Satınalma LOGO Ocak 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satınalma LOGO Ocak 2013"

Transkript

1 Satınalma LOGO Ocak 2013

2 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri Alınan Hizmet Ambar Durumu Ambar Detay Bilgileri Alınan Hizmet Ambar Durumu Alınan Hizmet Ambar Hareketleri Alınan Hizmet Ambar Toplamları Alınan Hizmet Durum Bilgileri Alınan Hizmetler Alınan Hizmet Hareketleri Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri Alınan Hizmet Döviz Toplamları Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar Satınalma İndirimleri Satınalma İndirim Bilgileri İndirim Formül Parametreleri Satınalma Masrafları Satınalma Masraf Bilgileri Satınalma Promosyonları Satınalma Promosyon Bilgileri Genel Bilgiler Malzeme/Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyat Bilgileri Koşul Bilgileri Fiyat Kartı / Varyant Özellik Belirleme Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme Hizmet Satınalma Fiyatları Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri Hizmet Satınalma Fiyat Koşulları Hizmet Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme Satınalma Koşulları (Fiş Satırları/Fiş Geneli) Satınalma Koşulları Kullanım Bilgileri Satınalma Koşullarının Uygulanması Satınalma Kampanyaları Kampanya Bilgileri Kampanya Türleri Promosyon Türü Kampanyalar İndirim Uygulamaları Puan Uygulamaları Masraf Uygulamaları Ödeme Planı Uygulamaları Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar Kampanyaların Uygulanması Satınalma Sipariş Şablonları Satınalma Sipariş Şablonu Bilgileri Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma Satınalma 2/360

3 Hareketler Satınalma Fiş ve Faturaları Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Bilgileri Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Başlık Bilgileri Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Bilgileri Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Genel Bilgileri Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Tipleri Depozitolu İşlemler Karma Koli Satırları İndirim, Masraf Satırları Promosyon Satırları Hizmet Satırları Sabit Kıymet Kayıtları Ek Malzeme Satırları Malzeme Sınıfı Satır Tipleri Fason Satırları Satınalma Siparişleri Sipariş Bilgileri Alınan Hizmet Siparişleri Satınalma Sipariş Fişi Detayları Satınalma Siparişi Onay Bilgisi Sipariş Sevk Bilgileri Satınalma Siparişi Temin Süresi Temin Tarihlerinin Değiştirilmesi Sipariş Fişlerinde Temin Süresi Kontrolü Hizmet Siparişleri Karşı Sipariş Oluşturma Ödemeli Siparişler Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri Satınalma Sipariş Fişleri İzleme Pencereleri Satınalma Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleri Satınalma Sipariş Fişleri Aktarım Pencereleri Sipariş Fişinin Yazdırılması Satınalma Siparişlerinin Toplu Basımı Sipariş Filtrele Sipariş Fişlerinin Gönderilmesi Satınalma İrsaliyeleri Satınalma İrsaliye Bilgileri Satınalma İrsaliyesi Detayları Satınalma İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleri Sabit Kıymet Bilgileri Satınalma İrsaliyesi Aktarım Pencereleri Satınalma İrsaliyesi İzleme Pencereleri Satınalma İrsaliyesi Uygulama Pencereleri Satınalma İade İşlemleri Müstahsil İrsaliyeleri Satınalma İrsaliyesinin Yazdırılması Satınalma İrsaliyeleri Toplu Basımı Satınalma İrsaliyeleri Filtrele Satınalma İrsaliyelerinin Gönderilmesi Satınalma Faturaları Satınalma Fatura Bilgileri Satınalma Fatura Detayları Satınalma 3/360

4 Satınalma Faturaları Bilgi Giriş Pencereleri Satınalma Faturaları İzleme Pencereleri Satınalma Faturaları Aktarım Pencereleri Konsinye Aktarımı Satınalma Faturaları Uygulama Pencereleri Hizmet Alım Faturaları Fason Faturalar Satınalma Fiyat Farkı Faturaları Satınalma İade Faturaları Müstahsil Makbuzları Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri Satınalma Faturaları Filtrele Satınalma Faturalarının Gönderilmesi Satınalma Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme Satınalma Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi Barkod Girişi Toplu Varyant Seçimi Üretici Kodu Girişi Satınalma Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi Satınalma Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri Satınalma Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi Kampanyaların Uygulanması Otomatik Kampanya Uygulama Promosyon Uygula Alternatif Malzemeyi Uygula Ek Malzemeyi Uygula FF Fiyat Farkı Uygula Satıra Ödeme Planı Uygula Malzeme Durumu Satınalma Siparişleri Malzeme Ambar Bilgileri Fiş Ebat Bilgileri Satır Analizi Fatura Bağlantıları Satınalma Teklif Yönetimi Satınalma Emirleri Satınalma Emir Fişi Satınalma Taleplerinin Satınalma Emir Fişlerine Aktarılması Satınalma Emri Fiş Detayları Satınalma Emir Fişi - Filtrele Satınalma Teklifleri Satınalma Teklif Fişi Teklif Alternatifleri Satınalma Teklifi Detayları Satınalma Teklifleri Filtrele Satınalma Teklif Hareketleri Satınalma Sözleşmeleri Satınalma Sözleşmesi Sözleşme ile Temin Edilecek Malzeme/Hizmet Bilgileri Sözleşme Detayları Satınalma Sözleşmeleri - Filtrele Satınalma 4/360

5 Sipariş Detayları / Bağlantıları Ek İndirimler (Satınalma Emri / Satınalma Teklifi / Satınalma Sözleşmesi) Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri Malzeme Bağımlı ve Malzeme Bağımsız Değerlendirme için Örnek: Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri İşlemler Malzeme Fiyat Güncelleme Hizmet Fiyat Güncelleme Hizmet KDV Oranı Güncelleme Toplu Faturalama İş Yerlerine Göre Toplu Faturalama Birebir Faturalama Sipariş Fişleri Listesi nden Faturalama Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma Raporlar Malzeme Raporları Toplam Satınalma Rakamları Ayrıntılı Satınalma Raporu Satınalma Fişleri Listesi Satınalma Hareketleri Dökümü Malzeme Satınalma Ekstresi Özet Günlük Satınalma Ekstresi Aylara Göre Satınalma Dağılımı Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı İşyerlerine Göre Satınalma Dağılımı Mal Fazlası Raporu Hizmet Raporları Alınan Hizmet Birimleri Listesi Alınan Hizmetler Listesi Alınan Hizmet Ekstresi Aylara Göre Alınan Hizmet Dağılımı Cari Hesaplara Göre Alınan Hizmet Dağılımı İşyerlerine Göre Alınan Hizmet Dağılımı Dövizli Alınan Hizmet Toplamları Sipariş Raporları Satınalma Siparişleri Dökümü Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü Satınalma Siparişi / Malzeme Dağılımı Satınalma Siparişi/Hizmet Dağılımı Satınalma Siparişi Karşılama (Malzeme) Satınalma Siparişi Karşılama (Hizmet) Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme) Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet) Mal Siparişi Analiz Raporu Satınalma 5/360

6 Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi Fatura Raporları Faturalanmamış Alımlar Satınalma Faturaları Dökümü Satınalma İndirimleri Dökümü Satınalma Masrafları Dökümü Malzeme Satınalma Fiyat Analizi Hizmet Satınalma Fiyat Analizi Dövizli Satınalma Toplamları Alımlar Tablosu Satınalma Koşulları Dökümü Satınalma Faturaları KDV Raporu Satınalma Finansal Uygunluk Analizi Müstahsil Raporları Müstahsil Makbuzları Dökümü Müstahsil Komisyon Dökümü Müstahsil Stopaj/SSDF Dökümü Müstahsil Komisyon/KDV Raporu Müstahsil Tevkifat Bildirimi Kampanya Raporları Satınalma Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu Satınalma Kampanyaları Dökümü Satınalma Kampanyaları Listesi Teklif Yönetimi Raporları Satınalma Emirleri Listesi Teklif Hareketleri Dökümü Sözleşme Hareketleri Dökümü Sözleşme Sipariş Durumu Konsolide Finansal Raporlar Toplam Satınalma Rakamları Alımlar Tablosu Pratik Tablo Raporları Aylık Giriş Miktarı Raporu Satınalma 6/360

7 Satınalma Satınalma Bölümünde, alınan hizmet tanımları, alımlarda geçerli olacak satınalma indirim, masraf ve promosyonları malzeme (sınıfı)/hizmet satınalma fiyatları, satınalma koşulları ve satınalma kampanyaları tedarikçi değerlendirme kriterleri tanımlanır, malzemelerin temini için sipariş ve sevk işlemleri, malzeme ve hizmet satınalma işlemleri tedarikçi değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir, satınalma teklif yönetimi ile satınalma emirleri kaydedilir, satınalma teklifleri ve sözleşmeleri oluşturulur, malzeme/hizmet fiyat güncelleme, hizmet KDV oranı güncelleme, toplu faturalama, otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma, satınalma siparişlerine kampanya uygulama işlemleri gerçekleştirilir, alınır. mal ve hizmet alımlarına ait toplamlar, satınalma hareketleri, satınalma siparişleri, satınalma faturaları, satınalma indirim ve masraf raporları, dağılım raporları, kampanya ve teklif yönetimi raporları Satınalma bölümü ana menü seçenekleri şunlardır: Ana Kayıtlar: Ana Kayıtlar menü seçenekleri ile alınan hizmet kartları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonlar, malzeme ve hizmet satınalma fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir. Hareketler: Satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve satınalma faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir. Satınalma Teklif Yönetimi: Teklif yönetimi bölümünden, alınan siparişleri karşılamak ya da firma ihtiyaçları için kullanılacak malzeme/hizmet taleplerinin toplanarak tedarikçilere gönderilecek tekliflerin oluşturulmasında kullanılan satınalma emirleri, satınalma emirleri ile toplanmış ve tedarikçilere gönderilmiş satınalma talepleri için, tedarikçilerden gelen teklifler, tedarikçinin satınalma sürecinde verdiği taahhütlerin girildiği sözleşmeler kaydedilir. İşlemler: Bu menü altında yer alan seçenekler ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir: malzeme fiyat ayarlamaları, hizmet fiyat ayarlamaları, Satınalma 7/360

8 hizmet KDV ayarlamaları, toplu faturalama, otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma, siparişlere kampanya uygulama işlemleri Malzeme, Hizmet, Sipariş, Fatura, Müstahsil, Kampanya, Teklif Yönetimi Raporları: Raporlar, Satınalma tanım ve işlemleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. Satınalma Bölümünde raporlar Malzeme Raporları, Hizmet Raporları, Sipariş Raporları, Fatura Raporları, Müstahsil Raporları, Kampanya Raporları, Teklif Yönetimi Raporları ve Konsolide Finansal Raporlar menü başlıkları altında toplanmıştır. Her rapor seçeneği altında o bölümle ilgili raporlar yer almaktadır. Satınalma parametre seçeneklerine Ticari Sistem Yönetimi dokümanından ulaşabilirsiniz. Satınalma 8/360

9 Ana Kayıtlar Alınan Hizmetler Alınan hizmet bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Hizmet alımlarında, alınan hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet kartları kullanılır. Alınan hizmetlere ait bilgiler, her hizmet için ayrı ayrı açılacak kartlarda tutulur. Alınan hizmetler satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Alınan hizmet bilgilerini girmek ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Ek Bilgi Formları Alınan Hizmetler Hareketler Sipariş Hareketleri Döviz Toplamları Ambarlar Durumu Ekstre Güncelle Kayıt Sayısı Öndeğerlere Dön Ara Filtrele Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Yeni hizmet eklemek için kullanılır. Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Hizmet tanımını silmek için kullanılır. Hizmet bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele seçeneği ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen hizmet bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Seçili olan hizmet tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır. Hizmet tanımının ilk kayıt ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır. Logo Object Designer ile hizmet tanımları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. Hizmet alım bilgilerini aylık toplamlarla listeler. Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır. Alınan hizmetler listesinden ilgili hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır. Hizmete ait toplamları işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelemek için kullanılır. Hizmet durum bilgilerini ambar bazında listeler. Hizmet son durum bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Alınan hizmetler listesini güncellemek için kullanılır. Kayıtlı hizmet sayısını izlemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart şekline dönüştürmek için kullanılır. Alınan hizmetler listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır. Alınan hizmetler listesini, istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Alınan hizmet tanımı ve/veya Alınan Hizmetler Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır. Satınalma 9/360

10 Alınan Hizmet Bilgileri Alınan hizmet tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Hizmet Kodu: Alınan hizmet kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Alınan hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Alınan hizmetin açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açılan hizmet kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir ve farklı hizmet tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Statüsü: Alınan hizmetin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. Özel Kod: Alınan hizmetleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, alınan hizmet tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, hizmet tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kayıt gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, tanım bazında şifreleme yapılarak alınan hizmete yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Ek Vergi Kodu: Alınan hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olup olmadığı bu alanda belirlenir. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satınalma 10/360

11 Ödeme Şekli: Hizmet için satınalma işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak, ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında alınan hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Alınan hizmete bir ödeme planı bağlanır ve alınan hizmet faturası girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır. İthalat Masrafı: İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafları tanımlamak amacıyla açılan hizmet kartlarında bu alan işaretlenmelidir. Masraf kayıtlarını ilgili ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek ve maliyetini ithalat işlemine yansıtmak için kullanılır. Dağıtım Tipi: İthalat masrafı olarak kullanılan hizmetler için hizmet dağıtım tipinin belirlenmesi için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir: Dağıtılmayacak Malzeme Bedeli Malzeme Miktarı Ağırlık Hacim Oran Tutar İthalat Bedeli KDV Oranı (%) Satınalma/İade: Alınan hizmet için yasal olarak uygulanması gereken standart satınalma ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir. Maliyeti Etkiler: Alınan hizmetin hareket görmesi durumunda maliyeti etkileyip etkilemeyeceği bu alandan belirlenir. Tevkifat Uygulansın: Tanımlanan hizmete tevkifat uygulanacağını belirtir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda fatura satırında bu hizmet tanımı seçildiğinde satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir. Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan hizmet için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satınalma Parametrelerinde yer alan Tevkifat Payı ve Tevkifat Paydası satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir. Not: Alınan ve Verilen Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir. Birim Seti Kodu/Açıklama: Alınan hizmetin işlem göreceği birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir. Satınalma 11/360

12 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları Alınan hizmete ait işlemlerin muhasebeleştirme sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Muhasebe Kodları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe Kodu, Muhasebe Hesap Açıklaması ve Masraf Merkezi Kodu alanları bilgi girişi içindir. Hizmet kartına ait işlemlerin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Hizmet kartlarına ait işlemlerin muhasebe hesap kodları, ilgili kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Kartta verilen muhasebe hesap kodları, fişlere öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Muhasebe kodları penceresine, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe program bölümünde, Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile, hizmet kartına ait tüm işlemlerin muhasebe kodları, masraf merkezleri, işyeri ve bölüm numaralarına göre girilir, öndeğer olarak kartlara aktarılması sağlanır. Muhasebe bağlantı kodu tanımlanarak alınan hizmetler ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesaplarında izleneceği belirlenmiş ve öndeğer olarak kartlara aktarılacağı seçilmişse bu muhasebe kodları öndeğer olarak kartlara aktarılır. Hizmete ait işlemlerin farklı bir muhasebe hesabı altında izlenmesi isteniyorsa gerek hizmet kartı üzerinde gerekse karta ait işlem kaydedilirken muhasebe kodu değiştirilebilir. Hizmet tanımı üzerinden Hizmetler, İndirimler, Masraflar, Promosyonlar, İadeler Hesabı, Fiyat Farkı muhasebe kodları ve bu işlemlerin izleneceği masraf merkezleri kaydedilir. Satınalma 12/360

13 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri Alınan hizmetin ne kadar sürede temin edileceği her ambar için ayrı ayrı kaydedilir. Temin süreleri için hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ambar Bilgileri seçeneği kullanılır. Alınan Hizmet Ambar Durumu Alınan hizmetin tüm ambarlardaki durumunu gösterir. Alınan hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Ambar durum penceresi bir tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için şu bilgiler görüntülenir: Hizmet Miktarı Sipariş Miktarı Sevk Miktarı Son Hareket Tarihi Satınalma 13/360

14 Ambar Detay Bilgileri Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Alınan Hizmet Ambar Durumu Alınan hizmetin seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9/sağ fare düğmesi menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamları ve son hareket tarihini gösterir. Satınalma 14/360

15 Alınan Hizmet Ambar Hareketleri Alınan hizmetin seçilen ambardaki hareketleri, F9/sağ fare tuşu menüsündeki Hizmet Hareketleri seçeneği ile izlenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde alınan hizmetin kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir: Tarih Fiş Numarası ve Fiş Türü Cari Hesap Kodu ve Unvanı Satır Açıklaması Miktar, Birim Fiyat, Birim Tutar, Fiyatlandırma Dövizi Cinsi ve Tutarı Hareket Özel Kodu İşyeri, Bölüm ve Ambar Hizmet hareketleri listesinde İncele seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir; Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Türü Fiş Tarihi Fiş No Fiş Belge No Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı İşyeri Bölüm Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Değeri Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası Başlangıç / Bitiş Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Satınalma 15/360

16 Alınan Hizmet Ambar Toplamları Alınan hizmetin seçilen ambardaki işlem tutarları aylık toplamları ile listelenir. Alınan hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Alınan Hizmet Miktarı Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden) Dövizli Tutarları (raporlama dövizi cinsinden) bilgileri yer alır. Alınan Hizmet Durum Bilgileri Alınan hizmet in seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9/sağ fare tuşu menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamları ve son hareket tarihini gösterir. Satınalma 16/360

17 Alınan Hizmetler Alınan hizmetlere ait tüm ambarlar bazında toplam bilgileri TL ve raporlama dövizi üzerinden görüntülenir. Alınan hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen, Alınan Hizmet Miktarı Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden) Dövizli Hizmet Tutarları (raporlama dövizi cinsinden) listelenir. Alınan Hizmet toplamları için alınan hizmet kartları listesinden ya da Alınan Hizmet kartı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Alınan Hizmetler seçeneği kullanılır. Durumu Etkilemeyen Ambarlar Eklensin: Öndeğer ambarlar dışında alım işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır. Satınalma 17/360

18 Alınan Hizmet Hareketleri Alınan hizmetin tüm ambarlardaki hareketleri, Hizmet Hareketleri seçeneği ile izlenir. Alınan Hizmetler Listesi nde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait işlemler şu bilgilerle listelenir: Tarih Fiş Numarası ve Fiş Türü Cari Hesap Kodu ve Unvanı İşyeri, Bölüm ve Ambar Satır Açıklaması Miktar, Birim Fiyat, Birim Tutar, Fiyatlandırma Dövizi Cinsi, Fiyatlandırma Döviz Tutarı Hareket Özel Kodu Hizmet hareketleri listesinde İncele seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir. Filtrele seçeneği ile hareketler filtrelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Türü Fiş Tarihi Fiş No Fiş Belge No Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı İşyeri Bölüm Ambar Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Değeri Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası Başlangıç / Bitiş Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Tanımlı ambarlar Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Not: Hizmet hareketleri kullanıcının İşyeri yetkisine bağlı olarak listelenir. Satınalma 18/360

19 Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri Malzemeler için olduğu gibi, alınan hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan hizmetler için sipariş bilgileri, Satınalma sipariş fişinde satır tipi Hizmet seçilerek kaydedilir. Alınan hizmete ait sipariş hareketleri, alınan hizmetler listesinden alınabilir. Siparişler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir. Sipariş hareketlerini listelemek için, önce sipariş hareketleri listelenecek hizmet daha sonra F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sipariş Hareketleri seçilir. Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta verilen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait sipariş hareketleri şu bilgilerle listelenir: Fiş Tarihi, Fiş Numarası, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Unvanı, İşyeri, Bölüm ve Ambar, Sipariş Onay Bilgisi, Temin / Teslim Tarihi, Miktar, Kalan Miktar, Sevk Kalan Miktar, Birim, Fiyat, Satır Açıklaması Filtrele seçeneği ile sipariş hareketlerini filtrelenir ve yalnızca belirlenen özellikteki hareketler listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Tarihi Fiş No Fiş Belge No Fiş Özel Kodu Onay Bilgisi Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Teslimat Kodu Sipariş Statüsü Planlamada Kullanılanlar Listelensin Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin Hareket Özel Kodu Bekleyen Miktar Sevkiyat Oranı (%) İşyeri Bölüm Ambar Sipariş Tipi Değeri Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir Kapananlar / Kapanmayanlar Evet / Hayır Evet / Hayır Miktar aralığı Yüzde bilgisi Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Tanımlı ambarlar Ödemesiz / Ödemeli Satınalma 19/360

20 Rezervasyon Durumu Evet / Hayır Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Satınalma 20/360

21 Alınan Hizmet Döviz Toplamları Alınan hizmete ait dövizli toplamlar, Alınan Hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Toplamları seçeneği ile listelenir. Döviz toplamları ile alınan hizmet kartına ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile izlenir. Dövizli alınan hizmet hareketleri penceresinde filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre izlenir. Dövizli alınan hizmet hareketleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır: Filtre Fiş Tarihi İşyeri Bölüm Ambar Fiş Türü Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Değeri Başlangıç / Bitiş Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Tanımlı ambarlar Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve toplamları yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Döviz toplamları, tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş türü filtre satırında yapılacak seçimle yalnızca belirlenen fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları listelenir. Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde alınan hizmet kartının kod ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Pencerenin orta bölümünde kart özel kodu ve toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu görüntülenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda izlenir. İşlem dövizi türü, işlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile yerel para birimi üzerinden bakiye toplamı, raporlama dövizi üzerinden bakiye toplamı ilgili kolonlarda görüntülenir. Satınalma 21/360

22 Alınan Hizmet Ekstresi Ekstre ile alınan hizmete ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile alınan hizmetler listesinden de alınır. Ekstre seçeneği Alınan Hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Alınan hizmet ekstresinin alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Alınan hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari Hesap Statüsü Cari Hesap Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Fatura Türü Fatura Durumu İptal Edilen Faturalar Fatura Tarihleri Rapor Birimi Birimler Bölümler İşyerleri Ambarlar Fabrikalar İşlem Döviz Türü Fiyatlandırma Döviz Türü Raporlama Proje Kodu Proje Açıklaması İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı GGB No GGB Tarihi Değeri Kullanımda / Kullanım Dışı Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası Gerçek / Öneri Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek Başlangıç / Bitiş Birim seti ve birim seçimi Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek Tanımlı bölümler Tanımlı işyerleri Tanımlı ambarlar Tanımlı fabrikalar Döviz türleri Döviz türleri Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya Başlangıç / Bitiş Filtre koşullarını kaydetmek için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki satınalma ve satış toplamları içerecek şekilde alınır. Hizmet hareketlerini ambarlara ve işyerlerine göre ayrı ayrı almak için Ambar ve İşyeri filtre satırında koşul belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde alınan hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise alınan hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır. Satınalma 22/360

23 Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar Satınalma işlemleri sırasında tedarikçi firmaların uyguladığı indirimler, masraflar ve promosyonlar fatura üzerine kaydedilir. Uygulanan indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda, bir mal veya hizmet kalemine uygulanan indirime satır indirimi fatura/fiş geneli için geçerli indirime genel indirim adı verilir. Aynı şekilde mal veya hizmetlere özel olarak yapılan masraflar ile satınalma işleminin geneline yapılan masraflar birbirinden farklıdır. Programda, bir mal veya hizmet kalemine yapılan masraf, satır masrafı fatura/fiş geneli için geçerli masrafa genel masraf adı verilir. İndirimler ve masraflar "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir. Satınalma indirim ve masraf kartları ise aşağıdaki durumlarda gerekir: İndirim/masraf uygulama kurallarını kaydetmek için... Örneğin belli bir maldan 100 adete kadar olan alımlarda %10, 100 adetten fazla alımlarda %20 indirim yapılıyorsa, bu kural ve indirim hesaplaması bir indirim kartında tanımlanır. Bu maldan yapılan her alışta, program doğru indirim oranını otomatik belirleyecektir. Satınalma 23/360

24 Satınalma İndirimleri Tedarikçi firma tarafından uygulanan indirimler satınalma indirimleri ile kaydedilir. Satınalma indirimleri listesinde kayıtlı indirimler listelenir. İndirim ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için Satınalma İndirimleri Listesi ndeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Ek Bilgi Formları Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Yeni indirim eklemek için kullanılır. İndirim bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Tanımlı satınalma indirimini silmek için kullanılır. İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır. İndirim bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Logo Object Designer ile satınalma indirimleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır. Satınalma indirimin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıtlı toplam indirim sayısını görüntüler. Satınalma İndirimleri Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. İndirim tanımı ve/veya Satınalma İndirimleri Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır. Satınalma 24/360

25 Satınalma İndirim Bilgileri Satınalma indirim tanımları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Satınalma İndirim Kodu: İndirim kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirim kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Satınalma indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. İndirim tanımının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açıklama alanına bilgi girişi zorunlu değildir. Farklı indirimler için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Özel Kod: Satınalma indirimlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satınalma indirimlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, indirim tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Statüsü: İndirim tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında indirim tanımı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. Muhasebe Kodu: Tanımlanan satınalma indirimlerinin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır. Masraf Merkezi: Satınalma indirim kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Tanımlara ait muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri, kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Satınalma 25/360

26 Muhasebe kodu ve masraf merkezi alanlarına, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile satınalma indirim kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak aktarılan bu bilgiler değiştirilir. Not: İndirimler stok maliyetine dağıtılacaksa indirim tanımı üzerinde muhasebe kodu girilmez. Formül: Formül alanında satınalma indirimi hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır. Kademeli ıskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satınalma indirim tanımında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve seçim yapılır. İndirim Formül Parametreleri Satıra Uygulanan Parametreler Parametre Açıklama P1 Satır Tutarı (KDV Hariç) P82 Satır Tutarı (KDV Dahil) P2 Kalan Tutar (Masraf Hariç) P3 Son Satır Tutarı P4 Satır Miktarı (Satırdaki Birim) P5 Satır Miktarı (Ana Birim) P6 Satır Ek Vergi Tutarı P8 Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P11 Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P14 Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı P15 Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı P49 Satır Eni (Satırdaki Birim) P50 Satır Eni (Ana Birim) P51 Satır Boyu (Satırdaki Birim) P52 Satır Boyu (Ana Birim) P53 Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) P54 Satır Yüksekliği (Ana Birim) P55 Satır Alanı (Satırdaki Birim) P56 Satır Alanı (Ana Birim) P57 Satır Hacmi (Satırdaki Birim) P58 Satır Hacmi (Ana Birim) P59 Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) P60 Satır Ağırlığı (Ana Birim) Genele Uygulanan Parametreler P20 Brüt Toplam P83 Brüt Toplam (KDV Dahil) P21 Kalan Tutar (Masraf Hariç) P22 İndirimli Satırlar Toplamı Satınalma 26/360

27 P23 P24 P25 P26 P29 P30 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P61 P62 P63 P64 P65 P66 Satır İndirimleri Toplamı Satır Masrafları Toplamı Miktar Toplamı (Satırdaki birim) Miktar Toplamı (Ana Birim) Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç) Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil) Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim) Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim) Cari Hesap Borcu Cari Hesap Alacağı Cari Hesap Borç Bakiyesi Cari Hesap Alacak Bakiyesi Cari Hesap Bakiyesi Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı Satırların Toplam Eni (Ana Birim) Satırların Toplam Boyu (Ana Birim) Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim) Satırların Toplam Alanı (Ana Birim) Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim) Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim) Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar Adı Açıklaması MIN (, ) İki parametreden küçük olanını döndürür. MAX (, ) İki parametreden büyük olanını döndürür. ABS ( ) Sayının mutlak değerini verir. AND VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır) OR VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır) MOD (, ) Bölme kalanını verir. DIV (, ) Bölme sonucunun tam kısmını verir. > Büyük ise < Küçük ise >= Büyük veya eşit ise <= Küçük veya eşit ise = Eşit ise <> Farklı ise (Eşit değil ise) Satınalma 27/360

28 Satınalma Masrafları Satınalma işlemlerinde yapılan masraflara ait bilgiler satınalma masrafları ile kaydedilir. Satınalma masrafları, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Satınalma masrafları listesinde kayıtlı masraflar listelenir. Masraf ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Ek Bilgi Formları Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Yeni masraf eklemek için kullanılır. Masraf bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Tanımlı masrafı silmek için kullanılır. Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele ile getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Masraf bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Logo Object Designer ile satınalma masrafları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır. Satınalma masrafının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür. Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler. Satınalma Masrafları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Masraf tanımı ve/veya Satınalma Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır. Satınalma 28/360

29 Satınalma Masraf Bilgileri Satınalma masraf tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Satınalma Masraf Kodu: Masraf kodu 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Satınalma masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Özel Kod: Satınalma masraflarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satınalma masraflarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, satınalma masraf tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Statüsü: Masraf tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. KDV Oranı: Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir. Birim: Satınalma masraf kartının işlem göreceği birimdir. Hesap Kodu: Tanımlanan satınalma masraflarının muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır. Masraf Merkezi: Satınalma masrafına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Satınalma 29/360

30 Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları menü seçeneği ile satınalma masraf kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa bu öndeğerler değiştirilebilir. Formül: Formül alanında satınalma masrafı hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır. Kademeli ıskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satınalma masraf kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve kullanılacak parametre seçilir. Masraf Formül Parametreleri Satıra Uygulanan Parametreler Parametre Açıklama P1 Satır Tutarı (KDV Hariç) P82 Satır Tutarı (KDV Dahil) P2 Kalan Tutar (Masraf Hariç) P3 Son Satır Tutarı P4 Satır Miktarı (Satırdaki Birim) P5 Satır Miktarı (Ana Birim) P6 Satır Ek Vergi Tutarı P8 Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P11 Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P14 Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı P15 Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı P49 Satır Eni (Satırdaki Birim) P50 Satır Eni (Ana Birim) P51 Satır Boyu (Satırdaki Birim) P52 Satır Boyu (Ana Birim) P53 Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) P54 Satır Yüksekliği (Ana Birim) P55 Satır Alanı (Satırdaki Birim) P56 Satır Alanı (Ana Birim) P57 Satır Hacmi (Satırdaki Birim) P58 Satır Hacmi (Ana Birim) P59 Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) P60 Satır Ağırlığı (Ana Birim) Genele Uygulanan Parametreler P20 Brüt Toplam P83 Brüt Toplam (KDV Dahil) P21 Kalan Tutar (Masraf Hariç) P22 İndirimli Satırlar Toplamı Satınalma 30/360

31 P23 P24 P25 P26 P29 P30 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P61 P62 P63 P64 P65 P66 Satır İndirimleri Toplamı Satır Masrafları Toplamı Miktar Toplamı (Satırdaki Birim) Miktar Toplamı (Ana Birim) Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç) Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil) Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim) Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim) Cari Hesap Borcu Cari Hesap Alacağı Cari Hesap Borç Bakiyesi Cari Hesap Alacak Bakiyesi Cari Hesap Bakiyesi Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı Satırların Toplam Eni (Ana Birim) Satırların Toplam Boyu (Ana Birim) Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim) Satırların Toplam Alanı (Ana Birim) Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim) Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim) Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar Adı Açıklaması MIN (, ) İki parametreden küçük olanını döndürür. MAX (, ) İki parametreden büyük olanını döndürür. ABS ( ) Sayının mutlak değerini verir. AND VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır) OR VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır) MOD (, ) Bölme kalanını verir. DIV (, ) Bölme sonucunun tam kısmını verir. > Büyük ise < Küçük ise >= Büyük veya eşit ise <= Küçük veya eşit ise = Eşit ise <> Farklı ise (Eşit değil ise) Satınalma 31/360

32 Satınalma Promosyonları Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. (%100 bedelsiz verilen malzeme) Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. (Promosyon malzeme giriş çıkışları da maliyetlendirilir; fakat %100 iskontolu çıkılır.) Satınalma promosyon bilgileri Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satınalma Promosyonları seçeneği ile kaydedilir. Satınalma promosyonları listesinde kayıtlı promosyonlar listelenir. Promosyon ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Ek Bilgi Formları Toplu Kayıt Çıkar Ara Filtrele Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Yeni promosyon tanımlamak için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Tanımlı promosyonu silmek için kullanılır. Promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır. Promosyon bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Logo Object Designer ile satınalma promosyonları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Satınalma Promosyonları Listesi nde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır. Satınalma promosyonları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Promosyon tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı bilgilerini listelemek de mümkündür. Kayıtlı toplam promosyon sayısını görüntüler. Satınalma Promosyonları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Satınalma Promosyonları Listesi nin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır. Promosyon tanımı ve/veya Satınalma Promosyonları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır. Satınalma 32/360

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Satınalma LOGO Haziran 2016

Satınalma LOGO Haziran 2016 Satınalma LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Ana Kayıtlar...9 Alınan Hizmetler...9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 14 Alınan Hizmet

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Fatura LOGO Mayıs 2014

Fatura LOGO Mayıs 2014 Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Faturalar LOGO Ocak 2007

Faturalar LOGO Ocak 2007 LKS2 Faturalar LOGO Ocak 2007 içindekiler Faturalar... 4 Alım ve Satış Faturaları... 5 Alım ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura Satır Bilgileri... 9 Fatura

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2013

GO Plus Banka LOGO Mart 2013 GO Plus Banka LOGO Mart 2013 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2011

Satınalma LOGO Ocak 2011 Satınalma LOGO Ocak 2011 İçindekiler Satınalma... 7 Satınalma Parametreleri... 9 Ana Kayıtlar... 36 Alınan Hizmetler... 36 Alınan Hizmet Bilgileri... 37 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 39 Alınan Hizmet

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Stok LOGO Kasım 2009

Stok LOGO Kasım 2009 Stok LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

GO 3 Stok LOGO Haziran2016

GO 3 Stok LOGO Haziran2016 GO 3 Stok LOGO Haziran2016 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2008

Satınalma LOGO Ocak 2008 Satınalma LOGO Ocak 2008 İçindekiler Satınalma Parametreleri...10 Alınan Hizmet Kartları...29 Alınan Hizmet Bilgileri...30 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları...32 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri...32

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2013

GO Plus Fatura LOGO Mart 2013 GO Plus Fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

Stok LOGO Mayıs 2014

Stok LOGO Mayıs 2014 Stok LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 9 Malzeme Kayıt Türleri... 10 Malzemeler... 11

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016

Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016 Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016 İçindekiler Malzeme Yönetimi... 6 Ana Kayıtlar... 8 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...11 Malzeme Kayıt Türleri...12 Malzeme Hiyerarşi Kodları ve

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Siparişler LOGO Ocak 2012

Siparişler LOGO Ocak 2012 Siparişler LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Sipariş LOGO Mayıs 2014

Sipariş LOGO Mayıs 2014 Sipariş LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013

Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013 Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Malzeme Yönetimi... 6 Ana Kayıtlar... 8 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 11 Malzeme Kayıt Türleri... 12 Malzeme Hiyerarşi Kodları

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

Malzeme Yönetimi LOGO Haziran2016

Malzeme Yönetimi LOGO Haziran2016 Malzeme Yönetimi LOGO Haziran2016 İçindekiler Malzeme Yönetimi... 6 Ana Kayıtlar... 8 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...11 Malzeme Kayıt Türleri...12 Malzeme Hiyerarşi Kodları

Detaylı

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep

Detaylı

LKS2 Stok LOGO Ocak 2007

LKS2 Stok LOGO Ocak 2007 LKS2 Stok LOGO Ocak 2007 içindekiler Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...8 Malzeme Kartları...9 Malzeme Genel Bilgileri...10 Malzeme Birim Bilgileri...12 Malzeme Muhasebe

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO - GO Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...4 Sabit Kıymet Bilgileri...5 Sabit Kıymetlerde Maliyet Artırıcı Giderler...7 Kullanma ömrünü uzatıcı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı