TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?"

Transkript

1 TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu A) Krallıkların güçlenmesi B) Milli devletlerin kurulması C) Üretimin artması D) Sömürgeciliğin yaygınlaşması Nisan 1909 da Meşrutiyet yönetimine karşı olanların çıkardığı ayaklanma A) Vakay-ı Hayriye B) Vakay-ı Vakvakiye C) 31 Mart Vak ası D) Celali Ayaklanması 7. Türk Tarihinde ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle hükümdar yetkisini halkla paylaşmıştır? A) Cumhuriyetin ilanı ile B) I.Meşrutiyet in ilanı ile C) II.Meşrutiyet in ilanı ile D) Tanzimat Fermanı ile 3. Meşrutiyet yönetimine karşı olanların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak üzere, Edirne ve Selanik teki kuvvetlerden oluşturulan ordu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hareket Ordusu B) 3.Kolordu C) Yıldırım Orduları D) İttifak Ordusu 8. Laiklik, aşağıdaki olayların hangisinden sonra devlet ve hukuk sisteminde yer almaya başlamıştır? A) I.Dünya Savaşı ndan B) II.Dünya Savaşı ndan C) Fransız İhtilâli nden D) Coğrafi keşiflerden 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A) Trablusgrap Savaşı B) Meşrutiyet in İlanı C) Sivas Kongresi D) Çanakkale Savaşı 9. Almanya ve İtalya nın on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar, sömürgecilik alanında varlık gösterememelerinin nedeni A) Her iki ülkenin de sömürgeciliğe karşı olması B) İki ülke halkının da barışçı olması C) Coğrafi konumlarının sömürgeciliğe uygun olmaması D) Siyasi birliklerini henüz oluşturmamış olmaları 5. Osmanlı Devleti nin Kuzey Afrika daki varlığını sona erdiren antlaşma A) Uşi Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Mondros Ateşkes Antlaşması 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ni sarsan son olaylardan biri değildir? A) Varna Savaşı T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 99

2 B) Trablusgarp Savaşı C) I.Dünya Savaşı D) I.Balkan Savaşı 11. Almanya ile Fransa arasında sürekli anlaşmazlık konusu olan bölge A) Ren bölgesi B) Alsas-Loren bölgesi C) Sen bölgesi D) Strazburg bölgesi 12. Fransız İhtilâli nin yaydığı milliyetçilik akımı, Osmanlı Devleti nde özellikle Balkanlarda yaşayan topluluklar arasında etkili oldu. Bu gelişmenin sonucu Osmanlı Devleti nden ayrılan ilk Balkan topluluğu A) Bulgarlar B) Sırplar C) Arnavutlar D) Yunanlılar B) İttihat ve Terakki Partisi nin gücünü kaybetmesi C) Ege Adaları nın Türk hakimiyetine girmesi D) Arnavutluk un Osmanlı Devleti nin egemenliğine girmesi 15. Balkanlardaki milletlerin, Osmanlı Devleti nin zor durumundan faydalanarak isyan edip bağımsız devletler kurması aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin etkisini tamamen kaybetmesine neden olmuştur? A) Ümmetçilik B) Osmanlıcılık C) Batıcılık D) Türkçülük 16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkan Savaşları nda kaybettiği yerlerden biridir? A) Trablusgarp B) Kıbrıs C) Arnavutluk D) Teselya Bölgesi 13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin Balkan Savaşları nda mücadele ettiği devletlerden biri değildir? A) Bulgaristan B) Sırbistan C) Romanya D) Yunanistan Bükreş Antlaşması nın imzalanmasına neden olan savaş A) II.Balkan Savaşı B) I.Balkan Savaşı C) I.Dünya Savaşı D) Trablusgarp Savaşı 14. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarının sonuçları ile ilgili gelişmelerden biridir? A) Türklerin Avrupa Kıt asındaki varlığının Doğu Trakya ile sınırlı kalması 18. Osmanlı Devleti; Arnavutluk, Makedonya ile İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege 100 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

3 adaları ve Batı Trakya yı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda kaybetmiştir? A) I.Dünya Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) Çanakkale Savaşı D) Balkan Savaşları 19. Selanik ve Edirne de bulunan kuvvetlerden Hareket Ordusu adıyla bir ordu kurulmuş, Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordunun Kurmay Başkanlığına da Mustafa Kemal getirilmişti. Bu ordunun kuruluş amacı A) Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan isyanı bastırmak B) Balkanlarda çıkan isyanları bastırmak C) İttihat ve Terakki Cemiyeti nin faaliyetlerini engellemek D) Doğu Anadolu da güvenliği sağlamak 20. Balkan Yarımadası nın yeni haritasını belirlemek üzere Londra da bir konferans toplandı. Osmanlı Devleti Midye Enez çizgisinin batısındaki tüm topraklarını kaybetti. --Balkan topraklarını, Balkan Devletleri aralarında paylaştı. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? A) Trablusgarp Savaşı B) I.Balkan Savaşı C) II.Balkan Savaşı D) I.Dünya Savaşı A) Osmanlı yönetimini ele geçirmek istemeleri B) Ele geçirdikleri Osmanlı topraklarını paylaşamamaları C) Boğazları ele geçirmek istemeleri D) Osmanlı Devleti nin Almanya ile ilişkisini koparmak istemeleri 23. I.Balkan Savaşı na katılmadığı halde Bulgaristan dan pay almak isteyen Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Arnavutluk B) Yunanistan C) Bulgaristan D) Romanya 24. Günümüz Türk-Bulgar sınırının çizilmesini sağlayan antlaşma A) Atina Antlaşması B) Londra Antlaşması C) İstanbul Antlaşması D) Bükreş Antlaşması 25. Trablusgarp Savaşı ndan sonra Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar geçici olarak İtalyanlar bırakılan adalar A) Midilli ve Sakız B) Gökçeada ve Bozcaada C) Semadirek ve Sakız D) Rodos ve Oniki ada İstanbul Antlaşması, Osmanlı Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında imzalanmıştır? A) Arnavutluk B) Yunanistan C) Bulgaristan D) Romanya 22. I.Balkan Savaşı nda birlik olup Osmanlı Devleti ile savaşan Balkan ülkeleri daha sonra da birbirleriyle savaştılar. Balkan ülkeleri arasında çıkan bu savaşın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 101

4 TEST 2 Dönem Sonu Tekrar 1. Osmanlı Devleti, çok uluslu bir devlet olduğundan, Fransız İhtilali nin yaydığı milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Buna göre Osmanlı yönetimi altında bulunan aşağıdaki bölgelerden hangisinde milliyetçilik hareketleri daha etkili olmuştur? A) Kırım da B) Anadolu da C) Kafkaslar da D) Balkanlar da yüzyıl Balkanlar da ayaklanmalar dönemidir. Balkanlar daki bu milliyetçi ayaklanmalarını aşağıdaki ülkelerden en fazla hangisi kışkırtmıştır? A) Rusya B) Fransa C) İtalya D) İngiltere 3. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletiyle ortak sınırı kalan ülke A) Yunanistan B) Romanya C) Bulgaristan D) Sırbistan 5. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti nin yıkılmasında etkili olduğu savunulamaz? A) Meşrutiyetin ilanı B) Milliyetçilik hareketleri C) Ekonominin bozulması D) Geri kalmışlık 6. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesinde doğrudan etkisi olan ülke A) İtalya B) Fransa C) İngiltere D) Almanya 7. Balkan Savaşları sırasında Panislavist düşüncelerle Balkan ülkelerini kışkırtan devlet A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) Avusturya da Meşrutiyet yönetimine karşı çıkanlar tarafından tertiplenen gerici nitelikli ayaklanma aşağıdakilerden hangidir? A) 31 Mart Vak ası B) Vakay ı Vakvakiye C) Vakay ı Hayriye D) Celali Ayaklanması 4. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşları nın sonuçlarından biri değildir? A) İttihat ve Terakki Partisi hükûmeti ele geçirdi. B) Türk Alman yakınlaşması başladı. C) Ege adalarındaki Türk etkinliği arttı. D) Osmanlı Devleti nin ne kadar güçsüz duruma düştüğü anlaşıldı. 9. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin kazandığı cephelerden birdir? A) Çanakkale Cephesi B) Kafkasya Cephesi C) Irak Cephesi D) Kanal Cephesi 102 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

5 10. Mondros Ateşkes Antlaşması nın maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan Devleti kurmak amacına yönelik olarak hazırlanmıştır? A) 17. Maddesi B) 7. Maddesi C) 14. Maddesi D) 24. Maddesi 14. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi İstanbul Hükümeti nin de desteklediği zararlı cemiyetlerden biridir? A) Mavri Mira Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Reddi ilhak Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 11. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı nın toplanma nedenidir? A) I. Dünya Savaşı nda yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarını belirlemek. B) Yeni bir savaşın maliyetini araştırmak. C) Fransız İhtilali nin sonuçlarını tartışmak D) Osmanlı Ekonomisini düzeltmek için tedbirler almak. 15. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde okumamıştır? A) Mülkiye Mektebi B) Mahalle Mektebi C) Harp Akademisi D) Askeri Rüştiye 12. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra kurulan yararlı cemiyetlerden birdir? A) Pontus Rum Cemiyeti B) Mavi Mira Cemiyeti C) Trakya Paşaeli Cemiyeti D) Teali İslam Cemiyeti 16. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıktığında aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekteydi? A) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği B) Yıldırım Ordu Komutanlığı C) Beşinci Ordu Müfettişliği D) Genel Kurmay Başkanlığı 13. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra, Türkler aleyhinde etkinlik gösteren zararlı bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir? A) Reddi İlhak Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 17. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi ile Kurtuluş mücadelesinin gerekçesini, amacını ve yöntemini belirtmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi Kurtuluş Savaşı nın amacını dile getirmektedir? A) Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. B) İstanbul Hükümeti görevini yerine getirememektedir. C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. D) Sivas ta bir kongre toplanacaktır. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 103

6 18. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı nın hazırlık aşamasında kurtuluş çaresi olarak savunulan Manda ve Himaye fikrine karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa yı böyle davranmaya iten düşünce A) Ulusal bağımsızlığa inanması B) İstanbul Hükmeti ne güvenmesi C) Yabancı ülkeleri sevmemesi D) Türkiye nin coğrafi konumu 19. Kurtuluş Savaşı nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmeleri D) Amasya Genelgesi 20. Erzurum Kongresi nin toplanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Trabzon Muhafaza i Hukuk ı Milliye Cemiyeti B) Kilkyalılar Cemiyeti C) Doğu Anadolu Müdafaa i Hukuk Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti 22. İstanbul Hükümeti, ilk kez Anadolu daki ulusal mücadeleyi ve Temsil Heyeti nin varlığını aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır? A) Erzurum kongresi ile B) Amasya Görüşmeleri ile C) Amasya Genelgesi ile D) Sivas kongresi ile 23. İtilaf Devletleri, İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesi kararını aşağıdakilerden hangisinde almışlardır? A) Mondros Ateşkes Antlaşması nda B) Atina Antlaşmasın da C) Londra Konferansı nda D) Paris Barış Konferansı nda 24. Kurtuluş Savaş ımızın hazırlık döneminde yurdumuzun çeşitli yerlerinde toplantı ve kongreler yapıldı. Bunlardan birisi olan Sivas Kongresi nin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Amasya Görüşmeleri nde D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde 25. Toplanış yönüyle bölgesel, alınan kararlar açısından ulusal nitelikler taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi C) İzmir İktisat Kongresi D) Havza Kongresi 21. Temsil Heyeti ilk kez Erzurum Kongresi nde seçilip başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa getirildi. Temsil Heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kongre adına çalışmak B) İstanbul Hükümetini temsil etmek. C) İtilaf Devletleri ile anlaşmak D) Yunanistan ile savaşmak 104 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

7 TEST 3 Dönem Sonu Tekrar 1. Osmanlı Devleti Midye Enez hattının batısında kalan topraklarını hangi antlaşmayla kaybetmiştir? A) Londra Konferansı B) Paris Barış Antlaşması C) İstanbul Antlaşması D) Edirne Antlaşması 2. -Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı. -Yunanistan ile Atina Antlaşması imzalandı. -Almanya ile askeri alanda işbirliği yapılmaya başlandı. Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır? A) I.Dünya Savaşı nın B) Balkan Savaşları nın C) Trablusgarp Savaşı nın D) Kurtuluş Savaşı nın 6. I.Dünya Savaşı İtilaf ve İttifak Devletleri arasında olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nden biri değildir? A) İngiltere B) Fransa C) Avusturya D) Rusya 7. Mondros Ateşkes Antlaşması nda sonra yurdu düşman işgallerinden kurtarmak amacıyla oluşturulan teşkilat A) Kuvayı Seyyare B) Kuvayı, İnzibatiye C) Hilafet Ordusu D) Kuvayımilliye 3. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında siyasi birliğini sağlayan Almanya nın aşağıdaki ülkelerden hangisinin pazarına göz diktiği söylenebilir? A) Fransa B) Hollanda C) Rusya D) İngiltere 4. Rusya ülkesinde ihtilâl çıkınca I.Dünya Savaşı ndan çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Rusya nın savaştan çekilirken Osmanlı Devleti ile imzaladığı antlaşmadır? A) Brest-Litowsk Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Mondros Ateşkes Atlaşması 5. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle I.Dünya Savaşı ndan çekilmiştir? A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) İstanbul Antlaşması C) Sevr Barış Antlaşması D) Versay Antlaşması 8. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması nın sonuçlarından birisidir? A) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazanmıştır. B) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yurdu düşmanlardan kurtarmıştır. C) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti nin ömrü uzamıştır. D) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmıştır. 9. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Osmanlı Devleti nin durumunu aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru şekilde ifade eder? A) Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ne karşı mücadele etmiştir. B) Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ne karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi. C) Osmanlı Devleti işgallere karşı Türk milletini bir araya topladı. D) Osmanlı Devleti bu sırada ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararının kurtaracağına inanıyordu. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 105

8 Mayıs 1919 da Samsun a gelen Mustafa Kemal in asıl amacı aşağıdakilerden hangisi idi? A) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak. B) Dokuzuncu ordu müfettişliği görevini yerine getirmek. C) Temsil Heyeti ni oluşturmak D) Erzurum Kongresini toplamak 11. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu daki çalışmalarını engellemek için gayret gösterdi. Başarılı olamayınca da dokuzuncu ordu müfettişliği görevine son verdi. Bu olay karşısında Mustafa Kemal Paşa nın gösterdiği tepki A) Göreve tekrar alınması için Padişaha başvurdu. B) İtilaf Devletleri nden yardım istedi. C) Türk milletinin sevgisine, cömertliğine ve yiğitliğine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti. D) Hemen barış antlaşması imzalanmasını istedi. 14. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli (Milli Ant) kararlarını kabul etti. Ulusal Kurtuluş Savaşı mız için çok önemli bir belge olan Misak-ı Milli kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Misak-ı Milli ile Türk vatanının sınırları çizildi. B) Erzurum ve Sivas kongreleri nde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edildi. C) Misak-ı Milli nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi. D) Misak-ı Milli kararlarının kabulünden sonra ulusal mücadele sona erdi Aralık 1920 de imzalanan Gümrü Antlaşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu antlaşma ile doğu cephesi kapanmıştır. B) Antlaşma gereği Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekilmişlerdir. C) Gümrü Antlaşması, Fransızlar ile yapılan antlaşmadır. D) Gümrü Atlaşması TBMM nin siyasal alandaki ilk başarısıdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi nde alınan kararlardan birisi değildir? A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. B) Azınlıklara siyasal hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez. C) Sivas ta ulusal bir kongre toplanacaktır. D) Manda ve Himaye kabul olunamaz Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Antlaşması ile İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? A) Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan haksız işgalleri Osmanlı Devleti ne kabul ettirmeyi B) Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti ne bırakmayı C) Türk halkını bağımsızlığa kavuşturmayı D) Anadolu da ıslahatlar yapmayı 13. Sivas Kongresi nin toplanmasının temel amacı A) Temsil Heyeti ni oluşturmak B) Ulusal Meclisi açmak C) Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini görüşüp karar vermek. D) Doğu Anadolu da Ermeni devleti kurulmasını engellemek. 17. İstanbul, Osmanlı Devleti nin olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacak hükmü aşağıdaki hangi antlaşmada yer almaktadır? A) Mondros Ateşkes Antlaşması nda B) Sevr Barış Antlaşması nda C) İstanbul Antlaşması nda D) Uşi Antlaşması nda 106 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

9 18. Mustafa Kemal in: Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir. emrini aşağıdaki savaşlardan hangisinde vermiştir? A) Kurtuluş Savaşı nda B) Trablusgarp Savaşı nda C) Çanakkale Savaşı nda D) I.Balkan Savaşı nda yılı sonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisini uğraştıran ayaklanmaların bir bölümü de, İstanbul Hükümeti nin kışkırtması sonucu çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? A) Anzavur Ayaklanması B) Konya Ayaklanması C) Milli Aşiret Ayaklanması D) Afyonkarahisar Ayaklanması Ekim 1919 da Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında yapılan Amasya Görüşmeleri nin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Temsil Heyeti ve Anadolu hareketi hukuksal olarak da Osmanlı Devleti nce tanınmıştır. B) Mebusan Meclisi nin toplanması kararlaştırılmıştır. C) Salih Paşa, Mebusan Meclisi nin toplanması dışındaki kararları İstanbul Hükümeti ne kabul ettirememiştir. D) Salih Paşa görevinden ayrılmıştır. 22. Sınırlarımız dışında kalan Türklerin haklarından ilk kez aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir? A) Erzurum Kongresi nde B) Amasya Genelgesi nde C) Misak-ı Milli kararlarında D) 1924 Anayasası nda 23. Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması nı aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır? A) İtalya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya 24. Osmanlı Devleti nin 10 Ağustos 1920 de Sevr Antlaşması nı imzalaması üzerine TBMM bu olaya tepki gösterdi. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin gösterdiği tepkilerden biri değildir? A) Bu antlaşmayı tanımayacağını açıkladı. B) Antlaşmayı imzalayanların vatan haini sayılması kararlaştırıldı. C) Antlaşmanın hemen yürürlüğe girmesi istendi. D) Kanun-i Esasiye aykırı olduğunu belirtmesi. 25. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne karşı çıkan isyanlarda, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan katkısı olmamıştır? A) İtilaf Devletleri nin B) İstanbul Hükümeti nin C) Temsil Heyeti nin D) Azınlıkların 21. Doğu Anadolu daki altı ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecekti. hükmü aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almaktadır? A) Sevr Barış Antlaşması nda B) Mondros Ateşkes Antlaşması nda C) Moskova Antlaşması nda D) Ankara Antlaşması nda T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 107

10 TEST 4 Dönem Sonu Tekrar 1. Rusya nın Balkanlar da takip ettiği Panslavizm politikasının başarıya ulaştığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Boğazlardan serbest geçme hakkına sahip olmaları B) Batum u Osmanlıdan geri almaları C) Kafkasya da Türk egemenliğinin sona ermesi. D) Balkan ülkelerinin, Osmanlı Devleti nden ayrılması. 4. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girdiği sırada devlet yönetimine hakim olan siyasal güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatan ve Hürriyet Grubu B) Terakki perver Cumhuriyet Partisi C) İttihak ve Terakki Partisi D) Serbest Cumhuriyet Partisi 2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? A) I. Dünya Savaşı nın başlaması B) Berst Litowsk Antlaşması nın imzalanması C) Balkan Savaşları nın sona ermesi D) Uşi Antlaşması nın imzalanması 5. I. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ne sınırı olan tek ülke A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Arnavutluk D) Sırbistan 3. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti ni paylaşmak için planlar yaptılar. Bu planlarını yürürlüğe koydukları antlaşma A) Uşi Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Sevr Antlaşması 6. Yirminci yüzyılda Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsız olan bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bulgaristan B) Arnavutluk C) Ege Adaları D) Doğu Trakya 108 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

11 7. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan gelişmelerden değildir? A) 31 Mart Olayı B) Trablusgarp ın İtalyanlar tarafından işgali C) İttihat ve Terakki Cemiyeti nin kurulması D) Yunanistan ile Atina Antlaşması nın imzalanması 10. Osmanlı Devleti nin Kuzey Afrika daki varlığını sona erdiren antlaşma A) Uşi Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) İstanbul Antlaşması 8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ndan sonra imzalanan antlaşmaların sonuçlarından biri değildir? A) Almanya nın sömürgelerini kaybetmesi B) Avusturya ve Macaristan devletlerinin birleşmesi C) Avrupa da yeni devletler kurulması D) Anadolu nun işgal edilmesi. 11. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali nden sonra ortaya çıkan fikir akımıdır? A) Ümmetçilik B) Liberalizm C) Milliyetçilik D) Sosyalizm 9. Osmanlı Devleti nin yönetiminde olan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan gibi devletlerin isyan ederek bağımsızlıklarına kavuşmaları, aşağıdaki fikirlerden hangisinin etkili olduğunu kanıtlar? A) Milliyetçilik B) Ümmetçilik C) Osmanlıcılık D) Batıcılık 12. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan siyasal ve ekonomik akımlardan biridir? A) Liberalizm B) Milliyetçilik C) Turancılık D) Osmanlıcılık T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 109

12 13. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı devam ettiği yıllarda aralarında Osmanlı Devleti ni paylaşma planları yaptılar. Bu gizli planlara göre Rusya ya aşağıdaki yerlerden hangisi vadedilmiştir? A) Ege Bölgesi B) Boğazlar ve Doğu Anadolu toprakları C) Doğu Karadeniz Bölümü D) Akdeniz Bölgesi 16. I. Dünya Savaşı sonunda bazı devletlerde rejim değişikliği olmuş, bazıları da yıkılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? A) Osmanlı Devleti B) Avusturya Macaristan İmparatorluğu C) İngiltere D) Almanya Ocak 1919 da toplanan Paris Barış Konferansı ndan en karlı çıkan ülke A) İtalya B) Fransa C) Yunanistan D) Rusya 17. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan fiili işgaller sürecinde Yunanlılar da Anadolu daki işgallere katılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu devlet tarafından işgal edilen yerlerden biridir? A) Burdur B) Maraş C) Konya D) İzmir 15. Balkan Savaşları ndan sonra, aşağıdaki adalardan hangisi Osmanlı Devleti nin elinde kalmıştır? A) Sakız B) Rodos C) Midilli D) Gökçeada 18. Osmanlı Devleti, Arnavutluk ve Makedonya yı aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucunda kaybetmiştir? A) Balkan Savaşları B) Trablusgarp Savaşı C) I. Dünya Savaşı D) Kırım Harbi 110 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

13 19. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra gerçekleşen işgallere ilişkin doğru bir bilgidir? A) Rusya, Boğazlar ve Doğu Anadolu yu B) İngiltere, Artvin ve Ardahan ı C) İtalya, Aksaray ve Niğde yi D) Fransa, Antep ve Maraş ı B) Londra Antlaşması C) Versay Antlaşması D) Trianon Antlaşması 23. İstanbul da kurulup, amacı Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı, direniş hareketini teşkilatlandırmak olan cemiyet A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Reddi İlhak Cemiyeti C) Trakya Paşaeli Cemiyeti D) Teali İslam Cemiyeti 20. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ni paylaşmak amacıyla yaptıkları gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu nun aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesini kararlaştırmışlardır? A) Fransa B) İtalya C) Rusya D) İngiltere 24. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra başlatılan işgallere doğrudan katılmasına rağmen Paris Barış Konferansı ndan sonra diğer İtilaf Devletleri nden farklı politika izleyen devlet A) İngiltere B) Yunanistan C) İtalya D) Fransa 25. Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde ilk silahlı çatışmalar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? 21. Aşağıdakilerden hangisi ulusal mücadele döneminde Kuvayımilliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan A) Belli bir otoriteye bağlı değillerdir. B) Düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır. C) TBMM tarafından kurulmuşlardır. D) Ulusal bilinci uyandırmışlardır. 22. I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yenen devletler arasında bazı antlaşmalar imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Sen German Antlaşması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 111

14 TEST 5 Dönem Sonu Tekrar 1. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı İstanbul Hükümetinin tutumudur? A) İşgallere direnmek yerine boyun eğmeyi uygun bulmuştur. B) Anadolu daki direniş hareketlerini desteklemiştir. C) Anadolu da ulusal bilinci uyandırmaya çalışmıştır. D) İşgallere karşı direniş kuvvetleri oluşturmuştur. 4. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. B) Devletin kendini savunma olanakları ortadan kalkmıştır. C) Boğazlar itilaf Devletleri nin egemenliğine bırakılmıştır. D) Anadolu nun işgali önlenmiştir. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti için çok ağır koşullar öngörüyordu. Aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti nin savunma hakkını yok etmeye yöneliktir? A) Doğudaki altı ilde karışıklıklar çıkarsa oralar da işgal edilecektir. B) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. C) İtilaf Devletleri ve Ermeni esirler serbest bırakılacaktır. D) Toros tünelleri itilaf Devletleri nin kontrolüne verilecektir. 5. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti topraklarında bir Ermeni Devleti kurulması amacına yöneliktir? A) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum olursa istedikleri yerleri işgal edebilecektir. C) Doğudaki altı ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) karışıklıklar çıkarsa oralar işgal edilecektir. D) Toros tünelleri İtilaf Devletleri nin kontrolüne verilecektir. 3. İtilaf Devletleri 18 Ocak 1919 da I. Dünya Savaşı nda yenilen devletler ile yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek üzere Paris Konferansı nı topladılar. Aşağıdakilerden hangisi bu konferansta alınan kararlardan biri değildir? A) Manda ve Himaye Sistemi kabul edildi. B) İzmir in Yunanistan a verilmesi kararlaştırıldı. C) Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın esasları belirlendi. D) Milletler Cemiyeti nin kurulması kararlaştırıldı. 6. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı ndan sonra yenilen devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek üzere Paris Konferansı nı topladılar. Ancak Osmanlı Devleti ile ilgili bir karara varamadılar. İtilaf Devletleri nin Osmanlı Devleti ile ilgili karara varamamalarının sebebi, A) Osmanlı Devleti yöneticilerine karşı iyi niyetli olmaları B) Anadolu da bir direniş hareketi başlamasından endişe etmeleri C) Osmanlı Devletini paylaşma konusunda aralarında tam olarak anlaşamamaları D) Osmanlı Devleti nin gücünden çekinmeleri 112 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

15 7. Batı Anadolu ve Trakya yı Yunanistan a katmak, İstanbul u da alarak Bizans İmparatorluğu nu yeniden canlandırmak amacı ile kurulan zararlı kuruluş A) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Pontus Rum Cemiyeti D) Mavi Mira Cemiyeti 10. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklardan Rumlar ve Ermeniler Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra ortaya çıkan durumdan yararlanmak istediler. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? A) Bağımsız devlet kurmak B) Osmanlı Devleti ni düştüğü zor durumdan kurtarmak. C) Anadolu da karışıklıklar çıkararak işgalleri kolaylaştırmak. D) Türk halkını sindirmek. 8. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Türkler aleyhine faaliyet gösteren zararlı bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu bu tür kuruluşlardan biri değildir? A) Etnik i Eterya Cemiyeti B) Wilson ilkeleri Cemiyeti C) Taşnak Hınçak Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti. 11. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra, Doğu Karadeniz Bölgesinin Rumlara verilmesini ve bir Pontus Rum Devleti kurulmasını önlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Trabzon Muhafaza i Hukuk - ı Milliye Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafaa - i Hukuk Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trakya - Paşaeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden biri değildir? A) Kürt Teali Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti D) Kilkyalılar Cemiyeti 12. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk milleti çeşitli tepkiler göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri değildir? A) Kuvayımilliye birlikleri oluşturmak. B) Haklarını hukuksal yollardan aramaya çalışmak. C) Gösteri ve mitingler düzenlemek. T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 113

16 D) Anadolu topraklarını terk etmek. 13. Amasya Genelgesi nde, Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. maddesi yer almıştır. Mustafa Kemal bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini yapmak istemiştir? A) Ulusu göreve çağırmıştır. B) Halkı işgallere ve bölünmeye karşı uyarmıştır. C) Temsil Heyeti nin kurulmasını istemiştir. D) İstanbul Hükümetini yok saymıştır. B) Ulusal mücadelenin amacı C) Ulusal mücadelenin gerekçesi D) Ulusal mücadelenin yöntemi 16. Temsil Heyeti nin kurulması kararı ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Amasya Genelgesi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Sivas Kongresi nde D) Amasya Görüşmeleri nde 17. Erzurum Kongresi, toplanma şekli bakımından bölgesel olmasına rağmen ulusal kararlar da alınmıştır. Bu kongrede ulusal kararlar alınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 14. İtilaf Devletleri Mustafa Kemal in Samsun a çıktıktan sonraki çalışmalarından rahatsız olmuş ve tepki göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nin bu konuda gösterdiği tepkidir? A) İzmir in Yunanlılara verilmesi B) İngilizlerin Musul u işgal etmesi C) Mustafa Kemal in İstanbul a çağırılması için İstanbul Hükümeti ne baskı yapılması D) Boğazların kontrol altına alınması A) İşgal hareketlerinin yavaşlaması B) Kongreye Mustafa Kemal in de katılması C) Ermenilerin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi D) İtilaf Devletleri nin Ermenileri desteklemesi Mayıs 1919 da Havza ya gelen Mustafa Kemal burada bir genelge hazırlayarak Anadolu daki komutanlara telgrafla bildirdi. Mustafa Kemal in bu genelge ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz? A) Halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamak B) Ulusu işgaller konusunda bilinçlendirmek C) Halkın işgallere karşı direnişini sağlamak. D) Halkın, İtilaf Devletleri ne zorluk çıkarmalarını engellemek. 15. Amasya Genelgesi nde, Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Osmanlı Devleti nin durumu 19. Kurtuluş Savaşı ndan ilk kez Ulusal sınırlar ifadesi aşağıdaki belgelerden hangisinde geçmektedir? A) Amasya Genelgesi nde 114 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

17 B) Erzurum Kongresi kararlarında C) Sivas Kongresi kararlarında D) Misak - ı Milli kararlarında 20. Erzurum kongresi nde tam bağımsızlıktan yana bir tavır gösterilmiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu durumu kanıtlamaktadır? A) Mustafa Kemal in Temsil Heyeti Başkanlığına seçilmesi B) Mebuslar Meclisi nin toplanması kararının alınması C) Manda ve Himayenin reddedilmesi D) Azınlıklara bütünlüğü bozucu haklar verilmemesi D) Mustafa Kemal in Temsil Heyeti ile toplantı halinde olması 23. Mustafa Kemal Ankara ya geldikten sonra İstanbul a gitmeye hazırlanan Ulusal Mücadele yanlısı Milletvekillerini Ankara ya davet ederek onlarla görüştü. Bu görüşmelerde Mebuslar Meclisi nde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların kabul edilmesini ve mecliste bir grup kurularak birlikte hareket edilmesini istedi. Buna göre; Müdafaai Hukuk Cemiyeti Misak-ı Milli kararlarının alınmasını sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Sulh ve Selameti Osmaniye B) İttihat ve Terakki C) Felah ı Vatan D) İttihat ı Vatan 21. İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin hukuki varlığını ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır? A) Amasya Genelgesi nin yayınlanması ile B) İstanbul un fiilen işgali ile C) Erzurum Kongresi nin toplanması ile D) Amasya Görüşmeleri nin yapılması ile 24. Aşağıdakilerden hangisinin TBMM nin, açılmasını kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Osmanlı Mebuslar Meclisi nin kapatılması B) Anadolu da çıkan ayaklanmalar C) Damat Ferit Paşa nın çalışmaları D) Azınlıkların bölücü etkinlikleri 25. Amasya Genelgesi nde Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile aşağıdaki düşüncelerden hangisine vurgu yapılmıştır? Ocak 1920 de İstanbul da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi ne Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti nin katılmayıp, Ankara da kalmalarının sebebi A) Ulusal egemenliğe B) Tam bağımsızlığa C) Saltanatın devamına D) Halifeliğin korunmasına A) Mustafa Kemal in sağlık problemlerinin olması B) İstanbul da güvenlik sorunun olması C) Temsil Heyeti nin başka işlerle uğraşması T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 115

18 TEST 6 Dönem Sonu Tekrar 1. Balkan Savaşları nın çıkması üzerine İtalyanlara geçici olarak verilen adalar A) Rodos ve On iki ada B) Kıbrıs C) Sakız ve Sisam D) Semadirek ve Sakız 6. Balkanlardaki Türk azınlığı sorunu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? A) I.Dünya Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) Balkan Savaşları D) Kırım Savaşı 2. İttihat ve Terakki Partisi nin Balkan Savaşları ndaki yenilgisinden dolayı yıpranan Kamil Paşa Hükümeti ni devirerek iktidarı ele geçirmesi olayı A) Vakay-ı Hayriye B) Vakay-ı Vakvakiye C) Babı-Ali Baskını D) 31 Mart Olayı 7. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı anlaşılmıştır? A) I.Dünya Savaşı ndan B) Trablusgarp Savaşı ndan C) 93 Harbi nden D) Balkan Savaşları ndan 3. I.Balkan Savaşı sonunda yapılan Londra Antlaşması na göre Osmanlı Devleti topraklarından en fazla pay alan ülke A) Yunanistan B) Arnavutluk C) Sırbistan D) Bulgaristan 4. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı nın nedenleri arasında yer almaz? A) İtalya nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı B) Osmanlı Devleti nin Trablusgarb ı koruyamayacak durumda olması C) Trablusgarp ın ticaret yolları üzerinde bulunması D) Osmanlı Devleti nin İtalya üzerine sefer düzenlemesi 5. Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı nda Türk ordusunun tekrar ele geçirdiği yerlerdir? A) Kırklareli ve Edirne B) Rodos ve Sakız Adaları C) Batı Trakya D) On iki ada 8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı nın fiilen başlamasına neden olan olaydır? A) Fransız İhtilal inin yaydığı ulusçuluk akımı B) Avusturya-Macaristan veliahtı nın öldürülmesi C) Avusturya ile Rusya arasındaki Balkanlara egemen olma yarışı D) Almanya ile İngiltere arasındaki hammadde ve pazar arayışı 9. I.Dünya Savaşı nın sonuçlarından birisi de Cumhuriyet rejiminin ağırlık kazanması ve bazı ülkelerde rejim değişikliği olmasıdır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? A) Almanya B) Bulgaristan C) Avusturya D) Fransa 116 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

19 10. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuştur. B) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. C) Osmanlı Devleti galip devletlerin hakkında verdiği karara razı olmamıştır. D) Osmanlı Devleti Anadolu nun işgalini kabullenmiştir. D) Trakya Paşeli Cemiyeti 14. Türkler hakkında yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi ödevlerini ve medeni özelliklerini belirtmek amacıyla kurulmuş olan cemiyet A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Trakya Paşeli Cemiyeti 11. I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti ni paylaşmak amacıyla, yaptıkları gizli antlaşmalara karşı en önemli tepki A) Ermenilerin Doğu da yurt istemeleri B) Rusların savaştan çekilmesi C) İtalyanların İtilaf cephesine geçmesi D) Wilson İlkeleri nin yayınlanması 15. Sivas Kongresi ne kadar birbirinden kopuk ve bağımsız hareket eden ulusal cemiyetler, Sivas Kongresi nden sonra tek çatı altında birleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ulusal cemiyetlerin Sivas Kongresi nden sonraki ismidir? A) Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti C) Trabzon Muhafaza-ı Hukuk Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 12. I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmaların uygulanmasını zorlaştıran en önemli neden A) İtalya nın daha fazla toprak istemesi B) Rusya nın savaştan çekilerek gizli antlaşmaları kamuoyuna duyurması C) İngiltere nin Fransa ile anlaşamaması D) Yunanistan ın Batı Anadolu yu istemesi 16. Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A) Rusların sıcak denizlere inme politikası izlemesi B) Anadolu nun yer yer işgal edilmesi C) Türk ordusunun terhis edilmesi D) Osmanlı Devleti nin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması 17. Kuvayımilliye birlikleri kaldırılarak daha sonra yerine düzenli ordu kurulmuştur. 13. İzmir in işgalini önleme, İzmir ve çevresinin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak amacı ile kurulan ulusal cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Redd-i İlhak Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti Aşağıdakilerden hangisi bu birliklerin kaldırılmasında etkili olmamıştır? A) İşgalleri kesin olarak durduramaması B) Halkın içinden gelen bir hareket olmamaları C) İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK 117

20 D) Hukuk devleti anlayışına ters düşerek suçlu gördüklerini kendileri cezalandırmaları 18. Kuvayımilliye birlikleri Kurtuluş Savaşı nda birçok yararlılıklar göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) İç ayaklanmaları bastırmaları B) Ulusal bilinci uyandırmaları C) Yunan ordularının Anadolu da ilerleyişini yavaşlatmaları D) Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı başarı kazanmaları 19. Ulusal mücadelemizin ilk silahlı direniş gücü A) Kuvayı İnzibatiye B) Hilafet Ordusu C) Kuvayımilliye birlikleri D) Yıldırım Orduları 20. Amasya Genelgesi nin aşağıdaki hangi maddesinde Osmanlı Devleti nin yönetim şeklinin değiştirileceği imâ edilmiştir? A) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. C) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. D) Sivas ta bir kongre toplanacaktır. 21. Erzurum Kongresi nin toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? A) Wilson İlkeleri nin yayınlanmasının B) Rusya nın I.Dünya Savaşı ndan çekilmesinin C) Mustafa Kemal in askerlik mesleğinden ayrılmasının D) İtilaf Devletleri nin doğu bölgelerinde bir Ermeni Devleti kurmak istemesinin defa karşı çıktığı belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Misak-ı Milli kararları D) Sened-i İttifak 23. Sivas Kongresi ne ulusal bir kongre olma özelliği kazandıran davranış A) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması B) Manda ve Himayenin kabul edilmemesi C) Temsil Heyeti başkanlığına Mustafa Kemal in getirilmesi D) Kongrenin Sivas ta toplanması 24. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi ile ilgili bir özelliktir? A) Kurtuluş Savaşı nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirtilmiştir. B) Manda ve Himaye ilk defa reddedilmiştir. C) Azınlıklara tanınan haklara ilk kez tepki gösterilmiştir. D) Yararlı cemiyetler bir çatı altında birleştirilmiştir Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla Türk Devleti nin ilk anayasası kabul edilmiştir. Türk devletinin ilk anayasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yürütme gücü, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanına aittir. B) Güçler Birliği TBMM ye aittir. C) Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. D) Şer i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ye aittir. 22. Osmanlı Devleti nin, Avrupalı devletlere vermiş olduğu siyasal, hukuksal ve ekonomik haklara (kapitülasyonlara) ilk 118 T.C. İNK. TAR. ve ATATÜRKÇÜLÜK

21 TEST 7 Dönem Sonu Tekrar 1. İnsan hakları ile ilgili uluslararası kuruluşların kurulduğu ya da belgelerin kabul edildiği günler, uluslararası düzeyde özel günler olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özel günlerden biri değildir? 4. Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şekli A) Demokrasi B) Teokrasi C) Monarşi D) Meşrutiyet A) Birleşmiş Milletler Günü B) Çocuk Hakları Günü C) Kurban Bayramı D) Dünya Kadınlar Günü 5. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir? A) Eşitlik B) Milliyetçilik C) Ulusal Egemenlik D) Çoğulculuk 2. Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarının korunması için kurulan gönüllü kuruluşlar arasında yer almaz? A) Uluslararası Af Örgütü B) Uluslararası Hukukçular Komisyonu C) Uluslararası Kızılhaç Komitesi D) Dünya Sağlık Örgütü 6. Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun karşısında, halkın benimsediği ortak kanaat ve genel düşünceye ne ad verilir? A) Sivil Toplum B) Kamu C) Kamuoyu D) Kanun 7. Demokrasi halkın kendini yönetecek kişileri kendi iradesi ile seçtiği yönetim biçimidir. 3. Demokrasinin yaşaması için gerekli alt yapıyı oluşturan unsurların en önemlisi, A) Müzeler B) Sivil Toplum Örgütleri C) Kütüphaneler D) İnsan Hakları Danışma Kurulları Buna göre Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz? A) İnsanların doğuştan temel haklara sahip olduğunu kabul etme. B) Yasalar önünde bazı gruplara ayrıcalık tanıma C) İnsan haklarını güvence altına alma. D) Diğer vatandaşların haklarına saygı gösterme. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 119

22 8. Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin kendi görüşlerine uygun olarak toplumsal etkinliklerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığı ile daha etkili yoldan kullandıkları örgütlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü sayılmaz? A) Mahkemeler B) Vakıflar C) Sendikalar D) Dernekler 11. Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olmak üzere üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi siyasal haklardan biridir? A) Seçme ve seçilme hakkı B) Tüketicinin korunması C) Ailenin korunması D) Toplu sözleşme hakkı 9. Devletin temel yönetim görevleri, merkezi yönetimi oluşturan kuruluşlar tarafından yerine getirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir? A) Cumhurbaşkanlığı B) Belediyeler C) Başbakanlık D) Bakanlar Kurulu 12. Bir ülkede sosyal haklar eşitlikle korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar? A) İnsanların hayat standardı yükselir. B) Herkes sosyal güvenceye kavuşur. C) Güçlü olanlar güçsüzleri ezer. D) Fakirlik ortadan kalkar. 10. Yerel yönetim, o yörenin halkından oluşur. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından biri değildir? A) İl Özel Yönetimi B) Köy Yönetimi C) Belediye Yönetimi D) İlçe Yönetimi 13. Bir ülkede ekonomik haklar korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar? A) Toplu iş sözleşmeleri işverenin istekleri doğrultusunda yapılır. B) Çalışanlar ve tüketiciler ekonomik alanda söz sahibi olabilirler. C) İşsizlik azalır. D) Toplumun refah seviyesi artar. 120 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

23 14. Vatandaşlar, kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve yakınmalarını yetkili makamlara ve TBMM ye bildirebilirler. Yukarıda sözü edilen hak A) Kamu hizmetine girme hakkı B) Dilekçe hakkı C) Konut edinme hakkı D) Vatandaş olma hakkı 17. İnsan hakları uluslararası belgelerle de korunmaktadır. Bu belgelerden en önce imzalanan ve diğer tüm belgelere kaynaklık eden belge A) Paris Antlaşması B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi C) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 15. İnsan haklarından ayrım yapılmaksızın bütün insanların faydalanması için uygun ortam oluşturma görevi devlete aittir. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını korumakla yükümlü organlardan yasama organına ait görevdir? A) Suçluları cezalandırmak B) Haklı ve haksızı tesbit etmek C) Güvenliği sağlamak D) Kanun yapmak veya yürürlükten kaldırmak. 18. Kamu görevlilerinin insan hakları konusunda eğitilmemesi sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir? A) Güvenlik görevlileri vatandaşın haklarına saygılı olur. B) Yargıçlar bağımsız karar verirler. C) Vatandaşın kamudaki işleri aksamaz. D) Vatandaşın devlete güveni azalır. 16. İnsan haklarının her şartta korunması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasının sonuçlarından biri değildir? A) Bütün dünyada barış sağlanır. B) İnsanlar vatandaş olma bilinci kazanır. C) Güçlüler güçsüzleri ezer. D) Demokratik yaşam gelişir. 19. Türkiye Cumhuriyeti nin yönetim yapısı, merkezi yönetim, il yönetimi ve yerel yönetimler olmak üzere üçe ayrılır. Yukarıdaki yönetim şekillerine ait örgütlenmede aşağıdakilerden hangisi dayanak olamaz? A) Gelenek ve görenekler B) Yasalar C) Yasaların verdiği yetki D) Anayasa Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 121

24 20. Saygı ve hoşgörünün olduğu, bir ülkede aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? A) O ülkenin kültürü gelişir ve zenginleşir. B) Toplum içinde ilişkiler daha sağlıklı olur. C) Bireyler kendilerini daha rahat ifade edebilir. D) İnsanlar düşüncelerinden dolayı dışlanırlar. 21. Atatürk Benim yaratılışımda fevkalâde olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir. sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? A) Ulusuna olan sevgisini B) Barışın gerekliliğini C) Türk kültürünün yüksekliğini D) Yabancıları sevmediğini 22. Platon, Yasalar toplumun nefesi gibidir. diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? A) Yasalara gerek olmadığını B) Yasaların olmaması durumunda toplumun daha rahat olacağını C) Yasaların toplum hayatı için gereksiz olduğunu D) Yasaların toplum için hayati değere sahip olduğunu 24. Anayasamız; kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan, merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. diyerek bölgesel örgütlerin kurulması öngörülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bölgesel örgütlerden biri değildir? A) Orman Bölge Müdürlüğü B) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü C) T.C. Karayolları Bölge Müdürlüğü D) Milli Eğitim Müdürlüğü 25. Anayasamıza göre yürütme organının sorumsuz kanadı aşağıdakilerden hangisidir? A) Başbakan B) Maliye Bakanı C) Cumhurbaşkanı D) Milli Eğitim Bakanı 23. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma hak ve sorumluluklarından biri değildir? A) Vergi verme B) Askerlik yapma C) Eğitim ve öğretim hakkı D) Kanun ve kurallara saygılı olma 122 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

25 TEST 8 Dönem Sonu Tekrar 1. Vatandaşlık hakları; siyasal, sosyal ve ekonomik haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haktır? A) Ailenin korunması B) Tüketicinin korunması C) Sağlık hakkı D) Seçme ve seçilme hakkı 2. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetim için söylenemez? A) Demokrasi ulus egemenliğine dayanır. B) Demokrasi eşitlik rejimidir. C) Demokrasi halkın, halk tarafından halk için yönetimidir. D) Demokrasi herkese eşit oy hakkı tanıyan bir rejim değildir. 3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Vatandaşlık yasa ile kazanılır ve kaybedilir. B) Hiç kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz. C) Türk Devleti ne vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk tür. D) Türk babanın çocuğu Türk tür. 4. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin başıdır? A) Başbakan B) Cumhurbaşkanı C) TBMM nin başkanı D) Genel Kurmay Başkanı 6. Atatürk, Kamuoyu, milletin içinden taşan çeşitli fikirler denizidir. O denizde çeşitli akımlar, çeşitli münakaşa dalgaları meydana getirir. sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? A) Kamuoyunun önemine B) Kamuoyunun varolmadığına C) Kamuoyunun gereksiz olduğuna D) Kamuoyunun dikkate alınmaması gerektiğine. 7. Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargıya ilişkin görevleri vardır. Yasama ile ilgili görevleri A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. B) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek C) YÖK başkanını atamak D) Kanunları yayımlamak veya geri göndermek 8. Cumhurbaşkanı tüm partilere gerçek ve tüzel kişilere karşı tarafsızdır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tarafsızlığına yönelik hükümlerden değildir? A) Seçilen kişinin milletvekilliğinin düşmesi B) Görev süresinin yedi yılla sınırlı olması C) Siyasi partiye üyeliğinin devam etmemesi D) Bakanlar kuruluna başkanlık etmesi 5. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti nin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti ni ve milletin birliğini temsil eder. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından seçilir. B) TBMM tarafından yedi yıl için seçilir. C) Cumhurbaşkanı ancak meclis içinden çıkar. D) Cumhurbaşkanı adayı yüksek okul mezunu olmak zorundadır 9. Cumhurbaşkanı yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturur. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Cumhurbaşkanı siyasal bakımdan sorumsuzdur. B) Cumhurbaşkanı hukuki ve cezai bakımından sorumsuzdur. C) Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olmayan işlerde sorumsuzdur. D) Tek başına yaptığı işler yargı denetimi dışındadır. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 123

26 10. Merkeze yardımcı olan geçici nitelikteki kuruluşlar olduğu gibi, merkeze daimi surette yardımcı olan kuruluşlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi merkeze devamlı surette yardımcı olan kuruluşlardan biri değildir? A) Yargıtay B) Milli Eğitim Şurası C) Danıştay D) Devlet Planlama Teşkilatı D) Komisyondan geçtiğinde 14. GAP bölge kalkınma idaresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Başbakanlığa bağlıdır. B) Başkanı, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. C) Denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır. D) 1989 yılında kurulmuştur. 11. Kaymakam, ilçe idaresinin başı, ilçede hükümetin temsilcisidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevleri arasında yer almaz? A) Kolluk güçlerini kullanarak kamu düzenini sağlamak B) İlçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamak C) Yerel yönetimler üzerinde tavsiye yetkisini kullanmak D) Yargı organlarına emir vermek 12. Merkeze yardımcı kuruluşlardan olan Sayıştay ın üyelerini seçme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) TBMM ye B) Cumhurbaşkanına C) Bakanlar Kuruluna D) Türk halkına 13. Bir kanun tasarısı veya teklifi hukuken hangi anda kanunlaşır? A) TBMM de kabul edildiğinde B) Cumhurbaşkanınca onaylandığında C) Resmi gazetede yayımlandığında 15. Demokratik bir devletten öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? A) Kişinin ekonomik haklarını koruması B) Kişinin siyasal haklarını koruması C) Kişinin sosyal haklarını koruması D) Kişinin yaşama hakkını koruması 16. İşçiler grev, işverenler lokavt yapabilirler. Bu haklarını karşılıklı olarak kullanabilirler. Bütün bu eylemler için yasal düzenlemeler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu yasal düzenlemelerden biri değildir? A) Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu B) Grev ve Lokavt Kanunu C) Toplu iş Sözleşmesi Kanunu D) Sendikalar kanunu 17. Anayasamızda, Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. denmektedir. Yukarıdaki ifade ile anayasamız aşağıdaki hangi vatandaşlık hakkını güvence altına almıştır? A) Sağlık, Çevre ve Konut Hakkını B) Ailenin Korunması Hakkını C) Eğitim ve Öğrenim Hakkını 124 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular 8. 20.yy Gelişmeleri ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Batı'ya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz.

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR NotCopy Yayınlarının izni dahilinde paylaşılmıştır Başarılar dileriz 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. 2- Dil,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI 4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Dersin Kodu: OATA204 3 Dersin Türü: ZORUNLU 4 Dersin Seviyesi: ÖNLİSANS 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS MEB ÖRNEK SORULAR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS MEB ÖRNEK SORULAR 1. Avrupa da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa dan gelen maliyeti

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı