4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP"

Transkript

1 4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKABİLİRSİNİZ Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti nin gerçekte Antlaşması yla birlikte düşünüyordu. Mustafa Kemal in amacı, önce, ardından da millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız kurmaktı. Mustafa Kemal, olması gerektiğini Amasya Genelgesi nde yer alan Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. söylemiştir. Mustafa Kemal in, Sivas a geldiğinde çıkardığı gazeteye İrade-i Milliye adını vermesi, Ankara da ise Hâkimiyet-i Milliye adıyla başka bir gazete çıkarması da birer göstergesiydi. Mustafa Kemal, yolundaki en önemli adımını 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisini açarak attı. Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920 de verdiği önergede toplandığını ve Büyük Millet bulunmadığını ifade etti. Mustafa Kemal, 1921 Anayasasında da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal, millî egemenliğin ülkemizde yerleşmesi için saltanatın kaldırılması gerektiğinin farkındaydı, ancak Millî Mücadele nin henüz devam ettiği bir dönemde saltanatı kaldırmanın ülkede de görüyordu.bu nedenle millî egemenlikle bağdaşmayan saltanat kurumunu kaldırmak için bekledi. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın ardından İsviçre nin Lozan kentinde yapılacak barış görüşmelerine davet edilmesi, üzerine Mustafa Kemal, fiilen sona ermiş olan de ortadan kaldırma zamanının geldiğine karar verdi. TBMM tarafından onaylanan bu Kanun la saltanatın İstanbul un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 den itibaren sona erdiği hükme bağlandı. Lozan Barış Konferansı İngiltere, Fransa,İtalya ve Japonya nın çağrısıyla toplandı. Lozan Barış Konferansına davet edildi. Lozan Barış Konferansına SSCB, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan konferansa çağrıldı. G yanı sıra Belçika ve Portekiz de konferansta hazır bulundu. Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye yi başkanlığında bir heyet temsil etti. Lozan Barış Konferansı nda İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında yaşandı. Lozan Barış Konferansı nda Türk heyeti tarafından dile getirilen kapitülasyonların kaldırılması ve Doğu Anadolu nun Ermenilere verilmesinden vazgeçilmesi gibi. Lozan Barış Konferansı nda, İtilaf Devletlerinin kendi aralarında hazırladıkları bir antlaşma taslağını Türk heyetine de konferans 4 şubat 1923 te dağıldı. Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923 te. Lozan Barış Konferansı, görüşmelerinin ikinci turunda pek çok sorun çözümlendi. Lozan Barış Konferansı, tarihinde barış antlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi,. Lozan Barış Antlaşması yla Türkiye ile Yunanistan arasında kabul edilirken Türkiye ye bıraktı. Lozan Barış Antlaşması yla daha önceden belirlendiği şekliyle kabul edildi. Lozan Barış Antlaşması yla yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi konusunda antlaşmaya varıldı. Lozan Barış Antlaşması na göre, bırakılacaktı. Lozan Barış Antlaşması na göre, Türkiye de oturan sayılacak ve olarak kabul edilecekti. Trakya Üniversitesi Senatosu, tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması nın taçlandırılması düşüncesinden hareketle; cumhuriyetimizin 75.kuruluş yılında Türk halkına armağan olarak yapılması, kararını oy birliği ile almıştır. Mustafa Kemal güçlü ve siyasi bağımsızlığımızı kazanmanın ve bunu sürdürmenin mümkün olmadığını görmüştür. Ülke içinde atıldı.17 şubat 1923 te İzmir de I. Türkiye İktisat Kongresinin toplanması gibi. Ham maddesi sanayi dalları kurulmalıdır. El işçiliğinden ve küçük imalattan kurtularak hızla geçilmelidir. Ekonomik bağımsızlığı hedefleyen bildirisindede; teşvik edilmesi, kısılması, kaçınılması, geçilmesi, olunması ve temel ilkeler olarak benimsendi.ayrıca ülkenin bayındır hâle getirilmesi, orman alanlarının genişletilmesi,

2 ve sağlığın korunması konularında yapılacaklar belirlendi. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar gereği Türkiye Cumhuriyeti 1927 yılında çıkardığı Teşviki sanayi (Sanayiyi Destekleme) Kanunu ile devlet tarafından sağlandı. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar gereği, için Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, Türkiye İş Bankası, Sümerbank ve Etibank gibi bankalar kurdu. Ulaşım alanında ise İzmir İktisat Kongresi nde alınan karar gereği tanındı. Atatürk, Kurtuluş Savaşı günlerinde nedeniyle ordumuzun büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığına üzülerek tanık olmuştu.bu nedenle. diyerek konunun önemine dikkat çekmiş ve kurmuştur. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığını korumak için olarak benimseyen Türkiye, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı nı hazırlamıştır da kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti aracılığıyla ve tasarruf alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıldı. Y ham maddelere dayalı sanayi dalları kurulmalıdır. Yabancıların kurdukları tekellerden. Sanayinin sağlanmalıdır. Ankara nın yabancı saldırılarının uzağında ve bir şehir olması ve şehrin Millî Mücadele sırasındaki rolü Ankara nın başkent olmasını sağlamıştır. Millî Mücadele nin sonuna kadar devam eden Ankara nın fiilen başkentliği İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifinin yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Mustafa Kemal, millet iradesine dayanan cumhuriyet olduğuna inanan bir liderdi. Mustafa Kemal, cumhuriyet hakkındaki düşüncesini ilk defa maddelerine, yansıtmıştı. 23 Nisan 1920 de Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. anlayışıyla Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkına sahip olduğunu. Mustafa Kemal, Millî Mücadele sürecinde saltanat ve için cumhuriyet sözcüğünü kullanmamaya özen göstermişti. Demokrasi prensibinin, en çağdaş ve akılcı uygulamasını temin eden hükûmet şekli cumhuriyettir.cumhuriyette son söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir. her türlü kanunları o yapar. 1 Kasım 1922 de saltanat ve halifeliğin birbirinden ayrılması ve saltanatın kaldırılmasıyla son Osmanlı Sultanı Vahdettin in elinde sadece halifelik makamı kalmıştı. Vahdettin in 17 Kasım 1922 de İngilizlere sığınarak yurt dışına çıkması üzerine de TBMM, Osmanlı ailesinden olarak seçmişti. Abdülmecit Efendi yi halife seçen TBMM ondan yalnızca halife unvanını kullanmasını ve millî egemenliğe zarar verecek hareketlerden kaçınmasını bekliyordu. Abdülmecit Efendi kendisini siyasi bir güç olarak gördüğü için. Mustafa Kemal bir yandan çalışırken diğer yandan Halife nin hareketlerinin önlenmesi için de çaba harcıyordu. Halifelik devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış politikasındaki görülmüştü. TBMM kabul ettiği bir kanun ile halifeliği kaldırdı. Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizde.dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunuyordu. Eğitimdeki bu nedeniyle öğrenciler kişiler olarak yetişiyorlardı. Mustafa Kemal, öğretim birliğini sağlamadıkça ve uygun hâle getirmedikçe millî varlığımızı sürdüremeyeceğimizin bilincinde olan bir liderdi. Mustafa Kemal, eğitim işleriyle ilgilenerek Sakarya Savaşı nın hemen öncesinde Ankara da Kongresi ni toplamıştı. 3 Mart 1924 te (Öğretim Birliği) Kanununun kabul edilmesiyle de ülkemizde geçirilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanun unuyla birlikte ülkemizdeki yerli ve yabancı bağlandı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte ülkemizde olduğu anlayışı yerleşti ve ülkemizdeki bütün çocuklar zorunlu ve parasız ilköğretimden yararlanma hakkına kavuştu. Din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla, (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) cumhuriyet yönetiminde gerek kalmamış ve kaldırılmıştı. O tutmak için 3 Mart 1924 günü kabul edilen bir kanunla Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti kaldırıldı. 23 Nisan 1920 de açılan Büyük Millet Meclisinde ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Mustafa Kemal aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan bu milletvekillerini bir grup disiplini altında. Mustafa Kemal, kendisine yakın milletvekilleriyle beraber grubunu kurdu. Mustafa Kemal e göre yeni dönemde devlet ve toplum kurumlarını

3 olmalıydı.başka bir deyişle II. TBMM bir inkılaplar meclisi olacaktı. Mustafa Kemal aralarında görüş birliği bulunan ve temel kanunların çıkarılması sırasında ihtiyacını gidermek amacıyla 9 Eylül 1923 te Halk Fırkasını kurdu. 17 Kasım 1924 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla başka bir siyasi parti kurulmuş ve iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkasının karşısına muhalefet partisi olarak çıkmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları, gibi konularda düştükten sonra Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılarak görüşlerini farklı bir partide dile getirmek istemişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları parti programlarında fikirlere ve dinî inançlara saygılı oldukları belirtmişlerdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir merkez hâline geldi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bazı üyelerinin 1925 yılı başlarında çıkan Şeyh Sait İsyanı ile ilişkili oldukları anlaşıldı ve rejim için tehlike oluşturduğuna karar verilen bu parti, 3 Haziran 1925 te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra 1930 yılına kadar geçen sürede ülkemizde girişilmedi. Mustafa Kemal, demokrasiye geçişi sağlamak için hükûmetin karşısında savunan bir karar verdi. Mustafa Kemal in de desteğini alan Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, programında laik cumhuriyet esasına bağlı kalacağını ilan etti. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ekonomi alanında Cumhuriyet Halk Fırkasının fikrini savundu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurulduktan kısa süre sonra, bir merkez hâline geldi. Fethi Bey çıktığı bir yurt gezisi sırasında gösterilerle karşılandı ve kontrolü kaybetmekte olduğunu gördü ve için de 17 Kasım 1930 da partisini kapattı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminin de başarısızlıkla sonuçlanması ülkemizde henüz oluşmadığını gösterdi. Serbest Cumhuriyet Fırkasının ardından yeni bir demokrasi denemesinde bulunulmadı. Millî Mücadele yalnızca vatanın kurtarılmasından ibaret bir iş değildi. Milletimiz ortadan kaldırmalı ve bir an önce çağdaş uygarlığın gereklerini yerine getirmeliydi. Osmanlı Devleti Dönemi nde insanlar farklı başlıklar ve kıyafetler giyerlerdi. Osmanlı Devleti Dönemi nde toplumda bir kimsenin onun hemen anlaşılabilirdi. Osmanlı Devleti nde vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını güçlendirmek yerine bir rol oynuyordu. Türklerin başlarına taktıkları fes, gelişmiş olarak görülüyordu. Mustafa Kemal sakıncalarını ortadan kaldırmak ve milletimizi dış görünüşüyle de çağdaş bir millet hâline getirmek için harekete geçti te giyilmesi Kanunu kabul edildi. Şapka ve Kıyafet İnkılabıyla toplumdaki kıyafet karmaşası ortadan kaldırılarak yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu. Tekke ve zaviyeler, 16. yüzyıldan itibaren kuruluş amaçlarından ayrılmaya başlamış ve inanç kurumları olmaktan uzaklaşarak başlarındaki kişilerin gelir sağladığı birer dönüşmüşlerdir. Tekke ve zaviyeler, toplumsal bütünlüğe, barışa ve hoşgörüye hizmet etmek yerine ayrılıkların ve hâline gelmişlerdir. Cumhuriyetin kurulduğu günlerde tekke ve zaviyeler her bakımdan büyük bir çöküntünün içerisinde bulunuyordu. İnsanların tekke ve zaviyelerin bir an önce kapatılması gerekiyordu. Laik ve, tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu sayesinde inanç farklılıkları nedeniyle toplumda ortaya çıkmış olan yapay ayrılıklara son verildi.böylece toplumsal birliği sağlama ve millî kimlik oluşturma yolunda önemli bir adım atıldı. Uluslararası Takvim, Saat, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabulü Osmanlı Devleti Dönemi nde kullanılan takvim ve saat sistemleri ile rakamlar ve ölçü birimleri. Atatürk, Türk toplumunun kıyafette olduğu gibi günlük hayatta kullandığı takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinde de içinde olmasını istiyordu. TBMM, 26 Aralık 1925 te çıkardığı bir kanunla 1 Ocak 1926 tarihinden başlamak üzere dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılmasına karar verdi. TBMM, saat sistemini uygulamaya koydu. 20 Mayıs de çıkarılan başka bir kanunla da bugün hâlâ kullanmakta olduğumuz uluslararası kabul etti. Uluslararası ilişkilerde uyumu sağlamak üzere de TBMM nin 26 Mart de

4 kabul ettiği bir kanunla değiştirildi. Mustafa Kemal pek çok konuda olduğu gibi yeni hukuk sistemini kurma yolunda da ilk adımı kendisi atarak Kanunu nu hazırlamıştı. 20 Ocak de Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren Teşkilatı Esasiye Kanunu Türkiye Cumhuriyeti nin. Mustafa Kemal millî ve çağdaş bir hukuk sistemi kurma yolundaki çalışmalarını cumhuriyetin ilanından sonra da devam ettirdi. Mustafa Kemal in Hukuk İnkılabı yla açtığı yoldan ilerleyen Türk hukukçuları, Batı ülkelerini örnek alarak Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi kanunlar hazırlayarak düzenine kavuşturmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti Dönemi nde medenî hukukun temeli, adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Mecelle yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu ve. Mecelle yerine hangi dinden olursa olsun çağdaş esaslara göre düzenlenmiş yeni bir medeni kanunun yürürlüğe konulması gerekiyordu. İ alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu ise 17 Şubat da TBMM de kabul edildi. 4 Ekim 1926 da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu yla, ülkemizde ilkesine dayanan yeni bir hukuk düzenine geçildi. Türk Medeni Kanunu yla, bir erkek ancak bir kadınla evlenebilecek; evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacaktı. Türk Medeni Kanunu yla ülkemizde kadın mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma ve işlerde çalışma konularında geldi. Saltanatınvehalifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, medreselerin kaldırılması gibi inkılaplar bazı çevrelerce hoş karşılanmadı. Doğu Anadolu daki olaylar üzerine İsmet Paşa başkanlığındaki hükûmet başka bölgelere yayılmaması için hemen harekete geçti ve 4 Mart (Huzur ve Güvenliği Sağlama) Kanunu adıyla bir sıkıyönetim yasası çıkardı. Takrir-i Sükûn Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından yayınlarıyla olayları kışkırtan ve isyancıları cesaretlendiren gazete ve dergilerin faaliyetleri durduruldu, askerî harekât düzenlenerek.ayaklanmanın elebaşıları ve onlarla birlikte hareket edenler İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırıldı. Takrir-i Sükûn Kanunu nuyla çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırarak saltanat ve hilafeti geri getirmeye yönelik bu girişim daha fazla. İngiltere Doğu Anadolu daki isyanı teşvik ederek sonuçlandırmıştır. Mustafa Kemal in, amacı üzerindeki hâkimiyetlerine son vermekti. Lozan Barış Antlaşması ndaki 19 Nisan Kanunu nuyla kapitülasyonları kaldırıldı ve pekiştirildi. 1 Temmuz Kanunu ile ülkemiz limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanındı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra Mustafa Kemal e ve cumhuriyete karşı olanlar yıkıcı faaliyetlerini. Mustafa Kemal e suikast girişimi pek çok yerde. 4.ÜNİTE 1.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA BOŞLUKLARI AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ KULLANARAK DOLDURUNUZ. ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ Mart 1924 te halkı aydınlatmaya kaçınılmalıdır mitinglerle kınandı Şapka 1926 ayaklanmanın herkesi kapsayacak kolaylıklar Mondros Ateşkes tekelciliğin önüne 1928 Birinci Maarif ilk anayasasıydı Mecelle rakamları Tevhid-i Tedrisat 1931 çağdaşlaştırmak israftan Meriç Nehri savunulması kolay Türk vatandaşı 24.Temmuz 1923 çıkar örgütüne İstikbal göklerdedir miladi takvimin sert tartışmalar yeniden toplandı 1 Kasım 1922 de çok başlılık isyan bastırıldı Millet adına sınır yeniliklere açık 13 Ekim 1923 te erkekle eşit hâle ithalatın Misakı iktisadi sona erdiğini yerli üretimin 1945 yılına kadar giysiler 1926 da yürürlüğe giren Kabotaj istekler kabul edilmedi cumhuriyet ve inkılap karşıtı 12 Ağustos 1930 da bütün yetkilerin Mecliste kapitülasyonlar kaldırıldı öğretim birliğinin hayata uçaklarımızın yetersizliği egemenliğin millete ait kılık kıyafetine bakarak saltanatı artık hukuken Amasya Genelgesi nin en iyi yönetim şeklinin Meclisin beklentisine Şeriye ve Evkaf Vekâletine ayrılıkları belirginleştirici farklı siyasi görüşlere Meclisin öncelikli görevi toplumsal dayanışma yalnızca Müslümanlara birleştirmeye çalıştı Gözlemci olan ABD nin Orduyu siyasetin dışında tüm dünyaya ilan etmişti yeni bir Türk devleti

5 Boğazların yönetimi kısa sürede saltanat ve halifelik yanlılarının toplandığı Mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 1925 te Meclisten Takrir-i Sükûn çıkar çatışmalarının kaynağı farklı ekonomi politikalarını Mustafa Kemal ile anlaşmazlığa 20 Kasım 1922 de İsviçre de demir yolu yapımına öncelik gizli yollarla devam ettirdiler Musul sorununu istediği şekilde Abdülmecit Efendi yi yeni halife Dışişleri Bakanı İsmet Paşa iki başlılığın giderilemeyeceği saltanat yanlılarının toplandığı alaturka saat yerine uluslararası eğitim öğretim birliği yoktu kapitülasyonları kaldırmaktaki sanayileşmeyi millî bir hedef bütün vatandaşların eşitliği eğitimin vatandaşlar için bir hak kıyafet konusundaki kargaşanın Türkiye nin istediği şekilde büyümeden önlenmiş oldu fabrikaya ve büyük işletmeye Tüccar ve sanayicinin kredi ihtiyacını karşılamak cumhuriyet rejimi için tehlike farklı dünya görüşlerine sahip ağırlık ve uzunluk ölçüleri yurdumuzu işgalden kurtarmak Ankara Hükûmetinin yanı sıra İstanbul Hükûmetinin Mustafa Kemal ile karşı karşıya gelmek istemediği ülkemizi çağdaş ve laik bir hukuk Meclisin beklentisine uygun davranışlarda bulunmadı uygun zamanın gelmesini Meclisinin üzerinde hiçbir gücün Millî egemenliği gerçekleştirme yeni tartışmalara ve bölünmelere yol açabileceğini millî ekonominin kurulması yolunda önemli adımlar yüzyıllardır geri kalmasına neden olan engelleri 1926 yılında Kayseri de bir uçak fabrikası kabul ettirmek istemeleri üzerine bağımsız bir ekonomiye sahip olmadan kadın erkek eşitliği de gözetilmemişti Batı ülkelerinde geri kalmışlığın simgesi Karaağaç yerleşkesinde Lozan Anıtı Batı ülkelerinde kullanılanlardan farklıydı. madenlerin işletilmesi, nüfusun çoğaltılması birlikte hareket edecek milletvekili millî birlik ve beraberliğin sağlanması bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına millî egemenliğe olan bağlılığının cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması Millî Mücadele nin en zor günlerinde bile çağdaş toplumlarla tam bir uyum muhalefet partisinin kurulmasına çok partili hayata geçiş için gereken şartların sanayi tesisi kuracak girişimcilere devletçilik görüşüne karşı liberalizm teşviki ve millî bankaların kurulması dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaşması yla eğitimi çağdaş bilimin gereklerine ülkemizin ekonomik bağımsızlığını halka israftan kaçınma, yerli malı kullanma yeni bir parti kurma denemesine hangi dinden veya milletten olduğu Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ı hilafet taraftarlarını karşısına almamak Yurt için de üretilen ve ya üretilebilecek Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yurt için de yetişen ve ya yetiştirilebilen İsviçre Medeni Kanunu ndan model herkes kanunlar önünde eşit başkanlığını Türkiye nin yapacağı uluslararası bir komisyona başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya çağdaş bir toplum düzeni kurmak için çıkarılan yabancıların ekonomimiz dinlerine, mezheplerine, milliyetlerine veya mesleklerine göre Millî Mücadele nin devam ettiği günlerde Teşkilatı Esasiye dinî duygularını kötüye kullanan ve toplumun ilerlemesini engelleyen çağdaş bir toplum düzeni kurmak için çıkarılan 4.ÜNİTE 1.KISIM SAYFA ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ ALFABETİK CEVAP ANAHTARI Demokrasi prensibinin, en çağdaş ve akılcı uygulamasını temin eden hükûmet şekli cumhuriyettir.cumhuriyette son söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.millet adına her türlü kanunları o yapar. 1 Kasım 1922 de saltanat ve halifeliğin birbirinden ayrılması ve saltanatın kaldırılmasıyla son Osmanlı Sultanı Vahdettin in elinde sadece halifelik makamı kalmıştı. 1 Temmuz 1926 da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemiz limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanındı. 17 Kasım 1924 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla başka bir siyasi parti kurulmuş ve iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkasının karşısına muhalefet partisi olarak çıkmıştır te Şapka giyilmesi Kanunu kabul edildi da kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti aracılığıyla halka israftan kaçınma, yerli malı kullanma ve tasarruf alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıldı. 20 Mayıs 1928 de çıkarılan başka bir kanunla da bugün hâlâ kullanmakta olduğumuz uluslararası rakamları kabul etti. 20 Ocak 1921 de Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren Teşkilatı Esasiye Kanunu Türkiye Cumhuriyeti nin ilk anayasasıydı. 23 Nisan 1920 de de Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. anlayışıyla Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkına sahip olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti. 23Nisan 1920 de açılan Büyük Millet Meclisinde farklı siyasi görüşlere ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. 3 Mart 1924 te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanununun kabul edilmesiyle de ülkemizde öğretim birliğinin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. 4 Ekim 1926 da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu yla, ülkemizde bütün vatandaşların eşitliği ilkesine dayanan yeni bir hukuk düzenine geçildi.

6 Abdülmecit Efendi kendisini siyasi bir güç olarak gördüğü için Meclisin beklentisine uygun davranışlarda bulunmadı. Abdülmecit Efendi yi halife seçen TBMM ondan yalnızca halife unvanını kullanmasını ve millî egemenliğe zarar verecek hareketlerden kaçınmasını bekliyordu. Ankara nın coğrafi konumu nedeniyle yabancı saldırılarının uzağında ve savunulması kolay bir şehir olması ve şehrin Millî Mücadele sırasındaki rolü Ankara nın başkent olmasını sağlamıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı günlerinde uçaklarımızın yetersizliği nedeniyle ordumuzun büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığına üzülerek tanık olmuştu.bu nedenle İstikbal göklerdedir. diyerek konunun önemine dikkat çekmiş ve 1926 yılında Kayseri de bir uçak fabrikası kurmuştur. Atatürk, Türk toplumunun kıyafette olduğu gibi günlük hayatta kullandığı takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinde de çağdaş toplumlarla tam bir uyum içinde olmasını istiyordu. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı nı hazırlamıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizde eğitim öğretim birliği yoktu.dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunuyordu. Cumhuriyetin kurulduğu günlerde tekke ve zaviyeler her bakımdan büyük bir çöküntünün içerisinde bulunuyordu. Din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla, Şeriye ve Evkaf Vekâletine (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) cumhuriyet yönetiminde gerek kalmamış ve kaldırılmıştı. Doğu Anadolu daki olaylar üzerine İsmet Paşa başkanlığındaki hükûmet ayaklanmanın başka bölgelere yayılmaması için hemen harekete geçti ve 4 Mart 1925 te Meclisten Takrir-i Sükûn (Huzur ve Güvenliği Sağlama) Kanunu adıyla bir sıkıyönetim yasası çıkardı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı. Ekonomik bağımsızlığı hedefleyen Misakı iktisadi bildirisindede; yerli üretimin teşvik edilmesi, ithalatın kısılması, israftan kaçınılması, tekelciliğin önüne geçilmesi, yeniliklere açık olunması ve toplumsal dayanışma temel ilkeler olarak benimsendi.ayrıca ülkenin bayındır hâle getirilmesi, orman alanlarının genişletilmesi, madenlerin işletilmesi, nüfusun çoğaltılması ve sağlığın korunması konularında yapılacaklar belirlendi. El işçiliğinden ve küçük imalattan kurtularak hızla fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir. Fethi Bey çıktığı bir yurt gezisi sırasında cumhuriyet ve inkılap karşıtı gösterilerle karşılandı ve kontrolü kaybetmekte olduğunu gördü ve Mustafa Kemal ile karşı karşıya gelmek istemediği için de 17 Kasım 1930 da partisini kapattı. Gözlemci olan ABD nin yanı sıra Belçika ve Portekiz de konferansta hazır bulundu. Halifelik devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış politikasındaki iki başlılığın giderilemeyeceği görülmüştü. Ham maddesi yurt için de yetişen ve ya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır. İngiltere Doğu Anadolu daki isyanı teşvik ederek Musul sorununu istediği şekilde sonuçlandırmıştır. İnsanların dinî duygularını kötüye kullanan ve toplumun ilerlemesini engelleyen tekke ve zaviyelerin bir an önce kapatılması gerekiyordu. İsviçre Medeni Kanunu ndan model alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu ise 17 Şubat 1926 da TBMM de kabul edildi. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar gereği Türkiye Cumhuriyeti 1927 yılında çıkardığı Teşviki sanayi (Sanayiyi Destekleme) Kanunu ile sanayi tesisi kuracak girişimcilere devlet tarafından kolaylıklar sağlandı. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar gereği, Tüccar ve sanayicinin kredi ihtiyacını karşılamak için Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, Türkiye İş Bankası, Sümerbank ve Etibank gibi bankalar kurdu. Laik ve çağdaş bir toplum düzeni kurmak için çıkarılan bu kanun sayesinde inanç farklılıkları nedeniyle toplumda ortaya çıkmış olan yapay ayrılıklara son verildi.böylece toplumsal birliği sağlama ve millî kimlik oluşturma yolunda önemli bir adım atıldı. Lozan Barış Antlaşması na göre Boğazların yönetimi, başkanlığını Türkiye nin yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılacaktı. Lozan Barış Antlaşması na göre, Türkiye de oturan herkes kanunlar önünde eşit sayılacak ve Türk vatandaşı olarak kabul edilecekti. Lozan Barış Antlaşması ndaki 19 Nisan 1926 da da Kabotaj Kanunu nuyla kapitülasyonları kaldırıldı ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını pekiştirildi. Lozan Barış Antlaşması yla Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi konusunda antlaşmaya varıldı. Lozan Barış Antlaşması yla Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilirken Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ı Türkiye ye bıraktı. Lozan Barış Antlaşması yla Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaşması yla daha önceden belirlendiği şekliyle kabul edildi. Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923 te yeniden toplandı. Lozan Barış Konferansı İngiltere, Fransa,İtalya ve Japonya nın çağrısıyla 20 Kasım 1922 de İsviçre de toplandı. Lozan Barış Konferansı, 24 Temmuz 1923 tarihinde barış antlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi, kapitülasyonlar kaldırıldı. Lozan Barış Konferansı, görüşmelerinin ikinci turunda pek çok sorun Türkiye nin istediği şekilde çözümlendi. Lozan Barış Konferansı nda İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında sert tartışmalar yaşandı. Lozan Barış Konferansı nda Türk heyeti tarafından dile getirilen kapitülasyonların kaldırılması ve Doğu Anadolu nun Ermenilere verilmesinden vazgeçilmesi gibi istekler kabul edilmedi. Lozan Barış Konferansı nda, İtilaf Devletlerinin kendi aralarında hazırladıkları bir antlaşma taslağını Türk heyetine kabul ettirmek istemeleri üzerine de konferans 4 şubat 1923 te dağıldı.

7 Lozan Barış Konferansına başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya davet edildi. Lozan Barış Konferansına SSCB, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan Boğazlar ile ilgili görüşmelere katılmak üzere konferansa çağrıldı. Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye yi Dışişleri Bakanı İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti. Mecelle yalnızca Müslümanlara yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu ve kadın erkek eşitliği de gözetilmemişti. Mecelle yerine hangi dinden olursa olsun herkesi kapsayacak çağdaş esaslara göre düzenlenmiş yeni bir medeni kanunun yürürlüğe konulması gerekiyordu. Milletimiz yüzyıllardır geri kalmasına neden olan engelleri ortadan kaldırmalı ve bir an önce çağdaş uygarlığın gereklerini yerine getirmeliydi. Millî Mücadele yalnızca vatanın kurtarılmasından ibaret bir iş değildi. Millî Mücadele nin sonuna kadar devam eden Ankara nın fiilen başkentliği İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifinin 13 Ekim 1923 te yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın ardından İsviçre nin Lozan kentinde yapılacak barış görüşmelerine Ankara Hükûmetinin yanı sıra İstanbul Hükûmetinin de davet edilmesi, üzerine Mustafa Kemal, fiilen sona ermiş olan saltanatı artık hukuken de ortadan kaldırma zamanının geldiğine karar verdi. Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920 de verdiği önergede bütün yetkilerin Mecliste toplandığını ve Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını ifade etti. Mustafa Kemal, demokrasiye geçişi sağlamak için hükûmetin karşısında farklı ekonomi politikalarını savunan bir muhalefet partisinin kurulmasına karar verdi. Mustafa Kemal aralarında görüş birliği bulunan ve temel kanunların çıkarılması sırasında birlikte hareket edecek milletvekili ihtiyacını gidermek amacıyla 9 Eylül 1923 te Halk Fırkasını kurdu. Mustafa Kemal aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan bu milletvekillerini bir grup disiplini altında birleştirmeye çalıştı. Mustafa Kemal bir yandan halkı aydınlatmaya çalışırken diğer yandan Halife nin cumhuriyet rejimi için tehlike doğurabilecek hareketlerinin önlenmesi için de çaba harcıyordu. Mustafa Kemal güçlü ve bağımsız bir ekonomiye sahip olmadan siyasi bağımsızlığımızı kazanmanın ve bunu sürdürmenin mümkün olmadığını görmüştür. Mustafa Kemal kıyafet konusundaki kargaşanın sakıncalarını ortadan kaldırmak ve milletimizi dış görünüşüyle de çağdaş bir millet hâline getirmek için harekete geçti. Mustafa Kemal millî ve çağdaş bir hukuk sistemi kurma yolundaki çalışmalarını cumhuriyetin ilanından sonra da devam ettirdi. Mustafa Kemal pek çok konuda olduğu gibi yeni hukuk sistemini kurma yolunda da ilk adımı kendisi atarak Millî Mücadele nin devam ettiği günlerde Teşkilatı Esasiye Kanunu nu hazırlamıştı. Mustafa Kemal, 1921 Anayasasında da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal, cumhuriyet hakkındaki düşüncesini ilk defa Amasya Genelgesi nin maddelerine, yansıtmıştı. Mustafa Kemal, egemenliğin millete ait olması gerektiğini Amasya Genelgesi nde yer alan Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözüyle belirmiştir. Mustafa Kemal, en iyi yönetim şeklinin millet iradesine dayanan cumhuriyet olduğuna inanan bir liderdi. Mustafa Kemal, kendisine yakın milletvekilleriyle beraber Mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. Mustafa Kemal, millî egemenliği gerçekleştirme yolundaki en önemli adımını 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisini açarak attı. Mustafa Kemal, millî egemenliğin ülkemizde yerleşmesi için saltanatın kaldırılması gerektiğinin farkındaydı, ancak Millî Mücadele nin henüz devam ettiği bir dönemde saltanatı kaldırmanın ülkede yeni tartışmalara ve bölünmelere yol açabileceğini de görüyordu.bu nedenle millî egemenlikle bağdaşmayan saltanat kurumunu kaldırmak için uygun zamanın gelmesini bekledi. Mustafa Kemal, Millî Mücadele sürecinde saltanat ve hilafet taraftarlarını karşısına almamak için cumhuriyet sözcüğünü kullanmamaya özen göstermişti. Mustafa Kemal, Millî Mücadele nin en zor günlerinde bile eğitim işleriyle ilgilenerek Sakarya Savaşı nın hemen öncesinde Ankara da Birinci Maarif Kongresi ni toplamıştı. Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti nin gerçekte Mondros Ateşkes Antlaşması yla birlikte sona erdiğini düşünüyordu. Mustafa Kemal, öğretim birliğini sağlamadıkça ve eğitimi çağdaş bilimin gereklerine uygun hâle getirmedikçe millî varlığımızı sürdüremeyeceğimizin bilincinde olan bir liderdi. Mustafa Kemal e göre yeni dönemde Meclisin öncelikli görevi devlet ve toplum kurumlarını çağdaşlaştırmak olmalıydı.başka bir deyişle II. TBMM bir inkılaplar meclisi olacaktı. Mustafa Kemal e suikast girişimi pek çok yerde mitinglerle kınandı. Mustafa Kemal in amacı, önce yurdumuzu işgalden kurtarmak, ardından da millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı. Mustafa Kemal in de desteğini alan Fethi Bey, 12 Ağustos 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Mustafa Kemal in Hukuk İnkılabı yla açtığı yoldan ilerleyen Türk hukukçuları, Batı ülkelerini örnek alarak Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi kanunlar hazırlayarak ülkemizi çağdaş ve laik bir hukuk düzenine kavuşturmaya çalıştılar.

8 Mustafa Kemal in, Sivas a geldiğinde çıkardığı gazeteye İrade-i Milliye adını vermesi, Ankara da ise Hâkimiyet-i Milliye adıyla başka bir gazete çıkarması da millî egemenliğe olan bağlılığının birer göstergesiydi. Mustafa Kemal in, kapitülasyonları kaldırmaktaki amacı yabancıların ekonomimiz üzerindeki hâkimiyetlerine son vermekti. Orduyu siyasetin dışında tutmak için 3 Mart 1924 günü kabul edilen bir kanunla Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti kaldırıldı. Osmanlı Devleti Dönemi nde insanlar dinlerine, mezheplerine, milliyetlerine veya mesleklerine göre farklı başlıklar ve kıyafetler giyerlerdi. Osmanlı Devleti Dönemi nde medenî hukukun temeli Mecelle adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Osmanlı Devleti Dönemi nde toplumda bir kimsenin kılık kıyafetine bakarak onun hangi dinden veya milletten olduğu hemen anlaşılabilirdi. Osmanlı Devleti nde giysiler vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını güçlendirmek yerine ayrılıkları belirginleştirici bir rol oynuyordu. Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, medreselerin kaldırılması gibi inkılaplar bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sanayinin teşviki ve millî bankaların kurulması sağlanmalıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ekonomi alanında Cumhuriyet Halk Fırkasının devletçilik görüşüne karşı liberalizm fikrini savundu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurulduktan kısa süre sonra, hükûmetin ekonomi politikasından şikâyet edenlerin, inkılaplara karşı olanların ve saltanat yanlılarının toplandığı bir merkez hâline geldi. Serbest Cumhuriyet Fırkası, programında laik cumhuriyet esasına bağlı kalacağını ilan etti. Serbest Cumhuriyet Fırkasının ardından 1945 yılına kadar yeni bir demokrasi denemesinde bulunulmadı. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığını korumak için sanayileşmeyi millî bir hedef olarak benimseyen Türkiye, Şapka ve Kıyafet İnkılabıyla toplumdaki kıyafet karmaşası ortadan kaldırılarak millî birlik ve beraberliğin sağlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu. Takrir-i Sükûn Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından yayınlarıyla olayları kışkırtan ve isyancıları cesaretlendiren gazete ve dergilerin faaliyetleri durduruldu, askerî harekât düzenlenerek isyan bastırıldı.ayaklanmanın elebaşıları ve onlarla birlikte hareket edenler İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırıldı. Takrir-i Sükûn Kanunu nuyla çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırarak saltanat ve hilafeti geri getirmeye yönelik bu girişim daha fazla büyümeden önlenmiş oldu. TBMM 3 Mart 1924 te kabul ettiği bir kanun ile halifeliği kaldırdı. TBMM tarafından 1 Kasım 1922 de onaylanan bu Kanun la saltanatın İstanbul un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 den itibaren sona erdiği hükme bağlandı. TBMM, alaturka saat yerine uluslararası saat sistemini uygulamaya koydu. TBMM, 26 Aralık 1925 te çıkardığı bir kanunla 1 Ocak 1926 tarihinden başlamak üzere dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de miladi takvimin kullanılmasına karar verdi. Tekke ve zaviyeler, toplumsal bütünlüğe, barışa ve hoşgörüye hizmet etmek yerine ayrılıkların ve çıkar çatışmalarının kaynağı hâline gelmişlerdir. Tekke ve zaviyeler, 16. yüzyıldan itibaren kuruluş amaçlarından ayrılmaya başlamış ve inanç kurumları olmaktan uzaklaşarak başlarındaki kişilerin gelir sağladığı birer çıkar örgütüne dönüşmüşlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra 1930 yılına kadar geçen sürede ülkemizde yeni bir parti kurma denemesine girişilmedi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa sürede saltanat ve halifelik yanlılarının toplandığı bir merkez hâline geldi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminin de başarısızlıkla sonuçlanması ülkemizde henüz çok partili hayata geçiş için gereken şartların oluşmadığını gösterdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bazı üyelerinin 1925 yılı başlarında çıkan Şeyh Sait İsyanı ile ilişkili oldukları anlaşıldı ve rejim için tehlike oluşturduğuna karar verilen bu parti, dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle 3 Haziran 1925 te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra Mustafa Kemal e ve cumhuriyete karşı olanlar yıkıcı faaliyetlerini gizli yollarla devam ettirdiler. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları parti programlarında fikirlere ve dinî inançlara saygılı oldukları ifadesine yer vermişlerdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması gibi konularda Mustafa Kemal ile anlaşmazlığa düştükten sonra Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılarak görüşlerini farklı bir partide dile getirmek istemişlerdir. Tevhid-i Tedrisat Kanun unun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizdeki yerli ve yabancı bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte ülkemizde eğitimin vatandaşlar için bir hak olduğu anlayışı yerleşti ve ülkemizdeki bütün çocuklar zorunlu ve parasız ilköğretimden yararlanma hakkına kavuştu. Trakya Üniversitesi Senatosu, tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması nın taçlandırılması düşüncesinden hareketle; cumhuriyetimizin 75.kuruluş yılında Türk halkına armağan olarak Karaağaç yerleşkesinde Lozan Anıtı yapılması, kararını oy birliği ile almıştır. Türk Medeni Kanunu yla ülkemizde kadın mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma ve işlerde çalışma konularında

9 erkekle eşit hâle geldi. Türk Medeni Kanunu yla, bir erkek ancak bir kadınla evlenebilecek; evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacaktı. Türklerin başlarına taktıkları fes, gelişmiş Batı ülkelerinde geri kalmışlığın simgesi olarak görülüyordu. Ulaşım alanında ise İzmir İktisat Kongresi nde alınan karar gereği demir yolu yapımına öncelik tanındı. Uluslararası ilişkilerde uyumu sağlamak üzere ağırlık ve uzunluk ölçüleri de TBMM nin 26 Mart 1931 de kabul ettiği bir kanunla değiştirildi. Uluslararası Takvim, Saat, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabulü Osmanlı Devleti Dönemi nde kullanılan takvim ve saat sistemleri ile rakamlar ve ölçü birimleri Batı ülkelerinde kullanılanlardan farklıydı. Ülke içinde de millî ekonominin kurulması yolunda önemli adımlar atıldı.17 şubat 1923 te İzmir de I. Türkiye İktisat Kongresinin toplanması gibi. Vahdettin in 17 Kasım 1922 de İngilizlere sığınarak yurt dışına çıkması üzerine de TBMM, Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi yi yeni halife olarak seçmişti. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Yurt için de üretilen ve ya üretilebilecek ham maddelere dayalı sanayi dalları kurulmalıdır. Demokrasi prensibinin, en çağdaş ve akılcı uygulamasını temin eden hükûmet şekli cumhuriyettir.cumhuriyette son söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.millet adına her türlü kanunları o yapar.

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV Değerli Öğretmenimiz, Öğrencileriniz ya da velileriniz mini sınav cevaplarını en geç 26.02.2017 günü saat 23.59 a kadar; ➊ İnternet bağlantısı olan cep telefonu, tablet veya bilgisayardan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar 1- Osmanlı topraklarında, özellikle Balkanlarda meydana gelen ayrılıkçı fikir ve hareketler, Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya yöneltti. Osmanlı aydınları bu çözülmeyi durdurmak için önce Batıcılık;

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan 4.ÜNİTE- ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan SALTANATIN KALDIRILMASININ NEDENLERİ (1922) Osmanlı Devleti nin Mondros ile fiilen sona ermesi. TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesinin yerleşmeye başlaması.

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. 4.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. ÀÀHerhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. ÀÀTürk halkının ihtiyaçlarından

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

ÜNİTE 4 TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 4 TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Hukuk Alanında İnkılâplar Anayasa Hareketleri Anayasa Niteliğinde Kanunlar İlk Anayasa 1924 Anayasası

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir. Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR 1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR KAZANIMLAR 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 203 204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 109-137 ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ. Mustafa Kemal, Nutuk u yaptıklarının

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İkinci TBMM

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI A- TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Atatürk ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen gerçekleşen Türk İnkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı