8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST"

Transkript

1 8. SINIF 1. S Bir Kahraman Doğuyor KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Mustafa Kemal in gittiği okullar 3 4 Yukarıdaki şemada Mustafa Kemal in gittiği okulların doğru bir şekilde sıralanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 2. Mustafa Kemal in eğitim hayatıyla ilgili; 1- Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür. 2- Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi. 3- Askeri okullarda okumayı istememiştir. durumlarından hangileri doğrudur? 3. Mustafa Kemal in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu bölgenin ve Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal in fikir hayatı üzerinde nasıl etkili olmuştur? A) Gelecekte ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine B) Çevresine karşı çok duyarsız kalmasına C) Arkadaşlarıyla kötü vakit geçirmesine D) Osmanlının yıkıldığını kabul etmesine 5. Bulmacada yer alan Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü okullar ile aşağıdaki şehirlerden hangisi eşleşmez? A) Manastır B) Sofya C) İstanbul D) Selanik A) B) C) D) Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü askeri okullar yandaki çiçekten çıkarılacaktır. Buna göre çiçeğin yeni görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? 6. Mustafa Kemal in çocukluğu ve eğitimi hakkında bilgi veriniz? Yukarıda verilen soruya aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilemez? A) Küçük yaşta babasını kaybetmiştir. B) Annesi askeri okula gitmesini istememiştir. C) Ailesinden uzakta yatılı okullarda eğitim görmüştür. D) Öğrenim hayatını Selanik te tamamlamıştır. Î

2 1 Bir Kahraman Doğuyor 7. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinde okurken Ömer Naci ile arkadaşlık etti. İleride ünlü bir hatip olarak tanınacak olan bu kişi Mustafa Kemal in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynamıştır. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili; 1- Arkadaşlarından etkilenmiştir. 2- Büyük bir yazardır. 3- Eğitim hayatını yarıda bırakmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 8. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde çok başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Arkadaşları arasında zekası ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde geldi. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili; 1-Görev bilinci gelişti. 2-Özgüveni arttı. 3-Başarısından dolayı sınıf atladı. durumlarından hangileri söylenebilir? 9. Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün: -- Kurmay subay olmazsan ne yaparsın? diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif i derhal susturmuştur. -- Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım diyerek cevap vermiştir. Mustafa Kemal in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kişilik sahibidir. B) Kararlıdır. C) Liderdir. D) Birleştiricidir İlk defa askeri eğitim aldı. 2- Kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. 3- Lise öğrenimini burada tamamladı.? işaretli olarak verilen yerlere yukardan aşağıya sırasıyla hangileri gelmelidir? A) B) C) D) Aşağıda verilen şehirlerden hangisi Mustafa Kemal in eğitim gördüğü yerlerden değildir? A) İstanbul B) Manastır C) Selanik D) Şam 12. Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir. Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili; 1- Fikir hayatı gelişmiştir 2- Askeri tecrübeler kazanmıştır 3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) 1 ve 3

3 8. SINIF Bir Kahraman Doğuyor 1. İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu. Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütledi Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A) Selanik B) Trablusgarp C) Sofya D) İstanbul 2. Aşağıda Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazılacaktır yılında Mustafa Kemal Sofya da Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangıcında Almanya nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu. Metne göre Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır? A) İleri görüşlülüğü B) İdealistliği C) Vatanseverliği D) Hayalperestliği Buna göre doğru yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) D Y D B) Y Y D C) D D Y D) Y D Y 5. İtilaf Devletlerinin tüm gücüyle yüklendiği fakat aşamadığı yer. Metinde hangi cepheden bahsedilmektedir? A) Suriye B) Çanakkale C) Hicaz D) Kafkas Bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Mustafa Kemalin harekat ordusuyla geldiği yer? B) Mustafa Kemal in ateşemiliter olarak görev yaptığı yer? C) Mustafa Kemal in ilk kez görev yaptığı yer? D) Mustafa Kemal in ilk askeri başarısını kazandığı yer? 6. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı nda.. karşı halkı örgütlemiş, Kafkas Cephesi nde.. karşı savaşmıştır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) İtalya-Rusya B) İtalya-Fransa C) Rusya-İngiltere D) Yunanistan-Rusya Î

4 2 Bir Kahraman Doğuyor Harekat ordusu kurmay başkanlığı 2 - Tekirdağ da 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanik te 5.Ordu komutanlığı Mustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerinde yer almıştır? D) 2 ve Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde görev almamıştır? A) Kafkas Cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Suriye Cephesi D) Galiçya Cephesi Kurtuluş Savaşı 2- Çanakkale Savaşı 3- Trablusgarp Savaşı 9. Mustafa Kemal in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) Mustafa Kemal in aşağıdaki hangi savaşta elde ettiği başarılar Anadolu da daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır? A) Çanakkale Cephesi B) Balkan Savaşları C) Kafkas Cephesi D) Trablusgarp Savaşı Verilen bilgiler aşağıdaki cephelerden hangisine aittir? A) Çanakkale Cephesi B) Suriye Cephesi C) Kafkas Cephesi D) Hicaz-Yemen Cephesi 12. Mustafa Kemal in askerlik görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. B) İlk görev yeri Trablusgarp tır. C) Sofya Ataşemiliterliği görevinde bulunmuştur. D) Sultan Vahdettin ile Almanya ya giderek cephe incelemesine katılmıştır.

5 8. SINIF Bir Kahraman Doğuyor 3 1. Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır Mustafa Kemal in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? A) İleri görüşlülüğü B) Vatanseverliği C) Liderliği D) Mantıklılığı 4. Eğitim hayatını bu şehirde tamamladı. Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangi şehire ait bilgi verilmemiştir? 2. Mustafa Kemal in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Sofya B) İstanbul C) Selanik D) Suriye A) Manastır B) İstanbul C) Selanik D) Çanakkale 5. Mustafa Kemal in hayatında önemli yeri olan şehirlerden birisi de hiç kuşkusuz Selanik tir. Selanikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Liman ve demiryoluyla dünyanın farklı yerleriyle bağlantısı vardı. B) Mustafa Kemal in çocukluğu ve gençliğinin bir bölümü burada geçti. C) Ticari önemi nedeniyle çok sayıda tüccar bu şehri ziyaret ediyordu. D) Mustafa Kemal lise eğitimini bu şehirde aldı. 3. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi yalnız Türkiye için değil dünyanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olaylara duygusal yaklaşır. B) Barışsever bir kişiliktir. C) Evrensel bir kişiliktir. D) Farklı fikirlere saygı gösterir. 6. Mustafa Kemal Ataşemiliterlik görevini hangi şehirde yapmıştır? A) Sofya B) Manastır C) Selanik D) Şam Î

6 3 Bir Kahraman Doğuyor 7. Mustafa Kemal, bu şehirde öğrenim hayatını sürdürürken aynı zamanda siyasi faaliyetleri de yakından takip etmiştir Selanik: Mustafa Kemal in Harp Okulunu okuduğu şehirdir. 2- Manastır: Mustafa Kemal in lise öğrenimini gördüğü şehirdir. 3- İstanbul: Mustafa Kemal in eğitim hayatını tamamladığı şehirdir. Verilen bilgilerin Doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y koyduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sofya B) Selanik C) İstanbul D) Suriye Selanik te doğmuş ve öğrenim hayatına burada başlamıştır 2- Selanik ten sonra İstanbul a giderek öğrenimine burada devam etmiştir 3- Lise öğrenimini Manastır da tamamlamıştır Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?.. C) Yalnız 3. D) 1 ve A) Y D D B) Y Y D C) D Y D D) D D Y 11. Benim yaptığım işler, bir diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir; fakat bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsediniz. Atatürk ün bu sözüne bakılarak; 1- Yaptıklarıyla övünmekten hoşlanmaktadır. 2- Daha iyisi için ileriye yönelmektedir. 3- Eleştirilere kapalıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) 2 ve 3 9. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in etkilendiği yazarlardan biri değildir? A) Namık Kemal B) Ziya Gökalp C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yusuf Ziya Ortaç 12. Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Çok yönlüdür. B) Hayalperesttir. C) İnkılapçıdır. D) Bütünleştiricidir.

7 8. SINIF I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi Avrupa Devletleri arasındaki sömürgecilik yarışı İtalya nın milli birliğini geç tamamlamış olması Avusturya -Macaristan veliahtının öldürülmesi Yukarıda verilen devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı nda diğerleriyle aynı tarafta yer almamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Verilenlerden hangisi I. Dünya Savaşı nın çıkmasının altında yatan gerçek nedendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. I. Dünya Savaşı nın sebeplerinden birisi de; Yukarıda soru işaretiyle? gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sömürgecilik B) Uluslaşma C) Fabrikalaşma D) Silahlanma 5. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Almanların yanında katılmasında; 1 - İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı 2 - Almanya nın savaşı kazanacağına duyulan inanç 3 - İngiltere nin Osmanlı yı yanında tutma isteği durumlarından hangileri etkili olmamıştır? B) Yalnız 3 D) 2 ve 3 3. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na katılmasıyla birlikte; 1 - Savaşın alanı genişledi 2 - Savaşın süresi uzadı 3 - Savaşan devlet sayısı azaldı durumlarından hangileri gerçekleşmiştir? B) Yalnız 3 D) 2 ve 3 6. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı nda yukarıda verilen cephelerden hangisinde savaşmamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Î

8 Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak 2- Halifenin dini gücünden yararlanmak 3- Osmanlı nın ekonomik gücünden faydalanmak 4- İngiltere nin sömürgelerine giden yolu kapatmak Verilenlerden hangisi Almanya nın I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? 10. A)1 B) 2 C) 3 D) 4 Verilen bilgilere bakıldığında? li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 8. A) Çanakkale B) Kafkas C) Suriye D) Kanal Verilen cephelerden hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı nın uzamasına neden olmuştur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 9. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu yu Rusya ya vermiştir. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır. Bu durum; 1- Rusya nın I. Dünya Savaşı ndan çekilmesi 2- Osmanlının bu toprakları bırakmaması 3- İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkması seçeneklerinden hangileriyle açıklanabilir? C) Yalnız 3 D) 1 ve Mondros Ateşkes Antlaşması nın; Madde-5: Osmanlı ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Madde-7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır. B) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir. C) İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı yı silahsızlaştırmışlardır. D) Osmanlı topraklarına itilaf devletleri girmemiştir. 12. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi içinde örgütlenmelere gitmiştir. Verilen bilgilere bakılarak; 1 - Halk yenilgiyi kabullenmiştir. 2 - Halk topraklarını vermemek için kendisi mücadele başlatmıştır 3 - Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edilemeyeceğini göstermiştir. durumlarından hangileri söylenebilir? D) 2 ve 3

9 8. SINIF Osmanlı Devleti nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur. 2- Anadolu nun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur. 3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir. 4- İşgaller sırasında sadece İstanbul da bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra haritada gösterilen yerlerden hangisi Fransızlar tarafından işgal edilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir? 3. A) Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır. B) Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır. C) İngiliz ve Amerikan mandasını desteklemişlerdir. D) Sivas Kongresi nde birleştirilmişlerdir. 5. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra gerçekleşen olayların verildiği şekilde? li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Kuvayımilliyenin kurulması B) Halkın ülkeyi terk etmesi C) Wilson ilkelerinin uygulanamaması D) Düzenli ordunun kurulması Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa tablo başlıkla bütünleşmiş olur? A) Klikyalılar Cemiyeti B) Teali İslam Cemiyeti C) Kürt Teali Cemiyeti D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 6. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır? A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak Î

10 İzmir in Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte; 1 - Anadolu halkında ulusal bilinç uyanmıştır. 2 - İtalya ile İtilaf Devletlerinin arası bozulmuştur. 3 - Ülke genelinde mitingler yapılmıştır. Sonuçlarından hangileri ortaya çıkmıştır? Yukarıda Türkiye Haritasında gösterilen yerde faaliyette bulunan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Klikyalılar Cemiyeti B) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti C) Trakya Paşaeli Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti C) 1 ve 3 8. Devleti İngiliz mandası altına almayı amaçlamıştır. Tek kurutuluş yolunun İngiliz hükümetinin isteklerine boyun eğmek olacağını halka yaymaya çalışmıştır. Verilen bilgiler aşağıdaki milli varlığa düşman cemiyetlerden hangisine aittir? A) İslam Teali Cemiyeti B) Kürt Teali Cemiyeti C) Pontus Rum Cemiyeti D) İngiliz Muhipler Cemiyeti 11. Aşağıda bazı zararlı cemiyetler kuruluş amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Etnik-i Eterya= Saltanatı ve hilafeti korumayı amaçlar B) Mavri Mira= Batı Anadolu ve Trakya yı Yunanistan a katmayı amaçlar C) Hınçak ve Taşnak Sütyun= Doğuda bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlar D) Pontus Rum= Batum dan Sinop a kadar Rum devleti kurmayı amaçlar Bölgesel olarak kurulmuşlardır. 2 - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. 3 - Tek bir merkezden yönetilmişlerdir. Yukarıdakilerden hangisi Kuvayımilliye nin özelliklerinden değildir? B) Yalnız 3 D) 2 ve İstanbul Hükümetine göre işgal devletlerine karşı direnmek imkansızdı. İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmenin daha doğru olacağını düşünüyordu. Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin İstanbul Hükümetinin bu tutumuna karşı olduğu söylenemez? A) Reddi ilhak Cemiyeti B) Klikyalılar Cemiyeti C) İslam Teali Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

11 8. SINIF 1. İngilizlerin Karadenizde karışıklık çıktığını söyleyerek Osmanlı yı uyarması üzerine asayişi sağlamak için Mustafa Kemal hangi görevle bölgeye gitmiştir? A) 9. Ordu Müfettişi B) Harekat Ordusu Komutanı C) Kuvayı Milliye Komutanı D) Anafartalar Grup Komutanı 6 4. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine askerlik görevinden istifa ederek ilk kez sivil bir vatandaş olarak katılmıştır? A) Amasya Genelgesi B) Havza Genelge C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi 2. Amasya Genelgesi nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır? A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. D) Milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardır. 3. Mustafa Kemal in Amasya Genelgesi ni Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi komutanlara da imzalatması; 1 - İstanbul hükümetini temsil ediyor olmaları 2 - İstanbul Hükümetinin görevini yerine getirmesi 3 - Ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkarmak istemesi durumlarından hangileriyle açıklanabilir? C) Yalnız 3 D) 1 ve 2 5. Erzurum Kongresi nin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir? A) Manda ve himaye kabul edilemez. B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. C) Azınlıklara sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez. D) Milli meclis derhal toplanarak hükümet işlerini kontrol etmeye çalışacaktır. 6. Aşağıdaki kongrelerden hangisi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir? A) Erzurum B) Sivas C) Balıkesir D) Alaşehir Î

12 6 7. Sivas Kongresi nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmıştır? A) Manda ve himayenin reddedilmesi. B) Erzurum da alınan kararların kabul edilmesi. C) Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi. D) Mebusan Meclisi nin toplanmasının ifade edilmesi. 10. TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? A) Sivas Kongresi B) Amasya protokolü C) Amasya Genelgesi D) Erzurum kongresi 8. Sivas Kongresi nden sonra oluşturulan Temsil Heyeti Ali Rıza Paşa Hükümetiyle Amasya da bir araya gelerek aralarında Amasya Protokolünü imzalamışlardır. Buna göre; 1 - Amasya Protokolü padişahtan gizli yapılmıştır. 2 - Temsil heyeti padişah yanlısı davranmıştır. 3 - İstanbul hükümeti Temsil Heyetini hukuki olarak tanımıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) Yalnız 3 D) 1 ve 2 9. Misakımilli de yer alan bazı kararlar şunlardır: Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır. Buna göre; 1 - Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. 2 - Türk vatanının sınırları belirlenmiştir. 3 - Azınlıklara tanınan hakların sınırı belirlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 11. İtilaf Devletleri İstanbul u ablukaya alarak başkenti baskı altında tutmuşlardır. Fakat İstanbul u resmen işgal etmemişler istediklerini Padişah aracılığıyla zorla yaptırmaya çalışmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdaki olaylardan hangisiyle kontrolün ellerinden gideceğinden korkarak İstanbul u resmen işgal etmişlerdir? A) Amasya Protokolünün imzalanmasıyla B) Mebusan Meclisi nde Misakı Millinin kabulüyle C) Sivas Kongresinin ulusal bir şekilde toplanmasıyla D) Mustafa Kemal in Samsun a çıkmasıyla Amasya Protokolü 2- Erzurum Kongresi 3- Havza Genelgesi 4- Amasya Genelgesi Yukarıda verilenlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D)

13 8. SINIF TBMM nin açılmasıyla beraber milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuştur. 2- Misakımilli ile Türk vatanının sınırları çizilmiş ve işgallere karşı çıkılmıştır. 3- Manda ve himayenin kabul edilmemesi Türk halkının bağımsızlığa olan düşkünlüğünü göstermiştir. Verilen bilgilerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y konulduğunda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur? A) B) Temsil Heyetinin kurulması 2- TBMM ye karşı ayaklanmaların çıkması 3- Cemiyetlerin tamamının Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk çatısı altında birleşmesi Verilenlerden hangileri Milli Mücadele yi olumsuz etkilemiştir? D) 2 ve 3 C) D) 2. Yukarıda verilen durum ve sonuç ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Salih Paşa meclisin başka yerde toplanmasını istemiştir. B) Mustafa Kemal ileri görüşlü bir insandır. C) Almanlar İstanbul u işgal etmiştir. D) İstanbul meclis toplanmadan işgal edilmiştir. 5. TBMM kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda; 1- Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmak 2- İstiklal Mahkemelerini kurmak 3- Osmanlı Hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsünden karşı fetva almak 6. gibi önlemlerden hangilerini almıştır? B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 3. Osmanlı Devleti nin Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti nin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevr B) Lozan C) Ankara D) Moskova Milli Mücadelenin başlaması ve Anadolu da yayılması için yapılan çalışmalar göz önüne alındığında soru şaretli? yere aşağıdakilerden hangisi gelemez? A) Sevr Antlaşması B) Sivas Kongresi C) Amasya Protokolü D) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Î

14 7 7. Kurtuluş Savaşı nın topluma duyurulup benimsetilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha fazladır? A) Amasya Genelgesi nin yayınlanması B) Ulusal nitelikte gazeteler çıkarılması ve mitingler yapılması C) Temsil Heyeti nin Ankara ya gelmesi D) İstanbul hükümetiyle görüşmeler yapılması Eylül 1919 da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919 da Ankara ya gelmiştir. Temsil Heyeti nin Ankara ya gelme nedenleri arasında; 1- Ankara nın coğrafi konumu 2- Ulaşım imkanlarının fazla olması 3- Batı cephesinin merkezi olması gibi sebeplerden hangileri vardır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 8. İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadolu da aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması B) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması C) Kuvayımilliyenin oluşturulması D) Meclisin İstanbul da toplanması 9. Aşağıda verilen ayaklanmalardan hangisi azınlıklar tarafından çıkartılmıştır? 11. Kararların hızlı alınıp uygulanabilmesi için TBMM ilk başlarda güçler birliği ilkesini benimsemiştir. 12. Aşağıdakilerden hangisi meclisin yargı yetkisini kullandığını göstermektedir? A) Meclisin tüm yurdu temsil etmesi B) İstiklal Mahkemesi üyelerin meclis içinden seçilmesi C) Savaşa ve barışa karar vermesi D) Yasa çıkartması A) B) Yozgat C) Afyon D) Pontus Rum Mustafa Kemal milli bilinç oluşması için işgallere karşı miting ve protestoların yapılmasını ilk kez yukarıda verilenlerden hangisinde istemiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15 8. SINIF Ali Saip Kurtuluş Savaşı nda yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen işaretli alanda aşağıdakilerden hangisine karşı savaşılmıştır? A) Ermenilere B) Fransızlara C) Yunanlılara D) İtalyanlara 2. Çok zor yıllardı çocuklar, topraklarımız Fransızlar tarafından işgal edildi. Büyüklerimiz birleşerek direniş gösterdi. Hatta Sütçü İmam direnişin sembolü oldu. Yukarıda şahit olduğu olayı anlatan kişi Kurtuluş Savaşı yıllarında hangi şehirde yaşamıştır? A) Antep B) Urfa C) Maraş D) Uşak 3. DOĞU CEPHESİ? 4 Yukarıdaki çiçeğin yapraklarında Kurtuluş Savaşı nda kahramanlıklar gösteren kişiler yer almaktadır. Buna göre, çiçekte yalnızca Güney Cephesi nde savaşan kişiler kalacak olsa kaç numaralı yaprağın kopartılması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Doğu Cephesi nde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermeniler i mağlup etmiştir. 2- Ermeniler, Sevr Antlaşması nın geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir. 3- Doğu Cephesi nde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesi ne kaydırılmıştır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 3?? Yukarıdaki şemada? li yerlere doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) D-D-Y B) D-Y-D C) Y-D-Y D) Y-Y-D 6. Güney Cephesi nde Fransızlara karşı verilen mücadele aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla son bulmuştur? A) Gümrü B) Ankara C) Mondros D) Moskova Î

16 8 7. TBMM tarafından Kurtuluş Savaşı nda işgallere karşı direnişlerinden dolayı; Antep e Gazi, Maraş a Kahraman, Urfa ya Şanlı ünvanları verilmiştir. Bu illere ünvanların verilmiş olması; 1- Ekonomik çıkar elde edilmek istenmesi 2- İllerin birbirlerine komşu olmaları 3- Verdikleri mücadelenin bütün ülke tarafından taktir edilmesi durumlarından hangileriyle açıklanabilir? C) Yalnız 3 D) 1 ve Mondrostan sonra Antep, Urfa, Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Fakat yapılan antlaşmalar geregi bölgeyi bir süre sonra Fransızlara bırakmışlardır. 11. Buna göre; 1- Bölge paylaşım planında değişiklik olmuştur. 2- Halk işgalcilere karşı kendini savunmuştur. 3- İngilizler bölgeyi daha sonra geri almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) 1 ve 2 C) 2 ve Durum: Fransa Mondros Mütarekesi nden sonra Güney bölgelerimize asker çıkarmıştır. 2. Durum: Devlet Fransızların işgaline müdahale edecek ordu gönderememiştir. Sonuç:? Verilen iki durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? A) Halk bölgeyi teslim etmiştir. B) Düşman kolayca bölgedeki şehirleri işgal etmiştir. C) Düzenli ordu bölgeyi kurtarmıştır. D) Halk Kuvayımilliye örgütleriyle direniş göstermiştir. 9. Kurtuluş Savaşı nda Güney Cephesi nde düzenli ordu olmamasına rağmen, halk kendi içinde örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye birlikleri ile Urfa, Antep, Maraş gibi şehirlerde büyük başarılara imza atılmasını sağlamıştır. Buna göre; 1- Halk bağımsız yaşamayı istemektedir. 2- Halk kendi imkanlarıyla savaşmıştır. 3- Devlet tüm gücünü kullanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) 2 ve 3 Kurtuluş Savaşı nda haritada gösterilen yerlerde savaşılan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 2 A) Ermeniler Fransızlar B) Yunanlılar İngilizler C) Ermeniler Yunanlılar D) Ruslar Ermeniler 12. Anadolu da uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir? 2 A) Sırplar B) Ermeniler C) Yunanlılar D) İngilizler 1

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELEDE KURULAN CEMİYETLER VE MUSTAFA KEMAL'İN İSTANBUL'A GELİŞİ İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Döneminde Kurulan Cemiyetler Yararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Türklerin Kurduğu Zararlı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Misakımillî nin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular 8. 20.yy Gelişmeleri ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Batı'ya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Bir Kahraman Doğuyor; Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 6 Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı 11 Mustafa Kemal

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET

KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN HAYATI Mustafa Kemal, 1881 yılında Osmanlı Devleti nin Balkan topraklarındaki Selanik şehrinde doğdu. Bu sırada Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU ----------------------- II.ÜNİTE Milli Uyanış ----------------------- DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU Merkez Ortaokulu Sosyal Bilgiler Erdoğan GÜL Öğretmeni Derleyen: Fatih İYİDOĞAN ------------ 2013 /

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BİR KAHRAMAN DOĞUYOR I (Atatürk ün Çocukluğu, Öğrenim ve Askerlik Hayatı) TEST 1 1. Mustafa Kemal in ailesi Rumeli nin fethi sırasında Anadolu dan getirilerek

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

TEOG. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG 1 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme 1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. (Bir Kahraman Doğuyor) Paragraftaki bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün tehlikede

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

Selanik Akıllı Test 1

Selanik Akıllı Test 1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı