TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan"

Transkript

1 4.ÜNİTE- ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan SALTANATIN KALDIRILMASININ NEDENLERİ (1922) Osmanlı Devleti nin Mondros ile fiilen sona ermesi. TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesinin yerleşmeye başlaması. TBMM nin 1921 Anayasası nı kabul ederek Osmanlı nın egemenlik haklarını ve yetkilerini elinden alması. Osmanlı Devleti nin Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla İtilaf Devletleri tarafından hukuken yok sayılması. Saltanatın ulusal egemenliğe ters düşmesi. Lozan Barış Görüşmelerine Osmanlı Hükümeti nin de çağrılmış olması. İstanbul Hükümeti nin, Ankara ya Lozan a birlikte katılma çağrısı yapması üzerine, TBMM bu durumu ortadan kaldırmak ve İtilafların planlarını bozmak için saltanatı kaldırmıştır. Sadece Halifelik yetkileri kalan son Osmanlı Padişahı Vahdettin, bir İngiliz zırhlısıyla yurdu terk etmiştir. TBMM, İngiltere nin Vahdettin aracılığı ile Müslüman Anadolu halkını kışkırtmasını önlemek amacıyla Osmanlı hanedanından Abdülmecit Efendi yi Halife ilan etti. ÖNEMLİ!!! Halifelik makamının saltanatla birlikte kaldırılmamasının nedeni, kamuoyu ve şartların hazır olmamasıdır. ÖNEMLİ!!! İtilaf Devletleri nin Lozan Görüşmelerine TBMM ve İstanbul Hükümetini birlikte çağırmalarının amacı; Türk tarafını bölerek, iki hükümet arasındaki ikilikten yararlanmak istemeleridir. SALTANATIN KALDIRILMASININ SONUÇLARI 623 yıllık Osmanlı Devleti kesin olarak sona erdi. İtilaf Devletleri nin Lozan da ikilik çıkarma planları bozulmuştur. Laikliğe geçişte ilk adım atılmış oldu. TBMM nin siyasi alanda gerçekleştirdiği ilk büyük inkılaptır. Cumhuriyete geçiş sürecini hızlandırmıştır. Saltanatın kaldırılması, Atatürk ün ulusal egemenlik ve Cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (1923) İtilaf Devletleri konferans için Lozan ı (İsviçre) önerince, TBMM, haberleşmenin zor olacağını söyleyerek İzmir i önermiş, ancak devletlerarası geleneklere göre görüşmelerin tarafsız bir yerde yapılması gerektiğinden Lozan kabul edilmiştir. Konferansa Türkiye yi İsmet Paşa temsil etmiştir. TBMM, Lozan a gidecek heyetten, Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Azınlıklar ve kapitülasyonlar konusunda Türk tarafının kesin tavır koyması, tam bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğini gösterir. Lozan da Türk heyetinin en çok üzerinde durduğu ilkeler devletlerin eşitliği ve tam bağımsızlıktır. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ MADDELERİ Suriye Sınırı: Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile çizilen sınır, Irak Sınırı: Musul Sorunu yüzünden çözümlenememiş, Türkiye ile İngiltere arasında çözümlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Adalar: Bozcaada, Gökçeada Türkiye ye, diğer bütün adalar Yunanistan a bırakıldı. Kapitülasyonlar: Tam bağımsızlığımızı engelleyen kapitülasyonlar kaldırıldı. Boğazlar: Yönetimi, Milletler Cemiyeti nin garantisinde, Türkiye nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakıldı. Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması Türkiye nin egemenlik haklarını zedeleyici niteliktedir. Azınlıklar: Türkiye deki tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Böylece Avrupalıların içişlerimize karışma problemi ortadan kalktı ve tam bağımsızlığımız sağlanmış oldu. Nüfus Mübadelesi: Türkiye deki Rumlar ile Yunanistan daki Türklerin karşılıklı olarak değiş tokuş edilmesi kararı alındı. Savaş Tazminatı: Yunanistan, Edirne nin Karaağaç bölgesini savaş tazminatı olarak Türkiye ye vermiştir. Dış Borçlar: Osmanlı Devletinden ayrılan devletlere paylaştırılmıştır. Borçlar konusunda Türkiye ye en fazla direnen devlet Fransa olmuştur. Yabancı Okullar: Türkiye deki bütün yabancı okulların Türk devletinin düzenleyeceği esaslara göre eğitim yapmaları kararlaştırıldı. Fener Rum Patrikhanesi:Türkiye aleyhinde siyasi faaliyetlerde bulunmamak şartıyla açık kalacaktı. LOZAN ANTLAŞMASININ ÖNEMİ Yeni Türk Devleti nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tüm dünya devletleri tarafından tanındı. Misakı Milli sınırları büyük ölçüde gerçekleştirildi. Devletlerarası eşitlik ilkesine göre hazırlanması ve emperyalizme karşı başarılı olması yönüyle sömürge halindeki uluslara örnek olmuştur. Geçerliliğini günümüze kadar koruyan uluslararası bir antlaşmadır. TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ 1

2 ÖNEMLİ!!! Lozan Barış Antlaşmasında kapitülasyonların kaldırılmasıyla, bağımsız ve milli bir ekonominin kurulması için gerekli olan ortamı hazırlamış oldu. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun,ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaşayamaz, az zamanda söner. M. Kemal İzmir İktisat Kongresi; çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi temsilcilerinin katılımı ile toplandı. Amacı, Türk devletinin ekonomi politikasını belirlemek ve ekonomik bağımsızlık konusundaki kararlılığını göstermekti. Türkiye İktisat Kongrede alınan kararlar: Küçük işletmelerden fabrikalara geçilmelidir. Demiryolu ulaşımına öncelik verilmelidir. Milli bankalar kurulmalıdır. Hammaddesi yurt içinde olan ürünlerle ilgili sanayi dalları kurulmalıdır. Yabancıların elinde bulunan işletmeler satın alınarak millileştirilmelidir. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. En önemli karar, ekonomik bağımsızlığı amaçlayan olan Misakı İktisadi (Ekonomi Andı) dir. Ekonomik bağımsızlık için izlenecek yol; yabancılara bağımlı kalmadan, ulusal kaynaklarımızı,ulusal güçlerimizle yine ulus için değerlendirmektir. ÖNEMLİ!!! İzmir İktisat Kongresine her kesimden insanın katılması Halkçılık ilkesi ile, milli bir ekonomi amaçlanması milliyetçilik ilkesi ile, kalkınmanın devlet eliyle yapılması devletçilik ilkesi ile ilgilidir. ÖNEMLİ!!! Özel girişimcileri özendirmek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Ancak özel sermaye yetersizliği ve 1929 Dünya ekonomik bunalımının etkisiyle istenilen sonuç elde edilemeyince, I.Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanmaya konularak, devlet eliyle önemli tesisler açılmıştır. Sümerbank, merinos, cam, kâğıt, deri, şeker ve demir-çelik fabrikaları kuruldu. CUMHURİYETİN İLANI (29EKİM1923) Cumhuriyet in ilanını hazırlayan gelişmeler şunlardır: 1. Saltanatın kaldırılması 2. Lozan Barış Antlaşması nın II.TBMM de onaylanması 3. Yeni Türk Devleti nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası nın kurulması 4. İstanbul un İtilaf Devletleri tarafından boşaltılması 5. Ankara nın başkent olması 6. Mecliste meydana gelen hükümet bunalımı Meclis Hükümeti Sisteminde bakanlar tek tek meclis içerisinden seçiliyordu. Bu sistem hükümeti kurmayı ve sürdürmeyi zorlaştırmaktaydı. Bu yüzden bir an önce Cumhuriyeti ilan edip Kabine Sistemi ne geçmek gerekmekteydi. CUMHURİYET İN İLANINI GEREKTİREN NEDENLER: *Devletin rejiminin ne olacağı konusundaki tartışmalar. *Saltanatın kaldırılmasından sonra oluşan devlet başkanlığı sorunu *İnkılâplara en uygun rejimin Cumhuriyet olması 2 *Meclis Hükümeti Sistemi nin zamanla işleyemez hale gelmesi ve yaşanan hükümet bunalımları CUMHURİYET İN İLANI İLE ÇÖZÜLEN SORUNLAR *Yeni Türk Devleti nin adı konuldu. *Yönetim şekli (rejimi) belirlendi. Böylece rejim konusundaki tartışmalar sona erdi. *Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilerek Devlet Başkanlığı sorunu da kesin olarak çözüme kavuştu. *Meclis Hükümeti Sistemi nden Kabine Sistemi ne geçildi. Böylece Meclis te yaşanan hükümet bunalımları da sona erdi. Ayrıca devlet işleri hız kazandı ve yapılacak inkılâplara uygun ortam hazırlandı. *Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı. *İlk Başbakanlık görevi İsmet (İnönü) Paşa ya verildi. *Fethi (Okyar) Bey de TBMM Başkanlığı na seçildi. HALİFELİĞİN KALDIRILMA NEDENLERİ (1924 ) Halifeliğin ulusal egemenlikle (Cumhuriyetle) bağdaşmaması Halifeliğin laik düzene geçişte en önemli engel olması Halifenin devlet işlerine karışması ve padişah gibi davranması. Bazı çevrelerin halifeye yeniden siyasi haklar sağlamaya çalışmaları. Dış güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda halifelik kurumunu savunmaları ve desteklemeleri. HALİFELİĞİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI Laik düzene geçişte önemli bir adım atılmış oldu. Ulusal egemenlik ilkesi pekiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti nin karakteri tam olarak ortaya çıktı. Eski rejim yanlılarının dayanak noktası yok edilerek saltanata dönüş yolları kapatıldı. Yapılacak inkılâplara zemin hazırlandı. Devlet yönetimindeki ikili yapı ortadan kalktı. Türkiye deki ümmetçilik arayışları sona erdi ve milliyetçiliğin temelleri güçlendirildi. TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU: Eğitim ve öğretim birleştirilerek devlet denetimine alınmıştır. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmıştır. Medreseler kapatılmış,modern okullar açılmıştır. Karma ve laik eğitime geçilmiştir. ŞERİYYE ve EVKAF VEKALETİ kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece laik devlet olma yönünde önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca yönetimdeki iki başlılık da sona ermiştir. ERKANI HARBİYE VEKALETİ kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Böylece ordunun siyasetten ayrılması yönünde ilk adım atılmıştır. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ I. TBMM de partiler yoktu. Meclis içerisinde siyasi görüş ayrılıklarından dolayı çeşitli gruplar vardı. İlk mecliste bütün milletvekillerinin tek amacı yurdu düşmandan kurtarmak ve Misakı Milli yi gerçekleştirmekti. Ancak daha sonra gruplar oluşmaya başladı.

3 Bu grupların içinde en etkili olanı Mustafa Kemal in kurduğu Müdafaa Hukuk Grubu idi. CUMHURİYET HALK FIRKASI (1923) CHP nin kurulma nedenleri: İnkılâpların yapılması için bir siyasi oluşuma gerek duyulması. Yenilikleri, halkın katılacağı bir parti aracılığıyla halka benimsetme düşüncesi. Halkın istek ve görüşlerinin Meclise daha kolay yansımasını sağlamak ve demokrasiyi kurum ve kurallarıyla işletme düşüncesi. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI(1924) Partinin kurucuları aynı zamanda ordu mensubu subaylardı. Bu nedenle bir yasa çıkartıldı. Bu yasaya göre ordu mensubu olanlar siyasi partilere üye olamayacaklardı. Bu yasanın çıkarılmasındaki amaç; ordunun siyasete karıştırılmamasıdır. Ayrıca bu uygulamayla ulus egemenliği ilkesi pekiştirilmiş oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası parti programında; Dini düşünce ve inançlara saygılı olunacağını, Serbest ekonomi politikası (liberalizm) uygulanacağını ifade etmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası rejim ve laiklik karşıtı olanların sığınağı haline geldiği ve Şeyh Sait İsyanıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Böylece çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, kurulan ikinci siyasi parti ve ilk muhalefet partisidir. SERBEST CUMHURİYET FIRKASI(1930) Mustafa Kemal in isteğiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Amaç; 1929 da dünya ekonomik bunalımının etkilerini azaltmak, ekonomik alanda yeni politikalar üretmek, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla işletmek, hükümetin uygulamalarının daha iyi denetlenmesini sağlamak, halkın istek ve görüşlerinin meclise tam olarak yansımasını sağlama düşüncesidir. Serbest Cumhuriyet Partisi; Ekonomide liberalizmi (serbest piyasa ekonomisi) savunmuş, Cumhuriyet e bağlı ve laiklikten yana olacağını belirtmiştir. Serbest Cumhuriyet Partisine de rejim karşıtı olanlar girmeye başlamış, Fethi Okyar bu gelişme üzerine o dönemde yapılan yerel seçimlerde büyük başarı kazanmasına rağmen partisini feshetmek zorunda kalmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması ile ikinci çok partili hayata geçiş denemesi de başarılı olamamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurulan üçüncü siyasi parti ve ikinci muhalefet partisidir. Serbest Cumhuriyet Fırkasının feshedilmesinden sonra çıkan Menemen Olayı, partinin kendini feshetmesindeki haklılığı ortaya çıkarmıştır. SOSYAL VE TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN inkilaplar 3 KILIK KIYAFET ALANINDA inkilaplar Osmanlı Devleti zamanında kılık kıyafet konusunda birlik yoktu. Bu durum toplumda hoş bir görünüm oluşturmuyordu. Türk toplumunu görünüş itibariyle de çağdaş bir görünüme kavuşturmak için Şapka Kanunu çıkarıldı ve kılık kıyafet konusunda inkılap yapıldı. Atatürk ilk kez Kastamonu da şapka giymiştir. Kılık kıyafet inkılabı ile; Giyim-kuşamda çağdaşlaşma sağlandı. Kıyafet karmaşasına son verilerek birlik beraberlik sağlandı. Çağdaşlaşmayı amaçladığı için inkılapçılık ilkesi ile, görünüm olarak da eşitliği amaçladığı için Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI Osmanlı devletinin son zamanlarında tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaşmışlar ve halkın din duygularının istismar edildiği yerler haline gelmişlerdi. İnsanların dini duygularını sömüren ve gerçek amacından uzaklaşmış bu kurumlar kapatılmıştır. Ayrıca şeyhlik, dervişlik, dedelik gibi unvanlar da kaldırılmıştır. Böylece; Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi, birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. Şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve bunlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. M. Kemal Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Laiklik ve Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK Osmanlı Devletinde kullanılan Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak yerine Miladi Takvim ve uluslararası saat sistemi kabul edildi de Arap rakamları yerine uluslararası rakamlar kabul edildi de eski ölçü birimleri (okka, endaze, arşın) yerine kilogram, metre ve litre kabul edildi. Hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. ÖNEMLİİ!!! Takvim, Saat ve Ölçülerde değişikliğin amacı, Batılı- Avrupalı devletlerle olan ekonomik ilişkilerde kolaylık ve birlik sağlanmasıdır. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan inkılaplar, inkılapçılık ilkesi ve Çağdaşlaşma hedefi ile ilgilidir. KADINLARA SİYASİ HAKLARIN VERİLMESİ Belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi ilk siyasi haktır.(1930) Muhtar olma hakkının verilmesi (1933) Milletvekili seçme- seçilme hakkının verilmesi(1934) Seçme ve seçilme hakkı olduğu için Cumhuriyetçilik ilkesi ile, bu hak kadınlara da verildiği için Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. KODLAMA: Belediyenin Muhtarı Vekil oldu. SOYADI KANUNU

4 Osmanlı Devletinde kişiler yer, ana baba adları ya da lakapları ile tanınıyorlardı. Bu durum devletle olan resmi ilişkilerde (okul-vergi-askerlik-tapu) karışıklığa neden oluyordu. Bu karışıklığa son vermek için Soyadı Kanunu çıkarıldı. Böylece; Kişilerin toplum hayatında kolayca tanınmaları sağlandı. Ağa, paşa, bey, hacı, hoca gibi ayrıcalık belirten lakap ve ünvanlar ile Osmanlı Devletinden kalan nişan ve rütbelerin kullanılması yasaklandı. Uluslararası ilişkilerde düzen sağlandı. Soyadı Kanunu, ayrıcalıkları kaldırdığı ve eşitliği sağladığı için Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU (1921) İnönü Zaferi nden sonra hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Savaşın zor şartları altında hazırlanmış olmasından dolayı olağanüstü özellikler taşıyan bir anayasadır. Başlıca maddeleri şu şekilde sıralanabilir; Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Yani bütün güçlerin kaynağı millettir (TBMM dir) Yasama, yürütme, yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Güçler birliği ilkesi esas alınmıştır. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de Başkanıdır. (Meclis Hükümeti Sistemi) Tek meclis ve meclisin üstünlüğü ilkeleri kabul edilmiştir. Laik bir anayasa özelliği taşımaz. Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 Anayasası yetersiz kalmış, bu nedenle 1924 Anayasası nın hazırlanması zorunlu hale gelmiştir ANAYASASI (1924) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir (ilk kez) Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara dır. Bütün güçlerin kaynağı millettir, egemenlik hakkı millete aittir de Anayasa dan Devletin dini İslam dır ibaresi çıkarılmıştır. Böylece laiklik ilkesi benimsenmiştir 1924 Anayasası en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır Anayasası, en fazla değişikliğe uğrayan anayasadır. Bütün anayasalarımızın ortak özellikleri o Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. o Bütün güçlerin kaynağı millettir. o Cumhuriyet rejiminin ve temel niteliklerinin değiştirilemez olmasıdır. MEDENİ KANUNUN KABULÜ (1926) Hukuk İnkılabı Yapılmasının Nedenleri *Osmanlı Devleti nde hukuk birliğinin olmaması. *Osmanlı hukuk sisteminin din esaslarına göre düzenlenmiş olması ve laik yönetim anlayışıyla bağdaşmaması. *Kadın erkek eşitliğinin tam olarak sağlanmak istenmesi *Milli birlik ve bütünleşmeyi hızlandırma düşüncesi. nedenleri; savaştan yeni çıkmış toplumda bu kanunları hazırlayabilecek yeterli kadronun olmayışı ve hukuk kurallarının hazırlanmasının uzun zaman almasıdır. İsviçre Medeni Kanunu nun örnek alınmasının nedenleri; Bu alandaki en son kanun olması, sade olması, sorunlara pratik yollardan çözüm getirmesi, kadın ve erkek eşitliğine önem vermesi, laik ve demokratik olmasıdır. Osmanlı Devleti nde bu alanda hazırlanan Mecelle dini kurallara göre hazırlanmıştı. Çağın koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. Medeni Kanun ile; Tek eşli evlilik ve resmi nikâh zorunluluğu getirildi. Kadına da boşanma hakkı tanındı. Kadınlara mirasta eşitlik ve mahkemede şahitlik hakları tanındı. Kadınlara istediği mesleği seçme ve çalışma hakları sağlandı. Ayrıca hukuk birliği sağlanmıştır. Bu haklarla Türk kadını ekonomik ve sosyal haklar yönünden toplum içerisinde layık olduğu yeri almıştır. Medeni Kanun un kabulü ile ümmet toplumu anlayışından ulus toplumu anlayışına geçilmiştir. ÖNEMLİ!!! Türk Medeni Kanunu, akla dayanan hukuk kurallarını getirmekle laiklik; kadınları erkeklerle eşit duruma getirmesi yönüyle halkçılık; eski kurumları yıkması yönüyle de inkılâpçılık ilkesiyle yakından ilgilidir. ÖNEMLİ!!! Medeni Kanun kapsamında Seçme ve Seçilme hakkı yoktur. Çünkü seçme ve seçilme hakkı siyasi bir haktır. REJİM KARŞITI İSYAN VE OLAYLAR ŞEYH SAİT AYAKLANMASI (1925) Halifeliğin kaldırılmasından sonra, laikliğe ve Cumhuriyet yönetimine karşı olanlar tarafından çıkarılmıştır. Ayaklanmanın çıkmasında, Musul konusunda Türkiye'yi zayıf duruma düşürmek isteyen İngiltere nin Doğu Anadolu da yaptığı çalışmalar da etkili olmuştur. Şeyh Sait Ayaklanması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da birçok ili içerisine alacak şekilde genişlemiştir. Ayaklanmanın bastırılması için alınan önlemler: Fethi Okyar Hükümeti istifa etti. İsmet İnönü yeni hükümeti kurdu. Takrir-i Sükûn (Huzuru Sağlama) Kanunu çıkarıldı. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bölgede kısmi seferberlik ilan edildi. Basına sansür uygulanmıştır. Bu önlemlerin alınması ve uygulanması sonucu ayaklanma 3 Haziran 1925'te bastırıldı. ŞEYH SAİT İSYANININ SONUÇLARI Yenilikler yapılırken kanunların Batı dan alınmasının 4

5 o Türkiye nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. o Şeyh Sait isyanı, Türkiye de çok partili hayata geçiş için ortamın uygun olmadığını ve henüz demokrasinin tam anlamıyla uygulanamayacağını göstermiştir. o İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesini sağlamıştır. o 1926 Ankara Antlaşması yla Musul, İngiltere nin mandası altındaki Irak Hükümeti ne bırakılmıştır. Bu durum Misak-ı Milli ye aykırıdır. o Bu olay iç politikada yaşanan sorunların dış politikayı olumsuz etkilediğini göstermiştir. o Laik Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyandır. MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ (1926) Cumhuriyet ve laiklik karşıtları, eski İttihatçılar ve yeni rejime karşı olanlar tarafından planlanan bu suikast Mustafa Kemal in İzmir gezisi sırasında yapılacaktı. Ancak, olay daha önceden haber alınınca gerçekleştirilememiş ve suikastı planlayan 13 kişi yakalanarak İstiklal Mahkemesinde yargılanmıştır. İzmir suikastı millet egemenliğine dayalı rejime karşı bir girişimdir. Mustafa Kemal in bu olaydan sonra söylediği şu sözler, onun Türkiye Cumhuriyeti ne verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur: Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu durum ekonomik bağımsızlığımıza ve egemenlik haklarımıza aykırı bir durumdu. Kabotaj Kanununun kabul edilmesi ile limanlarımız arasındaki yük ve yolcu taşıma hakkı Türklere verildi. Türk karasularında yük ve yolcu taşıma haklarının Türklere ait olduğu kabul edildi. ÖNEMLİ!!! Kabotaj Kanunu ile denizyolları millileştirildiği için Milliyetçilik ilkesi ile, ekonomi ile ilgili olduğu için de Devletçilik ilkesi ile ilgilidir. BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK Nutuk, yeni Türk devletinin yazılan ilk tarihidir. Yazarı Mustafa Kemal Atatürk tür. Atatürk yaptığı çalışmaları Türk insanına tanıtabilmek amacıyla bu kitabı kaleme almıştır. Nutuk, 1919 dan başlayarak 1927 ye kadar olan tarih dilimini incelemektedir. Atatürk bu eserinde, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalışmıştır. MENEMEN (KUBİLAY) OLAYI (1930) Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasından sonra, İzmir in Menemen ilçesinde rejim karşıtlarının çıkarmış olduğu olaydır. Derviş Mehmet ve yandaşları tarafından Menemen de askerlik yapan öğretmen Asteğmen Kubilay şehit edilmiştir. Olay kısa sürede bastırılmış, Derviş Mehmet ve yandaşları yakalanarak Askeri Mahkeme de yargılanarak cezalandırılmışlardır. ÖNEMLİ!!! Menemen Olayı, Şeyh Sait İsyanı ndan sonra laik Cumhuriyete karşı çıkan ikinci isyandır. Hem Şeyh Sait İsyanı, hem de Menemen Olayı, Türkiye de henüz demokrasi ortamının oluşmadığını göstermiştir. Cumhuriyet in ilanından sonra bir süre daha tek partili yönetimin sürdürülmesinin en önemli nedenleri; yapılacak olan inkılâpların ülkeye yerleşmesini sağlama ve halkın gerekli olan siyasal olgunluğa erişmesini beklemektir. KABOTAJ KANUNU Kabotaj; bir ülkenin kendi karasularında (deniz ve limanları arasında) yük ve yolcu taşıma hakkıdır. Bu hak Osmanlı Devletinde yabancı şirketlere verilmişti. SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR DEVLET TOPLUM ELELE Milletin sağlığını korumak ve güçlendirmek, bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemek ve sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak politikası esas alındı. Bunun için de; Koruyucu hekimliğe önem verilerek Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu. İlk Hıfzısıhha Enstitüsüne Sağlık Bakanı Refik Saydam ın adı verildi. Verem o önemde yaygın bir hastalıktı. Bu amaçla; Behçet Uz un girişimiyle 1923 te İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti; 15 Ağustos 1924 te İstanbul da Sanatoryum; 1925 te Veremle mücadele için ilk Dispanser; 1927 de İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti kuruldu. Sanatoryum: Uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip (verem) hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu. Dispanser: Ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, hafif tedavi edilerek, karşılığında ücret talep edilmeyen bakım evi da Umumi Hıfzısıhha Kanunu çıkarıldı. Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile veremlilerin ihbar edilmesi ve önlem alınması ile ilgili kanundur. 5

6 Behçet hastalığını ilk kez 1937 yılında Hulusi Behçet tanımladığı için bu hastalık onun adıyla anılır. Kurulan diğer kurumlar: Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dernekleri, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal kuruluşlardır. Okur-yazar olmayan yetişkinlere okuma yazma öğretmek ve yeni Türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak için; Millet Mektepleri açılmış ve ülke genelinde okuma - yazma seferberliği başlatılmıştır. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitimde yenilik yapılmasını gerektiren sebepler: Eğitim ve öğretimi çağdaş esaslara göre düzenlemek Eğitim ve öğretim kurumlarında laikleşmeyi sağlamak Eğitim kurumlarında eğitim-öğretim birliğini sağlamak Kültür çatışmalarını ortadan kaldırmak Milli, bilimsel ve çağdaş değerlerle donanmış bir nesil yetiştirmek TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU Eğitim ve öğretim birleştirilmiş, Medreseler kapatılmış; yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmıştır. Böylece eğitim ve öğretim faaliyetlerinden kaynaklanan kültür çatışmaları önlenmeye çalışılmıştır. Yabancı okullara Türkçe, Tarih ve Coğrafya dersleri konulmuş ve bu derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması sağlanmıştır. Karma ve laik eğitime geçilmiş, eğitimin çağdaşlaşması ve laikleşmesi sağlanmıştır. MAARİF TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN (Milli Eğitim Temel Kanunu) o İlk ve orta öğretimin esasları tespit edilmiş, o Bütün okul açma faaliyetleri devletin tasarrufuna alınmış, o İlköğretim parasız ve zorunlu hale getirilmiş, o Eğitimin millileştirilmesi ve çağdaşlaştırılması amaçlanmıştır. HARF İNKILABI Okuma yazmayı kolaylaştırmak, okur yazar oranını arttırmak ve konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak amacıyla Arap alfabesi kaldırılarak Latin alfabesi kabul edilmiştir. Böylece; Okuma yazma bilenlerin sayısında artış olmuş ve bilimsel çalışmalar hızlanmıştır. Basılan kitap sayısı artmış, batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Milli kültürümüz daha da gelişmeye başlamıştır. TÜRK TARİH KURUMU NUN AÇILMASI Türk tarihinin sadece Osmanlı ve İslam tarihiyle sınırlı olmadığını göstermek Türk milletinin geçmişini araştırıp eski Türk tarihini de aydınlatmak Türklerin dünya uygarlığına yaptıkları hizmetleri ve katkıları ortaya koymak Ümmetçi tarih anlayışı yerine milli tarih anlayışını oluşturmak, Türkler hakkındaki olumsuz propagandaları çürütmek için kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu nun açılmasıyla Türk tarihi ile ilgili çalışmalar hızlanmış; ümmetçi tarih anlayışından milli tarih anlayışına geçilmiştir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. TÜRK DİL KURUMU NUN AÇILMASI Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak Konuşma ve yazı dili arasındaki birlikteliği sağlamak Türkçeyi bilim dili haline getirmek Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu nun açılması Atatürk ün milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. TARIM ALANINDAKİ GELİŞMELER Osmanlı Devleti zamanında köylüden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı. Aşar verginin kaldırılması ile köylüyü ağır vergi yükünden kurtarmak ve tarımsal üretimi arttırmak amaçlanmıştır. Toprak Reformu yapıldı ve köylüye toprak mülkiyeti sağlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Ankara da Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Ziraat okulları açıldı. Örnek çiftlikler kuruldu. Makineleşmeye önem verildi. EĞİTİM KÜLTÜR ALANINDAKİ DİĞER GELİŞMELER Ankara Hukuk Mektebi açılmıştır. Halkevleri kurulmuştur. Darülfünun un yerine Cumhuriyet in ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi kurularak Avrupa modeline göre örgütlendirilmiştir. Ankara da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi. Ankara da Musiki Muallim Mektebi açılmış, Sanayii Nefise mektebi Güzel Sanatlar Akademisi ne dönüştürülmüş. Ankara Devlet Konservatuarı. Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. EKONOMİ ALANINDAKİ DİĞER GELİŞMELER 1933te Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı ve uygulandı. 6

7 1938 de hazırlanan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2.Dünya savaşı nedeniyle uygulanamadı. Özel sermaye yetersiz olduğundan Karma Ekonomi modeli benimsendi. İş Bankası kuruldu. Yerli sanayiyi korumak için gümrük vergileri yükseltildi. Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi. Ülkemizdeki maden kaynaklarını araştırmak için MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü) kuruldu. Maden yataklarını işletmek için Etibank kuruldu. Dokuma sanayini geliştirmek için Sümerbank kuruldu. Birçok yabancı kuruluş devletleştirildi. 7

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 4.ÜNİTE TEK FASİKÜL

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 4.ÜNİTE TEK FASİKÜL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 4.ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE TEK FASİKÜL Atatürk tarafından ortaya konulan, temelini Atatürkçü düşüncenin oluşturduğu, tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. 4.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. ÀÀHerhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. ÀÀTürk halkının ihtiyaçlarından

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKABİLİRSİNİZ Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV Değerli Öğretmenimiz, Öğrencileriniz ya da velileriniz mini sınav cevaplarını en geç 26.02.2017 günü saat 23.59 a kadar; ➊ İnternet bağlantısı olan cep telefonu, tablet veya bilgisayardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir. Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İkinci TBMM

Detaylı

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır.

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. } Bütün köylülere okumak yazmak ve vatanını, ulusunu, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafya,

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Not:1921 anayasası bu maddelerle egemenliğin bir kişiye bir aileye bir zümreye değil millete ait olduğunu açık şekilde belirtmişti.

Not:1921 anayasası bu maddelerle egemenliğin bir kişiye bir aileye bir zümreye değil millete ait olduğunu açık şekilde belirtmişti. 1. KONU: SALTANATTAN MİLLİ EGEMENLİĞE Milli Egemenlik: Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasına denir. Mustafa

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar 1- Osmanlı topraklarında, özellikle Balkanlarda meydana gelen ayrılıkçı fikir ve hareketler, Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya yöneltti. Osmanlı aydınları bu çözülmeyi durdurmak için önce Batıcılık;

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1923-1938 Atatürk Dönemi 2 Cumhuriyetin İlk On Yılında Ekonomideki Gelişmeler 3 Giriş Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 2.KISIM(Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 109-137 ARASI ÜNİTE SONUNA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ. Mustafa Kemal, Nutuk u yaptıklarının

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI A- TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Atatürk ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen gerçekleşen Türk İnkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı,

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR 1.ÜNĠTE: BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR KAZANIMLAR 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

ÜNĠTE IV ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA ADIMLAR Lozan da Çözümlenemeyen (Yarım Kalan) Konular: 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) : Buna göre: Önemi:

ÜNĠTE IV ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA ADIMLAR Lozan da Çözümlenemeyen (Yarım Kalan) Konular: 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) : Buna göre: Önemi: ÜNĠTE IV ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA ADIMLAR 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) : - Saltanatın kaldırılma nedenleri: Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme, Kurtuluş Savaşında padişahın

Detaylı

3- İtilaf Devletlerinin ikilik çıkarma oyunları sona erdi. 4- Cumhuriyetin ilanı için zemin hazırladı.

3- İtilaf Devletlerinin ikilik çıkarma oyunları sona erdi. 4- Cumhuriyetin ilanı için zemin hazırladı. 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) : - Saltanatın kaldırılma nedenleri: Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme, Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu ve M. Kemal in yeni kurulan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı