TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI"

Transkript

1 TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

2 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı arttı Bu durum Avrupalı devletler arasındaki ekonomik rekabeti de artırdı. Sömürge elde etme yarışı hızlandı Fransız İhtilali ile Avrupa da ulus devletler ortaya çıkmaya başladı. Sanayi Devrimini gerçekleştirme ve ulusal birliğini tamamlama yolunda geç kalan İtalya ve Almanya nın güçlenmesi 19. yüzyıl sonlarında siyasal dengeleri alt üst etti. Ancak her iki devlette geç kalmıştı. Osmanlı toprakları haricinde dünyada sömürge edilmemiş ve paylaşılmamış pek az yer vardı. İtalya, Osmanlı Devleti nin Kuzey Afrika daki son toprak parçası olan Trablusgarp a, Almanya da, İngiliz sömürgelerine göz dikti. İtalya nın Trablusgarp a göz dikmesi, Trablusgarp Savaşına, Almanya nın İngiliz sömürgelerine göz dikmesi Birinci Dünya Savaşına neden olacaktır. Avrupa da Sanayi Devrimini gerçekleştiren ve ulusal birliğini geç tamamlayan İtalya (Piyomento, Sardunya 1870), Almanya (Prusya 1871) sanayilerine hammadde ve Pazar bulmak için sömürge arayışına girdi.

3 DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ: Genel Nedenler 1750 Sanayi Devrimi nin sonucu olarak Avrupalı devletlerin hammadde ve Pazar yarışına girmeleri. Sömürgecilik yarışının hızlanması Fransız ihtilali nin yaydığı milliyetçilik fikrinin etkisi ile her milletin kendi ulus devleti ni kurmak istemesi. Devletler arası ekonomik rekabet ve silahlanma yarışının hız kazanması ve bunların sonucu olarak devletlerarası bloklaşmaların yaşanması. Devletler arası bloklaşma; 1883 te Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya nın oluşturduğu ittifak (Bağlaşma) bloğu de bu ittifaka karşı İngiltere önderliğinde Fransa ve Çarlık Rusya nın bir araya gelerek oluşturduğu İtilaf (Anlaşma) bloğu ortaya çıktı. Özel Nedenler İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet. (Sömürge yarışı) Almanya ile Fransa arasındaki Alsas- Loren sorunu. Alsas-Loren bölgesi Avrupa nın en zengin kömür yataklarına sahip olan bir bölgedir. Almanya burayı Fransa dan almıştır. Fakat Fransa burayı yeniden topraklarına katmak istemektedir. Rusya nın Balkanlarda izlediği Panslavizm politikasının Osmanlıdan başka Avusturya- Macaristan imparatorluğunu da rahatsız etmesi Rusya nın izlediği Panslavizm politikası ile Almanya nın izlediği Pangermenizm politikalarının Balkanlarda çatışması. Avusturya-Macaristan imparatorluğunun Sırp topraklarının bir bölümünü işgal etmesi.

4 Savaşın Başlaması ve Yayılması 28 Haziran 1914 te Avusturya-Macaristan veliahtı Fransua Ferdinand ve eşinin, Saray Bosna yı ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi sonucunda Avusturya Macaristan İmp. u Sırbistan a nota vererek olayın faillerinin bir ay içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. Sırbistan bu notaya uymayınca, Avusturya Macaristan İmp. u 28 temmuz 1914 te Sırbistan a savaş ilan etti. Rusya Sırbistan ın yanında yer aldı, Fransa Rusya'yı destekledi. Almanya ve İngiltere'nin de katılmasıyla savaş geniş bir alana yayıldı. OSMANLI DEVLETİNİN DURUMU Savaş başladığında Osmanlı Devleti; Tarafsızlığını ilan etti. Savaşa hazırlıksız yakalanmamak için, seferberlik ilan etti. Boğazları tüm devletlerin savaş gemilerine kapattı Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdı. Savaşa katılmak için ilk önce İngiltere ye başvurdu ancak bu durum kabul görmedi. İngiltere, Osmanlıya tarafsızlığını koruması halinde borçlarını sileceğinin sözünü verdi ve yeni krediler açacağını bildirdi. İngiltere nin asıl amacı önce Almanya nın işini bitirmek sonrada Osmanlı devletinin topraklarını sömürge etmekti. Çünkü bu bir sömürge savaşıydı ve Arap yarım adasında petrol mevcuttu. Bu durumdan haberdar olan Osmanlı Almanya ya başvurdu.

5 Almanya nın Osmanlı Devleti ni Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri Osmanlı Devleti nin, jeopolitik konumundan yararlanarak, savaşı geniş alana yaymak ve yükünü hafifletmek, Osmanlı Devletinin katılımıyla savaşın alanı genişleyecek, Rus kuvvetlerinin bir kısmı Osmanlı cephelerine yollanacağından Almanya Doğu cephesinde rahatlayacaktı. Ayrıca diğer İtilaf Devletlerinin de savaş yükü artacaktı. Süveyş Kanalı nı ele geçirerek, İngiliz Sömürgelerine giden yolları kontrol altında tutmak ve İngilizleri sömürgelerden gelecek ekonomik ve askeri destekten mahrum bırakmak. Osmanlı Devleti nin hammadde kaynaklarından yararlanmak (petrol, kömür v.s) Osmanlı Devleti nin insan kaynaklarından yararlanmak. Osmanlı Padişahlarının halifelik gücünden yani Halifelik makamının Müslümanlar üzerindeki dini nüfuzundan faydalanmak. Osmanlı padişahının "halife" sıfatıyla yapacağı bir "cihat" çağrısı, İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkelerdeki halkları ayaklandıracak, böylece İtilaf Devletleri sömürgelerinde de zor durumda kalacaklar ve savaş yükleri artacaktı.

6 Osmanlı Devleti nin Almanya nın Yanında Savaşa Girme Nedenleri Osmanlı Devleti, Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak, ittihat Terakkicilerin, Alman hayranlığı ve savaşı Almanya nın kazanacağına inanılması, İngiltere, Fransa ve Rusya nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği. Pantürkizm i gerçekleştirme düşüncesi, Savaş sonunda dünya siyasetinde etkili olma gibi bir takım düşüncelerle Almanya nın yanında savaşa dahil oldu. Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı na Girmesine Neden Olan Gelişme İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Bresleu isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığındı. İngilizler bu iki geminin kendilerine teslim edilmesini isteyince, Osmanlı Devleti bu gemileri Almanya dan satın aldığını bildirerek teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler Karadeniz e açılarak Rus limanlarını bombalayınca, Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı na Resmen girmiş oldu.(1914) İtilaf (Antlaşma) Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan, Japonya, Romanya, İtalya, Sırbistan, ABD İttifak (Bağlaşma) Devletleri Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya (İtilaf devletleri safına geçti), Osmanlı, Bulgaristan

7 Osmanlı Devleti nin Savaştığı Cepheler: Taarruz Cepheleri Kafkas (Osmanlı Devleti nin savaşı kaybetmesine rağmen, toprak kazandığı tek cephedir. Kanal Savunma Cepheleri Çanakkale (Osmanlı devletinin Savaş kazandığı tek cephe) Irak Filistin Suriye Yemen-Hicaz Müttefiklere yardım İçin savaşılan cepheler Romanya Makedonya Galiçya KAFKAS CEPHESİ Osmanlı Devleti nin, açtığı ilk cephe ve savaşı kaybetmesine rağmen toprak kazandığı tek cephedir. Kafkas Cephesinde, Turancılık (Pantürkizm) fikri iflas etmiştir. Almanya nın istekleri doğrultusunda açılan bir cephedir. Almanya nın amacı yükünü hafifletmek ve Bakü petrollerini ele geçirmektir. Osmanlı Devleti nin amacı, Pantürkizm i gerçekleştirmek, Kafkaslar üzerinden Hindistan a ulaşmak, Rusya nın güneye inmesini engellemek, ve Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelesini desteklemektir. Aralık 1914 te başlatılan Sarıkamış Harekatı başarısızlıkla sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis ve Erzincan ı ele geçirdiler.

8 İtilaf Devletleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını geçerek Rusya ya yardım götürmek amacıyla Çanakkale Cephesini açtılar. Ancak başarısız oldular. Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardım götüremeyince, Çarlık rejimi zor durumda kaldı ve 1917 de Bolşevik ihtilali başarılı oldu. Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında 3Mart1918 de Brest Litowsk Antlaşması imzalandı. Doğu Cephesi kapandı. Bu antlaşmayla Ruslar, 1878 Berlin Antlaşmasıyla aldıkları, Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti ne geri verdi. Unutma: Mustafa Kemal bu cephede16. kolordu da görev almış ve 1916 da Muş ve Bitlis in geri alınmasında etkili olmuştur. Brest Litowks Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya nın imzaladığı son antlaşmadır Açıklama: Osmanlı Devleti cephede Rusya ile mücadele ederken, cephe gerisinde, Osmanlı topraklarında, Rusların silahlandırdığı Ermeniler, Türklere karşı katliamlara giriştiler. Osmanlı Devleti bu duruma engel olmak amacıyla 1915 te Tehcir Kanunu nu (zorunlu göç kanunu) çıkardı. Doğu Anadolu daki Ermeniler, Suriye ye göç ettirildiler. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir yatay hareketliliktir. Bu bir İskan girişimidir. Osmanlı Devleti Ermenileri sınır dışı etmemiştir. O tarihlerde Suriye Osmanlı toprağıdır. Rusya nın savaştan çekilmesi ile İngiltere ABD yakınlaşması başlamıştır. İngiltere nin amacı ABD yi yanına çekip savaşı kazanmaktır.

9 ÇANAKKALE CEPHESİ Osmanlı Devleti nin kazandığı tek cephedir. İtilaf Devletleri nin bu cepheyi açma nedenleri: İstanbul ve boğazları alarak Osmanlı devletini savaşın dışında bırakmak. Savaşı kısa sürede sonlandırmak. Zor durumda olan Rusya ya yardım götürmek. Balkanlarda henüz savaşa girmeyen devletleri yanlarında savaşa sokmak. İtilaf Devletlerinin denizden ve karadan yaptıkları taarruzlar Türkler tarafından püskürtüldü. Mustafa Kemal Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu'nda kazandığı başarılarla tanındı. Çanakkale Savaşı ve Sonuçları: Çanakkale savaşlarında iki tarafta çok sayıda insan kaybetti. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletini savaş dışı bırakamadılar. Savaşın süresi uzadı. Rusya ya yardım götürülemedi. Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardımı götüremeyince Çarlık rejimi zor duruma düştü ve 1917 de Bolşevik İhtilali başarılı oldu. Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. Rusya savaştan çekildi. Bulgaristan İttifak devletleri yanında savaşa girdi.

10 Unutma: Bulgaristan ın savaşa girmesi ile Berlin-Bağdat demir yolu kanalıyla, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı sağlanmış oldu. Savaş İttifak Devletlerinin lehine döndü. Bulgaristan ın İttifak devletleri yanında yer almasında, Balkan savaşlarında kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi etkili olmuştur. Bulgaristan ittifak bloğundan ilk çekilen devlettir. Not: Çanakkale Cephesi nde, Osmanlı Devleti bir çok insanını, özellikle eğitimli insanlarını kaybetmiştir. Bu durum Cumhuriyet devrinde yeni Türk devletinin kalkınması için gerekli olan nitelikli insan ihtiyacı konusunda sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. KANAL CEPHESİ Osmanlı Devleti nin amacı: Mısır ı ve Kuzey Afrika topraklarını geri almak. Almanya nın amacı: İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısının kesmek. Almanların isteğiyle açılmıştır. Süveyş Kanalı üzerine yapılan bir harekatla, Mısır İngiltere den geri alınacak ve İngiltere nin Uzak Doğu sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Unutma: Filistin ve Suriye Cepheleri, Kanal Cephesi nin devamı niteliğindedir. Mustafa Kemal Suriye Cephesi nde, 7.Ordu Komutanlığı ve son olarak da Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapmıştır. 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalandığında Mustafa Kemal, Suriye cephesindedir.

11 IRAK CEPHESİ İtilaf Devletleri Çanakkale den Rusya ya yardım götüremeyince Basra Körfezi'ne çıkarma yaparak Kuveyt, Irak ve Kafkaslar üzerinden Rusya ya yardım götürmek istediler. İtilaf Devletleri nin diğer bir amacıda Türklerin Kafkaslar ve İran üzerinden, Orta Asya ve Hindistan a ulaşmasına engel olmak ve Ortadoğu petrollerini ele geçirmektir. Osmanlı birlikleri Kut ül Amare'de bazı başarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda kaldılar. İngilizler, 30 ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalandığında, Musul un güneyine kadar ilerlemişlerdi. Ancak Musul u 3 kasım 1918 de Mondros tan sonra işgal ettiler. Unutma: Mondros Mütarekesi nden sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul dur Birinci Dünya Savaşında, işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Kıbrıs tır. YEMEN-HİCAZ CEPHESİ İngilizler ve İngilizlerle birlikte hareket eden Araplarla mücadele edilmiştir. Hicaz ve Yemen cephelerinde Osmanlı Devleti kutsal toprakları (Mekke-Medine) korumak için mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti, Makedonya, Galiçya, ve Romanya cephelerinde müttefikleri, Avusturya ve Bulgaristan la birlikte Rus, Romen ve Fransız kuvvetlerine karşı savaşmıştır. Unutma: Kanal, Filistin, Suriye, Yemen, Irak, Hicaz Cepheleri nde, Ümmetçilik fikri iflas etmiştir. Çünkü Arap liderler İngilizlerle birlikte hareket etmiş, Halife nin Cihat çağrısına uymamıştır. İngilizlerle Araplar arasında 1916 Mac Mahon gizli antlaşması imzalanmıştır. İngilizler, savaştan sonra Arap yarımadasında bağımsız bir Arap devleti kurma vaadiyle, Arapları kendi yanlarına çekmişlerdir.

12 Osmanlı Devleti, Kanal, Filistin, Suriye, Yemen, Irak, Hicaz Cepheleri nde, İngilizlerle ve Araplarla, Kafkas Cephesi nde, Ruslarla, Çanakkale Cephesi nde İtilaf Devletleri birleşik ordularıyla savaşmıştır. ABD nin savaşa girmesi ile savaş kısa sürede sonlandı WİLSON İLKELERİ Bulgaristan 1918 de Selanik ateşkesiyle savaştan çekilince, Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara bağlantısı koptu. Almanya dan yardım alamayan Osmanlı Devleti askeri teçhizat sıkıntılarından ve cephelerdeki kötü gidişattan dolayı 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi ni imzalayarak savaştan çekildi. Ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Willaguist ateşkesini imzalayarak savaştan çekilince, yalnız kalan Almanya savaşı daha fazla sürdüremedi ve Redhandes ateşkesini imzalayarak savaşa son verdi Birinci Dünya Savaşını bitiren ateşkes antlaşmalarının ardından, İtilaf Devletleri kalıcı barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek amacıyla Paris te bir konferans düzenlediler.

13 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI Milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. İmparatorluklar yıkıldı. Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Çarlık Rusya ve Alman İmparatorlukları dağıldı. Yeni Ulus devletler kuruldu. Osmanlı topraklarında, Türkiye Alman topraklarında, Polonya, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu topraklarında (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya, Rus topraklarında Letonya, Estonya, Litvanya,) Bazı devletlerde rejim değişiklikleri yaşandı. (Rusya da Komünizm, İtalya da Faşizm, Almanya da Nazizim, Türkiye de Cumhuriyet). Dünya barışını sağlamak ve devletlerarası anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmek amacıyla Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu. Fakat bu cemiyet başarısız olmuştur. I. Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır. I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlere ağır şartlar içeren antlaşmaların imzalatılması Türk Kurtuluş savaşı ve II.Dünya savaşı gibi yeni savaşların çıkmasına neden olmuştur. Unutma: Birinci Dünya Savaşından sonra yapılan antlaşmalarla çizilen sınırlarda, Milliyet esasına uygun hareket edilmemiştir. Bu antlaşmalarla çizilen sınırlarda farklı milletler bir arada yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu durum daha sonra Milliyetçilik fikrinin etkisiyle yeni sorunların ve savaşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sonuçlar günümüze kadar devam etmektedir. Buna örnek olarak Yugoslavya nın dağılması, Çekoslovakya nın ikiye ayrılması ve günümüzde Kafkaslarda ve Balkanlarda birçok yeni ulus devletin ortaya çıkma sı gösterilebilir. Yeni silahlar kullanıldı (Tank, denizaltı, biyolojik silahlar). Uçak ilk kez Trablusgarp savaşında kullanılmıştır.

14 Osmanlı Topraklarını Paylaşma Tasarıları ve Birinci Dünya Savaşı Devam Ederken Yapılan Gizli Antlaşmalar 1915 Boğazlar Antlaşması: İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Rusya yı kendi yanlarında tutabilmek için İngiltere ve Fransa tarafından İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya ya vaat edilmiş Petrograt Protokolü: İtilaf Devletleri bu antlaşmayla, 1915 Boğazlar antlaşmasında Rusya ya vaat ettikleri yerlere ek olarak, Doğu Anadolu ve Trabzon a kadar olan Karadeniz kıyılarını da bırakmışlardır Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. İtalya bu antlaşmayla taraf değiştirerek İttifak Bloğu ndan, İtilaf Bloğu na geçmiştir Sykes-Picot Antlaşması: İngiltere,Rusya ve Fransa nın kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaştıkları antlaşmadır. Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılacak. Diğer bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacak. Boğazlar, D. Anadolu Rusya ya verilecek Not: Mondros Mütarekesi nden sonra Fransa ile İngiltere arasında, Suriye İtilafnamesi imzalandı. Bu antlaşma ile İngiltere Musul a karşılık, Fransa ya Adana, Mersin, Urfa, Maraş ve Antep i verdi Mac-Mahon Antlaşması: İngilizlerin Mısır valisi Mac Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı Devletine isyan etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir.

15 1917 Saint Jean Dö Marion Antlaşması: İtalya 1915 Londra gizli antlaşmasıyla İttifak bloğundan, İtilaf Bloğu na geçmişti. İtalya taraf değiştirdikten sonra İtilaf Devletleri arasındaki gizli paylaşım antlaşmalarından haberdar olunca, Osmanlı topraklarından kendisine de pay verilmesini istedi. Bu antlaşmayla İtalya ya İzmir, Batı Anadolu ve Güney Anadolu da Antalya ve çevresi ile Akşehir vaat edildi. Açıklama: Ancak bu antlaşmanın maddelerinden biride Rusya nın onayından geçmesiydi. Çarlık Rusya yıkılıp, Sovyet Rusya nın kurulmasıyla dengeler değişti. Sovyet Rusya savaştan çekildi. Böylece antlaşma onaylanmamış oldu. Bu nedenle St. Jean Dö Marion Antlaşması yürürlüğe girmemiş ve ölü doğmuş bir antlaşma oldu Unutma: Birinci Dünya Savaşı nın ardından düzenlenen Paris Barış Konferansı nda İtilaf devletleri bu durumu gerekçe olarak gösterdiler ve gizli antlaşmalarla İtalya ya vaat edilen İzmir ve çevresini Yunanistan a verdiler. Böylece İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığı Paris Barış Konferansında ortaya çıkmış oldu. Not: İtalya nın taraf değiştirmesinde, Avusturya ile arasındaki Adriyatik Denizindeki adalar konusunda sorun yaşaması ve 1912 de İtalya nın Trablusgarp ı işgaline İngiltere ve Fransa nın göz yumması etkili olmuştur. Unutma: Rusya nın savaştan çekilmesi, İtalya nın taraf değiştirmesi, gizli paylaşım antlaşmalarında değişiklik yapılmasına neden olmuştur.

16 WİLSON İLKELERİ (8 Ocak 1918) ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanmıştır. 14 maddedir. Sözde amacı: Dünya barışını sağlamaktır. Asıl amacı: İtilaf Devletleri nin daha fazla güçlenmesine engel olmak ve ABD yi dünya siyasetinde söz sahibi yapmaktır. İtilaf Devletleri ABD yi yanlarında savaşa sokmak ve Rusya dan boşalan yeri doldurarak savaşı kendi lehlerine çevirmek amacıyla, bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Ancak savaştan sonra imzalanan antlaşmalarda bu ilkelere uyulmamıştır. ABD nin savaşa girmesi: Alman denizatlılarının, Amerikan ticaret gemilerini bombalaması sonucunda gerçekleşmiştir. İLKELER Her Millet kendi geleceğine kendi karar verecek. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Devletlerarası antlaşmalarda açık diplomasi esası uygulanacak. Silahlanmanın azaltılması yolunda karşılıklı güvenceler verilecektir. Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında eşitlik sağlanacak. Boğazlar bütün ulusların ticaret gemilerine açık olacak. Karasuları dışındaki denizlerde tam serbestlik sağlanacak Alses Loren Fransa ya geri verilecek Polonya (Lehistan) kurulacak. Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek uluslararası bir örgüt kurulacak. Osmanlı İmparatorluğu nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerde yaşayan uluslara da çoğunlukta oldukları yerlerde devlet kurma hakkı verilecektir.

17 Unutma: Wilson ilkeleri devletlerarası sorunların çözümü için uluslararası bir kuruluştan bahseden ilk belgedir. İlk defa böyle bir kuruluştan bahseden kişi bir Türk-İslam Filozofu olan Farabi dir. Unutma: Zararlı azınlık cemiyetleri ve Türklerin kurduğu yararlı cemiyetlerin tek ortak noktası bu cemiyetlerin Wilson İlkeleri nin 12. maddesine dayanılarak kurulmasıdır. Wilson Prensiplerinin Önemi: İttifak grubu mütareke imzalama konusunda cesaretlendi (Savaşın bitişi hızlandı) Çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlandı. Wilson ilkeleri itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düşmüştür. Bu nedenle kabullenmiş gibi göründükleri bu ilkeleri kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamışlardır. İttifak devletleri ise bu ilkeleri barışın anahtarı olarak görüp benimsemişlerdir. Savaştan sonra prensiplerine uyulmadığını gören ABD belli bir dönem Avrupa siyasetinden çekildi. Savaştan sonra İmzalanan antlaşmalarda prensiplere uyulmadı.

18 Aşağıdakilerin hangisiyle savaşlar, devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şeklin-den çıkıp milletlerin topyekün savaşı haline gelmiştir? A) Balkan Savaşı B) I. Dünya Savaşı C) Otuz yıl Savaşları D) Haçlı Savaşları E) Napolyon Savaşları İtalya ve Almanya nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa da, I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi, II. güç dengesinin bozulması, III. yeni ittifakların oluşması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III I. İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet II. Fransa nın, 1871 de Almanya ya yenilmesinin acısını unutmaması III. Almanya nın Sovyet Rusya ya saldırması Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı nın nedenleri arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Birinci Dünya Savaşı nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı söylenebilir? A) Ekonomik yayılma politikası B) Avrupa da Alman-Fransız anlaşmazlığı C) Balkanlarda Rus-Avusturya Macaristan anlaşmazlığı D) Ulusçuluk düşüncesi E) Hanedan çekişmeleri

19 Aşağıdakilerden hangisi, Endüstri İnkılabı nın gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hammadde ve Pazar ihtiyacındaki artışın sonuçlarından biri değildir? A) Almanya nın İngiltere ye rakip çıkması B) Sömürgeciliğin yaygınlaşması C) Birinci Dünya Savaşı nın çıkması D) Büyük şirketlerin kurulması E) Coğrafi Keşiflerin başlaması Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti ni de Birinci Dünya Savaşı na sokmaya çalışmalarında, Osmanlı Devleti nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur? A) Askeri gücü B) Jeopolitik konumu C) Savaş tecrübesi D) Ekonomik gücü E) Siyasal yapısı Almanya nın, Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti yle ittifak yapmasında, I. yeni cephelerin açılması, II. İngiliz ve Fransız sömürgelerinde bulunan Müslümanların ayaklanması, III. Osmanlı Devleti nin stratejik konumundan yararlanılması durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı nda Üçlü Bağlaşma (ittifak) Devletleri Yanında savaşa girmesine etken olmamıştır? A) Almanya nın savaşı kazanacağına duyulan inanç B) Almanya ya duyulan yakınlık C) Uzlaşma Devletleri nin Osmanlı topraklarına saldırması D) Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması E) Osmanlı İmparatorluğunun coğrafi durumu

20 Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı na girmesine, I. Osmanlı Devleti nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi, II. Türk-Alman dostluğu ve ittifakı, III. sömürgeci devletlerin gittikleri yerlerde kültürlerini yaymaya çalışmaları durumlarının hangileri neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı na girmesinde, I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi, II. Rusya da rejim değişikliği olması, III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu nu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) İtalya C) Rusya D) Almanya E) Fransa I. Dünya Savaşı na neden olan ilk savaş ilanı, aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur? A) Almanya / Rusya B) Avusturya Macaristan / Sırbistan C) Avusturya Macaristan / Rusya D) Almanya / Fransa E) Almanya / Sırbistan Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı nda aynı safta savaştığı devletlerden biri değildir? A) Almanya B) İtalya C) Bulgaristan D) Avusturya-Macaristan E) Romanya

21 Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı, I. Kafkas, II. Galiçya, III. Çanakkale cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti, I. Galiçya, II. Makedonya, III. Çanakkale cephelerinin hangilerinde kendisini savunmak için savaşmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Türk orduları Birinci Dünya Savaşı nda, I. Sarıkamış II. Çanakkale III. Kanal cephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı süresince zafer kazandığı tek cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Çanakkale B) Kafkas C) Makedonya D) Mısır E) Suriye ve Filistin Mustafa Kemal in komutanlığını yaptığı, I. Derne, II. Anafartalar, III. Conkbayırı savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul un işgalini önlemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

22 Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları nın etkisi olduğu savunulabilir? A) Kıbrıs ın İngiliz yönetimine girmesi B) Mustafa Kemal in ulusal boyutta üne kavuşması C) Rusya nın I. Dünya Savaşı na girmesi D) Osmanlı İmparatorluğu nun Makedonya yı kaybetmesi E) İtalya nın Trablusgarp ı işgal etmesi I. Çanakkale Cephesi II. Kut-ül Amara III. Kanal Harekâtı Türk ordusu I. Dünya Savaşı nda, yukarıdakilerin hangilerinde İngilizleri yenmiş ve İngilizlerin prestijini sarsmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı nda, İngilizleri Mısır da oyalamak ve onların Asya ve okyanustaki sömürgeleriyle ilişkisini güçleştirmek amacıyla yapılmıştır? A) Kanal seferi B) Rusya nın savaştan çekilmesi C) Kafkasya da cephe açılması D) Conkbayırı ve Anafartalar savunması E) Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa girmesi Birinci Dünya Savaşı nda Alman Genelkurmayının Osmanlı Devleti ni yönlendirmesiyle girişilen Süveyş Kanalı harekatıyla, I. İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol etmek, II. Mısır ı geri almak, III. Arap kabilelerini İngilizlere karşı kışkırtmak amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

23 I. Edirne II. Muş III. Bitlis Birinci Dünya Savaşı nda, yukarıdaki illerden hangileri Mustafa Kemal komutasında geri alınmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen, I. Kanal harekatı II. Rusya da Bolşevik ihtilali III. Yunanistan ın Anlaşma Devletleri nin yanında yer alması gelişmelerinden hangileri, gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Çarlık Rusya sının Birinci Dünya Savaşı sırasındaki paylarını belirleyen antlaşmalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul Sykes Picot B) İstanbul Londra C) Londra Sykes Picot D) İstanbul Saint Jean De Maurienne E) Londra Saint Jean De Maurienne Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin paylaşılmasıyla ilgili, I. Londra, II. St. Jean de Maurienne, III. Sykes-Picot, IV. İstanbul anlaşmalarından hangileri, İngiltere ve Fransa nın İtalya yı yanlarına çekmek ve İtalya ya Anadolu da verilecek yerleri belirlemek amacıyla yapılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV

24 Aşağıdakilerden hangisi Birinci dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti nin paylaşımı konusunda yapılan gizli antlaşmalarda yer alan devletlerden biri değildir? A) Yunanistan B) Fransa C) İngiltere D) İtalya E) Rusya Birinci Dünya Savaşı nda Rusya nın savaştan çekilmesiyle, I. Doğu Anadolu, II. Irak, III. Boğazlar, IV. Suriye bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV Wilson ilkelerinin bir maddesine göre, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik tanınmalıdır. Ancak Türk egemenliği altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir. Bu maddeyle, I. milliyetçilik, II. bağımsızlık, III. merkeziyetçilik kavramlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı na girmesi savaşın seyrini değiştirmiştir? A) ABD B) Rusya C) İtalya D) İngiltere E) Fransa

25 Birinci Dünya Savaşı sonlarında, - Yene devletler topraklarını genişletmeyecek. - Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak. - Hiçbir ulus, bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacak. yargıları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında açıklanmıştır? A) Bristol Raporu B) Wilson İlkeleri C) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması D) Harbord Raporu E) Paris Konferansı I. Dünya Savaşı sonucunda kurulmuş olan üç yeni devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulgaristan Romanya İsviçre B) Hollanda Belçika Danimarka C) Arnavutluk Sırbistan Karadağ D) Yugoslavya Çekoslovakya Polonya E) Avusturya Macaristan Yunanistan Amerika Bağımsızlık Savaşı ile I. Dünya Savaşı sonlarında imzalanan antlaşmaların ikisi de aynı adı taşımaktadır. Bu antlaşmaların adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Paris Antlaşması B) Locarno antlaşması C) Londra Antlaşması D) Saint-Germaine Antlaşması E) Versailles Antlaşması Aşağıdaki devlerden hangisinde Birinci Dünya Savaşı ndan sonra rejim değişikliği olmuştur? A) Fransa B) Almanya C) İngiltere D) İsveç E) Japonya Birinci Dünya savaşı ndan sonra imzalanan Sen Jermen antlaşması ile aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? A) Arnavutluk B) Romanya C) Çekoslovakya D) Sırbistan E) Karadağ

26 I. Dünya Savaşı nda yenilen Almanya ile Versay Antlaşması, Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaların esasları aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir? A) Paris Konferansı B) Berlin Konferansı C) Londra Konferansı D) Viyana Kongresi E) Yatla Konferansı Bulgaristan ın Birinci Dünya Savaşı ndan sonra İtilaf Devletleriyle yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Brest Litowsk Antlaşması B) Triyanon Antlaşması C) Sen Germen Antlaşması D) Nöyyi Antlaşması E) Versay Antlaşması Rusya, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak I. Dünya Savaşı ndan çekilmiştir? A) Brest - Litowsk B) Saint - German C) Versailles D) Trianon Birinci Dünya Savaşı sonucunda kurularak dünya siyasal yaşamına katılan üç yeni devlet, hangi seçenekte birlikte verilmiştir? A) Hollanda Belçika Yunanistan B) Yugoslavya Polonya Macaristan C) Avusturya İsviçre Portekiz D) Çekoslovakya Ukrayna Arnavutluk

27 Uluslararası anlaşmalarda yer alan gizli maddelerin geçersiz sayılması prensibi aşağıdaki protokollerden hangisiyle düzenlenmiştir? A) Birleşmiş Milletler Örgütü B) Paris Barış Konferansı C) Wilson Prensipleri D) Viyana Kongresi 18.A I. Dünya Savaşı ndan sonra İtilaf Devletleri ile imzalanan hangi antlaşma ile Avusturya Devleti, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya nın bağımsızlığını tanımıştır? A) Saint Germain B) Versailles C) Trianon D) Sevr Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı ndan hangi anlaşma ile çekilmiştir? A) Mudanya Ateşkes Anlaşması B) Mondros Ateşkes Anlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sevr Barış Antlaşması Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti nin toprak kazandığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Sevr Barış Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması

28 İstanbul un işgali gecikti. Rusya da Çarlık yönetimi yıkıldı. Birinci Dünya Savaşı nın süresi uzadı. Yukarıda sonuçlarından bazıları verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak Cephesi B) Galiçya Cephesi C) Kafkasya Cephesi D) Çanakkale Cephesi 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. emrini aşağıdakilerden hangisinde vermiştir? A) Seddülbahir B) Anafartalar C) Arıburnu D) Conkbayırı Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Küçük Antant adıyla yapılan ittifak antlaşmasına, aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? A) Bulgaristan B) Çekoslavakya C) Yugoslavya D) Romanya Sevr Barış Antlaşması'nın taslağı, aşağıdakilerin hangisinde hazırlanmıştır? A) Paris Barış Konferansı B) San Remo Konferansı C) Lozan Barış Konferansı D) Yalta Konferansı

29 Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ni paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalardan biridir? A) Sykes Picot Antlaşması B) Sevres Antlaşması C) Ouchy Antlaşması D) Trianon Antlaşması Osmanlı Devleti; Kars, Ardahan ve Batum u hangi antlaşma ile Rusya dan geri almıştır? A) Triyanon B) Versay C) Uşi D) Brest Litowsk İtalya, aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle İttifak Devleri nden ayrılarak İtilaf grubuna geçmiştir? A) Saint Jean de Maurienne Antlaşması B) Petrokrat Protokolü C) Sykes Picot Antlaşması D) Londra Antlaşması Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı nda savaştığı cephelerden biri değildir? A) Kafkas Cephesi B) Trablusgarp Cephesi C) Irak Cephesi D) Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşı nın temel nedeni nedir? A) Avusturya veliahtının öldürülmesi B) Osmanlı-Alman gizli anlaşması C) Emperyalist devletlerin çıkar çatışmaları D) Osmanlı Devleti nin ittifak bloğunda yer alması

30 Almanya nın sömürgecilikte gecikmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Donanmasını güçlendirmekte geç kalması B) Sömürgecilik fikrini geç benimsemesi C) Birliğini geç kurmuş olması D) Ekonomik durumun zayıflığı E) Askeri kuvvetin azlığı I. Kafkas II. Kanal III. Çanakkale I. Dünya Savaşı nda yukarıdaki cephelerden hangilerinde Osmanlı Devleti yenilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Mekke ve Medine nin bulunduğu Hicaz ın Osmanlının elinden çıkması, aşağıdaki savaşlardan hangisinin bir sonucudur? A) Doksan üç Savaşı B) Birinci Balkan savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) Birinci Dünya Savaşı E) İkinci balkan savaşı Birinci Dünya Savaşı öncesinde Alsas-Loren bölgesi, aşağıda verilen devletlerden hangileri arasında sorun olmuştur? A) Fransa - Almanya B) Almanya - Rusya C) Fransa - İtalya D) Rusya İngiltere Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ndan galip çıkan devletlerden biri değildir? A) İngiltere B) Fransa C) Bulgaristan D) İtalya

31

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Osmanlı Devleti ni Paylaşım Antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya

Detaylı

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER Osmanlı Devleti ni Paylaşım Antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı nın Sona Ermesi ve Barış Antlaşmaları

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF:

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF: Yazı İçerik Birinci Dünya Savaşının Sebepleri Üçlü İttifak ve İtilaf Savaşın Başlaması ve Gelişmesi Osmanlının I.Dünya Savaşına Girmesi Osmanlının Savaştığı Cepheler I.Dünya Savaşının Sonuçları I.Dünya

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ın savunmasında bölgeye ordu sevk edememiştir. Çünkü Osmanlı kara kuvvetlerini Trablusgarp a ulaştırması için Mısır dan geçmesi gerekiyordu.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912) 1 TRABLUSGARP SAVAŞI(1911-1912) A-İtalya nın Trablusgarp ı işgalinin Nedenleri 1-Birliğini geç kuran İtalya nın ham madde ve pazar arayışı Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır.

Detaylı

GYS. Millî Savunma Bakanlığı A Tipi Kadrolar için. Görevde Yükselme. Sınavlarına Hazırlık. Konu Anlatımlı

GYS. Millî Savunma Bakanlığı A Tipi Kadrolar için. Görevde Yükselme. Sınavlarına Hazırlık. Konu Anlatımlı GYS 2017 Millî Savunma Bakanlığı A Tipi Kadrolar için Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı KOMİSYON MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI A TİPİ KARİYER KADRO GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIK KİTABI

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz.

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR NotCopy Yayınlarının izni dahilinde paylaşılmıştır Başarılar dileriz 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. 2- Dil,

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

GYS. Genelkurmay Başkanlığı A Tipi Kadrolar için. Görevde Yükselme. Sınavlarına Hazırlık. Konu Anlatımlı

GYS. Genelkurmay Başkanlığı A Tipi Kadrolar için. Görevde Yükselme. Sınavlarına Hazırlık. Konu Anlatımlı GYS 2017 Genelkurmay Başkanlığı A Tipi Kadrolar için Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı KOMİSYON GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI A TİPİ KARİYER KADRO GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIK KİTABI ISBN

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH Beta

Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH Beta Prof. Dr. İlhan F. AKIN SİYASÎ TARİH 1870-1914 Beta Yayın No : 3472 Politika Dizisi : 08 1. Bası - Ocak 2017 - İstanbul (Beta A.Ş.) ISBN 978-605 - 333-801 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İKİNCİ ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER. ARİF ÖZBEYLİ TARİH ÖĞRETMENİ Youtube kanalı: tariheglencesi

İKİNCİ ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER. ARİF ÖZBEYLİ TARİH ÖĞRETMENİ  Youtube kanalı: tariheglencesi İKİNCİ ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ARİF ÖZBEYLİ TARİH ÖĞRETMENİ www.tariheglencesi.com Youtube kanalı: tariheglencesi 1.KONU: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ Birinci Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

12. SINIF. 20. Yüzyıl Başlarında Dünya TEST. 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir?

12. SINIF. 20. Yüzyıl Başlarında Dünya TEST. 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir? 12. SINIF T 20. Yüzyıl Başlarında Dünya 1. l. Dünya Savaşı nın çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin milliyetçilikle ilgilidir? A) Sanayi inkılâbı ile hammadde arayışının artması B) Balkanlarda

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

LYS ÇA DAfi TÜRK VE DÜNYA TAR H

LYS ÇA DAfi TÜRK VE DÜNYA TAR H ÜN VERS TE HAZIRLIK SORU K TAPLARI LYS ÇA DAfi TÜRK VE DÜNYA TAR H 02 KB00-SS.06SB15 ürün kodu: KB00-SS.06SB15 isbn: 978-605-380-079-8 fikir ve sanat eserleri kanununa göre her hakkı eksen yayıncılık ve

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Sezon Finali. Ders Notları. Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme) Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme) Osmanlı Tarihi. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Sezon Finali. Ders Notları. Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme) Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme) Osmanlı Tarihi. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kpss 013 Sezon Finali Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme) Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme) Osmanlı Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları ÖSYM'nin 17 Nisan 013 tarihli açıklamasına uygundur.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ 2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ TUTAR 1000$ 'NİN DAKİ 1.203.101 466.269 38,756% YE 'NİN TUTAR BİRİM TUTAR 1 1 Çin 755.033 399.367 62,7572% Dünya 755.033 3.857.570 196

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda BALKAN AVASLARI S. Yazan: ERHAN KANYILMAZ alkan Savaşları, I. Dünya B Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda Balkan Devletleri arasında oluşturulan

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER İçindekiler 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1881 den 1919 a Mustafa Kemal....5 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ 1. Bölüm : Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı...13 2. Bölüm : Mondros Ateşkes

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Rapor tarihi:13/06/ HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret. İhracat Miktar 1. İhracat Miktar 2. Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı

Rapor tarihi:13/06/ HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret. İhracat Miktar 1. İhracat Miktar 2. Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı TÜRKİYE İSTATİ DIŞ TİCARET İSTATİST Rapor tarihi:13/06/ 2017 HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret Yıl HS6 HS6 adı Ulke Ulke adı Ölçü adı İhracat Miktar 1 İhracat Miktar 2 2017 690721 Seramikten döşeme veya kaplama

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AKÇAKALE SINIR KAPISI

AKÇAKALE SINIR KAPISI 01/01/2013 31/01/2013 ARİHRİ ARASINDAKİ ÇİR ARAÇ Sİ YA AIMA YA AIMA YA D YA D BO D AKÇAKA SINIR KAPISI D BO BO R Sİ D BO N BO N D C N Sİ Y C İ Çİ Ç İ Almanya 4 3 1 1 2 ürkiye 17 19 6 12 11 7 6 12 OPAMAR

Detaylı

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR 100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR Bojidar Çipof I. Dünya Savaşı nın 100. yılındayız ve AB baskılasa da Balkanlar daki gerilimli hat kendini yine belli ediyor. Bu makalede, 1. Dünya Savaşı

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI 691010 ABD 0 463 0 0 9.273 7.644 691090 ABD 783.096 190 1.634.689 1.330.333 3.869 3.102 TOPLAM 783.096 653 1.634.689 1.330.333 13.142 10.746 691090 Afganistan 6.557 0 24.223 19.558 691010 Almanya 885 1.068

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

1/11. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI Rapor tarih 30/03/2018 Yıl 01 Ocak - 28 Subat 2018

1/11. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI Rapor tarih 30/03/2018 Yıl 01 Ocak - 28 Subat 2018 ve ye göre dış ticaret Miktar m2 Miktar m2 690721 ABD 29.636.682 1.428.016 0 0 8.481.569 6.912.337 690722 ABD 226.394 13.790 0 0 68.891 55.759 690723 ABD 826.034 61.902 0 0 349.614 285.071 690730 ABD 88.188

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular 8. 20.yy Gelişmeleri ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Batı'ya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı