FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1"

Transkript

1 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test Maddenin Halleri (Özısı). Aşağıda özısı ile ilgili bir şema verilmiştir. J / g J / g. C birimi 2. Madde Özısı (cal/g c) Demir,5 Krom,2 Alüminyum,27 Radyotör özısı sembolü c L 4 Şemadaki numaralandırılmış kutulardan hangileri özısıya aittir? A) ve B) ve 4 C) 2 ve D) 2 ve 4 2. Aşağıda X ve Y cisimlerine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. FEN BİLİMLERİ 8 Hakan ve Hakkı kendileri için radyatör tasarlamak istiyorlar. Hakan; Radyatörünün geç soğumasını istiyor Hakkı ise radyatörünün çabuk ısınmasını istiyor. Hakan ve Hakkı yapacakları radyatörlerde yukarıda tabloda verilen metallerden hangilerin kullanmalıdır? Hakan Hakkı A) Demir Alüminyum B) Alüminyum Demir C) Krom Demir D) Alüminyum Krom X 2 25 Y I. Cisimlerin özısıları eşit ise; X in kütlesi, Y nin kütlesinden daha büyüktür. II. Cisimlerin özısıları eşit ise; Y nin kütlesi, X in kütlesinden daha büyüktür. III. Cisimlerin kütleleri eşit ise; X in özısı, Y nin özısısından daha büyüktür. IV. Cisimlerin kütleleri eşit ise; Y nin özısısı X in özısısından daha büyüktür. Cisimlere verilen ısılar eşit olduğuna göre, grafikteki sıcaklık değişiminin yukarıdak gibi olmasının nedeni aşağıdakilerden hangileri olabilir? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV 5 gr yağ 5 gr Yukarıdaki kaplarda eşit kütlelerde ve yağ bulunmaktadır. Sıvılar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldığında sıcaklık artışları gözlemleniyor. Bu deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerden hangisidir? Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken A) Sıcaklık Artışı Isı miktarı B) Isı Miktarı Özısı C) Sıcaklık Artışı Özısı D) Isı Miktarı Sıcaklık Değişimi

2 5. Özısın biriminde hangi niceliğin birimi yoktur? 8. Kısa sürede ısınır, kısa sürede soğur. A) Isının birimi B) Yoğunluğun birimi C) Kütlenin birimi D) Sıcaklığın birimi Öz ısısı küçük olan maddeler Uzun sürede ısınır, uzun sürede soğur. Kısa sürede ısınır, uzun sürede soğur. 2 Uzun sürede ısınır, kısa sürede soğur. 4 Aşağıdaki 6 ve 7. soruyu bu şekle göre cevaplayınız. 25 C 25 C 25 C Yukarıdaki kutudaki ifade hangi bilgi ile devam ederse doğru olur? A) B) 2 C) D) 4 gr gr 5 gr 9. Eşit kütleli P, R, S ve T saf katı maddelerine ait ısı - sıcaklık artışı tablodan verilmiştir. I 25 C 5 gr yağ II 25 C gr yağ III Madde Verilen Isı (j) Sıcaklık Artışı o C) P 2 R 5 5 S 2 5 T 5 25 IV V (Suyun özısısı 4,8 j/g. C Yağın özısısı,96 j/g. C ısıtıcılar özdeştir.) 6. Farklı iki maddenin eşit kütlelerine, eşit ısı verilirse sıcaklık değişimi farklı olur. Yukarıdaki bilginin doğruluğunu ispatlamak için hangi düzenekler seçilmelidir? A) I ve II B) I ve III C) III ve V D) I ve V FEN BİLİMLERİ 8 Buna göre, bu maddelerden hangisi ikisi aynı tür olabilir? A) P ve T B) R ve S C) P ve S D) R ve T Adı-Soyadı: TEST 5 7. Kaplar resimdeki ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığı zaman hangi kaptaki maddenin sıcaklığı en fazla olur? A) II B) III C) IV D) V Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

3 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 2 Maddenin Halleri (Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi) gr gr yağ 2 5 gr yağ 4 5 gr yağ Eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişimi fazla olan kap hangisidir? Eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişimi az olan kap hangisidir? Resimlerin yanındaki soruları doğru cevaplayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? (Suyun özısısı, yağın özısısından büyüktür.) A) ve B) ve 4 C) 2 ve D) 2 ve 4 5gr C 5gr C FEN BİLİMLERİ 8. Hakan bir ısıtıcıya kaynama sıcaklığında gram saf sıvı koyuyor. Sıvıyı, dakikada 7 Joule ısı verdiğini bildiği ısıtıcı yardımı ile dakika boyunca ısıtıyor. Bu süre sonunda sıvının tamamen buharlaştığını görüyor. Buna göre bu sıvının buharlaşma ısısını veren ifade aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? 4. A) 7 x B) 7 x C) 7 x x D) x 7 gr K 4 gr L 2 gr M Demir Alüminyum Yukarıdaki kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan demir ve alüminyum maddeleri verilmiştir. Bu küpler özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtıldığında son sıcaklıkları aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Aynı sıcaklıkta bulunan ların kütleleri yukarıda verilmiştir. Bu sıvılar buzdolabına konuyor. Belli bir süre sonra ların sıcaklıkları ölçülüyor. Sular donmadığına göre termometrelerde ölçülen sıcaklık değerleri nasıl olabilir? K L M 5 C 9 C Demir Alüminyum Bu etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A) 2 C 2 C C B) 2 C 8 C 5 C C) 5 C 8 C 2 C D) 5 N C C A) Demirin özısısı alüminyumdan büyüktür. B) Eşit ısıyı alan iki maddeden alüminyumun sıcaklığı daha fazla artar. C) Küpleri aynı sıcaklığa getirmek için demire daha çok ısı vermemiz gerekir. D) Aynı maddeler soğumaya bırakılırsa demir daha hızlı soğur.

4 5. - C demir bilye 7. Aşağıda kütle ve özısı değerleri grafikte verilen K, L, M maddelerine eşit ısı veriliyor. Kütle (g) Özısı (j/g: c) 9 C C deki sıcak içerisine C demir bilye atılıyor. Bu işlem sırasında yun bir miktar soğuduğu, demir bilyenin ısındığı fark ediliyor. Bu olayın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Suyun ısısının demir bilyenin ısısından fazla olmasıdır. B) Suyun sıcaklığının demir bilyenin sıcaklığından fazla olmasıdır. C) Suyun kütlesinin demir bilyenin kütlesinden fazla olmasıdır. D) Madde cinslerinin birbirinden farklı olmasıdır. 6. I. Eşit kütleli iki maddeye eşit ısı verilirse özısısı büyük olanın sıcaklık değişimi daha... olur. II. Öz ısısı eşit olan iki maddeye eşit ısı verilirse kütlesi büyük olanın sıcaklık değişimi daha... olur. III. Eşit kütleli özısısı eşit olan iki maddeler fazla ısı verilenin sıcaklık değişimi daha... olur. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? I II III A) az az fazla B) az fazla fazla C) fazla az az D) az fazla az FEN BİLİMLERİ 8 8. K L M madde K L M madde Bu maddelerin sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) K > L > M B) M > L > K C) K = M > L D) L > K = M P R S ºC 4ºC 4ºC 4ml 2ml 4ml P, R, S kaplarındaki ların hacim ve sıcaklıkları şekilde verilmiştir. Buna göre; ların sıcaklığını 8ºC yükseltebilmek için gereken ısı enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) E P > E R > E S B) E P = E R = E S C) E P > E S > E R D) E R > E S > E P Adı-Soyadı: TEST Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

5 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test Maddenin Halleri (Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi). 2 C C. Aşağıda sıcaklıkları verilen dört cisimden oluşan düzenekler verilmiştir. 4 C 4 C 2 C 7 C 2. Zeynep Hanım mutfakta çorba yapmaktadır. Çorbaya kaşığı daldırmadan önce kaşığın sıcaklığını 2 C, çorbanın sıcaklığını da C ölçmüştür. Ocağı kapatıp çorbaya kaşığı daldırdıktan sonra; I. Çorba kaşığa ısı verir. II. Çorbanın verdiği ısı kaşığın aldığı ısıya eşittir. III. Son durumda denge sıcaklığı 2 C olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III 6 C 2 C 5 C 7 C K L K M FEN BİLİMLERİ 8 4. I. Düzenek II. Düzenek Her düzeneğin kendi arasında gerçekleşecek ısı akışlarının yönleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? I. Düzenek II. Düzenek A) Olmaz B) C) Olmaz D) Olmaz ilk sıcaklık son sıcaklık Dokunduruluyor Isı alış-verişi bitene kadar bekleniyor. Sonuçta K ve L nin son sıcaklığının 5 C olduğu görülüyor. Dokunduruluyor Isı alış-verişi bitene kadar bekleniyor. Sonuçta K ve M nin son sıcaklığının 65 C olduğu görülüyor. Eşit kütleli K, L ve M katılarından 6 C de K katısı, 2 C L katısına dokundurulduğunda denge sıcaklığı 5 C olduğu görülüyor. Bu halde alınan K katısı 7 C de M katısına dokunulduğunda denge sıcaklığı 65 C olduğu görülüyor. Bu bilgilere göre K, L ve M katılarının özısıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? K L M A) 9 6 B) 9 C) 9 D) 6 9 Sıvılar K L Yukarıdaki grafik eşit ısı verilen K ve L sıvılarının sıcaklık değişimini göstermektedir. Bu sıvılar ile ilgili verilen aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olamaz? A) Sıvılar aynı cins ise, K sıvısının özısısı, L sıvısının özısısından büyüktür. B) Sıvılar aynı kütlede ise, K sıvısının özısısı, L sıvısınının özısısından büyüktür. C) Sıvılar aynı cins ise, K sıvısının kütlesi, L sıvısının kütlesinden büyüktür. D) Sıvılar aynı kütlede ise, K nin özısısı 2j/ g. C, L nin özısısı j / g. C olabilir.

6 5. Sıcaklık artışının özısısı ile olan ilişkisini göstermek isteyen Nuri, bir deney düzeneği tasarlıyor. Bunun için aşağıdaki adımları izliyor. I. Boş bir behere 2 gr koyuyor. II. Diğer bir behere 2 gr yağ koyuyor. III.... IV. Bu süre sonunda yun sıcaklık artışının yağa göre daha az olduğu sonucunu çıkarıyor. Boş bırakılan III. aşamaya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) İki beheri de özdeş ısıtıcılar ile ısıtıyor. B) İki beheri de eşit süre ısıtıyor. C) İki beheri de özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıyor. D) Su dolu kabı 2 dakika, yağ dolu kabı dakika özdeş ısıtıcıları ile ısıtıyor. 8. Öğretmen en çok buz eriten kim yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmaya katılan dört arkadaşın düzenekleri aşağıda verilmiştir. 7 C Sultan'ın düzeneği 6 C Yunus'un düzeneği 2 gr gr 7 C Halil'in düzeneği 6 C Raziye'nin düzeneği 4 gr gr Öğrencilerin hepsi sıvı olarak yu kullandığına göre en çok buz eriten sıvıyı hazırlayıp yarışmayı kazanan kimdir? 6. K L M N A) Sultan B) Halil C) Yunus D) Raziye l l,5l 2l Yukarıdaki özdeş kaplarda ilk sıcaklıkları eşit olan lar eşit süre ısıtılıyor. K, L, M ve N kaplarındaki ların son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) K > L > M > N B) L > K > M > N C) M > N > K L D) N > L > K > M FEN BİLİMLERİ 8 Adı-Soyadı: TEST C C Eşit kütlede alınan K ve L katılarının özısıları arasındaki ilişki K L C K = 2C L olduğu biliniyor. K katısının ilk sıcaklığı 7 C L katısının ilk sıcaklığı C olduğuna göre, bu katılar birbirine dokundurulup ısı alış-veriş bittiğinde son sıcaklıkları kaç C olur? A) B) 4 C) 5 D) 6 Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

7 8 FEN BİLİMLERİ f. sı nı Ünite 6 - Test 4 Maddenin Halleri ( Maddenin Halleri ve Isı Alış-verişi) A) Saf sıvılar buharlaşırken aldıkları ısıyı yoğuşurken dışarı verirler. B) Saf sıvılar kaynarken sıcaklıkları değişmez. C) Saf sıvılar kaynarken ısı alırlar. D) Bir saf sıvı kaynama sıcaklığında değilse verilen ısı sıcaklığın artmasına neden olur.. Erime Donma Buharlaşma Yoğuşma Yukarıdaki hal değişim olaylarından hangileri maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık azalır?.kap 2.KAP Buz parçalarının erimesi tamamlandığı anda lardan aldıkları ısılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? (. kaptaki buzun aldığı ısı Q, 2. kaptaki buzun Artar Azalır Değişmez Taneciklerin düzensizliği 2 gr Özellik Tanecikler arası çekim kuvveti 4 gr B) ve D) ve Sıcaklığı 2. Erime sıcaklığında alınan iki özdeş buz aşağıdaki kaplara atılıyor. 4 C 2 C A) ve C) ve 4. Erime sıcaklığındaki katı bir madde ısıtıldığında bazı özellikler artarken bazı özellikler azalır. Aşağıdaki tabloya eriyen katının hangi özelliğinin nasıl değiştiği işaretlenecektir. FEN BİLİMLERİ 8 Onur, elektrikli ısıtıcının üzerine, 5 ml olan beheri koyarak ısıtmaya başlıyor. İlk sıcaklığı 8 C olan yun sıcaklığının ilk önce arttığını kaynamaya başladıktan sonra ise sıcaklığın değişmediğini C kaldığını gözlemliyor. Aşağıdakilerden hangisi sadece bu deneye bakılarak söylenemez?. Tablonun doğru işaretlenmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? A) Özellik Artar Azalır Değişmez B) Özellik Artar Azalır Değişmez C) Özellik Artar Azalır Değişmez D) Özellik Artar Azalır Değişmez aldığı ısı Q2) A) Q = Q2 C) Q = 2Q2 B) Q = 4Q2 Q2 D) Q = 4

8 5. Erime sıcaklığındaki gr buzun erimesi için gereken ısı 4 j dur. Donma sıcaklığındaki 5 gr yun donarken çevreye verdiği ısı kaç joule dür? A) 4j B) 67j C) 4j D) 668j 8. Kaynama sıcaklığında olan bir K sıvısı için aşağıdaki ısı-kütle grafiği çizilmiştir. Alınan ısı miktarı? K Bilgi : Erime ısısı, taneciklerin çekim kuvvetinin bir göstergesidir. Erime ısısı fazla olan maddenin tanecikler arası çekim kuvveti de fazladır. Kütle 5 5 Grafikte soru işareti yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 275 B) 285 C) 54 D) 8 Aşağıda eşit kütlelerde dört farklı maddenin eri- 7. mesi için gereken ısı miktarları verilmiştir. Özellik Değişmez K 2257 L 458 M 62 N 248 Bu maddelerden hangisinin tanecikleri arası çekim kuvveti en fazladır? A) K B) L C) M D) N Kütle İlk Sıcaklık Son Sıcaklık K gr 4 C 6 C L 2 gr 4 C 5 C M gr 4 C 5 C K, L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Sıvıların kütle ve sıcaklık değişimleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. FEN BİLİMLERİ 8 9. I. Soğuk günlerde pencere ve otomobil camlarının buğulanması II. Islak elbiselerle duran bir kişinin üşümesi III. Kolonya dökülen elimizin serinlemesi Yukarıdaki olaylardan hangileri buharlaşma ile ilgilidir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III Adı-Soyadı: TEST 8 K, L ve M sıvılarının cinsleri hakkında ne söylenebilir? A) K, L ve M aynı cinstir. B) K ve M aynı cinstir L farklı cinstir. C) K ve L aynı cinstir M farklı cinstir. D) K, L ve M farklı cinstir. Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

9 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 5 Maddenin Halleri (Maddenin Halleri ve Isı Alış-verişi). Saf bir maddenin ısınma grafiği şekildeki gibidir. 2. Sıcaklık C B A 2 4 Isı Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir? A) Madde 4. bölgede kaynamaktadır. B) 2. bölgede madde hem katı hem sıvı haldedir. C). bölgede madde tamamen sıvı haldedir. D) Madde bir kez hal değiştirmiştir. Kaynama sıcaklığında bulunan 5 gram saf X sıvısını tamamen buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı kaç Joule dür? (X in buharlaşma ısısı = 48 J/g) FEN BİLİMLERİ 8. Hakkı, bir miktar erime sıcaklığında buz alarak behere koyuyor. Beheri 65 C deki yun içerisine bırakan Hakkı, içerisindeki termometrenin zamanla azalmasına rağmen buz içerisindeki termometrenin değerinin değişmediğini fark ediyor. Hakkı yaptığı bu deneyden aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğruluğunu ispatlayamaz? A) Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. B) Isı, sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru akar. C) Isı veren maddelerin sıcaklıkları azalır. D) Isı alan maddelerin sıcaklıkları artar. 4. Öğretmen öğrencilerine yukarıdaki soruyu yöneltmiştir. Öğrencilerinden dört tanesinin defterleri aşağıda görülmektedir. Buna göre hangi öğrencinin hesaplaması doğrudur? A) Isı = 48 5 B) Isı = C) Isı = 48.5 D) Isı = 48 5 Yukarıdaki grafik aşağıdaki bilgilerden hangisini göstermek için çizilmiştir? A) Saf maddeler ısıtılırken, hal değiştirme sıcaklığında sıcaklıkları sabit kalır. B) Saf olmayan maddeler ısıtılırken, hal değiştirme sıcaklığında sıcaklıkları sabit kalmaz. C) Saf maddeler ısıtılırken, hal değiştirme sıcaklığında sıcaklıkları sabit kalmaz. D) Saf olmayan maddeler ısıtılırken, hal değiştirme sıcaklığında sıcaklıkları sabit kalır.

10 5. Aşağıda farklı sıvı maddelerin farklı kütleleri için ısınma grafikleri verilmiştir. Bu maddelerden hangisinin buharlaşma ısısı en azdır? A) B) gr P gr R 7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi saf bir sıvıya ait soğuma grafiğidir? A) B) C) Isı (j) 5 gr S 5 5 Isı (j) D) Isı (j) 2 2 gr T Isı (j) 6. Aşağıda hal değişimi ile bilgiler ve bu bilgilere ikişer tane örnekler verilmiştir. Buharlaşan sıvılar çevrelerinden ısı alarak çevreyi soğutur. Örnek Örnek 2 Kolonya dökülen elin serinlemesi Bano aynasının duştan sonra buğulanması Donan sıvılar çevresine ısı vererek çevrenin ısınmasını sağlar. 4 Soğuk hava depolarına dolu kovalarının konulması Örnek Örnek Kesilen karpuzun güneşe konulduğunda soğuması FEN BİLİMLERİ 8 C) D) 8. Erime sıcaklığına gelmiş X, Y ve Z katılarına aynı ısılar verildiğinde en fazla miktarda eriyen Z katısı, en az miktarda eriyen Y katısı olmaktadır. Bu bilgilere göre; I. Erime ısısı en küçük olan madde Z'dir. II. Buharlaşma ısısı en büyük olan madde Y'dir. III. Katıların bağ kuvvetleri arasındaki ilişki Y>X>Z'dir. hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Adı-Soyadı: TEST 9 Bilgilere uygun olan örnekler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) ve B) ve 4 C) 2 ve D) 2 ve 4 Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

11 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 6 Maddenin Halleri (Maddenin Halleri ve Isı Alış-verişi). K, L ve M sıvılarının herbiri kendi kaynama sıcaklığında ve kütleleri birbirine eşittir. dakika boyunca özdeş ısıtıcılar ile ısıtılan K, L ve M sıvılarına ait kütle değişim tablo aşağıda verilmiştir. Başlangıçta dakika sonra K 7 gr 6 gr L 7 gr gr M 7 gr 4 gr Bu tablodan yararlanarak K, L ve M sıvılarının buharlaşma ısılarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (L = Buharlaşma Isısı) A) L K > L L > L M B) L K > L M > L L C) L L > L M > L K D) L M > L K > L L 2. Aşağıda X cismine ait bir soğuma grafiği verilmiştir. FEN BİLİMLERİ 8. Aşağıda A ve B maddelerine ait ısınma grafiği verilmiştir. Sıcaklık A B Yukarıdaki grafiğe göre, Zaman I. A nın donma noktası, B nin donma noktasından daha küçüktür. II. A nın kaynama noktası, B nin kaynama noktasından daha büyüktür. III. C de her iki madde de sıvı haldedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 4. Oda sıcaklığındaki bir madde dk süresince ısıtılmıştır. Sıcaklık değerleri termometre ile ölçülmüş ve şekildeki grafik çizilmiştir Bu grafikte X cismine ait hangi nicelik belirlenemez? A) Erime sıcaklığı B) C deki fiziksel hali C) Kaynama sıcaklığı D) Kütlesi Bu grafiğe göre aşağıdaki sorulardan hangisine kesin bir cevap verilebilir? A) Maddenin başlangıçtaki fiziksel hali nedir? B) Maddenin erime sıcaklığı kaç C dir? C) Madde dk içerisinde kaç kere hal değiştirmiştir. D) Madde hangi sıcaklıklar arasında sıvı haldedir?

12 5. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde 25 C deki buzun tamamen buharlaşarak gaz haline geçtiği gösterilmiştir? A) C) -25 Zaman B) D) -25 Zaman 8. 5 X 2 7 Y Zaman(dk) Zaman -25 Zaman Şekildeki sıcaklık-zaman grafiği verilen saf sıvı madde ile ilgili, I. Kaynama sıcaklığı 9 C dir. II. Katı hali 2 C de erir. III. Kaynama ve donma sıcaklıkları arasında fark 7 C dir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III K L Zaman Saf K ve L maddelerinin sıcaklık-zaman grafiği yukarıda gösterilmiştir. Buna göre, K ve L maddeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) K nın kaynama sıcaklığında, L gaz halindedir. B) L nin kaynama sıcaklığında, K sıvı halindedir. C) C de K ve L maddeleri katı haldedir. D) K ve L maddelerinin kaynama sıcaklıkları eşittir. FEN BİLİMLERİ 8 Zaman(dk) Başlangıçta X maddesi sıvı, Y maddesi ise gaz halindedir. Bu maddelerin sıcaklık zaman grafikleri yukarıda gösterilmiştir. Bu maddelerle ilgili olarak; I. 4 C de X ve Y gaz halindedir. II. 2 C de Y Sıvı haldedir. III. 5 C de X ve Y sıvı haldedir. yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Adı-Soyadı: TEST Lütfen form üzerindeki karelere karalama yapmayınız. Aksi takdirde formunuz okunamayacaktır.

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı olmasıdır. Eşit miktardaki

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 7.SAYI

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

Maddenin Halleri ve Isı

Maddenin Halleri ve Isı Maddenin Halleri ve Isı Yukarıda ki grafik 5gr suya ait sıcaklık-zaman grafiğidir. Bu grafik ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm sorular aşağıda verilmiştir. A)Grafikle ilgili yorumlar 1. Grafik ısınma

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR ISINMA VE SOĞUMA Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Örneğin; çay ya da yeni pişirilmiş bir çorba sıcaktır. Buzdolabından çıkarılan su ya da dondurma ise soğuktur. Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur.

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettirildiğinde sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı akışı olur. Isının akış yönü her

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

MADDE VE ISI ISI. KALORİ veya JOULE DİR DENEY 1 DENEY 2 BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. BİRİMİ

MADDE VE ISI ISI. KALORİ veya JOULE DİR DENEY 1 DENEY 2 BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. BİRİMİ MADDE VE ISI ISI BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. ENERJİDİR. BİRİMİ KALORİ veya JOULE DİR ÖLÇÜLEMEZ.KALORİMETRE İLE HESAPLANIR. SEMBOLÜ Q DENEY 1 1 MADDE MİKTARINA BAĞLIDIR. KÜTLE

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu biliyoruz. Maddeler, atomlardan ya da atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden meydana gelmiştir. Şimdiye kadar

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 11 MYIS 2014 Saat: 09.00 F 1. Şekilde bir hidranın üremesi gösterilmiştir. 3. hmet, şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor.

Detaylı

Ünite MADDENİN HALLERİ VE ISI

Ünite MADDENİN HALLERİ VE ISI Ünite 5 MADDENİN MADDENİN HALLERİ VE ISI HALLERİ VE ISI Sayfa No Isı ve...214 Test 1...214 Etkinlik (1 2)... 216 217 Enerji Dönüşümü ve Öz ısı...218 Test 2...218 Test 3...22 Etkinlik (3 5)... 222 223 Alışverişi...224

Detaylı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Bölüm 1: Isı ve Sıcaklık Sıcaklık: Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik sıcaklık olarak bilinir. Maddeyi oluşturan taneciklerin

Detaylı

a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su a) teneke b) tel c) bilye d) bardak a) doğal gaz b) kömür c) petrol d) linyit

a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su a) teneke b) tel c) bilye d) bardak a) doğal gaz b) kömür c) petrol d) linyit 1) Hangi seçenekteki su, diğerlerinden daha önce donar? a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su 2) Hangi seçenekteki cismin genleşmesi boyuna doğru olur? a) teneke b) tel c) bilye d) bardak 3)

Detaylı

10. SAYI İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU

10. SAYI İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU 10. SAYI ADI SOYADI ABDURRAHMAN KARAŞAHİN LEVENT EKER MEHMET DİLBER MEHMET EMRAH AYDIN MEHMET UYSAL RAMAZAN BOZDAŞ OKUL NİĞDE İL MEM ARGE İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU GÜMÜŞLER ORTAOKULU HACIBEYLİ

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KAYNAMA NOKTASI ERİME VE DONMA NOKTASI YOĞUNLUK Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere denir. K A Y N A M A MADDENİN

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Farklı maddelerin aynı koşullarda farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni, madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin maddeden maddeye değişmesidir.

Detaylı

HAYALİMO8 LGS DENEME 2

HAYALİMO8 LGS DENEME 2 ADSOYAD: SINIF: ŞUBE: HAYALİMO8 Doğru: Yanlış : Net : 1 3 Yukarıda mitoz bölünmenin bazı evrelerinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki evre şekillerinden hangisinin açıklaması yukarıda

Detaylı

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5 ISI VE SIAI Bölüm - 5 EROEREER - Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. - ermometreler, kullanım amaçlarına göre üçe ayrılır.. Sıvılı termometreler. etal termometreler 3. Gazlı termometreler.

Detaylı

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y ve Z elementlerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) D)

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y ve Z elementlerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) D) 1-3- Yukarıda mitoz bölünmenin bazı evrelerinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki evre şekillerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir? A) B) C) D) 2-Öğretmen öğrencilerinden

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür 1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Bir bardak suyun içine buz parçaları koyduğumuzda suyun sıcaklığının azaldığını gözlemleriz. Sonuç olarak ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi sıcaklık

Detaylı

Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız.

Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız. GİRİŞİŞ ETKİNL NLİĞİ Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız. Sobaları, kaloriferleri kışın yaktığımız halde yazın niçin yakmıyoruz? Soğuk su içmek istediğinizde suyu

Detaylı

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR.

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. I S I ENERJİSİ MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. BÜTÜN MOLEKÜLLER HAREKETLİDİR MOLEKÜLLERİN ISINDIKÇA HIZLARI ARTAR. KATI CİSİMLERİN MOLEKÜLLERİ ÇOK AZ HAREKET EDERLER. SIVILARIN MOLEKÜLLERİ

Detaylı

ISI,MADDELERİ ETKİLER

ISI,MADDELERİ ETKİLER ISI,MADDELERİ ETKİLER Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Maddelere verilen ısı,sıcaklığı artırırken maddelerin boyutlarında da değişime neden olur.isının etkisiyle maddelerin boyutlarındaki bu değişime

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ 1) Mitoz bölünmede gerçekleşen evreler aşağıda karışık olarak verilmiştir. 3) Periyodik cetveldeki I, II, III ve IV ile gösterilen yerlerde bulunan elementler için aşağıda verilen hangi bilgi doğrudur?

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI YAĞMURUN OLUŞUMU VE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER GÜNEŞ ENERJİSİ VE YERYÜZÜNE ETKİSİ ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI ISINMAK İÇİN KULLANILAN YAKITLAR ISININ MADDE ÜERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

MADDENİN HÂLLERİ VE ISI

MADDENİN HÂLLERİ VE ISI ÜNİTE MADDENİN HÂLLERİ VE ISI Öğrendiklerimiz Bundan önceki fen bilimleri derslerinde: Maddeyi katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırmayı, Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini akışkanlık,

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz?

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz? ISI SICAKLIK hakkında neler biliyoruz? Reklamlarda, haberler ve hava durumu programlarında sık sık duyduğumuz; "Düşük ısılarda bile mükemmel temizlik" "Dış ısı göstergesi" "Vücut ısısı düştü" "Bugün Şanlıurfa

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir.

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir. Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca

Detaylı

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir ISI VE SICAKLIK 1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir Sıcak bir bardak çay içine çay kaşığı bıraktığımızda bir süre sonra çay kaşığının sıcaklığı artar. Buna göre sıcak maddeler

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNE ORTA SINAVI F 1. ir hayvan hücresindeki solunumda; T maddesi kullanılır ve enerji verir. Y maddesi parçalanma sonucu oluşan gazdır. u bilgilere göre, T ve Y ile belirtilen maddelerin

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma B. Hal değişimi A. Bozunma A. ISINMA VE SOĞUMA Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler. Isının en önemli özelliklerinden

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Adı Soyadı: 1. TEOG DENEME 1. 4. Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Su miktarı, X Sayısı, Y sayısı öğrencilerini götürüyor. Çimlerin üzerine 50 tane beyaz 50 tane de yeşil bilyeyi rast gele saçıyor.

Detaylı

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek:

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek: 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI İLE MERKEZİ SINAV (TEOG) ARASI KAZANIMLAR VE SORU ÖRNEKLERİ 1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir. (1) 1.4.

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları. Isı Yalıtımı

Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları. Isı Yalıtımı MADDE VE ISI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (VI. SINIF VI. ÜNİTE) Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları İletim Yoluyla Yayılma Işıma Yoluyla Yayılma Isının Tutulması Ve Yansıtılması

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNE ORT SINVI F 1. şağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı ana canlıdan farklıdır? 2. Üç öğrenci,

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları HAL DEĞİŞİMİ 1 5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları 1.... Buharlaşma sıvı hâlden gaz hâline geçiş olup, sıvı yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. 9. Hâl değiştirme anında bir maddenin özkütlesi...

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9 1. Ayşe Şekil 1 de görüldüğü gibi nötr olan ebonit çubuğu nötr bir yün kumaşa sürtüyor. Daha sonra yüklenmiş olan ebonit çubuğu Şekil 2 deki gibi ( + ) yüklü elektroskobun

Detaylı

SU, HALDEN HALE GİRER

SU, HALDEN HALE GİRER Atmosferde yükselen buhar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşur. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçiriyorsa bu olaya yoğuşma denir. Sıcak Hava Yükselir ve Soğuyup Yağış

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı

TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı TEOG2 Sorularına En Yakın Özgün Sorular İle Hazırlanmış Isı ve Sıcaklık Ünitesi Sonu Kapsamlı TEOG2 Deneme Sınavı 1. Enes ve Mete Fen ve Teknoloji dersi yazılısına Mitoz ve Mayoz konusunda aşağıdaki gibi

Detaylı