küspesi) zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı besi sonu performansı sağlar. İPEK GOLD BESİ, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. Özellikle kısa süreli besi programlarında ( ay) ve besi sonu semirtme dönemde İPEK GOLD BESİ yemi kullanılabilir. İPEK GOLD BESİ yemi besideki hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Semirtme döneminde İPEK GOLD BESİ yemi 2 eşit porsiyonda, günde 2 kez verilmelidir. İPEK GOLD BESİ ile birlikte hayvanlara kesinlikle ilave arpa kırması verilmesine gerek yoktur. Bu durum kısa süreli besi programında bulunan hayvanlara ciddi sindirim rahatsızlıkları oluşturabilir. İPEK GOLD BESİ yemi günlük ortalama gram canlı ağırlığı artışı göz önünde bulundurularak, bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemlerle (mısır stajı, saman) birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar. İPEK GOLD BESİ, hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar. Dengeli vitamin mineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir. Kaliteli hammadde içeriğinden dolayı besin madde sindirilebilirliği kolaydır. CANLI AĞIRLIK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI MISIR SİLAJI SAMAN GOLD BESİ YEMİ %1 ham protein içeren bu ürün, kültür ırkı besi sığırlarında maksimum besi sonu performansı sağlamak için hazırlanmış besin maddelerince dengelenmiş mükemmel bir yemdir. 09

12 Kalitede Zirve Export Besi Yemi %15 ham protein içeren bu ürün kültür ırkı süt sığırları için hazırlanan, siz yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlayan mükemmel bir üründür. İPEK EXPORT BESİ, yüksek enerjili bir besi yemidir. Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarında üretilmektedir. Kaliteli hammedelerce (mısır, mısır kepeği, soya küspesi) zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı karkas randımanı sağlar. (Kısa süreli besi programlarında tercih edilmelidir.) İPEK EXPORT BESİ, hızlı bir büyüme ile üst düzey canlı ağırlık artışı sağlar. Dengeli vitaminmineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık risklerini en aza indirir. Kaliteli hammadde içeriğinden dolayı besin madde sindirilebilirliği kolaydır. İPEK EXPORT BESİ, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. Özellikle kısa süreli besi programlarında ( ay) besi başlangıcından besi sonuna kadarki olan dönemde İPEK EXPORT BESİ yemi kullanaılabilir. İPEK EXPORT BESİ yemi besiye alınan hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Besi başlangıcında İPEK EXPORT BESİ yemi 2 eşit porsiyonda, günde 2 kez verilmelidir. İPEK EXPORT BESİ, yemi ile birlikte hayvanlara kesinlikle ilave arpa kırması verilmesine gerek yoktur. Bu durum kısa süreli besi programında bulunan hayvanlarda ciddi sindirim rahatsızlıkları oluşturulabilir. İPEK EXPORT BESİ yemi günlük ortalama gram canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak, bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemlerle (Mısır silajı, saman) birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar. CANLI AĞIRLIK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI MISIR SİLAJI SAMAN EXPORT BESİ YEMİ

13 Toro Besi Yemi İPEK TORO, yüksek enerjili bir besi yemidir. Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Üstün kalitedeki hammaddelerden üretilmiştir. Mükemmel bir karkas randımanı sağlar. İPEK TORO, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. Besi sığırlarında, besi başlangıcından, besi ortasına kadar olan dönemde İPEK TORO kullanabilir. İPEK TORO ile başlanan hızlı gelişim, besi ortasında, İPEK BESİ PEHLİVAN'A geçiş yapılarak, daha karlı bir besi performansı oluşturulabilir. İPEK TORO, besiye alınan hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Besi başlangıcında İPEK TORO yemi iki eşit porsiyonda, günde iki kez verilmelidir. İPEK TORO özellikle arpa kırması ile verilirken çok dikkat edilmeli ve en az iki öğüne bölünerek verilmelidir. İPEK TORO günlük ortalama gram canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak, bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemler (mısır sılajı, saman) ve arpa kırmasıyla birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar. İPEK TORO, hızlı bir büyüme ile maksümum canlı ağırlık artışı sağlar. Hayvanların daha sağlıklı olmasını, besiden daha çok kar edilmesini sağlar. Beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek hastalık riskini azaltır. İçerisindeki hammadeler sayesinde sindirilebilirliği kolaydır. CANLI AĞIRLIK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI MISIR SİLAJI SAMAN ARPA FLAKE TORO BESİ YEMİ %15 ham protein içeren bu ürün maksimum canlı ağırlık artışı sağlamak için hazırlanmış ve besin maddelerince dengeli mükemmel bir besi yemidir. 11

14 Kalitede Zirve Pehlivan Besi Yemi %14 ham protein içeren bu ürün, besi başlangıcından besi sonuna kadar kullanılabilecek; hayvanların protein, enerji, vitamin ve mineral madde gereksinimlerini karşılayarak hızlı büyüme sağlayan bir üründür. Hayvanlara yavaş yavaş alıştırılarak verilmelidir. İPEK BESİ PEHLİVAN, özellikle arpa kırması ile verilirken çok edilmeli ve kesinlikle en az 2 öğüne bölünerek verilmelidir. İPEK BESİ PEHLİVAN YEMİ günlük ortalama 1200 gr canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalarla hazırlanmış aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemler (mısır sılajı, saman) ve arpa kırması ile verilirse dengeli bir büyüme sağlar. CANLI AĞIRLIK CANLI AĞIRLIK ARTIŞI MISIR SİLAJI SAMAN ARPA FLAKE PEHLİVAN BESİ YEMİ 12 Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Lezzetli ve iştah açıcı bir özelliği vardır. Mükemmel bir karkas randımanı sağlar. İPEK BESİ PEHLİVAN, yeterli miktarlarda verildiği takdirde ekonomik olarak daha fazla canlı ağırlık artışı sağlar. Hayvanların daha sağlıklı olmasını, besiden daha çok kar edilmesini sağlar. İçerisindeki hammaddeler sayesinde sindirilebilirliği kolaydır. Besi performansı yüksek olup üstün karkas kalitesi sağlar. İpek besi programıyla beslenen besi sığırlarında 4. ayın sonundan itibaren İPEK BESİ PEHLİVAN kullanılmaya başlanabilir. Besi sığırlarında besi başlangıcından, besi sonuna kadar olan dönem içerisinde kullanılabilir. Besi başlangıcında iki eşit porsiyonda günde 2 kez verilmelidir

15 Kuru Dönem Yemi Süt sığırlarının kuru dönemlerinde, siz değerli yetiştiricilerin kullanımına sunulan ve sağlıklı bir doğuma yardımcı olan, hayvanları sağım dönemine hazırlayan bir üründür. İNEKLERDE KURUYA AYIRMANIN Enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. İneklere sadece kuru dönemde yedirilmelidir. 1. Yoğun laktasyon performansından sonra meme dokusunun dinlenmesine yardımcı olur. 2. Bir sonraki sağım döneminde daha yüksek süt verimine yol açar.. Yaklaşan doğum zamanında anne karnındaki buzağının daha iyi gelişmesine yardımcı olur. 4. Doğum sonrasında oluşacak muhtemel vücut kondisyon kayıplarının minimuma inmesine yardımcı olur. 5. Kuru dönemin sonuna doğru (doğumdan 2 hafta önce) ineklerde kesif yem miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır. Sağlıklı buzağı doğumunu sağlamak için vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Başta 'süt humması' olmak üzere beslenmeye bağlı metabolik hastalıkları önler. Gebe inekleri yaklaşan sağım dönemine hazırlar. Hayvanlarda 'süt humması' oluşumunu engellemek için mineral maddelerce dengelenmiştir. İPEK KURU DÖNEM YEMİ, süt sığırlarında sonlanmakta olan sağım dönemini takiben yaklaşan sağım dönemine hayvanı hazırlamak maksadıyla 0 günlük kuru dönem içersinde kullanılmaktadır. İPEK KURU DÖNEM YEMİ, yaklaşan sağım döneminin yüksek verimde seyretmesi ve hayvanın sağlıklı bir şekilde süt vermesi açısından son derece önemlidir. Bu dönem özellikle yüksek enerji içerikli mısır sılajı ve ek tahıl kırmaları hayvana sağlık açısından yedirilmemelidir. Özellikle fazla enerji takviyesi, yarar yerine, yaklaşan sağım döneminde hayvan sağlığını tehdit etmesi açısından ve süt veriminin de istenilen düzeyde olmasını engellemesi açısından zararlıdır. Aşırı beslenme hayvanda yağlanmaya sebep olacağından ileriki dönemde döl tutmama problemlerine sebep olur. Bu yüzden enerjice yüksek yemlerin yedirilmesi yerine kuru dönemde iyi kalitede kaba yemlerin tercih edilmesi önerilmektedir. İPEK KURU DÖNEM YEMİ, mevcut kaba yemlerle (kuru ot, saman) birlikte 00 kg canlı ağırlığındaki ineğe, bilimsel çalışmalarla hazırlanmış olan aşağıdaki tabloda verilen alternatifler doğrultusunda yedirildiğinde, sağım dönemleri arasında güvenli ve sağlıklı bir geçiş sağlanmış olur. KURUDAKİ İNEKLERİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1. Rasyon, protein, enerji, selüloz, vitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır. 2. Kurudaki ineklerin gezinti alanı olmalı ve gezmeleri sağlanmalıdır.. Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır. 4. Doğuma on beş gün kalana dek tane yemler kısıtlanmalı, ancak doğuma on beş gün kala tekrar kademeli olarak verilmelidir. 5. Kuru ot verilmeli, silaj verilmemelidir.. Toplam rasyonda kaba yemkesif yem dengesi sağlanmış olmalıdır.. Laktasyonun pik seviyesi geçtikten ve gebelik oluştuktan sonra kesif yem azaltılmalı, ineklerin şişmanlaması önlenmelidir.. İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak 500 gündür. Kuru dönemin uzun olmamasına dikkat edilmelidir. BUZAĞLAMAYA OLAN ZAMAN KURU OT SAMAN İPEK KURU DÖNEM YEMİ Gün TS ENISO KALİTELİ SİSTEM BELGESİ İLE ÜRETİLMİŞTİR. 1

16 Kalitede Zirve Düve Yemi Düvelerin ilk doğumlarından sonra ilerleyen süt verme dönemlerinde daha fazla süt almak isteyen siz yetiştiriciler için hazırlanan mükemmel bir üründür. Bu yem gelişmekte olan düvelerin büyümelerini hızlandırır ve böylelikle yetiştiricilere zaman kazandırır. 14 Dengeli protein ve yüksek enerjiye sahiptir. Vitamin ve minarellerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. İPEK DÜVE YEMİ, aylıktan başlayan ve 24 aylığa kadar devam eden dönemlerde MAKSİMUM büyüme sağlar. Ortalama 200 kg canlı ağırlıkla başlayıp 500 kg canlı ağırlıkta sonlanan dengeli büyüme dönemlerinde (ortalama günlük 00 gr canlı ağırlık artışı) bu yemin yedirilmesi, meme gelişimi ve yaklaşan gebelik için yararlı bir uygulamadır. Doğum sırasında ve sonrasında görülebilecek metabolik rahatsızlıkları en aza indirir. İPEK DÜVE YEMİ'nin dışında fazladan yedirilecek olan tahıl kırmaları düve gelişimini hızlandırıcı gibi gözükse de aşırı yağlamaya sebep olacağından tercih edilmemelidir. Bu uygulama vücut gelişiminde bir artış gibi gözükse de, asıl olan meme dokusunun gelişimini gölgelemektedir. Bu durum da yaklaşan sağım dönemi performansının yeterli düzeyde olmamasına neden olur. DÜVELERİN BESLENMESİ Eğer çok iyi kalitede kaba yem varsa, bir yaşın üzerindeki düveler sadece kaba yemle dahi beslenebilirler. Bunun yanında kalsiyum, fosfor ve mineral içeren yalama taşları devamlı önlerinde bulundurulmalıdır. Düveler bu dönemde günde 0000 g ağırlık artışı sağlamalıdırlar. Düvelerin 15. ayda ilk aşımda kullanılmaları için, bu yaşta 50 kg ağırlığa ulaşmaları hedeflenmelidir. Eğer büyüme yeterli değilse bir miktar karma yem verilir. Enerji, fosfor ve vitamin A eksikliği olan düveler kızgınlık belirtileri göstermezler. Düveler için baklagil veya baklagilbuğdaygil karışımı kuru otlar mükemmel bir kaba yem kaynağıdırlar. özellikle erken biçilmiş otların, geç biçilmiş otlara göre besin madde içerikleri daha yüksektir. Mısır silajı, bir yaşın üzerindeki düveler için iyi bir kaba yem kaynağıdır. Ancak düvelere sınırsız verilmemelidir. Fazla enerji yağlanmalarına neden olur. Düvelere 15 kg mısır silajı verilebilir. Mısır silajı enerjice zengin olmasına karşın protein, kalsiyum ve fosfor yönünden fakirdir. Bu nedenle kaba yem olarak mısır silajı yedirilen düvelerin karma yemlerinin büyük oranda proteince zengin soya ve pamuk tohumu küspeleri gibi yağlı tohum küspelerinden oluşması gerekir. Mısır silajı bir miktar yonca kuru otu ile birlikte verilirse protein ve kalsiyumca desteklenmiş olur. DÜVELERDE DÖL VERİMİ Düvelerde maksimum döl verim performansı aşağıdaki 2 kriter doğrultusunda dikkate alınmalıdır; 1. Yaş; düvelerin damızlıkta kullanılabilmesi için 15 aylık döneme gelmiş olmaları istenir. Daha düşük yaşlarda kızgınlık görülse bile iskelet sistemi ve meme dokusu henüz tam olarak gelişmediği için kesinlikle tohumlanmamalıdır. 2. Canlı ağırlık; düvelerin ilk kez damızlıkta kullanılabilmesi için erişkin canlı ağırlıklarının en az %0 ine ulaşmış olmaları gerekir. Bu da ortalama 400 kg. canlı ağırlığa tekamül etmektedir. KURU OT MISIR SİLAJI SAMAN İPEK DÜVE YEMİ 2 2 1

17 Buzağı Başlangıç Yemi İPEK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ, protein, enerji, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği vardır. Pelet formda üretilmektedir. İPEK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ doğumu takiben 2. Ve. Haftadan sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Buzağı doğumunu takiben, ilk hafta içinde günlük 4 litre ağız sütü günde 2 veya öğünde eşit miktarlara bölünerek mutlaka verilmelidir. Buzağılara ağız sütü ve normal süt mutlaka, her buzağının ayrı olmak kaydıyla, biberonla verilmelidir. Bu durum buzağının emme refleksi ve sindirim sisteminin çalışması açısından faydalıdır. Aynı biberonun bütün buzağılar için kullanılması hastalıkların yayılması açısından risklidir. Biberonlar her emzirmeden sonra sıcak su ve dezenfekte edici maddelerde temizlenmelidir. 2. Haftadan itibaren günlük 4 litre normal anne sütüne ilaveten 1 1,5 kg İPEK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ hayvanın önünde bulundurulmalıdır. Yalnız bu miktar 500 gr lık porsiyonda hayvanın tüketimine göre ayarlanmalıdır. 2. Haftadan itibaren başlanan normal anne sütü tüketimi,. Haftada günlük litreye, 4. Haftada ise 2 litreye düşürülmelidir. Buzağılarda. Haftadan itibaren kaliteli kuru yonca otu serbest seçenekte önlerinde bulunmalıdır. Bu süre erken gibi gözükse de işkembe gelişimi için çok önemlidir. Temiz su buzağılarının önünde her zaman serbest seçenekte bulundurulmalıdır. İPEK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ, hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. Buzağıların ishal olmasını önler. İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanılmayı artırır. Yüksek kalite ve hijyene sahip hammaddeler kullanıldığından bağışıklık sisteminin güçlü olması sağlanır. Muhtemel sindirim sistemi hastalıklarına karşı direnç artırıcı ve işkembe gelişimine yardımcı olan katkı maddeleri ile desteklenmiştir. İPEK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 1,0 2,0 Ham Protein (%en az) 1 Fosfor (% en az) Ham Selüloz (%en çok) 12 Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,4 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az).000 E Vitamini /mg/kg en az) 25 D Vitamini (IU/kg en az) ,5 2 9 haftalık yaştaki buzağıların beslenmesinde kullanılan, süratli büyüme sağlayacak şekilde vitamin ve mineral ilavesi yapılmış, kolay sindirilebilir, kaliteli hammaddeler kullanılarak hazırlanan özel bir üründür. 15

18 Kalitede Zirve Buzağı Büyütme Yemi Buzağıların, buzağı başlangıç yeminden sonra ihtiyaç duydukları protein, enerji, vitamin ve mineralleri içeren bir üründür. BUZAĞI BESLEMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ, enerji, protein, vitamin ve mineraller yönünden dengeli bir üründür. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Pelet, formda üretilmektedir. İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ, buzağıların erken gelişmesini sağlar. İçerisindeki üstün kaliteli hammaddeler sayesinde hayvanların ishal olmasını önler. İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ işkembe kapasitesinin henüz tam gelişmediği göz önünde bulundurulduğunda 4 aylıktan 1 yaşına kadar olan dönemdeki buzağılara yedirilmelidir. Yaza aylarında serbest seçenek olarak, taze çayır otuna ilaveten günlük 1,5 2,5 kg İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ (Buzağıların canlı ağırlıklarına göre) buzağılara verilmelidir. Kış aylarında ise serbest seçenek olarak kaliteli kuru yonca otu veya silajla birlikte günlük 1,5 2,5 kg İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ hayvanlara yedirebilir. Buzağılara büyüme döneminde kaba yem olarak kesinlikle saman verilmemelidir. Ayrıca İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ ne ilaveten kesinlikle ek tahıl kırması verilmemelidir. İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİ hayvan başına günlük kesinlikle kg yi aşmamalıdır. Bu durum özellikle dişi buzağılarda yağlanmaya sebep olup üreme problemlerine ve ileriki dönemde meme dokusunun tam gelişmesine sebep olur. İPEK BUZAĞI BÜYÜME YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Ölümlerin yüksek olarak görüldüğü ilk bir aylık süreçte ölüm oranlarında azalma, Daha erken yaşta damızlıkta kullanma, Üreme çağında yüksek oranda döl tutma kapasitesi, Verim döneminde yüksek et ve süt üretimi, Büyütmede önemli olan 2, ve 12 aylık yaşlarda hedef canlı ağırlığa ulaşmak, Uzun dönemler boyunca yavru alma nedenlerinden ötürü buzağı besleme çok önemlidir. Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 1,0 2,0 Ham Protein (%en az) 1 Fosfor (% en az) 0,5 Ham Selüloz (%en çok) 12 Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,4 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az) E Vitamini /mg/kg en az) 25 D Vitamini (IU/kg en az) 2.000

19 Koyun Süt Yemi Üstün genetik özelliklere sahip sütçü ırk koyunların, ekonomik ve sağlıklı yetişmeleri için gereksinim duydukları besin maddelerini dengeli olarak içeren mükemmel bir üründür. Protein, enerji, vitamin ve mineral maddeler bakımından dengelidir. Pelet ve toz formlarda üretilmektedir. Sindirilebilirliği kolay hammaddelerce zengindir. Koyunlarda süt verimini artırıcı bir özelliğe sahiptir. İPEK KOYUN SÜT YEMİ, gebe koyunlarda kuzuların sağlıklı doğumunu ve büyümesini sağlar. İPEK KOYUN SÜT YEMİ, süt verimi döneminde maksimum verim sağlar. Ortalama 0 kg canlı ağırlıktaki bir koyun, gebeliğin ilk 4 ayında yaklaşık günlük olarak 1,5 2 kg yem (kaba+ fabrika yemi) tüketmelidir. Gebeliğin son 1 ayında bu miktar günlük olarak 2 2,5 kg olmalıdır. Sağım dönemindeki koyunlarda ise bu miktar farklı süt verimleri doğrultusunda günlük 4 kg olmalıdır. Koyunlarda su tüketimi pratik olarak günlük yem tüketiminin 2 katı oranındadır. Örneğin sağım dönemindeki bir koyunda su tüketimi lt olmalıdır. İPEK KOYUN SÜT YEMİ, bilimsel çalışmalarla hazırlanmış olan aşağıdaki tabloda verilen kaba yem seçenekleriyle birlikte belirtilen dönemlerde ve miktarlarda verildiğinde maksimum düzeyde süt verimi sağlanır. Gebeliğin İlk 4 Ayı Gebeliğin Son 1 Ayı Sağım Dönemi DÖNEM RASYON 1 RASYON 2 00 GR KURU OT 1 KG İPEK KOYUN SÜT YEMİ 1 KG KURU OT 1.5 KG İPEKKOYUN SÜT YEMİ 1 KG KURU OT 22.5 KG İPEK KOYUN SÜT YEMİ 00 GR KURU OT 00 GR SAMAN 00 GR İPEK KOYUN SÜT YEMİ 1 KG KURU OT 00 GR SAMAN 00 GR İPEK KOYUN SÜT YEMİ 1 KG KURU OT 00 GR SAMAN 1,5 KG İPEK KOYUN SÜT YEMİ 1

20 Kalitede Zirve Toklu Besi Yemi %12 ham protein içeren bu ürün, tokluların beslenmesinde kullanılan mükemmel bir besi yemidir. Enerji, vitamin ve mineralce zengin olduğu için, ilave bir yem vermenizi gerektirmez. İPEK TOKLU BESİ YEMİ, toz ve pelet formda üretilmektedir. Özellikle enerjice yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Bu yem besi toklularının daha erken gelişmelerini ve maksimum karlılık sağlar. Yemden yararlanmayı artırarak üstün karkas kalitesi sağlar. İçerisine katılan lezzetli hammaddeler sayesinde üstün bir yem tüketimi sağlar. Yüksek enerji içeriğiyle besi performansını artırıp besi süresini kısaltır. yem miktarı artırılmalıdır. Bu artış günlük ortalama gr artışlar şeklinde olmalıdır. Bu miktarlarla birlikte, serbest seçenek kuru ot veya mısır sılajı da alternatif kaba yem olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da İPEK TOKLU BESİ YEMİ aynı miktarlarda kullanılabilir. Sözü edilen miktarlar mutlaka 2 porsiyona ayrılıp, her porsiyonun bitimini takiben yedirilmelidir. Fazla yemleme işkembe asitliğini artırıp ve yemden kesilmeyi beraberinde getirebileceği gibi hayvanın ölümün de sebep olabilir. 5 aydan itibaren 12. aya kadarki dönemde tokluların beslenmesinde kullanılır. Ortalama 20 kg canlı ağırlıktan başlayıp, 500 kg canlı ağırlığa kadar sürecek besi süresi içerisinde (4 ay), günlük 0050 gramlık canlı ağırlık artışıyla, toklularda mükemmel bir besi performansı sağlar. Sözü edilen besi süreleri içerisinde İPEK TOKLU BESİ YEMİ'nden, günlük toklu başına 1,52,5 kg arasında verilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki toklu besi yemi alıştırılarak verilmelidir. Azar azar başlanıp sonrasında kademeli olarak 15 gün içerisinde İPEK TOKLU BESİ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 0, 1, Ham Protein (%en az) 12 Fosfor (% en az) 0,4 Ham Selüloz (%en çok) 12 Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,4 Ham Kül (%en çok) 9 A Vitamini (IU/kg en az) E Vitamini /mg/kg en az) 25 D Vitamini (IU/kg en az) 2.000

21 Kuzu Besi Yemi Bu ürün İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ'ni takiben. haftadan başlayarak kesime kadarki olan dönemde verilen ve enerji, protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından dengelenmiş mükemmel bir üründür. İPEK KUZU BESİ YEMİ, lezzet ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Süratli büyüme sağlayacak şekilde vitamin ve mineral ilavesi yapılmıştır. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. İPEK KUZU BESİ YEMİ, kuzuların erken ve sağlıklı gelişmesini sağlar. İşkembe gelişimini hızlandırarak, yemden daha fazla yararlanmayı sağlar. Yüksek canlı ağırlık artışı ile, karlı bir hayvancılık yapılmasını sağlar. Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller. Vitamin ve mineralce dengelenmiş bir üründür. Ortalama 20 kg canlı ağırlıktan başlayıp, 500 kg canlı ağırlığa kadar sürecek besi süreci içerisinde (4 ay), günlük 0050 gramlık canlı ağırlık artışıyla, kuzularda mükemmel bir besi performansı sağlar. Sözü edilen besi süreleri içerisinde İPEK KUZU BESİ YEMİ'nden, günlük kuzu başına 1,52,5 kg verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu miktarlarla birlikte, serbest seçenek kuru ot veya mısır sılajı da alternatif kaba yem olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da İPEK KUZU YEMİ aynı miktarlarda kullanılabilir. Sözü edilen miktarlar mutlaka 2 porsiyona ayrılıp, her porsiyonun bitimini takiben yedirilmelidir. Fazla yemleme, işkembe asitliğini artırıp yemden kesilmeyi beraberinde getirebileceği gibi hayvanın ölümüne de sebep olabilir. İPEK KUZU BESİ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLER Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 0, 1, Ham Protein (%en az) 15 Fosfor (% en az) 0,4 Ham Selüloz (%en çok) 12 Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,4 Ham Kül (%en çok) 9 A Vitamini (IU/kg en az).000 E Vitamini /mg/kg en az) 25 D Vitamini (IU/kg en az)

22 Kalitede Zirve Kuzu Başlangıç Yemi Yeni doğan kuzuların ilk üç gün ağız sütü verilmesi sonrası başlanıp sütten kesilene kadar ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış, genç kuzular için önemli olan vitamin ve mineral ihtiva eden, İshale ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı olan ve idrar taşlarının oluşumunu engelleyen ilaçları ihtiva eden bir yemdir. 20 Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir. Lezzetli ve Yüksek sindirebilirliğe sahip hammaddelerden üretilmiştir. Yemler pelet formda yapıldığından dolayı sindirimi kolaydır. Homojen karıştırılmıştır. Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir. İPEK KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. İşkembenin mikrobiyel ve papilla gelişimini destekler, doğal katkılarla bakteriyel ishalleri önler. İdrar yolu taşlarının oluşumunu engellemek için gerekli katkılar ilave dilmiştir. Hızlı bir büyümenin yanında dengeli bir iskelet ve kas gelişimi sağlar. Beyaz kas hastalığı ve enzootik ataksi gibi metabolik hastalıkların oluşumunu engeller. Kısa sürede kaba yeme geçiş sağlayarak işkembenin yapısal gelişimini destekler. İlk gün sadece Ağız sütü (kolostrum) verilir. 15. güne kadar ise anne ile 24 saat beraber tutularak devamlı süt içmeleri ve yeme alışmaları sağlanmalı. Eğer koyun otlamışsa bu kuzuların gün boyunca analarından yeterli süt aldığından emin olunmalı, Üçüncü haftanın başından itibaren gündüz önlerinde sürekli bulunmak şartı ile İpek Kuzu Başlangıç Yeminden yaklaşık olarak günde 50 gr verilerek yemlemeye başlanır ve hayvanlara devamlı temiz su verilir. Bir kaç gün içinde arttırmak suretiyle serbest yemlemeye geçilir. Serbest yemleme ile beraber kuzulara süt, sabah ve akşam verilmeğe başlanır. Günde 2 kez süt verilen bu kuzulara kaba yem verilmez. Kuzular 4249 günlük olduğunda veya 12 kg vücut ağırlığına ulaştıklarında sütten kesilmelidir. Tavsiye edilen miktar kademeli olarak arttırılmalıdır; Çünkü kuzular 42 günlük iken yaklaşık olarak günde 5000 gram tüketebilecek duruma gelsin. Günlük verilecek yem miktarı 2' e bölünerek verilmeli ve böylece yemin her zaman taze olması sağlanmalıdır. Yeni yem vermeden önce yemliklerin temiz olduğundan ve tüm yemin bitmiş olduğundan emin olunmalıdır Gündüz serbest su tüketmelerine izin verilir. Sütten kesmeyi müteakip (.haftanın başından itibaren) kademeli olarak Kuzu Başlangıç Yeminden, Kuzu Büyütme Yemine geçiş yapılmalıdır. İçme suyunun yaz boyunca çok sıcak ve kış boyunca da çok soğuk olmadığından emin olunuz. Çünkü bu kuzuların su tüketim miktarını düşürecek ve böbrek taşı problemlerine yol açacaktır. İPEK KUZU BAŞLANGIÇ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLER Kuru Madde (%en az) A Vitamini, IU/kg (%en az) 15,000 Ham Protein (%en az) 1 D Vitamini, IU/kg (%en az),000 Ham Selüloz (%en çok) 11 E Vitamini, mg/kg (%en az) 25 Ham Kül (%en çok) Fosfor % (%en az) 0,5 Kalsiyum (%en az en çok) 0,2 Sodyum, % (%en azen çok) 0,,4

23 Kuzu Büyütme Yemi Yeni doğan kuzuların, sütten kesildikten sonra daha erken ve sağlıklı olarak gelişimini sağlamak için hazırlanmış vitamin ve mineral bakımından dengelenmiş bir üründür. Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak hazırlanmıştır. Yemler pelet formda hazırlanmış olup, içerisindeki mısır kırması, mısır kepeği, soya fasulyesi küspesi ve melas sayesinde tercih edilir bir üründür. İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ, yüksek canlı ağırlık artışı sağlayarak, karlı bir hayvancılık sağlar. İçerisindeki dengelenmiş mineraller sayesinde idrar yolu taşlarının oluşma riskini en aza indirir. Beyaz kas hastalığı oluşumunu önler. İyi bir yapağı (yün) verimi sağlar. İşkembe gelişimini sağlayarak, yemden yararlanmayı artırır. İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ, ağız sütü, normal anne sütü ve süt ikame yemi ie beslenmeyi takiben, haftadan itibaren yedirilmeye başlanabilir. KUZULARDA BESLENME PROGRAMLARI İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ ne. Haftadan itibaren başlanmaz ise, kuzuların ileriki dönemlerdeki besi performansı etkilenip, 2 aylık yaştaki kuzuların normal yaşıtlarına göre, 2 kg daha hafif olmalarına neden olur. Bazı kuzularda İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ ne başlama, doğumu takiben. Günde oalbilir. Kuzulara, fazla miktarda İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ verilmemesine çok dikkat edilmeli, sindirim bozuklukları ve yem yememe durumlarına karşın, 2 veya öğüne paylaştırılmış yemleme tercih edilmelidir. İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ ne ilaveten verilecek ekstra, tahıl kırmaları veya mineral katkıları, erkek kuzularda idrar yollarında taş oluşturması riskinden dolayı sakıncalıdır. Kuzular ortalama 1520 kg. canlı ağırlığa ulaştığında ( haftadan sonra) İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİ ne son verilmeli, İPEK KUZU BESİ YEMİ ne geçilmelidir. Sözü edilen dönemlerde (. Haftaya kadar ve özellikle de yem değişikliklerinde) kuzular ENTEROTOKSOMİ hastalığına karşı 2 kez aşılanmalıdır. GÜN EMZİRME YENİLEME YEM TÜKETİM 0 Sabah Akşam 2 Sabah Akşam İpek Kuzu Büyütme Yemi gr/ürün 2 0 Tek Öğün İpek Kuzu Büyütme Yemi gr/ürün 90 0 İpek Kuzu Büyütme Yemi gr/ürün İpek Kuzu Büyütme Yemi 00 gr/ürün İPEK KUZU BÜYÜTME YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 0, 2,0 Ham Protein (%en az) 1 Fosfor (% en az) 0,5 Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,4 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az).000 E Vitamini /mg/kg en az) 25 D Vitamini (IU/kg en az)

24 Kalitede Zirve Yumurta Civciv Yemi Yumurtadan çıkıştan. haftanın sonuna kadarki dönemde, yumurtacı civcivlerin beslenmesinde kullanılır. Yumurta tipi civcivlerin sağlıklı bir yaşama başlayabilmeleri için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Yumurta civcivlerinin büyümesini hızlandırmaktadır. İPEK YUMURTA CİVCİV YEMİ verimliliği artırmakta ve ölüm oranını azaltmaktadır. Hayvanların kısa zamanda sağlıklı büyümelerini sağlar. Koksidiyozu önler, ölüm riskini azaltır. Yemden yararlanmayı artırarak erken gelişmeyi sağlar. Yemin kullanımı kolay olduğu için yem israfını önler. CİVCİV TEMİNİ Başarılı yumurta tavukçuluğu öncelikle sağlıklı civciv temini ile başlar. Civcivler; güvenilir, Tarım Bakanlığı nca ruhsatlandırılmış ve sertifikalandırılmış damızlık işletmelerinin kuluçkahanelerinden temin edilmelidir. Yumurta tipi civcivlerin uygun ısı ve yeterli aydınlatma ile yemlik ve suluk sayısının düzenli olduğu kümeslere yerleştirilmesi gerekir. Hayvanların aşı programları veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda yaptırılmalıdır. hafta için civciv başına minimum 900 gr yem verilmesi önerilir. İPEK YUMURTA CİVCİV YEMİ, civcivlerin önünde her zaman temiz su ile birlikte bulundurulmalıdır. İPEK YUMURTA CİVCİV YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 0, 1,2 Ham Protein (%en az) 1 Fosfor (% en az) 0, Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0, 0,0 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az), E Vitamini /mg/kg en az) 50 D Vitamini (IU/kg en az) 2,000

25 Yumurta Tavuk Yemi Yumurtaya başlayan yumurtacı tavukların 40. haftaya kadar ki beslemesinde kullanılır. İPEK YUMURTA TAVUK YEMİ, enerji, aminoasitler, vitamin ve minerallerce dengelidir. Toz, pelet ve granül formda üretilmektedir. Kalsiyum/Fosfor dengesi idealdir. Yumurtaya sarı renk veren katkı maddesi ilave edilmiştir. İPEK YUMURTA TAVUK YEMİ, hayvanların yumurta veriminde üst düzeyde uzun süre kalmalarını sağlar İri ve kaliteli yumurta üretilmesini sağlar. Sindirilebilirliği kolay ve ekonomiktir. Yemin kullanımı kolay olduğu için yem israfını önler. Yumurtacı hayvanların yumurtlamadan kesilinceye kadar kullanılan bir yemdir. Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır. Hayvanların aşı programları veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. KANİBALİZM Kannibalizm, her yaştaki civciv, piliç ve tavuklar arasında görülen ve yetiştiricilerin asla ihmal edemeyeceği kötü bir alışkanlıktır. Zira, bu durumdaki hayvanlar birbirlerinin kloaka (geri) veya kloakanın hemen altındaki karın bölgelerini, başlarını, parmaklarını, kanat ve kuyruklarını gagalayarak ciddi yaralara yol açarlar. YUMURTA TAVUK YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kannibalizmin başlıca nedenleri şunlardır: 1Yemlik, suluk ve follukların yetersiz olması 2Yemin protein ve esansiyel aminoasitler bakımından tamamen noksan veya yetersiz olması Birim alana normalden fazla hayvan konulması, 4Sinirlilik ve aşırı heyecan, 5Aşırı sıcaklık, Aşırı aydınlatma, Yaralı ve sakat hayvanların sürüden ayrılmaması, Bazı tavukların gerilerinin dışarı fırlaması (prolapsus), 9Her türlü stres durumu, Sürüde folluk yerine, yere yumurtlamakta direnen hayvan olması, 11Follukların fazla aydınlık olması, 12Hayvanların aç veya susuz bırakılması, 1Çiftleşme sırasında meydana gelen hırpalanma veya yaralanmalar, 14Dış parazitlerin yol açtığı yaralar, 15Farklı yaş, ırk ve renkteki hayvanların bir arada tutulması, Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok),4 Ham Protein (%en az) 15 Fosfor (% en az) 0, Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0,1 0,0 Ham Kül (%en çok) 14 A Vitamini (IU/kg en az),000 E Vitamini /mg/kg en az) 50 D Vitamini (IU/kg en az) 2,000 2

26 Kalitede Zirve Etlik Civciv Yemi Etlik civciv yumurtadan çıkışından itibaren. Gün sonuna kadar beslenmesinde kullanılır. İPEK ETLİK CİVCİV YEMİ, enerji, aminoasitler, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, pelet ve granül formda üretilmektedir. Toz yemler civcivlerde gagaya yapışarak yem tüketimini engellemekte olup granül veya pelet formdaki yemlerin tercih edilmesi daha uygundur. Antikoksidiyal madde içermektedir. Verim artırıcı, ölüm oranını azaltıcı etkiye sahiptir. İPEK ETLİK CİVCİV YEMİ, ile yemden yararlanma en üst düzeydedir. Yem israfı önlenerek otomatik yemliklerde tıkanmaya sebep olmaz. Koksidiyozu önler. Kümese konulan civcivler, civciv başına günde ortalama 250 gr yem tüketirler. Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır. Hayvanların aşırı programları veteriner hekim kontrolünde yaptırılmalıdır. BROYLERLERDE YAŞ DURUMUNA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ TAVSİYE EDİLEN YEMLERİN FORMU YAŞ YEMİN FİZİKSEL FORMU Gün 0 Granül Yem mm pelet yem 29 Kesime Kadar 4 mm pelet yem İPEK ETLİK CİVCİV YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 1,1 1,5 Ham Protein (%en az) 2 Fosfor (% en az) 0, Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0,15 0,0 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az), E Vitamini /mg/kg en az) 50 D Vitamini (IU/kg en az) 2,000

27 Etlik Piliç Yemi Etlik piliçlerin 4. hafta başından, kesime 1 hafta kalana kadar olan süre içerisinde beslenmesinde kullanılır. İPEK ETLİK PİLİÇ YEMİ, enerji, aminoasitler, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, pelet ve granül formda üretilmektedir. Antikoksidiyal madde içermektedir. BROYLERLERDE CANLI AĞIRLIĞA BAĞLI OLARAK KÜMESTEKİ YERLEŞİM SIKLIĞI CANLI AĞIRLIK Kg YEMİN FİZİKSEL FORMU Adet / m2 1,0 4 İPEK ETLİK PİLİÇ YEMİ ile yemden yararlanma mükemmel olup, maksimum karkas randımanı sağlanır. Yem israfı önlenerek otomatik yemliklerde tıkanmaya sebep olmaz. Koksidiyoz önlenir. Kullanım süresi içerisinde hayvan başına ortlama 2 kg yem verilmesi önerilir. Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır. Hayvanların aşı programları veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Etlik piliç döneminde hayvanların kümesteki yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü yoğunluğun fazla olması, hayvanların performansına zarar vermektedir. Bu yüzden birim alana konulacak hayvan sayısına dikkat etmek gerekmektedir. 1,4 24 1, 19 2,2 1,0 11,4, 9 İPEK ETLİK PİLİÇ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 0,9 1,5 Ham Protein (%en az) 20 Fosfor (% en az) 0,5 Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0,15 0,0 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az),000 E Vitamini /mg/kg en az) 50 D Vitamini (IU/kg en az) 2,000 25

28 Kalitede Zirve Hindi Yemi Kültür ırkı hindilerin. hafta sonuna kadarki beslemesinde kullanılır. İPEK HİNDİ YEMİ; enerji, aminoasitler,vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. Toz, pelet ve granül formlarda üretilmiştir. İPEK HİNDİ YEMİ ile yemden yararlanma en üst düzeydedir. Koksidiyozu önler.. hafta sonuna kadar, hayvan başına ortalama 2 kg yem verilmelidir. Hayvanların aşı programları veteriner hekim kontrolünde yaptırılmalıdır. Hindilerin önünde her zaman yem ve temiz suyun bulunması sağlanmalıdır. HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İPEK HİNDİ YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ Başarılı bir hindi yetiştiriciliğinde hindi sağlığını korumak ve onların sağlıklı olmalarını sağlamak bir zorunluluktur. Hijyenin ölçüsü; hastalıktan korunmada veya hastalığın yayılmasında önemli bir faktördür.kümeste viruslar, bakteriler, parazitler ve insektler bulunabilir. Kümeslerin bu patojenlerden korunması gereklidir. Hayvanların psikolojik yaşamında etkili olan çevre şartlarının optimum düzeyde sağlanması ve bu şartlar zincirinin bütün halkalarının çok iyi korunması gerekmektedir. Hindi Yetiştiriciliğinde 0 haftalık dönemde kuluçkadan çıkan civcivlerin gagaları kesilir. Bunu.. günlere kadar tamamlamak gerekir. Ayrıca civcivlere aşıları da yapılır. Sularına vitaminmineral takviyesi yapılır. Her 0 civcive bir adet suluk yerleştirilmelidir. Civcivlere ilk gün % 25 oranında şekerli su verilmeli ve enerji kaybı önlenmelidir. 2 saat sonra da yem verilmelidir. Günde 2 defa sular ve yemler tazelenmelidir. Yem kapları ara ara sallanarak civcivlerin yeni yem verilmiş sanılarak yeme gelmesi sağlanmalıdır. Yemliklerin palazların kursak seviyesinde olmasına özen gösterilmelidir. Civcivler büyüdükçe yükseltilmelidir. 5. haftada pelet yemle beslemeye geçilir. 15 günden itibaren yeme palaz başına olmak üzere 0,5 gram grit konulmalıdır. Erkek hindilerde kesim 2224 haftada, dişi hindilerde ise 11 haftada kesim yapılır. Hindiler, zararlı böcekleri ve taze otları yemeyi severler. Özellikle kepek, mısır, arpa ve buğday en fazla sevdikleri besindir. Sonbaharda dar yerlerde bol yemle beslenirlerse, daha hızlı serpilir ve yağlanırlar. Kış ayları hindi etinin en fazla tüketildiği dönemdir. Normal kuluçka süresi ortalama 2 gündür. 24 günlükken çıkım bölümüne alınır 4 gün sonra civcivler yumurtadan çıkar. 11 yumurta ile kuluçkaya yatabilirler. Yavrular tavuk civcivlerine göre daha geç büyür. Kümeste ışık kaynağı kullanılarak sürekli yem yemesi sağlanır hızlı gelişim elde edilebilir. Kuru Madde (%en az) Kalsiyum (%en az en çok) 1,0 1,5 Ham Protein (%en az) 2 Fosfor (% en az) 0, Ham Selüloz (%en çok) Sodyum (%en az en çok) 0,15 0,1 Ham Kül (%en çok) A Vitamini (IU/kg en az),000 2 E Vitamini /mg/kg en az) 50 D Vitamini (IU/kg en az) 2,000

29 MısırArpa Flake Yemleri Arpa, buğday ve mısır gibi tahılların, buhar ile yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından ezme makinasından geçirilerek kurutulması prensibine dayanan bir üründür. Sözü edilen tahıllardaki yüksek orandaki nişastasının sindirilebilirliği arttırmak amacıyla gerçekleştirilen bu işlem nişastanın jalantinize edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu sayede nişasta genleşerek parçalanır. Nişastanın yapısındaki bu değişim sindirilebilirliği %95'lerin üzerine çıkarır. Flake yem işlenmemiş tahıllara göre daha lezzetli ve hoş kokuludur., bu da yem tüketimini ve dolayısıyla (Sütbesi) verimlerini artırır. 1 Süt verimini artırır, 2 Nişasta sindirilebilirliğini artırır, Süt proteinini artırır, 4 Süt yağını artırır, 5 Yemin enerji değerini artırır, Canlı ağırlık artışına katkı sağlar, Yemden yararlanmayı artırır, Yemlikte yem seçiciliğini önler, 9 Buzağılarda hızlı büyümeyi sağlar, Sindirim bozukluklarını (ishal, yem yememe) önler, 11 Yemin ayrışmasını önler, 12 Yemin lezzetini artırır, 1 Kaba yem kullanım etkinliğini artırır, 14 Asidoz riskini azaltır, 15 Sahip olduğu lezzet ve kokusuyla yem tüketimini arttırır, 1 Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalar yok olur. 2

30 Kalitede Zirve Önemli Bilgiler Sığırlar (özellikle süt sığırları), sahip oldukları kompleks sindirim sistemi işleyişinden dolayı çok narin hayvanlardır. Bu yüzden doğru ve dengeli beslenmeleri hem verimlerini hem de sağlıklarını birbirine bağımlı olarak çok yakından etkiler. Rasyonlarındaki saman (silaj)fabrika yemi oranları, süt verimlerini ve sağlıklarını yakından ilgilendirir. Hayvanlara yeterli miktarda fabrika yemi verilmemesi ve işkembenin saman (silaj) gibi fazla yemlerle dolgun bir hal alması sindirimi azaltır. Bu yüzden süt veren ineklerde, saman (silaj)fabrika yemi oranı optimum %50%50 oranında olmalıdır. Bu oranın saman (silaj) gibi yemlere doğru kayması varsayıldığında süt veriminde düşüklükler, fabrika yemine doğru kayması durumunda ise süt veriminde yükselmeye rağmen hayvan sağlığında bir bozulmaya yol açması kaçınılmazdır. Mikrobiyal hastalıklarda iştah azalır. Bu durum yemden kaynaklanmamaktadır ve sorun yemde veya rasyonda aranmamalıdır. Bu gibi durumlarda en yakın veteriner hekime başvurulmalı ve hayvanın hastalığı teşhis edilip tedavi edilmelidir. Süt sığırlarında yetersiz ve dengesiz beslenmelerde süt verimi uzun sürelerde düşük seyir gösterir. Örneğin hayvanın potansiyeli 0 kg süt vermeye yatkınsa, yetersiz ve dengesiz beslenmede bu verim uzun sürelerde 1520 kg olarak seyreder. Bu durum pek dikkat çekmez, çünkü hayvanın iştahı iyidir. Rahatsızlığın ana sebebi, rasyonun enerji düzeyinin düşük olması ve zor sindirilebilen saman gibi yemlerin fazla olmasıdır. Yeterli miktarda fabrika yemi kullanmayan ve yalnızca düşük kaliteli saman (silaj) ile besleme yapan işletmelerde bu rahatsızlığa rastlanır. SÜT SIĞIRLARINDA SIKÇA GÖRÜLEN VE BESLENMEYLE YAKINDAN İLİŞKİLİ BAZI RAHATSIZLIKLAR MEME ÖDEMİ Süt sığırlarında buzağılamayla birlikte ortaya çıkan ve bazen buzağılama öncesinde de gözlemlenen bir hastalıktır. Hastalığın çeşitli sebepleri olmakla birlikte ineklerin rasyonlarına sütten kesilme dönemlerinde fazla tuz ilavesi veya hayvanlara aşırı miktarlarda fabrika yemi verilmesi en önemli sebepler olarak gösterilmektedir. Bu yüzden İPEK YEM ürünlerine ilaveten hayvanların rasyonlarına kesinlikle tahıl kırmaları veya vitaminmineral karışımları eklenmemelidir. Meme ödemi gözlemlenen hayvanlar Veteriner Hekim önerisi doğrultusunda tedavi edilmelidir. KETOZİS Tanım: Bu hastalık daha ziyade yüksek verimli süt ineklerinde gözlenen ve gizli seyreden uzun dönemlerde süt verimini ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Özellikle sütten kesilme döneminin son haftalarında (son 2 hafta) enerjice fakir yemlerin yedirilmesi veya sağım döneminin sonlarında aşırı düzeyde besleme sonucu oluşur. Hızlı zayıflama ve süt verimindeki düşmelerle kendini gösterir. Çoğunlukla doğumdan sonra şekillenir ve ila 4. haftalara kadar sürebilir. Bazı durumlarda sağım döneminin ilk ayı içinde de rastlanabilir. Hayvanların iyileşmelerinin çok güç olması ve iyileşen hayvanların da sağım döneminde bir dahaki eski verim düzeylerine ulaşamamaları sebebiyle ekonomik yönden önemi büyük olan bir hastalıktır. Hasta hayvanlarda en belirgin bulgu iştahın ortadan kalkmasıdır. Geviş getirme ve işkembe hareketleri tamamen durur ve çoğunlukla da kabızlık görülür. Günlük 200 kg süt veren hayvanın sütü bir anda 45 litreye kadar düşer. Sütün kıvamı koyudur ve aromatik bir kokuya sahiptir. Kaynatıldığı zaman pıhtılaşabilir. Oluşma nedenleri: Gebeliğin son aylarında hayvanların ahırlarda bağlı tutulup, enerjice yüksek yemlerle (fabrika yemleri veya tahıl kırmaları) aşırı beslenmeleri, Rasyonda protein/enerji dengesinin bozuk olması, Sütten kesilme döneminin son 2 haftasında protein bakımından zengin, enerji bakımından fakir yemlerin (fabrika yemleri veya tahıl kırmaları) yedirilmesi, Gebelik ve sağım dönemlerinde rasyonun yağlı tohum küspelerince zengin olması ve kötü kaliteli silajların yedirilmesi, Açlık, ani yem değişiklikleri ve rasyondaki saman (silaj) gibi yemlerin azlığı, Tedavi ve Korunma Şekli: Hastalıktan korunma amaçlı olarak, gebelik döneminde hayvanlar asla aşırı beslenip yağlandırılmamalıdır. Hastalığın tedavisinde mutlaka bir veteriner hekime başvurulmalıdır. Ayrıca pratikte hayvanlara günlük yarım litre pekmez veya melas verilebilir. Hayvanların bir süre sağılmaması tavsiye edilir. 2

31 İŞKEMBE ASİTLİĞİ olamamasından ileri gelir. Bu gibi hallerde çoğunlukla hafif derecede iştahsızlık, işkembe hareketlerinde azalma, hafif ishal veya kabızlık gözlemlenir. Oluşma Nedenleri: Hayvanların yemlere alışma devresi geçirmeksizin birdenbire mera besisinden ahır besisine geçirilmeleri, Tamamen saman (silaj) gibi yemlere dayalı bir beslenmeden, fabrika yemi ağırlıklı bir beslenmeye ani geçişler, Yemleme programının düzenli olmaması, İçeriği farklı iki rasyon arasındaki ani geçişler, Hayvanlara fabrika yeminin fazla verilmesi sebebiyle rasyonun enerji/protein dengesinin bozulması, Tanım: Çoğunlukla kolay sindirilebilen yemlerin (çoğunlukla fabrika yemi) anormal miktarlarda, birdenbire yedirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve işkembenin asitliğinin artması ve ani şekillenen şişkinlikle kendini belli eden bir beslenme rahatsızlığıdır. Bu gibi durumlarda hayvanlarda gözlemlenen bulgular; süt miktarında ve süt yağında belirgin bir düşme, ishal, iştahsızlık, az geviş getirme veya hiç getirmeme ve ilerleyen vakalarda ölüm olarak sayılabilir. Oluşma nedenleri: Hububat taneleri (buğday, arpa) veya kırmaları ile besleme, elma, üzüm posası melas ve şeker pancarı posası gibi şekerli yem maddelerinin alışılmış miktarlardan çok daha fazla miktarlarda birdenbire yedirilmesi, Rasyonda lifçe zengin saman (silaj) gibi yemlerin oranlarının aniden azaltılıp, yerine kolay sindirilebilen fabrika yemlerinin fazla miktarlarda yedirilmesi, Tedavi ve Korunma Şekli: Hastalık belirtilerinin gözlenmeye başlandığı ilk gün hayvanlara hiçbir şey yedirilmemelidir. Ertesi gün iyi kalitede kuru ot yedirilmelidir. Bu uygulamaya birkaç gün süreyle devam edilmelidir. Acil vakalarda en kısa sürede bir veteriner hekime müracaat edilmelidir. ANİ YEM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAÇINILMALIDIR. Fabrika yemiyle beslemede çok dikkat edilmeli, hayvanlara alıştıra alıştıra verilmelidir. Ağırlıklı olarak saman (silaj) gibi yemlerden, yüksek enerjili fabrika yemlerine geçişte çok dikkatli olunmalı, hayvanlara en az 1 hafta15 günlük geçiş devresi sağlanmalıdır. Fabrika yemleri, her gün bir miktar artırılarak saman (silaj)/ fabrika yemi orantısı arzu edilen duruma getirilmelidir. İlave tahıl kırmaları zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalı ve eğer kullanılacaksa çok ince kırılmış veya öğütülmüş olmamalıdır. HAZIMSIZLIK Tanım: Çoğunlukla ani yem değişiklikleri, düzensiz yemleme veya yem kalitesindeki bozulmalarla karakterize olan genel bir sindirim bozukluğudur. İşkembenin yeni yemlere adapte Tedavi ve Korunma Şekli: Yemleme programında, birkaç günlük kısa bir adaptasyon periyodu sağlamak için fabrika yemi miktarı azaltılmalı ve hayvanların önlerinde yiyebildikleri kadar bol kuru ot bulundurulmalıdır. Fabrika yemi ağırlıklı beslenmelere geçerken ani değişiklikler yapılmamalıdır. Geçişler tedrici olmalı, mutlaka bir adaptasyon dönemine izin verilmelidir. Bu dönem 2 hafta kadar olmalı ve bu süre içinde fabrika yemi miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır. Süt veren ineklerin yemlenmesinde, saman (silaj) ve fabrika yemi oranlarının %50:%50 düzeyinde olması gerektiği unutulmamalıdır. İSHAL Tanım: Süt sığırlarında seyrek olmakla beraber, buzağılarda sıkça gözlenen ishal, aşırı su kaybı ve süt düşmeleri ile buzağılarda gelişme bozukluklarına yol açan bir rahatsızlıktır. Oluşma Nedenleri: Hayvanların alışma süresine tabi tutulmadan yapılan ani fabrika yemi değişiklikleri, Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj) yedirilmesi, Saman (silaj) gibi yemlerin kesim uzunluklarının çok kısa olması (Örneğin, mısır silajının çok ufak doğranmış olması veya kuru otun patosdan geçirilmesi) ve bununla birlikte partikül büyüklüğü çok ufak toz yemlerin yedirilmesi, Fabrika yemine ilaveten hayvanlara kırılmış tahılların fazla miktarda yedirilmesi, Pelet fabrika yemleri arasında yapılan ani geçişler, Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ile fabrika yemlerinin yedirilmesi, Bağırsakları irkiltici özelliği olan yem maddelerinin kullanılması (pancar posası) Buzağılara doğumu takiben fazla miktarda ağız sütü veya normal süt verilmesi, Buzağılara sütten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika yemi yedirilmesi, İneklerde ve buzağılarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal hastalıklar, 29

32 Kalitede Zirve Tedavi ve Korunma Şekli: İneklerde ve buzağılarda gözlenen ishali önlemek için, yemler, özellikle de fabrika yemleri hayvanlara azar azar gün içerisinde alıştıra alıştıra verilmelidir. ZORUNLU KALINMADIKÇA FABRİKA YEMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE GİDİLMEMELİDİR. Eğer böyle bir zorunluluk varsa mutlaka hayvanlar yeni fabrika yemine alıştırılmalıdır. Kesinlikle ilave tahıl kırmalarından kaçınılmalıdır. Buzağılar sütten kesilmeyi takiben azar azar fabrika yemi yedirilerek bu yeme alıştırılmalıdır. Koruyucu önlem olarak hayvanlara mutlaka kaliteli kuru ot verilmelidir. Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır. Önerilen beslenme programları takip edildiği takdirde beslenmeye bağlı ishal olgularına rastlanmayacaktır. Mikrobiyal hastalıklardan dolayı gözlenen ishal vakalarında ise en kısa sürede bir Veteriner Hekim e başvurulmalıdır. sağım döneminde ketozis ve süt verimindeki düşüşler, Yeterli su içememe veya temiz suyun hayvanın önünde sürekli bulunmaması sonucu gözlenen ani süt düşmeleri, Saman (silaj) gibi yemlerin küflenmiş ve bozulmuş olması, fabrika yemlerinin uzun süre saklandıktan sonra bayat yedirilmesi, Mastitis (meme hastalığı) sonucu olan süt düşmeleri, Tedavi ve Korunma Şekli: İneklerde gözlemlenen süt düşüşlerini önlemek için yemler, özellikle de fabrika yemleri hayvanlara azar azar ve gün içerisinde alıştıra alıştıra verilmelidir. Hayvanların yemlenmesi sırasında, her bir ürünümüz için farklı şekillerde önerilen besleme programları takip edilmelidir. Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır. Bozulmuş yemler kesinlikle hayvanlara yedirilmemelidir. Mikrobiyal hastalıklarından dolayı gözlenen süt düşmelerinde ise en kısa sürede bir Veteriner Hekim e başvurulmalıdır. YEM YEMEME VEYA YEMDEN KESİLME SÜT VERİMİNDE DÜŞME Tanım: Süt verimindeki düşüşlerin çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Normal şartlarda buzağılamayı takiben, sağım döneminin ilk yarısında süt verimi herhangi bir aksaklık olmadığı durumlarda artış gösterir ve ikinci yarısında ise yavaş yavaş azalır. Bu durum normaldir. Oluşma Nedenleri: Ani yem değişiklikleri, Fazla miktarda saman (silaj), buna karşın düşük miktarda fabrika yemi yedirilmesi, Fazla miktarda fabrika yemi, buna karşın düşük miktarda saman (silaj) yedirilmesi, Fabrika yemine ilaveten yedirilen fazla miktarlardaki tahıl kırmaları veya ilave yağlı tohum küspeleri, Sıcak havalarda, yem tüketiminin düşmesine paralel olarak süt verimindeki düşmeler, Sütten kesilmenin sonlarında, yetersiz fabrika yemi yedirilmesi ve sonuçta sağım döneminin başlangıcında süt veriminin düşük seyretmesi, Sütten kesilme döneminde aşırı besleme sonucu hayvanın yağlanması ve buna istinaden yaklaşan Tanım: Süt sığırlarında sıklıkla gözlemlenen yem yememe veya yemden kesilmenin çok çeşitli sebepleri vardır. Süt sığırları çok hassas hayvanlardır; yemlikte çok kolay yem seçerler ve yem değişikliklerini çok kolay fark ederler. Bunların dışında normal olarak buzağılamayı takiben 12 hafta süreyle fazla yem tüketemezler. Bazı hastalıklarda (işkembe asitliği, ketozis) yemden kesilirler. Oluşma Nedenleri: Sütten kesilme döneminde, aşırı beslenme sonucu vücut yağlanması olan ineklerin, buzağılamayı takiben yemden kesilmeleri ve hastalanmaları (Ketozis), Hayvanlara fazla miktarda saman (silaj) gibi yemlerin verilmesi sonucu işkembe dolgunluğunun artması ve sonuç olarak yem tüketiminin olumsuz yönde etkilenmesi, Fazla miktarlarda toz formda olan fabrika yemlerinin yedirilmesi ve mide asitliğinin bozulması, 0

33 ANİ FABRİKA YEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ ve ilk etapta fazla miktarlarda yem yedirilmesi, Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ve fabrika yemlerinin yedirilmesi, Aşırı sıcak havalarda sıcak stresine bağlı olarak yemden kesilme, Mikrobiyal hastalıklar sonucu gözlenen yem yememe veya yemden kesilme, Tedavi ve Korunma Şekli: iç kısmında mercimek veya fındık büyüklüğünde su keseleri (veziküller) görülür. Takip eden günlerde ayak tırnak aralarında, memelerde, boynuz diplerinde, burunda enfekte yaralar oluşur. Kültür ırkı sığırlarda ve körpe buzağılarda hastalık çok çabuk seyreder. Hastalık belirtileri tam olarak meydana çıkmadan solunum güçlüğü ve kalp yetmezliğinden aniden ölebilirler. MASTİTİS Yem yememe veya yemden kesilme durumlarında, hayvanların normal tükettikleri yem miktarı azaltılmalı veya günlük en az 2 porsiyona bölünerek hayvanın önüne taze olarak konulmalıdır. Kokuşmuş yemler kesinlikle hayvanların önüne dökülmemelidir. Sütten kesilme dönemlerinde hayvanlar aşırı beslenmeyip yaklaşan sağım döneminde ketozis olmalarının önüne geçilmeli ve yeterli yem tüketmeleri sağlanmalıdır. Yemler fazla tozlanmış veya yabancı materyalle bulaşık olmamalıdır. Sıcak mevsimlerde yem tüketimi azalacağı için alternatif rasyon değişikliklerine gidilmelidir. Hayvanların önünde her zaman temiz su bulundurulmalıdır. Mikrobiyal hastalıklarından dolayı gözlenen yem yememe durumlarında ise en kısa sürede bir Veteriner Hekim e başvurulmalıdır. ŞAP Halk arasında tabak hastalığı olarak bilinen, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Mastitis, mikropların süt ineklerinde yol açtığı bir meme iltihabıdır. Süt ve süt ineğinin en büyük düşmanıdır. Sığırlar, domuzlar, koyunlar ve keçiler hastalığa çok çabuk yakalanırlar.öncelikli olarak hayvanın ağız içi, tırnaklar, memeler, işkembe de çeşitli (kesecikler) yaralarla karakterizedir. Hayvan, yaşına ve cinsiyetine göre hassasiyet gösterir. Şap hastalığının etkeni bir virüs olup, birbirinden farklı tipi mevcuttur. Bunlar A, O, C, Sat 2, Sat ve Asya 1 Tipi olarak adlandırır. Tiplerin içinde ayrıca çok sayıda alt tipler mevcuttur. Koruyucu aşılar buna göre hazırlanır. Hasta hayvanların sağlamlara teması, idrar, gübre, süt, sperma ile bulaşma olur. Ayrıca hastalık etkeninin bulaşmış olduğu deri, yem, yataklık, ot, su, bakıcı, nakil vasıtaları, hastalıklı etlerden yapılan salam, sosis, gibi ürünler ile fare, kuş, yılan, kaplumbağa, gibi taşıyıcılarla da bulaştırma mümkündür. Şap, sürüler arasında direk temas ve havadaki virüsün teneffüs edilmesiyle bulaşır. Sap virüsü, karada rüzgar yoluyla kilometrelerce uzaklara taşınabilmektedir. Suda ise mesafe daha da artmaktadır. Araçlar, aletler, tarım ürünleri ve insanlar da taşıma görevi görür. İçi su dolu kabarcıklar ilk belirtilerdir. Diğer belirtiler arasında ise topallık, uyuşukluk, iştah kaybı ve sütten kesilme bulunmaktadır. Hastaların ağızlarından ip gibi salya akar, ateş C, ağız şapırdatması ve sütten kesilme, dilinde, dişetlerinde, dudağın Hastalığın Etkenleri : Bakteriyel, Viral, Mantar ve Nonspesifik nedenler olarak 4 e ayrılır. En önemli etkenler bakteriyel olanlardır. 1. İnvizon dönemi : Mikroplar meme kanalına girerler. 2. Enfeksiyon dönemi :Meme kanalına giren mikroplar meme boşluklarında aktif olarak çoğalırlar ve meme dokusunu kaparlar.. Yangı dönemi : Memeye yerleşen mikropların oluşturduğu toksik (zehirli) ve diğer maddelere karşı organizmanın reaksiyon göstermesi sonucu yangı şekillenir. Memede apseler ve süt kanalında bozukluklar meydana gelir. Hastalığın seyri : Hastalık genelde Şekilde görülür: 1. Akut mastitis:hayvanın genel durumunun bozulmasıyla birlikte meme lobları şişmiş, sıcak, sert ve ağrılı yangıdan dolayı kızarmıştır. Süt sulu, pıhtılı, irinli ve kanlı bir şekilde gelir. 2. Supakut mastitis: Memede yangı belirgin değildir. Sütte koyu pıhtılar vardır. Kronik mastitis: Akut ve supakut mastitisler sonucu şekillenebilir. Yangı görülmez, sütte ise gözle görülür bir değişiklik olmaz. Hastalığın Bulaşması: 1

34 Kalitede Zirve HASTALIĞIN BIR HAYVANDAN DIĞERINE BULAŞMASINDA ROL OYNAYAN SEBEPLER ŞUNLARDIR: Süt sağan kişiler Süt makinaları Buzağılar Hastaların ayrılmaması Barınakların iyi temizlenmemesi Hastalığın teşhisi;hastalığın erken teşhisinde ve zaman geçirilmeden tedaviye başlanmasında klinik belirtilerin önemi fazladır. Hastalıkta: Sütte pıhtılaşmalar Memede gözle görülür değişiklikler, torbada şişlik, sertlik ve kızarıklıklar Meme uçlarında acı, ağrı Ateş Bu belirtilerin görülmesinin yanında basit kimyasal teşhis metotlarıyla da teşhis her zaman mümkündür. Erken teşhis ve erken tedavi meme körlüğünü ve süt kaybını önleyecektir. Hastalığın Etkileri: Mastitis genel olarak ASİDOZİS Asidozis, arpa, buğday, mısır vb. enerjisi yüksek dane yemlerin yüksek miktarda tükettirilmesi sonucu rumen ph sının düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Asidoz olan hayvanlarda iştah kaybı, stres, böğürme, rumende şişme, ishal başlıca belirtilerdir. LAMİNİTİS 2 1. Süt erimini düşürür 2. Sütün kalitesini ve yağ oranını düşürür. Meme körleşmesine yol açar 4. Sağmal hayvanların değerini düşürerek kasaplık durumuna getirir 5. Mastitisli hayvanın sütü insan sağlığına zararlıdır Mastitis de koruyucu ve sağım metodları: Ahırın temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeli, hayvanların yattıkları yer uygun olmalıdır. Hayvanlar soğukta bırakılmamalı, genç hayvanlar yaşlılardan ayrılmalıdır. Süt emen buzağılarda tabii emmeye son verilmeli, buzağıya hastalıklı süt içirilmemelidir. Kalıtsal meme bozukluğu bulunan inekler sürüden çıkarılmalı, memesi tahrip olmuş hayvanlar kasaplık edilmelidir. Sağım esnasında sağlık kurallarına harfiyyen uyulmalı, elle yapılan sağım uygun şekilde yapılmalı, memede kesinlikle süt bırakılmamalıdır. Sağımdan önce sağımı takiben meme mutlaka ılık suyla yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Süt sağım makinalarının temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Meme içine ilaç vermede, meme kanalına mikrop gitmemesi için çok dikkat edilmelidir. Yetiştiriciler, bu gibi durumlarda veteriner hekimle istişare halinde bulunmalıdırlar. Erken teşhis ile birlikte hastalık etkenine göre hemen uygun bir antibiyotikle tedaviye geçilmelidir. Erken uygulamalarda tedavi imkanı daha fazladır. Kaba yemkesif yem dengesi bozukluğu ile ortaya çıkan topallık ile kendini gösteren bir problemdir. İnek ayakta durmakta rahatsızlık çeker, verim düşüklüğü ortaya çıkar. Daha çok işkembede oluşan aşırı histaminin kan dolaşımıyla ayaklara gitmesi sonucu meydana gelir. Karaciğer apsesi de kaba ve kesif yem oranının bozukluğu ile ilgili olarak, işkembede oluşan asitin işkembeyi zedelemesi sonucunda mikropların kan dolaşımına girmesiyle ortaya çıkan problemlerdir.kan dolaşımına giren bakteriler vena porta yoluyla Karaciğere ulaşarak karaciğer apselerine ve ilerlemiş olaylarda ise karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep olurlar. Süt yağı oranının düşmesi ile karşı karşıya kalındığında yine asidoz yönünden bir inceleme yapılmalıdır. KabaKesif yem oranı gözden geçirilmeli, ayak problemi olup olmadığına dikkat edilmelidir.çok ince kıyılmış kaba yemler süt yağı oranının düşmesine sebep olabilir. Böyle bir problemde rasyonun kuru maddesinin binde beşi kadar sodyum bikarbonatın yeme ilavesi yararlı olur. Kuru dönem hayvanlarda iç ve dış parazit mücadelesi için en uygun dönemdir. Yeme katılarak ya da enjeksiyon tarzında A.D.E vitaminleri ile kuru dönemdeki inekleri desteklemek gerekir. Doğumdan hafta önce uygulanan Selenyum ve vitamin E enjeksiyonları ya da bunların yeme katılmaları sonun atılamaması olaylarını önler.kurudaki inekler temiz rahat bir ortamda bulundurulmalı ve hareket edebilmelidirler. Aşırı sıcaklıkla ilgili tedbirler mutlaka alınmalıdır.

35

36

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

KURUDAKİ İNEKLERİN VE SAĞMAL İNEKLERİN BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA Zir. Müh. Selahattin YİĞİT

KURUDAKİ İNEKLERİN VE SAĞMAL İNEKLERİN BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA Zir. Müh. Selahattin YİĞİT ALİBEY YEM HAYVAN BESLEME YAYINLARI KURUDAKİ İNEKLERİN VE SAĞMAL İNEKLERİN BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA Zir. Müh. Selahattin YİĞİT İ İLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞ EKTAŞ

Detaylı

Abalım bir markasıdır

Abalım bir markasıdır KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Abalım bir markasıdır İyi kalite, yüksek verim Ülkemizin önde gelen sanayi topluluğu Abalıoğlu bünyesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş., 1969 yılında ülkemizin ilk özel

Detaylı

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar;

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; Düve Dişi dana yağlandırılmamalı CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; 14 aylıkyaşta yaşta (360-400 kg) tohumlama Düve Yağlandırmamak için kaba yem kalitesine

Detaylı

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi Kuru dönemde amaç; Uzun süre süt üreten ve yıpranan meme dokunun yenilenmesi ve gelecek laktasyona hazırlanması, Kolostrum (ağız sütü) üretiminin sağlıklı ve yeterli olmasının sağlanması, Gebelik sonunda

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULA...

DÜNDEN BUGÜNE KULA... DÜNDEN BUGÜNE KULA... Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Cumhuriyet in ilk yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan geçmişi ve ticari hayatıyla Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türk ekonomisine

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Onları ne kadar. iyi beslersek. onlar da bizi o kadar. iyi besler...

Onları ne kadar. iyi beslersek. onlar da bizi o kadar. iyi besler... Onları ne kadar iyi beslersek onlar da bizi o kadar iyi besler... alibeyyem.com.tr /alibeyyem DEĞERLERİMİZ Paylaşımcılık Şeffaflık Bağlılık İnovasyon Güven Saygı Ekip Ruhu Doğayla iç içeyiz, huzur içindeyiz.

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

KOYUN VE KEÇİLERİN BESLENMESİ

KOYUN VE KEÇİLERİN BESLENMESİ ALİBEY YEM HAYVAN BESLEME YAYINLARI KOYUN VE KEÇİLERİN BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA Zir. Müh. Selahattin YİĞİT İ İLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞ EKTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ TANIMI Sağmal bir inekte gebeliğin son iki ayında ya da başka bir değişle laktasyon dönemi sonunda sağımın durdurulması ve meme de süt salgısının durmasına bağlı olarak

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KOYUNLARIN BESLENMESİ

KOYUNLARIN BESLENMESİ KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda

Detaylı

GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ

GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ Yem Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır. Yem hayvana madde ve enerji bakımından yaşama ve verim ihtiyaçlarını

Detaylı

56-57 Gülüm Süt Yemi Tanem Süt Yemi Tutkum Süt Yemi Ecem Süt Yemi Canım Süt Yemi 14-15

56-57 Gülüm Süt Yemi Tanem Süt Yemi Tutkum Süt Yemi Ecem Süt Yemi Canım Süt Yemi 14-15 İÇİNDEKİLER SÜT YEMLERİ 6-7 BUZAĞI YEMLERİ 56-57 Gülüm Süt Yemi 8-9 Neşem Buzağı Başlatma Yemi 58-59 Tanem Süt Yemi 10-11 Gayem Buzağı Büyütme Yemi 60-61 Tutkum Süt Yemi 12-13 KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ 62-63 Ecem

Detaylı

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011)

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011) World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011). Sütçü Çiftliği: Bu çiftlik, oldukça yeni idi ve çiftlikte az sayıda inek

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017

Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017 Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017 Buzağılama döneminde kalsiyum metabolizması Hipokalsemi riski yaş ilerledikçe büyür Klinik hipokalsemi: İlk laktasyon:

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Laktasyon Dönemi. Şekil 1: Laktasyon döneminde süt verimi, yem tüketimi ve canlı ağırlıkta görülen değişimler.

Laktasyon Dönemi. Şekil 1: Laktasyon döneminde süt verimi, yem tüketimi ve canlı ağırlıkta görülen değişimler. Laktasyon Dönemi Laktasyondaki (sağım dönemindeki) ineklerin beslenmeleri; İneklerin sağım dönemindeki beslenmeleri, süt verimi düzeyleri, kuru madde tüketme kabiliyetleri ve canlı ağırlık kayıpları dikkate

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

SÜT SIĞIRLARINDA BESLEMEYE DAYALI ÖNEMLİ BAZI HASTALIKLAR. Arş. Gör. Hüseyin ÇAYAN

SÜT SIĞIRLARINDA BESLEMEYE DAYALI ÖNEMLİ BAZI HASTALIKLAR. Arş. Gör. Hüseyin ÇAYAN SÜT SIĞIRLARINDA BESLEMEYE DAYALI ÖNEMLİ BAZI HASTALIKLAR Arş. Gör. Hüseyin ÇAYAN Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR huseyin.cayan@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012 Danışmanlık Raporu WWS Teknik Danışmanı Lindell Whitelock un Türkiye nin Çeşitli Bölgelerinde Ziyaret Ettiği Sütçü Sığır Çiftliklerinde Tespit Ettiği Ortak Sorunlar ve Çözüm Önerileri 14 19 Mayıs 2012

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

BUZAĞI BÖLÜMÜ. 0-3 Aylık Buzağıların Beslenmesi: Buzağı Başlangıç Yeminin faydaları:

BUZAĞI BÖLÜMÜ. 0-3 Aylık Buzağıların Beslenmesi: Buzağı Başlangıç Yeminin faydaları: BUZAĞI BÖLÜMÜ Buzağıların beslenmesini 0-3 aylık ve 3-6 aylık olmak üzere 2 alt başlık altında inceleyeceğiz. 0-3 Aylık Buzağıların Beslenmesi: Yeni doğan buzağılara ilk 4 gün 3-5 lt arasında olmak üzere

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir Ketozis Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve aseton) Laktasyon başlangıcında yüksektir Tip 1: Postpartum Tip 2: Prepartum Tip 3: Bütirik ketozis Tipi bilinmez

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 Yard. Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU tarafından Yem Magazin dergisinde yayınlanan bir makaleden özetlenmiştir. YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Detaylı

Laktasyonun ilk Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ

Laktasyonun ilk Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Laktasyonun ilk Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü Ziraat Fakültesi 01330 Adana Bu dönem, hemen doğumdan sonra uterusun dinlenmesi ve yeni

Detaylı

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI Araş. Gör. Koray KIRIKÇI Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR koray.kirikci@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş./İstanbul 2 Sorumlu yazar:

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Bağırsaklar) (Kırkbayır) (Yemek borusu) (İşkembe) (Şirden) (Börkenek) Yemin Süt Sığırı Midelerinde

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Blanc blue Prof. Dr. Adnan ŞEHU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Buzağı ölmemeli Sağlıklı ğ gelişmeliş V i b l k d Verim vermeye başlayana kadar

Detaylı

Danışmanlık Raporu. Türkiye. Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires 1. ÇİFTLİK. Buzağı Yetiştirme Programı:

Danışmanlık Raporu. Türkiye. Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires 1. ÇİFTLİK. Buzağı Yetiştirme Programı: 1. ÇİFTLİK Buzağı Yetiştirme Programı: Buzağı yetiştirme kritik bir uygulamadır çünkü çiftliğin geleceğini doğrudan etkiler. Buzağı yetiştirme masraflı bir uygulamadır ancak bu dönemde masrafları kısmaya

Detaylı

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI Prof. Dr. Selahattin KUMLU Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya Döl veriminde 4 ana hedef 1. Gebeliğin süt verimine ve yemden

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ RASYON HAZIRLAMA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Vitaminlerin yararları nedendir?

Vitaminlerin yararları nedendir? Vitaminlerin yararları nedendir? Vitamin ve mineraller vücudun normal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme ve gelişiminde çok önemlidir. Az miktarlarda yeterlidirler. Gebelikte anne yanında bebeğin

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI ve YONCA

SÜT SIĞIRCILIĞI ve YONCA SÜT SIĞIRCILIĞI ve YONCA Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak - Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org /BurdurDSYB Yoncayı Neden Yetiştirmeliyiz? SÜT SIĞIRCILIĞI

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis)

SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis) SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis) Fazla süt veren yaşlı ineklerde, buzağılamadan sonraki ilk üç gün içinde yani ilk 6-48.saat içinde oluşur. Kan kalsiyum düzeyinin düşmesi (Hypocalcemia), adale

Detaylı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı BIOZYM NEDİR? BIOZYM içeriğindeki A.Oryzae, hedefe spesifik bitki ekstrakları ve organik mineralleri ile etken maddeleri AB tarafından onaylanmış, zengin bir içeriğe

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2013. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2013. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.62 0.6247,640.00 KG,024.5 ARPA YEMLİK TTS 2 500.00 KG 396.05 7 ARPA YEMLİK TTS- 0.40 0.5 0.4364 45,300.00 KG 9,770.00 6 ARPA YEMLİK ı: 2,90.56

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02c Sayfa : 25-30 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Gebelik Enerji Gereksinimleri Geçişteki Düveler Vücut Doku

Detaylı

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Uğur Büyükyörük Veteriner Hekim 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Döl

Detaylı

Sütten kesme; buzağıdan sağmala olan kritik sürecin yönetilmesi Eile van der Gaast, Marketing Ruminant Global Pazarlama

Sütten kesme; buzağıdan sağmala olan kritik sürecin yönetilmesi Eile van der Gaast, Marketing Ruminant Global Pazarlama Sütten kesme; buzağıdan sağmala olan kritik sürecin yönetilmesi Eile van der Gaast, Marketing Ruminant Global Pazarlama Sütten kesim sürecinin yönetimi 1 2 3 4 Sütten kesmenin temel kuralları Sütten kesme

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve SÜT SIĞIRCILIĞI Sayın üreticimiz; hayvancılık konusunda yapacağınız yatırımlarda Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerden yeterince yararlanabilmek için taşrada Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerimize merkezde

Detaylı

Yem de değişmeyen. kalite

Yem de değişmeyen. kalite Yem de değişmeyen kalite Yaklaşık 60 yıllık yem üretim bilgisine sahip olan BALCILAR Yem Sanayi Konya merkezde, 5.000m 2 lik bir alanda üretim yapmaktadır. Teknolojik donanıma sahip olan fabrikamız, tamamen

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

düve yedüvtistirmee yetistirm

düve yedüvtistirmee yetistirm üve düve yetistirme 2 Düve Yetistirme ve Besleme Prof. Dr. Murat Görgülü Süt sığırcılığı işletmelerinde düveler, sürü yenileme materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ Hayvan ve yemlerin yapısında bulunan ve hayvan organizmasında çeşitli fizyolojik fonksiyonlara katılan organik ve inorganik

Detaylı

Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler

Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler J. van Eys k k Dönem 3 Yeni Dönem 4 Pik Süt Dönem 5 Pik KM alımı Kuru Madde Alımı Dönem 6 Bitiş Dönem 2 Yakın 1 o d d d o SÜT ÜRETİMİ VÜCUT AĞIRLIĞI

Detaylı

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 1 2 BU GÜNÜN DİŞİ BUZAĞISI YARININ SÜT İNEĞİDİR 3 BUZAĞI BARINAKLARI Buzağıların

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU.

ÜRÜN KATALOĞU. ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜNLERİMİZ ALİBEY SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ NAZKIZIM DÜVE VE KURU DÖNEM YEMLERİ YÜKLÜCAN SAĞIM DÖNEMİ BOYUNCA SÜT YEMLERİ BESİ YEMLERİ SÜT YEMLERİ SAĞIM DÖNEMİ BOYUNCA SAĞIM DÖNEMİ BOYUNCA

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein, kalsiyum ve fosfor alımı nedeniyle; kemiklerin ve dişlerin gelişiminde Önemlidir.

Detaylı

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein,

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ "Bu bilgi kaynağının amacı; yetiştiricilere sürü sağlığı ve üreme yönetimi programlarının hazırlanması ve uygulanması konularında gerekli temel

Detaylı

SIĞIR BESİCİLİĞİ. Prof. Dr. Murat Görgülü

SIĞIR BESİCİLİĞİ. Prof. Dr. Murat Görgülü SIĞIR BESİCİLİĞİ Prof. Dr. Murat Görgülü Besi; tüketici istemlerine karşılık verecek düzeyde mozaikleşmeye sahip olan bir karkası en kısa sürede ve ekonomik olarak elde etmek amacıyla hayvanların yoğun

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME YÖNTEMLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 7 ARPA YEMLİK MTS 0.9 0.40 0.2562 2,859,626.00 KG 732,63.5 57 ARPA YEMLİK ı: 732,63.5 57 ARPA BEYAZ ARPA BEYAZ (. GRUP) MTS 0.28 0.50 0.39 3,60,236.00 KG 5,39,77.0 992 ARPA

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Proje Adı: Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi Başvuru Sahibi: Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/1/016-31/1/016 Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.83 0.757 1,675,898.00 KG 1,16,17.41 45 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.7535 686,580.00 KG 517,349.10 16 ARPA YEMLİK TTS- 0.68 0.75 0.6978

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ Tüketicinin dikkate aldığı faktörler: Bu kalite bileşenleri tüketici talepleri ile ilişkilidir. Bunlar fiziksel faktörler (tohumun görünüşü, rengi, kokusu,

Detaylı

YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BESLENMESİ

YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BESLENMESİ YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Buzağıların hayatta kalmaları ve

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Veteriner Hekim Cengiz Temel HAYVANCILIKTA GENEL KURALLAR

Veteriner Hekim Cengiz Temel HAYVANCILIKTA GENEL KURALLAR HAYVANCILIKTA GENEL KURALLAR Hangi çeşit hayvancılık yapılırsa yapılsın hayvanların besleneceği ortam hayvanların verimini önemli derecede etkilemektedir.bunun için hayvanların beslendiği ortamda şartlarında

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı NUTRI -PASS DAHA İYİ Protein Kullanımı Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK,

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı