ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı"

Transkript

1 ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının bu sonuçlarından biri değildir? Çözüm: A) Pazar sorununun ortaya çıkması B) İnsan hak ve hürriyetlerinin devlet güvencesine alınması C) Makineleşme D) El tezgahlarının önemini yitirmesi 19. Yüzyılda devletlerarası ilişkileri etkileyen iki önemli olaydan biri Fransız İhtilali nin getirdiği sonuç, diğeri ise Sanayi İnkılâbı dır. 19. Yüzyılda Avrupa da; bilim, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda bir çok gelişmeler oldu. Bu gelişmeler sonucunda yeni buluşlar insanlığın hizmetinde kullanılmaya başlandı. Sanayi İnkılabı büyük fabrikaların kurulmasına, küçük el tezgahlarının önemini yitirmesine sebep oldu. Bu durum üretimde büyük artış sağladı. Mallar seri ve ucuz olarak üretildi. Ülkeler iç pazarlarda tüketemediği mallar için pazar arayışına girişti. Makineleşme hızını arttırdı. Sanayileşen ülkeler hammadde ve pazar arayışı için henüz sanayileşmemiş ülkeleri pazar olarak görmeye başladı. A,C ve D. seçenekleri Sanayi İnkılabı nın sonuçlarıdır. B Seçeneği ise Fransız İhtilali nin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sebepten doğru seçenek B dir. 2. Fransız İhtilali milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerini yayan önemli bir olaydır. Çözüm: Bu ilkelerden, Osmanlı Devleti ve onun gibi çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşitlik B) Milliyetçilik C) Adalet D) Özgürlük Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi ilkelerden özellikle milliyetçilik düşüncesi bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. Her milletin kendi devletini kurup kendisini yönetmesini öngören milliyetçilik akımı, çok uluslu devletlerden Osmanlı devleti ve diğerlerinin parçalanmasında birinci derecede etkili oldu. Bu nedenden doğru seçenek B dir. Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin parçalanıp milli devletlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 3. Osmanlı Devleti nin parçalanmasında bir çok olay etkili olmuştur. Osmanlı Devleti nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır? A) Fransız İhtilali nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi B) Düşman devletlerin Osmanlı Devleti ne karşı isyanları desteklemesi C) Yabancılara verilen Kapitülasyonlar D) Osmanlı Devleti nin aldığı dış borçlar T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 7

2 Çözüm: Yukarıdaki seçeneklerden kronolojik sıralama yapıldığında 1535 yılında Fransızlara bir lütuf olarak verilen Kapitülasyonlar ilk sırayı alır. Osmanlı Devleti nin güçlü olduğu dönemlerde etkisi fazla hissedilmese de Duraklama devrinde(1579 dan itibaren) kendini iyice hissettirdi. Yabancı tüccarlara verilen, ticari ayrıcalık da demek olan Kapitülasyonlar yüzünden Osmanlı Devleti nin İç ticaret dengesi bozuldu. Diğer seçenekler ise şu sırayla gerçekleşmiştir. 18. Yüzyılın sonlarında Fransız İhtilali nin yaydığı milliyetçiliğin etkisi ile Osmanlı Devleti içinde yaşayan diğer milletler isyan etmişler. (19. yüzyılın ilk yarısı) Rusya ve İngiltere gibi ülkeler isyanları desteklemişlerdir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ilk kez dışarıdan borç almıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti nin parçalanmasında etkisi ilk önce hissedilen etken Kapitülasyonlardır. Doğru seçenek C dir. 4. İstanbul antlaşması Atina Antlaşması Londra Antlaşması Çözüm: Yukarıdaki antlaşmaların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan ülkelerinin kendi aralarında imzaladığı antlaşmalar olması B) I. Balkan Savaşı nın sonunda imzalanan antlaşmalar olması C) II. Balkan Savaşı nın sonunda imzalanan antlaşmalar olması D) Osmanlı Devleti yle Balkan Devletleri arasında imzalanmış olmaları Osmanlı ordusunun düzensiz durumunu sezen Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ, Rusya nın da kışkırtmasıyla Osmanlıların Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için harekete geçtiler. Osmanlı Devleti I.Balkan Savaşı denilen bu savaşta yenilgiye uğradı. Bu savaşın sonunda Osmanlı Devletiyle Balkan Devletleri arasında Londra Antlaşması imzalandı. Daha sonra Osmanlı Devleti nden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan Devletleri arasında savaş çıktı. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti Londra Antlaşmasıyla kaybettiği Midye Enez hattının batısında kalan Kırklareli ve Edirne yi geri aldı. II. Balkan Savaşının sonunda Bulgaristan la İstanbul Antlaşması imzalandı. Yukarıda sıralanan Antlaşmaların ortak özelliği Osmanlı Devleti yle Balkan Devletleri arasında imzalanmış olmalarıdır. Doğru seçenek D dir. 5. I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşma birbirine zıt grupları oluşturdu. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik rekabet ve sömürgecilik B) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşme ihtiyacı C) Ülkeler arası rejim çatışması D) Denizlerin paylaşımı Çözüm: Avrupa da sanayileşme, 19. yüzyıl içinde hız kazandı. Bunun sonucu olarak gelişen ve genişleyen sömürgecilik anlayışı diğer kıtaları da etkisi altına aldı. Büyük devletlerin çıkar çatışmaları, karşılıklı rekabete dönüştü. Avrupa ülkeleri arasındaki bu çatışmalar kendi aralarında bloklaşmaya yol açtı. Bloklaşmanın temel nedeni ekonomik rekabet ve sömürgecilik yarışı olmuştur. Doğru seçenek A dır. 8 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

3 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesinde etkili olmamıştır? A) Osmanlı Devleti nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi B) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması C) Osmanlı Devleti nin, Almanlar ın savaşı kazanacağına inanması D) Rusların Balkan toprakları üzerindeki emelleri Çözüm: A, B, C seçeneklerinde belirtilen Osmanlı Devleti nin kaybedilen toprakları Almanya nın yanında savaşa girilirse tekrar kazanılabileceğine olan inancı, savaşa girilmesinde etkili olmuştur. I. Dünya Savaşının çıktığı sırada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri Almanya ile gizli bir antlaşma yaptılar. Bu sırada İngiliz donanmasından kaçan Groben ve Breslav isimli Alman gemileri Çanakkale Boğazı nı geçerek Osmanlı Devleti ne sığındı. Sığınan bu gemiler Karadeniz e geçerek Rus limanlarını topa tuttular. Bütün bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti savaşa girdi. D seçeneğinde belirtilen durum ise Osmanlı Devletinin savaşa giriş sebebi değildir. Dolayısıyla doğru seçenek D dir. 7. I. Dünya Savaşı nda, İtilaf Devletleri hem Rusya ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak için hangi cephede savaşmışlardır? Çözüm: A) Kafkasya Cephesi B) Sina Filistin Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Irak Cephesi Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya aralarında anlaşarak Üçlü İttifak devletlerini oluşturmuşlardı. (1882) Daha sonra Osmanlı Devleti de bu gruba dahil olmuş. İtalya ise ayrılarak İngiltere, Fransa ve Rusya dan oluşan İtilaf Devletler ine katılmıştır. İtilaf Devletleri, 1915 yılında Çanakkale Boğaz ını geçerek İstanbul u ele geçirip Rusya ya gerekli yardımı yapmak, aynı zamanda İstanbul un işgali ile de Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Bu amaçla Çanakkale Cephesi ni açmışlardır. Ancak yenilerek amaçlarına ulaşamamışlardır. Doğru seçenek C dir 8. Aşağıda I. Dünya Savaşı ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A) Osmanlı Devleti Sevr antlaşması B) Almanya Versay Antlaşması C) Avusturya Sen Jermen D) Bulgaristan Triyanon Çözüm: I. Dünya Savaşı sonunda İttifak Devletleri İtilaf Devletleri ne yenilmişlerdir. Yenen devletler yenilen devletlere imzalattıkları barış antlaşmalarını Paris Barış Konferansı nda hazırladılar. Buna göre Almanya Versay, Avusturya Sen Jermen, Macaristan Triyanon, Bulgaristan Nöyyi, daha sonra Osmanlı Devleti ile Sevr Barış Antlaşmalarını imzalamışlardır. Buna göre doğru seçenek D dir. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 9

4 1. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? A) Fransa B) Japonya C) İngiltere D) Almanya 2. Osmanlı Devleti nin sanayileşmesine engel olan etkenlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? 5. Balkan milletlerinden Yunanlılar, Sırplardan daha sonra isyan etmelerine rağmen, daha önce bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Bunun sebebi hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) Yunalıların daha milliyetçi olmaları B) Sırpların Ruslar tarafından desteklenmesi C) Avrupalı ülkelerin Yunan kültürüne sahip çıkmaları ve daha fazla desteklemeleri D) Sırpların daha zayıf bir orduya sahip olmaları A) Tımar Sistemi B) Merkezi otoritenin bozulması C) Dış borçlar D) Kapitülasyonlar 6. M. Kemal Paşa nın katıldığı ilk savaş hangisidir? A) Balkan Savaşları B) Trablusgarb Savaşı C) Çanakkale Savaşı D) Kurtuluş Savaşı 3. Osmanlı Devleti nde insan hakları ve demokrasinin gelişimi kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı I.Meşrutiyet B) I. Meşrutiyet Islahat Fermanı Tanzimat Fermanı C) Tanzimat Fermanı I. Meşrutiyet Islahat Fermanı D) Islahat Fermanı I. Meşrutiyet Tanzimat Fermanı 7. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur? A) Meşrutiyetin ilanı B) Coğrafi keşifler C) Fransız ihtilali D) 31 Mart olayı 4. Balkanlarda, Osmanlı Devleti nin idaresinde olupta ilk olarak isyan eden millet hangisidir? A) Yunanlılar B) Arnavutlar C) Sırplar D) Bulgarlar 8. Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır? A) Rönesans Hareketleri B) Reform Hareketleri C) Fransız İhtilali D) Coğrafi Keşifler T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 10

5 9. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika daki son toprak parçasını hangi antlaşma ile kaybetmiştir? A) Bükreş Antlaşması B) Uşi Antlaşması C) Lozan Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 13. II. Balkan Savaşı nın çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı topraklarının Balkan Devletleri arasında pay edilememesi B) Osmanlı Devleti nin Batı Trakya yı geri almak istemesi C) Balkan Devletleri nin Osmanlıdan yeni yerler talep etmesi D) Balkan Devletleri nin ıslahat talepleri 10. Trablusgarp Savaşı nda İtalyanları yenilgiden kurtaran olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşı nın çıkması B) Meşrutiyetin ilanı C) 31 Mart Olayı nın çıkması D) İngilizlerin Mısır ı işgali 14. Balkan Devletleri, II.Balkan Savaşı sonucunda kendi aralarında hangi antlaşmayı imzalamışlardır? A) Londra Antlaşması B) Berlin Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) İstanbul Antlaşması 11. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı nın çıkış sebeplerinden değildir? A) Rusya nın Balkan milletlerini kışkırtması B) Fransız ihtilali nin sonucu yayılan milliyetçilik cereyanı C) Osmanlı Devleti nin Midye Enez hattının batısına geçmek istemesi D) İngiltere ve Rusya nın iyi ilişkiler kurması 15. Balkanlarda bağımsızlığını ilk olarak kazanan devlet hangisidir? A) Sırbistan B) Arnavutluk C) Bulgaristan D) Yunanistan 12. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı nın sonucunda Balkan Devletleri yle hangi antlaşmayı imzalamıştır? A) Berlin Antlaşması B) İstanbul Antlaşması C) Edirne Antlaşması D) Londra Antlaşması 16. Osmanlı yönetiminden en son ayrılan Balkan milleti hangisidir? A) Yunanlılar B) Sırplar C) Arnavutlar D) Bulgarlar T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 11

6 17. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Balkan savaşlarından sonra imzalanmamıştır? A) İstanbul antlaşması B) Atina Antlaşması C) Londra Antlaşması D) Uşi Antlaşması 21. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, milliyetçilik, insan hakları gibi fikirlerden Osmanlı Devleti ni olumsuz yönde en çok etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşitlik B) Özgürlük C) Milliyetçilik D) İnsan Hakları 18. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? A) Balkan Savaşlarının başlaması B) Trablusgarp Savaşı C) I. Meşrutiyetin ilanı D) Çanakkale Savaşları 22. Aşağıdaki ülkelerden hangisi I. Balkan Savaşı na katılmamıştır? A) Romanya B) Osmanlı Devleti C) Sırbistan D) Yunanistan 23. II. Meşrutiyet aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi zamanında ilan edilmiştir? yüzyılda devletler arası ilişkileri en fazla etkileyen olaylar hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sanayi İnkılabı Coğrafi Keşifler B) Rönesans Hareketleri Fransız İhtilali C) Sanayi inkılabı Reform Hareketleri D) Sanayi İnkılabı Fransız İhtilali yüzyılda sanayileşen Avrupa ülkeleri dünyanın çeşitli yerlerinde sömürgeler elde ettiler. Aşağıdaki yerlerden hangisi Avrupa devletlerinin bu asırda sömürge alanında yer almamıştır? A) II. Mahmut B) III. Selim C) Abdülmecid D) II. Abdülhamid 24. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda aşağıdaki yerlerden hangisini kaybetmemiştir? A) Makedonya B) Batı Trakya C) Arnavutluk D) İmroz ve Bozcaada 25. Hangi olaydan sonra batılı devletler yurdumuz üzerinde tam bir ekonomik denetim kurmuşlardır? A) I. Meşrutiyetin ilanı B) Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) idaresinin kurulması C) II. Meşrutiyet ilanı D) İzmir İktisat Kongresi A) Güney Amerika B) Avrupa C) Afrika D) Asya 12 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

7 ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devletinin Durumu ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu nun işgaline gerekçe olmuştur? Çözümü: A) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. B) İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum olursa istediği yeri işgal edebilecektir. C) İran ve Kafkasya daki Türk birlikleri geri çekilecektir. D) Bütün demiryolu istasyonları, Toros tünelleri, telgraf hatları, liman ve tersaneler İtilaf Devletleri nin kontrolüne girecektir. Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu İttifak Devletleri, I. Dünya Savaşında yenildi. Osmanlı Devleti de İtilaf devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladı( 30 Ekim 1918 ). Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti için çok ağır koşullar öngörüyordu. Bu antlaşmaya göre Çanakkale ve İstanbul Boğazı, İtilaf Devletleri nin denetimine bırakılacak, Osmanlı ordusu terhis edilecek, orduya ait silah, donatım ve taşıtlar İtilaf Devletleri nin emrine verilecek, haberleşme ve ulaşım İtilaf Devletleri nin kontrolüne bırakılacak, Doğu Anadolu daki altı ilde( Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri işgal edebilecekti. Yukarıdaki önemli maddeleri sıralanan Mondros Ateşkes Antlaşması yla Osmanlı Devleti kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmiştir.özellikle antlaşmanın asıl metninin 7. maddesi olan İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum olursa istediği yeri işgal edebilecektir. hükmü güvenliklerini neyin tehdit edeceği, tehdidin ne olduğuna açıklık getirmeyen her an işgale gerekçe hazırlayan şart içermektedir. Bu madde bahane edilerek Anadolu işgale başlanmıştır. Doğru seçenek B dir. 2. Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Doğudaki altı ilde ( Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) karışıklıklar çıkarsa bu yerler de işgal edilecektir. Çözümü: Yukarıda sözü geçen madde İtilaf Devletleri nin hangi gizli amacını gerçekleştirmeye yöneliktir? A) Doğu illerinde güvenliği sağlamak B) Doğu illerinde Rus ilerleyişine engel olmak C) Doğu Anadolu da Ermeni Devleti kurmak D) İstanbul Hükümeti nin doğu illeriyle bağlantısını kesmek Doğru seçenek İtilaf Devletleri nin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma planıdır. Ermeniler yüzyıllarca Osmanlı Devleti idaresinde yaşamış azınlıklardandır. Azınlıklar, Osmanlı egemenliğinde huzur içinde yaşamışlardı. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra başlayan işgaller, onlara, Türklere karşı bölücü çalışmalara girme cesaret ve gücünü verdi. Rumlar ve Ermeniler, İtilaf Devletleriyle iş birliği yaparak, topraklarımızın bir kısmını ele geçirme hevesine kapıldılar. Bunu gerçekleştirmek için Türk varlığına zarar verici cemiyetler kurdular. İtilaf devletleri Doğu Anadolu Bölgesi nde bir Ermeni Devleti vaatleri ile Ermenileri kendi amaçları doğrultusunda faaliyetlere yöneltti. Yani bulundukları bölgelerde güvenliği bozarak Mondros Ateşkes Antlaşması nın yedinci maddesinin uygulanması için bahaneler yaratıp işgallere ortam hazırlamaya çalıştılar. Doğru seçenek C dir. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 13

8 3. Aşağıdakilerden hangisi, İzmir in işgal edilmesinin sonuçlarından değildir? Çözümü: A) Ulusal bilinci uyandırması B) Kuvayımilliye nin kurulması C) Türk Yunan dostluğunun artması D) İtalya ile İtilaf Devletleri nin arasının bozulması I. Dünya Savaşı ndan sonra, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere İtilaf Devletleri nce Paris Barış Konferansı toplandı. Bu konferansta Osmanlı Devleti nin nasıl paylaşılacağı ele alındı. Toplantıya çağrılmış olan Yunanistan, bu fırsatı kaçırmak istemedi. Hiçbir tarihi gerçeğe uymayan uydurma belgelerle, Batı Anadolu nun kendisine ait olduğunu iddia etti. Yunanlılar ın bu iddiası İngilizlerin de işine geliyordu. Çünkü bu bölge kendi aralarında yapılan gizli antlaşmalar gereğince, İtalyanlar a vaat edilmişti. Fakat bu bölgede, artık kuvvetli bir İtalya yerine, zayıf bir Yunanistan ın bulunması İngiliz çıkarlarına daha uygundu. Bu konferansta Yunanistan ın İzmir i işgal etmeleri kararlaştırıldı. 15 Mayıs 1919 da Yunanlılar İzmir i, işgal ettiler. Bu durum İtalyanlar ın İtilaf Devletleri yle aralarının bozulmasına neden oldu. Yunanlılar, İngilizlerin himayesinde İzmir e asker çıkardı. Karaya çıkan Yunan birlikleri hükümet konağına ve kışlaya doğru ilerlediler. Yüzyıllarca Türk ün koruyuculuğunda, rahat bir hayat süren azınlıklar, Yunan askerlerini sevinçle karşıladılar. Bu haksızlığa tahammül edemeyen gazeteci Hasan Tahsin tabancasını çıkarıp Yunan birliklerine ateş açtı. Bu kurşun İstiklal Savaşı nın ilk işareti oldu. Yunan işgali ulusal bilincin uyanmasına sebep oldu. İstanbul Hükümeti nin işgal karşısında sessiz kalması da Türk halkının Kuvayımilliye (Milli Kuvvetler) birliklerini kurup direnişine sebep oldu. İzmir in işgalinin sonuçları arasında Türk Yunan dostluğundan bahsedilemez. Doğru seçenek C dir. 4. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren çok sayıda zararlı cemiyet kurulmuştur. Çözümü: Aşağıdakilerden hangisinde cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir? A) Mavri Mira : Batı Anadolu ve Trakya yı Yunanistan a katmak B) Teali İslam : Saltanat ve halifeliği kurtarmak C) Pontus Rum : Karadeniz sahillerinde Rum Devleti kurmak D) İngiliz Muhipleri ( Sevenler ) : Doğuda bir Ermeni devleti kurmak Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren zararlı bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Yukarıdaki seçeneklerden D seçeneğinde verilen İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti nin amacı yanlış olarak verilmiştir. Doğru seçenek D dir. Türk Milleti nin zararına faaliyet gösteren cemiyetleri iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi: Azınlıkların kurduğu Cemiyetleri ( Ermeni ve Rumlarca kurulmuştur ) Mavri Mira: Batı Anadolu ve Trakya yı Yunanistan a katmak amacıyla, Pontus Rum: Karadeniz sahillerinde bir Rum Devleti kurmak amacıyla Rumlar tarafından kurulmuşlardır. Taşnak ve Hınçak, Ermenilerce Doğu Anadolu da bir devlet kurmak amacıyla kurulmuştur. İkincisi ise Milli varlığa düşman cemiyetler: Kürt Teali Cemiyeti: İngilizlerin desteği ile doğuda ayrı bir hükümet kurmak amacıyla, Teali İslam: Saltanat ve Halifeliği korumak amacıyla İstanbul medreselerinin hocalarınca kuruldu. İngiliz Muhipleri ( Sevenler ) Cemiyeti: İngilizler tarafından desteklenen bu cemiyetin amacı ise Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak değil, İngiliz mandasını ( himayesini ) kabul ettirmektir. 14 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

9 5. Ulusal Cemiyetler kendi bulunduğu bölgedeki düşman faaliyetlerine karşı ulusal hakları savunmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu düşünceye göre Doğu Anadolu Müdafa - i Hukuk Cemiyeti'nin hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulduğu söylenebilir? Çözümü: A) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti B) Pontus Rum Cemiyeti C) Mavri Mira Cemiyeti D) Kürt Teali Cemiyeti İtilaf Devletleri yurdu işgal etmeye başladıkları sırada Osmanlı Hükümeti, bu olaylara kayıtsız kaldı. Bu durum milletin harekete geçmesine yol açtı. Türk vatanının parçalanmasını önlemek amacıyla yer yer yararlı nitelikte bölgesel cemiyetler kuruldu. İşgalcilere uygun ortam hazırlamak isteyen azınlıklar da boş durmuyor kendilerine pay kapmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Doğu Anadolu Bölgesi nde devlet kurmak isteyen Ermenilerdi. Ermenilerin bu faaliyetlerine karşı Doğu Anadolu Müdafa i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin amacı Taşnak ve Hınçak Cemiyetine karşı Doğu Anadolu halkının haklarını savunmaktı. Dolayısıyla doğru yanıt A dır. 6. Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında İstanbul Hükümeti nin tutumu değildir? Çözümü: A) Küçük bir toprak parçasında da olsa varlığını devam ettirmek B) İtilaf Devletleri nin isteklerini yerine getirmemek C) Saltanat ve Hilafeti devam ettirmek D) Büyük bir devletin himayesi altına girmek Osmanlı Devleti nin devamı ve Saltanat ın varlığı İstanbul Hükümeti için önemliydi. bu nedenle yok olmaktansa küçük bir toprak üzerinde, büyük bir devletin himayesinde de olsa varlığını devam ettirmekte sakınca görmüyorlardı. İtilaf Devletleri ne karşı gelmek onların isteklerini daha da arttırmalarına neden olabilirdi. Bu nedenle İstanbul Hükümeti için en uygun tutum onların isteklerini yerine getirmekti. Bu nedenle doğru seçenek B dir. 7. İstanbul Hükümeti ne göre işgal devletlerine karşı direnmek imkansızdı. İtilaf Devletleri nin isteklerine boyun eğmek en doğru hareket olacaktı. Böylece Saltanat ve Hilafetin devamı sağlanabilecekti. Çözümü: İstanbul Hükümeti nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Saltanat ve hilafet yanlılarının çıkardığı isyanların bastırılmasını B) Kuvayımilliye hareketlerinin etkisinin zayıflamasını C) Manda ve himayenin reddedilmesini D) Vatanın parçalanması ve milleti yok etme yolundaki girişimleri İstanbul Hükümeti nin bu tutumu sırasıyla değerlendirildiğinde saltanat ve hilafet yanlılarının çıkardığı isyanların bastırılmasında hiçbir etkisi olmamıştı. Kuvayımilliye (Ulusal Kuvvetler) hareketlerinin doğmasına ve başka bir devletin himayesi altında yaşanması düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. (Bunun sonucunda İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurulmuştur.) İstanbul Hükümeti nin İtilaf Devletleri nin isteklerine kayıtsız şartsız boyun eğmesi vatanın parçalanması ve milletin yok edilmesi girişimlerini kolaylaştırmıştır. Doğru seçenek D dir T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 15

10 8. Aşağıdakilerden hangisi 16 mayıs 1919 da Mustafa Kemal in Samsun a gitme kararı almasında etken olmamıştır? Çözümü: A) Ulusal mücadelenin İstanbul dan yönetilmesinin imkansızlığı B) Anadolu da direniş hareketlerinin başlaması C) Anadolu daki milli cemiyetlerin birleştirilmesi D) Kuvayımilliye birliklerinin çağrısı Mustafa Kemal İstanbul da aydınlarla yurdun içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Onların görüşlerini aldı. Fakat görüştüğü aydınların büyük bir bölümü yurdun kurtulmasından ümitlerini kesmişlerdi. Bu durumda Mustafa Kemal İstanbul da kalarak bir sonuç alamayacağını anladı ve Ulusal direnişi teşkilatlandırmak için Anadolu ya geçmeye karar verdi. M. Kemal in Anadolu ya geçmesinde Kuvayımilliye birliklerinin çağrısı söz konusu olmadığından doğru seçenek D dir. 16 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

11 1. 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması na göre Osmanlı Devleti nin fiilen sona erdiği kabul edilir. Mondros Ateşkes Antlaşması nın hangi maddesine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir? A) Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa burası işgal edilecek. B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek C) Osmanlı ordusu terhis edilecek, cephane ve donanım İtilaf Devletleri nin kontrolüne girecek D) Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak 4. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Osmanlı Devlet ini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak amacıyla bir çok çalışma yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisi değildir? A) Manda ve himaye yanlısı dernekler kurulması B) Yararlı cemiyetlerin kurulması C) Mustafa Kemal in Anadolu ya geçmesi D) Milletler Cemiyeti nin kurulması 5. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti nin ulaşım ve haberleşme merkezlerini denetim altına almışlardır. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması nın hangi maddesiyle Osmanlı toprakları işgale açık hale getirilmiştir? A) Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek C) İran ve Kafkasya daki Türk birlikleri geri çekilecek D) Demiryolları, Toros Tünelleri ve haberleşme hattı İtilaf Devletleri nin kontrolüne girecek İtilaf Devletleri nin bu girişimi ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Azınlık isyanlarını engellemek B) Anadolu daki direniş hareketini desteklemek C) Türk halkının haberleşmesini ve işgallere karşı tepkisini önlemek D) Osmanlıya ait haberleşme hatlarını modernleştirmek. 3. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra İngiliz ve Amerikan mandasını savunan derneklerin kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını korumanın imkansız olduğunun düşünülmesi B) Kuvayımilliye nin gücünün giderek artması C) Mustafa Kemal in Samsun a çıkması D) Rusya nın savaştan çekilmesi 6. İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı ndan önce aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereği Batı Anadolu yu İtalyanlara vaat ettiği halde Paris Barış Konferansı nda bu bölgeyi Yunanlılarla vermiştir. İtilaf Devletleri nin böyle bir tutum sergilemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunan ordusunun daha güçlü olması B) Yunan kültürlerine olan ilgileri C) Yunanistan ın Batı Anadolu ya daha yakın olması D) İtilaf Devletleri nin Batı Anadolu da güçlü İtalya yerine zayıf bir Yunanistan ı tercih etmeleri T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 17

12 7. Mustafa Kemal in 16 Mayıs 1919 da Samsun a hareket etmesindeki en son etkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) İzmir in işgal edilmesi B) Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanması C) Paris Barış Konferansı nın yapılması D) İstanbul un fiilen işgal edilmesi 8. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak hareket noktası; güvenliği bozarak ateşkes antlaşmasının 7. maddesinin uygulanması için bahaneler yaratıp işgallere ortam hazırlamaktı. 11. İtilaf devletleri nin Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Türklerin Batı Anadolu daki azınlıkları katletmek üzere olduğu şeklindeki yalan bir haberi dünya kamuoyuna yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) TBMM ye karşı olan isyanları desteklemek B) Anadolu daki zararlı cemiyetlerin faaliyetini arttırmak C) İzmir in işgaline gerekçe hazırlamak D) İstanbul Hükümeti ne olan güveni azaltmak Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik kurulmuş bir cemiyet değildir? A) Mavri Mira Cemiyeti B) Pontus Rum Cemiyeti C) Hınçak Taşnak Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti 9. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Osmanlı Devleti ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için cemiyetler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde cemiyetler ve amaçları yanlış olarak verilmiştir? A) Kiliyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinin işgalini engellemek B) Redd i İlhak Cemiyeti: Doğu Anadolu da bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek C) Trakya Paşaeli Müdafa i Hukuku Milliye Cemiyeti: Trakya bölgesinin Yunanistan a katılmasını önlemek. D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Rum Pontus Devletinin kurulmasını önlemek. 10. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklarca kurulan cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer almaz? A) Bağımsız devlet kurmak B) Bulundukları bölgelerde işgallere uygun ortam hazırlamak C) Türk halkını sindirmek D) Ulusal harekete destek olmak Ocak 1919 da yapılan Paris Barış Konferansı nda Osmanlı Devletiyle yapılacak barışın esasları belirlenmemiş, yapılacak barış ileriki bir tarihe ertelenmiştir. İtilaf Devletleri nin bu tutumunun sebebi nedir? A) Rusya nın savaştan çekilmesi B) Osmanlı Devleti nin topraklarının paylaşılamaması C) Milletler Cemiyeti nin kurulmasının kararlaştırılması D) Dünya barışının korunmak istenmesi 13. Sivas kongresi öncesine kadar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ülkenin savunulması amacıyla kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? A) Türkler tarafından kurulmuştur. B) Ulusal mücadelenin kaynağını oluşturmuşlardır C) Vatan, millet ve Türklük duygusu hakimdir. D) Genel kurtuluş çareleri aramışlardır. 18 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

13 14. İşgallere karşı önceleri basın, yayın ve hukuki yollardan mücadele eden Ulusal cemiyetler, bu durumun başarılı olamaması üzerine silahlı mücadele kararı almışlardır. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu duruma sebep olarak gösterebilir? A) Mücadelenin teşkilatlı olarak başlaması B) Ulaşım ve iletişim hatlarının İtilaf Devletleri nin kontrolüne girmesi C) İstanbul un işgal edilmesi D) Paris Barış Konferansı nda alınan kararlar 17. Osmanlı Devleti döneminde nüfus kayıtları düzenli olarak tutulmadığından M. Kemal in doğum günü kesin olarak bilinmemektedir. İleride doğum tarihi kendisine sorulduğunda: Neden 19 Mayıs 1881 olmasın demiştir. M. Kemal in bu şekilde düşünmesine aşağıdakilerden hangisi neden olarak gösterilebilir? A) 19 Mayısta Samsun a çıkması B) Büyüklerin rivayeti C) Kurtuluş Savaşı na ilk adımın bu tarihte atılması D) Kayıtların düzensizliğinden rahatsızlığını belirtmek istemesi 15. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan zararlı propagandalara yayın yoluyla karşı koymak, Türk milletinin haklarını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Redd i İlhak Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Müdafa i Hukuk Cemiyeti 18. Aşağıdakilerden hangisi milli çıkarlarımızla bağdaşmayan, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, işgalci devletlerin destek ve yardımıyla Türkler tarafından kurulmuş cemiyetlerden birisidir? A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti B) Redd i İlhak Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti 16. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Müdafaa i Hukuk Cemiyeti nin Doğu Anadolu Bölgesi nin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla yaptığı çalışmalardan birisi olarak düşünülemez? A) Bölgeden Türk göçünün engellenmesi B) Bölgede tarihi ve kültürel araştırmalar yapılmasını teşvik etmesi C) Doğu Anadolu nun Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunması D) Osmanlı Devleti nden ayrılmak için faaliyet göstermesi 19. Mondros Ateşkes Antlaşması nın uygulanmaya başlandığı günlerde padişah Kanun-i Esasi nin ( anayasa ) kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Meclis i Mebusanı dağıttı. Padişahın bu tutumunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? A) İtilaf Devletleri nin hükümet üzerindeki baskıları azaldı. B) Padişah ve hükümetin kararlarını denetleyecek güç ortadan kalktı C) Anadolu daki işgal hareketleri yavaşladı. D) Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri uygulanamaz hale geldi. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 19

14 20. Türk ulusunun bağımsızlık savaşı vermesini ilk olarak haklı gösteren uluslar arası belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Bükreş Antlaşması B) Sevr antlaşması C) Paris Konferansı D) Amiral Bristol Raporu 23. Yunanlılar Paris Konferansı nda sahte belgelerle Batı Anadolu Bölgesi nde Rumların çoğunlukta olduğu ve Türkler tarafından katledildiğini iddia etmişlerdir. Yunalılar bu tutumlarıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? A) Türkler arasındaki birlik ve beraberliği yok etmek B) İzmir ve çevresini işgal etmek için gerekçe oluşturmak C) Azınlıklara yeni haklar kazandırmak D) Türklere barış antlaşması imzalatmak 21. Osmanlı Devleti nin kayıtsız şartsız düşmanlara teslim olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Paris Antlaşması C) Londra Konferansı D) İstanbul Antlaşması 24. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Bizans İmparatorluğu nu canlandırmak amacıyla kurulmuştur? A) Hınçak Taşnak Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Mavri Mira Cemiyeti D) Kürt Teali Cemiyeti 25. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra vatanı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla çeşitli cemiyetler kurulmuştur. 22. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalandığı sırada M. Kemal Paşa hangi cephede savaşmaktaydı? A) Yemen Hicaz Cephesi B) Kafkasya Cephesi C) Suriye Cephesi D) Makedonya Cephesi Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) İstanbul Hükümetinin yurdu savunma konusunda yeterli olduğunun B) İstanbul Hükümetince alınan kararların halkı bağladığının C) Bölgesel de olsa ulusal bilincin varlığının D) İşgal kuvvetlerinin gücünü yitirdiğinin. 20 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

15 1. Sanayi İnkılabı na bir devrim niteliği kazandıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Daha kaliteli mal üretilmesi B) Üretimin, elden, modern fabrikalara geçmesi. C) Avrupa halkının rahata kavuşması D) Malların daha ucuza imal edilmesi 2. Aşağıdakilerden hangisi diğer üçünün nedeni olarak gösterilebilir? A) Ham madde arayışı B) Sömürgeciliğin artması C) Pazar arayışı D) Sanayi İnkılabı 6. TBMM Hükümeti Pontus çu Rumların Doğu Karadeniz de çıkardıkları isyanı bastırmış, yakaladığı isyancıları doğrudan cezalandırmayıp mahkemelerde yargılanmalarını sağlamıştır. Bu tutumuyla TBMM nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A) Hukuka bağlı kaldığını göstermeyi B) Suçlulara ceza vermenin şart olduğunu göstermeyi C) Verecekleri cezanın uygunluğunu göstermek D) İnsan özgürlüğüne önem vermediğini göstermeyi 3. İtalya ve Almanya nın sömürgecilik yarışında geç kalmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Diğer Avrupa Devletleri nin sömürgesi olmaları B) İnsan hakları konusunda ileri bir düzeyde olmaları C) Siyasi birliklerini geç tamamlamaları D) Diğer devletlere karşı iyimser bir tutum sergilemeleri 4. Mondros Ateşkes Antlaşması na göre İtilaf Devletleri doğudaki altı ili herhangi bir karışıklık durumunda işgal edebileceklerdi. İtilaf Devletleri nin Antlaşmaya böyle bir madde koymalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? 7. I. Balkan Savaşı nın sonucunda en fazla toprak alan devlet Bulgaristan dı. Bu nedenle diğer Balkan Devletlerinin tepkisine neden olmuştur. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisinin çıkış gerekçesi olarak gösterilebilir? A) I. Dünya Savaşı B) II. Balkan Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) Çanakkale Savaşı A) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak B) Altı ilin güvenliğini sağlamak C) Doğu illerindeki kargaşayı bastırmak D) Osmanlı Devleti nin bu bölgedeki etkinliğini arttırmak 5. Yunanistan Doğu Karadeniz de hak iddia etmiş ve milli mücadele döneminde Batı Cephesi nde Türk ordusuyla savaşmış aynı zamanda Doğu Karadeniz deki Pontus Rum Cemiyeti taraftarlarını silahlandırmıştır. Yunanistan bu şekilde davranmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Ordumuzun saldırılara karşı tepkisini ölçmek B) Türk ordusunu iki ateş arasında bırakarak yapacağı işgalleri kolaylaştırmak C) Türk ulusal direnişine güç kazandırmak D) Doğu Karadeniz deki Türk Halkı nın güvenliğini sağlamak 8. Osmanlı yönetimi altında mutlu ve huzurlu şekilde yaşayan Yunanlılar devlet nazarında birçok ayrıcalığa sahip olmuşlardır. Ayrıca Ortodoks Osmanlı vatandaşlarını yöneterek devleti yönetme tecrübesi kazanmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu savunulabilir? A) Yunan halkının gelişmemesine B) Balkanlar da Osmanlı dan ayrılarak ilk olarak devlet kurmalarına C) Diğer Balkan halklarına daha fazla ayrıcalık tanınmasına D) Osmanlı Devleti ne bağlı kalmalarına T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 21

16 9. I. Dünya Savaşına kadar savaşlarda sadece cephedeki askerler ölürken, I. Dünya Savaşı ve sonrasında savaş cephe dışına taşmış, savaşla ilgisi olmayan birçok insan ölmüştür Bu durum aşağıdaki örgütlerden hangisinin kurulmasına neden olmuştur? A) Milletler Cemiyeti B) Polis Teşkilatı C) Sivil Savunma Teşkilatı D) Zabıta Teşkilatı 10. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nın sonuçlarından biri değildir? A) Yeni rejimler ortaya çıktı B) Milli devletler kuruldu C) Büyük imparatorluklar parçalandı D) Yenilen devletlerin sınırları çizilmesinde milliyetçilik prensibi dikkate alındı yüzyılda, devleti çöküntüden kurtarmak, özellikle Fransız İhtilali nden sonra yaygınlaşan milliyetçilik akımının getirdiği sorunlardan kurtulmak isteyen Osmanlı idarecileri bir dizi yenilik hareketlerine giriştiler. Aşağıdakilerden hangisi bunlara örnek olarak gösterilemez? A) Islahat Fermanı B) Tanzimat Fermanı C) 31 Mart Olayı D) Meşrutiyet in ilanı 12. I. Balkan Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Balkan Devletlerine yenilmesinin en önemli sebebi devletin yaşadığı iç sorunlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iç sorunlardan birisi olarak gösterilemez? A) Genç askerlerin terhis edilmesi B) Ordu komutanları arasındaki görüş ayrılıkları C) Rusya nın Balkanlarda Panislavist faaliyetleri D) Ordu içindeki anlaşmazlıklar 13. Rusya I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum, Erzincan, Bitlis gibi doğu illerimizi işgal etmiş, daha sonra ülkesinde Bolşevik İhtilali çıkınca buralardan geri çekilmiştir, Bu durumda Bolşevik İhtilali nin Osmanlı Devleti nde hangi gelişmeye sebep olduğu söylenebilir? A) Osmanlı Devleti nin Kafkasya Cephesi kapandı. B) Rusya, Osmanlı Devleti için daha güçlü bir tehdit haline geldi. C) Rusya, Osmanlı Devleti ni uzun yıllar cephelerde uğraştırdı. D) Rusya, Osmanlı Devleti nden yeni yerler istedi. 14. I.Dünya Savaşı sırasında Almanya, İngiltere nin Hindistan sömürgeleriyle bağlantısını kesmek, cephe sayısını çoğaltmak, Avrupa daki savaş yükünü azaltmak istiyordu. Almanya bu hedeflerine ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A) Osmanlıların, Kanal Cephesi ni açmalarını sağlamıştır. B) Kafkasya ya asker çıkarmıştır C) Fransa nın Alsas Loren bölgesini işgal etmiştir D) Polonya ya asker sevkini hızlandırmıştır de Yıldırım ordularına bağlı 7. Ordu Komutanlığı na atanan Mustafa Kemal, İngilizleri Halep in kuzeyinde durdurdu. Fakat bu sırada Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Durumu değerlendiren M. Kemal İngilizlerin eline geçmemesi için ordu ve cephanenin zarar görmemesi için Anadolu nun iç kesimlerine kadar çekti. Mustafa Kemal in bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Türk birliklerinin zarar görmesini engellemek B) Ordu ve cephanenin daha güvenli bir yere çekilmesini sağlamak C) Türk kuvvetlerinin İngilizlerin eline geçmesini engellemek 22 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

17 D) Anadolu dan İstanbul a giden yolların güvenliğini sağlamak 16. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı nda savaşıp yenilmesinde, özellikle tabiat şartlarının etkili olduğu, cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Sina Filistin Cephesi B) Irak Cephesi C) Kafkasya Cephesi D) Kanal Cephesi 19. Türkler in Çanakkale Cephesi nde kazandıkları zaferin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenemez? A) Milli mücadele duygusunun ortaya çıkması B) Türk Milleti nin kendine olan güveninin artması C) Manda ve himaye fikrinin benimsenmesi D) Mustafa Kemal in geniş kitlelerce tanınması 17. Rusya nın I. Dünya Savaşı ndan çekilmesiyle Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Almanya doğu cephelerinde uğraşmaktan kurtulmuş, İngilizler e ve Fransızlara karşı daha güçlü ve daha üstün duruma gelmişlerdi. Bu yüzden savaşı kazanabilecekleri inancındaydılar. Ancak bu düşünce gerçekleşmedi. I. Dünya Savaşı nı kaybettiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olarak gösterilemez? 20. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi ekonomik etken olarak gösterilebilir? A) Kaybedilen bazı yerleri geri almak B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak C) Kapitülasyonları kaldırmak D) Devletin parçalanmasını önlemek A) Almanya nın, kara ülkesi olup denizlere egemen olmaması B) Almanya nın ham madde ve insan gücünün sınırlı olması C) Osmanlı Devleti nin ekonomik durumunun çok zayıf olması D) Rusya nın savaştan çekilmesi 18. I. Dünya Savaşı nın sona ermesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Rusya nın savaştan çekilmesi B) Amerika Birleşik Devletleri nin savaşa girmesi C) Osmanlı Devleti nin Çanakkale Savaşı nı kazanması D) Kafkasya Cephesi nin kapanması 21. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı na girdikten sonra, Osmanlı Padişahı halife sıfatıyla yayınlandığı bir fetva ile bütün Müslümanları İtilaf Devletleri ne karşı kutsal cihada davet etmiş ancak bu çağrısı özellikle Arap dünyasında etkili olmamıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı düşünülemez? A) Arapların İngilizler tarafından kışkırtılması B) Milliyetçilik fikrinin, Araplar üzerindeki etkisi T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 23

18 C) Uzun yıllar Osmanlı idaresinde yaşayan Arapların askere alınmaması D) Halifeliğin, eski siyasal gücünün kalmaması yılında başlayan ayaklanma yüzlerce yıllık Çarlık rejiminin yıkılması ile sonuçlandı. Yeni bir düzen kuruldu. Yeni Rus yönetimi Almanya ve ortaklarıyla barış yaparak I. Dünya Savaşı ndan çekildi. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? A) Polonya B) Macaristan C) Almanya D) Yugoslavya Yeni Rus Yönetiminin böyle bir tutum sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Dünya barışına katkıda bulunmak istemesi B) İhtilal ile kaybettiği gücü yeniden kazanmak için zaman kazanmak ve yeni rejimini oturtturmak C) Doğu cephesinden çekilerek İtilaf Devletleri ne yardımcı olmak D) İtilaf Devletleri nin savaşı kaybedeceği düşüncesinde olmak yüzyıla gelindiğinde Avrupa Devletleri sanayileşmesini tamamlamış, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarışmaya başlamışlardı. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak I. Dünya Savaşına neden olmuştur. Buna göre, I. Dünya Savaşı nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 23. İtilaf Devletleri nden özellikle İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı nda tarafsız kalmasını istiyorlardı. Şayet tarafsız kalırsa, yardıma hazır olduklarını hatta Kapitülasyonları kaldırılabileceklerini söylediler. Ancak Osmanlı yöneticileri bunu kabul etmediler. A) Devletler arası ekonomik rekabet B) Halkın demokratik istekleri C) Yeni rejime geçme çabaları D) Yöneticilerin yeni yetkiler elde etme çabaları Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yöneticilerinin bu tutumuna gerekçe olarak gösterilemez? A) İtilaf Devletleri nin, Balkan savaşları sırasındaki tutumları B) İtilaf cephesinde yer alan Rusya nın boğazlar üzerindeki emelleri C) Son zamanlarda kaybedilen yerlerin çoğunun İtilaf Devletleri nin elinde olması D) Osmanlı halkının savaşa katılmayı çok istemesi 24. I. Dünya Savaşı ndan sonra Avrupa nın siyasal haritasında önemli değişiklikler oldu. Yeni devletler kuruldu. 24 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

19 1. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Avrupa da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı nın sonuçlarından değildir? A) Avrupa da üretimin artması B) Eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi C) Yeni pazar bulma çabaları D) Daha fazla ham madde arayışları 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin parçalanmasında doğrudan etkili olmamıştır? A) Fransız İhtilali B) Kapitülasyonlar C) Dış borçlar D) Bolşevik İhtilali 3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ndan sonra Avrupalı ülkelerin Osmanlı Devleti nin ekonomik bakımdan kalkınmasına karşı olmalarının nedenlerinden biri değildir? A) Osmanlı Devleti nin onlar için iyi bir pazar olması B) Osmanlı topraklarının ham madde kaynağı olması C) Osmanlı sanayisiyle rekabet edemez halde olmaları D) Osmanlı Devleti nin tüketim yönüyle dışa bağımlılığının azalmasından endişelenmeleri 4. Osmanlı Devleti nin hem askeri hem de ekonomik alanda çöküşünü önlemek için çeşitli gayretler gösterildi. Devlet yönetiminde, askerlikte ve toplum hayatında ıslahat hareketlerine girişildi. Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlere örnek olarak gösterilemez? A) Islahat Fermanı B) Kapitülasyonlar C) Tanzimat Fermanı D) Meşrutiyetin İlanı 5. Almanya, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Aşağıdakilerden hangisi Almanya nın Osmanlı Devleti ne yakınlaşmasındaki temel amacı olarak gösterilemez? A) Osmanlı Devleti nin sahip olduğu modern silahlardan yararlanmak. B) Osmanlı Devleti nin geniş topraklarında nüfus sahibi olmak C) İngiltere nin Uzak Doğu daki sömürgelerine giden yolu ele geçirmek D) İlerde çıkabilecek savaşta kendisi lehine cepheyi genişletmek 6. I. Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli anlaşmalarla boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi nin Rusya ya verilmesi kararlaştırıldığı halde, Mondros Ateşkes Antlaşması nda böyle bir madde yer almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkler in Muş ve Bitlis i Ruslar dan geri alması B) Bu bölgelerin işgal edilememesi C) Rusya nın I. Dünya Savaşı ndan çekilmesi D) Rusya nın karışıklıklar içinde bulunması 7. I. Dünya Savaşı nın açılan ilk cephesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa ve Doğu Avrupa da B) Hicaz da C) Çanakkale de D) Kafkasya da 8. Önce İttifak Devletleri arasında yer aldığı halde daha sonra İtilaf Devletleri ne katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa B) Rusya C) İtalya T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 25

20 D) İngiltere 9. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti ni saf dışı bırakmak ve ortakları Rusya ya yardım etmek amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmışlardır? A) Sina Filistin B) Makedonya C) Çanakkale D) Galiçya 13. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra, Türkler aleyhinde faaliyet gösteren zararlı bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan birisi değildir? A) Redd i İlhak B) Mavri Mira C) Kürt Teali D) Teali İslam 10. Çanakkale Savaşları nda İtilaf Devletlerinin hedefi Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul u ele geçirmekti. Böylece aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenemez? A) Rusya ya gerekli askeri yardımı boğazlardan kolaylıkla geçirmek B) İstanbul daki azınlıklara yardım etmek C) Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıyı kesmek D) Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak 14.. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.. Orduya ait silahlar, cephane, donatım ve taşıtlar İtilaf Devletleri nin emrine verilecektir. Mondros Ateşkes Antlaşması nın yukarıdaki hükümleri ile İtilaf Devletleri nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı düşünülebilir? A) Anadolu nun işgalini önlemeyi B) Osmanlı Devleti ni savunma gücünden yoksun bırakmayı C) Osmanlı ordusunda ıslahat yapmayı D) Osmanlı Devleti ile ortaklarının arasını bozmayı. 11. İtilaf Devletleri, İstanbul u 13 Kasım 1918 de hangi antlaşma hükümlerine dayanarak fiilen işgal etmişlerdir? A) Sevr Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 12. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması nın sonuçları arasında yer almaz? A) Türk ordularının dağıtılması B) Anadolu nun bazı yerlerinin işgal edilmesi C) Boğazların, İtilaf Devletleri nin denetimine girmesi D) Meşrutiyet in ilan edilmesi Mayıs 1919 da İzmir in Yunanlılar tarafından işgaline aşağıdaki konferanslardan hangisinde karar verilmiştir? A) Londra Konferansı B) Berlin Konferansı C) Paris Barış Konferansı D) Lozan Barış Konferansı 16. Aşağıdaki devletlerin hangisinde I. Dünya Savaşı sonrası yönetim değişikliği olmamıştır? A) Almanya B) Avusturya C) Osmanlı Devleti 26 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

21 D) Amerika Birleşik Devletleri 17. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, savaşa girerken bir bildiri yayınlayarak savaş sonrası yapılması gerekli işleri belirtmiştir. İtilaf Devletleri kendi zararına hükümler içermesine rağmen Wilson İlkeleri denilen, bu bildiriye uyacaklarını belirtmişlerdir. İtilaf Devletleri ni böyle davranmaya iten sebep aşağıdakilerden hangisidir? A) Amerika gibi güçlü bir devletin kendi yanlarında savaşa girmesinin işlerini kolaylaştırması. B) Wilson İlkelerinin insancıl hükümler taşıyor olması C) Wilson İlkeleri nin işgalleri kolaylaştıracağına inanmaları. D) İtilaf Devletleri nin zaten yenilenlerden toprak talebinde bulunmayacak olmaları 20. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra, işgallere karşı Osmanlı yönetiminin tutumunu yansıtmaz? A) İşgal devletlerine karşı direnmek imkânsızdır. B) İşgal devletlerinin isteklerine boyun eğmek en doğru hareket olacaktır C) Saltanat ve halifeliğin devamını sağlamak için işgalci devletlerin istekleri tam olarak yerine getirilmelidir. D) İşgallere karşı, Anadolu da başlayan direnişe destek olunmalıdır. 18. Devletler arası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümlemek amacıyla, milletler arası bir teşkilat kurulması kararı ilk olarak aşağıdaki belgelerden hangisinde geçmiştir? A) Paris Barış Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Wilson İlkeleri D) Londra Konferansı 19. Mondros Ateşkes Antlaşması nın uygulamaya konulmasıyla Osmanlı Devleti nin otoritesi de yok oldu. Bu durumdan yararlanmak isteyen Türkler ve Azınlıklar zararlı cemiyetler kurdular. Aşağıdakilerden hangisi özellikle, Anadolu da işgalci devletlere karşı halkın tepkisi başlayınca, Osmanlı ve halife yanlısı olarak kurulan zararlı cemiyetlerden birisidir? A) Kiliklyalılar Cemiyeti B) Sulh ve Selamet i Osmaniye Cemiyeti C) Trakya Paşaeli Müdafa i Hukuku Milliye Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafa i Hukuku Milliye Cemiyeti 21. İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti, sessiz kalmış, işgalcileri kızdıracak hareketler içine girmemiş ve girilmesini de engellemiştir. İstanbul Hükümeti nin böyle davranmasında ki amacı aşağıdakilerden hangisi ile özetlenebilir? A) Osmanlı Hanedanını korumak, saltanat ve hilafetin devamın sağlamak B) Rusya nın Osmanlı topraklarındaki ilerleyişini engellemek. C) İtilaf Devletleri ni birbirine düşürmek D) Azınlık isyanlarını bastırmak için yardım almak 22. Osmanlı Devleti nin paylaşılması için İtilaf Devletleri tarafından yapılan Gizli Antlaşmaları geçersiz sayan belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Londra Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Wilson İlkeleri D) Paris Barış Konferansı T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 27

22 23. Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1919 da İzmir in Yunanlılar tarafından işgali nin sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A) Bu işgal, tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. B) Kuvayımilliye( Milli Kuvvetler) doğmuş ve Kurtuluş Savaşı başlamıştır C) Kurtuluş Savaşı nın gerçek cephesi ve asıl düşmanı ortaya çıkmıştır. D) Anadolu daki direniş hareketi sona ermiştir 24. Yararlı cemiyetler ilk kurulduklarında tek amaçları, bulundukları bölgelerin tarih, coğrafya ve nüfus yönünden Türk olduğunu kanıtlamaktı. Hakları savunmada genellikle silahlı mücadeleyi düşünmüyor, bilimsel araştırmalarla İtilaf Devletleri ne karşı haklarını savunabileceklerine inanıyorlardı. Propaganda ve yayın faaliyetleriyle yetiniyorlardı. Ancak daha sonra bu tarzlarından vazgeçip silahlı mücadeleye başladılar. Aşağıdakilerden hangisi bu tutumlarındaki değişikliğin sebebi olarak gösterilebilir? A) İtilaf Devletleri nin Anadolu topraklarını işgale başlaması B) Bilimsel araştırma yapacak yeterli kişilerin olmaması C) Tarihi belgeleri elde etmenin zorlaşması D) Azınlıkların daha fazla propaganda yapmaları 25. I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan, Mondros Ateşkes Antlaşması yla aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı topraklarını işgaline zemin hazırladığı söylenemez? A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Rusya 28 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular 8. 20.yy Gelişmeleri ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Batı'ya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH Beta

Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH Beta Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH 1870-1914 Beta Yayın No : 3472 Politika Dizisi : 08 1. Bası - Ocak 2017 - İstanbul (Beta A.Ş.) ISBN 978-605 - 333-801 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF:

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF: Yazı İçerik Birinci Dünya Savaşının Sebepleri Üçlü İttifak ve İtilaf Savaşın Başlaması ve Gelişmesi Osmanlının I.Dünya Savaşına Girmesi Osmanlının Savaştığı Cepheler I.Dünya Savaşının Sonuçları I.Dünya

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz.

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR NotCopy Yayınlarının izni dahilinde paylaşılmıştır Başarılar dileriz 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. 2- Dil,

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELEDE KURULAN CEMİYETLER VE MUSTAFA KEMAL'İN İSTANBUL'A GELİŞİ İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Döneminde Kurulan Cemiyetler Yararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Türklerin Kurduğu Zararlı

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda BALKAN AVASLARI S. Yazan: ERHAN KANYILMAZ alkan Savaşları, I. Dünya B Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda Balkan Devletleri arasında oluşturulan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 0. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU (00-5). XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın

Detaylı

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Osmanlı Devleti ni Paylaşım Antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı